שנה"ל תשע"ט

 
 Design Studio 1 A- Fundamentals of Architectural Design 

מטרת הסטודיו לתכנון אדריכלי בשנה א' היא הכרות עם הכלים הבסיסיים של האדריכלות.

הלימוד משלב סדרה של תרגילים השזורים אחד בשני, מסוגיות יסוד עד סוגיות מורכבות יותר.

נושאי הלימוד הם : תהליך היצירה האדריכלי, מקורות השראה , תהליכי חשיבה ותהליכים

אינטואיטיביים , הבנת עולם הצורות, התאמת צורות לתכנים ופרוגרמה , קנה מידה , חומר ,

אור וצל , פנים וחוץ ,רצפה , גג , קיר , פתח , מקום ומעבר.

מתן כלים לתאור מבנה תלת ממדי בדו ממד : תוכנית , חתך , חזית.

התלמידים יתנסו בכלי הבעה כגון : רישום , בניית דגמים ושרטוט.

סמסטר א' – הנושא יהיה תכנון מבנה קטן ,כ 50 מ"ר עם קרוגרמה לבחירתו של התלמיד.

סמסטר  ב' -  הנושא יהיה מבנה ציבורי בקונטקסט עירוני בשטח של כ 200 מ"ר .

 

 
 
 Basic Design A 

הקורס מהווה הקדמה לשפה חזותית ומיועד לתלמידי ארכיטקטורה. בקורס ניבחן שיטות מחקר עבור התחומים הבאים: צורה, חומר, טקסטורה וקומפוזיציה. כמו כן, מטרת הקורס היא פיתוח של מחשבה מופשטת ותהליכי מחקר רעיוניים.

 
 
 Design Studio 1B - Architectural Design: Small Scale Structure 

מטרת הסטודיו לתכנון אדריכלי בשנה א' היא הכרות עם הכלים הבסיסיים של האדריכלות.

הלימוד משלב סדרה של תרגילים השזורים אחד בשני, מסוגיות יסוד עד סוגיות מורכבות יותר.

נושאי הלימוד הם : תהליך היצירה האדריכלי, מקורות השראה , תהליכי חשיבה ותהליכים

אינטואיטיביים , הבנת עולם הצורות, התאמת צורות לתכנים ופרוגרמה , קנה מידה , חומר ,

אור וצל , פנים וחוץ ,רצפה , גג , קיר , פתח , מקום ומעבר.

מתן כלים לתאור מבנה תלת ממדי בדו ממד : תוכנית , חתך , חזית.

התלמידים יתנסו בכלי הבעה כגון : רישום , בניית דגמים ושרטוט.

סמסטר א' – הנושא יהיה תכנון מבנה קטן ,כ 50 מ"ר עם קרוגרמה לבחירתו של התלמיד.

סמסטר  ב' -  הנושא יהיה מבנה ציבורי בקונטקסט עירוני בשטח של כ 200 מ"ר .

 

 
 
 Graphic Expression in Architecture 1 

הקורס מיועד להקנות מושגים ומיומנוית בסיסיים בהבנת המרחב והבעתו הדו-מימדית ידנית באמצעות היטלים, אקסונומטריה, פרספקטיבה, אור וצל, רישום של הסביבה הבנוייה, ניהול ספר סקיצות. דגש על הקשר בין הבעת המרחב ותהליך התכנון. להרצאות מתלווים תרגילים, ליישום החומר הנלמד בהרצאה.

 

 
 
 Building Log 

 

.    מטרות:

 

·    הנחלת היכרות ממבט ראשון של הבניה הפיסית – מתן אפשרות להתוודע מכלי ראשון לחומרי בניה, תהליכים , ואלמנטים הבניינים , ותהליך הפיכת התכניות האדריכליות למבנה

·    מתן הזדמנות ראשונה להגיע להבנה מבנית ,ולניסוח התובנות העולות מהתצפית.

·    אפשרות להתאמן בהצגת החומר לכלל הסטודנטים – אימון בהעברת מסר, תמצות ובהירות

 

2.    שיטה:

·    במהלך הקורס ינהל הסטודנט תצפיות שבועיות על אתר בניה פעיל בקנה מידה קטן, יאסוף את מכלול החומר הגרפי הרלוונטי למבנה הנתון,(תכניות בניה, בקשה להיתר, וכו'), ויצליב את הנתונים ליצירת "יומן בניה" – תיק מעקב בנין.

 

3.    מבנה הקורס:

 • השיעור יתחלק למספר  פעילויות:-
 • הרצאת מבוא - פרק מטכנולוגיות בניה לפי אלמנטים – יסודות, רצפות, קירות , וכו'.

 

 • מצגת של 4 -3עבודות- ·    בכל שיעור יוזמנו 4 צוותים  להציג את עבודתם במתכונת סמינריון - כמצגת שתוצג   לכיתה– ויקבלו משובים הנוגעים הן להבנות אליה ם הגיעו והן לבהירות העברת החומר

 

 • · ביקורת -   15 דק' לכל עבודה מוצגת – הצגה – תגובות וסיכום

 

 • הגשת ביניים  -תיערך במחצית הסמסטר - הסטודנטים יקבלו פידבק על עבודתם עד כה וכיוונים ודגשים להמשך העבודה.

 

דרישות הקורס- נוכחות השתתפות וכתיבת עבודה

דרישות קדם –סיום חובות סמס. א

מרכיבי הציון הסופי 30% הגשת ביניים, %70 עבודה סופית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Documentation of Historic Buildings and Sites 

תיעוד תהליך לזיהוי ורישום ההיבטים הפיזיים, ההיסטוריים והתפקודיים הנוגעים לנכסי מורשת תרבותית. תהליך זה נועד להבטיח שהתכנון, השימור והתחזוקה של האתר ההיסטורי יהיו בהלימה לערכים ולמשמעות התרבותית שלו. התיעוד הוא חלק בלתי נפרד מתהליכי ההכרזה, ההגנה והניהול של מבנים ואתרים היסטוריים.

הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של מחקר ושיטות תיעוד, במטרה להקנות לסטודנטים כלים ומיומנויות להכנת מסמך תיעוד בהתאם לסטנדרטים הנדרשים בישראל.

השיעורים התיאורטיים ייערכו במתכונת פרונטלית. התרגיל יהיה ביצוע פרויקט מעשי של תיעוד בנושא אחיד שיוצג בתחילת הסמסטר. שיעורי ההנחיה יוקדשו להדרכה ולביקורת המטלות.

 
 
 History of Architecture A 

קורס מבוא זה סוקר את ההיסטוריה האדריכלית של הציביליזציות המרכזיות של העולם העתיק וקשרי הגומלין

ביניהן. במהלך הסמסטר ננוע בזמן ובמרחב, מהמעבר מחברות נוודיות להתיישבות קבע בתקופה הנאוליטית,

התפתחות האדריכלות המונומנטאלית והעירונית בתרבותיות המזרח התיכון, והאדריכלות של יוון ורומא . משם

נרחיק לתרבויות לא מערביות, ונבחן את תרבות הבנייה בהודו, המזרח הרחוק, ואמריקה הפרה-קולומביאנית.

במהלך הקורס נלמד מושגים בסיסיים להבנת האדריכלות, כגון ייצוג, סגנון, טיפוסי בנין ואורנמנט, כמו גם

האספקטים הטכניים ותכנוניים של בנייה—התאמה לאתר, סטרוקטורה, שיטות קירוי, חיפוי, ארגון עבודת הבנייה,

ועיבוד משאבי טבע לחומרי בנייה. נלמד כיצד האדריכלות בגילוייה היום יומיים והטקסיים—ערים, מבני שלטון,

פולחן והנצחה, תשתיות, ומגורים—קשורים לאקלים, גאולוגיה, וגאוגרפיה )העולם הטבעי(, כמו גם השקפות עולם

דתיות ומערכות חברתיות, כלכליות, ופוליטיות )העולם הסוציו-תרבותי(.

 
 
 Introduction to Art Analysis 

"לדעת לראות" (לאונרדו דה וינצ'י);

"ככל שאתה יודע יותר, אתה רואה יותר" (אלדוס האקסלי)

 מטרת הקורס היא להקנות מיומנויות תיאור, ניתוח ופרשנות של דימויים חזותיים, בכלל, ושל יצירות אמנות, בפרט. אלו לצד אלו ייבחנו המרכיבים הצורניים והתכניים של הדימוי ושל היצירה, תוך עיון בהקשרים ובנסיבות שנוצרו בהם ונועדו אליהם. נוסף על כך, תינתן הדעת גם על מקומו של קורא (עצמאי) ועל מקומה של קריאה (ביקורתית או חלופית) שאינם מחויבים ל"כוונת המחבר". במלים אחרות, שיח "מודרניסטי" ושיח "פוסט-מודרניסטי" יוצגו הן כאופציות מנוגדות/  חלופיות הן ככאלו שניתן לשזור ביניהן לפיענוח רב רבדי של הדימוי/היצירה החזותי/ת.

במהלך הסמסטר ייבחנו האופנים השונים שבהם הצופה קולט מסרים חזותיים – ברמה החושית והתפיסתית, כאחת, על מנת לאפשר לסטודנט לגבש לעצמו הבנה בתהליכי התבוננות, שתהא בסופו של דבר לא רק מושכלת ומלאה, אלא גם ביקורתית ובעלת פוטנציאל ליצירה עצמאית בשדה האדריכלות.

בין היתר יידונו הסוגיות הבאות:

 • מהי אמנות? מה בין אָמנות לאוּמנות? ומה בין אמנות טובה לאמנות שאינה טובה?
 • תגובה חושית למרכיבים צורניים, דוגמת קו (ותנועה), צבע (ואור), תבנית וקומפוזיציה, והקשר האפשרי ביניהם לבין תכניו ומשמעויותיו של ההיגד החזותי;
 • מלה ותמונה – על היחס המורכב בין המדיום הטקסטואלי למדיום החזותי;
 • מקור ומקוריות – על הפנייה של היוצר לעבר ו/או לקיים לצורך העמדה של מסר חדש וייחודי;
 • האני הפרטי והעולם הסובב – מה משמעותה של "שפה אישית" ו/או "קריאה אישית" (או כזו התלויה ב"קהילה פרשנית" מסוימת)? ומה מקומם של משתנים תרבותיים ובין-תרבותיים?
 
 
 Introduction to Art Analysis - Focus on Architecture 

בסמסטר ב' נבקש ליישם את מיומנויות ההתבוננות ביצירת האמנות (סמסטר א') על אדריכלות, תוך שימת דגש על ראיית האדריכלות כמהות רב-תחומית, רב-רבדית ותלוית הקשרים. מהפכות חברתיות ותמורות כלכליות, התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות, כוחות פוליטיים, מגמות והלכי-רוח תרבותיים ואמנותיים, כמו גם אירועים חד-פעמיים, כל אלו משפיעים על השיח האדריכלי ועל היצירה האדריכלית. מטבע הדברים, השיח והיצירה האדריכליים ישפיעו, בתורם, על ה"חברה" במובנו הרחב ביותר של המושג.

במוקדו של כל אחד מהשיעורים תוצב סוגיה מסוימת, הנוגעת – במידה ובצורה זו או אחרת – בקשרים שבין האדריכלות לבין סוגיות של פונקציונליות ואסתטיקה; בין האדריכלות בת הזמן לבין ההיסטוריה של האדריכלות; בין האדריכלות לבין האדריכל, מזה, והמזמין/ משתמש/ מפענח (החל בשליט היחיד, עבור בקהילת המשתמשים וכלה במי שמבקשים לקרוא את היצירה האדריכלית בתור מרכיב תרבותי), מזה; בין האדריכלות לבין המרחב הפיסי (של העיר, למשל), מזה, והמרחב התודעתי של המדינה/ העולם, מזה; ובין האדריכלות לבין מדיה ותצורות אחרים של אמנות/ תרבות חזותית. הדיון אינו כרונולוגי. וכך, קורס זה מבקש לבוא בנוסף לקורסי תולדות האדריכלות.

 
 
 History of Architecture 

הקורס יסקור את תולדות האדריכלות המערבית מהנצרות המוקדמת ועד תקופת הבארוק. הנושאים ילמדו באופן כרונולוגי ויכללו נצרות קדומה, אדריכלות ביזנטית, קרולינגית, אוטונית, ויזיגוטית, רומנסק, גותיקה, רנסנס, מנייריזם ובארוק. נלמד את המבנים המרכזיים בכל תקופה ואת פועלם של האדריכלים הבולטים. ננתח את המאפיינים הסגנוניים, ההשפעות וההשראות, כמו גם את ההקשר התרבותי, דתי וחברתי לכל מבנה וסגנון. בקורס זה נבחן את האדריכלות בקונטקסט רחב של עשיה תרבותית ואמנותית, ונעמוד על הקשר בין עקרונות אסתטיים ואמנותיים בכל תקופה לבין התפתחויות חברתיות ודתיות.

 
 
 Graphical Expression I 

הקורס מקנה לסטודנטים את הכלים הדרושים לפתרון בעיות מרחביות תוך לימוד שפת השרטוט ופיתוח הראייה המרחבית.

 
 
 Graphical Expression II 

הקורס מקנה לסטודנטים את הכלים הדרושים לפתרון בעיות מרחביות תוך לימוד שפת השרטוט ופיתוח הראייה המרחבית.

 

דרישות הקורס

 

הקורס כולל 4 שעות בשבוע המתחלקות באופן הבא:

1) 2 שעות של הרצאה פרונטלית.

2) 2 שעות של תרגול בכתות הסטודיו בהדרכת מתרגלים.

את התרגילים הניתנים יש למסור לבדיקה ולהערכה מידי שבוע.

נוכחות חובה.

 

 

 
 
 Mathematics for Architecture 

מתן רקע בסיסי בדרכי חשיבה במתמטיקה שימושית ככלי לנושאים כמותיים

 
 
 Introduction to Integrative System Thinking - Science, Engineering 

הקורס מהווה קורס מבוא לשרשראות מקצועות המדע, ההנדסה והטכנולוגיה בלימודי

אדריכלות. המטרה המרכזית היא להקנות לסטודנטים, החל מהשלבים הראשוניים של לימודי

ארכיטקטורה, חשיבה אינטגרטיבית והבנה מערכתית כוללת, תוך הקניית כלים בסיסיים

וראשוניים, בתחומי ההנדסה המדע והטכנולוגיה. הקורס יתמקד בהבנת אפשרויות שילובם של

השיקולים המדעיים, ההנדסיים והטכנולוגיים לצד שיקולים אומנותיים ועיצוביים כחלק

אינטגרלי ובלתי נפרד מתהליך היצירה האדריכלית. משום רוחב היריעה וגיוונה חלקו של הקורס

יהיה סלקטיבי וממוקד בנושא או נושאים נבחרים.

 
 
 Physics for Architects 

קורס ראשון בפיזיקה הכולל לימוד בסיסי (אך מקיף) של המכניקה ומבוא כללי לנושאים נוספים בפיזיקה.

 
 
 Building Technology 

קורס זה הינו מבוא להבנת טכנולוגיות הבניה וייצור. הקורס מורכב מסדרת הרצאות בהן יידונו היבטים שונים של הבניה, שיטות בניה, עקרונות מבניים, חומרים, פרטים, מערכות ויישומים.

הקורס נועד להקניית מודעות ויצירת הרגלי עבודה בהם בחירת חומרי הבניה ופיתוח פרטי הבניין הם חלק בלתי נפרד מתהליך התכנון. הקורס מדגיש את תהליך גיבוש המבנה על השלד, המעטפת והמערכות, ואת תהליך פירוט בנין מחייב התחשבות בתכונות החומרים, תהליכי ייצור והרכבה, האפשרויות והמגבלות הכרוכים בביצוע, שיקולים של תחזוקה והשפעת שימוש החומרים על הסביבה.

מטלת סיום – מבחן רב ברירה.

 
 
 Introduction to Sociology 

סוציולוגיה היא תחום מחקר מורכב ודינאמי, העורך שימוש במושגים ובמתודות ייחודיות כדי לנתח מצבים ומגמות חברתיות. מטרת הקורס היא להניח את היסודות להכרת הדיסציפלינה הסוציולוגית, הקניית כלים בסיסיים להבנת המציאות החברתית מתוך ראיה סוציולוגית ביקורתית. יושם דגש על פיתוח חשיבה סוציולוגית שתאפשר הבנת ולניתוח סוגיות ספציפיות כגון האופן בו מתגבשת זהות חברתית של פרטים, תרבות, מקור האי שוויון ותוצאותיו החברתיות, התפלגות העצמה הפוליטית בחברה, ארגונים וכדומה. הקורס יעניק לסטודנטים ולסטודנטיות את המידע והרעיונות המאפשרים להסביר את החברה בת זמנינו בישראל ובמקומות אחרים.  

 
 
 Visual Communication Foundation 

קורס סמסטריאלי שבמהלכו יונחו היסודות לפיתוח מיומנויות הבעה בכלי תקשורת חזותית, והתנסות בתהליכי חשיבה יצירתיים; היכולת להעביר מסרים, תחושות ומידע באמצעיים חזותיים: צורה, צבע, מילה ודימוי. תבחן משמעותו של הדימוי - הכרת משמעות הצורה מבחינה קוגניטיבית, סמלית, תרבותית ורעיונית תוך חקירת היחסים בין הטקסט לדימוי, ופיתוח קונספט חזותי־תקשורתי.

במהלך הקורס יערכו הסטודנטים היכרות עם תחום הטיפוגרפיה. תחילתו בפירוק האותיות ממשמעותן המילולית והכרתן כצורות בעלות מבנה ואופי ייחודי, והמשכו בטיפול במילה, בבנייה נכונה של משפט, שורה וגוש טקסט כאמצעי להעברת מסר. כיצד החלטות טיפוגרפיות כסוג אותיות, גדלים, ריווחים וקביעת רוחב טורים, יכולים להבליט את אופיו של הכתוב, לאפיין אותו חזותית ולתת פרשנות עיצובית הנובעת מכך. יושם דגש על עיצוב טיפוגרפי לא רק כאמצעי ליצירת קריאות ולהדגשת חשיבות התוכן הכתוב, אלא גם ככלי פרשני, המתקשר את התוכן המועבר באופן מודע.

בקורס יתקיימו לסירוגין הרצאות בנושאי מושגי היסוד במקביל להתקדמות התרגילים המעשיים.

 

 
 
 Design Studio 2 A - Architectural Design: Small Scale Residential Building 

בסמסטר זה נעמיד את שאלת המגורים במרכז הדיון תוך דיון מעמיק במהות המושגים נוכח ונעדר. נבחן כיצד מגדירים, מזהים וממחישים את הנוכחות או ההעדר של פונקציה, תפקוד, מצב פיסי או נפשי מחיי המגורים. ננתח מה המשמעות של נוכחות או העדר על צורת המגורים, מרחב המחיה הפרטי והציבורי והביטויים התלת מימדים שמאפשרים וממחישים מגורים אלו.

הכלי העיקרי בעזרתו נחקור ונלמד יהיה החתך.

 
 
 Basic Design B 

הקורס מהווה המשך פיתוח שפה חזותית ומיועד לתלמידי ארכיטקטורה. בקורס נעמיק את

המחקר בתחומים צורה, חומר, טקסטורה וקומפוזיציה. כמו כן, נתחיל לבחון מושגים כמו פרט ופונקציה.

 

 
 
 History of Architecture in the 18th and 19th centuries 

הקורס מיועד לסטודנטים מתואר ראשון בביה"ס לאדריכלות ומהפקולטה לאומניות ופתוח למספר מוגבל של סטודנטים מהחוץ. מבנה הקורס ודגשיו נסמכים על ההנחה כי ידע בהיסטוריה של אדריכלות הכרחי לחינוך למקצוע, לעידוד למחשבה ביקורתית, ולעשייה משמעותית באדריכלות.

 

הקורס יעסוק באדריכלות במאות ה-18 וה-19, תוך שימת דגש על הנושאים המרכזיים שעמדו במרכז המחשבה והעשייה האדריכלית בתקופה. הקורס גם ידון בהשפעות מרחיקות הלכת של השינוים במאות ה-18 וה-19 על מקצוע האדריכלות, הגדרותיו, מטרותיו, וביטויו בעידן המודרני.

 

מטרת הקורס כפולה: מחד, לחשוף את הסטודנטים לנושאים ולמבנים החשובים באדריכלות של המאה המאות ה-18 וה-19, תוך שימת דגש על הקונטקסט התרבותי, החברתי ,האומנותי, האסטתי, הפוליטי והעירוני שבהם התהווה, ומנגד, להעלות קונפליקטים ודילמות שמקורותיהם בתקופה, ולפתח אצל הסטודנטים חשיבה ביקורתית ויצירתית באדריכלות.

 
 
 Critique of Functionalism and the Expanded Field 

דמותה של התנועה המודרנית הייתה זירה למאבק בשיח האדריכלי, הרבה לאחר ששכחה עוצמתה.

אדריכלות המודרניזם ההרואי מוסיפה לשמש גם כיום, אבן בוחן לרעיונות חדשים ואתר הוכחה מרכזי של

תפיסות מנוגדות. במיוחד משמשת אמצעי לאישוש תפיסות אוטונומיות ולחלופין, מנוף לקידום מודלים

חדשים של פונקציונליזם, כאלו הנסמכים על שדות אחרים של ידע ותוך כך, מרחיבים את השדה

האדריכלי.

בחלקו הראשון של הקורס נתחקה אחר פרשנותו של המושג מבעד לכמה צמתים בשיח האדריכלי לאחר

מלחה"ע השנייה. מושג הפונקציונליזם, שעמד במרכז האידיאולוגיה של התנועה המודרנית, היווה גם

מטרה עיקרית לחיצי הביקורת נגדה. האם הפונקציונליזם היה פונקציונאלי? שאל צ'רלס ג'נקס. נדון

בהמצאת הסגנון הבינלאומי אשר לוותה בהמרה סימבולית של הפונקציונליזם ב"אסתטיקת המכונה",

נחזור לביקורתו של ריינר בנהם על אדריכלות עידן המכונה הראשון ורעיון הפונקציונליזם הביולוגי, כמו

גם לפרשנות הסמיוטית של מושג הפונקציונליזם. עוד נידרש לקריאתו הפורמליסטית של פיטר אייזנמן את

יצירות המופת של התנועה המודרנית ופועלו האדריכלי המוקדם, בבחינת הצבת אלטרנטיבה ביקורתית

לפונקציונליזם

מכאן, בחלקו השני של הקורס, נבקש להרחיב את המבט אל עבר סוגיות עקרוניות, כגון, פונקציונליזם

וההקשר החברתי, אדריכלות ותרבות הצריכה ופונקציונליזם כציטוט פוסט מודרני. נעסוק בזיקה בין

אסתטיקה לפונקציה ונשאל לגבי הפונקציה של האמנות, כמו גם, היחס בין אדריכלות לאמנות, בפרט,

ייצוגים של אדריכלות, פיסול פרוטו אדריכלי והמיצב האדריכלי. עוד נדון בקשר בין תפיסת פונקציונליזם

גמישה לאימוץ רעיונות חוץ דיסציפלינאריים, במיוחד מן המדע. בחלק זה ישמשו אותנו, כהנעה לדיון -

ולרפרטים, טקסטים מאת פיטר אייזנמן, ז'אן פרנסואה ליוטאר, פרדריק ג'יימסון, רוזלינד קראוס ואנתוני

וידלר.

בחלק השלישי, יציגו הסטודנטים בפני הכיתה את הנושא עליו מתעתדים לכתוב את עבודת הפרו"ס.

שאלת המחקר תיסוב סביב אחד מנושאי החתך המוגדרים בהנחיות לכתיבת המטלה המסכמת )ראו להלן

בקובץ נפרד(. ההרצאה )רפרט( וכתיבת העבודה יציגו ניתוח ודיון ביקורתי של מקרי מבחן, בהסתמך על

ניתוח המאמרים והדיון בשני החלקים הראשונים של הסמינר, כמו גם על טקסטים אקדמיים רלבנטיים

נוספים.

 
 
 Statics 

כוח ומומנט. מערכות שקולות של כוחות. דיאגראמה של גוף חופשי. שיווי משקל במישור ובמרחב. כוחות מפולגים. מסבכים. כוחות פנימיים. מאמץ ניצב ומאמץ גזירה. מאמץ מותר. חוק הוק. עיבורים תרמיים. קורות. דיאגראמות מומנטים וכוחות גזירה. מאמצי כפיפה.

 
 
 Introduction to Computer Aided Design 

הכרת סביבה ממוחשבת לתכנון בתוכנת אוטוקאד המשמשת לשרטוט אדריכלי והקניית יכולת עבודה עם תוכנה זו.

 
 
 Urban Economics 

הקורס עוסק בכלכלה אורבנית ובהתפתחות אורבנית. כמו כן, נתאר בקורס  את המנגנון של שוק חופשי והקרקע כמרכיב בייצור. במסגרת הקורס יוצג כיצד נקבע מחיר הקרקע והרנטה.
כמו כן, יוצגו הסיבות להתערבות ממשלתית וההשלכות של התערבות זאת.

 
 
 Architecture and Film 

מאז הולדתו איפשר הקולנוע הצגה וייצוג של תנועה ומסעות מדומיינים באמצעות קצב ומשך המתקיימים על המסך. לצד התפתחות העיר המודרנית ככרך גדול, התפתח הקולנוע כמדיום שפיאר אותה והשתמש בה להעצמת הסיפור שבחר לספר. מאז ועד היום העיר הממשית והעיר הקולנועית זקוקות זו לזו, מתעצבות ומתפתחות, זו בהשראתה ובהשפעתה של זו. בין שתי פעולות היצירה, אדריכלות וקולנוע, ניכר דמיון רב: כל אחת מהשתיים בונה בכלים העומדים לרשותה מרחבים המתגלים תוך כדי תנועה וזמן. קולנוע ואדריכלות הן אמנויות שמעידות יחד ולחוד על החברה שיוצרת אותן וצורכת אותן, ועל התקופה שנוצרו בה. הקורס יבחן את האופן שבו שתי האומנויות תורמות זו לזו, משתלבות ובונות יחד עולם דימויים שמשמעויותיו מלמדות על התרבות שמקיימת אותן. שתי נקודות המבט, האדריכלית והקולנועית, ישתלבו בקורס כדי ללמד על המקום שאנחנו חיים בו – הסביבה העירונית הבנויה בכלל והמבנה האדריכלי בפרט. בו בזמן נגלה כיצד משמשת הסביבה הבנויה את יוצרי הסרט ומשתתפת באופן פעיל בהעברת הסיפור, הרעיון והרגש.

במהלך הקורס נצפה יחד בקטעים מתוך סרטים ישראלים ובינלאומיים, להדגמת הסוגיות בהן נדון בשיעור. בין היתר, נדון במשמעות שניתנת בסרטים לאדריכלות המודרנית (בנייני השיכון הציבורי, הבנייה בבטון החשוף, המגורים בפרוורים, הכרך הסואן); נשווה את ההתרחשות העירונית ברחוב, שדרה וסמטה ונראה כיצד יוצרי הסרטים משתמשים ברכיבים עירוניים אלה להעצמת תחושות והדגשת מהלכים נרטיביים; נבחן את חווית השיבה הביתה בסרטים ונראה איך מיוצג הבית ומה תפקידו; ונדון באופן בו נבנה דימוי של עיר מתוך מקבץ סרטים המתרחשים-מצולמים בה. באמצעות ניתוח שני מקרי מבחן ייחודיים, הנמל והמוזיאון, נתמקד במערכת היחסים שבין הסביבה הבנויה – העיר, גבולותיה והמונומנט האדריכלי, לבין הדמויות הפעילות בה, כפי שהיא מתגלה בסרטים.

 

הקורס ילווה בקריאה מקדימה ובצפייה משותפת בקטעים מתוך סרטים.

 
 
 Climate Energy and Building Environmental Control 

השלב הראשון של הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי על הגורמים המשפיעים על הרגשת הנוחות במבנים וכיצד ניתן להשיגם ככל האפשר בתכנון פאסיבי של מבנים. לצורך זה בקורס יוגדר מהו אויר לח ומהם מנגנוני מעבר החום והמסה המשפיעים על האקלים במבנה. השלב השני של הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בעקרונות מערכות תרמיות והידראוליות התומכות בתפקוד המבנה והמשלימות את יעדי הנוחות שלא ניתן להשיגם רק באמצעים פאסיביים.

 
 
 Morphology 

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לעולם הצורות והסדר הסובבים אותנו.
הקורס מבוסס על גישה המתייחסת למורפולוגיה לא כאל תחום שיש ליישם את הנלמד ממנו באופן ישיר בתכנון, אלא כאל צורה נוספת להסתכל ולהבין את העולם הסובב אותנו.
הקורס מציג לסטודנטים את החוקיות המרכיבה את המרחב הדו-מימדי, המרחב התלת מימדי והמרחב האינסופי, תוך קישור החומר הנלמד לסוגיות תכנוניות ועיצוביות.

 
 
 3D Modeling 

השימוש במחשב ככלי תכנוני הן באדריכלות ובמקצועות עיצוב שונים הופך לנפוץ יותר ויותר בשני מישורים עיקריים: האחד משתמש במחשב ככלי המאפשר לבחון ולהרחיב את היכולת לבטא צורות וחללים מורכבים, והשני משתמש בלוגיקה המוכתבת בכלי על מנת לפתח מתודה תכנונית לפרויקטים.

הקורס יתמקד בסביבת העבודה תחת תוכנת תלת המימד Rhinoceros ויקנה שליטה בכלי זה ככלי תכנון בשני המישורים. הבנת המרחב הדיגיטאלי, הכרת עולם המושגים שאינו מוגבל לתוכנה ספציפית, התמודדות עם גיאומטריות מורכבות, חשיבה לוגית, ופבריקציה דיגיטאלית.

 
 
 understanding Space 2 

מטרת הקורס היא פיתוח יכולת התבוננות והבנת הסביבה בדגש על פרט וחומר, צבע, אור וצל, טקסטורות. מטרה זו מושגת באמצעות רישום וניתוח של מרכיבי נבחרים של הסביבה. קורס זה מהווה המשך והעמקה של הנושאים הנלמדים בקורס הבנת המרחב-1.

 
 
 Design Through Sketching 

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא לפתח יכולת תכנון אדריכלי באמצעות רישום ידני בסביבה קיימת.

בין נושאי הקורס: זיהוי נקודות מגוז וקו אופק בסביבה קיימת, יכולת בניית גופים חוסמים

אורטוגונליים בגריד מרחבי. גזירת צורות לא אוטוגונליות וחפשיות מתוך הגריד. הוספת במרכיבי -

בניין לנפחים, הבעת הפרט והחומר, הייררכיה של פרוט, הבעה של מרכיבים לא בנויים )עצים,

צמחייה, דמויות וכו(, קומפוזוציה, סוגי קו, אמצעים וטכניקות שונים )עפרון, עט, שילוב בסיסי

של צבעי מים או מרקרים בציור קווי(.

 
 
 Going Out to the Community - Using Public Spaces 

הקורס יפעל כקליניקה אוניברסיטאית המשלבת דיון תיאורטי ופרקטי בשאלות אתיות הנוגעות

למרחב הציבורי בעיר. לשם כך נבחן את הגדרת המרחב הציבורי בעיר ונחקור את גמישות

גבולותיו, את פוטנציאל המימוש שלו, ואת היכולת שלו לארח מגוון משתמשים בעלי צרכים

שונים )ולעיתים מנוגדים(.

נושאי הקורס יחולקו לחטיבה רעיונית ומעשית, ויכללו מצד אחד דיונים על הזכות לעיר,

פונקציונליות ועירוב שימושים, יוממות ותפיסות שונות של המרחב, ומן הצד השני ניתוח היררכי

של מרחב ציבורי וחלקיו השונים, סקירת המענה הפיזי לדרישות שימוש שונות, ממרחבי הליכה -

המדרכות ועד המתקנים, גינון, ריצוף ועוד.

בפועל, המשימה המעשית בה נעסוק תהיה סקירת מספר תאי שטח ובחינת ההקשר העירוני

שלהם, לימוד המשתמשים השונים ותצפיות אחריהם. בחלק התאורטי נקרא ונדון במאמרים,

נשמע הרצאות בנושאים המתאימים )גם בעזרת מרצים אורחים(, ונלמד תקדימים ממקומות

שונים בעולם. בנוסף נבקר במתקנים המיועדים לאוכלוסיות מאותגרות פיזית כדי ללמוד מקרוב

את הצרכים הייחודיים להם.

בקליניקה נפתח מדדים לבחינה היררכִית של מרחבים ציבוריים ונציע הצעות יישומיות

המותאמות למגוון משתמשים )ביניהם: הולכי רגל והנעים על גלגלים; מטפלים וקשישים;

פעוטות, ילדים ובני נוער; כלבים ובעליהם; הומלסים ועוד(. זאת, תוך התייחסות משולבת

להתאמת התכנון לשימוש ולמשתמשים ולשביעות רצונם, לחומרים, תאורה, ריהוט, לתכניות

עתידיות ועוד.

הקורס יערך בשיתוף פעולה עם מנהל קהילה בעיריית תל אביב. ולפיכך, התוצר הסופי של -

הקליניקה יהיה סל המלצות ומאגר אפשרי לניצול בהגדרת פרוגרמה למרחב ציבורי בהווה

ובעתיד. תוצר אשר ישמש את עיריית תל אביב, ויופץ גם לרשויות מוניציפליות אחרות.

בשנים קודמות עסקה הקליניקה בסקר והערכת מבנים המיועדים למאותגרים שכלית

והתפתחותית. תוצרי הקורס הוצגו לנציגי מקבלי החלטות מהממשלה ומקרן שלם ומשמשים

להערכת המבנים. -

 
 
 Materials and Combinations 

הקורס מלמד פרקטיקת שילוב וחיבור בין חומרים על מנת ליצור הרכבים ארכיטקטוניים. מטרת הקורס הקניית כלים לתכנון עתידי באמצעות הכרות והבנה של מספר מרכיבים מהותיים בבניין. נשתמש במעטפת בנין (קירות, חלונות, גגות) ובמדרגות כבסיס ללמידה, ונשלים ניתוח ותיעוד מפורט של כל אלמנט במדיה של שרטוטים בדו-מימד ותלת מימד.

 
 
 Housing Studio 1 

תיאור הקורס  

סטודיו מגורים מציע בחינה ולימוד של תנאי סביבת המגורים ותכנון פרויקט מגורים בן כ 120 יחידות דיור

נושאי הלימוד העיקריים הנם הכרת הבניה למגורים, תכנון סביבת ומבנה המגורים, תוך נגיעה במגוון קנה-מידה מהעיר ועד הפרט. הלימוד בסטודיו יכלול סיורים, הרצאות, דיונים קבוצתיים, הנחיות לכלל הקבוצה והנחיה פרטנית לצוותי העבודה. הדיון בקבוצה יתבסס על תוצרים שיופקו ויצגו על ידי הצוותים.

הסטודנטים מתבקשים להשתתף בכל פעילויות הסטודיו ולתרום ללמידת עמיתים בתוך הצוות ובסטודיו.

 
 
 Studio Green 

הסטודיו הגלובלי הינו יוזמה משותפת של אוניברסיטת מקגיל במונטריאול, אוניברסיטת קרלטון באוטווה, הטכניון ואוניברסיטת תל אביב, אשר עוסקת באדריכלות של סביבות קיצוניות. הסטודיו יעבוד באזור הסאב-ארקטי של צפון קנדה (על גבולו הדרומי של הקוטב הצפוני).

 

מגמת ההתחממות הגלובלית צפויה להגדיל את השכיחות של אירועי אקלים קיצוני. אירועים אלו משפיעים על פרקי הזמן והעוצמה של סופות, שטפונות, גלי חום ובצורות. שינויים אלו ישפיעו על החברה האנושית באופן נרחב. אופי ואופן ההתיישבות, דרכי ייצור והפצת המזון, תנועה, משאבים, כלכלה ועוד יצטרכו להבחן מחדש.

 

 
 
 Historic Preservation 

שימור המורשת הבנויה ושימור נופי תרבות מהווים תפקיד מרכזי בתכנונם ובבנייתם הראויה של מרחבי המחייה העתידיים.

ההמשכיות, כערך יסוד תרבותי, נכון שיהיה מרכיב עיקרי בחינוכם ובעיסוקם המקצועי של המתכננים, האדריכלים ואדריכלי הנוף האחראים ישירות לעיצובם של המרחבים הבנויים והפתוחים של חיינו.   אין מדובר רק בבחינת השורשים וההתייחסות התיאורתית לעבר, אלא בבחינת ערכי תרבות מוחשיים ובלתי מוחשיים ושילובם במערכות השיקולים הרבות בשדה התכנון והפיתוח.

הכרת הקיים והבנת "רוח המקום" הם בסיס מחייב לכל הבא לתכנן ולפתח באזורים ובאתרים היסטוריים בנויים, אשר חוו טראומות קולקטיביות ואשר הותירו צלקות מוחשיות ובלתי מוחשיות במקום.

ההמשכיות והשינוי המתמיד דרים בכפיפה אחת והמתח שביניהם הוא הכוח העיקרי היוצר את איכותם המיוחדת של האתרים ההיסטוריים הפוסט טראומתיים המטופלים.

העצמת חשיבותו של השימור גדלה בד בבד עם ההאצה בתהליכי הפיתוח והסכנה שבמחיקת העבר.  הצורך בהתחדשות עירונית של רקמות בנויות והציפוף המתחייב תוך היתכלותם של משאבי הטבע הזמינים והנוף הפתוח.

העיסוק במורשת הבנויה ונופי תרבות הוא עיסוק בהיסטוריה ובתרבות ועל כן מתקיים בסטודיו דיון מתמשך המבקש לבחון את שילובו של הקיים ושל המודחק בתהליכי הפיתוח והשינויים המתמשכים.

תהליך העבודה בסטודיו לשימור מתחיל במחקרים היסטוריים וחקר האתר . עבודה זו מסתכמת בהכנת תיעוד אורבני-מתחמי וציון הערכים השונים שאותרו בו. חיבור מקורי של "מסמך משמעות תרבותית" של האתר.

ככל שההכרות עם האתר הולכת וגדלה – מתבררת מורכבותו. הסטודיו לשימור מבקש להגדיר את "מרחבי המבוכה" ואת ההשפעה של המרחב על רגשות התושבים ועל רגשותינו.

חלק מהפעילות במפגשי הסטודיו יערכו בשיתופו וייעוצו של פסיכואנליטיקן מומחה בנושא.

הכרת מורכבות האתר וערכיו השונים תוך בחינת צרכי העיר והאוכלוסיה במקום תאפשר גיבוש פרוגרמה תכנונית מותאמת המבקשת לתת מענה לדרישות הקהילה המקומית ולצרכיה בהווה ובעתיד.

האתרים הנבחרים לסמסטר זה הם :

 • יפו העתיקה בתחום החומות ההסטוריות
 • יפו ההיסטורית מהתקופה העותומנית המאוחרת והתקופה הבריטית (עד שדרות ירושלים במזרח)
 • בתי הבארות במרחבי פרדסי יפו לשעבר, ובתוך שכונות השיכונים בהווה.
 • שרידי שכונת אל מנשייה.

 

 

לעיר יפו היסטוריה ארוכה ופתלתלה. היא נכבשה שוב ושוב ע"י האימפריות השונות וכך היא נהרסה ונבנתה מחדש פעמים רבות. במהלך הדורות מבקרים שהגיעו לנמל יפו תיארו אותה, לעיתים כמקום חרב ומנוון ולעיתים כעיר נמל משגשגת. יפו, בדומה לערים היסטוריות אחרות, היא עדות לעוצמתה וחשיבותה של העיר כמבנה שלטוני ותרבותי. ובכל זאת, למרות שרידותה של יפו, השינויים הגיאו-פוליטיים באזור הטביעו חותמם על העיר שוב ושוב.

 

 

 

האירוע המשמעותי ביותר בעיצוב פניה של יפו במאה השנים האחרונות וכפי שאנו מכירים אותה כיום הוא עקירתם של  תושביה הערבים וסיפוחה של יפו המרוקנת לעיריית תל אביב. העיר יפו שהייתה  אמה-הורתה של תל אביב והמרכז התרבותי והכלכלי של האוכלוסיה הפלסטינית הפכה להיות לנספח שאחרי המקף. ההרס הנרחב של העיר העתיקה וסביבותיה, שהחל עוד תחת שלטון המנדט נמשך עם הרס מנשייה ומבנים רבים בשכונות העיר. טראומה ארובאנית ואנושית שחזרה על עצמה פעמיים כאשר פונו התושבים היהודים ששוכנו בבתים המפונים. מדיניות זו יצרה שכונות של שיכונים שאוכלסו בתושבים יהודים וערבים שאינם בני יפו. מדיניות זו ממשיכה להדהד עד היום בעיר  והיא ניכרת במבנה הפיזי, במורכבות החברתית - תרבותית, בדיור ובכלכלה.

 

במובנים רבים שרשרת האירועים המטלטלים שהעיר חוותה הפכו אותה למקום מתעתע וקשה לקריאה. המבנים ההיסטוריים שלא נהרסו נותרו בחלקם כשמורה מנותקת מהעיר המתחדשת, שכונות השיכון הפכו לשכונות סיכון נפיצות עם יחסים מורכבים בין התושבים עצמם ובין התושבים לעיריית תל אביב ולמדינה, ולבסוף פרוייקטיי המגורים החדשים של שנות ה 90 שייצרו קהילות מסוגרות ליהודים עשירים בלב יפו, מעידים יותר מכל על המבוכה והחשש שיפו מעוררת גם אצל אוהביה - תושביה הוותיקים והחדשים. הצמיחה האדירה של תל אביב שינתה את יפו בכל מובן. תל אביב זולגת אל יפו ולעיתים נראה שהיא עומדת ל'הלבין' אותה, אך למרות זאת, יפו ממשיכה להוות גורם למבוכה ואי נחת ביחסים בין הערים.


בפרויקט זה נבקש לחקור את יפו דרך הפריזמה של הטראומה האנושית והאורבאנית   ותוצריה - הבושה והמבוכה, בהתגלמותן הפיזית, המרחבית, החברתית, והתרבותית. העבודה שתעשה ביפו, תהווה חלק מאסופת מחקרים  שנעשים כיום בערים שונות  בעולם  תחת הכותרת  וArchitecture of Shame  ובגרסתה המקומית תקרא ~'שימור ומבוכה'. מטרת המחקר המעשי תהיה לבדוק את השפעת הטראומה האורבנית  על המרחב באזורי קונפליקט ומחלוקת  ולהציע דרכי התמודדות, באמצעות מחקר – מודעות – שימור -  ארכיטקטורה.  אנו מאמינים שניתן יהיה ללמוד מההשוואה של סביבות מבוכה בנויות וההתערבויות מוצעות בהם. המחקר יתבצע בעיקרו במסגרת שיעורי סטודיו  ותיאוריה במחלקות לארכיטקטורה באוניברסיטת תל אביב ובצלאל.

אין לי עדין שם או הגדרה קולעת לשיווק הסטודיו והרעיון, אולם נראה לי כי נעסוק במרחבי מבוכה.

נראה כי המרחב המופרע והפוסט-טראומטי של כל אחת משתי הערים, משרה תחושה של מבוך.

מקום ללא אוריינטציה. מקום של תפניות והפתעות ללא סוף. מקום של דרכים ללא מוצא-מקום של מבוכה .

בעזרת מומחים, ננסה לחקור את המקום. לנסות להבינו כמיטב יכולתנו ובעיקר לנסות ולהבין את פשר המבוכה שבמקום.

 
 
 Technology Studio 

סטודיו טכנולוגי א' מתמקד בתכנון אינטגרטיבי של בניין פשוט בחומרי בניה קונבנציונליים (בטון, פלדה, עץ וכדו').

בקורס מתבקשים הסטודנטים לתכנן מבנה קטן תוך כדי פיתוח שפה אדריכלית, על ידי תהליך של הגדרת הפרוגרמה, תכנון ועיצוב המבנה, בחינת אופני הנגישות, בחירת החומרים, תכנון הקונסטרוקציה והמערכות ופיתוח פרטים עיקריים של הבניין.

מטרת הקורס הינה להפנים הרגלי עבודה ולהדגיש את בחירת חומרי הבניה ופיתוח פרטי הבנין כחלק בלתי נפרד מתהליך התכנון. הקורס יחדד את ההבנה שתהליך פירוט בנין, מחייב התחשבות בתכונות החומרים, בתהליכי ייצור והרכבה, במגבלות בעלי המלאכה ובשיקולים של תחזוקה.

הקורס מקנה לסטודנטים את ההבנות והכלים שיאפשרו לארגן ולהביא רעיון מופשט לביטוי מעשי.

הקורס מורכב מהנחיות בסטודיו והתמקדות בהיבטים השונים של טכנולוגיות הבניה ותכניות העבודה. הסטודנטים יתכננו מבנה קטן, כולל התייחסות לקונסטרוקציה, מערכות ופרטי בניין, ויגישו סט תוכניות עבודה  בחוברת A3 בהדרכה וסיוע של המנחים.

 
 
 Design by Digital Media 

השימוש במחשב ככלי תכנוני באדריכלות ובמקצועות עיצוב שונים הופך לנפוץ יותר ויותר בשני מישורים עיקריים: האחד משתמש במחשב ככלי המאפשר לבחון ולהרחיב את היכולת לבטא צורות וחללים מורכבים, והשני משתמש בלוגיקה הדיגיטאלית של המחשב על מנת לפתח מתודה תכנונית לפרויקטים.

 

הקורס יתמקד בטכניקות תכנון ועיצוב אדריכלי באמצעות כלים פרמטרים ואלגוריתמים, הסטודנטים יכירו מגוון גישות תכנונית בשדה המדיה הדיגיטאלית, החל מגישות אסוציאטיביות ועד לטכניקות גנרטיביות לתכנון אדריכלי. באמצעות מספר תרגילים שיעקבו אחרי תמות מובילות כגון אוטומציה, שדות עתירי מידע ,קלט מורכב ולוגיקה אלגוריתמית גנרטיבית הסטודנטים ירכשו ידע חיוני בתכנון דיגיטאלי.

 

הסטודנטים יחקרו ויפתחו שליטה בכלי התכנוני Grasshopper  שהינו תוסף (plugin) לתוכנת המידול Rhino Grasshopper . הינו ממשק פרמטרי, שפת תכנות ויזואלית הנמצאת בשימוש נרחב באדריכלות הנדסה ועיצוב מוצר.

 

הסטודנטים יגישו תרגול בעבודה עצמית בהתאם לנושאים בכיתה ופרויקט גמר בקבוצות של כ-3 סטודנטים: תכנון אובייקט (מודל) בגודל של לפחות 50X50X50 ס"מ.

 

 
 
 Landscape Design Studio 

הנטיה ההיסטורית היתה לראות בנוף רקע בלתי מזיק לאלמנטים הבנויים- מיכל מופשט המופרד מן

האובייקטים האירועים ומערכות היחסים המתחוללים בתוכו. אך דווקא הנוף העירוני בהיותו רב שכבתי,

גמיש ודינמי התגלה בעשורים האחרונים, כמדיום היכול באופן ייחודי להגיב לשינויים, להתאים את עצמו,

ולהכיל שינויים פרוגרמטיים וחברתיים לאורך זמן- תכונות הנדרשות כיום יותר מתמיד בעיר המשתנה ללא

הרף. תכונות אלה מאפשרות לנוף לשמש כמצע למרחבים עירוניים יומיומיים אשר אינם מדירים מתוכם את

הטבע, להכיל אינספור פעילויות מתוכננות אך גם בלתי מתוכננות ולהוות מרחב אפשרי למפגש צפוי יותר

ופחות בין קהילות עירוניות שונות.

למעשה, הנוף המשתנה תמידית, הפך בעצמו מודל לעצם התהליכים האורבניים.

בסמסטר זה נעסוק במרחביה המגוונים של שכונת תלפיות בירושלים. השכונה בנויה בעיקר מאזור מגורים

בסגנון עיר גנים, שתוכנן על ידי פטריק גדס, וריכרד קאופמן, שיכונים מאוחרים יותר ואזור תעשיה. העבודה

תעשה מתוך הבנה של הסיטואציה העירונית המורכבת. הסטודיו יעסוק בפוטנציאל המצוי במצב העירוני

הנ"ל, מתוך כונה לאתר עוגנים להתערבות אפשרית.

שלבי הסמסטר

1 . הכרת תחום אדריכלות הנוף, ניתוח תקדימים.

2 . סקר של כלל האתר, תוך לימוד הפעולות המתרחשות בימים אלה.

3 . מחשבה קונספטואלית כללית לגבי הטיפול במרחב.

4 . גזירה של מיקום ספציפי והדגמת הפתרונות באופן מפורט

 
 
 Introduction to Urban Design 

הקורס יקשור בין עשייה וחשיבה אדריכלית לבין תיאוריות של תכנון ופיתוח עירוני. נברר בו מושגי יסוד בעיצוב עירוני ונדון בקשרים שבין אובייקטים עירוניים בנויים, וביניהם לבין  הסביבה הפיזית והאנושית.

תפקיד האדריכלים בפיתוח העירוני הוא מכריע וחסר תחליף: לעצב את המרחב הציבורי, לקשר בינו ובין שלל המרחבים הפרטיים ולבטא משמעויות, צרכים ורעיונות מורכבים. העיצוב העירוני מהווה לכן חלק משמעותי במערך התכנון וגם נדבך משמעותי בפרקטיקה האדריכלית.

העיר היא ההקשר, או הקונטקסט, בו מתקיימת היום מרבית העשייה האדריכלית: תמיד בתגובה לצרכים אנושיים תלויי זמן ומקום, ובמסגרת מצבים, אפשרויות ונסיבות ספציפיים. לכן כשאנו באים לתכנן כיכר, בניין, מתחם או שדרה, בכל עיר, אנו נדרשים להבנה וקישור בין רבדים רבים: נתונים פיזיים, מצבים תרבותיים וחברתיים, תהליכים היסטוריים, כלכליים ופוליטיים. בו בזמן- כל פרויקט ממשיך ויוצר את ההקשר בו הוא "מתמקם", ומבטא תפישה בת זמנו של העיר והחיים בה. כל פרויקט מוסיף נדבך למרחב הציבורי- וממשיך בכך עשייה רב דורית בלב התרבות האנושית.

כדי להבין מורכבות זו "נקלף" שכבות שונות של מרכיבים אדריכליים- עירוניים, ונלמד דרכם מהויות ומשמעויות שונות – וגם את האופן בו ניתן להבין, לבחון וליישם תיאוריות עירוניות במרחב ממשי. מכאן נציף סוגיות מרכזיות בעיצוב עירוני ונבחן כיצד התמודדו אדריכליים שונים עם שאלות עירוניות משמעותיות, מהן האלטרנטיבות המוכרות היום ומהם האתגרים המרכזיים. השיעורים יכללו הרצאות לצד הצגת תרגילי הבית ודיון כיתתי.

 
 
 Introduction to Modern Architecture 

השיעור ממפה את המגמות העיקריות באדריכלות, נוף ובינוי ערים במאה העשרים, עם התמקדות מיוחדת

בתאוריה ובפרקטיקה של התנועה המודרנית באירופה ואמריקה, והאופן שבו התקבלה ברחבי העולם.

השיעור יבחן את המתחים והסתירות המכוננים של "מודרניזם", כדוגמת הניגוד בין האוניברסאלי

והמקומי, תיעוש ומלאכה, חדשנות והמשכיות. החומר מאורגן באופן כרונולוגי כדי לקשר בין ההיסטוריה של

המודרניזם ותהליכים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים המאפיינים את המודרנה. השיעור בוחן את

הקאנון המודרני ודמויות מפתח כלה קורבוזיה, רייט ומיס, אך גם את הפעילות התכנון והבנייה האנונימית

המייצרת את מרחב החיים היומיומי.

 
 
 Housing Studio 2 

נושא המגורים, הינו אחד מן התחומים החשובים באדריכלות ומהווה חלק נכבד מן העשייה והבנייה בארץ ובעולם. הסטודיו יעסוק בנושאים אלו , תוך למידה והבנה של הנושא בהיסטוריה האדריכלית העולמית והישראלית.  הסטודיו יעסוק בלמידה וניתוח אופני המגורים בעולם ובישראל לאורך השנים, תוך איסוף חומרים מהספרות המקצועית וסיורים באתרים קיימים.

לאור תובנות הניתוח, הסטודנטים יגבשו עמדה אישית בנושא המגורים ויציעו הצעה תכנונית למבנן מגורים ברקמה אורבאנית, הכוללת בתוכה את הנתונים העכשוויים, העתידיים והעל זמניים לתכנון כגון: צרכים פיזיים, צרכים חברתיים ותרבותיים, צפיפות, אקולוגיה, כלכלה ועוד.

הכוונה היא ליצור מבנן מגורים (תוך הבנה ביקורתית של המונח עצמו), כשההצעה מכילה את ההבנות של אופני המגורים השונים, ואת הצרכים העכשוויים והעתידיים של "צרכני המגורים".

הסטודיו יעסוק בתכנון מבנן מגורים בן 120 יחידות דיור ברקמה האורבאנית, ובניסיון לעסוק באתגר הנובע מהמציאות הישראלית. פיתוח המבנן ייעשה בשלושה קנה מידה: היחידה הבודדת, המבנן, והמרקם האורבאני.

 
 
 Structures 1 

תגובת מבנים לעומסים סטטיים וחישוב הכוחות הפנימיים במבנים פשוטים (קורות, מסגרות, קורות-מסבך, קשתות). יחס מומנט-עקמומיות (חוק הוק מוכלל.) תצורת שיווי משקל. יתירות. נתיב הכוחות הפנימיים. מהלכי מומנטים וגזירה איכותיים (לעומת כמותיים) במבנים יתירים על בסיס תצורת שיווי המשקל המשוערת. עקרונות החיזוק של קורות בטון. אנליזה של מבנים בני יתירות נמוכה (קורות, קורות מיוצבות כבלים, רשת קורות, מבנים דרוכים...)

 
 
 3D & Revit 

הכרת סביבה ממוחשבת תלת ממדית לתכנון אדריכלי, ביצוע מודלים והדמיות תלת מימדיות.

 
 
 Modern Era Architecture in Eretz Israel 

הקורס עוסק בתולדות הבנייה בארץ ישראל בין השנים 1850-1960, במקורות ההשפעה שלה ובתמורות שחלו בה. הקורס יפתח מיומנות לחקר ולהבנה של מבנים ואתרים היסטוריים, כחלק מההכשרה הנדרשת לתכנון בסביבות הנושאות ערכי מורשת. הנושאים שילמדו הם: מושגי יסוד באדריכלות המקומית, חומרי הבנייה ושיטות הבנייה בתקופות השונות; סגנונות אדריכליים אופייניים, דמויות מפתח באדריכלות המקומית; שינויים שחלו בתכנון ובבניה לאורך השנים ויחסם לתנאים גיאוגרפיים, טופוגרפיים ואקלימיים, ולגורמים פוליטיים, כלכליים, חברתיים, דתיים ותרבותיים.

 
 
 Issues and Theories in Urban Planning 

הקורס יסקור תיאוריות ורעיונות בהתפתחות ערים, תוך דגש על מורפולוגיה עירונית ורעיונות בעלי זיקה לאדריכלות עירונית במאה ה-20. במהלך הקורס ייסקרו נושאים הקשורים לתיאוריה ולפרקטיקה של תכנון ערים בארץ ובעולם ולשינויים במערכות עירוניות כגון שימושי קרקע וארגון מרחבי של העיר. בקורס נעסוק בתיאוריות התכנון העירוני, מתקופת המודרנה ועד היום. נעמת תיאוריות מול המוצר התכנוני בתקופות שונות. בנוסף ייסקרו תיאוריות עדכניות המתארות את העיר כמערכת מורכבת בעלת תכונות ארגון עצמי.

 

 
 
 Urban Sustainable and Urban Spaces 

מטרת הקורס:

עם תחילת האלף השלישי מתגוררים למעלה מ-50% מתושבי כדור הארץ בישובים עירוניים. עד שנת 2020, 75% מאוכלוסיית העולם תהיה אורבנית; ב-135 מטרופולינים מספר התושבים יעלה על 4 מיליון.

תהליך העיור המואץ יוצר מצוקות חריפות המשפיעות על אורח החיים העירוניים: אבטלה גוברת ופגיעה בביטחון האישי; תנאי דיור ירודים; התדרדרות התשתיות העירוניות והשירותים הבסיסיים (בריאות, חינוך); גרעונות תקציביים; מחסור בשטחים פתוחים, פגיעה באיכות מי השתייה, זיהום אויר ומפגעים סביבתיים אחרים; פיתוח עירוני בלתי-מפוקח; בעיות תחבורה וניעות; וחשיפה גדולה יותר לאסונות. בתוך תחום השיפוט של הערים מתרחשות  75% מפליטות גזי החממה. המקורות הראשיים כוללים תחבורה, ייצור אנרגיה, איסוף וטיפול בפסולת ובנוי.

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגים וכלים בסיסיים להבנת סוגיות הפיתוח המקיים ברמה  המקומית.  הקורס מציג בפני הסטודנט את התפיסות הבסיסיות והבעיות, הן בעולם והן בישראל, ומסגרות מדיניות ותכנון שנוצרו כדי להתמודד איתן.

 

 
 
 History of Israeli Planning and Space: Urbanism, Landscape, Infrastructure 

קורס זה בוחן את ההיסטוריה של המרחב הבנוי והפתוח בארץ ישראל בתקופה המודרנית.

מטרת השיעור לתת תמונה היסטורית רחבה של המערכות הגדולות המרכיבות את המרחב הישראלי: תכנון ארצי,

עירוני וכפרי; מערכות תשתית של מים, אנרגיה, תחבורה, תקשורת, רווחה והגנה; ומערכות נופיות ואקולוגיות.

הקורס מאורגן באופן תמאטי וכרונולוגי, וקושר את התכנון וארגון המרחב בישראל בסוגיות חברתיות, כלכליות,

תרבויות ופוליטיות, אך גם ביחס לשיח התכנוני הבין לאומי, על מנת לחקור כיצד רעיונות ומודלים תאורטיים

שפותחו באירופה וארצות הברית הותאמו לקונטקסט הספציפי של ישראל.

 
 
 Phenomenology As Architectural Makung in Modern & Contemporary Arch. 

הקורס בא לבחון את האופן שבו שיח פנמנולוגי יכול לתרום לעשייה חדשנית משמעותית באדריכלות.

 

שאיפה לעשייה חדשנית, מקורית ומרגשת מהווה בסיס לחשיבה ויצירה אדריכלית עכשווית. השאלה כיצד ניתן לייצר מקומות חדשניים מקוריים ומעוררים הינה מורכבת ביותר, ואין ספק שזו אינה יכולה להסתמך על חידושים טכנולוגיים, אסתטיים או תיאורתיים בלבד, אלא צריכה להיות קשורה במהות החוויה האנושית.

 

הקורס יעסוק באופן בו השיח הפנומנולוגי (phenomenology) העוסק בחוויה אנושית חושית-תפיסתית ורעיונית-ערכית,  יכול להוות בסיס לחשיבה ויצירה משמעותיים וחדשניים בעידן המודרני- חשיבה ועשייה הקשורים באדם ובסביבתו, ופותחתים צוהר אל המדיטתיבי, הספקולטיבי והלא נודע.

 

דרך הכרות עם טקסטים פילוסופיים נכיר כיצד הפנמנולוגיה תופסת את התפיסה החושית (שמיעה, ראיה, מישוש, ריח, מישוש) ואת התפיסה הרעיונית (של תמות כמו ביתיות, קדושה, זיכרון וכו') ונעמוד על האופן שבו מבינה הפנמנולוגיה את אופי ההקשרים בין האדם לסביבתו הבנויה והלא בנויה. מכאן נתוודע לאופן שבו מציעה פנומנולוגיה להתייחס לטכנולוגיה, חומריות, צורניות ואור כך שיפנו לחוויה ולתפיסה החושית-רעיונית של האדם. דרך קריאה של טקסטים של תיאורטיקאנים אדריכליים מובילים נבין מדוע ואיך שיח זה יכול לתרום לחשיבה ולעשייה אדריכלית משמעותית חדשנית באדריכלות עכשווית-אשר מייצרת חוויות חושיות-אידאיות-מדיטתיביות. יחד נבחן לעומק פרוייקטים אדריכליים מודרניים ועכשויים חדשניים אשר בבסיסם חשיבה ועשייה פנומנולוגיים.

 

בעבודות הפרו-סמינריון יתבקשו הסטודנטים לדון במקרי בוחן אדריכליים בהם ישנה חשיבה ועשייה פנמנולוגית.  בשימוש בכתבים פנומנולוגיים יתבקשו לדון בתמה הרעיונית -פנמנולוגית שבה עוסק האדריכל בעבודתו. תוך ניתוח אדירכלי-מבני יסבירו כיצד שימוש בכלים אדריכליים של: צורה, טכנולוגיה, חומר, אור, צל, מבניות, פרוגראמה (נרטיב אדריכלי) מציע המבנה פלטפורמות לחוויות אנושיות חושיות ורעיוניות משמעותיות – כאלה הקושרים בין הידוע לנסתר, בין המוכר לחדש.  

 
 
 Architectural Crowd Sourcing Workshop 

מיקור-המונים היא שיטות ייצור חדשנית למוצרי-ידע (כגון, ויקיפדיה ולינוקס) המבוססת על ביזור משימות בין משתתפים מרובים באמצעות רשת האינטרנט.

 

מטרת הסדנה, לפתח טכנולוגיית מיקור-המונים המתאימה לתהליכי עיצוב ותכנון אדריכליים באמצעות סדרה של ניסויים הבוחנים את ייעילותם של תהליכים אלו כחלק ממחקר נרחב יותר בתחום שמתקיים בבית הספר.

 

הסדנה תתחלק לשלושה חלקים:

 • בחלק הראשון ילמדו את היסודות של תהליכי מיקור המונים ויסקרו דוגמאות מובילות, בדגש על מוצרים מורכבים ויצירתיים.
 • בחלק השני יבוצעו כשלושה ניסויים, כאשר בכל ניסוי תבחן שיטת ייצור שיתופית שונה. בכל שיעור יחולקו משימות, שיבוצעו על ידי הסטודנטים ובסוף השיעור יהיה סיכום והסקת מסקנות מהשלב בניסוי.
 • בחלק השלישי נסקור ונסכם את התובנות שהתגלו מהסדנה לקראת פיתוח ממשק תוכנה
 
 
 Gender Issued in Modern Architecture 

בקורס נחקור את המפגש בין מרחב ואדריכלות מודרנית לבין מגדר ופמיניזם לאורך המאה העשרים. נבחן נושאים באדריכלות שבהם שלובים נושאים מגדריים, כמו "האשה החדשה" והרפורמה במרחב הביתי במחצית הראשונה של המאה העשרים, כניסתן של נשים למקצוע האדריכלות, תכנון של נשים, תכנון בשביל נשים והטמעת חשיבה מגדרית בתכנון. הקורס יחל בהכרות עם טקסטים תיאורטיים בפמיניזם ומגדר ואחר כך תבחנה סוגיות באדריכלות מודרנית המעלות נושאים מגדריים.

 
 
 Dwelling and Modern Architecture, History, Ideas and Basic Terms 

הקורס מציע הכרות עם אדריכלות המגורים המודרנית: גישות זרמים וסוגיות יסוד. התפתחות

הרעיונות תוסבר כרונולוגית ועל רקע תהליכים משמעותיים שהתרחשו במאה האחרונה בחלקי

הגלובוס השונים. בנוסף, נלמד את המקורות האינטלקטואליים של הגישות השונות ואת ביטויים

המרחבי, פורמלי וטיפולוגי. המשגה זו תשמש בקורס בסיס לקריאה מחודשת של מגורים

בישראל. כאן נבחן באיזה אופן רעיונות ומודלים שפותחו מעבר לים הוטמעו )או נדחו( במציאות

המקומית

 
 
 Social and Ethical Approaches in Contemporary Architecture Practice 

מטרת הקורס היא להציג גישות עכשוויות שונות ליישום חשיבה אתית וחברתית בפרקטיקה

האדריכלית. בעידן של נסיגת מדינת הרווחה, הפרטה, וכלכלה ניאו ליברלית, מרבית הפרויקטים

המתוכננים ונבנים בעיר הם ביוזמת כוחות השוק או משרתים את הקבוצות החזקות בחברה,

והתכנון המרחבי מעודד דחיקת קבוצות חלשות מן העיר. הפתרונות למשבר הדיור מדגישים

מדדים כמותיים ולא אדריכליים של דיור. מבקרי האדריכלות מותחים ביקורת על עיסוק היתר

בצורה האדריכלית ועל התפתחות של אדריכלות הראווה, על חשבון התמקדות בשאלות

חברתיות. מהן אפשרויות הפעולה של אדריכלים לטובת כלל האוכלוסייה, גם המוחלשת,

ולקידום ערכים חברתיים כמו צדק, וגיוון חברתי?

כתגובת נגד לתכנון עבור כוחות השוק, התפתחו בתחום האדריכלות דיונים ודרכי עשייה למען

מטרות חברתיות ומתוך גישות אתיות: אדריכלים, מעצבים ומתכננים יוזמים או מצטרפים

ליוזמות של קהילות, ארגוני חברה אזרחית, קליניקות באקדמיה, או של הממסד העירוני

ומתכננים פרויקטים עבור מוחלשים. בנוסף הם יוזמים תכנון אלטרנטיבי שיענה על צרכי קהילות

ואזורים מוחלשים; אדריכלים מתכננים פתרונות דיור ורווחה לסיוע במצבי משבר וקונפליקט

ולקליטת גלי מהגרים; מתכננים ואדריכלים משתפים קהילות בתהליך עיצוב המרחב הציבורי;

אדריכלים משכנעים יזמים להרחיב את הפרוגרמה היזמית, ולפנות מקום או לארח שימושים

ציבוריים וקהילתיים במבנים בבעלות פרטית. בנוסף הם מגנים על האינטרסים של מגוון

משתמשים, ולא רק על אלו של לקוחות או מזמיני העבודה; מעצבים ואדריכלים מפתחים תכניות

ומודלים אלטרנטיביים למגורים ולחיים בעיר, חלקם מדגישים גוון חברתי, רב- תרבותיות

ומשתנים מגדריים וגילאיים. מתכננים ואדריכלים נאבקים בג'נטריפיקציה ובדחיקת דיירים

עניים משכונות מגוריהם; מבנים שתקופת הזוהר שלהם חלפה עוברים שימוש מחדש (re-use) ,

כדי לספק אדריכלות ברת השגה למגוון צרכים, חלקם זמניים וחברתיים.

במהלך הקורס נכיר תיאוריות ומושגים שמציעה האדריכלות העכשווית כפתרון לבעיות

חברתיות; נבחן דוגמאות רבות בצורה ביקורתית ונשפוט את איכותן האתית, החברתית

והאדריכלית, וניישם את צורות המחשבה ואת הגישות האתיות בלימוד קבוצתי של מקרי מבחן

נוספים.

 
 
 3d&revit 

הכרת סביבה ממוחשבת תלת ממדית לתכנון אדריכלי, ביצוע מודלים והדמיות תלת מימדיות.

 
 
 Complexity and the City 

ערים הן מערכות מורכבות ובעלות תכונות ארגון עצמי מטבען. הן תוצאה של יחסי גומלין בין גורמים רבים הממוקמים במרחב ובזמן. גורמים אלו מונעים ממגוון כוחות הנע בין יכולות קוגניטיביות ועד לשיקולים כלכליים, פוליטיים וכד' ללא כוח מרכזי תכנוני המשפיע על התנהגותם. יחסי גומלין אלו מובילים לקשרים רבים היוצרים ומעצבים את העיר. רעיונות אלו הועלו באופן תיאורטי כבר בשנות ה- 60 של המאה ה- 20 (ג'ייקובס, אלכסנדר). עם זאת, בעשורים האחרונים, כתוצאה מהתפתחות מדע המורכבות (שמקורו בפיסיקה ובמכניקה סטטיסטית בפרט) למדע רב תחומי הנבחן ומיושם בדיסיפלינות רבות, חלה התעוררות מחודשת בתפיסת העיר כמערכת מורכבת (באטי, פרנקהאוזר, פורטוגלי ועוד). בעשור האחרון התרחב שדה המחקר לתחום הרשתות המורכבות ומחקרים חדשים בוחנים את המערכות העירוניות כרשתות מורכבות ולומדים את תכונותיהם הטופולוגיות.

 

הקורס יעסוק בהתפתחות התפיסות של העיר כמערכת מורכבת החל מהתיאוריות של ג'ייקובס ואלכסנדר, דרך קוגניציה מרחבית ויחסי הגומלין בינה לבין הסביבה, וכלה במודלים ממוחשבים המתארים את העיר ואת התפתחותה כמערכת של רשת מורכבת.

 
 
 Interior Design 

מטרות הקורס

 

 • התנסות בתהליך של התערבות במבנה קיים ועיצוב פנים הכולל ארגון החלל מחדש ועיצובו בחומר וצבע.
 • תהליך העבודה יהיה מתוך  דגש על ניתוח והערכת בנין קיים בשילוב של פרוגראמה ככלי אנליטי   וכבסיס לבירור מושגי-רעיוני.
 • עיצוב ופיתוח חלל בקנה מדה מצומצם  תוך דיון ביחס בין אתר ופרוגראמה.
 • הסטודיו יתרכז בהכרה והרחבת הידע בעיצוב פנים   בתוך תהליך תכנון  הקושר בין  רעיון  ודימוי מופשט   לחלל , למרחב תלת ממדי, לחומר וצורה.

 

נעסוק בפענוח פרוגרמתי ופונקציונאלי כבסיס לתכנון סביבת לימוד משותפת לגילאים השונים  בצורות חינוך מגוונות.

 

עיצוב הפנים  ייעשה בקונטקסט של בנין קיים. מיקום הבניין יבדוק את היחס בין פנים אדריכלי וסביבה  אורבאנית

נושאי הדיון יכללו שאלות ביחס בין;  בין ישן וחדש;,   בין מכיל ומוכל , בין    שימור והתחדשות, בין ניגוד והשלמה. .

אמצעי ניתוח  יהיה מתוך דגש על פנים החלל . בהתייחסות לק"מ אנושי, תאורה, וחומר.

 

 

תהליך העבודה-

סטודיו מעשי ומובנה שמטרתו פיתוח רעיון מופשט לחלל פנים  ע"י תהליך תכנון מתודי השם דגש על ביטוי הרעיון  דרך השלבים הבאים :-

1.  ניתוח אתר-  ניתוח פנים חלל קיים-  ניתוח אנליטי המשלב התבוננות אישית ותחושתית.

2.  פירוט פרוגרמאתי- בדיקה וריכוז של נתונים וצרכים של מקום מגורים משתנה

3. חומר- יושם דגש על חומר כנקודת מוצא קונספטואלית, כמבטא ומחדד רעיון, כמשפיע ומנוות את

              הפרוגראמה וחוויה  העיצובית  וכבסיס מבני וקונסטרוקטיבי.

4.  פיתוח מודל רעיוני למודל עיצובי חומרי .   מיצוי של מושג  רעיוני  והמרה של המושג לחומר צורה וצבע.

5.  חיבור   לבנין קיים -יצירת   חוויה  עיצובית  אנושית

6.  התקדמות בשלבי תכנון  בין קנה המידה השונים- ובין הכלל לפרט וחזרה. תוך דגש על   ביטוי חומרי .   

 

 
 
 Urban Design Studio 

תיאור הקורס:

לימוד, סיור, חקירה תכנון ועיצוב מקטע עירוני מקנ"מ אזורי לקנ"מ בניני, בעיר תל אביב, כהצעה להתחדשות וציפוף עירוני.

דרישות הקורס:

נוכחות חובה, השתתפות בתהליך קבוצתי, צוותי ואישי. הגשות ומצגות, ביניים (X2) וסופית.

מרכיבי הציון הסופי:

השתתפות, נוכחות בתהליך (30%), הגשות בתהליך והגשות ביניים (30%) והגשה סופית (40%)

נושא הקורס:

תכנון ועיצוב עירוני בקונטקסט הפיזי ,ההיסטורי, התרבותי והחברתי, בעיר תל אביב-יפו. זאת תוך הגדלת   צפיפות, ערוב שימושים ופיתוח במדרג קנ"מ תכנוני (רובע, בלוק, מגרש, מבנה, שימושים.) ובלימוד תחבירים  עירוניים ומרחבים ציבוריים (שדרה, רחוב, סמטה, חצר, ככר , גן וכיו"ב).

בחירת האתר, תהליך על פי לו"ז, תאריכי הגשות ואחר, יוגשו בתחילת הסמסטר.

 

 
 
 Urban Design Studio 5 

לימודי סטודיו אורבני 5 יתבססו על הידע שנצבר בשנים שחלפו, וישמשו הזדמנות להעמיק בנושאים הקשורים בקונטקסט העירוני הרחב. בשנה זו יפותחו תהליכי ניתוח ותכנון, תוך עיסוק בעיצוב הסביבה העירונית.  הלימודים יתקיימו בקבוצות של 3 סטודנטים וסטודנטיות.

במהלך הלימוד יושם דגש על הקשר בין גורמים מחוללי רעיון תכנוני ודרכי יישומו של רעיון זה. התבוננות ביקורתית על הסביבה תכלול ניתוח הסביבה הרחבה והמיידית, ותעזר גם בחומר קריאה, תוך תשומת לב לעמדות שונות ובתאום עם הלימודים התיאורטיים. העבודה בסטודיו תחתור לביטוי אישי, חשיבה עצמאית וגיבוש מערכת ערכית מנומקת ומבוססת.

העבודה בסטודיו תכלול לימוד הסביבה הקיימת כולל הקשרים עירוניים רחבים, היסטוריה, מאפיינים שונים של האוכלוסיה, שימושים קיימים וחסרים, היבטי תנועה (לא רק כבישים! תנועת הולכי רגל וגם אופניים וגם סוסי פוני, אם תחליטו שזה מתאים), כמו גם לימוד תקדימים שונים ונגיעה ביישום תיאוריות של עיצוב עירוני על קצה המזלג.

בהמשך, תתמקד כל קבוצת תכנון בבעיה, חוסר, הזדמנות או קונפליקט שזיהתה ותציע פתרונות תכנוניים, אשר יושפעו מאידיאולוגיה מוצהרת אותה תציג קבוצת התכנון.

הפרויקט יהיה עירוני, ויגיע לקנה מידה 1:500. במקרים מיוחדים, על פי סוגיה בה יעסוק פרויקט זה או אחר, ישתנה קנה המידה ל- 1:1,000 או 1:250.

במהלך הסמסטר יתקיימו 1-2 הגשות ביניים, כמפורט בדרישות הקורס ובנושאי הקורס שלהלן, שאחריהן תובא הערכה לכל קבוצה, בה יסוכמו הנושאים בהם היא עסקה והכוונים אליהם מומלץ לה להתקדם. להגשות אלו יגיעו אורחים לצורך התיחסות לפרויקטים ומתן עצות להתקדמות.

בסיום הסמסטר תיערך הגשה סופית בנוכחות אורחים.

 
 
 Urban Design Studio 

הערים הסמויות מהעין של מרקו פולו פוגשות את הערים החכמות של המאה ה- 21.

 

הערים הסמויות מעין קיימות אך אינן קיימות, וקיימות מאוד בתוך-תוכנו. הן עשויות מתלכיד של אגדה, אספלט, תשוקות, חרדות, הן תבנית היושבים בהן ואולי, בעצם, היושבים בהן הם תבנית הערים?[1]

במהלך הסטודיו תבחר כל קבוצה עיר מתוך הספר הערים הסמויות מהעין ותייבא אותה אל המאה ה- 21.  שם, נתמודד עם הקונפליקטים הנוצרים בין הערים הספק קיימות ספק מדומיינות (או מבוקרות) ע"י קאלווינו לבין מציאות של מרחב קיים, טכנולוגיה מתקדמת, תרבות וחברה.

 

לתוך אותה תבנית של העיר הנבחרת, ניצק תכנים אורבניים קונקרטיים אשר יתמודדו עם שאלות ומצבים שיעלו מתוך הבחירה בעיר זו.

 

במהלך הסמסטר נעסוק בתכנון ועיצוב עירוני תוך דגש על הקשר שבין גורמים מחוללי רעיון ואידיאולוגיה תכנונית ולבין יישומם בתהליך התכנוני עצמו. עבודת התכנון תלווה בחומרי קריאה רלוונטיים ובהצגת עמדות תיאורטיות שונות. העבודה בסטודיו תחתור לביטוי אישי ולחשיבה עצמאית של הסטודנטים תוך ביסוס החלטותיהם על מערכת שיקולים בהירה ושקופה. פיתוח הפרויקט בסטודיו מבוסס על האג'נדות האישיות של כל קבוצה ועל יכולת הקבוצה להציג פרויקט קוהרנטי, בעוד עבודת המנחה היא לתמוך באג'נדות אלו מחד ולאתגר אותן מאידך.

 

 
 
 Complex Building Studio 

תחרויות אדריכליות מהוות גורם מכריע בהתפתחות המקצועית של האדריכל, מאפשרת לחדד ולזכך  את ייחודיותו ורעיונותיו ולתכנן מול דרישות קונקרטיות של מזמין . מטרתו של סטודיו זה ללמד את הסטודנטים איך לעבוד בתנאי תחרות ולתת להם כלים לכך, וכמובן סיכוי לזכות.

בכל סמסטר נרשם לתחרות בינלאומית לסטודנטים  שתבחר בהתאם לנושאים רלוונטיים ולמועד הגשה התואם ללו"ז של כל סמסטר. הרישום לתחרות המתאימה לסמסטר החורף יעשה במועד הקיץ על ידי המרצה. במסגרת הסטודיו נלמד לעבוד ולתכנן מול דרישות מכריזי התחרות תוך ניתוח פרוגרמת המזמין ורציונל הגדרת התחרות, בחלק הראשון של הסמסטר נעסוק בניתוח תכנון והגדרת מטרות של כל קבוצה, ובחלק השני נתרגל ונגיש בפורמט דרישות ההגשה של התחרות.

אנו נעבוד בפורמט הגשה החל מהיום הראשון, נעבוד בלו"ז מאוד אינטנסיבי וצפוף, נשים דגש רב על מושג הקונספט, קונטקסט ודרישות המזמינים, בנק רעיונות, פרזנטציה ללא מילים, עיבוד רעיון והנגשתו, איפיון תהליך ביקורת ושיפוט , הבחנה בין טפל ועיקר, הטקסט באדריכלות, עבודה בחתך, תכנון בחירת  החומרים האדריכליים להגשה, ההדמיה ותפקידה בתחרויות, ועריכת  הגיליונות.

 
 
 Digital Studio 

מהפכת המידע משנה את העולם סביבנו ואת האופן בו אנו חווים מפגשים של אדם סביבה וטכנולוגיה.

הדיגיטציה, זמינות המידע ודרכים חדשות לאינטראקציה עם הממדים  ווירטואליים פותחים בפנינו אפשרויות תכנוניות ועיצוביות חדשות.

הסטודיו הדיגיטאלי מפתח אצל הסטודנטים אוצר המילים אדריכלי על ידי עיסוק במדיה החדשה  כנושא תיאורטי וכנושא טכנולוגי פיזי.

הסטודנטים רוכשים כלים שימושיים לתיאור תכנון וייצור מבנים אדריכליים בטכנולוגיות חדישות בקנה מידה 1:1 כולל הכרות מעמיקה עם טכניקת ווידאו מאפינג כחלק אינטגרלי מהתוצר.

בסטודיו נלמד לפתח מודלים דיגיטליים פרמטרים ואלגוריתמים  בשילוב טכניקות ומתודולוגיות מגוונות.

הסטודיו מעודד שילוב כלים ויכולות בהתאם לרקע ממנו מגיעים כל אחד ואחת שנהנים מלמידה אינטנסיבית, יצירתיות פיתוח אג'נדה עיצובית שלא מתביישת לחפש את היפה והאסטטי בכל רבדי העבודה. כאלו שרוצים לבחון ולדון לגבי התפקיד של האדריכלות בעתיד.

 
 
 Complex Building Studio 

הסטודיו מתמקד במורכבות עבודת התכנון האדריכלי, ביחסי הגומלין בין תכנון רעיוני ומעשי,

תאורתי ומדיד ובתכנון מהכלל אל הפרט ומהפרט אל הכלל, במתכונת המדמה את הפרקטיקה

המקצועית במשרדי אדריכלות.

התכנון והעיצוב האדריכלי של יהיו בקונטקסט אורבני, בשימושים מגוונים )מסחר עבודה, מגורים, בילוי

ופנאי ואחר( ובהתאם לפרוגרמה רעיונית ומעשית, שתפותח ע"י הסטודנטיות/סטודנטים. העבודה בסטודיו

תבוצע במכלול קני מידה ותדרוש עמידה בדרישות התשתיות והמערכות, התחיקה והתקנות, בחישובי

השטחים ובמידות. בחומרים ובטכנולוגיות עדכניות.

לבחירת הסטודנטים/סטודנטיות יעמוד מבחר אתרים ספציפיים. כהכנה לתכנון כל אתר, יתבצעו למידה,

מחקר וניתוח שלו. על בסיס לימוד וחקירה אלה יקבעו הסטודנטיות/סטודנטים את השימושים, העיצוב

והתכנון המתאימים, למיטב שיפוטם, לאתר.

עבודות התכנון יוגשו פרטנית ובמסגרת קבוצתית שתקבע בתאום עם המרצים, באופני הצגה וביטוי חזותי

)כולל מודלים פיסיים שיפותחו במהלך הסמסטר עד למודל הסופי, בהגשה הסופית(ומילולי בכתיבה ובדיון,

במסגרת קבוצתית ובפורום כלל הסטודיו.

עבודת הסטודנטים/סטודנטיות תוערך בהתייחס לאיכות עבודתם הפרטנית כמו גם העבודה

המשותפת של קבוצתם /ן.

 
 
 Urban Heritage Conservation and Urban Regeneration 

בעשורים האחרונים תהליכי התחדשות המתרחשים באזורים עירוניים ותיקים משלבים יותר ויותר את המורשת האורבנית כמנוף לפיתוח פיסי, חברתי וכלכלי.  הם מגייסים את הערכים הגלומים ברקמה הבנויה ההיסטורית ככלי להאצת פעילות תרבותית, למשיכת תיירות, ליצירת סביבה עירונית עשירה וייחודית, ולחיזוק גאווה מקומית והזדהות.

המורשת האורבנית היא משאב תרבותי הזקוק לניהול שוטף במטרה להבטיח הגנה על הערכים ושימור המרכיבים הפיזיים. 'שימור מורשת אורבנית' היא גישה לזיהוי, להגנה ולניהול אזורים היסטוריים בהקשרים אורבניים רחבים, ואמצעי להשגת מטרות של פיתוח כולל ובר-קיימא.

בסמינר יוצגו תיאוריות וגישות לשימור המורשת האורבנית וינותחו מקרי בוחן בארץ ובעולם. במסגרת השיעורים יתקיים דיון ביקורתי אודות מגמות ההתחדשות בארץ ובעולם, פרויקטים ספציפיים ושאלות תיאורטיות עקרוניות.

 
 
 Introduction to Critical Theories in Architecture 

כל חברה, כתב ברנרד טשומי, מצפה כי הארכיטקטורה תשקף את האידאלים שלה ותביית את

פחדיה העמוקים יותר. ) Tchumi, B. 1976-7 .)

ככל עשייה תרבותית, גם האדריכלות הנה פרקטיקה הטעונה משמעות, החורגת מהיבטיה

הפיזיים גרידא והפונקציונליים הצרים. ככזו, היא תובעת מסגרת מושגית שתסייע לחשיפתה. על

מבעים אדריכליים להיתפס כהיגדים ביחס לאדם ולעולם. עשייה אדריכלית לעולם אינה תמימה,

אלא כרוכה בהשקפת עולם ובמערכים חברתיים ואידיאולוגיים.

מאז ומתמיד היתה הדיסציפלינה האדריכלית קשובה תדיר לתמורות המתחוללות בשדות אחרים

של ידע ופעילות, כגון הפילוסופיה, המדע, האמנות, הסוציולוגיה, והבלשנות. כך, ניחנה בשיח

רפלקטיבי ביקורתי והשכילה ליצור ולשקף מגוון מגמות ורעיונות מחוללי שינוי . -

קורס זה מבקש לכונן את היסודות לקריאה ביקורתית של ההופעה האדריכלית מבעד לשלושה

מוקדים תיאורטיים, שלושה מרחבים פרשניים: מרחב לשוני, מרחב פנומנולוגי ומרחב חברתי.

הראשון, קורא את האדריכלות כמערכת תקשורת ועוסק בהתכוונות ההיגד האדריכלי ובשיבושו ,

השני קורא את האדריכלות כחלק מתפיסת האני ביחסו לעולם, כניסיון לחשיפת משמעויות

אקזיסטנציאליות ופואטיות ואלו השלישי, קורא את האדריכלות כפרקטיקה חברתית ומכאן גוזר

את משמעותה ותפקידה.

 
 
 Technology Studio B 

סטודיו טכנולוגי ב' מתמקד בתכנון בניין קטן אך מורכב. בקורס מתבקשים הסטודנטים לתכנן בנין מאתגר באתר ופרוגרמה המחייבים מחקר ויצירתיות בבחירת חומרים, פיתוח הפרטים ותכנון המערכות מבלי להתפשר על פיתוח שפה אדריכלית. הקורס בונה על הנסיון שהסטודנטים צברו ב-סטודיו טכנולוגי א'.

מטרת הקורס להפנים הרגלי עבודה ולהדגיש את בחירת חומרי הבניה ופיתוח פרטי הבנין כחלק בלתי נפרד מתהליך תכנון הכולל בדגש על שימוש בחומרים וטכנולוגיות חדישות. הקורס יחדד את ההבנה שתהליך פירוט בנין מחייב התחשבות בתכונות החומרים, תהליכי ייצור והרכבה, מגבלות בעלי המלאכה, ושיקולים של תחזוקה כמו כן יושם דגש על ההשפעה של השימוש בחומרים על הסביבה ועל מיחזור חומרי בניה. הקורס מדגיש את החשיבות במחקר ולימוד מתמשך בתכונות של חומרים חדשים כמענה לאתגרים העכשויים של האדריכל.

הקורס מורכב מהנחיות בסטודיו והתמקדות בהיבטים השונים של טכנולוגיות הבניה ותכניות העבודה בדגש על עבודה על פרטים במודלים פיזיים. הסטודנטים יתכננו מבנה קטן, כולל התייחסות לקונסטרוקציה, מערכות ופרטי בניין, ויגישו סט תוכניות עבודה  בחוברת A3 בהדרכה וסיוע של המנחים.

 
 
 The New Dwelling and Thedomestic Reform in Modern Architecture 

ההרס הנרחב בעקבות מלחמת העולם הראשונה וההרג חסר המשמעות המריצו אמנים ואדריכלים לפתח חזון של עולם חדש שיהיה מקום טוב יותר בהיבטים רוחניים, פוליטיים, חברתיים וחזותיים. המודרניסטים, כפי שנקראו, שאפו ליצור עולם אוטופי, טוב יותר. הם רצו להמציא את העולם מחדש, והחזיקו באמונה כמעט משיחית בכוחה של המכונה ובפוטנציאל של הטכנולוגיה התעשייתית. במקום מושגים בורגניים כגון נוחות, עלו מושגים שהרחיבו את הרעיונות המגדירים "מגורים" וביטאו באמצעותם חיים דינמיים יותר, המוקדשים לפעילות חוץ, לגוף הבריא ולעיסוקים אינטלקטואליים. למודרניזם באדריכלות היבטים תיאורטיים וחזותיים רבים. בקורס נתמקד במימוש רעיונות טכנולוגיים, חברתיים, בריאותיים ותרבותיים בתכנון ובייצוג של "המגורים החדשים" (neue Wohnung) וברפורמה של הספרה הביתית. נתמקד בגרמניה בשל מרכזיותה בפיתוח התיאוריה והפרקטיקה המודרניסטיות, ומכיוון שממנה הופצה התרבות החדשה לכלל אירופה ולשאר חלקי העולם שהיו נתונים להשפעת המערב.

 

הבאוהאוס, בית ספר לעיצוב ואדריכלות, פעל בגרמניה משנת 1919 ועד 1933. לבאוהאוס הייתה השפעה עמוקה על ההתפתחויות באדריכלות ובחינוך אדריכלי, כמו גם באמנות, בעיצוב גרפי, בעיצוב פנים, בעיצוב תעשייתי ובטיפוגרפיה. לרגל שנת המאה ליסודו של הבאוהאוס יושם דגש מיוחד בקורס על גישתו החדשנית ותרומתו הייחודית להתפתחות המגורים המודרניים.

 

משתתפות ומשתתפי הקורס יסעו לסיור לימודי בברלין, בווימאר ובדסאו. נבקר בפרויקטים של שכונות הדיור הציבורי בברלין שילמדו בקורס, במבני בית הספר באוהאוס בווימאר ובדסאו, במוזיאון הבאוהאוס החדש בווימאר ועוד. פרטים נוספים יינתנו לנרשמות.ים.

 

 
 
 Structures 2 A 

כבלים - כבל בודד ורשת כבלים. רכיבי מבנה לחוצים – קריסה. עקרונות התכן: מצבים גבוליים.

רכיבי מבנה בכפיפה: קורות עץ, קורות פלדה, עיצוב צורת הקורה.

 
 
 Structures 2 B 

בטון מזוין - קורות וטבלאות מתוחות בכיוון אחדבטון דרוך. קמטים. קליפות - גיאומטריה, קליפות צילינדריות, כיפות כדוריות, (פרבולואיד היפרבולי)

 
 
 Urban Design Theory and Practice A 

מטרת הקורס היא להסביר את מרכיבי המערכת התכנונית להגדיר את התלות ביניהם ולהקנות למשתתפים את הכלים והיכולת למחשבה תכנונית מערכתית ורב תחומית. השיח דן בסוגיות תרבות, חברה, פוליטיקה וכלכלה, ובאספקטים פיזיים וטכנולוגים כמשפיעים ומושפעים בעשייה העירונית.

מטלות הסטודנטים כוללות מחקר, ניתוח נתונים, בחינת תרחישים והצעות תכנוניות. העבודה תהיה צוותית.

מיועד לתלמידי שנה רביעית בבביה"ס לאדריכלות.

 

 
 
 Social Political and Environmental Issues in Planning 

הקורס משלב מעורבות חברתית בלמידה תיאורטית, ועוסק בשאלות של דמוקרטיה, מידע, תקשורת ושקיפות בתכנון. הקורס ישלב הרצאות אורח, הוראה פרונטאלית, פעילות בקהילה ומחקר מעשי. במוקד הקורס – קידום אפליקציה חברתית חדשה למיפוי תכניות, התנגדויות ומאבקים תכנוניים במרחבים עירוניים בישראל, עזרה לעמותות תכנון ולימוד כתיבה אקטיביסטית בנושאי תכנון ואדריכלות. לצורך כך, בצד התיאורטי נבחן תזות שונות העוסקות בצדק חלוקתי, תהליכי, הכרתי וסביבתי, ונקשור אותן לשאלות של שותפות והשתתפות, מרכז ושוליים ולאפשרויות חדשות שעולות היום בעזרת האינטרנט והרשתות החברתיות. במחקר המעשי נעבוד בקבוצות שיעסקו בתחומי הפעילות השונים לאורך הסמסטר, ויציגו ממצאים, מסקנות ודיון בכיתה בסוף הסמסטר.

 
 
 Theories in Digital Architechture 

מזה כשלושה עשורים, כחלק ממהפכה טכנולוגית כוללת, עוברת הדיסציפלינה האדריכלית

תמורות רדיקליות, עם כניסתם של אמצעים דיגיטליים מתקדמים להצגה, תכנון, עיצוב וייצור ,

בפרט, פיתוח מתודות לתכנון וייצור מבוסס מחשב ) Computer Based Design ( . השפעותיה של

המהפכה הדיגיטלית חלחלו אל כל רובדי הדיסציפלינה האדריכלית ומכאן שהתחייבה מערכת

המשגה חדשה, כמו גם, המרה של הקונבנציות המסורתיות בחדשות.

מטרתו של שיעור זה הנה היכרות עם הבסיס התיאורטי לעשייה הדיגיטלית באדריכלות.

במסגרתו, נדון בכמה סוגיות עקרוניות כגון, אדריכלות כאירוע בזמן, אופני עיצוב וייצור צורה,

גיאומטריה א אוקלידית, תכנון אלגוריתמי, פרפורמנס אדריכלי , שאילת מודלים ממדעי הטבע -

ומדעים מדוייקים ועוד.

במהלך הקורס ניווכח כי האדריכלות הדיגיטלית מוכיחה את קביעתו הנודעת של פיטר קוק : כל

תכנון הנו בגדר מחקר.

 
 
 Legal Aspects of Planning and Construction 
 • המטרה העיקרית של הקורס הינו הקניית הכרות בסיסית עם הדינים המסדירים את הליכי התכנון והבנייה בישראל, ובעיקר חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965. חוק זה הינו כלי העבודה המשפטי העיקרי של המתכנן, הן בהכנת וניתוח תכניות בניין עיר והן בהליכי הרישוי.
 • הכרות כללית עם המושגים המשפטיים המסדירים את שימושי הקרקע ובהם דיני הקניין, דיני מינהל מקרקעי ישראל ועוד.
 • בנוסף, יעסוק הקורס בהיבטים משפטיים נוספים של עבודת האדריכל, כגון הרגולציה על עבודת המתכננים, אחריות מקצועית וזכויות האדריכל בפרי עבודתו.
 
 
 Urban Design, Theory & Practice (B) 

הקורס מהווה המשך ל" תכנון עירוני - תיאוריה ומעשה 1". הסטודנטים יתנסו בתכנון העירוני בכלים שרכשו בסמסטר הראשון. מטלת הסטודנטים תהיה הכנת תכנית בנין עיר על מסמכיה. דיון הביניים בתכניות ייעשה במתכונת סימולציה בקבלת החלטות בתכנון העירוני.

במקביל להכנת הפרוייקט יינתנו הרצאות ויהיו דיונים בנושאים השונים המרכיבים את המארג של העשייה

מיועד לתלמידי שנה רביעית בבביה"ס לאדריכלות.

 
 
 Sustainable Constructions and green building 

תיאור הקורס:

 • הקורס יציג בהרחבה את הנושא של בנייה מקיימת בדגש על תכנון תואם אקלים, חסכון וניצול המשאבים הטבעיים (מיקום, תאורה, אנרגיה, חומרים ועוד).
 • הקורס יבחן את השונה והדומה בבניין הנבנה על עקרי התכנון של התקן האמריקאי LEED והתקן הישראלי 5281 לבניה ירוקה.
 • הקורס יציג את  משאבי הטבע הקיימים אותם ניתן לנצל לתכנון נכון וירוק.
 • הקורס יעסוק ויבחן את עקרונות הבניה הירוקה, על פי מקרה המבחן של בית הספר לסביבה ע"ש פורטר.
 
 
 Visual Culture Between Origins and Originality 

"פוסט אמת", "עובדות אלטרנטיביות" ו"חדשות מזויפות" – מושגים עדכניים שדומה ששום שיח פוליטי, חברתי או תרבותי אינו יכול שלא להידרש אליהם כיום. בהכללה, ניתן לומר שאנחנו חיים בעולם החומק מכל מחויבות לאמת ולעובדות (או לפחות לתשוקה לתהות על קנקנן ולחפשן). ובאשר לזיוף? כל המרבה הרי זה משובח. ככל שהדבר נוגע ביצירה התרבותית (בין שזו יצירה אדריכלית ובין שאלו קליפ או כרזת פרסום), המושגים "מקור" ו"מקוריות" הפכו למושגים נזילים, לא חד-משמעיים ולעתים גם בלתי רלוונטיים.

הסמינר יוקדש לעיון במתח המובנה בתרבות ובשיח התרבות בין עבר להווה ובין מקור למקוריות (או: בין מסורת לחידוש). יוצרים רבים, הפועלים בשדות השונים של התרבות החזותית, מבינים את האפקטיביות הגלומה בפנייה ליצירות קיימות ובשימוש בהן כבמקור השראה. יש ודווקא הניכוס המודע והמוצהר (!) של מרכיבים כלשהם מ"המאגר" האינסופי של ה"קלאסיקות" וה"אייקונים" החשובים והמוכרים הוא שמאפשר העמדה של תוצר חדשני ושל מסר ייחודי, הנטועים בהוויית הכאן והעכשיו. המסר יכול להשתלב בשיח הקולקטיבי, כשם שהוא יכול להיות בעל אופי אישי לחלוטין.

במהלך הקורס נבחן את התופעה המורכבת לדורותיה (למן העת העתיקה ועד ימינו, לאו דווקא בסדר כרונולוגי) ולגילומיה (באמנות ה"גבוהה" כבתרבות ה"פופולארית"). ננתח את המשותף והייחודי למונחים שונים, דוגמת מחווה, ציטוט ותחייה (או רנובציו, רנסנס, ניאו, קאמבק ורטרו), וגם השראה, פרודיה, סאטירה, פָסטיש, חיקוי, העתקה וזיוף. ננסה להבחין בין מחווה לניתוץ המיתוס (ושחיטתה של "הפרה הקדושה"), בין תחייה להישרדות, בין תופעות גורפות ("טרנדיות") למהלכים נקודתיים, בין ניאו לנוסטלגיה, בין השראה להתכתבות ובין מותר לאסור.

בעזרתם של הדוגמאות, התופעות ומקרי הבוחן שיוצגו במהלך הקורס, נעמוד על מורכבותו האפשרית של המהלך: למן הבחירה במקור/ות ההשראה, דרך ההחלטה על טיב ה"שימוש" שנעשה בו/ בהם וכלה באופן שבו אלו מאפשרים את כינונה של יצירה מקורית.

                                                                                                

מעל לקורס כולו תרחפנה שלוש שאלות מפתח:

 1. מה ראוי לשמש מקור השראה ליצירה החזותית?
 2. מה טיבו של המהלך? או: מהו אופן השימוש במקור המסוים שנבחר כראוי?
 3. ועיקר העיקרים – לשם מה? או: כיצד המקור המסוים (שאלה 1) ואופן השימוש המסוים בו (שאלה 2) משרתים את השקפת עולמו של ה"מנכס" ומאפשרים לו לשאת אמירה חדשה ו...מקורית?

 

על מנת לנסות ולהעניק תשובות לשאלות אלו, נצטרך להידרש למספר סוגיות ולשאול מספר שאלות נוספות:

 1. מן המוּכָר אל המוׂכ̤̤ר – על הזיקה האפשרית בין מקור למקוריות
 2. האם כולנו חולקים עבר משותף? והאם אתה זוכר את מה שאני זוכר? – על היסטוריה, זיכרון, זהות אישית ו/או קולקטיבית ויצירה מקורית
 3. מה אפשר לעשות עם פרה קדושה? – על קלאסיקות, מיתוסים, קאנונים ואייקונים (בין עובדות לאגדות, בין האדרה ללעג ובין שימור להרס)
 4. מה בין תופעה גורפת של תחייה (רנובציו, רנסנס, ניאו, קאמבק ורטרו) לבין שימוש נקודתי בעבר כבמקור השראה? – על טרנדים ועל בחירות אישיות
 5. ומה בין אלו לבין נוסטלגיה?
 6. ... ובין אלו לבין הישרדות?
 7. מה בין התכתבות (או דיאלוג) לבין העתקה, מחווה, ציטוט, ניכוס, פרודיה, סאטירה או פָסטיש? – על דרכים דו-סטריות ודרכים חד-סטריות
 8. מה בין ניכוס לגיטימי לבין גניבה? – על מותר ואסור ועל "זכויות יוצרים" ו"שימוש הוגן"
 9. מה בין נטילה פיזית של יצירה לבין אימוץ רעיוני? – על הפונקציות של "גזור-הדבק", "העתק-הדבק" ו-"עקוב אחר שינויים"
 
 
 Ceremony and Architecture 

השיעור מיועד לתלמידי שנה ה' בבית הספר לאדריכלות ומטרתו לסייע בפיתוח המסד התאורטי

של פרויקט הגמר וביטויו באופן העומד בסטנדרטים של כתיבה אקדמית. חלקו הראשון יעסוק

במושגי יסוד ורעיונות מרכזיים הנמצאים בחזית המחקרית במרחב שהבין תחומי שבו פועלת

האדריכלות: מדיניות חברתית, יידע טכני ומדעי, ותפיסות תרבויות של גוף ומרחב.

נושאים אלו יוצגו על ידי המרצה אורחים מתחומי האמנויות, ממדעי החברה והרוח, המדעים

המדויקים, כמו גם פעילים ובעלי תפקיד במגזרים הציבוריים והאזרחיים.

במקביל יערכו מפגשים קבוצתיים עם המרצה בהם תינתן הנחייה לקראת חיבור התרגיל המסכם.

 
 
 Structures 3 

פיתוח גישה כוללנית להבנה, ניתוח ואנליזה של המבנה כמכלול תלת ממדי המשתלב בתוכן

האדריכלי העיצובי והפונקציונלי, טיפולוגיה של סוגי מבנים, דרכי התנהגותם ודרכי ייצובם

במרחב תחת סוגי עומסים שונים, פיתוח יכולות ליצירה וסינתזה של פתרונות הנדסיים ברמה

הקונספטואלית תוך התייחסות לדרישות והצרכים האדריכלים.

 
 
 Science, Engineering and Technology in Architecture 

קורס זה הנו קורס אחרון בשרשראות מקצועות המדע, ההנדסה והטכנולוגיה בלימודי אדריכלות.

המטרה המרכזית היא לסכם את כלל הידע שנצבר לאורך שנות הלימוד בתחומים אלה ולהביאו

לידי מימוש ביכולת ניתוח וסינתזה של פרויקטים מורכבים באדריכלות. דגש יושם על חשיבה

הקושרת את תחומי המדע והאדריכלות תוך בחינה של מערך היחסים בין תכלית מבנה הנדסי-

טכנולוגי, תפקוד ואסתטיקה במערכות בניין ועיר.

 
 
 Research Methods 

בקורס נתוודע למתודות מחקר בדיסציפלינות שונות, ובאדריכלות בפרט, שישמשו בסיס למחקרי הסטודנטיות.ים בתוכנית הלימודים. מחקר אדריכלי הוא רב-תחומי וקשור לדיסציפלינות רבות כמו הנדסה, היסטוריה, גיאוגרפיה, תרבות וחברה. בקורס נבחן שיטות מחקר שונות עבור מחקרים היסטוריים, אמפיריים-כמותניים, אנליטיים-איכותניים, תיאורטיים-ביקורתיים, השוואתיים ויישומיים. נדון באופן בו התפתחו המתודות בדיסציפלינות שונות ובמידת הרלוונטיות שלהן עבור מחקר בתחום האדריכלות. בין היתר נבחן את הגישות הבאות: היסטוריה של האדריכלות, תיאוריה ביקורתית, מחקר סוציולוגי וגיאוגרפי. הקורס ילווה בהרצאות של חוקרות.ים מדיסציפלינות שונות שיציגו את מתודות המחקר שלהן

 
 
 Advanced Critical Theories: Culture, Art and Architecture 

התיאוריה ביקורתית חדרה לדיון האקדמי במדעי הרוח והחברה בסוף שנות השבעים ושינתה את הפרדיגמה המחקרית בתחומים אלו. בעקבותיה חל שינוי משמעותי גם בשדה הפרשני והביקורתי של תולדות האמנות והאדריכלות, הללו מהווים את הבסיס המתודולוגי במחקר העכשווי. קורס זה מציע עיון בתיאוריות ביקורתיות תוך דגש על הקונטקסט האינטלקטואלי וההיסטורי שבעטיו צמחו. בחלקו הראשון של השיעור נסקור חיבורים של הוגים מרכזיים כגון מרקס, פרויד, דה סוסיר היידגר שעיצבו וניסחו שאלות מרכזיות בשדות מחקר שונים, אולם הללו נהפכו למשמעותיים גם בהבנת תהליכים בתרבות והיוו את הבסיס לפיתוחם של תיאוריות ביקורתיות. בחלקו השני של בקורס נתמקד בהוגים ותיאורטיקנים מהמחצית השנייה של המאה העשרים שחיבוריהם מהווים את הבסיס הפרשני בתרבות החזותית ובאדריכליות. דגש מיוחד יושם על האופן בו עוסקת התיאוריה ביקורתית בהגדרת הסובייקט, בסוגיות של ייצוג וחוויה (ניסיון), ובהתייחסות לשאלות על מרחב (חלל). בין שאר הנושאים נעמוד על שאלות של יחסי כוח ומישטור, מודרניזם ופוסט מודרניזם, תרבות הצריכה והראווה, פסיכואנליזה ויחסי מגדר, פוסט-קולוניאליזם וגלובליזציה. באמצעותם נגבש ונעצב את הכלים האנליטיים ואת המושגים המאפשרים ניתוח ביקורתי-תיאורטי בשדה המחקר האדריכלי.

 

 
 
 Scientific & Engineering Thinking in Architecure 

הקורס יעמיק את הידע בתהליכים והתפתחויות בחשיבה המדעית וההנדסית באדריכלות ואמנות

בעידן של חידושים טכנולוגיים מתקדמים. הקורס יתמקד בחשיפה לסוגיות נבחרות באינטגרציה

של המדע, ההנדסה והטכנולוגיה בתהליכי התכנון והיצירה תוך התייחסות להיבטים שונים כגון

גיאומטריה ומורפולוגיה, סטרוקטורה, חומרים וטכנולוגיה, וכד'. כל זאת על רקע הקשרים

תרבותיים, חברתיים, אמנותיים, סביבתיים ועוד. הקורס ידגיש את הקשר שבין הרעיון ותהליכי

היצירה באמנות ובאדריכלות ובין שיקולי המדע, ההנדסה והטכנולוגיה ויכולת הביטוי

באמצעותם. מיקוד בנושאי ליבה יוגדר במידת הצורך ובהתאם לנסיבות.

 
 
 The politics of urban planning and development- Theory and local issues 

בסמינר נעסוק בתיאוריות הדנות בפוליטיקה של התכנון, הפיתוח, והעיצוב העירוני וניישם את כליהן לבחינת והערכת תהליכים מקומיים. נתחיל בסקירת רעיונות מובילים במחקר העירוני הדנים ביחסי פיתוח בין מדינה, רשויות, יזמים וקבוצות שונות בחברה, ובמשקל ההשפעה שיש לאידאולוגיות, משטרי צריכה ומגמות תיאורטיות ואדריכליות על המרחב הבנוי והדרך בה הוא נוצר.  מכאן נסקור ונזהה את  הגורמים המשמעותיים בפיתוח המקומי:  מאבקים מעמדיים, אתניים ומפלגתיים, ניהול המשאבים המשותפים, ניהול הדיור והקרקע, פרויקטים ממשלתיים, שיתופי פעולה ציבוריים- פרטיים, השפעות גלובליות, שאלות של דמוקרטיה, שיתוף ושקיפות. נקשור בין מהלכי תכנון ופיתוח עכשוויים ומוקדמים, נאמוד שינויים והמשכיות ונזהה דפוסי פיתוח טיפוסיים, הישגים ובעיות. הצגת עבודות הרפרט והסמינר תעבה את הידע התיאורטי מתוך חקר אישי של נושא או שאלה בתכנון ישראלי עכשווי.

 
 
 THE HISTORIOGRAPHY OF MODERN ARCHITECTURE 

התנועה המודרנית מאופיינת במודעות היסטורית עצמית מפותחת: עצם התפיסה שלה כמשוחררת מכבלי העבר מבוססת על

השקפת עולם היסטוריציסטית, עלפיה האדריכלות צריכה להיות נאמנה ל'רוח התקופה'. אין זה מקרה שהיסטוריונים היו

מעורבים בהקמתה ובכינון הנרטיב שלה. מאותו רגע מכונן, כל התפתחות בדיסציפלינה האדריכלית מלווה בבחינה מחדש של

ההיסטוריה של התנועה המודרנית ומקורותיה, ובארגון מחדש של הקנון המודרני. הסמינר יתמקד במיפוי הגישות העיקריות

להיסטוריוגרפיה של התנועה המודרנית ויקנה את הכלים הביקורתיים של הדיסציפלינה של ההיסטוריה של האדריכלות.

 
 
 Academic Writing 

הקורס נועד לבסס את יכולות והבנת הכתיבה האקדמית, להבהיר כיצד היא מתבססת על מחקר אמפירי ו\ או פרשני ובאיזה אופן היא משתלבת בקונטקסט המדעי הרחב. השיעורים יתבססו על שילוב בין הוראה פרונטלית, הצגת תרגילים ודיון. במהלכם נלמד תוך התנסות פעילה בקריאה וכתיבה את עקרונות הקריאה הביקורתית, מהם מקורות ראשוניים ומשניים וכיצד לשלב בין מקורות ידע שונים בכתיבה, מהו האפרט והקונטקסט המדעי וכיצד לבנות שרשרת טיעונים מנומקת שתהווה עבודה אקדמית טובה.

 
 
 Colloquium 

הקולקוויום יהווה מפגש ודיון בין תלמידי התואר השני וחוקרים מתוך ומחוץ לבית הספר, וכן כבמה להצגת תהליכי המחקר של התלמידים עצמם. בכל שבוע יוצגו מחקרים ותהליכי מחקר עכשווים מתחומי האדריכלות, היסטוריה ותיאוריה, התכנון והעיצוב העירוני ויתקיים דיון בהשתתפות אורחים, מורים ותלמידים.

 
 
 A Holy Place: Time, Space, and Ideology in Islamic Architecture 

מקום קדוש  באיסלאם : זמן, מרחב ואידיאולוגיה באדריכלות המסגד .

 

 המסגד כמקום קדוש נולד על מנת לשרת את פולחן התפילה  וטקסיו. הפונקציות הנוספות שלו כמו מרחב להתכנסות  קהילתית, מפגש עם נציגי השלטון, חלל ללימודי קוראן  והפצת הידע ההלכתי (המדרסה כמסגד) גובשו   במהלך ההיסטוריה לכדי קומפלקס מבני פונקציונלי בעל עצמה ארכיטקטונית ועיטורית.

התפשטות האסלאם  לאזורי  הים התיכון  כמו גם למזרח  האיראני  ולמערב הצפון אפריקאי  הצמיחו מבני מסגד   מונומנטליים ומרתקים  שהציגו עושר אקלקטי  אשר נבע מחיבור של  צרכים ליטורגיים  נוקשים  וביטויים של שפה אדריכלית  מקומית מסורתית . כך בימי הביניים וכך במהלך המודרניזם.

בקורס נדון בבעיות השונות של מוסד המסגד אז והיום, ננסה לפענח   סמלים, מסרים ומשמעויות, כאלו שהעניק להם הפטרון (שליט,  מנהיג דתי , אדריכל) מחד וכאלו שהובנו והתקבלו על ידי הקהילה המתפללת מאידך.

 
 
 Smart cities ? past, present, and future (?) 

בעשורים האחרונים, אנו עדים לשתי מהפכות המשפיעות באופן משמעותי על חיינו: המהפכה העירונית ומהפכת המידע. מאז 2008, יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת באזורים עירוניים. אחוז זה אף גבוה יותר בעולם המערבי (מעל ל 80% מהאוכלוסייה בצפון אמריקה ובאירופה). בו בזמן, טכנולוגיות חדשות מאפשרות איסוף מידע על התנהגות של פרטים והפצתו בחזרה לכלל האוכלוסייה באמצעות אפליקציות שונות. החיבור בין תהליכי העיור המואצים מחד, וההתפתחויות הטכנולוגיות מאידך,  הובילו ליצירתו של תחום חדש בעולם האקדמי והטכנולוגי הנקרא "ערים חכמות". המחקרים העדכניים בנושא חולשים על תחומים רבים ומתקיימים בדיסיפלינות מגוונות, החל ממחקרים המתייחסים לעיר החכמה כעיר מוטית טכנולוגיה ( Batty, 2012), דרך מחקרים המדגישים את נושא הקיימות בערים ועד לעבודות המתמקדות בחשיבות ההון האנושי (Albino et al., 2015).

במהלך הסמינר, נמפה את השיח על ערים חכמות תוך התייחסות לנושאים השונים, מגמות ותהליכים. את ועוד – נבחן את המקום של המתכנן ומרחב ההשפעה שלו בהינתן הטכנולוגיות החדשות והמידע הזמין כתוצאה מהשימוש בהן.