שנה"ל תשע"ו

0607-5100-01
 תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות
 Advanced Theories: Humanities and Arts
ד"ר רוזמרין מריםשיעור גילמן449 ה'1000-0800 סמ'  ב'

 

מטרת הקורס היא ליצור דיון ביקורתי בכמה מהזרמים המרכזיים העכשווים בתיאוריה הפמיניסטית. נבחן את הכלים התיאורטיים ואת האפשרויות שכלים אלו פותחים לניתוח וkשינוי חברתי/

דרישות הקורס: קריאת החומר,  הגשת עבודת סיום קורס.

 

The course introduces contemporary feminist theories, and debates in this field. It aims at bettering the students' competency in disciplinary research and in textual interpretation. In class we will explore the connections between theoretical concepts and feminist struggles. We will learn to use the practice-theory connections as a critical tool.

 
0607-5101-01
 תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה
 Advanced Theories Law & Society
פרופ הקר דרור דפנהשיעור גילמן280 ה'1200-1000 סמ'  ב'
מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידות לתיאוריות מתקדמות העוסקות בהבניות החברתיות של נשיות וגבריות כפי שהן באות לידי ביטוי במשפט. הדיון במשפט יהווה אמצעי לדיון תיאורטי באופנים שבהם החברה מתייחסת למערכות היחסים שבין נשים לגברים, מעצבת זהויות מיניות דיכוטומיות והיררכיות, ומתעלמת מחוויות החיים של נשים. בנוסף לדיון התיאורטי, הקורס מבקש להפגיש את התלמידות עם מתודולוגיות מחקר שונות המשמשות את הדיסציפלינה הסוציולוגית ואת חוקרי המשפט ולדון בהיבטים המגדריים של העמדות האפיסטמולוגיות העומדות בבסיס המתודות השונות

מטלת סיום: עבודה

מרכיבי הציון באחוזים: יש להקפיד על נוכחות בכל השיעורים. היעדרות מיותר מ-2 שיעורים תשלול זכאות לציון.
10% מהציון – השתתפות מושכלת והצגת נושא העבודה במהלך השיעורים.
90% מהציון – עבודה בכתב שתעסוק בסוגיה חברתית-משפטית בהקשר הישראלי, תוך בחינתה לאור התיאוריות והמתודולוגיות שתלמדנה בקורס, או, כתיבת ערך בויקיפדיה-עברית על מושג תיאורטי הקשור במגדר.

The goal of the course is to expose the students to advanced feminist theories dealing with law and society. The discussion about the law will be a mean to a theoretical discussion about the ways society relates to the relations between women and men, constructs gendered dichotomist and hierarchical identities and ignores life experiences of women. In addition to the theoretical emphasis, the course will explore different research methodologies used by the sociology discipline and those who study the law and will discuss the ontological standpoints that are at the base of the different methodologies.
 
0607-5300-01
 סדנת מחקר לתואר שני
 Research Workshop for MA Students
ד"ר רוזמרין מריםסדנה גילמן306 ה'1600-1400 סמ'  ב'
פרופ הקר דרור דפנהסדנה ביה"ס לשפות103 ה'1600-1400 סמ'  א'

 

מטרת הסדנה היא להקנות לתלמידות תואר שני כישורי ניתוח וכתיבה מתקדמים של עבודות אקדמאיות במדעי הרוח והחברה זאת תוך חשיפתן לעשייה האקדמית המובילה והחדשנית ביותר בתחום המגדר בארץ ובעולם.

 

The goal of the seminar is to provide M.A. students of the Gender Studies Program with advanced academic skills, including, bibliography search, reading, writing and oral presentation skills. This year's theme is 'motherhood' and the seminar's corpus will include cutting edge works on this theme from a variety of disciplines.

 
0607-5312-01
 הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים
 Mainstreaming Gender in Organizations
ד"ר לרר זאבסמינר רוזנברג212 ג'1600-1200 סמ'  א'
גב' בן-אליהו הדס

נקודת המוצא של הסמינר היא שארגונים מהווים זירה מרכזית לייצור ושכפול מגדר ותהליכי מגדור, ובכך מעצבים את החוויות, ההזדמנויות והזהויות שלנו כנשים וכגברים. מרכזיותם של ארגונים בחיינו הביאה להתפתחותו של גוף ידע עשיר ביחס לחסמים ומבני הכוח המגדריים בארגונים, אולם תרגום הבנות אלה לשינויים משמעותיים ביחסי הכוח בארגונים נתקל בקשיים גדולים. מטרת הסמינר לסייע ביצירת הגשר בין הידע התיאורטי לשינוי המעשי.
במסגרת הסמינר נלמד לפענח ארגונים במשקפיים מגדריות ונבין את האופן בו מגדר פועל בארגונים ונרכוש כלים ופרקטיקות להטמעת שינוי ארגוני מגדרי. הסמינר מאפשר העמקה בידע תיאורטי ותרגומו להתנסות מעשית בגיבוש עמדה מגדרית-חברתית פעילה לקידום שינוי מגדרי.
הסמינר מקנה 4 שעות אקדמיות.
 

מטלות:
כיוון שמרבית הסטודנטים בתוכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב בלשון אשה.
קורס זה מכוון להתנהל כמסגרת של למידה משותפת והוא משלב בין הרצאות פרונטליות, דיונים, התנסויות אישיות ודיווחים של הסטודנטיות בכתה.
רשימת הקריאה המצורפת מכילה חומרי קריאה מומלצים המתייחסים למכלול הנושאים הנלמדים בקורס. מדי שיעור יינתנו המלצות לקריאה ספציפית לשיעור הבא מתוך הרשימה.
 

התנסות אישית:  כחלק מן הדרישות בקורס, ידרשו הסטודנטיות לקיים פרויקט למידה והתנסות בארגון, באופן אשר יאפשר להן להתנסות ביישום המושגים והמתודולוגיה הנלמדים בקורס. אופי ההתנסות יגובש באופן אישי עם המרצים. ניתן לבצע את הפרויקט כמטלה אישית או צוותית. במהלך הקורס יציגו הסטודנטיות את הפרויקט שלהן לדיון משותף בכיתה. כל פרויקט יוצג מספר פעמים, לפי שלבי ההתקדמות על מנת לקדם למידה הדדית.
הציון מורכב מנוכחות אישית במפגשים, ביצוע התנסות אישית והצגתה בכתה, וכתיבת עבודה סמינריונית על בסיס ההתנסות.

The ways intellectual knowledge is applied into social realities, and the ways real life experiences shape this knowledge is a fundamental concern of social scientists and social active individuals.
In the seminar, the concept of "social translation" between theory, social awareness and organizational change will be explored, focusing on the ways these translations are expressed and practiced in organizational settings and shape social realities. The seminar is aimed at equipping the students with conceptual and practical tools required to form an active position of gender responsibility and change in organizations, to experience such a position and learn from this experience.

0607-5313-01
 "משפחות טובות"- דיון במגדר ובמשפחה
 Good Families: Reconsidering Family and Gender Scripts
ד"ר להד כנרתסמינר גילמן457 ב'2000-1600 סמ'  א'
שנים האחרונות מושג המשפחה משתנה באופן דרמטי בישראל ובעולם. מכיוונים שונים נשמעות קריאות להצלתה של המשפחה, וסוכנים חברתיים שונים מעלים חששות מהתפרקותה ומהיעלמותה. לעומת קולות אלו, ספרות המחקר המגוונת העוסקת בסוציולוגיה התרבותית של המשפחה כיום מראה כי מוסד המשפחה כלל אינו מתערער אלא מעלה שאלות חדשות ביחס לכוחה, גבולותיה, מעמדה ותפקידיה של המשפחה ועיצובם המחודש של חוזים והסדרים מגדריים שונים. במסגרת הסמינר נבחן תפיסות תרבותיות וחברתיות מגוונות תוך דגש על תיאוריות וביקורות פמיניסטיות ביחס ליחסי שארות (kinship), הטרונורמטיביות, יחסי טבע-תרבות, בחירה חופשית, רומנטיקה, מימוש עצמי, אינטימיות וסדרי המחויבות והטיפול (care) הזוגיים והבין דוריים במקביל לניתוח המשמעויות התרבותיות והחברתיות המשתנות של מושגים אלו. בעידן של שינויים גלובאלים מואצים נתבונן כיצד המשפחה מגלמת ומניעה שינויים תרבותיים וחברתיים רחבים ונבחן כיצד שינויים אלו מכוננים, מפרקים ומחברים מחדש את הצורה החברתית המוגדרת וממוגדרת כמשפחה.
בין הנושאים שיעמדו במוקד הדיונים: המשפחה כיחידה צרכנית; חלחולה של הפסיכולוגיה אל היחידה המשפחתית; משפחות קוויריות, גירושים ופרידות, משפחות ללא ילדים, חד הוריות, משפחות מפוצלות, פונדקאות, אימוץ, סחר בנשים וכלות למכירה. לצד קריאה ודיון ביקורתי בתיאוריות מגדריות ומחקרים חברתיים עכשווים, ננתח ייצוגים של מגדר ומשפחה בטקסטים תרבותיים שונים כגון סדרות טלוויזיה, קולנוע, ספרות, עיתונות, בלוגים, ופורומים באינטרנט.

מבנה הסמינר:
הסמינר הוא קורס סמסטריאלי המתמקד בסוגיות תיאורטיות ואמפיריות שונות. חלקו יתבסס על הרצאות ובחלקו האחר בחיפוש עצמאי של חומר קריאה, ניתוח ביקורתי של טקסט/ים, הצגה בכיתה וכתיבת עבודה סמינריונית.

חובות הסמינר:
1. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הסמינר.
2. קריאת פריטי החובה ברשימת הקריאה.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית/ רפארט

מרכיבי הציון באחוזים: 90% עבודה כתובה, 10% הצגת רפרט

The increase of choice and plurality of family forms have led to increased attention to what is often perceived as the de-mystification of marriage and the overall “breakdown” of family life. Many speak of the “crisis” or “death” of the family and consider various “anti-family” mores as undermining the family institution. However, to a large extent, the ideal of the family and familism, still dominates public imagery and daily life.
This course will focus on recent theoretical developments in studies of family life. It will introduce and analyze some of the key themes, preoccupations and debates that have characterized the study of family, intimacy in Western feminist sociological thought. The tone of the course will be analytical. It will critically scrutinize contemporary conceptions of the family, domesticity, intimacy, individuality and sociability as socially constructed social categories. Questions explored in this class will include “new families”, family and consumerism, the ideal family structure, gender categorization in our intimate relationship, adoption, surrogacy, care relations and global women trafficking. Subsequent topics of inquiry will include the changing notions of family based societies, happiness, well-being, femininity, masculinity and ideals and models of normativity, gender relations, social order and their attendant paradoxes
0607-5318-01
 תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת
 Feminisms and Womens Movements in the Middle East
ד"ר יחיא-יונס תגרידסמינר רוזנברג212 ד'1800-1400 סמ'  א'
הקורס עוסק בפמיניזמים ותנועות נשים במזה"ת משלהי המאה ה-19 ועד ימינו אלה. הוא מציע ניתוח סוציולוגי-הסטורי לסוגי הפמיניזמים בחלק זה של העולם, להקשרים והתנאים בשבהם צמחו והתפתחו במהלך השנים. הקורס נדרש לסוגיות ודלימות שעמדו במוקד עיסוקי סוגים אלה, לאסטרטגיות שבחרו להתמודד עימן, ולשיחים שאפיינו אותם.

מטלות ביניים: קריאה שבועית; הצגת רפרט בכיתה.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית/ רפארט

מרכיבי הציון באחוזים: 100% עבודה.
The course examines feminisms and women’s movements in the Middle East from the late 19 century up today. It suggests socio-historical analysis to the different types of feminisms that emerged in this part of the world and the contexts in which they emerged and developed; scrutinizes the issues and dilemmas they dealt with, their strategies and discourses.
0607-5319-01
 רווקות כמקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות
 Singlehood as a Test Case
ד"ר להד כנרתסמינר גילמן455 ג'2000-1600 סמ'  א'
ספרות המחקר אודות רווקוּת תופסת מקום שולי יחסית ביחס למחקר החברתי על המשפחה וחיי הנישואים. עמדת המוצא של סמינר זה היא שנדרשת התייחסות מחקרית מחודשת ביחס אל הרווקוּת כקטגוריה חברתית וכתופעה סוציולוגית עצמאית . הטרמינולוגיה הרווחת לתיאור הוויית הרווקים והרווקות רומזת כבר על כמה מהאקסיומות המרכזיות המכוננות את התופעה. בשפה האנגלית מכנים את הרווקים גם כ-Singles, Unmarried או Unattached ובעברית כלא נשואים או פנויים. חקר משמעותם של תוויות אלו יהווה נקודת מוצא חשובה בסמינר זה היות והוא מהווה הזדמנות לבירור מחודש לא רק לגבי פשר הקודים התרבותיים של הרווקוּת אלא גם כיצד מתעצב הסדר החברתי בו אנו חיות ומה מקומו של הפרט בעיצוב והתנגדות לסדר זה?

סמינר זה ישלב בין מסגרות תיאורטיות שונות ובמהלכו נקרא מבחר של טקסטים תיאורטים עכשווים. במהלך הסמינר נדון בקשת רחבה של נושאים כמו למשל: רווקוּת בהקשרים תרבותיים והיסטוריים שונים, אינדיבידואליות, בדידות ולבדיות, בחירה, אושר, חברוּת ומשפחה, ידע , קריאות מחודשות של זמן, גיל ומעגל החיים, ועוד.

מבנה הסמינר. הסמינר הוא קורס סמסטריאלי המתמקד בסוגיות תיאורטיות ואמפיריות שונות. חלקו יתבסס על הרצאות ובחלקו האחר יעסקו הסטודנטיות/ים בחיפוש עצמאי של חומר קריאה, ניתוח ביקורתי של טקסט/ים, הצגה בכיתה וכתיבת עבודה סמינריונית.

חובות הסמינר
1. נוכחות חובה והשתתפות פעילה במפגשי הסמינר
2. קריאת פריטי החובה ברשימת הקריאה
3. הצגת נושא העבודה בכיתה (רפרט של 10 דקות )
4. הגשת עבודה כתובה

מרכיבי ציון הסמינר
ציון הסמינר יקבע לפי שלושה מרכיבים:
10% - נוכחות סדירה בפגישות הסמינר, השתתפות בדיוניו תוך גילוי בקיאות בחומר הקריאה.
15% - הצגת רפרט בפני משתתפות הסמינר.
75% - הערכה של העבודה הסמינריונית הכתובה.
Singlehood is a relatively new field of study, and has often been treated as an addendum to family studies. The definition of single persons as un-married or un-attached already relates to some of the underlying presuppositions about singlehood and single persons. One of the main departure points of this seminar will be rethinking some of these prevalent definitions and reconsidering the social and symbolic boundaries conjoining and separating single persons from society.

Thus, this seminar seeks to locate singlehood within the framework of existing feminist and social literature, critically examine a range of theoretical frameworks and inquire their relevance to understanding the discursive formation of singlehood. Some of the key topics to be explored are: aloneness, individualism and loneliness in late modern societies, choice and happiness, singlehood in different historical and cultural contexts, time, age and the hetrenormative life cycle.

0607-5402-01
 חיות בסרט
 True Lies:"The New Woman" in Contemporary Cinema
ד"ר הלפרן רונישיעור גילמן282 ה'1800-1600 סמ'  ב'
מהן האפשרויות שכותבת הוליווד לנשים על המסך (ובעולם)?
בסרט 'מועדון האקסיות' (1996) מסבירה גולדי הון למנתח הפלסטי שלה: "ישנם רק שלושה גילאים אפשריים לאישה בהוליווד: הבייב, התובעת המחוזית, ו(לנהוג את) מיס דייזי."
הסרט הזה הוא אחד משורה ארוכה של סרטים שנוצרו בשני העשורים האחרונים והמתכתבים בצורה גלויה או סמויה עם הרעיונות של הגל השני של הפמיניזם. אלה סרטים שמבקשים להציג במרכזם דילמות הנוגעות לזהות נשית ולאפשרויות הכתובות לה בעולם המאורגן ברובו (עדיין) עפ"י עולם הערכים המסורתי. השיעור יבקש לחקור את האופן שבו מתמודדת הוליווד עם סוגיית 'האישה החדשה' – זו שפועלת במרחב ובאקלים של הרעיונות הפמיניסטיים (ובשוליו נתהה לעיתים כיצד נידונות שאלות אלה בסרטים עצמאיים ואירופאים).
בין השאלות שנבקש לבחון:
מהו מאגר הדימויים שדרכו מסופר סיפור הכניסה הנשית לזירה הגברית, כיצד מוצג הגוף הנשי כמושא לתשוקה וכמקור לאימה עבור הגיבור הגברי? מהם מופעיה ומשמעויותיה של האישה הפטאלית העכשווית, מהן המשמעויות האצורות בנרטיב הרומנטי וכיצד הוא מסופר מנקודת מבט נשית, כיצד מוצגים היעדים הנשיים המסורתיים כאימהות ומשפחה, מהם תכניו ובעיקר אפשרויותיו של ציר הקשר הבין- נשי (משושלת נשית ועד לחברות נשית)?
 
 
תנאי קדם: אין.
 
דרישות הקורס: נוכחות, קריאה וצפייה עצמאית משיעור לשיעור.
 
מרכיבי הציון הסופי: עבודה מסכמת.

 
"There are only three ages for women in Hollywood: babe, district attorney and Driving Miss Daisy" (Goldie Hawn in The First Wives Club).
How has the 'new Hollywood' responded to the 'new woman'? During the course we will investigate contemporary cinema's ambivalent and complex relationship with gender and sexual identities in the wake of feminism.
0607-5405-01
 תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים
 Gendered Temporalities: Feminist Interpretations of Time, A
ד"ר להד כנרתסמינר רוזנברג212 ד'2000-1600 סמ'  ב'
"זמן" מהווה ממד מרכזי בארגון הסדר החברתי וביצירתן של קטגוריות ונורמות חברתיות שנתפסות כטבעיות ומובנות מאליהן. באמצעות "הזמן", אנו מייצרות סדר חברתי, נורמות, קצבים קולקטיביים, ידע ומשמעות. נורברט אליאס הסביר בספרו על הזמן כי "זמן" מהווה אמצעי לאוריינטציה במפגש בין הטבעי לחברתי ומאפשר רגולציה של חיים חברתיים. כך, לוחות שנה ושעונים חברתיים שונים מייצגים ומבנים סטנדרטיזציה נורמטיבית של טמפורליות וזהות עצמית. אידאולוגיות ומוסדות חברתיים שונים כגון המדינה, שוק העבודה והמשפחה לוקחים חלק פעיל בהבנייתם של נורמות ומבנים טמפורלים הגמונים. כך למשל חוויית הזמן המערבי המודרני מזוהה עם זמן לינארי וערכים "גברים" כגון יצרנות, פרודקטיביות, קדמה, קוהרנטיות ויציבות לעומת "הזמן הנשי" המזוהה עם יחסיות ומעגליות. סמינר זה ידון בהרחבה בספרות פמיניסיטית וקווירית שמעלה ביקורות מגוונות על דפוסי ותבניות זמן הגמוניים; יבקר את הדיכוטומיות של זמן נשי/גברי ויבדוק את הממדים הטמפורליים של יחסי כוח וזהויות מגדריות, אי שוויון, תהליכי חיברות ושייכות. נדון במהלכו בקשרים שבין סקסיזם לגילנות, בתפיסות של "מהלך החיים" ותחנות הזמן השונות שלו, בהבניות החברתיות של זמן טבעי-חברתי, זמן חופשי, זמן משפחתי, זמני עבודת הבית, החובה לאזן בין חיי משפחה לעבודה וזמן הטרונורמטיבי. מטרת הסמינר, בין היתר, תהיה להציב כמה וכמה סימני שאלה/ביחס ל להבניות החברתיות הרווחות ביחס ל"תזמון נכון", תפיסות של קדמה, השהייה, לינאריות, מעגליות, דוריות, יצרנות והמשכיות תוך התייחסות לכינון של זהויות וסדרים חברתיים ומוסריים שונים. הסמינר יתבסס על קריאה משותפת בכיתה של טקסטים קלאסיים ועכשוויים מאת נורברט אליאס, פייר בורדייה, טום בולסטרוף, ג'ודית הלברסטם, קתלין וודוורד, סוזן סונטג ועוד.

מרכיבי הציון באחוזים:
90% עבודה סמינריונית, 10% הצגת מאמר בכיתה

דרישות קדם לקורס: קורס בנושא מגדר

מטלות ביניים: הצגת מאמר בכיתה

מטלת סיום: עבודה סמינריונית/ רפארט

 

"Time" is a central dimension of social order, provides us with a sense of orientation, constitutes and reflects taken for granted and normative structures of domination. Through "time", we create social orders, norms, collective rhythms, bodies of knowledge, meaning and morality. This course will discuss in detail feminist and queer scholarship which criticizes hegemonic temporalities and aims to revisit binary notions such as “feminine time” “masculine time” and examine the temporal dimensions of power relations and gender identities. The tone of the course will be analytical during which we will also discuss the relations between ageism and sexism, images of the life course and its various time stations, the gendered duty to balance between work and family life, “free time”, hetrenormative time and family time. The course’s readings include classical and contemporary texts written by Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Tom Boellstorff, Judith Jack Halberstam, Kathleen Woodward, Susan Sontag, and more.

 

0607-5407-01
 פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה-21
 Mizrahi Feminisms in the Beginning of the 21st Century
ד"ר השש יאלישיעור גילמן305 ד'1400-1000 סמ'  ב'
דרישות הקורס והרכב הציון:
השתתפות פעילה – 10%
מטלת אמצע – 10%
עבודה מסכמת – 80%
פמיניזם מזרחי ביקש לטפל בסוגיות שהיו רלוונטיות לנשים מזרחיות: הדרה תרבותית ותיוג חברתי, עוני, סימון הפריון המזרחי כאיום לאומי, יחסים בין נשים אשכנזיות, ערביות ומזרחיות במאבק הפמיניסטי, יחסים בין גברים לנשים, מיניות ועוד. מבחינה תיאורטית שאב השיח הפמיניסטי מזרחי בישראל ממספר מקורות מרכזיים של תסיסה אינטלקטואלית: תיאוריה פמיניסטית, תיאוריה מעמדית, תיאוריה פוסט קולוניאלית, תיאוריה קווירית ולימודי תרבות. מקורות אלו העשירו את המאבק של הפמיניזמים המזרחים אך גם יצרו שורה של אפשרויות למאבק בהקשר מצומצם של משאבים. קורס זה יבחן את ההיסטוריה של הפמיניזמים המזרחים בישראל, את המקורות התיאורטיים ואופני הפעולה שלהם ואת הקשר בינם לבין תנועות פמיניסטיות לא לבנות. כמו כן נבחן את הדילמות העולות בניסיון לשלב בין מאבק תרבותי למאבק חברתי כלכלי ואת שיתופי הפעולה המתאפשרים במציאות החברתית פוליטית בישראל. הקורס יעקב אחר התפיסות השונות שהתפתחו בקרב נשים מזרחיות פעילות מסוף המאה ה-19 ועד ימינו ויבחן את התיאוריות והפרקטיקות שמציעים הפמיניזמים המזרחיים בהקשר של תנועות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות רחבות – קולוניאליזם, גזענות, לאומיות וגלובליזציה. ננסה להבין את המתח הדיאלקטי שבתוכו נכתבות התביעות הפוליטיות של הפמיניזם המזרחי: בין מאבק לשייכות לבין ביקורת חברתית נוקבת, בין רנסנס תרבותי וניכוס מחדש והמצאה של מסורת שנשכחה לבין התמערבות, בין מעמד לתרבות ובין עוני לשאיפה להתברגות בעמדות מפתח.
Mizrahi Feminism sought to deal with issues relevant to Mizrahi women: poverty, education, cultural exclusion, social tagging, reproductive rights, sexuality, relations between Ashkenazi, Arab and Mizrahi women in the feminist struggle and gender relations. Theoretically the Mizrahi feminist discourse draws from several intellectual sources: feminist theory, class theory, post colonial theory, queer theory and cultural studies. These sources enriched the Mizrahi struggle but also created multiple venues of struggle and organization in a context of scarce resources. This course will explore the history of the Mizrahi feminisms in Israel, their theoretical sources, practices and dialogue with feminisms of color in the world. We will examine the historical and global connections of Mizrahi Feminisms in Israel starting from the activity of women in late 19th century to date. Seeing Mizrahi Feminisms as products and dissidents of colonialism, nationalism, globalization and liberal feminisms we will try to understand the dialectical tension within which the political claims of Mizrahi Feminisms are made: between a struggle to belong and radical social criticism, between cultural renaissance and westernization, between class and culture and between a class struggle and attempts to be accepted to the elites.
0607-5408-01
 גבריות במלכוד
 The Masculinity Trap:an Interdisciplinary Study Workshop
ד"ר להד כנרתסמינר רוזנברג211 ג'2000-1800 סמ'  ב'
רוב לימודי המגדר כיום מתמקדים בנשים ובנשיות. כמובן שלא ניתן להבין את ההבטים המגדריים של חיינו החברתיים ללא הבנת הכוחות המעצבים גבריות עכשווית. מטרת הקורס היא להחשף לתיאוריות ולמחקרים עדכניים מדיסציפלינות שונות העוסקים בגבריות. בין הסוגיות שבהן נעסוק: גבריות הגמונית, גבריות פוסט פמיניסטית, גבריות במשפט, וגבריות ישראלית. נדון גם בגבריות כפרקסיס, כשיח, כזהות, כתסריט תרבותי וכמבנה מוסדי. הקורס יתקיים במתכונת של סדנה לימודית מתקדמת שתכלול דיון בטקסטים תיאורטיים ואמפריים. התלמידות/ים ידרשו לכתוב חמישה ניירות עמדה שמטרתם לתרגל פרספקטיבות חשיבה מגדריות וביקורתיות על גבריות. ניירות אלו יתרמו לדיון המשותף בסדנה ויהוו את הבסיס לציון הסופי בקורס.

מטלת סיום: חמש ניירות עמדה: חילוץ טענה מרכזית של מאמר מהסילבוס ודיון ביקורתי בו.

מרכיבי הציון באחוזים: 20% כל נייר עמדה
Most gender studies now days focus on questions related to women’s lives and the construction of feminine subjectivity. The point of departure of this course is that one cannot explore the gendered aspects of our social life without understanding the social forces that shape masculinity. The purpose of the course is to familiarize students with recent, interdisciplinary, theoretical and empirical studies exploring contemporary masculinity. Among the issues that will be addressed in the course are: hegemonic masculinity, post- feminist masculinity, masculinity and the law and Israeli masculinity. We will also discuss masculinity as a structure, a discourse, a cultural script, an institution, a praxis and an identity. As an advanced course it will include in-class discussions drawing on theoretical and empirical texts. Students will be required to write five short papers aimed at developing critical gender perspectives and applying them on the study of masculinity. These papers will contribute to our in-class discussions and will determine the final grade of the course.
0607-5411-01
 בבית ובחוץ: מעמד האישה בישראל בשנים הראשונות למדינה
 Jewish Women in the State of Israel (The First Decade)
ד"ר גבע יונוביץ שרוןסמינר כיתות דן דוד210 ג'1600-1400 סמ'  ב'
סמינריון במסגרת לימודי התואר השני
בשנות החמישים עברה החברה הישראלית שינויים חברתיים ותרבותיים והתמודדה בין היתר עם שאלת שילובם של מיעוטים בתוכה, בדרך לעיצובה כחברה אחת. שאלת שילובה של קבוצת המיעוט הגדולה ביותר נפתרה לכאורה באמצעות ההצהרה על שוויון חברתי ומדיני גמור "בלי הבדל מין", אך שוויון זה לא היה דה פקטו. על אף השיח הציוני האגליטרי והליברלי, הנחת היסוד היתה שכל אישה יהודייה בישראל היא אֵם בפועל או בפוטנציה ובהתאם נותבו הנשים למקצועות נשיים מסורתיים והוגבל מרחב הפעולה שלהן.
על רקע הפער בין ההצהרה לפרקטיקה ובהקשריו, נדון במסגרת הסמינריון במעמדן, מקומן ותפקידיהן של נשים בחברה בישראל בשנות החמישים על ההיבטים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שלהם ומן הפרספקטיבה של המגדר, במטרה להפיק תובנות ביחס להיסטוריה של החברה הישראלית במדינתה ובנושא מקומן של הנשים (ומיעוטים בכלל) בה, תוך בחינת האפשרויות שעמדו בפני נשים לחולל שינוי – אז, וגם היום. כסמינריון פמיניסטי, יהווה הקורס הן מרחב למחקר במעמד האישה בשנים הראשונות למדינה והן מרחב פעולה לקידומו בהווה. הקורס יציע לסטודנטיות ולסטודנטים להשתתף בפרויקט פמיניסטי באקדמיה (פרויקט "מעלים ערך: מחזירות נשים להיסטוריה") במסגרתו ינתבו את פירות המחקר שלהן/ם לקידום נשים בישראל אז והיום, כשיכתבו ויעלו לוויקיפדיה: האנציקלופדיה החופשית ערכים על נשים בהיסטוריה הישראלית, שעדיין נותרו בשוליה.

דרישות הקורס:
השתתפות פעילה בכיתה וגילוי מעורבות בתכני הסמינריון, רפרט בעל פה, הגשת עבודת רפרט במסגרת הפרויקט הפמיניסטי בקורס, או הגשת עבודה סמינריונית, לפי העניין.

Jewish Women in the State of Israel (The First Decade)
Dr. Sharon Geva

According to The Declaration of the Establishment of the State of Israel in May 14th 1948, "The State of Israel will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex". But this equality between men and women in Israel was not de facto – neither legally nor socially. During the seminar we will examine women's roles and duties in the 1950s, as pioneers, soldiers, parliament members, homemakers, and above all as mothers, via reading, discussing and analyzing variety of primary documents, such as manifests, protocols, reportages, letters and memoirs.

0607-5413-01
 מיניות, מגדר, ולהטב"יות: נשים, גברים וילדים בהיסטוריה מודרני
 
ד"ר שפירא מיכלסמינר רוזנברג211 ה'1800-1600 סמ'  א'
מיניות ומגדר: גברים, נשים וילדים בהיסטוריה של אירופה המודרנית למן המאה ה-18 ועד היום
סמינר מ.א. זה עוסק בסוגיות בהיסטוריה של מגדר ושל מיניות באירופה המודרנית למן המאה ה-18 ועד היום. הסמינר יבחן לעומק את התרומה החשובה והחלוצית של לימודי מגדר ומיניות ושל היסטוריה ותיאוריה קווירית להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף לכתיבתה מחדש. נעסוק בנושאים כגון: היברידיות, השתנות ונזילות מינית במאה ה-18; מיניות, אצולה ומלוכה; המהפכות המודרניות והבטחה לשוויון מגדרי; המדיקליזציה של הומוסקסואליות והטרוסקסואליות; התפתחות הפמיניזם המודרני; עיור והמיניות המודרנית; תיעוש, צרכנות, נשים וגברים; המשפחה הוויקטוריאנית ומיניות ויקטוריאנית; פסיכואנליזה, רפואה וההבדלים בין המינים; מדע ומיעוטים מיניים; גברים, נשים ומלחמות העולם ומגדר וגיוס למען האומה; יחסי הורים וילדים בראי היסטוריה מגדרית; נשים וגברים תחת משטרים אוטוריטריים ודמוקרטיים; מגדר ומדינת הרווחה; ושנות ה-60 והמהפכה המינית, ומגדר בעידן האינטרנט.

מטלת סיום: עבודה סמינריונית / רפרט 

מרכיבי הציון באחוזים: נוכחות, השתתפות, בחירה ואישור נושא עבודה 30%, ציון עבודה  (רפרט או סמינר) 70%

 The History of Gender and Sexuality: Women, Men and Children, 1800-Present
Course description
This graduate seminar explores the history of gender and sexuality in Modern Europe from the 18th century to the present. We will examine the important contribution of gender studies, studies of the history of sexuality, and queer history and theory to the understanding and rewriting of modern history. Topics will include: sexual hybridity in the 18th century; sexuality, aristocracy and the monarchy; the modern revolutions and the promise of gender equality; the medicalization of homosexuality; the development of modern feminism; sex and city life; industrialization, consumption and gender; modern science and sexual minorities; men, women and total wars; the historical development of parent-child relations; men and women under authoritarian regimes; gender and the welfare state, and the 1960s and the sexual revolution.
0607-5414-01
 לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבה מגדר
 Where to did women artists disappear? Women artists from a
ד"ר זק אדיטשיעור רוזנברג107 ד'1200-1000 סמ'  א'
לאן נעלמו היוצרות? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבה מגדרית.
ד"ר אדית זק
סילבוס מקוצר:
איך קרה שקולן של נשים יוצרות נאלם במשך מאות ואלפים בשנים?  ומדוע הן הודרו מספרי ההיסטוריה בכלל? ומספרי ההיסטוריה של האמנויות בפרט? כיצד התקבעו אותם קודים מגדריים שעיצבו תודעה קולקטיבית אחת לגברים ואחרת לנשים? תודעה שבה היה ברור שגברים הם בעלי הקריירות המקצועיות (משוררים, סופרים, מלחינים, ציירים, מגלי עולם, ממציאים, פילוסופים והיסטוריונים שתיעדו את קורות העולם) ואילו נשים אמנותן היא תחביבן כמו גם עיטור לנשיותן ואותה הן מציגות בסלונים וביקורי בוקר, בעבודות תפירה, רקמה, סידור פרחים ונגינה בפסנתר.
במהלך הקורס ננסה לענות על השאלות שמופיעות מעלה תוך התוודעות לציירות, פסלות ומוזיקאיות מתקופת הרנסנס ועד סוף המאה העשרים. את זיקות הגומלין בין מערכות שלטוניות ומערכות מגדריות נבחן תוך מעקב אחרי המסלול שעשתה כל אחת מהן החל מבית הוריה והחינוך שקיבלה ועד בגרות ובשלות אישית ומקצועית. נתוודע לעבודות של כל יוצרת ולמה שמייחד אותן הן באופן אישי והן בהקשר החברה בה חיה. במסגרת זו יידונו גם המרחב בו פעלה כל אחת (הסטודיו, האקדמיה, הסלון), האיגוד המקצועי בתקופתה, הנושאים והז'אנרים אותם בחרה להציג ומיומנויותיה המסחריות (משא ומתן, מכירת עבודות, ארגון ויחצון קונצרטים וכו').
כן נבחן את האסטרטגיות השונות בהן נקטו היוצרות כדי להשמיע את קולן למרות המגבלות שהושתו עליהן, ולמרות החרדה בה לקו מפני הצגת עצמן כישויות מקצועיות (anxiety of authorship).

מרכיבי הציון באחוזים: 30% נוכחות, 70% בחינת בית  

Where to did women artists disappear? Women painters, women sculptors, and women musicians from a gender perspective.

 

Dr. Edith Zack

 

Why were women artists discriminated? And how is it that their voice was silenced for hundreds and thousands of years? Why were they excluded from history books in general? And from art history books in particular? How did gender codes shape a different collective consciousness, one for men, another for women? A consciousness in which it was clear that men were professional authorities in every filed (thus, they were poets, writers, composers, painters, explorers, inventors, philosophers and historians). Women’s art, in comparison, was considered their ‘hobby’ as well as an ornament to their femininity. It was presented in salons and morning visits, in sewing and embroidering, in arranging flowers and playing the piano.

 

In this course we’ll try to answer the questions raised above while getting acquainted with painters, sculptors, and musicians from the Renaissance on to the end of the 20th century. The relation between regime systems and gender ones will be examined while following each of the artists, starting from the home she was born into, her education, and up to her personal and professional maturity. We’ll get to know her art, stressing its specific  characteristics, personal and socially contextualized. It is in this context that we’ll discuss public space vis-à-vis private space (the studio, the renaissance academia, and the salon), trade unions at her time, the topics and genres she chose to deal with, as well as her commercial skills (negotiating, selling works, arranging concerts, public relation and so on and so forth).

 

To complete the picture we’ll also examine the different strategies these artists used in order for their voice to be heard, in spite of the limitations, and in spite of “anxiety of authorship.”

0607-5415-01
 על הפוליטי במרחב הפסיכואנליטי
 
ד"ר זיו אפרתסמינר רוזנברג212 ג'1400-1200 סמ'  ב'
סמינר: על הפוליטי במרחב הפסיכואנליטי, ד"ר אפי זיו
הסמינר יעסוק בקשרים בין פסיכואנליזה והפוליטי דרך קריאה בטקסטים פסיכואנליטיים עכשוויים (מהזרם ההתייחסותי בעיקר), ששמים במרכז סוגיות של מגדר, גזע ומעמד. (לו ארון (Aron), מיוריאל דימן (Dimen), ג'סיקה בנג'מין (Benjamin), בוטיצ'לי (Bottichelli), ניל אלטמן (Altman), קן קורבט (Corbett) ואחרים/ות). בין השאר נבקש: לעקוב אחר חשיפה של השיח הפסיכואנליטי כטבול באידיאולוגי; להבין, מן הצד השני, את התרומות האפשריות שהשיח הפסיכואנליטי מעניק להבנה  של קטגוריות זהות כמו גזע, מגדר, מעמד, לאום ונטייה מינית;  לחשוף את האספקטים החבויים והגלויים של כוח ושל הפוליטי בתוך הסיטואציה הקלינית; לעורר דיון על התפקיד של פסיכואנליזה בעיצוב תודעה פוליטית, התנגדות ואקטיביזם.

דרישות קדם: הקורס "כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר" או קורס מבואי אחר בחשיבה פסיכואנליטית. 
The political in the psychoanalytic space
The seminar explores the intersection between psychoanalytic discourse and the 'political' through a reading of contemporary psychoanalytic texts (mostly relational psychoanalysis) which deal with social issues of gender, race and class (Aron, L., Dimen, M., Benjamin, J., Bottichelli, S., Altman, N., Corbett, K.)
Throughout the seminar we look at the political implications and the ideological dimensions of psychoanalytic theories. At the same time, we examine the potential space that psychoanalytic discourse opens up to understand gendered, racial or class-baed social identities and subjectivities.  While exploring the covert and the overt working of power in psychoanalysis we will evoke a critical discussion about the emergence of political subjectivities, resistance and activism.
0607-5416-01
 תיאוריה קווירית--אז והיום
 Queer Theory--Then and Now
ד"ר קדם נירסמינר כיתות דן דוד211 ד'1600-1400 סמ'  ב'

למרות ניסיונותיה לשמר את גמישותה התיאורטית מבלי להתפשר על כושרה הביקורתי, הואשמה התיאוריה הקווירית בהתמסדות מהירה ובשקיעה בחוסר רלבנטיות עד כי אפילו כמה מההוגים המזוהים ביותר עמה התנערו ממנה והכריזו עליה כמתה. כיצד איבדה התיאוריה הקווירית את הפוטנציאל הביקורתי הגלום בה, וכיצד בכול זאת אפשר לעבוד עם תיאוריה קווירית היום? כנקודת מוצא לפתרון, קורס זה יציע כי מושג ה"קוויר" מופיע בארה"ב בשנות ה-80' וה-90' של המאה ה-20 כתגובה קונקרטית למשבר האיידס, וכי התיאוריה הקווירית היא רק אחד האתרים בהם מתכוננת התגובה לבעיה זו. בחינת הופעתה של הקוויריות בהקשרה ההיסטורי-פוליטי יאפשר לנו ללמוד לא רק מה שהתיאוריה הקווירית עשתה, אלא גם מה היא מסוגלת לעשות מעבר לנושא המיניות. לשם כך, נעמיק בחלקו הראשון של הקורס בשלושת האתרים המהווים את התגובה הקווירית לבעיות הפוליטיות והאתיות שעורר משבר האיידס: באקדמיה, באקטיביזם ובקולנוע. בחלקו השני של הקורס נבחן את המגמות העכשוויות המתהוות בשיח התיאוריה הקווירית אל מול הספציפיות של התגובה הקווירית למשבר האיידס, וביניהן: המפנה האנטי-חברתי, תיאוריות האָפקט הקווירי, קוויריות ולימודי מוגבלויות, ביקורת ההומו-לאומיות ושאלת הלא-אנושי. 

 

Despite queer theory’s attempts to maintain its theoretical malleability without compromising its critical edge, it has been harshly criticized for its compliant institutionalization and for becoming irrelevant, to the extent that some of its founders even declared it dead. How did queer theory lose the critical potential it once embodied, and is it possible to work with queer theory today? In order to approach a solution, we’ll consider the concept of “queer” as a response to the AIDS crisis in the United States during the 1980s and the 1990s, and queer theory as but one site which constitutes this response. Investigating the queer phenomenon in its historical-political context will enable us to study not only what queer theory actually did, but also what it is capable of doing today beyond the question of sexuality. To this end, the first half of the seminar will focus on the three principal sites which constitute the queer response to the ethico-political problems caused by the AIDS crisis: academia, activism, and cinema. Against the specificity of the queer response to the AIDS crisis, in the second half of the seminar we’ll enquire into contemporary trends in queer theory, such as the anti-social turn; queer affect theories; queerness and disability studies; the critique of homonationalism; and the problem of the Non-Human.

 

0608-1003-01
 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית
 Representations of Women in Modern Art
ד"ר דקל טלשיעור גילמן223 ה'1600-1400 סמ'  א'

בקורס זה נערוך סקירה ביקורתית של הקאנון המקובל בזרמי האמנות המודרנית, באמצעות סוגיות העולות מן היצירות ונדונות בטקסטים של ביקורת מגדרית. במהלך המפגשים נבצע קריאות חדשות של נושאים מוכרים בתולדות האמנות המודרנית ונציע פרשנויות הרווחות בשיח הדיסציפלינרי כיום.     במהלך הקורס נבחן שאלות מרכזיות כמו למשל: מדוע כה רבות מיצירות האמנות של התקופה מתארות את הגוף הנשי, לרוב העירום; מה באמת בין פורנוגרפיה לאמנות "גבוהה"; מה בחוויה "המודרנית" של פריס של המאה ה- 19 גרם לשגשוג אמנים גברים ולדיכוי ולהשכחה של נשים יוצרות ואילו נושאים וסגנונות בכל זאת יצרו האמניות בתקופה הנדונה; אילו מגמות חדשות עלו במחצית השנייה של  המאה ה- 20 שאפשרו שינוי עמוק ומהותי במעמדן ובמיקומן של אמניות נשים ובתוצרי עבודותיהן, ועוד.   לצד מצגות של יצירות אמנות ישורגו לדיון תיאוריות פמיניסטיות ויידונו תהליכים של התפתחות השיח, לדורותיו השונים – אמנות והפמיניזם הליברלי; הפמיניזם הרדיקלי; הפמיניזם הפסיכואנליטי; הפמיניזם המרקסיסטי; הפמיניזם הפוסט קולוניאלי ועוד. הניתוח הפמיניסטי העכשווי באמנות יראה כי ההגות לא  מסתפקת בניתוח ההטיות המגדריות המגמתיות ובחשיפת ההדרה של נשים בתרבות אלא מתקדמת לעבר צורות תיאורטיזציה מורכבות יותר, שבהן המגדר נחצה ומשתלב עם צירים רבים ומגוונים (בהם אתניות, לאום, מיניות, מעמד, יכולות גופניות ועוד) וכן עם נושאים של מקום וזמן.  לקראת סופו של הקורס תוזמן מרצה-אורחת, היוצרת אמנות שנוגעת לסוגיות שונות של מגדר שנדונו ועובדו במהלך הקורס. מפגש זה יפרה את החומרים שנלמדו במהלך הסמסטר, ויעורר זוויות חשיבה אלטרנטיביות ומשלימות אודות הפרקים שנלמדו בכיתה.   


דרישות הקורס: אין דרישות קדם
נוכחות חובה בכל השיעורים

קריאה נוספת: יתכן ובמהלך השעורים אפנה למאמרים או פרקים נוספים.

ציוןסופי:
 בסיום הקורס תינתן עבודת בית מסכמת.

 מרכיבי הציון הסופי:

 עבודת בית מסכמת (100%)

During the course we will conduct a critical survey of the modern art history and of several well-known and canonical art works, using feminist methodology and seminal texts regarding gender issues.
We will perform re-readings of familiar subjects in art history and suggest interpretations that prevail in the contemporary disciplinary discourse, among them using the discourses of multiculturalism; post-colonialism and globalization.
The course will survey two major time periods – the 19th Century and the 20th Century. In the first part, we will discuss and analyze artifacts from the European continent and in the second part we will move on to have a close look at art made in the Americas. We will be asking questions such as why so many of the art works focus on depicting the female body – mostly naked; what exactly was it in the 'modern experience' of the 19th Century Paris that gave way to male-artists to prosper and tended to exclude women-artists, and what kind of subjects, themes and media did women-artists work in during that period in spite of their difficulties; what are the connections and the relations between pornography and 'high art'; which new trends in the second half of the 20th Century gave way to new opportunities for women artists and changed their position in the art-scene and in culture in general; and many more.
0608-1005-01
 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות
 An Introductory Course: Cultural Analysis from Feminist Pers
ד"ר להד כנרתשיעור גילמן281 ג'1800-1600 סמ'  ב'
קורס זה נועד להכיר לסטודנטיות מושגים ותאוריות הקושרים בין חקר התרבות למחקר פמיניסטי.
מטרתו המרכזית היא לבחון את המרחב התרבותי מנקודת מבט מגדרית לצד חקר מושגי יסוד תיאורטיים במחקר התרבות בן זמננו. אחת משאלות היסוד של הקורס תהיה כיצד טקסטים תרבותיים (כגון סדרות טלויזיה, בלוגים, פרסומות, מגזינים ועוד)  מייצרים ((produces ומשקפים (represents) פרשנויות מגוונות ליחסי שליטה והירארכיה מגדרית, לצד הצבת אלטרנטיבות ליחסים אלו. דגש מיוחד יושם על פיתוח ידע מתודולוגי וקונספטואלי על, הקניית כלים לניתוח ביקורתי פמיניסטי של התרבות והיכרות עם מחקרי תרבות פמיניסטיים עכשוויים. 
הקורס יתמקד אם כך באופנים שבהם התרבות משקפת ומייצרת, מאפשרת ומאתגרת, מבני משמעות, סמלים, דרכי פעולה, דילמות וסתירות תרבותיות שונות. לכל אורך הקורס תודגשנה נקודות מבט ביקורתיות תוך התבוננות מחודשת על סוגיות שונות כגון כינון העצמי, צריכת תרבות, זהויות קולקטיביות, אינטראקציות חברתיות, זאת לצד כינון וערעור של גבולות והירארכיות תרבותיים. כמו כן נתייחס לאופנים שבהם טקסטים תרבותיים שונים מבנים זהויות, ותפיסות נורמטיביות, של אוטנומיה, אותנטיות, אושר ואיכות חיים. בין נושאי הקורס:הבניות חברתיות של גבריות, נשיות, פוסט פמיניזם, אופנה, מעמד, גזע, זמן וגיל, רגשות חברתיים, הטרונורמטיביות, הדימיון ההטרוסקסואלי ועוד. 
 
דרישות הקורס: נוכחות חובה וקריאה שוטפת של המאמרים במהלך הקורס.
בחינה סופית (100%).
 
This course provides basic terminology and techniques for understanding the interconnections between cultural analysis and feminist research. The course is intended to provide the student of gender studies with tools to analyze culture from a feminist perspective. We shall inquire how cultural texts produce and represent different interpretations to gender relations and to what extent they reproduce and challenge them.

We will address attendant issues, such as the constitution of subjectivity, cultural consumption, collective identities, symbolic interactions along the reproduction and diversion from social norms. The course will also combine discussions of how cultural texts such as (TV sitcoms, popular press, films, blogs, internet forums and advertisements) constitute normative perceptions of autonomy, authenticity, happiness and well-being. We will also discuss theoretical texts analyzing various aspects of femininity and masculinity, post feminism, class, race, time, ageism and sexism, social emotions and heteronormativity .

Requirements: Final Exam

 
0608-1110-01
 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
 Introduction to Feminist Philosophy: Women's Thoughts
ד"ר רוזמרין מריםשיעור גילמן144 ה'1000-0800 סמ'  א'

הקריאה הפמיניסטית לשינוי רדיקלי במעמדן ובתפיסתן של נשים בחברה הביאה עמה את הצורך לחשוב מחדש על עקרונות ומושגי-יסוד שנתקבעו בתפיסת העולם המערבית. הקורס יציג את נקודת המבט הביקורתית של הפילוסופיה הפמיניסטית על מסורת החשיבה הרציונליסטית והפוליטית-מוסרית בתרבות המערב ואת כמה מן האלטרנטיבות הבולטות שעלו מתוכה, לא רק לתפישתן מחדש של נשים אלא גם לתפיסה חדשה של החברה בכללותה.
הקורס יעמוד על המתח בין דומות לשונות המלווה את ההיסטוריה של התיאוריה הפמיניסטית כמו גם המאבק הפמיניסטי לשוויון עד היום. במלים אחרות, האם שוויון בין המינים כרוך בהשוואת האישה אל הגבר או האם השוויון האמיתי משמעו זהות נשית ייחודית ונבדלת? והאם הכרה בהבדל סותרת בהכרח את מושג השוויון? העיסוק במתח הבלתי פתיר הזה מעלה שאלה מרכזית בפילוסופיה בכלל ובפילוסופיה פמיניסטית בפרט הנוגעת להגדרה של הסובייקט האנושי ולאידיאל המושגי עימו התמודדו ועליו ערערו פילוסופיות פמיניסטיות במסגרת הביקורת שלהן.

ציון סופי: מבחן סוף סמסטר על יסוד קריאת חובה והרצאות.

The feminist calling to a radical change in both the status of women and the way they are perceived of raised the need to re-think fundamental constitutive principles and key-concepts in Western thought. The course will discuss feminist critique of the rationalist and ethical tradition of thought in Western culture as well as some of the prominent feminist alternatives for the re-conceptualization not only of women but of society as a whole.
The course will put an emphasis on the inherent tension between two poles in the history of feminist theory and the feminist social struggle for equality: Does equality between the sexes requires equating women to men or does true equality consist in establishing a new and distinct female identity? And does recognition in the fundamental difference between men and women necessarily conflicts with the notion of equality? This yet unresolved tension brings up a central theme in philosophy in general and in feminist philosophy in particular concerning the definition of the human subject and the philosophical ideal attached to it which feminist philosophers both re-examined and challenged.
0608-1122-01
 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל
 Feminisms, Law & Society in Israel
פרופ הקר דרור דפנהשיעור נפתלי101 ה'1200-1000 סמ'  א'

מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות פמיניסטיות שונות. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות מגוונות וניסיונות סינתזה ביניהן, תוך התמקדות ברלוונטיות שלהן לניתוח פמיניסטי של המשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות שבהן עוסק או שותק המשפט הישראלי. בין היתר, נדון בהיבטים מגדריים של יחס המשפט הישראלי לשוק העבודה בשכר, למשפחה/ות, ולזכויות חברתיות.
ציון: 100% בחינה שתינתן בסוף הקורס

The goal of the course is to examine the Israeli law in light of different feminist theories. For this examination we will review in a nutshell a variety of feminist theories and attempts to synthesize between them, while focusing on their relevancy to a feminist analysis of the law. Based on the theoretical background, we will review specific gendered issues the Israeli law deals with or is silent about. Among others, we will discuss gendered aspects of the Israeli law’s attitude towards the labor market, family/ies and social rights.
0608-1133-01
 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי
 Qualitative Research Methods in Feminist Study
פרופ הקר דרור דפנהשיעור ותגילמן307 ה'1800-1600 סמ'  א'
בשנים האחרונות תופסות שיטות המחקר האיכותניות מקום נכבד בחקר העולם החברתי. התיאוריות הפמיניסטיות תרמו תרומה מכרעת להתפתחותן של שיטות מחקר אלה ולדיון התיאורטי והמוסרי המלווה אותן. קורס זה עוסק בקשר שבין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות מחקר, בין היתר, תוך בחינת סוגיות בחירת שאלת המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, יחסי חוקרת-נחקרת, הטיה ופרשנות. בנוסף, תיערך היכרות ראשונית עם כלי המחקר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני: ניתוח טקסט, ראיון עומק, ותצפית. הדוגמאות שילוו את הקורס הם מחקרים פמיניסטיים מישראל וממדינות אחרות העושים שימוש בכלי מחקר איכותניים. 

מטלות ביניים: תיאור בכתב של בחירת השדה, עמוד אחד - הגשה חובה.

מרכיבי הציון באחוזים:
100% עבודה מסכמת שתכלול דו"ח תצפית, תמלול של ראיון, וניתוח רפלקסיבי בן 3 עמודים של חווית השימוש בכלי מחקר איכותניים.
 
Qualitative research methods gain growing importance within the study of the social world. Feminist theories contributed substantially to the development of these methods and to the theoretical and moral debates surrounding them. This course deals with the relation between feminist theories and methodology. It looks into the questions of choosing the research question, the studied population, research methods, power relations between the researcher and the informants, interpretation and validity. In addition, the course provides introduction to basic research tools such as interview and observation. The examples provided throughout the course are feminist studies from Israel and other countries that use qualitative methodology.
0608-1133-02
 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי
 Qualitative Research Methods in Feminist Study
ד"ר וילמובסקי ענבלשיעור ותגילמן278 ג'1400-1200 סמ'  ב'
בשנים האחרונות תופסות שיטות המחקר האיכותניות מקום נכבד בחקר העולם החברתי. התיאוריות הפמיניסטיות תרמו תרומה מכרעת להתפתחותן של שיטות מחקר אלה ולדיון התיאורטי והמוסרי המלווה אותן. קורס זה עוסק בהיכרות ראשונית עם כלי המחקר העיקריים שבהם נעשה שימוש במחקר איכותני, דוגמת ראיון עומק, תצפית וניתוח טקסט. בנוסף, יקשור הקורס בין תיאוריות פמיניסטיות לבין שיטות מחקר, בין היתר, תוך בחינת סוגיות בחירת שאלת המחקר, אוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, יחסי חוקרת-נחקרת, הטיה ופרשנות. הדוגמאות שילוו את הקורס הם מחקרים פמיניסטיים מישראל וממדינות אחרות העושים שימוש בכלי מחקר איכותניים. התלמידות תידרשנה להגיש תאור בכתב של בחירת שדה המחקר, להציג בכיתה לקחים מתודולוגיים מעבודתן ולהגיש עבודה מסכמת שתכלול דו"ח תצפית, תמלול של ראיון, וניתוח רפלקסיבי של חווית השימוש בכלי מחקר איכותניים.

מטלות ביניים: הגשת תרגיל לאחר שאלת מחקר, הגשת דו"ח תצפית ותמלול ראיון

מרכיבי הציון באחוזים:
חובת נוכחות, השתתפות פעילה והגשת מטלות ביניים במועדן כתנאי להגשת עבודה מסכמת (100%)
Qualitative research methods gain growing importance within the study of the social world. Feminist theories contributed substantially to the development of these methods and to the theoretical and moral debates surrounding them. This course course provides introduction to basic research tools such as interview, observation and text analysis. In addition, the course deals with the relation between feminist theories and methodology. It looks into the questions of choosing the research question, the studied population, research methods, power relations between the researcher and the informants, interpretation and validity. The examples provided throughout the course are feminist studies from Israel and other countries that use qualitative methodology.

Course requirements: regular attendance, active participation, and submission of interim assignments on time as a prerequisite for the submission of the final assignment (100%).
0608-1144-01
 היסטוריה ומגדר בתרבות המערב
 Gender and Modern History
ד"ר שפירא מיכלשיעור גילמן282 ה'2000-1800 סמ'  א'
כיצד נוצרו דימויי הגבריות והנשיות כפי שאנו מכירים אותם היום? כיצד השתנו לאורך ההיסטוריה הדרישות מנשים וגברים בתחומי החיים של העבודה, המשפחה, הצבא ואף הידידות? מהי ההיסטוריה של המאבק לשיווין מגדרי? כיצד השפיעו מלחמות ומהפיכות מודרניות באופן שונה על גברים ונשים? אילו תפיסות שונות התקיימו לגבי המיניות האנושית לאורך ההיסטוריה המודרנית וכיצד הם השתנו? מהי ההיסטוריה המשתנה של יחסי מגדר בתרבות המערב?
ההיסטוריה של המגדר היא תחום מוביל ופורץ-דרך בהבנת העבר וקורס זה מהווה מבוא לאלו הרוצים להיחשף ללימודי מגדר ותרומתם החשובה והנחוצה להבנת ההיסטוריה המודרנית ואף לכתיבתה מחדש. הקורס עוקב אחר ההיסטוריה של המערב בעת המודרנית מן הזווית של מגדר, ולימודי נשים וגברים.
במהלך הקורס נסקור כיצד נשים וגברים באירופה חוו תמורות מרכזיות בתרבות, בחברה, בפוליטיקה, באמנות ובפילוסופיה מהמאה ה-18 ועד היום. לשם כך, נבחן מהפכות פוליטיות, תהליכי תיעוש ושינויים בהרגלי הצריכה, כמו גם את התפתחות האימפריאליזם, הדמוקרטיה, הפשיזם, הנאציזם, והקומוניזם, מלחמות העולם והתקופה שלאחריהן, ונשאל כיצד השפיעו כל אלה בצורות שונות על גברים ונשים (וגם על מיעוטים מיניים). בנוסף, הקורס יבחן כיצד הושפעו שינויים מרכזיים בהיסטוריה המודרנית מדימויי מגדר, משפחה, ומיניות. נעשה שימוש במקורות היסטוריים שונים כגון מאמרי מחקר, פמפלטים פוליטיים, ספרות, פילוסופיה, וגם אמנות, קולנוע, וצילום
 
מרכיבי הציון באחוזים: מבחן סיכום 100%

How did current representations of masculinity and femininity develop throughout history? Why were men and women required to fulfill different tasks in the work place, the family, the army and even in friendship through the 19th and 20th century? What is the history of the struggle for gender equality? What is the history of different attitudes towards sexuality? How were homosexuality and heterosexuality constructed historically in modern times? What is the history of gender relations in the West?

Historians of gender offer new, groundbreaking, and thought-provoking ways for understanding the past. This survey course (150 students) studies modern European history from the perspective of gender studies. We will examine men and women's lives and what gender came to represent in different periods and cultures. This course looks at gender and the major transformations in European politics, culture, philosophy, economy in modern times. Topics will include: gender and industrialization; the rise of modern ideologies; the rise of mass culture and consumerism; the rise of the human sciences; the development of modern sexuality; the development of democracy, fascism and communism; the world wars and the postwar period.
 

0608-3200-01
 גברים וגבריות:הטוב הרע והמכוער
 Men & Masculinity: the Good the Bad and the Ugly
ד"ר נור עופרשיעור ביה"ס לשפות001 ב'1800-1600 סמ'  ב'
הקורס עוסק בגברים וגבריותם וכיצד אלה הוו ומהווים גורם עומק מרכזי ורב השפעה, סינכרוני ודיאכרוני בהיסטוריה המערבית. בעוד שגברים הם ש"עשו" את האירועים המרכזיים של ההיסטוריה המערבית באמצעות השתלטות על הדת, הכלכלה, הפוליטיקה, הצבא, המדע וכל תחום מכריע אחר, הרי שלבחינת התנהגותם כבעלי מגדר וכמבני מגדר לא נודעה על לאחרונה חשיבות מחקרית בולטת. במסגרת הסמינר נעמוד על התפתחויות מרכזיות בהבניות של גבריות והשפעתן על התנהגות של גברים ונשים בהיסטוריה המערבית מן הרנסאנס ועד מלחמת העולם השנייה. שאלת המחקר העומד בשורש שיעור זה היא האם וכיצד הגבריות משחקת תפקיד בהיסטוריה. הקורס יסקור את פרי המחקר ההיסטורי העדכני והמגוון בן השנים האחרונות ויבחן את הקשר בין תהליך הציוויליזציה פרי מחקרו של הסוציולוג נורברט אליאס ושאלות של הבנייה מגדרית: האם עם התפתחותו של תהליך הציוויליזציה מתעדנים הגברים? האם יש קשר בין תהליך הציוויליזציה להבניות מגדריות?
This course examines the construction of masculinities in Western history, from the Renaissance to World War II
0608-3302-01
 קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות
 Feministically Queer: Between Gender and Sexuality
ד"ר משעלי יעלשיעור גילמן277 ג'2000-1800 סמ'  ב'
קורס זה מציע קריאה ביקורתית בטקסטים מכוננים בתיאוריה הומו-לסבית וקווירית מפרספקטיבה כפולה – פמיניסטית וקווירית. במסגרת הקורס נבחן את נקודות ההשקה וההבדלים בין פמיניזם לתיאוריה קווירית, ואת האופנים בהם המשגתן של קטגוריות מגדר ומיניות בכל אחד משיחים אלה נעשתה על רקע היפרדותם. הקורס יתמקד בתיאוריות אמריקאיות פמיניסטיות וקוויריות משנות ה-70'- עד ה-90'. במוקד הקורס יעמוד הפער בין ניסיונם של כל אחד משיחים אלה "לשחרר" נשים, להט"בים וקווירים מדיכוי מגדרי או מיני, לבין התכתיבים המיניים והמגדריים המחודשים שהציבו, שלעתים הביאו למחיקת ניסיון חיים והחלפתו במודלים תיאורטיים תקינים פוליטית.
השאלות המרכזיות בהן נדון יהיו: האם סילוק הכוח ממיניות, הינה דרך ריאלית או יעילה לחיזוק האוטונומיה של נשים? האם קיימת מיניות שוויונית? האם ניתן לדבר על מיניות שאינה מעוצבת על ידי מגדר? האם קיימים תפקידי מגדר שאינם דכאניים? האם ניתן להפריד בין דיכוי מגדרי לדיכוי מיני? האם קוויריות יכולה לשמש כתחליף לפמיניזם?

דרישות קדם לקורס: מן הסטודנטים נדרש רקע בלימודי מגדר או בתיאוריות פמיניסטיות.
הקורס אינו פתוח לתלמידות שנה א' או לתוכנית "לומדים בגילמן", וכן למי שלקחו את הקורס: "פמיניזם ותיאוריה קווירית: סוגיות במגדר ומיניות".

מרכיבי הציון באחוזים:
הרכב הציון בקורס: 100% עבודה.
במידת הרלבנטיות תשוקלל לציון 10% תוספת ציון בגין השתתפות פעילה בשיעורים.
This course proposes a critical reading of fundamental texts in gay and lesbian studies and queer theory from a double perspective – feminist and queer. While examining the relationships and differences between feminism and queer theory, we will analyze the ways in which the conceptualization of the categories of gender and sexuality in these discourses were affected by their separation. By focusing on American texts from the 70's through the 90's, we will centralize the gap between the attempts of these discourses to “liberate” women, LGBTs, and queers as well as their renewed gender and sexual decrees which at times led to the erasure of life experience and its replacement with theoretical, politically correct models.
The central questions we will address include: Is removing power from sex and sexuality useful for the empowerment of women’s autonomy? Does egalitarian sexuality exist? Can we talk about sexuality which is not shaped by gender? Can we separate sexual oppression from gender oppression? Can queerness replace feminism?
0608-3401-01
 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
 When Psychoanalysis Meets Gender
ד"ר זיו אפרתשיעור רוזנברג001 ג'1400-1200 סמ'  א'

השיח הפסיכואנליטי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינאמיים להבין, להבנות ולפרק את המשמעויות של מגדר בעבור סובייקטים אנושיים. בקורס נתעכב על נושאים כמו נשיות, ההקשרים בין מיניות ומגדר, ההקשרים בין מין ומגדר, והתפתחות מגדרית.
נעקוב אחר השתנות השיח הפסיכואנליטי ביחס לנושאים אילו מראשיתו, דרך הביקורת הפמיניסטית ועד לתרומה של התיאוריות הקוויריות. סוגיות תיאורטיות אילו ידונו דרך מוקדים מרכזיים כמו השיח על אלימות נגד נשים, טראנסג'נדר או פורנוגרפיה.
 

מטרות הקורס:
• לבסס גוף ידע מבואי על תיאוריות פמיניסטיות פסיכואנליטיות תוך התייחסות לציר היסטורי ותוכני.
• להדגיש את ההשפעות ההדדיות בין השיח הפמיניסטי לשיח הפסיכואנליטי
• להדגיש את הרלוואנטיות של תיאוריות פסיכואנליטיות פמיניסטיות על מגדר לנשים ולגברים.
 

דרישות הקורס: בחינת (כיתה) סיום
 

הרכב הציון: 100% בחינת הסיום
 

חובת נוכחות: יש חובת נוכחות בשיעורים
 

The psychoanalytic discourse is charachtarized by dynamic and various attempts to understand, construct, and interpret the meanings of gender for human subjects. The course will introduce students to issues such as femininity, the interwoven relationship between sexuality and gender, the interwoven relationship between sex and gender or gender development.
We will also examine the transformation through which these concepts developed throughout the history of psychoanalytic discourse. Beginning with classical conceptualizations through reconstructions advanced by feminist and queer discourses.
We will examine these theoretical issues through locuses such as the discourse on violence against women, transgender or pornography.
 

Requirements: Final class exam.

0608-3602-01
 סרבנות גט - איך יוצאים מזה?
 
ד"ר בזק עליזה יפהשיעור רוזנברג002 ב'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס מבקש לעסוק בסוגיית 'מסורבות הגט' ומציע דרכי התמודדות עם בעיה קשה זו. הוא מפגיש עם הכלים המשפטיים ההלכתיים והאזרחיים שבהם ניתן לנקוט במצבים אלה ומצביע על העקרונות הערכיים שעליהם הם מושתתים.
    נפגוש מקרים שונים שהגיעו לפתחם של בתי הדין הרבניים ובתי המשפט ונלמד על מגוון של הגנות וסעדים העומדים לרשות האישה בסיטואציות אלה בדין הדתי ובדין האזרחי. נתוודע לתביעות נזיקין, למקרים שבהם ניתן להפעיל לחץ על הסרבן באמצעות סנקציות כלכליות וחברתיות, למניעת זכויות אזרח שונות ולמקרים שבהם ניתן לנקוט בפעולות רדיקליות יותר כגון: מאסר. נתוודע להליכים שונים בבית דין המאפשרים  סיום נישואין באופן חד צדדי, לאמצעי הרתעה לצווי הגבלה, להסכמים, ולפעילות מניעתית שאפשר לנקוט על מנת למנוע סרבנות. נדון גם בפעילות הציבורית הראויה, ובמקומה של החברה ותפקידיה במצבים אלה. 
Chained to a Dead Marriage: Courses of Action
This course treats the knotty issue of women whose husbands refuse to grant them a divorce (mesuravot get) and suggests various mechanisms for addressing this problem. Students will become acquainted not only with the legal, halakhic, and civil tools that can be applied to these situations but also their conceptual foundations.
            The course examines cases brought before the rabbinical and civil courts and the different defenses and aids employed by women in both settings. It explores torts claims, the economic or social sanctions that can be imposed on the husband, denial of civil rights, and cases in which even more radical steps, such as imprisonment, can be taken. Also studied are various court proceedings that facilitate unilateral ending of a marriage; the use of deterrents and restraining orders; agreements; and preventive measures that can be taken to avoid refusal to grant a divorce. Attention will also be devoted to the public sphere: what constitutes appropriate public activity on behalf of such women and the role of society in improving their situation.
0608-3603-01
 על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות
 
ד"ר בזק עליזה יפהשיעור רוזנברג103 ב'1600-1400 סמ'  ב'

איך אנחנו בוחרים בן זוג? כיצד אנו תופסים נישואים ומה המשקל שאנחנו מייחסים לאינטימיות הזוגית בנישואים? הקורס מבקש לעסוק בחקירת מקומה של האינטימיות הזוגית במקורות היהדות. שני קורפוסים משמשים כר להתבוננות: הקורפוס המשפטי של דיני משפחה והקורפוס האגדי בספרות חז"ל ובספרות המחשבה היהודית לדורותיה. באמצעות החקירה של הראשון, נלמד על משקלם של יחסי אישות במשפט העברי. בעזרת ניתוח של השני, נצביע על מקומם באתוס.

 

   במישור המשפטי -נבחן את המקום שיש לאינטימיות זוגית במסגרת ההתחייבויות ההדדיות של בני זוג בנישואים ואת טיבה. נצביע על משקלן של תביעות בגין פגיעה בחיי אישות במסגרת עילות גירושין. נדון בהליכים השונים שבהם ניתן לנקוט כדי לסיים נישואין במקרים אלה ובמצבים שבהם הם אפשריים. נעסוק בפיצוי נזיקין במקרים של התעללות ונבחן אם הזכות לאישות נתלית בהולדה. הקורס ינתח מקרים מסוג זה שהגיעו לפתחם של בית הדין וכאלה שנידונו בספרות השאלות והתשובות ויצביע על פתרונות שננקטו על ידם. הוא ינתח את טענות בעלי הדין, יעריך את משקלן המשפטי של הראיות שהם מביאים לדבריהם ויציג את הכרעת הדין. במקביל הוא יעסוק גם בפסקים של בית משפט בסוגיות בעלי זיקה לנושאים אלה וידון במחקרים מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה הנוגעים לנושא האישות.

 

      במישור הרעיוני- נבחן הנחות, קביעות ועמדות הקשורות בנושא האישות הפזורות במקורות היהודיים. נעסוק בתפיסות שונות של נישואים ובדרך שבה נתפסו יחסי אישות במסגרתן. נעסוק באהבה ונדון בפשרה. באמצעות כול אלה ננסה לשרטט את האופן שבה נתפסת האינטימיות הזוגית ביהדות.

 

How do we choose a spouse? What is our perception of marriage and how much significance do we attribute to intimacy in couplehood? The course, “Love, intimacy and compromise explores the place of intimacy in the Jewish sources. The two corpora studied are: the legal corpus of family law and the aggadic corpus of the sages in the Talmudic literature and in Jewish thought throughout the ages. In the first corpus, we will learn about the significance of conjugal relations in Jewish law. In the second, we will reveal their place in Ethos.

 

In the legal sphere, we will examine the place of intimacy in the framework of the couple’s mutual commitment. We will highlight the weight of claims regarding damage to conjugal relations as grounds for divorce. We will discuss the legal proceedings that can be implemented to end a marriage when this is a viable possibility. We will address tort claims in cases of abuse and examine whether the right to marital relations is dependent on a couple's fertility. The legal issues of marital relations will be explored from a diachronic perspective—beginning with the ancient written sources, continuing on to the Talmudic literature, the pesika, the responsa literature, and up to modern rabbinic rulings. The course will analyze cases brought before the rabbinic and civil courts, and their resolutions. It will analyze the litigants’ arguments, their legal weight, evaluate the main aspects of the negotiations and decision-making process, and present the rabbinic court’s rulings. It will also present decisions made by the civil courts as well as psychological and sociological studies relating to marriage.

 

Conceptually, we will examine maxims, and stances that are interspersed throughout the Jewish sources. We will consider different perceptions of marriage and how marital relations were seen within the framework of marriage. We will look at love and compromise and   try to draw a picture of marital intimacy in Judaism.

 

0608-4103-01
 כמו באגדות: דברים שוולט דיסני לא ספר לנו
 Like in the Fairy Tales: Things Walt Disney Never Told You
ד"ר הלפרן רוניסמינר גילמן304 ד'2000-1600 סמ'  א'
אלישיה אוסטריקר, בספרה 'גניבת השפה', מספרת כי נשים כותבות ניסו תמיד לגנוב את השפה של התרבות הפטריארכלית. אחת הטקטיקות החשובות לביצוע פרוייקט זה היא החזרה לסיפורים המיתולוגיים, כמוסדות מרכזיים בתרבות, כאתרים שבהם מיוצרת ובהם מבוצרת מערכת הערכים הבסיסית ביותר שלנו כבני התרבות וקריאה בהם מחדש.
בסמינר נקרא בשורה של אגדות ילדים מוכרות (סינדרלה, כפה אדומה, זהבה ושלושת הדובים, בת הים הקטנה, הנעליים האדומות, הקוסם מארץ עוץ ועוד) ונתבונן באופן בקורתי במעשה הבנית הזהות המגדרית (נשית או גברית) שהם מציעים: מסלולי חניכה, מבנה המשפחה, התפקיד האימהי, יחסי אם-בת, תפישות של זוגיות, מיניות, רומנטיקה, תכתיבים של גוף, תכתיבים של נפש וכו'.
במקביל נתחקה אחר 'קריאות מחדש' של הטקסטים הללו בספרות באמנות ובקולנוע ונבחן את מבעם של הטקסטים ש'מתכתבים' ('מצטטים', 'חותרים תחת', 'משבשים', 'משכתבים' 'מפרשים') עם סיפור האגדה: מה משמיט/שותק/ מצנזר הטקסט החדש ומה הוא מוסיף/ מדגיש/ מפתח? מה השינויים שהוא מבצע ומה משמעותם? באיזה הקשרים חדשים הוא מציב את המעשיה הישנה? האם הוא 'מתקן'' ניסוחים מגבילים ודכאנים? האם הוא פותח אפשרויות? ואולי הוא משכפל את הדיכוי? או מייצר חדש במקום שלא נמצא במקור?
Like in the Fairy Tales: Things Walt Disney Never Told You
0608-4404-01
 מגדר וחינוך - פדגוגיה פמיניסטית
 Gender & Education- Feminist Pedagogy
ד"ר גור זיו חגיתסמינר רוזנברג212 ב'2000-1800 סמ'  ב'
הפדגוגיה הפמיניסטית מתייחסת למקומן של נשים בחינוך ובחברה בכלל ומקומן של מורות, מנהלות, אמהות וילדות בפרט. היא מתמקדת ביצירת חינוך שוויוני לבנים ובנות, לנשים ולגברים. היא מנסה לחולל שינוי מהותי בפרקטיקות החינוכיות, בידע ובתכנים הנלמדים כך שיכללו בנות, ושיתייחסו באופן שוויוני לכל האוכלוסיות. השינוי הנדרש בחינוך כולל מימדים רבים, הוא נוגע בכל מקצועות הלימוד, בערכים ביחסים בין מורות/ים ותלמידים/ות, בדרכי ההוראה, ארגון בית הספר, חגים טקסים, שפה טקסטים ועוד. הוא נוגע גם לבנות וגם לבנים במערכת החינוך הפורמאלית והלא פורמאלית הוא נוגע גם להדרה של אוכלוסיות נוספות אותן מערכת החינוך הבנויה על יסודות פטריארכאליים דוחקת לשוליים. בקורס נבחן את החינוך מנקודת מבט של התיאוריות הפמיניסטיות השונות והשפעת תיאוריות אלו עליו. נאפיין את הפדגוגיה הפמיניסטית כנגד גישות חינוך מסורתיות, נבחן את המהפכה הפמיניסטית כמתחוללת באמצעות חינוך. בקורס נדון במערכת יחסי הכוחות בין נשים וגברים בחינוך תוך התייחסות לידע הקנוני, לידע נרטיבי, לתפיסת המובן מאליו, מה "טבעי" ומה "נורמלי". כמו כן נדון בפרויקטים של פדגוגיה פמיניסטית בעולם ופרויקטים של חינוך פמיניסטי בישראל. הקורס יישם דרכי הוראה פמיניסטיות-דיאלוגיות , שיתופיות, המסתמכות על הידע שמביאות אתן המשתתפות היוצרות ידע חדש.  
קיימת חובת נוכחות.
מטלות: ניהול פרוטפוליו, עבודת סכום.
ציון: 20% השתתפות פעילה, 30% פרוטפוליו, 50% עבודת סכום.
Feminist pedagogy discuss issues of women's representation in education and in general society especially of teachers, school directors, mothers and girls. It tries to create an in depth transformation in educational practices that relates to education for boys and girls, women and men. Practices of inequality are manifested in knowledge, curriculum, school subjects, values, teacher-students relationships, teaching-learningmethods, school administration, holidays, school ceremonies, language, texts and more. Feminist pedagogy relates to both formal and non-formal education and power structure of the hegemony vs. marginalized groups as manifested in through culture in patriarchal society. The course will examine the implementation of different feminist theories in education, it will view the educational methods that are used in the feminist liberatrion as juxtaposed to traditional ways of education. It will discuss the gendered power hierarchy in education in light of various concepts such as: the canonical knowledge, women ways of knowing, what's " normal" and "natural", women voice. Feminist education projects in Israel and in the world will be presented and feminist methods of education will be applied.
0608-5305-01
 קול הנשים - מוזיקה ומוזיקאיות במבט מגדרי
 
ד"ר זק אדיטסמינר רוזנברג211 ג'1200-1000 סמ'  ב'

ב-1820 כתב הבנקאי היהודי-הגרמני אברהם מנדלסון לבתו פאני במלאת לה 15 שנים: "המוזיקה תהיה כנראה מקצועו של פליקס. עבורך יכולה וצריכה [המוזיקה] להיות בבחינת עיטור אך לעולם לא שורש הווייתך ומעשייך... שמחתך בשמחתו של פליקס מוכיחה שלוּ את במקומו, היית זוכה להכרה דומה לשלו. הישארי נאמנה לערכים אלה, הם נשיים, ורק כל מה שנשי באמת הוא בבחינת עיטור לבנות מינך."

 הסיפור של פאני הנזל-מנדלסון הוא רק אחד מסיפורי החיים והקריירה של נשים כשרוניות שעסקו בהלחנה, מקצוע שנחשב בתקופתן "גברי". לעומתה, אחיה פליקס שהיה צעיר ממנה בשלוש שנים זכה לחינוך רחב מזה שלה, ויצא "לכבוש" את אירופה כשפניו למשרות נחשקות, לשכר נאה ולהכרה בינלאומית. פאני נשארה בבית בברלין ומצאה דרכים יצירתיות ואסטרטגיות משלה להשמיע את קולה המקצועי.

 הסמינר יעסוק בחייהן וביצירותיהן של מלחינות נבחרות, ובתהליכים שעברו בדרך להכרה אישית ומקצועית. נאזין ליצירות שלהן ונלמד להבין אותן הן מבחינה צורנית והן מבחינת המשמעויות הנובעות מהן בהקשר של התרבות והתקופה בה נוצרו. כדי לקבל תמונה מלאה נקשיב גם ליצירות של מלחינים מפורסמים בני תקופתן וננסה להבין עד כמה (אם בכלל) אפשר לדבר על דמיון ושוני ביצירות מוזיקליות על רקע מגדרי?  האם ניתן להבחין בקול נשי לעומת קול גברי? או שמא היצירה בכלל והמוזיקה בפרט הן אנדרוגיניות?