שנה"ל תש"ף

 
 Academic Writing (Performance) 

מטרת הקורס היא לימוד כללי הכתיבה האקדמית והקניית המיומנויות הנדרשות לכתיבה אקדמית נכונה. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לקרוא ולנתח מאמרים אקדמיים ולהתנסות בתהליך הכתיבה עצמו.

 
 
 Indentification of Musical Works (A)- Test 

קווים מנחים למבחני ההאזנה

1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.

2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:

א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:

1. סגנון/תקופה;

2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;

3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;

4. הרכב כלי/קולי מדויק;

5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;

6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.

ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).

3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

 
 
 Brass Workshop 

הקורס מיועד לליבון ותרגול נושאים שונים בנגינה בכלי הנשיפה ממתכת, ונגינת אנסמבלים.

 
 
 Performers' Stage 

הקורס הינו חובה לפסנתרנים בכל שנות התואר.
הוא מקנה לפסנתרנים ניסיון בימתי; מאפשר להם להופיע בפני קהל עמיתים למקצוע ומחדד את כושר השיפוט שלהם, כשהם נדרשים להסביר את מידת שביעות רצונם או אי שביעות רצונם מנגינתם; משפר את יכולתם לתרגם למילים את חווייתם המוזיקלית ולהעביר ביקורת בונה ומעצימה; מגדיל את יכולתם של הפסנתרנים המבצעים לקבל דברי ביקורת ומאפשר הפקת לקחים ויישומם במטרה לשפר את נגינתם המקצועית של תלמידי הקורס.

 
 
 Analysis and Harmony (A) 

מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנה הראשונה יתמקד הקורס ביסודות ההרמוניה ובמבוא לניתוח.

 
 
 Percussion Workshop 

רכישת מיומנויות בנגינה בהרכב קאמרי של כלי נקישה
הכרת רפרטואר מגוון של יצירות מקוריות לאנסמבל כלי נקישה
הכרת רפרטואר תזמורתי הקשור בקבוצת כלי נקישה
הכנת האנסמבל לתכניות התזמורת הסימפונית של ביה"ס
הכנת התלמידים לקונצרטים של המחלקה למוזיקה עכשווית
עבודה על יצירות מפרי עטם של מלחינים ישראלים
עבודה על יצירות מפרי עטם של תלמידי קומפוזיציה של ביה"ס למוזיקה
ניסיון בעבודת צוות .

 
 
 Viola (Non-Major) 
מטרת הקורס היא היכרות עם הוויולה ולימוד יסודות הנגינה בה. השיעור היחידני מאפשר קצב התקדמות אישי, אך מסגרת הקורס מאפשרת גם נגינה בהרכב ויולות גדול יותר, בהתאם למספר המשתתפים בו.

לכל תלמיד תהיה ויולה אישית מותאמת לו, עליה יוכל להתאמן.
 
 
 Workshop for Contemporary Music and Students' Composition 

סדנה בהשתתפות תלמידי המחלקות האינסטרומנטאלית, ניצוח וקומפוזיציה בה יבוצעו יצירות להרכבים שונים מפרי עטם של מלחינים בני זמננו ידועים מן העולם ויצירות תלמידי המחלקה לקומפוזיציה. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים המבצעים ידע באמצעים החדשים הנדרשים במוסיקה העכשווית, בתחום הפקת הצליל, הכתב המוסיקאלי, מרכיבי אינטונציה, קצב וצבע חדשים וכד'. הקניית התמצאות סגנונית כללית לגבי הנעשה במוסיקה בתקופתנו ומתן הקשר ליצירות התלמידים אשר תבוצענה. כמו כן הקורס מיועד להקנות לתלמידי הקומפוזיציה ידע לגבי הרפרטואר הנכתב בתקופתנו והטכניקות המשמשות בו.

 
 
 Workshop for Contemporary Music and Students' Composition 

סדנה בהשתתפות תלמידי המחלקות האינסטרומנטאלית, ניצוח וקומפוזיציה בה יבוצעו יצירות להרכבים שונים מפרי עטם של מלחינים בני זמננו ידועים מן העולם ויצירות תלמידי המחלקה לקומפוזיציה. מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים המבצעים ידע באמצעים החדשים הנדרשים במוסיקה העכשווית, בתחום הפקת הצליל, הכתב המוסיקאלי, מרכיבי אינטונציה, קצב וצבע חדשים וכד'. הקניית התמצאות סגנונית כללית לגבי הנעשה במוסיקה בתקופתנו ומתן הקשר ליצירות התלמידים אשר תבוצענה. כמו כן הקורס מיועד להקנות לתלמידי הקומפוזיציה ידע לגבי הרפרטואר הנכתב בתקופתנו והטכניקות המשמשות בו.

 
 
 Woodwind Workshop 

הקורס מיועד לליבון נושאים שונים בנגינה בכלי הנשיפה מעץ, רפרטואר מוזיקה קאמרית ונגינת אנסמבלים גדולים לכלי נשיפה.

 
 
 Symphony Orchestra 

התזמורת הסימפונית של בית הספר למוזיקה מונה כ-100 סטודנטים ומטרתה להכין את הסטודנטים לנגינת תזמורת ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. במסגרת התכנית להכשרה תזמורתית רוכשים הסטודנטים מיומנויות יסוד חיוניות לנגני תזמורת: הכנת תפקידים, אודיציות, נגינה בקבוצות ובמליאת התזמורת, ביצוע קונצרטים; הדרכה ע"י הנגנים הראשיים של התזמורת הפילהרמונית הישראלית ואנשי סגל ביה"ס למוזיקה.
במהלך שנת הלימודים עובדת התזמורת עם מנצחים מסגל ביה"ס על חמישה פרויקטים שונים; כל פרויקט מסתיים בשני קונצרטים. בין פרויקט למשנהו מפרידה הפוגה בת שבוע, המאפשרת לסטודנטים להכין את תפקידי התזמורת לפרויקט הבא.

 
 
 Orchestral Repertoire 

התזמורת הסימפונית של בית הספר למוזיקה מונה כ-100 סטודנטים ומטרתה להכין את הסטודנטים לנגינת תזמורת ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

סדנת רפרטואר תזמורתי הינה חלק בלתי נפרד מעבודת התזמורת הסימפונית. הסדנה משמשת בעיקר לחזרות של קבוצות הכלים השונות (סקציות) על הרפרטואר המנוגן בתזמורת. במהלך העבודה תיפגש כל קבוצת כלים (בנפרד) עם מדריך הקבוצה, ותעבוד אתו על הרפרטואר הרלוונטי.

הסדנה תאפשר עבודה ממוקדת על מיומנויות יסוד האופייניות לנגינה תזמורתית: אחדות צלילית, אינטונציה, התמזגות בקבוצה, אסטרטגיות להכנת התפקידים, היערכות לאודיציות וכיו"ב.

 
 
 Practicum in Orchestral Repertoire 

להתוודע לרפרטואר תזמורתי על ידי ביצוע היצירות הנלמדות בכיתת הניצוח.

הנגנים שיתקבלו לקורס, ינגנו רפרטואר מגוון ממבחר היצירות התזמורתיות מכל התקופות, בניצוח תלמידי כתות הניצוח ובהדרכתם של יואב תלמי ויי-אן שו.

 

במהלך הקורס ותוך ביצוע היצירות, יתוודעו הנגנים גם לאספקטים של סגנון הנגינה בתקופות השונות, הבנת המבנה של היצירות, הרקע ההיסטורי שלהן, הבנת טכניקת הניצוח והשפעתה על שיפור הנגינה התזמורתית ועוד.

 
 
 Chamber Music and Ensembles 

הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין 8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.
 

 
 
 Chamber Music - 4 Hands/2 Pianos 

הקורס הינו קורס סדנאי, המפתח את מיומנויות הנגינה בפסנתר בארבע ידיים או בנגינת שני פסנתרים. כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים.

 
 
 Music for Keyboard Instruments until 1750 

הקורס מוקדש למוזיקה אשר נכתבה לכלי המקלדת של התקופה.
בין הנושאים שיועברו בקורס: כלים של התקופה - עוגב, צ'מבלו, קלאוויקורד ופסנתר פטישים. מבנה הכלי, הפקת צליל והשלכותיהם, פרקטיקת ביצוע. מלחינים, אסכולות, סגנונות וז'אנרים. תשומת-לב מיוחדת תוקדש ליצירות למקלדת של י.ס. באך.

 
 
 Diction A 

הקניית מיומנות באינטונציית השפה, עבודה מעשית של כל משתתפיו בקריאת טקסטים והגייה נכונה.
רשימת רפרטואר תינתן בתחילת כל סימסטר.

 
 
 Oratorio Choir 

זמרי המקהלה ילמדו ויבצעו יצירות ממיטב הרפרטואר האמנותי מכל התקופות. במהלך החזרות יושם דגש על שירת אנסמבל ותתורגלנה מיומנויות מוזיקליות כגון: עבודה מוזיקלית עם מנצח, מיומנויות קוליות בסיסיות, בניית פרזה, הגייה אמנותית ותיאום בין הקולות. על מנת ליעל את העבודה בחזרות יקבע לוח זמנים לאודיציות על שליטה בתפקידים. האודיציות יתבצעו ברביעיות קוליות ויהוו תנאי להשתתפות בקורס. תלמידים אשר לא ישלטו בחומר (רמת דיוק גבוהה הן בתווים והן בטקסט) ולא ישתתפו במלוא הפעילויות לא יוכלו להמשיך להשתתף במקהלה. 

 
 
 Chamber Choir 

המקהלה הקאמרית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה מחויבת ללימוד ואימון הזמרים באמנות שירת המקהלה, לימוד וביצוע של ספרות המוזיקה המקהלתית במגוון סגנונות מוזיקליים, ומתן קונצרטים ברמה הגבוהה ביותר.

 
 
 Ear Training (A) 

הקורס יתמקד בהקניית הרגלי עבודה לשיפור השמיעה בכלל וליכולת השמיעה הפנימית וההקשבה בפרט; פיתוח זיכרון מוזיקלי, עבודה על מיומנויות לשמיעה טונלית וא-טונלית, מלודית והרמונית.
כל אלה יבואו לביטוי דרך כתיבה, שירה, זיהוי ובניה של סולמות, מודוסים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים. אקורדים טרציאליים בעלי שלשה עד ארבעה צלילים עם היפוכיהם, כבודדים וברצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים,אקורדים קווארטיאליים וקוינטיאליים וקלסטרים בעלי ארבעה וחמישה צלילים.
בנוסף,הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות לשירת פרימה ויסטה (קריאה ראשונה מהדף): מיומנות ראשונית בטוחה ומהירה לשירה מתווים נתונים במסגרת טונלית וא-טונלית, תוך הקפדה על דיוק ריתמי ואינטונציה.

 
 
 Keyboard Harmony 

הקורס מיועד כקורס חובה לתלמידי פסנתר ולתלמידי קומפוזיציה וניצוח. כמו כן תיתכן קבלת מספר מוגבל של תלמידים נוספים על בסיס מקום פנוי ועם הוכחת שליטה טובה במיומנות המקלדת (על פי אבחון מראש ובאישור המרצה).
הקורס יתמקד בהקניית מיומנויות הרמוניות ליד המקלדת הלכה למעשה, באופן התומך ומשלים את לימודי ההרמוניה העיוניים. האינטגרציה בין התחומים תושג באמצעות מגוון כלים הכוללים שליטה בתכנון ונגינה של מהלכים הרמוניים בסיסיים ומתקדמים, פיתוח מיומנות לנגינת סקוונצות ומודולציות, הקניית טכניקות לקריאה מהדף ולנגינה מתוך פרטיטורה, אימון בנגינה בטרנספוזיציות, הרכשת כלים ללימוד יצירות מורכבות באמצעות פירוקן לסכמות הולכת קולות, היכרות בסיסית עם שיטת הבס המסופרר ועם יסודות האלתור בסגנונות שונים בתולדות המוזיקה המערבית. מיומנויות אלו יילמדו וייושמו תוך התייחסות לרפרטואר מתקופות שונות, כגון הפרלוד הבארוקי, הסונטה הקלאסית, הקונצ'רטו וכו'.

 
 
 Introduction to the Fundamentals of Music 

מטרת קורס המבוא היא לספק למשתתפים ידע ומיומנויות מוזיקליות בסיסיות ולהכינם לדרישות הקדם ללימודים ברמה הנדרשת בביה"ס למוזיקה. הקורס מיועד לתלמידים המתקבלים עם פערים בהשכלתם המוזיקלית הבסיסית באופן המונע מהם להשתלב בקורסי המיומנויות המוזיקליות והניתוח הסטנדרטיים.

 
 
 Indentification of Musical Works (B) - Test 

קווים מנחים למבחני ההאזנה

1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.

2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:

א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:

1. סגנון/תקופה;

2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;

3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;

4. הרכב כלי/קולי מדויק;

5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;

6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.

ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).

3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

 
 
 Fundamentals of Musical Styles and Forms II 

קורס המשך ל"יסודות המרקם והצורה א'". הקורס מיועד לתלמידי מגמות הביצוע והמוזיקולוגיה. מטרת הקורס הדו-שנתי להקנות מיומנויות בסיסיות בכתיבה, נגינת בס מסופרר, אילתור על-פי מודלים הרמוניים נפוצים וניתוח יצירות בסגנונות שונים של המוזיקה הטונאלית המסורתית. לצד היכרות עם תורת הצורות ועם כללי יסוד בקונטרפונקט והרמוניה יושם דגש על היחס בין אנליזה לאינטרפרטציה ועל פרספקטיבות יצירתיות לביצוע המוזיקלי. בשנתו השנייה יתמקד הקורס בתורת הצורות ובניתוח צורני, במבוא לקונטרפונקט מודאלי ובתרגילי כתיבה והרמון מתקדמים בהתבסס על חומר השנה הראשונה של הקורס.

 
 
 Chamber Music and Ensembles 

הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין 8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.

 
 
 Diction B 

הכרה ושליטה מושלמת בא"ב הבינלאומי ככלי להיגוי נכון בשירה בשפה הגרמנית. הסטודנטים ילמדו את הסמלים השונים של הא"ב הבינלאומי ויתרגלו הכתבות והקראות, שיכללו שימוש נכון בסמלים והיגוי ראוי ומדויק בשפה הגרמנית.

 
 
 Ear Training (B) 

קורס המשך לשנה א'.
הקורס יתמקד ביכולת התמודדות עם כל חומר מוזיקלי נלמד, תוך עבודה לשיפור השמיעה הפנימית, המלודית, ההרמונית והריתמית.
התרגול יתבצע דרך כתיבה , שירה , זיהוי ובניה של סולמות דיאטוניים, כרומטיים ומודוסים, קלסטרים, תבניות ריתמיות ואקורדים מסוגים שונים: אקורדים טרציאליים בעלי ארבעה ועד חמישה צלילים, אקורדים קוארטיאליים וקוינטיאליים ומהלכים הרמוניים.
הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות ברמה מתקדמת, לשירת "פרימה ויסטה" במסגרת טונלית וא-טונלית.
יושם דגש על מיומנות בטוחה , מהירה , מדויקת וקולחת של שירה מתווים נתונים ברמת קושי גבוהה , וכן על שיפור זריזות עין ואוזן, אינטונציה וזיכרון מוזיקלי.

 
 
 History of Music B - First Part 

הקורס עוסק בתולדות המוזיקה באירופה בתקופה 1700 – 1890 הבארוק המאוחר. סגנון הגלנטי והקלאסי המוקדם. אופרה סריה ואופרה בופה, האסכולה הווינאית הקלאסית, היווצרות של השפה המוזיקלית הקנונית. מוזיקה לכנסיה הקתולית. כלים "אותנטיים" וטכניקות נגינה בהם. יסודות אסתטיים של התקופה הרומנטית, שינויים בשפה מוזיקלית במאה ה-19,

התפתחות של אופרה, של מוזיקה לכלים ולתזמורת. התפתחות אסכולות לאומיות.

 
 
 History of Music B - Second Part 

הקורס עוסק בתולדות המוזיקה באירופה בתקופה 1700 – 1890 הבארוק המאוחר. סגנון הגלנטי והקלאסי המוקדם. אופרה סריה ואופרה בופה, האסכולה הווינאית הקלאסית, היווצרות של השפה המוזיקלית הקנונית. מוזיקה לכנסיה הקתולית. כלים "אותנטיים" וטכניקות נגינה בהם. יסודות אסתטיים של התקופה הרומנטית, שינויים בשפה מוזיקלית במאה ה-19,

התפתחות של אופרה, של מוזיקה לכלים ולתזמורת. התפתחות אסכולות לאומיות.

 

 
 
 The History of Music II- Part I 

הקורס יועבר באנגלית. למידע, אנא פנה למערכת הסילבוס באנגלית.

 
 
 The History of Music II- Part II 

הקורס יועבר באנגלית. למידע, אנא פנה למערכת הסילבוס באנגלית.

 
 
 Identification of Musical Works C - Test 

קווים מנחים למבחני ההאזנה
1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.
2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:
א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:
1. סגנון/תקופה;
2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;
3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;
4. הרכב כלי/קולי מדויק;
5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;
6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.
ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).
3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

 
 
 Wind Instruments Pedagogy 

מטרת הקורס היא לפתח את ארגז הכלים הבסיסי להוראת כלי הנשיפה

בשנים הראשונות תוך גיבוש תפיסת תפקידי המורה, יעדיו והדרכים להשגתם.

 
 
 Piano Pedagogy 

הקורס נועד להקנות כלים ומידע בנושא הוראת הנגינה בפסנתר מהשנתיים הראשונות ללימוד הנגינה ומעלה.

 
 
 Piano Literature (C) 

הקורס לספרות הפסנתר מיועד לחזק אצל הסטודנטים לפסנתר את הידע הספציפי בספרות המוזיקה לפסנתר בתקופה הרומנטית. הקורס ילווה בדוגמאות מיצירות ומז'אנרים שונים אשר יודגמו וינותחו בכיתה.

 
 
 Practicum for Accompanists 

פתיחת צוהר לפסנתרנים לליווי במגוון ז'אנרים ויישומים: ליווי זמרים, גופי ביצוע קוליים ובקורסי ניצוח (תזמורת ומקהלה) – כל זאת יאפשר התנסות מעשית בהתמודדות עם יצירות המופת של הרפרטואר התזמורתי, הווקאלי, האורטוריה, השיר האומנותי והאופרה.

 
 
 Violin and Viola Pedagogy 

מטרת הקורס היא להציג דרכים וגישות להוראת הנגינה בכינור ובוויולה, ולתת לסטודנטים יסודות וכלים להתמודדות עם ההוראה היחידנית, הן מבחינת הבניית האלמנטים הטכניים והמוסיקליים, והן בהיכרות עם הרפרטואר המתודי לכלים אלה.

בשנה הראשונה של הקורס יינתן דגש על הוראת הנגינה בשנים הראשונות, תוך התייחסות לאלמנטים תנועתיים-טכניים ולגישה חווייתית ומוזיקלית, וכן היכרות עם ספרות מתודית המתאימה לשלבים הראשונים בהוראת הכינור והוויולה.

השנה השנייה של הקורס תבחן את היווצרותן של אסכולות הוראה שונות, וכן תעמיק בהוראה ברמה גבוהה יותר, תוך התייחסות לסגנונות מוזיקליים שונים ולשכלול היכולות הטכניות והמוזיקליות הקיימות אצל התלמיד המתקדם.

 
 
 Chamber Music and 

הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין 8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.

 
 
 Opera Class 

הקורס יתנהל במתכונת של שיעור סדנאי, המשותף לכל הסטודנטים המשתתפים בו. התלמידים יקבלו את תכנית העבודה לשני הסמסטרים ויגיעו מוכנים ובע"פ לשיעור. הסטודנטים יתנסו במגוון תפקידים מתוך אופרות שונות.  הם יתנסו בעבודת אנסמבל ובאופרה שתתפרסם בקרוב, אנסמבלים חשובים ואריות נבחרות.

 
 
 Lied Class 

הליד הגרמני – התמקדות בז'אנר השיר האמנותי הגרמני עם דגש על הגייה נכונה , הבנת הטקסט והיכרות כללית עם השירה הגרמנית תוך התייחסות לסגנון מוסיקאלי ואינטרפרטציה.

 
 
 Basics of Acting 

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

סטודיו למשחק / Acting Studioשנתי, תש"ף

2 ש"א בשבוע

שם המרצה: אלון טיראן

דואר אלקטרוני: alon.tiran@gmail.comשעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

תיאור קורס

הסטודיו יוקדש לביצוע סצנות מאופרות, בהתאם לרפרטואר שייבחר, בהתבסס על שיטת סטניסטלבסקי. בדגש על הפעולה

המשחקית והחיבור הפיזי, הרגשי והנפשי עם המוזיקה שאנחנו שרים.

Course description

The studio will be dedicated to practicing opera scenes, from the selected repertoire, based on Stanislavsky method. Focusing on the dramatic action and the ability to embody (physically, emotionally and mentally) the music we’re singing. נושאי הקורס

1 . מהי הפעולה המשחקית?

2 . רצון, מצב ופעולה

3 . פעולה וטקסט, פעולה על הפרטנר, פעולה וסאב טקסט, פעולה נגדית

4 . דגשים ואנרגיה בסוף משפט

5 . עולם פנימי – דמיון, יכולת לייצר עולם, מנוע רגשי

6 . פרוייקציה גופנית – יציבה, נוכחות במתית, החזקת פעולה

7 . מודעות לגוף ולסביבה – פוקוס וריכוז

8 . עבודת במאי-שחקן

9 . עבודת שחקן-פרטנר

דרישות הקורס

קריאה של כל האופרות הנבחרות, השתתפות פעילה בתרגילים במהלך השיעורים וביצוע הסצנות

מרכיבי הציון הסופי

25% הבנה של המושגים הנלמדים בקורס

25% הפנ מה ומימוש של הטכניקה במהלך השיעורים

25% רצינות, השקעה, העמקה

25% ציון על ביצוע הסצנות

 
 
 Stage Movement for Singers 

הקורס יכלול עבודה פיזית והיכרות עם הגוף ככלי ביטוי. לצד כלים טכניים לחימום וגישה לתנועה, הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים לעבודה עם כוראוגרפיה דרך זיכרון פיזי. בקורס יוצגו חומרי השראה מתחום המחול וגם מבימויים עכשוויים של אופרה שמרכזם תנועה. הסטודנטים יחקרו איכויות תנועתיות שונות עם ובלי שימוש בקול, ויאפשרו לגוף ולתנועתו בחלל להיות אלה שמובילים את הקול ולא להפך. בין כתלי הסדנה הזאת אין צורך בשירה מוקפדת ובקול מלא. בהגשה המסכמת יציגו הסטודנטים סצנה או אריה עם בימוי שיפתחו בקורס במהלך הסמסטר.

 
 
 Diction C 

הקורס מחולק לשניים: בסמסטר הראשון על הסטודנט ללמוד מספר חוקים בסיסים בצרפתית ולפתח שליטה בסימנים הפונטיים ועל הצלילים המתאימים כדי לפתח יכולת לתרגם כל קטע ספרותי או כל שיר לסימנים הנכונים, ולקרוא אותם בצורה נכונה, (חלק תיאורטי).
בסמסטר השני, אחרי העבודה הבסיסית, כל תלמיד יבחר 12 שירים בצרפתית ויעבוד באופן אישי. בסוף השנה כל סטודנט יקבל חוברת והקלטה של כל השירים שנלמדו במשך השנה, (חלק פרקטי).

 
 
 Oratorio - Vocal Solo Repertoire 

הקורס הוא סדנה מעשית בתחום הביצוע, של רפרטואר מתקופת שיא הבארוק – מונטוורדי, פרגולזי, ויואלדי , באך, הנדל דגש נוסף לאורטוריה הלא-בארוקית – מנדלסון, ורדי, רוסיני, ברליוז, סן סאנס אלגר בריטן , פנדרצקי, ועוד...

 
 
 Harmony for Composers (C) 

קורס המשך להרמוניה ב'. הקורס מיועד לסטודנטים לניצוח ולקומפוזיציה בשנה השלישית ללימודיהם. מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית המתקדמת כפי שהתפתחה במהלך התקופה ה"רומנטית" וה"פוסט-רומנטית" והיכרות עם מגוון סגנונות אישיים ולאומיים, פונקציונאליים ו"פוסט-פונקציונאליים" המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ הנחיות ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על תופעות הרמוניות מתקדמות כאנהרמוניה, מדיאנטות כרומטיות, הרמוניות נודדות, צלילים זרים כרומטיים, כרומנטיזציה גורפת של הפסוק המוזיקלי, רב-משמעות הרמונית וניאו-מודאליות וייבחן היחס בין תופעות אלה לבין הצורה המוזיקלית כפי שהתפתחה בתקופה הנדונה (ממיניאטורות ועד קונספטים מונומנטאליים).

 
 
 Popular Influence in Classical Music 

הקורס יועבר באנגלית. למידע, אנא פנה למערכת הסילבוס באנגלית.

 
 
 Studies in Beethoven's Piano Sonatas & Concerti 

בקורס – נעבור על כל אחת מ – 32 הסונטות ו-5 הקונצ'רטי באופן פרטני, יסודי ומעמיק.  נבחן את התפתחותו של בטהובן כמלחין, דרך התפתחות צורת הסונטה והקונצ'רטו הקלאסי והתפתחות הסגנון הפסנתרני במאה ה-19. על מנת להתחשב בתלמידינו מחוץ לארץ – יינתן הקורס בשפה האנגלית.

 
 
 Fundamentals of Orchestral Conducting for Instrumentalists 

קורס זה מעניק מושג כללי ומיומנות בסיסית בניצוח על תזמורת ומיועד כקורס בחירה לתלמידי ביצוע. לצד הקניית יסודות טכניקת הניצוח (קדמה, פיגורות ניצוח, מתן כניסות וכד'), הקורס  יעסוק באופן הכנת הפרטיטורה וסימונה לקראת עבודה עם תזמורת, מושגי יסוד בניהול חזרה וכד'. במהלך הקורס יוכרו ויוכנו מבחר יצירות של הרפרטואר התזמורתי הקנוני.

 
 
 Studies in 20th Century Organ Music 
הקורס מוקדש למוזיקה לעוגב במאה העשרים. בין הנושאים - מלחינים, אסכולות, סגנונות וז'אנרים. בין המלחינים – רגר, הינדמית, שנברג, ליגטי. במהלך הקורס חלק של היצירות ינוגנו על ידי המורה.
 
 
 Identification of Musical Works d - Test 

קווים מנחים למבחני ההאזנה
1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.
2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:
א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:
1. סגנון/תקופה;
2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;
3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;
4. הרכב כלי/קולי מדויק;
5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;
6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.
ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).
3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

 
 
 Chamber Music and Ensembles (D) 

הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין   8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.

 
 
 Israeli Song & Israeli Art Song 

הזמר הישראלי - * הצגת החדש מול "הישן"
• ניתוח מרכיביו המוזיקליים והאמנותיים
• הסגנונות המוזיקליים על כל גוניהם
• הכרת היוצרים הגדולים
• התחנות החשובות בדרך התפתחותו
• הצגתו בביצועים חיים בשיעור ובקונצרטים.

 
 
 Diction (D) 

הקורס מחולק לשניים: בסמסטר הראשון על הסטודנט ללמוד מספר חוקים בסיסים בצרפתית ולפתח שליטה בסימנים הפונטיים ועל הצלילים המתאימים כדי לפתח יכולת לתרגם כל קטע ספרותי או כל שיר לסימנים הנכונים, ולקרוא אותם בצורה נכונה, (חלק תיאורטי).
בסמסטר השני, אחרי העבודה הבסיסית, כל תלמיד יבחר 12 שירים בצרפתית ויעבוד באופן אישי. בסוף השנה כל סטודנט יקבל חוברת והקלטה של כל השירים שנלמדו במשך השנה, (חלק פרקטי).

 
 
 Harmony for Composers (D) 

הקורס יעסוק בסגנונות הרמוניים טונליים מאוחרים ובתופעות כמו מערכות הרמוניות פוסט טונליות (סקריאבין, דביסי, ברטוק), א-טונליות חפשית, דודקפוניה, תורות כגון אלה המוצגות אצל הינדמית או אצל מסיאן, ואחרות  כפי שבאו לידי ביטוי בחצי הראשון של המאה ה-20 .

 
 
 Improvisation for Instrumentalists and Singers 

הקורס יועבר באנגלית, לקבלת מידע אנא פנה למערכת הסילבוס באנגלית

 
 
 Analysis of Graduation Recital Repertoire 

קורס חובה לתלמידי שנה ב' בתואר שני (במסלול ללא תזה). מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וההבנה ביצירות שינוגנו ברסיטלי הסיום ולהכין את הסטודנטים לבחינת גמר בע"פ בסוף שנת הלימודים.
במסגרת הדיון בכל יצירה או פרק שנלמד, נעסוק גם בהיבטים אסתטיים, סגנוניים וז'אנריים כלליים, אך נתמקד בעיקר באנליזה, תוך שימוש בכלים וגישות אנליטיות המתאימים ליצירות ולפרקים הנלמדים. בין הסוגיות שיידונו: מבנה וצורה, ארגון ריתמי, מלודי והרמוני, התפתחות מוטיבית, טונאליות (מסורתית ומורחבת) , אטונאליות והקשרים חוץ-מוזיקאליים.
חובות הקורס
נוכחות והשתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות בכתב

 
 
 J.s. Bach's Solo and Chamber Instrumental Music 

הקורס יועבר סאנגלית, לקבלת מידע אנא פנה למערכת הסילבוס באנגלית.

 
 
 Methodical Aspects of Teaching String Instruments ? Revue & Analysis 

הקורס יעסוק בהעמקה בסוגיות פדגוגיות שונות, הקשורות להוראת הנגינה בכלי קשת. במהלך הקורס תיערך אבחנה בין גישות ורפרטואר המתאימים להוראה יחידנית לבין אלו המיועדים להוראה קבוצתית, בהתאמת חומרי הלימוד לתלמידים מאב-טיפוסים שונים, ובבניית תהליכי ההוראה. הסטודנטים ייחשפו למגוון רחב של גישות וספרי לימוד לכל כלי הקשת, יקבלו כלים לניתוח ביקורתי ולהערכה פדגוגית-מקצועית של הגישות השונות, ויפתחו שיקול דעת בבחירת אופן הלימוד וחומרי הלימודים המותאמים לתלמידיהם.

 
 
 Academic Writing (Theory and Musicology Majors) 

מטרת הקורס היא לימוד כללי הכתיבה האקדמית והקניית המיומנויות הנדרשות לכתיבה אקדמית נכונה. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לקרוא ולנתח מאמרים אקדמיים ולהתנסות בתהליך הכתיבה עצמו.

 
 
 Basics of Choral Conducting 

לימוד יסודות ניצוח המקהלה, הקניית טכניקות ניצוח שונות, עבודה על רפרטואר מקהלתי מגוון תוך מתן דגש על שיטות עבודה עם מקהלה. לימוד הדרכים לשיפור הביצוע הווקלי והמוסיקלי לרבות אינטונציה, אחידות, דיקציה ושירה בסגנונות שונים. ניצוח על תלמידי הקורס שישמשו כמקהלה, ועל פסנתר שישמש כתזמורת.

 
 
 Solfege and Ear Training 

הקורס מתמקד בפיתוח שמיעה מלודית, הרמונית וריתמית במסגרת הטונאלית והמודאלית. הקורס מפתח את השמיעה ממרקם חד קולי ועד רב קולי (ארבעה קולות), בעזרת שמיעה, שירה וזיהוי של אקורדים טרציאליים בעלי שלושה עד ארבעה צלילים כאירוע בודד ובמסגרות של רצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים מחד ורצפים המבססים ומפתחים את הזכרון לטווח הארוך, ומאידך מחדדים את תפיסת ההצללות השונות ויכולת מיונן לפי קטגוריות מגוונות במסגרות טונאליות וא-טונאליות שונות. הקורס מציג ומבסס את האקורדים הקוארטיאליים והקוינטיאלים בעלי ארבעה צלילים וקלסטרים בני ארבעה וחמישה צלילים.

 
 
 Harmony for Composers (A) 

 קורס העוסק בתורת ההרמוניה הטונאלית הפונקציונאלית על עקרונותיה הבסיסיים.

 
 
 Fundamentals of Sound Theory and Computer Introduction 

הקורס מסביר את תופעת הצליל על היביטיו האקוסטיים, הפיסיקליים והמוזיקליים.

הקורס דן בתכונות האקוסטיות של גוון-הצליל בכלי הנגינה השונים, בקול-האנושי, בכלים אלקטרוניים וכד'.

נלמד על אקוסטיקה של חללים שונים (אולמות קונצרטים, חדרים, המרחב החופשי) והשפעתם על גוון-הצליל.

כמו-כן, הקורס עוסק בקשר הקיים בין התיאוריה האקוסטית לבין הטכנולוגיה ותוכנות-מחשב מוזיקליות.

בקורס יש שימוש במחשב לשם סימולציות בתוכנות, מצגות, קישורים רלוונטיים באינטרנט, ניתוחים

ספקטרליים וביצוע עבודת אודיו בסיסית.

 

 
 
 Audio Recording Studio - a Practical Experience 

קורס חובה לתלמידי שנה א' בקומפוזיציה; הקורס פתוח גם כקורס בחירה על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה.

 

הקורס יעסוק בהכרת סביבת אולפן ההקלטות. הקורס יקנה ידע תיאורטי ומעשי הדרוש לשם עבודה באולפן. התלמידים ירכשו ניסיון מעשי בהקלטות באולפן ובאולמות הקונצרטים, בעיבוד ערוצי ההקלטה ובעריכתם באמצעות מחשב.

 

הקורס מכיל שני רכיבים:

           סמסטר א' - למידה עיונית ומעשית בתנאי אולפן/מעבדה.

            סמסטר ב' - התנסות שטח בהקלטות. הסטודנט ילווה הקלטות של קונצרטים במסגרת מפעל המנויים לצד המרצה. מועדי ההתנסות יקבעו על ידי המרצה בתחילת הקורס.

 
 
 Counterpoint - Palestrina Style (A) 

קורס בסיסי בקונטרפונקט שבמרכזו לימוד העקרונות הדקדוקיים והסגנוניים של הפוליפוניה הדו-קולית של המאה ה –16  ויישומם בתרגילי כתיבה. הקורס יכלול גם שירה, נגינה, וניתוח בכיתה של דוגמאות נבחרות מן הספרות הרלוונטית.

 
 
 Instrumentation 

הכרת כלי התזמורת על משפחותיה (יתקיימו הדגמות מעשיות) , הכרת צבעי הצליל המיוחדים במשפחות הכלים השונות (כלי מיתר, נשיפה מעץ, נשיפה ממתכת, כלי הקשה), המנעדים, המפתחות והטרנספוזיציות השונות. הסטודנט ילמד להשתמש בכל האפיונים הנ"ל בדרכו לכתוב לכלים ולתזמורת. כל שעור יסתיים במטלה של כתיבת קטע קצר לכלי שנלמד .

 
 
 Analysis and Composition A 

הקורס עוסק בעקרונות של סטרוקטורות וצורות במוזיקה של המחצית השנייה של המאה ה-18 לפי תורת המוזיקה של התקופה. את הבסיס לקורס מהווים כתבי שני תיאורטיקנים ומלחינים גרמניים של המאה ה-18 - ריפל  (Riepel) וקוך (Koch) . הקורס יחקה לימודי הלחנה של המאה ה-18  בדרך דומה מאד ללימודי הלחנה של מוצרט הצעיר. עבודות מוצרט התלמיד ומטלות שמוצרט המורה נתן לתלמידיו יהיו חלק של הקורס. בענייני הניתוח, הקורס עוקב גם אחרי מונחים ומושגים של המאה ה-18 ובאופן מקביל גם אחרי המושגים הרגילים בהוראת המוזיקה היום שהתפתחו במהלך המאה ה-19 . אחת המטרות של הקורס היא לפתח את הבנת ההבדל בין התפיסה "הפסקית" של המאה ה-18  לבין התפיסה "הספרותית" הרומנטית של המאה ה--19  השולטת עד היום. ההבחנה בין שתי התפיסות אמורה להוביל להערכה מחודשת של המוזיקה הקלאסית. כמו כן, השתחררות מתפיסות "ספרותיות" והפנמת העקרונות "הפסקיות" של המבנה המוזיקלי אמורה לספק למלחין מודרני אחד הכלים החשובים ביותר לבניית היצירה ללא קשר לסגנון מוזיקלי שלה.

 
 
 Computer Aided Composition 

הקורס מקנה בסיס להלחנת מוזיקה אלקטרו-אקוסטית עם דגש על מוזיקה אינטראקטיבית המשלבת בין מבצעים ואלקטרוניקה חיה. ההוראה מתמקדת בשימוש בתוכנה Max/MSP המאפשרת עיבוד צלילם בזמן אמת וכן יצירת ממשקים המחברים בין נגנים ואלקטרוניקה. תוכנות נוספות ילומדו במידת הצורך. בנוסף, הקורס עוסק בהיבטים האסתטיים, התכניים והפרקטיים של הלחנת יצירה אינטראקטיבית, החל מרעיונות ראשוניים וכלה במימוש היצירה.
לצד תרגילים שיינתנו במהלך השנה, התלמידים יתבקשו להלחין יצירה קצרה לכלי/ם או קול/ות ואלקטרוניקה בהנחיית המרצה ובתיאום עם המורה לקומפוזיציה. חלק ניכר מסמסטר ב' יוקדש לעבודות התלמידים ולעבודה בקבוצות קטנות (התלמידים יבחרו את נושאי העבודה בקבוצה בתיאום מראש עם המרצה).

 
 
 Advanced Choir Conducting B 

לימוד מתקדם של ניצוח מקהלה, העמקת השליטה בטכניקות ניצוח שונות, עבודה על רפרטואר מקהלתי מגוון תוך מתן דגש על שיטות עבודה עם מקהלה. לימוד הדרכים לשיפור הביצוע הווקלי והמוסיקלי לרבות אינטונציה, אחידות, דיקציה ושירה בסגנונות שונים. ניצוח על תלמידי הקורס שישמשו כמקהלה, ועל פסנתר שישמש כתזמורת.

 
 
 Solfege and Ear Training 

הקורס עוסק בנושאים הבאים:

א) בפיתוח השמיעה המלודית הן בשירה, הן בזיהוי והן בזיכרון של תבניות מלודיות פשוטות עד מורכבות. ב) הקורס עוסק בפתוח השמיעה ההרמוניות דרך אקורדים ומהלכים הרמוניים בהתפתחותם בספרות המוזיקה.

ג) פתוח הזיהוי והזיכרון הריתמי.

 

 
 
 Harmony for Composers (B) 

קורס המשך להרמוניה א'. הקורס מיועד לתלמידי המגמה לניצוח וקומפוזיציה. תלמידי ביצוע ומוזיקולוגיה בעלי ידע ומיומנות מתאימים יכולים לקחת את הקורס בשילוב עם קורסים מתאימים בניתוח מוזיקלי ובקונטרפונקט כתחליף לקורס "יסודות המרקם והצורה ב'". מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית הפונקציונאלית והתנסות במגוון סגנונות המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ בס וסופרן נתונים ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על היכרות עם מודלים הרמוניים נפוצים, על העמקה בתורת המודולציה ועל הירמון כורלים בסגנון י.ס. באך. כמו כן הקורס יכלול מרכיב מעשי של הרמוניה ליד המקלדת.

 
 
 Counterpoint - Palestrina Style (B) 

קורס המשך לקורס קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I, שבמרכזו לימוד העקרונות הדקדוקיים והסגנוניים של הפוליפוניה התלת-קולית והרב-קולית של המאה ה-16  ויישומם בתרגילי כתיבה.

 
 
 Counterpoint - Bach Style (A) 

הקורס עוסק ביסודות הקונטרפונקט הברוקי ובכתיבה במרקם הבסיסי ביותר של הקונטרפונקט הזה (באס מסופרר בארבעה קולות). מטרת הקורס היא שליטה בניהול ארבעה קולות במסגרת מצומצמת של הבאס המסופרר הגרמני בהדגשת היבטים אסתטיים של הקונטרפונקט. התלמידים אמורים לפתח מחשבה קונטרפונקטית וטעם סגנוני ולהפנים קריטריונים של יופי אשר בהצטלבות של הרמוניה, צליל וקו מלודי. ידונו גם פרטים עדינים של עריגה קונטרפונקטית כגון בחירה והחזקת המפלס הצלילי, שליטה בסיבוב מלודי, פיסוק ובניית הפראזה המוזיקלית באמצעי קונטרפונקט. מתודיקה של הקורס דומה לזאת שהייתה מקובלת בתחילת לימודי הלחנה במאה ה18 וחלק של המטלות יהיו אותן מטלות שתלמידי י.ס.באך היו צריכים להגיש לו. הניסוחים התיאורטיים יהיו קרובים ככל האפשר לאלה של המאה ה18. הסגנון הכורלי של י.ס.באך יהיה נושא לעיון וניתוח כהכנה לקראת הקורס הבא.

 
 
 Analysis and Composition (B) 

 שעור העוסק בניתוח יצירות מתקופות שונות תוך שימת דגש על מציאת קונספציה ואידיאה
בסיסית ומימושה על ידי המלחין בדוגמא הנבחרת.
על פי הנלמד מתבקשים התלמידים מדי כמה שעורים לחבר יצירה הקשורה לנלמד באחת או יותר מן הדוגמאות הנלמדות בשיעור, במטרה ליישם תהליך או מושג הקשור בה או מאפיינים בשפתה המוזיקאלית.

 
 
 Basics of Orchestral Conducting 

מבנה השיעור יכלול השתתפותם של 2 פסנתרנים אשר ינגנו במהלך כל שנת הלימודים בשני פסנתרים כתזמורת וירטואלית. המוזיקה תנוגן מעיבודים שנכתבו ליצירות אלו או ישירות מהפרטיטורה. הסטודנטים ינצחו על שני הפסנתרנים כאילו הם עומדים מול תזמורת. כל הסטודנטים מחויבים להיות נוכחים במהלך כל השיעור.

מעבר לדרישות בתחום המעשי של הניצוח, הסטודנטים ידרשו להיות מוכנים גם על הנושאים הבאים בכל יצירה ברפרטואר הנלמד: הרמוניה, צורה, תזמור, פוליפוניה, סגנון.

 
 
 Orchestra Conducting B 

מבנה השיעור יכלול השתתפותם של 2 פסנתרנים אשר ינגנו במהלך כל שנת הלימודים בשני פסנתרים כתזמורת וירטואלית. המוזיקה תנוגן מעיבודים שנכתבו ליצירות אלו או ישירות מהפרטיטורה. הסטודנטים ינצחו על שני הפסנתרנים כאילו הם עומדים מול תזמורת. כ לסטודנט מקבל זמן אישי על הפודיום באופן שווה במהלך מסגרת השיעור. כל הסטודנטים מחויבים להיות נוכחים במהלך כל השיעור.

מעבר לדרישות בתחום המעשי של הניצוח, הסטודנטים ידרשו להיות מוכנים גם על הנושאים הבאים בכל יצירה ברפרטואר הנלמד: הרמוניה, צורה, תזמור, פוליפוניה, סגנון.

 
 
 Score Reading A 

מטרת הקורס לתת לתלמיד כלים וניסיון בהתאמת יצירות רב-קוליות סימפוניות, מקהלתיות וקאמריות לביצוע לפסנתר. הקורס חושף התלמיד לתהליך ההתפתחות של שפות וז'אנרים מוסיקליים מתקופת הרנסנס ועד ימינו. העבודה בקורס מעשית ולכן שליטה בפסנתר הינה תנאי חשוב להשתתפות בקורס.
 

 
 
 Orchestration (A) 

הקניית יסודות הכתיבה לתזמורת. תרגול פיתוח הצד היצירתי של הסטודנט בראשית הדרך של תזמור יצירה תזמורתית. הסטודנט יכיר את אופייני צבע הצליל המיוחדים של כל כלי וכלי ומגבלותיו בתזמורת. הסטודנט ידע להשתמש בכל האפיונים הנ"ל בתזמורן של מנגינות פשוטות, שירי עם, יצירות אומנות על סוגיהן השונות. כל שיעור יסתיים במטלה של תזמור קטעים קצרים, מהפשוטים ביותר לפסנתר, דרך רביעיית המיתרים, כלי הנשיפה מעץ, כלי הנשיפה ממתכת ועד הרכב תזמורת מוצרט וראשית הרומנטיקה.

 
 
 Choral Conducting - Advanced Level C 

לימוד מתקדם של ניצוח מקהלה, העמקת השליטה בטכניקות ניצוח שונות, עבודה על רפרטואר מקהלתי מגוון תוך מתן דגש על שיטות עבודה עם מקהלה. לימוד הדרכים לשיפור הביצוע הווקלי והמוסיקלי לרבות אינטונציה, אחידות, דיקציה ושירה בסגנונות שונים. ניצוח על תלמידי הקורס שישמשו כמקהלה, ועל פסנתר שישמש כתזמורת.

 
 
 Ear Training 

הקורס מהווה קורס המשך לשנים א' וב'.
הקורס מתמקד בפיתוח שמיעה במסגרת סגנונות מרומנטיקה ועד המאה ה-20, כולל מוזיקה א-טונאלית, סריאלית, ומוזיקה בי-טונאלית. הקורס מבסס את הזיכרון לגובה הצלילים באוקטבות השונות וזאת במסגרת מרקמים חד קוליים ועד רב קוליים, המושמעים בהרכבים שונים כמו קוורטטים, קווינטטים, אנסמבלים ומוזיקה תזמורתית.

 
 
 Counterpoint - Bach Style (B) 

קורס המשך של הקונטרפונקט בסגנון באך. הקורס עוסק בסגנון קנציונלי ויסודות של stylus luxurians.

הקניית יכולת לכתיבת מוזיקה ווקאלית בסגנון קנציונלי מפותח (דוגמת כורלים של י.ס.באך) ופיתוח יכולת להשתמש ב-stylus luxurians בהלחנה לכלים. כמו כן ידונו עקרונות המבנה בהלחנה בארוקית.

 


 

 
 
 Analysis and Composition (c) 

שיעור העוסק בניתוח יצירות מתקופות שונות תוך שימת דגש על  מציאת קונספציה ואידיאה בסיסית ומימושה על ידי המלחין בדוגמא הנבחרת. הקורס יתמקד בארבעה צירי התמודדות עם משא המסורת המוזיקלית – השימוש בפוליפוניה אחרי הבארוק, היחס למוזיקה היסטורית ושימוש באיקוניות שלה כאמצעי אמנותי, המסע האמנותי אל מאפייניו האקוסטיים של הצליל ומערכת היחסים המורכבת והמתמשכת בין טקסט ומוזיקה. היצירות יידונו בהקשר של אחד מארבעת הנושאים אך גם בהקשרים מוזיקליים כלליים יותר.

 

 
 
 Advanced Orchestral Conducting(C) 

ביסוס עקרונות ושפת הניצוח. הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח ולממש פרטיטורה תזמורתית בסיום תהליך 3 שנות לימודים. שפת גוף נוחה בעלת ביטוי רהוט, אישיות כריזמטית, וכמובן – מוזיקליות.
מטרת הקורס היא להביא את התלמידים להיות ראויים ומוכנים מכל הבחינות לעמוד מול תזמורת: קריאת פרטיטורות ליד הפסנתר וללא פסנתר, שפת גוף, למידה בע"פ של פרטיטורות, שמיעה תזמורתית, שפות (גרמנית, איטלקית וצרפתית בסיסית) וכד'.

 
 
 Score Reading B 

זהו קורס המשך לקריאת פרטיטורות I אשר חושף את התלמיד ליצירות רב-קוליות ותזמורתיות מהתקופה הרומנטית ועד ימינו אנו. העבודה בקורס הינה מעשית ולכן שליטה בפסנתר הינה תנאי הכרחי להשתתפות בקורס.

 
 
 Orchestration (B) 

הרחבה והעמקה נוספים של הקורס תזמור ג'. עידוד פתוח סגנון תזמור אישי של הסטודנט. כל שעור יסתיים במטלת כתיבת תזמור קטע קצר .

 
 
 Choral Conducting - Advanced Level D 

לימוד מתקדם של ניצוח מקהלה, העמקת השליטה בטכניקות ניצוח שונות, עבודה על רפרטואר מקהלתי מגוון תוך מתן דגש על שיטות עבודה עם מקהלה. לימוד הדרכים לשיפור הביצוע הווקלי והמוסיקלי לרבות אינטונציה, אחידות, דיקציה ושירה בסגנונות שונים. ניצוח על תלמידי הקורס שישמשו כמקהלה, ועל פסנתר שישמש כתזמורת.

 
 
 Counterpoint - Bach Style (C) 

קורס המשך. הקורס עוסק בהעמקה של שליטה על טכניקות של קונטרפונקט. מטרת הקורס היא לפתח יכולת להשתמש באימיטציה כאחת הטכניקות המפותחות ביותר בהלחנה וגם להקנות יכולת לכתוב יצירות שלמות המבוססות על טכניקות הפוגה.

 
 
 Advanced Orchestral Conducting (D) 
ביסוס עקרונות ושפת הניצוח. הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח ולממש פרטיטורה תזמורתית בסיום תהליך 3 שנות לימודים. שפת גוף נוחה בעלת ביטוי רהוט, אישיות כריזמטית, וכמובן – מוזיקליות.
מטרת הקורס היא להביא את התלמידים להיות ראויים ומוכנים מכל הבחינות לעמוד מול תזמורת: קריאת פרטיטורות ליד הפסנתר וללא פסנתר, שפת גוף, למידה בע"פ של פרטיטורות, שמיעה תזמורתית, שפות (גרמנית, איטלקית וצרפתית בסיסית) וכד'.
 
 
 Advanced Orchestra Conducting B 
הרפרטואר לתלמידי הניצוח המתקדמים במהלך שנתיים (שנה ג׳ ושנה ד׳) של לימודי ניצוח לתואר ראשון וכן לתלמידים לתואר שני כולל את מיטב הרפרטואר הסימפוני מהתקופה הקלאסית, דרך התקופה הרומנטית והאימפרסיוניזם הצרפתי - ועד המאה ה- 20 וה- 21 (פרטים בהמשך).
 
 
 History of Music - Middle Ages and Renaissance 

בקורס נכיר את התפתחות הסגנונות המוזיקליים, מושגי התקינות והיעדים האסתטיים של המוזיקה מיון העתיקה ועד סוף המאה החמש עשרה.

 
 
 History of Music- Baroque 

הקורס סוקר את המוזיקה באיטליה, צרפת, אנגליה וגרמניה בשנים 1550-1750, תוך התייחסות רחבה לעקרונות האסתטיים שאפיינו את תקופת הבארוק

 
 
 Score Reading 

הקורס מכין לקראת קריאת פרטיטורות תזמורתיות, קאמריות ווקאליות על הפסנתר. הקורס יכלול תרגילי הכנה בקריאת פרטיטורות וכתיבה של טרנסקריפציות פשוטות לפסנתר.

 
 
 Ear Training and Solfege (A) 

הקורס עוסק ב-
א. בפתוח השמיעה המלודית: הן בשירה הן בזיהוי הן בהכתבות והן בזיכרון של תבניות מלודיות פשוטות עד מורכבות.
ב. הקורס עוסק בפתוח השמיעה ההרמונית דרך זיהוי והכתבת אקורדים ומהלכים הרמוניים דרך התפתחותם בספרות המוסיקה.
ג. פתח הזיהוי והזיכרון הריתמי.

 
 
 Introduction to Music Analysis (A) 

מהו ניתוח מוזיקאלי? מה הוא מנסה לתאר או להסביר? מהן השאלות עליהן הוא מנסה לענות? באילו כלים הוא משתמש כדי לענות על שאלות אלו? באילו אופנים הוא עשוי לעזור למוזיקאי, לחוקר מוזיקה, ולכל מאזין המנסה להבין כיצד יצירה מוזיקאלית ״עובדת״?

בקורס נעסוק בשאלות יסוד אלו באמצעות ניתוח של יצירות נבחרות במנעד סגנוני ותקופתי רחב (כולל יצירות שיוצעו על ידי הסטודנטים ותרגילים שיולחנו על ידיהם).  אף שבמסגרת הקורס נעסוק בניתוח הרמוני, צורני וסגנוני, אין זה קורס שיטתי בתורת הצורות או בניתוח הרמוני (נושאים הנלמדים במסגרות אחרות בביה״ס), אלא סדנא שתנסה להציג סוגיות מרכזיות בניתוח מוזיקאלי בעזרת דיון ביצירות ספציפיות.

 
 
 Musicologies 

מטרת הקורס היא לחשוף בפני התלמידים את המגוון הרחב של אופני החשיבה, הפרשנות והמתודולוגיה של תחום המחקר המוזיקולוגי. השאיפה היא לפתח הקשבה רגישה, ליצור שיח מקורי ולעודד מחקר וכתיבה ביקורתיים ויצירתיים אודות מוזיקה. תחום המוזיקולוגיה משתנה במהירות, הקורס יפרוש מדגם מייצג של תתי התחומים המסורתיים והחדשים על המתודולגיות החדשות שלהם, על נקודות המוצא השונות ומגוון התובנות שהם מציעים. על כל היבטיה, המוזיקולוגיה תרה אחר תובנות משמעותיות, מקוריות ומרתקות.

 

 
 
 History of Music - The Classical Period, Romanticism 

הסקירה תהיה מסע אינטנסיבי ומהיר דרך נקודות ציון עיקריות בהיסטוריה ואסתטיקה של המוזיקה האמנותית המערבית מאמצע המאה השמונה-עשרה ועד לתחילת המאה העשרים, מק. פ. ע באך עד מאהלר. מטרת הקורס היא הצגת הרעיונות והמושגים האסתטיים המרכזיים של המוזיקה הקלאסית והרומנטית מחד, ודיון במוסיקה עצמה מאידך. מדי חודש נקדיש שיעור לתרבות מוזיקלית חוץ מערבית.

 
 
 Music, Society, and Auditory Culture 

קורס זה מציג מסורות מוזיקליות נבחרות מרחבי העולם. נחקור את האופן שבו מסורות מוזיקליות אלה מעוצבות על ידי ומעצבות את המסגרות התרבותיות שבהן הן מבוצעות. ננתח ונשווה כיצד צורות של האזנה למוזיקה, מערכות תאורטיות, ופרקטיקות ביצוע שונות משקפים משמעויות נקודות מבט תרבותיות שונות.

 
 
 Ear Training and Solfege (B) 

הקורס עוסק בפיתוח שמיעה הרמונית של ספטאקורדים והיפוכיהם, קלסתרים, קורטיאליים במהלכים הרמוניים עם דומיננטיות שניוניות ואקורדים גיאוגרפיים. שירת קטעים דיאטוניים וכרומטיים במפתחות סול, פה ודו (כולל יצירות מתוך הספרות המוזיקלית), הכתבות בקול אחד ובשני קולות עם מודולציות. פיתוח מיומנות הקצב בניצוח והקשה של תבניות קצב במשקלים פשוטים ומורכבים.

 
 
 Stravinsky and His World 

הקורס מוקדש ללימוד המוזיקה של המלחין הדגול איגור סטרווינסקי בקונטקסט ההיסטורי והסגנוני של המאה  ה-20. יצירות המלחין מתחלקת לשלוש תקופות שונות בסגנונן: התקופה הרוסית, התקופה הניאו-קלאסית והתקופה המודרנית.

 
 
 Introduction to Musical Perception and Cognition 

השיעור יציג נושאים, שאלות יסוד ושיטות מחקר מרכזיות  במחקר  האמפירי של תפיסה וקוגניציה במוסיקה. בין  הנושאים: תפיסת מרכיבי  המוסיקה, תפיסת המבנה המוסיקאלי, מוסיקה ושפה, מוסיקה ומוח, מוסיקה ורגש, ומוסיקה וקשרים בין החושים.

 
 
 Music. Text 

הקורס עוסק בקשרים בין צלילים ומילים מזוויות רבות ומגוונות: יצירות מוזיקליות הכוללות מילים,  יצירות הבנויות על תוכנית מילולית, על דימויים, או על רעיון, מוזיקה דרמטית או תיאטרלית בה דמויות דוברות, חושבות, ומביעות עצמן במוזיקה ובמילים ויצירות בהן המילים קיימות ברקע אך דמומות ואינן נשמעות, יצירות הניגשות לטקסט כחומר מצלולי וכאלמנט סינטקטי. בנוסף עוסק הקורס בקשר אחר שמוזיקה מקיימת עם מילים. קשר בו מילים משמשות להסבר ופרוש המוזיקה וככזו מהווה את אופני המחשבה והמחקר אודות מוזיקה.

 
 
 Art Music in Israel 

במסגרת הקורס יילמדו הסגנונות העיקריים במוזיקה האמנותית בישראל במאה העשרים דרך סקירה היסטורית, ניתוח יצירות והכרה לעומק של טכניקות הלחנה מרכזיות. יועלו לדיון סוגיות כגון מקומה של המוזיקה האמנותית בתרבות הישראלית, התפתחות המוזיקה בישראל אל מול התפתחויות מקבילות בעולם המערבי, והשתקפות סוגיות חברתיות, היסטוריות ופוליטיות ביצירה המוזיקלית בארץ.

 
 
 Music and Philosophy 

הסמינר יתמקד באופני חשיבה מתחום הפילוסופיה. הכוונה לחשוף את הסטודנטים לאופנים בהם תחומי המוסיקולוגיה המשיקים לאסתטיקה, דנים במוסיקה; ולאופנים בהם מוסיקה נתפסת בטקסטים פילוסופיים יצוגיים. המטרה היא לפתח דרכי הקשבה והאזנה חדשים, כמו גם להעמיק את השיח אודות מוסיקה ולעודד כתיבה ביקורתית ויצירתית אודות מגוון מוסיקות תוך נגיעה בהמשגותיה השונות.

חשוב להדגיש שנקודת המוצא לדיון היא מוסיקולוגית ולא פילוסופית.

השיעור מאורגן על פי נושאים, ולא באופן כרונולוגי. מטרת הסמינר איננה לבנות תמונה הסטורית של הקשרים בין מוסיקה ופילוסופיה או של פילוסופיה של המוסיקה.

 
 
 Beethoven's Variations 

ננתח יצירות ופרקים שכתב בטהובן במבנה של נושא ווריאציות. נבחן כיצד השתמש בטהובן במגבלות המבניות של צורה מוזיקאלית זו ככלי לפיתוח אמצעים מוזיקאליים-הבעתיים, וכיצד השתנתה גישתו לצורה זו ולאפשרויותיה במהלך חייו. במחצית השנייה של הסמסטר נתמקד בנושאים ספציפיים שייבחרו על ידי התלמידים.

 
 
 Music and Psychedelia:culture and Cognition (A) 

בתרבות המערבית של הדורות האחרונים, כמו גם בתרבויות חוץ-מערביות, מוזיקה היא חלק מרכזי מן ההתנסות הפסיכדלית. בקורס זה ננסה להבין מה מקומה של מוזיקה בהתנסויות אלו משתי נקודות מבט דיסציפלינריות משלימות: חברתית-תרבותית ותפיסתית-קוגניטיבית. 

 
 
 Music and Psychedelia:culture and Cognition -Part b 

זהו סמינריון המשך לקורס ״מוזיקה ופסיכדליה: תרבות וקוגניציה״, שהתקיים בסמסטר א׳, והקבלה אליו מותנית בהשתתפות בקורס זה או באישור המרצים. בסמינר נבחן לעמקן סוגיות מחקריות הנוגעות לקשרי מוזיקה ופסיכדליה, מהיבטים קוגניטיביים, חברתיים-תרבותיים, היסטוריים או מוזיקאליים-מבניים. במידת האפשר נתכנן ונבצע ניסויים ומחקרי שדה הבוחנים כמה מסוגיות אלו.  הנושאים הספציפיים שיידונו בסמינריון ייקבעו בתחילת הסמסטר במשותף על ידי תלמידי ומרצי הקורס. בסמינריון יתארחו חוקרים, מוזיקאים ופסיכונאוטים בולטים הפועלים בישראל ומחוצה לה (רשימת האורחים ותאריכי ההרצאות יתפרסמו בחופשת הסמסטר).

 
 
 American Musical Theater, 1900-1990 

הקורס יועבר באנגלית, למידע אנא פנה לסילבוס באנגלית.

 
 
 Introduction to Improvised Music 

הקורס יועבר באנגלית, לקבלת מידע אנא פנה למערכת הסילבוס באנגלית.

 
 
 Essence of Opera 

השיעור עוסק בתמורות במדיום האופרה ובביטוייה המגוונים בימינו. כיצד מבינים אופרה כיום, כיצד מאזינים לה, למה מאזינים, מהן הסוגיות המתעוררות כשאנו צופים באופרה, מהו היחס בין הצד האקוסטי, הטקסטואלי והויזואלי, כיצד משפיעה הטכנולוגיה על המדיום, מהו היחס בין הרפרטואר הקאנוני לבין יצירות שהן אנטי אופרה, פוסט אופרה או מטה אופרה. נשאל כיצד אופרההומרה לתיאטרון, מיצג, תערוכה וכו׳. בקורס נתוודע למחקרים עדכניים וליצירות המאתגרות את מושג המדיום האופראי.

 

 
 
 Writing Academic Research 

קורס ייעודי לתלמידים הלומדים לקראת תארים מתקדמים (תואר שני ושלישי. פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים ע׳פ אישור מרצה). הקורס מקנה כישורי קריאה כתיבה ומחקר מתקדמים באמצעות קריאה ביקורתית וחשיפה למתודולוגיות מחקר מגוונות. המטרה להכין את התלמיד לכתיבת תזה במוזיקולוגיה. הקורס אינטנסיבי ומחייב קריאה והגשת מטלות כתיבה. נפתח כלים ביקורתיים ורגישויות מחקריות, וסביבו תרוכז ההאזנה, הקריאה והכתיבה. בסיום הסמסטר נערוך כנס בו יוצגו תוצאות מחקרם של הסטודנטים.

 
 
 The Musical Idea:motive to Narrative 

מהו רעיון מוזיקאלי? מהם מרכיביו  - מרווחים, מקצבים, או שמא מרכיבים אחרים לגמרי? כיצד הוא עשוי לשמש בסיס למבנה, התפתחות והבעה במוזיקה? ואולי רעיון מוזיקאלי אינו תבנית מוטיבית, אלא דווקא נראטיב –״סיפור״ מוזיקאלי מופשט המניע את היצירה? במה שונים אלו מאלו מודלים לניתוח מוטיבים, נושדאים, ורעיונות מוזיקאליים, מהם יתרונותיהם ומגבלותיהם,  ומה אנו, כמוזיקאים, חוקרים ומאזינים, עשויים להפיק מהם? הסמינר ידון בסוגיות אלו, כשהוא פותח בדיון בבעיות מתודולוגיות בניתוח מוטיבי ותמאטי וממשיך בהצגה של כמה גישות מרכזיות לניתוח כזה והדגמת יישומן בניתוח של מוזיקה מערבית טונאלית ופוסט-טונאלית.

 
 
 Composing a Minority:american Classical Music and Its Others 

הקורס יועבר באנגלית, לקבלת מידע נא פנה למערכת הסילבוס באנגלית.

 
לא קיימת תיקייה עבור סילבוסים של יחידה 0846, נא לפנות לפקולטה.
 
 Sounding the City: Musical and Architectural Interventions in the Urban Margin 

קורס בינתחומי ראשון מסוגו המשלב מוזיקה, טכנולוגיה וארכיטקטורה, בשיתוף עם תכנית מתחברים + למעורבות בקהילה. מטרת הקורס היא הארה תיאורטית ומעשית של חללים הממוקמים בשוליים החברתיים והכלכליים של העיר באמצעות התערבות אומנותית-מרחבית המתמקדת בקול ומוזיקה כסוכנים של שינוי עירוני. נעסוק בתפקידם הכפול של אמנות ומוזיקה: מחד, כביטוי לפוליטיקה מתנגדת המעניקה ״קול״ למגוון אוכלוסיות בשוליים העירוניים, ומאידך כקטליזטור של תהליכי פיתוח וג'נטריפיקציה העלולים להדיר את אותן אוכלוסיות. על מנת לבחון תהליכים מורכבים אלו, יוקדש הקורס לדיון תיאורטי רב תחומי והרצאות אורח, למחקר שטח וליצירה. נקדיש חלק מרכזי בקורס לעבודה מעשית, בה נכשיר חלל בדרום תל אביב כמרכז תרבות, ניצור מיצבים אדריכליים וקומפוזיציות מוזיקליות מבוססות מקום, תוך דיאלוג עם תושבי דרום תל אביב על תפקידם של מרחבים אלו וחשיבותם בעבור קהילות שונות.