שנה"ל תשע"ט

0607-5100-01
 תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות
 Advanced Theories: Humanities and Arts
ד"ר רוזמרין מריםשיעור רוזנברג205 ה'1000-0800 סמ'  ב'

 

מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס היא היכרות מעמיקה ושיטתית עם נושאים מרכזיים בתיאוריה פמיניסטית עכשווית.

תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

הקורס יאורגן סביב מושגים מרכזיים בתיאוריה פמיניסטית, ויציג גישות פמיניסטיות שונות סביב אותו המושג.

דרישות הקורס:

קריאת החומר לפני השיעור, הגשת עבודת סיום קורס.

לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

The course introduces contemporary feminist theories, and debates in this field. It aims at bettering the students' competency in disciplinary research and in textual interpretation. In class we will explore the connections between theoretical concepts and feminist struggles. We will learn to use the practice-theory connections as a critical tool.

 

 
0607-5101-01
 תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה
 Advanced Theories Law & Society
פרופ הקר דרור דפנהשיעור רוזנברג205 ה'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידות לתיאוריות מתקדמות העוסקות בהבניות החברתיות של נשיות וגבריות כפי שהן באות לידי ביטוי במשפט. הדיון במשפט יהווה אמצעי לדיון תיאורטי באופנים שבהם החברה מתייחסת למערכות היחסים שבין נשים לגברים, מעצבת זהויות מיניות דיכוטומיות והיררכיות, ומתעלמת מחוויות החיים של נשים. בנוסף לדיון התיאורטי, הקורס מבקש להפגיש את התלמידות עם מתודולוגיות מחקר שונות המשמשות את הדיסציפלינה הסוציולוגית ואת חוקרי המשפט ולדון בהיבטים המגדריים של העמדות האפיסטמולוגיות העומדות בבסיס המתודות השונות

מטלת סיום: עבודה

מרכיבי הציון באחוזים: יש להקפיד על נוכחות בכל השיעורים. היעדרות מיותר מ-2 שיעורים תשלול זכאות לציון.
100% מהציון – עבודה בכתב שתעסוק בסוגיה חברתית-משפטית בהקשר הישראלי, תוך בחינתה לאור התיאוריות והמתודולוגיות שתלמדנה בקורס, או, כתיבת ערך בויקיפדיה-עברית על מושג תיאורטי הקשור במגדר.

 

The goal of the course is to expose the students to advanced feminist theories dealing with law and society. The discussion about the law will be a mean to a theoretical discussion about the ways society relates to the relations between women and men, constructs gendered dichotomist and hierarchical identities and ignores life experiences of women. In addition to the theoretical emphasis, the course will explore different research methodologies used by the sociology discipline and those who study the law and will discuss the ontological standpoints that are at the base of the different methodologies.

 
0607-5304-01
 מגדר וטראומה
 Gender & Trauma
ד"ר זיו אפרתסמינר רוזנברג212 ג'1400-1200 סמ'  ב'

 

הסמינר יעסוק בטראומה חברתית (טראומה עיקשת) שהגורם לה הוא מבנה חברתי דכאני: סקסיזם, הומופוביה, גזענות והשפעותיה על הסובייקטיביות. הסמינר יתמקד בהצטלבויות של השיח הפסיכואנליטי עם השיח על טראומה ועם תיאוריה ביקורתית פמיניסטית, קווירית ופוסט קולוניאלית על מנת להדגיש את היחסים בין טראומה חברתית, בושה ומלנכוליה. מתוך כך, הסמינר יעסוק בפיתוחה של פרדיגמת חשיבה חדשה על דיכוי חברתי כתצורה של טראומה.
במסגרת הקורס נקרא טקסטים מאת: מרתה נוסבאום (Nussbaum), שרה אחמד (Ahmed), ג'ודית באטלר (Butler), קלי אוליבר (Oliver), אן סווטקוביק (Cvetkovic) ג'ורג'יו אגמבן (Agamben), איב סג'דוויק (Sedgwick) ורבות אחרות. 
 
הערה: לא פתוח למשתתפי קורס 0608.5304.01 בשנים תשס"ח ותשס"ט.

חובות: 
א. חובת נוכחות
ב. רפרט קצר ועבודה סמינריונית (20 עמודים)
ג. דו"חות קריאה שבועיים על חובות הקריאה (עד עמוד)

הרכב הציון:
20% דוחות קריאה ונוכחות. 80% עבודת סיכום.

 

The seminar deals with social traumas that result from oppression: sexism, homophobia, racism and their impact on the formation of subjectivity. Social trauma, melancholy and shame will be explored in the context of the psychoanalytic, feminist, post-colonial and queer discourses. Thus, the seminar focuses on the attempt to develop a conceptual paradigm for thinking of social oppression in terms of trauma. Reading materials include texts by Marta Nussbaum, Sara Ahmed, Judith Butler, Kelly Oliver, Ann Cvetkovich, Giorgio Agamben, Eve Sedgwick and others.

 
0607-5312-01
 הגישה הפרקטית לשינוי מגדרי
 The Practice Approach to Promoting Gender Equality
ד"ר לרר זאבסמינר ביה"ס לשפות101 ג'1800-1400 סמ'  א'
גב' בן-אליהו הדס

 

הגישה הפרקטית לשינוי מגדרי (בעבר: הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים)

*** הקורס סגור למי שהשתתפה בקורס הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים בשנים קודמות

נקודת המוצא של הסמינר היא שארגונים מהווים זירה מרכזית לייצור ושכפול מגדר ותהליכי מגדור, ובכך מעצבים את החוויות, ההזדמנויות והזהויות שלנו כנשים וכגברים. מרכזיותם של ארגונים בחיינו הביאה להתפתחותו של גוף ידע עשיר ביחס לחסמים ומבני הכוח המגדריים בארגונים, אולם תרגום הבנות אלה לשינויים משמעותיים ביחסי הכוח בארגונים נתקל בקשיים גדולים. מטרת הסמינר לסייע ביצירת הגשר בין הידע התיאורטי לשינוי המעשי.

במסגרת הסמינר נלמד לפענח ארגונים במשקפיים מגדריות ונבין את האופן בו מגדר פועל בארגונים ונרכוש כלים ופרקטיקות להטמעת שינוי ארגוני מגדרי. הסמינר מאפשר העמקה בידע תיאורטי ותרגומו להתנסות מעשית בגיבוש עמדה מגדרית-חברתית פעילה לקידום שינוי מגדרי.

הסמינר מקנה 4 שעות אקדמיות.

מטלות

כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב  בלשון אשה.

קורס זה מכוון להתנהל כמסגרת של למידה משותפת והוא משלב בין הרצאות פרונטליות, דיונים, התנסויות אישיות ודיווחים של הסטודנטיות בכתה.

עבודה סמינריונית – כחלק מן הדרישות בקורס, ידרשו הסטודנטיות לקיים פרויקט למידה של תהליך שינוי מגדרי בהקשר ארגוני, באופן אשר יביא לידי ביטוי את המושגים והמתודולוגיה הנלמדים בקורס. אופי הפרויקט יגובש באופן אישי עם המרצות. העבודה הסמינריונית היא מטלה אישית.

במהלך הקורס יתבקשו חלק מהסטודנטיות להציג את הפרויקט שלהן לדיון משותף בכיתה.  

הציון מורכב מנוכחות אישית ב-80% מהמפגשים, תרומה והשתתפות בדיונים בכתה, וכתיבת עבודה סמינריונית.

 

The ways intellectual knowledge is applied into social realities, and the ways real life experiences shape this knowledge is a fundamental concern of social scientists and social active individuals.
In the seminar, the concept of "social translation" between theory, social awareness and organizational change will be explored, focusing on the ways these translations are expressed and practiced in organizational settings and shape social realities. The seminar is aimed at equipping the students with conceptual and practical tools required to form an active position of gender responsibility and change in organizations, to experience such a position and learn from this experience.

 
0607-5313-01
 "משפחות טובות"- דיון במגדר ובמשפחה
 Good Families: Reconsidering Family and Gender Scripts
ד"ר להד כנרתסמינר גילמן319אד'2000-1600 סמ'  א'

 

בשנים האחרונות מושג המשפחה משתנה באופן דרמטי בישראל ובעולם. מכיוונים שונים נשמעות קריאות להצלתה של המשפחה, וסוכנים חברתיים שונים מעלים חששות מהתפרקותה ומהיעלמותה. לעומת קולות אלו, ספרות המחקר המגוונת העוסקת בסוציולוגיה התרבותית של המשפחה כיום מראה כי מוסד המשפחה כלל אינו מתערער אלא מעלה שאלות חדשות ביחס לכוחה, גבולותיה, מעמדה ותפקידיה של המשפחה ועיצובם המחודש של חוזים והסדרים מגדריים שונים. במסגרת הסמינר נבחן תפיסות תרבותיות וחברתיות מגוונות תוך דגש על תיאוריות וביקורות פמיניסטיות ביחס ליחסי שארות (kinship), הטרונורמטיביות, יחסי טבע-תרבות, בחירה חופשית, רומנטיקה, מימוש עצמי, אינטימיות וסדרי המחויבות והטיפול (care) הזוגיים והבין דוריים במקביל לניתוח המשמעויות התרבותיות והחברתיות המשתנות של מושגים אלו. בעידן של שינויים גלובאלים מואצים נתבונן כיצד המשפחה מגלמת ומניעה שינויים תרבותיים וחברתיים רחבים ונבחן כיצד שינויים אלו מכוננים, מפרקים ומחברים מחדש את הצורה החברתית המוגדרת וממוגדרת כמשפחה.
בין הנושאים שיעמדו במוקד הדיונים: מושג המשפחה, המשפחה כיחידה צרכנית; משפחות גלובאליות, חלחולה של הפסיכולוגיה אל היחידה המשפחתית; משפחות קוויריות, גירושים ופרידות, משפחות ללא ילדים, חד הוריות, משפחות משולבות,דודאות (Aunthood) פונדקאות, אימוץ, סחר בנשים וכלות למכירה. לצד קריאה ודיון ביקורתי בתיאוריות מגדריות ומחקרים חברתיים עכשווים, ננתח ייצוגים של מגדר ומשפחה בטקסטים תרבותיים שונים כגון סדרות טלוויזיה, קולנוע, ספרות, עיתונות, בלוגים, ופורומים באינטרנט.

מבנה הסמינר:
הסמינר הוא קורס סמסטריאלי המתמקד בסוגיות תיאורטיות ואמפיריות שונות. חלקו יתבסס על הרצאות ובחלקו האחר בחיפוש עצמאי של חומר קריאה, ניתוח ביקורתי של טקסט/ים, הצגה בכיתה וכתיבת עבודה סמינריונית.

חובות הסמינר:

1. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הסמינר. אין טעם להגיע לשיעורים ללא הטקסטים וללא קריאה מוקדמת שלהם! אני מצפה שההשתתפות שלכן בכיתה תהייה מבוססת על קריאה ועיבוד של המאמרים לפני ההגעה לשיעור. השתתפות זו מבחינה בין שיחת סלון לסמינר מחקרי מתקדם של תואר שני.

2. קריאת פריטי החובה ברשימת הקריאה.
3. הצגת נושא העבודה בכיתה (רפרט).

4. אתן מתבקשות לשלוח אלי עד תחילת חודש מאי פסקה עם נושא המחקר שלכן הכולל שאלת מחקר.  

5. הגשת עבודה כתובה בת 20 עמודים (גופן בגודל 12, רווח של שורה וחצי) או רפרט בין 6-8 עמודים.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית/ רפארט
מרכיבי הציון באחוזים: 90% עבודה כתובה, 10% הצגת רפרט

 

The increase of choice and plurality of family forms have led to increased attention to what is often perceived as the de-mystification of marriage and the overall “breakdown” of family life. Many speak of the “crisis” or “death” of the family and consider various “anti-family” mores as undermining the family institution. However, to a large extent, the ideal of the family and familism, still dominates public imagery and daily life. 
This course will focus on recent theoretical developments in studies of family life. It will introduce and analyze some of the key themes, preoccupations and debates that have characterized the study of family, intimacy in Western feminist sociological thought. The tone of the course will be analytical. It will critically scrutinize contemporary conceptions of the family, domesticity, intimacy, individuality and sociability as socially constructed social categories. Questions explored in this class will include “new families”, family and consumerism, the ideal family structure, gender categorization in our intimate relationship, adoption, surrogacy, care relations and global women trafficking. Subsequent topics of inquiry will include the changing notions of family based societies, happiness, well-being, femininity, masculinity and ideals and models of normativity, gender relations, social order and their attendant paradoxes.

 
0607-5317-01
 סדנה לכותבות תזה
 Graduate Thesis Workshop
ד"ר להד כנרתסדנה רוזנברג212 ה'2000-1800 סמ'  ב'

 

סדנה לכותבות תזה

Graduate Thesis Workshop

הסדנה מיועדת לתלמידות במסלול המחקרי, הנמצאות בשלבים שונים של עבודה על התזה. מטרת הסדנה לסייע להן לגבש הצעת מחקר, וללוותן בשלבים השונים של הכתיבה. במסגרת הסדנה נדון בסוגיות מתודולוגיות ותיאורטיות של כתיבת התזה, נעסוק בקריאה ובלימוד משותף מעבודות תזה ונתרגל שיפור במיומנות כתיבה. הסדנה תכלול הצגה של הצעות המחקר והתזה בשלבים השונים לצד מפגשים אישיים לצורך הדרכה הן בכתיבת הצעת המחקר הן בכתיבת עבודת הגמר עצמה.


חובות הסדנה: 

נוכחות במפגשים הקבוצתיים והאישיים וכתיבת עבודה
הערה: הקורס יוכר רק למי שהגישה עבודת תזה.

 

Graduate Thesis Workshop

This workshop provides advice and information on how to write a thesis. The heart of this class will be ongoing discussion about the student's research. Students will study about various methodological and theoretical approaches of writing a thesis and learn together from existing scholarly works. This seminar will include group discussions as well as personal supervisions.
 

Requirements: (1) Presence and participation throughout the seminar. (2) Submission of a paper at the end of the semester. 

 
0607-5321-01
 מגדר ורגשות
 Gender and Emotions
ד"ר להד כנרתסמינר ביה"ס לשפות501 ב'1800-1400 סמ'  ב'

 

שעות קבלה בתיאום מראש ל דוא"ל: lahadk@post.tau.ac.il

מהו אושר וכיצד השאיפה לאושר מהווה מנגנון ממשטר? מדוע רגשנות נתפסת כתכונה נשית? באילו אופנים כעס הוא רגש ממוגדר ומוגזע? למי מותר לבכות ובאלו נסיבות? ממה אנחנו מתביישים ובמה אנו מתגאות? מהו הון רגשי וכיצד ניתן לזכות בו? כיצד אנו מדמיינות רגשות ומעריכות מופעים רגשיים שונים? מהו רגש שנחשב פתולוגי ומהו רגש שנתפש נורמטיבי וכיצד ההקשרים החברתיים מבחינים בין הנורמלי לפתולוגי? מהם חוקי רגש ממוגדרים ועבודה רגשית? סמינר זה יעסוק בשאלות אלה ורבות אחרות תוך התבססות על ספרות מחקרית העוסקת בסוציולוגיה מגדרית של רגשות. מטרת הסמינר היא להציג סקירה מקיפה של תיאוריות, מושגים, וסוגיות מרכזיות במחשבה פמיניסטית וקווירית ולהבין באילו אופנים רגשות מובנים מבחינה חברתית.

במהלך הסמינר נשתמש בכלים האנליטיים של לימודי מגדר על מנת לחקור בצורה ביקורתית חוויות ומופעים רגשים שונים וננסה להבין את ההשלכות הפוליטיות של רגשות. אחת מהנחות היסוד של הסמינר היא שרגשות משוקעים באידיאולוגיות ושדות שיח שונים ואלו יכולים להפוך למקור לידע, להתנגדות ולהון חברתי. בחלקו הראשון של הסמינר נדון בתיאוריות על רגשות ומגדר ובחלקו השני יוקדש לחקר רגשות ספציפיים כגון אהבה, בושה, כעס, אכזבה אושר וחמלה - תוך התבססות על קריאה מעמיקה בכתביהן של חוקרות כמו שרה אחמד, ארלי הוכשילד, קתרין לוץ, קתרין וודוורד ורבות אחרות.

הסמינר הוא קורס סמסטריאלי המתמקד בסוגיות תיאורטיות ואמפיריות שונות. חלקו יתבסס על הרצאות ובחלקו האחר בחיפוש עצמאי של חומר קריאה, ניתוח ביקורתי של טקסט/ים, הצגה בכיתה וכתיבת עבודה סמינריונית.

חובות הסמינר

 

1. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הסמינר. אין טעם להגיע לשיעורים ללא הטקסטים וללא קריאה מוקדמת  שלהם! אני מצפה שההשתתפות שלכן בכיתה תהייה מבוססת על קריאה ועיבוד של המאמרים לפני ההגעה לשיעור. השתתפות זו מבחינה בין שיחת סלון לסמינר מחקרי מתקדם של תואר שני.

2. קריאת פריטי החובה ברשימת הקריאה.

3. הצגת נושא העבודה בכיתה (רפרט).

4. אתן מתבקשות לשלוח אלי עד תחילת חודש מאי פסקה עם נושא המחקר שלכן הכולל שאלת מחקר.

5. הגשת עבודה כתובה בת 20 עמודים (גופן בגודל 12, רווח של שורה וחצי) או רפרט בין 6-8 עמודים.

 

ציון הסמינר יקבע לפי שלושה מרכיבים:

10%- הצגת רפרט בן רבע שעה בפני משתתפות הסמינר. מטרת הרפרט אינה לסכם את המאמר אלא לחלץ מתוכו כמה טענות מעניינות בהקשר של נושא הסמינר. אנא שלחו אלי שלוש אופציות לפחות לשלושה מאמרים (מתוכם אבחר אחד) לכתובת ost.tau.ac.illahadk@p

90% הערכה של העבודה הסמינריונית הכתובה.

רשימת קריאה

(הרשימה כוללת קריאת חובה וקריאת רשות, מטלות הקריאה יקבעו משיעור לשיעור. מטרת רשימה זו בין השאר לסייע לכן בכתיבת העבודה הסמינריונית והכרה מעמיקה של הסוגיות שתעלינה במהלך הסמינר). אתן מתבקשות לחפש את פרטי הקריאה במאגרי המידע האוניברסיטאים.

Gender and Emotions

What is happiness and how does aspiration for happiness operates as a disciplinary mechanisms? Why is sentimentality perceived as a feminine trait? What is emotional capital and how can one acquire one? In what ways is anger gendered and racialized? Who is allowed to cry and under which circumstances? What are we ashamed of and what are we proud of? How do we imagine emotions and evaluate different emotional performances? Which feelings are considered as admirable and in which social contexts? What are gendered emotional rules and emotional work? This seminar will deal with these and many other questions, based on wide range of research literature exploring the gendered sociology of emotions. The purpose of the seminar is to present a comprehensive review of theories, concepts, and analyse some of the central themes in feminist and queer thought.

During the seminar we will use the analytical tools of gender studies to critically explore different emotional experiences and displays and carefully explore it’s political attributes and implications. As such, one of the basic assumptions of the seminar is that emotions are embedded in different ideologies and sets of discourses.  During the first part of the seminar we will explore theories of gender and emotion and in the second part study specific emotions such as shame, happiness and loneliness. Our discussions will be based on an in-depth reading of the writings of researchers such as Sarah Ahmed, Arllie Hochschild, Katherine Lutz, Katherine Woodward and many others.

 

 
0607-5402-01
 חיות בסרט
 True Lies: the New Woman in Contemporary Cinema
ד"ר הלפרן רונישיעור גילמן281 ד'1800-1600 סמ'  ב'

 

מהן האפשרויות שכותבת הוליווד לנשים על המסך (ובעולם)?

בסרט 'מועדון האקסיות' (1996) מסבירה גולדי הון למנתח הפלסטי שלה: "ישנם רק שלושה גילאים אפשריים לאשה בהוליווד: הבייב, התובעת המחוזית, ו(לנהוג את) מיס דייזי".

הסרט הזה הוא אחד משורה ארוכה של סרטים שנוצרו בשני העשורים האחרונים והמתכתבים בצורה גלויה או סמויה עם הרעיונות של הגל השני של הפמיניזם. השיעור יבקש לחקור את האופן שבו מתמודדת הוליווד עם סוגיית 'האשה החדשה'  והאפשרויות שנפתחו עבורה בעולם בעקבות ההישגים הפמיניסטיים. אנו נתרכז סביב השאלה כיצד מופיעות כמו גם כיצד מסוכלות/ מוכחדות אפשרויות כוח הפעולה וההשפעה שכותבת הוליווד לנשים על המסך (ובעולם)?'

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה וצפייה עצמאית משיעור לשיעור.

מרכיבי הציון הסופי: עבודה מסכמת.

 

"There are only three ages for women in Hollywood: babe, district attorney and Driving Miss Daisy" (Goldie Hawn in The First Wives Club). 
How has the 'new Hollywood' responded to the 'new woman'? During the course we will investigate contemporary cinema's ambivalent and complex relationship with gender and sexual identities in the wake of feminism.

 
0607-5405-01
 תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים
 Gendered Temporalities: Feminist Interpretations of Time, Age & the Life-Course
ד"ר להד כנרתסמינר רוזנברג212 ה'2000-1600 סמ'  א'

 

"זמן" מהווה ממד מרכזי בארגון הסדר החברתי וביצירתן של קטגוריות ונורמות חברתיות שנתפסות כטבעיות ומובנות מאליהן. באמצעות "הזמן", אנו מייצרות סדר חברתי, נורמות, קצבים קולקטיביים, ידע ומשמעות. נורברט אליאס הסביר בספרו על הזמן כי "זמן" מהווה אמצעי לאוריינטציה במפגש בין הטבעי לחברתי ומאפשר רגולציה של חיים חברתיים. כך, לוחות שנה ושעונים חברתיים שונים מייצגים ומבנים סטנדרטיזציה נורמטיבית של טמפורליות וזהות עצמית. אידאולוגיות ומוסדות חברתיים שונים כגון המדינה, שוק העבודה והמשפחה לוקחים חלק פעיל בהבנייתם של נורמות ומבנים טמפורלים הגמונים. כך למשל חוויית הזמן המערבי המודרני מזוהה עם זמן לינארי וערכים "גברים" כגון יצרנות, פרודקטיביות, קדמה, קוהרנטיות ויציבות לעומת "הזמן הנשי" המזוהה עם יחסיות ומעגליות. סמינר זה ידון בהרחבה בספרות פמיניסיטית וקווירית שמעלה ביקורות מגוונות על דפוסי ותבניות זמן הגמוניים; יבקר את הדיכוטומיות של זמן נשי/גברי ויבדוק את הממדים הטמפורליים של יחסי כוח וזהויות מגדריות, אי שוויון, תהליכי חיברות ושייכות. נדון במהלכו בקשרים שבין סקסיזם לגילנות, בתפיסות של "מהלך החיים" ותחנות הזמן השונות שלו, בהבניות החברתיות של זמן טבעי-חברתי, זמן חופשי, זמן משפחתי, זמני עבודת הבית, החובה לאזן בין חיי משפחה לעבודה וזמן הטרונורמטיבי. מטרת הסמינר, בין היתר, תהיה להציב כמה וכמה סימני שאלה/ביחס ל להבניות החברתיות הרווחות ביחס ל"תזמון נכון", תפיסות של קדמה, השהייה, לינאריות, מעגליות, דוריות, יצרנות והמשכיות תוך התייחסות לכינון של זהויות וסדרים חברתיים ומוסריים שונים. הסמינר יתבסס על קריאה משותפת בכיתה של טקסטים קלאסיים ועכשוויים מאת נורברט אליאס, פייר בורדייה, טום בולסטרוף, ג'ודית הלברסטם, קתלין וודוורד, סוזן סונטג ועוד.

דרישות קדם לקורס: קורס בנושא מגדר

חובות הסמינר:

1. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הסמינר. אין טעם להגיע לשיעורים ללא הטקסטים וללא קריאה מוקדמת שלהם!
2. הצגת מאמר אחד (אלו המסומנים בכוכבית ברשימת הסילבוס) במהלך הסמסטר בפני הכיתה.

3.הגשת עבודה כתובה בת עשרים עמודים.

מרכיבי ציון הסמינר:

ציון הסמינר יקבע לפי שני מרכיבים:

10%- הצגת רפרט בן 15 דקות בפני משתתפות הסמינר.

90% כתיבת עבודה.

 

"Time" is a central dimension of social order, provides us with a sense of orientation, constitutes and reflects taken for granted and normative structures of domination. Through "time", we create social orders, norms, collective rhythms, bodies of knowledge, meaning and morality. This course will discuss in detail feminist and queer scholarship which criticizes hegemonic temporalities and aims to revisit binary notions such as “feminine time” “masculine time” and examine the temporal dimensions of power relations and gender identities. The tone of the course will be analytical during which we will also discuss the relations between ageism and sexism, images of the life course and its various time stations, the gendered duty to balance between work and family life, “free time”, hetrenormative time and family time. The course’s readings include classical and contemporary texts written by Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Tom Boellstorff, Judith Jack Halberstam, Kathleen Woodward, Susan Sontag, and more.

 
0607-5407-01
 פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה-21: מבוא
 Mizrahi Feminisms in the Beginning of the 21st Century
ד"ר השש יאלישיעור רוזנברג212 ד'1200-1000 סמ'  א'

 

פמיניזם מזרחי ביקש לטפל בסוגיות שהיו רלוונטיות לנשים מזרחיות: הדרה תרבותית ותיוג חברתי, עוני, סימון הפריון המזרחי כאיום לאומי, יחסים בין נשים אשכנזיות, ערביות ומזרחיות במאבק הפמיניסטי, יחסים בין גברים לנשים, מיניות ועוד. מבחינה תיאורטית שאב השיח הפמיניסטי מזרחי בישראל ממספר מקורות מרכזיים של תסיסה אינטלקטואלית: תיאוריה פמיניסטית, תיאוריה מעמדית, תיאוריה פוסט קולוניאלית, תיאוריה קווירית ולימודי תרבות. מקורות אלו העשירו את המאבק של הפמיניזמים המזרחים אך גם יצרו שורה של אפשרויות למאבק בהקשר מצומצם של משאבים. קורס זה יבחן את ההיסטוריה של הפמיניזמים המזרחים בישראל, את המקורות התיאורטיים ואופני הפעולה שלהם ואת הקשר בינם לבין תנועות פמיניסטיות לא לבנות. כמו כן נבחן את הדילמות העולות בניסיון לשלב בין מאבק תרבותי למאבק חברתי כלכלי ואת שיתופי הפעולה המתאפשרים במציאות החברתית פוליטית בישראל. הקורס יעקב אחר התפיסות השונות שהתפתחו בקרב נשים מזרחיות פעילות מסוף המאה ה-19 ועד ימינו ויבחן את התיאוריות והפרקטיקות שמציעים הפמיניזמים המזרחיים בהקשר של תנועות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות רחבות – קולוניאליזם, גזענות, לאומיות וגלובליזציה. ננסה להבין את המתח הדיאלקטי שבתוכו נכתבות התביעות הפוליטיות של הפמיניזם המזרחי: בין מאבק לשייכות לבין ביקורת חברתית נוקבת, בין רנסנס תרבותי וניכוס מחדש והמצאה של מסורת שנשכחה לבין התמערבות, בין מעמד לתרבות ובין עוני לשאיפה להתברגות בעמדות מפתח.

קורס מ"א, 2 ש"ס (פתוח לתלמידות ב"א משנה ג' ואילך).

חובות הקורס: הגשת עבודה מסכמת, קריאת מאמרים, נוכחות מלאה בשיעורים.

הרכב הציון:
השתתפות פעילה – 10%
מטלת אמצע – 10%
עבודה מסכמת – 80%

 

Mizrahi Feminism sought to deal with issues relevant to Mizrahi women: poverty, education, cultural exclusion, social tagging, reproductive rights, sexuality, relations between Ashkenazi, Arab and Mizrahi women in the feminist struggle and gender relations. Theoretically the Mizrahi feminist discourse draws from several intellectual sources: feminist theory, class theory, post colonial theory, queer theory and cultural studies. These sources enriched the Mizrahi struggle but also created multiple venues of struggle and organization in a context of scarce resources. This course will explore the history of the Mizrahi feminisms in Israel, their theoretical sources, practices and dialogue with feminisms of color in the world. We will examine the historical and global connections of Mizrahi Feminisms in Israel starting from the activity of women in late 19th century to date. Seeing Mizrahi Feminisms as products and dissidents of colonialism, nationalism, globalization and liberal feminisms we will try to understand the dialectical tension within which the political claims of Mizrahi Feminisms are made: between a struggle to belong and radical social criticism, between cultural renaissance and westernization, between class and culture and between a class struggle and attempts to be accepted to the elites.

 
0607-5418-01
 יעוץ והתערבות מגדרית בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה
 Internship Course Gender Diagnosis and Intervention in Organizations: Theory
ד"ר לרר זאבסדנה רוזנברג212 ה'1400-1200 סמ'  א'
גב' בן-אליהו הדס
ד"ר לרר זאבסדנה רוזנברג212 ה'1400-1200 סמ'  ב'
גב' בן-אליהו הדס

 

כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב בלשון אישה.

רישום לקורס יתקיים לפני סמסטר א' בלבד! רישום לקורס לא יתאפשר לפני סמסטר ב'.
תקציר:
קורס ההתמחות בייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים הוא פרויקט משותף של התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב ושל 'הדבר הבא' - תכנית המתמחות/ים הגדולה בארץ אשר הוקמה ביוני 2012 על ידי קרן רוטשילד קיסריה ומופעלת על ידי עמותת "אלומה".
נשים חוות במהלך חייהן התעסוקתיים מגוון של פרקטיקות מגדריות שמתקיימות בארגונים בהם הן עובדות ונתפסות כ"טבעיות". פרקטיקות אלה הן בעלות השפעה על אופי ותנאי עבודתן, שכרן, מיקומן הארגוני, תהליכי הקידום ותהליכים של הערכה מקצועית, יכולתן לשלב קריירה עם הורות, כמו גם ביטויים של הטרדה מינית, ועוד, ועוד.
בקורס נלמד היבטים תיאורטיים לצד התמחות מעשית בהטמעת נקודת המבט המגדרית והחשיבה המגדרית בארגונים במטרה לאבחן את הפרקטיקות המגדריות ולגבש דרכי התמודדות עמן. הקורס מיועד לנשים וגברים שמעוניינות לרכוש עמדת השפעה מגדרית בארגונים, בין אם כבעלות תפקיד רשמי בתחום (כגון ממונות מעמד האישה, יועצות לשוויון מגדרי, ממונות על מניעת הטרדה מינית, ממונות אחריות חברתית או גיוון, ואף בתחום משאבי האנוש), ובין אם כחברות בארגון המבקשות לפעול כסוכנות לשינוי מגדרי.
הקורס מקנה 4 שעות אקדמיות (2 שעות עיוניות ו-2 שעות התמחות מעשית).

מטלות: 
• השתתפות ב- 4-5 סדנאות הכנה לעולם העבודה אשר יועברו על ידי מנחים מטעם 'הדבר הבא' (חלק מהסדנאות יועברו בסמסטר א').
• ביצוע התמחות בארגון (איתור הארגונים בהן תבוצע ההתמחות והשיבוץ אליהם יעשה על ידי רכז/ת התכנית 'הדבר הבא') בהיקף של יום בשבוע במהלך סמסטר ב'.
• נוכחות אישית ב-80% ממפגשי הקורס (סמסטר ב').
• הצגת דוגמאות מתהליך האבחון המגדרי במסגרת הדיונים בכיתה.
• עבודה מסכמת – כתיבת עבודה מסכמת על בסיס אבחון מגדרי שיבוצע במסגרת ההתמחות המעשית. העבודה המסכמת היא מטלה אישית.

הקורס פתוח לתלמידות תואר ראשון החל מהשנה השניה ללימודים

 

לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

This course on Gender Diagnostics and Intervention in Organizations is a joint project of the Gender Studies Program at Tel Aviv University and the Next Step initiative, the largest internship program in Israel, which was established in June 2012 by the Rothschild Caesarea Foundation and is operated by Aluma.

In their work life, women experience diverse gendered practices which are perceived as the natural order of organizational life. These practices shape and determine women's working conditions, salary, organizational placement, promotion opportunities, professional evaluation, work-family balance, incidents of sexual harassment, and many more aspects of their work and professional lives.

The course will combine theoretical aspects alongside practical experience in implementing gender perspectives in organizations, diagnosing gender practices, and formulating ways of dealing with them. The course is designed for women and men interested in becoming active and influential agents of gender equality in organizations , either in an official role in the field (such as an advisor of gender equality, officer of social responsibility, or human resources), or as members of the organization.

The course provides four academic hours (2 theoretical hours and 2 hours of practical expertise).

Tasks:

• Attending 4-5 workshops conducted by the Next Step,  preparing students to make the transition from higher education world to employment world (some of the workshops will be conducted during the first semester).

• Internship in an organization (identifying relevant organizations and placement will be conducted by the Next Step coordinator), one day a week during the semester.

 • Attending and actively participating in 80% of course meetings (spring semester).

 • Presentation of organization's gender diagnosis in class (based on the internship).

 • Final Paper - Writing a final paper on the basis of gender diagnosis carried out as part of the internship. The final project is a personal task.

 
0607-5418-02
 יעוץ והתערבות מגדרית בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה
 Internship Course Gender Diagnosis and Intervention in Organizations: Theory
עבודה מע סמ'  א'
עבודה מע סמ'  ב'

כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב בלשון אישה.

רישום לקורס יתקיים לפני סמסטר א' בלבד! רישום לקורס לא יתאפשר לפני סמסטר ב'.
תקציר:
קורס ההתמחות בייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים הוא פרויקט משותף של התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב ושל 'הדבר הבא' - תכנית המתמחות/ים הגדולה בארץ אשר הוקמה ביוני 2012 על ידי קרן רוטשילד קיסריה ומופעלת על ידי עמותת "אלומה".
נשים חוות במהלך חייהן התעסוקתיים מגוון של פרקטיקות מגדריות שמתקיימות בארגונים בהם הן עובדות ונתפסות כ"טבעיות". פרקטיקות אלה הן בעלות השפעה על אופי ותנאי עבודתן, שכרן, מיקומן הארגוני, תהליכי הקידום ותהליכים של הערכה מקצועית, יכולתן לשלב קריירה עם הורות, כמו גם ביטויים של הטרדה מינית, ועוד, ועוד.
בקורס נלמד היבטים תיאורטיים לצד התמחות מעשית בהטמעת נקודת המבט המגדרית והחשיבה המגדרית בארגונים במטרה לאבחן את הפרקטיקות המגדריות ולגבש דרכי התמודדות עמן. הקורס מיועד לנשים וגברים שמעוניינות לרכוש עמדת השפעה מגדרית בארגונים, בין אם כבעלות תפקיד רשמי בתחום (כגון ממונות מעמד האישה, יועצות לשוויון מגדרי, ממונות על מניעת הטרדה מינית, ממונות אחריות חברתית או גיוון, ואף בתחום משאבי האנוש), ובין אם כחברות בארגון המבקשות לפעול כסוכנות לשינוי מגדרי.
הקורס מקנה 4 שעות אקדמיות (2 שעות עיוניות ו-2 שעות התמחות מעשית).

מטלות: 
• השתתפות ב- 4-5 סדנאות הכנה לעולם העבודה אשר יועברו על ידי מנחים מטעם 'הדבר הבא' (חלק מהסדנאות יועברו בסמסטר א').
• ביצוע התמחות בארגון (איתור הארגונים בהן תבוצע ההתמחות והשיבוץ אליהם יעשה על ידי רכז/ת התכנית 'הדבר הבא') בהיקף של יום בשבוע במהלך סמסטר ב'.
• נוכחות אישית ב-80% ממפגשי הקורס (סמסטר ב').
• הצגת דוגמאות מתהליך האבחון המגדרי במסגרת הדיונים בכיתה.
• עבודה מסכמת – כתיבת עבודה מסכמת על בסיס אבחון מגדרי שיבוצע במסגרת ההתמחות המעשית. העבודה המסכמת היא מטלה אישית.

הקורס פתוח לתלמידות תואר ראשון החל מהשנה השניה ללימודים

 

This course on Gender Diagnostics and Intervention in Organizations is a joint project of the Gender Studies Program at Tel Aviv University and the Next Step initiative, the largest internship program in Israel, which was established in June 2012 by the Rothschild Caesarea Foundation and is operated by Aluma.

In their work life, women experience diverse gendered practices which are perceived as the natural order of organizational life. These practices shape and determine women's working conditions, salary, organizational placement, promotion opportunities, professional evaluation, work-family balance, incidents of sexual harassment, and many more aspects of their work and professional lives.

The course will combine theoretical aspects alongside practical experience in implementing gender perspectives in organizations, diagnosing gender practices, and formulating ways of dealing with them. The course is designed for women and men interested in becoming active and influential agents of gender equality in organizations , either in an official role in the field (such as an advisor of gender equality, officer of social responsibility, or human resources), or as members of the organization.

The course provides four academic hours (2 theoretical hours and 2 hours of practical expertise).

Tasks:

• Attending 4-5 workshops conducted by the Next Step,  preparing students to make the transition from higher education world to employment world (some of the workshops will be conducted during the first semester).

• Internship in an organization (identifying relevant organizations and placement will be conducted by the Next Step coordinator), one day a week during the semester.

 • Attending and actively participating in 80% of course meetings (spring semester).

 • Presentation of organization's gender diagnosis in class (based on the internship).

 • Final Paper - Writing a final paper on the basis of gender diagnosis carried out as part of the internship. The final project is a personal task.

 
0607-5419-01
 בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל
 Between Cultural and Structural: Gender in Arab Society in Israel
ד"ר יחיא-יונס תגרידסמינר רוזנברג212 ד'1600-1200 סמ'  א'

תקציר:הקורס עוסק במגדר וביחסים מגדריים בחברה הערבית-פלסטינית בישראל כמתעצבים כתוצאה מגורמים תרבותיים וגורמים מבניים, תוך שהוא מכיר לסטודנטיות/ים את מאפייני חברה זו ומציג את השינויים שהשפיעו/משפיעים על מגדר ויחסים מגדריים בתוכה על ציר של זמן. במסגרת הקורס הסטודנטיות/ים יתוודעו לגישות תיאורטיות, כלים אנליטיים ומחקרים אמפיריים בנדון ובאמצעות הסתכלות על סוגיות ותחומי חיים עיקריים כמו משפחה, חינוך והשכלה, תעסוקה, פוליטיקה, תקשורת, אזרחות, בריאות, אלימות, החברה האזרחית ועוד.
הרכב ציון וחובות הקורס:
מטלות ביניים: 
א. נוכחות חובה ב 80% מהמפגשים;
ב. קריאה שבועית רציפה;
ג. הצגת פריט קריאה מהסילבוס בכיתה;
מטלה סופית:
ד. עבודה (פרו-סמינריונית או סמינריונית) בתיאום מראש עם המרצה (100% מהציון).

 

The seminar examines gender and gender relations in Arab-Palestinian society in Israel, introduces its characteristics, and presents the factors and transformations that influence/d gender and gender relations in several domains on time axis. It demonstrates how these two categories (gender and gender relations) are constructed not only by cultural factors, but also as a result of structural ones, as well as the interrelations between them, in both macro and internal levels. The seminar exposes students to relevant theoretical approaches, analytical tools, and empirical researches in the domains of family, education, employment, politics, communication, citizenship, health, violence, and civic society (NGO's).

 
0607-5420-01
 יסודות המחשבה הקווירית
 The Foundations of Queer Thought
ד"ר קדם נירסמינר גילמן320 ג'1400-1200 סמ'  א'

 

יסודות המחשבה הקווירית* The Foundations of Queer Thought  

סמינר מ"א, 2 ש"ס (פתוח לתלמידות ב"א משנה ג' ואילך).

למרות ניסיונותיה לשמר את גמישותה התיאורטית מבלי להתפשר על כושרה הביקורתי, הואשמה התיאוריה הקווירית בהתמסדות מהירה ובשקיעה בחוסר רלבנטיות עד כי אפילו כמה מההוגים המזוהים ביותר עמה התנערו ממנה והכריזו עליה כמתה. כיצד איבדה התיאוריה הקווירית את הפוטנציאל הביקורתי הגלום בה, וכיצד בכול זאת אפשר לעבוד עם תיאוריה קווירית היום? כנקודת מוצא לפתרון, קורס זה יציע כי מושג ה"קוויר" מופיע בארה"ב בשנות ה-80' וה-90' של המאה ה-20 כתגובה קונקרטית למשבר האיידס, וכי התיאוריה הקווירית היא רק אחד האתרים בהם מתכוננת התגובה לבעיה זו. בחינת הופעתה של הקוויריות בהקשרה ההיסטורי-פוליטי יאפשר לנו ללמוד לא רק מה שהתיאוריה הקווירית עשתה, אלא גם מה היא מסוגלת לעשות מעבר לנושא המיניות. לשם כך, נעמיק בהבנת היסודות התיאורטיים של המחשבה הקווירית שהתגבשו בשנות ה-90' של המאה ה-20 ובראשית שנות האלפיים בשני אתרים מרכזיים— באקדמיה ובאקטיביזם.

Despite queer theory’s attempts to maintain its theoretical malleability without compromising its critical edge, it has been harshly criticized for its compliant institutionalization and for becoming irrelevant, to the extent that some of its founders even declared it dead. How did queer theory lose the critical potential it once embodied, and is it possible to work with queer theory today? In order to approach a solution, we’ll consider the concept of “queer” as a response to the AIDS crisis in the United States during the 1980s and the 1990s, and queer theory as but one site which constitutes this response. Investigating the queer phenomenon in its historical-political context will enable us to study not only what queer theory actually did, but also what it is capable of doing today beyond the question of sexuality. To this end, this seminar will study the theoretical foundations of queer thought that had consolidated in the 1990s and early 2000s in two principal sites: the academia and the activist struggles.

הערה: *סגור למי ששמעה את הסמינר "תיאוריה קווירית: אז והיום" בתשע"ז ותשע"ו.

מטלת סיכום: רפראט כתוב/עבודה סמינריונית

 

Despite queer theory’s attempts to maintain its theoretical malleability without compromising its critical edge, it has been harshly criticized for its compliant institutionalization and for becoming irrelevant, to the extent that some of its founders even declared it dead. How did queer theory lose the critical potential it once embodied, and is it possible to work with queer theory today? In order to approach a solution, we’ll consider the concept of “queer” as a response to the AIDS crisis in the United States during the 1980s and the 1990s, and queer theory as but one site which constitutes this response. Investigating the queer phenomenon in its historical-political context will enable us to study not only what queer theory actually did, but also what it is capable of doing today beyond the question of sexuality. To this end, this seminar will study the theoretical foundations of queer thought that had consolidated in the 1990s and early 2000s in two principal sites: the academia and the activist struggles

 
0607-5423-01
 סדנת קריאה וכתיבה מגדרית
 Reading Gender
ד"ר גבע יונוביץ שרוןסדנה כיתות דן דוד101 ה'1600-1400 סמ'  א'

 

Gendered Reading and Writing סדנת קריאה וכתיבה מגדרית לתואר שני

במסגרת מחקר בתכנית ללימודי נשים ומגדר נדרשות הסטודנטיות הן לגלות בקיאות בתוכן הקורפוס המרכזי של ספרות המחקר בתחום דעת נבחר והן לבחון ולנתח מקורות מן הפרספקטיבה של מגדר. מטרתו העיקרית של הקורס היא להקנות כלים לפיתוח קריאה ביקורתית במקורות אלה ושכלולה על בסיס קריאה משותפת במבחר מאמרים, תוך התנסות ביצירת דיון אינטגרטיבי, גיבוש רעיון וביסוסו באופן משכנע והעלאתו על הכתב באופן בהיר וקוהרנטי.

חובות הסטודנטית

 1. נוכחות.
 2. השתתפות פעילה בכיתה וגילוי מעורבות בתכני הסדנה.
 3. קריאה שוטפת של הפריטים והכנתם לקראת כל שיעור.
 4. השתתפות בתרגילים לקראת השיעורים ובמהלכם.
 5. הגשת חיבור בקורס.

  מרכיבי הציון בקורס:

הציון הסופי יתבסס על ציון החיבור בקורס. בשקלולו יילקחו בחשבון העבודה השוטפת של כל סטודנטית במהלך הסמסטר, הערכות התרגילים ומידת תרומתה לעבודה המשותפת בסדנה.

 

Gendered Reading and Writing

0607-5423-02
 סדנת קריאה וכתיבה מגדרית
 Reading Gender
ד"ר גבע יונוביץ שרוןסדנה רוזנברג211 ה'1600-1400 סמ'  ב'

 

Gendered Reading and Writing סדנת קריאה וכתיבה מגדרית לתואר שני

במסגרת מחקר בתכנית ללימודי נשים ומגדר נדרשות הסטודנטיות הן לגלות בקיאות בתוכן הקורפוס המרכזי של ספרות המחקר בתחום דעת נבחר והן לבחון ולנתח מקורות מן הפרספקטיבה של מגדר. מטרתו העיקרית של הקורס היא להקנות כלים לפיתוח קריאה ביקורתית במקורות אלה ושכלולה על בסיס קריאה משותפת במבחר מאמרים, תוך התנסות ביצירת דיון אינטגרטיבי, גיבוש רעיון וביסוסו באופן משכנע והעלאתו על הכתב באופן בהיר וקוהרנטי.

חובות הסטודנטית

 1. נוכחות.
 2. השתתפות פעילה בכיתה וגילוי מעורבות בתכני הסדנה.
 3. קריאה שוטפת של הפריטים והכנתם לקראת כל שיעור.
 4. השתתפות בתרגילים לקראת השיעורים ובמהלכם.
 5. הגשת חיבור בקורס.

  מרכיבי הציון בקורס:

הציון הסופי יתבסס על ציון החיבור בקורס. בשקלולו יילקחו בחשבון העבודה השוטפת של כל סטודנטית במהלך הסמסטר, הערכות התרגילים ומידת תרומתה לעבודה המשותפת בסדנה.

 

Gendered Reading and Writing

0607-5426-01
 תיאוריות פמיניסטיות מהדרום הגלובלי
 Feminist Theories From the Global South
ד"ר אבו רביעה ראויהשיעור גילמן304 ה'1200-1000 סמ'  א'

קורס זה יעסוק בהכרה ודיון ביקורתי בתיאוריות פמיניסטיות פוסט קולוניאליות מהדרום הגלובלי.  הקורס יתמקד באופנים בהם גזע, לאומיות, מעמד, אתניות וקולוניאליזם משפיעים ומגדירים את חוויות חייהן של נשים מהדרום הגלובלי. זאת תוך הסתמכות על תיאוריות פמיניסטיות פוסט-קולוניאליות, המביאות את הנרטיבים וקולותיהן של אלו שהוגדרו והובנו כאחרות, מוכפפות, ילידיות, וחסרות קול. הקורס יתבסס במידה רבה על טקסטים קאנונים שנכתבו על ידי חוקרות פמיניסטיות מהדרום הגלובלי, וזאת בכדי לחשוף את הסטודנטים לטקסטים אלה, ולדון בחשיבותם האפיסטמולוגית באתגור תפיסות מערביות ליברליות הממקמות ומבנות את הדרום הגלובלי כאחר, הנחות, הסטטי אשר איננו משתנה. כאשר הנשים נתפסות כחלק מקטגוריה מונוליטית, קורבנות הפטריארכיה, המשוללות כל סוכנות.

The purpose of this course is to critically discuss feminist theories from the global South. The course will focus on the ways in which race, nationalism; class, ethnicity and colonialism have influenced and defined the life experiences of women from the global south. Based on post-colonial feminist theories, the course aims to bring to the forefront the narratives and voices of those women who were defined and constructed as the subordinated, indigenous, and voiceless others.

The course will be based largely on canonical texts written by feminist scholars from the global south, in order to expose students to these texts and to discuss their epistemological importance in challenging western liberal perceptions. These perceptions place and construct the global south as the unchanging, subordinate other. In which women are perceived as part of a monolithic category, victims of patriarchy, and deprived of agency.   

0607-5427-01
 פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלות
 The Dual Marginalization of Women with Disability
ד"ר גור זיו חגיתסמינר רוזנברג104 ג'1800-1600 סמ'  ב'

 

פעמיים בשוליים : נשים ומוגבלות

תיאוריה פמיניסטית של מוגבלויות מתארת את חייהן של נשים עם מוגבלות בהשוואה לנשים ללא מוגבלות ובהשוואה לגברים עם מוגבלות, היא מתארת הבדלי מעמד, זכויות, מצב כלכלי, השתתפות פוליטית, נגישות וכד. היא מתארת את מצב הדיכוי של נשים עם מוגבלות בתחומים שונים מפרספקטיבות שונות. היא מסבירה את הסיבות והגורמים לדיכוי נשים עם מוגבלות, ומנסה לרדת לשורשיה של ההכפפה של נשים עם מוגבלות בהקשר של המבנה החברתי הפטריארכלי והמשמעויות הנגזרות לגבי זכויות של נשים עם מוגבלות. היא מציעה אסטרטגיות, דרכי העצמה ושינוי למצבן של נשים עם מוגבלויות. מתעדת את האקטיביזם למען שוויון נשים עם מוגבלות, את הייחודיות התרבותית שלהן.

לימודי מוגבלות פמיניסטיים מבקשים לתת קול לנשים עם מוגבלות להבין את ממד הזהות של נשים עם מוגבלות. העיסוק בלימודי מוגבלות פמיניסטיים מתייחס לדומה ולשונה בקטיגוריות של מגדר ומוגבלות, לחיבור הרב וגם לסתירות שבין הקטיגוריות. גישות פמיניסטיות ממשיגות מוגבלות, אקטיביזם, היבטים שונים בחיי נשים עם מוגבלות תעסוקה, בריאות, דימוי גוף, מיניות ואימהות. מוגבלות היא קטגוריה שחותכת intersects) ) קבוצות של מגדר, מעמד, גזע, אתניות, לאומיות. לנשים עם מוגבלות בחברה יש פחות משאבים, פחות שליטה ופחות עוצמה מאשר לגברים. על רקע חברתי זה נשים עם מוגבלות צריכות להתמודד עם דיכוי כפול כנשים בכלל וכנשים עם מוגבלות בפרט ולעיתים עם היותן עניות, שייכות לקבוצת לאום או קבוצה אתנית ומסוימת וכד. מצבן גרוע בכל קריטריון לעומת גברים ללא מוגבלות, גברים עם מוגבלות ונשים ללא מוגבלות. האישי הוא פוליטי ניסיון חייהם של נשים עם מוגבלות מהווה את הבסיס לידע תאורתי ולאקטיביזם פמיניסטי של מוגבלויות.

נשים עם מוגבלות משתייכות לשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, השכלתן נמוכה, הן סובלות מחוסר תעסוקה מקבלות פחות הכשרה מקצועית, סובלות מהכנסה נמוכה ומבדידות חברתית. אי-נגישותם של מקומות ציבוריים-חברתיים: מותירה את הנשים עם המוגבלות בשולי החברה ומונעת מהן להיות פעילות בה ואף להוות חלק ממנה. נשים עם מוגבלות מתמודדות עם סטיגמה, דעות קדומות ואפליה חברתית. הערכה אליהן שלילית הן נתפסות כמשוללת כישרון וכחסרת אונים ונמנעת מהן השתתפות מלאה בחברה. לנוכח דימוי הגוף האידיאלי בחברה המערבית המודרנית הדורשת מהאישה להיות בעלת גוף "מושלם" ויפה גוף האישה עם מוגבלות נתפס כגוף חריג נעדר יופי. נשים עם מוגבלות מדווחות על היותן קורבנות של מעשי אלימות אונס, אלימות מינית ופיזית בשיעור גבוה יותר מנשים ללא מוגבלות הסיכוי של אישה עם מוגבלות להיות קורבן של מעשה אלימות גבוה יותר משל אישה ללא מוגבלות. שירותים, המיועדים לעזור לנשים במצבי סיכון כגון משטרה, מקלטים לנשים מוכות, מרכזי סיוע, שירותי בריאות וכד' אינם נגישים לנשים עם מוגבלות. האישי הוא פוליטי ניסיון חייהם של נשים עם מוגבלות מהווה את הבסיס לידע תאורתי ולאקטיביזם פמיניסטי של מוגבלויות.

 

The course will explore the links between gender studies and disability studies. It will focus on women labeled as disabled in our society. Feminist theory intersects with disability studies and illuminates how we define the norms of physical and mental disability. The course will expose the history, the power structures, the links between theory and activism, cultural perceptions, oppression of women with disability.       

Disability, like gender, is a social construction. Society defines disability as a negative tragic existence. We view disability in comparison to "normalcy" which is also socially constructed. We are educated to see disability through as a lower form of existence. Women with disability serve as the "other", they are discriminated against among women and disabled men as well. The Personal is political. The course will explore the life of women with disability and their resistance to oppression.

0607-5428-01
 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל
 What Do You Mean When You Say ?No?? Rape Culture in Israel
ד"ר משעלי יעלשיעור רוזנברג205 ה'2000-1800 סמ'  ב'

כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

ד"ר יעל משעלי

הקורס יציע ניתוח ביקורתי של יצוגים שונים בתרבות המקומית המייצרים דימויים שגורים של גבריות, נשיות, מיניות, זוגיות, הטרוסקסואליות, אהבה רומנטית ואלימות מינית, במטרה לבחון את מידת הרלבנטיות של המושג "תרבות אונס" לחברה הישראלית. מושג זה, שהפך בשנים האחרונות מרכזי לשיחים פמיניסטיים ביקורתיים, באקדמיה וברשת (ויתכן שאף בישר את תנועת Me Too), מניח יחסי גומלין בין יחסה של התרבות הרווחת לנשים, לבין מידת האלימות המינית המצויה בחברה. מושג זה מעלה שאלות ביחס למקומה של התרבות בשימור וייצור היחס לנשים בכלל, ובהכשרת אלימות מינית נגד נשים בפרט. במוקד ניתוחם של ייצוגים מהספרות, העתונות, הטלוויזיה, האינטרנט והתרבות הפופולרית יעמדו השאלות: כיצד מיוצגת אלימות מינית במדיה הישראלית בהקשרים מעמדיים, אתניים ומגדריים שונים? האם קיימות מגמות ייצוג חוזרות ועל מה אלו מעידות? איזו שפה משמשת לתיאור משיכה מינית מצד אחד, וכפייה מינית מצד שני? מה יכולים להיות המחירים והרווחים לביסוס המושג "תרבות אונס" בספירה המקומית? איך תראה תרבות ללא אונס?

מטלות הקורס ומרכיבי הציון:

10% הצגה קצרה בכיתה והשתתפות פעילה בשיעורים

90% עבודה מסכמת

 

80% נוכחות חובה

* הקורס פתוח לתלמידות תואר ראשון החל משנה ב' ולתלמידות תואר שני

What Do You Mean When You Say “No”? Rape Culture in Israel

Dr. Yael Mishali

This course proposes a critical analysis of local representations of masculinity, femininity, heterosexuality, romantic love and sexual violence in order to examine the relevance of the term “rape culture” to Israeli society. This term, which has recently become central to feminist discourses in academia and on the web (and may even have informed the Me Too Movement), assumes reciprocal relations between the mainstream culture’s attitude towards women and the extent of sexual violence in the society. The premise of the term raises questions regarding the role the culture plays in producing and reproducing sexist mechanisms in general, and sexual violence against women in particular. By analyzing different cultural representations, our discussion will attempt to address the following questions: How is sexual violence represented in local media within different social contexts? Are there fixed forms of representation and if so, what do they uphold and unfold? What type of language is used to describe sexual attraction on the one hand, and sexual coercion on the other? What can be the prices and the benefits of establishing the term “rape culture” in the local arena? What would a culture without rape look like?

0607-5553-01
 מרחב משלנו
 Aspace of Out Own
פרופ הקר דרור דפנהסדנה רוזנברג002 ה'1400-1200 סמ'  א'
סדנה רוזנברג002 ה'1400-1200 סמ'  ב'

מסגרת 'מרחב משלנו', שמתקיימת פעם בשבועיים, מיועדת לכל תלמידות התוכנית, בתואר ראשון ותואר שני, ומהווה את הסמינר המחלקתי של התוכנית. זהו מרחב ייחודי שבו נפגיש בין תכנים אקדמאיים לתכנים אקטיביסטיים, ונדון בסוגיות מגדריות שעל סדר היום של החברה בישראל. זו הזדמנות לבחון את השאלה "אז מה עושים עם לימודי מגדר?" וליצור רשת חברתית הדוקה בין תלמידות התוכנית, כמו גם להיחשף למחקרים עכשוויים ולעשייה פמיניסטית בסוגיות דוגמת הדרת נשים; אפליית נשים בספורט; זהויות מגדריות נזילות; נשים פלסטיניות בישראל; נשים וזיקנה; אומנות כאסטרטגיה לשינוי; ועוד.

0608-1003-01
 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית
 Representations of Women in Modern Art
ד"ר דקל טלשיעור ביה"ס לשפות001 ה'1600-1400 סמ'  א'

תיאור הקורס

בקורס זה נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, באמצעות סוגיות העולות מן היצירות ונדונות בטקסטים של ביקורת מגדרית. במהלך המפגשים נבצע קריאות חדשות של נושאים מוכרים בתולדות האמנות המודרנית ונציע פרשנויות הרווחות בשיח הדיסציפלינרי כיום.

במהלך הקורס נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל: מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות "גבוהה"; מה בחוויה "המודרנית" של פריס של המאה ה- 19 גרם לשגשוג אמנים גברים ולדיכוי ולהשכחה של נשים יוצרות ואילו נושאים וסגנונות בכל זאת יצרו האמניות בתקופה הנדונה; אילו מגמות חדשות עלו במחצית השנייה של  המאה ה- 20 שאפשרו שינוי עמוק ומהותי במעמדן ובמיקומן של אמניות נשים ובתוצרי עבודותיהן, ועוד.

 

לצד מצגות של יצירות אמנות ישורגו לדיון תיאוריות פמיניסטיות ויידונו תהליכים של התפתחות השיח, לדורותיו השונים – אמנות והפמיניזם הליברלי; הפמיניזם הרדיקלי; הפמיניזם הפסיכואנליטי; הפמיניזם המרקסיסטי; הפמיניזם הפוסט קולוניאלי ועוד. הניתוח הפמיניסטי העכשווי באמנות יראה כי ההגות לא עוד מסתפקת בניתוח ההטיות המגדריות המגמתיות ובחשיפת ההדרה של נשים בתרבות אלא מתקדמת לעבר צורות תיאורטיזציה מורכבות יותר, שבהן המגדר נחצה ומשתלב עם צירים רבים ומגוונים (בהם אתניות, לאום, מיניות, מעמד, יכולות גופניות ועוד) וכן עם נושאים של מקום וזמן.

לקראת סופו של הקורס תוזמן מרצה-אורחת, היוצרת אמנות שנוגעת לסוגיות שונות של מגדר שנדונו ועובדו במהלך הקורס. מפגש זה יפרה את החומרים שנלמדו במהלך הסמסטר, ויעורר זוויות חשיבה אלטרנטיביות ומשלימות אודות הפרקים שנלמדו בכיתה.

דרישות הקורס

אין דרישות קדם

נוכחות חובה בכל הקורסים

קריאת חובה: ראו רשימה

קריאה נוספת:  יתכן ובמהלך השעורים יופנו הסטודנטיוןת למאמרים או פרקים נוספים.

ציון סופי:  בסיום הקורס תינתן עבודת בית מסכמת.

מרכיבי הציון הסופי:

עבודת בית מסכמת (100%)

During the course we will conduct a critical survey of the modern art history and of several well-known and canonical art works, using feminist methodology and seminal texts regarding gender issues.

We will perform re-readings of familiar subjects in art history and suggest interpretations that prevail in the contemporary disciplinary discourse, among them using the discourses of multiculturalism; post-colonialism and globalization.

The course will survey two major time periods – the 19th Century and the 20th Century. In the first part, we will discuss and analyze artifacts from the European continent and in the second part we will move on to have a close look at art made in the Americas. We will be asking questions such as why so many of the art works focus on depicting the female body – mostly naked; what exactly was it in the 'modern experience' of the 19th Century Paris that gave way to male-artists to prosper and tended to exclude women-artists, and what kind of subjects, themes and media did women-artists work in during that period in spite of their difficulties; what are the connections and the relations between pornography and 'high art';  which new trends in the second half of the 20th Century gave way to new opportunities for women artists and changed their position in the art-scene and in culture in general; and many more. 

0608-1005-01
 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות
 An Introductory Course: Cultural Analysis From Feminist Perspectives
ד"ר להד כנרתשיעור ביה"ס לשפות001 ה'1800-1600 סמ'  ב'

קורס זה נועד להכיר לסטודנטיות מושגים ותאוריות הקושרים בין חקר התרבות למחקר פמיניסטי. מטרתו המרכזית היא לבחון את המרחב התרבותי מנקודת מבט מגדרית לצד חקר מושגי יסוד תיאורטיים במחקר התרבות בן זמננו. אחת משאלות היסוד של הקורס תהיה כיצד טקסטים תרבותיים (כגון סדרות טלויזיה, בלוגים, פרסומות, מגזינים ועוד)  מייצרים ((produces ומשקפים (represents) פרשנויות מגוונות ליחסי שליטה והירארכיה מגדרית, לצד הצבת אלטרנטיבות ליחסים אלו. דגש מיוחד יושם על פיתוח ידע מתודולוגי וקונספטואלי, הקניית כלים לניתוח ביקורתי פמיניסטי של התרבות והיכרות עם מחקרי תרבות פמיניסטיים עכשוויים. 

הקורס יתמקד אם כך באופנים שבהם התרבות משקפת ומייצרת, מאפשרת ומאתגרת, מבני משמעות, סמלים, דרכי פעולה, דילמות וסתירות תרבותיות שונות. לכל אורך הקורס תודגשנה נקודות מבט ביקורתיות תוך התבוננות מחודשת על סוגיות שונות כגון כינון העצמי, צריכת תרבות, זהויות קולקטיביות, אינטראקציות חברתיות, זאת לצד כינון וערעור של גבולות והירארכיות תרבותיים. כמו כן נתייחס לאופנים שבהם טקסטים תרבותיים שונים מבנים זהויות, ותפיסות נורמטיביות, של אוטנומיה, אותנטיות, אושר ואיכות חיים. בין נושאי הקורס:הבניות חברתיות של גבריות, נשיות, פוסט פמיניזם, אופנה, מעמד, גזע, זמן וגיל, רגשות חברתיים, הטרונורמטיביות, הדימיון ההטרוסקסואלי ועוד. 

דרישות הקורס: נוכחות חובה וקריאה שוטפת של המאמרים במהלך הקורס. הבחינה תתבסס על מאמרי החובה המודגשים בשחור ועל החומר הנלמד בשיעורים.

הרכב הציון: בחינה סופית (100%).

This course provides basic terminology and techniques for understanding the interconnections between cultural analysis and feminist research. The course is intended to provide the student of gender studies with tools to analyze culture from a feminist perspective. We shall inquire how cultural texts produce and represent different interpretations to gender relations and to what extent they reproduce and challenge them.

We will address attendant issues, such as the constitution of subjectivity, cultural consumption, collective identities, symbolic interactions along the reproduction and diversion from social norms. The course will also combine discussions of how cultural texts such as (TV sitcoms, popular press, films, blogs, internet forums and advertisements) constitute normative perceptions of autonomy, authenticity, happiness and well-being. We will also discuss theoretical texts analyzing various aspects of femininity and masculinity, post feminism, class, race, time, ageism and sexism, social emotions and heteronormativity .

Requirements: Final Exam

0608-1007-01
 נשים בישראל: מיתוס ומציאות
 Women in Israel: Myth and Reality
ד"ר גבע יונוביץ שרוןשיעור רוזנברג001 ה'1800-1600 סמ'  ב'

אחד משורשיו של מיתוס השוויון בחברה הישראלית במדינתה נעוץ בעמדה רווחת ביחס למקומן של נשים בהיסטוריה שלה, לפיה נשים התקבלו כשוות ערך מאז ראשית המפעל הציוני, אך המציאות היתה שונה. בקורס נכיר את סיפורי חייהן ופועלן של מבחר נשים בהיסטוריה של התנועה הציונית, היישוב העברי בפלשתינה-א"י ומדינת ישראל בשנותיה הראשונות על רקע הזמן והמרחב בהם חיו ופעלו, נתחקה אחרי מקומן, מעמדן, תפקידיהן ומאבקיהן ונשאל מה אנחנו יכולות ויכולים ללמוד מכל זה על מציאות חייהן של נשים בישראל כאן ועכשיו.

At a glance, in the modern State of Israel, and throughout its history, men and women were treated as equals. However, the equality between men and women in Israeli history was not de facto, and women have had to struggle for it. The course will introduce the roles, duties and contribution of women in the history of Israel since the establishment of the Zionist movement until the 1950s, and illustrate the gap between the myth and the reality – then and now.

0608-1110-01
 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
 Introduction to Feminist Philosophy: Women's Thoughts
ד"ר רוזמרין מריםשיעור גילמן144 ה'1000-0800 סמ'  א'

תקציר:
הקריאה הפמיניסטית לשינוי רדיקלי במעמדן ובתפיסתן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות ומושגי-יסוד שנתקבעו בתפיסת העולם המערבית. הקורס יציג את נקודת המבט הביקורתית של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת החשיבה הרציונליסטית והפוליטית-מוסרית בתרבות המערב ואת כמה מן האלטרנטיבות הבולטות שעלו מתוכה, לא רק לתפישתן מחדש של נשים אלא גם לתפיסה חדשה של החברה בכללותה.
הקורס יעמוד על המתח בין דומות לשונות המלווה את ההיסטוריה של התיאוריה הפמיניסטית כמו גם המאבק הפמיניסטי לשוויון עד היום. במלים אחרות, האם שוויון בין המינים כרוך בהשוואת האישה אל הגבר או האם השוויון האמיתי משמעו זהות נשית ייחודית ונבדלת? והאם הכרה בהבדל סותרת בהכרח את מושג השוויון? העיסוק במתח הבלתי פתיר הזה מעלה שאלה מרכזית בפילוסופיה בכלל ובפילוסופיה פמיניסטית בפרט הנוגעת להגדרה של הסובייקט האנושי ולאידיאל המושגי עימו התמודדו ועליו ערערו פילוסופיות פמיניסטיות במסגרת הביקורת שלהן.

ציון סופי:
מבחן סוף סמסטר על יסוד קריאת חובה והרצאות.

The feminist calling to a radical change in both the status of women and the way they are perceived of raised the need to re-think fundamental constitutive principles and key-concepts in Western thought. The course will discuss feminist critique of the rationalist and ethical tradition of thought in Western culture as well as some of the prominent feminist alternatives for the re-conceptualization not only of women but of society as a whole.

The course will put an emphasis on the inherent tension between two poles in the history of feminist theory and the feminist social struggle for equality: Does equality between the sexes requires equating women to men or does true equality consist in establishing a new and distinct female identity? And does recognition in the fundamental difference between men and women necessarily conflicts with the notion of equality? This yet unresolved tension brings up a central theme in philosophy in general and in feminist philosophy in particular concerning the definition of the human subject and the philosophical ideal attached to it which feminist philosophers both re-examined and challenged.

0608-1122-01
 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל
 Feminisms, Law & Society in Israel
פרופ הקר דרור דפנהשיעור גילמן282 ה'1200-1000 סמ'  א'

תקציר:
מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר, נדון בהיבטים מגדריים של יחס המשפט הישראלי לשוק העבודה בשכר, למשפחה/ות, ולזכויות חברתיות.
 
ציון:
5% בחנים- שליטה בחומר הקריאה; 95% בחינה מסכמת (חומר סגור)

The goal of the course is to examine the Israeli law in light of different feminist theories. For this examination we will review in a nutshell a variety of feminist theories and attempts to synthesize between them, while focusing on their relevancy to a feminist analysis of the law. Based on the theoretical background, we will review specific gendered issues the Israeli law deals with or is silent about. Among others, we will discuss gendered aspects of the Israeli law’s attitude towards the labor market, family/ies and social rights

0608-1133-01
 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי
 Qualitative Research Methods in Feminist Study
ד"ר וילמובסקי ענבלשיעור ותרוזנברג002 ג'1400-1200 סמ'  ב'

בשנים האחרונות תופסות שיטות המחקר האיכותניות מקום נכבד בחקר העולם החברתי. התיאוריות הפמיניסטיות תרמו תרומה מכרעת להתפתחותן של שיטות מחקר אלה ולדיון התיאורטי והמוסרי המלווה אותן. קורס זה עוסק בקשר שבין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות מחקר, בין היתר, תוך בחינת סוגיות בחירת שאלת המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, יחסי חוקרת-נחקרת, הטיה ופרשנות. בנוסף, תיערך היכרות ראשונית עם כלי המחקר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני: ניתוח טקסט, ראיון עומק, ותצפית. הדוגמאות שילוו את הקורס הם מחקרים פמיניסטיים מישראל וממדינות אחרות העושים שימוש בכלי מחקר איכותניים. 

מטלות ביניים: תיאור בכתב של בחירת השדה, עמוד אחד - הגשה חובה וכן תמלול ראיון ותיאור תצפית- להגשה במהלך הסמסטר. 


מרכיבי הציון באחוזים: 100% עבודה מסכמת שתכלול סיכום הממצאים על בסיס הניתוח של דו"ח התצפית ותמלול של ראיון, וניתוח רפלקסיבי בן 3 עמודים של חווית השימוש בכלי מחקר איכותניים. 

Qualitative research methods gain growing importance within the study of the social world. Feminist theories contributed substantially to the development of these methods and to the theoretical and moral debates surrounding them. This course deals with the relation between feminist theories and methodology. It looks into the questions of choosing the research question, the studied population, research methods, power relations between the researcher and the informants, interpretation and validity. In addition, the course provides introduction to basic research tools such as interview and observation. The examples provided throughout the course are feminist studies from Israel and other countries that use qualitative methodology.

0608-3302-01
 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות
 Feministically Queer: Between Gender and Sexuality
ד"ר משעלי יעלשיעור גילמן277 ג'2000-1800 סמ'  ב'

קורס זה מציע קריאה ביקורתית בטקסטים מכוננים בתיאוריה הומו-לסבית וקווירית מפרספקטיבה כפולה – פמיניסטית וקווירית. במסגרת הקורס נבחן את נקודות ההשקה וההבדלים בין פמיניזם לתיאוריה קווירית, ואת האופנים בהם המשגתן של קטגוריות מגדר ומיניות בכל אחד משיחים אלה נעשתה על רקע היפרדותם. הקורס יתמקד בתיאוריות אמריקאיות פמיניסטיות וקוויריות משנות ה-70'- עד ה-90'. במוקד הקורס יעמוד הפער בין ניסיונם של כל אחד משיחים אלה "לשחרר" נשים, להט"בים וקווירים מדיכוי מגדרי או מיני, לבין התכתיבים המיניים והמגדריים המחודשים שהציבו, שלעתים הביאו למחיקת ניסיון חיים והחלפתו במודלים תיאורטיים תקינים פוליטית.
השאלות המרכזיות בהן נדון יהיו: האם סילוק הכוח ממיניות, הינה דרך ריאלית או יעילה לחיזוק האוטונומיה של נשים? האם קיימת מיניות שוויונית? האם ניתן לדבר על מיניות שאינה מעוצבת על ידי מגדר? האם קיימים תפקידי מגדר שאינם דכאניים? האם ניתן להפריד בין דיכוי מגדרי לדיכוי מיני? האם קוויריות יכולה לשמש כתחליף לפמיניזם?

דרישות קדם לקורס: מן הסטודנטים נדרש רקע בלימודי מגדר או בתיאוריות פמיניסטיות.
הקורס אינו פתוח לתלמידות שנה א' או לתוכנית "לומדים בגילמן", וכן למי שלקחו את הקורס: "פמיניזם ותיאוריה קווירית: סוגיות במגדר ומיניות".

מרכיבי הציון באחוזים: הרכב הציון בקורס: 100% עבודה.
במידת הרלבנטיות תשוקלל לציון 10% תוספת ציון בגין השתתפות פעילה בשיעורים.

This course proposes a critical reading of fundamental texts in gay and lesbian studies and queer theory from a double perspective – feminist and queer. While examining the relationships and differences between feminism and queer theory, we will analyze the ways in which the conceptualization of the categories of gender and sexuality in these discourses were affected by their separation. By focusing on American texts from the 70's through the 90's, we will centralize the gap between the attempts of these discourses to “liberate” women, LGBTs, and queers as well as their renewed gender and sexual decrees which at times led to the erasure of life experience and its replacement with theoretical, politically correct models.
The central questions we will address include: Is removing power from sex and sexuality useful for the empowerment of women’s autonomy? Does egalitarian sexuality exist? Can we talk about sexuality which is not shaped by gender? Can we separate sexual oppression from gender oppression? Can queerness replace feminism?

0608-3401-01
 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
 When Psychoanalysis Meets Gender
ד"ר זיו אפרתשיעור גילמן144 ג'1400-1200 סמ'  א'

השיח הפסיכואנליטי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינאמיים להבין, להבנות ולפרק את המשמעויות של מגדר בעבור סובייקטים אנושיים. בקורס נתעכב על נושאים כמו נשיות, ההקשרים בין מיניות ומגדר, ההקשרים בין מין ומגדר, והתפתחות מגדרית.
נעקוב אחר השתנות השיח הפסיכואנליטי ביחס לנושאים אילו מראשיתו, דרך הביקורת הפמיניסטית ועד לתרומה של התיאוריות הקוויריות. סוגיות תיאורטיות אילו ידונו דרך מוקדים מרכזיים כמו השיח על אלימות נגד נשים, טראנסג'נדר או פורנוגרפיה.
 

מטרות הקורס:
• לבסס גוף ידע מבואי על תיאוריות פמיניסטיות פסיכואנליטיות תוך התייחסות לציר היסטורי ותוכני.
• להדגיש את ההשפעות ההדדיות בין השיח הפמיניסטי לשיח הפסיכואנליטי
• להדגיש את הרלוואנטיות של תיאוריות פסיכואנליטיות פמיניסטיות על מגדר לנשים ולגברים.
 

דרישות הקורס: בחינת (כיתה) סיום
 

הרכב הציון: 100% בחינת הסיום
 

חובת נוכחות: יש חובת נוכחות בשיעורים

The psychoanalytic discourse is charachtarized by dynamic and various attempts to understand, construct, and interpret the meanings of gender for human subjects. The course will introduce students to issues such as femininity, the interwoven relationship between sexuality and gender, the interwoven relationship between sex and gender or gender development.
We will also examine the transformation through which these concepts developed throughout the history of psychoanalytic discourse. Beginning with classical conceptualizations through reconstructions advanced by feminist and queer discourses.
We will examine these theoretical issues through locuses such as the discourse on violence against women, transgender or pornography.
 

Requirements: Final class exam.

0608-3602-01
 סרבנות גט - איך יוצאים מזה?
 Chained to a Dead Marriage: Courses of Action
ד"ר בזק עליזה יפהשיעור רוזנברג002 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקורס מבקש לעסוק בסוגיית 'מסורבות הגט' ומציע דרכי התמודדות עם בעיה קשה זו. הוא מפגיש עם הכלים המשפטיים ההלכתיים והאזרחיים שבהם ניתן לנקוט במצבים אלה ומצביע על העקרונות הערכיים שעליהם הם מושתתים.

נפגוש מקרים שונים שהגיעו לפתחם של בתי הדין הרבניים ובתי המשפט ונלמד על מגוון של הגנות וסעדים העומדים לרשות האישה בסיטואציות אלה בדין הדתי ובדין האזרחי. נתוודע לתביעות נזיקין, למקרים שבהם ניתן להפעיל לחץ על הסרבן באמצעות סנקציות כלכליות וחברתיות, למניעת זכויות אזרח שונות ולמקרים שבהם ניתן לנקוט בפעולות רדיקליות יותר כגון: מאסר.

נתוודע להליכים שונים בבית דין המאפשרים  סיום נישואין באופן חד צדדי, לאמצעי הרתעה לצווי הגבלה, להסכמים, ולפעילות מניעתית שאפשר לנקוט על מנת למנוע סרבנות. נדון גם בפעילות הציבורית הראויה, ובמקומה של החברה ותפקידיה במצבים אלה. 

דרישות הקורס:

1. בחינה

2. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הקורס.

מרכיבי ציון הקורס:

10% - נוכחות סדירה בפגישות הקורס והשתתפות בדיוניו תוך גילוי בקיאות בתכנים הנלמדים בקורס.

90% - ציון מספרי מבחן

Chained to a Dead Marriage: Courses of Action

This course treats the knotty issue of women whose husbands refuse to grant them a divorce (mesuravot get) and suggests various mechanisms for addressing this problem. Students will become acquainted not only with the legal, halakhic, and civil tools that can be applied to these situations but also their conceptual foundations.

            The course examines cases brought before the rabbinical and civil courts and the different defenses and aids employed by women in both settings. It explores torts claims, the economic or social sanctions that can be imposed on the husband, denial of civil rights, and cases in which even more radical steps, such as imprisonment, can be taken. Also studied are various court proceedings that facilitate unilateral ending of a marriage; the use of deterrents and restraining orders; agreements; and preventive measures that can be taken to avoid refusal to grant a divorce. Attention will also be devoted to the public sphere: what constitutes appropriate public activity on behalf of such women and the role of society in improving their situation.

0608-3603-01
 על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות
 Love, Intimacy, and Compromise
ד"ר בזק עליזה יפהשיעור רוזנברג205 ב'1400-1200 סמ'  ב'

איך אנחנו בוחרים בן זוג? כיצד אנו תופסים נישואים ומה המשקל שאנחנו מייחסים לאינטימיות הזוגית בנישואים? הקורס מבקש לעסוק בחקירת מקומה של האינטימיות הזוגית במקורות היהדות. שני קורפוסים משמשים כר להתבוננות: הקורפוס המשפטי של דיני משפחה והקורפוס האגדי בספרות חז"ל ובספרות המחשבה היהודית לדורותיה. באמצעות החקירה של הראשון, נלמד על משקלם של יחסי אישות במשפט העברי. בעזרת ניתוח של השני, נצביע על מקומם באתוס.

   במישור המשפטי -נבחן את המקום שיש לאינטימיות זוגית במסגרת ההתחייבויות ההדדיות של בני זוג בנישואים ואת טיבה. נצביע על משקלן של תביעות בגין פגיעה בחיי אישות במסגרת עילות גירושין. נדון בהליכים השונים שבהם ניתן לנקוט כדי לסיים נישואין במקרים אלה ובמצבים שבהם הם אפשריים. נעסוק בפיצוי נזיקין במקרים של התעללות ונבחן אם הזכות לאישות נתלית בהולדה. הסוגיות המשפטיות הנוגעות לנושא האישות ייבחנו במבט דיאכרוני- החל מן המקורות בכתב, עבור לחז"ל ספרות הפסיקה, ספרות השאלות והתשובות ופסקי דין רבניים. הקורס ינתח את המקרים שהגיעו לפתחם של בתי הדין במקרים מסוג זה ויצביע על פתרונות שננקטו על ידם. הוא ינתח את טענות בעלי הדין, יעריך את משקלן המשפטי של הראיות שהם מביאים לדבריהם ויציג ואת הכרעת הדין. במקביל הוא יעסוק גם בפסקים של בית משפט בסוגיות בעלי זיקה לנושאים אלה וידון במחקרים מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה הנוגעים לנושא האישות.

      במישור הרעיוני- נבחן מימרות, קביעות ועמדות הפזורות במקורות היהודיים. נעסוק בתפיסות שונות של נישואים ובדרך שבה נתפסו יחסי אישות במסגרתן. נעסוק באהבה ונדון בפשרה. באמצעות כול אלה ננסה לשרטט את האופן שבה נתפסת האינטימיות הזוגית ביהדות


דרישות הקורס:

1. בחינה

2. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הקורס.

מרכיבי ציון הקורס:

10% - נוכחות סדירה בפגישות הקורס והשתתפות בדיוניו תוך גילוי בקיאות בתכנים הנלמדים בקורס.

90% - ציון מספרי מבחן 

How do we choose a spouse? What is our perception of marriage and how much significance do we attribute to intimacy in couplehood? The course, “Love, intimacy and compromise” explores the place of intimacy in the Jewish sources. The two corpora studied are: the legal corpus of family law and the aggadic corpus of the sages in the Talmudic literature and in Jewish thought throughout the ages. In the first corpus, we will learn about the significance of conjugal relations in Jewish law. In the second, we will reveal their place in Ethos.

 

In the legal sphere, we will examine the place of intimacy in the framework of the couple’s mutual commitment. We will highlight the weight of claims regarding damage to conjugal relations as grounds for divorce. We will discuss the legal proceedings that can be implemented to end a marriage when this is a viable possibility. We will address tort claims in cases of abuse and examine whether the right to marital relations is dependent on a couple's fertility. The legal issues of marital relations will be explored from a diachronic perspective—beginning with the ancient written sources, continuing on to the Talmudic literature, the pesika, the responsa literature, and up to modern rabbinic rulings. The course will analyze cases brought before the rabbinic and civil courts, and their resolutions. It will analyze the litigants’ arguments, their legal weight, evaluate the main aspects of the negotiations and decision-making process, and present the rabbinic court’s rulings. It will also present decisions made by the civil courts as well as psychological and sociological studies relating to marriage.

 

Conceptually, we will examine maxims, and stances that are interspersed throughout the Jewish sources. We will consider different perceptions of marriage and how marital relations were seen within the framework of marriage. We will look at love and compromise and   try to draw a picture of marital intimacy in Judaism

0608-3604-01
 למה יש רק מארי קירי אחת? - ידע פמיניסטי וקהילה
 Feminist Knowledge and Community
גב' רומן מיהסדנה כיתות דן דוד101 ב'1200-1000 סמ'  ב'

מה זה ידע פמיניסטי? במה הוא שונה מידע "רגיל"? האם ידע פמיניסטי הוא כל ידע שנשים יצרו או שיש לו מתודולוגיות משלו? האם הוא אמור להחליף את הידע הקיים שלנו או להתקיים לצדו? ואיך בכלל אפשר לפקפק בגופי ידע קיימים ומבוססים דוגמת המפעל המדעי?

במהלך הקורס נלמד על דרכי יצירת ידע פמיניסטי, באמצעות שילוב בין דיון בטקסטים פילוסופים לבין עשייה אקטיביסטית. הסטודנטיות והסטודנטים ישתתפו בפרויקטים שיתקיימו בעמותות וארגונים שמייצרים ידע בדרכים שונות, פעמים רבות בצורה אלטרנטיבית לידע הממסדי ולגופי ידע קיימים, בהן עמותות שמקדמות החזרת נשים לספרי ההיסטוריה, יצירת עיתונות שעוסקת בנשים, איסוף נארטיבים של נשים מאוכלוסיות מדוכאות, חשיפת פערים בידע הממסדי המוכר ועוד. העשייה תכלול יצירת תוכן חדש, בין אם על ידי עריכת ראיונות, תחקירים, תיעוד בוידאו ועוד. הדגש יהיה על סיוע ביצירת ידע שחסר מגופי הידע הקיימים שלנו.

בכיתה ננתח יחד את העשייה הזאת לאור כתבים פילוסופים פמיניסטיים, נבין איך אנו מייצרות ידע בפרקטיקה ומה משמעות הפעולה הזאת. כמו כן, נדון מנקודת מבט פמיניסטית בטקסטים פילוסופיים בסיסיים הקשורים לידע ומשמעותו, כמו כתביהם של בייקון ודקארט, ונבחן אלטרנטיבות פמיניסטיות לתיאוריות הידיעה המוכרות.

הקורס יכלול 13 מפגשים פרונטליים, מתוכם 9 מפגשים עיוניים ו4 מפגשים בהם נדון בקשר בין המרכיב העיוני והמעשי של הקורס ונטפל בבעיות או שאלות שיעלו מתוך העבודה המעשית. 

קבלת ציון בקורס שוות ערך ל4 ש"ס ומותנית בנוכחות חובה במפגשי הקורס, הגשת עבודת גמר שתעסוק בניתוח הפעילות המעשית וכן בהשלמת 40 שעות פעילות.

0608-3604-02
 למה יש רק מארי קירי אחת? - ידע פמיניסטי וקהילה
 Feminist Knowledge and Community
עבודה מע סמ'  ב'

מה זה ידע פמיניסטי? במה הוא שונה מידע "רגיל"? האם ידע פמיניסטי הוא כל ידע שנשים יצרו או שיש לו מתודולוגיות משלו? האם הוא אמור להחליף את הידע הקיים שלנו או להתקיים לצדו? ואיך בכלל אפשר לפקפק בגופי ידע קיימים ומבוססים דוגמת המפעל המדעי?

במהלך הקורס נלמד על דרכי יצירת ידע פמיניסטי, באמצעות שילוב בין דיון בטקסטים פילוסופים לבין עשייה אקטיביסטית. הסטודנטיות והסטודנטים ישתתפו בפרויקטים שיתקיימו בעמותות וארגונים שמייצרים ידע בדרכים שונות, פעמים רבות בצורה אלטרנטיבית לידע הממסדי ולגופי ידע קיימים, בהן עמותות שמקדמות החזרת נשים לספרי ההיסטוריה, יצירת עיתונות שעוסקת בנשים, איסוף נארטיבים של נשים מאוכלוסיות מדוכאות, חשיפת פערים בידע הממסדי המוכר ועוד. העשייה תכלול יצירת תוכן חדש, בין אם על ידי עריכת ראיונות, תחקירים, תיעוד בוידאו ועוד. הדגש יהיה על סיוע ביצירת ידע שחסר מגופי הידע הקיימים שלנו.

בכיתה ננתח יחד את העשייה הזאת לאור כתבים פילוסופים פמיניסטיים, נבין איך אנו מייצרות ידע בפרקטיקה ומה משמעות הפעולה הזאת. כמו כן, נדון מנקודת מבט פמיניסטית בטקסטים פילוסופיים בסיסיים הקשורים לידע ומשמעותו, כמו כתביהם של בייקון ודקארט, ונבחן אלטרנטיבות פמיניסטיות לתיאוריות הידיעה המוכרות.

הקורס יכלול 13 מפגשים פרונטליים, מתוכם 9 מפגשים עיוניים ו4 מפגשים בהם נדון בקשר בין המרכיב העיוני והמעשי של הקורס ונטפל בבעיות או שאלות שיעלו מתוך העבודה המעשית. 

קבלת ציון בקורס שוות ערך ל4 ש"ס ומותנית בנוכחות חובה במפגשי הקורס, הגשת עבודת גמר שתעסוק בניתוח הפעילות המעשית וכן בהשלמת 40 שעות פעילות.

0608-4103-01
 כמו באגדות: דברים שוולט דיסני לא ספר לנו
 Like in the Fairy Tales: Things Walt Disney Never Told You
ד"ר הלפרן רוניסמינר גילמן305 ד'2000-1600 סמ'  א'

את מעשה הבקורת הפמיניסטית ניתן לתאר כמעשה של קריאה ביקורתית בטקסט/ים הגמוני/ם. סיפורי המעשיות, כאחד מן האתרים המרכזיים שבהם מיוצרת ובהם מבוצרת מערכת הערכים הבסיסית ביותר שלנו כבני התרבות, מציעים את עצמם כקבוצה של נרטיבים מרתקים וחשובים לפעילות שכזאת.  במסגרת הקורס נקרא בשורה של אגדות ילדים מוכרות ונתבונן באופן ביקורתי במעשה הבניית הזהות הנשית שהם מציעים, בנוסף  נתחקה אחר 'קריאות מחדש' של הטקסטים הללו בספרות, באמנות ובקולנוע, וניתן את הדעת על השינויים שהם מבצעים ומשמעותם.

מרכיבי הציון הסופי: עבודה מסכמת.

Like in the Fairy Tales: Things Walt Disney Never Told You

0608-4404-01
 מגדר וחינוך - פדגוגיה פמיניסטית
 Gender & Education- Feminist Pedagogy
ד"ר גור זיו חגיתסמינר רוזנברג212 ג'2000-1800 סמ'  ב'

הפדגוגיה הפמיניסטית מתייחסת למקומן של נשים בחינוך ובחברה בכלל ומקומן של מורות, מנהלות, אמהות וילדות בפרט. היא מתמקדת ביצירת חינוך שוויוני לבנים ובנות, לנשים ולגברים. היא מנסה לחולל שינוי מהותי בפרקטיקות החינוכיות, בידע ובתכנים הנלמדים כך שיכללו בנות, ושיתייחסו באופן שוויוני לכל האוכלוסיות. השינוי הנדרש בחינוך כולל מימדים רבים, הוא נוגע בכל מקצועות הלימוד, בערכים ביחסים בין מורות/ים ותלמידים/ות, בדרכי ההוראה, ארגון בית הספר, חגים טקסים, שפה טקסטים ועוד. הוא נוגע גם לבנות וגם לבנים במערכת החינוך הפורמאלית והלא פורמאלית הוא נוגע גם להדרה של אוכלוסיות נוספות אותן מערכת החינוך הבנויה על יסודות פטריארכאליים דוחקת לשוליים. בקורס נבחן את החינוך מנקודת מבט של התיאוריות הפמיניסטיות השונות והשפעת תיאוריות אלו עליו. נאפיין את הפדגוגיה הפמיניסטית כנגד גישות חינוך מסורתיות, נבחן את המהפכה הפמיניסטית כמתחוללת באמצעות חינוך. בקורס נדון במערכת יחסי הכוחות בין נשים וגברים בחינוך תוך התייחסות לידע הקנוני, לידע נרטיבי, לתפיסת המובן מאליו, מה "טבעי" ומה "נורמלי". כמו כן נדון בפרויקטים של פדגוגיה פמיניסטית בעולם ופרויקטים של חינוך פמיניסטי בישראל. הקורס יישם דרכי הוראה פמיניסטיות-דיאלוגיות , שיתופיות, המסתמכות על הידע שמביאות אתן המשתתפות היוצרות ידע חדש.  

קיימת חובת נוכחות.

מטלות: ניהול פרוטפוליו, עבודת סכום.

ציון: 20% השתתפות פעילה, 30% פרוטפוליו, 50% עבודת סכום.

Feminist pedagogy discuss issues of women's representation in education and in general society especially of teachers, school directors, mothers and girls. It tries to create an in depth transformation in educational practices that relates to education for boys and girls, women and men. Practices of inequality are manifested in knowledge, curriculum, school subjects, values, teacher-students relationships, teaching-learningmethods, school administration, holidays, school ceremonies, language, texts and more. Feminist pedagogy relates to both formal and non-formal education and power structure of the hegemony vs. marginalized groups as manifested in through culture in patriarchal society. The course will examine the implementation of different feminist theories in education, it will view the educational methods that are used in the feminist liberatrion as juxtaposed to traditional ways of education. It will discuss the gendered power hierarchy in education in light of various concepts such as: the canonical knowledge, women ways of knowing, what's " normal" and "natural", women voice. Feminist education projects in Israel and in the world will be presented and feminist methods of education will be applied.