שנה"ל תשע"ז

0621-1025-01
 הנצרות מראשיתה עד הרפורמציה
 Christianity From Its Beginning Until 1378
פרופ קליינברג אביעדשיעור גילמן223 ד'1200-1000 סמ'  א'
 
 השיעור יציע ניתוח מבני וכרונולוגי של הנצרות המערבית מראשיתה עד לתחילת הרפורמציה של המאה ה16. נבחן שורה של נושאים מרכזיים להבנת הנצרות כמערכת של אמונות וטקסים וכמערכת של ממשל ושליטה. במאה הרביעית הפכה הנצרות לדת המדינה בקיסרות הרומית. מנהיגי הנוצרים חלקו את השלטון בקהילה עם הרשויות החילוניות. מה היה היחס בין ההנהגה הדתית והשכבות העממיות? כיצד נפתר המתח בין האידיאלים של ישו לבין הצרכים השילטוניים של ממשיכי דרכו? איזה מקום תפסו זרמים מיסטיים ותנועות נזירות בחיי הכנסיה? מהי הכנסיה? אילו מוסדות יצרה הנצרות וכיצד התפתחו? כיצד תפסה האפיפיורות תפקיד של הנהגה בנצרות של ימי הביניים וכיצד נקלעה למשבר חמור שבסיומו קרס חלום האחדות של החברה הנוצרית וקמו הכנסיות הפרוטסטנטיות. שאלות אלו ודומות ייבחנו בשיעור תוך התבוננות בספרות ההיסטורית, באמנות, ובהגות.
We will discuss major processes in western Christianity, from the first century, when a Jewish sect gradually becomes a relligion with universal claims, through the rise of a unified Christian Society in the Middle Ages, to the collapse of the dream of unity in the 16th century.

 
0621-1079-01
 ארצות הברית ממלחמת האזרחים ועד למלחמה הקרה
 United States From the Civil War to the Cold War
פרופ נוה אילשיעור גילמן223 ג'1800-1600 סמ'  א'

הקורס דן בארועים מרכזיים ותהליכי יסוד שעברו על החברה האמריקאית מהשליש האחרון של המאה ה-19 ועד להפיכתה של ארה"ב למעצמת-על בתום מלחמת העולם השניה. זוהי התקופה שבה הפכה ארה"ב למדינה מודרנית ברוב המובנים של המושג. היא צמחה מבחינה כלכלית והפכה מתועשת ובעלת אוכלוסיה המתגוררת בערים, היא יצרה מערכות חברתיות להתמודדות עם משברים, החלה להתערב מבחינה פוליטית וצבאית בעולם כולו, ואף הגיעה להגמוניה מן ההבט המדעי והאינטלקטואלי כתוצאה מהגירת מדענים, אמנים ואנשי רוח בשנות השלושים. בקורס נעסוק בנושאים כגון השיקום שלאחר מלחמת האזרחים, תיעוש, הגירה ועיור, תנועות מחאה ורפורמה, התקופה הפרוגרסיבית, שנות העשרים, המשבר הגדול, הניו דיל, והתערבות ארצות הברית במלחמת העולם השניה. הקורס בנוי על הרצאה ובסיומו תערך בחינה שתבסס על ההרצאה והביבליוגרפיה.
ספר בסיס מלווה לאורך הקורס: ארנון גוטפלד, ארצות הברית ממלחמת האזרחים למלחמה הקרה (תל אביב: הוצאת האוניברסיטה המשודרת, משרד הבטחון, 1987)
 

 

This course discusses main events and the major developments that American society underwent in the last decades of the 19th century, up until the rise to the position of a super-power by the end of World War II. It is a time in which the United States became a modern state in every sense of this term: financial growth, industrialization, urbanization and the formation of new social structures and systems. It is also a time in which the United States began its military and political involvement in the affairs of other countries, and enjoyed the fruits and products of thousands of migrating scientists, intellectuals and artists. Some of the subjects that will be discussed are: the Reconstruction Era; industrialization, migration and urbanization; reform movements; the Progressive Era; the 1920s; the Great Depression and New Deal; U.S involvement in World War II. The course will be conducted in the form of a lecture, followed by a final exam based on the lectures and the reading materials
0621-1110-01
 חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Greece
פרופ הוניגמן סילבישיעור ותרוזנברג103 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג103 ה'1200-1000 סמ'  א'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

ד"ר סילבי הוניגמן (קבוצה 01, 03) -
העולם היווני בתקופה הארכאית ובתקופה הקלאסית (מאה שמינית עד לשלהי המאה החמישית לפה''ס)


 

Pro. sylvie Honigman

The class is an introduction to the history of ancient Greece in Archaic and Classical times

0621-1110-02
 חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Greece
גב' שטרן שריתשיעור ותגילמן279 ה'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן362 ג'1200-1000 סמ'  ב'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

ד"ר סילבי הוניגמן (קבוצה 01, 03) -
העולם היווני בתקופה הארכאית ובתקופה הקלאסית (מאה שמינית עד לשלהי המאה החמישית לפה''ס)

גב' שרית שטרן (קבוצה 02)

הקורס יעסוק בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של יוון בתקופות הארכאית והקלאסית (מאות 8-4 לפנה"ס) ויתמקד בסוגיות כגון: הומרוס והדת היוונית, עלייתה של עיר המדינה, האריסטוקרטיה היוונית והטיראנים, התהוותה והתפתחותה של הדמוקרטיה האתונאית, ההתיישבות היוונית במרחבי הים התיכון, מלחמות פרס ומלחמת הפלופונסוס.

 

 

Pro. sylvie Honigman

The class is an introduction to the history of ancient Greece in Archaic and Classical times

 

ms. Sarit stern

The course will focus on the history and historiography of ancient Greece during the Archaic and the Classical periods (8th-4th centuries BCE), focusing on topics such as: Homer and Greek religion, the rise of the polis, the Greek aristocracy and the tyrants, the development of the Athenian democracy, the Greek colonization over the Mediterranean, the Persian Wars, the Peloponnesian War. 

 

0621-1111-01
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Rome
פרופ הוניגמן סילבישיעור ותגילמן361 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361 ה'1600-1400 סמ'  א'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

קבוצות 1,3- פרופ' סילבי הוניגמן 

השו''ת יעסוק באימפריה הקדומה

 
 

1. prof. honigman

 
The class will bear on the early Roman empire

 
0621-1111-02
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Rome
פרופ הוניגמן סילבישיעור ותגילמן306 ב'1800-1400 סמ'  ב'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

קבוצות 1,3- פרופ' סילבי הוניגמן

השו''ת יעסוק באימפריה הקדומה

פרופ' יונתן פרייס

סקירה של תולדות רומא המבוססת על המקורות העתיקים – ספרותיים ואומנותיים – והמתמקדת בתקופה הנפתחת בשנת 133 לפנה"ס, עם פרוץ מלחמת אזרחים שתימשך 100 שנה, ומסתיימת בשנת 68 לספירה, עם מותו של הקיסר נירון. הנושאים שיילמדו כוללים: טבעם ומגבלותיהם של מקורות עתיקים, טבעה של מלחמת פנים, טבעם של אימפריה ואימפריאליזם; המבנה של החברה הרומית והמעמד והתפקיד של עבדות. המקורות שיילמדו כוללים: קיקרו, ליוויוס, אוגוסטוס, פלוטארכוס, סואיטוניוס, טקיטוס, אפיאנוס.

2. prof. price

Survey of Roman history based on ancient sources covering the period from the outbreak of civil war in 133 BCE to the demise of the emperor Nero in 68 CE. In addition to political-military developments, the survey will include the following subjects: the virtues and limitations of ancient sources; the nature of internal war, and the role of empire, Republican institutions and money to Rome’s prolonged internal conflict; the relation between ethics and politics; the dynamics of Roman society, based on strict class hierarchy and slavery; the nature of the autocracy called the Principate. Among the ancient authors to be read: Livy, Pliny, Cicero, Plutarch, Suetonius, Tacitus, Appianus
0621-1167-01
 המאה ה-19 הארוכה
 The Long 19th Century
פרופ רחמימוב איריסשיעור גילמן223 א'1200-1000 סמ'  א'
במהלך המאה התשע עשרה (1789-1914) עברה אירופה שינויים דרמטיים: גידול דמוגרפי חסר תקדים; תיעוש ועיור בקנה מידה רחב (תחילה במערב אירופה ובמהלך המאה בשאר היבשת); פיתוחים תחבורתיים, תשתיתיים וטכנולוגיים שכיווצו באופן משמעותי את הזמן והמרחב; מהפכות פוליטיות מוצלחות יותר ופחות; התגבשותן של אידיאולוגיות חשובות כגון ליברליזם, שמרנות, לאומיות, סוציאליזם, ופרוטו-פשיזם. עם זאת, "העולם של אתמול" המשיך להתקיים במקומות רבים באופנים שונים: בחוזקן הפוליטי והחברתי של אליטות אגראריות; במרכזיותה של הדת על היבטיה המוסדיים והפולחניים; בהטרוגניות הפוליטית של אזורים נרחבים במרכז, מזרח ודרום אירופה ובכמיהה הנוסטאלגית לקהילות קטנות ואינטימיות. המתח בין חברה קפיטליסטית דינאמית לבין מסגרות מסורתיות בעלות שורשים חברתיים עמוקים מקנה למאה התשע עשרה את אופייה הדרמטי והסוער. בשיעור זה נעסוק באופן ספציפי במהפכה הצרפתית; בתמורות העצומות של העידן הנפוליאוני; בצמיחת הלאומיות; בהתגבשות הליברליזם ובביקורת עליו; בשינויים הדמוגראפיים והכלכליים רחבי ההיקף; בצמיחת הערים האירופיות והתרבות האורבאנית; במהפכות 1848-9; בתהליכי הדמוקרטיזציה והרפורמה הפוליטית; באיחוד גרמניה ואיטליה; במשבר סוף המאה התשע עשרה ובפרוץ מלחמת העולם הראשונה.
During the nineteenth century (1789-1914) Europe experienced dramatic changes: unprecedented demographic growth; industrialization and urbanization on a wide scale (first in Western Europe and the rest of the continent during the century); the creation of new modes of transportation, modern infrastructure and new technologies; political revolutions and challenges to the old order; the crystallization of important ideologies such as liberalism, conservatism, nationalism, socialism, and proto - fascism. Nevertheless, the "World of Yesterday" continued to exist and exert influence in many places: in the strength of the political and social agrarian elites; the centrality of religion and religious ritual; political and ethnic heterogeneity of large areas in central, eastern and southern Europe and the nostalgic longing for small intimate communities. The tension between a capitalist dynamic society and traditionally framed modes of life gives the nineteenth century a dramatic and turbulent character. In this course we will deal specifically with the French Revolution; the upheavals of the Napoleonic era; with the growth of nationalism; with the emergence and critique of liberalism; with demographic and economic changes; with the growth of European cities and urban culture; with revolutions of 1848-9; the political unification of Germany and Italy; with fin-de-siècle crisis with and the outbreak of the First World War
0621-1168-01
 העולם היווני בתקופה הארכאית והקלאסית
 The Greek World in the Archaic and Classical Period
פרופ מלכין עירדשיעור גילמן223 ב'1800-1600 סמ'  א'
גם מבלי להיות מודעים לכך אנו ספוגים במורשת הציוויליזציה היוונית העתיקה שהעניקה לעולם את התפיסה שהאדם הוא המרכז, שהדת איננה עניין לכתבי קודש וכהונה מקצועית ושאיננה מחזיקה באמת אקסקלוסיבית, שהפילוסופיה (המצאה יוונית) והמדע (תורת האטומים, למשל) הם המפתח להבנת היקום. היוונים הם אלה שהמציאו את הדמוקרטיה, התאטרון, ומדע ההיסטוריה. הנחות היסוד של התרבות הפוליטית (ו"פוליטיקה" כתחום אנושי נפרד בכלל) שיצרו מלוות אותנו עד היום. יוון הקלסית גם שימשה בסיס לחינוך האירופי המודרני ויקשה להבין מנהיגים בעת החדשה ללא הכרת עולמם שעוצב על ידי תרבות זו. בשיעור זה נעסוק במבוא להיסטוריה ולתרבותה של יוון: העולם של האיליאדה והאודיסאה; דת ומיתולוגיה יוונית; עידן ערי המדינה; ספרטה הקדומה; אתונה הארכאית; מלחמות פרס ויוון; הדמוקרטיה האתונאית
 
The legacy of ancient Greek civilization is all around us. The Greeks were the one to form the view that "Man" is at the centre of the universe, that religion is not a matter for professionals and that it holds no exclusive, sacred truth, that philosophy (a Greek invention) and science (e.g., atoms) are the key to the understanding of the universe. The Greeks also invented democracy, the theatre, and the science of history. The basic premises of our political culture ("politics" as a human sphere was a Greek invention too) accompany us today. Classical Greece was also the basis for modern European education and it would be difficult to understand the mind-set of modern leaders without it. The course will offer an introduction to the history and culture of ancient Greece: the world of the Iliad and the Odyssey; Greek religion and mythology; the era of the city states; ancient Sparta; Archaic Athens; the Greek-Persian wars; Athenian democracy
 
0621-1171-01
 אמריקה הלטינית במאה ה-19
 Latin America in the 19th Century
ד"ר פרויס אורישיעור גילמן223 ה'1200-1000 סמ'  ב'
המאה ה-19 באמריקה הלטינית עומדת בסימן של לידה מחדש; לידה מחדש של מרחב שהוא בעת ובעונה אחת חלק מ"המערב" ומחוצה לו. הסדר הקולוניאלי שבנו ספרד ופורטוגל לאחר הכיבוש במאה ה-16, ושעמד על כנו במשך שלוש מאות שנה, קורס. מתוך ההריסות מתחילים לבצבץ ולהתפתח דפוסים שלטוניים, חברתיים, תרבותיים ורעיוניים שונים. השיעור עוקב אחר תהליכים אלו, כמו גם אחר הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם, זאת תוך התמקדות במקרים היסטוריים ספציפיים ובגיבורים בשר ודם. נעסוק בשורשיהם, מהלכם והשלכותיהם של מאבקי העצמאות בראשית המאה; ב"עידן הקאודיוס" השמרני-עממי שבא בעקבותיהם; בדרכה המיוחדת של ברזיל–עבדות ומלוכה; בהתמודדות בין ליברלים לשמרנים במחצית המאה; בהשתלבותה המחודשת של היבשת במערכת הכלכלית הטרנס-אטלנטית ובמודרניזציה החומרית בשליש האחרון של המאה; באקלים הרעיוני והשלטוני של "סדר וקדמה" נוסח-אירופה, שהשתרר לקראת סוף התקופה, בהתנגדות לו, ובסימנים הראשונים לדעיכתו.

The nineteenth century in Latin America is a period of rebirth. The colonial order which had been established by Spain and Portugal, and which had been in place for three hundred years, collapses. From the debris, some new political, social, cultural and ideational forms begin to emerge and develop. The course traces these processes as well as their major scholarly interpretations, examining concrete historical cases and real human beings of flesh and blood. Main topics: The independence struggles; “the age of caudillos”; Brazil’s special path—monarchy and slavery; the confrontation between liberals and conservatives at mid-century; the reintegration of the region into the Atlantic economy and the material modernization during the last third of the century; the dominant intellectual and political climate of “order and progress” at the end of the period, its opponents, and initial demise.


0621-1173-01
 רפובליקת ויימאר - בין "גן העדן האבוד" ל"כרוניקה של מוות ידוע"
 Weimar Republic
ד"ר טייכר אמירשיעור גילמן223 ג'1800-1600 סמ'  ב'

רפובליקת ווימאר (1918-1933) נוסדה בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה. היה זה הנסיון הראשון של החברה הגרמנית לכונן משטר דמוקרטי; הוא הסתיים אחרי 15 שנה עם עלייתו של היטלר לשלטון. בעשורים האחרונים, היסטוריונים וחוקרי תרבות בחנו את ווימאר כ״גן העדן האבוד״ של המודרניות - תקופה היסטורית יחודית שבה עוצבו קווי המתאר של החקיקה הסוציאלית, מדינת הרווחה, פלאי הטכנולוגיה ותרבות הצריכה המאפיינים את תרבות המערב במאה העשרים.
בשיעור נדון בהיסטוריה המורכבת של הרפובליקה, על המתחים החברתיים, הדרמות הפוליטיות והקטסטרופות הכלכליות שליוו אותה מראשיתה ועד סופה. נעסוק בין היתר בנושאים הבאים: משבר מלחמת העולם הראשונה, התפתחויות טכנולוגיות, ה״אישה החדשה״, באוהאוס, פשע ורוצחים סדרתיים, זרמים אומנותיים (דאדא, אקספרסיוניזם, האובייקטיביות החדשה), קולנוע, חלונות ראווה, מערכות בחירות, אינפלציה, התנועה הנאצית, ועלייתו של היטלר לשלטון. ננתח תמונות, קטעים מסרטים, קריקטורות, ציורים, דו״חות כלכליים, נאומים ומצעי מפלגות.
השתתפות בשיעור מחייבת נוכחות וקריאה לאורך הסמסטר
 

The Weimar Republic (1918-1933) was founded in Germany following the First World War. It was the first attempt of the German society to establish a democratic regime; it ended after 15 years with Hitler’s rise to power. In the past decades, historians and culture researchers examined Weimar as modernity’s “lost paradise” - a unique historical epoch that shaped the contours of the social legislation, the welfare state, the wonders of technological innovation and consumerism characteristic of 20th century Western societies.
The course will address the republic’s complex history, including the social tensions, political dramas and economic catastrophes that ran throughout its short history. We will discuss the following themes: the crisis of WWI, technological innovations, the “New Woman”, Bauhaus architecture, crime and serial killers, artistic currents (Dada, Expressionism, the New Objectivity), cinema, shop windows, political campaigns, inflation, the Nazi movement, and Hitler’s rise to power. We will analyze photos, movie excerpts, caricatures, drawings, financial reports, speeches and party programs.
Participation requires presence and reading throughout the semester.

0621-1206-01
 מלחמת האזרחים ביוון ורומא
 Civil War in Greece and Rome
פרופ פרייס יונתןשיעור גילמן223 ב'1400-1200 סמ'  ב'
מלחמת אזרחים, מלחמת פנים או סטאסיס (מחלוקת) הייתה בעיה בלתי-נפתרת בעת העתיקה: פילוסופים, היסטוריונים והוגי דעות השתדלו להבין את התופעה ולא הסכימו על הגדרה יסודית, ומעט מדינות הצליחו למצוא חוקה או מערבת פוליטית שמנעה מחלוקת הרסנית. כמעט כל עיר-מדינה ביוון העתיקה סבלה מפריצות חוזרות של מלחמות פנים, הרפובליקה הרומית קרסה בגין מלחמת אזרחים והאימפריה הרומית גם סבלה ממאבקי פנים חוזרים. למרות ההסכמה בעת העתיקה שמלחמת פנים הייתה סטייה מזיקה, כמו מחלה הפוקדת גוך בריא, לא מצאו פתרון תיאורטי או מעשי. בקורס נלמד ניסיונות של הוגי דעות עתיקים ומודרניים להבין את תופעת מלחמת אזרחים, מול מקרים אמיתים מפורסמים ביוון ורומא.
 
Civil war, internal war or stasis, was an unsolved problem in Graeco-Roman Antiquity: philosophers, historians and other thinkers could not agree on how to explain it, and very few states were able to devise constitutions or political systems which prevented its outbreak. Almost every polis in ancient Greece was plagued by recurring civil war, the Roman Republic was destroyed by it, and the Roman Empire suffered recurrent civil conflict, as well. Although there was general agreement that civil war was an aberration, like a sickness in a healthy body, it was a persistent phenomenon. In this course, we shall examine ancient and modern thoughts on the phenomenon of civil war, against actual occurrences
 
0621-1207-01
 להיות מודרנים: חיים, תרבות ופוליטיקה 2017-1750
 To Be Modern: Life, Culture and Politics 1750-2017
פרופ מלמן בלההשיעור גילמן144 ב'1200-1000 סמ'  ב'
מהי מודרניות? ו"מתי מודרניות"— מתי בדיוק ממקמים אותה? ומהם חיים מודרניים? מי היו גברים ונשים מודרניים ובמה התנסו? אלו שאלות שהיסטוריונים, הוגים, סופרים, אמנים, חוקרים ממדעי החברה, חוקרי תרבות והיסטוריונים של האומנויות הרבו לעסוק בהן. בשיעור זה, היכול לשמש מבוא להיסטוריה של המאות ה21-19, נסקור וננתח תהליכים של מודרניזציה ומאפיינים של החיים והתרבות המודרנית כפי שהתפתחו במערב אירופה ובצפון אמריקה. נבדוק כיצד מאפיינים אלה נחוו על ידי גברים ונשים בסביבת החיים שלהם וביומיום, מאמצע המאה ה18 ועד היום. ננתח את עלייתן של מדינות מסוג חדש והקשרים בינן לנתינים או אזרחים, את מהפכות הרעיונות הגדולות-מתנועת ההשכלה ועד לסוציאליזם ומרקסיזם, את המהפכות הדמוקרטיות הגדולות ועליית המודרנה הפוליטית, תיעוש ועבודה מודרניים ובצידם כלכלות ופיננסים מסוג חדש, מהפכות באומנות ובספרות—מהמהפכה הרומנטית ועד למודרניזם בספרות ובאומנויות, את חווית החיים בעיר הענק במאות ה19 וה ו20, חיי בית ומשפחה והשינויים בהם, את עליית ה"אומה" והלאומיות, את התהוותו של קולוניאליזם מסוג חדש והאופן שבו עיצב בני אדם מודרניים באירופה ומחוצה לה, את המלחמות הטוטאליות של המאה העשרים ואת הגלובליזציה.
 
 
בשיעור נעשה שימוש במגוון של מקורות: כתבים פוליטיים ופילוסופיים, מקורות עיתונאיים וספרות יפה, מקורות ויזואליים ובהם ציור וקולנוע, מקורות "חומריים" (מבנים ובתים, חפצים, רהיטים ולבוש), ומוסיקה—"גבוהה" ופופולארית.
 
What is modernity? And when is modernity, that is-- when did it take place? What is modern life? Who were (and are) modern men and women? These are major questions that have preoccupied thinkers, authors, artists and numerous historians, social scientists and students of culture. This course, which may serve as an introduction to the history of the 19th-21th centuries, surveys processes of modernization in Western Europe and North America. We shall examine how these processes were experienced by men and women in their everyday life and at times of upheaval. We shall consider the rise of a new kind of state and new forms of citizenship; the modern revolutions of ideas and thought from the Enlightenment to socialism and Marxism; the rise of political modernity; industrialization and new forms of work, new “modern” finance; revolutions in literature and the arts—from Romanticism (early 19th century) to modernism, life in the modern city, family life and sexuality, the surge of nationalism, the “new imperialism” and globalization, and total war and destruction in the 20th century.
 
 
The course builds on an unusual variety of sources: political writings, the press, literature, paintings, photography and film and “material sources”—including period objects, architecture and design.
 
 
0621-1220-01
 היסטוריה עולמית קטנה, 1800-1300
 Small World History, 1300-1800
ד"ר רבינוביץ עודדשיעור גילמן223 ג'1200-1000 סמ'  ב'
פרופ אלגזי גד יעקב
ימי הביניים המאוחרים והעת החדשה המוקדמת היו תקופה של תהפוכות בהיסטוריה העולמית: מהתמוטטות האימפריה המונגולית באמצע המאה הארבע עשרה עד להקמתן של האימפריה הסינית, האימפריה הרוסית והאימפריות המערב אירופיות במאות השבע עשרה והשמונה עשרה. השיעור יבחן את השינויים ביחסי הכוחות הגלובליים, אולם ידגיש גם את האופן שבו התעצבו בתקופה זו חייהם של עבדים ושפחות שטולטלו בין יבשות, שכירי חרב שחיפשו את פרנסתם בארצות רחוקות, איכרים שהחלו לאמץ גידולים אקזוטיים ובלתי מוכרים כגון תפוח האדמה או העגבנייה, או אנשי דת נוצרים ומוסלמים שהפיצו את דבר האל בארבע כנפות תבל.
 
The late Medieval and Early Modern eras saw numerous upheavals in global history, from the collapse of the Mongol Empire in the fourteenth century to the rise of the Chinese, Russian, and West European Empires in the seventeenth and eighteenth centuries. This lecture course will examine the shifts in global power structures, but will also underscore the changes to the lives of slaves transported between continents, mercenaries who fought on distant battle fields, peasants who cultivated new and exotic crops, such as the potato or the tomato, or Christian and Muslim religious figures who spread the Gospel to the far reaches of the Earth.
 
 
 
0621-1301-01
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 Introduction to Medieval History
ד"ר כהן הנגבי נעמה רחלשיעור ותכיתות דן דוד102 ב'1600-1200 סמ'  א'

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

קבוצה 01 ו-3 ד"ר נעמה כהן-הנגבי

סמסטר א'- התרגיל יתמקד בימי הביניים התיכונים, ויעסוק בהתגבשות המערך השלטוני של הכנסייה ושל הממלכות הבולטות באירופה. נעסוק בנושאים כגון אבירות, קשרי תלות, מלוכה, נזירות וההיררכיה הכנסייתית ובתהליכים מרכזיים לאורך המאות ה 6- 11. כמו כן נקדיש דיון רב להתפתחויות בפולחן הדתי הנוצרי בתקופה. כקורס יסוד הקורס יבקש להעניק גישה בסיסית להיסטוריה של ימי הביניים והכרות עם סוגיות מרכזיות בה, בד בבד עם הקניית מיומנות בסיסית בקריאת מקורות מהתקופה 
סמסטר ב'-התרגיל יתמקד בימי הביניים המאוחרים (בין המאות ה 12 וה- 15) בהתגבשות החברה העירונית ובתהליכים דתיים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים ואינטלקטואליים מרכזיים בתקופה. כקורס יסוד הקורס יבקש להעניק גישה בסיסית להיסטוריה של ימי הביניים והכרות עם סוגיות מרכזיות בה, בד בבד עם הקניית מיומנות בסיסית בקריאת מקורות מהתקופה.

קבוצה 02- פרופ' אביעד קליינברג
התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.

 

Pro.aviad kleinberg

We will deal mostly with the period between the 11th and 15 centuries, a period that saw a radical change in the west. We shall see how the Church became a dominant player in the political sphere, how the Mendicant orders changes basic concepts of social communication, how the new institutions of learning, the universities, created a new learned elite that served both secular and ecclesiastical powers, and we shall see how the new learning made the West less tolerant to than it was before the knowledge revolution. We shall talk about ideas and institutions that shape identities and cause people to build lasting cultural monuments and tear each other to pieces. 
 
Dr. naama cohen -Hanegbi

1-The course will focus on the Early and High Middle Ages (6- 11 centuries). We will consider the formulation and configuration of the governing institutions, both religious and secular, focusing on such topics as: knighthood, feudal relationships, kingship, monastic life, church hierarchy and in key processes in the era. As a foundation course, it will aim to introduce students with key issues of the history of the Middle Ages, while providing basic analytical skills essential to the period.
2.The course will focus on the later Middle Ages (12th to 15th centuries): the formation of the towns and communes, and central religious, social, economic, cultural and intellectual developments in the period. As a foundation course, it will aim to introduce students with key issues of the history of the Middle Ages, while providing basic analytical skills essential to the period.
0621-1301-02
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 Introduction to Medieval History
פרופ קליינברג אביעדשיעור ותגילמן304 א'1600-1200 סמ'  ב'

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

קבוצה 01 ו-3 ד"ר נעמה כהן-הנגבי

התרגיל יתמקד בימי הביניים המאוחרים (בין המאות ה 12 וה- 15) בהתגבשות החברה העירונית ובתהליכים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ואינטלקטואליים מרכזיים בתקופה. 
 

קבוצה 02- פרופ' אביעד קליינברג
התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.

 

2 naama cohen-hanegbi

The course will focus on the later Middle Ages (12th to 15th centuries): the formation of the towns and communes, and central religious, social, economic, cultural and intellectual developments in the period. As a foundation course, it will aim to introduce students with key issues of the history of the Middle Ages, while providing basic analytical skills essential to the period.
0621-1301-03
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 Introduction to Medieval History
ד"ר כהן הנגבי נעמה רחלשיעור ותגילמן449 ב'1600-1200 סמ'  ב'

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

קבוצה 01 ו-3 ד"ר נעמה כהן-הנגבי

התרגיל יתמקד בימי הביניים המאוחרים (בין המאות ה 12 וה- 15) בהתגבשות החברה העירונית ובתהליכים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ואינטלקטואליים מרכזיים בתקופה. 
 

קבוצה 02- פרופ' אביעד קליינברג
התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.

 

This exercise introduces participants to key aspects of West European society in the central Middle Ages: Material culture, political structures, town and countryside, gender relations, demography and family, the reorganization of the church, the rise of universities, the transformation of the aristocracy and the making of court cultures. At the same time, it serves as as an introduction to research methods through analysing different types of evidence and experimenting with different modes of historical reasoning. It is based on intensive discussions in class based on participants’ reading of research literature and preliminary analysis of the sources discussed. In addition, they should submit 3 short written papers and write a final exam.
0621-1400-01
 העשייה ההיסטורית לסוגיה
 The Varieties of History
פרופ מאלי יוסףשיעור גילמן223 ד'1400-1200 סמ'  א'
השיעור מיועד לתלמידי שנה א' בחוג, ומטרתו לסקור את תולדותיה של החקירה ההיסטורית ואת תחומיה העיקריים בימינו. בשיעורים הראשונים נסקור את התפתחותה של החשיבה ההיסטורית למן ראשיתה בעת העתיקה ועד כינונה כדיסציפלינה מדעית בעת החדשה (והניסיונות לפרקה בעידן הפוסטמודרני). נבחן כמה מהמגמות האידיאולוגיות והמתודולוגיות שהביאו ליצירתן של אסכולות חדשות במאה העשרים, כגון אלו של ה-Annales , ה"פסיכו-היסטוריה", או ה"מיקרו-היסטוריה", ונשאל גם מה גרם לתחיית העניין בהיסטוריה ויזואלית או היסטוריה גלובאלית בימינו. בשיעורים הבאים יציגו חברי החוג להיסטוריה את מחקריהם ובדרך זו נכיר את התחומים השונים שבהם הם פועלים, ואשר הופכים את לימודי ההיסטוריה לחוויה אינטלקטואלית עשירה ומרתקת מאין-כמוה.
מטלת סיום הקורס:עבודה מסכמת. 
The main aim of the course is to trace the development and main currents of modern historiography. Starting with the rebirth of history as a scientific discipline in the early nineteenth century we shall then examine some of the ideological and methodological schools which have dominated historical research in the last decades, such as the Annales, psycho-history, microhistory, and others. Members of the Department of History at TAU will then present their own personal and professional routes in different fields of historical studies, thereby displaying the variety and vitality of our profession.
0621-1440-01
 סדנת חשיבה היסטורית
 Workshop of History Studies
פרופ אלגזי גד יעקבשיעור ותגילמן458 ג'1200-0800 סמ'  א'

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

קבוצות 1 ו-2 ילמדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של הנצרות וימי הביניים.
קבוצות 3 ו-4 למדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של המאה ה- 19.

קבוצה 1- ד"ר נעמה כהן-הנגבי

סדנת המחקר משמשת להכרות ראשונית עם מקצוע ההיסטוריה. הסדנה תוקדש להקניית כלי המחקר הבסיסיים הנחוצים לעבודת הניתוח והכתיבה ההיסטורית. נלמד לקרוא, לנתח, לשאול ולכתוב כחוקרות וחוקרים בראשית דרכן\ם. .
קבוצה 2- ד"ר עודד רבינוביץ

.

This introductory course familiarizes students with the way historians work. We shall learn how to find sources and use them, how to analyze texts, how to conceptualize, document, and write like an academic historian. We shall encounter sophisticated ways to look for materials in the library and on the web, and analyze a wide range of sources, individually and as a group. We shall discuss the distinctions between evidence, facts, and interpretations, as well as basic concepts such as "historical process" or "historical period." We shall ask what a historical research question is, and how to answer it. This course serves as a crucial stepping stone for acquiring the skills and insights of the historical discipline.

Groups 1 and 2 will work on the basis of topics related to the history of Christianity and the Middle Ages. Groups 3 and 4 will work on the basis of topics and questions related to the history of the nineteenth century
0621-1440-02
 סדנת חשיבה היסטורית
 Workshop of History Studies
ד"ר רבינוביץ עודדשיעור ותכיתות דן דוד209 ב'1400-1000 סמ'  א'

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

קבוצות 1 ו-2 ילמדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של הנצרות וימי הביניים.
קבוצות 3 ו-4 למדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של המאה ה- 19

קבוצה 1- ד"ר נעמה כהן-הנגבי

סדנת המחקר משמשת להכרות ראשונית עם מקצוע ההיסטוריה. הסדנה תוקדש להקניית כלי המחקר הבסיסיים הנחוצים לעבודת הניתוח והכתיבה ההיסטורית. נלמד לקרוא, לנתח, לשאול ולכתוב כחוקרות וחוקרים בראשית דרכן\ם. .
קבוצה 2- ד"ר עודד רבינוביץ

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

 

This introductory course familiarizes students with the way historians work. We shall learn how to find sources and use them, how to analyze texts, how to conceptualize, document, and write like an academic historian. We shall encounter sophisticated ways to look for materials in the library and on the web, and analyze a wide range of sources, individually and as a group. We shall discuss the distinctions between evidence, facts, and interpretations, as well as basic concepts such as "historical process" or "historical period." We shall ask what a historical research question is, and how to answer it. This course serves as a crucial stepping stone for acquiring the skills and insights of the historical discipline.

Groups 1 and 2 will work on the basis of topics related to the history of Christianity and the Middle Ages. Groups 3 and 4 will work on the basis of topics and questions related to the history of the nineteenth century
0621-1440-03
 סדנת חשיבה היסטורית
 Workshop of History Studies
ד"ר לייבנר חררדושיעור ותביה"ס לשפות101 א'1600-1200 סמ'  א'

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

קבוצות 1 ו-2 ילמדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של הנצרות וימי הביניים.
קבוצות 3 ו-4 למדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של המאה ה- 19

קבוצה 1- ד"ר נעמה כהן-הנגבי

סדנת המחקר משמשת להכרות ראשונית עם מקצוע ההיסטוריה. הסדנה תוקדש להקניית כלי המחקר הבסיסיים הנחוצים לעבודת הניתוח והכתיבה ההיסטורית. נלמד לקרוא, לנתח, לשאול ולכתוב כחוקרות וחוקרים בראשית דרכן\ם. .
קבוצה 2- ד"ר עודד רבינוביץ

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

This introductory course familiarizes students with the way historians work. We shall learn how to find sources and use them, how to analyze texts, how to conceptualize, document, and write like an academic historian. We shall encounter sophisticated ways to look for materials in the library and on the web, and analyze a wide range of sources, individually and as a group. We shall discuss the distinctions between evidence, facts, and interpretations, as well as basic concepts such as "historical process" or "historical period." We shall ask what a historical research question is, and how to answer it. This course serves as a crucial stepping stone for acquiring the skills and insights of the historical discipline.

Groups 1 and 2 will work on the basis of topics related to the history of Christianity and the Middle Ages. Groups 3 and 4 will work on the basis of topics and questions related to the history of the nineteenth century.
0621-1440-04
 סדנת חשיבה היסטורית
 Workshop of History Studies
ד"ר טייכר אמירשיעור ותגילמן458 ה'1200-0800 סמ'  א'

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

קבוצות 1 ו-2 ילמדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של הנצרות וימי הביניים.
קבוצות 3 ו-4 למדו עם דגש על נושאים וסוגיות הקשורות להיסטוריה של המאה ה- 19

קבוצה 1- ד"ר נעמה כהן-הנגבי

סדנת המחקר משמשת להכרות ראשונית עם מקצוע ההיסטוריה. הסדנה תוקדש להקניית כלי המחקר הבסיסיים הנחוצים לעבודת הניתוח והכתיבה ההיסטורית. נלמד לקרוא, לנתח, לשאול ולכתוב כחוקרות וחוקרים בראשית דרכן\ם. .
קבוצה 2- ד"ר עודד רבינוביץ

במסגרת זו נכיר את דרכי העבודה של היסטוריונים: איתור מקורות ושימוש מושכל בהם, ניתוח ביקורתי של טקסטים, המשגה, תיקוף וכתיבה היסטורית אקדמית. נתנסה בחיפוש מתוחכם של חומרים בספרייה וברשת ובניתוח משותף ואינדיבידואלי של מקורות טקסטואליים מגוונים. נדון בהבחנות בין ממצאים לבין עובדות ופרשנויות, ובמושגי יסוד כגון "תהליך היסטורי" או "תקופה היסטורית". נשאל מהי שאלת מחקר בהיסטוריה וכיצד להשיב עליה. זהו קורס חיוני לרכישת כלים, מיומנויות הכרחיות ותובנות עקרוניות למקצוע ההיסטוריה.

This introductory course familiarizes students with the way historians work. We shall learn how to find sources and use them, how to analyze texts, how to conceptualize, document, and write like an academic historian. We shall encounter sophisticated ways to look for materials in the library and on the web, and analyze a wide range of sources, individually and as a group. We shall discuss the distinctions between evidence, facts, and interpretations, as well as basic concepts such as "historical process" or "historical period." We shall ask what a historical research question is, and how to answer it. This course serves as a crucial stepping stone for acquiring the skills and insights of the historical discipline.

Groups 1 and 2 will work on the basis of topics related to the history of Christianity and the Middle Ages. Groups 3 and 4 will work on the basis of topics and questions related to the history of the nineteenth century.
0621-1501-01
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 Introduction to the Early Modern Period
פרופ כץ דודשיעור ותגילמן306 ה'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן497 ב'1600-1400 סמ'  א'

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.

קבוצה 1- פרופ' דוויד כ"ץ

דגש על היסטוריה דתית ותרבותית. בין הנושאים שיידונו: הרנסאנס באיטליה ומחוצה לה, הרפורמציה הפרוטסטנטית לפלגיה השונים, גילוי העולם החדש והשלכותיו על חיי הרוח והחומר באירופה

קבוצה 2- פרופ' יוסף מאלי-

קבוצה  3 ד"ר תמר הרציג
בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית

 

prof. david katz
This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries
.

prof. Tamar Hertzig

This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries. The course surveys the social and economic conditions that made possible the evolution of Renaissance culture; the spread of humanism in the Italian peninsula and north of the Alps; the printing revolution; the age of discoveries; the ecclesiastical establishment and its critics at the turn of the sixteenth century; the Protestant Reformation; the Counter-Reformation and Baroque culture; the wars of religion, and early modern state formation.

 
 

 

 
0621-1501-03
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 Introduction to the Early Modern Period
פרופ הרציג תמרשיעור ותגילמן304 ב'1600-1200 סמ'  ב'

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.

קבוצה 1- פרופ' דוויד כ"ץ

דגש על היסטוריה דתית ותרבותית. בין הנושאים שיידונו: הרנסאנס באיטליה ומחוצה לה, הרפורמציה הפרוטסטנטית לפלגיה השונים, גילוי העולם החדש והשלכותיו על חיי הרוח והחומר באירופה

קבוצה 2- פרופ' יוסף מאלי-

קבוצה  3 ד"ר תמר הרציג
בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית

 
prof. david katz
This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries
.

prof. Tamar Hertzig

This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries. The course surveys the social and economic conditions that made possible the evolution of Renaissance culture; the spread of humanism in the Italian peninsula and north of the Alps; the printing revolution; the age of discoveries; the ecclesiastical establishment and its critics at the turn of the sixteenth century; the Protestant Reformation; the Counter-Reformation and Baroque culture; the wars of religion, and early modern state formation.

 
 

 

 
0621-1542-01
 תולדות הנצרות: 2017-1350
 History of Christianity: 1350-2017
פרופ כץ דודשיעור גילמן144 ה'1800-1600 סמ'  ב'
התהליכים והאירועים המרכזיים בחיי הדת הנוצרית למן ימי הביניים המאוחרים ועד ימינו: כיצד סיגלה עצמה הדת לשינויים החברתיים ובאיזה אופן שרתה את הצרכים המשתנים של החברה. מניסיונות התיקון שנעשו בין המאה ה-14 למאה ה-16, דרך הרפורמציה הפרוטסטנטית, הקונטרה-רפורמציה, השפעת תנועת 'ההשכלה' על תפישה רציונלית של הדת לעומת הנטיות האמוציונאליות בדת, ועד לתנועות הדתיות הקיצוניות בימינו.
 
 
The central events and themes in Christianity from the end of the Middle Ages until today: how did the religion adapt to social and intellectual changes while still serving the shifting needs of society. From the attempts at change between the 14th and 16th centuries, through the Protestant Reformation, the Roman Catholic Counter-Reformation, the influence of the Enlightenment on rational conceptions of religion as opposed to emotional responses, and concluding with modern religious extremism in our own time
0621-1685-01
 חברה משטר ותרבות במאה ה-19
 Introduction: 19th C European Society Government & Culture
ד"ר קפלן ורהשיעור ותגילמן323 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד209 ה'1200-1000 סמ'  א'

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

קבוצה 1 ו-3- ד"ר ורה קפלן
בתרגיל זה נעקוב אחרי ההתפתחויות העיקריות באירופה במאה ה-19 הארוכה –בתקופה שהחלה עם המלחמות נגד נפוליאון והסתיימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. נתחקה אחרי הניסיון לבנות מערכת בין-לאומית חדשה שנועדה לבלום מלחמות עתידיות ונראה מתי וכיצד הופיעו בה הסדקים הראשונים. נבחן את העלייה של הלאומיות באזורים שונים של אירופה – מספרד במערב עד פולין ורוסיה במזרח וננסה להסביר למה הפכה המאה ה-19 ל"עידן המהפכות".  נדבר על השלכות המודרניזציה על החיים בעיר ובכפר, על הקשר בין תיעוש לבין המגמות החדשות בספרות ובאמנות ועל גלי ההגירה הראשונים .

 

קבוצה -2 פרופ' איריס רחמימוב

במהלך המאה ה-19 עברה אירופה תמורות דמוגרפיות, חברתיות, כלכליות ומדיניות אשר שינו מן היסוד את דפוסי החיים בה. האידיאולוגיות הפוליטיות המרכזיות של התקופה המודרנית לאומיות, סוציאליזם, ליברליזם ושמרנות התגבשו במהלך מאה זו, וניסו, כל אחת בדרכה, להסביר את התמורות ולהשפיע על מהלכן. תרגיל זה יעסוק בהיסטוריה החברתית והמדינית המורכבת של אירופה למן קונגרס וינה ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. התרגיל יתמקד באזורי מרכז אירופה ומזרחה, וידון במגוון של הסברים היסטוריים וזוויות ראייה. משתתפי התרגיל יתבקשו לנתח מקורות וספרות מחקר ולהתמודד עם פרשנויות היסטוריות שונות
 

 

1- dr. sagi sefer

The history of the long 19th century (1789-1914) was marked by the influence of the French and the Industrial Revolutions. European powers reached greater global dominance during that century than they had ever had. Europe was the epicenter of universal changes in economy, government, and culture. It was a conflict-ridden century, both between and within states; a century of revolutions and innovation but also of stability and conservatism. In Europe, it was foremost the century of nationalism, imperialism and above all – the century of the industrial revolution. We will discuss scientific and technological advances, urbanization, the establishment of nation states and the alternative presented by multi-national empires. The course will focus on Central Europe but will include examples from other parts of the continent.

2-  vera kaplan- This course focuses on the main developments of the “long nineteenth century” which started with  Napoleonic wars and continued until the beginning of the First World War. We will study how the attempts were made to construct the first system of international relations which purpose was to prevent future wars, and when and how appeared the first flaws in this system. Another important issue of the course is appearance of ideas, feelings and practices of nationalism in various regions of Europe – from Spain in the West to Poland and Russia in the East; starting from this question, we will try to explain, why 19th century turned into the “age of revolutions.” Further, we will talk about the impact of modernization on urban and rural life, interconnections between industrialization and new trends in literature and art, and on the first waves of emigration in and out of Europe

 

 

0621-1685-02
 חברה משטר ותרבות במאה ה-19
 Introduction: 19th C European Society Government & Culture
פרופ רחמימוב איריסשיעור ותגילמן307 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ד'1400-1200 סמ'  א'

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

קבוצה 1 ו-3- ד"ר ורה קפלן
בתרגיל זה נעקוב אחרי ההתפתחויות העיקריות באירופה במאה ה-19 הארוכה –בתקופה שהחלה עם המלחמות נגד נפוליאון והסתיימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. נתחקה אחרי הניסיון לבנות מערכת בין-לאומית חדשה שנועדה לבלום מלחמות עתידיות ונראה מתי וכיצד הופיעו בה הסדקים הראשונים. נבחן את העלייה של הלאומיות באזורים שונים של אירופה – מספרד במערב עד פולין ורוסיה במזרח וננסה להסביר למה הפכה המאה ה-19 ל"עידן המהפכות".  נדבר על השלכות המודרניזציה על החיים בעיר ובכפר, על הקשר בין תיעוש לבין המגמות החדשות בספרות ובאמנות ועל גלי ההגירה הראשונים .

 

קבוצה -2 פרופ' איריס רחמימוב

במהלך המאה ה-19 עברה אירופה תמורות דמוגרפיות, חברתיות, כלכליות ומדיניות אשר שינו מן היסוד את דפוסי החיים בה. האידיאולוגיות הפוליטיות המרכזיות של התקופה המודרנית לאומיות, סוציאליזם, ליברליזם ושמרנות התגבשו במהלך מאה זו, וניסו, כל אחת בדרכה, להסביר את התמורות ולהשפיע על מהלכן. תרגיל זה יעסוק בהיסטוריה החברתית והמדינית המורכבת של אירופה למן קונגרס וינה ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. התרגיל יתמקד באזורי מרכז אירופה ומזרחה, וידון במגוון של הסברים היסטוריים וזוויות ראייה. משתתפי התרגיל יתבקשו לנתח מקורות וספרות מחקר ולהתמודד עם פרשנויות היסטוריות שונות
 

 

1- dr. sagi sefer

The history of the long 19th century (1789-1914) was marked by the influence of the French and the Industrial Revolutions. European powers reached greater global dominance during that century than they had ever had. Europe was the epicenter of universal changes in economy, government, and culture. It was a conflict-ridden century, both between and within states; a century of revolutions and innovation but also of stability and conservatism. In Europe, it was foremost the century of nationalism, imperialism and above all – the century of the industrial revolution. We will discuss scientific and technological advances, urbanization, the establishment of nation states and the alternative presented by multi-national empires. The course will focus on Central Europe but will include examples from other parts of the continent.

2-  vera kaplan- This course focuses on the main developments of the “long nineteenth century” which started with  Napoleonic wars and continued until the beginning of the First World War. We will study how the attempts were made to construct the first system of international relations which purpose was to prevent future wars, and when and how appeared the first flaws in this system. Another important issue of the course is appearance of ideas, feelings and practices of nationalism in various regions of Europe – from Spain in the West to Poland and Russia in the East; starting from this question, we will try to explain, why 19th century turned into the “age of revolutions.” Further, we will talk about the impact of modernization on urban and rural life, interconnections between industrialization and new trends in literature and art, and on the first waves of emigration in and out of Europe

 

 

0621-1685-03
 חברה משטר ותרבות במאה ה-19
 Introduction: 19th C European Society Government & Culture
ד"ר קפלן ורהשיעור ותגילמן450 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן450 ה'1200-1000 סמ'  ב'

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

קבוצה 1 ו-3- ד"ר ורה קפלן
בתרגיל זה נעקוב אחרי ההתפתחויות העיקריות באירופה במאה ה-19 הארוכה –בתקופה שהחלה עם המלחמות נגד נפוליאון והסתיימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. נתחקה אחרי הניסיון לבנות מערכת בין-לאומית חדשה שנועדה לבלום מלחמות עתידיות ונראה מתי וכיצד הופיעו בה הסדקים הראשונים. נבחן את העלייה של הלאומיות באזורים שונים של אירופה – מספרד במערב עד פולין ורוסיה במזרח וננסה להסביר למה הפכה המאה ה-19 ל"עידן המהפכות".  נדבר על השלכות המודרניזציה על החיים בעיר ובכפר, על הקשר בין תיעוש לבין המגמות החדשות בספרות ובאמנות ועל גלי ההגירה הראשונים .

 

קבוצה -2 פרופ' איריס רחמימוב

במהלך המאה ה-19 עברה אירופה תמורות דמוגרפיות, חברתיות, כלכליות ומדיניות אשר שינו מן היסוד את דפוסי החיים בה. האידיאולוגיות הפוליטיות המרכזיות של התקופה המודרנית לאומיות, סוציאליזם, ליברליזם ושמרנות התגבשו במהלך מאה זו, וניסו, כל אחת בדרכה, להסביר את התמורות ולהשפיע על מהלכן. תרגיל זה יעסוק בהיסטוריה החברתית והמדינית המורכבת של אירופה למן קונגרס וינה ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. התרגיל יתמקד באזורי מרכז אירופה ומזרחה, וידון במגוון של הסברים היסטוריים וזוויות ראייה. משתתפי התרגיל יתבקשו לנתח מקורות וספרות מחקר ולהתמודד עם פרשנויות היסטוריות שונות
 

 

1- dr. sagi sefer

The history of the long 19th century (1789-1914) was marked by the influence of the French and the Industrial Revolutions. European powers reached greater global dominance during that century than they had ever had. Europe was the epicenter of universal changes in economy, government, and culture. It was a conflict-ridden century, both between and within states; a century of revolutions and innovation but also of stability and conservatism. In Europe, it was foremost the century of nationalism, imperialism and above all – the century of the industrial revolution. We will discuss scientific and technological advances, urbanization, the establishment of nation states and the alternative presented by multi-national empires. The course will focus on Central Europe but will include examples from other parts of the continent.

2-  vera kaplan- This course focuses on the main developments of the “long nineteenth century” which started with  Napoleonic wars and continued until the beginning of the First World War. We will study how the attempts were made to construct the first system of international relations which purpose was to prevent future wars, and when and how appeared the first flaws in this system. Another important issue of the course is appearance of ideas, feelings and practices of nationalism in various regions of Europe – from Spain in the West to Poland and Russia in the East; starting from this question, we will try to explain, why 19th century turned into the “age of revolutions.” Further, we will talk about the impact of modernization on urban and rural life, interconnections between industrialization and new trends in literature and art, and on the first waves of emigration in and out of Europe

 

 

0621-1687-01
 חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
 Survey of United States History
פרופ זכים מיכאלשיעור ותגילמן306 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן306 ד'1400-1200 סמ'  א'
קבוצה 1, 3 ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה, ספר, קפיטליזם, דמוקרטיה, בורגנות, שוויון, עבדות, גזענות, נשיות.


קבוצה 2
ד"ר יעל שטרנהל
התרגיל יעסוק ב 150 השנים הראשונות של ההסטוריה האמריקנית, מראשית ההתיישבות ועד למלחמת האזרחים. נתמקד בתהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים כגון בניית משטר דמוקרטי, יצירת חברת עבדות, כיבוש המערב, ועליית הקפיטליזם. נתעמק בשבר בין צפון לדרום שהביא לקריסתה של הברית האמריקנית, ונסיים עם לידתה של ארצות הברית המודרנית במהלך המלחמה. 

 


 
This course will introduce students to some of the main processes that shaped the history of the United States, from the colonial period to the American Civil War. In particular we will examine the process of separation from Britain and the formation of the democratic regime; the establishment of an enslaving society and the deepening abyss between north and south over the question of slavery and human bondage; and the process of industrialization and its impact on the American society
0621-1687-02
 חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
 Survey of United States History
ד"ר שטרנהל יעלשיעור ותגילמן305 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן305 ד'1400-1200 סמ'  א'
קבוצה 1, 3 ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה, ספר, קפיטליזם, דמוקרטיה, בורגנות, שוויון, עבדות, גזענות, נשיות.


קבוצה 2
ד"ר יעל שטרנהל
התרגיל יעסוק ב 150 השנים הראשונות של ההסטוריה האמריקנית, מראשית ההתיישבות ועד למלחמת האזרחים. נתמקד בתהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים כגון בניית משטר דמוקרטי, יצירת חברת עבדות, כיבוש המערב, ועליית הקפיטליזם. נתעמק בשבר בין צפון לדרום שהביא לקריסתה של הברית האמריקנית, ונסיים עם לידתה של ארצות הברית המודרנית במהלך המלחמה.

 
0621-1687-03
 חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
 Survey of United States History
פרופ זכים מיכאלשיעור ותגילמן306 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן306 ד'1400-1200 סמ'  ב'
קבוצה 1, 3 ד"ר מיכאל זכים
התרגיל עוסק בהיסטוריה של ההתיישבות האירופאית בצפון אמריקה, החל מהניסיונות במאה ה-17 להעתיק את הסדר החברתי מהעולם הישן אל "החדש", ועד העימות הגורלי באמצע המאה ה-19 בין הצפון לדרום על אופי המדינה הלאומית האמריקאית. נתמקד במושגים המרכזיים המתבנתים את החוויה האמריקאית: קידמה, ספר, קפיטליזם, דמוקרטיה, בורגנות, שוויון, עבדות, גזענות, נשיות.
 
קבוצה 2
ד"ר יעל שטרנהל
התרגיל יעסוק ב 150 השנים הראשונות של ההסטוריה האמריקנית, מראשית ההתיישבות ועד למלחמת האזרחים. נתמקד בתהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים כגון בניית משטר דמוקרטי, יצירת חברת עבדות, כיבוש המערב, ועליית הקפיטליזם. נתעמק בשבר בין צפון לדרום שהביא לקריסתה של הברית האמריקנית, ונסיים עם לידתה של ארצות הברית המודרנית במהלך המלחמה. 
0621-1688-01
 חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 Introduction to Latin American History
ד"ר פרויס אורישיעור ותגילמן305 ה'1400-1000 סמ'  א'
במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה.

 קבוצה 1 ד"ר חררדו לייבנר-

במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60.

קבוצה 2- ד"ר אורי פרויס

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה

This course provides an introduction to the main historical phases and processes of modern Latin America, as well as to central scholarly interpretations concerning them. This we will do through focusing on concrete historical cases and on flesh-and-blood protagonists. The principle topics to be discussed are: The struggle for independence; The crisis of governability and civil wars following independence; Brazil’s unique path – slavery and monarchy; Modernization, economic growth, and the new ideational and political climate of “Order and Progress” during the last third of the nineteenth century; Immigration, ethnicity, race relations and collective identities; The Mexican revolution; US-Latin American relationships; Democratization and populism in the early twentieth century.
0621-1688-02
 חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 Introduction to Latin American History
ד"ר לייבנר חררדושיעור ותגילמן305 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן305 ד'1200-1000 סמ'  ב'

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה

קבוצה 1  ד"ר חררדו לייבנר-

במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות ק

קבוצה 2- ד"ר אורי פרויס

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה

dr. ori pruess

This course provides an introduction to the main historical phases and processes of modern Latin America, as well as to central scholarly interpretations concerning them. This we will do through focusing on concrete historical cases and on flesh-and-blood protagonists. The principle topics to be discussed are: The struggle for independence; The crisis of governability and civil wars following independence; Brazil’s unique path – slavery and monarchy; Modernization, economic growth, and the new ideational and political climate of “Order and Progress” during the last third of the nineteenth century; Immigration, ethnicity, race relations and collective identities; The Mexican revolution; US-Latin American relationships; Democratization and populism in the early twentieth century
.
.
0621-1690-01
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר שפירא מיכלשיעור ותגילמן362 ג'1800-1400 סמ'  א'

כללי: משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית,


קבוצה  1 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.


קבוצה 2 ד"ר עפרי אילני

המאה העשרים נגמרה, ואנו חיים כיום בתקופה אחרת. זהו משפט עובדתי פשוט אבל יש לו השלכות היסטוריוגרפיות מרחיקות לכת. השינויים הדרמטיים שקרו בעולם בשני העשורים האחרונים משנים גם את האופן שבו אנו רואים ומעניקים משמעות לאירועים המרכזיים של המאה שעברה. בקורס נבחן כמה מהשאלות הגדולות בהיסטוריה של המאה העשרים, בין השאר: מה הביא לקצו של השלום ולחיסולו של דור שלם במלחמת העולם הראשונה? באלו תנאים צמחו אידיאולוגיות קיצוניות כמו פאשיזם ונאציזם? כיצד השפיעה המלחמה על עיצוב הנשיות והגבריות? האם ליהודים היה תפקיד מרכזי במאה העשרים, או שהם היו קרבנות פאסיביים של הנסיבות? מדוע נסוגו המעצמות האירופיות מהאימפריות שלהן? מה אפשר את צמיחתה של מדינת הרווחה אחרי המלחמה, ומה גרם להתפוררותה?  

 קבוצה 3- פרופ' יגאל חלפין

 קבוצה -4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסטוריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 5 ד"ר שגיא שפר

בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות. הצטרפות לקורס לאחר הפסד של שניים או יותר שעורים בתחילת הסמסטר תתאפשר רק באישור המרצה

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history.

 

 

Dr. Sagi schaefer

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

 Dr. Ofri Ilany

 The twentieth century is over, and we now live in a different era. This factual statement has far-reaching historiographical implications. The dramatic changes that have taken place in the past two decades affect the way we see and make sense of major events in the previous century. The course will examine some of the social, cultural and political transformations of this tumultuous century.

0621-1690-02
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר אילני עפרישיעור ותגילמן262 ד'1800-1400 סמ'  א'

כללי: משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית,


קבוצה  1 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.


קבוצה 2 ד"ר עפרי אילני

המאה העשרים נגמרה, ואנו חיים כיום בתקופה אחרת. זהו משפט עובדתי פשוט אבל יש לו השלכות היסטוריוגרפיות מרחיקות לכת. השינויים הדרמטיים שקרו בעולם בשני העשורים האחרונים משנים גם את האופן שבו אנו רואים ומעניקים משמעות לאירועים המרכזיים של המאה שעברה. בקורס נבחן כמה מהשאלות הגדולות בהיסטוריה של המאה העשרים, בין השאר: מה הביא לקצו של השלום ולחיסולו של דור שלם במלחמת העולם הראשונה? באלו תנאים צמחו אידיאולוגיות קיצוניות כמו פאשיזם ונאציזם? כיצד השפיעה המלחמה על עיצוב הנשיות והגבריות? האם ליהודים היה תפקיד מרכזי במאה העשרים, או שהם היו קרבנות פאסיביים של הנסיבות? מדוע נסוגו המעצמות האירופיות מהאימפריות שלהן? מה אפשר את צמיחתה של מדינת הרווחה אחרי המלחמה, ומה גרם להתפוררותה?  

 קבוצה 3- פרופ' יגאל חלפין

 קבוצה -4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסטוריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 5 ד"ר שגיא שפר

בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות. הצטרפות לקורס לאחר הפסד של שניים או יותר שעורים בתחילת הסמסטר תתאפשר רק באישור המרצה

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history.

 

 

Dr. Sagi schaefer

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

 Dr. Ofri Ilany

 The twentieth century is over, and we now live in a different era. This factual statement has far-reaching historiographical implications. The dramatic changes that have taken place in the past two decades affect the way we see and make sense of major events in the previous century. The course will examine some of the social, cultural and political transformations of this tumultuous century.

0621-1690-03
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
פרופ חלפין יגאלשיעור ותגילמן307 ה'1800-1400 סמ'  ב'

כללי: משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית,


קבוצה  1 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.


קבוצה 2 ד"ר עפרי אילני

המאה העשרים נגמרה, ואנו חיים כיום בתקופה אחרת. זהו משפט עובדתי פשוט אבל יש לו השלכות היסטוריוגרפיות מרחיקות לכת. השינויים הדרמטיים שקרו בעולם בשני העשורים האחרונים משנים גם את האופן שבו אנו רואים ומעניקים משמעות לאירועים המרכזיים של המאה שעברה. בקורס נבחן כמה מהשאלות הגדולות בהיסטוריה של המאה העשרים, בין השאר: מה הביא לקצו של השלום ולחיסולו של דור שלם במלחמת העולם הראשונה? באלו תנאים צמחו אידיאולוגיות קיצוניות כמו פאשיזם ונאציזם? כיצד השפיעה המלחמה על עיצוב הנשיות והגבריות? האם ליהודים היה תפקיד מרכזי במאה העשרים, או שהם היו קרבנות פאסיביים של הנסיבות? מדוע נסוגו המעצמות האירופיות מהאימפריות שלהן? מה אפשר את צמיחתה של מדינת הרווחה אחרי המלחמה, ומה גרם להתפוררותה?  

 קבוצה 3- פרופ' יגאל חלפין

 קבוצה -4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסטוריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 5 ד"ר שגיא שפר

בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות. הצטרפות לקורס לאחר הפסד של שניים או יותר שעורים בתחילת הסמסטר תתאפשר רק באישור המרצה

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history.

 

 

Dr. Sagi schaefer

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

 Dr. Ofri Ilany

 The twentieth century is over, and we now live in a different era. This factual statement has far-reaching historiographical implications. The dramatic changes that have taken place in the past two decades affect the way we see and make sense of major events in the previous century. The course will examine some of the social, cultural and political transformations of this tumultuous century.

0621-1690-04
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר טייכר אמירשיעור ותגילמן307 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ד'1200-1000 סמ'  ב'

כללי: משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית,


קבוצה  1 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.


קבוצה 2 ד"ר עפרי אילני

המאה העשרים נגמרה, ואנו חיים כיום בתקופה אחרת. זהו משפט עובדתי פשוט אבל יש לו השלכות היסטוריוגרפיות מרחיקות לכת. השינויים הדרמטיים שקרו בעולם בשני העשורים האחרונים משנים גם את האופן שבו אנו רואים ומעניקים משמעות לאירועים המרכזיים של המאה שעברה. בקורס נבחן כמה מהשאלות הגדולות בהיסטוריה של המאה העשרים, בין השאר: מה הביא לקצו של השלום ולחיסולו של דור שלם במלחמת העולם הראשונה? באלו תנאים צמחו אידיאולוגיות קיצוניות כמו פאשיזם ונאציזם? כיצד השפיעה המלחמה על עיצוב הנשיות והגבריות? האם ליהודים היה תפקיד מרכזי במאה העשרים, או שהם היו קרבנות פאסיביים של הנסיבות? מדוע נסוגו המעצמות האירופיות מהאימפריות שלהן? מה אפשר את צמיחתה של מדינת הרווחה אחרי המלחמה, ומה גרם להתפוררותה?  

 קבוצה 3- פרופ' יגאל חלפין

 קבוצה -4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסטוריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 5 ד"ר שגיא שפר

בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות. הצטרפות לקורס לאחר הפסד של שניים או יותר שעורים בתחילת הסמסטר תתאפשר רק באישור המרצה

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history.

 

 

Dr. Sagi schaefer

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

 Dr. Ofri Ilany

 The twentieth century is over, and we now live in a different era. This factual statement has far-reaching historiographical implications. The dramatic changes that have taken place in the past two decades affect the way we see and make sense of major events in the previous century. The course will examine some of the social, cultural and political transformations of this tumultuous century.

0621-1690-05
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר שפר שגיאשיעור ותגילמן307 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן307 ד'1400-1200 סמ'  ב'

כללי: משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית,


קבוצה  1 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.


קבוצה 2 ד"ר עפרי אילני

המאה העשרים נגמרה, ואנו חיים כיום בתקופה אחרת. זהו משפט עובדתי פשוט אבל יש לו השלכות היסטוריוגרפיות מרחיקות לכת. השינויים הדרמטיים שקרו בעולם בשני העשורים האחרונים משנים גם את האופן שבו אנו רואים ומעניקים משמעות לאירועים המרכזיים של המאה שעברה. בקורס נבחן כמה מהשאלות הגדולות בהיסטוריה של המאה העשרים, בין השאר: מה הביא לקצו של השלום ולחיסולו של דור שלם במלחמת העולם הראשונה? באלו תנאים צמחו אידיאולוגיות קיצוניות כמו פאשיזם ונאציזם? כיצד השפיעה המלחמה על עיצוב הנשיות והגבריות? האם ליהודים היה תפקיד מרכזי במאה העשרים, או שהם היו קרבנות פאסיביים של הנסיבות? מדוע נסוגו המעצמות האירופיות מהאימפריות שלהן? מה אפשר את צמיחתה של מדינת הרווחה אחרי המלחמה, ומה גרם להתפוררותה?  

 קבוצה 3- פרופ' יגאל חלפין

 קבוצה -4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסטוריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 5 ד"ר שגיא שפר

בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות. הצטרפות לקורס לאחר הפסד של שניים או יותר שעורים בתחילת הסמסטר תתאפשר רק באישור המרצה

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history.

 

 

Dr. Sagi schaefer

 

"The long twentieth century" begins as early as 1870 and continues to this day. Changes came extra fast during this period and not all of them can be included in a single course. Teachers therefore choose different focuses for their courses and sometimes concentrate on a more limited geographic region (Russia and Eastern Europe, Central, or Western Europe), others opt to cover only parts of this period or deal exclusively with political/social-economic/cultural/intellectual history

 Dr. Ofri Ilany

 The twentieth century is over, and we now live in a different era. This factual statement has far-reaching historiographical implications. The dramatic changes that have taken place in the past two decades affect the way we see and make sense of major events in the previous century. The course will examine some of the social, cultural and political transformations of this tumultuous century.

0621-1889-01
 תולדות הגוף המודרני
 The modern body
שיעור סמ'  ב'
פרופ זכים מיכאלשיעור גילמן449 ה'1600-1400 סמ'  ב'

לגוף האדם תפקיד חשוב בכינון יחסי כוח וסמכות בכל חברה (בהגדרת האציל והנחות, האנין והגס, הנורמלי והפתולוגי, הטבעי והמלאכותי והגברי והנשי, בין השאר).  קורס זה יתמקד בקשר בין הגוף לבין הדמוקרטיה הליברלית, כפי שהתהווה מאז המאה ה-17 ועד היום. תוכנית הלימודים מתבססת על דיונים היסטוריים בסוגים שונים של גוף, לרבות הגוף העמל, הגוף הממוגדר, הגוף המת, הגוף הגזעי והגוף המגונדר, רובם ככולם מרכיבים מרכזיים בבניית "הגוף האזרחי" המודרני.  

The human body fills a central role in the establishment of power and authority in every time and place (by delineating, for instance, the cultured and the vulgar, the normal and the pathological, the natural and the artificial, and the masculine and the feminine).  This course will focus on the relationship of the body to the rise of liberal democracy since the seventeenth century.  Lessons will be based on an historical examination of different body types, including the working body, the gendered body, the dead body, the racial body, and the dandified body, all of which constitute essential elements for creating a modern “civic body.”

 

 

0621-2058-01
 מיתוס והיסטוריה: עולמן של האיליאדה והאודיסאה
 Myth and History: World
פרופ מלכין עירדסמינר גילמן262 ב'1400-1200 סמ'  א'
סמינר גילמן262 ד'1400-1200 סמ'  א'
מלחמת טרויה, בין אם קיומה מיתולוגי או היסטורי, נתפסה על ידי היוונים כארוע המכונן של הציויליזציה היוונית. סיפור המסגרת של המלחמה ושל השיבה הביתה של גיבוריה, הפך למסגרת הזהות של עמי הים התיכון עד לידי הביניים (הרומאים, האטרוסקים, הפרנקים, הבריטים וכו') עמים שנחשבו לצאצאי פליטי המלחמה או גיבוריה, כאודיסאוס. עולם המושגים והדימויים של הומרוס מלווה את תרבות המערב עד ימינו, כשביטוייה ניכרים באמנות, בספרות ובקולנוע. סיפור חטיפתה של הלנה היפה בנשים, ודמויות כמו פאריס והקטור, אגממנון ואודיסאוס, הוו את החומרים לשירתו הגדולה של הומרוס, האיליאדה והאודיסאה, מיצירות המופת המכוננות של התרבות העולמית. שירה זו משמשת גם מקור היסטורי ראשון במעלה לעולם הערכים והתפיסות, התרבות החומרית, המלחמה, הדת והמיתולוגיה. בסמינר נקרא וננתח את שתי היצירות, האיליאדה והאודיסאה הן כשלעצמן והן כמקור לשאלות היסטוריות
 
Whether mythological or historical, the Trojan War was perceived by ancient Greeks as the constitutive, formative event in in their history. The story of the war and the returns of the heroes became a frame of reference for collective identities in the Mediterranean, up to the Middle Ages (Romans, Etruscans, Franks, Britons, etc.). Homeric concepts and images are present in Western civilization up to our days, finding adaptations in literature, art and cinema. Helena's abduction' heroes such as Paris and Hector, Odysseus and Agamemnon, were the stuff of Homeric pottery, the Iliad and the Odyssey, great masterpieces of civilization. The epics are also a primary historical source for values and perceptions, material culture, war, religion and myth. In the seminar we will read and analyse the Iliad and the Odyssey and draw historical implications from both
 
0621-2062-01
 מגדר ומיניות ביוון העתיקה
 Gender and Sex in Ancient Greece
פרופ הוניגמן סילביסמינר גילמן320 ד'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן320 ה'1600-1400 סמ'  ב'
הסמינר יעסוק בדימוי הגבר ודימוי האישה, דימוי הגוף הגברי והנשי, ומיניות (במיוחד יחסים הומוארוטים, אך לא אלה בלבד) ביוון העתיקה, עם דגש על אתונה בתקופה הקלאסית.
 
The seminar will deal with the representation of men and women, the representation of the male and female body, and sexuality—in particular homoerotics—in ancient Greece, particularly Classical Athens
 
0621-2421-01
 חברה, כנסיה ותרבות בקסטיליה במאות ה-12 עד ה-15
 Society, Church and Culture in Castile 12th - 15th Century
ד"ר כהן הנגבי נעמה רחלסמינר גילמן361אג'1200-0800 סמ'  א'
במהלך ימי הביניים המאוחרים קסטיליה נכבשה על ידי מלכים נוצרים שהמשיכו ונאבקו לבסס את שלטונם החדש באזור שעד אז היה תחת שליטה מוסלמית. הקורס יסקור תהליכים מדיניים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים שעצבו את קסטיליה הנוצרית עד להתהוותה לממלכה נוצרית מאוחדת. כמו כן, נעמוד על מאפייני היחסים הבין דתיים לאורך תקופה זו ותפקידם של יחסים אלו בכינון השלטון הנוצרי.
During the late Middle Ages Castile was conquered by Christian rulers who continuously fought to stabilize their authority in the new realms. The course will cover political, economic, social and cultural processes that shaped Christian Castile until its foundation as a unified Christian kingdom. We will also discuss the nature of the inter-religious relations during the period, and their role in establishing the Christian rule.
0621-2422-01
 חילופי מתנות: היסטוריה ואנתרופולוגיה
 Exchange of Gifts: History and Anthropology
פרופ אלגזי גד יעקבסמינר גילמן262 ד'1400-1000 סמ'  ב'
זרם בלתי נפסק של טובות ומתנות קשר אנשים וקבוצות זה לזה באירופה המערבית של ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת: שכנים ובני משפחה החליפו ביניהם מתנות, שליטים קשרו אליהם בני חסות בעזרת הטבות והענקות, פשוטי-עם ניסו לחלות את פני הגדולים בעזרת מתנות, פועלים פשוטים ציפו למענק קטן ולא סמלי בתום עבודתם, שגרירים העבירו סובסידיות ושיחדו מושלים בציפייה לגמול הגון. הענקת מתנות לא היתה מוסד שולי או ערוץ משלים לחילופי הסחורות דרך השוק, אלא מנגנון חברתי מרכזי. בו יעסוק הסמינר, ודרכו יציע מבוא לאנתרופולוגיה היסטורית.
 
קריאה מוקדמת:
Marcel Mauss, The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies, trans. W. D. Halls, foreword by Mary Douglas (New York, 1990)
 
A constant flow of gifts permeated social relations in medieval and early modern Western Europe: between neighbors and kin, rulers and their protégés, poor people and their patrons, day laborers and their employers, ambassadors and scholars. Gift exchange was neither marginal nor simply a subsidiary channel of circulation but a major social institution. The seminar will focus on manifold forms of gift exchange and introduce participants to historical anthropology
 
0621-2692-01
 הרומנטיקה: חולמים ולוחמים
 Romanticism: Dreamers and Fighters
פרופ מאלי יוסףסמינר רוזנברג209 ב'1600-1200 סמ'  ב'

ההיסטוריון יעקב טלמון הגדיר את הרומנטיקה כ"סך-הכול של הדרכים שבהן הושפעה תודעתו העצמית של האדם על ידי הפרץ שהטילה הסערה המהפכנית-נפוליאונית ברציפות החיים ההיסטורית, וניסיונותיו של האדם לחזור ולמצוא לו ודאויות מוצקות בעולם שאיבד את "קבועותיו" ו"מוגדרותיו". בן התקופה הזאת היה היה בעת ובעונה אחת מורד ונושא נפשו לאיזה סדר אובייקטיבי; מתאמץ להאדיר ולבטא את עצמו ועורג להתמכרות."

זוהי אחת מבין הגדרות רבות לתנועה הרומנטית, שאותן נבחן במהלך הסמינר מפרספקטיבות היסטוריות ביקורתיות. כיוון שהרומנטיקה ידועה ומזוהה בעיקר עם סופרים ואמנים, ממילא נמצא שהיא נתפסת בקטגוריות ספרותיות-אמנותיות. כנגד תפיסות אלו, שנטו להתעלם מהמציאות ההיסטורית שבה-וממנה התפתחה תנועת הרומנטיקה באירופה, ננסה לבחון-מחדש את התופעה תוך התייחסות לתנאים החברתיים, הפוליטיים, הדתיים, והתרבותיים של התקופה שבמסגרתם עיצבו הרומנטיקאים את השקפותיהם על האדם, החברה, הטבע, וההיסטוריה. על רקע זה נדון גם במתנגדיה של הרומנטיקה  ובהשפעת רעיונותיהם האסתטיים (למשל, "ריאליזם") או הפוליטיים (למשל, "סוציאליזם") על התפתחותן של אידיאולוגיות פוליטיות ומתודולוגיות חדשות במדעי האדם בעידן המודרני. לאור הנחות אלו, יעמדו במוקד עבודתנו המקורות הראשוניים, דהיינו כתביהם של הרומנטיקנים (ומתנגדיהם) עצמם.   

 

 

 

 

 

 

0621-2693-01
 מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה?
 Opposition in Tsarist Russia: Who Paved the Way to Revolution
ד"ר קפלן ורהסמינר גילמן497 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן497 ה'1600-1400 סמ'  ב'
בתחילת המאה ה-20 נחשבה רוסיה האימפריאלית לאחת המונרכיות החזקות באירופה, אך דווקא שם התרחשה ב-1917 המהפכה שגרמה לנפילתה של המונרכיה הרוסית ושינתה את פני העולם כולו. בניסיון לענות על השאלה: "מי סלל את הדרך למהפכה" יעסוק הסמינר בהיסטוריה של ההתנגדות לשלטון ברוסיה משנות השבעים של המאה ה-18 ועד שנות השבעים של המאה ה-19.
נתחיל בבחינת ההתקוממות העממית שגרמה לזעזוע של האימפריה הרוסית בשנות השבעים של המאה ה-18. בהמשך, נעקוב אחר הקמתן של האגודות הסודיות שקמו על בסיס אג'נדה פוליטית בשנות העשרים של המאה ה-19 והוגדרו בדיעבד כתנועת הדקבריסטים. ננסה להבין איך בקרב אגודות אלה, בהן השתתפו בני משפחות הצמרת של האצולה הרוסית, התגבש רעיון המרד נגד השלטון והוצא לפועל אך נכשל בדצמבר 1825. נתחקה אחרי פעילותו ועבודתו הספרותית של אלכסנדר הֶרצֶן, המהפכן הבולט בדור שאחרי, הנחשב לאב הרוחני של הסוציאליזם הרוסי, ונעסוק בהופעתם של ארגונים מחתרתיים שהגדירו את עצמם כמהפכניים ושמו להם למטרה להיאבק בשלטון האוטוקרטי, מאבק שבו כל האמצעים, כולל טרור, נחשבו לגיטימיים.
.
על סמך היכרות עם מקורות מגוונים ננסה לגבש מסקנות על דפוסי מרי, מחאה והתנגדות לשלטון ברוסיה הצארית. כמו כן, נחפש תשובה לשאלה הפרובוקטיבית החוזרת ונשנית בפולמוס ההיסטוריוגראפי – האם אפשר לדבר על תהליך מהפכני ממושך ורציף ברוסיה עד 1917 בו לקחו חלק מתנגדים לשלטון בדורות שונים, או שמא ההנחה בדבר קיומו של תהליך זה אינה אלא מיתוס?
הקורס פתוח לתלמידי מגמות העת החדשה והעת החדשה המוקדמת.
In the early twentieth century Russia was generally perceived as one of the strongest European monarchies - until the revolutions of 1917 brought an end to the Russian monarchy and led to profound changes throughout the world. In order to answer the question: “Who paved the way to the revolution?” the seminar will focus on the history of the opposition movements in imperial Russia from the 1770s to the 1870s.
The course starts with the Cossack and peasant rebellion that shook the Russian empire in the 1770s, and proceeds to analyze the establishment and activity of the secret societies that appeared in Russia in the 1810s and which were later defined as the Decembrist movement. The main question is why and how these societies, made up of young privileged members of the Russian nobility, conceived of their plan of armed revolt against the Tsar and even tried to realize it. The seminar’s other heroes are the political thinker Alexander Hertsen, the author of fascinating memoirs depicting life in Russia in the 1830s-1840s, and members of the radical underground organizations of the 1860s-1870, who sought to fight the monarchy as a political regime and did not hesitate to use political terror for that purpose.
The seminar explores the patterns of opposition and protest in Russia, how the Tsarist regime responded to the movements’ activities, and the lives and fates of those who dared to struggle against the omnipotent Russian rulers.
The seminar is open to students of early modern and modern history.


0621-2710-01
 עידן המרות הדת
 The Age of Religious Conversion
פרופ הרציג תמרסמינר גילמן361אב'1600-1200 סמ'  א'
* דרישת קדם: שו"ת חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת*
 
 
בעידן הרפורמציה ומלחמות הדת, נשים וגברים באזורים אירופים שונים עברו תדיר ממחנה דתי אחד למשנהו. סמינר זה מבקש לבחון את מאפייניהן של המרות הדת בתקופה זו תוך התייחסות לנסיבות, לאופי ולהשלכות שנודעו להן במאות השש-עשרה והשבע-עשרה. במהלך הקורס ננתח מספר סוגים של מקורות בני התקופה, וביניהם יומנים, מכתבים, חיבורי תעמולה, דרשות, ביוגרפיות וכרוניקות של מנזרים. כמו-כן, נקרא מחקרים מהעשורים האחרונים העוסקים בסוגיות כמו זהותם של המומרים ויחסה של החברה הסובבת אליהם.
 
In the age of Reformation and religious warfare, women and men in various European regions often changed their confessional identity. In this seminar, we will discuss the traits of individual religious conversions in the sixteenth and seventeenth centuries, exploring the circumstances in which they occurred as well as their varied characterstics and implications. We will analyze various types of sources, including diaries, letters, propagandistic tracts, sermons, biographies, and convent chroniclers, and discuss recent scholarship dealing with issues such as converts’ identity and attitudes towards converts
 
0621-2733-01
 מבוא לתרבות הספר בעת החדשה המוקדמת
 Introduction to Early Modern Book Culture
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן320 ה'1400-1000 סמ'  א'
מכבש הדפוס שיחק תפקיד מפתח בתרבות האירופית בין המאה החמש עשרה למאה השמונה עשרה. היכולת להדפיס ולהפיץ טקסטים ותמונות במהירות, בכמויות גדולות, ובמחיר שלעתים באמת היה שווה לכל נפש עיצבה את ההיסטוריה של תנועות אינטלקטואליות, מדעיות ודתיות: הספר המודפס הוביל להופעתם של מקצועות חדשים (מסדר הדפוס עד לסופר) ויצר דרכים חדשות לקרוא, לחשוב, ואף להרגיש. בסמינר נבחן את השינויים תוך דיון בנושאים כגון חשיבות הדפוס לעומת כתבי היד; היחס בין תרבות שבעל פה לתרבות כתב; הספר כמוצר כלכלי; פוליטיקה וצנזורה; התגבשות שדה הספרות; ועלייתם של קהלי קוראים חדשים.
 
The printing press played a key role in the transformation of European culture from the fifteenth to the eighteenth century. It allowed for the quick dissemination of texts and images, in large quantities and in prices that sometimes were surprisingly affordable, and thereby shaped the history of intellectual, scientific and religious currents. The printed book led to the creation of new professions, from the type-setter to the author, and created new ways of reading, thinking, and even feeling. The seminar will examine these changes through a discussion of topics such as: the importance of the printed text in comparison to the manuscript; the relations between oral and written culture; the book as a commercial object; politics and censorship; the emergence of the literary field; the rise of new reading publics
 
0621-2734-01
 הרנסנס האיטלקי במאה ה-21
 The Italian Renaissance in the 21st Century
פרופ הרציג תמרסמינר גילמן362אג'1200-0800 סמ'  ב'
בסמינר זה נתחקה אחר הגישות השונות בחקר ההיסטוריה החברתית והתרבותית של איטליה בתקופה שבין המאה הארבע-עשרה לאמצע המאה השש-עשרה. במהלך הקורס, נסקור את ההסברים השונים להתרחשותן של התמורות המהותיות בחיי הרוח שאותן מקובל כיום לכנות בשם 'רנסנס' דווקא בשטחי המגף האיטלקי. כמון-כן, נדון במבקרי התזה של יעקב בורקהרדט במאה העשרים, ונעמוד על התחומים המרכזיים שבהם מתמקדים כיום חוקרי ההיסטוריה האיטלקית של המאות החמש-עשרה והשש-עשרה.
 
This seminar will focus on the main trends in the social and cultural history of Renaissance Italy (from the fourteenth to the mid-sixteenth century). We will explore the varied explanations for the development of innovative cultural trends that are nowadays referred to as ‘the Renaissance’ in the Italian peninsula. We will also discuss the main critiques of Jacob Burckhardt’s influential thesis in the twentieth century, and examine the main areas of research in the current historiography of fifteenth and sixteenth-century Italy.
 
 
 
0621-2735-01
 תרבות הסלונים בצרפת הטרום מודרנית, מאות ה-16 וה-17
 The Salons' Culture in Early Modern France
פרופ קופרטי-צור נדיןסמינר גילמן362אה'1800-1400 סמ'  ב'
nהופעת הסלונים הספרותיים במאה ה-17 מהווה מפנה בתרבות צרפת, הם הכשירו את הקרקע למהפכת הנאורות. בסמינר נציג את היצירות העיקריות של התקופה ונתמקד בתנאים שאפשרו לנשים להוביל את ההלך. נעמוד על התמורות בחינוך הנשים ונבחן כיצד השפעת הרפורמציה והקונטר-רפורמציה הולידה דווקא תרבות חילונית חדשה. נבחן את הגבולות החברתיים והג'נדריים של התופעה בצל מלחמת הפרונד (La Fronde). נעמוד על העקרונות הפרוטו-פמיניסטיות הצומחות בסלונים ואת השפעתן על מעמד האישה. לצד מחקרן של זיוין דז'אן, דינה גודמן ודונה סטנטון, נקרא מספר מחזות של מולייר ואת הנסיכה דה-קלאוו של מאדאם דה לה פאייט
 
The French Salons of the 17th century marked a turning point in French Culture and prepared the ground for the Enlightenment. This course will present the main literary works of the period, and will concentrate on the role of women in this important shift. We will examine the role played by the Reformation, as well as the Counter Reformation, in the changes observed in the education of women from the 16th C through the 17th C, changes which allowed women to play an active role in the secular culture and fashionable society, an achievement considered unusual in all European courts of the time. We will attempt to evaluate the importance of women’s contributions to the new, prestigious French culture of the 17th Century. We will also study the social limitations of these contributions in terms of gender. We will discuss feminist approaches to what seems at first sight a juncture in women’s status. We will read the major works of Joan Dejean, Deena Goodman and Domna Stanton together with a selection of Molière’s plays that deal with the role of women and their education, as well as Madame de La Fayette’s novel, The Princess of Clèves
 
0621-3248-01
 החלום האמריקני - מיתוס ומציאות
 The American Dream - Myth and Reality
פרופ נוה אילסמינר גילמן304 א'1600-1200 סמ'  א'
החלום האמריקני הינו מרכיב מרכזי בעיצוב ההיסטוריה והזהות של ארה"ב. יש הטוענים כי זהו המניע העיקרי לגלי ההגירה שהקימו את החברה האמריקני, והמושג המרכזי שמצדיק את קיומה ואת פעולותיה לאורך ההיסטוריה. החלום מקבל ממדים פוליטיים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים, ולמרות השינויים שהוא עובר לאורך הזמן נוכחותו הקנונית קיימת עד עצם היום הזה. בסמינר נבחן בחינה ביקורתית את מרכיבי החלום האמריקני, על ביטוייו המגוונים, ועל התעתועים והאשליות שהוא מייצר, כמו גם על התקוות שהוא עדיין מספק ההופכות אותו לסוג של אידיאולוגיה מרכזית לחברה האמריקנית. סדר הדיון יהיה כרונולוגי, ובמהלכו נבדוק ביטויים של החלום במגוון תחומים תוך ניתוח תעודות מרכזיות המביעות את החלום והכרת ספרות מחקר בנושא. הסטודנטים יבחרו לעצמם נושאים ספציפיים וינתחו את נוכחותו של החלום האמריקני ואופני ביטויו בנושאים אלה.

The American Dream is a central component of history and identity construction in the US. Some will claim that it was and still is the moving force beyond the waves of immigration that created the American society and its major ideological source of legitimation. The American Dream has political, economic, social and cultural dimensions and despite its transformation over time, it exists as a canonic narrative until today. In this seminar we will explore the various manifestations of the American Dream focusing on the illusions and hopes it provided to the American cultures. The students will choose a specific subject and will analyze the presence and nature of the American Dream in such a chosen subject.

0621-3274-01
 פריס ולונדון: בירות המודרניות 1950-1850
 Paris and London: Capitals of Modernity 1850-1950
פרופ מלמן בלההסמינר גילמן449 ה'1400-1000 סמ'  א'
 
ההיסטוריה של ערי ענק בעידן המודרני היא תחום מחקר וכתיבה חדש ודינמי. ערי מטרופולין היו הביטוי המובהק ביותר של החוויה והחיים המודרניים. יושמו בהן טכנולוגיות מודרניות, שיטות עבודה מודרניות, דפוסי מסחר-מכריה וקנייה, ודפוסים של תרבות ופנאי מודרניים.
פריס ולונדון בטאו, כל אחת בדרכה, מודרניות בעלת מאפיינים ייחודיים. את ההיסטוריה שלהן מלמדים ולומדים לרוב בנפרד. הסמינר מביא את הביוגרפיות של שתיהן בעידן המודרני, ובוחן את האופן שבו גברים ושנים, מקבוצות שונות ומעמדות שונים, חיו בעיר המודרנית, חוו אותה, ועצבו אותה. הסמינר בוחן "תחנות" והיבטים בתהליכי המודרניזציה של שתי הערים: מחאה פוליטית וחברתית עירונית בעשור החמישי של המאה ה19; המשבר האקולוגי העירוני של אמצע המאה ה19 והטיפול בו (באמצעות בניית "ערים תחתיות" של מערכות ביוב ותחבורה); פשע ומשטור העיר; צרכנות והולדת החנות המודרנית; אימפריאליזם (בדמות תערוכות וירידים עולמיים); לונדון ופריס במלחמה הגדולה; מודרניות ועירוניות בין שתי מלחמות העולם; בליץ וכיבוש בעת מלחמת העולם השנייה, והחלום לבינוי מחדש של העיר  בעידן המלחמה הקרה.
בסמינר נעשה שימוש במגוון של מקורות הכולל: מנשרים וכתבים פוליטיים, מפות, אוטוביוגרפיות, זיכרונות וספרות יפה, עיתונות מן התקופה, אתנוגפריות וסקרים שלה העיר, קריקטורות ואיורים, אוספי צילומים, מוסיקה וקולנוע דוקומנטרי. הסמינר נועד לא רק להקנות לכם ידע בהיסטוריה של שתי הערים, אלא גם להעניק לכם כלים לקריאה וכתיבה של היסטוריה פוליטית, חברתית ותרבותית של ערים.
Cities, particularly the mega cities that throve from the early 19th century, were the ultimate manifestation of modern life and modern experiences. Paris and London manifested different kinds of modernity. Their histories are conventionally studied separately, but this seminar sets to examine their biographies in the century between the 1850s and 1950s. It considers how men and women, of different groups and classes, lived (and died) in these giant cities, experienced, and changed them. We shall particularly consider aspects of their political modernity, such as revolutions and protest in the middle and late 19th century, poverty and riches in them, crime, the ecological crises brought about by overdevelopment (and solved by the construction of subterranean cities containing sewage systems and subterranean transport, sex in the city, urban planning and its risks, total war and destruction in the two cities, and their reconstruction during the Cold War. The seminar draws on the “spatial turn” in history and shall make you acquainted with the methods of studying and writing the history of cities.
 
 
We shall make use of an unusual variety of sources: political writing, maps, newspapers, ethnographies and surveys, fiction, paintings and photographic collections, film and music.
 
0621-3280-01
 תולדות המכונה
 A History of the Machine
פרופ זכים מיכאלסמינר גילמן304 ב'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר גילמן304 ה'1800-1600 סמ'  ב'
תולדות המכונה: הסמינר מבקש לעמוד על הפיכת המכונה לסמל של התרבות והכלכלה המודרנית. העבודה תתבסס על ספרות מחקר ועל מקורות היסטוריים כאחד. בין שאר הנושאים שיעלו לדיון: מקורות אנרגיה, עיקרון הסטנדרטיזציה, תחבורה, עיור, טכניקות של שליטה ובקרה, המצאת פס הייצור, צילום, סטטיסטיקה, נשק ופרנקנשטיין.
 
The seminar will examine the emergence of the machine as the symbol of both modern culture and the industrial economy. Readings will be based on the relevant scholarly literature as well as primary sources. Subject include: energy sources, standardization, transportation, urbanization, techniques of control and command, the invention of the assembly line, photography, statistics, armaments, and Frankenstein
 
0621-3281-01
 היסטוריה גלובאלית של מלחמת העולם השנייה: סוגיות היסטוריות ומגדריות
 A Global History of the Second World War From Historical and Gender Perspectives
ד"ר שפירא מיכלסמינר גילמן361 ג'1800-1400 סמ'  ב'
בניגוד לסמינר שהוצע בשנה שעברה שהתמקד במלחמת העולם השנייה באירופה, סמינר זה מתרכז בהיסטוריה הגלובאלית של המלחמה וממקם אותה בהקשר הרחב של ההיסטוריה העולמית במאה העשרים. מלחמת העולם השנייה התרחשה ברחבי שש יבשות והיא הייתה העימות הקטלני ביותר בהיסטוריה האנושית העולמית, אירוע שעיצב את המאה העשרים ומעבר לה. מלחמה מודרנית וטוטאלית זו הביאה להרג המונים ולהרס חסר תקדים של חברות, תרבויות, כלכלות וערכי אנוש ברחבי העולם. במהלך המלחמה, הפכו אזרחים למטרה מרכזית לאלימות וחייהם היומיומיים של נשים וגברים הפכו מושא להתערבות ורגולציה ממשלתית באופנים חדשים וחסרי תקדים. לאחר 1945, נאלצו חברות שונות להתמודד עם המורשת הטרגית של המלחמה בשלל דרכים, תהליך הנמשך עד היום. תוך שימוש בכלים מהיסטוריה חברתית, תרבותית, מגדרית וצבאית, סמינר זה יעסוק בסוגיות שונות הקשורות במלחמה, ובהן: המלחמה באירופה, באסיה ובארה"ב; הפצצות נגד אזרחים; מומחים וטראומה; גבריות ולוחמה; גיוס נשים; חברה וכלכלה במלחמה; ההתנסות של גברים, נשים וילדים בחזית ובעורף; חיי משפחה תחת צל המלחמה; לאומיות, תעמולה, מגדר ואזרחות; מגדר, שיתוף פעולה והתנגדות לאויב; הנצחה וזיכרון; מגדר ושיקום לאחר המלחמה; הטיפול בפליטים; והמלחמה בספרות, קולנוע, צילום ועוד. הסמינר יעשה שימוש במקורות היסטוריים שונים כגון דו"חות ממשלתיים, יומנים פרטיים, דיווחים משדות הקרב, יומני חדשות, ספרות, צילום, וקולנוע.
The Second World War, encompassing six continents, was the most fatal conflict in world history. Its global impact lasted throughout the twentieth century and beyond. Unlike last year’s seminar that concentrated on the European theater, this seminar looks at the global history of the Second World War from historical and gender perspectives and places the history of the war within the broader history of the twentieth century.
As a total and modern war, the Second World War brought unprecedented death and mass killing and it destroyed societies, cultures, economies, and human values. Both soldiers and civilians became targets for violence, and different governments directed everyday life, economy, and social life in innovative ways. After 1945, different societies dealt with the war's tragic legacy in a variety of ways, a process that still continues today. Topics will include: the bombing of civilians; trauma and expertise; society and economy during wartime; the experience of men, women and children on the home front and battle front; nationalism, propaganda, and citizenship; collaboration and resistance; commemoration and the memory of the war; gender and reconstruction; and the war in
literature, film and photography.
0621-3287-01
 החיים שאחרי: ההגליה וההגירה ברוסיה הצארית
 Exile and Emegration in Tsarist Russia
ד"ר קפלן ורהסמינר גילמן320 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן320 ה'1600-1400 סמ'  א'
ההגליה וההגירה הינן תופעות שמקבלות משמעות מיוחדת בתקופה המודרנית, עם המצאת כלי תחבורה ותקשורת חדשים. השלטון הצארי ניצל את המרחבים במזרח המדינה, בעיקר בסיביר, לצורך הגליה כצורת ענישה, כולל ענישה של פושעים פוליטיים. מתנגדי השלטון הרוסים ומשתתפי המרידות הפולנים נשלחו להגליה בסיביר – והפכו לסוכני התרבות האירופאית באזור זה. איזה אורח חיים נוצר שם, הרחק ממרכז המדינה, וכיצד, באופן פרדוקסלי, נהפכה סיביר לאזור בו התאפשר לפעמים יותר חופש מאשר במחזות האחרים של האימפריה?
 
אך לצד ההגליה כעזיבה מאולצת של הבית מתוקף החלטות השלטון, התפתחה במאה ה-19 ברוסיה תופעת העזיבה מרצון, או לפחות מכורח הנסיבות ולא לפי פקודת המשטר – ההגירה. מי היו המהגרים – כאינדיבידואלים וכקבוצות? לאן ולמען מה הם נסעו? אילו חוויות עברו עליהם? כיצד השפיעה תופעה זאת על החברה הרוסית ועל המשטר הצארי? במהלך הקורס נחפש תשובות לשאלות הקשורות לתופעות ההגליה וההגירה בתעודות, בזיכרונות וביצירות הספרות של המאה ה-19.
 
Life Afterwards: Exile and Emigration in Tsarist Russia
 
Exile and emigration are historical and social phenomena that became especially significant in the modern period, with the appearance of new means of transportation and communication. The Tsarist regime used exile to the vast eastern regions of the country, especially Siberia, as a punishment that was also applied to the political opposition. Russian revolutionaries and Polish insurgents were exiled to Siberia as political criminals, but once there they became agents of European culture. What kind of everyday life did they lead in Siberia and how, paradoxically, did they sometimes succeed in enjoying more freedom there than in other regions of Russia?
However, alongside exile as enforced banishment from one’s home as a result of the regime’s decision, there also appeared the phenomenon of voluntary emigration as a result of personal desire or unfavorable circumstances, and not by order of the government. Who were the emigrants as individuals and groups? Where and for what purpose did they migrate? What experiences did they undergo? How did emigration influence Russian society and the Tsarist regime?
In the course of the seminar we will search for answers to these questions in documents, memoirs and nineteenth-century Russian literature.
 
0621-3288-01
 ייצוג מהפכה ומלחמה
 representation of revolution and war
פרופ חלפין יגאלסמינר גילמן261 ג'1800-1400 סמ'  ב'

רבים מזהים במהפכות מודרניות תופעה פוליטית, אחרים גורסים כי מדובר דווקא באירוע חברתי. הנחת העבודה של הסמינר תהיה כי אין להתעלם מטענתם של המהפכנים כי מהפכה אמיתית תתרחש אך ורק כאשר בני אדם ילמדו לחוות את חייהם בצורה אחרת. במוקד המהכפה הצרפתית ומהפכה הרוסית עמדה אפוא התשוקה לברוא אדם חדש, חופשי ומאושר, אדם שעצם קיומו הוא שיהפוך את החברה השיוויונית והחופשית לאפשרית. בסמינר זה אבקש לבחון את הופעתו של האדם המודני י כפרוייקט אסתטי בעיקרו שבבסיסו חילוץ האדם היפה מתוך חומרי הגלם של החברה הישנה. נתוודע לחומרים ויזואלי שונים. ציורי שמן וקריקטורות, צילומים וסרטים ועוד. בחלק הראשון של הסמינר נעסוק בניתוץ המבנה הסימבולי של הריבונות במהפכה הצרפתית ובביטויי הדמוקרטיזציה של החברה בציוריהם של דויד, דלקרואה, זריקו ואחרים. בחלק השני של הסמניר, המוקדש למהפכה הרוסית, נעסוק במעבר מסימבוליזם לקונסטרוקטיביזם באומנות הרוסית ובהשפעתו על הסובייט המהפכני. כאן נעסוק גם בקולנוע. נבחן, בין היתר, את המונטז' של קולשוב כאמצעי להעצמת התודעה, את הקולנוע של ורטוב, פודובקין ודובזנקו ונדגיש את התפתחות סגנונו הקולנועי של איזנשטיין.

Many see in modern revoltuions political events. Others brelieve these were social transformations. The premise of our seminar is that the belief that true revolution will occur only when men and women will learn to experience life differenly must also be taken into account. At the core of both the French and the Russian Revolution stood the desire to buld a New Man, a man who is free and just, able to shape the world accordinlgy. In this seminar will will examine different visual sources, oil paintings and caricatues, photographs and movies depicting the New Man. The distruction of the symbolc universe of the Old Regime, evident in the paintings of David, Géricault , Delacroix and other, wiill occupy us during the first half of the seminar. The second part of the seminar, dedicaed to the Russian Revolutoin will look into the transition from symbolism to constructivism in Russian art and its einfluence on the revolutionary subject. Here attention will be dedicated to cinemea: something will be said about Kuleshov’s montage, Vertov’s documentary cinema, as well sa the work of film directors such as Dovzhenko, Pudovkin and Eeisensten.
 
0621-3289-01
 מדעי הגזע
 Racial Sciences
ד"ר טייכר אמירסמינר גילמן262 ג'1200-0800 סמ'  ב'
כיצד חשבו מדעני הגזע? מאמצע המאה התשע-עשרה ועד אמצע המאה העשרים, מושג הגזע היה מרכזי בדיספלינות מדעיות שונות, ובהן אנתרופולוגיה, פסיכיאטריה, גנטיקה, ספרות ומחקר התרבות. איזה תפקיד היה למושג זה בארגון צורת החשיבה של המדענים? באילו כלים השתמשו מדענים כדי למיין, להגדיר ולאבחן גזעים, ומה קרה למושג הגזע כאשר תוצאות המחקר לא תאמו את ההנחות המוקדמות של החוקרים? האמנם נכון לראות בענפי ידע אלו ״פסאודו-מדע״? אם כן, מה הפך אותם לפחות מדעיים מענפי ידע אחרים? ואם לא, מה משמעות הדבר לגבי הבנתנו את אופן הפעולה של מדעים אחרים? בסמינר נשחזר את צורת המחשבה של מדעני גזע תוך עיון בעבודותיהם המדעיות, הכרת השאלות אותן הם שאלו ובחינה של הכלים שעמדו לרשותם כדי לענות על השאלות הללו. ננסה להבין את הקשר שבין דינמיקות פנים-דיספלינריות לבין השפעות חיצוניות (חברתיות, תרבותיות ואחרות) על תוכנה של העבודה המדעית. נבחן גם את המשמעות החברתית והתרבותית של מיונים גזעיים ואת שילובם של מדענים בניהול מדיניות גזעית בגרמניה, ארצות הברית, בריטניה ואיטליה. נדרשת השתתפות פעילה מכל המשתתפים, ובכלל זה ניתוח כתוב של מקור אחד והצגה של מאמר מחקרי אחד בפני הכיתה
 
How did racial scientists think? The concept of ‘race’ has been pivotal in various scientific disciplines including anthropology, psychiatry, genetics, literature and cultural studies from 1850 to 1945. What role did this concept have in structuring scientists’ thought? What tools did scholars use to sort, define and diagnose races, and what happened to racial concepts when the results of studies cut against researcher’s preliminary assumptions? Should we regard these disciplinary fields ‘pseudo-sciences’? If so, what turned them into less-scientific than other branches of knowledge? And if not, what does that imply regarding our understanding of how science works? In the seminar we will reconstruct the thought processes of racial scientists by scrutinizing their scientific works, getting acquainted with the questions they posed and analyzing the tools they used to answer these questions. We will try to decipher the relations between inner-disciplinary dynamics and external influences (social, cultural etc.) on the content of scientific work. We will also examine the socio-cultural implications of racial sorting and the involvement of scientists in designing and implementing racial policies in Germany, the United States, England and Italy. Active participance is required of all students, including the submission of a written analysis of one source and the presentation of a scholarly article to the class
 
0621-3290-01
 Aufbruch in Die Katastrophe גרמניה ערב מלחמת העולם הראשונה
 Aufbruch in Die Katastrophe: Germany Before Wwi
ד"ר וורמבולד פריץסמינר גילמן362אג'1200-0800 סמ'  א'
בתחילת המאה העשרים התאפיינה גרמניה האימפריאלית בקיצוניויות.מחד גיסא,אנו עדים לפאר אימפריאלי,Weltpolitik וילהלמיאני המשולב בתיעוש מואץ,תהליך דמוקרטיזציה של תושביה הולך וגדל והישגים תרבותיים ואינטלקטואליים
מרשימים.מאידך גיסא ,אנו מוצאים עוני משווע,תנודות פוליטיות בלתי רציונליות לכאורה,לאומיות רדיקלית גוברת והולכת המשולבת באנטישמיות גדלה וכן את מלחמתו הראשונה של הקיסר בדרום מערב אפריקה הגרמנית ואיתה רצח העם הראשון של המאה העשרים.
 
בסמינר זה נבחן מנקודות מבט שונות את התערובת הנפיצה הזו של מגמות מנוגדות.נקיים דיון וננתח מסמכים מקוריים,טקסטים הסטוריים ועכשוויים,ספרותיים ועיוניים,צילומים וסרטים, בנסיון לשפוך אור על ה –Deutsche Kaiserreich ,מעט לפני פרוץ
מלחמת העולם הראשונה.
דרישת קדם:
מכיון שחומר הקריאה הביבליוגרפי בסמינר זה הינו ברובו בגרמנית ובאנגלית בלבד,נדרשות
מהמשתתפים בקורס מיומנויות קריאה טובות בשתי שפות אלה
 
At the beginning of the 20th century, Imperial Germany was characterized by extremes. On the one hand, we witness imperial pomp, Wilhelminian Weltpolitik combined with high-speed industrialization, a rapidly growing democratization process of her citizens and impressive cultural and intellectual achievements. On the other hand, we find extreme poverty, seemingly irrational political moves, increasingly radical nationalism combined with growing antisemitism, the emperor’s first war in German South-West Africa with the first genocide of the 20th century.
 
 
In our seminar, we will investigate this explosive mixture of contrasting trends from various perspectives. We will analyse and discuss original documents, historical and contemporary fictional and non-fictional texts, photographs and films, trying to cast a light on the Deutsche Kaiserreich shortly before the outbreak of WW1.
 
NB Much of the course material is available in German and English only. A good working knowledge (reading skills) of both languages is therefore essential.
 
 
0621-3316-01
 חיים של עניים באמריקה הלטינית במאה ה-20
 Lives of the Poor in 20th Century Latin America
ד"ר לייבנר חררדוסמינר גילמן262 ב'2000-1600 סמ'  ב'

ננסה לבחון מקרוב את חיי העוני אשר איפיינו רבים מאוד מהלטינו-אמריקאים אשר חיו לאורך המאה ה- 20 בעזרת מקורות מסוגים שונים: סיפורי חיים, ראיונות, אוטוביוגרפיות, כתבות עיתונאיות, מחקרים סוציולוגים ואנתרופולוגים. נבחן סוגים שונים של עוני: עוני באיזורים כפריים, בשכונות שוליים בערים הגדולות, עוני כרוני אשר עבר מדור לדור ועוני חדש בעקבות התרוששות או משבר. ננסה להבין אסטרטגיות הישרדות, מגבלות מבניות, ניסיונות היחלצות, חוויות מעצבות וצלקות, ומאבקים אישיים וחברתיים של גברים ונשים עניים.

We will try to analyze closely the lives of the poor, experienced by many Latin Americans who lived during the 20th century, using varied sources: life stories, interviews, autobiographies, reportages and sociological and anthropological researches. We will refer to different kinds of poverty: rural poverty, poverty at shantytowns, chronic poverty that was transferred from one generation to the other and new poverty as the result of crisis. We will try to understand survival strategies, structural limitations, attempts to escape poverty, formative experiences and scars, personal and social struggles of poor men and women
 
0621-3372-01
 כלכלה ומודרנה: הגות כלכלית מאז המאה ה-17
 Economy and Modernity: Economic Thought Since the Seventeenth Century
פרופ זכים מיכאלסמינר גילמן361אב'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן361אה'1800-1600 סמ'  א'
בסמינר נחקור את אבני היסוד של הכלכלה המודרנית, מושגים כגון קניין, עבודה, ערך, חליפין, שוק ורווח. נקרא כתביהם (חלק מתורגמים לעברית) של הוגים שהמציאו אותם יסודות, ובניהם, לוק, פילמר, אדם סמית', מלת'וס, מארקס, מיל, הנרי ג'ורג', ארווין פישר וקיינס. אם נספיק, נמשיך את המחקר עד לפשעים הפיננסיים של 2008.
 
 
 
The seminar will explore the keywords of modern economics – for instance, property, labor, value, exchange, market, and profit – by reading the key texts of economic thought. These include works of Locke, Filmer, Adam Smith, Malthus, Marx, Mill, Henry George, Irwin Fisher, and Keynes. If time allows, we will extend our investigation up through the financial crimes of 2008
 
0621-3377-01
 ברזיל במאה ה:19- מאימפרית עבדים לרפובליקה "מתקדמת"
 19th C Brazil: Slave Owning Empire to Progressive Republic
ד"ר פרויס אוריסמינר גילמן497 ב'1400-1000 סמ'  א'
מעבר בית המלוכה הפורטוגלי מליסבון לריו דה ז'ניירו, מרד העבדים המוסלמים בבאהיה, סיום סחר העבדים בלחץ בריטי, מלחמת הברית המשולשת לצד ארגנטינה ואורוגוואי כנגד פרגוואי, ביטול מוסד העבדות, נפילתה של המלוכה וכינונה של הרפובליקה שחרתה על דיגלה את המוטו "סדר וקדמה", מלחמת סוף העולם בקאנודוס שבצפון-מזרח, הבהלה לגומי באזור האמזונס: אלה הם כמה מהאירועים שבהם נדון על בסיס קריאה במקורות ראשוניים ומשניים. כולם נקשרים בסופו של דבר לסוגייה הגדולה שבמרכז הקורס, הסוגייה של מדינה ואומה בברזיל של המאה תשע-עשרה
 
The transfer of the Portuguese court from Lisbon to Rio de Janeiro; the revolt of the Muslim slaves in Bahia; the end of the slave trade under British pressure; the War of the Triple Alliance, the abolition of slavery; the end of the monarchy and the rise of the republic; the Canudos War in the Northeast; the Amazon rubber boom: these are some of the events to be discussed in this seminar on the basis of primary and secondary sources. In the final analysis, they are all related to the central theme of this seminar, the theme of state formation and nation building in nineteenth century Brazil.
 
 
 
0621-6531-01
 מיסטיקה נוצרית
 Christian Mysticism
פרופ קליינברג אביעדסמינר גילמן323 ד'1400-1200 סמ'  א'

המיסטיקנים מציעים למאמין גישה חריגה ונועזת אל האל. הם מציעים משהו שמעבר לתפילה ולטקס היומיומיים – חקירה במופלא, התרוממות נפש, קרבה אינטימית לאל. בימה"ב במערב הייתה המיסטיקה חלק חשוב מן הפעילות הדתית. דרכים אל האל נסללו בכל רובד של החברה – החל מן המיסטיקה המלומדת והיבשה לעתים של המלומדים וכלה במיסטיקה המבולבלת, הרגשית והיצרית מאד של חסרי ההשכלה. הסמינר יעסוק בזרמים מיסטיים נוצריים, בתופעות על-טבעיות הקשורות במיסטיקה ובזרמים החברתיים והתרבותיים שהשפיעו עליה והושפעו על ידה.

The seminar will discuss mysticism as an intellectual and emotional pursuit. We will examine important mystical traditions from late antiquity to the 15th century
0621-6534-01
 טקסי לידה וטקסי מוות בימי הביניים
 Madieval Rituals of Birth and Death
ד"ר כהן הנגבי נעמה רחלסמינר גילמן497 ג'1200-0800 סמ'  ב'
מבט אנתרופולוגי-היסטורי על טקסים ותפקידיהם החברתיים והרוחניים בתרבות ימי הביניים המאוחרים במערב אירופה. נעסוק במיוחד בטקסים סביב לידה – טבילה, מתן שם, כניסה ראשונה לכנסייה, וסביב מוות- משיחה אחרונה וקבורה. נתייחס גם למנהגי אבלות ולחגים בלוח השנה
 
Taking an anthropological- historical approach to later medieval, western European, social and spiritual rites, the sources for the course will include documents regarding ceremonies performed around childbirth (baptism, churching, naming) and death (funerals, viaticum). We will also discuss mourning rituals and feasts.
 
0621-7001-01
 סמינר מחלקתי בעת החדשה המוקדמת א'
 Departmental Seminar Early Modern History a
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן449 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר זה יהווה במה לדיון פתוח בנושאים הקשורים לחקר העת החדשה המוקדמת. מסגרת זו מיועדת בראש ובראשונה להצגת נושאי המחקר של המשתתפים, נקרא חומרים קלאסיים ואקטואליים המהווים מסד למחקר בהיסטוריה של התקופה.
This seminar will serve as an open forum for discussion of Early Modern European history. Planned first and foremost as a seminar for discussing the participants' research work, we shall also read classical and current works that serve as a foundation for studying the period.

0621-7002-01
 סמינר מחלקתי העת החדשה המוקדמת ב'
 Departmental Seminar Early Modern History b
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן449 ג'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר זה יהווה במה לדיון פתוח בנושאים הקשורים לחקר העת החדשה המוקדמת. מסגרת זו מיועדת בראש ובראשונה להצגת נושאי המחקר של המשתתפים, נקרא חומרים קלאסיים ואקטואליים המהווים מסד למחקר בהיסטוריה של התקופה.
This seminar will serve as an open forum for discussion of Early Modern European history. Planned first and foremost as a seminar for discussing the participants' research work, we shall also read classical and current works that serve as a foundation for studying the period.

0621-7013-01
 מהו הרעיון בתולדות הרעיונות?
 What is the Idea of the History of Ideas?
פרופ כץ דודסמינר גילמן361אב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן361אה'1200-1000 סמ'  א'
בקורס זה נדון במונחים וברעיונות המרכזיים אשר יצרו את תרבות אירופה בין הרנסנס והמהפכה הצרפתית. נקרא את עבודתם של היסטוריונים שלימדו אותנו שקיימת "תולדות הרעיונות". תכניתי היסודית היא להראות איך הבינו את העת החדשה המוקדמת לפני מאה שנים, ורק עכשיו אנחנו מגלים מחדש את הבנות החלוצים האלה. נקרא קטעים מאת המחברים הבאים, ונקשור אותם למלומדים בני זמננו אשר לא יודעים עד כמה הם הולכים בעקבותיהם: Jacob Burckhardt (1818-97), Henry Thomas Buckle (1821-1862), William Edward Hartpole Lecky (1838-1903), John William Draper (1811-82), Andrew Dickson White (1832-1918), John Bagnell Bury (1861-1927), Johan Huizinga (1872-1945), Ernst Cassirer (1874-1945), Carl Lotus Becker (1874-1945), Basil Willey (1897-1978), Paul Hazard (1878-1944), Arthur Oncken Lovejoy (1873-1962), Robin George Collingwood (1889-1943), Arnold Joseph Toynbee (1889-1975)
 
In this course we will examine the concepts and the central ideas that created European culture between the Renaissance and the French Revolution. We will read the works of historians who taught us that there is such a thing as 'the history of ideas'. The basic plan of the course is to see how the early modern period was understood in the 19th and early 20th centuries, and to revive these pioneering interpretations. We will read selections from the following authors, and connect them to contemporary scholars who often have little idea that they are following in someone else's footsteps: Jacob Burckhardt (1818-97), Henry Thomas Buckle (1821-1862), William Edward Hartpole Lecky (1838-1903), John William Draper (1811-82), Andrew Dickson White (1832-1918), John Bagnell Bury (1861-1927), Johan Huizinga (1872-1945), Ernst Cassirer (1874-1945), Carl Lotus Becker (1874-1945), Basil Willey (1897-1978), Paul Hazard (1878-1944), Arthur Oncken Lovejoy (1873-1962), Robin George Collingwood (1889-1943), Arnold Joseph Toynbee (1889-1975)
 
0621-7020-01
 ציד המכשפות באירופה בעת החדשה המוקדמת
 Witch-Hunting in Early Modern Europe
פרופ הרציג תמרסמינר גילמן497 ג'1200-0800 סמ'  א'
*דרישות קדם: שו"ת חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת.
 
 
האמונה במכשפות ובכישוף היתה והינה חלק מתפיסת העולם במרבית החברות האנושיות. אף על פי כן, רק באירופה שבין המאה ה-15 לשלהי המאה ה- 17 הוצאו להורג עשרות אלפי בני-אדם באשמת כישוף וכריתת ברית עם השטן. ציד המכשפות שהתקיים באירופה בראשית העת החדשה הוא תופעה ייחודית וחריגה מבחינת היקפה בהסטוריה העולמית; משום כך, מצויות השאלות הנוגעות לציד מכשפות זה במוקד המחקר ההיסטורי של העת החדשה המוקדמת. במסגרת סמינר זה, ננתח חיבורים דמונולוגיים וספרי הדרכה לשופטים במשפטי כישוף וכן תעודות מן המשפטים עצמם, ונסקור את המגמות הבולטות בהיסטוריוגרפיה של רדיפת המכשפות בראשית העת החדשה.
 
The belief in witches and witchcraft has been prevalent in most historical societies. Nonetheless, in no other historical context have dozens of thousands of people been publicly executed as devil-worshipping witches the way they did in Europe from the fifteenth to the late seventeenth century. Early modern European witch-hunting is thus considered a unique phenomenon of unparalleled magnitude. Questions pertaining to the persecution of witches are therefore at the forefront of historical research on early modern Europe. In this seminar, we shall analyze demonological treatises and inquisitorial manuals alongside trial records, and survey the main historiographical trends in the study of early modern witch-hunting
 
0621-7035-01
 היסטוריה וספרות: קריאה ב"מימזיס" של אריך אוארבך
 History and Literature: Reading Erich Auerbach's Mimesis
פרופ מאלי יוסףסמינר גילמן320 ד'1400-1200 סמ'  ב'
אריך אוארבך (1892 – 1957) היה חוקר ספרות גרמני-יהודי, שהתמחה בתולדות התרבות המערבית והשפות הלטיניות. בשנות-המלחמה, בהיותו בגלות באיסטנבול, חיבר את יצירת-המופת שלו מימזיס – התגלמות המציאות בספרות המערב – שהיא, לדעת רבים, המחקר התיאורטי-היסטורי החשוב ביותר שנכתב אי פעם בתולדות הספרות. בעשרים פרקי הספר מגולל אוארבך את תולדות הספרות המערבית מאז ימי קדם ועד ימינו, תוך שהוא מנתח לעומקן יצירות נבחרות וייחודיות לכל תקופה ממבאר את משמעותן על רקע התנאים החברתיים, הפוליטיים, הדתיים, והתרבותיים שבהן נוצרו. מבחינה זו, ספרו ראוי להיחשב לא רק כמחקר קלאסי בתולדות הספרות אלא גם כתרומה רבת חשיבות וחיונית מאין-כמוה למחקר ההיסטורי הכללי.
במהלך הסמינר נקרא את מימזיס – מדי שבוע נתמקד בפרק נבחר – ונדון במשמעותו ובתרומתו הייחודית להיסטוריה התרבותית.
Erich Auerbach (1892-1957) was a German-Jewish scholar of Romance languages and literatures. During his years of exile in Istanbul, he composed there his masterpiece Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature – a book that, to this day, is largely considered to be the greatest work of literary history and theory ever written. The twenty chapters that make up Mimesis recount the whole history of Western literature from its inception in Biblical and classical antiquity up to the twentieth century through meticulous philological and philosophical expositions of some representative literary texts, typical to the epochs in which they were written. Auerbach's attention to the specific political, socio-economical, and other historical conditions in which these (and all other) literary works had been composed, and his ability to decipher in and through these works the deeper theological and metaphysical sentiments of historical communities, render his book essential to modern historical scholarship.
In the seminar we shall read Mimesis – each week concentrating on a different chosen chapter – aiming to reassess its unique contribution to modern cultural history.
0621-7040-01
 החלום ההומניסטי ושברו
 Humanistic Dream and It's Break
פרופ קופרטי-צור נדיןסמינר ביה"ס לשפות401 ד'1400-1000 סמ'  א'
בסמינר נציג את התפתחות תנועת ההומניזם בצרפת משלטונו של פרנסואה ה-1(1515) ועד לרצח הנרי ה-4(1610). נדון בתכניה, בקשריה עם השלטון, בהישגיה (בתחום החינוך, בשינוי דפוסי חשיבה, בהשפעתה על ניהול המדינה). נקרא מיצירותיהם של נציגיו הבולטים ( קלמן מארו, פראנסוא רבלה, מונטיין ועוד). פרוץ מלחמות הדת במחצית השנייה של המאה ה-16 בצרפת, מציב אתגר קשה להומניסטים שמחויבים לנקוט צד. נבחן את התגובות, ננסה להסביר את הסתירות ואת דילמת ההתגייסות הפוליטית. המסות היסטוריוגרפיות האחרונות של דני קוזה, מרק גרינגאס, ארלט ז'ואנה, מרים ירדני ועוד, ילוו את הסמינר.
 
This seminar will deal with the development of the humanist movement in Early Modern France from king Francis the 1rst (1515) until Henry the 4th's murder (1610). We'll discuss its contents and ideas, its relationship to the political power, its achievements (in the field of education, in new ways of thinking and its influence on the State's administration). We'll read master pieces from its major representatives ( Clément Marot, François Rabelais, Montaigne, etc.). In the second half of the 16th century in France, the religious wars put the humanists in front of an uneasy challenge, being forced to choose their part. We'll analyze their reactions and try to understand their contradictions and their political engagements dilemma. We'll refer to recent historiographical essays on the subject by Denis Crouzet, Mark Greengrass, Arlette Jouanna, Myriam Yardeni and others
 
0621-7041-01
 ספרים ומדע בעת החדשה
 Books and the Sciences in Early Modern Europe
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן317אד'1400-1000 סמ'  ב'
המהפכה שהתחוללה במדע האירופי במהלך העת החדשה המוקדמת התנהלה במקביל להתבססות הדפוס כמדיום מרכזי להפצת ידע. הסמינר ייבחן את שלל הזיקות שנוצרו בין עולם הספר לעולמות שונים של ידע במהלך העת החדשה המוקדמת, בכדי לשאול מהן ההשלכות של עליית הדפוס כאמצעי תקשורת מרכזי על התפתחות "המדע החדש". בין הנושאים שיידונו בקורס: עליית דמותו של "המחבר המדעי"; תפקידם של ז'אנרים ומוסכמות כתיבה בעיצוב ידע, החל מספרי עזר (מילונים, אנציקלופדיות, ספרים פופולאריים) וכלה בשימוש בטבלאות, הערות, אינדקסים ואיורים בכדי לעצב את תגובות הקוראים; האמינות שיוחסה לדפוסי פרסום שונים וסייעה לבסס את הסמכות של הטקסט המדעי; ההתקבלות של טקסטים מדעיים בקרב קהלים שונים
 
The revolution in early modern science took place in tandem with the establishment of the printed press as a central medium for the circulation and diffusion of knowledge. The seminar will examine the numerous affinities created between the world of the book and the world of science, and explore the implications of print for the development of the "new science." Among the topics in the seminar: the rise of the scientific author; the role of genres and bookish conventions in shaping new forms of knowledge, from reference works (dictionaries, encyclopedias, popular adaptations) to the use of tables, notes, indices and illustration for shaping readers' expectations; the credibility attributed to forms of publications and their role in establishing the authority of scientific texts; the reception of scientific texts in different cultural contexts
 
0621-7042-01
 פורטוגל והאימפריה בזירה בעת החדשה המוקדמת
 Portugal and Its Empire in the Early Modern Era
ד"ר פינטו פאולוסמינר גילמן497 ב'2000-1600 סמ'  ב'

CHAM – Portuguese Centre for Global History, Univ. Nova de Lisboa (Lisbon, Portugal)

 

Description – a global survey of the Portuguese empire from the 15th to the early 18th century, covering a wide range of political, social, economic and cultural aspects and focusing on local dynamics in the several regions involved: Asia, Africa and Brazil. Formal and informal strategies of settlement and contact, involving trade, political relations and social impact will be regarded. Each session will be supported by maps and other graphic materials and general and specific bibliography will be provided.

 

Objectives – a) to provide a global, critical view of the Portuguese overseas empire in the general context of European expansion; b) to give a wide approach on long-term trends, regional frameworks and specific aspects the relations with Asian, American and African societies; c) to discuss problems and issues concerning the subjects involved, providing a critical approach on traditional, Eurocentric views of the “Discoveries” era.

 

Evaluation – class attendance: 50%; final written essay/discussion of theme on class: 50%

 

0621-8026-01
 שחרור העבדים באמריקה
 Release Slaves in America
ד"ר שטרנהל יעלסמינר גילמן320 ד'2000-1600 סמ'  א'
שחרור ארבעת מיליוני העבדים בדרום האמריקאי נחשב למאורע המכונן של אמריקה המודרנית. בסמינר זה נעסוק בספרות ההסטוריוגרפית הענפה שנכתבה על הנושא מאז שנות ה-60 ועד הפרויקטים הדיגיטליים של ימינו. בין היתר נבחן את השחרור כ״רגע״ לעומת ״עידן״, כארוע בהסטוריה של הדרום לעומת ההסטוריה של הלאום, כארוע אמריקני מצד אחד וכחלק מתופעה רב-לאומית מצד שני. נשאל כיצד הגדיר מחדש השחרור קטגוריות של גזע, מגדר, מעמד ואזרחות, וכיצד חוו אותו המעורבים בו הן ברמה האישית והן ברמה הקולקטיבית. הסמינר מיועד לתלמידי מגמת ארצות הברית. תלמידים מחוץ למגמה המעוניינים להשתתף יוכלו להרשם רק באישור המרצה.

The collapse of Southern slavery is often considered a watershed event in the history of the United States. This seminar will examine this notion and explore its myriad complexities through the rich historical literature from the first critical treatments of the 1960s to the digital humanities projects of our own day. We will analyze emancipation both as a moment and an era, an event in the history of the South and a national drama, a distinctly American phenomenon and a chapter in a broader transnational story. We will ask how emancipation redefined race, gender, class, and citizenship in America, and how it was experienced both individually and collectively. The course is aimed specifically at graduate students specializing in U.S. history. Students from other subfields may enroll only after receiving written permission.

0621-8531-01
 סמינר תלמידי מחקר בהיסטוריה שבעל פה
 Doctoral Seminar in Oral History
ד"ר לייבנר חררדוסמינר ביה"ס לשפות101 א'2000-1600 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות101 א'2000-1600 סמ'  ב'

הסמינר מיועד לתמוך בתלמידי מחקר העושים שימוש בראיונות ו\או בחומרי היסטוריה שבע"פ במסגרת מחקריהם במ.א. או בדוקטורט. ניפגש פעם בחודש במהלך כל שנת הלימודים ונדון בשאלות חשובות הנוגעות לשימוש במתודולוגיה של היסטוריה שבע"פ: איך לראיין, מה ניתן להפיק מהראיונות שקיימנו, איך להתייחס לחומרים שנאספו בידי אחרים, כלים לניתוח דברי המרואיינים, בעיות מעשיות המתעוררות במהלך המחקר, התלבטויות אתיות, ועוד.

The objective of this seminar is to support research students that are using interviews and/or oral history materials for their MA or doctoral research. We will meet once a month during the entire academic year to discuss questions of oral history methodology: how to interview, what we can get from interviews we had, how to use materials gathered by others, tools for the analysis of oral narratives, practical problems during research, ethical considerations, etc.
 
0621-8532-01
 ספרדית להיסטוריונים
 Spanish for Historians
ד"ר סיטמן רוזליסמינר ביה"ס לשפות105 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר ביה"ס לשפות105 ג'1800-1600 סמ'  ב'

 

הקורס יתמקד בקריאת טקסטים היסטוריים מקוריים בשפה הספרדית, ויקנה כלים חיוניים לסטודנטים להתמודדות עם מקורות ראשיים ומשניים. סטודנטים יתמודדו עם טקסטים מתקופות שונות, מאזורים שונים, ומסוגות מגוונות. מטרת הקורס לפתח אצל סטודנטים רגישות בלשנית והיסטורית לשפה ולתרבויות הדוברות ספרדית.

 

Dr. Rosalie Sitman
 
 
This course will focus on original historical texts in Spanish, and will grant students the tools needed to fully understand primary and secondary sources. Students will read texts from a variety of periods, regions, and genres. The course aims to enhance students’ linguistic and historical sensitivity to Spanish language and cultures.
 
0621-8533-01
 "המלחמה הקרה" בוערת באמריקה הלטינית, 1990-1945
 The Cold War is Burning in Latin America, 1945-1990
ד"ר לייבנר חררדוסמינר גילמן317או'1300-0900 סמ'  א'

"המלחמה הקרה" הגיעה לאמריקה הלטינית מבחוץ כהמשך לעיצוב מחודש של המחנות הבינלאומיים במחצית השנייה של שנות ה- 40. אבל, במהלך שנות ה- 50 מאבקים להשתחררות מאחיזתם של תאגידים שמרכזם בארה"ב קבלו משמעות חדשה לאור העימות הבין-גושי. תחילה בגואטמלה ואחר כך בקובה ניגודי אינטרסים בין כוחות לאומיים לבין אינטרסים של ארה"ב הפכו למרכיב במאבק הרבה יותר גדול. המהפכה הקובנית אשר התפתחה לקומוניזם ופנתה לברה"מ כנגד ארה"ב הפכה את אמריקה הלטינית לזירת מאבק חמה ביותר בין הקומוניזם לקפיטליזם, בין ארה"ב והאליטות המקומיות לבין כוחות מהפכניים שחפשו גיבוי בינלאומי בקרב ארצות הגוש המזרחי. בסמינר נדון בכוחות החיצוניים שפעלו באמריקה הלטינית ובציפיות וביוזמות של כוחות לטינו-אמריקאים שונים אשר ראו עצמם כחלק ממאבק כללי וגורלי על עתיד העולם. בין נושאי הסמינר: משרד החוץ והמודיעין של ארה"ב, הקומוניסטים באמריקה הלטינית בשנות ה- 40 וה- 50, הפיכות צבאיות ומעורבות אמריקאית, תנועות לאומיות ומהפכניות, המהפכה הקובנית, תסיסה המונית וקיטוב פוליטי, מאבק מזוין ודיקטטורות, תסיסה תרבותית ורעיונית בעידן של מאבקים מחריפים, גלות וייצוא המאבק הלטינו-אמריקאי אל מעבר לים.

“Cold War” came to Latin America from outside as a result of the re-configuration of two hostile international camps at the second half of the 1940s. During the 1950s Latin American struggles against powerful corporations centered in the US assumed a new significance within the bi-polar conflict. First in Guatemala and then in Cuba conflicts between nationalists and US interests became part of a much larger conflict. The Cuban revolution that confronting the US obtained soviet support and developed toward Communism transformed Latin America into a burning area of struggle between Capitalism and Communism, between the US and the local ruling elites on one side and revolutionary forces that looked for international support at the Eastern block on the other side. During the seminar we will discuss both the external forces that acted in Latin America and the expectations and initiatives of Latin American forces that saw themselves as part of a general and crucial global struggle. Among the seminar issues: US foreign policy and intelligence reports, Latin American communists during the 1940s and 1950s, American interventions and military coups, national and revolutionary movements, the Cuban revolution, mass agitation and political polarization, exiles and the export of Latin American struggles
 
0621-8534-01
 טראנס-לטינואמריקה: פואטיקה ופוליטיקה
 Trans-Latinoamerica: Poetics and Politics
ד"ר פרויס אוריסמינר ד'1400-1000 סמ'  ב'
אמריקה הלטינית, כמו המזרח התיכון למשל, היא אזור תרבות. כלומר, אזור בעל לכידות היסטורית, לשונית, דתית ואתנית חזקה, מעבר לגבולות מדינתיים. זוהי נקודת המוצא של הסמינר המתמקד באירועים, פרקטיקות, פרוייקטים ורעיונות טראנס-לאומיים. נדון במלחמות, דיפלומטיה, מסעות, ועידות, חיי חברה, מוסדות מחקר ותרבות, תרגומים, עתונים, כתבי-עת, טקסטים עיוניים וספרות יפה. באמצעות כלים ממגוון גישות תיאורטיות ומתודולוגיות—היסטוריה דיפלומטית חדשה, היסטוריה צולבת, טראנס-לאומיות, המפנה המרחבי במדעי הרוח, לימודי תרגום, סוציולוגיה של ספרות ועוד—ננסה להבין כיצד תרמו כל אלה להיווצרותם של מרחבים, תודעות וזהויות, הן ברמה המדינתית והן ברמה המאקרו-אזורית
 
Latin America is a “culture area”. That is, an area characterized by strong historical, linguistic, religious, and ethnic homogeneity, beyond state boundaries. This is the departure point of the seminar, which focuses on transnational events, practices, projects, and ideas. We will discuss wars, diplomacy, travel, conferences, social life, research and cultural institutions, translations, the periodical press, literary and non-literary texts. Employing tools from various theoretical and methodological approaches—new diplomatic history, entangled history, transnationalism, the spatial turn in the humanities, translation studies, sociology of literature, and more—we shall try to understand how the latter shaped and reshaped spaces, consciousnesses, and identities at both the state level and the macro-regional level
 
0621-9018-01
 "בעיניים מערביות": קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה 1950-1750
 In Western Eyes: Colonialism Culture & Politics 1750-1950
פרופ מלמן בלההסמינר גילמן449 ד'1400-1000 סמ'  ב'
ההיסטוריה של הקולוניאליזם ושל המגעים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים בין אירופה המערבית לעולם שמחוץ לה, הפכו בעשורים האחרונים לאחד התחומים המרכזיים, הערים והחדשניים ביותר בלימודי ההיסטוריה ואף בתחומים כמו חקר התרבות, מדעי החברה ובמיוחד אנתרופולוגיה, כלכלה ולימודי תקשורת. ההנחה המרכזית בתחום מחקר והוראה זה היא כי בדיוק כשם שה"מערב" ובמיוחד אירופה, השפיעו על טריטוריות, חברות ותרבויות קולוניאליות, כך השפיעו אלה על אירופה. החברה והתרבות האירופית,זהויות אירופיות וההתנסות במודרניות לא היו רק לאומיות אלא גם קולוניאליות. הן עוצבו כולן במאות ה18, ה19 וה20, שבהן השתלט המערב על שטחים עצומים באסיה, באמריקות, באוסטרליה ובאפריקה.
 
 
קולוניאליזם עיצב התנסות חומרית ותרבותית והשפיע על האופנים שבהם התבוננו מערביים על השונים מהם. הסמינר יידע אתכם למושגי יסוד בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של המגעים הקולוניאליים וביניהם: "שוני", "דמיון","בין-תרבותיות" ו"אורינטליזם". הוא גם יידע אתכם לספרות המחקר המובילה בתחום ולדיונים והמחלוקות המרכזיים בו. הסמינר מציע לכם בחינה מחדש של שאלות מרכזיות ושינויים מרכזיים , או "תחנות" בהיסטוריה האירופית של המאות ה20-18, מנקודת המבט של הקולוניאליזם. בין הנושאים שבהם נדון: ההתבוננות ב"אורינט" בעידן הנאורות של המאה השמונה עשרה (הן האוריינט העות'מני והן הודו); אורינטליזם, ממשל וניהול אימפריות במאה התשע עשרה; קולוניאליזם, סחר וצרכנות בעידן המהפכה הצרכנית והמהפכה התעשייתית; דת, מיסיון ואימפריה בזמן התחייה הדתית במערב אירופה במאה התשע עשרה; טכנולוגיות ותרבות המונים והקשר בין התפתחותן לבין הקולוניאליזם; דמוקרטיה וקולוניאליזם; כלכלת האימפריאליזם והקשרים בין מרכזים ופריפריות כלכליים; התבוננות ב"שונה" מבחינה תרבותית בעידן הלאומיות החדשה והיחס לקולוניות בעידן הדה-קולוניזציה. נשתמש במגוון רחב של מקורות וחומרים הכוללים חיבורים פילוסופיים ופוליטיים, ספרות מסעות, ספרות "מדעית", אתנוגרפית ואנתרופולוגית, מוסיקה וקולנוע
 
This course explores Western Europe’s colonial exchanges with the world outside it during the explosion of European colonial rule in the 18th-20th centuries. Its premises are that the “West” was shaped by these encounters, and that western and specifically European modern experiences, modes of life and identities were colonial, rather than simply national or class identities . The seminar offers a new look on European history from the perspective of colonialism, discusses key terms in the new colonial history, and examines such cross roads in European history as the look on the “Orient” in the Enlightenment; imperial government and control in the 19th century; religion, missionary life and the Empires; the consumers’ revolution and the birth of modern consumers’ society; the rise of modern democracies; the rise of the new empires’ economies and the birthof the new international society and empire. We draw on a variety of sources including political and philosophical essays, anthropological and ethnographic studies, travel literature; music and films.
0621-9034-01
 קולוניאליזם, אימפריאליזם וגלובליזציה: סוגיות ושיטות מחקר
 Colonialism, Imperialism, Globalization: Themes and Methodologies
פרופ מלמן בלהההדרכה אי ג'1000-0800 סמ'  א'
ההיסטוריה של הקולוניאליזם ושל המגעים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים בין אירופה המערבית לעולם שמחוץ לה, הפכו בעשורים האחרונים לאחד התחומים המרכזיים, הערים והחדשניים ביותר בלימודי ההיסטוריה, בתחום חקר התרבות, במדעי החברה ובמיוחד אנתרופולוגיה, בכלכלה ובלימודי תקשורת. ההנחה המרכזית בתחום מוביל זה היא כי החברה והתרבות האירופית,זהויות אירופיות וההתנסות במודרניות של גברים ונשים, של קבוצות ומעמדות באירופה לא היו רק לאומיות (צרפתיות, לדוגמא, או בריטיות), אלא גם קולוניאליות. הן עוצבו במאות ה18, ה19 וה20, שבהן השתלטה אירופה על שטחים עצומים באסיה, באמריקות, באוסטרליה ובאפריקה. קולוניאליזם גם עיצב את האופנים שבהם התבוננו מערביים על השונים מהם. במסגרת הקריאה המודרכת תתוודעו למושגי יסוד בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של המגעים הקולוניאליים וביניהם: "שוני", "דמיון","בין-תרבותיות" ו"אורינטליזם", לסוגיות ומחלוקות. בחינה זו תאפשר לכם תובנה מחודשת בהיסטוריה האירופית של המאות ה18-20, מנקודת המבט של הקולוניאליזם.
 
 
לכל אחת ואחד מכם תורכב רשימת קריאה ייחודית. היא תכלול פרסומים מרכזיים בתחום, אך בעיקרה תבנה, ביחד אתכם, על-פי תחומי העניין וההתמחות שלכם, וצרכי המחקר שלכם. לדוגמא: אוריינטליזם וראיית המזרח בחברות מערביות בעידן ההשכלה, קולוניאליזם, מיסיון ודת, לאומיות וקולוניאליזם, כלכלות קולוניאליות וגלובליות וכדומה...
 
The history of colonialism and of the political, economic and cultural exchanges between Europe and the worlds outside it have now become one of history’s most vital and innovative fields of study. Underlying the vast interest in colonialism and globalization is the assumption that European identities and experiences of modernity were colonial and were shaped by encounters with territories outside Europe. This special individual- studies course explores key terms in the history and historiography of these colonial encounters and examines key issues and methodologies in advanced historical studies of colonialism. A special program of studies is chosen for each student, according to his/her research interests
 
0621-9040-01
 היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית בעת החדישה
 Queer and Transgender History in the Modern Era
פרופ רחמימוב איריססמינר גילמן319אג'2000-1600 סמ'  ב'
ההיסטוריה הקווירית והטרנסג'נדרית היא אחד התחומים הדינמיים והחדשניים שהתפתחו בעשרים השנים האחרונות. ברמה הבסיסית עוסק תחום זה בכינונם של מיעוטים מיניים ומגדריים (לסביות, הומוסקסואלים, ביסקסואלים/ביסקסואליות וטרנסג'נדרים/טרנסג'נדריות= להט"בים) כקבוצות חברתיות מובדלות (ומופלות), ובניסיון של קבוצות ויחידים להיאבק באפליה ולרכוש חירויות, זכויות ויחס מכבד. בחלקו הראשון, יתמקד הקורס בהיווצרות מערכת המושגים המינית המודרנית במרכז אירופה בשליש האחרון של המאה התשע עשרה, ובמרכזיות רופאים, פסיכיאטרים ואנשי משפט בפיתוח מסגרת מושגית זו. בחלק זה יעסוק הקורס בפוטנציאליים הדכאניים והמשחררים שהיו לתפיסה חדשה זו, ובהיווצרותה בגרמניה בשנת 1897 של תנועת השחרור הלהט"בית הראשונה (הוועדה המדעית-הומניטארית בראשות מגנוס הירשפלד). החלק השני בקורס יעסוק בהתפתחויות בצפון אמריקה בשליש השני של המאה העשרים, ובהופעתם מחד גיסא של מנגנוני דיכוי והדרה רבי עוצמה (חלקם בחסות וביוזמה של הממסד הפסיכיאטרי), ויצירתה במקביל של תנועת השחרור הלהט"בית העכשווית על הישגיה, סכסוכיה הפנימיים והאג'נדות השונות שלה. החלק השלישי של סמינר יוקדש להיסטוריה להט"בית מקומית. אחד ממטרות הסמינר היא לשמש כחממה לפיתוח מחקרים מקוריים בהיסטוריה להט"בית (מקומית ולא מקומית). משתתפים שיציגו את מחקריהם יזכו לעידוד, הכוונה ומרחב אינטלקטואלי תומך.
 
Queer History has developed in the past two decades into one of the most innovative and dynamic fields of historical research. On the most basic level, the field deals with the historical experience of sexual and gender minorities (lesbian, gay, bisexual and transgender = LGBT), and their attempts to fight discrimination, to express themselves and to gain rights and respect. In the first part of the seminar we will focus on the emergence of a new of thinking about gender and sexuality in modern Central Europe at the end of the nineteenth century, and on the centrality of doctors, psychiatrists and jurists in developing this new conceptual framework. The second section of the seminar will discuss the oppressive and potentially liberating elements embedded in this new way of thought, and the emergence in Germany in 1897 of the first "Gay Liberation" organization (the Scientific Humanitarian Committee - headed by Magnus Hirschfeld). The third section of the course will discuss developments in North America in the middle decades of the twentieth century, and will examine the creation of powerful new mechanisms of oppression and exclusion (some sponsored and initiated by the psychiatric establishment). At the same time we will look at the emergence of a powerful new liberation movement riddled with inner conflicts and conflicting agendas. The final part of the seminar will be devoted to local LGBT history. One of the goals of the seminar is to serve as an incubator for the development of original research in the history of LGBT (local and non local)
0621-9054-01
 תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה
 Visual Turn in the Historical Research
פרופ חלפין יגאלסמינר גילמן304 ג'2000-1600 סמ'  א'
רווחת בשנים האחרונות ההנחה שהעולם עובר ממילים ליצוגים. במקום לקרוא אנחנו צופים בתמונות, במקום לכתוב שולחים אייקונים. בסמינר זה ננסה להפוך התבוננות ביקורתית זו למנוף ונתחקה אחרי היסטוריונים השואבים את מקורותיהם מציורים ותמונות. נשאל את עצמנו מה פשר ה"תפנית הויזואלית" בחקר ההיסטוריה. חלקו הראשון של הסמניר יסקור מודלים תאורטיים למחקר ויזואלי: ננסה להבין את הכלים שוופלין, ורבורג, פנובסקי ואחרים העמידו לרשותו של ההיסטוריון. בחלקו השני של הסמינר נבחר שורה של מקרי מבחן . נעסוק ביצוגים של הפוליטי -- כגון סמכות וריבונות, מלחמה ומעמד-- וגם בתמות שקשה יותר לחלץ מתוכם את ההיסטורי כגון ציורי נוף, משפחה וילדים, אטלסים אנטומיים ועוד.
 
It is often argued that our world is shifting from words to images.Instead of reading we look at pictures, instead of writign letters we send icons to each other. In this seminar, we will turn this observation itno a positive and examine the work of historians who draw their evidence from paintings and photography. The first part of the seminar will survey some of the analytical tools of visual studies and examine the tool box bequated to us by Wofflin, Warburg Panovsky and others. Then, in the second part of the seminar , we shall turn out attention to a number of case studies. We will examine the representation of authority, soverignty, and class as well as areas of human activity which are less political such as nature painting, family and childhood, anatomical atlases and so on.
 
0621-9056-01
 סוגיות בהיסטוריה גרמנית מודרנית
 Modern German History: Problems and Debates
ד"ר שפר שגיאסמינר גילמן320 ד'2000-1600 סמ'  ב'
הסמינר יפגיש תלמידי מחקר מאוניברסיטת תל-אביב ומן האוניברסיטה העברית לדיון בסוגיות מפתח בחקר ההיסטוריה של גרמניה במאה העשרים. נלמד ביחד נושאים שעמדו במרכז מחלוקות היסטוריוגרפיות ונשאל היכן נמצאים קווי החזית של ההיסטוריה הגרמנית היום. בסמינר ישתתפו מדי פעם מרצים אורחים (כולל מחו"ל) וכשליש מן הפגישות תהיינה פגישות משותפות לתלמידים משתי האוניברסיטאות בהנחיה משותפת של ד"ר עופר אשכנזי מן האוניברסיטה העברית וד"ר שגיא שפר מתל-אביב. לפחות פעמיים במהלך הסמסטר תתקיים פגישת הסמינר בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית (תהיה הסעה). הסמינר מיועד לתלמידים שמתעניינים בהיסטוריה גרמנית של המאות 19 ו-20 ועיקר המיקוד במהלך הסמסטר יהיה במאה העשרים. במהלך הסמינר נקרא גם מקורות ראשוניים בגרמנית. אין חובה חד משמעית לידע בגרמנית, אבל יכולת לקרוא בגרמנית תקל על ההשתתפות. אחת ממטרות הסמינר היא לאפשר לחוקרים צעירים בתחום ההיסטוריה הגרמנית בארץ להכיר אלה את אלה ובהתאם תינתן במהלך הסמינר גם אפשרות להציג עבודות בתהליך כתיבה ולקבל משוב.
 
This seminar will bring together research students from Tel Aviv University and the Hebrew University to discuss key issues of twentieth century German history. Together we will study central themes of major historiographical debates and examine the frontier lines of current German historiography. Guest lecturers (Israeli and from abroad) will take part in some of the classes. About a third of the meetings will be joint meetings of the two groups, led jointly by Dr. Ofer Ashkenazi of the Hebrew University and Dr. Sagi Schaefer from Tel Aviv. At least two of the meetings will take place at the Mt. Scopus campus of the Hebrew University (transportation will be provided). The seminar is designed for students who are interested in 19th and 20th century German history and its main focus will be in the latter century. The reading will include primary sources in German. While there is no absolute requirement for prior knowledge of the German language, the ability to read German will be an advantage. One of the goals of this seminar will be to acquaint young scholars in modern German history in Israel with each other, accordingly, the program will allow for presentation and feedback on work in progress
 
0621-9057-01
 סוציאליזם עם פנים אנושיות: רוסיה הסובייטית בין סטלין לגורבצ'וב
 Socialism with Human Face: Soviet Russia Between Stalin and Gorbachov
ד"ר מויאל דינהסמינר גילמן319אד'1400-1000 סמ'  א'
אילולא ברה"מ," כתב המשפטן וההיסטוריון הידוע הארולד ברמן בשנת 1963, "אולי לא היינו צריכים לחשוב כל כך הרבה". ואכן, בשנים שלאחר מלחמת העולם השניה היוותה ברה"מ אתגר של ממש עבור המערב, מבחינה גאופוליטית, צבאית ולעיתים נדמה שגם חברתית-כלכלית, בהציעה אלטרנטיבה למשטרים הקפיטליסטים-ליברליים. לא עוד זירה מבודדת לניסוי סוציאליסטי, אלא מעצמה אשר יכלה לאויב הנאצי והשתלטה על אזורים נרחבים במרכז אירופה, תוך שהיא מאיימת בהשלטת משטר דומה במדינות נוספות בעולם. האתגר היה לא פחות מאיים לאחר מותו של סטלין, עת בוחרים מנהיגיה של ברה"מ ומדינות מזרח אירופה למתן את הדיכוי והטרור ולפנות ל"חוקיות סוציאליסטית", "סוציאליזם עם פנים אנושיות" ו"דטאנט" כעקרונות מנחים בדרך להגשמת הקומוניזם. בעזרת מכתבים, תעודות, זיכרונות ומקורות ראשוניים ומשניים יסקור הסמינר את תהליך הדה-סטליניזציה ודה-טוטליטריזציה שעברה ברה"מ תחת יורשיו של סטלין, חרושצ'וב וברז'נייב ואת האירועים אשר הובילו בסופו של דבר להתפרקותה תחת גורבצ'וב. במקביל, יעסוק הקורס בסוגיות ה'מלחמה קרה,' ובאופן בו הן התפרשו בתוך ברה"מ בראי העימות הבין-גושי והבין-משטרי במחצית השניה של המאה ה-20.
 
If it were not for the Soviet Union, perhaps we would not have to think so much at all", wrote the famous legal historian Harold Berman in 1963. Indeed, after WWII the Soviet Union posed a real challenge for the West, both as a geo-political and a military power, and as an alternative to the capitalist- liberal regimes. No longer an isolated arena for a socialist experiment post-war Russia became a world-power, which conquered large parts of Europe and dominated other areas of the world. Interestingly, post-Stalinist reforms and Stalin's successors' choice to advance principles of 'socialist legality,' 'socialism with a human face' and 'detente' did not diminish this threat. Using primary and secondary sources, the course will examine the long process of de-totalitarization in the Soviet Union from Khrushchev and Brezhnev to Gorbachev, as well as the reforms and internal changes, which eventually led to the collapse of the USSR. The seminar will also explore various moments of the Cold War while dwelling on the Soviet perceptions of the East-West relations.
 
0621-9500-01
 סדנת כתיבה
 Writing Workshop
ד"ר טייכר אמירסדנה גילמן317אג'1800-1600 סמ'  א'
1. ד"ר אמיר טייכר
סדנת הכתיבה נועדה לקדם באופן משמעותי את יכולתם של הסטודנטים להגדיר כראוי את פרויקט המחקר (עבודת התזה) שלהם, לזהות חומרי רקע ותיאוריות שיכולות להיות מועילות עבורם, ובעיקר - להתחיל בכתיבה. נתוודע למבנה הצעת המחקר ומבנה התזה המצופה, נתרגל כתיבה של חלקים בהצעת המחקר ובתזה וניתן ונקבל משוב על הכתיבה האקדמית שלנו. הסדנה מיועדת לתלמידים בשנה השנייה והשלישית שיש להם לפחות מושג כללי לגבי נושא התזה שלהם. העבודה הינה בקבוצה קטנה והיא דורשת השתתפות פעילה משבוע לשבוע (בהגשת מטלות כתיבה קצרות, קריאה, הצגת חומרים בכיתה ומתן משוב לעמיתים).
  
2. פרופ' גדי אלגזי
הסדנה נועדה לסייע לתלמידי התואר השני לרכוש ארגז כלים מעשי ומושגי לקראת כתיבת התזה ומסגרת תומכת להצגת רעיונות במהלך גיבוש נושא התזה. תלמידים בשלבים מתקדמים יותר של הכנת התזה יכולים להציע פרקים מתוכה לדיון.
 
 
1. Dr. Amir Teicher
 
 The purpose of the MA Writing Workshop is to promote substantially the students' competence in properly defining their research project (thesis), in identifying background materials and theories that may prove helpful for them, and above all - in starting to write. We will get acquainted with the structure of the expected research proposal and thesis, will practice writing parts of the proposal and thesis and give and receive feedback on our academic writing. This workshop is designated for students in their second and third year who have at least a general idea on the topic of their thesis. The work is done in a small group and demands active weekly participation (handing in short writing tasks, reading, presenting materials to the class and giving feedback to peers).
 
 2. prop. Gadi Algazi
The workshop is intended to acquaint graduate students with a set of tools, both practical and conceptual, in preparation of writing their thesis and to provide them with a supportive framework for formulating their ideas toward submitting their research proposal. Advanced students can present chapters for class discussion.
 
0621-9500-02
 סדנת כתיבה
 Writing Workshop
פרופ אלגזי גד יעקבסדנה גילמן317אג'1600-1400 סמ'  ב'
1. ד"ר אמיר טייכר
סדנת הכתיבה נועדה לקדם באופן משמעותי את יכולתם של הסטודנטים להגדיר כראוי את פרויקט המחקר (עבודת התזה) שלהם, לזהות חומרי רקע ותיאוריות שיכולות להיות מועילות עבורם, ובעיקר - להתחיל בכתיבה. נתוודע למבנה הצעת המחקר ומבנה התזה המצופה, נתרגל כתיבה של חלקים בהצעת המחקר ובתזה וניתן ונקבל משוב על הכתיבה האקדמית שלנו. הסדנה מיועדת לתלמידים בשנה השנייה והשלישית שיש להם לפחות מושג כללי לגבי נושא התזה שלהם. העבודה הינה בקבוצה קטנה והיא דורשת השתתפות פעילה משבוע לשבוע (בהגשת מטלות כתיבה קצרות, קריאה, הצגת חומרים בכיתה ומתן משוב לעמיתים).
  
2. פרופ' גדי אלגזי
הסדנה נועדה לסייע לתלמידי התואר השני לרכוש ארגז כלים מעשי ומושגי לקראת כתיבת התזה ומסגרת תומכת להצגת רעיונות במהלך גיבוש נושא התזה. תלמידים בשלבים מתקדמים יותר של הכנת התזה יכולים להציע פרקים מתוכה לדיון.
 
 
1. Dr. Amir Teicher
 
 The purpose of the MA Writing Workshop is to promote substantially the students' competence in properly defining their research project (thesis), in identifying background materials and theories that may prove helpful for them, and above all - in starting to write. We will get acquainted with the structure of the expected research proposal and thesis, will practice writing parts of the proposal and thesis and give and receive feedback on our academic writing. This workshop is designated for students in their second and third year who have at least a general idea on the topic of their thesis. The work is done in a small group and demands active weekly participation (handing in short writing tasks, reading, presenting materials to the class and giving feedback to peers).
 
 2. prop. Gadi Algazi
The workshop is intended to acquaint graduate students with a set of tools, both practical and conceptual, in preparation of writing their thesis and to provide them with a supportive framework for formulating their ideas toward submitting their research proposal. Advanced students can present chapters for class discussion.
 
0621-9701-01
 סמינר מ"א שנתי בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה
 Inter-University MA Seminar in the History of Eastern Europe
ד"ר מויאל דינהסמינר גילמן458 א'1800-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן458 א'1800-1400 סמ'  ב'
המסגרת: ארבעה מפגשים חדשיים בני שלוש וחצי שעות בכל סמסטר.
 
מטרת הסמינר היא לקיים מסגרת בין-אוניברסיטאית לדיון בנושאים הנוגעים למזרח אירופה באופן שסטודנטים מתקדמים יוכלו להחשף למגוון חוקרים ומחקרים הקיימים בתחום זה בארץ ובעולם. סדרת המפגשים תזמן לכל מפגש חוקר/מרצה אורח אשר ינחה דיון בנושא נבחר. הקורס יחייב את הסטודנטים להגיש תגובה כתובה באורך של עד שני עמודים לחומר הקריאה בכל שיעור. הסמינר יתקיים באוניברסיטת תל אביב אך יעודד רישום של סטודנטים גם מאוניברסיטאות אחרות בארץ. מעבר להיות המסגרת בין-אוניברסיטאית, הקורס יעודד מבט בין-תחומי על מזרח אירופה אשר ישלב מבט היסטורי עם גישות ודיסציפלינות שונות לחקר איזור גאוגרפי זה.
 
הנוכחות במפגשים הינה חובה בסמינר זה - נוכחות בכל המפגשים והשתתפות פעילה בהם תהווה 30% מן הציון הסופי.
הגשת 6 תגובות כתובות בנות שני עמודים כל אחת (עמוד לכל מאמר שנשלח באותו חודש) הינה חובה ותהווה 70% מן הציון הסופי.
 

 Inter-University MA Seminar in the History of Eastern Europe [1 unit in each semester]

Coordinator: Dr. Dina Moyal
Dates/Time: Four monthly meetings, 4 hours each, in every semester: Sundays, 14:00-18:00.
Course Description: The objective of the seminar is the creation of an inter-university forum, where advanced students in the field of Eastern Europe are offered the opportunity to get acquainted with leading researchers and projects in the field in Israel and abroad. In the course of the seminar different guest lecturers from the partner universities and foreign institutions will present topics of their choice leading a discussion based on pre-circulated reading material. The course will facilitate inter-disciplinary approach to the study of the area combining historical methodology with other studies of the field. Students will be required to hand in two-page reading responses for every meeting (70% of the grade). Attendance and active participation in the sessions are 30% of the grade.
The seminar will take place at Tel Aviv University, but students of all partner universities are encouraged to participate