שנה"ל תשע"ו

0621-1049-01
 היסטוריה וקולנוע - לספר ולביים את המאה העשרים
 Historical Imagination and Cinematographic Memory
פרופ זנד שלמהשיעור גילמן144 ג'1200-1000 סמ'  א'
מטרת הקורס היא לחלום ולחשוב עם התמונה הנעה. האם אפשר ללמוד היסטוריה עם קולנוע? מה היחס בין הטקסט המצולם והמדבר לטקסט הכתוב? האם הבמאים תמיד נחותים מול ההיסטוריונים המקצועיים ביחס לחשיפת האמת על העבר? כיצד ומה תיעד הקולנוע ואילו צורות זיכרון הוא הנחיל לצופים? מה משקלו של סרט תיעודי לסרט עלילתי בעצוב זיכרון זה?
סוגיות אלה ורבות אחרות יהוו צירים מרכזיים בהרצאות השונות. ההרצאות ילוו בקטעי סרטים והנושאים יחוגו סביב תהליכים ומאורעות מכריעים שאכלסו ועיצבו את המאה ה-20.

1. תיעוד וזיכרון קולנועיים כיוצרי שיח ותודעה היסטוריים.
2. הרומן המוזר בין הקולנוע לפוליטיקה המודרנית – דמוקרטיה.
3. המלחמה הגדולה והתמונה הנעה – מגיבוש לאומי לפציפיזם.
4. מאוקטובר האדום ועד קץ האוטופיה – על מהפכה פוטוגנית.
5. אסתטיזציה של מצוקה ? תיעוש, מאבק מעמדי ומשבר.
6. משחור לבן לצבעי ה"רטרו" – פשיזם ונאציזם מצטלמים.
7. תעשיית הקולנוע מול תעשיית ההשמדה – להסריט זוועות.
8. הקרנת סרט היסטורי ודיון עליו.
9. מלחמה קרה כמיתוס חם – מקרתיזם ועידן הגרעין על האקרן.
10. קולוניאליזם ואימפריאליזם – מטרזן לאינדיאנה ג'ונס.
11. הקולנוע כזירת קרב – מדה-קולוניזציה לניאו-קולוניאליזם.
12. מדוע יש כה מעט סרטים היסטוריים ישראליים?
13. הרהורים בתחילת מאה – טלוויזיה, אינטרנט ומשחקי הכס.
The purpose of the course is to critically examine the role of cinema in our understating of the recent past. From the Dreyfus affair to the formation of mass democracy, to the First World War, the industrial automatization, the spread of communism, the rise of Fascism and Nazism, the Cold War and decolonization.
Our century is a stage for history turned to drama. These dramatic productions have fashioned and still continue to fashion our images and conceptions in the main sites of 'collective memory'. During the course we will watch parts from great and influential films.
 
0621-1086-01
 המאה האמריקאית
 The American Century
פרופ נוה אילשיעור גילמן144 ב'1800-1600 סמ'  א'
הקורס עוסק בעלייתה של ארצות הברית לדרגת מעצמת-על עולמית. מנקודת מבט של תחילת האלף השלישי ברור כי במהלך המאה העשרים הפכה ארצות הברית למעצמה הגמונית. כבר בתחילת המאה הייתה זו המעצמה הגדולה בעולם מבחינת היקף הייצור הכלכלי, ולאחר מלחמת העולם השניה היא הפכה למעצמה הצבאית האדירה ביותר. המושג "אמריקה" חרג מעבר לגבולות ארצות הברית והקרין על תחומים רבים של הקיום המודרני. לעושר הכלכלי ולעוצמה הצבאית והמדינית נוספו היבטים חברתיים, טכנולוגיים, רעיוניים, תקשורתיים, בידוריים, ותרבותיים שהפכו את אמריקה לגורם מרכזי בעיצוב ובייצוג של מה שמכונה כיום "הכפר הגלובלי". השיעור פותח צוהר להבנת מספר סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ארצות הברית בדורות האחרונים ובוחן אותן תוך נסיון לעמוד על השפעתן, לטוב ולרע, על העולם בו אנו חיים. השיעור ידון בין היתר בנושאים כמו המלחמה הקרה, מקרתיזם, שנות החמישים, שנות הששים, החברה הגדולה, תרבות הנגד, וייטנם, השמרנות החדשה, גלובליזציה, ההגמוניה האמריקאית באי-הסדר העולמי החדש. הקורס בנוי על הרצאה ובסיומו תערך בחינה שתתבסס על ההרצאה והביבליוגרפיה הנילווית. ספר מלווה לאורך כל הקורס: אייל נווה, המאה האמריקאית (תל אביב: הוצאת האוניברסיטה המשודרת, משרד הבטחון, 2000)
This course will discuss the history of the US from World War II to the present. It will explore major topics such as the Cold War, McCarthyism, popular culture in the 1950s, the Civil Right Movement, Vietnam, Counter Culture in the Sixties and feminism. The second half of the course will deal with the rise of New0conservatism, the Reagan administration, the end of the Cold war and the status and of the US as a super power in the 21st century. We sill start with the last administration of FDR and will end with the current administration of Obama. Beside politics, we will look at economic development, social movements and cultural aspect that form and transform modern American identity
0621-1110-01
 חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Greece
פרופ הוניגמן סילבישיעור ותגילמן306 ב'1800-1400 סמ'  א'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

ד"ר סילבי הוניגמן (קבוצה 01, 03) -
העולם היווני בתקופה הארכאית ובתקופה הקלאסית (מאה שמינית עד לשלהי המאה החמישית לפה''ס)


 

Pro. sylvie Honigman

The class is an introduction to the history of ancient Greece in Archaic and Classical times

0621-1110-02
 חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Greece
פרופ מלכין עירדשיעור ותגילמן307 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ד'1800-1600 סמ'  א'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

פרופ' עירד מלכין (קבוצה 02,)

מטרת השו"ת היא להעניק מושגי יסוד בהיסטוריה ובמתודולוגיה של חקר העת העתיקה בפרט והיסטוריה בכלל. השו"ת יסקור את קורות העולם היווני בתקופה הארכאית והקלסית תוך התמקדות במלחמת טרויה והומרוס, בעידן ערי המדינה וההתיישבות היוונים בים התיכון והים השחור, בתולדות ספרטה ואתונה, במלחמות פרס, ובהולדת הדמוקרטיה הקדומה.

עולמו המיתולוגי וההיסטורי של הומרוס, תופעת עיר-המדינה היוונית, תולדות ספרטה ואתונה. הקורס יתמקד בבעיות חברה, משטר, היסטוריוגרפיה, דת ופולחן.
 
prof. irad malkin

The purpose of this course is to provide an introduction to the history of antiquity and the methodology of historical research. We will concentrate on the history of the Greek world during the Archaic and Classical periods (eighth-fifth centuries BCE) with a special emphasis on Home, Troy, the era of the city states, Greek colonization in the Mediterranean and Black Seas, the history of Athens and Sparta, the Persian Wars, and the emergence of ancient democracy. We emphasize in particular issues of regime, society, historiography, religion and myth
0621-1110-03
 חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Greece
פרופ הוניגמן סילבישיעור ותגילמן306 ב'1800-1400 סמ'  ב'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

פרופ' סילבי הוניגמן (קבוצה 01, 03) -
העולם היווני בתקופה הארכאית ובתקופה הקלאסית (מאה שמינית עד לשלהי המאה החמישית לפה''ס)

 

Pro. sylvie Honigman

The class is an introduction to the history of ancient Greece in Archaic and Classical times

0621-1111-01
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Rome
פרופ לניאדו אבשלוםשיעור ותגילמן306 א'1200-0800 סמ'  א'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

קבוצות 1,3- ד"ר אבשלום לניאדו

הקורס עוסק בתולדותיה של רומא מראשיתה ועד הרפובליקה המאוחרת, ובעיקר ברפובליקה הקדומה וברפובליקה התיכונה. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות שבכתב לתולדות רומא בתקופת המלוכה והרפובליקה הקדומה; תקופת המלוכה; הפלת המלוכה והקמת הרפובליקה; פטריקים ופלבאים; השתלטות רומא על איטליה; האימפריאליזם הרומי; טיבו של המשטר הרפובליקני והסיבות לנפילתו..

קבוצה 2 פרופ' יהונתן פרייס-  

סקירה של תולדות רומא המבוססת על המקורות העתיקים – ספרותיים ואומנותיים – והמתמקדת בתקופה הנפתחת בשנת 133 לפנה"ס, עם פרוץ מלחמת אזרחים שתימשך 100 שנה, ומסתיימת בשנת 68 לספירה, עם מותו של הקיסר נירון. הנושאים שיילמדו כוללים: טבעם ומגבלותיהם של מקורות עתיקים, טבעה של מלחמת פנים, טבעם של אימפריה ואימפריאליזם; המבנה של החברה הרומית והמעמד והתפקיד של עבדות. המקורות שיילמדו כוללים: קיקרו, ליוויוס, אוגוסטוס, פלוטארכוס, סואיטוניוס, טקיטוס, אפיאנוס.

 2- dr. lanido

This course deals with the history of Rome from the beginning to the late Republic, and especially with early and middle republican times. Main subjects: Rome under the kings; the end of the monarchy and the founding of the republican regime; patricians and plebeians; Rome and Italy; Roman imperialism; the nature of the Republican regime and the causes of its collapse.
0621-1111-02
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Rome
פרופ פרייס יונתןשיעור ותגילמן307 ב'1800-1400 סמ'  ב'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

פרופ' יונתן פרייס

סקירה של תולדות רומא המבוססת על המקורות העתיקים – ספרותיים ואומנותיים – והמתמקדת בתקופה הנפתחת בשנת 133 לפנה"ס, עם פרוץ מלחמת אזרחים שתימשך 100 שנה, ומסתיימת בשנת 68 לספירה, עם מותו של הקיסר נירון. הנושאים שיילמדו כוללים: טבעם ומגבלותיהם של מקורות עתיקים, טבעה של מלחמת פנים, טבעם של אימפריה ואימפריאליזם; המבנה של החברה הרומית והמעמד והתפקיד של עבדות. המקורות שיילמדו כוללים: קיקרו, ליוויוס, אוגוסטוס, פלוטארכוס, סואיטוניוס, טקיטוס, אפיאנוס.

Survey of Roman history based on ancient sources covering the period from the outbreak of civil war in 133 BCE to the demise of the emperor Nero in 68 CE. In addition to political-military developments, the survey will include the following subjects: the virtues and limitations of ancient sources; the nature of internal war, and the role of empire, Republican institutions and money to Rome’s prolonged internal conflict; the relation between ethics and politics; the dynamics of Roman society, based on strict class hierarchy and slavery; the nature of the autocracy called the Principate. Among the ancient authors to be read: Livy, Pliny, Cicero, Plutarch, Suetonius, Tacitus, Appianus
0621-1111-03
 חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה
 Introduction to the History of Ancient Rome
פרופ לניאדו אבשלוםשיעור ותגילמן307 א'1200-0800 סמ'  ב'

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות הרפובליקה הרומית מסוף המאה ה-6 לפנה"ס ועד תחילת המאה ה-1 לפנה"ס.

קבוצה 1,3 ד"ר אבשלום לניאדו

הקורס עוסק בתולדותיה של רומא מראשיתה ועד הרפובליקה המאוחרת, ובעיקר ברפובליקה הקדומה וברפובליקה התיכונה. נושאים מרכזיים: בעיית המקורות שבכתב לתולדות רומא בתקופת המלוכה והרפובליקה הקדומה; תקופת המלוכה; הפלת המלוכה והקמת הרפובליקה; פטריקים ופלבאים; השתלטות רומא על איטליה; האימפריאליזם הרומי; טיבו של המשטר הרפובליקני והסיבות לנפילתו.
 

1 ,3- dr. lanido

This course deals with the history of Rome from the beginning to the late Republic, and especially with early and middle republican times. Main subjects: Rome under the kings; the end of the monarchy and the founding of the republican regime; patricians and plebeians; Rome and Italy; Roman imperialism; the nature of the Republican regime and the causes of its collapse
0621-1171-01
 אמריקה הלטינית במאה ה-19
 Latin America in the 19th Century
ד"ר פרויס אורישיעור גילמן282 ד'1200-1000 סמ'  א'
המאה ה-19 באמריקה הלטינית עומדת בסימן של לידה מחדש; לידה מחדש של מרחב שהוא בעת ובעונה אחת חלק מ"המערב" ומחוצה לו. הסדר הקולוניאלי שבנו ספרד ופורטוגל לאחר הכיבוש במאה ה-16, ושעמד על כנו במשך שלוש מאות שנה, קורס. מתוך ההריסות מתחילים לבצבץ ולהתפתח דפוסים שלטוניים, חברתיים, תרבותיים ורעיוניים שונים. השיעור עוקב אחר תהליכים אלו, כמו גם אחר הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם, זאת תוך התמקדות במקרים היסטוריים ספציפיים ובגיבורים בשר ודם. נעסוק בשורשיהם, מהלכם והשלכותיהם של מאבקי העצמאות בראשית המאה; ב"עידן הקאודיוס" השמרני-עממי שבא בעקבותיהם; בדרכה המיוחדת של ברזיל–עבדות ומלוכה; בהתמודדות בין ליברלים לשמרנים במחצית המאה; בהשתלבותה המחודשת של היבשת במערכת הכלכלית הטרנס-אטלנטית ובמודרניזציה החומרית בשליש האחרון של המאה; באקלים הרעיוני והשלטוני של "סדר וקדמה" נוסח-אירופה, שהשתרר לקראת סוף התקופה, בהתנגדות לו, ובסימנים הראשונים לדעיכתו.

The nineteenth century in Latin America is a period of rebirth. The colonial order which had been established by Spain and Portugal, and which had been in place for three hundred years, collapses. From the debris, some new political, social, cultural and ideational forms begin to emerge and develop. The course traces these processes as well as their major scholarly interpretations, examining concrete historical cases and real human beings of flesh and blood. Main topics: The independence struggles; “the age of caudillos”; Brazil’s special path—monarchy and slavery; the confrontation between liberals and conservatives at mid-century; the reintegration of the region into the Atlantic economy and the material modernization during the last third of the century; the dominant intellectual and political climate of “order and progress” at the end of the period, its opponents, and initial demise.


0621-1173-01
 רפובליקת ויימאר - בין "גן העדן האבוד" ל"כרוניקה של מוות ידוע
 Weimar Republic
ד"ר טייכר אמירשיעור גילמן144 ד'1800-1600 סמ'  ב'

רפובליקת ווימאר (1918-1933) נוסדה בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה. היה זה הנסיון הראשון של החברה הגרמנית לכונן משטר דמוקרטי; הוא הסתיים אחרי 15 שנה עם עלייתו של היטלר לשלטון. בעשורים האחרונים, היסטוריונים וחוקרי תרבות בחנו את ווימאר כ״גן העדן האבוד״ של המודרניות - תקופה היסטורית יחודית שבה עוצבו קווי המתאר של החקיקה הסוציאלית, מדינת הרווחה, פלאי הטכנולוגיה ותרבות הצריכה המאפיינים את תרבות המערב במאה העשרים.
בשיעור נדון בהיסטוריה המורכבת של הרפובליקה, על המתחים החברתיים, הדרמות הפוליטיות והקטסטרופות הכלכליות שליוו אותה מראשיתה ועד סופה. נעסוק בין היתר בנושאים הבאים: משבר מלחמת העולם הראשונה, התפתחויות טכנולוגיות, ה״אישה החדשה״, באוהאוס, פשע ורוצחים סדרתיים, זרמים אומנותיים (דאדא, אקספרסיוניזם, האובייקטיביות החדשה), קולנוע, חלונות ראווה, מערכות בחירות, אינפלציה, התנועה הנאצית, ועלייתו של היטלר לשלטון. ננתח תמונות, קטעים מסרטים, קריקטורות, ציורים, דו״חות כלכליים, נאומים ומצעי מפלגות.
השתתפות בשיעור מחייבת נוכחות וקריאה לאורך הסמסטר
 

The Weimar Republic (1918-1933) was founded in Germany following the First World War. It was the first attempt of the German society to establish a democratic regime; it ended after 15 years with Hitler’s rise to power. In the past decades, historians and culture researchers examined Weimar as modernity’s “lost paradise” - a unique historical epoch that shaped the contours of the social legislation, the welfare state, the wonders of technological innovation and consumerism characteristic of 20th century Western societies.
The course will address the republic’s complex history, including the social tensions, political dramas and economic catastrophes that ran throughout its short history. We will discuss the following themes: the crisis of WWI, technological innovations, the “New Woman”, Bauhaus architecture, crime and serial killers, artistic currents (Dada, Expressionism, the New Objectivity), cinema, shop windows, political campaigns, inflation, the Nazi movement, and Hitler’s rise to power. We will analyze photos, movie excerpts, caricatures, drawings, financial reports, speeches and party programs.
Participation requires presence and reading throughout the semester.

0621-1180-01
 אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 1700 ועד 2016
 Empires: West East and Power in the Modern Age 1700-2016
פרופ מלמן בלההשיעור גילמן223 א'1200-1000 סמ'  א'

אימפריות לא היו ואינן "מערביות", או מודרניות. אך התפשטות מדינות ותרבויות מערביות, בין המאה השמונה עשרה לימינו אנו, אל טריטוריות ולתרבויות שמחוץ לאירופה ולארה"ב, הייתה תופעה ייחודית . האימפריות המערביות החדשות התייחדו לא רק במימדי הענק שלהן ובעוצמה צבאית וטכנולוגית, אלא גם בכך שהיו נוכחות בחייהם, בהתנסויותיהם ובדמיונם של בני העידן המודרני —שולטים ונשלטים כאחד—ועצבו מדינות, כלכלה , זהויות לאומיות, מעמדיות ומיגדריות, ותרבויות—הן תרבות גבוהה, הן תרבות פופולארית וחיי יום- יום. הבנת התפתחות האימפריות והמגעים הבין-תרבותיים בין "מערב" (כאזור, או מקום גיאוגרפי וכדימוי) ו"מזרח" מאפשרת לנו להבין ולכתוב מחדש את ההיסטוריה של המודרניות.

בשיעור נדון בראיית ה"מזרח" וה"מערב", הגדרתם ודמיונם בעידן הנאורות של המאה השמונה עשרה, נבחן את "האימפריות של החומרים": בדים וטבק, פורצלן וקפה, בתרבויות צריכה במאות השמונה עשרה והתשע עשרה באירופה ובמזרח התיכון, נבדוק תנועות לאומיות –באירופה, במזרח התיכון, וכן את הציונות, בזיקתן לקולוניאליזם, קשרים בין מלחמות מודרניות לאימפריות, בין אימפריאליזם לכלכלה—מתקופת התיעוש ועד לכלכלת הנפט, ובין אימפריאליזם לתרבות ההמונים המודרנית (למשל בתערוכות עולמיות, בקולנוע ובטלוויזיה ובקשרים) נבחן גם את הקשרים שבין אימפריאליזם לגלובליזציה בימינו
 

Empires are neither western nor modern entities. But the new western oversize empires that evolved between the 18th century and the present have been characterized not only by their technological and military power, but also in that they were present in the everyday life, the experience and the imagination of modern people—both the ruled and those who ruled them. Modern empires shaped states, economies, national identities, classes, cultures and genders. Thinking about these empires and the exchanges between “West” and “East”, enables us to understand and rewrite modern history. The course looks at major topics in the history of these empires, such as the fascination with the “Orient” in the Enlightenment; the 18th century consumption revolution and the material empires of goods like tea, coffee and porcelain, empires; slavery and religion; empires and nationalism across the world; the economies of empires—from the age of the Industrial Revolution to the era of oil; imperialism and its forms of power; imperialism and internationalism , and the relationship between past empires after de-colonization and globalization
0621-1182-01
 עושים היסטוריה: מחקר ותאוריה
 Doing History: Research and the Uses of Theory
פרופ אלגזי גד יעקבשיעור גילמן144 ג'1600-1400 סמ'  ב'
איך חוקרים\ות היסטוריה? איך נוצרות עובדות וכיצד נמסרות עדויות? האם יש בכלל להיסטוריה תיאוריה? הקורס יציע מבוא לגישות שונות במחקר היסטורי ויפרוש גישה שימושית וביקורתית לעיון התיאורטי.

How does historical research proceeds? How do facts are made, evidence transmitted? Can history have a theory? The course offers an introduction to different styles of historical research and promotes a practical & critical approach to theory.

 

0621-1204-01
 אוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומא
 Augustus: the First Roman Emperor
פרופ פרייס יונתןשיעור גילמן144 ב'1400-1200 סמ'  ב'
השיעור יתמקד בדמות אחת ששינתה את תולדות רומא ותולדות המערב: ג. יוליוס קיסר אוגוסטוס. נצחונו על אנטוניוס וקליאופטרה ב-31 לפנה"ס והביא לסיום מאה שנים של מלחמות אזרחים עקובות מדם – במחיר הכבד של חירות פוליטית. על ההרס של הרפובליקה הרומית הוא ייסד משטר של שלטון יחיד שהחזיק מעמד מאות שנים אחריו. הוא נתן את שמו לתקופה מזהירה של פעילות ספרותית ואומנותית מבריקה. הוא הקסים דורות של מצביאים, מדינאים, היסטוריונים, משוררים ואומנים.
 
This class will focus on one figure who changed the course of Roman history and the history of the West: Gaius Iulius Caesar Augustus. His victory over Antony and Cleopatra in 31 BCE ended 100 years of civil war at the price of political freedom. He established a stable autocracy while claiming to restore the Roman Republic. He presided over a period of a brilliant poetic and artistic activity. He has fascinated generations of historians, poets and artists.
 
0621-1205-01
 דת ופוליטיקה ביוון הקדומה
 Religion and Politics in Ancient Greece
פרופ מלכין עירדשיעור גילמן223 ד'1400-1200 סמ'  א'

"העולם מלא אלים" אמר הפילוסוף תאלס. קשה לנו להבין עולם שבו יש ריבוי של אלים ואלות, נימפות, וגיבורים מיתולוגיים הזוכים לפולחן המדינה. ה"דת" (מושג שלא היה קיים ביוון) שכנה בכל: באח הקדושה שבבית ובבית המועצה הציבורי, בלוח השנה ובפסטיבלים הדתיים, במנבאה (אורקולום) של דלפי, בארגון החברתי ובפוליטיקה. בדת היוונית של עיר-המדינה לא היו כתבי קודש ולא הייתה בנמצא כהונה מקצועית. דת ומדינה היו ארוגים זה בזה והאזרחים, כבאתונה, שרתו ככוהנים לאחר שהועלו בהגרלה. הדת והמיתולוגיה יצרה גם סיפורים מכונני-זהות ואידיאולוגיה. בשיעור זה נסקור מאפיינים של דת ומיתולוגיה יוונית, נדון בדת כמסגרת מארגנת של זהות אתנית ופוליטית ונעסוק במושג השוויון ובמוסד ההגרלה כמכשיר פוליטי (במיוחד בדמוקרטיה האתונאית) ודתי.
"The world is full of Gods," claimed the ancient Philosopher Thales of Miletus. It may be hard for us to understand a world with plenty of gods and goddesses, nymphs and mythological heroes who are worshipped by the state. "Religion" (the concept did not exist as such) was everywhere: in the sacred hearth at home and at the public Council House, in the calendar and festivals, at the Oracle of Delphi, and in social and religious organization of society. The religion of the Greek city state had neither sacred texts, nor dogma, nor a professional caste of priests. Religion and state were interwoven and the citizens, as at Athens, were elected by lottery to a fixed term of priesthood. Religion and mythology also shaped the constitutive stories for collective (ethnic and political) identity. The course will survey salient features of Greek religion and mythology; discuss religion as the organizing framework for collective identity; and discuss the concept of equality and the institution of the lottery
0621-1301-01
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 Introduction to Medieval History
פרופ קליינברג אביעדשיעור ותגילמן317אד'1200-0800 סמ'  א'

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

קבוצה 01- פרופ' אביעד קליינברג
התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.

קבוצה 02 ו-4 ד"ר נעמה כהן-הנגבי

התרגיל יתמקד בימי הביניים המאוחרים (בין המאות ה 12 וה- 15) בהתגבשות החברה העירונית ובתהליכים חברתיים, כלכליים, תרבותיים ואינטלקטואליים מרכזיים בתקופה.

קבוצה מס 3- פרופ' גדי אלגזי

זהו תרגיל מבוא, המתמקד בימי-הביניים התיכוניים (משנת האלף עד סוף המאה השתים-עשרה). הוא נועד, ראשית, להציע מבוא להיבטים מרכזיים של החברה האירופית: התרבות החומרית, המיבנים הפוליטיים, העיר והכפר, יחסי המינים, משפחה וקבוצת השארוּת, התמורות בכנסיה, האריסטוקרטיה והתרבות החצרונית. שנית, בעזרת ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקר, לאפשר למשתתפים להתוודע לשיטות עבודה בסיסיות במחקר היסטורי, לדגמי הסבר ולכשלים טיפוסיים. התרגיל מבוסס על עבודה עצמית ומצריך הכנה אינטנסיבית מפגישה לפגישה, הכוללת קריאת ספרות מחקר ועיבוד מקורות לקראת דיון בכיתה. בנוסף לכך יגישו משתתפי הקורס 3 עבודות קצרות בכתב ויכתבו בחינת סיום.
קריאה מקדימה:
Robert Bartlett, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350 (London: Penguin, 1994) [מומלץ לרכוש!]
Richard W. Southern, The Making of the Middle Ages (New Haven: Yale University Press, 1953 and later editions)
Marc Bloch, Feudal Society, L. A. Manyon trans. (London: RKP, 1962)
 

Pro.aviad kleinberg

We will deal mostly with the period between the 11th and 15 centuries, a period that saw a radical change in the west. We shall see how the Church became a dominant player in the political sphere, how the Mendicant orders changes basic concepts of social communication, how the new institutions of learning, the universities, created a new learned elite that served both secular and ecclesiastical powers, and we shall see how the new learning made the West less tolerant to than it was before the knowledge revolution. We shall talk about ideas and institutions that shape identities and cause people to build lasting cultural monuments and tear each other to pieces. 
 
0621-1301-02
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 Introduction to Medieval History
ד"ר כהן הנגבי נעמה רחלשיעור ותגילמן304 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן304 ג'1200-1000 סמ'  א'

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

קבוצה 01- פרופ' אביעד קליינברג
התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.


קבוצה 2, ו-4 - ד"ר נעמה-כהן הנגבי

התרגיל יתמקד בימי הביניים המאוחרים (בין המאות ה 12 וה- 15) בהתגבשות החברה העירונית ובתהליכים דתיים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים ואינטלקטואליים מרכזיים בתקופה. כקורס יסוד הקורס יבקש להעניק גישה בסיסית להיסטוריה של ימי הביניים והכרות עם סוגיות מרכזיות בה, בד בבד עם הקניית מיומנות בסיסית בקריאת מקורות מהתקופה.

קבוצה מס 3- פרופ' גדי אלגזי

זהו תרגיל מבוא, המתמקד בימי-הביניים התיכוניים (משנת האלף עד סוף המאה השתים-עשרה). הוא נועד, ראשית, להציע מבוא להיבטים מרכזיים של החברה האירופית: התרבות החומרית, המיבנים הפוליטיים, העיר והכפר, יחסי המינים, משפחה וקבוצת השארוּת, התמורות בכנסיה, האריסטוקרטיה והתרבות החצרונית. שנית, בעזרת ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקר, לאפשר למשתתפים להתוודע לשיטות עבודה בסיסיות במחקר היסטורי, לדגמי הסבר ולכשלים טיפוסיים. התרגיל מבוסס על עבודה עצמית ומצריך הכנה אינטנסיבית מפגישה לפגישה, הכוללת קריאת ספרות מחקר ועיבוד מקורות לקראת דיון בכיתה. בנוסף לכך יגישו משתתפי הקורס 3 עבודות קצרות בכתב ויכתבו בחינת סיום.
קריאה מקדימה:
Robert Bartlett, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350 (London: Penguin, 1994) [מומלץ לרכוש!]
Richard W. Southern, The Making of the Middle Ages (New Haven: Yale University Press, 1953 and later editions)
Marc Bloch, Feudal Society, L. A. Manyon trans. (London: RKP, 1962

2 naama cohen-hanegbi

The course will focus on the later Middle Ages (12th to 15th centuries): the formation of the towns and communes, and central religious, social, economic, cultural and intellectual developments in the period. As a foundation course, it will aim to introduce students with key issues of the history of the Middle Ages, while providing basic analytical skills essential to the period.
0621-1301-03
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 Introduction to Medieval History
פרופ אלגזי גד יעקבשיעור ותגילמן306 ג'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן306 ד'1200-1000 סמ'  ב'

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

קבוצה מס 3- פרופ' גדי אלגזי

זהו תרגיל מבוא, המתמקד בימי-הביניים התיכוניים (משנת האלף עד סוף המאה השתים-עשרה). הוא נועד, ראשית, להציע מבוא להיבטים מרכזיים של החברה האירופית: התרבות החומרית, המיבנים הפוליטיים, העיר והכפר, יחסי המינים, משפחה וקבוצת השארוּת, התמורות בכנסיה, האריסטוקרטיה והתרבות החצרונית. שנית, בעזרת ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקר, לאפשר למשתתפים להתוודע לשיטות עבודה בסיסיות במחקר היסטורי, לדגמי הסבר ולכשלים טיפוסיים. התרגיל מבוסס על עבודה עצמית ומצריך הכנה אינטנסיבית מפגישה לפגישה, הכוללת קריאת ספרות מחקר ועיבוד מקורות לקראת דיון בכיתה. בנוסף לכך יגישו משתתפי הקורס 3 עבודות קצרות בכתב ויכתבו בחינת סיום.
קריאה מקדימה:
Robert Bartlett, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350 (London: Penguin, 1994) [מומלץ לרכוש!]
Richard W. Southern, The Making of the Middle Ages (New Haven: Yale University Press, 1953 and later editions)
Marc Bloch, Feudal Society, L. A. Manyon trans. (London: RKP, 1962)

This exercise introduces participants to key aspects of West European society in the central Middle Ages: Material culture, political structures, town and countryside, gender relations, demography and family, the reorganization of the church, the rise of universities, the transformation of the aristocracy and the making of court cultures. At the same time, it serves as as an introduction to research methods through analysing different types of evidence and experimenting with different modes of historical reasoning. It is based on intensive discussions in class based on participants’ reading of research literature and preliminary analysis of the sources discussed. In addition, they should submit 3 short written papers and write a final exam.
0621-1301-04
 חברה, משטר ותרבות בימי הביניים
 Introduction to Medieval History
ד"ר כהן הנגבי נעמה רחלשיעור ותגילמן306 א'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן306 ג'1000-0800 סמ'  ב'

כללי: תקופת ימי הביניים באירופה משתרעת על פני כאלף שנים, מן המאה ה-5 לספירה ועד למאה ה-15. בכמה מקבוצות התרגיל יידונו ימי הביניים המוקדמים, באחרות ימי הביניים התיכונים או המאוחרים. מורים מסוימים מתמקדים בזירה גיאוגרפית אחת (למשל, ספרד או אנגליה), מורים אחרים מדגישים היבט מסוים של החברה האירופית (למשל דת או משטר).

פרופ' אביעד קליינברג
התרגיל יתרכז בתקופה שבין המאה האחת-עשרה למאה החמש-עשרה, תקופה שבמהלכה השתנו פניה של אירופה. נראה איך תרמו מסדרי הקבצנים למהפכה בתקשורת, איך התפתחה במערב שכבה של אינטלקטואלים מקצועיים מסביב למוסדות הידע החדשים, האוניברסיטאות, ואיך דווקא ההשכלה ולא הבורות הפכה את אירופה לחברה סובלנית פחות משהייתה. נדבר מעט על פוליטיקה והרבה על נשים וגברים וילדים, על יאוש ועל תקווה ועל הדברים הגורמים לבני אדם לקרוע זה את זה לגזרים או לתת את נפשותיהם איש למען רעהו ולמען רעיונות שהם מבינים רק למחצה.


ד"ר נעמה כהן-הנגבי

התרגיל יתמקד בימי הביניים המאוחרים (בין המאות ה 12 וה- 15) בהתגבשות החברה העירונית ובתהליכים דתיים, חברתיים, כלכליים, תרבותיים ואינטלקטואליים מרכזיים בתקופה. כקורס יסוד הקורס יבקש להעניק גישה בסיסית להיסטוריה של ימי הביניים והכרות עם סוגיות מרכזיות בה, בד בבד עם הקניית מיומנות בסיסית בקריאת מקורות מהתקופה.
קבוצה מס 3- פרופ' גדי אלגזי

זהו תרגיל מבוא, המתמקד בימי-הביניים התיכוניים (משנת האלף עד סוף המאה השתים-עשרה). הוא נועד, ראשית, להציע מבוא להיבטים מרכזיים של החברה האירופית: התרבות החומרית, המיבנים הפוליטיים, העיר והכפר, יחסי המינים, משפחה וקבוצת השארוּת, התמורות בכנסיה, האריסטוקרטיה והתרבות החצרונית. שנית, בעזרת ניתוח מקורות ראשוניים וספרות מחקר, לאפשר למשתתפים להתוודע לשיטות עבודה בסיסיות במחקר היסטורי, לדגמי הסבר ולכשלים טיפוסיים. התרגיל מבוסס על עבודה עצמית ומצריך הכנה אינטנסיבית מפגישה לפגישה, הכוללת קריאת ספרות מחקר ועיבוד מקורות לקראת דיון בכיתה. בנוסף לכך יגישו משתתפי הקורס 3 עבודות קצרות בכתב ויכתבו בחינת סיום.
קריאה מקדימה:
Robert Bartlett, The Making of Europe: Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350 (London: Penguin, 1994) [מומלץ לרכוש!]
Richard W. Southern, The Making of the Middle Ages (New Haven: Yale University Press, 1953 and later editions)
Marc Bloch, Feudal Society, L. A. Manyon trans. (London: RKP, 1962

Introduction to Medieval History                       

0621-1501-01
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 Introduction to the Early Modern Period
פרופ כץ דודשיעור ותגילמן307 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותגילמן307 ה'1600-1400 סמ'  א'

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.

קבוצה 1- פרופ' דוויד כ"ץ

דגש על היסטוריה דתית ותרבותית. בין הנושאים שיידונו: הרנסאנס באיטליה ומחוצה לה, הרפורמציה הפרוטסטנטית לפלגיה השונים, גילוי העולם החדש והשלכותיו על חיי הרוח והחומר באירופה

קבוצה 2- ד"ר עודד רבינוביץ-

התרגיל יעסוק בתהליכים המרכזיים שעיצבו את החברה והתרבות באירופה בין ימי הביניים לעת החדשה: החברה הכפרית והחברה העירונית באירופה שלאחר המגפה; המצאת הדפוס והופעת אמצעי תקשורת חדשים; תרבות הרנסנס וההומניזם; המשבר הדתי, הרפורמציה הפרוטסטנטית והרפורמציה הקתולית; ראשיתה של הגלובליזציה והשלכותיה על הכלכלה האירופית; עלייתה של המדינה הריכוזית ותרבות החצר; המהפכה המדעית וראשית ה"נאורות".

קבוצה  4 ד"ר תמר הרציג
בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית.

 

 

 

prof. david katz
This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries
.
0621-1501-02
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 Introduction to the Early Modern Period
ד"ר רבינוביץ עודדשיעור ותרוזנברג211 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותרוזנברג211 ב'1200-1000 סמ'  א'

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.

קבוצה 1- פרופ' דוויד כ"ץ

דגש על היסטוריה דתית ותרבותית. בין הנושאים שיידונו: הרנסאנס באיטליה ומחוצה לה, הרפורמציה הפרוטסטנטית לפלגיה השונים, גילוי העולם החדש והשלכותיו על חיי הרוח והחומר באירופה. פרופ' מירי אליאב-פלדון דגש על המאות ה-16 וה-17, ובעיקר על הנושאים הבאים: רנסאנס והומניזם – ערכים חדשים בעולם האמנות וההגות והשפעתם על ההתנהגות הפוליטית והחברתית; התמורות שחוללו ההמצאות הטכנולוגיות – אבק השריפה, אמצעי הניווט והדפוס; התגליות הגיאוגרפיות וראשיתו של הקולוניאליזם האירופי; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה ותגובת הכנסייה הקתולית; המהפכה המסחרית וראשית הקפיטליזם; התגבשות המדינה המודרנית; המהפכה המדעית.

קבוצה 2- ד"ר עודד רבינוביץ-

התרגיל יעסוק בתהליכים המרכזיים שעיצבו את החברה והתרבות באירופה בין ימי הביניים לעת החדשה: החברה הכפרית והחברה העירונית באירופה שלאחר המגפה; המצאת הדפוס והופעת אמצעי תקשורת חדשים; תרבות הרנסנס וההומניזם; המשבר הדתי, הרפורמציה הפרוטסטנטית והרפורמציה הקתולית; ראשיתה של הגלובליזציה והשלכותיה על הכלכלה האירופית; עלייתה של המדינה הריכוזית ותרבות החצר; המהפכה המדעית וראשית ה"נאורות".

קבוצה 4 ד"ר תמר הרציג
בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית.

 

 

This introductory course will focus on the central processes that shaped European culture and society between the Middle Ages and the eighteenth century: urban and rural society in post-Plague Europe; the invention of the printing press and new forms of media; Humanism and the culture of the Renaissance; the late-medieval religious crisis, the Protestant and Catholic Reformations; early globalization and its impact on the European economy; the rise of centralized states and court culture; the Scientific Revolution and the early Enlightenment.

2- dr. oded rabinovitz-
 

This introductory course will focus on the central processes that shaped European culture and society between the Middle Ages and the eighteenth century: urban and rural society in post-Plague Europe; the invention of the printing press and new forms of media; Humanism and the culture of the Renaissance; the late-medieval religious crisis, the Protestant and Catholic Reformations; early globalization and its impact on the European economy; the rise of centralized states and court culture; the Scientific Revolution and the early Enlightenment.
0621-1501-03
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 Introduction to the Early Modern Period
ד"ר רבינוביץ עודדשיעור ותרוזנברג212 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותרוזנברג212 ב'1600-1400 סמ'  ב'

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.

קבוצה 1- פרופ' דוויד כ"ץ

דגש על היסטוריה דתית ותרבותית. בין הנושאים שיידונו: הרנסאנס באיטליה ומחוצה לה, הרפורמציה הפרוטסטנטית לפלגיה השונים, גילוי העולם החדש והשלכותיו על חיי הרוח והחומר באירופה. פרופ' מירי אליאב-פלדון דגש על המאות ה-16 וה-17, ובעיקר על הנושאים הבאים: רנסאנס והומניזם – ערכים חדשים בעולם האמנות וההגות והשפעתם על ההתנהגות הפוליטית והחברתית; התמורות שחוללו ההמצאות הטכנולוגיות – אבק השריפה, אמצעי הניווט והדפוס; התגליות הגיאוגרפיות וראשיתו של הקולוניאליזם האירופי; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה ותגובת הכנסייה הקתולית; המהפכה המסחרית וראשית הקפיטליזם; התגבשות המדינה המודרנית; המהפכה המדעית.

קבוצה 2 ו-3  ד"ר עודד רבינוביץ-

התרגיל יעסוק בתהליכים המרכזיים שעיצבו את החברה והתרבות באירופה בין ימי הביניים לעת החדשה: החברה הכפרית והחברה העירונית באירופה שלאחר המגפה; המצאת הדפוס והופעת אמצעי תקשורת חדשים; תרבות הרנסנס וההומניזם; המשבר הדתי, הרפורמציה הפרוטסטנטית והרפורמציה הקתולית; ראשיתה של הגלובליזציה והשלכותיה על הכלכלה האירופית; עלייתה של המדינה הריכוזית ותרבות החצר; המהפכה המדעית וראשית ה"נאורות".

קבוצה 4 ד"ר תמר הרציג
בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית.

 

 

This introductory course will focus on the central processes that shaped European culture and society between the Middle Ages and the eighteenth century: urban and rural society in post-Plague Europe; the invention of the printing press and new forms of media; Humanism and the culture of the Renaissance; the late-medieval religious crisis, the Protestant and Catholic Reformations; early globalization and its impact on the European economy; the rise of centralized states and court culture; the Scientific Revolution and the early Enlightenment.2,3- dr. oded rabinovitz-
 

This introductory course will focus on the central processes that shaped European culture and society between the Middle Ages and the eighteenth century: urban and rural society in post-Plague Europe; the invention of the printing press and new forms of media; Humanism and the culture of the Renaissance; the late-medieval religious crisis, the Protestant and Catholic Reformations; early globalization and its impact on the European economy; the rise of centralized states and court culture; the Scientific Revolution and the early Enlightenment.

3-dr.  tamar hartzig-

This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries. The course surveys the social and economic conditions that made possible the evolution of Renaissance culture; the spread of humanism in the Italian peninsula and north of the Alps; the printing revolution; the age of discoveries; the ecclesiastical establishment and its critics at the turn of the sixteenth century; the Protestant Reformation; the Counter-Reformation and Baroque culture; the wars of religion, and early modern state formation.
0621-1501-04
 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
 Introduction to the Early Modern Period
פרופ הרציג תמרשיעור ותגילמן317אב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן361 ג'1200-1000 סמ'  ב'

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.

קבוצה 1- פרופ' דוויד כ"ץ

דגש על היסטוריה דתית ותרבותית. בין הנושאים שיידונו: הרנסאנס באיטליה ומחוצה לה, הרפורמציה הפרוטסטנטית לפלגיה השונים, גילוי העולם החדש והשלכותיו על חיי הרוח והחומר באירופה. פרופ' מירי אליאב-פלדון דגש על המאות ה-16 וה-17, ובעיקר על הנושאים הבאים: רנסאנס והומניזם – ערכים חדשים בעולם האמנות וההגות והשפעתם על ההתנהגות הפוליטית והחברתית; התמורות שחוללו ההמצאות הטכנולוגיות – אבק השריפה, אמצעי הניווט והדפוס; התגליות הגיאוגרפיות וראשיתו של הקולוניאליזם האירופי; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה ותגובת הכנסייה הקתולית; המהפכה המסחרית וראשית הקפיטליזם; התגבשות המדינה המודרנית; המהפכה המדעית.

קבוצה 2 ו-3  ד"ר עודד רבינוביץ-

התרגיל יעסוק בתהליכים המרכזיים שעיצבו את החברה והתרבות באירופה בין ימי הביניים לעת החדשה: החברה הכפרית והחברה העירונית באירופה שלאחר המגפה; המצאת הדפוס והופעת אמצעי תקשורת חדשים; תרבות הרנסנס וההומניזם; המשבר הדתי, הרפורמציה הפרוטסטנטית והרפורמציה הקתולית; ראשיתה של הגלובליזציה והשלכותיה על הכלכלה האירופית; עלייתה של המדינה הריכוזית ותרבות החצר; המהפכה המדעית וראשית ה"נאורות".

קבוצה 4 ד"ר תמר הרציג
בתרגיל זה נבחן את התהליכים המרכזיים שהתחוללו באירופה בעת החדשה המוקדמת מן הזווית של היסטוריה דתית ותרבותית, תוך התמקדות במאות החמש-עשרה והשש-עשרה. במהלך הקורס נדון בעיקר בסוגיות הבאות: התשתית הכלכלית והחברתית של תרבות הרנסנס; הרנסנס וההומניזם באיטליה ומחוצה לה; מהפכת הדפוס; עידן התגליות; הממסד הכנסייתי ומבקריו ערב הרפורמציה; הרפורמציה הפרוטסטנטית לגווניה; הקונטרה-רפורמציה ותרבות הבארוק; מלחמות הדת; התגבשות המדינה המודרנית.

 

This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries. The course surveys the social and economic conditions that made possible the evolution of Renaissance culture; the spread of humanism in the Italian peninsula and north of the Alps; the printing revolution; the age of discoveries; the ecclesiastical establishment and its critics at the turn of the sixteenth century; the Protestant Reformation; the Counter-Reformation and Baroque culture; the wars of religion, and early modern state formation.

4-dr.  tamar herzig

This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries. The course surveys the social and economic conditions that made possible the evolution of Renaissance culture; the spread of humanism in the Italian peninsula and north of the Alps; the printing revolution; the age of discoveries; the ecclesiastical establishment and its critics at the turn of the sixteenth century; the Protestant Reformation; the Counter-Reformation and Baroque culture; the wars of religion, and early modern state formation.
0621-1542-01
 תולדות הנצרות: 2014-1350
 History of Christianity: 1350-2014
פרופ כץ דודשיעור גילמן144 ה'1800-1600 סמ'  ב'
התהליכים והאירועים המרכזיים בחיי הדת הנוצרית למן ימי הביניים המאוחרים ועד ימינו: כיצד סיגלה עצמה הדת לשינויים החברתיים ובאיזה אופן שרתה את הצרכים המשתנים של החברה. מניסיונות התיקון שנעשו בין המאה ה-14 למאה ה-16, דרך הרפורמציה הפרוטסטנטית, הקונטרה-רפורמציה, השפעת תנועת 'ההשכלה' על תפישה רציונלית של הדת לעומת הנטיות האמוציונאליות בדת, ועד לתנועות הדתיות הקיצוניות בימינו.
 
 
The central events and themes in Christianity from the end of the Middle Ages until today: how did the religion adapt to social and intellectual changes while still serving the shifting needs of society. From the attempts at change between the 14th and 16th centuries, through the Protestant Reformation, the Roman Catholic Counter-Reformation, the influence of the Enlightenment on rational conceptions of religion as opposed to emotional responses, and concluding with modern religious extremism in our own time
0621-1685-01
 חברה משטר ותרבות במאה ה-19
 Introduction: 19th C European Society Government & Culture
ד"ר קפלן ורהשיעור ותגילמן306 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותגילמן306 ה'1400-1200 סמ'  א'

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

קבוצה -1 ד"ר שגיא שפר
 הההיסטוריה של המאה ה-19 הארוכה (1789-1914) באירופה עמדה בסימן השפעותיהן של המהפכה התעשייתית והמהפכה הצרפתית. מעצמות היבשת הגיעו במאה זו לדומיננטיות עולמית גדולה משידעו אי פעם לפני כן. אירופה עמדה במוקד של תהליכי שינוי גלובליים מרחיקי לכת בכלכלה, בפוליטיקה, בממשל ובתרבות. זו היתה מאה רבת קונפליקטים, בין מדינות ובתוכן; מאה של מהפכות וחידושים אבל גם של שמרנות ויציבות. באירופה זו היתה המאה של הלאומיות ושל האימפריאליזם, ויותר מכל – המאה של המהפכה התעשייתית. במהלך הקורס נדון בהתקדמות המדע והטכנולוגיה, בעיור, בהקמה ובנייה של מדינות לאום ובאלטרנטיבה של האימפריות הרב-לאומיות. נתמקד באירופה המרכזית אך נביא דוגמאות גם מחלקים אחרים של היבשת.

קבוצה 2- ד"ר ורה קפלן

בתרגיל זה נבחן את התהליכים והאירועים המרכזיים שהתרחשו ברוסיה במאה ה-19 הארוכה, מהפיכת החצר האחרונה בתולדותיה ב-1801 והנצחנות על נפולאון ב-1812 עד מהפכות תחילת המאה ה-20. ננסה להבין, מה הוא צאריזם כמונרכיה אוטוקרטית, מה היה המבנה החברתי של רוסיה האימפריאלית, ומדוע התפתח במהלך המאה ה-19 דיון אינטלקטואלי חריף אודות הזהות הלאומית הרוסית ומקומה המיוחד של רוסיה באירופה.
בקורס יושם דגש על מאפייני התרבות הרוסית כפי שהתהוו בתקופה הנחשבת ל"תור הזהב" של הספרות והאמנות שלה; יצירות ספרות רוסית של המאה ה-19 יהוו חלק ממקורות התרגיל .


1- dr. sagi sefer
The history of the long 19th century (1789-1914) was marked by the influence of the French and the Industrial Revolutions. European powers reached greater global dominance during that century than they had ever had. Europe was the epicenter of universal changes in economy, government, and culture. It was a conflict-ridden century, both between and within states; a century of revolutions and innovation but also of stability and conservatism. In Europe, it was foremost the century of nationalism, imperialism and above all – the century of the industrial revolution. We will discuss scientific and technological advances, urbanization, the establishment of nation states and the alternative presented by multi-national empires. The course will focus on Central Europe but will include examples from other parts of the continent.

2-  vera kaplan- The course will be devoted to an examination of the historical process and events that took place in Russia in the “long” nineteenth century – from the palace coup d’état of 1801 and victory over Napoleon in 1812 until the revolutions of the early twentieth century. Our aim is to explore the nature of Tsarism as an autocratic monarchy, the main characteristics of Imperial Russia’s social structure, and to reveal why the acute debate on Russian national identity and Russia’s place in Europe so deeply engaged Russia’s nineteenth-century intellectuals.

The course will focus on the aspects of Russian culture represented and developed by the contemporary art and literature, which experienced their “golden age” in the nineteenth century. Some of these literary masterpieces will serve as our sources
 
0621-1685-02
 חברה משטר ותרבות במאה ה-19
 Introduction: 19th C European Society Government & Culture
ד"ר שפר שגיאשיעור ותגילמן305 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן305 ג'1200-1000 סמ'  ב'

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

קבוצה -1  ד"ר שגיא שפר

הההיסטוריה של המאה ה-19 הארוכה (1789-1914) באירופה עמדה בסימן השפעותיהן של המהפכה התעשייתית והמהפכה הצרפתית. מעצמות היבשת הגיעו במאה זו לדומיננטיות עולמית גדולה משידעו אי פעם לפני כן. אירופה עמדה במוקד של תהליכי שינוי גלובליים מרחיקי לכת בכלכלה, בפוליטיקה, בממשל ובתרבות. זו היתה מאה רבת קונפליקטים, בין מדינות ובתוכן; מאה של מהפכות וחידושים אבל גם של שמרנות ויציבות. באירופה זו היתה המאה של הלאומיות ושל האימפריאליזם, ויותר מכל – המאה של המהפכה התעשייתית. במהלך הקורס נדון בהתקדמות המדע והטכנולוגיה, בעיור, בהקמה ובנייה של מדינות לאום ובאלטרנטיבה של האימפריות הרב-לאומיות. נתמקד באירופה המרכזית אך נביא דוגמאות גם מחלקים אחרים של היבשת.

 קבוצה 02 ד"ר ורה קפלן

בתרגיל זה נבחן את התהליכים והאירועים המרכזיים שהתרחשו ברוסיה במאה ה-19 הארוכה, מהפיכת החצר האחרונה בתולדותיה ב-1801 והנצחנות על נפוליאון ב-1812 עד למהפכות 1917. ננסה להבין כיצד השפיעה על רוסיה המהפכה הצרפתית ומה קרה לרעיונות הליבראליים (ומאוחר יותר – הסוציאליסטיים) כאשר הם אומצו על ידי האליטה האינטלקטואלית הרוסית. נבחן מה הוא הצאריזם כמונרכיה אוטוקרטית היוזמת רפורמות אך מסרבת להשתנות, מה היה המבנה החברתי של רוסיה, כיצד ניתן לאפיין את רוסיה כאימפריה, ומדוע התפתח במהלך המאה ה-19 דיון חריף אודות הזהות הלאומית הרוסית ומקומה המיוחד של רוסיה באירופה.
במחצית השנייה של הקורס נדון בתוצאות הרפורמות הגדולות שהחלו ב-1861 בביטול הצמיתות והביאו למודרניזציה כלכלית מואצת של רוסיה, אך גם תרמו לעלייתה של התנועה המהפכנית הרדיקלית.
חלק ממקורות התרגיל יהיו יצירות מעולם הספרות והאמנות הרוסית של המאה ה- 19 – תקופת "תור הזהב" של התרבות הרוסית. 


 

01- dr. sagi sefer
 
The history of the long 19th century (1789-1914) was marked by the influence of the French and the Industrial Revolutions. European powers reached greater global dominance during that century than they had ever had. Europe was the epicenter of universal changes in economy, government, and culture. It was a conflict-ridden century, both between and within states; a century of revolutions and innovation but also of stability and conservatism. In Europe, it was foremost the century of nationalism, imperialism and above all – the century of the industrial revolution. We will discuss scientific and technological advances, urbanization, the establishment of nation states and the alternative presented by multi-national empires. The course will focus on Central Europe but will include examples from other parts of the continent.

2 -dr.vera kaplan

The course will be devoted to an examination of the historical process and events that took place in Russia in the “long” nineteenth century – from the palace coup d’état of 1801 and victory over Napoleon in 1812 until the revolutions of the early twentieth century. Our aim is to explore the nature of Tsarism as an autocratic monarchy, the main characteristics of Imperial Russia’s social structure, and to reveal why the acute debate on Russian national identity and Russia’s place in Europe so deeply engaged Russia’s nineteenth-century intellectuals.
The course will focus on the aspects of Russian culture represented and developed by the contemporary art and literature, which experienced their “golden age” in the nineteenth century. Some of these literary masterpieces will serve as our sources. 
0621-1687-01
 חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
 Survey of United States History
ד"ר טל נמרודשיעור ותגילמן280 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן280 ה'1200-1000 סמ'  א'
קבוצה 1, ד"ר נמרוד טל

בתרגיל נבחן כמה מהתהליכים המרכזיים שעיצבו ההיסטוריה של ארצות הברית, למן ראשית תקופת ההתיישבות במאה ה-17 ועד תום מלחמת האזרחים באמצע המאה ה-19. במיוחד ניתן את דעתנו לניתוק מבריטניה ולתהליך התגבשות המשטר הדמוקרטי, לאופן התבססותה של חברת עבדות ולקרע שהלך והעמיק בין הצפון והדרום סביב שאלת השיעבוד, ולתהליכי התיעוש והקידמה שעיצבו את החברה האמריקנית
 
קבוצה 2 ד"ר אייל נווה

התרגיל יעסוק בהתגבשות החברה האמריקנית במאות ה- 19-17. נתמקד בדפוסי ההתפתחות הכלכלית, החברתית והתרבותית של המושבות הבריטיות בצפון אמריקה, במהפכה האמריקנית והקמת ארה"ב, בנסיבות לניסוח החוקה האמריקנית, בתוכנה ובמשמעותה. הקורס ילווה את ההיסטוריה של ארה"ב עד לפרוץ מלחמת האזרחים באמצע המאה ה-19, וינסה לברר את הסיבות והשלבים שהביאו להתפרקות הברית ופרוץ המלחמה.


 


 
This course will introduce students to some of the main processes that shaped the history of the United States, from the colonial period to the American Civil War. In particular we will examine the process of separation from Britain and the formation of the democratic regime; the establishment of an enslaving society and the deepening abyss between north and south over the question of slavery and human bondage; and the process of industrialization and its impact on the American society
0621-1687-02
 חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
 Survey of United States History
פרופ נוה אילשיעור ותגילמן304 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן304 ג'1600-1400 סמ'  ב'
קבוצה 1- ד"ר נמרוד טל-

בתרגיל נבחן כמה מהתהליכים המרכזיים שעיצבו ההיסטוריה של ארצות הברית, למן ראשית תקופת ההתיישבות במאה ה-17 ועד תום מלחמת האזרחים באמצע המאה ה-19. במיוחד ניתן את דעתנו לניתוק מבריטניה ולתהליך התגבשות המשטר הדמוקרטי, לאופן התבססותה של חברת עבדות ולקרע שהלך והעמיק בין הצפון והדרום סביב שאלת השיעבוד, ולתהליכי התיעוש והקידמה שעיצבו את החברה האמריקנית.

קבוצה 2- פרופ' אייל נווה
 
 התרגיל יעסוק ב 150 השנים הראשונות של ההסטוריה האמריקנית, מראשית ההתיישבות ועד למלחמת האזרחים. נתמקד בתהליכים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים כגון בניית משטר דמוקרטי, יצירת חברת עבדות, כיבוש המערב, ועליית הקפיטליזם. נתעמק בשבר בין צפון לדרום שהביא לקריסתה של הברית האמריקנית, ונסיים עם לידתה של ארצות הברית המודרנית במהלך המלחמה. 
1-dr. nimrod tal
This course will introduce students to some of the main processes that shaped the history of the United States, from the colonial period to the American Civil War. In particular we will examine the process of separation from Britain and the formation of the democratic regime; the establishment of an enslaving society and the deepening abyss between north and south over the question of slavery and human bondage; and the process of industrialization and its impact on the American society
0621-1688-01
 חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 Introduction to Latin American History
ד"ר לייבנר חררדושיעור ותביה"ס לשפות105 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותביה"ס לשפות105 ד'1200-1000 סמ'  א'
במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה.

 קבוצה 1 ו-3, ד"ר חררדו לייבנר-

במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60.

This course provides an introduction to the main historical phases and processes of modern Latin America, as well as to central scholarly interpretations concerning them. This we will do through focusing on concrete historical cases and on flesh-and-blood protagonists. The principle topics to be discussed are: The struggle for independence; The crisis of governability and civil wars following independence; Brazil’s unique path – slavery and monarchy; Modernization, economic growth, and the new ideational and political climate of “Order and Progress” during the last third of the nineteenth century; Immigration, ethnicity, race relations and collective identities; The Mexican revolution; US-Latin American relationships; Democratization and populism in the early twentieth century.
0621-1688-02
 חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 Introduction to Latin American History
ד"ר פרויס אורישיעור ותגילמן306 ה'1400-1000 סמ'  ב'

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה

קבוצה 1ו-3, ד"ר חררדו לייבנר

קבוצה 2- ד"ר אורי פרויס

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה

dr. ori pruess

This course provides an introduction to the main historical phases and processes of modern Latin America, as well as to central scholarly interpretations concerning them. This we will do through focusing on concrete historical cases and on flesh-and-blood protagonists. The principle topics to be discussed are: The struggle for independence; The crisis of governability and civil wars following independence; Brazil’s unique path – slavery and monarchy; Modernization, economic growth, and the new ideational and political climate of “Order and Progress” during the last third of the nineteenth century; Immigration, ethnicity, race relations and collective identities; The Mexican revolution; US-Latin American relationships; Democratization and populism in the early twentieth century
.
.
0621-1688-03
 חברה, משטר ותרבות באמריקה הלטינית
 Introduction to Latin American History
ד"ר לייבנר חררדושיעור ותגילמן455 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן455 ד'1200-1000 סמ'  ב'

במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60.
 
 קבוצה 1 ו-3, ד"ר חררדו לייבנר-

במהלך הקורס נבחן סוגיות מרכזיות בעיצובן של ארצות אמריקה הלטינית מההתמוטטות של האימפריה הספרדית בראשית המאה ה-19 ועד למחצית השניה של המאה ה-20: הרקע והגורמים למלחמות העצמאות; המאבקים לעיצובן של מסגרות מדינתיות; מערכת התלות הניאו-קולוניאלית והפרויקט המודרני של האוליגרכיה; שאלת הזהות הלאומית, היחסים הבין-אתניים והקולוניאליזם הפנימי; המהפכה המקסיקנית; המאבקים לדמוקרטיזציה, ההפיכות הצבאיות והתנועות הפופוליסטיות; המהפכה הקובנית וניסיונות ההיחלצות ממערכת התלות והתת-פיתוח בשנות ה-50 וה-60.

קבוצה 2- ד"ר אורי פרויס-

במהלך התרגיל נתוודע אל השלבים והתהליכים המרכזיים בהתעצבותה של אמריקה הלטינית המודרנית, כמו גם אל הפרשנויות המחקריות הגדולות שהוענקו להם. את זאת נעשה תוך התמקדות במקרים היסטוריים מוגדרים ובגיבורים בשר ודם. הסוגיות המרכזיות שיידונו: מאבקי העצמאות של ראשית המאה ה-19, שורשיהם והשלכותיהם; משבר הלגיטימיות הפוליטית ומלחמות האזרחים שבעקבות העצמאות; דרכה המיוחדת של ברזיל – עבדות ומלוכה; האקלים המחשבתי החדש של "סדר וקדמה", מודרניזציה והתייצבות המדינה בשליש האחרון של המאה; קליטת הגירה, יחסים בין-אתניים ובין-גזעיים ותהליכי הגדרה עצמית; המהפכה המקסיקאית; הופעת האימפריאליזם של ארה"ב והיחסים עמה; דמוקרטיזציה ופופוליזם בין שתי מלחמות העולם ולאחריה

 

This course provides an introduction to the main historical phases and processes of modern Latin America, as well as to central scholarly interpretations concerning them. This we will do through focusing on concrete historical cases and on flesh-and-blood protagonists. The principle topics to be discussed are: The struggle for independence; The crisis of governability and civil wars following independence; Brazil’s unique path – slavery and monarchy; Modernization, economic growth, and the new ideational and political climate of “Order and Progress” during the last third of the nineteenth century; Immigration, ethnicity, race relations and collective identities; The Mexican revolution; US-Latin American relationships; Democratization and populism in the early twentieth century
0621-1690-01
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר טייכר אמירשיעור ותכיתות דן דוד102 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד102 ד'1200-1000 סמ'  א'

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית, אחרים בהיסטוריה כלכלית-חברתית ואחרים בהגות ובתרבות.

קבוצה 1 ו-4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסטוריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 2 ד"ר שגיא שפר
בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות.
קבוצה  3 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.

קבוצה 5 -
ד"ר ורה קפלן

ההיסטוריה של רוסיה במאה ה-20 עשירה באירועים ותופעות שהשפיעו עמוקות על תולדות אירופה והעולם כולו. בתרגיל זה נעסוק במהפכות 1905 ו- 1917 וננסה להבין כיצד הניסיון ליישם את האידיאל הסוציאליסטי הביא לתופעת הסטליניזם. נברר מה היו המאפיינים של ברית המועצות כישות פוליטית רב-לאומית ונבחן כיצד השפיעה מלחמת העולם השנייה על מעמדה הבין-לאומי ועל תרבותה הפוליטית. נדון בתופעת "המלחמה הקרה" ונעקוב אחרי התהליכים שאפשרו את הפיכתה של ברה''מ למעצמת-על, אך בסופו של דבר הביאו למשבר פנימי חריף ולהתפרקותה בשנת 1991. נבדוק כיצד ניסו "לסיים את האקספרימנט הסוציאליסטי" ברוסיה ובמדינות אחרות שקמו במרחב הפוסט-סובייטי, ונחקור את תוצאותיהן והשלכותיהן של הרפורמות שהתרחשו במרחב זה אחרי התפרקותה של ברה''מ.  

dr. amir teicher

The lesson will deal with key processes in European history throughout the twentieth century and their interconnections. We will learn about technological changes and their impact on the modern perception of time and space, grand ideologies and their manifestations in daily life, social relations and their economic infrastructure, war and violence, and the relations between clerics and artists and culture and patterns of thought. We will also learn about trends and approaches in historical analysis. Students will acquire basic skills in analyzing historical sources, reading papers, searching for materials, constructing arguments and academic writing
0621-1690-02
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר שפר שגיאשיעור ותגילמן361אב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותגילמן361אג'1200-1000 סמ'  א'

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית, אחרים בהיסטוריה כלכלית-חברתית ואחרים בהגות ובתרבות.

קבוצה 1 ו-4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסטריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 2 ד"ר שגיא שפר
בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות.
קבוצה  3 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.

קבוצה 5 -
ד"ר ורה קפלן

ההיסטוריה של רוסיה במאה ה-20 עשירה באירועים ותופעות שהשפיעו עמוקות על תולדות אירופה והעולם כולו. בתרגיל זה נעסוק במהפכות 1905 ו- 1917 וננסה להבין כיצד הניסיון ליישם את האידיאל הסוציאליסטי הביא לתופעת הסטליניזם. נברר מה היו המאפיינים של ברית המועצות כישות פוליטית רב-לאומית ונבחן כיצד השפיעה מלחמת העולם השנייה על מעמדה הבין-לאומי ועל תרבותה הפוליטית. נדון בתופעת "המלחמה הקרה" ונעקוב אחרי התהליכים שאפשרו את הפיכתה של ברה''מ למעצמת-על, אך בסופו של דבר הביאו למשבר פנימי חריף ולהתפרקותה בשנת 1991. נבדוק כיצד ניסו "לסיים את האקספרימנט הסוציאליסטי" ברוסיה ובמדינות אחרות שקמו במרחב הפוסט-סובייטי, ונחקור את תוצאותיהן והשלכותיהן של הרפורמות שהתרחשו במרחב זה אחרי התפרקותה של ברה''מ.  

  

The course will present several key historical processes in twentieth century Europe. We will discuss the rise of the state, the prolonged conflict between the all-encompassing ideologies, the changes in perceptions of time and distance their influence on concepts of belonging. We will deal with the role of violence in shaping the continent during the century, with the various kinds of migration it saw, with processes of division and unification, occupations within and beyond Europe and the struggles against them. Emphasis will be placed in this course on history written from the margins of Europe, from less well known vantage points. Among events and processes mentioned will be: World Wars, the Cold War, colonialism and de-colonization, population transfers, struggles for equal rights and the general rise in rights discourses, neo-liberalism and consumer culture, and the collapse of the Eastern Bloc. We will devote time to learning and developing basic skills of the historian’s work such as analyzing historical documents, searching materials, and writing historical arguments.
0621-1690-03
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר שפירא מיכלשיעור ותגילמן317אג'1800-1400 סמ'  א'

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית, אחרים בהיסטוריה כלכלית-חברתית ואחרים בהגות ובתרבות.

קבוצה 1 ו-4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסטריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 2 ד"ר שגיא שפר
בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות.
קבוצה  3 ד"ר מיכל שפירא

בקורס זה נעסוק בסוגיות שונות בהיסטוריה האירופית מ-1890 ואילך, ונתייחס להיבטים של חברה, תרבות, כלכלה, צבא, מגדר, כלכלה וחיי רוח. מקום נרחב יוקדש לחקר מלחמת העולם השניה, אך לצידה נתמקד בשאלות היסטוריות מקיפות במחקר ההיסטוריה של המאה ה-20, המתאפיינת בתהפוכות, מהפכות ושינוי סדרי עולם שהשפיעו על חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, אימפריאליזם והגירה, התפתחות מדעי האדם, מלחמת העולם הראשונה, פשיזם, קומוניזם ונאציזם, התפתחות הדמוקרטיה, מוות המונים ורצח עם, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, תרבות שנות השישים, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי
קבוצה 5 -
ד"ר ורה קפלן

ההיסטוריה של רוסיה במאה ה-20 עשירה באירועים ותופעות שהשפיעו עמוקות על תולדות אירופה והעולם כולו. בתרגיל זה נעסוק במהפכות 1905 ו- 1917 וננסה להבין כיצד הניסיון ליישם את האידיאל הסוציאליסטי הביא לתופעת הסטליניזם. נברר מה היו המאפיינים של ברית המועצות כישות פוליטית רב-לאומית ונבחן כיצד השפיעה מלחמת העולם השנייה על מעמדה הבין-לאומי ועל תרבותה הפוליטית. נדון בתופעת "המלחמה הקרה" ונעקוב אחרי התהליכים שאפשרו את הפיכתה של ברה''מ למעצמת-על, אך בסופו של דבר הביאו למשבר פנימי חריף ולהתפרקותה בשנת 1991. נבדוק כיצד ניסו "לסיים את האקספרימנט הסוציאליסטי" ברוסיה ובמדינות אחרות שקמו במרחב הפוסט-סובייטי, ונחקור את תוצאותיהן והשלכותיהן של הרפורמות שהתרחשו במרחב זה אחרי התפרקותה של ברה''מ.  

  

dr. michal sapira

This course surveys different issues in the cultural, social, economic, military, gender and intellectual history of modern Europe. The 20th century saw swift and unprecedented changes that radically influenced the lives of European (and non-European) men, women and children. Among the issues we will discuss are: modernism and modernity; imperialism and migration; cinema and modern visual culture; ; the development of the human sciences and of psychoanalysis; World War One; feminism and socialism; pacifism, fascism, communism and Nazism and the development of democracy; World War Two; the Cold War; the development of the welfare state; decolonization, the sexual revolution and the 1960s, and the fall of the Berlin Wall and the European Union.
0621-1690-04
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר טייכר אמירשיעור ותכיתות דן דוד102 א'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד102 ד'1200-1000 סמ'  ב'

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית, אחרים בהיסטוריה כלכלית-חברתית ואחרים בהגות ובתרבות.

קבוצה 1 ו-4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסוטריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 2 ד"ר שגיא שפר
בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות.
קבוצה  3 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.

קבוצה 5 -
ד"ר ורה קפלן

ההיסטוריה של רוסיה במאה ה-20 עשירה באירועים ותופעות שהשפיעו עמוקות על תולדות אירופה והעולם כולו. בתרגיל זה נעסוק במהפכות 1905 ו- 1917 וננסה להבין כיצד הניסיון ליישם את האידיאל הסוציאליסטי הביא לתופעת הסטליניזם. נברר מה היו המאפיינים של ברית המועצות כישות פוליטית רב-לאומית ונבחן כיצד השפיעה מלחמת העולם השנייה על מעמדה הבין-לאומי ועל תרבותה הפוליטית. נדון בתופעת "המלחמה הקרה" ונעקוב אחרי התהליכים שאפשרו את הפיכתה של ברה''מ למעצמת-על, אך בסופו של דבר הביאו למשבר פנימי חריף ולהתפרקותה בשנת 1991. נבדוק כיצד ניסו "לסיים את האקספרימנט הסוציאליסטי" ברוסיה ובמדינות אחרות שקמו במרחב הפוסט-סובייטי, ונחקור את תוצאותיהן והשלכותיהן של הרפורמות שהתרחשו במרחב זה אחרי התפרקותה של ברה''מ.  

Dr. amir teicher

The lesson will deal with key processes in European history throughout the twentieth century and their interconnections. We will learn about technological changes and their impact on the modern perception of time and space, grand ideologies and their manifestations in daily life, social relations and their economic infrastructure, war and violence, and the relations between clerics and artists and culture and patterns of thought. We will also learn about trends and approaches in historical analysis. Students will acquire basic skills in analyzing historical sources, reading papers, searching for materials, constructing arguments and academic writing

0621-1690-05
 חברה, משטר ותרבות במאה ה-20
 Introduction to the Twentieth Century
ד"ר קפלן ורהשיעור ותגילמן319אב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותגילמן319אה'1800-1600 סמ'  ב'

כללי: "המאה העשרים הארוכה" משתרעת משנת 1870 ועד ימינו אלה. התמורות בתקופה זו התרחשו בקצב מהיר ביותר ואין דרך לכלול את כולן במסגרת קורס סמסטריאלי אחד. לפיכך, חלק מן המורים שמים את הדגש על זירה גיאוגרפית מסוימת (רוסיה ומזרח אירופה, מרכז אירופה או מערבה), חלקם מתרכזים רק בחלק מן התקופה; אחדים מתמקדים בהיסטוריה פוליטית, אחרים בהיסטוריה כלכלית-חברתית ואחרים בהגות ובתרבות.

קבוצה 1 ו-4 -ד"ר אמיר טייכר

התרגיל יעסוק בתהליכים מרכזיים בהיסטוריה האירופית במהלך המאה העשרים ובקשרים ביניהם. נלמד על שינויים טכנולוגיים והשפעתם על תפיסת הזמן והמרחב המודרנית, על אידיאולוגיות גדולות וביטויין בחיי היום-יום, על יחסים חברתיים ועל הבסיס הכלכלי שלהם, על אלימות ומלחמות, ועל הקשר בין פקידים לאומנים, ובין תרבות לצורת מחשבה. נלמד גם על מגמות וגישות בניתוח היסטורי. התרגיל יקנה כלים בסיסיים בניתוח מקורות היסטריים, קריאת מאמרים, חיפוש חומרים, בניית טיעון וכתיבה אקדמית.

קבוצה 2 ד"ר שגיא שפר
בתרגיל נעקוב אחר כמה תהליכים מרכזיים באירופה של המאה העשרים. נדבר על צמיחת המדינה, על המאבק הממושך בין האידיאולוגיות הכוללניות, על השינויים בתפיסות המרחק והזמן ועל ההשפעות שלהם על תפיסות של שייכות. נעסוק בתפקיד האלימות בעיצוב היבשת במהלך מאה זו, בהגירה על סוגיה השונים, בתהליכי החלוקה והאיחוד של היבשת, בכיבושים בתוך ומחוץ ליבשת ובמאבקים כנגד כובשים. נשים דגש בתרגיל על המבט על אירופה מן הפריפריה ונתעכב גם על כמה זוויות מבט פחות מוכרות. בין הארועים והתהליכים שיוזכרו: מלחמות העולם, המלחמה הקרה, קולוניאליזם ודה-קולוניזציה, העברות אוכלוסיה, מאבקים לשוויון זכויות ועליית שיח הזכויות באופן כללי, ניאו ליברליזם וצרכנות, קריסת הגוש המזרחי.נקדיש זמן בתרגיל ללימוד ופיתוח כישורים בסיסיים לעבודת ההיסטוריון כגון ניתוח תעודות היסטוריות, חיפוש חומרים וכתיבת עבודות.
קבוצה  3 ד"ר מיכל שפירא
בקורס זה נסקור סוגיות שונות בהיסטוריה החברתית, תרבותית, צבאית, מגדרית, כלכלית ואינטלקטואלית של אירופה למין 1890. נבחן נושאים שונים במאה זאת בה ארעו שינויים בקצב מסחרר וחסר תקדים ששינו סדרי עולם ואת חייהם של גברים, נשים וילדים באירופה ומחוצה לה. בין הסוגיות בהן נדון: מודרניות ומודרניזם, התפתחות מדעי האדם והפסיכואנליזה, אימפריאליזם והגירה, מלחמת העולם הראשונה, המאבקים לשיווין מגדרי ומעמדי, פציפיזם, פשיזם, קומוניזם ונאציזם והתפתחות הדמוקרטיה, מלחמת העולם השנייה, מוות המונים, המלחמה הקרה, התפתחות מדינת הרווחה, הדה-קולוניזציה, המהפכה המינית ותרבות שנות השישים, התפתחות הקולנוע, פוסטמודרניזם, נפילת חומת ברלין והאיחוד האירופי.

קבוצה 5 -
ד"ר ורה קפלן

ההיסטוריה של רוסיה במאה ה-20 עשירה באירועים ותופעות שהשפיעו עמוקות על תולדות אירופה והעולם כולו. בתרגיל זה נעסוק במהפכות 1905 ו- 1917 וננסה להבין כיצד הניסיון ליישם את האידיאל הסוציאליסטי הביא לתופעת הסטליניזם. נברר מה היו המאפיינים של ברית המועצות כישות פוליטית רב-לאומית ונבחן כיצד השפיעה מלחמת העולם השנייה על מעמדה הבין-לאומי ועל תרבותה הפוליטית. נדון בתופעת "המלחמה הקרה" ונעקוב אחרי התהליכים שאפשרו את הפיכתה של ברה''מ למעצמת-על, אך בסופו של דבר הביאו למשבר פנימי חריף ולהתפרקותה בשנת 1991. נבדוק כיצד ניסו "לסיים את האקספרימנט הסוציאליסטי" ברוסיה ובמדינות אחרות שקמו במרחב הפוסט-סובייטי, ונחקור את תוצאותיהן והשלכותיהן של הרפורמות שהתרחשו במרחב זה אחרי התפרקותה של ברה''מ.  

5 -  dr. vera kaplan -
The history of twentieth century Russia is rich in events that made a deep impact on the European and world developments. The course aims, first and foremost, to examine the results of the revolutions of 1905 and 1917 and to explore how the attempt to implement the socialist ideal led to the emergence of Stalinism. Its next goal is to analyze the character of the Soviet Union as a multinational entity and to reveal how its status and political culture were influenced by the events of the Second World War. The course will then discuss the phenomenon of the “cold war” and those processes that turned USSR into a superpower, but eventually led to its deep internal crisis and dismantling in 1991. The course’s concluding part will focus on the efforts of Russia and other post-Soviet states “to put an end to the socialist experiment” and will survey the contradictory results of the post-Soviet transformations.

.
0621-1888-01
 עדות חזותית בעידן המודרני
 Visual Testimony in the Modern Age
ד"ר גינזבורג רותישיעור גילמן456 ג'1800-1600 סמ'  ב'
בעידן המודרני מהוות עדויות חזותיות מרכיב מרכזי ביכולת השיפוט האנושי. התפתחות טכנולוגית של תיעוד, יחד עם שכלול אמצעי ההפצה שלו, הביאו לכך שאירועים נחשפים יומיום לצופים מרוחקים. קאנט הגיב למאורעות המהפכה הצרפתית, וירג'יניה וולף תיארה בפירוט את המחשבות שעלו תוך התבוננות בתצלומים ממלחמת האזרחים בספרד וג'ודית בטלר הגיבה בכתיבתה על התצלומים שצולמו בכלא אבו-גרייב. התגובות לדימויים אלה עוררו את הדמיון המשותף והביאו לדיון בעקרונות אנושיים אוניברסליים, כולל גם של כבוד האדם וחירותו. מה ניתן ללמוד מהעדות החזותית על יכולת השיפוט שלנו? למה העדות החזותית הפכה להיות
מרכזית בעידן המודרני? בשיעור נבחן את ההיבטים האסתטיים-פוליטיים והטכנולוגיים של העדות החזותית. דרך קריאה בטקסטים של פלמן, בולטנסקי, פוקו ואחרים נתעמק בתנאים המקדימים להתפתחות התצורה של העדות החזותית בעידן המודרני. דרך מקרי מבחן היסטוריים נלמד על המנגנונים הביורוקרטיים והסובייקטיביים להיווצרותה.
 
 
Visual testimonies in the modern age are central to the power of human judgment. With the development in documentation technology and the expansion of the means of distribution, events are exposed on everyday basis to faraway viewers. Emanuel Kant responded to the French Revolution, Virginia Woolf described in detail her feeling while watching photographs from the Civil War in Spain, and Judith Butler wrote on photographs that were taken at Abu-Grieb prison. It seems as if a shared imagination is generated in reactions to visuals, thus, a discussion on universal human ideas is opened up, including on human dignity and freedom. What can be learned from the visual testimonies on our human judgment? Why the visual testimonies have become so central in the modern age? In the course, we will examine the esthetic-political and technological aspects of the visual testimony. Through reading texts of Shoshana Felman, Boltanski, Foucault, and others, we will learn on the pre-condition of the visual testimony formation in the modern age. Through studying historical cases, we will ask about the bureaucratic and subjective mechanisms of the visual testimony creation
0621-2028-01
 מעיר שדה לעיר בירה:קונסטנטינופול מיסודה ועד מסע הצלב הרביעי
 From Provincial City to Imperial Capital: Constantinople Fro
פרופ לניאדו אבשלוםסמינר גילמן262 ג'1800-1400 סמ'  א'

הסמינר עוסק בהקמתה מחדש של העיר ביזנטיון כעיר בירה, בסיבות שאפשרו לה להפוך לעיר הגדולה ביותר בעולם הים תיכוני תוך פחות ממאה שנה, ובתפקיד הייחודי שמלאה בתולדותיה של האימפריה הביזנטית עד מסע הצלב הרביעי.

לקריאה מוקדמת:
עמית, מ., תולדות הקיסרות הרומית, ירושלים תשס"ג.
שצמן, י., האימפריה הרומית ומורשתה, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תשס"ב.
שררד, פ., ביזנטיון, תל-אביב 1976.
This seminar deals with the foundation of Constantinople (the former Byzantium) as an imperial capital, as well as with the circumstances which turned it into the largest city in the Mediterranean world by the end of the 4th century. It also deals with the unique role it played in the history of the Byzantine Empire until the 4th Crusade (1204).
0621-2056-01
 פסלים במרחב העירוני ביוון העתיקה
 Statues in Urban Space Ancient Greece
פרופ הוניגמן סילביסמינר גילמן320 ד'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן320 ה'1600-1400 סמ'  א'
הסמינר יתחקה אחר המערך של המרחב העירוני בכלל בערים (פוליס) היווניות בכלל, ושילוב של פסלים ומונומנטים במרחב הזה בפרט, עם דגש על התפקיד החברתי והתרבותי גם של המרחב וגם של הפסלים, והקשר שבינהם לבין הזהות הקולקטיבית של הקהילות העירוניות.
הסוגיות שנדון בהן השינויים שעבר המערך של המרחב העירוני לאורך הזמן – בעיקר לכיוון של רציונליזציה – והמשמעות החברתית והתרבותית לכך; השינויים בסוגי הפסלים שהוצבו במרחב הזה לאורך השנים ובמיקומם; השינויים במשמעות החברתית והתרבותית של הפסלים האלה, והקשר בינם לבין הזהות של הקהילות העירוניות השונות; השינויים גם בתולדות הדיוקן וגם במבט על יצירות האמנות, והסיבות התרבותיות והחברתיות לכך. הסמינר יעסוק בסוגיות האלה בחתך כרונולוגי ארך, מהתקופה הארכאית ועד לתקופה ההלניסטית – כולל עיסוק בערי בירה של מלכים הלניסטיים כגון אלכסנדריה ופרגמון – ואף תקופת האימפריה הרומית הקדומה.
The seminar deals with the organization of urban space in Greek cities (poleis) in general, and the location of statues and monuments within it in particular. The evidence discussed is from Classical and Hellenistic times, with its main focus on the latter period, and will include evidence from the royal capitals of Alexandria and Pergamon alongside classical cities. Some of the issues to be discussed are the social and cultural significance of the changes that occurred in urban space through time; the changing social significance of statues and monuments, and their relation to the collective identity of the city in which they were located; and the art of portrait.
0621-2057-01
 ידע בעל פה ואוריינות ביוון העתיקה
 Orality and Literacy in the Ancient Greek World
פרופ הוניגמן סילביסמינר גילמן319אה'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן457 ד'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן458 ד'1600-1400 סמ'  ב'
תרבות שבעל פה ותרבות שבכתב ביוון העתיקה
אמנם המציאו היוונים את הכתב בתחילת המאה השביעית לפני הספירה, אך עד למאה הרביעית לפנה''ס ניתן להגדיר את החברה היוונית כתרבות שבעל פה. החל מהמאה הרביעית נעשה הכתב מרכזי יותר ויותר.
מהן ההשלכות החברתיות, התרבותיות והקוגניטיביות של היותה החברה היוונית בעלת תרבות שבעל פה? בעיקר, על עיצוב הזהות הקולקטיבית של הקהילות? מה הקשר בין שירה לבין זיכרון חברתי והיסטורי? מה זה חינוך בחברה שבעל פה? ומהם השימושים של הכתב בחברה שהיא בראש ובראשונה תרבות שבעל פה – למשל, השימושים במסגרת דתית-טקסית? כמו כן, מהן ההשלכות של פיתוח הכתב על המדע, ועל הופעת הז'אנר של היסטוריוגרפיה? מהו הקשר בין כתב לבין כח חברתי ופוליטי, ולבין המבנה המדיני-שלטוני? אלה השאלות העיקריות שיעסוק בהן הסמינר.

The seminar traces the shift from oral to literate society that occurred in ancient Greece from Archaic to Hellenistic times. Some of the issues discussed will be the social and cognitive implications of orality and literacy respectively, in particular with respect to the emergence of the genre of historiography; and the status of the written word and text in a predominantly oral society, including in ritual contexts.

0621-2059-01
 ביזנטיון בשלטון השושלת של הראקליוס (711-610)
 Byzantium Under Heraclius and His Dynasty (610-711)
פרופ לניאדו אבשלוםסמינר גילמן361אג'1800-1400 סמ'  ב'
הסמינר עוסק בתולדותיה של האימפריה הביזנטית מאז עלייתו לשלטון של הקיסר הראקליוס (641-610) ועד הפלתו של אחרון צאצאיו, יוסטיניאנוס השני, בשנת 711. בין הנושאים: ביזנטיון והפרסים; ביזנטיון והאווארים; ביזנטיון והאיסלאם; ההשלכות הכלכליות והחברתיות של הפלישות; נוצרים ויהודים בראשית המאה השביעית; מדיניותם הדתית של הראקליוס ויורשיו.

לקריאה מוקדמת:
שררד, פ., ביזנטיון, תל-אביב 1976.
לופז, ר., לידתה של אירופה, תל-אביב 1990.
John Haldon, Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture, Cambridge 1990.
This seminar deals with the history of the Byzantine Empire since the usurpation of Heraclius (610-641) until the overthrow of his very last descendant, Justinian II, in 711. It will deal in particular with the following subjects: Byzantium and the Persians; Byzantium and the Avars; Byzantium and the Muslims; the economic and social implications of the invasions; Christians and Jews at the beginning of the 7th century; the religious policy of Heraclius and his successors.
0621-2395-01
 הפרנציסקנים
 The Franciscans
פרופ קליינברג אביעדסמינר גילמן262 ד'2000-1600 סמ'  ב'
בשנת 1209 העניק האפיפיור אינוקנטיוס השלישי אישור לחבורת אידיאליסטים בראשותו של פרנציסקוס מאסיזילהקים התאגדות דתית שתקיים אורח חיים ייחודי על פי האוונגליון. זאת הייתה ראשיתו של מסדר "האחים הקטנים יותר", או בשמו המקובל יותר "הפרנציסקנים". מן ההתחלה הצנועה הזאת צמחה במהירות מהפכה של ממש בחיים הדתיים של אירופה. המסדר הפרנציסקני היה הראשון מבין המסדרים המנדיקנטים (מסדרי הנזירים הקבצנים),אבל השפעתו חרגה בהרבה מתחומי הכנסייה. בסמינר נעסוק בהיסטוריה של המסדר מראשיתו ועד למשבר שאירע בו במאה ה14. נבחן את השפעתו על מגוון גדול של תחומים--מן הספרות והשירה, דרך החשיבה ההיסטורית וכלה במיסטיקה.
In 1209 Pope Innocent III gave his (oral) permission to the group of enthusiasts led by Francis of Assisi to live according to their own version of evangelical life, under the auspices of the Church. This was the beginning of the Order of Friars Minor, better known as the Franciscans. This pope's hesitant permission marked the beginning of a religious and social revolution. The Franciscan Order was the first order of Mendicants, but its influence extended way beyond monastic reform. The seminar will deal with the early history of the Order, from its modest beginning to the deep crisis of the 14th century. We shall examine the Franciscans' influence on all aspects of medieval life--from mysticism to social theory and historiography.

0621-2419-01
 התהוותה של ממלכה נוצרית: ספרד במאות ה-12 - 15
 The Formation of a Christian Kingdom: Spain in the 12-15 Cen
ד"ר כהן הנגבי נעמה רחלסמינר גילמן320 א'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן320 ג'1200-1000 סמ'  ב'
במהלך ימי הביניים המאוחרים ספרד נכבשה על ידי מלכים נוצרים שהמשיכו ונאבקו לבסס את שלטונם החדש באזורי ספרד השונים. הקורס יסקור תהליכים מדיניים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים שעצבו את ספרד הנוצרית עד להתהוותה לממלכה נוצרית מאוחדת. כמו כן, נעמוד על מאפייני היחסים הבין דתיים לאורך תקופה זו ותפקידם של יחסים אלו בכינון השלטון הנוצרי.
During the late Middle Ages Spain was conquered by Christian rulers who continuously fought to stabilize their authority in the various kingdoms. The course will cover political, economic, social and cultural processes that shaped Christian Spain until its foundation as a unified Christian kingdom. We will also discuss the nature of the inter-religious relations during the period, and their role in establishing the Christian rule
0621-2420-01
 תעתועי הזכרון
 Delusive Memory
פרופ אלגזי גד יעקבסמינר גילמן320 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן320 ד'1200-1000 סמ'  א'
בשלושים השנים האחרונות אפשר להבחין בגל עצום של עבודות מחקר העוסקות בזיכרון על שלל משמעויותיו. למה בעצם מתכוונים כשמדברים על 'זכרון' ו'זכרון קולקטיבי'? מה אנו יודעים על תהליכי עיצובו של זכרונם של אנשים? האם יש לזכרון עצמו היסטוריה? אלו הן כמה מן השאלות שבהן יעסוק הסמינר בעזרת שורת דוגמאות.
The past thirty years have seen a massive wave of research on 'memory'. What do we really mean when we speak about 'collective memory'? What do we know about the shaping of people's memories? Does memory itself have a history? These are some of the questions we shall explore in the seminar through a variety of examples.

0621-2689-01
 מינות וקדושה בעת החדשה המוקדמת
 Heresy and Sanctity in Early Modern Europe
פרופ הרציג תמרסמינר גילמן319אב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן319אג'1200-1000 סמ'  א'
בסמינר זה, נעסוק בתנועות דתיות שהוקעו כתנועות מינות מהמאה הארבע-עשרה ועד למאה השש-עשרה, במנהיגים שעמדו בראשן, וביחסו של הממסד הכנסייתי כלפיהן. כמו-כן, יבחן הסמינר את הקשר האפשרי בין העלייה במעמדן הציבורי של נשים מיסטיקניות שנחשבו לקדושות—במקביל לרדיפתן של כתות המינים בשלהי ימי הביניים—ל"המצאה" של כת המכשפות השטנית במאה החמש-עשרה. המקורות שאותם ננתח בסמינר כוללים תעודות ממשפטי מינות; חיבורים פרי עטם של גברים ונשים שנחשבו לקדושים או למינים; חיבורים הגיוגרפיים (חיי קדושים/ות), וספרי הדרכה לשופטים במשפטי מינות. 
 
.
 
 
This seminar focuses on religious movements that were condemned as heretical from the fourteenth to the sixteenth century, on their spiritual leaders, and on the attitude of the ecclesiastical establishment towards them. In this context, we shall also examine the possible connection among the rise in the public standing of saintly women mystics and the persecution of dissenting religious groups in the last centuries of the Middle Ages, and the “invention” of the diabolic sect of witches in the fifteenth century. We will read and discuss primary sources including records form inquisitorial proceedings against heretics, the writings of men and women who were reputed for sanctity or heresy, hagiographic texts and inquisitorial manuals.


0621-2693-01
 מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה?
 Opposition in Tsarist Russia: Who Paved the Way to Revolutio
ד"ר קפלן ורהסמינר גילמן319אב'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר גילמן319אה'1400-1200 סמ'  ב'
בתחילת המאה ה-20 נחשבה רוסיה האימפריאלית לאחת המונרכיות החזקות באירופה, אך דווקא שם התרחשה ב-1917 המהפכה שגרמה לנפילתה של המונרכיה הרוסית ושינתה את פני העולם כולו. בניסיון לענות על השאלה: "מי סלל את הדרך למהפכה" יעסוק הסמינר בהיסטוריה של ההתנגדות לשלטון ברוסיה משנות השבעים של המאה ה-18 ועד שנות השבעים של המאה ה-19.
נתחיל בבחינת ההתקוממות העממית שגרמה לזעזוע של האימפריה הרוסית בשנות השבעים של המאה ה-18. בהמשך, נעקוב אחר הקמתן של האגודות הסודיות שקמו על בסיס אג'נדה פוליטית בשנות העשרים של המאה ה-19 והוגדרו בדיעבד כתנועת הדקבריסטים. ננסה להבין איך בקרב אגודות אלה, בהן השתתפו בני משפחות הצמרת של האצולה הרוסית, התגבש רעיון המרד נגד השלטון והוצא לפועל אך נכשל בדצמבר 1825. נתחקה אחרי פעילותו ועבודתו הספרותית של אלכסנדר הֶרצֶן, המהפכן הבולט בדור שאחרי, הנחשב לאב הרוחני של הסוציאליזם הרוסי, ונעסוק בהופעתם של ארגונים מחתרתיים שהגדירו את עצמם כמהפכניים ושמו להם למטרה להיאבק בשלטון האוטוקרטי, מאבק שבו כל האמצעים, כולל טרור, נחשבו לגיטימיים.
.
על סמך היכרות עם מקורות מגוונים ננסה לגבש מסקנות על דפוסי מרי, מחאה והתנגדות לשלטון ברוסיה הצארית. כמו כן, נחפש תשובה לשאלה הפרובוקטיבית החוזרת ונשנית בפולמוס ההיסטוריוגראפי – האם אפשר לדבר על תהליך מהפכני ממושך ורציף ברוסיה עד 1917 בו לקחו חלק מתנגדים לשלטון בדורות שונים, או שמא ההנחה בדבר קיומו של תהליך זה אינה אלא מיתוס?
הקורס פתוח לתלמידי מגמות העת החדשה והעת החדשה המוקדמת.
In the early twentieth century Russia was generally perceived as one of the strongest European monarchies - until the revolutions of 1917 brought an end to the Russian monarchy and led to profound changes throughout the world. In order to answer the question: “Who paved the way to the revolution?” the seminar will focus on the history of the opposition movements in imperial Russia from the 1770s to the 1870s.
The course starts with the Cossack and peasant rebellion that shook the Russian empire in the 1770s, and proceeds to analyze the establishment and activity of the secret societies that appeared in Russia in the 1810s and which were later defined as the Decembrist movement. The main question is why and how these societies, made up of young privileged members of the Russian nobility, conceived of their plan of armed revolt against the Tsar and even tried to realize it. The seminar’s other heroes are the political thinker Alexander Hertsen, the author of fascinating memoirs depicting life in Russia in the 1830s-1840s, and members of the radical underground organizations of the 1860s-1870, who sought to fight the monarchy as a political regime and did not hesitate to use political terror for that purpose.
The seminar explores the patterns of opposition and protest in Russia, how the Tsarist regime responded to the movements’ activities, and the lives and fates of those who dared to struggle against the omnipotent Russian rulers.
The seminar is open to students of early modern and modern history.


0621-2699-01
 צרפת במאה ה-17
 France 17th Century
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן361אא'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן361אב'1600-1400 סמ'  א'
המאה השבע עשרה בצרפת עוצבה על ידי ניסיונות רפורמה של שני שחקנים מרכזיים: המלוכה, שניסתה להעמיק את אחיזתה במדינה המאוכלסת ביותר באירופה בצורה חסרת תקדים, והכנסייה הקתולית, שמאמצי הרפורמה שלה עיצבו מחדש את משמעותה של הדת בעבור כלל שכבות האוכלוסיה. רפורמות פוליטיות, תרבותיות ודתיות אלה היו צריכות להתאים אתן עצמן למגוון בלתי רגיל של קבוצות אוכלוסיה, לסערות פוליטיות פנימיות וחיצונית, ולשינויים כלכליים דרמתיים. הסמינר מיועד להכיר לסטודנטים את התהליכים המרכזיים, השחקנים המשמעותיים והקבוצות החשובות בצרפת של המאה השבע עשרה, חברה שתיזכר לאורך מאות שנים בזכות יצירותיהם של דקארט, מולייר ומדלן דה סקודרי, אך גם בזכות העורמה ותאוות הכוח של רישלייה או לואי הארבעה עשר. דרישת קדם: "חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת".
The history of seventeenth-century France was shaped by the reforms conducted by two major actors: the monarchy, which tried to strengthen its grasp on Europe's most populous country to an unprecedented degree, and the Catholic Church, whose own Reformation transformed the very meaning of religious belonging for all members of this society. These political, cultural, and religious reforms had to contend with a bewildering variety of social and cultural groups, internal political struggles and international conflict, and momentous economic changes. The seminar will introduce students to the large-scale process, major political actors and significant social groups of seventeenth-century France, a society known for the masterpieces of Descartes, Molière and Madeleine de Scudery, but also for the political machinations and lust for power of Richelieu or Louis XIV. Prerequisites: "Introduction to the Early Modern Period."
0621-3231-01
 רוסיה כאימפריה
 Russia As Empire
ד"ר קפלן ורהסמינר גילמן320 ב'1800-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן320 ה'1800-1600 סמ'  א'
רוסיה הוכרזה כאימפריה באופן רשמי בשנת 1721, כאשר פיוטר הגדול הוסיף את התואר "קיסר" להגדרתה המסורתית של שליטי רוסיה בתור "צארים", אך למעשה התפתחותה האימפריאלית של רוסיה החלה יותר ממאה שנים קודם לכן ונמשכה אל תוך המאה ה-20. במסגרת הסמינר נעקוב אחר תולדות האימפריה הרוסית בתקופה המכרעת, מהמחצית השנייה של המאה ה-18 ועד המחצית השנייה של המאה ה-19, כאשר סופחו אליה האדמות הפוריות של חופי צפון הים השחור וחצי האי קרים, ונכבשו אזורי הקווקז שהמלחמות עבורם נמשכו כמעט חמישים שנה וסיפקו עלילות רבות לספרות הרוסית. נבחן כיצד נעשתה קולוניזציה של השטחים הכבושים ומה היו השלכותיהן החברתיות והתרבותיות של תהליך זה על רוסיה כולה ועל תושביהם של אזורים אלו. נברר מה היו המאפיינים של המדיניות האימפריאלית (החוץ והפנים) של רוסיה, נעסוק במצבם של המיעוטים הדתיים והאתניים של האימפריה ונדון בניסיונותיהם להיאבק נגד השלטון הרוסי. ננסה להבין האם השפיעה תורת הגזע על מדיניותה האימפריאלית של רוסיה בתקופה זאת, מתי ומדוע החלו שלטונות האימפריה לנקוט בצעדים של רוסיפיקציה ומה היו השלכותיה על גורלה של האימפריה הרוסית.
הסמינר פתוח לסטודנטים ממגמות העת החדשה והעת החדשה המוקדמת
Russia was officially proclaimed an “empire” in 1721, when Peter the Great added the title “Emperor” to the traditional definition of Russian rulers as Tsars. Yet, the formation of the Russian empire had started more than a hundred years previously and continued even in the twentieth century. The seminar will focus on the crucial stage of this development, from the second half of the eighteenth century to the second half of the nineteenth century, when Russia annexed the areas of the northern shores of the Black Sea, the Crimean Peninsula, the Caucasus, and, later, huge territories in Central Asia. The goals of the course are to survey the colonization process and to examine its social and cultural impacts on Russia in general and on the inhabitants of these territories in particular, to analyze the characteristics of the international and domestic policies of the Russian imperial administration, and to explore the status of the religious and ethnic minorities and their attempts to resist the imperial power. The seminar will inquire whether racial theory had any influence on Russian imperial policy, when and why the Russification policy was launched and what consequences it had for the Russian Empire.
The seminar is open to students of early modern and modern history
0621-3243-01
 האינדיאנים ברפובליקות ההיספנו-אמריקניות
 The Indians in the Hispano-American Republics
ד"ר לייבנר חררדוסמינר גילמן304 ג'2000-1600 סמ'  ב'
אינדיאני הוא מושג קולוניאלי-משפטי בעל השלכות חברתיות עמוקות בתקופת הכיבוש האירופאי של יבשת אמריקה ולאורך כל התקופה הקולוניאלית. כאשר רוב המושבות הספרדיות הפכו לרפובליקות עצמאיות נראה היה שהמושג מאבד מתקופו המשפטי-אזרחי ושעתיד להיעלם או לאבד מרוב משמעויותיו במסגרת הרפובליקנית החדשה. לא כך היה. אוכלוסיות שלמות המשיכו להיות מוגדרות כאינדיאניות ובשלבים מסוימים אף כבעיה העומדת בדרכן של האליטות הרפובליקניות בדרכן לפיתוח. במסגרת הסמינר נסקור את מצבן של אוכלוסיות אינדיאניות שונות ברחבי היבשת במאות ה- 19 וה- 20, את דרכי ההתמודדות של הרפובליקות ואת ההתמודדות של המכונים אינדיאנים עצמם עם הדרתם הפוליטית-חברתית. נבחן מה משותף ומה שונה ביחס אל האינדיאנים בשלבים שונים במאה ה- 19? מדוע היו אינדיאנים שנלחמו לצד הספרדים נגד תנועות העצמאות? מה בין המפוצ'ה בדרום צ'ילה ודרום ארגנטינה לבין היאקי בצפון-מערב מקסיקו בעשורים האחרונים של המאה ה- 19? האם יש קשר בין הזיכרון הקולקטיבי האנדיני של ממלכת האינקה להתנהגות הפוליטית של איכרים אינדיאנים באנדים של פרו ובוליביה במהלך המאה ה- 20?, מה ההבדלים בין האינדיחניסטים שוחרי טובת האינדיאנים במחצית הראשונה של המאה ה- 20 לבין תנועות פוליטיות-אתניות במחצית השנייה של אותה מאה?

During the seminar we will look at different populations considered as “Indians” in different places of Spanish-America during the 19th and 20th centuries until the last wave of radical changes in their status in the last decades. The colonial heritage pushed indigenous populations toward social and cultural marginality. Despite their constitutional definition as citizens of the new independent republics they generally were at the margins of state-making processes. Most historical narratives represent them as eternally marginal to the nation-building process. However, new researches show that during part of the 19th century more complex processes took place. At certain periods indigenous populations acquired enough power toward the states and toward other populations in order to maintain both autonomy and even to interfere as subjects in politics and state-building. Only during the last third of the 19th century in most countries of the American continent power relations became so unbalanced that indigenous populations lost their autonomy, were dispossessed, evicted, uprooted and in certain cases mass-murdered. In places they were needed as work force they subjugated to a new class of landowners or mine-companies. During the second half of our seminar we will discuss what was called by the creole elites “the Indian problem” during the 20th century and the awakening of new indigenous protests and movements. We will read different kind of sources as well as historical and anthropological studies.

0621-3276-01
 מזרח גרמניה: חברה, כלכלה ותרבות
 East Germany: Society Economy and Culture
ד"ר שפר שגיאסמינר גילמן317אב'1800-1400 סמ'  א'

יותר משני עשורים לאחר פתיחת הארכיונים המחקר ההיסטורי על הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית מבשיל בשנים האחרונות ומפיק ניתוחים מעניינים ומורכבים. כעת כבר ברור שהיא לא הפכה ל"הערת שוליים בהיסטוריה הגרמנית" כפי ששטפן היים חזה ב-1989, אלא ממשיכה להוות פרק משמעותי ביותר עבור כל מי ששואף להבין את גרמניה. בסמינר נמפה את המחקר החדש על החברה הזאת שהתקיימה כארבעה עשורים באופן רשמי, וממשיכה מאז להתקיים מתחת לפני השטח. נעסוק בחבלי הלידה של המדינה שבמשך שני העשורים הראשונים לקיומה הוחרמה על ידי מרבית העולם בלחץ מערבי. נשאל כיצד הפכה אחר כך למדינה יציבה ומוכרת שקריסתה הפתיעה את כולם. בין הנושאים שנדון בהם: יחסי משטר וחברה (דיכוי, שיתוף-פעולה, תלות הדדית ומו"מ), חינוך ורווחה, פערים דוריים ו"בעיית הנוער", תרבות, קולקטיביזציה, הגירה ומיעוטים, השפעת המערב והבריחה מהרפובליקה ועוד. לבסוף נעסוק גם בקיום המתמשך של מזרח גרמניה ובתרבות הזכרון שהתפתחה סביבה.

More than two decades after the opening of eastern European archives, research about the German Democratic Republic is maturing and yielding ever more sophisticated analyses. We can certainly say that it has not turned into "a footnote in German history" as Stefan Heym feared in 1989. It continues to be a very important chapter for everyone wishing to understand contemporary Germany. In this seminar, we will map the post-cold-war research of this society which existed formally for only four decades but in many senses continues informally to exist even today. We will explore the birth pangs of this state, which has been boycotted for two decades by most of the world. We will ask how it became so stable thereafter that its demise in 1989-90 took everyone by surprise. Among other topics, this seminar will address: relations between regime and society (including repression, protest, cooperation, inter-dependence, and negotiation), education and welfare, generational gaps and "the problem of youth", collectivization, culture, migration and minorities, western influence and flight to the west. Towards the end we will deal also with the ongoing existence of the GDR and its memorialization.
0621-3283-01
 Traum Und Tabu: הנסיון הפוסט-קולוניאלי בגרמניה מאז 1919
 Traum Und Tabu: the Postcolonial Experience in Germany Since
ד"ר וורמבולד פריץסמינר גילמן319אג'1200-0800 סמ'  ב'

האימפריה הקולוניאלית של גרמניה – בעלת הטריטוריות באפריקה ובדרום מזרח אסיה- התקיימה במשך 35 שנה בלבד. חוזה וורסאי חתם את גורל התפשטות גרמניה מעבר לים ,אך בשום פנים לא שם קץ לחלום הקולוניאלי. מה קרה ל– Schutzgebiete לשעבר,אותן טריטוריות חסות ,שהיו לגרמניה בעבר ומה עלה בגורלם של הגרמנים,שעברו אליהן? מה היה גורל אוכלוסיית הילידים המקומית? מה היו ההשלכות בגרמניה עצמה, באשר לדה-קולוניזציה שניכפתה עליה ומה היו ההדים לכך בקרב בעלות הברית המנצחות? כיצד התמודדה רפובליקת וויימר עם העבר הקולוניאלי של ה –Reich ? ומה באשר לנאצים ומדיניותם הקולוניאלית?
באיזה אופן ניסתה ומנסה ה – Bundesrepublik להתמודד עם משא העבר? במסגרת סמינר זה נבחן את הניסיון הגרמני הקולוניאלי בהתייחסות למגוון רחב של זוויות ראייה ונקיים דיון וניתוח ביקורתי של היבט פחות ידוע בהסטוריה המודרנית של גרמניה.

דרישת קדם:
מכיון שמקורות הקריאה והחומר הביבליוגרפי בסמינר זה הינם ברובם בגרמנית ובאנגלית,על המשתתפים בקורס להיות בעלי מיומנויות קריאה טובות בשתי השפות
Germany’s colonial empire - with territories in Africa and South-East Asia - lasted a mere 35 years. The Treaty of Versailles sealed the fate of German expansion overseas, but did by no means put an end to the colonial dream.
What happened to the former German “Schutzgebiete” and the Germans who had moved there? What was the fate of the indigenous population? What were the repercussions of the forced decolonisation in Germany and among the victorious allies? How did the Weimar Republic deal with the imperialist past of the Reich? And what about the Nazis and their colonial policies? In which way has the Bundesrepublik been trying to come to terms with the burdens of the past?
This seminar will explore the German postcolonial experience from a wide variety of angles offering opportunities for critical analysis and discussion of a lesser-known aspect of modern German history.
NB: As almost all primary and secondary sources are in German and English, good reading skills in both languages are essential.

0621-3284-01
 היסטוריה אפריקנית-אמריקנית מודרנית
 African-American History
ד"ר שטרנהל יעלסמינר גילמן457 ד'2000-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן458 ד'2000-1600 סמ'  א'
הסמינר יעסוק בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה של שחורים מאמריקה מאז שחרורם מעבדות ועד היום. בין היתר נדון בהגירה, קהילה, מאבק, הפרדה, וכליאה, כמו גם בהיווצרותה של תרבות אפריקנית-אמריקנית מודרנית על צורותיה השונות. נלמד מגוון מקורות ראשוניים - טקסטואליים, ויזואליים, ומוסיקליים - ונכיר את הפרשנויות ההיסטוריוגרפיות המשפיעות של החוויה השחורה באמריקה ב150 השנים האחרונות.

דרישותי קדם: שו"ת ארה"ב/חברה ותרבות בדרום האמריקאי /שעורי מבוא בתולדות ארה"ב.
This seminar will focus on major issues in the history of African-Americans from emancipation until today. Among other topics we will discuss migration, community building, incarceration, freedom struggles, and the creation of modern black culture. We will study a range of primary sources, including films and music, and engage with the central debates among historians on the nature of the black experience over the last 150 years.
0621-3285-01
 "נשים חדשות" "גברים חדשים": מגדר, פוליטיקה ומודרניות 1918-17
 New Women and New Men: Gender and Politics 1750-1918
פרופ מלמן בלההסמינר גילמן449 ה'1400-1000 סמ'  ב'
חקר המיגדר הוא , זה ארבעה עשורים, תחום מרכזי בלימודי ההיסטוריה. הוא מתמקד לא רק באיסוף אינפורמציה על התנסויות של נשים ומעמדן בעבר, אלא בוחן ממבט מיגדרי התנסויות של גברים. הוא חוקר עיצוב והתגבשות ייצוגים וזהויות נשיות וגבריות, ואת האופן שבו השפיעו זהויות והבדלים אלה על חייהם, מצבם ומעמדם היחסיים של גברים ונשים בעבר ההיסטורי.
ההנחה ביסוד הסמינר היא כי ההיסטוריה של המיגדר חשובה לא רק כשלעצמה, אלא מספקת לנו כלים ואפשרויות להבין, לספר ולפרש מחדש מודרניות--את תולדות השינויים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים ב"מאה המודרנית" הלא היא המאה ה19 הארוכה (מעידן המהפכות הדמוקרטיות בסוף המאה ה18 ועד למלחמת העולם הראשונה). הסמינר מציג בפניכם הגדרות וכלי עבודה בתחום ההיסטוריה של המיגדר ותצפית, מנקודת מבט מגדרית, על צמתים מרכזיים בהתהוות המודרניות . בין התופעות והתהליכים שנבחן מחדש: כוח ויחסי שליטים ונשלטים בחצרות המלוכה שעל סף העידן הפוליטי המודרני; דת וחילון בעידן "המהפכה הדתית" האוונגליסטית; צרכנות ומהפכות הצרכניםהמודרניות; תיעוש וחלוקת עבודה בין נשים וגברים; ה"גבר החדש" וה"אישה החדשה" בעידן ההשכלה; מיגדר והמהפכות הפוליטיות המודרניות (הצרפתית והאמריקנית); מיגדר ומעמד (הבורגנות המודרנית ומעמד הפועלים); מיגדר, חוק ומשפט; מיגדר מיניות ופשיעה; מין, מיניות ורפואה במאה התשע עשרה; הומוסקסואליות בסוף המאה ה-19; לאומיות, ילודה ומיגדר.
Gender history is a vital and innovative part of historical studies. It is not just about gathering information about the experiences of women and men in the past, but also about the development of femininities and masculinities, women’s and men’s identities and their respective positions and images in the past. Exploring gender in history equips us with new tools and ways to re-interpret political, social and cultural changes during the “modern century”—the long 19th century, between the late 18th century revolutions and the First World War. We shall examine, from a gender perspective, major cross-roads in this century: life and power in late old regime royal courts; gender in the great democratic revolutions; gender and the rise of fundamentalist religion; gender and the consumer’s revolution; men’s and women’s work in industrial revolutions; bourgeois gender ideology; law, property and gender in the late 19th century; the rise of modern ideas on sexuality in medicine and psychology and the relationship between gender and nationalism
0621-3286-01
 התשוקה למזרח באירופה של המאה ה-19: תרבות, מדע ואימפריאליזם
 German History 19th and 20th Century
ד"ר אילני עפריסמינר רוזנברג105 ד'1600-1200 סמ'  ב'
מאז סוף המאה ה-18 הידקו המעצמות האירופיות את אחיזתן הצבאית, הכלכלית והפוליטית במזרח – ממצרים ועד הודו. אירופה ביססה את עליונותה על המזרח באמצעות עיצוב דימויו של מרחב מגוון זה כטריטוריה נחשלת, דתית וקנאית. אך במקביל, היווה המזרח גם מחוז חפץ, ומושא הערצה ותשוקה. נוסעים, חוקרים ואינטלקטואלים אירופים, בפרט גרמנים, אימצו לעצמם זהות אוריינטלית מדומיינת כדי לבקר באמצעותה את המודרניות, ואת אירופה עצמה. מגמה תרבותית זו הולידה מגוון רחב של תופעות חשובות בעידן המודרני, ביניהן: מיתוס הגזע הארי, תנועות נוצריות של הגירה למזרח, מסעות למזרח לצורך גילוי עצמי רוחני ומיני, ולבסוף גם התנועה הציונית. בסמינר נבחן תופעות אלה על ידי קריאת טקסטים של וולטייר, יוהאן גוטפריד הרדר, ויליאם ג'ונס, פרידריך שלגל, גוסטב פלובר, מקס מילר, מרטין בובר, ת' א' לורנס ואחרים.

Since the late 18th century, European powers tightened their military, political and economic grip of the East – from Egypt to India. Europe has established its superiority over "The Orient" through the representation of this diverse territory as backward, fanatical and religious. But simultaneously, the East was an object of admiration and desire. European travelers, scholars and intellectuals, especially Germans, have adopted an imagined Oriental identity in order to criticize the modern European world. The drive to the East has spawned a wide range of cultural, religious and political movements in the modern era, among them the myth of the Aryan race; Christian settlements in the Middle East; journeys to the East for the sake of spiritual and sexual self-discovery; and finally the Zionist movement. We will read texts by Voltaire, Johann Gottfried Herder, William Jones, Friedrich Schlegel, Gustave Flaubert, Max Miller, Martin Buber, T. A. Lawrence and others
0621-3369-01
 נוסעים-כותבים לטינו-אמריקאים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה
 Latin American Writers-Travelers: From Bolivar to Che Guevar
ד"ר פרויס אוריסמינר גילמן317אב'1400-1000 סמ'  א'
רשמי מסע הם חומר גלם מקובל מאוד בקרב היסטוריונים, אלא שרובם נכתבו בידי נוסעים אירופאים או צפון אמריקאים ומתעדים תנועה ממה שמקובל לכנות "המערב" אל אסיה, אוקיאניה, אפריקה ואמריקה הלטינית, או, בשם קוד אחר, מן "הצפון" אל "הדרום". סמינר זה מוקדש לעיון בטקסטים שנכתבו על ידי מנהיגים פוליטיים ואנשי עט לטינו-אמריקאים, אשר מתעדים תנועה אחרת בכיוונה ובאופייה: מן "הדרום" אל "הצפון", או בתוך "הדרום" פנימה. כתבים אלו, שנוצרו כחלק מחוויית התזוזה והמפגש פנים-אל-פנים עם נופים פיזיים ואנושיים שונים ישמשו אותנו לא רק כחלון לתרבות ולפוליטיקה של אמריקה הלטינית במאות התשע-עשרה והעשרים, אלא אף כנקודת מבט לא מערבית על תהליכים כלל עולמיים.
Travel writings have been a very popular source material among historians. Yet most of these texts were written by European and North American travelers and describe a movement from what is commonly called the West to Asia, Oceania, Africa, and Latin America, or, in other terms, from North to South. This seminar id dedicated to the reading of texts written by Latin American political leaders and writers, texts that describe a movement in a different direction and of a different nature: from South to North, or within the South. These documents, created as an integral part of the experience of dislocation and face-to-face encounter with distinct physical and human landscapes, will serve us not only as a window to the culture and history of nineteenth and twentieth century Latin America, but also as a non-Western point of view on global processes of the period. 
0621-3370-01
 כתיבה לטינו-אמריקאית במאה ה-20: תרבות, זהות ופוליטיקה
 Writing Latin-American 20th Century
ד"ר סיטמן רוזליסמינר ביה"ס לשפות105 ג'2000-1600 סמ'  ב'
 סמינר זה יעסוק בסוגיות פוליטיות, חברתיות ותרבותיות מרכזיות בהיסטוריה של אמריקה הלטינית כפי שהן משתקפות במגוון טקסטים וז'אנרים ספרותיים במחצית הראשונה של המאה העשרים. אנחנו נתעמק בקשרי הגומלין בין תופעות אסתטיות ואינטלקטואליות לבין אירועים ותהליכים היסטוריים של התקופה כגון התמקצעות התרבות הכתובה, מודרניזציה, פופוליזם, מלחמת האזרחים הספרדית, ושתי מלחמתו העולם. חומרי הקריאה יכללו טקסטים של אישים פוליטיים כמו גם ספרותיים, מחורחה לואיס בורחס, עבור בצ'ה גווארה, וכלה בויקטוריה אוקאמפו. .
This seminar is designed to discuss some of the most important issues in Latin American politics, society and culture as they are reflected in a variety of written texts and literary genres in the first half of the twentieth century. We will explore the relationship between aesthetic and intellectual production and key historical events and processes of the period -- the professionalization of written culture, modernization, the rise of populism, the Spanish Civil War and the two World Wars. We will analyse texts by political, intellectual and literary figures, such as Jorge Luis Borges, Che Guevara, and Victoria Ocampo.
0621-6532-01
 הגוף הימי ביניימי
 The Medieval Body
ד"ר כהן הנגבי נעמה רחלסמינר גילמן449 א'1600-1400 סמ'  א'
סמינר גילמן449 ג'1600-1400 סמ'  א'
בקורס זה נבחן מספר סוגיות המלמדות על דרכי הייצוג והתפיסות הרווחות לגבי הגוף בימי הביניים המאוחרים במערב אירופה. בין הנושאים שיידונו: גוף ומגדר, גוף המלך, הגוף הפלאי, גוף האלוהות, כאב ועינויים. נושאים אלו יחשפו בפנינו את השימושים שנעשו בדימויים של גוף כמו גם בגוף עצמו להסדרת ולארגון החברה ברבדיה השונים.
In this course we will discuss several cases of the history of the body, its representations and its conceptualizations in late medieval west European society. Among the topics discussed: body and gender, the king’s body, the miraculous body, divine bodies, pain and torture. This topics will reveal the various uses of the images of the body, and of the body itself for the organization of society.
0621-7024-01
 דת ומגדר באיטליה, 1600-1300
 Religion and Gender in Italy 1300-1600
פרופ הרציג תמרסמינר כיתות דן דוד102 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר כיתות דן דוד102 ג'1600-1400 סמ'  א'
דרישת קדם: שו"ת חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
בסמינר זה, נסקור את המגמות ההיסטוריוגרפיות המרכזיות בחקר חיי הדת באיטליה בין ראשית המאה הארבע-עשרה לשלהי המאה השש-עשרה, ונעמוד על האתגרים המתודולוגיים הכרוכים בחקר ההיסטוריה של המגדר בעידן הקדם-מודרני. בין היתר, נעסוק באופיים היחודי של חיי הדת באיטליה; באפשרויות הפעולה השונות שנפתחו בפני נשים וגברים שבחרו לאמץ אורח חיים דתי; בחשיבות הסמלית, הפוליטית והחברתית שנודעה למנזרי נשים בחברה האיטלקית; באופני עיצובן של הזהויות המגדריות של גברים ונשים, ובמאפייניה של התרבות המינית שהתפתחתה באיטליה באותם ימים. המקורות הראשוניים בהם נעשה שימוש בסמינר כוללים ספרות דתית, חיבורים אוטוביוגרפיים ומכתבים.
This seminar surveys the main historiographic trends in the study of Italian religious life from the early fourteenth centruy through the late sixteenth century, and examines the methodological challenges involved in studying premodern gender history. The topics we will discuss include the peculiarities of Italian religious life; the implications that religious vocations entailed for women and men; the symbolic, political and social significance of Italian convents; the formation of gendered identities, and the characteristics of Italy’s sexual culture. We will analyze primary sources such as early modern religious works, autobiographical writings and letters
0621-7032-01
 החוויה הדתית לסוגיה 1900-1500
 The Varieties of Religious Experience, 1500-1900
פרופ כץ דודסמינר גילמן319אה'1200-1000 סמ'  א'
סמינר גילמן320 ב'1200-1000 סמ'  א'
בקורס זה נקרא ספר אחד בלבד: ויליאם ג'יימס, החוויה הדתית לסוגיה (1902). במקום להדגיש תאולוגיה או צורות פולחן, ג'יימס בחן את האופן שבו הדת השפיעה על האנשים באופן אישי – לא במה הם האמינו, אלא מה הם חוו. אנחנו נקרא את הספר פרק אחר פרק, נבדוק מה היו מקורותיו ונתמודד עם רעיונותיו.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In this course we will be reading one book, The Varieties of Religious Experience (1902) by William James. Instead of emphasizing theology or rituals, James looked at how religion affected people personally, not what they believed but what they experienced. We will read his book chapter by chapter, studying his sources and coming to terms with his ideas.

 

 

0621-7038-01
 החיים במנזר בעת החדשה המוקדמת
 Convent Life in Early Modern Europe
פרופ הרציג תמרסמינר גילמן260 ב'1600-1400 סמ'  ב'
סמינר גילמן260 ג'1600-1400 סמ'  ב'
חיי הנזירות נמצאו בלב הביקורת הלותרנית על הממסד הקתולי במאה השש-עשרה. אולם על אף המתקפות הפרוטסטנטיות, המשיכו מנזרי הנשים הותיקים לפעול באזורים שונים של אירופה. יתרה מזאת, מסדרי הנזירות החדשים, שנוסדו במאות השש-עשרה והשבע-עשרה, אף היוו את חוד החנית בתגובה הקתולית לאיום הפרוטסטנטי. בסמינר זה נעסוק במנזרי הנשים כמעוזי פעילות תרבותית; נסקור את התפתחותם של מסדרי נשים שעסקו בחינוך; ונבחן את דפוסי האדיקות היחודיים שהתפתחו במסדרי נשים. נבקש לעמוד גם על ההתנגדות לסגירה של מנזרי הנשים אחרי וועידת טרנטו, וכן בתופעה של 'נזירות כפויה'; בהתפרצות של "דיבוק המוני" בקרב נזירות; ובתפקיד שנודע למנזרי נשים בתהליך החינוך-מחדש של נערות ממוצא מוסלמי ויהודי שהוכרחו להתנצר.
Monastic life lay at the heart of the Lutheran critique of the Catholic establshment in the sixteenth century. Notwithstanding Protestasnt attacks, convents continued to exist in various parts of Europe. Moreover, the new monastic orders established in the sixteenth and seventeenth centuries were at the forefront of the Catholic response to the Protestant threat. This seminar will examine the role of monastic communities as centers of female cultural production, survey the evolution of women's teaching orders, and explore the unique devotional practices that evolved in convents. We will also discuss the opposition to the enclosure of women's monastic communities after the council of Trent; the phenomenon of 'forced monachization; cases of mass demonic possession in convents; and the role of female monasteries in the indoctrination of Muslim and Jewish girls who were compelled to convert.
0621-7039-01
 קלאסיקות של ההיסטוריה העולמית הפרה-מודרנית: מקניל
 Classics of Pre-Modern World History: Mcneil, Hodgson, Braud
ד"ר רבינוביץ עודדסמינר גילמן319אא'1200-1000 סמ'  ב'
סמינר גילמן319אב'1200-1000 סמ'  ב'
ההיסטוריה העולמית הפכה לאחד מתחומי המחקר וההוראה החשובים ביותר בדיסציפלינה בעשרים השנים האחרונות. סמינר זה מיועד לבחון דגמים בולטים לכתיבת היסטוריה עולמית ואת הנחות היסוד של התחום באמצעות קריאה בשלושה חיבורים שעיצבו את התחום במחצית השניה של המאה העשרים: The Rise of The West של ויליאם מקניל, The Venture of Islam של מרשל הודג'סון ו-Civilisation, économie et capitalisme של פרנן ברודל. על מנת להתמודד עם חומרי הקריאה, הסמינר מומלץ לתלמידים בעלי רקע מבוסס בהיסטוריה של ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת: מומלץ ליצור קשר עם המרצה לפני ההרשמה לסמינר על מנת לוודא האם עולה בקנה אחד עם תחומי העניין שלכם
Over the past twenty years, World History has become one of the dominant form research and instruction in the historical discipline. This seminar will examine prominent models for writing world history, as well as the assumptions that undergird them, by reading three classics that have shaped the field during the second half of the twentieth century: William McNeil's "Rise of the West"; Marshal Hodgson's "The Venture of Islam" and Fernand Braudel's "Civilisation, économie et capitalisme". In order to successfully navigate the readings, the seminar is recommended for students with a thorough grounding in medieval and early modern history. It is recommended to get in touch with the instructor before registration in order to see if the program for the seminar matches your interests
0621-8524-01
 אמריקה הלטינית והמערב: מבטים, התנסויות ותפיסות
 Latin America and the West:
ד"ר פרויס אוריסמינר ביה"ס לשפות105 ב'1400-1000 סמ'  ב'
"אמריקה הלטינית", כפי שמעיד שמה, נולדה מן המפגש בין העולם הישן לחדש.
כובשיה ומיישביה היו פורטוגלים וספרדים, לטינים, בשר מבשרה של אירופה. אך במרוצת שלוש מאות שנות קולוניאליזם ועירוב אתני עם אינדיאנים ואפריקאים, התפתחו כאן אורחות חיים שונות מאלו של ארצות האם, ותפיסה עצמית נבדלת.
מכאן המתח הבסיסי בין קרבה למרחק, הזדהות והתבדלות ביחס אל "המערב", קרי אירופה וארה"ב. הסמינר מתחקה אחר דרך ההסתכלות הלטינו-אמריקאית על "המערב" והבנייתו—שהיו כמובן גם פעולות של התבוננות והגדרה עצמית—באמצעות קריאה במקורות ראשוניים מן המאות התשע-עשרה והעשרים. טקסטים אלו יידונו בזיקה אל תופעות היסטוריות כגון לאומיות, ניאו-קולוניאליזם, אימפריאליזם, גזענות, מודרניזציה, כמו גם אל התנסויות של אנשים בשר ודם. בקיצור, זהו סמינר על הבנייתן של תפיסות גיאו-תרבותיות מזוית לא-מערבית.

Latin America was born out the encounter between the Old World and the New World. Its colonizers were Spanish and Portuguese, that is, Europeans of Latin origins. Yet, three hundred years of colonialism and ethnic mixture with Indians and Africans created here discrete ways of life and self-perceptions. This yielded in turn a basic tension between identification and alterity with regard to the West.
The seminar traces Latin American views and interpretations of the West—which were also acts of self-observation and interpretation—through close reading of primary sources from the nineteenth and twentieth century. These texts will be discussed in connection with major historical phenomena such as nationalism, neo-colonialism, imperialism, racism, modernization; and in connection with human experiences.
0621-8528-01
 לחקור תודעה חברתית עממית במאה ה-20
 Popular social conscience during 20th Century - How we can d
ד"ר לייבנר חררדוסמינר גילמן361אג'2000-1600 סמ'  א'

המאה ה- 20 מתאפיינת בהרבה מאוד מובנים בהיותה המאה של ההמונים. המוני "האנשים הפשוטים", ללא ייחוס, ללא הון משמעותי וללא קשרים בתוך האליטות המבוססות, הפכו לגורם משמעותי אשר אמנם לרוב לא שלט בכוחות עצמו אבל שבלעדיו, ללא תמיכה או לגיטימציה משמעותית מתוכו, לא ניתן היה לקיים לאורך זמן שלטון או מדיניות. יש שמכנים זאת דמוקרטיה. מכאן נובעת החשיבות המיוחדת שיש למחקר ההיסטורי של התודעה החברתית של אותם "אנשים פשוטים". התודעה עממית הייתה זירה להתגוששות של אידיאולוגיות אשר נוסחו בידי אליטות פוליטיות ותרבותיות מתחרות אשר בקשו לעצב את העולם בדרך זו או אחרת. אבל, התודעה העממית לא הייתה בהכרח השתקפות ישירה לעיצוב האידיאולוגי של אותן אליטות. התפשטות האוריינות וההתפתחויות הטכנולוגיות מספקות לנו מגוון רחב וחסר תקדים של סוגי מקורות שיכולים לשמש למחקר היסטורי אודות התודעה החברתית העממית במאה ה- 20. במהלך הסמינר נשאל כיצד ניתן לחקור מה האנשים הפשוטים לגוניהם חשבו על החברה בה חיו, מה הם חשבו שראוי או לא ראוי לעשות, מה הם הרגישו וכיצד הם פרשו מסרים ואידיאולוגיות של אליטות. לשם כך נבחן מחקרים ממקומות שונים (לאו דווקא מזירות מרכזיות בגיאו-פוליטיקה של המאה ה- 20), נדון בסוגים שונים של מקורות אפשריים. תהיה גם אפשרות לבחון חומרים מתקופות ואזורים המעסיקים את משתתפי ומשתתפות הסמינר.

 

In many ways the 20th Century was the century of the masses. Masses of “common people”, unrelated with the elites, without capital, property, privilege, or any cultural capital, became political subjects, mostly not rulers but at least a political factor without its support or legitimation no regime or policy could maintain itself through time. This is referred by many as democracy. Therefor there is a special importance to the historical research of the social conscience of those “common people”. The social conscience was a terrain of dispute for ideologies formulated by containing political and cultural elites that tried to shape the world and the worldview in a way or another. However, the popular conscience was not necessarily a direct reflection of the ideology shaping by the elites. The expansion of literacy and technological developments allow us to use a wide and unprecedented variety of sources that might be useful for research on the popular social conscience during the 20th century. At the seminar we will ask how we can learn about what “common people” (an extremely varied and problematic category) thought about the society in which they lived, what they thought to be worthy and inappropriate, what they felt about society and how they interpreted the ideological messages of the competing elites. We will look at existing research from different societies and places and will discuss how to use different kinds of possible sources. We might be able to discuss materials and sources from periods and regions that concern the seminar participants.
0621-8530-01
 הגירה ומהגרים בארגנטינה
 Immigration and Immigrants in Argentina
פרופ ריין רענןהדרכה אי ג'1400-1200 סמ'  ב'
בקורס הזה נקרא יחד כמה ספרים ומאמרים על גל ההגירה הגדול לארגנטינה בשליש האחרון של המאה ה-19 והשליש הראשון של המאה ה-20. לצד הגירתם של איטלקים וספרדים, שתי קבוצות המהגרים הגדולות ביותר, נבחן גם את הגירתן של קבוצות אתניות אחרות, בראש ובראשונה יהודים וערבים. המניעים להגירה, דפוסי ההגירה, אופן ההשתלבות החברתית של המהגרים וקשריהם עם מולדת-האם שלהם יעמדו במרכז הדיון
This course focuses on the great wave of immigration to Argentina during the last third of the 19th century and the first third of the 20th century. Alongside the immigration of Italians and Spaniards, the two biggest groups of immigrants, we will discuss other ethnic groups of immigrants, especially Jews and Arabs. Students will look into the motivations for immigration, patterns of immigration, and strategies of social integration, as well as the diasporic ties of immigrant groups with their countries of origins.
0621-9018-01
 "בעיניים מערביות": קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה 1950-1750
 In Western Eyes: Colonialism Culture & Politics 1750-1950
פרופ מלמן בלההסמינר גילמן449 ה'1400-1000 סמ'  א'
ההיסטוריה של הקולוניאליזם ושל המגעים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים בין אירופה המערבית לעולם שמחוץ לה, הפכו בעשורים האחרונים לאחד התחומים המרכזיים, הערים והחדשניים ביותר בלימודי ההיסטוריה ואף בתחומים כמו חקר התרבות, מדעי החברה ובמיוחד אנתרופולוגיה, כלכלה ולימודי תקשורת. ההנחה המרכזית בתחום מחקר והוראה זה היא כי בדיוק כשם שה"מערב" ובמיוחד אירופה, השפיעו על טריטוריות, חברות ותרבויות קולוניאליות, כך השפיעו אלה על אירופה. החברה והתרבות האירופית,זהויות אירופיות וההתנסות במודרניות לא היו רק לאומיות אלא גם קולוניאליות. הן עוצבו כולן במאות ה18, ה19 וה20, שבהן השתלט המערב על שטחים עצומים באסיה, באמריקות, באוסטרליה ובאפריקה.
 
 
קולוניאליזם עיצב התנסות חומרית ותרבותית והשפיע על האופנים שבהם התבוננו מערביים על השונים מהם. הסמינר יידע אתכם למושגי יסוד בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של המגעים הקולוניאליים וביניהם: "שוני", "דמיון","בין-תרבותיות" ו"אורינטליזם". הוא גם יידע אתכם לספרות המחקר המובילה בתחום ולדיונים והמחלוקות המרכזיים בו. הסמינר מציע לכם בחינה מחדש של שאלות מרכזיות ושינויים מרכזיים , או "תחנות" בהיסטוריה האירופית של המאות ה20-18, מנקודת המבט של הקולוניאליזם. בין הנושאים שבהם נדון: ההתבוננות ב"אורינט" בעידן הנאורות של המאה השמונה עשרה (הן האוריינט העות'מני והן הודו); אורינטליזם, ממשל וניהול אימפריות במאה התשע עשרה; קולוניאליזם, סחר וצרכנות בעידן המהפכה הצרכנית והמהפכה התעשייתית; דת, מיסיון ואימפריה בזמן התחייה הדתית במערב אירופה במאה התשע עשרה; טכנולוגיות ותרבות המונים והקשר בין התפתחותן לבין הקולוניאליזם; דמוקרטיה וקולוניאליזם; כלכלת האימפריאליזם והקשרים בין מרכזים ופריפריות כלכליים; התבוננות ב"שונה" מבחינה תרבותית בעידן הלאומיות החדשה והיחס לקולוניות בעידן הדה-קולוניזציה. נשתמש במגוון רחב של מקורות וחומרים הכוללים חיבורים פילוסופיים ופוליטיים, ספרות מסעות, ספרות "מדעית", אתנוגרפית ואנתרופולוגית, מוסיקה וקולנוע
 
This course explores Western Europe’s colonial exchanges with the world outside it during the explosion of European colonial rule in the 18th-20th centuries. Its premises are that the “West” was shaped by these encounters, and that western and specifically European modern experiences, modes of life and identities were colonial, rather than simply national or class identities . The seminar offers a new look on European history from the perspective of colonialism, discusses key terms in the new colonial history, and examines such cross roads in European history as the look on the “Orient” in the Enlightenment; imperial government and control in the 19th century; religion, missionary life and the Empires; the consumers’ revolution and the birth of modern consumers’ society; the rise of modern democracies; the rise of the new empires’ economies and the birthof the new international society and empire. We draw on a variety of sources including political and philosophical essays, anthropological and ethnographic studies, travel literature; music and films.
0621-9047-01
 גבולות ומדינות בהיסטוריה מודרנית
 Borders and States in Modern History
ד"ר שפר שגיאסמינר גילמן361אב'1800-1400 סמ'  ב'
בסמינר הזה נחקור את הקשרים המסועפים בין שלושה מונחים: מדינת הלאום, הריבונות הטריטוריאלית והגבול. קשה מאוד לתאר את העולם הפוליטי והחברתי שבו אנו חיים מבלי להזדקק למונחים הללו. נבחן את הקשרים הללו בעיקר בפרספקטיבה היסטורית ובאמצעות אופן החקירה ההיסטורי תוך מיקוד בשאלות של היסטוריה חברתית. נעסוק גם בהגדרות המונחים ובתאוריות רלוונטיות אך מרבית הזמן יוקדש לדיון בדוגמאות קונקרטיות של התפתחות גבולות ומדינות והקשר ביניהן. המיקוד הגאוגרפי יהיה במרכז אירופה, אך ננתח גם מקרי מבחן מאזורים מגוונים אחרים (בין השאר רוסיה, צפון אמריקה, ספרד ואפריקה). בין הסוגיות שנעסוק בהן במסגרת הסמינר: הגירה, שמירת גבולות, חקלאות, מדינה ולאום, טריטוריאליות, מרחב, ייצוגים של גבול, בנייה ופרוק של גבולות.
 
In this seminar we shall investigate the complex relationship between three basic concepts: the nation state, territorial sovereignty and border. It would be difficult to envision the social and political world we now live it without them. We will examine the connections between them principally through a historical perspective, using historical methodology and emphasizing social history. We will devote some time to discussing theoretical frameworks and definitions, but the lion's share of the semester will be devoted to discussing concrete historical cases of border and state building the connections between them. The geographical focus will be central Europe but will analyze cases from other regions as well, including North America, Spain, Africa and Russia. Among other issues, we will discuss: Migration, border guarding, agriculture, territoriality, space, border construction and dismantling, representation of borders.
0621-9053-01
 אימפריאליזם, קולוניאליזם, גלובליזציה: סוגיות ושיטות
 Colonialism, Imperialism, Globalization: Themes and Methodol
פרופ מלמן בלהההדרכה איגילמן449 ג'1600-1400 סמ'  ב'
ההיסטוריה של הקולוניאליזם ושל המגעים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים בין אירופה המערבית לעולם שמחוץ לה, הפכו בעשורים האחרונים לאחד התחומים המרכזיים, הערים והחדשניים ביותר בלימודי ההיסטוריה, בתחום חקר התרבות, במדעי החברה ובמיוחד אנתרופולוגיה, בכלכלה ובלימודי תקשורת. ההנחה המרכזית בתחום מוביל זה היא כי החברה והתרבות האירופית,זהויות אירופיות וההתנסות במודרניות של גברים ונשים, של קבוצות ומעמדות באירופה לא היו רק לאומיות (צרפתיות, לדוגמא, או בריטיות), אלא גם קולוניאליות. הן עוצבו במאות ה18, ה19 וה20, שבהן השתלטה אירופה על שטחים עצומים באסיה, באמריקות, באוסטרליה ובאפריקה. קולוניאליזם גם עיצב את האופנים שבהם התבוננו מערביים על השונים מהם. במסגרת הקריאה המודרכת תתוודעו למושגי יסוד בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של המגעים הקולוניאליים וביניהם: "שוני", "דמיון","בין-תרבותיות" ו"אורינטליזם", לסוגיות ומחלוקות. בחינה זו תאפשר לכם תובנה מחודשת בהיסטוריה האירופית של המאות ה18-20, מנקודת המבט של הקולוניאליזם.

לכל אחת ואחד מכם תורכב רשימת קריאה ייחודית. היא תכלול פרסומים מרכזיים בתחום, אך בעיקרה תבנה, ביחד אתכם, על-פי תחומי העניין וההתמחות שלכם, וצרכי המחקר שלכם. לדוגמא: אוריינטליזם וראיית המזרח בחברות מערביות בעידן ההשכלה, קולוניאליזם, מיסיון ודת, לאומיות וקולוניאליזם, כלכלות קולוניאליות וגלובליות וכדומה...

The history of colonialism and of the political, economic and cultural exchanges between Europe and the worlds outside it have now become one of history’s most vital and innovative fields of study. Underlying the vast interest in colonialism and globalization is the assumption that European identities and experiences of modernity were colonial and were shaped by encounters with territories outside Europe. This special individual- studies course explores key terms in the history and historiography of these colonial encounters and examines key issues and methodologies in advanced historical studies of colonialism. A special program of studies is chosen for each student, according to his/her research interests
0621-9701-01
 סמינר מ"א שנתי בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה
 Inter-University Ma Seminar in the History of Eastern Europe
ד"ר מויאל דינהסמינר גילמן262 א'2000-1600 סמ'  א'
סמינר גילמן262 א'2000-1600 סמ'  ב'
המסגרת: ארבעה מפגשים חדשיים בני שלוש וחצי שעות בכל סמסטר.
 
תיאור הקורס: מטרת הסמינר היא לקיים מסגרת בין-אוניברסיטאית לדיון בנושאים הנוגעים למזרח אירופה באופן שסטודנטים מתקדמים יוכלו להחשף לכלל החוקרים והמחקרים הקיימים בתחום זה בארץ. סדרת המפגשים תזמן לכל מפגש חוקר/מרצה אורח אשר ינחה דיון בנושא נבחר. הקורס יחייב את הסטודנטים להגיש תגובה כתובה באורך של עד שני עמודים לחומר הקריאה בכל שיעור. הסמינר יתקיים באוניברסיטת תל אביב אך יעודד רישום של סטודנטים גם מאוניברסיטאות אחרות בארץ. מעבר להיות המסגרת בין-אוניברסיטאית, הקורס יעודד מבט בין-תחומי על מזרח אירופה אשר ישלב מבט היסטורי עם גישות ודיסציפלינות שונות לחקר איזור גאוגרפי זה.
השותפות תכסה את הוצאות הנסיעה של סטודנטים מאוניברסיטאות חברות אשר יבחרו להירשם לקורס.
 
Course Structure: Four monthly meetings, 3.5 hours each, in every semester.
 
Course Description: The objective of the seminar is the creation of an inter-university forum, where advanced students in the field of Eastern Europe are offered the opportunity to get acquainted with leading researchers and projects in the field in Israel. In the course of the seminar different lecturers from the partner universities will present topics of their choice leading a discussion based on pre-circulated reading material. Students will be required to hand a two-page reading responses for every meeting. The course will facilitate inter-disciplinary approach to the study of the area combining historical methodology with other studies of the field.
The seminar will take place at Tel Aviv University, but students of all partner universities are encouraged to participate. The partnership will cover travel expenses to and from TAU for participating student upon submission of receipts