שנה"ל תשע"ט

 
 Histories and Theories of Curating, I 

קורס זה הינו מבוא ביקורתי להיסטוריות ותאוריות של אוצרות. הוא מורכב מסדרה של הרצאות אורחים
שסוקרות מגוון רב של פרקטיקות אוצרותיות – אוצרות מוזיאלית, אוצרות עצמאית, ועוד. הקורס כולל
פרקים בתולדות היסטוריות של תצוגה – מחדרי הפלאות, הסלון, ועד לדוקומנטות ולבינאלות
העכשוויות. מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים הכרות עמוקה עם היסטוריות של אוצרות )ישראלית /
בינלאומית, מקומית / גלובלית( ולחשוף אותם לתהליכים אוצרותיים: החל מבניית רציונל לתערוכה,
דרך מחקר, תכנון התערוכה, עיצובה, ועוד.

 
 
 The Collection - Theory and Practice 

קורס זה עוסק במוזיאון כמוסד תרבות ובמקומו של האוסף המוזיאלי בחברה של ימינו. נלמד על סוגים
שונים של מוזיאונים בישראל—מוזיאונים היסטוריים, מוזיאוני טבע, מוזיאוני מדע, מוזיאונים לאמנות
)ולתרבויות ספציפיות(, ועוד. היכרותם של הסטודנטים עם החלוקה הדיסציפלינרית בין המוזיאונים
חשובה, ביתר שאת, לאור "שבירת הקירות" ההולכת וגוברת בין סוגי המוזיאונים השונים )מוצגים
ממוזיאונים היסטוריים או ממוזיאוני טבע מושאלים לתערוכות אמנות, ולהפך(. במסגרת הקורס
הסטודנטים ילמדו על בניית פרוגרמה מוזיאלית, מרכיביה, דרכים להגשמתה ולהערכתה. הם יכירו
סוגיות מעשיות ומנהליות שקשורות למוזיאון ולטיפול באוספיו: חוק המוזיאונים, אכסון האוסף, תאורה
מוזיאלית, ופרקטיקות של שימור.

 
 
 Issues in Contemporary Curating, I 

הקורס יעסוק בתהליך המורכב של הקמת תערוכה: החל מבניית רציונל, מחקר,  חלוקה לנושאים, ועד לתכנון ועיצוב החלל.  בצורה הדרגתית, לאורך הסמסטר, יידרשו התלמידים להרכיב "תערוכה" מיצירות ממדיומים שונים: ציור, פיסול, ווידיאו שייבחרו ע"י המרצים, ולהתמודד עם עיצובה, ותכנון הצבתה בחלל הגלריה האוניברסיטאית.

 
 
 Histories and Theories of Curating, II 

קורס זה הינו מבוא ביקורתי להיסטוריות ותאוריות של אוצרות. הוא מורכב מסדרה של הרצאות אורחים
שסוקרות מגוון רב של פרקטיקות אוצרותיות – אוצרות מוזיאלית, אוצרות עצמאית, אוצרות דיגיטלית,
אוצרות חברתית, ועוד. הקורס כולל פרקים מרכזיים בתולדות האוצרות הישראלית )מבית הנכות
בצלאל, דרך הקמת מוזיאון ישראל ועד לתערוכות של דמויות מפתח, כמו שרה ברייטברג-סמל, שרית
שפירא, ועוד(. כמו כן, עוסק הקורס בתמורות שחלו בעולם האוצרות העכשווי, שאינו עוד ממוקד אוספים
ואובייקטים בלבד. מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לתהליכים אוצרותיים: החל מבניית רציונל
לתערוכה, דרך מחקר, תכנון התערוכה, עיצובה, ועוד.

 
 
 Exhibition and Text 

הקורס נועד לבנות את הקשר בין מסורת המחשבה המערבית הביקורתית לבין הפרקטיקה האוצרותית החל מהמחצית השנייה של המאה העשרים, לעמוד על מקורותיו ההיסטוריים והתיאורטיים ולהבין את השלכותיו על שדה האוצרות. מטרת הקורס היא להבחין בין עקרונות החשיבה האקדמית לבין החשיבה האוצרותית ולהבין כיצד האקדמיה מזינה את האוצרות, מבלי לכפות עליה את חוקיה. הקורס יעניק לתלמידים כלים תיאורטיים, פילוסופיים ומעשיים לפיתוח חשיבה ביקורתית ומורכבת שתוביל להבנת מושג התערוכה כאתר של שיח ומחשבה ולא כאירוע חזותי או למדני. תהליך הלמידה והמחשבה ייעשה באמצעות היכרות עם טקסטים תיאורטיים מתחום הפילוסופיה והאוצרות העכשווית, לצד תרגול אישי של כתיבה וניסוח והכרה בערך הכתיבה כפרקטיקה מרכזית בחשיבה האוצרותית.

 
 
 The Museum and its Public, I 

הקורס יעסוק במשמעותה של החוויה המוזיאלית ובאפשרויות האינטראקטיביות הגלומות בה. הוא יציג דרכים שונות ליצירת קשרים משמעותיים עם קהילות וקהלים שונים, יבחן את תפקידו של המוזיאון בחברה בה הוא פועל ואת תפקידו של האוצר כשותף ליצירת ההקשרים הללו. הקורס כולל מבוא ובו סקירה תיאורטית לגישות ומודלים בחינוך מוזיאוני, דוגמאות מתוכניות חינוך שונות וכן התייחסות לתערוכה כסביבת למידה וגילוי פעילה.

 
 
 Study Tours - First Year 

הקורס כולל ארבעה סיורים לימודיים במוזיאונים מדיסציפלינות שונות ברחבי הארץ. התלמידים יפגשו את האוצרים ו/או מנהלי המוזיאונים וילמדו על העבודה ש"מאחורי הקלעים".