שנה"ל תשע"ז

0607-5100-01
 תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות
 Advanced Theories: Humanities and Arts
ד"ר רוזמרין מריםשיעור גילמן304 ה'1000-0800 סמ'  ב'

מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס היא היכרות מעמיקה ושיטתית עם נושאים מרכזיים בתיאוריה פמיניסטית עכשווית.

תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

הקורס יאורגן סביב מושגים מרכזיים בתיאוריה פמיניסטית, ויציג גישות פמיניסטיות שונות סביב אותו המושג.

דרישות הקורס:

קריאת החומר לפני השיעור, הגשת עבודת סיום קורס.

תאריך הגשת עבודה: 

 

The course introduces contemporary feminist theories, and debates in this field. It aims at bettering the students' competency in disciplinary research and in textual interpretation. In class we will explore the connections between theoretical concepts and feminist struggles. We will learn to use the practice-theory connections as a critical tool.

 
0607-5101-01
 תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה
 Advanced Theories Law & Society
פרופ הקר דרור דפנהשיעור גילמן220 ה'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידות לתיאוריות מתקדמות העוסקות בהבניות החברתיות של נשיות וגבריות כפי שהן באות לידי ביטוי במשפט. הדיון במשפט יהווה אמצעי לדיון תיאורטי באופנים שבהם החברה מתייחסת למערכות היחסים שבין נשים לגברים, מעצבת זהויות מיניות דיכוטומיות והיררכיות, ומתעלמת מחוויות החיים של נשים. בנוסף לדיון התיאורטי, הקורס מבקש להפגיש את התלמידות עם מתודולוגיות מחקר שונות המשמשות את הדיסציפלינה הסוציולוגית ואת חוקרי המשפט ולדון בהיבטים המגדריים של העמדות האפיסטמולוגיות העומדות בבסיס המתודות השונות

מטלת סיום: עבודה

מרכיבי הציון באחוזים: יש להקפיד על נוכחות בכל השיעורים. היעדרות מיותר מ-2 שיעורים תשלול זכאות לציון.
10% מהציון – השתתפות מושכלת והצגת נושא העבודה במהלך השיעורים.
90% מהציון – עבודה בכתב שתעסוק בסוגיה חברתית-משפטית בהקשר הישראלי, תוך בחינתה לאור התיאוריות והמתודולוגיות שתלמדנה בקורס, או, כתיבת ערך בויקיפדיה-עברית על מושג תיאורטי הקשור במגדר.
 

תאריך הגשת עבודה: 1.10.17

The goal of the course is to expose the students to advanced feminist theories dealing with law and society. The discussion about the law will be a mean to a theoretical discussion about the ways society relates to the relations between women and men, constructs gendered dichotomist and hierarchical identities and ignores life experiences of women. In addition to the theoretical emphasis, the course will explore different research methodologies used by the sociology discipline and those who study the law and will discuss the ontological standpoints that are at the base of the different methodologies.
 
0607-5300-01
 סדנת מחקר לתואר שני
 Research Workshop for MA Students
ד"ר רוזמרין מריםסדנה גילמן449 ה'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת הסדנה היא להקנות לתלמידות תואר שני כישורי ניתוח וכתיבה מתקדמים של עבודות אקדמאיות במדעי הרוח והחברה זאת תוך חשיפתן לעשייה האקדמית המובילה והחדשנית ביותר בתחום המגדר בארץ ובעולם.

מרכיבי הציון באחוזים:
שני ניירות עמדה (5% כל אחד)
הצהרת כוונות (10%)
עבודה מסכמת (80%)

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 1.10.17

The goal of the seminar is to provide M.A. students of the Gender Studies Program with advanced academic skills, including, bibliography search, reading, writing and oral presentation skills. This year's theme is 'motherhood' and the seminar's corpus will include cutting edge works on this theme from a variety of disciplines.

 
0607-5300-02
 סדנת מחקר לתואר שני
 Research Workshop for MA Students
פרופ הקר דרור דפנהסדנה גילמן220 ה'1200-1000 סמ'  ב'

מטרת הסדנה היא להקנות לתלמידות תואר שני כישורי ניתוח וכתיבה מתקדמים של עבודות אקדמאיות במדעי הרוח והחברה זאת תוך חשיפתן לעשייה האקדמית המובילה והחדשנית ביותר בתחום המגדר בארץ ובעולם.

מרכיבי הציון באחוזים:
שני ניירות עמדה (5% כל אחד)
הצהרת כוונות (10%)
עבודה מסכמת (80%)

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 1.10.17

 
0607-5304-01
 מגדר וטראומה
 Gender & Trauma
ד"ר זיו אפרתסמינר רוזנברג212 ג'1400-1200 סמ'  א'

הסמינר יעסוק בטראומה חברתית (טראומה עיקשת) שהגורם לה הוא מבנה חברתי דכאני: סקסיזם, הומופוביה, גזענות והשפעותיה על הסובייקטיביות. הסמינר יתמקד בהצטלבויות של השיח הפסיכואנליטי עם השיח על טראומה ועם תיאוריה ביקורתית פמיניסטית, קווירית ופוסט קולוניאלית על מנת להדגיש את היחסים בין טראומה חברתית, בושה ומלנכוליה. מתוך כך, הסמינר יעסוק בפיתוחה של פרדיגמת חשיבה חדשה על דיכוי חברתי כתצורה של טראומה.
במסגרת הקורס נקרא טקסטים מאת: מרתה נוסבאום (Nussbaum), שרה אחמד (Ahmed), ג'ודית באטלר (Butler), קלי אוליבר (Oliver), אן סווטקוביק (Cvetkovic) ג'ורג'יו אגמבן (Agamben), איב סג'דוויק (Sedgwick) ורבות אחרות. 
 
הערה: לא פתוח למשתתפי קורס 0608.5304.01 בשנים תשס"ח ותשס"ט.

חובות:
א. חובת נוכחות
ב. רפרט קצר ועבודה סמינריונית (20 עמודים)
ג. דו"חות קריאה שבועיים על חובות הקריאה (עד עמוד)

הרכב הציון:
20% דוחות קריאה ונוכחות. 80% עבודת סיכום.


תאריך הגשת עבודה מסכמת: 14.5.17

The seminar deals with social traumas that result from oppression: sexism, homophobia, racism and their impact on the formation of subjectivity. Social trauma, melancholy and shame will be explored in the context of the psychoanalytic, feminist, post-colonial and queer discourses. Thus, the seminar focuses on the attempt to develop a conceptual paradigm for thinking of social oppression in terms of trauma. Reading materials include texts by Marta Nussbaum, Sara Ahmed, Judith Butler, Kelly Oliver, Ann Cvetkovich, Giorgio Agamben, Eve Sedgwick and others.

0607-5313-01
 "משפחות טובות"- דיון במגדר ובמשפחה
 Good Families: Reconsidering Family and Gender Scripts
ד"ר להד כנרתסמינר גילמן455 ב'1800-1400 סמ'  ב'

שנים האחרונות מושג המשפחה משתנה באופן דרמטי בישראל ובעולם. מכיוונים שונים נשמעות קריאות להצלתה של המשפחה, וסוכנים חברתיים שונים מעלים חששות מהתפרקותה ומהיעלמותה. לעומת קולות אלו, ספרות המחקר המגוונת העוסקת בסוציולוגיה התרבותית של המשפחה כיום מראה כי מוסד המשפחה כלל אינו מתערער אלא מעלה שאלות חדשות ביחס לכוחה, גבולותיה, מעמדה ותפקידיה של המשפחה ועיצובם המחודש של חוזים והסדרים מגדריים שונים. במסגרת הסמינר נבחן תפיסות תרבותיות וחברתיות מגוונות תוך דגש על תיאוריות וביקורות פמיניסטיות ביחס ליחסי שארות (kinship), הטרונורמטיביות, יחסי טבע-תרבות, בחירה חופשית, רומנטיקה, מימוש עצמי, אינטימיות וסדרי המחויבות והטיפול (care) הזוגיים והבין דוריים במקביל לניתוח המשמעויות התרבותיות והחברתיות המשתנות של מושגים אלו. בעידן של שינויים גלובאלים מואצים נתבונן כיצד המשפחה מגלמת ומניעה שינויים תרבותיים וחברתיים רחבים ונבחן כיצד שינויים אלו מכוננים, מפרקים ומחברים מחדש את הצורה החברתית המוגדרת וממוגדרת כמשפחה.
בין הנושאים שיעמדו במוקד הדיונים: המשפחה כיחידה צרכנית; חלחולה של הפסיכולוגיה אל היחידה המשפחתית; משפחות קוויריות, גירושים ופרידות, משפחות ללא ילדים, חד הוריות, משפחות מפוצלות, פונדקאות, אימוץ, סחר בנשים וכלות למכירה. לצד קריאה ודיון ביקורתי בתיאוריות מגדריות ומחקרים חברתיים עכשווים, ננתח ייצוגים של מגדר ומשפחה בטקסטים תרבותיים שונים כגון סדרות טלוויזיה, קולנוע, ספרות, עיתונות, בלוגים, ופורומים באינטרנט.

מבנה הסמינר:
הסמינר הוא קורס סמסטריאלי המתמקד בסוגיות תיאורטיות ואמפיריות שונות. חלקו יתבסס על הרצאות ובחלקו האחר בחיפוש עצמאי של חומר קריאה, ניתוח ביקורתי של טקסט/ים, הצגה בכיתה וכתיבת עבודה סמינריונית.

חובות הסמינר:
1. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הסמינר.
2. קריאת פריטי החובה ברשימת הקריאה.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית/ רפארט

מרכיבי הציון באחוזים: 90% עבודה כתובה, 10% הצגת רפרט
 

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 1.10.17

The increase of choice and plurality of family forms have led to increased attention to what is often perceived as the de-mystification of marriage and the overall “breakdown” of family life. Many speak of the “crisis” or “death” of the family and consider various “anti-family” mores as undermining the family institution. However, to a large extent, the ideal of the family and familism, still dominates public imagery and daily life.
This course will focus on recent theoretical developments in studies of family life. It will introduce and analyze some of the key themes, preoccupations and debates that have characterized the study of family, intimacy in Western feminist sociological thought. The tone of the course will be analytical. It will critically scrutinize contemporary conceptions of the family, domesticity, intimacy, individuality and sociability as socially constructed social categories. Questions explored in this class will include “new families”, family and consumerism, the ideal family structure, gender categorization in our intimate relationship, adoption, surrogacy, care relations and global women trafficking. Subsequent topics of inquiry will include the changing notions of family based societies, happiness, well-being, femininity, masculinity and ideals and models of normativity, gender relations, social order and their attendant paradoxes
0607-5402-01
 חיות בסרט
 True Lies: The New Woman in Contemporary Cinema
ד"ר הלפרן רונישיעור ביה"ס לשפות001 ה'1800-1600 סמ'  ב'

מהן האפשרויות שכותבת הוליווד לנשים על המסך (ובעולם)?
בסרט 'מועדון האקסיות' (1996) מסבירה גולדי הון למנתח הפלסטי שלה: "ישנם רק שלושה גילאים אפשריים לאישה בהוליווד: הבייב, התובעת המחוזית, ו(לנהוג את) מיס דייזי."
הסרט הזה הוא אחד משורה ארוכה של סרטים שנוצרו בשני העשורים האחרונים והמתכתבים בצורה גלויה או סמויה עם הרעיונות של הגל השני של הפמיניזם. אלה סרטים שמבקשים להציג במרכזם דילמות הנוגעות לזהות נשית ולאפשרויות הכתובות לה בעולם המאורגן ברובו (עדיין) עפ"י עולם הערכים המסורתי. השיעור יבקש לחקור את האופן שבו מתמודדת הוליווד עם סוגיית 'האישה החדשה' – זו שפועלת במרחב ובאקלים של הרעיונות הפמיניסטיים (ובשוליו נתהה לעיתים כיצד נידונות שאלות אלה בסרטים עצמאיים ואירופאים).
בין השאלות שנבקש לבחון:
מהו מאגר הדימויים שדרכו מסופר סיפור הכניסה הנשית לזירה הגברית, כיצד מוצג הגוף הנשי כמושא לתשוקה וכמקור לאימה עבור הגיבור הגברי? מהם מופעיה ומשמעויותיה של האישה הפטאלית העכשווית, מהן המשמעויות האצורות בנרטיב הרומנטי וכיצד הוא מסופר מנקודת מבט נשית, כיצד מוצגים היעדים הנשיים המסורתיים כאימהות ומשפחה, מהם תכניו ובעיקר אפשרויותיו של ציר הקשר הבין- נשי (משושלת נשית ועד לחברות נשית)?
 

 

תנאי קדם: אין.

 

דרישות הקורס: נוכחות, קריאה וצפייה עצמאית משיעור לשיעור.

 

מרכיבי הציון הסופי: עבודה מסכמת.

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 05.09.17

"There are only three ages for women in Hollywood: babe, district attorney and Driving Miss Daisy" (Goldie Hawn in The First Wives Club).
How has the 'new Hollywood' responded to the 'new woman'? During the course we will investigate contemporary cinema's ambivalent and complex relationship with gender and sexual identities in the wake of feminism.
0607-5405-01
 תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים
 Gendered Temporalities: Feminist Interpretations of Time, Age and the Life-Cour
ד"ר להד כנרתסמינר רוזנברג212 ג'2000-1800 סמ'  ב'

"זמן" מהווה ממד מרכזי בארגון הסדר החברתי וביצירתן של קטגוריות ונורמות חברתיות שנתפסות כטבעיות ומובנות מאליהן. באמצעות "הזמן", אנו מייצרות סדר חברתי, נורמות, קצבים קולקטיביים, ידע ומשמעות. נורברט אליאס הסביר בספרו על הזמן כי "זמן" מהווה אמצעי לאוריינטציה במפגש בין הטבעי לחברתי ומאפשר רגולציה של חיים חברתיים. כך, לוחות שנה ושעונים חברתיים שונים מייצגים ומבנים סטנדרטיזציה נורמטיבית של טמפורליות וזהות עצמית. אידאולוגיות ומוסדות חברתיים שונים כגון המדינה, שוק העבודה והמשפחה לוקחים חלק פעיל בהבנייתם של נורמות ומבנים טמפורלים הגמונים. כך למשל חוויית הזמן המערבי המודרני מזוהה עם זמן לינארי וערכים "גברים" כגון יצרנות, פרודקטיביות, קדמה, קוהרנטיות ויציבות לעומת "הזמן הנשי" המזוהה עם יחסיות ומעגליות. סמינר זה ידון בהרחבה בספרות פמיניסיטית וקווירית שמעלה ביקורות מגוונות על דפוסי ותבניות זמן הגמוניים; יבקר את הדיכוטומיות של זמן נשי/גברי ויבדוק את הממדים הטמפורליים של יחסי כוח וזהויות מגדריות, אי שוויון, תהליכי חיברות ושייכות. נדון במהלכו בקשרים שבין סקסיזם לגילנות, בתפיסות של "מהלך החיים" ותחנות הזמן השונות שלו, בהבניות החברתיות של זמן טבעי-חברתי, זמן חופשי, זמן משפחתי, זמני עבודת הבית, החובה לאזן בין חיי משפחה לעבודה וזמן הטרונורמטיבי. מטרת הסמינר, בין היתר, תהיה להציב כמה וכמה סימני שאלה/ביחס ל להבניות החברתיות הרווחות ביחס ל"תזמון נכון", תפיסות של קדמה, השהייה, לינאריות, מעגליות, דוריות, יצרנות והמשכיות תוך התייחסות לכינון של זהויות וסדרים חברתיים ומוסריים שונים. הסמינר יתבסס על קריאה משותפת בכיתה של טקסטים קלאסיים ועכשוויים מאת נורברט אליאס, פייר בורדייה, טום בולסטרוף, ג'ודית הלברסטם, קתלין וודוורד, סוזן סונטג ועוד.

מרכיבי הציון באחוזים: 90% עבודה סמינריונית, 10% הצגת מאמר בכיתה

דרישות קדם לקורס: קורס בנושא מגדר

מטלות ביניים: הצגת מאמר בכיתה

מטלת סיום: עבודה סמינריונית/ רפארט

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 01.10.17

"Time" is a central dimension of social order, provides us with a sense of orientation, constitutes and reflects taken for granted and normative structures of domination. Through "time", we create social orders, norms, collective rhythms, bodies of knowledge, meaning and morality. This course will discuss in detail feminist and queer scholarship which criticizes hegemonic temporalities and aims to revisit binary notions such as “feminine time” “masculine time” and examine the temporal dimensions of power relations and gender identities. The tone of the course will be analytical during which we will also discuss the relations between ageism and sexism, images of the life course and its various time stations, the gendered duty to balance between work and family life, “free time”, hetrenormative time and family time. The course’s readings include classical and contemporary texts written by Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Tom Boellstorff, Judith Jack Halberstam, Kathleen Woodward, Susan Sontag, and more.

 

0607-5407-01
 פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה-21
 Mizrahi Feminisms in the Beginning of the 21st Century
ד"ר השש יאליסמינר רוזנברג211 ד'1400-1200 סמ'  ב'

דרישות הקורס והרכב הציון:
השתתפות פעילה – 10%
מטלת אמצע – 10%
עבודה מסכמת – 80%
פמיניזם מזרחי ביקש לטפל בסוגיות שהיו רלוונטיות לנשים מזרחיות: הדרה תרבותית ותיוג חברתי, עוני, סימון הפריון המזרחי כאיום לאומי, יחסים בין נשים אשכנזיות, ערביות ומזרחיות במאבק הפמיניסטי, יחסים בין גברים לנשים, מיניות ועוד. מבחינה תיאורטית שאב השיח הפמיניסטי מזרחי בישראל ממספר מקורות מרכזיים של תסיסה אינטלקטואלית: תיאוריה פמיניסטית, תיאוריה מעמדית, תיאוריה פוסט קולוניאלית, תיאוריה קווירית ולימודי תרבות. מקורות אלו העשירו את המאבק של הפמיניזמים המזרחים אך גם יצרו שורה של אפשרויות למאבק בהקשר מצומצם של משאבים. קורס זה יבחן את ההיסטוריה של הפמיניזמים המזרחים בישראל, את המקורות התיאורטיים ואופני הפעולה שלהם ואת הקשר בינם לבין תנועות פמיניסטיות לא לבנות. כמו כן נבחן את הדילמות העולות בניסיון לשלב בין מאבק תרבותי למאבק חברתי כלכלי ואת שיתופי הפעולה המתאפשרים במציאות החברתית פוליטית בישראל. הקורס יעקב אחר התפיסות השונות שהתפתחו בקרב נשים מזרחיות פעילות מסוף המאה ה-19 ועד ימינו ויבחן את התיאוריות והפרקטיקות שמציעים הפמיניזמים המזרחיים בהקשר של תנועות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות רחבות – קולוניאליזם, גזענות, לאומיות וגלובליזציה. ננסה להבין את המתח הדיאלקטי שבתוכו נכתבות התביעות הפוליטיות של הפמיניזם המזרחי: בין מאבק לשייכות לבין ביקורת חברתית נוקבת, בין רנסנס תרבותי וניכוס מחדש והמצאה של מסורת שנשכחה לבין התמערבות, בין מעמד לתרבות ובין עוני לשאיפה להתברגות בעמדות מפתח.

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 01.10.17

Mizrahi Feminism sought to deal with issues relevant to Mizrahi women: poverty, education, cultural exclusion, social tagging, reproductive rights, sexuality, relations between Ashkenazi, Arab and Mizrahi women in the feminist struggle and gender relations. Theoretically the Mizrahi feminist discourse draws from several intellectual sources: feminist theory, class theory, post colonial theory, queer theory and cultural studies. These sources enriched the Mizrahi struggle but also created multiple venues of struggle and organization in a context of scarce resources. This course will explore the history of the Mizrahi feminisms in Israel, their theoretical sources, practices and dialogue with feminisms of color in the world. We will examine the historical and global connections of Mizrahi Feminisms in Israel starting from the activity of women in late 19th century to date. Seeing Mizrahi Feminisms as products and dissidents of colonialism, nationalism, globalization and liberal feminisms we will try to understand the dialectical tension within which the political claims of Mizrahi Feminisms are made: between a struggle to belong and radical social criticism, between cultural renaissance and westernization, between class and culture and between a class struggle and attempts to be accepted to the elites.
0607-5413-01
 מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרנית
 The History of Gender and Sexuality: Women Men and Children - 1800-Present
ד"ר שפירא מיכלסמינר רוזנברג212 ה'1200-1000 סמ'  א'

מיניות ומגדר: גברים, נשים וילדים בהיסטוריה של אירופה המודרנית למן המאה ה-18 ועד היום

סמינר מ.א. זה עוסק בסוגיות בהיסטוריה של מגדר ושל מיניות באירופה המודרנית למן המאה ה-18 ועד היום. הסמינר יבחן לעומק את התרומה החשובה והחלוצית של לימודי מגדר ומיניות ושל היסטוריה ותיאוריה קווירית להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף לכתיבתה מחדש. נעסוק בנושאים כגון: היברידיות, השתנות ונזילות מינית במאה ה-18; מיניות, אצולה ומלוכה; המהפכות המודרניות והבטחה לשוויון מגדרי; המדיקליזציה של הומוסקסואליות והטרוסקסואליות; התפתחות הפמיניזם המודרני; עיור והמיניות המודרנית; תיעוש, צרכנות, נשים וגברים; המשפחה הוויקטוריאנית ומיניות ויקטוריאנית; פסיכואנליזה, רפואה וההבדלים בין המינים; מדע ומיעוטים מיניים; גברים, נשים ומלחמות העולם ומגדר וגיוס למען האומה; יחסי הורים וילדים בראי היסטוריה מגדרית; נשים וגברים תחת משטרים אוטוריטריים ודמוקרטיים; מגדר ומדינת הרווחה; ושנות ה-60 והמהפכה המינית, ומגדר בעידן האינטרנט.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית / רפרט 

מרכיבי הציון באחוזים: נוכחות, השתתפות, בחירה ואישור נושא עבודה 30%, ציון עבודה  (רפרט או סמינר) 70%

 

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 14.05.17

 The History of Gender and Sexuality: Women, Men and Children, 1800-Present
Course description
This graduate seminar explores the history of gender and sexuality in Modern Europe from the 18th century to the present. We will examine the important contribution of gender studies, studies of the history of sexuality, and queer history and theory to the understanding and rewriting of modern history. Topics will include: sexual hybridity in the 18th century; sexuality, aristocracy and the monarchy; the modern revolutions and the promise of gender equality; the medicalization of homosexuality; the development of modern feminism; sex and city life; industrialization, consumption and gender; modern science and sexual minorities; men, women and total wars; the historical development of parent-child relations; men and women under authoritarian regimes; gender and the welfare state, and the 1960s and the sexual revolution.
0607-5414-01
 לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבה מגדרית
 Where to did women artists disappear? Women artists from a gender perspective
ד"ר זק אדיטשיעור רוזנברג205 ד'1600-1400 סמ'  ב'

לאן נעלמו היוצרות? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבה מגדרית.

ד"ר אדית זק

סילבוס מקוצר:

איך קרה שקולן של נשים יוצרות נאלם במשך מאות ואלפים בשנים?  ומדוע הן הודרו מספרי ההיסטוריה בכלל? ומספרי ההיסטוריה של האמנויות בפרט? כיצד התקבעו אותם קודים מגדריים שעיצבו תודעה קולקטיבית אחת לגברים ואחרת לנשים? תודעה שבה היה ברור שגברים הם בעלי הקריירות המקצועיות (משוררים, סופרים, מלחינים, ציירים, מגלי עולם, ממציאים, פילוסופים והיסטוריונים שתיעדו את קורות העולם) ואילו נשים אמנותן היא תחביבן כמו גם עיטור לנשיותן ואותה הן מציגות בסלונים וביקורי בוקר, בעבודות תפירה, רקמה, סידור פרחים ונגינה בפסנתר.

במהלך הקורס ננסה לענות על השאלות שמופיעות מעלה תוך התוודעות לציירות, פסלות ומוזיקאיות מתקופת הרנסנס ועד סוף המאה העשרים. את זיקות הגומלין בין מערכות שלטוניות ומערכות מגדריות נבחן תוך מעקב אחרי המסלול שעשתה כל אחת מהן החל מבית הוריה והחינוך שקיבלה ועד בגרות ובשלות אישית ומקצועית. נתוודע לעבודות של כל יוצרת ולמה שמייחד אותן הן באופן אישי והן בהקשר החברה בה חיה. במסגרת זו יידונו גם המרחב בו פעלה כל אחת (הסטודיו, האקדמיה, הסלון), האיגוד המקצועי בתקופתה, הנושאים והז'אנרים אותם בחרה להציג ומיומנויותיה המסחריות (משא ומתן, מכירת עבודות, ארגון ויחצון קונצרטים וכו').

כן נבחן את האסטרטגיות השונות בהן נקטו היוצרות כדי להשמיע את קולן למרות המגבלות שהושתו עליהן, ולמרות החרדה בה לקו מפני הצגת עצמן כישויות מקצועיות (anxiety of authorship).

מרכיבי הציון באחוזים: 30% נוכחות, 70% עבודה מסכמת

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 05.09.17

Where to did women artists disappear? Women painters, women sculptors, and women musicians from a gender perspective.

 

Dr. Edith Zack

 

Why were women artists discriminated? And how is it that their voice was silenced for hundreds and thousands of years? Why were they excluded from history books in general? And from art history books in particular? How did gender codes shape a different collective consciousness, one for men, another for women? A consciousness in which it was clear that men were professional authorities in every filed (thus, they were poets, writers, composers, painters, explorers, inventors, philosophers and historians). Women’s art, in comparison, was considered their ‘hobby’ as well as an ornament to their femininity. It was presented in salons and morning visits, in sewing and embroidering, in arranging flowers and playing the piano.

 

In this course we’ll try to answer the questions raised above while getting acquainted with painters, sculptors, and musicians from the Renaissance on to the end of the 20th century. The relation between regime systems and gender ones will be examined while following each of the artists, starting from the home she was born into, her education, and up to her personal and professional maturity. We’ll get to know her art, stressing its specific  characteristics, personal and socially contextualized. It is in this context that we’ll discuss public space vis-à-vis private space (the studio, the renaissance academia, and the salon), trade unions at her time, the topics and genres she chose to deal with, as well as her commercial skills (negotiating, selling works, arranging concerts, public relation and so on and so forth).

 

To complete the picture we’ll also examine the different strategies these artists used in order for their voice to be heard, in spite of the limitations, and in spite of “anxiety of authorship.”

0607-5416-01
 תיאוריה קווירית--אז והיום
 Queer Theory--Then and Now
ד"ר קדם נירסמינר כיתות דן דוד210 ד'1800-1600 סמ'  ב'

למרות ניסיונותיה לשמר את גמישותה התיאורטית מבלי להתפשר על כושרה הביקורתי, הואשמה התיאוריה הקווירית בהתמסדות מהירה ובשקיעה בחוסר רלבנטיות עד כי אפילו כמה מההוגים המזוהים ביותר עמה התנערו ממנה והכריזו עליה כמתה. כיצד איבדה התיאוריה הקווירית את הפוטנציאל הביקורתי הגלום בה, וכיצד בכול זאת אפשר לעבוד עם תיאוריה קווירית היום? כנקודת מוצא לפתרון, קורס זה יציע כי מושג ה"קוויר" מופיע בארה"ב בשנות ה-80' וה-90' של המאה ה-20 כתגובה קונקרטית למשבר האיידס, וכי התיאוריה הקווירית היא רק אחד האתרים בהם מתכוננת התגובה לבעיה זו. בחינת הופעתה של הקוויריות בהקשרה ההיסטורי-פוליטי יאפשר לנו ללמוד לא רק מה שהתיאוריה הקווירית עשתה, אלא גם מה היא מסוגלת לעשות מעבר לנושא המיניות. לשם כך, נעמיק בחלקו הראשון של הקורס בשלושת האתרים המהווים את התגובה הקווירית לבעיות הפוליטיות והאתיות שעורר משבר האיידס: באקדמיה, באקטיביזם ובקולנוע. בחלקו השני של הקורס נבחן את המגמות העכשוויות המתהוות בשיח התיאוריה הקווירית אל מול הספציפיות של התגובה הקווירית למשבר האיידס, וביניהן: המפנה האנטי-חברתי, תיאוריות האָפקט הקווירי, קוויריות ולימודי מוגבלויות, ביקורת ההומו-לאומיות ושאלת הלא-אנושי. 

 

Despite queer theory’s attempts to maintain its theoretical malleability without compromising its critical edge, it has been harshly criticized for its compliant institutionalization and for becoming irrelevant, to the extent that some of its founders even declared it dead. How did queer theory lose the critical potential it once embodied, and is it possible to work with queer theory today? In order to approach a solution, we’ll consider the concept of “queer” as a response to the AIDS crisis in the United States during the 1980s and the 1990s, and queer theory as but one site which constitutes this response. Investigating the queer phenomenon in its historical-political context will enable us to study not only what queer theory actually did, but also what it is capable of doing today beyond the question of sexuality. To this end, the first half of the seminar will focus on the three principal sites which constitute the queer response to the ethico-political problems caused by the AIDS crisis: academia, activism, and cinema. Against the specificity of the queer response to the AIDS crisis, in the second half of the seminar we’ll enquire into contemporary trends in queer theory, such as the anti-social turn; queer affect theories; queerness and disability studies; the critique of homonationalism; and the problem of the Non-Human.

 

0607-5417-01
 גיוס שותפים לשינוי מגדרי: הפרקטיקה של פענוח נקודות מבט
 What Do We Do About the Men? Recruiting Partners in Initiatives for Gender Equal
ד"ר לרר זאבסמינר כיתות דן דוד101 ג'1800-1400 סמ'  א'
גב' בן-אליהו הדס
כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב בלשון אישה.

תקציר:
אחת הסוגיות המרכזיות המעסיקה אקטיביסטיות וארגונים פמיניסטיות כיום היא השאלה כיצד מגייסות ורותמות שותפים (ושותפות) למהלכים של שינוי מגדרי וקידום שוויון מגדרי בארגונים. עבור נשים הזיהוי עם אג'נדה פמיניסטית עלול להיות בעל מחירים ארגוניים משמעותיים, ובמקביל קיים קושי לגייס לגיטימציה לקיומה בארגון ולרתום שותפים.ות בעלי השפעה שיסייעו בפועל בקידום שוויון.
הסמינר יעסוק בפרקטיקה הפמיניסטית של פיענוח נקודת המבט (POV) של האחר(ת) ככלי מרכזי לגיוס תמיכה ורתימת שותפים, גברים ונשים, לתהליכים ומאמצים של שינוי מגדרי בארגונים. בחלק העיוני של הסמינר נעמוד על תפקידה של היכולת לפענח נקודות מבט בשיבוש ובשינוי מערכי כוח המתחזקים פרקטיקות ארגוניות ממגדרות. בחלק ההתנסותי נלמד ונתרגל כלים וטכניקות יישומיים לפענוח של נקודות מבט לצורך גיוס שחקנים.ות מוסדיים.
הסמינר מקנה 4 שעות אקדמיות. הוא פתוח גם לתלמידות שהשתתפו בעבר בסמינר "הטמעת חשיבה מגדרית" ומהווה המשך שלו.

מטלות:
• נוכחות אישית ב-80% מהמפגשים והשתתפות פעילה בדיונים בכתה.
• עבודה סמינריונית –עבודת מחקר אישית בהתאם למושגים והמתודולוגיה הנלמדים בקורס. אופי העבודה יגובש באופן אישי עם המרצות.
• הצגת פרויקט המחקר לדיון משותף בכיתה.

What Do We Do About the Men? Recruiting Partners in Initiatives for Gender Equality: The Practice of Understanding Points of View

 

 0607-5317

 Dr. Zeev Lerer and Hadass Ben-Eliyahu

One of the main issues feminist activists and organizations are occupied with today, is how to recruit partners to support and participate in initiatives to promote gender equality in organizations. For women, to identify themselves with a feminist agenda may bring about a significant organizational price. Moreover, it is difficult to legitimize such an agenda in the organization and to gain support for it from influential organizational players.
 
The seminar will address the practice of deciphering and understanding the Other's Point of View (POV) as a central tool for recruiting and mobilizing support of partners, men and women, in processes and efforts to change gendered practices in organizations. In the theoretical part of the seminar we will discuss the role of POV analysis in disrupting organizational power relations that sustain gendered practices over time. We will introduce applied tools and techniques for deciphering POV, and the students will practice using them for recruiting institutional partners.
 
The seminar provides four academic hours.  
 
Tasks:
• Attending 80% of course meetings and actively participating in classroom discussions.
• Final paper – a personal research paper in which students will apply the concepts and methodology studied in class. The specific topic will be discussed and approved by the lecturers.
• Presentation and discussion of the research project in class.

 

 

 

 

 

0607-5418-01
 יעוץ והתערבות מגדרית בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה
 Internship Course Gender Diagnosis and Intervention in Organizations: Theory
ד"ר לרר זאבסדנה ביה"ס לשפות101 ג'1600-1400 סמ'  ב'
גב' בן-אליהו הדס
כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב בלשון אישה.

תקציר:
קורס ההתמחות בייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים הוא פרויקט משותף של התכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב ושל 'הדבר הבא' - תכנית המתמחות/ים הגדולה בארץ אשר הוקמה ביוני 2012 על ידי קרן רוטשילד קיסריה ומופעלת על ידי עמותת "אלומה".
נשים חוות במהלך חייהן התעסוקתיים מגוון של פרקטיקות מגדריות שמתקיימות בארגונים בהם הן עובדות ונתפסות כ"טבעיות". פרקטיקות אלה הן בעלות השפעה על אופי ותנאי עבודתן, שכרן, מיקומן הארגוני, תהליכי הקידום ותהליכים של הערכה מקצועית, יכולתן לשלב קריירה עם הורות, כמו גם ביטויים של הטרדה מינית, ועוד, ועוד.
בקורס נלמד היבטים תיאורטיים לצד התמחות מעשית בהטמעת נקודת המבט המגדרית והחשיבה המגדרית בארגונים במטרה לאבחן את הפרקטיקות המגדריות ולגבש דרכי התמודדות עמן. הקורס מיועד לנשים וגברים שמעוניינות לרכוש עמדת השפעה מגדרית בארגונים, בין אם כבעלות תפקיד רשמי בתחום (כגון ממונות מעמד האישה, יועצות לשוויון מגדרי, ממונות על מניעת הטרדה מינית, ממונות אחריות חברתית או גיוון, ואף בתחום משאבי האנוש), ובין אם כחברות בארגון המבקשות לפעול כסוכנות לשינוי מגדרי.
הקורס מקנה 4 שעות אקדמיות (2 שעות עיוניות ו-2 שעות התמחות מעשית).

מטלות:
• השתתפות ב- 4-5 סדנאות הכנה לעולם העבודה אשר יועברו על ידי מנחים מטעם 'הדבר הבא' (חלק מהסדנאות יועברו בסמסטר א').
• ביצוע התמחות בארגון (איתור הארגונים בהן תבוצע ההתמחות והשיבוץ אליהם יעשה על ידי רכז/ת התכנית 'הדבר הבא') בהיקף של יום בשבוע במהלך סמסטר ב'.
• נוכחות אישית ב-80% ממפגשי הקורס (סמסטר ב').
• הצגת דוגמאות מתהליך האבחון המגדרי במסגרת הדיונים בכיתה.
• עבודה מסכמת – כתיבת עבודה מסכמת על בסיס אבחון מגדרי שיבוצע במסגרת ההתמחות המעשית. העבודה המסכמת היא מטלה אישית.

Internship Course

 Gender Diagnosis and Intervention in Organizations:

 Theory and Practice

 06075418

 Dr. Zeev Lerer and Hadass Ben-Eliyahu

 

This course on Gender Diagnostics and Intervention in Organizations is a joint project of the Gender Studies Program at Tel Aviv University and the Next Step initiative, the largest internship program in Israel, which was established in June 2012 by the Rothschild Caesarea Foundation and is operated by Aluma.

In their work life, women experience diverse gendered practices which are perceived as the natural order of organizational life. These practices shape and determine women's working conditions, salary, organizational placement, promotion opportunities, professional evaluation, work-family balance, incidents of sexual harassment, and many more aspects of their work and professional lives.

The course will combine theoretical aspects alongside practical experience in implementing gender perspectives in organizations, diagnosing gender practices, and formulating ways of dealing with them. The course is designed for women and men interested in becoming active and influential agents of gender equality in organizations , either in an official role in the field (such as an advisor of gender equality, officer of social responsibility, or human resources), or as members of the organization.

The course provides four academic hours (2 theoretical hours and 2 hours of practical expertise).

Tasks:

• Attending 4-5 workshops conducted by the Next Step,  preparing students to make the transition from higher education world to employment world (some of the workshops will be conducted during the first semester).

• Internship in an organization (identifying relevant organizations and placement will be conducted by the Next Step coordinator), one day a week during the semester.

 • Attending and actively participating in 80% of course meetings (spring semester).

 • Presentation of organization's gender diagnosis in class (based on the internship).

 • Final Paper - Writing a final paper on the basis of gender diagnosis carried out as part of the internship. The final project is a personal task.

 

 

0607-5419-01
 בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל
 Between Cultural and Structural: Gender in Arab Society in Israel
ד"ר יחיא-יונס תגרידסמינר רוזנברג211 ד'1600-1200 סמ'  א'

 

תקציר:הקורס עוסק במגדר וביחסים מגדריים בחברה הערבית-פלסטינית בישראל כמתעצבים כתוצאה מגורמים תרבותיים וגורמים מבניים, תוך שהוא מכיר לסטודנטיות/ים את מאפייני חברה זו ומציג את השינויים שהשפיעו/משפיעים על מגדר ויחסים מגדריים בתוכה על ציר של זמן. במסגרת הקורס הסטודנטיות/ים יתוודעו לגישות תיאורטיות, כלים אנליטיים ומחקרים אמפיריים בנדון ובאמצעות הסתכלות על סוגיות ותחומי חיים עיקריים כמו משפחה, חינוך והשכלה, תעסוקה, פוליטיקה, תקשורת, אזרחות, בריאות, אלימות, החברה האזרחית ועוד.
הרכב ציון וחובות הקורס:
מטלות ביניים:
א. נוכחות חובה ב 80% מהמפגשים;
ב. קריאה שבועית רציפה;
ג. הצגת פריט קריאה מהסילבוס בכיתה;
מטלה סופית:
ד. עבודה (פרו-סמינריונית או סמינריונית) בתיאום מראש עם המרצה (100% מהציון).

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 14.05.17

 

0608-1003-01
 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית
 Representations of Women in Modern Art
ד"ר דקל טלשיעור גילמן282 ה'1200-1000 סמ'  א'

בקורס זה נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, באמצעות סוגיות העולות מן היצירות ונדונות בטקסטים של ביקורת מגדרית. במהלך המפגשים נבצע קריאות חדשות של נושאים מוכרים בתולדות האמנות המודרנית ונציע פרשנויות הרווחות בשיח הדיסציפלינרי כיום.     במהלך הקורס נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל: מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות "גבוהה"; מה בחוויה "המודרנית" של פריס של המאה ה- 19 גרם לשגשוג אמנים גברים ולדיכוי ולהשכחה של נשים יוצרות ואילו נושאים וסגנונות בכל זאת יצרו האמניות בתקופה הנדונה; אילו מגמות חדשות עלו במחצית השנייה של  המאה ה- 20 שאפשרו שינוי עמוק ומהותי במעמדן ובמיקומן של אמניות נשים ובתוצרי עבודותיהן, ועוד.   לצד מצגות של יצירות אמנות ישורגו לדיון תיאוריות פמיניסטיות ויידונו תהליכים של התפתחות השיח, לדורותיו השונים – אמנות והפמיניזם הליברלי; הפמיניזם הרדיקלי; הפמיניזם הפסיכואנליטי; הפמיניזם המרקסיסטי; הפמיניזם הפוסט קולוניאלי ועוד. הניתוח הפמיניסטי העכשווי באמנות יראה כי ההגות לא  מסתפקת בניתוח ההטיות המגדריות המגמתיות ובחשיפת ההדרה של נשים בתרבות אלא מתקדמת לעבר צורות תיאורטיזציה מורכבות יותר, שבהן המגדר נחצה ומשתלב עם צירים רבים ומגוונים (בהם אתניות, לאום, מיניות, מעמד, יכולות גופניות ועוד) וכן עם נושאים של מקום וזמן.  לקראת סופו של הקורס תוזמן מרצה-אורחת, היוצרת אמנות שנוגעת לסוגיות שונות של מגדר שנדונו ועובדו במהלך הקורס. מפגש זה יפרה את החומרים שנלמדו במהלך הסמסטר, ויעורר זוויות חשיבה אלטרנטיביות ומשלימות אודות הפרקים שנלמדו בכיתה.   


דרישות הקורס: אין דרישות קדם
נוכחות חובה בכל השיעורים

קריאה נוספת: יתכן ובמהלך השעורים אפנה למאמרים או פרקים נוספים.

ציון סופי: בסיום הקורס תינתן עבודת בית מסכמת.

 מרכיבי הציון הסופי: עבודת בית מסכמת (100%)

תאריך הגשת עבודה: 28.3.17

During the course we will conduct a critical survey of the modern art history and of several well-known and canonical art works, using feminist methodology and seminal texts regarding gender issues.
We will perform re-readings of familiar subjects in art history and suggest interpretations that prevail in the contemporary disciplinary discourse, among them using the discourses of multiculturalism; post-colonialism and globalization.
The course will survey two major time periods – the 19th Century and the 20th Century. In the first part, we will discuss and analyze artifacts from the European continent and in the second part we will move on to have a close look at art made in the Americas. We will be asking questions such as why so many of the art works focus on depicting the female body – mostly naked; what exactly was it in the 'modern experience' of the 19th Century Paris that gave way to male-artists to prosper and tended to exclude women-artists, and what kind of subjects, themes and media did women-artists work in during that period in spite of their difficulties; what are the connections and the relations between pornography and 'high art'; which new trends in the second half of the 20th Century gave way to new opportunities for women artists and changed their position in the art-scene and in culture in general; and many more.
0608-1005-01
 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות
 An Introductory Course: Cultural Analysis from Feminist Perspectives
ד"ר להד כנרתשיעור גילמן144 ג'1800-1600 סמ'  ב'

קורס זה נועד להכיר לסטודנטיות מושגים ותאוריות הקושרים בין חקר התרבות למחקר פמיניסטי.

מטרתו המרכזית היא לבחון את המרחב התרבותי מנקודת מבט מגדרית לצד חקר מושגי יסוד תיאורטיים במחקר התרבות בן זמננו. אחת משאלות היסוד של הקורס תהיה כיצד טקסטים תרבותיים (כגון סדרות טלויזיה, בלוגים, פרסומות, מגזינים ועוד)  מייצרים ((produces ומשקפים (represents) פרשנויות מגוונות ליחסי שליטה והירארכיה מגדרית, לצד הצבת אלטרנטיבות ליחסים אלו. דגש מיוחד יושם על פיתוח ידע מתודולוגי וקונספטואלי על, הקניית כלים לניתוח ביקורתי פמיניסטי של התרבות והיכרות עם מחקרי תרבות פמיניסטיים עכשוויים. 

הקורס יתמקד אם כך באופנים שבהם התרבות משקפת ומייצרת, מאפשרת ומאתגרת, מבני משמעות, סמלים, דרכי פעולה, דילמות וסתירות תרבותיות שונות. לכל אורך הקורס תודגשנה נקודות מבט ביקורתיות תוך התבוננות מחודשת על סוגיות שונות כגון כינון העצמי, צריכת תרבות, זהויות קולקטיביות, אינטראקציות חברתיות, זאת לצד כינון וערעור של גבולות והירארכיות תרבותיים. כמו כן נתייחס לאופנים שבהם טקסטים תרבותיים שונים מבנים זהויות, ותפיסות נורמטיביות, של אוטנומיה, אותנטיות, אושר ואיכות חיים. בין נושאי הקורס:הבניות חברתיות של גבריות, נשיות, פוסט פמיניזם, אופנה, מעמד, גזע, זמן וגיל, רגשות חברתיים, הטרונורמטיביות, הדימיון ההטרוסקסואלי ועוד. 

דרישות הקורס: נוכחות חובה, קריאה שוטפת של המאמרים במהלך הקורס ועבודה מסכמת.

מרכיבי הציון הסופי:  עבודת מסכמת (100%)

תאריך הגשת עבודה: 5.9.17

This course provides basic terminology and techniques for understanding the interconnections between cultural analysis and feminist research. The course is intended to provide the student of gender studies with tools to analyze culture from a feminist perspective. We shall inquire how cultural texts produce and represent different interpretations to gender relations and to what extent they reproduce and challenge them.

We will address attendant issues, such as the constitution of subjectivity, cultural consumption, collective identities, symbolic interactions along the reproduction and diversion from social norms. The course will also combine discussions of how cultural texts such as (TV sitcoms, popular press, films, blogs, internet forums and advertisements) constitute normative perceptions of autonomy, authenticity, happiness and well-being. We will also discuss theoretical texts analyzing various aspects of femininity and masculinity, post feminism, class, race, time, ageism and sexism, social emotions and heteronormativity .

Requirements: Final Exam

 
0608-1110-01
 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
 Introduction to Feminist Philosophy: Women's Thoughts
ד"ר רוזמרין מריםשיעור ביה"ס לשפות001 ה'1000-0800 סמ'  א'

תקציר:
הקריאה הפמיניסטית לשינוי רדיקלי במעמדן ובתפיסתן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות ומושגי-יסוד שנתקבעו בתפיסת העולם המערבית. הקורס יציג את נקודת המבט הביקורתית של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת החשיבה הרציונליסטית והפוליטית-מוסרית בתרבות המערב ואת כמה מן האלטרנטיבות הבולטות שעלו מתוכה, לא רק לתפישתן מחדש של נשים אלא גם לתפיסה חדשה של החברה בכללותה.
הקורס יעמוד על המתח בין דומות לשונות המלווה את ההיסטוריה של התיאוריה הפמיניסטית כמו גם המאבק הפמיניסטי לשוויון עד היום. במלים אחרות, האם שוויון בין המינים כרוך בהשוואת האישה אל הגבר או האם השוויון האמיתי משמעו זהות נשית ייחודית ונבדלת? והאם הכרה בהבדל סותרת בהכרח את מושג השוויון? העיסוק במתח הבלתי פתיר הזה מעלה שאלה מרכזית בפילוסופיה בכלל ובפילוסופיה פמיניסטית בפרט הנוגעת להגדרה של הסובייקט האנושי ולאידיאל המושגי עימו התמודדו ועליו ערערו פילוסופיות פמיניסטיות במסגרת הביקורת שלהן.

ציון סופי:
מבחן סוף סמסטר על יסוד קריאת חובה והרצאות.

תאריך בחינה מועד א': 5.2.17

תאריך בחינה מועד ב': 5.3.17

The feminist calling to a radical change in both the status of women and the way they are perceived of raised the need to re-think fundamental constitutive principles and key-concepts in Western thought. The course will discuss feminist critique of the rationalist and ethical tradition of thought in Western culture as well as some of the prominent feminist alternatives for the re-conceptualization not only of women but of society as a whole.
The course will put an emphasis on the inherent tension between two poles in the history of feminist theory and the feminist social struggle for equality: Does equality between the sexes requires equating women to men or does true equality consist in establishing a new and distinct female identity? And does recognition in the fundamental difference between men and women necessarily conflicts with the notion of equality? This yet unresolved tension brings up a central theme in philosophy in general and in feminist philosophy in particular concerning the definition of the human subject and the philosophical ideal attached to it which feminist philosophers both re-examined and challenged.
0608-1122-01
 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל
 Feminisms, Law & Society in Israel
פרופ הקר דרור דפנהשיעור ביה"ס לשפות001 ה'1600-1400 סמ'  א'

תקציר:
מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר, נדון בהיבטים מגדריים של יחס המשפט הישראלי לשוק העבודה בשכר, למשפחה/ות, ולזכויות חברתיות.
 
ציון:
5% בחנים- שליטה בחומר הקריאה; 95% בחינה מסכמת (חומר סגור)

תאריך בחינה מועד א': 12.2.17

תאריך בחינה מועד ב': 8.3.17

The goal of the course is to examine the Israeli law in light of different feminist theories. For this examination we will review in a nutshell a variety of feminist theories and attempts to synthesize between them, while focusing on their relevancy to a feminist analysis of the law. Based on the theoretical background, we will review specific gendered issues the Israeli law deals with or is silent about. Among others, we will discuss gendered aspects of the Israeli law’s attitude towards the labor market, family/ies and social rights.
0608-1133-02
 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי
 Qualitative Research Methods in Feminist Study
ד"ר וילמובסקי ענבלשיעור ותגילמן220 ג'1400-1200 סמ'  ב'

בשנים האחרונות תופסות שיטות המחקר האיכותניות מקום נכבד בחקר העולם החברתי. התיאוריות הפמיניסטיות תרמו תרומה מכרעת להתפתחותן של שיטות מחקר אלה ולדיון התיאורטי והמוסרי המלווה אותן. קורס זה עוסק בהיכרות ראשונית עם כלי המחקר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני, דוגמת ראיון עומק, תצפית וניתוח טקסט. בנוסף, יקשור הקורס בין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות מחקר, בין היתר, תוך בחינת סוגיות בחירת שאלת המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, יחסי חוקרת-נחקרת, הטיה ופרשנות. הדוגמאות שילוו את הקורס הם מחקרים פמיניסטיים מישראל וממדינות אחרות העושים שימוש בכלי מחקר איכותניים. התלמידות תידרשנה להגיש תאור בכתב של בחירת שדה המחקר, להציג בכיתה לקחים מתודולוגיים מעבודתן ולהגיש עבודה מסכמת שתכלול דו"ח תצפית, תמלול של ראיון, וניתוח רפלקסיבי של חווית השימוש בכלי מחקר איכותניים.

מטלות ביניים: הגשת תרגיל לאחר שאלת מחקר, הגשת דו"ח תצפית ותמלול ראיון

מרכיבי הציון באחוזים: חובת נוכחות, השתתפות פעילה והגשת מטלות ביניים במועדן כתנאי להגשת עבודה מסכמת (100%)

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 5.9.17

Qualitative research methods gain growing importance within the study of the social world. Feminist theories contributed substantially to the development of these methods and to the theoretical and moral debates surrounding them. This course course provides introduction to basic research tools such as interview, observation and text analysis. In addition, the course deals with the relation between feminist theories and methodology. It looks into the questions of choosing the research question, the studied population, research methods, power relations between the researcher and the informants, interpretation and validity. The examples provided throughout the course are feminist studies from Israel and other countries that use qualitative methodology.

Course requirements: regular attendance, active participation, and submission of interim assignments on time as a prerequisite for the submission of the final assignment (100%).
0608-1144-01
 היסטוריה ומגדר בתרבות המערב
 Gender and Modern History
ד"ר שפירא מיכלשיעור רוזנברג001 ה'1800-1600 סמ'  א'

כיצד נוצרו דימויי הגבריות והנשיות כפי שאנו מכירים אותם היום? כיצד השתנו לאורך ההיסטוריה הדרישות מנשים וגברים בתחומי החיים של העבודה, המשפחה, הצבא ואף הידידות? מהי ההיסטוריה של המאבק לשיווין מגדרי? כיצד השפיעו מלחמות ומהפיכות מודרניות באופן שונה על גברים ונשים? אילו תפיסות שונות התקיימו לגבי המיניות האנושית לאורך ההיסטוריה המודרנית וכיצד הם השתנו? מהי ההיסטוריה המשתנה של יחסי מגדר בתרבות המערב?
ההיסטוריה של המגדר היא תחום מוביל ופורץ-דרך בהבנת העבר וקורס זה מהווה מבוא לאלו הרוצים להיחשף ללימודי מגדר ותרומתם החשובה והנחוצה להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף לכתיבתה מחדש. הקורס עוקב אחר ההיסטוריה של המערב בעת המודרנית מן הזווית של מגדר, ולימודי נשים וגברים.
במהלך הקורס נסקור כיצד נשים וגברים באירופה חוו תמורות מרכזיות בתרבות, בחברה, בפוליטיקה, באמנות ובפילוסופיה מהמאה ה-18 ועד היום. לשם כך, נבחן מהפכות פוליטיות, תהליכי תיעוש ושינויים בהרגלי הצריכה, כמו גם את התפתחות האימפריאליזם, הדמוקרטיה, הפשיזם, הנאציזם, והקומוניזם, מלחמות העולם והתקופה שלאחריהן, ונשאל כיצד השפיעו כל אלה בצורות שונות על גברים ונשים (וגם על מיעוטים מיניים). בנוסף, הקורס יבחן כיצד הושפעו שינויים מרכזיים בהיסטוריה המודרנית מדימויי מגדר, משפחה, ומיניות. נעשה שימוש במקורות היסטוריים שונים כגון מאמרי מחקר, פמפלטים פוליטיים, ספרות, פילוסופיה, וגם אמנות, קולנוע, וצילום
 

מרכיבי הציון באחוזים: מבחן סיכום 100%

תאריך בחינה מועד א': 19.2.17

תאריך בחינה מועד ב': 17.3.17

How did current representations of masculinity and femininity develop throughout history? Why were men and women required to fulfill different tasks in the work place, the family, the army and even in friendship through the 19th and 20th century? What is the history of the struggle for gender equality? What is the history of different attitudes towards sexuality? How were homosexuality and heterosexuality constructed historically in modern times? What is the history of gender relations in the West?

Historians of gender offer new, groundbreaking, and thought-provoking ways for understanding the past. This survey course (150 students) studies modern European history from the perspective of gender studies. We will examine men and women's lives and what gender came to represent in different periods and cultures. This course looks at gender and the major transformations in European politics, culture, philosophy, economy in modern times. Topics will include: gender and industrialization; the rise of modern ideologies; the rise of mass culture and consumerism; the rise of the human sciences; the development of modern sexuality; the development of democracy, fascism and communism; the world wars and the postwar period.
 

0608-3200-01
 גברים וגבריות:הטוב הרע והמכוער
 Men & Masculinity: The Good the Bad and the Ugly
ד"ר נור עופרשיעור ביה"ס לשפות001 ב'1800-1600 סמ'  א'

הקורס עוסק בגברים וגבריותם וכיצד אלה הוו ומהווים גורם עומק מרכזי ורב השפעה, סינכרוני ודיאכרוני בהיסטוריה המערבית. בעוד שגברים הם ש"עשו" את האירועים המרכזיים של ההיסטוריה המערבית באמצעות השתלטות על הדת, הכלכלה, הפוליטיקה, הצבא, המדע וכל תחום מכריע אחר, הרי שלבחינת התנהגותם כבעלי מגדר וכמבני מגדר לא נודעה על לאחרונה חשיבות מחקרית בולטת. במסגרת הסמינר נעמוד על התפתחויות מרכזיות בהבניות של גבריות והשפעתן על התנהגות של גברים ונשים בהיסטוריה המערבית מן הרנסאנס ועד מלחמת העולם השנייה. שאלת המחקר העומד בשורש שיעור זה היא האם וכיצד הגבריות משחקת תפקיד בהיסטוריה. הקורס יסקור את פרי המחקר ההיסטורי העדכני והמגוון בן השנים האחרונות ויבחן את הקשר בין תהליך הציוויליזציה פרי מחקרו של הסוציולוג נורברט אליאס ושאלות של הבנייה מגדרית: האם עם התפתחותו של תהליך הציוויליזציה מתעדנים הגברים? האם יש קשר בין תהליך הציוויליזציה להבניות מגדריות?

תאריך הגשת עבודה מסכמת: 28.3.17

This course examines the construction of masculinities in Western history, from the Renaissance to World War II
0608-3302-01
 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות
 Feministically Queer: Between Gender and Sexuality
ד"ר משעלי יעלשיעור גילמן278 ג'2000-1800 סמ'  ב'

קורס זה מציע קריאה ביקורתית בטקסטים מכוננים בתיאוריה הומו-לסבית וקווירית מפרספקטיבה כפולה – פמיניסטית וקווירית. במסגרת הקורס נבחן את נקודות ההשקה וההבדלים בין פמיניזם לתיאוריה קווירית, ואת האופנים בהם המשגתן של קטגוריות מגדר ומיניות בכל אחד משיחים אלה נעשתה על רקע היפרדותם. הקורס יתמקד בתיאוריות אמריקאיות פמיניסטיות וקוויריות משנות ה-70'- עד ה-90'. במוקד הקורס יעמוד הפער בין ניסיונם של כל אחד משיחים אלה "לשחרר" נשים, להט"בים וקווירים מדיכוי מגדרי או מיני, לבין התכתיבים המיניים והמגדריים המחודשים שהציבו, שלעתים הביאו למחיקת ניסיון חיים והחלפתו במודלים תיאורטיים תקינים פוליטית.
השאלות המרכזיות בהן נדון יהיו: האם סילוק הכוח ממיניות, הינה דרך ריאלית או יעילה לחיזוק האוטונומיה של נשים? האם קיימת מיניות שוויונית? האם ניתן לדבר על מיניות שאינה מעוצבת על ידי מגדר? האם קיימים תפקידי מגדר שאינם דכאניים? האם ניתן להפריד בין דיכוי מגדרי לדיכוי מיני? האם קוויריות יכולה לשמש כתחליף לפמיניזם?

דרישות קדם לקורס: מן הסטודנטים נדרש רקע בלימודי מגדר או בתיאוריות פמיניסטיות.
הקורס אינו פתוח לתלמידות שנה א' או לתוכנית "לומדים בגילמן", וכן למי שלקחו את הקורס: "פמיניזם ותיאוריה קווירית: סוגיות במגדר ומיניות".

מרכיבי הציון באחוזים: הרכב הציון בקורס: 100% עבודה.
במידת הרלבנטיות תשוקלל לציון 10% תוספת ציון בגין השתתפות פעילה בשיעורים.

תאריך הגשת עבודה: 5.9.17

This course proposes a critical reading of fundamental texts in gay and lesbian studies and queer theory from a double perspective – feminist and queer. While examining the relationships and differences between feminism and queer theory, we will analyze the ways in which the conceptualization of the categories of gender and sexuality in these discourses were affected by their separation. By focusing on American texts from the 70's through the 90's, we will centralize the gap between the attempts of these discourses to “liberate” women, LGBTs, and queers as well as their renewed gender and sexual decrees which at times led to the erasure of life experience and its replacement with theoretical, politically correct models.
The central questions we will address include: Is removing power from sex and sexuality useful for the empowerment of women’s autonomy? Does egalitarian sexuality exist? Can we talk about sexuality which is not shaped by gender? Can we separate sexual oppression from gender oppression? Can queerness replace feminism?
0608-3401-01
 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
 When Psychoanalysis Meets Gender
ד"ר זיו אפרתשיעור רוזנברג001 ג'1400-1200 סמ'  ב'

השיח הפסיכואנליטי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינאמיים להבין, להבנות ולפרק את המשמעויות של מגדר בעבור סובייקטים אנושיים. בקורס נתעכב על נושאים כמו נשיות, ההקשרים בין מיניות ומגדר, ההקשרים בין מין ומגדר, והתפתחות מגדרית.
נעקוב אחר השתנות השיח הפסיכואנליטי ביחס לנושאים אילו מראשיתו, דרך הביקורת הפמיניסטית ועד לתרומה של התיאוריות הקוויריות. סוגיות תיאורטיות אילו ידונו דרך מוקדים מרכזיים כמו השיח על אלימות נגד נשים, טראנסג'נדר או פורנוגרפיה.
 

מטרות הקורס:
• לבסס גוף ידע מבואי על תיאוריות פמיניסטיות פסיכואנליטיות תוך התייחסות לציר היסטורי ותוכני.
• להדגיש את ההשפעות ההדדיות בין השיח הפמיניסטי לשיח הפסיכואנליטי
• להדגיש את הרלוואנטיות של תיאוריות פסיכואנליטיות פמיניסטיות על מגדר לנשים ולגברים.
 

דרישות הקורס: בחינת (כיתה) סיום
 

הרכב הציון: 100% בחינת הסיום
 

חובת נוכחות: יש חובת נוכחות בשיעורים
 

תאריך בחינה מועד א': 09.07.17

תאריך בחינה מועד ב': 06.08.17

The psychoanalytic discourse is charachtarized by dynamic and various attempts to understand, construct, and interpret the meanings of gender for human subjects. The course will introduce students to issues such as femininity, the interwoven relationship between sexuality and gender, the interwoven relationship between sex and gender or gender development.
We will also examine the transformation through which these concepts developed throughout the history of psychoanalytic discourse. Beginning with classical conceptualizations through reconstructions advanced by feminist and queer discourses.
We will examine these theoretical issues through locuses such as the discourse on violence against women, transgender or pornography.
 

Requirements: Final class exam.

0608-3406-01
 סדנת קריאה (וכתיבה) מגדרית
 Reading Gender
ד"ר גבע יונוביץ שרוןסדנה גילמן320 ג'1800-1600 סמ'  א'

תקציר:
במסגרת מחקר בתכנית ללימודי נשים ומגדר נדרשות הסטודנטיות הן לגלות בקיאות בתוכן הקורפוס המרכזי של ספרות המחקר בתחום דעת נבחר והן לבחון ולנתח מקורות מן הפרספקטיבה של המגדר. מטרתו העיקרית של הקורס היא להקנות כלים לפיתוח קריאה ביקורתית במקורות אלה ושכלולה על בסיס קריאה משותפת במבחר מאמרים, תוך התנסות ביצירת דיון אינטגרטיבי, גיבוש רעיון וביסוסו באופן משכנע והצגתו באופן בהיר וקוהרנטי.

דרישות הקורס:
קריאה שוטפת על פי רשימת הקריאה, גילוי מעורבות בדיונים בכיתה, הכנת תרגילים קצרים במהלך הסמסטר והגשת חיבור בסיומו.

תאריך הגשת עבודה:

28.03.17

 

 

The main goal of the course is to introduce students of the Women and Gender Studies Program the conventions of academic reading (and writing) and to provide and sharpen critical reading (and writing) skills, via reading and analyzing texts, integrate several sources and building an argument based on secondary source materials.  

 

Course requirements: participation in class discussions, writing exercises, final paper.The main goal of the course is to introduce students of the Women and Gender Studies Program the conventions of academic reading (and writing) and to provide and sharpen critical reading (and writing) skills, via reading and analyzing texts, integrate several sources and building an argument based on secondary source materials.
Course requirements: participation in class discussions, writing exercises, final paper.

 

0608-3602-01
 סרבנות גט - איך יוצאים מזה?
 Chained to a Dead Marriage: Courses of Action
ד"ר בזק עליזה יפהשיעור רוזנברג106 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקורס מבקש לעסוק בסוגיית 'מסורבות הגט' ומציע דרכי התמודדות עם בעיה קשה זו. הוא מפגיש עם הכלים המשפטיים ההלכתיים והאזרחיים שבהם ניתן לנקוט במצבים אלה ומצביע על העקרונות הערכיים שעליהם הם מושתתים.

    נפגוש מקרים שונים שהגיעו לפתחם של בתי הדין הרבניים ובתי המשפט ונלמד על מגוון של הגנות וסעדים העומדים לרשות האישה בסיטואציות אלה בדין הדתי ובדין האזרחי. נתוודע לתביעות נזיקין, למקרים שבהם ניתן להפעיל לחץ על הסרבן באמצעות סנקציות כלכליות וחברתיות, למניעת זכויות אזרח שונות ולמקרים שבהם ניתן לנקוט בפעולות רדיקליות יותר כגון: מאסר. נתוודע להליכים שונים בבית דין המאפשרים  סיום נישואין באופן חד צדדי, לאמצעי הרתעה לצווי הגבלה, להסכמים, ולפעילות מניעתית שאפשר לנקוט על מנת למנוע סרבנות. נדון גם בפעילות הציבורית הראויה, ובמקומה של החברה ותפקידיה במצבים אלה. 

תאריך בחינה מועד א': 09.02.17

תאריך בחינה מועד ב': 02.03.17

Chained to a Dead Marriage: Courses of Action
This course treats the knotty issue of women whose husbands refuse to grant them a divorce (mesuravot get) and suggests various mechanisms for addressing this problem. Students will become acquainted not only with the legal, halakhic, and civil tools that can be applied to these situations but also their conceptual foundations.
            The course examines cases brought before the rabbinical and civil courts and the different defenses and aids employed by women in both settings. It explores torts claims, the economic or social sanctions that can be imposed on the husband, denial of civil rights, and cases in which even more radical steps, such as imprisonment, can be taken. Also studied are various court proceedings that facilitate unilateral ending of a marriage; the use of deterrents and restraining orders; agreements; and preventive measures that can be taken to avoid refusal to grant a divorce. Attention will also be devoted to the public sphere: what constitutes appropriate public activity on behalf of such women and the role of society in improving their situation.
0608-3603-01
 על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות
 Love, Intimacy, and Compromise
ד"ר בזק עליזה יפהשיעור רוזנברג002 ב'1400-1200 סמ'  ב'

איך אנחנו בוחרים בן זוג? כיצד אנו תופסים נישואים ומה המשקל שאנחנו מייחסים לאינטימיות הזוגית בנישואים? הקורס מבקש לעסוק בחקירת מקומה של האינטימיות הזוגית במקורות היהדות. שני קורפוסים משמשים כר להתבוננות: הקורפוס המשפטי של דיני משפחה והקורפוס האגדי בספרות חז"ל ובספרות המחשבה היהודית לדורותיה. באמצעות החקירה של הראשון, נלמד על משקלם של יחסי אישות במשפט העברי. בעזרת ניתוח של השני, נצביע על מקומם באתוס.

   במישור המשפטי -נבחן את המקום שיש לאינטימיות זוגית במסגרת ההתחייבויות ההדדיות של בני זוג בנישואים ואת טיבה. נצביע על משקלן של תביעות בגין פגיעה בחיי אישות במסגרת עילות גירושין. נדון בהליכים השונים שבהם ניתן לנקוט כדי לסיים נישואין במקרים אלה ובמצבים שבהם הם אפשריים. נעסוק בפיצוי נזיקין במקרים של התעללות ונבחן אם הזכות לאישות נתלית בהולדה. הקורס ינתח מקרים מסוג זה שהגיעו לפתחם של בית הדין וכאלה שנידונו בספרות השאלות והתשובות ויצביע על פתרונות שננקטו על ידם. הוא ינתח את טענות בעלי הדין, יעריך את משקלן המשפטי של הראיות שהם מביאים לדבריהם ויציג את הכרעת הדין. במקביל הוא יעסוק גם בפסקים של בית משפט בסוגיות בעלי זיקה לנושאים אלה וידון במחקרים מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה הנוגעים לנושא האישות.

      במישור הרעיוני- נבחן הנחות, קביעות ועמדות הקשורות בנושא האישות הפזורות במקורות היהודיים. נעסוק בתפיסות שונות של נישואים ובדרך שבה נתפסו יחסי אישות במסגרתן. נעסוק באהבה ונדון בפשרה. באמצעות כול אלה ננסה לשרטט את האופן שבה נתפסת האינטימיות הזוגית ביהדות.

תאריך בחינה מועד א': 16.07.17

תאריך בחינה מועד ב': 13.08.17

 

How do we choose a spouse? What is our perception of marriage and how much significance do we attribute to intimacy in couplehood? The course, “Love, intimacy and compromise explores the place of intimacy in the Jewish sources. The two corpora studied are: the legal corpus of family law and the aggadic corpus of the sages in the Talmudic literature and in Jewish thought throughout the ages. In the first corpus, we will learn about the significance of conjugal relations in Jewish law. In the second, we will reveal their place in Ethos.

 

In the legal sphere, we will examine the place of intimacy in the framework of the couple’s mutual commitment. We will highlight the weight of claims regarding damage to conjugal relations as grounds for divorce. We will discuss the legal proceedings that can be implemented to end a marriage when this is a viable possibility. We will address tort claims in cases of abuse and examine whether the right to marital relations is dependent on a couple's fertility. The legal issues of marital relations will be explored from a diachronic perspective—beginning with the ancient written sources, continuing on to the Talmudic literature, the pesika, the responsa literature, and up to modern rabbinic rulings. The course will analyze cases brought before the rabbinic and civil courts, and their resolutions. It will analyze the litigants’ arguments, their legal weight, evaluate the main aspects of the negotiations and decision-making process, and present the rabbinic court’s rulings. It will also present decisions made by the civil courts as well as psychological and sociological studies relating to marriage.

 

Conceptually, we will examine maxims, and stances that are interspersed throughout the Jewish sources. We will consider different perceptions of marriage and how marital relations were seen within the framework of marriage. We will look at love and compromise and   try to draw a picture of marital intimacy in Judaism.

 

0608-4103-01
 כמו באגדות: דברים שוולט דיסני לא ספר לנו
 Like in the Fairy Tales: Things Walt Disney Never Told You
ד"ר הלפרן רוניסמינר גילמן306 ד'2000-1600 סמ'  א'
אלישיה אוסטריקר, בספרה 'גניבת השפה', מספרת כי נשים כותבות ניסו תמיד לגנוב את השפה של התרבות הפטריארכלית. אחת הטקטיקות החשובות לביצוע פרוייקט זה היא החזרה לסיפורים המיתולוגיים, כמוסדות מרכזיים בתרבות, כאתרים שבהם מיוצרת ובהם מבוצרת מערכת הערכים הבסיסית ביותר שלנו כבני התרבות וקריאה בהם מחדש.
בסמינר נקרא בשורה של אגדות ילדים מוכרות (סינדרלה, כפה אדומה, זהבה ושלושת הדובים, בת הים הקטנה, הנעליים האדומות, הקוסם מארץ עוץ ועוד) ונתבונן באופן בקורתי במעשה הבנית הזהות המגדרית (נשית או גברית) שהם מציעים: מסלולי חניכה, מבנה המשפחה, התפקיד האימהי, יחסי אם-בת, תפישות של זוגיות, מיניות, רומנטיקה, תכתיבים של גוף, תכתיבים של נפש וכו'.
במקביל נתחקה אחר 'קריאות מחדש' של הטקסטים הללו בספרות באמנות ובקולנוע ונבחן את מבעם של הטקסטים ש'מתכתבים' ('מצטטים', 'חותרים תחת', 'משבשים', 'משכתבים' 'מפרשים') עם סיפור האגדה: מה משמיט/שותק/ מצנזר הטקסט החדש ומה הוא מוסיף/ מדגיש/ מפתח? מה השינויים שהוא מבצע ומה משמעותם? באיזה הקשרים חדשים הוא מציב את המעשיה הישנה? האם הוא 'מתקן'' ניסוחים מגבילים ודכאנים? האם הוא פותח אפשרויות? ואולי הוא משכפל את הדיכוי? או מייצר חדש במקום שלא נמצא במקור?
Like in the Fairy Tales: Things Walt Disney Never Told You
0608-4202-01
 ההיסטוריה של פסיכולוגיה, מדעי האדם ומגדר
 History of Psychology and Gender in Modern Europe
ד"ר שפירא מיכלסמינר רוזנברג212 ד'2000-1600 סמ'  ב'

הרעיונות והשפה של הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה והפסיכואנליזה משפיעים היום על כל תחומי החיים החל מיחסי גברים ונשים, יחסי הורים וילדים, הדיבור והטיפול בטראומות מלחמה, ההבחנה בין הטרוסקסואליות והומוסקסואליות והדיבור על מיעוטים מיניים, הטיפול בקשיים נפשיים והקיטלוג של ספקטרום הרגשות האנושיים. אולם כיצד התפתחה ההיסטוריה של הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה והפסיכואנליזה וכיצד הגיעו מדעי העצמי הללו לעמדת השפעה כה רחבה על חיי נשים, גברים וילדים בעת המודרנית מהמאה ה-18 ועד היום? הסמינר בוחן מקרוב שאלות מפתח בהיסטוריה של מדעי האדם בתרבות המערב, תוך הדגשת השפעתן השונה של דיסציפלינות אלו על גברים ונשים ועל יחסי מגדר ודימוייו. הסמינר יעסוק בסוגיות היסטוריות כגון מגדר והתפתחות הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה המודרנית; המדיקליזציה של הבדלים מגדריים ואתניים; רפואה, גבריות ואנטישמיות; הפסיכולוגיה של המיניות ומדע הסקסולוגיה; מדע ומיעוטים מיניים; מגדר, נוירוזה וטראומה; נשים, גברים ופסיכואנליזה; היסטריה ומגדר; הלם קרב, מלחמה וגבריות; העצמי המודרני ו"תרבות הפרוזק".

מטלת סיום: עבודה סמינריונית / רפארט

מרכיבי הציון באחוזים: נוכחות, השתתפות, בחירה ואישור נושא עבודה 30%, ציון עבודה (רפרט או סמינר) 70%

תאריך הגשת עבודה: 01.10.17

The language and ideas of psychology, psychiatry and psychoanalysis are influencing almost all areas of everyday life today from gender relations, to parent-child interactions, to the discourse and treatment of war trauma, discussions of sexuality and of sexual minorities and the treatment and taxonomy of human emotions and mental predicaments. But how did these sciences of the self grow into such influential roles, impacting the lives of men, women and children from the 18th century to today?

In this seminar we will concentrate on psychiatry, psychology and psychoanalysis and explore how they shaped and remade the lives of modern men and women and gender relations. Using interdisciplinary scholarship from history, critical theory, and psychology topics will include: gender and the birth of modern psychiatry and psychology; the medicalization of gender and ethnic difference; psychology and the history of sexuality; sexology; gender, neurosis and trauma; psychoanalysis, men and women; gender and hysteria; gender, science and anti-Semitism; masculinity, war and shell shock; and gender and the rise of the “Prozac Nation.”
0608-4404-01
 מגדר וחינוך - פדגוגיה פמיניסטית
 Gender & Education- Feminist Pedagogy
ד"ר גור זיו חגיתסמינר רוזנברג212 ב'2000-1800 סמ'  ב'

הפדגוגיה הפמיניסטית מתייחסת למקומן של נשים בחינוך ובחברה בכלל ומקומן של מורות, מנהלות, אמהות וילדות בפרט. היא מתמקדת ביצירת חינוך שוויוני לבנים ובנות, לנשים ולגברים. היא מנסה לחולל שינוי מהותי בפרקטיקות החינוכיות, בידע ובתכנים הנלמדים כך שיכללו בנות, ושיתייחסו באופן שוויוני לכל האוכלוסיות. השינוי הנדרש בחינוך כולל מימדים רבים, הוא נוגע בכל מקצועות הלימוד, בערכים ביחסים בין מורות/ים ותלמידים/ות, בדרכי ההוראה, ארגון בית הספר, חגים טקסים, שפה טקסטים ועוד. הוא נוגע גם לבנות וגם לבנים במערכת החינוך הפורמאלית והלא פורמאלית הוא נוגע גם להדרה של אוכלוסיות נוספות אותן מערכת החינוך הבנויה על יסודות פטריארכאליים דוחקת לשוליים. בקורס נבחן את החינוך מנקודת מבט של התיאוריות הפמיניסטיות השונות והשפעת תיאוריות אלו עליו. נאפיין את הפדגוגיה הפמיניסטית כנגד גישות חינוך מסורתיות, נבחן את המהפכה הפמיניסטית כמתחוללת באמצעות חינוך. בקורס נדון במערכת יחסי הכוחות בין נשים וגברים בחינוך תוך התייחסות לידע הקנוני, לידע נרטיבי, לתפיסת המובן מאליו, מה "טבעי" ומה "נורמלי". כמו כן נדון בפרויקטים של פדגוגיה פמיניסטית בעולם ופרויקטים של חינוך פמיניסטי בישראל. הקורס יישם דרכי הוראה פמיניסטיות-דיאלוגיות , שיתופיות, המסתמכות על הידע שמביאות אתן המשתתפות היוצרות ידע חדש.  

קיימת חובת נוכחות.

מטלות: ניהול פרוטפוליו, עבודת סכום.

ציון: 20% השתתפות פעילה, 30% פרוטפוליו, 50% עבודת סכום.

תאריך הגשת עבודה מסמכמת: 01.10.17

Feminist pedagogy discuss issues of women's representation in education and in general society especially of teachers, school directors, mothers and girls. It tries to create an in depth transformation in educational practices that relates to education for boys and girls, women and men. Practices of inequality are manifested in knowledge, curriculum, school subjects, values, teacher-students relationships, teaching-learningmethods, school administration, holidays, school ceremonies, language, texts and more. Feminist pedagogy relates to both formal and non-formal education and power structure of the hegemony vs. marginalized groups as manifested in through culture in patriarchal society. The course will examine the implementation of different feminist theories in education, it will view the educational methods that are used in the feminist liberatrion as juxtaposed to traditional ways of education. It will discuss the gendered power hierarchy in education in light of various concepts such as: the canonical knowledge, women ways of knowing, what's " normal" and "natural", women voice. Feminist education projects in Israel and in the world will be presented and feminist methods of education will be applied.