שנה"ל תשע"ט

0614-1401-01
 תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי
 Integrative Bibliographical Exercise
ד"ר חזון רעיהתרגיל רוזנברג104 ג'1200-1000 סמ'  ב'

המוקד העיקרי של הקורס הוא בהקניה ותרגול של כלים בסיסיים, שהם בגדר יסודות ללימוד ולחיפוש מילוני, ביבליוגראפי ואחר, בטקסטים קלאסיים מהתרבות העברית והיהודית. בהקשר זה יוקדשו זמן להכרות עם קונקורדנציות כתובות ואלקטרוניות, מילונים כלליים ופרטניים של השפה העברית והארמית, מאגרי מידע כתובים ואלקטרוניים של ספרות חז"ל; מהדורות תלמוד ומקראות גדולות, סדרות פרשניות, ואנציקלופדיות ולקסיקונים מרכזיים בתחומי היהדות. ברמה המשנית, הקורס יתרגל גם כלים של קריאה ביקורתית, ביניהם הבנת מושגים והגדרות כלליות; איתור הנחות יסוד של מאמר/טקסט, ויסודות להבנת מאמר אקדמי וכתיבת עבודה אקדמית.
נוכחות חובה. מטלה סופית-בחינה.

 This course focuses on presenting and exercising the basic tools used by scholars in the department’s various fields. The basic skills developed in this course are dictionary searching; searching modern bibliography, and classical Hebrew culture and Hebrew language texts. The students will become acquainted with print and electronic concordances; general and specific dictionaries of Hebrew and Aramaic; various editions of early Hebrew exegetic literature; the Talmud; medieval Jewish exegesis; and major encyclopedias and lexicons in the fields of Hebrew culture. A secondary goal of this course is to practice the critical reading of texts, and to learn to locate and identify the main arguments in academic articles.
Bibliography: all the bibliography – dictionaries, concordances, exegetic literature, modern texts etc. – discussed in class.

 
0614-1402-01
 הלשון העברית לתקופותיה
 The History of the Hebrew Language
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג001 ג'1000-0800 סמ'  א'

קורס זה סוקר את הלשון העברית לתקופותיה השונות מימיה המוקדמים ביותר ועד לימינו. מוצגים בה פניהָ השונות של הלשון העברית לאורך תולדותיה – תקופת המקרא, ימי הבית השני (לשון חז"ל והתלמודים ולשון מגילות מדבר יהודה), הפיוט והשירה העברית, העברית שבצלה של הערבית, לשון הספרות הרבנית הקדומה והמאוחרת, לשון תקופת ההשכלה ולשונה של הספרות העברית החדשה. הסקירה מגיעה בסופה אל העברית בת ימינו ומאירה את התופעה הפלאית של תחיית הלשון העברית בדיבור פה כחלק מן המעשה הציוני ואת היותה ללשון חיה ומודרנית, המשמשת לכל צורכי החיים, והמדוברת בימינו בפיהם של למעלה מחמישה מיליון איש. 
 נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

הקורס יכול לשמש כקורס בחירה לכלל תלמידי האוניברסיטה.

This course surveys the Hebrew language over its various periods from its earliest days to the present. The different faces of the Hebrew tongue over the annals of its history are presented – from the biblical era, through the period of the Second Temple (the grammar of Mishnaic Hebrew, the Talmuds and the Judean Desert Scrolls), Hebrew Piyyut and poetry, Hebrew in the shadow of Arabic, the grammar of early and late Rabbinic literature, the grammar of the Enlightenment and the language of the new Hebrew literature. The survey ultimately reaches contemporary Hebrew and sheds light on the wondrous phenomenon of the rebirth of the Hebrew tongue in spoken word as part of the Zionist endeavor and the transformation of Hebrew into a live and modern language used for all aspects of life, spoken these days by over five million people.

 
0614-1403-01
 הלשון העברית לתקופותיה : קריאה מודרכת
 The History of the Hebrew Language / Exercise
גב' פלק עינבתרגיל רוזנברג106 ג'1600-1400 סמ'  א'

 מטרת הקורס היא לקרוא טקסטים מייצגים מתקופות העברית ולהכיר את התופעות ואת ההתפתחויות העיקריות המשתקפות בהם בהיבטים שונים של השפה. נעיין בטקסטים מימי בית ראשון עד מחצית האלף הראשון לספירה וניחשף עד כמה שאפשר לחידושים עליהם במחקר. השיעור נלווה לקורס המבוא הלשון העברית לתקופותיה א אך אינו תרגיל צמוד לו. מטלת סיום: בחינה.

 

The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.

 
0614-1403-02
 הלשון העברית לתקופותיה : קריאה מודרכת
 The History of the Hebrew Language / Exercise
גב' פלק עינבתרגיל רוזנברג106 ג'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא לקרוא טקסטים מייצגים מתקופות העברית ולהכיר את התופעות ואת ההתפתחויות העיקריות המשתקפות בהם בהיבטים שונים של השפה. נעיין בטקסטים מימי בית ראשון עד מחצית האלף הראשון לספירה וניחשף עד כמה שאפשר לחידושים עליהם במחקר. השיעור נלווה לקורס המבוא הלשון העברית לתקופותיה א אך אינו תרגיל צמוד לו. מטלת סיום: בחינה.

The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.

 
0614-1404-01
 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית
 Arabic Grammar and Its Affiliations with Hebrew
מר קיטנפלון טלשיעור רוזנברג102 ד'1600-1400 סמ'  א'
שיעור רוזנברג102 ד'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת השיעור היא הכרת תכונותיה הפונולוגיות והמורפולוגיות של השפה הערבית הספרותית בהשוואה לעברית (בעיקר המקראית). הקורס מבליט את חשיבותה הרבה של הערבית ותרומתה לעיסוק דיאכרוני בלשון העברית. הוא מקנה לבוגריו את היכולת להציג ניתוח דקדוקי לצורות לשוניות בערבית ולהשתמש במילון הערוך על-פי סדר אותיות השורש.
פונולוגיה
הכרת הגרפמים על-פי האורתוגרפיה הערבית: האותיות (כעיצורים ואמות קריאה), סימני התנועות וסימני עזר נוספים (שדה, המזה, וצלה וכו'), מבנה ההברה, סוגיית ההטעמה.
מורפולוגיה
בתחום הפועל: תצורת הזמנים, נטיית הגופים, הכרת מערכת הבניינים על הוראותיהם.
בתחום השם: טיפול בקטגוריות הדקדוקיות הקשורות בשם העצם – היידוע, נטיית הקניין, נטיית המין, נטיית המספר (יחיד, זוגי ורבים) ותופעת ה"ריבוי השבור" האופיינית לערבית, סימני היחסות. הצורות השמניות הגזורות מן הפועל (הבינוני ושם הפעולה) ושמות התואר הרלטיביים ("יא נסבה"). בקטגוריית תחליפי השם – כינויי הגוף וכינויי הרמז. 
אין לקורס דרישות קדם. רצוי ללמוד תחילה את הקורס "יסודות הדקדוק". 
נוכחות והגשת תרגילים חובה, מטלת סיום- בחינה. 

The aim of the course is to present a review of the phonological and morphological characteristics of literary Arabic based on comparison with Hebrew. It manifests Arabic's profound contribution to the historic research of the Hebrew Language. During the course the students are acquainted with Arabic graphemes and orthography – e.g. the consonants and the vowels, the structure of the syllable, the intonation; Arabic morphology of the verb and the noun; and grammatical categories such as number, gender, person tense, define articles etc

 
0614-1405-01
 ניקוד עברי
 Elementary Hebrew Grammar
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג102 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור רוזנברג102 ג'1200-1000 סמ'  א'

יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

 
0614-1405-02
 ניקוד עברי
 Elementary Hebrew Grammar
גב' פלק עינבשיעור רוזנברג102 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג102 ג'1400-1200 סמ'  ב'

יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

 
0614-1406-01
 ניקוד עברי
 Elementary Hebrew Grammar
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג102 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רוזנברג102 ב'1200-1000 סמ'  ב'

יסודות הדקדוק של הלשון העברית בתחום התצורה והניקוד.
השם הפועל והמיליות – מבניהם, ניקודם ונטיותיהם.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

The morphological structure and the inflections of verbs, nouns and particles in Hebrew.

 
0614-1407-01
 תחביר עברי
 Elementary Hebrew Syntax
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג102 ב'1400-1200 סמ'  א'

ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.
 

 
0614-1407-02
 תחביר עברי
 Elementary Hebrew Syntax
גב' פלק עינבשיעור רוזנברג102 ג'1400-1200 סמ'  א'

ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.
 

 
0614-1407-03
 תחביר עברי
 Elementary Hebrew Syntax
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג102 א'1200-1000 סמ'  ב'

ניתוח תחבירי אנליטי של משפטים פועליים ושל משפטים שאינם פועליים לסוגיהם השונים בעברית בת ימינו בשילוב כללי הפיסוק.
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

The parts of speech, the construction of noun clauses, verbal clauses and the compound sentence in Contemporary Hebrew. The punctuation marks.
 

 
0614-2431-01
 תורת ההגה
 Phonology of Biblical Hebrew
ד"ר אריאל חנןשיעור רוזנברג106 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור רוזנברג106 ג'1400-1200 סמ'  א'

הקורס דן בעיצורים, בתנועות ובהטעמה בלשון המקרא, כפי שהם משתקפים במסורת טבריה ובהשוואה למסורות אחרות של העברית (קומראן, ארץ־ישראל, בבל, תעתיקים, שומרון). נעסוק במעתקי העיצורים ובחוקים הפונולוגיים שעיצבו את לשון המקרא מראשיתה ועד לתקופת בעלי המסורה, המתבררים ממסורת הכתיב של המקרא וממסורות הקריאה שלו ומהשוואת לשון המקרא ללשונות שמיות אחרות. 

הנוכחות חובה. מטלת הסיום – מבחן  .  משקל המבחן בציון הסופי הוא 90 אחוזים ומשקל ההשתתפות הפעילה בשיעורים והתרגילים – 10 אחוזים. 

The Phonology of Biblical Hebrew  

The course deals with the consonants, vowels and stress as reflected in the Tiberian vocalization of the Masoretes in comparison to other traditions of Hebrew (Qumran, Palestine, Babylon, Transcriptions and Samaria). We will discuss the sound shifts and phonetic laws which have formed Biblical Hebrew from its beginning and up until the Masoretes period. These will be examined considering the Biblical orthography, Biblical reading traditions and other Semitic Languages.

 
0614-2432-01
 תורת הצורות
 Morphology of Biblical Hebrew Topics in the Grammar of Classical Hebrew
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג103 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור רוזנברג103 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס "תורת הצורות" הוא המשכו של הקורס "תורת ההגה" (המהווה תנאי קבלה לקורס זה). בקורס נסקרת המורפולוגיה של העברית המקראית. בשיעורים הראשונים (אחד-שניים) מתבררים מושגים בסיסיים הנוגעים לתורת הצורות: מורפמה, סוגי הצורנים (חבור, פרוד, גזירה וכו'), דרכי גזירה של מילים וחלוקה לחלקי דיבר. הקורס גופו מטפל בניתוחם ההיסטורי והסינכרוני של רוב חלקי הדיבר: כינויים, מערכת הפועל ומערכת השם. מקום מרכזי בקורס תופסת סקירה מפורטת של מערכת הפועל שבמקרא. לצד שחזורן של צורות עתיקות מתברר בקורס מעמדן הסינכרוני ותפקודן של הצורות הקיימות בעין ונדונות מהויותיהן של קטיגוריות דקדוקיות כגון מין ומספר. במהלך הקורס ובתרגילים הנלווים אליו מופנים התלמידים אל טקסט המקרא גופו, כך שבסופו פתוחות לפניהם דרכי הגישה אל הטקסט, מוכר להם דקדוק לשונו, והם מצוידים בכלים הבלשניים והביבליוגרפיים שיש בהם להרחיב ולהעמיק את הידע שקנו בקורס.
דרישות קדם: ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה".
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

This course continues the course "The Phonology of the Hebrew Language". During the course we discuss the main issues of Biblical Hebrew morphology. In the first lessons basic and general concepts of morphology are presented: Morpheme, word-derivations and parts of speech. We subsequently analyze mainly – but not only - the verbal system of Biblical Hebrew. Pre-Masoretic forms are reconstructed, and their synchronic status and function in the text itself are discussed. During the course and in the accompanying exercises the students address and analyze the Biblical text itself, and are also trained to use classical and modern research literature.
Prerequisites for Admission: Course – Phonology of the Hebrew Language .

 
0614-2433-01
 לשון חז"ל
 Mishnaic Hebrew
ד"ר אריאל חנןשיעור רוזנברג103 א'1800-1400 סמ'  ב'

בקורס נעסוק בלשון שדוברה בארץ ישראל בתקופת התנאים, למן חורבן בית המקדש השני ועד לחתימת המשנה בראשית המאה השלישית לספה"נ. אף שהלשון הזאת קרובה קרבת זמן וקרבת מקום ללשון ימי הבית השני היא שונה ממנה שינוי ניכר בכל תחומי הלשון. בקורס נכיר את ההבדלים העיקריים שבין לשון המקרא ובין לשון חכמים בכתיב, בדקדוק, בתחביר ובמילון, ונדון בסוגיות מרכזיות כלליות.

הנוכחות חובה. מטלת הסיום – מבחן  .  משקל המבחן בציון הסופי הוא 90 אחוזים ומשקל ההשתתפות הפעילה בשיעורים והתרגילים – 10 אחוזים. 

In this course we will deal with the language which was spoken in Palestine during the Tannaic Period from the destruction of the Second Temple (70 CE) until the completion of the Mishnah (225 CE). Although this language is very close in time and place to the language of the Second Temple period, it is very different from it. We will discuss the main differences between Biblical Hebrew and Mishnaic Hebrew in orthography, grammar, syntax and vocabulary as well as some main general issues.

 
0614-2434-01
 סמנטיקה
 Semantics
ד"ר סיידון ורדשיעור גילמן220 ג'1800-1600 סמ'  א'

 הקורס עוסק בנושאים האלה: הסמנטיקה ומעמדה בחקר השפה; הגישות השונות להגדרת משמעות של מילה; המטען הריגושי של המשמעות והתופעות הסוציו-לשוניות הקשורות בו; שינויי משמעות של מילים על פני ציר הזמן; יחסי משמעות בין מילים בזמן נתון; השפעות זרות על מבנה הלקסיקו.

הנוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה

 The course deals with the classical issues within the theory of meaning: the various approaches to meaning; the expressive aspect of meaning and its sociolinguistic effects; semantic shifts; semantic relations; the influence of foreign languages on the structure of the lexicon.

 
0614-2436-01
 תחביר למתקדמים
 Advanced Syntax
ד"ר סיידון ורדשיעור רוזנברג102 ג'1600-1400 סמ'  ב'

בחלקו הראשון של הקורס מוצגים שלושה מישורים בניתוח התחבירי: המישור הפורמלי, המישור הסמנטי והמישור הפרגמטי. סוגיות תחביריות שונות נדונות תוך הדגשת התרומה של הבנת מישורי הניתוח השונים לניתוחן. חלקו השני של הקורס מתרכז בהצגת המבנים התחביריים של המשפטים הפועליים בעברית בת-זמננו. מוצעת שיטה סמנטית (המבוססת על עקרונות גנרטיביים, על דקדוק היחסות, על דקדוק הצירופים ועוד) המאפשרת לעמוד על הציפיות למימוש התחבירי של תכנים שונים. הציפיות מתייחסות לערכיות הפועל, לחלקי הדיבר של רכיבי המשפט ולעמדות התחביריות השונות של נושאי התפקידים הסמנטיים השונים. לאחר העמדת מסגרת הציפיות התחביריות מובאים באופן שיטתי גורמים שונים, סמנטיים ופרגמטיים, למימושים עמומים של המשפט הפועלי, הן במה שנוגע לערכיות הפועל והן במה שנוגע ליסודות הלשוניים ולעמדות התחביריות של מימושי הארגומנטים ביחסות השונות. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה. 
**דרישת קדם ל"תחביר למתקדמים": השתתפות בקורס "תחביר עברי".

The first part of the course introduces three aspects of syntactic analysis: the formal aspect, the semantic aspect and the pragmatic aspect. Different syntactic issues are discussed while emphasizing the contribution of the different analysis aspects. The second part of the course focuses on presenting the syntactic structures of verbal sentences in contemporary Hebrew. A semantic method is suggested (based on principles from generative grammar, case grammar, functional grammar, construction grammar and more), which enables predicting the syntactic realization of different contents. The predictions concern the verb valency, the parts of speech of the sentential components and the different syntactic positions of the various semantic role bearers. After setting the frame of syntactic predictions, semantic and pragmatic accounts for opaque realizations of verbal sentences will be systematically presented, considering the verb valency, as well as the linguistic categories and syntactic positions of the realizations of arguments in the different cases. 
 

 
0614-3001-01
 ארמית מקראית
 Biblical Aramaic
ד"ר אבודרהם אוהדשיעור רוזנברג104 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור רוזנברג104 א'2000-1800 סמ'  ב'

תיאור דקדוקי מקיף ושיטתי של הארמית המקראית על פי מסורת טבריה. עקרונות היסוד של הלשון – תורת ההגה, תורת הצורות, תורת התחביר והמילון – יילמדו באופן הדרגתי בליווי תרגול נרחב והשוואה לעברית. חלקו השני של הקורס יוקדש להיכרות עם טקסטים ארמיים חוץ-מקראיים כדוגמת המגילה החיצונית לבראשית. 

נוכחות: חובה. 

ציון: בחנים (20%) ומבחן סופי (80%). 

**דרישת קדם: חובה לסיים ניקוד עברי.

 

This section will include a description of the course content and objectives. You may wish to include also an explanation about teaching methods, use of technology, guest lecturers, etc.

The course deals with the grammar and lexicon of the Aramaic parts of the Bible, most of which are chapters in the books of Ezra and Daniel. The grammar outlined throughout the course is according to the Tiberian vocalization of the text, and is accompanied with comparisons to Biblical Hebrew. Closely related texts such as papyri from Egypt and the Genesis Apocryphon of the Dead Sea scrolls are also read and examined.

Course Requirements

This section will include clear explanations regarding attendance, academic tasks, the final course task (exam / take home exam / paper), including the date of the final exam or when the take home or final or seminar paper must be handed in (the latter in accordance with the university schedule).

Home assignments and Examination

The grade breakdown must also be included.

Examination grade + points on every good home assignments during the course

 
0614-3002-01
 תחביר לשון המקרא
 The Syntax of Biblical Hebrew
ד"ר סיידון ורדשיעור רוזנברג102 ג'1800-1600 סמ'  ב'

הכרת התופעות התחביריות האופייניות ללשון המקראית ואשר ניכר בהן שוני מלא או חלקי מלשון ימינו.
הכרת מערכת הזמנים של הפועל המקראי, עיון תחבירי וסמנטי בדגמי משפטים פועליים ושמניים האופייניים ללשון המקרא, מבנהו של משפט הייחוד, הגישות השונות לניתוחו והתועלת הסגנונית שבשימוש בו, דרכים להבעת המודאליות, סוגי הצירופים השמניים ומשמעויותיהם, הכרת טעמי המקרא ותפקידיהם.
נוכחות חובה, הגשת תרגילים, מטלת סיום –עבודה

The course introduces the characteristics of Biblical Hebrew in comparison with those of Contemporary Hebrew. It deals with the use of tenses and moods in Biblical Hebrew, the accents and their functions, the noun phrase: construct state, apposition and their meanings, the syntax and semantics of characteristic patterns of noun clauses and verbal clauses, the structure of compound sentence, its stylistic use and the main approaches to its analysis, modality and aspect in special kinds of sentences.

 
0614-3003-01
 מדקדקי ימי הביניים
 Medieval Hebrew Grammarians
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג103 א'1600-1400 סמ'  א'

ראשיתו של מדע הדקדוק העברי במאה העשירית, עת כתב ר' סעדיה גאון את ספר הדקדוק הראשון ללשון העברית "ספר צחות לשון העברים". עד המאה האחת עשרה התגבש הדקדוק המדעי העברי על כלליו וחוקיו. הייתה זו המהפכה החשובה ביותר בתולדות חכמת הלשון מאז ועד ימינו. בשיעור נכיר את התהליכים שעיצבו את המחשבה הלשונית, ונעמוד על התלבטויותיהם של מדקדקים ראשונים בניסוח חוקים דקדוקיים ובתיאור הלשון כמערכת סיסטמטית, אשר לה חוקים ברורים של נטייה ושל גזירה. התלמידים יתוודעו אל כמה מן המדקדקים החשובים, שבמשנתם הלשונית יש משום תרומה לקידומו של מדע הלשון, כמו: רס"ג, יהודה בן-קוריש, מנחם בן סרוק, דונש בן לברט, יהודה חיוג' ויונה אבן ג'אנח. הדיון ילווה בקריאה בטקסטים של מדקדקים אלה, מהם שכתבו עברית ומהם שכתבו ערבית וכתביהם תורגמו לעברית. אגב הקריאה נעמוד על הזיקה שבין הדקדוק העברי לדקדוק הערבי, ונתמקד בהתפתחות הטרמינולוגיה הדקדוקית, בשלבים שהביאו לתיאור מדעי של מערכת צורותיה של לשון המקרא ובהתפתחות המילונאות של העברית. דגש מיוחד יינתן להתפתחות תורת השורש בדקדוק ימי הביניים. 
 נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

The course examines the status of biblical Hebrew over its various periods: how it was perceived in the period of Second Temple, by the grammarians of the Middle Ages and in the period of enlightenment; and what the nature of the debate was in modern times, as Hebrew became a spoken language again. The course deals with issues such as: is Hebrew a “natural” language; the unique status of Hebrew as both secular and holy tongue; the affinity between Jewish religion and Hebrew language; the connection between Hebrew language and Hebrew alphabet and writing; the source of the Hebrew language; the magical power of language; the limits of language innovation; and the rebirth of Hebrew language and the battle over it’s shape and form. These issues and others are discussed based on texts and writings from the above mentioned periods.

 
0614-3010-01
 תמורות סגנוניות בשירה העברית
 Stylistic Trends in Hebrew Poetry
ד"ר נוב עידיתשיעור רוזנברג106 ד'1600-1400 סמ'  א'

בקורס זה יידונו סגנונות-שיר אשר התגבשו בכמה מתחנות היסוד של השירה העברית [כגון: השירה המקראית, השירה העברית בימי הביניים, המהפכה הסגנונית בשירה העברית מאמצע שנות החמישים של המאה העשרים]. כל השירים שיידונו נוטים לדעתי, במידה זו או אחרת של קרבה, אל אחד משני קטבים סגנוניים: סגנון הנשגב (הרטוריקה של הנשגב) והסגנון האירוני. מנקודת מבט זו אפשר יהיה להבחין לא רק בהבדלי סגנון דקים אלא גם בחוט השדרה המקשר בין סגנונות שונים. בקורס נעמוד על עיצובם הלשוני-הסגנוני של השירים (מבחר המילים, משלב הלשון, התחביר, הריתמוס, הפיסוק) בזיקה למציאות החיים, לפואטיקה או לאידיאות המתבטאות בתקופות השונות.

The course will deal with poetic styles that characterize some of the main stations in the history of Hebrew poetry (for example, biblical poetry, medieval Hebrew poetry and the stylistic revolution in Hebrew poetry from the mid-1950s). Each of the poems to be discussed tends, in my view, in one way or another towards one of two stylistic poles: the sublime (rhetoric of the sublime) or the ironic. This perspective allows one not only to make fine stylistic distinctions but also to identify the elements that connect different styles. In the course we will discuss the poems’ linguistic-stylistic design (choice of words, linguistic register, syntax, rhythm, punctuation) in relation to reality, poetics or the ideas of the periods in question. Course requirements: Final examination.

 
0614-3011-01
 עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים
 Stylistic Explorations in Medieval Hebrew Rhymed Prose
ד"ר נוב עידיתשיעור רוזנברג104 ד'1400-1200 סמ'  ב'

  עם קץ תור הזהב והנדידה צפונה לתחומה של ספרד הנוצרית, ירדה השירה העברית מגדולתה ואת מקומה בפסגת היצירה העברית תפסה סוגה חדשה לגמרי - המקאמה: הסיפורת המחורזת, סוג ספרותי שהתקבל בספרות העברית מן הספרות הערבית. ספרות המקאמה נוצרה באקלים חברתי ותרבותי שונה מזה של תור הזהב; בעוד שירת תור הזהב פנתה לחברה אליטיסטית ומשכילה, המקאמות - בהלך הרוח העממי שלהן - פנו לשכבות חברתיות שונות – מן המשכילים ועד לפשוטי-עם. ספרות זו העמידה על כן עולם מגוון, שכל קורא יכול היה למצוא בו את טעמו: ריאליסטי ופנטסטי, אליטיסטי וגס רוח, מלא בפתגמי חָכמה – ובניבולי פה, מוסרי ופורץ גדר, משעשע ומקומם, קסום ומרתיע. אך יותר מן העושר התוכני, כמו שכתב ש. ד. גויטיין (בהתייחסו למקאמה הערבית), "המקאמה, לפי עצם מהותה וכוונתה, היא קודם כל מלאכת אמנות לשונית, מעשה אורנמינטיקה במלים ומליצות", ועלינו להעריך אותה "קודם כל כמבעו הקיצוני ביותר של פולחן הלשון". בקורס נקרא מבחר סיפורים עבריים מחורזים (משל: שלמה אבן צקבל, יוסף בן מאיר אבן זבארה, יהודה אבן שבתי, יהודה אלחריזי, עמנואל הרומי) ונעמוד על הפואטיקה של הסוגה בדגש על האמצעים הלשוניים המשרתים את פולחן הלשון האופייני לסוגה.  

With the demise of the Golden Age and the move northward into Christian Spain, Hebrew poetry lost its position at the apex of Hebrew creative writing to a completely new genre, the maqama, rhymed prose fiction, which Hebrew literature borrowed from Arabic. Maqama literature was produced in a social and culture climate that differed from that of the Golden Age. While the poetry of the latter was composed for an educated elite, the more popular character of the maqamas caused them to appeal to a broader audience, the educated and the common people alike. This literature created a variegated world in which every reader found something to his taste, whether realistic or fantastic, elitist or crude; it was filled with gnomic maxims as well as obscenities, virtue and sin, the amusing and the revolting, the charming and the offensive. However, as S.D. Goitein wrote (concerning the Arabic maqama), even more than its rich contents, “the maqama, by its very essence and purpose, is first-and-foremost a linguistic work of art, an ornamental composition of words and verbal embellishments”, and should be assessed “primarily as a most extreme expression of the cult of language”. In the course we shall read a number of Hebrew rhymed stories (by Shlomo Ibn Saqbal, Joseph Ben Meir Ibn Zabara, Yehuda Ibn Shabtay, Yehuda Alharizi and Immanuel Haromi) and discuss the genre’s poetics, focusing on the linguistic devices that serve the “cult of language” that is characteristic of the genre. Course requirements: Final examination.

 
0614-3012-01
 העברית הנורמטיבית הלכה למעשה
 Theoretical and Practical Aspects of Normative Hebrew
ד"ר גונן עינתשיעור רוזנברג205 ב'1800-1600 סמ'  א'

בקורס יידונו היבטים תאורטיים ומעשיים בהתגבשות העברית הנורמטיבית. נלמד מושגי יסוד בהכוונת לשון, נתוודע לעבודת ועד הלשון ולעבודתם של יחידים בראשית התגבשותה של העברית הישראלית החיה, ומשם נתקדם לפועלה של האקדמיה ללשון בהסדרת הדקדוק הנורמטיבי.

דגש מיוחד יינתן להיכרות עומק עם החלטות האקדמיה בדקדוק, בתחביר ובשימושי הלשון. נלמד את פסיקות האקדמיה בתחומים השונים, ונחקור את דרכי הפסיקה ואת הלבטים העולים בעבודת האקדמיה.

דרישות הקורס: נוכחות, עבודה פעילה במהלך הקורס, הגשת עבודה מסכמת.

This course discusses the theoretical and practical aspects in the formation of normative Hebrew. It presents the basic concepts of language standardization, and will feature an examination into the work of the Committee of the Hebrew Language, as well as the work of personalities in the early days of the formation of the living Israeli Hebrew language.  The course then proceeds to analyze the role of the Academy of Hebrew Language in establishing normative grammar. In particular, the course will study in-depth the Academy's decisions concerning grammar, syntax, and language use. The course will examine the rulings of the Academy in various fields, researching the ways in which the rulings are established, and identifying the numerous trends that have arisen in the Academy’s work. 

 

 
0614-3101-01
 מבוא לארמית גלילית
 Galilean Aramaic
פרופ מורגנשטרן משהשיעור רוזנברג204 ד'1400-1200 סמ'  א'
שיעור רוזנברג204 ד'1400-1200 סמ'  ב'

קורס זה נועד להכשיר את המשתתפים לקרוא טקסטים בארמית הגלילית, הן במהדורות מודפסות הן בכתבי-יד. הקורס מתבסס על לימוד שיטתי של צורות הבסיס ועל קריאת קטעים נבחרים מן ההספרות התלמודית הארצישראלית. דגש מיוחד יותן על השימוש היעיל בחומר העזר המלווה את הקורס. חומר עזר זה הוכן על סמך כתבי-היד המדויקים ביותר הנמצאים בידינו היום, והוא מתבסס על מצב המחקר כיום. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינת בית.

This course aims to enable to participants to read texts in Galilean Aramaic, both in printed editions of the texts and in manuscripts. The course is based upon the systematic study of the basic forms and selected readings from Palestinian Rabbinic literature. Particular emphasis is placed upon the effective use of the grammatical aids that accompany the course. These aids have been prepared from the most accurate textual witnesses that are currently available, and are based upon the current state of research.

 
0614-3503-01
 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות
 Dialectology and the Living Semitic Languages
פרופ מוצפי יחזקאלסמינר רוזנברג212 ג'2000-1800 סמ'  א'
סמינר רוזנברג102 ג'2000-1800 סמ'  ב'

הקורס יחל בהקניית מושגי יסוד ובעיון תאורטי בדיאלקטולוגיה כתחום בלשני‏, וימשיך בסקירה של מרקם הלשונות והלהגים השמיים בני זמננו במרחב הדיבור הארמי‏, הערבי‏, הדרום ערבי והחבשי‏. ייבחנו תהליכים ותופעות הנוגעים להתפתחות דיאלקטים לא רק מן ההיבט הגאוגרפי אלא גם על בסיס אתני או עדתי-קהילתי‏, ובאשר לערבית גם על פי אופי התיישבותם של הדוברים‏ - עירונים‏, כפריים ונוודים‏. נבחן היבטים סוציולינגוויסטיים המאפיינים וריאציות לשוניות‏, לרבות בעברית הישראלית‏. נעמוד על המתודולוגיה הכרוכה בשרטוט מפות דיאלקטים ובניתוחן ונעיין באטלסים בלשניים ובשאלונים המשמשים מחקרי שדה שתכליתם מיפוי דיאלקטולוגי‏. כמו כן נדון בשיטת המיון הגנטי של שפות וצבירי-דיאלקטים‏. 

This seminar begins with theoretical aspects of dialectology, including key terms and  principles related to this linguistic field. This will be followed by a discussion on the  classification of languages and dialects and a survey of contemporary Semitic languages in  the Aramaic, Arabic, South Arabian and Ethiopic speaking-areas. Various processes and  features related to the development of   geographical, communal and ethnic dialects will be  discussed, along with the variability of Arabic dialects according to the nature of   settlement - urban, rural and nomad. Sociolinguistic aspects of Israeli Hebrew shall also be  examined, as well as contact-induced features which are the result of various influences  among the Semitic languages themselves and between Semitic and other languages.

Among the primary methodological aspects related to dialectology which will be acquired  by the participants are the analysis and charting of linguistic maps and atlases and the  usage of questionnaires in fieldwork. Knowledge in Semitic linguistics is not a  rerequisite  for this course.

 
0614-3504-01
 עיונים תחביריים, סמנטיים ולקסיקליים בעברית בת ימינו
 Syntactic, Semantic and Lexical Studies in Contemporary Hebrew
ד"ר סיידון ורדסמינר רוזנברג204 ג'1600-1400 סמ'  א'

עיון במגוון סוגיות מתחום התחביר, המשמעות והמילון של העברית בת ימינו תוך היכרות עם ספרות מחקר עדכנית

The course will be devoted to the study of various syntactic, semantic and lexical issues related to contemporary Hebrew, while introducing the students to updated research.

 

 
0614-3603-01
 העברית הישראלית במבט דיאכרוני
 Diachronic Processes in Israeli Hebrew
ד"ר גונן עינתסמינר רוזנברג206 ג'1400-1200 סמ'  ב'

שלא כבשפות חיות אחרות, העברית המודרנית אינה נהנית מרציפות היסטורית והמתח המובנה בין ישן לבין חדש מתעצם בה. חלק גדול מהווריאציות הלשוניות הנוהגות היום יסודן בשלב הראשון של עברית ישראלית, השלב שבו עוצבו מבני הלשון החדשה. בשל העובדה שהדקדוק המתוכנן שמורים ואנשי לשון ניסו להקנות לא התקבל במלואו, נוצרו וריאציות לשוניות המלוות אותנו עד היום.

משתתפי הסמינר יתנסו בעבודה מעשית עם חומרים מתקופות לשון שונות של העברית החדשה, ויעסקו בחקירה עצמאית מונחית. השיעורים יתקיימו במתכונת מעבדה, ולצד הדיון התאורטי תיעשה עבודה עצמאית מונחית.

Unlike most living languages, which typically develop continuously throughout history, spoken Hebrew is characterized by historical discontinuity. Many of the linguistic characteristics of present-day Hebrew are rooted in phase I of Modern Hebrew, during which linguistic patterns and structures were consolidated. We can, therefore, explain some of the linguistic variations found today as the result of partial acceptance of the planned linguistic standard, from the revival period of MH to the present.

Seminar participants shall undertake a research project that utilizes materials from various periods of MH, pursuing guided work.

Course requirements: Active participation and submission of a referat paper or seminar paper .

 
0614-4013-01
 חקר שינויי לשון בעברית הישראלית
 Diachronic Processes in Israeli Hebrew
ד"ר גונן עינתסמינר רוזנברג204 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סוגיית השינוי הלשוני נידונה בבלשנות העולם, וגם בעברית הישראלית מחקרים שונים עוסקים בנושא בהיבטי חקירה מגוונים. בקורס זה נעסוק בתהליכי לשון שחלו בעבר ועדיין חלים בעברית הישראלית, ונסקור את הכלים העומדים לרשותנו בחקירת השינוי הלשוני בעת החדשה.

משתתפי הסמינר יתנסו בעבודה מעשית עם חומרים מתקופות לשון שונות של העברית החדשה ויעסקו בחקירה עצמאית מונחית. השיעורים יתקיימו במתכונת מעבדה, ולצד הדיון התאורטי תיעשה עבודה עצמאית מונחית.

  דרישות הקורס: השתתפות פעילה, הגשת רפרט או עבודה סמינריונית.

The issue of language change has been discussed in linguistics literature.  Israeli Hebrew has also been the subject of inquiry in numerous works, researching its transformations from a wide variety of angles.  This course addresses the linguistic processes that have occurred within Israeli Hebrew in the past and present. It surveys the tools available to research linguistic change in the modern era.  

Seminar participants shall undertake a research project that utilizes materials from various linguistic periods, pursuing guided work.

Course requirements: Active participation and submission of a referat paper or seminar paper).

 
0614-4014-01
 דיאכרוניה בעברית ובשפות השמיות
 Diachrony in Hebrew and the Semitic Languages
פרופ מורגנשטרן משהסמינר רוזנברג204 ג'1400-1200 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר ידון בהיבטים השונים של הדיאכרוניה בעברית ובשפות השמיות, ובהם שינויים אורתוגרפיים, מורפולוגיים, תחביריים ולקסיקליים; גרמטיקליזציה; דיאלקטולוגיה ו וקוינאיזציה; והתפתחויות בפילולוגיה ובפרשנות.

Diachrony in Hebrew and the Semitic Languages

The seminar will discuss different aspects of diachrony in Hebrew and the Semitic languages, including orthographic, morphological, syntactic and lexical change; grammaticalization; dialectology and koineization; and philological and exegetical development. 

 

 
0614-4015-01
 היבטי לשון בכתבי היד של ספרות חז"ל
 Linguistic Aspects of Rabbinic Literature Manuscripts
ד"ר אריאל חנןסמינר רוזנברג207 ג'1600-1400 סמ'  א'
סמינר רוזנברג207 ג'1600-1400 סמ'  ב'

במהדורות הדפוס של ספרות חז"ל נעלמו תופעות לשון רבות המאפיינות את לשון חכמים. המדפיסים, שהכירו היטב את לשון המקרא, ניסו לתקן ולשפר את "שיבושי הלשון" שמצאו בכתבי היד, ובכך טשטשו את ייחודי הלשון של לשון חכמים. בסמינר נעיין יחד בכתבי היד המובחרים של ספרות התנאים (המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה) ובעברית שבכתבי היד בחיבורים אחדים מתקופת האמוראים, נדון בתופעות המיוחדות לכתבי היד כגון מחיקה ותיקון וטעויות במסירת הנוסח, נתוודע לענפי הנוסח של ספרות חז"ל ולהבדלי הלשון ביניהם, ונתחקה אחרי הבדלים בין מסורות שונות של לשון חכמים.  

הנוכחות חובה. מטלת הסיום – עבודה  . משקל העבודה בציון הסופי הוא 90 אחוזים ומשקל ההשתתפות הפעילה בשיעורים – 10 אחוזים. 

 

Linguistic Aspects of Rabbinic Literature Manuscripts

In printed editions of Rabbinic literature, many linguistic phenomena unique to Rabbinic Hebrew have disappeared. The printers, who were more familiar with Biblical Hebrew, tended to improve and correct the "errors" they found in the manuscripts, and by doing so they blurred the unique Rabbinic Hebrew linguistic features of the original texts. In this seminar we will read reliable manuscripts of Tannaic Hebrew (Mishna, Tosefta and Halakhic Midrash), and some Hebrew manuscripts from the Amoraic Period. We will discuss phenomena unique to manuscripts such as deletion and correction and we will get acquainted with the linguistic differences between different versions of Rabbinic Hebrew texts.

 
0614-4016-01
 עיוני לשון בפרוזה העברית בימי הביניים
 Linguistic Aspects of Medieval Hebrew Prose
ד"ר אריאל חנןסמינר רוזנברג204 ג'1800-1600 סמ'  א'
סמינר רוזנברג204 ג'1800-1600 סמ'  ב'

בימי הביניים נתרחבו מאוד צורכי ההבעה בעברית. לצד הכתיבה המסורתית של פרשנות מקרא ותלמוד ושל חיבורי הלכה, נכתבו בעברית בפעם הראשונה חיבורים רבים במדעים ובפילוסופיה, ונתעורר צורך לתרגם לעברית חיבורים שנכתבו במקורם בארמית ובערבית. בסמינר נעיין בכתבי הפרוזה העבריים במרכזי היהודים בתפוצות השונות, כגון בבל, ספרד, פרובנס ואשכנז, נכיר את סוגות הפרוזה המגוונות ואת הכותבים המרכזיים ואת חיבוריהם, ונדון בסוגיות בתחומי אוצר המילים, הסמנטיקה והתחביר בעברית של ימי הביניים.

הנוכחות חובה. מטלת הסיום – עבודה  . משקל העבודה בציון הסופי הוא 90 אחוזים ומשקל ההשתתפות הפעילה בשיעורים – 10 אחוזים. 

The need for written expression in Hebrew expanded vastly during the Middle Ages. In addition to the traditional writings of Biblical and Talmudic exegesis and Jewish law, for the first-time books on science and philosophy were written in Hebrew. There was also a need to translate to Hebrew books originally written in Arabic and Aramaic. In this seminar we will become familiar with the main prosaic writings from some of the Jewish centers across the globe such as Babylon, Spain, Provence and Ashkenaz, and with their authors. We will discuss issues of vocabulary, semantics, and syntax of their Medieval Hebrew.

 
0614-4017-01
 עיונים לשוניים בסרך היחד מקומראן
 Linguistic Aspects of the Scroll of the Community From Qumran
פרופ מורגנשטרן משהסמינר רוזנברג212 ג'1200-1000 סמ'  א'
סמינר רוזנברג212 ג'1200-1000 סמ'  ב'

סרך היחד נמנה עם חשובי הטקסטים הכיתתיים מקומראן. עותק שלם כמעט נתגלה במערה א בקומראן, והחיבור שרד בעוד כתריסר קטעים במערות אחרות. החיבור כתוב בעברית שמרנית מאוד, בסגנון השואב רבות מספרי המקרא. בקורס זה נעיין בחיבור ונשווה בינו ובין מקורותיו המקראיים כדי להבין כיצד שיבץ המחבר את חומריו המקראיים ובאיזו מידה שמר על סגנון מקראי קלאסי.

The Scroll of the Community is one of the most important sectarian texts from Qumran. A complete copy was discovered in Qumran Cave 1, and the work has survived in around a dozen fragments from other caves. The work is written in an extremely conservative language, which draws many of its formulations from biblical text this course we shall examine the text and compare it to its biblical sources in order to understand how the author integrated his biblical materials and to what degree he preserved a classical biblical style. 

 
0614-6002-01
 קריאה בטקסטים קלאסיים
 Guided Reading in Classical Texts
ד"ר חזון רעיהשיעור רוזנברג106 ד'1600-1400 סמ'  ב'

קריאה בטקסטים קאנונים של העברית החל מהמקרא ועד ספרות ימינו, תוך הדגשת המאפיינים הלשוניים של כל רובד.
הרישום לשיעור באישור המרצה.
נוכחות חובה.מטלת סיום- עבודה.

Guided Reading in Classical Texts

 
0614-6003-01
 מחקר מתקדם א: קריאה אקדמית באנגלית
 Contemporary Research1: Academic Reading in English
פרופ מורגנשטרן משהשיעור רוזנברג204 ג'1000-0800 סמ'  א'

בקורס נקרא וננתח מבחר מאמרים אקדמיים באנגלית העוסקים בעברית ובשפות השמיות. כל מאמר נבחן מרמת מבנה הטיעון ועד דרכי הציטוט וההפניות בו, וכן נתוודע למונחים ולמושגים בסיסיים בתחום מחקר זה.  

 

 In this course we shall read and analyze a selection of academic publications on Hebrew and the Semitic languages written in English. The publications will be examined to determine their argument structure and methods of citation and proof. We shall also gain acquaintance with many basic terms of the discipline.

 

 

 
0614-6004-01
 מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים
 Contemporary Research 2: Databases and Digital Sources
פרופ מורגנשטרן משהשיעור ד'1000-0800 סמ'  ב'

המחקר הבלשני והפילולוגי בימינו מחייב שימוש בבסיסי נתונים ובכלים דיגיטליים שרבים מהם זמינים לשימוש חופשי ברשת האינטרנט. בקורס נתוודע לכמה ממקורות המידע הדיגיטליים החשובים ביותר כיום, ונעמוד על יתרונותיהם ועל חסרונותיהם.

 Linguistic and philological research today is impossible without the use of database and other digital sources, many of which are freely available on the internet. In this course, we shall gain acquaintance with some of the most important resources and learn to appreciate their strengths and weaknesses.