שנה"ל תשע"ט

 
 Advanced Production Management 

הקורס יעסוק בסוגיות מתקדמות בהפקה מתוך תפיסת התהליך ההפקתי כעבודת צוות. דרך הפריזמה של שלושת התפקידים: עוזר הבמאי, מפיק ומנהל ההצגה, יוצגו כל שלבי העבודה של הצגת תיאטרון ויידונו תחומי האחריות ואפני ההתנהלות של כל אחד מתפקידים אלה.

 
 
 Lorca: Drama, Poetry, Social struggle 

מעבר לערכה התיאטרוני וסגנונה הייחודי של היצירה הדרמטית של לורקה, היא ספוגה מסרים אקזיסטנציאליסטיים בהקשר למיקומו של האדם עלי אדמות ביחס לכוח העליון ותכתיביו, ומסרים חברתיים בהקשר לדמות "האחר" כפי שנקבעה בספרד של העשורים הראשוניים של המאה ה-20. בקורס זה יידונו מחזותיו של לורקה ומעט משיריו ברקע ההגות המודרנית של התקופה וביחס למצבה החברתי והפוליטי של ספרד, לרבות השתלבותו האישית והמשפחתית של האמן בסביבתו.

 
 
 Bertolt Brecht: Drama, Theory, Theatre 

מעטים הטביעו חותם כה עמוק על התיאטרון המודרני כפי שעשה ברטולט ברכט. ערכו כיוצר וכתיאורטיקן גלום לא רק בערך ה'חיובי' של תורתו – גישתו החדשנית לכתיבה דרמטית, בימוי ומשחק – אלא גם בערך ה'שוללני' שלה. ברכט לא רק הציג תיזה חדשה (אם כי לא לגמרי מקורית) על אמנות התיאטרון, אלא גם התייצב כאנטיתזה לקיים וחתר תחת מוסכמות התיאטרון של תקופתו, מתוך הנחה כי התיאטרון הדרמטי ה"אריסטוטלי" (המבוסס על העקרונות שניסח אריסטו בפואטיקה) מנותק מהבעיות של הקיום האנושי בעידן המודרני. נאמן לתפיסתו שהתיאטרון צריך לכונן גישה חדשה, ביקורתית, אל החיים, ברכט שלל את עקרונות היסוד של האסתטיקה ה"אריסטוטלית", ובמיוחד את מושג הקתרזיס, בו הוא ראה מנגנון תיאטרוני שאמנם מקנה לקהל הנאה, אך לא חוויה אמיתית של לימוד. הוא עצמו חתר ליצור תיאטרון אשר יציג את פרצופה האמיתי של החברה ויעודד את הקהל לקחת חלק במאבק לשינויה.

בקורס נבחן כמה היבטים מרכזיים בתורתו של ברכט, באמצעות עיון בשירתו, מחזותיו וכתביו התיאורטיים.

 
 
 Dramaturgy, Program Writing, and Theatre Events 

בשיעור זה נעסוק בהכנת, עריכת ואוצרות של חומרים כתובים ומפגשים הנלווים להצגות תיאטרון: כתיבת תכנייה להצגות ועריכת מפגשי תיאטרון הקשורים להצגות. מקרי המבחן הממשיים עליהם נתנסה יהיו הצגות תיאטרון האוניברסיטה המועלות לאורך שנת הלימודים. תלמידי הקורס יתכננו מפגשי עיון בנושאים הקשורים למחזות, מחזאים/יות, ולהצגות שהחוג מעלה ויהיו אחראים על תכנון, עיצוב וכתיבת התכניות של ההצגות. במסגרת הקורס נלמד כיצד הדברים הללו נעשים בתיאטרון המקצועי בארץ ובעולם, נלמד כיצד עורכים וכותבים תכנייה לתיאטרון, ונעסוק ביצירות המועלות ובהקשרים הרעיוניים והתרבותיים הרלוונטיים להם. כמו כן השיעור יעסוק בתהליכי דרמטורגיה והכנה לצפייה.

 
 
 Acting C 

במהלך הקורס נעבוד על סצנות מתוך מחזות מאת טנסי וויליאמס וארתור מילר. הקורס יתמקד בעבודה על חלוקה של הטקסט למהלכים ובתרגום לאופן שבו יבוצע כל מהלך. כמו כן נעבוד בטכניקות של פיתוח הקשר שבין הדמיון והדימוי  לעבודה המשחקית.

 
 
 Physical Theatre 

הקורס יעסוק במיומנויות של תיאטרון פיזי תוך יחסי טקסט-מוזיקה-תנועה-חלל. תנועה כבסיס לפעולה הדרמטית, פיתוח כושר הדמיון הפיזי והמילולי בשילוב טכניקות של אימפרוביזציה בחלל ריק. נבחן את הגוף ככלי ביטוי מרכזי לרעיונות, מחשבות, רגשות, חוויות, סיפורים לכדי יצירת עולם פנימי וחיצוני.  

 
 
 Work and Creation in Progress of the Director 

הקורס השנתי מיועד לסטודנטים שרוצים להיות בימאים. הקורס מבוסס על ידיעה ראשונית של הסטודנטים ואינו מיועד לסטודנטים שמתחילים לימודי בימוי. הקורס מבוסס על תפיסת עולם לפיה בימוי הוא דרך חיים ולא רק מקצוע פונקציונאלי במערך התיאטרוני הקיים.  הבימוי כאמנות ודרך חיים מחייב הבנה  במדיום באשר לעבודת הבימוי בתהליך החזרות, אך גם נקיטת עמדה   באשר לסביבת העבודה-

הקורס הסימסטריאלי מיועד לסטודנטים למשחק שנה ג. במהלך הקורס נלווה את עבודת הבימאי על כל שלביה ועל כל שותפיה. בסימסטר הראשון נעסוק בהתהוות ספר הבימוי ובסימסטר השני יעבדו הבימאים עם הסטודנטים למשחק. במהלך השנה יתבקשו הסטודנטים להראות סצינות בעבודה –על פי בחירת מחזה ובתיאום עם המרצה. בסוף השנה –פרזנטציה סופית.

 
 
 Storytelling Theatre 

תהליכי יצירה אישית וקבוצתית סביב טקסטים סיפוריים ודוקומנטריים. המעבדה תכוון לעבודה אישית על סיפור ולפיתוח עבודה קבוצתית ליצירת קטעי תיאטרון-סיפור, דרך טכניקות שחותרות לחיפוש אחר הקול המספר האישי,  עבודה על  זהויות ונקודות מבט מתחלפות של מספר הסיפור, יצירת מתחים בין טקסט סיפורי לפעולה דרמטית, ובניית העולם המוחשי של הסיפור דרך טרנספורמציות של דמות-מקום-זמן.

 
 
 Movement 

מטרת הקורס - האימון הגופני של השחקן, כולל מיומנויות תנועה בסיסיות, סטים של תרגילים פיסיים, מיומנויות למידה במה מיוחדות.

בסמסטר הזה עם אימפרוביזציה, מחול עכשווי, וערכות פיתוח של תרגילים, נחקור את העקרונות הבסיסיים של תנועת גוף ולהרחיב יכולות תנועה.

 
 
 Fundamentals of Acting 

השיעור יעסוק במיומנויות  של ביצוע בתחום המשחק ויבסס את התשתית של מושגי היסוד שעליהם נבנית עבודת השחקן. הסמסטר הראשון  יוקדש לשיעורי משחק מעשיים, בהם תיבנה טרמינולוגיה מקצועית.  הסמסטר השני יוקדש לפיתוח של עבודה מעשית בקבוצות.

 
 
 Uncovering the Voice and Vocal Practices 

גילוי, מחקר והקניית כלים בסיסיים לתרגול קולי, בגישת "הדרך לגילוי הקול".

הסטודנטים יתאמנו בסדרות תרגילים קוליים, איתם יוכלו לעבוד ולהתפתח בתהליכי היצירה והביצוע השונים.

השיעורים יכללו תרגול מעשי לצד הסבר תיאורטי על מבנה הקול, הלרינקס, הלוע, תעלות השמע, מערכת הנשימה, השרירים, מערכת השלד ועוד.

 
 
 The Art of Speech 

הקורס יתמקד בהכרת הקול והדבור על מרכיביו ככלי וכאמצעי מוביל עבור השחקן, הן בידע תיאורטי והן באימון מעשי. הבנת הזיקה בין צורה ותוכן תוך פיתוח מיומנויות תעשה על בסיס עבודה על טקסטים תיאטרליים ופואטיים. השיעורים יכללו פגישות אישיות.

 
 
 Scene Work 

ביצוע סצנות נבחרות, תוך הקניית עקרונות להפקת נתוני משחק פעילים מטקסט המחזה: אפיון דמות (מניעים, תבניות פעולה, תכונות פיסיות), משמעות החלל עבור הדמות, מטפורות בימתיות, ודגש מיוחד על  פענוח והרחבת היכולת לביצוע פעולות דיבור.

 
 
 Vocal Expression :speaking and Singing 

כל אחד מן המשתתפים יחקור וירחיב את יכולת ההבעה הקולית שלו בדיבור ובשירה, מן ההיבט הפיזיולוגי – עבודת הגוף, האינטלקטואלי – ההבנה, תוך לימוד חלקם והפעלתם של הרגש והדמיון. 

 
 
 From the Documentary- to the Performance 

הקורס מיועד לסטודנטים שרוצים להיות בימאים, שנה א'  תואר ראשון.

הסטודנטים יתבקשו לתחקיר שבסיומו יבחרו צילום דוקומנטרי. במהלך השנה יעבדו על פיענוח הצילום, יזהו סיטואציה דרמטית- יזהו יחסי דמויות, קונפליקט, סיפור שעומד מאחורי התמונה (אמיתי ומומצא), ויציגו את הסצנה שנולדה מהתמונה.

הקורס אינו תלוי מחזה, אלא מתמקד באלמנטים התיאטרונים של התמונה והיכרות עם הכלים התיאטרונים שאינם תלויי טקסט.

 
 
 Voice 

הקורס יהווה עבודה רוחבית לקראת ערב ההפקה המוזיקלית של שנה ב׳   

התרגול יתקיים בצורה פרטנית לצד שיעורים משותפים.

 

 
 
 Speech and Language 

בקורס יעבדו הסטודנטים על הרצאות תוך שהם מנסים להפוך אותן לשלהם, כלומר, כאילו הם כתבו אותן. מטרת הקורס היא הקניית כל הכלים הטכניים הדרושים לשחקן, תוך שימוש בטקסט לא דרמטי, לכאורה. בנוסף, ילמדו הסטודנטים את כללי הדקדוק הבסיסיים הנחוצים לשחקן.

 
 
 Classical Drama and Experimental Theatre in Israel 

בסמינר זה נבדוק את האופן שבו יצירות דרמה מהקלאסיקה העולמית הופכות לחומר גלם עבור יוצרי תיאטרון ישראלי. במרכז הסמינר יעמוד לדיון המושג: "עיבוד"  (adaptation)בניסיון להבין את תהליך ההעברה וההתקה של מחזה מהקלאסיקה העולמית לבמה הישראלית העכשווית. במאים בעלי שם עולמי (יז'י גרוטובסקי, פיטר ברוק, אריאן מנושקין, ריצ'רד שכנר, לי ברואר, תומס אוסטרמאייר, איוו-ואן-הווה ואחרים) חקרו את אמנות התיאטרון ויצרו תיאטרון פורץ דרך ורלוונטי מבחינה סגנונית ואידיאולוגית דווקא תוך הישענות על דרמה קלאסית ומקורות קנוניים. בסמינר זה נעסוק בעיבודים בתיאטרון הרפרטוארי ובתיאטרון הניסיוני בישראל למחזאות קלאסית ומקורות קנוניים. הקורס יעסוק באופן משולב בסוגיות של מחקר היסטוריוגרפי בתיאטרון, יוצרים בולטים בתיאטרון הישראלי, עיבודים תיאטרוניים, תהליכי התקה, תרגום ומפגש בין-תרבותי (intercultural theatre), ובקשרים בין דרמה קלאסית לבין המציאות הישראלית. הקורס ילווה בצפייה במופעים ובקטעים מתוך המופעים הנדונים ובמפגשים עם יוצרים. העבודות הסמינריוניות של המשתתפים יוכלו לעסוק במגוון רחב של עיבודים תיאטרוניים ישראליים לדרמה קלאסית.

 
 
  

המופע הרפלקסיבי מתבטא בגילויים תיאטרוניים, פרפורמטיביים ואמנותיים המודעים לעצמם, מסתכלים בעצמם במראה כמו נרקיס המיתי, כמו בתיאטרון בתוך תיאטרון. במובן רחב ומרתק, מדובר בממד המהדהד בכל גילוי אמנותי. סמינר זה מציע עיון ביקורתי, המלווה בהמחשות מתיאטרון ומופע ומדיומים נוספים, בצורות ובמובנים של המופע הרפלקסיבי. הסמינר ייבנה סביב שאלות מהותיות הקשורות בתופעת הרפלקסיביות על מנת לספק היכרות מקפת עם תופעה מרכזית זו ולהתוודע אליה כסוגיה.

 
 
 Artistic speech for actors 

נחקור את קולו/קולה של הסטודנט/ית, תוך שאיפה להביאו למצב הראוי לדיבור על במה או להקלטה.

במקביל, נעבוד על טקסטים שונים, תוך שיפור המודעות לפרמטרים השונים שלהם: מרקם, קצב, אינטונציה – המוזיקה של הטקסט.

 
 
 Research of Acting Methods 

הסמינריון מתמקד בחקר פעולת המשחק (( acting) דרך ניתוח טקסטים שונים הדנים בנושא. הנושאים המרכזיים הם: הגישה החברתית למשחק, משחק לעומת לא-משחק, הפרדוקס הפנומנולוגי, חווית המשחק, שיטת סטניסלבסקי וממשיכי דרכו האמריקאים, גישתו של גרוטובסקי, גישתו של ברכט והגישה הקרנבלסקית. כמו כן ידון השיעור בכיוונים חדשים במשחק בתרבות בת זמנינו ובעיקר בצורות חדשות של מופע ותיאטרון פוסטדרמתי.

 
 
 Radical Theatre 

קורס זה סוקר תחנות מרכזיות בצמיחתו של תיאטרון רדיקלי במאה ה-20 - תיאטרון שביקש להשפיע ולשנות את פני המציאות והחברה - למן האוונגרד של ראשית המאה ועד לתיאטרונים האלטרנטיביים בארה"ב בשנות ה-60. נסיים בשאלה, מדוע נעלם התיאטרון הרדיקלי?

 
 
 Comedy: Drama, Theory, Interpretation 

המונח "קומדיה" נמצא בשימוש כבר אלפי שנים, אולם במהלך ההיסטוריה חלו שינויים רבים באופי המחזות הנכללים בקטגוריה זו, ובימינו הוא אינו פשוט לתיחום והגדרה. בסמינר זה ננסה לברר מה הם מאפייני הקומדיה כסוגה דרמטית, מה מקור הטענה על "מות הקומדיה" והאם הקושי בהגדרתה הוא מאפיין המובנה בזהותה ומתבקש מתוך אופייה.

מטרת הסמינר היא להעמיק ולשכלל את יכולת הקריאה של הסטודנטים בקומדיה. לצורך כך נקרא מחזות קומיים מתקופות שונות וסגנונות שונים בתולדות התיאטרון ונבחן אותם לאור תיאוריות מרכזיות בחקר ההומור והקומדיה. נתעמק בהיבטים המבניים ובאמצעים הקומיים, נעקוב אחר גלגוליהן של דמויות טיפוסיות במסורת הקומדיה ונדון במאפיינים מבדילים בין טיפוסים שונים של קומדיה ובין הקומדיה לסוגות משיקות.

השיעורים ישלבו בין הרצאות פרונטליות לבין תרגילים ודיונים בכיתה.

 
 
 Back Stage: an Introduction to Constructing a Theatre Performance 

קורס מבוא זה יסקור את שדה יצירת התיאטרון המקצועי הישראלי וכן את האלמנטים הטכניים השונים הדרושים להפקת מופע בימתי: מושגי בסיס מקצועיים; עבודת אנשי הביצוע והיצירה השונים; קשרי הגומלין בין המחלקות השונות; תהליכי הפקת הצגת תיאטרון.

הקורס מורכב משני חלקים, השיעור הפרונטאלי שפרטיו מפורטים כאן (2 ש"ס) והשתתפות בהפקות על פי השיבוצים שנקבעים ע"י מפיק התיאטרון ומורה הקורס מר גיא אלון (2 ש"ס).  

 
 
 Back Stage: an Introduction to Constructing a Theatre Performance 

קורס מבוא זה יסקור את שדה יצירת התיאטרון המקצועי הישראלי וכן את האלמנטים הטכניים השונים הדרושים להפקת מופע בימתי: מושגי בסיס מקצועיים; עבודת אנשי הביצוע והיצירה השונים; קשרי הגומלין בין המחלקות השונות; תהליכי הפקת הצגת תיאטרון.

הקורס מורכב משני חלקים, השיעור הפרונטאלי שפרטיו מפורטים כאן (2 ש"ס) והשתתפות בהפקות על פי השיבוצים שנקבעים ע"י מפיק התיאטרון ומורה הקורס מר גיא אלון (2 ש"ס).  

 
 
 Production B: Practice 

קורס זה יפתח כלים מעשיים לעבודת ההפקה ולניהול הצגה החל משלבי התכנון הראשוניים ועד רדת המסך על ההצגה. הקורס יתמקד בעבודתם של עוזרי הבמאי ומנהלי ההצגה כצוות תומך ביצירת מופע אומנותי.  

 
 
 Production B: Practice 

קורס זה יפתח כלים מעשיים לעבודת ההפקה ולניהול הצגה החל משלבי התכנון הראשוניים ועד רדת המסך על ההצגה. הקורס יתמקד בעבודתם של עוזרי הבמאי ומנהלי ההצגה כצוות תומך ביצירת מופע אומנותי.  

הקורס מורכב משני חלקים, השיעור הפרונטאלי שפרטיו מפורטים כאן (2 ש"ס) והשתתפות בהפקות על פי השיבוצים שנקבעים ע"י מפיק התיאטרון ומורה הקורס מר גיא אלון (2 ש"ס).  

 
 
 Shakespeare?s Characters: Acts, Images and Identity Politics 

מחזות שייקספיר עשירים בשפע של מפגשים בין-תרבותיים, חילופי זהויות והתחפשויות, וקונפליקטים בין מניעים אישיים והתדמית הציבורית, שמצביעים על חשיבות סוגיות הזהות ביצירתו ובתרבותו. בסמינר נעסוק בסוגיות אלה ונתמקד בשאלות של גזענות, אנטישמיות ומיזוגניות שייבחנו מפרספקטיבה תרבותית של ראשית העידן המודרני. נתחקה אחר הדרכים בהן עיצוב הדמויות מציג ומייצג את המורכבות התיאטרונית והתרבותית של זהות בהקשר ללאום, גזע, מגדר ומין.

 
 
 Musical Production 

סמסטר זה מוקדש להתכוננות לפרויקט שבסיומו. כל סטודנט יאותגר בשיר סולו ובשירה מקהלתית בקולות. נמשיך את העבודה האינדיבידואלית שהתחלנו בסמסטר א'.

כל אחד מן המשתתפים יחקור וירחיב את יכולת ההבעה הקולית שלו בשירה, מן ההיבט הפיזיולוגי – עבודת הגוף, האינטלקטואלי – ההבנה, תוך לימוד חלקם והפעלתם של הרגש והדמיון. 

 
 
 Myth, Space, Body: Classical Tragedy and Biblical Drama 

המיתוסים המכוננים של התרבות מעצבים את האופנים שבהם אדם מתייחס לעצמו, לזולתו, לחברה שבה הוא חי, ולעולם שבתוכו הוא מתקיים. כאשר מיתוסים אלו הופכים מסיפור לתיאטרון, הם זוכים לפרשנות מחודשת המדגישה דרך הביצוע יסודות כמו גוף, חלל, וקונפליקט דרמטי. כך, נחשפים במיתוס רבדים ומשמעויות המאפשרים למבצעת להתמקם בתוך המיתוס ונגדו; לבחון אותו, לשחק איתו, ולפרק אותו. במהלך הסמינר, נבדוק תהליכים אלו דרך מיתוסים יווניים ותנ"כיים ודרך המחזות שנכתבו בעקבותיהם באתונה הקלאסית ובישראל המודרנית. במקביל, יבחרו הסטודנטים מיתוס שאחריו יעקבו באופן עיוני ומעשי, יחקרו את משמעויותיו וכיצד אפשר לפרש אותו מחדש דרך ביצוע בגוף ובחלל.

 
 
 Directing theater ? Protocols from Courts 

הקורס מיועד לסטודנטים במסלול בימוי שנה ב תואר ראשון והשלמות לקראת תואר שני בימוי.

רק מי שלקח את הקורס "מצילום דוקומנטרי למופע"–יכול לקחת את הקורס הזה.

הסטודנטים יתבקשו לתחקיר שבסיומו יבחרו במשפט שהתקיים במציאות. המשפט יכול להיות מעולמות שונים: אזרחי, פלילי וכ"ד. במהלך הסמסטר הראשון יעבדו על פיענוח הסיטואציה הדרמטית בבית המשפט - יזהו יחסי דמויות, קונפליקט, סיפור שעומד מאחורי  הפרוטוקול (אמיתי ומומצא),יערכו את הפרוטוקולים ויציגו את הסצנה שנולדה מהתחקיר.

הקורס הוא תלוי טקסטים של פרוטוקולים ומתמקד באלמנטים התיאטרונים של המשפט והיכרות עם הכלים התיאטרונים שאינם תלויי מחזה כתוב.

 
 
 The Director's Interpertation - Scenes from Bertolt Brecht 

קורס מעשי - עבודה על סצינות מתוך מחזותיו של ברטולט ברכט. בסמסטר הראשון יעבדו כל הסטודנטים על סצינה נתונה אחת מתוך מחזה של ברכט. אורך הסצינה הוא 5-10 דקות, והיא מאפשרת ליהוק של 3 שחקנים (או 5, בהתאם לפרשנות האישית של כל סטודנט).

כל סטודנט יידרש להציג בתחילת הסמסטר תפיסה דרמטורגית, אישית ומנומקת, של הסצינה, לא כחלק מהמחזה השלם, אלא כאירוע תיאטרלי העומד בפני עצמו. הדגש בעבודה הוא למצוא מגוון רחב ככל האפשר של פרשנויות ותפיסות לטקסט נתון - כל במאי לשיטתו. בהמשך הסמסטר יידרשו הסטודנטים להגיש את הסצינה המבויימת, כולל מרכיבים עיצוביים (חלל, תלבושות, תאורה וסאונד). בכל שיעור יוצגו שתיים-שלוש סצינות. לאחר הצגת הסצינה, יקבל כל סטודנט משוב על העבודה, מהקבוצה ומהמנחה. במידת הצורך, תיתכן גם עבודה על הסצינה במהלך השיעור עצמו. לאחר המשוב בשיעור, ימשיך כל סטודנט בעבודה עצמאית על הסצינה, ויציג אותה בשיעורים נוספים במהלך הסמסטר. לאורך הסמסטר תיבדק ההלימה בין הקונספט הראשוני, לבין התוצאה הבימתית, מתוך הבנה כי תהליך היצירה הוא תהליך דינמי ומתפתח.

בסמסטר השני יתבקש כל סטודנט לבחור מחזה אחד מאת ברכט, ולהציג קונספט של הפקה מלאה של אותו מחזה. בהמשך, יבחר כל סטודנט סצינה ייצוגית מתוך המחזה המלא, ויביים אותה בהתאם לקונספט שהציג. המשך תהליך העבודה, בכיתה ובין השיעורים, יהיה זהה לתהליך בסמסטר הראשון. בסיום הסמסטר יוגשו הסצינות בפרזנטציה למורי הקורס.

 
 
 Movement Performance and Compositon 

הקורס יתמקד בהתנסות ותירגול כלים סומאטיים לפיתוח מודעות אנטומית אצל הסטודנטים, ושימוש בה

תוך שימוש במשקל ובחיבור לחלל, כדרך למציאת חופש תנועתי. יושם גם דגש על דרכי עבודה שונות

בחיפוש אחר הדיאלוג בין הגוף לרגש ולמחשבה, וכיצד השיח הזה יכול לקבל ביטוי בתנועה ולהוות

השראה לתהליכים יצירתיים ולעבודה עם פרפורמרים. כל זה יוביל להתבוננות ולמחקר של קומפוזיציה

ועיצוב של תנועה בחלל ובזמן.

 
 
 Movement for Actors 

הגוף הוא בו זמנית הכלי ואמצעי ההפקה של השחקן. מתוך הכרה בכפילות אינהרנטית זו, נעבוד לפתח טכניקה בעלת מימדים אוניברסאליים ואישיים בכדי להכיר ולתחזק את הגוף, לשכלל אותו, להשתמש בו ולהביע באמצעותו, לרפא אותו, לשלוט בו ולעקוב אחריו, מתוך מטרה  לפתח ולהעמיק את היכולת לשמוע ולכוון את הגוף ולהיות נוכחים בו בהתמדה ולאורך זמן.

באמצעות טכניקות גופניות מגוונות,  ננסח מנגנונים שיאפשרו לזהות מתי "אנחנו בגוף" ונרכוש מפתחות  לנוכחות גופנית מלאה ובעלת עוצמה.

במהלך הקורס נשים דגש על חשיבותו של התרגול העצמי האישי, הבנוי על  חזרה יומיומית על תרגילים קבועים וידועים מראש. כל סטודנט ינסח לעצמו רוטינה אישית בהתאם לצרכיו והעניין הנוכחי שלו בגוף ובמקצוע, ככלי להתפתחות, תחזוקה, חימום לפני הופעה, למחקר ולעבודה על דמות. במהלך השנה נתבונן בתהליך העבודה העצמית, כיצד הוא מעמיק ועובר מודיפיקציות בהתאם לתנאים והצרכים המשתנים.

תוך רכישת ידע שנצבר ממסורות עכשוויות ועתיקות, ממזרח וממערב, באמצעות תרגול מאתגר גופנית ומנטאלית, נחתור לנוע ולפעול מתוך דיוק ושליטה מבלי לאבד מהירות ותנופה,  לקראת היכולת לנוע ולנוח בכוח ובעוצמה.

נחקור וננסה להבין את הגוף כמערכת בעלת חוקיות פנימית קוהרנטית הפועלת בתוך מערכת (העולם החומרי) בהלימה לחוקי הפיזיקה וכיצד והיכן ניתן להתערב ולהשפיע מתוך מטרה לייצר ערנות בו זמנית  של המודעות, המעמיקה כלפי פנים ומתרחבת כלפי חוץ מאין סוף לאין סוף.

 
 
 Acting for Actors and Non-Actors: Between Stanislavski and Boal 

הקורס מציע מעבדת מחקר לשיטות משחק. במהלך הקורס ייבחנו במחקר השוואתי, תיאורטי, אך בעיקר התנסותי-חווייתי, את תופעת המשחק באמצעות שתי שיטות משחק מרכזיות במאה-העשרים.

הקורס ייעמת את הרטוריקה והפרקטיקה של שיטת הלימוד המקובלת לשיטת סטניסלבסקי וממשיכיה, לי שטרסברג ואוטה האגן (Strasberg, Hagen), אל מול שיטות המשחק החברתיות-פוליטיות המתמקדות ב"משחקיות" (Game) שבמרכזן שיטתו של אוגוסטו בואל (Boal) מייסד תאטרון המדוכאים (Theatre of the Oppressed). זרם תיאטרון אקטיביסטי-טיפולי זה הושפע מגישתו התיאורטית והפרקטית למשחק של ברטולט ברכט, ושל ההוגה ואיש החינוך הרדיקלי-ביקורתי פאולו פריירי ((Freire הברזילאי.

הקורס אינו מבקש להכריע בין תפיסות המשחק השונות, אלא מאתגר את משתתפיו לבחון את הנחות היסוד התיאורטיות העומדות בבסיסן ואת הפרקטיקה הנגזרת מהנחות יסוד אלה.

 

 
 
 Improvisation and the fundamentals of acting 

מטרת השיעור לאפשר לסטודנט לפתח כישורי משחק ומיומנויות באופן חווייתי. מבנה השיעור נועד לשחרר את ה"שחקן" מחרדת המשחק והחשיפה ולהתפתח בקצב אישי בסביבת עבודה קבוצתית בטוחה ותומכת.

השיעור יתמקד בפיתוח יכולת חשיבה ותגובה מהירה, ספונטאניות, בטחון עצמי דרך ההתנסות הבימתית לפני קהל, יכולת לפתח דיאלוג וסיטואציה באימפרוביזציה, הבנת מרכיבי הסצנה הדרמתית, כניסה ויציאה מדמות בדיונית, מתן חופש לדמיון היצירתי ועוד.

 
 
 Collaborating processes and the reharsel room 

התמודדויות אתיות ואתגרים בחלל חזרות ובתהליכי יצירה משותפים

כיצד מתמודדים עם האתגרים הבלתי נמנעים שמזמן תהליך יצירתי-אמנותי עמוק המושתת על פרדוקס: בכדי להביא לבמה את עצמנו באמת, על החלקים היפים והטובים שלנו, עלינו להיות חשופים ובמגע עם החלקים הקשים שלנו, אותם אנו עומלים להסתיר בדרך כלל.

הסדנה מאפשרת התמודדות עם דילמות ואתגרים בין-אישיים העולים בעבודת יצירה משותפת, בחדר החזרות ומחוץ לו. כיצד מתמודדים עם מתחים מובנים וסוגיות אתיות בין בעלי תפקידים שונים בהפקת תיאטרון (שחקנים, במאים/ות, מעצבים/ות וכו')? בסדנה נבחן ונתנסה בטכניקות תיאטרוניות לפתרון והתמרת קונפליקטים בשלבים השונים של תהליכי יצירה משותפים.

 הסדנה מיועדת לכל תלמידי התואר השני

 
 
 Theories of Directing 

יוצרים רבים של התיאטרון המערבי המודרני פיתחו לצורך עבודתם תיאוריות לגבי המשחק, העיצוב והבימוי, בהתאם לתפישתם האסתטית והתרבותית את התיאטרון. מטרתו של שיעור זה תהא היכרות עם גוף היצירה של המובילים שבהם.

מטבע הדברים, לאור השפעתם המכרעת על התיאטרון המערבי העכשווי, דגש רב יינתן על התיאוריות העשירות של סטניסלבסקי וברכט, העומדות כשני קטבים בתיאור המפה התיאטרונית, אך לא ייפקד גם מקומם של יוצרים רבים אחרים, כפי שמפורט בנושאי הקורס. בין השאר יעלו שאלות של גוף מול נפש כמרכז היצירה, או שאלות של ייצוג וגילום מול הנטייה של המפנה הפרפורמטיבי לטשטשם, ובעיקר השאלה הקבועה: מהו תיאטרון?

בהתבסס על סקירת הרקע החברתי-תרבותי של כל אחד מהיוצרים, ישלב השיעור בין קריאה בכתביהם עצמם ודיון תיאורטי בה, לבין הדגמות וניתוח של תיעוד יצירותיהם. יידונו האידיאולוגיה ומטרות התיאטרון כפי שרואה אותה כל יוצר, וההשלכות של מטרות אלו על ההיבטים השונים של המופע התיאטרוני, כמו יחסי המופע והקהל, עיצוב החלל, שיטת המשחק ועיצוב הדמות.

במסגרת השיעור יושוו גם התיאוריות השונות, במטרה לחדד את ההבדלים אך גם כדי למצוא את נקודות הדמיון בעמדות המפתח של היוצרים הללו. תידון גם ההשפעה העצומה שיש לתיאטרון הלא-אירופאי על התיאטרון המודרני המערבי, כמו גם מקומן של תיאוריות המשחק והבימוי בתוך זרמים אמנותיים מודרניים כללים.

כן ייבחנו ההשפעות התיאורטיות הללו על הפקות עכשוויות, בעיקר בהתאם למצאי הרפרטוארי המשתנה בתיאטרון הישראלי של שנת הלימודים.

 
 
 Constructing secure and supportive creative environments 

הכרות ויצירת סביבה בטוחה; דיאלוג בתהליכי יצירה משותפים

כיצד הופכת אסופת יוצרים ויוצרות מגוונת והטרוגנית, לקבוצת יצירה בעלת שפה וחזון אמנותיים-תיאטרוניים משותפים? הסדנה מזמינה את הסטודנטים/ות החדשים/ות בחוג להכיר זה את זו ואת הפוטנציאל הגלום בטכניקות תיאטרון שונות ליצירת סביבה דיאלוגית, מאפשרת ובטוחה. בסדנה ייתנסו המשתתפים/ות בטכניקות ובתרגילי תיאטרון שונים, ככלי להעמקת ההיכרות וההומניזציה במפגש עם האחר. הסדנה מציעה תהליך אישי וקבוצתי, בו משמש מדיום התיאטרון כאמצעי יצירתי-אמנותי להיכרות וגיבוש, לקראת שנות הלימוד והיצירה המשותפות בעתיד.

נוכחות חובה בסדנה לכל שנה א' 

 
 
 Dramatic Thinking - From Textual Analysis to Stage Application 

הקורס מיועד לסטודנטים לבימוי, בתואר הראשון.

מטרת הקורס הינה להקנות כלים לניתוח ולפענוח טקסט דרמתי ואופן ישומם במעבר מדיון תיאורטי לעמידה על הבמה. לפיכך נעמוד על ההבדלים העקרוניים שבין קריאת פרוזה, לקריאת טקסט לביצוע בימתי.

בתהליך של אינדוקציה נלמד כיצד לבנות מהלך דרמתי לדמות. מתוך עבודה על מקטעי טקסט קצרים, נקיש על אופן החשיבה הטקטי והאסטרטגי, הנדרש משחקנים ובמאים בעבודתם.

העבודה בשיעור תכלול דיון בעקרונות ניתוח טקסט, שיח קונקרטי על טקסט נבחר ויישום פרקטי.

 
 
 Japanese Acting Techniques and Their Application 

הקורס עוסק בטכניקות, מבנה ואסתטיקה של המשחק והתנועה בתאטרון היפני הקלאסי ויישומם הפוטנציאלי בתאטרון מערבי.  הקורס מחבר שתי גישות למשחק: א) טכניקות משחק ותנועה יפניות ומזרח אסיאניות; ב) גישה חדשה למשחק מערבי שבה המשחק נובע  מדימויים שונים.

הגישה הראשונה מתחילה עם אימון בשתי דיסציפלינות שמפתחות יחד גמישות ויציבות בגוף השחקן: האמנות הסינית של הטאי-צ'י צ'ואן ושיטת סוזוקי היפנית. הטאי-צ'י צ'ואן מפתח יסודות כגון הרפיה, ריכוז וקורלציה,  מחזק את פלג הגוף התחתון, ויוצר איכויות של תנועה קשורה וזורמת. שיטת סוזוקי מחזקת את פלג הגוף התחתון ומפתחת נמרצות בתנועה. בנוסף לאימון התנועתי, התלמידים לומדים את הטכניקות הקוליות של הקבוקי, הנו והקיוגן (שלושת סגנונות המשחק בתאטרון היפני הקלאסי) שעוזרות לתלמיד לרכוש יכולות קוליות מיוחדות ויצירתיות. התלמידים מתרגלים קטעים קוליים אלו בשפת המקור—ביפנית.

הגישה השנייה היא בעלת אוריינטציה מערבית שבה השחקן מתאמן בשימוש באימפולסים דמיוניים ליצירת דמות ומצב, במקום תהליך המבוסס על ניתוח נרטיבי-פסיכולוגיסטי. גישה זו תוכננה כדי לשלב את האלמנטים המיוחדים של משחק יפני מסורתי ועכשווי עם משחק מערבי. התלמיד מפתח את יכולת ההבעה באמצעות שימוש בעבודה פיזית וקולית מדויקת כדי ליצור מומנטים תיאטרליים ייחודיים בעבודה על טקסט. בחלק זה של האימון, כל תלמיד עובד על טקסט של דמות קלסית מערבית. באמצעות עבודה על "מונודרמות" קצרות אלו, כל מרכיבי האימון מתמזגים בעבודתו של התלמיד, ולבסוף בטכניקת המשחק שלו.

 
 
 Research in movement for actors 

מטרת הקורס הוא פיתוח מודעות רחבה לתנועה ולגוף ושכלולם . נהפוך  את הגוף התנועה והתודעה לכלים גמישים וזמינים לעבודת השחקן ולשינוי נוכחותו . הקורס מבוסס על שיעורי מודעות דרך תנועה בשיטת פלדנקרייז (Awareness Through Movement)

 בקורס נחקור את הגוף ותנועה באופן מעשי וסיסטמתי. החל מהיכרות תנועתית שיטתית ומפורטת עם חלקי גוף ועד להרחבת המודעות לדפוסים אישים ואופציות פעולה חדשות. כמו כן נעסוק ביצירה ושינוי דימויי הגוף דרך תנועה והבחנה. נרחיב את הקשב וסוגי ההתבוננות לתנועה ולגוף ולדמיון הסנסומוטורי שמוביל-מגביל ומעצב אותנו. רובד נוסף בשיעורים יעסוק בשימוש באבולוציה תנועתית- מעשית נחזור למרחבי תנועה כתינוקות וכחיות שונות לפתיחת מגוון אפשרויות לפעולה ורגש שנשכחו -נחסמו.

 

 
 
 Speech for Actors 

נחקור את קולו/קולה של הסטודנט/ית, תוך שאיפה להביאו למצב הראוי לדיבור על במה או להקלטה.

במקביל, נעבוד על טקסטים שונים, תוך שיפור המודעות לפרמטרים השונים שלהם: מרקם, קצב, אינטונציה – המוזיקה של הטקסט.

 
 
 Acting in Cinema 

השפה הקולנועית היא שפה אינטימית, וויזואלית, בה המצלמה יוצרת את נקודת המבט לעין של הצופה .הרובד הראליסטי בקולנוע שם במרכזו את מלאכת ליהוק השחקנים לדמויות כרכיב  מהותי בעולם הדימויים האסתטיים והרגשיים של השפה הקולנועית . פניהם של השחקנים הם הנוף האנושי של הסיפור .

 
 
 Introduction to Theatre Research 

תאור הקורס

הקורס ישמש מעין סדנא בסיסית לעבודת הכתיבה האקדמית – עם התמקדות בשדה חקר התיאטרון. לצד היכרות עם הכללים היסודיים של פעולת כתיבה זו, נתמודד גם עם המשמעות שלה עבור הכותבת, הקוראת, והקהילה שבתוכה הפרקטיקה מתבצעת. הסדנא תדרוש הגשת תרגילי כתיבה במהלך הסמסטר אשר בהם נעבוד על התחנות השונות בתהליך הכתיבה האקדמית על מנת לפתח עוד את כישורי הכתיבה של הלומדים.

 
 
 Introduction to Local Theatre 

תאור הקורס

קורס המבוא יבחן את העשייה התיאטרונית המקומית, הישראלית והפלסטינית, מתוך עיון במרכיבי היסוד של אמנות התיאטרון – גוף, חלל וזמן – ובמשמעות החברתית והפוליטית שניתנת לאלו על הבמה. נבחן את התיאטרון כאמנות שפועלת בהקשר של הקהילה הלאומית, שמשחקת עם זהויות, מאשרת ומערערת אותן, וכזירה שעל במתה מכוננים ומפרקים מיתוסים תרבותיים, זיכרונות והיסטוריות. תוך קריאה צמודה של יצירות מפתח בתיאטרון הישראלי והפלסטיני ומיקומן בהקשר ההיסטורי והתיאטרוני שלהן, ננסה להבין כמה מן הקונפליקטים וקווי המתח התשתיתיים שאפיינו ומאפיינים את העשייה התיאטרונית המקומית מאז 1948.

 
 
 Play Analysis 

קורס זה נועד להקנות כלים בסיסיים להתבוננות ביקורתית במחזות. לשם כך נבחן היבטים שאותם אפשר לזהות (ברוב המקרים) בכל טקסט; נציג מושגים מרכזיים ונדון בהם ונמחיש את ביטוייהם הדרמטיים במחזות. ההיבטים שבהם נעסוק הם בראש וראשונה פואטיים. כלומר, אלו הם יסודות שמהם מורכב הטקסט הדרמטי ובאמצעותם נבנה עולם בדיוני. בנוסף לכך, נתייחס גם לערכם הרטורי של היבטים אלו. כלומר, ליכולתם לעצב מובן ולאופני השפעתם האפשריים על הצופים. בתוך כך ניישם גישה ביצועית, שמכוונת כל העת לכך שהטקסט מיועד למימוש בימתי ולפוטנציאל מימושו. הגישה המושגית והביצועית המתוארת כאן אינה היסטורית וכרונולוגית, אך תודגש זיקת הטקסט להקשרים היסטוריים ותרבותיים-אמנותיים.

 
 
 Performance Analysis 

קורס זה מציע התנסות בניתוח מופע והיכרות עם אופני התבוננות ביקורתית במופע התיאטרון. נצפה בו בהמחשות באמצעות תיעוד, ונסתמך גם על צפייה חיה בהצגות עכשוויות, שעליהן נקיים דיונים עם יוצרי ההצגה ובמסגרת הקורס. העקרונות המרכזיים שבהם נעסוק הם מיקום ניתוח ההצגה בתחום הרחב של לימודי מופע, הבנה סוציו-תרבותית של האירוע התיאטרוני, תפקיד הבמאי, המעבר ממחזה להצגה, פונקצית הדרמטורג והיבטיה המרכזיים של המיזנסצנה המרחבית והמשחקית.

 
 
 The History of Medieval and Renaissance Theatre 

קורס מבוא זה מתמקד במאפייני-היסוד של העשייה והיצירה התיאטרונית בימי-הביניים וברנסנס האיטלקי והאנגלי. העולם הנוצרי אשר 'כבש' את אירופה מראשית ימי-הביניים הניב צורות דרמטיות ובימתיות שונות מאלה שנוצרו בתיאטרון הקלאסי, שמהוות מודל לתיאטרון 'אחר' עד היום. נלמד להכיר את התפיסה התרבותית שהניבה מודל תיאטרוני זה, ונבחן את מגוון צורות ההבעה הבימתיות שנוצרו בעקבותיו. השילוב בין מסורת וחידוש ייבחן לאורך הקורס כך שלמרות שהוא בנוי כרונולוגית ובוחן כל תרבות תיאטרון לעצמה, המטרה היא גם ללמוד את הדינאמיקה הבין-תרבותית.

 
 
 Theatre and Artivism in Community and in Public Sphere 

הקורס יתקיים ב"פסט-פקטורי", מרכז לאמנות בקהילה ובמרחב הציבורי בבת-ים, כמעבדה, לצד הפרויקט הקהילתי המעשי. הקורס יסקור את התפתחות השימושים והיישומים החברתיים השונים בתיאטרון ובמדיה אמנותיים נוספים. הסמינר יתפקד כמעבדה לבחינה תיאורטית של פרויקטים אמנותיים-אקטיביסטים מקומיים בפרויקט הקהילתי שיתקיים בשטח, תוך התמקדות בשיתוף הפעולה בין הסטודנטים/ות לבין אמני/ות הפסט-פקטורי ושיטות היצירה והפעולה הניתנות לביצוע עם, בתוך ולמען קהילה/ות ובמרחב הציבורי, במטרה ליצור שינוי חברתי.

לאורך הקורס תיבחנה תיאוריות העומדות בבסיס סוגות אמנותיות ותיאטרוניות שונות המוגדרות כארטיביזם – פרקטיקה רב ובין תחומית המתפתחת בשנים האחרונות המציעה שילובים שונים של אמנות ואקטיביזם לשינוי חברתי. הסמינר יתמקד בתופעות השונות והמגוונות הקיימות בשדה הארטיביזם, ובראשן התיאטרון החברתי-קהילתי-אקטיביסטי. שיתוף פעולה עיוני, מחקרי ויישומי עם אמני/ות ה"פסט-פקטורי" יהווה חלק מהתהליך יצירה ומחקר של קהילה ארטיביסטית בבת-ים. 

 

 

 
 
 The History of Drama and Theatre: Greece & Rome 

הקורס הראשון בסדרת שיעורי המבוא "תולדות הדרמה והתיאטרון", יוקדש לתהליך התפתחותו של התיאטרון בעת העתיקה. בחלקו הראשון נעקוב אחר מקורות התיאטרון ונלמד על תהליך התגבשותו כאמנות עצמאית ועל התמסדותו באתונה הדמוקרטית במאה החמישית לפנה"ס. נדון במאפייני הטקסט הדרמטי והמופע התיאטרוני בתקופה הקלאסית וההלניסטית, ונרחיב על התפתחות מבנה התיאטרון היווני ותנאי ההפקה של ההצגות.

חלקו השני של הקורס יוקדש לתיאטרון הרומאי. נכיר מספר ז'אנרים קדם-דרמטיים מקומיים ונבחן כיצד שילבו המחזאים הרומאים בין המודל היווני למסורות המופע המקומיות, וכיצד שילוב זה בא לידי ביטוי גם בצורת המופע ובמבנה הפיסי של התיאטרון.

במהלך השיעור והתרגיל הצמוד לו נקרא טרגדיות וקומדיות נבחרות מאת המחזאים היוונים איסכילוס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופנס ומננדר, ומחזות רומיים מאת פלאוטוס וטרנטיוס.

 
 
 Theatre, Society, Community 

הקורס מציג את התיאטרון הקהילתי כסוג מובחן של תיאטרון חברתי-יישומי, אקטיביסטי טיפולי, אשר נושא אידיאולוגיה ופרקטיקה משלו. בהתאם לכך הקורס עוסק בבירור מאפייניו של אירוע התיאטרון החברתי-יישומי, כתיאטרון פוליטי-חברתי ומקומי שמבטא חוויות חיים נאלמות/נעלמות של הקבוצות המוחלשות שבחברה.

 
 
 A community project 

הפרויקט יתקיים ב"פסט-פקטורי", מרכז לאמנות במרחב הציבורי ובקהילה בבת-ים, כפרויקט הפקה המשלב תהליך למידה התנסותי שבסיומו יועלה אירוע/מופע בקהילה בהשתתפות הסטודנטים/ות. בפרויקט, סטודנטים/ות לתיאטרון קהילתי וארטיביזם (אמנות ואקטיביזם), יוזמים, מובילים, חווים וחוקרים יצירה תיאטרונית משותפת כפעילים בקהילה וכ"לא-שחקנים" ביחד עם אמני/ות ה"פסט-פקטורי" ואנשי ונשות קהילות שונות בבת-ים. התהליך הארטיביסטי והתיאטרוני, מבוסס על מפגשים שונים עם ה"אחר" –האינדיבידואלי והקולקטיבי – ובמהלכו מתהוות מערכות יחסים, מתגבשים נרטיבים, טקסטים, "תפקידים" ושפות תיאטרוניות ואמנותיות שונות, המוצאות את דרכן למפגש חי, דיאלוגי, עם ובתוך הקהילה.

 

 
 
 The Spirit of Avant-Garde in Modern Theatre 

נדמה, לכאורה, כי תיאטרון האוונגרד ותיאטרון הבידור העממי הם שני גילויים קוטביים זה לזה. האחד עניינו נַסְיָנות  אמנותית וביקורת חברתית, בעוד שהאחר קליל, בידורי, משתף פעולה ונטול עוקץ. הפתעה. לא מעט מהרטוריקה והאסתטיקה של מופע האוונגרד במאה ה-20 שואבים דווקא מהסגנון ודרכי הביטוי של מופעים פופולאריים, דוגמת הוודביל, הבורלסקה והקברט. בקורס נסקור את מאפייניו של המופע הבידורי המודרני הצומח במאה ה-19 ואת השפעתו על תיאטרון האוונגרד.

 
 
 Introduction to Stage Lighting 

שיעור בסיסי בתאורה לבמה. השיעור כולל מושגי יסוד בתאורת במה – מהו אור, אור טבעי ואור מלאכותי. אופטיקה, תכונות של האור ומושגים בסיסיים בחשמל. הכרה של סוגי נורות, סוגי פנסי תיאטרון, ציוד נילווה וכדומה. כמו כן נעסוק במערכות תאורת הבמה, תשתיות נדרשות והציוד בתיאטראות שונים ובתהליכי העבודה עימם. בשיעור יילמדו גם מהם בעלי התפקידים הקשורים בתאורת הבמה ומהות תפקידם כמערכות נילוות ותומכות במעצב התפאורה.

מטלות סוף קורס: תרגיל ופרזנטציה.

 
 
 "others" On the Israeli Stage 

קורס זה יבקש להתמקד בשאלה מרכזית אחת: אילו סיפורי על של זהות עיצבו את התיאטרון הישראלי מראשיתו ועוצבו על ידו, ובאילו אופנים הם עומדים למבחן לאור הצבתה של שאלת הזהות בחזית החשיבה הפוליטית של קבוצות מודרות. סוגיה זו תבחן הן באמצעות קריאה ביקורתית בטקסטים מהקאנון של הדרמה הישראלית, כמו גם באמצעות ניתוח של טקסטים פרפורמטיביים ביקורתיים בתיאטרון, בפרפורמנס ובמחול.

 
 
 From Actor to Performer, From Character to Self 

החוקר ובמאי התיאטרון ריצ'רד שכנר מבחין במעבר בין שלוש צורות טיפוסיות של משחק במאה ה-20: "מן הנטורליזם לאפקט הניכור לאוטו-פרפורמנס". הנטורליזם מזוהה עם סטניסלבסקי ואפקט הניכור עם ברכט, אך מהו האוטו-פרפורמנס? בקורס נסקור את צמיחתה של אמנות המשחק בתיאטרון המערבי (החל מגישות מוקדמות במאה ה-18) מבעד לפריזמת היחסים המורכבת שבין עצמי לדמות. בין השאר נעמוד על שינויים שחלים בתפיסת המשחק בתיאטרון המערבי במחצית השניה של המאה ה-20, וצמיחתן של פרקטיקות המדגישות את נוכחותו של המבצע על חשבון ייצוגה של דמות.

 
 
 Exercise in History of the Theatre: Greek and Rome 

השיעור הראשון בסדרת שיעורי המבוא "תולדות הדרמה והתיאטרון", יוקדש לתהליך התפתחותו של התיאטרון בעת העתיקה. בחלקו הראשון נעקוב אחר מקורות התיאטרון, תהליך התגבשותו כאמנות עצמאית והתמסדותו באתונה הדמוקרטית במאה החמישית לפנה"ס. נקרא מחזות ונדון במאפייני הטקסט הדרמטי והביצוע התיאטרוני בתקופה הקלאסית וההלניסטית, ונרחיב על התפתחות מבנה התיאטרון היווני ותנאי ההפקה של ההצגות.

חלקו השני של השיעור יוקדש לתיאטרון הרומי. נכיר מספר ז'אנרים מקומיים ונבחן כיצד שילבו המחזאים הרומיים בין המודל היווני למרכיבים המקומיים, וכיצד שילוב זה בא לידי ביטוי גם בצורת המופע ובמבנה הפיסי של התיאטרון.

במהלך השיעור והתרגיל הצמוד לו נקרא טרגדיות וקומדיות נבחרות של המחזאים היוונים אייסכילוס, סופוקלס, אוריפידס, אריסטופנס ומננדר, ומחזות רומיים מאת פלאוטוס, טרנטיוס וסנקה.

 
 
 Director Designer Cooperation 

הקורס מקנה כלים בסיסיים לחשיבה על עיצוב החלל הבימתי ולהבעה באמצעים חזותיים רעיונות בימוי ועיצוב. בחלק הראשון יתמקד הקורס בתאטרון ריאליסטי, והחלק השני יוקדש לפיתוח שפה אישית.

 
 
 Director Designer Cooperation b 

הקורס מקנה כלים בסיסיים לחשיבה על עיצוב החלל הבימתי ולהבעה באמצעים חזותיים רעיונות בימוי ועיצוב. בחלק הראשון יתמקד הקורס בתאטרון ריאליסטי, והחלק השני יוקדש לפיתוח שפה אישית.

 
 
 Post-Modern Theatre: an Introduction 

הפוסטמודרניזם הוא מונח המשקף מפנה פרדיגמטי בצורת המחשבה המערבית, בפרקטיקה התרבותית ובסגנון האמנותי ברבע האחרון של המאה ה-20. כיצד משפיע מפנה זה על התיאטרון? באיזה אופן שונים גילוייו של התיאטרון הפוסטמודרני מזה של התיאטרון המודרני? נעמוד על מספר מושגים מרכזיים בתיאוריה  הפוסטמודרנית– דקונסטרוקציה, פרודיה, ריזום, סימולקרה, אינטרטקסטואליות ופרפורמנס –ונבחן את ביטויים בתיאטרון לקראת סוף המאה ה-20. פרק מיוחד יוקדש למושג פוסט-דרמטי ולדיון בשאלת הייצוג.

 
 
 From Self-Text to Self As Text 

הקורס יתמקד בקשר שבין הגוף והעצמי, כל אחד מהם כסובייקט ואובייקט של המשחק האמנותי. התהליך המחקרי ישתמש בטקסטים מתחומי הסוציולוגיה, לימודי התרבות ולימודי המופע ובתרגילים בסיסיים מתחום המשחק כחומרי גלם לתרגילים אישיים וקבוצתיים. עבודת סדנה זו תהווה בסיס לכל סטודנט ליצור מונו-מופע שמבטא את פרשנותו האישית ל'עצמי כטקסט'.

 

 
 
 Stanislavski Method for theater directors 

מטרת הקורס היא להכיר ולהתנסות במושגי היסוד של הפרקטיקה התיאטראלית ע"פ שיטת סטניסלבסקי בעבודה של במאי מול שחקן. נכיר ביכולותיו ומגבלותיו של הכלי הפיזי שלנו- הגוף ונרכוש מיומנויות להפעלתו המילולית והלא מילולית. 

 נכיר ונבחן את המושגים הבאים: סיפור (כקונסטרוקציה), מטרה, אירוע, קונפליקט, פעולה, התנאים המדומים, מונולוג פנימי, הערכת מצב ואיפיון.

בסמסטר הראשון נחקור את המושגים הללו באמצעות אטיוד המבוסס על פעולה פיזית ופסיכו פיזית ללא שימוש בטקסט.

בסמסטר השני נעמיק ונרחיב את העבודה על ידי הוספת טקסט מינימלית.

 
 
 Basic Acting Techniques 

השיעורים  מלווים בהכרות ואימון  מעמיקים עם טכניקת עבודה שעוסקת בקשר בין גוף, קול וטקסט.

עבודה על שחרור הגוף,  הקשבה לנתונים אישיים, לפרטנר, לקבוצה.

חקירת טכניקות שונות לעיצוב דמות.

. מילה, משפט, גוף - דיבור וקצב, דיבור ופעולות דיבור

 
 
 Foundation Course in Directing 

הקורס יעסוק ביסודות, עקרונות, וכלים של בימוי.

 פענוח, ניתוח, חלוקה ואופן קריאה של מחזה. הדרכת שחקנים. פיתוח של תפישת חלל.  גיבוש שפה תיאטרונית, קונספט ועקרונות של בניית מיזנסצנה. בסמסטר הראשון נעסוק המחזות מאת טנסי וויליאמס, בסמסטר השני נעסוק במחזות אנטון צ'כוב.

 
 
 SPEECH FOR ACTORS 

בקורס יעבדו הסטודנטים בזוגות על דיאלוגים מתוך מחזות יוונים. הם יתמודדו עם השפה המורכבת, החריזה והמשקל, תוך הקפדה על כל האלמנטים הטכניים אותם ילמדו במהלך הקורס.

 
 
 Issues Involved in Directing Children Theatre 

לימוד סוגיות יסוד בבימוי תיאטרון לילדים באמצעות הגשת סצנות מבוימות .

 
 
 From text to action - interpolation in musical text 

הקורס כולל שיעורי מבוא והיכרות עם יצירות מוסיקליות ותיאטרוניות ותרגילים מעשיים הכוללים ניתוח והגשת מעשית של טקסטים מוסיקליים. הקורס יעסוק בשאלה כיצד הופכים מחשבה או רעיון לפעולה פסיכולוגית מניעה.

 
 
 "All the world's a stage" 

הקורס חוקר את חלל התיאטרון, פיזי, רגשי ומטאפורי - מהבמה, דרך האולם, החללים הנילווים ועד לחדרי ההלבשה, כמקום בו מתרחשים מפגשים שונים בין בני האדם - הלוקחים חלק במעשה התיאטרון המופלא – יוצרים, מופיעים, קהל ובעלי תפקידים אחרים בהפקה. כל זאת תוך שימת דגש על עיצוב החלל – בעיקר של המרחב הבימתי.

 
 
 Deviseal project: Else Lasker-Schuler I and I 

במסגרת שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב לבין התיאטרון העירוני "וופרטאל" בגרמניה, תלמידי בימוי בתואר השני יפתחו פרויקט מופעי קבוצתי (עד 20 דקות) בהשראת המחזה אניואני מאת המשוררת והמחזאית אלזה לסקר שילר.

הפרויקט ייווצר במסגרת אירועי  150 שנה להולדתה של לסקר-שילר בעיר וופרטאל.  

 

במהלך הקורס הסטודנטים יכתבו, יעצבו, יביימו ויבצעו כקבוצת עבודה חומרים שהם עצמם יביאו למסגרת השיעור בהשראת כתביה של לסקר-שולר ובהשראת המחזה פאוסט מאת יוהאן וולפגנג גתה, המהווה בסיס למחזה אניואני. בפרויקט מעבדתי זה יתנסו הסטודנטים בתהליך יצירה של הפקה בימתית מהדף החלק עד לאירוע תיאטרוני הכולל את כל המרכיבים (devised theatre).

במסגרת הקורס פרופ' גד קינר ילמד שיעור העשרה שיעסוק  במחזה פאוסט (1,2) ובקריאה דרמטורגית של המחזה אניואני. 

 
 
 Second Year Acting: Yaacov Shabtai?s Stories and Plays 

שיטת סטניסלבסקי דרך הספרות של יעקב שבתאי

בקורס נלמד כלים לעבודה עם טקסט על הבמה. נתמקד ביצירתו של יעקב שבתאי, הסופר והמחזאי הישראלי. בתחילת הקורס נעסוק בסיפוריו הקצרים של שבתאי; ננתח את הסיטואציה בכל סיפור וסיפור, נלמד לגזור כלים משחקיים דוגמת מטרה, מכשול ופעולה. בסמסטר השני, נעבור אל יצירתו הדרמטית של שבתאי – ואת השנה נסיים בתרגיל בימתי בעקבותיו.

 
 
 Movement design in theatrical space 

הקורס יעסוק בשני נושאים מרכזיים:

  1.  תלמידי בימוי ירכשו מונחים ויתנסו באופני הנחיית עיצוב תנועה של שחקנים: טווח ואיכות תנועה, תזוזה ביחס לחלל ולדמויות האחרות על הבמה, אחידות ושוני בין דמויות.
  2.  כלים לעיצוב תנועה על הבמה: הליכה על הבמה, עצירות על הבמה, כניסות ויציאות, מרחקים וכיווני תנועה בחלל, יצירת מקום על ידי תנועה במרחב.

 

חלקו הראשון של הקורס יורכב מהתנסות מעשית בתנועה וחלקו השני יורכב מהתנסות מעשית בעיצוב תנועה. בסוף הסמסטר הסטודנטים יתבקשו להגיש סצנה אותה הם יכינו מראש על בסיס הידע אותו הם רכשו בקורס.

 
 
 Hanoch Levin and Classical Tragedy 

שאלת המחקר שמובילה את הקורס היא: מהי תרומתה של הדרמה היוונית הקלאסית להתהוותה

והתפתחותה של הטרגדיה הלוינית. לפיכך בסמינר נעקוב אחר הניתוח והפרשנות של חנוך לוין

לטרגדיות שכתבו איסכילוס ואוריפידס כפי שהיא באה לידי ביטוי במחזותיו הנשים האבודות מטרויה, כולם רוצים לחיות,  הקיסר והבכיינים.

 
 
 The Supernatural in the Theatre: Gods, Angels, Fairies, Ghosts, and Witches 

עוד מימי קדם, התיאטרון הוא צומת של מפגש בין הטבעי לעל-טבעי. ביוון העתיקה, למשל, הבמה נתפסה כחלל לימינאלי המייצג את המרחב האנושי, הממוקם בתווך בין עולם האלים האלמותיים לבין עולם המתים (השאול). העיסוק בעל-טבעי ובחדירתו אל המרחב האנושי, ששיאה במנגנון הדאוס אקס מאכינה (האל במכונה), חלחל לתיאטרון הימי-ביניימי ומאוחר יותר לתיאטרון האליזבטני, שפעלו בתקופה בה העל-טבעי נתפס כחלק טבעי מהחיים האנושיים. בתיאטרון המודרני, לעומת זאת, ייצוגי העל-טבעי משמשים בעיקר כדי לסמן את מרחבי התת-מודע. המכונה תפסה את מקומו של האל, המונכח על דרך היעדרו מהבמה (אצל בקט) או על דרך נוכחותו השולית עליה (אצל חנוך לוין).

בקורס נבחן ייצוגים שונים של העל-טבעי במחזות מהעת העתיקה ועד לימינו ונשאל כיצד נעזרים המחזאים בייצוגים אלה כדי להאיר באור ביקורתי על המרחב הטבעי-אנושי. לא פעם, היישויות העל-טבעיות מתגלות כמונעות מדחפים ורגשות 'אנושיים', והתערבותן בעלילה חושפת רבדים אי-רציונליים בקיום האנושי.

 
 
 Production C: Theaory 

מהו תיאטרון עצמאי? ממה וממי הוא עצמאי ומה מגדיר אותו ככזה? מהם מאפייניו של התיאטרון העצמאי ובאיזה אופן משפיעים מאפיינים אלו על היבטים אסתטיים, קונספטואלים וארגוניים של עבודות תיאטרון העולות במסגרתו?  מדוע על יוצר עצמאי להבין בהפקה? לאורך הסמסטר ישלב הקורס דיון תיאורטי בשאלות אלה, ובשאלות מעמדו של היוצר העצמאי בשדה התיאטרון הישראלי. נברר כיצד יוצר עצמאי בישראל מתמודד עם קשיים תקציביים ומנהלתיים ואיך מגשרים בין התשוקה ליצירה בלתי תלויה לבין הצורך המתלווה לה - להיות מנהל ומפיק של עצמך בכל שלבי התהליך היצירתי. במקביל לדיונים אלו, נתרגל באופן מעשי את השלבים השונים של הפקת יצירה עצמאית - מן השלב הראשוני של פיתוח הרעיון, דרך שלב גיוס התקציב, הגשה לפסטיבלים, תיאטראות וקרנות, גיבוש צוות יוצרים, תקצוב וניהול תקציב, הפקה בפועל של פרויקט עצמאי והפקת חומרי פרסום ושיווק. את זאת נעשה באמצעות פיתוח פרויקט אישי ותרגול מעשי של השלבים השונים בהעלאת יצירה עצמאית.

 


 

 
 
 The History of Theatre and Drama ? From the 17th Century to Ibsen 

בקורס זה נעקוב אחר השינויים וההתפתחויות שעבר התיאטרון האירופאי מתחילת המאה ה-17 ועד סוף המאה ה-19. נתחקה אחר האפשרויות התיאטרוניות שקודמו ואלו שנזנחו בתהליכי הגיבוש שהובילו בסופו של דבר לתיאטרון המודרני, ונבחן אותם על רקע שינויים בסדר החברתי, הפוליטי, הכלכלי, הדתי, והמגדרי בתרבות המערב. מתוך אלו נתבונן בתיאטרון כזירה לביצועם של יחסי-כוח, כמו גם של קונפליקטים ומתחים תרבותיים, בעידן רב-השפעה על יצירתו של המערב המודרני. דגש מיוחד יינתן לכניסתן של נשים לשדות המשחק והכתיבה בתיאטרון; למאבקים מעמדיים; לעלייתו של השחקן כגיבור תרבות וכסלבריטי; ולתפקידו של התיאטרון בעולם העובר תהליכי חילון ומהפכה.

 
 
 Modern Theatre: an Introduction 

הקורס סוקר מגמות מרכזיות בתיאטרון ובמופע החי מראשית המאה ה-19 ועד מחצית המאה ה-20. בנוסף, הוא מציע בחינה ביקורתית של הניסיונות השונים שנעשו לאורך צמיחתו של התיאטרון המודרני להתמודד באופן מעשי ותיאורטי עם השאלות: "מהו התיאטרון, ומה תפקידו?"

 

 
 
 Theories and Criticism: Approaches to Research and Creation of Theatre 

בעולם אקדמי רב-תחומי ורווי במתודות, תיאוריות ואידיאולוגיות, גם למי שעוסק בלימוד ובפרקטיקה של תיאטרון ומופע יש צורך חיוני להתמצא בהקדם בעיקריהם של כיווני מחשבה בולטים המשתלבים בשיח המחקרי העכשווי וקשורים הדוקות גם ביצירה הבימתית. גם מחקר עיוני וגם מחקר יצירתי לא נעשים בחלל ריק, והוא במידה רבה תלוי נקודת מבט והקשרי שיח. לשם כך מציע הקורס הצגה תמציתית של גישות עיוניות מרכזיות, שהחלו בראשית המאה ה-20 והוסיפו להתפתח גם במאה ה-21, וקושר אותן לעשייה ולמחקר של תיאטרון ומופע עכשווי. מבחר הגישות שנלמד באופן סלקטיבי בקורס זה: גישה סמיוטית-לשונית; גישה פנומונולוגית שעיקריה תפיסת הגוף הפועל במרחב; גישה אנתרופולוגית-אתנוגרפית וגישה פוסט-קולוניאלית. זאת בלוויית המחשות מתיאטרון ומופע והפניית ההתבוננות הביקורתית גם כלפי התיאוריה והיישום עצמם.

 
 
 Introduction to Jewish and Hebrew Theatre 

הקורס יבחן את האופנים השונים שבהם ניתן להגדיר תיאטרון בתור "יהודי" או "עברי". נחשוב על המושגים "יהודי" ו"עברי" לא בתור קטגוריות יציבות, כי אם כמנעד של אפשרויות המשתנות תדיר, ואשר המפגש ביניהן לבין התיאטרון מעוצב כל פעם מחדש. נשאל מה מתרחש במפגש שבין התיאטרון ליהדות כדת, כזהות אתנית, וכמורשת תרבותית; בינו לבין השפה העברית ומטעניה השונים; ובינו לבין העבריות כאידיאולוגיה לאומית מודרנית. ההיסטוריה של התיאטרון בתרבות היהודית היא קטועה ומסובכת, אולם דווקא בשל כך אפשר לבחון דרכה סוגיות מרתקות בכל הנוגע ליחסים שבין תיאטרון לדת, למסורת תרבותית, למודרניזציה, ולשפה.

 
 
 Dance and Movement for Actors 

בסמסטר הראשון של הקורס ״תנועה וריקוד לשחקנים״ נעבוד עם עם שפת התנועה ״המרחב הפתוח״. בסמסטר השני  נעבוד עם שיטת חמשת המקצבים.

 
 
 Mechanism of Performance 

הקורס מיועד לסטודנטים שמעוניינים להתמקד בפתוח של יצירה בימתית. 

במהלך הקורס נעסוק ברכיבים מהם בנויה יצירה בימתית באופן של תרגול מעשי,ופיתוח של תרגיל בימתי המבוסס על יצירה בימתית מוכרת, שהסטודנט בוחר לחקור ולנתח את מרכיביה, ובפתוח של תרגיל אישי כנקודת מוצא לעבודת הגמר.  

 

 
 
 Beckett's Dialog with the Visual Arts 

בשנים האחרונות נעשה מאמץ מחקרי רחב היקף שעניינו בחינה מחודשת של מקומו של בקט במרחב התרבותי של המאה העשרים. אחד מכיווני המחקר מתמקד בבחינת הדיאלוג של בקט עם האמנויות בכלל והציור בפרט. דיאלוג זה ,על היבטיו השונים, יעמוד במוקד העיון של הסמינר ויכלול:קריאה בכתביו העיוניים של בקט על האמנות בו הוא מנסח את השקפתו האסתטית הייחודית,קריאה בכתיבתו הביקורתית על עבודותיהם של ציירים וחילוץ עקרונות חשיבה אסתטית המשוקעים בהם;  בחינת מעברים בינמדיומליים  (תוך שימוש במתודולוגיות מחקר שונות ) שתשען על היכרות עם ציורים וזרמים אמנותיים ששימשו מקורות השראה ליצירותיו התיאטרוניות של בקטחילוצן של  אנלוגיות צורניות ותכניות בין היצירות ולבסוף בחינתם של קשרים ושיתופי פעולה של בקט עם יוצרים בתחום האמנות הפלסטית. אלה ישמשו מצע לדיון רחב יותר במערך היחסים בין הוורבלי לוויזואלי באמנויות בכלל ובתיאטרון בפרט.

 
 
 Work and Creation in Progress of the Director 

הקורס מיועד לסטודנטים שרוצים להיות בימאים ולמדו בימוי –שיעורם מעשיים בתואר ראשון. הקורס מבוסס על ידיעה ראשונית של הסטודנטים ואינו מיועד לסטודנטים שמתחילים לימודי בימוי. הקורס מבוסס על תפיסת עולם לפיה בימוי הוא דרך חיים ולא רק מקצוע פונקציונאלי במערך התיאטרוני הקיים.  הבימוי כאמנות ודרך חיים מחייב הבנה  במדיום באשר לעבודת הבימוי בתהליך החזרות, אך גם נקיטת עמדה   באשר לסביבת העבודה-

במהלך הקורס נלווה את עבודת הבימאי על כל שלביה ועל כל שותפיה. בסמסטר הראשון נעסוק בהתהוות ספר הבימוי ובסמסטר השני יעבדו הבימאים עם סטודנטים למשחק משנה ג. במהלך השנה יתבקשו הסטודנטים להראות סצנות בעבודה –על פי בחירת מחזה ובתיאום עם המרצה. בסוף השנה –פרזנטציה סופית.

 
 
 Projects in Scenography 

הקורס מלווה את תהליכי הכנת עיצוב הבמה והתלבושות להפקות תלמידי בימוי ושחקן – יוצר.

 
 
 Work and Creation in Progress of the Director 

הקורס מיועד לסטודנטים שרוצים להיות בימאים. הקורס מבוסס על ידיעה ראשונית של הסטודנטים ואינו מיועד לסטודנטים שמתחילים לימודי בימוי. הקורס מבוסס על תפיסת עולם לפיה בימוי הוא דרך חיים ולא רק מקצוע פונקציונאלי במערך התיאטרוני הקיים.  הבימוי כאמנות ודרך חיים מחייב הבנה  במדיום באשר לעבודת הבימוי בתהליך החזרות, אך גם נקיטת עמדה   באשר לסביבת העבודה-

במהלך הקורס נלווה את עבודת הבימאי על כל שלביה ועל כל שותפיה. בסימסטר הראשון נעסוק בהתהוות ספר הבימוי ובסימסטר השני יעבדו הבימאים עם סטודנטים למשחק. במהלך השנה יתבקשו הסטודנטים להראות סצינות בעבודה –על פי בחירת מחזה ובתיאום עם המרצה. בסוף השנה –פרזנטציה סופית.

 
 
 Final Project 

הקורס יתבסס על עבודות אישיות של הסטודנטים שיתלווה להם תחקיר עיוני . הסטודנטים יבחרו  לבצע מונולוג ממחזאות קלאסית או מודרנית ( עולמית או ישראלית) של מחזאים או מחזאיות מוכרים אשר יצירותיהם הועלו בתיאטרון בארץ או בעולם, או מתוך ספרות עולמית של סופרים בעלי שם. מטרת הפרויקט לחשוף ולאתגר את היכולות המשחקיות של כל אחד מהסטודנטים המסיימים תואר שני.  אופן השימוש בטכניקות המשחקיות, התנועתיות והקוליות  שנרכשו במהלך הלימודים. המונולוג אמור להיות באורך של כ10 דקות. ניתן לערוך את המונולוג באישור של מנחה.

 
 
 Master Class 

מוריאל בדר (Muriel Bader) הינה מומחית בתנועה לשחקנים על פי הטכניקה של פלדנקרייז. עובדת באופן קבוע עם השחקנים בתיאטרון של בזל.

מוריאל הובילה ויצרה בקבוצת תיאטרון המחול על שמה במהלך עשר שנים. הקבוצה הופיעה ברחבי העולם . מקום מושבה היה בציריך.

 

פיטר אנדר Peter ender)) הינו שחקן ובמאי שעובד בכל רחבי אירופה מ1987. הוא לימד בבית הספר למשחק על שם אוטו פלקנברג במינכן. עמד בראש התכנית למשחק בקונסרבטוריון של וינה בחוג לתיאטרון. מ2012 הוא עומד בראש התכנית למשחק בתואר הראשון והשני באקדמיה לאומנויות בציריך. 

 
 
 Class Production 

הפקה כיתתית על מחזה נתון בבימויו של  במאי מקצועי

 
 
 The Way Home: Domestic Sites in Theatre and Performance 

בסמינר נצא לדרך הביתה: נעמיק בשיח העוסק ברעיון הבית; נדון בייצוגים, סיטואציות וסצנוגרפיות של בית בדרמה, בתיאטרון ובמופע; וכן, נעסוק במופעים שמתקיימים באתר ביתי ספציפי או יוצרים אותו במקומות לא צפויים. יוצרות ויוצרים, מחזות, הצגות ומופעים רבים ממסגרים מחדש את מושג הבית ואת מיקומיו. במרחב שופע זה נשמור על הקשר – בדיונינו ובנושאי העבודות – להגדרת הבית (house) כמבנה מגורים המשמש בית (home) לפרטים ולמשפחות. מובן זה, שנוטה להתערער כאשר בית הופך לדימוי אמנותי, הוא בסיס למובנים ולערוצי פעולה שבהם נעסוק באופן סלקטיבי. ביניהם: הבית הפרטי והמרחב הציבורי; הבית כייצוג חברתי וכלכלי; הפוליטיזציה התיאטרלית של הבית; המופע של האלביתי; והבית כחלל מגדרי בכלל ונשי בפרט. ”ממתי מקום נעשה שלנו באמת? משהשרינו בו את שלושת זוגות הגרביים שלנו בקערת פלסטיק ורודה? “ (ג'ורג' פרק, חלל וכו').

 
 
 History and Historiography of Israeli Theatre 

סמינר מחקרי זה יתרכז סביב פרויקטים אישיים שהסטודנטים יפתחו בקורס ובהם הם יחקרו תעודות ומקורות ראשוניים מתוך ההיסטוריה של התיאטרון הישראלי. את הסמינר נקיים בשיתוף המרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה באוניברסיטת תל אביב; על מנת לפתח את נושאי המחקר האישיים נבחן יחדיו מה מייחד מחקר היסטורי של אמנות התיאטרון, מהי כתיבה היסטוריוגרפית מעודכנת של תיאטרון ומופע, ומהם סוגי המקורות הראשוניים עמם אנו יכולים לעבוד על מנת לחדש במחקר ההיסטורי של התיאטרון הישראלי. במסגרת הסמינר נעסוק גם במאפייני הארכיון בעידן הדיגיטלי ובאופני תיעוד ושימור יצירות תיאטרון.

 
 
 The Performances of Jewish Ritual: Text, Rite, and Theatre 

סמינר זה יבחן את האופנים שבהם ניתן להתבונן על הביצוע הריטואלי היהודי מתוך תיאוריות שונות של פרפורמנס. נעקוב אחר האופן שבו טקסטים הלכתיים מנסים לעצב טקסים, והמשמעויות שהם מטעינים טקסים אלו. תוך התמקדות במרכיבי הריטואל– גוף, תנועה, חלל ואביזרים חומריים – נתחקה אחר האופן שביצועים שונים של ריטואלים מפרשים את ההלכה היהודית. במקביל, נדון ביצירות בימתיות המערערות ומשבשות את הביצוע ההלכתי ה"תקין". כל זאת, תוך מודעות למקומה המתחדש של הדת בתרבות העכשווית, בעידן הנקרא לרוב "פוסט-חילוני".

הקורס יכלול גם עבודה מעשית בקבוצות, אשר תבחן כיצד ביצוע טקסים מסייע להבנתם, פירושם, פירוקם, וחקירתם. עבודה זו יכולה לשמש נקודת מוצא מחקרית-ביצועית לעבודה הסמינריונית בהמשך.

 
 
 Autobiography and Performance 

הקורס מציע סדנת מחקר מעשית לטכניקות עבודת שחקן/ית באמצעות חומרים אוטוביוגרפיים. הקורס מפגיש את המשתתפים/ות עם מלאכת גיבוש ועיבוד חומרים אישיים וחוויות אוטוביוגרפיות לכדי שפה תיאטרונית ובימתית. במהלך הקורס יחוו וילמדו המשתתפים/ות באמצעות טכניקות תיאטרוניות שונות, כולן בפרספקטיבה אוטוביוגרפית, את יחסי הגומלין והמתח המתקיים בין קטבי היצירה: התהליך והתוצאה התיאטרוניים. הלמידה מתרחשת ומתקדמת בשני מרחבים – האישי והקבוצתי, ומתמקדת בשני צירים מקבילים: עיבוד חומרים אישיים לכדי תוצאה אומנותית מגובשת, תוך התמודדות עם תכנים מגוונים שתהליך זה מעלה.

במהלך הסמסטר יתנסו המשתתפים/ות במגוון תפקידים בתיאטרון אוטוביוגרפי: כתיבה, בימוי, משחק, תפאורה, תאורה, תלבושות, וכן בתפקיד הלווי וההנחיה זה את זו.   

 
 
 Preparing a Project: Applied Research in Process 

הקורס הוא פורום ייעודי לסטודנטים בתואר שני יישומי (MFA) במסלול שחקן-יוצר-חוקר, שמצויים בתחילתו או בעיצומו של מחקר לקראת פרויקט מעשי עצמאי. הפורום יכלול דיונים וקריאות המכוונים למפתחות מושגיים למחקר יישומי ולהיכרות עם מודלים של יצירה עצמאית וקבוצתית; הצגה מבוארת ומפורטת של מבנה הצעה לפרויקט, שנועדה להוביל לטיוטה מלאה של הצעה, ולשם כך תרגול של הכנת תיק מחקר; וכן, פרזנטציות של המשתתפות והמשתתפים, דוגמאות ומפגשים הקשורים בתהליכי היצירה.

 
 
 Design for independent theatre creators 

בקורס זה נדון ביסודות השפה החזותית ונתרגל את השימוש בהם. נחקור חלל, אובייקט ובגד ואת האופן בו הם הופכים למנגנון פעולה.

המשתתפים יתנסו בתרגילים העוסקים בעיצוב חלל, חפץ, בגד ופעולה לטקסט שאינו דרמתי.

מטרת הקורס היא פיתוח יכולת ההתבוננות והפענוח של ההיבטים החזותיים של היצירה התאטרונית.

בחלקו האחרון של הקורס נתמקד בפיתוח עולם חזותי לעבודות סטודנטים עצמאיות.

 

 
 
 Artistic Direction to Tribuna Festival 

הקורס מהווה מסגרת לימודית, תומכת ומשלימה, של לווי אמנותי לפסטיבל מופעי הגמר "טריבונה" המועלה בחוג לאמנות התיאטרון במסגרת מסלול שחקן-יוצר-חוקר בתואר השני. התהליך יכלול היכרות עם היוצרים/ות ועבודותיהם/ן תוך רכישת והטמעת מושגים משמעותיים בתהליכי היצירה האישיים והקולקטיביים של הפקת מופע כחלק מפסטיבל. המפגשים האישיים והקבוצתיים ילוו את תהליכי היצירה של כל יוצר/ת ואת התפתחות היצירה כחלק מפסטיבל טריבונה. השיעור יהווה מסגרת להעלאת שאלות ודילמות בתהליכי יצירה אישיים ודרכי התמודדות ופתרונות. המסגרת הלימודית תאפשר ליווי ומעקב צמוד אחר תהליכי היצירה תוך ניתוח הצרכים של כל יוצר/ת בהקשר הרחב של הפקת הפסטיבל ובקשר ישיר עם קורס ההפקה המלווה את פסטיבל טריבונה. הקורס יענה - במקביל לצרכים היצירתיים של היוצרים/ות וביחסי גומלין עם קורס ההפקה המלווה - על צרכי ותפקידי ההפקה השונים: חלוקה ושימוש בחללים, ליהוק, איוש יוצרים ויצירת צוות, דרמטורגיה, פרשנות, קונספציה, בימוי, עיצוב תפאורה, תאורה ותלבושות, ייצור ותהליכיו, הרצאות רקע, דרכי עבודה עם שחקנים, שיווק, יחסי ציבור, פרסום ויחסי הגומלין שמקיימים כל אלה עם תהליכי היצירה האישיים.

 

 
 
 Dramaturgy 

הקורס מתעתד לבחון סוגיות בסיסיות ומתקדמות בנושא מהותה ותפקודיה של הדרמטורגיה כשדה, והפונקציה של הדרמטורג(ית) כחוקר וכמעורב בעשייה התיאטרונית בעבודת היוצר-ה"אוטר" (האחראי לכל מרכיבי המיזם האמנותי ומשתתף בביצועו), המחזאי והבמאי. בשלב הראשון יידונו המשימות של הדרמטורג בפעילות תיאטרונית "קוננוונציונלית",  כגון: שותפות בקביעת מדיניות אמנותית ורפרטוארית ולקטורה, עבודה עם מחזאים, דרמטורגיה של הפקה, דרמטורגיה של קהל, ניהול מחלקה חינוכית וכו'. בקורס יידונו ויתורגלו, על סמך מחזות קאנוניים וטקסטים של הסטודנטים השלבים השונים של הפיכת טיוטת טקסט דרמטי לטקסט תיאטרוני בנסיבות נתונות ("דרמטורגיה מעשית"), עיבוד, תרגום, טרנספוזיציה ממדיום למדיום, ביקורת, וכו'. בהמשך ינותחו ויתורגלו עקרונות הדרמטורגיה הפוסט-דרמטית, האל-מילולית, דרמטורגיה של פרפורמנס, תיאטרון קהילתי, תיאטרון מחול וכדומה. עקרונות אלו יישומו בפיתוח מודרג לאורך הסמסטר של הפרויקטים האישיים של הסטודנטים.

 
 
 Advanced Lighting Systems Planning & Design 

שיעור מתקדם לתכנון ועיצוב תאורת במה ותאורת אולפנים.

דגש על תהליכי עיצוב התאורה, החל משלב קריאת המחזה דרך תהליך החשיבה והתכנון עם מעצב התפאורה והבמאי, רשימות הפעלה וכיוונים, חישוב זוויות ההארה, ועד תכנון הצרכים הטכניים של מערכת התאורה - כמות וסוג הציוד הנדרש , פירוט של כל חלקי המערכת, כמויות חשמל נדרשות ועוד.

לימוד תכנון וחישוב תאורה, לרבות חישוב שטח ההארה של כל פנס ובחירת הפנסים בתהליך התכנון על-פי אזורי ההארה אותם הם צריכים להאיר.

הכרת כל עמדות התאורה הקיימות בתיאטרון המודרני - גשר התאורה, גשר במה, צוגים, עמדות צד במה ואולם ועוד, כל זאת בהקשר של תכנון תאורת מופע ותיאטרון, ודרך השימוש בכל אחד מעמדות אלה.

הכרות עם עולם התאורה העדכני ביותר - תאורת לד (LED), פנסים חכמים והכנסתם ככלי לגיטימי לתוך תכנון תאורת התיאטרון, הבנה מעמיקה בכל חלקי מערכת התאורה המודרנית לרבות מערך התקשורת והמיחשוב, המהווה בסיס למערכות התאורה המתקדמות.

 

 
 
 Stage and Costume Design - Modern and Postmodern Era 

בקורס זה נתמקד בפענוח ובמתן פרשנות חזותית למחזה. נבחן את שאלת הסגנון והשפה הבימתית ונתנסה בחופש דרמטורגי. התהליך יכלול מחקר ויזואלי ותרגומו באמצעות כלי העיצוב לבמה. הקורס יתקיים כסטודיו; מחקר עצמאי, עבודה מעשית וביקורת עבודות.

 
 
 Design for Camera 

בקורס נעמיק במלאכת עבודת העיצוב האמנותי לקולנוע וטלוויזיה דרך סדרה של תרגילים מעשיים. נבחן כיצד על העיצוב לקיים דיאלוג מתמיד ורגיש עם יתר המרכיבים של המבע הקולנועי – צילום, תאורה ומיזנסצנה – על מנת ליצור חוויה ומשמעות אפקטיביות ומחודדות. ננסח את השאלות שמעלה המפגש עם התסריט עבור התהליך העיצובי, ונפתח את הכלים להתמודדות עם שאלות אלו באופן שיביא לידי ביטוי גם את דרכו/ה האמנותית האישית של כל סטודנט וסטודנטית.

 
 
 Stage Design for Musical 

הקורס עוסק בעיצוב תפאורה למופע בימתי מוזיקלי – אופרה ואו מחזמר, הכולל במהלכו ריבוי תמונות ומיקומים (לוקיישנים) המחייבים שינויי תפאורה, תוך שימוש בטכניקות שונות של חילופי תפאורה.

הקורס יבחן ויציג את דרך פילוח התמונות השונות (ברייקדאון) במקביל לניתוח היצירה המוזיקלית בהקשר של שינויים על הבמה.

הסטודנטים ילמדו היסטוריה של טכנולוגיות של במה, מיוון העתיקה ועד ימינו, בכדי להבין את ההתפתחות הטכנולוגית.

הסטודנטים יעצבו תפאורה למחזמר/ אופרה שייבחרו, תוך שילוב טכנולוגיות במה שונות כחלק מהמהלך הבימתי.

 
 
 Set Design for Television 

במהלך  העבודה על הפרויקט,  נתמודד עם נושאים שונים לרבות תחקיר התסריט, בניית קונספט ויזואלי, תכנון ועיצוב הסטים  בהקשר לתסריט ואפיון הדמויות בסטים .

בנוסף , נעסוק בהקשר הטכני  של ההקלטה , לרבות התמודדות עם מצלמות, תפקוד אולפן (סאונד, (vtr, אפקטים דיגיטאליים ומערך התאורה.

בעקבות שלב העיצוב והתכנון ,נתמקד בהתייחסות לצבעים ,טקסטורות ,חומרים, גרפיקה ,ריהוט, ואבזור(לרבות סט ואביזרי משחק)

 
 
 Producing the Tribuna Festival 

הקורס מהווה מסגרת לימודית תומכת ומשלימה להפקת פסטיבל מופעי הגמר "טריבונה" המועלה בחוג לאמנות התיאטרון במסגרת מסלול שחקן-יוצר-חוקר.. חלקו הראשון של התהליך יכלול מושגים משמעותיים לתהליך הפקה של הפקת תיאטרון ופסטיבל תיאטרון. בהמשך, ילווה השיעור את תהליכי היצירה האישיים ואת הפקת הפסטיבל כולו. השיעור יהווה מסגרת לארגון ההפקתי, הטכני והתקציבי של יוצרי ההפקות,  ויוצריו יתמכו זה בזה. מסגרת זו עוקבת אחר תהליך ההפקה ומנתחת אותו. במהלכו מוצגים תפקידי ההפקה השונים ונידונים כל ההיבטים הרלוונטיים של הפסטיבל, כגון הפקתו הכוללת, חלוקה וזרימה בחללים ואוצרות של התוכניות השונות. נידונים בו – בהתאם לצורך – גם התפקידים והצרכים הרלוונטיים להפקות השונות, כגון  ליהוק, איוש יוצרים ויצירת צוות, דרמטורגיה, פרשנות, קונספציה, בימוי, עיצוב תפאורה, תאורה ותלבושות, ייצור ותהליכיו, הרצאות רקע, דרכי עבודה עם שחקנים, שיווק, יחסי ציבור, פרסום וכו'.

 
 
 Stage Design in Europe 

The seminar walks once through the developments in stage design in late 20th century. Stage design will be discussed in its material and visual aspects as well as it will be approached with questions of conceptualization: What visual narrative is established? What kind of relation is encouraged between audience and stage? How are ideology and politics inscribed in sets and scenography? What kind of world is constructed?

In the first part the seminar introduces methodological approaches towards scenography in a perspective of cultural history. In the second part the seminar engages with the work of exemplary stage designers (and their directors) from the 1970s to the present. Starting points are Robert Wilson, The Wooster Group, Wolf Vostell/ Hansgünther Heyme, Anna Viebrock, Katie Mitchell, Julie Taymor. The seminar will engage in special with archival material from the theatre archive of the University of Cologne (TWS) and try to locate it within a broader cultural horizon.

 
 
 Talking Design 

קורס זה מיועד לסטודנטים הלומדים בתכנית המצטיינים לעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה. מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לקולות ומראות מגוונים בעשייה ובמחקר ולהעמיק את השיח בסוגיות נבחרות בתחום העיצוב. כל מפגש עוסק בנושא אחר ומזמן אליו בעלי מקצוע, חוקרים ויוצרים מתחומים רלוונטיים בשלבים שונים של התפתחותם המקצועית.

המפגשים מתקיימים אחת לשבועיים ומוזמנים אליהם כלל הסטודנטים והמורים בתכנית לעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה.

 
 
 Shakespeare: Scenes 

זהו קורס מעשי. העבודה תהיה מוקדשת לסצנות ומונולוגים משייקספיר, [לקראת פרזנטציה אפשרית בסוף הקורס], ותתמקד ברכישת יכולת לפרק את הרעיונות, הכוונות, והמהלכים שבטקסט – הן מהלכי העלילה והן מהלכי נפש ומחשבה, ולתת להם ביטוי בהיר ומלא במשחק, - ללמוד לזהות ולקיים את האינטראקציות בין הדמויות – ויכולת להבין את הדיאלוג השייקספירי המתרחש ב"קפיצות" ולקיים אותו - וכמו כן לרכוש שליטה במשקלים של הטקסט השייקספירי – ויכולת להבין את ההתקיימות של הדיאלוג השייקספירי בתוך חלל הבמה.  זהו קורס שנועד גם לתלמידי משחק וגם לתלמידי בימוי, ובשלבים הראשונים שני המסלולים ילמדו ביחד. אם יסתבר שהם רוכשים את טכניקת העבודה ברמה טובה, יתכן ואפריד בין המסלולים ואתן לתלמידי הבימוי משימות של בימוי, אבל הדבר מותנה בקצב ההתקדמות של הכתה ושל הסטודנטים הבודדים.

בשלב ראשון, - ולקראת השיעור הראשון - הטקסטים ייבחרו על ידי הסטודנטים, בשלב מאוחר יותר, אני אמליץ על דמויות וסצנות שייראו לי מתאימים.