שנה"ל תשע"ט

0368-1101-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 1
 Seminar - Topics in Bioinformatics 1
פרופ גת ויקס עיריתסמינר גרין ביוטכנו001 ב'1700-1500 סמ'  א'
פרופ וולפסון חייםסמינר בריטניה222 ב'1600-1400 סמ'  ב'
 
0368-1105-01
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1200-1000 סמ'  א'
פרופ דויטש דניאל

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.

נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; מבוא למבני נתונים; טבלאות ערבול (hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות (יצירת מפתח סודי משותף); תכנות מונחה עצמים; רקורסיה; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

 

בחלק מהנושאים נציג ונשווה בין מספר גישות לפתרון הבעיה. יינתן דגש על נכונות הפתרונות, ועל הסיבוכיות שלהם, הן סיבוכיות אסימפטוטית והן זמן ריצה בפועל. 


הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

This introductory course presents fundamental concepts of computer science, along with foundations of programming and programming languages. The language used is python, version 3, which will serve as the platform for presenting a variety of topics of general interest in computer science.

Sample topics: Sorting and searching; introduction to data structures; hash tables; representation of characters and strings, string matching;  image representation and processing; error correcting codes; text compression; numerical computations and their stability; operations on very large numbers and their applications in number theory (primality testing) and in cryptography (generating a joint secret key); object oriented programming; recursion;  concepts in functional programming, representation of infinite object; etc.

 

Several approaches for representing each problem and its input, and for finding a solution, will be presented. The emphasis will be on structured solutions, their correctness and their complexity, both asymptotic and actual run time.

 

The main goal of the course is to expose students to a variety of areas in computer science, hence it is not a "pure" programming course. However, homework assignments will include writing a significant volume of computer programs

 

 
0368-1105-04
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל אורנשטיין103 ג'1200-1000 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.

נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; מבוא למבני נתונים; טבלאות ערבול (hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות (יצירת מפתח סודי משותף); תכנות מונחה עצמים; רקורסיה; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

 

בחלק מהנושאים נציג ונשווה בין מספר גישות לפתרון הבעיה. יינתן דגש על נכונות הפתרונות, ועל הסיבוכיות שלהם, הן סיבוכיות אסימפטוטית והן זמן ריצה בפועל. 


הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

This introductory course presents fundamental concepts of computer science, along with foundations of programming and programming languages. The language used is python, version 3, which will serve as the platform for presenting a variety of topics of general interest in computer science.

Sample topics: Sorting and searching; introduction to data structures; hash tables; representation of characters and strings, string matching;  image representation and processing; error correcting codes; text compression; numerical computations and their stability; operations on very large numbers and their applications in number theory (primality testing) and in cryptography (generating a joint secret key); object oriented programming; recursion;  concepts in functional programming, representation of infinite object; etc.

 

Several approaches for representing each problem and its input, and for finding a solution, will be presented. The emphasis will be on structured solutions, their correctness and their complexity, both asymptotic and actual run time.

 

The main goal of the course is to expose students to a variety of areas in computer science, hence it is not a "pure" programming course. However, homework assignments will include writing a significant volume of computer programs

 
0368-1105-05
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1400-1200 סמ'  א'
פרופ דויטש דניאל

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-06
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר פרזנצבסקי נעםתרגיל כיתות דן דוד201 ב'1400-1200 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-07
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל שרייבר מתמטי006 ג'1000-0800 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-08
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
ד"ר ברנט יהונתןשיעור כיתות דן דוד001 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1700-1500 סמ'  ב'
ד"ר רובינשטיין אמיר

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-09
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר פרזנצבסקי נעםתרגיל אורנשטיין103 ה'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-10
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר פרזנצבסקי נעםתרגיל אורנשטיין103 ה'1800-1600 סמ'  ב'
 
0368-1105-11
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1500-1300 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-12
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל אורנשטיין103 ב'1300-1100 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-13
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר בוגין בןתרגיל פיזיקה-שנקר204 ב'1300-1100 סמ'  ב'

   

  בקורס מבואי זה, המורץ השנה לראשונה במתכונת ניסויית, יוצגו  מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות
  ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין  
  במדעי   המחשב.
  נושאים לדוגמא: חיפוש והתאמת מחרוזות, עיבוד תמונה, קודים לתיקון טעויות, מספרים גדולים ושימושיהם, ועוד.
  יוסברו  מספר גישות לייצוג 
הבעייה והקלט, ולפתרון.
  יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל. 
  הקורס  אינו קורס בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  בקורס מבואי זה, המורץ השנה לראשונה במתכונת ניסויית, יוצגו  

 

 
0368-1105-14
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1200-1000 סמ'  ב'
תכניות מחשב כאמצעי הבעה. בניה מודולרית של מערכות תוכנה באמצעות הפשטות. תהליכי חישוב.
א. הפשטה פונקציונלית: מודל ההצבה, פונקציות מסדר גבוה. ב. הפשטה וייצוג של נתונים: טיפוסים גלויים וכמוסים, תכנות מונחה נתונים. ג. עצמים ומצב מקומי: השמה, מודל הסביבות, העברת הודעות, זרמים והערכה עצלה. ד. בנית שפות חדשות ע"י אינטרפרטציה.
הקורס כולל עבודה מעשית - כתיבת תוכנות מחשב - בהקף רב.
 
0368-1118-01
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור אודיטור' לב009 ב'1900-1700 סמ'  א'
שיעור לימודי הסביבה013Bא'1400-1200 סמ'  א'
פרופ פלדמן מיכל
ד"ר להב אורי

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-02
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר סברלו אוריתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1000-0800 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-03
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
גב' סגל כנרתתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1200-1000 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-04
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר סברלו אוריתרגיל הולצבלט007 ד'1200-1000 סמ'  א'
 

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-05
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר דביר יותםתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1000-0800 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-06
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 ב'1400-1200 סמ'  א'
פרופ פלדמן מיכל
שיעור כיתות דן דוד002 ד'1500-1300 סמ'  א'
ד"ר להב אורי
 1

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-07
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
גב' פלג שירתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1000-0800 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-08
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
גב' סגל כנרתתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1700-1500 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-09
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
גב' פלג שירתרגיל פיזיקה-שנקר105 ה'1700-1500 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-10
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור אורנשטיין103 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור הנדסה כתות ח102 ד'1800-1600 סמ'  א'
פרופ פלדמן מיכל
ד"ר להב אורי

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-11
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר דביר יותםתרגיל הנדסת תוכנה104 ה'1400-1200 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-12
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר דביר יותםתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1700-1500 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-13
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר טרנר אוריתרגיל שרייבר מתמטי007 ה'1400-1200 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-14
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור דאך005 ב'2000-1800 סמ'  ב'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-15
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל כיתות דן דוד107 ה'1200-1000 סמ'  ב'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-16
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל אורנשטיין111 ה'1600-1400 סמ'  ב'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-2002-01
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
ד"ר רובינשטיין שלומישיעור כיתות דן דוד001 א'1300-1000 סמ'  א'

מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגות דו מימדית, התפלגות מותנה, תוחלת, שונות, תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים, אי שיוייונים, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש.

נושאים נוספים מתוך: הלמה של בורל קנטלי, החוק החזק, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה, אומד נראות מכסימלי.

0368-2002-02
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
מר סניטקובסקי רןתרגיל אורנשטיין111 ג'1200-1100 סמ'  א'

מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגות דו מימדית, התפלגות מותנה, תוחלת, שונות, תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים, אי שיוייונים, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש.

נושאים נוספים מתוך: הלמה של בורל קנטלי, החוק החזק, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה, אומד נראות מכסימלי.

 http://www.duhugi.com/

 

0368-2002-03
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
מר סניטקובסקי רןתרגיל אורנשטיין111 ג'1400-1300 סמ'  א'

מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגות דו מימדית, התפלגות מותנה, תוחלת, שונות, תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים, אי שיוייונים, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש.

נושאים נוספים מתוך: הלמה של בורל קנטלי, החוק החזק, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה, אומד נראות מכסימלי.

http://www.duhugi.com/

 

 

0368-2101-01
 מעבדה בכלים (ביואינפורמטיקה)
 Laboratory for Bioinformatics Tools
גב' עבדי שירןמעבדה שרייבר מתמטי007 ב'1300-1000 סמ'  ב'

Bioinformatics is the application of computer science and computer technology to biological research. This course introduces some of the basic concepts, algorithms, and tools used in Bioinformatics. Assuming previous knowledge in both Computer Science and Biology, this course will provide an overview over the field of bioinformatics as well as provide the students with tools to solve related problems in their own future research.

 

The course will cover the following topics:

-           Pairwise sequence alignment

-           Multiple sequence alignment (MSA)

-           Blast

-           Phylogenetics

-           Biological databases and web browsers

-           Gene Expression analysis

-           Networks and pathways

-           Proteins structure

-           Python for Bioinformatics (including Biopython)

 

 

 

 

 

 

0368-2102-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 2
 Seminar - Topics in Bioinformatics 2
פרופ גת ויקס עיריתסמינר שרייבר מתמטי008 א'2000-1800 סמ'  א'
פרופ וולפסון חייםסמינר שרייבר מתמטי008 א'2000-1800 סמ'  ב'
0368-2157-01
 תוכנה 1
 Software 1
פרופ טולדו סיוןשיעור אודיטור' לב009 ב'1500-1200 סמ'  א'
גב' דנקין לנה

 הקורס מציג את המתודולגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.

 

 

 

 

0368-2157-02
 תוכנה 1
 Software 1
מר גרשטיין שיתרגיל אורנשטיין103 ד'1700-1600 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-03
 תוכנה 1
 Software 1
מר גרשטיין שיתרגיל אורנשטיין103 ג'1700-1600 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-05
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל אורנשטיין111 ד'1200-1100 סמ'  א'
מר גרשטיין שי
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-06
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל אורנשטיין111 ד'1300-1200 סמ'  א'
מר גרשטיין שי
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.

 

0368-2157-07
 תוכנה 1
 Software 1
פרופ טולדו סיוןשיעור ולפסון הנדסה001 ג'1300-1000 סמ'  ב'
גב' דנקין לנה
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
 This is a mandatory Computer Science course that teaches the principles of software design, object oriented programming, and the Java programming language.
0368-2157-08
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1100-1000 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-09
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1200-1100 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-10
 תוכנה 1
 Software 1
מר גרשטיין שיתרגיל אורנשטיין111 ד'1700-1600 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-11
 תוכנה 1
 Software 1
מר גרשטיין שיתרגיל אורנשטיין111 ד'1800-1700 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2158-01
 מבני נתונים
 Data Structures
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור דאך005 ד'1600-1300 סמ'  א'
פרופ לוי חנוך
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-02
 מבני נתונים
 Data Structures
מר פרידברג אלוןתרגיל בנין רב תחומי315 ה'1400-1300 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-03
 מבני נתונים
 Data Structures
מר פרידברג אלוןתרגיל בנין רב תחומי315 ה'1300-1200 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-04
 מבני נתונים
 Data Structures
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור לימודי הסביבה101 ג'1600-1300 סמ'  א'
פרופ לוי חנוך
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-05
 מבני נתונים
 Data Structures
מר פיאט נמרודתרגיל הולצבלט007 ה'1100-1000 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-06
 מבני נתונים
 Data Structures
מר פיאט נמרודתרגיל הולצבלט007 ה'1200-1100 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-07
 מבני נתונים
 Data Structures
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור דאך005 ב'1700-1400 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-08
 מבני נתונים
 Data Structures
מר דורפמן דן נתןתרגיל אורנשטיין111 ד'1000-0900 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-09
 מבני נתונים
 Data Structures
מר דורפמן דן נתןתרגיל אורנשטיין111 ד'1100-1000 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-10
 מבני נתונים
 Data Structures
מר שמיר אוהדתרגיל שרייבר מתמטי007 ה'1400-1300 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-11
 מבני נתונים
 Data Structures
מר שמיר אוהדתרגיל שרייבר מתמטי007 ה'1500-1400 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2159-01
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר גבור רוןשיעור ולפסון הנדסה001 ד'1900-1600 סמ'  א'
מר פליק אוהד

הקורס הינו קורס מבוא לחומרה,ארכיטקטורת מעבדים, ומבוא לתכנון מעבדים ספרתיים. הקורס מציג את עקרונות בנית חומרה ספרתית, ממשיך בעקרונות מבנה המעבד, ודן בגישות שונות למימוש מעבדים ושיטת לשיפור הביצועים ובקשר בין המעבד לשפות התכנות. הקורס נוגע בגישות  מודרניות למימוש מעבדים, כגון מימושים מקביליים וביצוע שלא לפי הסדר.

The class is an introduction to hardware design, computer architecture and digital computer design. The class presents the concepts of modern digital hardware, it continues into design of digital processors and discuss approaches to improve performance and their association to programing languages. The class will touch modern approaches to computer implementation, including parallelism and out of order execution.

0368-2159-02
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר פרויד דודתרגיל כיתות דן דוד207 ב'1700-1600 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-03
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר פרויד דודתרגיל כיתות דן דוד207 ב'1800-1700 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-04
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר אורן גיאתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1300-1200 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-05
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
ד"ר הוד רנישיעור אודיטור' לב009 ד'1700-1400 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-06
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר פרויד דודתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1500-1400 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-07
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר פרויד דודתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1400-1300 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-08
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר פרויד דודתרגיל אורנשטיין111 א'1600-1500 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-09
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר אורן גיאתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1400-1300 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2160-01
 אלגוריתמים
 Algorithms
ד"ר הוד רנישיעור דאך005 ג'1800-1500 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות לרבות תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

0368-2160-02
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר סלבאק ג'אדתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1300-1200 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-03
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ינקוביץ טלתרגיל קפלון118 ה'1500-1400 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-04
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ינקוביץ טלתרגיל קפלון118 ד'1600-1500 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-05
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר סלבאק ג'אדתרגיל אורנשטיין110 ה'1600-1500 סמ'  א'
0368-2160-07
 אלגוריתמים
 Algorithms
פרופ שמיר רוןשיעור כיתות דן דוד001 ג'1900-1600 סמ'  ב'
פרופ עזר יוסף

אלגוריתמים- 0368.2160

 

 

 

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

 

0368-2160-08
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ינקוביץ טלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1200-1100 סמ'  ב'
0368-2160-09
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר סלבאק ג'אדתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1100-1000 סמ'  ב'
0368-2160-10
 אלגוריתמים
 Algorithms
פרופ שמיר רוןשיעור לימודי הסביבה013Bא'1500-1200 סמ'  ב'
פרופ עזר יוסף

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-11
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ינקוביץ טלתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1400-1300 סמ'  ב'

אלגוריתמים- 0368.2160

 

 

 

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

 

 

0368-2160-12
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר סלבאק ג'אדתרגיל פיזיקה-שנקר204 ד'1800-1700 סמ'  ב'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-13
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר סלבאק ג'אדתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1000-0900 סמ'  ב'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2161-01
 פרויקט תוכנה
 Software Project
ד"ר פקר אליפרוייקט כיתות דן דוד001 ג'1400-1200 סמ'  א'

בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. שפת C היא שפה ותיקה שהשפעתה על עולם התכנות בעשורים האחרונים גדולה ביותר. בקורס נלמד את השפה לעומק ונסביר את הסיבות לפופולריות העצומה שלה.

הנושאים הבאים יועברו במסגרת לימוד שפת C:

 • תחביר השפה 
 • טיפוסים
 • מבני בקרה
 • פונקציות
 • מצביעים
 • ה Preprocessor
 • טיפול בקבצים
 • נושאי העשרה קשורים כמו  Computer Security, תכנון ופיתוח פרויקטים גדולים ותכנות מקבילי

במסגרת הקורס הסטודנטים יכתבו פרויקט מתקדם בשפת C תחת מערכת הפעלה UNIX.

0368-2161-05
 פרויקט תוכנה
 Software Project
ד"ר פקר אליפרוייקט הנדסת תוכנה102 ה'1700-1500 סמ'  ב'
מר סולאמי משה
בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקורס.


The first part of the course will cover the C programming language under the UNIX programming environment. In the second part of the course you will develop an advanced project in C.
A detailed syllabus of the course can be found on the course's web-page
0368-2161-07
 פרויקט תוכנה
 Software Project
ד"ר פקר אליפרוייקט דאך005 ד'1500-1300 סמ'  ב'
מר סולאמי משה
0368-2162-01
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
ד"ר מוריסון אדםשיעור הנדסת תוכנה102 ה'1100-0800 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-02
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר שפיר ליאורתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1400-1300 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-03
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר שפיר ליאורתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1500-1400 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-05
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר דובניקוב דניאלתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1200-1100 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-06
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
ד"ר הוד רנישיעור אודיטור' לב009 ב'1900-1600 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-07
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר דובניקוב דניאלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ג'1400-1300 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-08
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר דובניקוב דניאלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ג'1500-1400 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-09
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר שפיר ליאורתרגיל הולצבלט007 ה'1500-1400 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.
 
0368-2162-10
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר שפיר ליאורתרגיל הולצבלט007 ה'1100-1000 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.
 
0368-2170-01
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
ד"ר שוהם בוכבינדר שרוןשיעור כיתות דן דוד003 ג'1400-1100 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-02
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר לוי ניסןתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1000-0900 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-03
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר לוי ניסןתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1100-1000 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-04
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר לוי ניסןתרגיל פיזיקה-שנקר204 א'1400-1300 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-05
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר לוי ניסןתרגיל פיזיקה-שנקר204 א'1500-1400 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים, משפט הרברנד ושימושיו, לוגיקה אינטואיציוניסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-06
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
פרופ אברון ארנוןשיעור אוד' מלמד006 א'1200-0900 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-07
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר דביר יותםתרגיל קפלון118 ד'1100-1000 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-08
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר דביר יותםתרגיל הנדסה כתות ח001 ד'1600-1500 סמ'  ב'

תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, כח הביטוי, שימושים כמו שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה אינטואיציוניסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.

0368-2170-09
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר דביר יותםתרגיל אורנשטיין111 ה'1300-1200 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2200-01
 מודלים חישוביים
 Computational Models
פרופ היטנר יפתח אילןשיעור נפתלי001 ב'1600-1300 סמ'  א'

אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: moodle.tau.ac.il/course/view.php?id=368220001

 

0368-2200-02
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1600-1500 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-03
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1500-1400 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות. 
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-04
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רוזנוב מארקתרגיל כיתות דן דוד112 ה'1400-1300 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-05
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר מזור נועםתרגיל שרייבר מתמטי008 ג'1100-1000 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-06
 מודלים חישוביים
 Computational Models
פרופ שור בן ציוןשיעור דאך005 ד'1300-1000 סמ'  ב'

אוטומטים סופיים ושפות רגולריות. למות ניפוח. משפט Myhill–Nerode. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח וסקירת ההוכחה). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.

0368-2200-07
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר מזור נועםתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1300-1200 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-08
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רוזנוב מארקתרגיל כיתות דן דוד111 ה'1500-1400 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-09
 מודלים חישוביים
 Computational Models
פרופ שרן רודדשיעור כיתות דן דוד001 ב'1600-1300 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
 
0368-2200-10
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1600-1500 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-11
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1500-1400 סמ'  ב'
0368-2200-12
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר מזור נועםתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1200-1100 סמ'  ב'
0368-2200-13
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רוזנוב מארקתרגיל קפלון118 ה'1300-1200 סמ'  ב'
0368-3030-01
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
פרופ לוי חנוךשיעור כיתות דן דוד003 ה'1800-1500 סמ'  ב'
ד"ר רוכמן יובל

Course name: Communication Networks

 

Course Syllabus

 

Lecturer: Dr. Nir Andelman, 054-2451042, niran@tauex.tau.ac.il

 

(Credit: 4 (3+1

 

Prerequisites: Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

:Course Objectives

The course provides an introduction to the principles, challenges and techniques used in designing network architectures and protocols. 

The focus of the course is: network architectures, the layering model, the protocol concept, performance modeling, the Internet. Some of the topics included in detail: network programming, STP, ARP, reliable data transfer, flow and congestion control, addressing, routing algorithms,

 

:Course Syllabus

·         Introduction to network, layers and protocols

·         Datalink layer protocols, LAN protocols

·         LAN connectivity: Hubs, bridges, routers

·         Network layer: types of networks, addressing, forwarding, IP

·         Routing protocols & algorithms

·         Reliable data transfer issues and design alternatives

·         TCP handshake, data transfer, flow control,

·         TCP congestion control

·         Application protocols, Network security

·         Advanced topics (e.g. switching networks, scheduling ,  mobile IP, multicast) as time permits

 

:Course prerequisites

Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

:Course requirements

(Homework Assignments submission (should be done in pairs 

 

:Required reading

None

 

 

 

 

:Recommended reading

[1]   James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet”, Addison-Wesley 5th Edition (2009), 6th ed. (2012

[2]   S. Tanenbaum, “Computer Networks”,  Prentice-Hall, 4th ed. (2003) / 3rd ed (1996)

[3]   R. Perlman: Interconnections : Bridges, Routers, Switches and Interworking Protocols, Addisoin Wesley 2000

[4]   R. Stevens: TCP/IP Illustrated vol. I The Protocols, Addison Wesley 1994

[5]   R. Stevens, B. Fenner, A.M. Rudoff: UNIX Network Programming: The Socket Networking API , vol. 1, 3rd Edition, Addison Wesley 2004

 

 

 

Grade: 70% final exam, 15% programming exercises, 15% theoretical

             exercises

 

 

 

 

 

0368-3030-02
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
מר תבורי יהונתןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ב'1200-1100 סמ'  ב'
ארכיטקטורת שכבות של רשתות תקשורת, פרוטוקולים של ערוצי תקשורת. מודלים בסיסיים להערכת זמני המתנה ברשתות. נתוב ופקוח זרימה ברשתות, תכנון רשתות.
0368-3030-03
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
מר תבורי יהונתןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ב'1000-0900 סמ'  ב'
ארכיטקטורת שכבות של רשתות תקשורת, פרוטוקולים של ערוצי תקשורת. מודלים בסיסיים להערכת זמני המתנה ברשתות. נתוב ופקוח זרימה ברשתות, תכנון רשתות.
0368-3049-01
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
פרופ אפלבאום בנימיןשיעור אוד' מלמד006 ג'1500-1200 סמ'  א'

 
   בקורס נעסוק במספר אבני בניין יסודיות של קריפטוגרפיה קלסית ומודרנית. אלה יכללו פונקציות חד כווניות, מערכות הצפנה עם מפתחות סימטריים, ומערכות עם מפתח הצפנה פומבי. שיטות לאימות, זיהוי, וחתימות דיגיטליות. אקראיות ופסאודו אקראיות. 
 וסכמות לחלוקת סוד. כמו כן נדון באספקטים אלגוריתמיים של מספר נושאים רלוונטיים מתורת המספרים, כגון בדיקת ראשוניות, משפט המספרים הראשוניים, מציאת מחלק משותף, שדות וחוגים סופיים, יוצרים כפליים, ועוד.

0368-3049-02
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
מר אורלנד מתןתרגיל אורנשטיין110 ד'1200-1100 סמ'  א'
0368-3049-03
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
מר אורלנד מתןתרגיל אורנשטיין110 ד'1300-1200 סמ'  א'
0368-3058-01
 נושאים מתקדמים בתכנות
 Advanced Topics in Programing
מר קירש אמירשיעור אודיטור' לב009 ה'1100-0800 סמ'  ב'

סילבוס נושאים מתקדמים בתכנות

סמ' ב' תשע"ט

מרצה : אמיר קירש

(kirsh@post.tau.ac.il)

דרישות קדם

סיום בהצלחה של הקורס "פרוייקט תוכנה"

ידיעת שפת C

היכרות טובה עם שפה OOP כלשהי (למשל Java): מחלקות, הורשה, פולימורפיזם, כתיבת קוד גנרי.

שימו לב: שמו של הקורס עלול להיות מטעה. במהלך הקורס בעיקר נצלול לתוך פרטי תחביר של C++ ונתעסק באופן סיזיפי במימוש של פרוייקט מורכב. השאלה האם מדובר בנושאים מתקדמים נתונה לפרשנות. מי שפחות אוהב לתכנת עלול למצוא שהקורס מייגע ולא מועיל עבורו. לעומת זאת מי שאוהב אתגר תכנותי ועבודה קשה כנראה יימצא בקורס עניין.

נושאי הקורס

למידה והבנה של תחביר C++

שיקולים בתכנות object oriented 

תכנות גנרי

multi threading

נגיעה קלה ב-design patterns (בין שיעור לחצי שיעור במהלך הקורס)

תרגילים

במהלך הקורס יינתנו 4 תרגילי תכנות קשים

יש להגיש את התרגילים בזוגות.

ציון סופי

40% תרגילים

60% מבחן

על מנת לעבור את הקורס יש לקבל ציון עובר במבחן.

רשימת קריאה

ספרים מאת מייסד השפה

A Tour of C++ , Bjarne Stroustrup, AddisonWesley, 2013

The C++ Programming Language , Bjarne Stroustrup, Addison Wesley, 4th edition, 2013

Programming Principles and Practice Using C++ , Bjarne Stroustrup, AddisonWesley, 2014

סידרת ספרי ה-More Effective מהאורים והתומים של השפה Scott Meyers:

Effective C++, Scott Meyers, AddisonWesley, 3rd edition, 2005

More Effective C++ , Scott Meyers, AddisonWesley, 1996

Effective STL , Scott Meyers, AddisonWesley, 2001

Effective Modern C++ , Scott Meyers, AddisonWesley, 2014

הספר הידוע והמפורסם של design pattterns מחבורת הארבעה (The Gang of Four):

Design Patterns: Elements of Reusable ObjectOriented Software, Erich Gamma, John Vlissides, Ralph Johnson, and Richard Helm, AddisonWesley, 1994

 

מקורות ברשת (רשימה חלקית של מקורות רלבנטיים)

אתר הבית של תקן השפה:

https://isocpp.org , https://isocpp.org/faq , https://isocpp.org/wiki/faq/cpp11

האתר של Bjarne Stroustrup:

http://www.stroustrup.comhttp://www.stroustrup.com/C++11FAQ.html

אתר הרפרנס של השפה - כולל את הפירוט המלא של השפה, כלי עזר חשוב:

http://en.cppreference.comhttp://en.cppreference.com/w/cpp/language

מקורות נוספים:

http://www.cplusplus.com

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

http://www.cplusplus.com/articles/

StackOverflow:

http://stackoverflow.com/tags/c++

http://stackoverflow.com/tags/c++/info

http://stackoverflow.com/tags/c++faq

אתר מצויין שמרכז C++ Idioms:

http://en.wikibooks.org/wiki/More_C++_Idioms

 


  

 
0368-3058-02
 נושאים מתקדמים בתכנות
 Advanced Topics in Programing
מר סגולי שוברט אדםתרגיל פיזיקה-שנקר222 ג'1000-0900 סמ'  ב'
0368-3062-01
 ניהול נתונים באינטרנט
 Web Data Management
פרופ דויטש דניאלשיעור לימודי הסביבה013Bא'1100-0900 סמ'  ב'

Web Data Management

Dr. Daniel Deutch

The course discusses various algorithmic aspects of web data management. Web data has distinctive features: it contains both structured (tables), semi-structured (XML and linked data), and unstructured data (text); it is large-scale, contains contradicting pieces of data, and is uncertain. 

To be able to deal with this ocean of information, there is a need for new models as well as efficient retrieval, recommendation, and ranking techniques.

The goal of this course is to teach state-of-the-art models and algorithmic techniques for dealing with web data, in light of these challenging features.

In particular, we will start with an overview of models for structured data (in particular the relational and the nested relational models), semi-structured data (XML, tree automata, Web Graphs..), and unstructured data (Context-Free and Context-sensitive Languages). We will highlight some key issues in the design and usage of these models, in the context of web data. For each model, we will further introduce a probabilistic variant that allows to model uncertainty (probabilistic databases, probabilistic XML, HMMs, PCFGs, ..).  We will introduce analysis tasks (and query languages that capture them where appropriate) for all cases (relational algebra, XQuery and XPath, Text analysis with HMMs and PCFGs, Ranking web-pages) and state-of-the-art algorithms   for performing these tasks in the context of the probabilistic models that were studied.  The algorithms will include  techniques for evaluating relational algebra on probabilistic databases;  Google PageRank algorithm; algorithms for computing Part-of-speech tagging in text analysis; algorithms for recommendations,  and many others.

  

Bibliography:

 

 

Books

 

1. Serge Abiteboul,  Ioana Manolescu, Philippe Rigaux, Marie-Christine Rousset, Pierre Senellart,

 

    Web Data Management,  Cambridge University Press 2011


2. Dan Suciu​‌, Dan Olteanu​‌, Christopher Ré ​‌, Christoph Koch​‌ 

    Probabilistic databases,  Morgan and Claypool 2011

 


 


Papers

1. Brin, Page


 The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, Computer Networks and ISDN Systems 30 (7), 1998

2. Fagin,

Kumar, Sivakumar, COMPARING TOP k LISTS SIAM J. Discrete Math 17 (1), 2003

3. Fagin, Lotem, Naor,

Optimal aggregation algorithms for middleware, in Proc. of SIGMOD ‘01

4. Sarwar, Karypis, Konstan, Reidl,

Item-based collaborative filtering recommendation algorithms in proc. of WWW’01

5. Wang, De Vries, Reinders,

Unifying user-based and item-based Collaborative Filtering in proc. of SIGIR ‘06

6. Kleinberg,

Authoritative sources in a hyperlinked environment, in JACM 46 (5), 1999

7. Serge Abiteboul, Benny Kimelfeld, Yehoshua Sagiv, Pierre Senellart:

     On the expressiveness of probabilistic XML models. VLDB J. 18(5), 2009

0368-3065-01
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
פרופ וול אבישישיעור הנדסה כתות ח101 א'1600-1300 סמ'  ב'
מר נבו סלע
ראו פרטים באנגלית בהמשך, ואת אתר הקורס.

The Introduction to Information Security course surveys central concepts in applied information security and cyber security, and offers a hands-on introduction to secure programming and vulnerability analysis.

High-level goals:
- Make students aware of the major security risks and attack vectors
- Gain concrete hands-on experience with prominent tools and technologies
- Teach about good tools and practices for building secure systems
- Instill the state of mind and conceptual vocabulary for reasoning about systems security

A student who has taken the class and then got programming project should know when he's doing something dangerous, what are the standard solutions, and be able to to productively communicate with vendors and experts.
 

Scope:
1. Programming vulnerabilities (buffer/stack/integer overflow, format strings, privilege escalation)
2. Secure platforms and programming (OS, TPM, languages, libraries, good practices, analysis tools)
3. Network vulnerabilities (impersonation, DoS, application-level) and defense (SSL, IPsec, firewalls, anomaly detection)
4. Exploitation techniques and the low-level details underlying them (reverse engineering x86 assembly, shell code, packet injection
5. Cryptography basics (encryption, digital signatures, certificates)
6. Authentication (passwords, biometrics, tokens, certificates)
7. Authorization policies (access control, information flow control, logging, detection)
8. Physical and psychological elements (tamperproofing, user interfaces, social engineering)
9. Study cases (e.g., banks, mobile phones, cars)

A significant part of the course material will be in English.

Course requirements:

 

Requisite courses:

 • Operating Systems (0368-2162) or Introduction to Systems Programming (0512-4402) or equivalent

Recommended (not mandatory) courses:

 • Introduction to Modern Cryptography (0368-3049) or Cryptography and Computer Security (0510-7401) or Foundations of Cryptography (0368-4162) or equivalent

 

0368-3065-02
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
מר איטקין ברקתרגיל אורנשטיין111 א'1700-1600 סמ'  ב'
מר שחף טל
0368-3065-03
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
מר איטקין ברקתרגיל אורנשטיין111 א'1800-1700 סמ'  ב'
מר שחף טל
0368-3073-01
 מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי
 Systems and Algorithms for Localization, Navigation and Mapping
פרופ טולדו סיוןשיעור אורנשטיין111 ג'1900-1600 סמ'  א'

מערכות ואלגוריתמים לאיכון וניווט חדרו לחיי היום-יום של כולנו: הטלפון החכם משערך את מיקומנו ובכך מאפשר יישומי ניווט כגון וייז ושירותים מבוססי מיקום מתקדמים אחרים. לטכנולוגיה הזאת ודומותיה יש כמובן גם שימושים אזרחיים וצבאיים רבים נוספים, כגון שליטה על כלי רכב אוטונומיים, ניווט בסביבות חסרות נקודות ציון (ספינות בים ומטוסים בלילה), נחיתה בערפל, ועוד. כיצד מתבצע ה-"קסם" הזה של שערוך מדוייק של מיקום של מטרה, מרוחקת או עצמית?

הקורס מסביר את העקרונות הבסיסיים של שערוך מיקום, מציג מספר מערכות איכון מעניינות (כולל תיאור מפורט למדי של מערכת ה-GPS וחלופות חדשות לה, וכן של מערכות איכון בתוך בניינים), ומסביר כיצד מציגים בעיית איכון כבעיה אלגוריתמית/מתמטית וכיצד פותרים את אותן בעיות.

במסגרת זאת הקורס מציג מושגי יסוד בתורת השערוך הקלסית (שערוך של משתנים דטרמיניסטיים מתוך מדידות רועשות), עקרונות לשערוך אופטימלי, חסמים על דיוק, והמרה של בעיות שערוך לבעיות אופטימיציה, בדרך כלל לא לינראריות, גם בעיות רציפות וגם בעיות מעורבות (חלק מהמשתנים רציפים וחלק שלמים). נדון גם בשערוך של מסלולי תנועה שלמים (פילטר קלמן ונגזרותיו) ובבעיות עיבוד אותות שמערכות איכון צריכות להתמודד איתן, בעיקר שערוך זמן הגעה של אות רדיו.

המטלות בקורס כוללות כשש או שבע מטלות בית. המטלות מתמקדות בהצגת בעיות איכון כבעיות אופטימיצזיה, במימוש וחקר אלגוריתמים לפתרון בעיות האופטימיזציה הללו, במימוש וחקר אלגוריתמים רלוונטיים לעיבוד אותות (כולל עיבוד אותות GPS אמיתיים שהוקלטו מול בניין שרייבר), ובחקר הביצועים של מערכות איכון. המטלות ממומשות בסביבת Matlab (ניתן להשתמש בסביבות אחרות בחלק מהמטלות אבל ללא תמיכה נוספת מהמרצה).

בקורס תתקיים בחינה.

הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון ושני במדעי המחשב, והוא מתאים גם לתלמידי מתימטיקה והנדסה.

0368-3075-01
 למידה ממוחשבת מחיזוקים
 Reinforcement Learning
פרופ מנצור ישישיעור כיתות דן דוד001 ד'1300-1000 סמ'  ב'

 Introduction, Optimal Policy, Planning MDP (Bellman optimality equations), Value iteration,

Policy iteration, Dynamic Programming, Learning MDP (small state spaces), TD Learning,

Model base learning, Model free: Q learning, Policy gradient, Actor critic, 

Learning MDP (large state spaces), Deep Learning, Multi-Arm Bandit,

Inverse RL, POMDP

0368-3076-01
 אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות
 Algorithms and Applications in Social Networks
ד"ר נובגורודוב ויאצ`סלבשיעור אוד' מלמד006 ג'1900-1600 סמ'  ב'

Tentative topics: 

 • Intro and examples of Social Networks
 • Social Networks structure
 • Networks formation
 • Communities (formation and detection)
 • Links prediction
 • Social Networks partitioning
 • Influence in Social Networks
 • Social media and social content (feed generation algorithms, advertisements)

Tentative topics: 

 • Intro and examples of Social Networks
 • Social Networks structure
 • Networks formation
 • Communities (formation and detection)
 • Links prediction
 • Social Networks partitioning
 • Influence in Social Networks
 • Social media and social content (feed generation algorithms, advertisements)
0368-3077-01
 עיבוד שפה טבעית (הקורס ינתן בשפה האנגלית)
 Natural Language Processing
ד"ר ברנט יהונתןשיעור כיתות דן דוד001 ג'1600-1300 סמ'  ב'

This course will provide an overview of modern natural language processing, focusing on tasks where the output is a structure. We will cover language models, sequence models, and tree parsing models, focusing on the interface between structured prediction and deep learning.

 

0368-3102-01
 גנומיקה חישובית
 Computational Genomics
פרופ גת ויקס עיריתשיעור אורנשטיין111 ה'1600-1430 סמ'  א'
שיעור קפלון118 ג'1330-1200 סמ'  א'
פרופ שרן רודד
פרופ שמיר רון
המחקר הביולוגי והרפואי עבר מהפכה בעקבות ריצוף הגנום האנושי – תחילה רוצף גנום בודד וכיום מרוצפים מדי שנה רבבות גנומים של בני אדם, ובמקביל גנומים של יצורים חיים אחרים (בעלי חיים, צמחים, חידקים ועוד). טכנולוגיות נסיוניות חדישות מתפתחות ומייצרות מידע המאפשר לחשוף תובנות מהפכניות לגבי חיינו, בריאותנו והעולם שסביבנו. ניתוח מידע זה מחייב שיטות חישוביות מתקדמות, ובמידה רבה צוואר הבקבוק של הניתוח עבר מייצור המידע לניתוחו.  
הקורס ידון באלגוריתמים לבעיות חישוביות מרכזיות בביולוגיה וברפואה. אנו נלמד אלגוריתמים מדויקים לבעיות שניתן לפתרן ביעילות, ואלגוריתמי קירוב והיוריסטיקות לבעיות קשות יותר. דוגמאות ביולוגיות יוצגו לכל בעיה. השיטות החישוביות משלבות אלגוריתמים, סיבוכיות, תורת הגרפים, הסתברות, סטטיסטיקה, אופטימיזציה, למידה חישובית ועוד. פירוט הנושאים שיילמדו מוצג באתר הקורס.
הקורס אינו דורש רקע ביולוגי.
0368-3102-02
 גנומיקה חישובית
 Computational Genomics
מר רפופורט נמרודתרגיל אורנשטיין111 ה'1700-1600 סמ'  א'
0368-3103-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 3
 Seminar - Topics in Bioinfprmatics 3
פרופ גת ויקס עיריתסמינר א'2000-1800 סמ'  א'
פרופ וולפסון חייםסמינר א'2000-1800 סמ'  ב'
0368-3105-01
 ביולוגיה מבנית חישובית
 Computational Structural Biology
פרופ בן-טל נירשיעור שרמן009 ה'1100-1000 סמ'  ב'
שיעור שרמן632 ב'1600-1400 סמ'  ב'
פרופ וולפסון חיים
0368-3105-02
 ביולוגיה מבנית חישובית
 Computational Structural Biology
מר רוזנוב מארקתרגיל שרמן009 ה'1200-1100 סמ'  ב'
0368-3111-01
 סמינר בנושאים נבחרים בתאוריה
 Seminar on selected topics in theory of computer science
פרופ בנבנישתי שפילקה אמירסמינר קפלון324 ג'1700-1500 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בנושאים מתקדמים בתיאוריה של מדעי המחשב בדגש על הוכחת חסמים תחתונים למעגלים בוליאנים. על התלמידים המשתתפים בסמינר להעביר הרצאה באנגלית על מאמר בתחום.

The seminar is on advanced topics in the theory of CS with emphasis on lower bounds for Boolean circuits. Participant will have to give a talk in English about a paper in the field.

0368-3115-01
 סמינר באימות פורמאלי
 Seminar in Formal Verification
ד"ר שוהם בוכבינדר שרוןסמינר שרייבר מתמטי007 א'1600-1400 סמ'  א'

הסמינר יעסוק באימות פורמלי. נדון בלוגיקות טמפורליות שונות, אלגוריתמי בדיקת מודל עבור הלוגיקות השונות וטכניקות שונות להתמודדות עם בעיית התפוצצות המצבים המתעוררת בבדיקת מודל.

דרישת קדם: לוגיקה למדעי המחשב

0368-3118-01
 סמינר בהוראת מדעי המחשב
 Seminar in Teaching Computer Science
ד"ר רובינשטיין אמירסמינר אורנשטיין102 ב'1100-0900 סמ'  א'

בסמינר נדון באוסף נושאים הקשורים להוראה ולימוד של מדעי המחשב. הסמינר מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב, שמעוניינים להרחיב את השכלתם על התחום אותו הם לומדים מנקודת מבט שלא נכללת בתוכנית הלימודים באוניברסיטה.

מטרות הסמינר

 • העמקת החשיפה לסוגיות שונות הקשורות להוראה ולמידה של מדעי המחשב, ובכך פיתוח החשיבה הביקורתית של המשתתפים על הוראת תחום הלימודים שלהם. בוגרי מדעי המחשב עשויים למצוא עצמם בעתיד בעמדה של "מתווכי ידע" (מרצים או מתרגלים באקדמיה, העברת הדרכות וסמינרים לקולגות במקום עבודתם, מתן הרצאות לקהל הרחב). חשיפה לסוגיות השונות בהוראה ולמידה של מדמ"ח תתרום ליכולתם לעשות זאת באופן מוצלח.
 • הרחבת נקודת המבט של המשתתפים על התחום של מדעי המחשב מכיוון שאיננו מתמטי-מדעי-טכנולוגי, ובכך חיזוק הזהות המקצועית שלהם. בוגרי מדמ"ח שאינם נחשפים לסוגיות מסוג זה עלולים לחוות את התחום בו הם עוסקים באופן צר יותר, פחות מאוזן, ופחות מקושר להיבטים "רכים" שלו (כמו היבטים חברתיים, חינוכיים, אתיים, היסטוריים וכו').

 

מהנושאים בהם יעסוק הסמינר

רשימת נושאים ממוקדת וחלוקת נושאים למשתתפים תתתבצע בתחילת הסמסטר, לאחר שמספר המשתתפים יתייצב. כמו כן המשתתפים מוזמנים להציע נושאים וסוגיות נוספות לאישור המרצה.

 • היסטוריה של מדעי המחשב
  • אבני דרך בהתפתחות עולם החומרה
  • אבני דרך בהתפתחות עולם התוכנה והנדסת תוכנה
  • אבני דרך בהתפתחות האינטרנט
 • הגדרת התחום של מדעי המחשב
  • מדעי המחשב – זה מדע? זו הנדסה? זה ענף של מתמטיקה?
  • מה בין מחשבים למדעי המחשב?
  • אבחנה בין עקרונות יסוד של התחום למימושים משתנים שלהם
 • חשיבה חישובית
  • מהו אופן המחשבה המאפיין מדעני מחשב ומבחין אותם מתחומים אחרים?
 • תוכניות לימוד באוניברסיטה
  • סקירת תוכניות לימוד אקדמיות (ברמת אוניברסיטה / מכללה) וגישות שונות.
  • מה הופך תוכנית לימודים למוצלחת?
  • האם וכמה צריך ללמוד מתמטיקה?
  • הבדלים בין תוכניות ל- CS majors ולסטודנטים שאינם לומדים לתואר במדמ"ח (למשל סטודנטים לביולוגיה)
  • תוכניות לימוד ברמת בית ספר בארץ ובעולם
 • שיטות מחקר בהוראת מדעי המחשב
  • איך מבצעים מחקר בתחום כזה? במה הוא שונה ממחקר מדעי במדמ"ח? מחקר איכותני (qualitative) וכמותני (quantitative).
 • שפת תכנות ראשונה
  • מהי "שפת אם" מוצלחת? האם זה כל כך חשוב?
 • גיוון חברתי במדעי המחשב
  • למה מספר הנשים במדמ"ח יורד דרמטית עם ההתקדמות בתארים? מה המצב בבתי הספר בארץ ובעולם? האם זו בעייה בכלל? ואם כן האם צריך להתערב?
  • תת-ייצוג של מיעוטים חברתיים במדעי המחשב ותחומי הנדסה נלווים 
 • הגיל המתאים להתחלת לימוד מדמ"ח
  • האם אפשר ללמוד מדמ"ח כבר בגן או בבית הספר היסודי? האם כדאי?
 • גישות הוראה לא סטנדרטיות / חדשניות
  • קורסים מקוונים (MOOCs) – סקירת מצב. ברכה או קללה? מה מייחד קורסים מקוונים במדמ"ח משאר הקורסים המקוונים?
  • הכיתה ההפוכה (flipped classroom)
  • לימוד מבוסס פרוייקטים (project based learning)
  • לימוד מבוסס חקר (research based learning)
 • נושאים נוספים ע"פ עניין המשתתפים

 

חובות המשתתפים בסמינר

 1. כל משתתף/ת יידרשו להעביר הרצאה שמשכה כשיעור עד שיעור וחצי (תלוי במספר המשתתפים), ואשר תתבסס על מאמרים באנגלית ועל חומרים נוספים, שאת חלקם על הסטודנטים למצוא בעצמם. סקר ספרות וחיפוש מקורות מתאימים, בהדרכת המרצה, הוא חלק מהדרישות. חלק מכל הרצאה יוקדש לדיון שיונחה ע"י הסטודנט.
 2. המשתתפים יחולקו לקבוצות ויידרשו להכין הצעה לשיפור תוכנית הלימודים הקיימת במדמ"ח באוניברסיטת תל אביב או קורס ספציפי , תוך התייחסות לסוגיות שיידונו במהלך הסמסטר. ההצעות יוצגו בשיעורים האחרונים של הסמסטר.
 3. כל סטודנט יידרש לרשום סיכום תמציתי של כעמוד אחד עבור הרצאה של סטודנט אחר.

 

קביעת הציון תתבסס על הנ"ל + נוכחות + התרשמות ממידת העניין והתרומה לדיונים.

נוכחות: הנוכחות בכל פגישות הסמינר חובה. איחור של חמש דקות ומעלה ייחשב להיעדרות החל בפעם השניה.

דרישת קדם: מורשים להשתתף בסמינר סטודנטים וסטודנטיות משנה ג'. בקשות חריגות תישקלנה על בסיס מקום פנוי. מטרת דרישת הקדם היא להבטיח בסיס ידע משותף ורחב מספיק.

 

לשאלות והתלבטויות ניתן לפנות למרצה במייל (amirr ואז הסימן @ ואז tau.ac.il)

0368-3133-01
 קומפילציה
 Compilation
פרופ רינצקי נעםשיעור דאך005 ג'1100-0800 סמ'  א'
מר איש שלום אורן
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-02
 קומפילציה
 Compilation
מר איש שלום אורןתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'0900-0800 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-03
 קומפילציה
 Compilation
מר איש שלום אורןתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1000-0900 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-04
 קומפילציה
 Compilation
מר איש שלום אורןתרגיל בנין רב תחומי315 ד'1100-1000 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3168-01
 סיבוכיות
 Computational Complexity
פרופ ספרא שמואלשיעור דאך005 ב'1600-1300 סמ'  א'
0368-3168-02
 סיבוכיות
 Computational Complexity
גב' קלמן אסתרתרגיל שרייבר מתמטי008 ג'1600-1500 סמ'  א'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-03
 סיבוכיות
 Computational Complexity
גב' קלמן אסתרתרגיל שרייבר מתמטי008 ג'1700-1600 סמ'  א'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-06
 סיבוכיות
 Computational Complexity
פרופ תא שמע אמנוןשיעור דאך005 ג'1300-1000 סמ'  ב'

Computational Complexity Theory

 

 

These are presentations for an undergraduate Computational Complexity Theory course.

The same could be found at http://computational.complexity.googlepages.com/home

 

They are in a powerpoint 2007 format --- if you don't have it installed, you can find a viewer by Microsoft here.

You can find handouts versions as wellas slides in PDF format.

They are based on previous versions, which you can find here.

 

Presentations:

Introduction (pdf: handouts, slides)

Turing Machines; (pdf: handouts, slides)

NP-completeness; (pdf: handouts, slides)

2SAT;(pdf: handouts, slides)

Space Complexity (pdf: handouts, slides) pdf NL closed under complement

Approximation Problem; (pdf: handouts, slides)

PCP; (pdf: handouts) Notes for the PCP and Hardness of Approximation

PH and BPP; (pdf: handouts)

Random Walks (pdf file)

 

_______________________________________________________

 


0368-3168-07
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מאיר אוריתרגיל פיזיקה-שנקר204 ג'1700-1600 סמ'  ב'

סילבוס לקורס סיבוכיות 0368-3168-07

(לא בדיוק לפי סדר ההרצאות).

חזרה והרחבה של חומר שנלמד במודלים:

1.      מכונות טיורינג, NP, לכסון, בעיית העצירה, חיפוש לעומת הכרעה.

2.      מ״ט כמודל אוניפורמי (מכונה אחת לכל קלט) לעומת מעגלים כמודל לא אוניפורמי. כל פונקציה סופית ניתן לחשב במעגל. חסם תחתון משיקולי ספירה למעגלים.

3.      היררכיית זמן.

4.      משפט קוק.

סיבוכיות זכרון:

5.      הגדרות, רדוקציות, הרכבות, דוגמאות: כפל מטריצות, קשירות בגרפים.

6.      מחלקות סיבוכיות

7.      stcon היא NL שלמה, NL ב L^2

8.      NL = coNL

9.      זכרון מוכל בזמן אקספוננציאלי

10.  היררכיית זכרון

11.  הגדרת PSPACE

12.  TQBF: הגדרה והוכחת שלמות ב-PSPACE. קשר למשחקים .

נושאים נוספים הקשורים לזמן וזכרון:

13.  Polynomial Hierarchy

14.  מכונות טיורינג בעלות אוב (oracle Turing machines)

15.  משפט Karp Lipton

אקראיות:

16.  הגדרת BPP,RP .  

17.  דוגמאות לאלגוריתמים מטילי מטבעות: האם AB=C עבור מטריצות.
 esting
Polynomial Identity T, Matching בגרף דו-צדדי.

18.  ל־ BPP יש מעגלים בגודל פולינומיאלי.

19.  BPP מוכלת ב 2^.

20.  קושי כמשאב:Hardness vs. randomness   

נושאים מתקדמים:

21.  חסמים תחתונים למעגלים בוליאנים

22.  אלגוריתמי קירוב

23.  פרוטוקולים אינטראקטיבים

0368-3168-08
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מאיר אוריתרגיל פיזיקה-שנקר204 ג'1900-1800 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-09
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר סברלו אוריתרגיל פיזיקה-שנקר204 ד'1400-1300 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-10
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר סברלו אוריתרגיל פיזיקה-שנקר204 ד'1000-0900 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3175-01
 נושאים בהנדסת תוכנה
 Topics in Software Engineering
פרופ מעוז שחרשיעור כיתות דן דוד003 ב'1600-1300 סמ'  ב'

This is an elective course for 3rd year Computer Science students.  The course will cover several topics in software engineering such as the different phases of the software development life cycle, software testing, and the use of models and formal methods in software engineering.     Topics include:

- Models of software development process (waterfall, spiral, agile)

- Requirements (elicitation, formalization into use cases)

- Specification and design (use of models, UML diagrams syntax and semantics, temporal logics)

- Testing (black-box, white-box, notions of coverage, test-driven-development)

0368-3179-01
 סמינר במדעי רוח דיגיטליים- הסמינר יינתן בשפה האנגלית
 Seminar in Digital Humanities
פרופ דרשוביץ נחוםסמינר קפלון324 ד'1800-1600 סמ'  א'

 

 

See www.cs.tau.ac.il/courses/Humanities

0368-3235-01
 מבוא ללמידה חישובית
 Introduction to Machine Learning
פרופ גלוברזון אמירשיעור אודיטור' לב009 א'1600-1300 סמ'  א'

The course is a basic introduction to machine learning, including:

 • Supervised learning (PAC learning, VC dimension, perceptron, SVM, stochastic gradient descent, deep learning, boosting, decision trees)
 • Unsupervised learning (principal component analysls, clustering, EM algorithm)

The course will include both theory and applied machine learning,
and a special emphasis will be put on machine learning algorithms.


See here for lecture notes from last year:

http://ml-intro-2016.wikidot.com/course-schedule

The excercises will be done in Python; The course has large parts that are mathematical in nature.

 

0368-3236-01
 יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה
 Fundamentals of Computer Graphics, Vision and Image Processing
פרופ כהן-אור דניאלשיעור פיזיקה-שנקר104 ה'1700-1500 סמ'  ב'
0368-3241-01
 שפות תכנות
 Programming Languages
פרופ שגיב שמואלשיעור כיתות דן דוד001 ב'1300-1000 סמ'  ב'
יסודות התחביר והסמנטיקה של שפות תכנות. לימוד משווה של מספר שפות תכנות על מרכיביהם העיקריים (מבני בקרה, טיפוסי נתונים, הפשטה, כבילה וכו'). פרדיגמות של שפות תכנות. מבוא לסמנטיקה פורמלית של שפות תכנות
 
0368-3241-02
 שפות תכנות
 Programming Languages
מר פלדמן יותםתרגיל כיתות דן דוד203 ד'1600-1500 סמ'  ב'
יסודות התחביר והסמנטיקה של שפות תכנות. לימוד משווה של מספר שפות תכנות על מרכיביהם העיקריים (מבני בקרה, טיפוסי נתונים, הפשטה, כבילה וכו'). פרדיגמות של שפות תכנות. מבוא לסמנטיקה פורמלית של שפות תכנות
 
0368-3245-01
 הוראת מדעי המחשב בקהילה
 Computer Science Learning in the Community
פרופ יהודאי עמירםשיעור שרייבר מתמטי008 ג'2000-1700 סמ'  א'
0368-3249-01
 צעדים ראשונים במחקר לסטודנטים מצטיינים
 First Steps in Research of Outstanding Students
ד"ר ברנט יהונתןשיעור פיזיקה-שנקר105 ה'1500-1300 סמ'  א'
ד"ר אושמן רותם
ד"ר ברנט יהונתןשיעור ד'2000-1800 סמ'  ב'
ד"ר אושמן רותם

הקורס יכסה מגוון רחב של נושאים במדעי המחשב של ימינו, עם דגש על אפשרות להמשך מחקר מדעי בנושא.

במהלך הקורס הסטודנטים ייחשפו לתחומי המחקר של רבים מחברי סגל בית הספר למדעי המחשב.

הקורס מיועד לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון הלוקחים חלק בתכנית לעידוד מצוינות ומחקר של ביה"ס למדעי המחשב ושמעוניינים באפשרות להמשיך את לימודיהם לתואר שני במדעי המחשב.

הסטודנטים יתבקשו לבחור באחד מהנושאים שילמדו בקורס ולבצע בו עבודת מחקר בהיקף בינוני, תוך שיתוף פעולה עם המנחה הרלוונטי.

תוצאות המחקר יסוכמו במאמר, שבמידת האפשר ישלח לפרסום. מאמר כזה יכול להיות משמעותי מאוד בהמשך הלימודים לתואר שני.

 

דרישות קבלה: הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון בשנה השלישית ללימודים המשתתפים בתכנית לעידוד מצוינות ומחקר של ביה"ס למדעי המחשב.

0368-3250-01
 אבטחת מערכות וישומים ברשת
 Web System and Application Security
ד"ר מובשוביץ דודשיעור אודיטור' לב009 א'1200-0900 סמ'  ב'

Web based systems (i.e. systems which are based on the HTTP protocol, including mobile and cloud based applicationsa) are facing unique threats from information security perspective, at the network layer, at the infrastructure layer, and at the application layer. In the course we will learn how to perform threat modeling to a web system, and how to secure the web system by implementing security mechanisms and security best practices. We will learn how to secure the access to a network using firewalls, how to harden the web system infrastructure, and how to secure the application layer by implementing authentication and authorization mechanisms, and web session management. In addition, we will discuss (web) application vulnerabilities and related attacks (e.g. Injection attacks, XSS, XSRF, etc.), and will learn how to prevent them by implementing secure coding best practices.

0368-3312-01
 רשתות קונבולוציה עמוקות
 Convolution Neural Networks
מר בן נעים שגיאשיעור דאך005 ה'1200-1000 סמ'  ב'
מר גלנטי תומר

בקורס זה נלמד על היסודות של רשתות נוירונים עבור ראייה ממוחשבת. נדבר על הנושאים הבאים:

 

 • סיווג תמונות: גישה מונחית נתונים, K-Nearest Neighbours, סיווג לינארי

 • פונקציות לוס ואופטימיזציה: High Level Representations, Stochastic Gradient Descent

 • רשתות נוירונים: Backpropagation, Multilayer Perceptrons

 • ארכיטקטורות של רשתות נוירונים: פונקציות אקטיבציה.

 • רשתות קונבולוציה: קונבולוציות, pooling, רשתות קונבולוציה מחוץ לראייה ממוחשבת

 • אימון רשתות נוירונים: אתחולים, רגולריזציה, נרמול, אנסמבלים, למידת העברה, שיטות עדכון, vanishing and exploding gradients, overfitting and underfitting

 • ארכיטקטורות של רשתות קונבולוציה: AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet

 • רשתות נוירונים רקורסיביות: RNN, LSTM, GRU

 • זיהוי אובייקטים: detection and segmentation

 • מודלים גנרטיביים: GAN, Variational AutoEncoders

 • למידה לא מבוקרת מול למידה מבוקרת.

מומלץ לדעת את החומר של הקורס מבוא ללמידה חישובית (אבל לא חובה).

0368-3312-02
 רשתות קונבולוציה עמוקות
 Convolution Neural Networks
מר בן נעים שגיאתרגיל דאך005 ה'1300-1200 סמ'  ב'
מר גלנטי תומר

בקורס זה נלמד על היסודות של רשתות נוירונים עבור ראייה ממוחשבת. נדבר על הנושאים הבאים:

 

 • סיווג תמונות: גישה מונחית נתונים, K-Nearest Neighbours, סיווג לינארי

 • פונקציות לוס ואופטימיזציה: High Level Representations, Stochastic Gradient Descent

 • רשתות נוירונים: Backpropagation, Multilayer Perceptrons

 • ארכיטקטורות של רשתות נוירונים: פונקציות אקטיבציה.

 • רשתות קונבולוציה: קונבולוציות, pooling, רשתות קונבולוציה מחוץ לראייה ממוחשבת

 • אימון רשתות נוירונים: אתחולים, רגולריזציה, נרמול, אנסמבלים, למידת העברה, שיטות עדכון, vanishing and exploding gradients, overfitting and underfitting

 • ארכיטקטורות של רשתות קונבולוציה: AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet

 • רשתות נוירונים רקורסיביות: RNN, LSTM, GRU

 • זיהוי אובייקטים: detection and segmentation

 • מודלים גנרטיביים: GAN, Variational AutoEncoders

 • למידה לא מבוקרת מול למידה מבוקרת.

 

0368-3319-01
 מבוא למדעי המידע
 Introduction to Data Science
פרופ מילוא טובהשיעור לימודי הסביבה013Bד'1200-1000 סמ'  ב'

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/ds1718b/

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/ds1718b/

0368-3319-02
 מבוא למדעי המידע
 Introduction to Data Science
ד"ר נובגורודוב ויאצ`סלבתרגיל לימודי הסביבה013Bד'1300-1200 סמ'  ב'

Syllabus: 

http://slavanov.com/teaching/ds1819b/

Syllabus: 

http://slavanov.com/teaching/ds1819b/

0368-3341-01
 סמינר במבט על: מדעי המחשב
 A high level view of Computer Science
ד"ר רובינשטיין אמירסמינר אורנשטיין102 ה'1200-1000 סמ'  ב'

מבט על: מדעי המחשב

אמיר רובינשטיין ובני שור

בסמינר נדון באוסף נושאים בעלי חשיבות להתפתחות התחום של מדעי המחשב, ולהשפעותיו בסוגיות שחורגות מהפן הטכני, כגון: הגדרת התחום של מדעי המחשב, ההיסטוריה של התחום (הן המדעית והן הפוליטית-אקדמית), האם "מדעי המחשב" הם דיסציפלינה מדעית, הוראה ותכניות לימודים במדעי המחשב, מהי חשיבה חישובית (computational thinking), סוגיות חברתיות ואתיות והקשר ללמידה חישובית ובינה מלאכותית, ועוד.

מטרת הסמינר היא להרחיב את נקודת המבט של המשתתפים על התחום בו הם עוסקים, ולהעמיק את חשיפתם להיבטים של מדעי המחשב שאין מרבים לעסוק בהם במסגרת תכנית הלימודים באוניברסיטה.

כל סטודנט יידרש להעביר הרצאה שמשכה כשעה עד שעתיים, ואשר תתבסס על מאמרים ועל חומרים נוספים, שאת חלקם על הסטודנטים למצוא בעצמם. איסוף וסינון החומרים הרלוונטיים הוא חלק מהדרישות ומהציון. בנוסף, כל סטודנט יידרש לסכם הרצאה אחת של סטודנט אחר.

ייתכן שבחלק מהשבועות כלל הסטודנטים יידרשו לקרוא לפני הפגישה חלקים נבחרים מהמקורות הרלוונטיים, זאת על מנת להגיע מוכנים להרצאות ולאפשר דיון מעמיק יותר.

הנוכחות בכל פגישות הסמינר חובה.

דרישת קדם: מודלים חישוביים.

0368-3349-01
 סמינר על נושאים במודלים של תוכנה
 Seminar
פרופ מעוז שחרסמינר שרייבר מתמטי008 ב'1600-1400 סמ'  א'

  

Seminar on Topics in Models of Software Systems

We consider the use of models in software engineering throughout the software development lifecycle.  The seminar on Topics in Models of Software Systems will focus on two topics: (1) model inference from execution logs, and (2) combinatorial test design.

(1) Model inference from execution logs: We will study works that intend to infer models of a system, such as finite-state machines, from its execution logs.  The extracted models can be used for tasks such as program comprehension and test generation.    We will survey selected works in the field of model inference, with a specific focus on models of behavior.

(2) Combinatorial test design: Combinatorial test design is widely used test design methodology supported by many tools. CTD is based on a combinatorial model, consisting of a set of parameters, their respective values, and constraints on the value combinations. A valid test in the test space is de ned to be an assignment of one value to each parameter that satis es the constraints. A CTD
algorithm automatically constructs a test plan, consisting of a (small) subset of the set of valid tests that covers all valid value combinations of every t parameters, where t is usually a user input. The effectiveness of CTD is based on empirical data that shows that in most cases, the occurrence
of a bug depends on the interaction between a small number of features of the system under test. We will study works dealing with CTD algorithms and with the use of CTD in the context of software evolution.

Attendance is mandatory.

0368-3458-01
 מערכות בסיסי נתונים
 Data-Base Systems
פרופ מילוא טובהשיעור לימודי הסביבה013Bג'1500-1300 סמ'  א'

1

. תוכן הקורס:

 

מבוא למערכות בסיסי נתונים: מערכות בסיסי נתונים מאפשרות ניהול וטיפול בכמויות נתונים עצומות שצריכות להישמר לצורכי עדכון ושליפה יעילה, והינן הלב של אפליקציות מסחריות רבות. מטרת הקורס לתת מבוא לתכנון ושימוש במערכות בסיסי נתונים ולהבנת העקרונות המנחים בבניית מערכות אלה.

 

נתחיל בהכרת המודל הרלציוני ושפת השאילתות SQL, ובלימוד שיטות לתכנון המסד. בהמשך נדון בארכיטקטורה הפנימית של המערכות, כולל אכסון נתונים יעיל, אופטימיזציה של שאילתות, שערוך יעיל של שאילתות, וכדומה. לקראת סוף הקורס, בהתאם למגבלות הזמן, נלמד על נושאים מתקדמים כגון שערוך מבוזר של שאילתות, MapReduce ו-Pig Latin, ניהול מידע בעזרת הקהל (crowdsourcing) ועוד.

 

 

 

2. חובות התלמיד:

 

השתתפות בשיעורים, הגשה של פתרונות התרגילים והפרויקט, מבחן מסכם.

 

 

 

3. הרכב הציון:            

 

תרגילים 15%

 

פרויקט: 35%

 

מבחן: 50%

 

 

תרגילים/פרויקט שיוגשו באיחור לא יתקבלו (מלבד מיקרים המאושרים אל פי התקנון)                                      

4. חומרי עזר :

     בדף הבית    http://courses.cs.tau.ac.il/databases/databases201718/index.php 

0368-3458-02
 מערכות בסיסי נתונים
 Data-Base Systems
פרופ מילוא טובהתרגיל לימודי הסביבה013Bג'1600-1500 סמ'  א'
מר סומך עמית
1. תוכן הקורס:
מבוא למערכות בסיסי נתונים: מערכות בסיסי נתונים מאפשרות ניהול וטיפול בכמויות נתונים עצומות שצריכות להישמר לצורכי עדכון ושליפה יעילה, והינן הלב של אפליקציות מסחריות רבות. מטרת הקורס לתת מבוא לתכנון ושימוש במערכות בסיסי נתונים ולהבנת העקרונות המנחים בבניית מערכות אלה.
נתחיל בהכרת המודל הרלציוני ושפת השאילתות SQL, ובלימוד שיטות לתכנון המסד. בהמשך נדון בארכיטקטורה הפנימית של המערכות, כולל אכסון נתונים יעיל, אופטימיזציה של שאילתות, שערוך יעיל של שאילתות, וכדומה. לקראת סוף הקורס, בהתאם למגבלות הזמן, נלמד על נושאים מתקדמים כגון שערוך מבוזר של שאילתות, MapReduce ו-Pig Latin, ניהול מידע בעזרת הקהל (crowdsourcing) ועוד.
 
2. חובות התלמיד:
השתתפות בשיעורים, הגשה של פתרונות התרגילים והפרויקט, מבחן מסכם.
 
3. הרכב הציון:            
תרגילים 15%
פרויקט: 35%
מבחן: 50%
0368-3464-01
 עיבוד ספרתי של אותות
 "Digital Signal Processing"
ד"ר שטיין יעקבשיעור אודיטור' לב009 א'2000-1700 סמ'  א'

הקורס נועד לתלמידי תואר ראשון ושני במדעי המחשב או מתימטיקה.

 

הקורס מתבסס על ספר לימוד "Digital Signal Processing - a Computer Science Perspective"

(Wiley:2000)   מאת המרצה.

 

רשימת הנושאים, ובעיקר חלק היישומים שבה, עשויה להשתנות בהתאם לתחומי העניין של קהל הסטודנטים.

השתתפות בהרצאות חובה. אין חובה להגיש עבודות.

רקע מתימטי דרוש:

·                מספרים מרוכבים

·                פונקציות טריגונומריות ואקספוננציאליות

·                מושגי יסוד באלגברה ליניארית (מרחב ווקטורי, מטריצה, פתרון משוואות ליניאריות)

·                אינפי בסיסי (נגזרת, אנטגרל, טור אינסופי)

 

 

רשימת הנושאים הנלמדים

 

אותות

1) אותות אנאלוגיים וספרתיים, משפט הדגימה

2) ייצוג בזמן ובתדר

3) ספקטרום, טרנספורם הילברט, טרנספורם Z, עקרון אי-הוודאות

4) רעש

 

מערכות לעיבוד אותות

1) מסננים ומערכות שאינן מסננים

2) מסנני MA, AR, ו ARMA

3) תגובה לתדר, תגובה להלם, פונקצית תמסורת, גרפים של אפסים וקטבים

4) זיהוי מערכות

5) מסננים מתואמים  (במידה ויספיק הזמן)

6) מסננים אדפטיביים  (במידה ויספיק הזמן)

 

אלגוריתמים וארכיטקטורות חישוב

1) השימוש בגרפים ויישום מסננים סיפרתיים

2) אלגוריתם ה FFT

3) אלגוריתמים נומריים ב DSP (במידה ויספיק הזמן)

4) מעבדי אותות 

 

יישומים

1) DSP בתקשורת ומודמים

2) עיבוד, דחיסה והבנה של דיבור

3) שימוש ב DSP לניבוי תנודות שוקי כספים

4) יישומים אחרים במידה ויספיק הזמן

 

0368-3502-03
 סדנה לפיתוח בטכנולוגיות גוגל
 Workshop in Computer Science
מר גולד עומרמעבדה א'1100-0800 סמ'  א'
0368-3504-01
 סדנה במיקור המונים
 Workshop in Data-Centered Crowdsourcing
פרופ מילוא טובהסדנה קפלון118 א'1800-1600 סמ'  א'

ראו סילבוס ב http://slavanov.com/teaching/crowd1718a/

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/crowd1617b/

0368-3504-02
 סדנה במיקור המונים
 Workshop in Data-Centered Crowdsourcing
פרופ מילוא טובהמעבדה ה'2000-1700 סמ'  א'

ראו פרטים ב http://slavanov.com/teaching/crowd1718a/

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/crowd1617b/

0368-3504-03
 סדנה במיקור המונים
 Workshop in Data-Centered Crowdsourcing
ד"ר נובגורודוב ויאצ`סלבמעבדה ב'1100-0800 סמ'  א'

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/crowd1617b/

0368-3506-01
 סדנה במודלים של תוכנה
 Workshop in Software Models
פרופ מעוז שחרסדנה שרייבר מתמטי008 ב'1800-1600 סמ'  א'
מר פיסטינר אברהם אור יצחק

הסדנא מציעה פרויקטים הקשורים לשימוש במודלים בהנדסת תוכנה.

הסדנא מתאימה לסטודנטים בשנה ג במדעי המחשב המתענינים בפיתוח של כלים חדשניים לפיתוח תוכנה, באוטומטים, ובשפות פורמליות.

 

0368-3523-01
 סדנה באבטחת מידע
 Workshop in Information Security
מר פלבינסקי ראובןסדנה כיתות דן דוד204 א'1300-1100 סמ'  א'
0368-3524-01
 סדנה - גוגל
 Google Workshop
מר גולד עומרסדנה שרייבר מתמטי008 ד'1200-1000 סמ'  ב'
פרופ מטיאס יוסי

 

This is a workshop focusing on Cloud and Web Development, using primarily - but not exclusively - Google tools and technologies.

These include Android (Google Phone), Chrome and Chrome OS, Google Maps, YouTube API, Google Visualization API, Google AppEngine, Social networks, Google TV and more.

 

Students will group in teams of 4 students. Each group will come up with a project for the semester.

Project will include designing and developing a live web system.

 

The course will include several frontal lectures going over the technologies, and the rest of the semester will include project reviews (initial project presentation, design and workplan review, several iterations of project demos and finally a complete project presentation).

Each group will also maintain a web page with project documentation and design documents.

 

מופיע גם באתר: https://sites.google.com/site/cloudweb15b/

0368-3525-01
 סדנה אלגוריתמים מבוססי למידה חישובית בביולוגיה מבנית ופיתוח תרופות
 Machine Learning Based Algorithms in Structural Biology and Drug Design
פרופ וולפסון חייםסדנה שרייבר מתמטי008 ג'1500-1300 סמ'  ב'
מבחינה אלגוריתמית/מתימטית הסדנה תעסוק בפיתוח תוכנה לפיתרון פאזלים תלת מימדיים, כשתחום האפליקציה הוא ביולוגיה מוליקולרית.

נעסוק במידול במרחב התלת-מימדי של קומפלקסים המורכבים ממספר רב של חלבונים, כאשר נתון מידע מדויק על החלבונים הבודדים, המשתתפים בקומפלקס ומידע ברזולוציה נמוכה על מבנה כל הקומפלקס.
 
מבחינה מתימטית הבעיה דומה לפיתרון פאזל תלת-מימדי, כאשר ידועות חתיכות הפאזל הבודדות ויש מידע "מטושטש" על המבנה של הפאזל כולו.
מכאן שהאלגוריתמים שנפתח יוכלו להיות מותאמים גם לפיתרון בעיות דומות בראיה ממוחשבת ובגרפיקה, אם כי אנו נתרכז בתחום האפליקציה של ייצוג תלת מימדי של חלבונים.
 
הסדנא מיועדת לתלמידי התכנית לביואינפורמטיקה ולתלמידי תכניות מדעי המחשב. אין צורך בידע ביולוגי מוקדם. עיקרי הידע הביולוגי הדרוש ודרך תרגומו למבנים גיאומטריים יינתנו במפגשים הראשונים של הסדנא.
 
צוות הסדנא יציג מספר פרויקטים לבחירה וניתן יהיה גם להציע פרויקט עצמאי לאישור הצוות.
לקראת אמצע הסמסטר כל קבוצה (של כ-3 איש) תגיש לאישורו של צוות הסדנא תכנית מפורטת של הפרויקט שהם מתכננים לבצע
הגשת הפרויקטים תהיה לקראת סוף הקיץ. שפת התכנות המועדפת היא פייתון, אך ניתן יהיה ליישם את הפרויקטים בשפות אחרות, כפוף לאישור.
0368-3528-01
 סדנה במדעי המידע
 Workshop in Data Science
פרופ דויטש דניאלסדנה כיתות דן דוד204 א'1100-0900 סמ'  א'

הסדנא תתמקד בחילוץ מידע ותובנות מכמות גדולה מאוד של נתונים תוך שימוש בכלים סטטיסטיים ו\או באלגוריתמי למידה חישובית. הסטודנטים יידרשו (בקבוצות) לתיכון ולפיתוח מערכת גדולה שכזו, ולהציג את תוצאותיהם בכיתה.   

נבחנת האפשרות לשיתוף פעולה עם חברת microsoft במסגרת הסדנא.

0368-3533-01
 סדנה ביישומי למידת מכונה לגרפיקה ממוחשבת
 Workshop in Machine Learning Applications for Computer Graphics
פרופ כהן-אור דניאלסדנה שרייבר מתמטי007 ד'1800-1600 סמ'  ב'

Course name: workshop in machine learning applications for computer graphics

סדנה ביישומי למידת מכונה לגרפיקה ממוחשבת

 

Course description:

In this workshop we will focus on the ground breaking method of generative adversarial networks (GAN). GANs are a class of deep learning architectures used to learn a deep representation of given data and synthesize new data.

GANs achieve state of the art results in many applications such as image synthesis, style transfer and image super-resolution.

The first two weeks of the workshop will include lectures on the basics of deep learning networks and GANs. Afterwards, each group of three students will present a paper to the class and work on a project. None of the necessary infrastructure is required of you as you will be working on google colab and aws.

 

0368-3533-03
 סדנה ביישומי למידת מכונה לגרפיקה ממוחשבת
 Workshop in Machine Learning Applications for Computer Graphics
גב' פוגל שרוןמעבדה ה'1500-1200 סמ'  ב'

In this workshop we will focus on the ground breaking method of generative adversarial networks (GAN). GANs are a class of deep learning architectures used to learn a deep representation of given data and synthesize new data.

GANs achieve state of the art results in many applications such as image synthesis, style transfer and image super-resolution.

The first two weeks of the workshop will include lectures on the basics of deep learning networks and GANs. Afterwards, each group of three students will present a paper to the class and work on a project. None of the necessary infrastructure is required of you as you will be working on google colab and aws.

0368-3534-01
 סדנה במבני נתונים לחיפוש במסדי נתונים יעילים
 Workshop On Search Data Structures for High-Performance Databases
ד"ר מוריסון אדםסדנה אורנשטיין110 ג'1800-1600 סמ'  א'
מר הרשקוביץ מושיק

Database management systems (DBMSs) rely on index data structures to locate data in database tables efficiently, without having to search every row in the table. Essentially, an index implements a map interface, which maps from keys (such as Andy) to the table row in which a pre-specified column (such as First name) matches the key. Indexes typically also support ordered iteration, which allows efficiently retrieving a range of rows. One popular index choice, for example, is the B-tree.

Traditionally, OLTP (online transactional processing) DBMSs stored both their data and its indexes on disk. However, the overhead of managing disk-resident data has lead to the development of in-memory OLTP DBMSs. Such DBMSs store the entire database in main memory, and thereby avoid the overhead and complexities of working with slow, block-based disk devices. In-memory DBMSs are expected to gain further popularity due to the emergence of persistent memory (PM) technologies (such as 3D XPoint). PM provides the persistency and large storage capacity of disks, but its programming interface and performance are similar to DRAM—low-latency, byte-addressable reads and writes. PM will thus enable in-memory DBMSs to scale beyond the dataset sizes that fit into main memory.

In this workshop, we will explore various indexes, both published in the research literature and novel designs developed at the university. We will especially focus on space-efficiency: indexes consume a significant fraction of the memory used by a DBMS engine (up to 60%), and reducing this space consumption is an important problem. Several projects will be offered, all around implementing and evaluating DBMS indexes. Programming will be done in C/C++.

0368-3654-01
 סמינר באיכון, ניווט ומיפוי
 Seminar in Localization, Navigation, and Mapping
פרופ טולדו סיוןסמינר קפלון205 ה'1300-1100 סמ'  ב'

הסמינר יציג מאמרים עכשיווים בתחום של איכון וניווט, כגון מאמרים על שיטות איכון בתוך בניינים, פתרון בעיות איכון GPS בדרכים יצירתיות (למקרים שבהם לא ניתן לבצע את כל המדידות שהאלגוריתמים המקוריים דורשים), וכדומה.

מומלץ לקחת את הקורס "מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי" בסמסטר א'; החומר שנלמד בקורס עוזר מאוד להבין מאמרים בתחום.

 

0368-4139-01
 שיטות אלגורתימיות
 Algorithmic Methods
פרופ עזר יוסףשיעור אורנשטיין111 ב'1900-1600 סמ'  א'
0368-4154-01
 אלגוריתמים למידול, ייצור והדפסת גופים תלת מימדיים
 Algorithms for Modeling, Fabrication and Printing of 3D Objects
ד"ר ברמנו עמית חייםשיעור אורנשטיין103 ג'1600-1300 סמ'  א'

כללי:

הקורס יעסוק באספקטים החישוביים של מידול אובייקטים לצרכי ייצור בכלל, והדפסה תלת-מימדית בפרט. הקורס הינו קורס מתקדם הפתוח לסטודנטים לתארים גבוהים או למסיימי תואר ראשון. הקורס דורש ידע והבנה במקצועות האפליקטיביים של מדעי המחשב באופן כללי. המלצת קדם לקורס הינה "יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה", קורס אשר יקנה יתרון למי שכבר ביצע אותו. הקורס יכלול הוראה פרונטלית כמחצית מהזמן, הצגת מאמרים בסגנון סמינר בשאר הזמן, ויסתיים בהצגת פרוייקט גמר.

נושאים:

בוגרי הקורס יכירו באופן כללי את הנושאים הדרושים לצורך פיתוח אלגוריתמים המקלים על תהליך המידול, או הפיתוח, של אובקייטים תלת-מימדיים אשר עתידים לייצור, כאשר לב הקורס הינו ייצוג ואופטימיזציית הגיאומטריה של האובייקט. 

הקורס יכלול הסבר שטחי על טכנולוגיות הדפסה תלת-מימדית, טכניקות של סימולציה פיזקלית ושל אופטימיזציה באופן כללי. לאחר מכן, דרך דוגמאות של מאמרים עדכניים, נראה כיצד ניתן להשתמש בשיטות אלו על מנת להקל על תהליך הפיתוח הנ"ל, להפוך חלקים ממנו לאוטומטיים, או לאפשר הקניית תכונות לאובייקטים שלא היו אפשריות קודם לכן. 

את דוגמאות אלו נראה בתחומים של שליטה על טווח ומסלולי התנועה והדיפורמציה של אובקייטים, שליטה ושיפור החוזק של אובייקטים וכך גם המראה שלהם. בנוסף, כמה דוגמאות יעסקו בתהליך ההדפסה עצמו, כאשר נראה איך שיטות דומות יכולות גם לשפר את זמן ואיכות ההדפסה.

תחומי ההתמקדות במהלך קורס ניתנים לשינוי ויהיו תלויים גם בהבעות ההתעניינות של הסטודנטים, אבל באופן כללי יעקבו אחרי התחומים המפורטים בספר: "Design, Representations, and Processing for Additive Manufacturing"

General:

The course will focus on the computational aspects of fabrication-aware design. The course is an advanced one, offered to graduate and finishing undergraduate students. The course requires a thorough understanding of general applicative computer-science subjects. A recommended prerequisite is  "Fundamentals of Computer Graphics, Vision and Image Processing", which will definitely prove advantageous to those who have taken it. The course will include a lecture part (of about half the time), seminar-style paper presentations, and will conclude with a project.

Agenda:

The course will touch the topics required for developing algorithms which ease the process of modeling (or designing) 3D objects that are to be fabricated (via 3D printing in most cases), focusing mostly on geometric optimization.

The course will start with a general introduction to printing technologies, physically-based simulation methods and geometric representation and optimization tools. Afterwards, through recent papers, we will demonstrate how these techniques can be leveraged to lighten the load of the aforementioned processes, automize them, or enable object properties which were not possible before.

These demonstrations will discuss object motion and deformation control, strength control and improvement, and design for appearance. Additionally, some of the examples will demonstrate how these methods can be employed to improve even the time and quality of the printing process itself.

The learned subjects can and will be adjusted according to student interest during the semester, but will more or less follow the topics discussed in "Design, Representations, and Processing for Additive Manufacturing"

0368-4159-01
 קורס ראשון בדרנדומיזציה
 Derandomization 1
פרופ תא שמע אמנוןשיעור שרייבר מתמטי006 ב'1700-1400 סמ'  א'

A first course in Derandomization

Randomness is extremely useful for developing fast and simple  algorithms. Derandomization often enables one to convert a randomized algorithm  into a deterministic one. In this course we will develop tools and  techniques for the design and analysis of efficient randomized algorithms and their derandomization. A tentative list of possible topics follows.

- A probabilistic algorithm for finding a maximal independent set in parallel, and its derandomization using pairwise independence.

- A probabilistic algorithm for finding a perfect matching in parallel. The identity testing problem.

- The Hardness vs. Randomness Paradigm

- The converse: Derandomization implies Hardness

We will use various tools, e.g. from: pairwise independence, eps-bias, k- wise and almost k-wise independence, expanders, extractors, error correcting codes and pseudo-random- generators.

0368-4162-01
 תורת הקריפטוגרפיה
 Foundations of Cryptography
פרופ היטנר יפתח אילןשיעור ותשרייבר מתמטי006 ה'1300-1000 סמ'  ב'

http://moodle.tau.ac.il/course/view.php?id=368416201

0368-4178-01
 אימות אוטומטי של מערכות
 Automatic Verification of Systems
ד"ר שוהם בוכבינדר שרוןשיעור שרייבר מתמטי008 ב'1800-1500 סמ'  ב'

הקורס יעסוק באימות אוטומטי של מערכות חמרה ותכנה באמצעות בדיקת מודל (Model Checking).

נראה דרכים למידול מערכות ולתיאור תכונות (מפרטים) של מערכות באופן פורמלי ע"י נוסחאות בלוגיקה טמפורלית, נציג אלגוריתמי בדיקת מודל לבדיקה אוטומטית כי מערכת מקיימת מפרט נתון, נדון במגבלות של האלגוריתמים הללו ובדרכים להתמודד איתן. בפרט, נגדיר יחסי סדר ושקילויות בין מודלים, נציג טכניקות אבסטקרציה ועידון, אימות מודולרי, בדיקת מודל סמבולית מבוססת BDD ובדיקת מודל מבוססת SAT.

The course introduces automatic verification of systems via model checking. 
We will review different ways to model systems and their properties (specifications) in a formal manner using formulas in temporal logic. 
We will present Model Checking algorithms, discuss their limitations and present several methods for tackling them. In particular, we will define order and equivalence relations between models, we will talk about counterexample-guided abstraction refinement, modular verification, symbolc model checking based on BDDs and based on SAT. We will present algorithms based on interpolation and property directed reachability.
 

0368-4179-01
 נושאים מתקדמים באוטומטים, לוגיקה ומשחקים
 Automata Logic and Games
פרופ רבינוביץ אלכסנדרשיעור פיזיקה-שנקר105 ג'1900-1600 סמ'  א'

 

Course name:

 

Games, Logic and Automata

 

 

 

Course Syllabus

 

 

 

 

 

 

 

Lecturer:  Alex  Rabinovich

 

 

 

Credit:  3pt

 

 

 

Prerequisites: Logic for  CS, Computational Models.

 

 

 

Course Objectives:

 

In this course  we will study topics related to games, logic and automata and a rich interplay between them. These provide  the  mathematical foundations to  formal verification.

 

 

 

Automata on infinite words and trees serve as a computational model for reactive systems; Logics are  the basis of  specification formalisms and

 

games are a conceptual framework for understanding the interaction between

 

a system and its environment.

 

 

 

 

 

 

 

Course Syllabus:

 

Infinite  behavior of finite automata: closure properties, succinctness,

 

deteminization  algorithms.

 

 

 

Specification formalisms and their expressive power and succinctness properties: : Monadic second order logic, temporal  logics, algebraic formalisms.  

 

 

 

Decidability of monadic second-order logics over the naturals and over  the full binary tree. Reduction to finite automata, EF games, Shelah's compositional method.

 

 

 

Church Synthesis problem:   Infinite two-persons perfect information games.  Determinacy, computational and descriptive complexity of winning strategies.

 

 

 

 

 

Model Checking  Problem.  Algorithms for model-checking and their complexity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended reading:

 

D. Perrin and J. E. Pin. Infinite Words Automata, Semigroups, Logic and

 

Games. Pure and Applied Mathematics Vol 141 Elsevier, 2004.

 

 

 

W. Thomas Automata and Reactive systems. (draft of a book).

 

 

 

 

 

Grade:  80% home exam + 20% HW

  

0368-4183-01
 נושאים מתקדמים בארכיטקטורה ותוכנה של מעבדים מרובי ליבות
 Advanced Topics in Multicore Architecture and Software Systems
ד"ר מוריסון אדםשיעור בנין רב תחומי315 א'1900-1600 סמ'  א'

רישום לתלמידי תואר ראשון אפשרי רק באישור המרצה (לא דרך הבידינג).

דרישות קדם לקורס:

- מערכות הפעלה
- מבנה מחשבים

 

Writing fast and scalable multi-core programs is hard. Multi-core programming models fail to abstract away the details of the underlying computer architecture, partly because of limitations in the hardware/software interfaces (such as instruction sets and memory models). We must thus understand the multi-core architecture, both to design efficient algorithms and systems, and to find better abstractions and interfaces.

This course covers the state of the art in multi-core programming and architecture. A main objective is to introduce students to open research problems in multi-core research.

NOTE: We will consider hardware only at the microarchitecture level, not at the logic/gate level; for an example of microarchitectural material, see the book A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence.

 

List of Topics

- Reasoning about concurrent algorithms

- Cache coherence protocols

- Efficient serialization (locking and advanced techniques)

- Memory consistency models (of processors and programming languages)

 • Processors: x86 (Intel/AMD), ARM and IBM POWER
 • Language: Java and C/C++
 • Efficient implementations of strong memory models

- Speculative execution attacks and defences

- Safe memory reclamation

- Transactional memory

- Concurrent search trees

- Ordered parallelism (priority-based scheduling)

 • Algorithms and architectural support

- Relaxing correctness guarantees of concurrent data structures to improve their performance

 

Requirements

 • Research project (no exam)
 • Home assignments
0368-4195-01
 אלגברה מופשטת במדעי המחשב
 Abstract Algebra in Theoretical Computer Science
ד"ר כהן גילשיעור כיתות דן דוד111 ה'1300-1000 סמ'  א'

Theoretical computer scientists make an extensive use of elements from abstract algebra. From the design and analysis of algorithms and cryptographic protocols to the construction of desired combinatorial objects, the use of algebraic structures has repeatedly provided powerful and elegant solutions. Mastering the required mathematical background, however, requires isolating relevant parts from several courses in Mathematics or, alternatively, is done ad hoc.

This course provides a thorough introduction to abstract algebra, focusing on the useful elements required for the aforementioned use within computer science. In the first half of the course, we will study basic, frequently used, notions such as groups, rings, and finite fields. In the second part, we will consider more advanced notions from Commutative Algebra and Galois Theory. The math will be developed alongside applications in Theoretical Computer Science, Coding Theory, and Cryptography. We will take a bird's-eye view, focusing on the key notions and ideas while omitting some of the proofs. Some of the applications that will be discussed are:

​- Randomness mergers and the Kakeya Set problem

- Private Information Retrieval schemes

- Parvaresh–Vardy codes and the Guruswami-Umans-Vadhan expander graph​

 

For more information, see the course webpage at https://www.gilcohen.org/abstract-algebra-for-tcs

 

0368-4196-01
 מבוא לקודים אלגבריים-גאומטריים לתיקון שגיאות
 Introduction to Algebraic-Geometric Codes
ד"ר כהן גילשיעור אורנשטיין111 ב'1500-1200 סמ'  ב'

קורס זה מהווה קורס מבוא לבנייה של קודים לתיקון שגיאות המתבססים על עקומים אלגבריים. מטרת הקורס היא לבנות בצורה יסודית ומעמיקה את המתמטיקה המרתקת שבבסיס חקר עקומים אלגבריים עד לנקודה בה ניתן להגדיר קודים אלגבריים-גאומטריים לתיקון שגיאות. הסטודנטים שיסיימו את הקורס יוכלו להשתמש בכלים המתמטיים שיפותחו מעבר לאפליקציה הספציפית לקודים. השימוש הנרחב בפולינומים בתאוריה של מדעי המחשב, קודים וקריפטוגרפיה מצביע על כך שהכלים המתמטים שיופתחו בקורס (המכלילים בצורה משמעותית כלים שימושיים הקשורים לפולינומים מעל שדות סופיים) יוכלו להוות כלי מחקר שימושי.

בקורס נדון בעקומים אלגבריים במישור הן מהפן הגיאומטרי והן מהפן האלגברי. טנטטיבית, הקורס יחולק לחמישה פרקים:

(1) עקומים אלגבריים - חלק א׳: עקומים, חוגי פונקציות, רזולטנט, נקודות ואידאליים מקסימיאליים, מורפיזמים, סינגולריות.

(2) הפן האלגברי - הסגור השלם, מכפלת אידאליים, חוגי נתר, חוגים מממד אחד, חוגי דדיקנד.

(3) עקומים אלגבריים - חלק ב׳: לוקליזציה וחוגים מקומיים, הקשר בין סינגולריות לסגור השלם, משפט הבסיס של הילברט.

(4) גאומטריה פרוייקטיבית - תחומי הערכה דיסקרטית, המישור הפרוייקטיבי ועקומים פרוייקטיבים.

(5) השימוש לקודים - מחלקים, משפט רימן, וקודים אלגבריים-גאומטריים לתיקון שגיאות.

בסמסטר העוקב יינתן קורס המשך לקורס מבוא זה בו נמשיך ונפתח בצורה יסודית כלים מרכזיים בחקר עקומים אלגבריים כמו משפט רימן-רוך, פירוק אידאלים בהרחבת חוגים, דיסקרמיננטים, פונקצית הזטא של עקומים אלגבריים, ובניות מפורשות של עקומים אלגבריים בעלי תכונות רצויות, וכן בניות מפורשות של קודים אלגבריים-גאומטריים לתיקון שגיאות.

Theoretical computer scientists make a regular use of algebraic objects, most prominently polynomials over finite fields, to construct and analyze desired objects such as error correcting codes, expander graphs, pseudorandom generators, cryptographic protocols, and randomness extractors. Reed-Solomon codes is one such classic example. In 1975, Goppa suggested to construct and analyze codes using machinery from algebraic geometry or, more precisely, based on algebraic curves. In a long line of research, such codes were eventually constructed. Surprisingly, these codes even beat the Gilbert-Varshamov bound for sufficiently large fields.

The underlying mathematics being employed for the construction of Goppa codes is far deeper than the standard tools generally used by theoretical computer scientists, and the hope is that it can be further exploited in resolving other open problems, especially problems for which using polynomials one currently obtains the state-of-the-art results. Many important problems fall into this category. For that to happen, the underlying mathematics must be grasped by computer scientists. This is the goal of this course.

In this introductory course we will thoroughly develop the fascinating mathematics underlying algebraic curves to the point where Goppa's framework can be defined and well-understood. The approach we take is mostly algebraic, however, we will not abandon the geometric aspect - we will "think geometrically" (and topologically) and prove theorems algebraically. Students who complete the course should be able to use the mathematical tools developed beyond the code-specific application.

Tentatively, the course will be divided into five chapters:

 1. Algebraic curves: curves, rings of functions, resultant, Zariski topology, maximal ideals and points (Hilbert Nullstellensatz), morphisms, singularity.

 2. The algebraic aspect - integral closure, multiplication of ideals, Noetherian domains, curves as rings of dimension one, Dedekind domains.

 3. Algebraic curves cont.: localization and local rings, the connection between integral closure and singularity, Hilbert's basis theorem.

 4. Projective geometry - Discrete valuation rings, the projective plane and projective plane curves.

 5. Applications to coding theory - divisors, genus, Riemann's theorem, and Goppa codes.

In the following semester, a follow-up course will be given in which we will continue to develop central tools in the study of algebraic curves such as the Riemann-Roch theorem, the factorization of ideals in ring extensions, ramification and discriminants, the zeta function attached to an algebraic curve, and explicit constructions of algebraic curves with desired properties as well as algebraic-geometric codes. Some of the mateiral may shift from this more advanced course to the introductory course and vice versa.

0368-4197-01
 סמינר בפסאוודו אקראיות
 Seminar On pseudorandomness
פרופ היטנר יפתח אילןסמינר שרייבר מתמטי007 ג'1200-1000 סמ'  א'

The seminar follows (parts of) Salil Vadhan's monograph on pseudorandomness, where we more or less follow Salil's Class
In each meeting one  student will cover a single topic as listed below. 
 

Prerequisites

This is an advanced seminar, so background in the theory of computation (Algorithm, Computability, Complexity) is recommended.  Students with particularly strong math background are also welcome. 

 

Presentations

Power Point presentations are acceptable, but white boards ones are preferable. 
To do a good job one needs to read background material, see the reading section. 
In addition, the speakers of the week will have to give me a practice talk a week before (right after the talk of that week)

 

0368-4198-01
 סמינר באלגוריתמים לנתוני ריצוף עמוק
 Seminar on Algorithms for Deep Sequencing Data
פרופ שמיר רוןסמינר שרייבר מתמטי007 ה'1900-1700 סמ'  א'

"טכניקות הדור הבא" בריצוף ד.נ.א. (Next Generation Sequencing ובקיצור NGS) יצרו מהפיכה שהורידה את עלויות הריצוף בפקטור של 10,000 תוך עשור. ניסוי אופייני מייצר 10 – 100 מיליון רצפי ד.נ.א. (אלפא-ביתא של ארבע אותיות) באורך 100-200 כל אחד, המהווים מקטעים מגנום המטרה עם שגיאות. היעילות והמחיר הזול הפכו את NGS לכלי-על המשמש למאות סוגים של מדידות ביולוגיות ורפואיות.  על מנת להתמודד עם המסות האדירות, נדרשים אלגוריתמים חזקים ומהירים וקהילת הביואינפורמטיקה בעולם עוסקת בנושא במרץ רב.

בסמינר נלמד כמה מהאלגוריתמים המרכזיים שפותחו בשנים האחרונות לשם ניתוח נתוני NGS. ביניהם: גרף de Bruijn, minimizers, universal hitting sets, Minhash ויישומיהם.

הסמינר אינו דורש ידע מוקדם בביולוגיה. כל הידע הנדרש יוצג בפגישות הראשונות.

הסמינר פתוח לתלמידי תואר שני ולתלמידי תואר ראשון שסיימו בהצלחה את הקורס "אלגוריתמים".

0368-4355-01
 נושאים במודלים של מערכות תוכנה
 Topics in Software and Systems Modeling
פרופ מעוז שחרשיעור שרייבר מתמטי008 ב'1300-1000 סמ'  א'

This is a course for MSc and PhD students in Computer Science.

The course focuses on reactive synthesis, the automatic generation of a system from its temporal logic specification. The topics we will cover include: temporal logics syntax and semantics, automata over infinite words, infinite games, symbolic representations and BDDs, general reactivity of rank (1) games. We will further cover the Spectra language and recent research results from the SYNTECH project: http://smlab.cs.tau.ac.il/syntech/

Class attendance is mandatory.  The final grade is based on a combination of homework exercises, final project and/or final home exam.  

Related topics/courses: logic, formal verification, automata and formal languages, sotware engineering 

0368-4359-01
 פניני מחקר בתאוריה של מדעי המחשב
 Research pearls in theoretical computer science 2
פרופ ספרא שמואלשיעור פיזיקה-שנקר204 ג'1300-1000 סמ'  א'

The course in intended as a general introductory to Theory of CS

for students who consider research in the field

 

The course takes the following format

On the usual aspect,  it will cover many of the subjects covered

in these lecture notes

https://sites.google.com/a/mail.tau.ac.il/codes16a/home

 

In addition, the course would serve as preparation for the Theory Seminar

held immediately afterwards, so as to make it more accessible to students

 

_(he topics we will cover include (among others

Analysis of Boolean functions and their applications

- PCP and Hardness of approximation 

- The unique-games conjecture

- Applications to Cryptography

The course in intended as a general introductory to Theory of CS

for students who consider research in the field

 

The course takes the following format

On the usual aspect,  it will cover many of the subjects covered

in these lecture notes

https://sites.google.com/a/mail.tau.ac.il/codes16a/home

 

In addition, the course would serve as preparation for the Theory Seminar

held immediately afterwards, so as to make it more accessible to students

 

_(he topics we will cover include (among others

Analysis of Boolean functions and their applications

- PCP and Hardness of approximation 

- The unique-games conjecture

- Applications to Cryptography

 

0368-4429-01
 חישוב מבוזר
 Distributed Computation
פרופ אפק יהודהשיעור ותלימודי הסביבה101 א'1900-1600 סמ'  ב'

הסמסטר נלמד שני נושאים עיקריים:  הקדמה לחישוב מבוזר, ו-Blockchains.  בחישוב מבוזר נלמד את יסודות האלגוריתמים המבוזרים במודל החלפת הודעות (מעל גבי רשת תיקשורת)  ובמודל הזיכרון המשותף. כמו כן נלמד את הנושאים בחישוב מבוזר אשר מהווים את הבסיס להבנה בנייה ותכנון Blockchains כמו Replicated State Machine ו-Consensus Algorithms, Fault Tolerant Byzantine Agreement. בכלים וההיבטים הקריפטגרפיים של Blockchains נעשה שימוש במידת הצורך ונבין אותם כקופסא שחורה. בהמשך נלמד מספר מערכות Blockchain שוב בעיקר nההיבטים של החישוב המבוזר.

חישוב מבוזר: שיתוף פעולה ותאום אלוגריתמי בין מעבדים ברשת תקשורת על מנת לפתור בעיות גלובאליות משותפות. כל מעבד בחישוב מקבל רק חלק מהקלט ומייצר רק חלק מהפלט כך שאיחוד הפלטים הוא פלט חוקי של החישוב המבוזר; במודל העיקרי בו נעסוק, המעבדים מתקשרים ביניהם אך ורק ע"י העברת הודעות בקוי התקשורת. כמו כן נעסוק במודל של זכרון משותף; יידונו רשתות סינכרוניות ואסינכרוניות ומספר רב של בעיות; הפצת הודעה, בחירת מנהיג, שבירת סימטריה, בניית עץ פורש, פיזור ושליטה במשאבים. כמו כן יידונו בעיות מיוחדות של סינכרון, וצילום מצב גלובלי.

 

0368-4472-01
 נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ובתורת המשחקים החישובית
 Advanced Topics in Machine Learning-Algorithmic Game Theory
פרופ מנצור ישישיעור אורנשטיין111 ב'1600-1300 סמ'  א'

הקןרס יתרכז בנושאים של קבלת החלטות תחת חוסר ודאות.

נכסה נושאים הקשורים ל- online learning, experts, multi-arm bandits

כמו כן נושאים שקשורים ללמידה במכרזים תוך דגש על סיבוכיות הדגימה.

0368-4479-01
 ניתוח ואימות תוכנה
 Program Analysis and Verification
פרופ רינצקי נעםשיעור ותאוד' מלמד006 ב'1200-0900 סמ'  ב'
Operational semantics (How do we formally define the meaning of programs).
Program logics (Classical and modern approaches for manual verification of computer programs).
Abstract interpretation (Theoretical foundation of automatic compile-time
analysis, aka static analysis, For example, determining during compile time whether x= y / z is always 1 or that at this program point z is not zero.)
Miscellaneous verification techniques: MC (Model
checking), SAT (Satisfiability) and SMT (Satisfiability
Modulo Theory).
 
The course will have ~4 exercises and a final project (that can be done in pairs.)
Prerequisite: Computational models (0368-2200)
0368-4483-01
 תורת המשחקים האלגוריתמית
 Algorithmic Game Theory
פרופ פלדמן מיכלשיעור ותהולצבלט007 ד'1700-1400 סמ'  ב'

Syllabus (tentative)

 • Introduction: games, mechanism design, inefficiency of equilibrium and equilibrium computation
 • Nash equilibrium and Nash’s theorem
 • Zero-sum games: normal form and extensive form, minmax theorem, Yao’s principle
 • Congestion games and potential games, pure NE existence and computation, best-response dynamics
 • Inefficiency of equilibria: price of anarchy, price of stability, smoothness framework (extension to correlated equilibrium and regret minimization)
 • Mechanism design basics: single-item auctions, Myerson’s lemma
 • Algorithmic mechanism design: Multi-unit auctions: computation and communication
 • VCG mechanisms
 • Market models, equilibium, Welfare theorems, computational aspects

Course Requirements

 • Class attendance is mandatory.
 • Scribe notes (latex templatelatex tutorial)
 • Problem sets: 2-3 problem sets will be given during the semeter. You should submit them in pairs.
 • Final exam.
Algorithmic Game Theory
 
Instructor: Prof. Michal Feldman
Time & Place: Wednesday, 2-5pm (place TBA)
Prerequisites: probability theory, algorithms, complexity
 
Tentative list of topics:
Introduction to algorithms and games
Two-player zero-sum games (Minmax theorem)
Regret minimization and correlated equilibrium
Nash equilibrium
            Mixed equilibrium and Nash theorem
Pure equilibrium
Equilibrium existence
Congestion games
Quality of equilibrium: price of anarchy and smoothness
Social choice and Mechanism Design
            Introduction to social choice
            Mechanism design without money (and approximation)
            Social welfare maximization (VCG)
            Combinatorial auctions
            Revenue maximization (optimal mechanisms)
Markets and pricing
            Walrasian equilibrium
            First and second welfare theorems
            Ascending price auctions
 
Course requirements and grading: 
Problem sets (possibly including grading)  
Final project (either a research project or a survey) – max 10 pages (possibly including presentation)
Scribe notes
 
Some references
    Roughgarden, An algorithmic game theory primer (2008) http://theory.stanford.edu/~tim/papers/tcs08.pdf
    Shoham, Communications of the ACM, Computer Science and Game Theory, http://robotics.stanford.edu/~shoham/www%20papers/CSGT-CACM080417.pdf
    Halpern. Computer science and game theory: a brief survey
http://www.cs.cornell.edu/home/halpern/papers/csgt.pdf
0368-4488-01
 למידה עמוקה
 Deep Learning
פרופ וולף ליאורשיעור אוד' מלמד006 ב'1200-1000 סמ'  א'

**הרשמה ידנית -- קישור באתר המרצה**

הקורס יערך במתכונת שונה מאוד מהקורסים המוכרים לכם מהאוניברסיטה, בצורה של כיתת אמן.

מוטיבציה: אין נושא במדעי המחשב עם יותר חומר חופשי ומצויין מאשר למידה עמוקה. למשל, במהלך שלושת השבועות הראשונים, תדרשו להשלים בעצמכם את החומר של מרבית הקורס הזה: http://cs231n.stanford.edu/syllabus.html. בנוסף, התחום מאוד דינאמי ומתפתח יותר מהר מכל תחום אחר במדעים מדוייקים והנדסה, ולכן חשובה מסגרת פתוחה.

כיצד יערכו השיעורים: במתכונת של דיון ודו שיח סוקרטי (השאלות ישאלו בשני הכיוונים ובצורה נעימה) סביב חומר הקריאה אותו תדרשו לדעת לפני השיעורים, סביב הפרוייקטים של הקבוצה שלכם, וסביב נושאים אותם יבחרו להעלות הסטודנטים. מדי פעם תוצג מצגת כדי לקדם את הדיון.

מחויבויות הסטודנטים: (1) נוכחות חובה. (2) לקרוא את חומר הקריאה לפני השיעור ולגלות בקיאות בחומר (יופעלו סנקציות). (3) תרגילים קבוצתיים (כ-3 סטודנטים בקבוצה). התרגילים הינם מחקריים ומאתגרים ולפי תחומי עניין.

הקורס מחייב שימוש ב-gpu. יש כיום שני דרכים עיקריות להשיג גישה -- א. דרך המנחה שלכם בתואר. ב. בתשלום לשרותי ענן.
לצערי, אין באפשרותנו כיום לתמוך בסטודנטים באמצעות משאבי gpus. אנחנו מנסים להשיג מן הגורן ומן היקב, אבל כלל לא בטוח שנצליח.

קבלה: באישור המרצה. הקורס מיועד לתלמידי מחקר עם עניין אמיתי בלמידה עמוקה ורקע כלשהו בלמידה חישובית. תנתן עדיפות למדעי המחשב (חובה תקנונית) ותתאפשר השתתפות של סטודנטים מצטיינים מתואר ראשון באישור המזכירות.

ציון: לפי הפרוייקטים, השתתפות, תרומה אמיתית לדיון, בקיאות בחומר כפי שמתגלה בשיעורים. לפחות פרוייקט אחד ראוי לפרסום במקום נכבד נדרש על מנת לקבל ציון מעל 92. ציון בין 85-92 ידרוש פרוייקט שהוא לפחות מימוש מלא כולל ניסוי מקיף של מאמר מורכב מספיק שכבר פורסם.

נושאים: רשתות עמוקות בראייה ממוחשבת. רשתות עמוקות בNLP. רשתות עמוקות בSPEECH. למידה לא מפוקחת למשל עם GANs. מודלים של attention ורשתות זכרון.

מידע נוסף: הframework של הקורס הינו pytorch

צוות הקורס:
ליאור וולף
אליה נחמני

The course will include the following topics:
Introduction to Neural Networks, backpropagation
Convolutional Neural Networks
Understanding and visualizing Convolutional Neural Networks
Transfer learning and fine-tuning Convolutional Neural Networks
Recursive Neural Networks for sequence analysis
Reinforcement learning and Deep Neural Networks
0368-4491-01
 סיבוכיות תקשורת ואינפורמציה
 Communication and Information Complexity
ד"ר אושמן רותםשיעור ותכיתות דן דוד001 ג'1300-1000 סמ'  ב'

סיבוכיות תקשורת עוסקת בשאלה: כמה ביטים של תקשורת נדרשים כדי לבצע חישוב על קלט שמחולק בין שני מחשבים שונים? למשל, אם שני עותקים של קובץ שמורים על מחשבים שונים, ואנו רוצים לוודא שהעותקים זהים, כמה ביטים של תקשורת נדרשים -- האם צריך לשלוח את הקובץ כולו או שניתן להסתפק בפחות תקשורת?

סיבוכיות תקשורת מהווה כלי שימושי ביותר להוכחת חסמים תחתונים בתאוריה של מדעי המחשב, עם שימושים בתחומים מגוונים הכוללים סיבוכיות מעגלים (circuit complexity), מבני נתונים, חישוב מבוזר, אלגוריתמים תת-לינאריים ועוד. כדי להוכיח חסמים תחתונים על סיבוכיות התקשורת של פונקציות שונות קיימות שיטות הסתברותיות, קומבינטוריות ואלגבריות, אותן נסקור בקורס. כמו-כן נלמד כיצד מודדים את כמות ה*אינפורמציה* שעוברת בפרוטוקול תקשורת נתון, שיטות להוכחת חסמים תחתונים על כמות זו, וקשרים בין אינפורמציה ותקשורת.

הקורס יועבר באנגלית הסמסטר.

 

דרישות קדם:

 

 • סיבוכיות (אפשר תוך-כדי באישור המרצה)

 

דרישות הקורס:

 

 • תרגילי בית דו-שבועיים

 • בחינה

0368-4622-01
 סמינר בדרנדומיזציה
 A seminar on derandomization
פרופ תא שמע אמנוןסמינר אורנשטיין110 ה'1700-1500 סמ'  ב'

0368-4622: Seminar in Derandomization Syllabus

Syllabus

 

Below is a tentative list of papers for the seminar. There are more papers then meetings, and you can choose those papers that you like most (or are interested in most). Some papers can be taken in pairs.

 

Hardness vs. Randomness

1. The NW generator [NW94].


2. List decoding RS codes [Sud97, GRS15].


3. Worst-case to average case reduction for PSPACE [STV01].

 

Average-case Hardness

4. Background and Definitions [BT06a, BT06b].


5. Negative results for Black-box worst-case to average-case reductions for NP [BT06a, BT06b].

6. Worst-case to average-case reduction for MINKT [Hir18].


7. Impagliazz’o five worlds [Imp95].


8. The easy witness method [IKW02].


9. Hardness amplification within NP [O’D04].

 

Extractors, coding, PRG

 

10. Trevisan’s extractor [Tre01].


11. The SU extractor [SU05].


12. The Umans PRG [Uma02].


13. The beautiful curve mergers [DW11].

14. Subspace Evasive Sets [DL12].

15. Arithmetic Hardness vs. Randomness [KI04, Section 7].


16. A Welch-Berlekamp Like Algorithm for Decoding Gabidulin Codes, [Loi06].

 

 

Space-bounded PRG

17. Pseudorandom Generators from Polarizing Random Walks [CHHL18].

18. Pseudorandom generators from the second Fourier level and applications to AC0 with parity gates [CHLT18].

19. Bounding the Fourier spectrum of small width branching programs [CHRT18].

 

Miscellaneous

20. Constructive proofs of concentration bounds [IK10].

References

[BT06a] Andrej Bogdanov and Luca Trevisan. Average-case complexity. Foundations and Trends in Theoretical Computer Science, 2(1):1–106, 2006.

[BT06b] Andrej Bogdanov and Luca Trevisan. Average-case complexity. arXiv preprint cs/0606037, 2006.

[CHHL18] Eshan Chattopadhyay, Pooya Hatami, Kaave Hosseini, and Shachar Lovett. Pseudo- random generators from polarizing random walks. In LIPIcs-Leibniz International Pro- ceedings in Informatics, volume 102. Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2018.

[CHLT18] EshanChattopadhyay,PooyaHatami,ShacharLovett,andAvishayTal.Pseudorandom generators from the second fourier level and applications to ac0 with parity gates. In 10th Innovations in Theoretical Computer Science Conference (ITCS 2019). Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2018.

[CHRT18] Eshan Chattopadhyay, Pooya Hatami, Omer Reingold, and Avishay Tal. Improved pseudorandomness for unordered branching programs through local monotonicity. In Proceedings of the 50th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing, pages 363–375. ACM, 2018.

[DL12] Zeev Dvir and Shachar Lovett. Subspace evasive sets. In Proceedings of the forty-fourth annual ACM symposium on Theory of computing, pages 351–358. ACM, 2012.

[DW11] Zeev Dvir and Avi Wigderson. Kakeya sets, new mergers, and old extractors. SIAM Journal on Computing, 40(3):778–792, 2011.

[GRS15] Venkatesan Guruswami, Atri Rudra, and Madhu Sudan. Essential Coding Theory. 2015. Available at http://www.cse.buffalo.edu/faculty/atri/courses/coding-theory/ book.

[Hir18] Shuichi Hirahara. Non-black-box worst-case to average-case reductions within np. In 2018 IEEE 59th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS), pages 247–258. IEEE, 2018.

[IK10] Russell Impagliazzo and Valentine Kabanets. Constructive proofs of concentration bounds. In Approximation, Randomization, and Combinatorial Optimization. Algo- rithms and Techniques, pages 617–631. Springer, 2010.

[IKW02] Russell Impagliazzo, Valentine Kabanets, and Avi Wigderson. In search of an easy witness: Exponential time vs. probabilistic polynomial time. Journal of Computer and System Sciences, 65(4):672–694, 2002.

[Imp95] Russell Impagliazzo. A personal view of average-case complexity. In Structure in Com- plexity Theory Conference, 1995., Proceedings of Tenth Annual IEEE, pages 134–147. IEEE, 1995.

[KI04] Valentine Kabanets and Russell Impagliazzo. Derandomizing polynomial identity tests means proving circuit lower bounds. Computational Complexity, 13(1-2):1–46, 2004.

[Loi06] Pierre Loidreau. A welch–berlekamp like algorithm for decoding gabidulin codes. In Coding and cryptography, pages 36–45. Springer, 2006.

[NW94] Noam Nisan and Avi Wigderson. Hardness vs randomness. Journal of computer and System Sciences, 49(2):149–167, 1994.

[O’D04] Ryan O’Donnell. Hardness amplification within np. Journal of Computer and System Sciences, 69(1):68–94, 2004.

[STV01] Madhu Sudan, Luca Trevisan, and Salil Vadhan. Pseudorandom generators without the xor lemma. Journal of Computer and System Sciences, 62(2):236–266, 2001.

[SU05] Ronen Shaltiel and Christopher Umans. Simple extractors for all min-entropies and a new pseudorandom generator. Journal of the ACM (JACM), 52(2):172–216, 2005.

[Sud97] Madhu Sudan. Decoding of reed solomon codes beyond the error-correction bound. Journal of complexity, 13(1):180–193, 1997.

[Tre01] Luca Trevisan. Extractors and pseudorandom generators. Journal of the ACM, 48(4):860–879, 2001.

[Uma02] Christopher Umans. Pseudo-random generators for all hardnesses. In Proceedings of the Thiry-fourth Annual ACM Symposium on Theory of Computing, STOC ’02, pages 627–634, New York, NY, USA, 2002. ACM.

0368-5275-01
 סמינר מחקר בגנומיקה חישובית
 Avanced Topics in Computational Genomics
פרופ שמיר רוןסמינר שרייבר מתמטי309 ד'1300-1100 סמ'  א'
סמינר שרייבר מתמטי309 ד'1300-1100 סמ'  ב'
0368-8888-01
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
0368-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'