שנה"ל תשע"ט

 
 Safety Guidance 
 
 
 The Stage Language of Theatre and Dance 

מדובר בקורס יסוד שמטרתו ללמוד להכיר את המרכיבים הבסיסיים של המבע הבימתי וכיצד אלה מתארגנים לכדי יצירת מחול או תיאטרון, ומקנים להם את הצורה והאיכויות כמדיום אמנותי. תיאטרון ומחול מובחנים כמדיום אמנותי אבל הם מבוססים, ברמה העקרונית, על אותם יסודות מבע מעצם היותם אמנות במה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד ביסודות ההבעה הבימתית שמשותפים לתיאטרון ולמחול; ובהמשכו נתמקד בכל אחד מהמדיומים ונראה את יסודות המבע והעקרונות האסתטיים המנחים שמאפיינים כל מדיום. נסיים בהתייחסות לסוגות כמו אמנות המופע ותיאטרון-מחול, בהן שוברים את גבולות המדיום ומשלבים בין מחול ותיאטרון.

 
 
 Introduction to Film Language 

הקורס יציג את מרכיביה המרכזיים של השפה הקולנועית, ובאמצעותם את האופן שבו נוצרת משמעות המושתתת על אלמנטים ויזואליים וקוליים. בנוסף, נעסוק בסוגיות תיאורטיות ואידיאולוגיות הנובעות מעצם מרכזיותו של המבט בחוויה הקולנועית, והקשורות לסוגיית הקולנוע כשפה.

 
 
 Foundations of Western Culture 

תאור הקורס  

קורס זה יציג מבוא מקיף לתרבות המערב, מלידתה ביוון העתיקה ועד לימינו אנו, דרך קריאה ודיון בטקסטים מכוננים המגלמים תחנות חשובות בתולדותיה של תרבות זו. באמצעות עיסוק בטקסטים מתקופות שונות ומסוגות מגוונות – פילוסופיה, הגות מסאית, ספרות ותיאטרון – נבחן הן את ייחודה של כל תקופה או מגמה היסטורית והן את השאלות והרעיונות החוצים את ההיסטוריה של תרבות המערב ומלווים אותה לכל אורך הדרך. בבסיס הקורס יעמוד הניסיון של תרבות המערב להתמודד עם שאלת היסוד "מהו האדם" דרך מושגי הרציונליות, ההומניזם, החירות והאינדיבידואל. כל תחנה תציע הבנה אחרת של מושגים אלה, ותשוב באופן שונה על שאלות היסוד בדבר מהות האדם ומקומו בעולם.

 
 
 Introduction to the Language of Music 

"מה יש להבין או לדעת כאשר מאזינים למוסיקה?"

בחלקו הראשון של הקורס ננוע על הציר שבין החוויה המוסיקאלית והתבוננות במרכיבים המוסיקאליים.  התבוננות באפשרויות התחביר המוסיקאלי על כל גווניו (הארגון הצלילי של המֶשֶך, הגובה, הגוון והעוצמה) דרך יצירות מופת מוסיקאליות מתקופות שונות וזאת ככלי לחוויה מוסיקאלית חדשה. וכן, האזנה מודרכת ליצירות מוסיקאליות ובחינת קשרי הגומלין שלהן עם האמנויות האחרות (תאטרון, מחול, קולנוע וציור) וקשריהן לתרבות והחברה הסובבות אותן.

חלקו השני של הקורס נעסוק במספר בעיות יסוד בתחום הפילוסופיה של המוסיקה: מוסיקה וזמן, מוסיקה ורגשות, מוסיקה ונרטיב, משמעות ופרשנות מוסיקאלית. הנחת היסוד בבסיס הקורס היא "שמה שאנחנו שומעים כמוסיקה אינו בהכרח מה שאנחנו חושבים שאנחנו שומעים כמוסיקה".

 

מטרות הקורס:

1. פיתוח רגישות לתחביר המוסיקאלי (למרכיבי הצליל -המֶשֶך, הגובה, הגוון והעוצמה)

2. פיתוח רגישות לייחודיות ול"אוטונומיה" של המוסיקה באמנויות המשלבות מוסיקה. (אמנויות במה, קולנוע ושירה)

3. התבוננות ביקורתית (פילוסופית) על השיח והמעשה המוסיקאלי האמנותי.

4. שרטוט קווי מתאר להאזנה, ביצוע וחינוך מוסיקאליים.

 
 
 Introduction to Film History 1 

הקורס יסקור כרונולוגית נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית והאסתטית של אמנות הקולנוע, למין הסרטים הראשונים שצולמו והוקרנו בשלהי המאה ה-19 ועד המעבר אל הקולנוע המדבר בשלהי שנות ה-20 של המאה הקודמת.

הקורס ילווה בהקרנת קטעים מהסרטים הרלוונטיים, ובמהלכו נתעכב על הקשרים המסועפים שבין היסטוריה, אידיאולוגיה ואסתטיקה כפי שהם באים לכדי ביטוי בזרמים הקולנועיים הנדונים.

 
 
 Introduction to Film History 2 

הקורס יסקור כרונולוגית נקודות ציון מכריעות בהתפתחות ההיסטורית והאסתטית של אמנות הקולנוע, בארה"ב ובעולם, למין שנות ה-30 של המאה הקודמת ועד הופעת הטלוויזיה וקריסת הוליווד הקלאסית ושיטת האולפנים. 

הקורס ילווה בהקרנת קטעים מהסרטים הרלוונטיים, ובמהלכו נתעכב על הקשרים המסועפים שבין היסטוריה, אידיאולוגיה ואסתטיקה כפי שהם באים לכדי ביטוי בזרמים הקולנועיים הנדונים.

 
 
 Truth and Representation in the Arts 

הטענה שייצוגים שונים בתרבות, בכלל זה יצירות אמנות, בוראים ואינם משקפים מציאות, קנתה אחיזה בביקורת בת זמננו (למין שלהי שנות השישים של המאה הקודמת). טענה זו כרוכה הדוקות בשאלות, שיש להן היסטוריה אינטלקטואלית רבת שנים, בדבר הקשר בין אמת וייצוג באמנות. מושגים אסתטיים מרכזיים כמו :ריאליזם, קונסטרוקטיביזם, קונוונציונליים, אילוזיוניזם, פלורליזם, שפה ומטא-שפה, רפלקסיביות, יקום שיח ועוד, מוצאים דרכם לדיונים פילוסופיים אלה ומחייבים התייחסות מיוחדת. הקורס יתחקה אחר דיונים שעניינם הקשר בין אמת וייצוג באמנות החל מאריסטו בעת העתיקה וכלה בתיאוריה של עולמות מרובים שצמחה בשלהי המאה העשרים.

מטרת הקורס לספק תשתית הגותית ומושגית שתאפשר להבין את הסוגיות השונות העולות סביב הקשר בין אמת וייצוג (כמו גם סביב עמדות הפורמות קשר זה) ואת ביטוייהם המיוחדים בתחומים השונים של האמנות.

 
 
 Currents in Twentieth Century's Criticism 

המונח "פוסט" המעטר חלק גדול מהתיאוריות הביקורתיות שנהגו בשלהי המאה העשרים: פוסטמודרניזם, פוסט מרקסיזם, פוסט סטרוקטורליזם ועוד,  מרמז על פרידה רעיונית מ"משהו" שקדם לו. הבנתן של גישות ביקורתיות אלה מחייב על כן רקע אודות אותן תיאוריות אשר היוו מן הצד האחד מקור השראה ומן הצד האחר, מטרה למתקפות נועזות של מה שמכונה לעיתים כ"תיאוריות בנות זמננו".

השיעור יוקדש להצגה מבואית של מספר זרמים מחשבתיים שרווחו במאה העשרים ואשר הייתה להן  השפעה מכרעת על האמנות והשיח אודותיה. במוקד העיון יעמדו:  מרקסיזם , אקזיסטנציאלים , סטרוקטורליזם וסמיוטיקה, פוסט סטרוקטורליזם ופנומנולוגיה ואימוצם להבנת תופעות אסתטיות.

 
 
 Art & Philosophy: Introduction to Aesthetics 

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים במפגשם עם יצירות אמנות.  

הנושאים שיידונו במהלך הקורס עוסקות בשאלת המהות של האובייקט האמנותי – במה הוא דומה או שונה מכל אובייקט אחר הנמצא בסביבתנו, מה נחשב ליפה באמנות בהשוואה להתפעלות מיופי הטבע, יחסו של האובייקט האמנותי אל סביבתו, האם יצירתו של האובייקט האמנותי טעונה בכוונה או היא ספונטנית, האם אמנות היא אשליה או היא ייצוג המציאות, מקומו של הריגוש ביצירת החוויה האמנותית, אובייקטיביות ההערכה האמנותית, או 'על טעם וריח אין להתווכח', מי או מה מגדיר מהי אמנות - שאלות אלו ורבות נוספות שיידונו במהלך הקורס מנתחות את התופעה האמנותית בכליה של הפילוסופיה, שלא תמיד מעניקה תשובות ברורות וחד-משמעיות, יתכן ובגלל היותה של האמנות מושג בעל מירקם פתוח.

לקורס שלושה חלקים עיקריים:

  א. הכרות עם הפילוסופיה של האמנויות ביחס לפילוסופיות אחיות, כדוגמת הפילוסופיה של המוסר, הפילוסופיה של המדע הפילוסופיה של הלשון (שלושה שעורים).

 ב. ההיסטוריה של האסתטיקה תוך הצגת הוגיה המרכזיים ומושגי הייסוד שלהם (שלושה שיעורים).  

 ג. הכרות עם האסתטיקה המודרנית והפוסט-מודרנית (שלושה שיעורים).

ד. מבט עכשווי: אמנות גבוהה ואמנות נמוכה (פופולארית) (שלושה שיעורים)

 
 
 Pina Bausch-Dance and the Stage Montage 

תיאטרון-המחול של פינה באוש מציג מלאכת מחשבת של הרכבה בין החזותי, המוסיקלי והתנועתי שיוצרים מונטאז' בימתי עשיר ורב-ממדי. המונטאז' מאפשר דינמיקה משתנה של יחסים בין האמנויות ובו-בזמן גם חושף את מנגנוני העריכה שלהם. בכך הוא הופך לסמן של אסטרטגיות נרטיביות וצורניות. היחסים בין האמנויות יעמדו במרכז הסמינר, וייבחנו כאסטרטגיה אמנותית ותרבותית שמציעה מודל מאתגר של תיאטרון-מחול עכשווי.

 
 
 Management of Arts and Culture Institues 

מוסדות ופעילות תרבות הפכו לחלק מרכזי ממרקם החיים בארץ ובעולם. בשדה העכשווי פועלים סוגים שונים של מוסדות תרבות, ומספרם הולך וגדל משנה לשנה, בארץ וברחבי העולם: ספריות, מוזיאונים, תיאטרונים, סינמטקים, ומשכני תרבות המארחים מגוון רחב של פעילויות, מקבועות ועד זמניות כגון פסטיבלים או שבועות ממוקדים.

 

בקורס נכיר את הסוגים המרכזיים של מוסדות התרבות, ובקצרה את ההיסטוריה שלהם, בעיקר המודרנית. נבחן את ההתפתחות וההשפעה של מושגים כגון פנאי, תיירות, גלובליזציה ו edutainment  (חינוך-בידור) על האופנים השונים שבהם מוסדות תרבות מארגנים את עולמות התוכן שלהם, ואת הקשר שלהם עם קהלים שונים. נכיר את מבנה עולם התרבות הישראלי – הממשלתי-מוניציפאלי, המגזר השלישי (קרנות, תורמים וכו'), הפרטי, ואת הסוגיות המרכזיות הנוגעות לניהול תוכני תרבות בישראל: עבודה עם ומול קהילות וקהלים שונים (חרדים, דתיים, עולים חדשים, ערבים), לחצים פוליטיים (בארץ ומול העולם), ושאלות הקשורות לאופן שבו תכנים (מסורות , היסטוריות, נרטיבים) באים לידי ביטוי בתכני המוסד.

 

למרות שניהול מוסדות תרבות כולל כמובן עיסוק בתקצוב, לוגיסטיקה, ניהול (משאבים וכח אדם), שיווק, פרסום ומיתוג – נתמקד בתכנים. כיצד מוסד תרבות מתכנן, מציג, ומנהל את פלח התרבות שהוא מתמחה בה.

נפרוס 5 ערוצים מרכזיים של תוכן, כשבכל חטיבה יוזמן מומחה (מנהל, אוצר וכו') מהתחום הרלוונטי:

מוזיאונים, גלריות וחללי אמנות ועיצוב     

מרכזים לאמניות המסך         

מרכזים לאמנויות הבמה    

מרכזים מורשת        

פעילויות זמניות (פסטיבלים, כנסים וכו').

 
 
 Art Criticism, Cultural Criticism 

שיעור זה יעסוק בביקורת אמנות - בבסיסה התיאורטי, באפשרויותיה ואתגריה ובמקומה המשתנה בתרבות בת זמננו. לשיעור שני חלקים: חלקו הראשון יוקדש לפולמוס הביקורת העכשווי, לבחינה של אסטרטגיות ביקורתיות שונות ולדיון בתשתית ההגותית של הפרוייקט הביקורתי. חלקו השני יהיה סדנאי, ובו נבקר בתערוכה ובמופע והסטודנטים יתנסו בכתיבת ביקורות.  

 
 
 Movie Medievalism 

כיצד משמשת אמנות העבר את מפעל החלומות הקולנועי? כיצד מוצגים ימי-הביניים בקולנוע? מהי הפנטזיה על התקופה? התפיסה הפופולרית של העולם הימי-ביניימי היא תוצר של היסטוריונים מחד, ובמאי סרטים מאידך. שני עולמות אלו נפגשים על המסך הגדול ומעלים יצירה אסתטית מרהיבה, אולם האם הקולנוע משחזר או מייצר היסטוריה? האם הוא מחליף ומשכיח אותה? מה הקשר בין אמנות, פנטזיה, ומציאות היסטורית? הקורס יורכב מ-13 מפגשים בהם נתמקד ביצירות האמנות מימי-הבינים שהיוו השראה לתפאורות של סרטי הקולנוע ולאחר מכן נצפה בקטעים נבחרים מתוך הסרטים תוך כדי ניתוח הסצנות.

 
 
 Trends and Styles in History of Design:domestic Interior and Garment (I) 

שיעור זה מיועד לתלמידי תכנית העיצוב ומוקדש לסקירה שיטתית של סגנונות עיצוב לאורך ההיסטוריה המערבית.

היכרות עם זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב בתוך הקשרם התרבותי והסימבולי, היא מרכיב חיוני לעבודת המעצב, ולא רק לצורך שחזור תקופתי קפדני. תשתית ידע זו משמשת כמערכת סימנים בשפה החזותית, המרחבית והחומרית, גם ביצירת דימויים של עולם וירטואלי או עתידני, וגם בבחירת אופני הייצוג של התרבות העכשווית על תתי-התרבויות המרכיבות אותה.

 

השיעור עוסק בהתפתחות הסגנון משתי נקודות מבט מרכזיות, הנוגעות לסביבתו המיידית של האדם:

  1. סגנונות בעיצוב פנים: תפיסת חלל, ריהוט, דקורציה ופונקציונליות.
  2. סגנונות בעיצוב הבגד: קונבנציות אפנתיות ואביזרים נלווים.

השיעור מבוסס על הרצאות פרונטליות בליווי מידע חזותי מגוון. הוא בנוי במתכונת כרונולוגית ועוסק בזרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד וזיקתם לתרבות, לתנאים היסטוריים, היבטים אידאולוגיים ואמצעים טכנולוגיים.

 
 
 Trends and Styles in History of Design: Domestic Interior and Garment (2) 

שיעור המשך המיועד לתלמידי תכנית העיצוב ומוקדש לסקירה שיטתית של סגנונות עיצוב מרכזיים בהיסטוריה המערבית. היכרות עם זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב בתוך הקשרם התרבותי והסימבולי, היא מרכיב חיוני לעבודת המעצב, ולא רק לצורך שחזור תקופתי קפדני. תשתית ידע זו משמשת כמערכת סימנים בשפה החזותית, המרחבית והחומרית, גם ביצירת דימויים של עולם וירטואלי או עתידני, וגם בבחירת אופני הייצוג של התרבות העכשווית על תתי-התרבויות המרכיבות אותה.

 

השיעור עוסק בהתפתחות הסגנון משתי נקודות מבט מרכזיות, הנוגעות לסביבתו המיידית של האדם:

  1. סגנונות בעיצוב פנים כפי שהם מתבטאים בתפיסות חלל, ריהוט, דקורציה ופונקציונליות.
  2. סגנונות בעיצוב הבגד וקונבנציות אפנתיות כפי שהן מתבטאות בגזרה, באורנמנטיקה ובבד, כמו גם באביזרים הנלווים לבגד לאורך ההיסטוריה המערבית.

השיעור מבוסס על הרצאות פרונטליות בליווי מידע חזותי מגוון. הוא בנוי במתכונת כרונולוגית ועוסק בזרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד וזיקתם לתרבות, לתנאים היסטוריים, היבטים אידאולוגיים ואמצעים טכנולוגיים.

 

 
 
 Academic Writing 

הקורס נועד להיכרות תיאורטית והתמודדות מעשית עם פרקטיקות הקריאה והכתיבה האקדמית. במהלכו, נדון במהות הכתיבה האקדמית כאקט מחקרי, בתכלית המבנה שלה, בהשתייכות שלה למרחב של שיח ובאחריות הנובעת מכך. במקביל למפגש המתודי, נתנסה דרך תרגילי קריאה וכתיבה במרכיבים השונים של הכתיבה האקדמית: ניסוח שאלת מחקר משמעותית, חיפוש חומרים ביבליוגרפיים, חידוד יכולות הביטוי בכתב, שכלול מיומנות היישום של המבנה האקדמי ועוד.

 
 
 Narrative in Film & Television 

הנראטיב הקולנועי והטלוויזיוני

Intro to cinematic narrative

 

סמסטר ב' תשע"ט

2 ש"ס

סדנה

 

שם המרצה: עדי סופר

 

טלפון:  0525633809 

דואר אלקטרוני:    adi.soffer@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאור הקורס  

מדוע אנחנו כל כך אוהבים סיפורים? אנחנו מספרים אותם לעצמנו, מחפשים אותם בכל מקום, נהנים להמציא אותם גם כמספרים וגם כמאזינים. כיצד הסיפורים משקפים את האופן בו אנחנו מבינים את העולם? על אילו צרכים הם עונים? מדוע אנחנו כל כך נהנים לשבת בקולנוע או מול הטלוויזיה ולשמוע סיפורים?

איך סיפורים עובדים ולא פחות חשוב, מדוע הם לפעמים לא עובדים? 

ומהו ה"נראטיב"? מהם הכלים שבעזרתם הוא פועל?

כיצד נבנה הסיפור בכלים של מילים, קומפוזיציה, עריכה, עדשות, מוזיקה, משחק ומיזנסצנה?

 

מסיפורים, דרך הקומיקס ועד הקולנוע ננתח כיצד נארטיב עובד ובעזרת מה. נגלה מהם הכלים העומדים לרשות הבמאי כמספר הסיפורים הראשי ונראה כיצד במאים שונים בעולם מפתחים את האופן בו אנחנו הצופים לומדים להבין סיפורים יותר ויותר מורכבים.

 
 
 Basics of Design 1 

הקורס עוסק  ביסודות השפה החזותית ומקנה מיומנויות בסיסיות בהבעה בתחומי הקומפוזיציה והצבע.

כל שיעור מחולק לשלושה חלקים: בחלק הראשון מוצג בכתה חומר תיאורטי מלווה בהדגמות, בחלק השני מתבצע תרגיל מעשי בנושא בכתה ובחלק השלישי מתקיימת שיחת ביקורת לעבודות הכתה והבית וניתן תרגיל הבית החדש.

 
 
 Basics of Design 2 

 הקורס הינו נקודת מפגש עם עולם העיצוב התלת ממדי.

נתמקד בשאלות של מבנה, תפקוד, חומר ודימוי אובייקט: בחינת התוצר דרך פילטרים מישתנים,

התנסות בתיעוד בסטילס ובתנועה.

איתור תופעות ותגובה אישית, התנסות, מחקר צורני ויצירת מילון תכנים.

הקורס יעשיר את עולמו של המעצב לעתיד, יתן לו כלי בסיס לארגז הכלים הנבנה.

השיעורים מתחלקים לעבודה בסטודיו, הרצאות, הנחייה אישית, הגשה אישית וכיתתית של תהליך עבודה מול המנחה והכיתה, הגשות סופיות של התרגילים בנוכחות כל הכיתה.

חידוד יכולת ניתוח וקריאת המורפולוגיה כתוצר של רעיון וצורת חשיבה.

נתמקד בהגיון מבני ואיפיון, נעסוק בתרגום תוכן לצורה תלת מימדית ושיכלול אמצעי הביטוי, בעזרת ריבוי תרגילים ומחקר צורני.

 
 
 Costume Drawing 

בקורס נחקור ציורי תלבושות בתקופות השונות בתולדות האמנות, נבחן אופני הבעה שונים של הבגד בדו מימד ונלמד טכניקות רישום וציור, תוך ביצוע והגשת תרגילים שבועיים.

בכל שבוע יוגש תרגיל הכולל שתי דמויות לבושות שצוירו בבית במהלך השבוע, בליווי הדוקומנט שהווה מקור לתרגיל. בשיעור תערך ביקורת העבודות ותינתן המטלה לשיעור הבא.

 
 
 Basic of Drawing 

בנסיון ליצור רישום מתוך התבוננות, תחילה, עלינו להבין כי אנו נוטים להשתמש בעין בצורה סלקטיבית וסובייקטיבית.

בשל כך, עלינו לפתח מיומנות שתאפשר להתבונן במושא הרישום בצורה אובייקטיבית, ללא דעה מוקדמת על איך נראה הנושא או האובייקט עליו אנו מסתכלים.

במהלך השיעורים נלמד ונתרגל את יסודות הרישום ונקדיש זמן רב להקניית טכניקה והרגלי עבודה נכונים. נפרק את תהליך הרישום על כל שלביו, מרישום הכנה ועד לרישום עצמאי ומוגמר. נבחר מתי נכון ובאיזה סדר לשים דגש על רכיבים כגון:

מחווה ופרופורציה, צורה ותאורה, קומפוזיציה, פרספקטיבה ועוד. 

השיעורים ישלבו לימוד תיאורטי לצד תרגול מעשי בליווי והנחיה.

 

 
 
 Technical Drawing 

הקורס עוסק בהכרת השרטוט הטכני ברמה הבסיסית, בכדי להכשיר את התלמידים לשרטט ולקרוא תכניות עבודה על כל סוגיהן. השיעורים הינם מעשיים כאשר רוב מהלך הלימודים נעשה בשרטוט ביד  בכדי להכיר באופן מוחשי ובלתי אמצעי את הנושא.

 
 
 Maquette 

בקורס נכיר מגוון רחב של חומרים המשמשים לבניית מאקטים, תוך שימוש בטכניקות עבודה שונות. נלמד לבנות אובייקטים וליצור טקסטורות מחומר וצבע בקנה מידה.

בכל שיעור יינתן תרגיל, שנתחיל לעשות יחד בכיתה, ויוגש בשיעור הבא, מלווה בדוקומנטציה וצילום סטילס. בתחילת כל שיעור נתבונן בתרגילים ובצילומים ונערוך ביקורת עבודות בונה.

בנוסף לתרגילים השבועיים, יוגש תרגיל פסח ותרגיל  מסכם בסוף הקורס.

 
 
 Autocad 

הקורס יקנה ידע וכלים לשרטוט טכני בדו מימד בתוכנת אוטוקאד. נלמד לשרטט תכניות ריצפה ותכניות עבודה לבניית תפאורה ואביזרים לתיאטרון ולקולנוע.

 

 
 
 Photoshop 

הקורס יקנה ידע ויכולת שימוש בתוכנת פוטושופ, התוכנה המובילה בתחום של עריכה גרפית ועיבוד תמונה ממוחשב. בקורס נלמד כלים מתקדמים לעיבוד ושיפור תמונות, טכניקות עריכה צבעונית, עבודה עם טקסט ואפקטים שונים.

 
 
 3d Computer Simulations 

שימוש בהדמיות תלת מימדיות הוא חלק בלתי נפרד מתהליך ההפקה והתכנון של פרוייקטים בהם יש צורך לביטוי ויזואלי לקונספט עיצובי כגון: תפאורה לתיאטרון, אולפני טלוויזיה, אדריכלות וכו'.

בקורס נלמד כלים רלוונטים ואפשרויות עבודה בתכנת 3DS Max. נתחיל הכרות בסיסית עם התוכנה, נלמד לעבוד בסביבה תלת מימדית, יצירת חומרים, תאורה, מצלמות עד לביצוע הדמיה.

 
 
 Techniques of Graphic and Plastic Expression 

הקורס נפתח במבוא שמטרתו להביא את משתתפיו  להכרת המורכבות הטכנית ולהכרת המגוון העשיר של טכניקות הציור.

מטר זו תגרום להתפתחות אישית ומודעת של הסטודנט, המחפש איזון בין הפיתוח המנואלי(עצם מלאכת הציור) לבין ההתפתחות האינטלקטואלית בתחום האמנות: 

-פיתוח יכולת הראייה והחשיבה . 

-בנייה מודעת של אוצר האמצעים האומנותיים האישיים ושימוש חופשי בטכניקות ציור השונות. 

-לימוד ההתבוננות המעמיקה, שתאפשר לסטודנט ראיית מורכבות תהליך בניית הציור, בעיית הפרשנות ופרשנות המשנה.  כמו-כן הבנה לבעיית שבירת הצורה   ותהליך ראיית הבלתי נראה. 

 
 
 Periodical Styles in Stage Designing 

בקורס נעסוק בסגנונות אדריכליים כנקודת מוצא לעיצוב במה. בסמסטר הראשון נחקור את התפתחות הסגנון הקלאסי החל מיוון דרך רומא והתחדשותו ברנסנס האיטלקי. נעבור את השלבים בעבודת המעצב בפיתוח חלל למחזה, תוך מתן דגש על איסוף דוקומנטציה ומקורות השראה. נבחן תרגום ואדפטציה של סגנון תקופתי לבמה, תוך התמקדות בבמת הפרוסצניום הרנסנסית.

 
 
 Style in Costume Design 1 

במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים תלבושות למחזה רומאי קלאסי או למחזה שייקספירי בסגנון תקופת הרנסנס. בכל שיעור יוגש שלב מתוך תהליך העיצוב עד להשלמת הפרויקט והגשתו כפורטפוליו של ציורי תלבושות ושל התחקיר התקופתי

 
 
 Design Through the Lens 

עולם העיצוב לקולנוע הוא עולם רחב ומלא רבדים. כדי להגשים חזון וויזואלי יש לפתח לכל פרויקט שיטת עבודה, ארגון ומהלכים מתאימים וייחודיים לו.

החלק הראשון של הקורס יכלול : צפייה מודרכת בסרטים והכרות עם התסריט – תהליך קריאתו וניתוחו.

בתהליך פירוק וניתוח סרטים ותסריטים נתמקד בנקודות מפתח בהיסטוריה של עיצוב הסט והתפתחות הקולנוע ונכיר מודלים לפיתוח חשיבה אסתטית מקבילה לנראטיב וכרונולוגיית הסרט. 

 

בחלקו השני של הקורס נדמה תהליך עבודה של מעצב אומנותי מרגע קבלת התסריט ועד להגשת הצעת עיצוב מפורטת. בתהליך העבודה על סרט קצר נבחר ניישם את כל הכלים שלמדנו בתחילת הסדנה.

נתמקד בעבודת הארט בלוקיישנים (בניגוד לבניה באולפן), בתהליך מציאת החלל, בתיעוד חללים שונים, בלמידת דרכי פרזנטציה מגוונות  (יצירת מערך הדמיות מבוססות חלל נתון), בפיתוח לוחות השראה וניסוח כללי עיצוב, ובצילום/תיעוד מהלך נרטיבי בחלל הנבחר.

 
 
 Style in Set and Costume Design 2 

במהלך הקורס יעצבו הסטודנטים תפאורה ותלבושות לאחד מתוך שלושה מחזות מאת מולייר בסגנון תקופתי. בכל שיעור יוגש שלב מתוך תהליך העיצוב עד להשלמת הפרויקט והגשתו כדגם תפאורה ,המלווה בציורי תלבושות.

 
 
 Set Design for Television 

במהלך הקורס, נתמודד עם המבנה הטכני של אולפן טלוויזיה ובבעלי התפקידים השייכים לאולפן ולהפקה.

נחקור את השימוש במצלמות, את התאורה, אפקטים דיגיטאלים ונושאים נוספים המאפיינים עיצוב תפאורה לטלוויזיה.

במסגרת עבודת הגמר נעסוק בעיצוב תפאורה לתוכנית אירוח: כיצד עורכים תחקיר הכנה לקראת קונספט ויזואלי - אותו יתבקש כל סטודנט להגיש, ונעצב בסופו של התהליך תפאורה לתוכנית באמצעות שרטוטים והדמיות.

 
 
 Technique in Costumes Design 

בקורס נלמד את התפתחות גזרת הבגד לאורך תקופות ההיסטוריות הכי בולטות, מיוון העתיקה, תקופה האליזבטנית ועד תחילת מאה ה-20.

הקורס מורכב מחלק תיאורטי, כאשר נלמד ונחקור את החומר הוויזואלי מיצירות אמנות, וחלק מעשי כאשר תהיה אפשרות להתנסות להבין גזרה, חומרים ולבדוק באופן מעשי את החומר התיאורטי הנלמד.

לסטודנטים יינתנו שיעורי בית, כאשר ניתן יהיה להתחלק לזוגות ולעבוד על מחקר ועשיית הדגם בצוות.

מטרתו של הקורס ללמוד את גזרות שונות של בגד תקופתי ולהתנסות בבניית דגם מחומר אמיתי.

 
 
 Production in the Theater-First Year 

בשיעור הפקה ישתתף כל תלמיד באחת מהפקות החוג לתיאטרון בתפקיד צוות טכני זוטר. התלמיד יתנסה בבניית וצביעת תפאורה, בתלית ובכוון פנסי תיאטרון ובביצוע אביזרים ותלבושות.

 
 
 Production in the Theater-Second Year 

בשיעור הפקה זה ישתתף כל תלמיד באחת מהפקות החוג לתיאטרון בתפקיד צוות טכני בכיר. הוא ישובץ כמנהל יצור ,או כמנהל תלבושות ,או כמנהל תאורה ויהיה אחראי על ניהול הביצוע של אחד מתחומי עיצוב אלה.

 
 
 Production Technical Management 

במסגרת מערך ההפקות של תיאטרון האוניברסיטה, משמשים התלמידים כאחראים על תהליכי עיצוב הבמה על כל מרכיביה -  תפאורה, תלבושות, תאורה ואביזרים. מנהלי המחלקות של התחומים הנ"ל, ילמדו בקורס את תהליכי הניהול והביצוע השונים.

הקורס יעסוק גם בהיבטים תיאורטיים וניהוליים לצד לימוד והתנסות בכל ההיבטים המעשיים / הפקתיים.

הקורס מתמודד עם הבנת התהליכים, תוך בדיקה ולימוד של בעלי תפקידים, לוחות זמנים, הקשר בין היוצרים ועוד. בצד המעשי בין השאר, נעסוק בלימוד והדרכה של סוגי חומרים – בדים שונים, ברזל לסוגיו, עץ ונייר ועד לפולימרים ודבקים.

דגש רב מהתהליך הלימודי יעסוק גם בבטיחות בעבודה.

מעבר לשעות הלימוד בכיתה, כל סטודנט יקבל ליווי מלא של עבודתו בהפקות אליהן ישובץ.

 
 
 Design for Screen and Stage:research Methods 

סמינר זה מיועד לסטודנטים הלומדים בתכנית לעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה. מטרתו להקנות למעצבים היכרות בסיסית עם תיאוריות מרכזיות וכלים מתודולוגיים בתחום החזותי, ולפתח יכולות ניתוח, פענוח והמשגה של היבטים חזותיים, מבניים, צורניים ורעיוניים ביצירות לבמה ולמסך. השיעורים מורכבים מהרצאות מלוות בחומרים חזותיים וכן מתרגילים, דיונים ופרזנטציות של סטודנטים. בכל אלו יינתן דגש לנקודות ההשקה בין התיאוריה והפרקטיקה, הן בתהליכי מחקר וכתיבה והן בתהליכי יצירה. במהלך הסמסטר הסטודנטים יעבדו על הצעת מחקר אישית ויציגו אותה בכיתה. כל סטודנט יגבש מתודולוגיה מחקרית על בסיס החומר שנלמד בקורס ובהתאם לנושא ולמטרות המחקר.

 
 
 Architecture in Israel in the 20th Century 

במרכז הסמינר תעמוד האדריכלות בישראל במאה העשרים כאחד ממרכיביה המרכזיים של תרבות מקומית. במסגרת הקורס נבנה תשתית לקריאה של מושגים אדריכליים ושפה תכנונית עיצובית, ונבין את הזיקה בין הדיסציפלינה האדריכלית אל דיסציפלינות אחרות של התרבות והאמנות - בטקסט ובמדיה חזותית, ובפרט בקולנוע. הקולנוע בדומה לאדריכלות מבוסס על זמן ומרחב, ובדומה לה, יוצר, מבנה ומשקף ייצוגים ודימויים של החברה, המקום, והזיכרון התרבותי והאישי. דרך התבוננות משולבת זו נבחן תהליכים היסטוריים, שינויים חברתיים, אידיאולוגיות, מערכות כלכליות והלכי רוח ומחשבה.  בעזרת ארגז הכלים של הקריאה והפרשנות האדריכלית וייצוגיה בקולנוע נתבונן בנוף הישראלי שהתפתח בישראל במאה השנים האחרונות, נפענח את המשמעויות הגלומות בו, את מקורות ההשראה שהתפתחו בו ואת האופן בו הוא בונה זהות.