שנה"ל תשע"ח

0368-1101-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 1
 Seminar - Topics in Bioinformatics 1
פרופ גת ויקס עיריתסמינר ב'1600-1400 סמ'  א'
פרופ וולפסון חייםסמינר בריטניה222 ב'1600-1400 סמ'  ב'
 
0368-1105-01
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1200-1000 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.

נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; מבוא למבני נתונים; טבלאות ערבול (hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות (יצירת מפתח סודי משותף); תכנות מונחה עצמים; רקורסיה; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

 

בחלק מהנושאים נציג ונשווה בין מספר גישות לפתרון הבעיה. יינתן דגש על נכונות הפתרונות, ועל הסיבוכיות שלהם, הן סיבוכיות אסימפטוטית והן זמן ריצה בפועל. 


הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

This introductory course presents fundamental concepts of computer science, along with foundations of programming and programming languages. The language used is python, version 3, which will serve as the platform for presenting a variety of topics of general interest in computer science.

Sample topics: Sorting and searching; introduction to data structures; hash tables; representation of characters and strings, string matching;  image representation and processing; error correcting codes; text compression; numerical computations and their stability; operations on very large numbers and their applications in number theory (primality testing) and in cryptography (generating a joint secret key); object oriented programming; recursion;  concepts in functional programming, representation of infinite object; etc.

 

Several approaches for representing each problem and its input, and for finding a solution, will be presented. The emphasis will be on structured solutions, their correctness and their complexity, both asymptotic and actual run time.

 

The main goal of the course is to expose students to a variety of areas in computer science, hence it is not a "pure" programming course. However, homework assignments will include writing a significant volume of computer programs

 

 
0368-1105-04
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
פרופ דויטש דניאלשיעור כיתות דן דוד001 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1400-1200 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.

נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; מבוא למבני נתונים; טבלאות ערבול (hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות (יצירת מפתח סודי משותף); תכנות מונחה עצמים; רקורסיה; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

 

בחלק מהנושאים נציג ונשווה בין מספר גישות לפתרון הבעיה. יינתן דגש על נכונות הפתרונות, ועל הסיבוכיות שלהם, הן סיבוכיות אסימפטוטית והן זמן ריצה בפועל. 


הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

This introductory course presents fundamental concepts of computer science, along with foundations of programming and programming languages. The language used is python, version 3, which will serve as the platform for presenting a variety of topics of general interest in computer science.

Sample topics: Sorting and searching; introduction to data structures; hash tables; representation of characters and strings, string matching;  image representation and processing; error correcting codes; text compression; numerical computations and their stability; operations on very large numbers and their applications in number theory (primality testing) and in cryptography (generating a joint secret key); object oriented programming; recursion;  concepts in functional programming, representation of infinite object; etc.

 

Several approaches for representing each problem and its input, and for finding a solution, will be presented. The emphasis will be on structured solutions, their correctness and their complexity, both asymptotic and actual run time.

 

The main goal of the course is to expose students to a variety of areas in computer science, hence it is not a "pure" programming course. However, homework assignments will include writing a significant volume of computer programs

 
0368-1105-05
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר גלעד אמירתרגיל פיזיקה-שנקר204 ב'1400-1200 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-06
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל שרייבר מתמטי006 ג'1000-0800 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-07
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1700-1500 סמ'  ב'
פרופ שור בן ציון

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-08
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר גלעד אמירתרגיל אורנשטיין103 ה'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-09
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר גלעד אמירתרגיל אורנשטיין103 ה'1800-1600 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-10
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1500-1300 סמ'  ב'
פרופ שור בן ציון
 
0368-1105-11
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל אורנשטיין103 ב'1300-1100 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-12
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל ולפסון הנדסה120 ה'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1118-01
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור בריטניה005 ב'1900-1700 סמ'  א'
שיעור נפתלי001 א'1400-1200 סמ'  א'
פרופ פלדמן מיכל
מר פלד אודי
ד"ר הוד רני

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-02
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
גב' סגל כנרתתרגיל פיזיקה-שנקר222 ג'1000-0800 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-03
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
גב' סגל כנרתתרגיל הולצבלט007 ד'1200-1000 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-04
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר פלד אודיתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1200-1000 סמ'  א'
 

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-05
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר פלד אודיתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1000-0800 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-06
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד002 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור דאך005 ד'1500-1300 סמ'  א'
פרופ פלדמן מיכל
מר פלד אודי
ד"ר הוד רני
 1

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-07
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר טרנר אוריתרגיל בנין רב תחומי315 ה'1000-0800 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-08
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר טרנר אוריתרגיל אורנשטיין103 ה'1700-1500 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-09
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1700-1500 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-10
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור ולפסון הנדסה001 ה'1200-1000 סמ'  א'
שיעור דאך005 ד'1800-1600 סמ'  א'
פרופ פלדמן מיכל
מר פלד אודי
ד"ר הוד רני

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-11
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל שרייבר מתמטי007 ה'1400-1200 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-12
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר פלד אודיתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1700-1500 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-14
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד001 ב'1900-1700 סמ'  ב'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-15
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל אורנשטיין111 ה'1200-1000 סמ'  ב'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-16
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל אורנשטיין111 ה'1600-1400 סמ'  ב'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-2002-01
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
ד"ר רובינשטיין שלומישיעור אורנשטיין103 א'1300-1000 סמ'  א'

מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגות דו מימדית, התפלגות מותנה, תוחלת, שונות, תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים, אי שיוייונים, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש.

נושאים נוספים מתוך: הלמה של בורל קנטלי, החוק החזק, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה, אומד נראות מכסימלי.

0368-2002-02
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
מר חרובי יותםתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1200-1100 סמ'  א'

מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגות דו מימדית, התפלגות מותנה, תוחלת, שונות, תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים, אי שיוייונים, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש.

נושאים נוספים מתוך: הלמה של בורל קנטלי, החוק החזק, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה, אומד נראות מכסימלי.

 http://www.duhugi.com/

 

0368-2002-03
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
מר חרובי יותםתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1400-1300 סמ'  א'

מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגות דו מימדית, התפלגות מותנה, תוחלת, שונות, תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים, אי שיוייונים, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש.

נושאים נוספים מתוך: הלמה של בורל קנטלי, החוק החזק, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה, אומד נראות מכסימלי.

http://www.duhugi.com/

 

 

0368-2101-01
 מעבדה בכלים (ביואינפורמטיקה)
 Laboratory for Bioinformatics Tools
גב' עבדי שירןמעבדה שרייבר מתמטי008 ב'1300-1000 סמ'  ב'

Bioinformatics is the application of computer science and computer technology to biological research. This course introduces some of the basic concepts, algorithms, and tools used in Bioinformatics. Assuming previous knowledge in both Computer Science and Biology, this course will provide an overview over the field of bioinformatics as well as provide the students with tools to solve related problems in their own future research.

 

The course will cover the following topics:

-           Pairwise sequence alignment

-           Multiple sequence alignment (MSA)

-           Blast

-           Phylogenetics

-           Biological databases and web browsers

-           Gene Expression analysis

-           Networks and pathways

-           Proteins structure

-           Python for Bioinformatics (including Biopython)

 

 

 

 

 

 

0368-2102-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 2
 Seminar - Topics in Bioinformatics 2
פרופ גת ויקס עיריתסמינר א'2000-1800 סמ'  א'
פרופ וולפסון חייםסמינר א'2000-1800 סמ'  ב'
0368-2157-01
 תוכנה 1
 Software 1
פרופ טולדו סיוןשיעור אודיטור' לב009 ב'1500-1200 סמ'  א'
גב' דנקין לנה

 הקורס מציג את המתודולגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.

 

 

 

 

0368-2157-02
 תוכנה 1
 Software 1
מר גרשטיין שיתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1700-1600 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-03
 תוכנה 1
 Software 1
מר גרשטיין שיתרגיל שרייבר מתמטי006 ג'1700-1600 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-05
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל בנין רב תחומי315 ד'1200-1100 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-06
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל בנין רב תחומי315 ד'1300-1200 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.

 

0368-2157-07
 תוכנה 1
 Software 1
פרופ טולדו סיוןשיעור אודיטור' לב009 ג'1300-1000 סמ'  ב'
גב' דנקין לנה
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
 This is a mandatory Computer Science course that teaches the principles of software design, object oriented programming, and the Java programming language.
0368-2157-08
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1100-1000 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-09
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1200-1100 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-10
 תוכנה 1
 Software 1
מר גרשטיין שיתרגיל כיתות דן דוד207 ד'1700-1600 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-11
 תוכנה 1
 Software 1
מר גרשטיין שיתרגיל כיתות דן דוד207 ד'1800-1700 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2158-01
 מבני נתונים
 Data Structures
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור כיתות דן דוד002 ד'1600-1300 סמ'  א'
פרופ עזר יוסף
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-02
 מבני נתונים
 Data Structures
מר בוחניק אליאבתרגיל אורנשטיין103 ה'1400-1300 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-03
 מבני נתונים
 Data Structures
מר בוחניק אליאבתרגיל אורנשטיין103 ה'1300-1200 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-04
 מבני נתונים
 Data Structures
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור נפתלי001 ג'1600-1300 סמ'  א'
פרופ עזר יוסף
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-05
 מבני נתונים
 Data Structures
מר גרינברג דניאלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1100-1000 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-06
 מבני נתונים
 Data Structures
מר גרינברג דניאלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1200-1100 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-07
 מבני נתונים
 Data Structures
פרופ צוויק אורישיעור כיתות דן דוד001 ב'1700-1400 סמ'  ב'
פרופ קפלן חיים
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-08
 מבני נתונים
 Data Structures
מר בוחניק אליאבתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1000-0900 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-09
 מבני נתונים
 Data Structures
מר בוחניק אליאבתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1100-1000 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-10
 מבני נתונים
 Data Structures
מר כרמון דניאלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1400-1300 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-11
 מבני נתונים
 Data Structures
מר כרמון דניאלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1500-1400 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2159-01
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר גבור רוןשיעור כיתות דן דוד001 ד'1900-1600 סמ'  א'
מר פליק אוהד

הקורס הינו קורס מבוא לחומרה,ארכיטקטורת מעבדים, ומבוא לתכנון מעבדים ספרתיים. הקורס מציג את עקרונות בנית חומרה ספרתית, ממשיך בעקרונות מבנה המעבד, ודן בגישות שונות למימוש מעבדים ושיטת לשיפור הביצועים ובקשר בין המעבד לשפות התכנות. הקורס נוגע בגישות  מודרניות למימוש מעבדים, כגון מימושים מקביליים וביצוע שלא לפי הסדר.

The class is an introduction to hardware design, computer architecture and digital computer design. The class presents the concepts of modern digital hardware, it continues into design of digital processors and discuss approaches to improve performance and their association to programing languages. The class will touch modern approaches to computer implementation, including parallelism and out of order execution.

0368-2159-02
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל שרייבר מתמטי006 ב'1700-1600 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-03
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל שרייבר מתמטי006 ב'1800-1700 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-04
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1300-1200 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-05
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
ד"ר הוד רנישיעור דאך005 ד'1700-1400 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-06
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1500-1400 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-07
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1400-1300 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-08
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
גב' גפן נעהתרגיל אורנשטיין111 א'1600-1500 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2160-01
 אלגוריתמים
 Algorithms
ד"ר הוד רנישיעור דאך005 ג'1800-1500 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות לרבות תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

0368-2160-02
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר עדן אלון נתןתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1300-1200 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-03
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1500-1400 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-04
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר עדן אלון נתןתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1600-1500 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-05
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1600-1500 סמ'  א'
0368-2160-07
 אלגוריתמים
 Algorithms
פרופ שמיר רוןשיעור כיתות דן דוד001 ג'1900-1600 סמ'  ב'
פרופ פיאט עמוס

אלגוריתמים- 0368.2160

 

 

 

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

 

0368-2160-08
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ינקוביץ טלתרגיל קפלון118 ה'1200-1100 סמ'  ב'
0368-2160-09
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1100-1000 סמ'  ב'
0368-2160-10
 אלגוריתמים
 Algorithms
פרופ שמיר רוןשיעור הנדסה כתות ח103 א'1500-1200 סמ'  ב'
פרופ פיאט עמוס

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-11
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ינקוביץ טלתרגיל הולצבלט007 ה'1400-1300 סמ'  ב'

אלגוריתמים- 0368.2160

 

 

 

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

 

 

0368-2160-12
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל אורנשטיין111 ד'1800-1700 סמ'  ב'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-13
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1000-0900 סמ'  ב'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2161-01
 פרויקט תוכנה
 Software Project
ד"ר רוזנבלום איריספרוייקט הנדסת תוכנה102 ג'1400-1200 סמ'  א'
בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקורס.

0368-2161-05
 פרויקט תוכנה
 Software Project
פרופ שרן רודדפרוייקט כיתות דן דוד001 ה'1700-1500 סמ'  ב'
בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקורס.


The first part of the course will cover the C programming language under the UNIX programming environment. In the second part of the course you will develop an advanced project in C.
A detailed syllabus of the course can be found on the course's web-page
0368-2161-07
 פרויקט תוכנה
 Software Project
ד"ר פקר אליפרוייקט כיתות דן דוד003 ד'1500-1300 סמ'  ב'
0368-2162-01
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
ד"ר מוריסון אדםשיעור הנדסת תוכנה102 ה'1100-0800 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-02
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר ליפובצקי איבגניתרגיל אורנשטיין111 ה'1400-1300 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-03
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר ליפובצקי איבגניתרגיל אורנשטיין103 ה'1500-1400 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-05
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר ליפובצקי איבגניתרגיל אורנשטיין111 ה'1200-1100 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-06
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
פרופ ישורון יחזקאלשיעור אודיטור' לב009 ב'1900-1600 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-07
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר דובניקוב דניאלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1400-1300 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-08
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר דובניקוב דניאלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1500-1400 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-09
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר ליפובצקי איבגניתרגיל קפלון118 ה'1500-1400 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.
 
0368-2162-10
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר ליפובצקי איבגניתרגיל קפלון118 ה'1100-1000 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.
 
0368-2170-01
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
ד"ר שוהם בוכבינדר שרוןשיעור כיתות דן דוד003 ג'1400-1100 סמ'  א'
ד"ר אושמן רותם
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-02
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר וולק בן ליתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1000-0900 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-03
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר וולק בן ליתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1100-1000 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-04
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר וולק בן ליתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1200-1100 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-05
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
ד"ר שוהם בוכבינדר שרוןשיעור כיתות דן דוד002 ה'1400-1100 סמ'  א'
ד"ר אושמן רותם
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים, משפט הרברנד ושימושיו, לוגיקה אינטואיציוניסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-06
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר דביר יותםתרגיל שרייבר מתמטי006 א'1400-1300 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-07
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר דביר יותםתרגיל שרייבר מתמטי006 א'1500-1400 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-08
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
פרופ אברון ארנוןשיעור אוד' מלמד006 א'1200-0900 סמ'  ב'

תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, כח הביטוי, שימושים כמו שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה אינטואיציוניסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.

0368-2170-09
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר דביר יותםתרגיל קפלון118 ד'1100-1000 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-10
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר דביר יותםתרגיל ולפסון הנדסה108 ד'1600-1500 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2200-01
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלשיעור כיתות דן דוד001 ב'1600-1300 סמ'  א'
פרופ היטנר יפתח אילן

אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: moodle.tau.ac.il/course/view.php?id=368220001

 

0368-2200-02
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר מזור נעםתרגיל אוד' מלמד006 ד'1600-1500 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-03
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רוזנוב מארקתרגיל אוד' מלמד006 ד'1500-1400 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות. 
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-04
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רוזנוב מארקתרגיל כיתות דן דוד112 ה'1400-1300 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-05
 מודלים חישוביים
 Computational Models
פרופ שרן רודדשיעור דאך005 ד'1300-1000 סמ'  ב'
פרופ תא שמע אמנון
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-06
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר מזור נעםתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1300-1200 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-07
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר מאיר אוריתרגיל אורנשטיין103 ה'1500-1400 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-08
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רוזנוב מארקתרגיל הולצבלט007 ה'1500-1400 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-09
 מודלים חישוביים
 Computational Models
פרופ שרן רודדשיעור דאך005 ב'1600-1300 סמ'  ב'
פרופ תא שמע אמנון
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
 
0368-2200-10
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1600-1500 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-11
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1500-1400 סמ'  ב'
0368-2200-12
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רוזנוב מארקתרגיל אורנשטיין111 ה'1400-1300 סמ'  ב'
0368-2200-13
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רוזנוב מארקתרגיל אורנשטיין111 ה'1300-1200 סמ'  ב'
0368-3030-01
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
ד"ר אנדלמן נירשיעור הנדסה כתות ח102 ה'1800-1500 סמ'  א'

Course name: Communication Networks

 

Course Syllabus

 

Lecturer: Dr. Nir Andelman, 054-2451042, niran@tauex.tau.ac.il

 

(Credit: 4 (3+1

 

Prerequisites: Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

:Course Objectives

The course provides an introduction to the principles, challenges and techniques used in designing network architectures and protocols. 

The focus of the course is: network architectures, the layering model, the protocol concept, performance modeling, the Internet. Some of the topics included in detail: network programming, STP, ARP, reliable data transfer, flow and congestion control, addressing, routing algorithms,

 

:Course Syllabus

·         Introduction to network, layers and protocols

·         Datalink layer protocols, LAN protocols

·         LAN connectivity: Hubs, bridges, routers

·         Network layer: types of networks, addressing, forwarding, IP

·         Routing protocols & algorithms

·         Reliable data transfer issues and design alternatives

·         TCP handshake, data transfer, flow control,

·         TCP congestion control

·         Application protocols, Network security

·         Advanced topics (e.g. switching networks, scheduling ,  mobile IP, multicast) as time permits

 

:Course prerequisites

Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

:Course requirements

(Homework Assignments submission (should be done in pairs 

 

:Required reading

None

 

 

 

 

:Recommended reading

[1]   James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet”, Addison-Wesley 5th Edition (2009), 6th ed. (2012

[2]   S. Tanenbaum, “Computer Networks”,  Prentice-Hall, 4th ed. (2003) / 3rd ed (1996)

[3]   R. Perlman: Interconnections : Bridges, Routers, Switches and Interworking Protocols, Addisoin Wesley 2000

[4]   R. Stevens: TCP/IP Illustrated vol. I The Protocols, Addison Wesley 1994

[5]   R. Stevens, B. Fenner, A.M. Rudoff: UNIX Network Programming: The Socket Networking API , vol. 1, 3rd Edition, Addison Wesley 2004

 

 

 

Grade: 70% final exam, 15% programming exercises, 15% theoretical

             exercises

 

 

 

 

 

0368-3030-02
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
מר תבורי יהונתןתרגיל פיזיקה-שנקר222 ב'1100-1000 סמ'  א'
ארכיטקטורת שכבות של רשתות תקשורת, פרוטוקולים של ערוצי תקשורת. מודלים בסיסיים להערכת זמני המתנה ברשתות. נתוב ופקוח זרימה ברשתות, תכנון רשתות.
0368-3030-03
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
מר תבורי יהונתןתרגיל פיזיקה-שנקר222 ב'1200-1100 סמ'  א'
ארכיטקטורת שכבות של רשתות תקשורת, פרוטוקולים של ערוצי תקשורת. מודלים בסיסיים להערכת זמני המתנה ברשתות. נתוב ופקוח זרימה ברשתות, תכנון רשתות.
0368-3049-01
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
פרופ אפלבאום בנימין-בנישיעור טרובוביץ משפ102 ג'1500-1200 סמ'  א'

 
   בקורס נעסוק במספר אבני בניין יסודיות של קריפטוגרפיה קלסית ומודרנית. אלה יכללו פונקציות חד כווניות, מערכות הצפנה עם מפתחות סימטריים, ומערכות עם מפתח הצפנה פומבי. שיטות לאימות, זיהוי, וחתימות דיגיטליות. אקראיות ופסאודו אקראיות. 
 וסכמות לחלוקת סוד. כמו כן נדון באספקטים אלגוריתמיים של מספר נושאים רלוונטיים מתורת המספרים, כגון בדיקת ראשוניות, משפט המספרים הראשוניים, מציאת מחלק משותף, שדות וחוגים סופיים, יוצרים כפליים, ועוד.

0368-3049-02
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
מר אורלנד מתןתרגיל ולפסון הנדסה238 ד'1200-1100 סמ'  א'
0368-3049-03
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
מר אורלנד מתןתרגיל ולפסון הנדסה238 ד'1300-1200 סמ'  א'
0368-3058-01
 נושאים מתקדמים בתכנות
 Advanced Topics in Programing
מר קירש אמירשיעור שרייבר מתמטי007 ב'1100-0800 סמ'  א'

סילבוס נושאים

מתקדמים בתכנות סמ'

ב' תשע"ו

(

amir@taskil.co.il) מרצ ה : אמיר קירש

דרישות קדם

(C סיום

בהצלחה של הקורס "פרוייקט תוכנה" (וידיעת שפת

היכרות טובה (מעבר ל"שלום שלום") עם מחלקות, Java

כלשהי, כגון OOP רקע

בשפה

הורשה, כתיבת קוד גנרי. ,Constructors

מטרת הקורס

שיקולים ,object oriented designו

design patterns , מטרת הקורס הינה לגעת בנושאים מתקדמים בתכנות

.C++11/14 עם דגש על תקן ++C בעיצוב של ספריות קוד ועוד, תוך שימוש בשפת

תכנים

תכני הקורס העיקריים יכללו:

התלמידים יידרשו ללמוד חלק מפרטי התחביר בקריאה מודרכת) ) ++C 1. היכרות עם תחביר שפת

STL2

. ספריית ה

design patterns .3

תרגילים

1 יש להגיש בזוגות. הקורס

יכלול 4 תרגילים. את תרגילים 3

תרגיל 4 הינו הכנה למבחן ויש להגישו ביחידים.

ציון סופי

40% תרגילים,

60% מבחן

על מנת לעבור את הקורס יש לקבל ציון עובר במבחן.

רשימת קריאה

:++C 1. ספרים מאת מייסד שפת

A Tour of C++ , Bjarne Stroustrup, AddisonWesley,

2013

The C++ Programming Language , Bjarne Stroustrup, Addison Wesley, 4th edition, 2013

Programming Principles

and Practice Using C++ , Bjarne Stroustrup, AddisonWesley,

2014

מהאורים והתומים של השפה: ,Scott Meyers של Effective2

. סידרת ספרי ה

Effective C++ , Scott Meyers, AddisonWesley,

3rd edition, 2005

More Effective C++ , Scott Meyers, AddisonWesley,

1996

Effective STL , Scott Meyers, AddisonWesley,

2001

Effective Modern C++ , Scott Meyers, AddisonWesley,

2014

:(GOFה

) The Gang of Four של החבורה המכונה design patterns 3. הספר הידוע על

Design Patterns: Elements of Reusable ObjectOriented

Software ,

Erich Gamma, John Vlissides, Ralph Johnson, and Richard Helm, AddisonWesley,

1994

1

מקורות ברשת

רשימה חלקית של מקורות רלבנטיים:

:C++אתר

הבית של תקן ה

https://isocpp.org

, https://isocpp.org/faq , https://isocpp.org/wiki/faq/cpp11

:Bjarne Stroustrup אתר

הבית של

http://www.stroustrup.com

, http://www.stroustrup.com/C++11FAQ.html

אתר

הכולל את הפירוט המלא של השפה, כלי עזר חשוב!

http://en.cppreference.com

, http://en.cppreference.com/w/cpp/language

:C++אתר

הכולל מאמרים בנושאים שונים ב

http://www.cplusplus.com

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

http://www.cplusplus.com/articles/

:StackOverflowשאלות

ותשובות ב

http://stackoverflow.com/tags/c++

http://stackoverflow.com/tags/c++/info

http://stackoverflow.com/tags/c++faq

http://stackoverflow.com/tags/c++faq/

info

מצויין למתקדמים: wiki ספר

http://en.wikibooks.org/wiki/More_C++_Idioms

2


  

 
0368-3058-02
 נושאים מתקדמים בתכנות
 Advanced Topics in Programing
מר עוזרי נתנאלתרגיל אורנשטיין103 ד'1000-0900 סמ'  א'
0368-3062-01
 ניהול נתונים באינטרנט
 Web Data Management
פרופ דויטש דניאלשיעור שרמן002 א'1800-1600 סמ'  ב'

Web Data Management

Dr. Daniel Deutch

The course discusses various algorithmic aspects of web data management. Web data has distinctive features: it contains both structured (tables), semi-structured (XML and linked data), and unstructured data (text); it is large-scale, contains contradicting pieces of data, and is uncertain. 

To be able to deal with this ocean of information, there is a need for new models as well as efficient retrieval, recommendation, and ranking techniques.

The goal of this course is to teach state-of-the-art models and algorithmic techniques for dealing with web data, in light of these challenging features.

In particular, we will start with an overview of models for structured data (in particular the relational and the nested relational models), semi-structured data (XML, tree automata, Web Graphs..), and unstructured data (Context-Free and Context-sensitive Languages). We will highlight some key issues in the design and usage of these models, in the context of web data. For each model, we will further introduce a probabilistic variant that allows to model uncertainty (probabilistic databases, probabilistic XML, HMMs, PCFGs, ..).  We will introduce analysis tasks (and query languages that capture them where appropriate) for all cases (relational algebra, XQuery and XPath, Text analysis with HMMs and PCFGs, Ranking web-pages) and state-of-the-art algorithms   for performing these tasks in the context of the probabilistic models that were studied.  The algorithms will include  techniques for evaluating relational algebra on probabilistic databases;  Google PageRank algorithm; algorithms for computing Part-of-speech tagging in text analysis; algorithms for recommendations,  and many others.

  

Bibliography:

 

 

Books

 

1. Serge Abiteboul,  Ioana Manolescu, Philippe Rigaux, Marie-Christine Rousset, Pierre Senellart,

 

    Web Data Management,  Cambridge University Press 2011


2. Dan Suciu‌, Dan Olteanu‌, Christopher Ré ‌, Christoph Koch‌ 

    Probabilistic databases,  Morgan and Claypool 2011

 


 


Papers

1. Brin, Page


 The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, Computer Networks and ISDN Systems 30 (7), 1998

2. Fagin,

Kumar, Sivakumar, COMPARING TOP k LISTS SIAM J. Discrete Math 17 (1), 2003

3. Fagin, Lotem, Naor,

Optimal aggregation algorithms for middleware, in Proc. of SIGMOD ‘01

4. Sarwar, Karypis, Konstan, Reidl,

Item-based collaborative filtering recommendation algorithms in proc. of WWW’01

5. Wang, De Vries, Reinders,

Unifying user-based and item-based Collaborative Filtering in proc. of SIGIR ‘06

6. Kleinberg,

Authoritative sources in a hyperlinked environment, in JACM 46 (5), 1999

7. Serge Abiteboul, Benny Kimelfeld, Yehoshua Sagiv, Pierre Senellart:

     On the expressiveness of probabilistic XML models. VLDB J. 18(5), 2009

0368-3065-01
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
פרופ וול אבישישיעור אודיטור' לב009 א'1600-1300 סמ'  ב'
מר נבו סלע
ראו פרטים באנגלית בהמשך, ואת אתר הקורס.

The Introduction to Information Security course surveys central concepts in applied information security and cyber security, and offers a hands-on introduction to secure programming and vulnerability analysis.

High-level goals:
- Make students aware of the major security risks and attack vectors
- Gain concrete hands-on experience with prominent tools and technologies
- Teach about good tools and practices for building secure systems
- Instill the state of mind and conceptual vocabulary for reasoning about systems security

A student who has taken the class and then got programming project should know when he's doing something dangerous, what are the standard solutions, and be able to to productively communicate with vendors and experts.
 

Scope:
1. Programming vulnerabilities (buffer/stack/integer overflow, format strings, privilege escalation)
2. Secure platforms and programming (OS, TPM, languages, libraries, good practices, analysis tools)
3. Network vulnerabilities (impersonation, DoS, application-level) and defense (SSL, IPsec, firewalls, anomaly detection)
4. Exploitation techniques and the low-level details underlying them (reverse engineering x86 assembly, shell code, packet injection
5. Cryptography basics (encryption, digital signatures, certificates)
6. Authentication (passwords, biometrics, tokens, certificates)
7. Authorization policies (access control, information flow control, logging, detection)
8. Physical and psychological elements (tamperproofing, user interfaces, social engineering)
9. Study cases (e.g., banks, mobile phones, cars)

A significant part of the course material will be in English.

Course requirements:

 

Requisite courses:

 • Operating Systems (0368-2162) or Introduction to Systems Programming (0512-4402) or equivalent

Recommended (not mandatory) courses:

 • Introduction to Modern Cryptography (0368-3049) or Cryptography and Computer Security (0510-7401) or Foundations of Cryptography (0368-4162) or equivalent

 

0368-3065-02
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
מר איטקין ברקתרגיל אורנשטיין111 א'1700-1600 סמ'  ב'
0368-3065-03
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
מר איטקין ברקתרגיל אורנשטיין111 א'1800-1700 סמ'  ב'
0368-3072-01
 קודים מתקני שגיאות
 Error Correcting Codes
פרופ תא שמע אמנוןשיעור פיזיקה-שנקר104 א'1700-1400 סמ'  א'
מר דורון דין

In the first part of the course will present the basics. Definitions, Hamming and Hadamard codes. Basic notions from algebra, especially about finite fields. Cyclic codes. Reed-Solomon and Reed Muller codes. Hermitian codes. Concatenation, including the GMD algorithm and Justensen code

In the second part of the course, we will discuss stochastic noise, List decoding and the Johnson’s bound. We will present the Welch-Berlekamp’s algorithm for decoding Reed-Solomon codes and sudan’s algorithm for list decoding. Time permitting, we will also discuss extensions and the Parvaresh-Vardy code and Folded RS code

In the third part of the course, we will discuss what codes are possible and what are not. We wiil see  the Singleton bound, the Hamming bound, the Elias-Bassalygo bound, the Plotkin bound and mention the Linear Programming bounds. We will compare these to the Gilbert-Varshamov (non-explicit) bound, and some explicit codes we have seen before. We will also discuss upper and lower bounds for list-decoding

If time allows we will use the last meetings of the class for some advanced topics like Sipser Spielman’s LDPC codes

0368-3073-01
 מערכות ואלגוריתמים לאיכון, ניווט ומיפוי
 Systems and Algorithms for Localization, Navigation and Mapping
פרופ טולדו סיוןשיעור אוד' מלמד006 ב'1600-1300 סמ'  ב'

הקורס יתאר את העקרונות הבסיסיים לפתרון בעיות איכון, ניווט, ומיפוי, מערכות שמיישמות את העקרונות הללו, ואת האלגוריתמים שהמערכות הללו משתמשות בהם. נדון במערכות איכון לוויני של מקלטים ומשדרים, כגון GPS (ומערכות דומות חדישות יותר) ו-ARGOS, במערכות איכון ארציות (ובפרט במערכת בשם אטלס שפותחה באוניברסיטת תל-אביב), במערכות לאיכון וניווט בתוך בניינים, ובמערכות מיוחדות למעקב אחרי חיות בר. האלגוריתמים שיידונו כוללים אלגוריתמים לעיבוד אותות (ברמת העמקה נמוכה) ואלגוריתמים לשערוך ולפתרון בעיות האופטימיזציה שפתרונן מגדיר מיקום ברוב מערכות האיכון המודרניות. כמו כן נדון באלגוריתמים להחלקת מסלולים וסינון איכונים.

מומלץ למי שמתכוון לקחת את הקורס לקחת לפני כן או במקביל את קורס הבחירה "עיבוד ספרתי של אותות" (או קורס דומה בהנדסה). כמו כן מומלץ לקחת קורס באנליזה נומרית (יש מספר קורסים מתאימים). שני הקורסים הללו אינם דרישת קדם שהיא חובה אלא המלצה בלבד; הקורס יספק את הכלים הנדרשים אבל ברמת פירוט מוגבלת.

הקורס מתאים לתלמידי תואר ראשון ושני.

0368-3075-01
 למידה ממוחשבת מחיזוקים
 Reinforcement Learning
פרופ מנצור ישישיעור כיתות דן דוד001 ד'1300-1000 סמ'  ב'

 Introduction, Optimal Policy, Planning MDP (Bellman optimality equations), Value iteration,

Policy iteration, Dynamic Programming, Learning MDP (small state spaces), TD Learning,

Model base learning, Model free: Q learning, Policy gradient, Actor critic, 

Learning MDP (large state spaces), Deep Learning, Multi-Arm Bandit,

Inverse RL, POMDP

0368-3076-01
 אלגוריתמים ויישומים ברשתות חברתיות
 Algorithms and Applications in Social Networks
פרופ מילוא טובהשיעור אוד' מלמד006 ג'1900-1600 סמ'  ב'
מר נובגורודוב סלבה

Tentative topics: 

 • Intro and examples of Social Networks
 • Social Networks structure
 • Networks formation
 • Communities (formation and detection)
 • Links prediction
 • Social Networks partitioning
 • Influence in Social Networks
 • Social media and social content (feed generation algorithms, advertisements)

Tentative topics: 

 • Intro and examples of Social Networks
 • Social Networks structure
 • Networks formation
 • Communities (formation and detection)
 • Links prediction
 • Social Networks partitioning
 • Influence in Social Networks
 • Social media and social content (feed generation algorithms, advertisements)
0368-3077-01
 שיטות מתקדמות בעיבוד שפות טבעיות
 Advanced Course in Natural Language Processing
ד"ר ברנט יהונתןשיעור אורנשטיין103 ג'1600-1300 סמ'  ב'

This course will provide an overview of modern natural language processing, focusing on tasks where the output is a structure. We will cover language models, sequence models, and tree parsing models, focusing on the interface between structured prediction and deep learning.

 

0368-3102-01
 גנומיקה חישובית
 Computational Genomics
פרופ שרן רודדשיעור אורנשטיין102 ה'1600-1430 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין110 ג'1330-1200 סמ'  א'
פרופ שמיר רון
המחקר הביולוגי והרפואי עבר מהפכה בעקבות ריצוף הגנום האנושי – תחילה רוצף גנום בודד וכיום מרוצפים מדי שנה רבבות גנומים של בני אדם, ובמקביל גנומים של יצורים חיים אחרים (בעלי חיים, צמחים, חידקים ועוד). טכנולוגיות נסיוניות חדישות מתפתחות ומייצרות מידע המאפשר לחשוף תובנות מהפכניות לגבי חיינו, בריאותנו והעולם שסביבנו. ניתוח מידע זה מחייב שיטות חישוביות מתקדמות, ובמידה רבה צוואר הבקבוק של הניתוח עבר מייצור המידע לניתוחו.  
הקורס ידון באלגוריתמים לבעיות חישוביות מרכזיות בביולוגיה וברפואה. אנו נלמד אלגוריתמים מדויקים לבעיות שניתן לפתרן ביעילות, ואלגוריתמי קירוב והיוריסטיקות לבעיות קשות יותר. דוגמאות ביולוגיות יוצגו לכל בעיה. השיטות החישוביות משלבות אלגוריתמים, סיבוכיות, תורת הגרפים, הסתברות, סטטיסטיקה, אופטימיזציה, למידה חישובית ועוד. פירוט הנושאים שיילמדו מוצג באתר הקורס.
הקורס אינו דורש רקע ביולוגי.
0368-3102-02
 גנומיקה חישובית
 Computational Genomics
מר זעירא רוןתרגיל אורנשטיין102 ה'1700-1600 סמ'  א'
0368-3103-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 3
 Seminar - Topics in Bioinfprmatics 3
פרופ גת ויקס עיריתסמינר שרייבר מתמטי008 א'2000-1800 סמ'  א'
פרופ וולפסון חייםסמינר שרייבר מתמטי008 א'2000-1800 סמ'  ב'
0368-3105-01
 ביולוגיה מבנית חישובית
 Computational Structural Biology
פרופ בן-טל נירשיעור שרמן009 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור שרמן009 ה'1100-1000 סמ'  ב'
פרופ וולפסון חיים
0368-3105-02
 ביולוגיה מבנית חישובית
 Computational Structural Biology
פרופ בן-טל נירתרגיל שרמן009 ה'1200-1100 סמ'  ב'
פרופ וולפסון חיים
0368-3133-01
 קומפילציה
 Compilation
ד"ר רינצקי נעםשיעור כיתות דן דוד002 ג'1100-0800 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-02
 קומפילציה
 Compilation
מר איש שלום אורןתרגיל אורנשטיין102 ד'1200-1100 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-03
 קומפילציה
 Compilation
מר איש שלום אורןתרגיל שרייבר מתמטי007 ד'1400-1300 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-04
 קומפילציה
 Compilation
מר איש שלום אורןתרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1100-1000 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3168-01
 סיבוכיות
 Computational Complexity
פרופ ספרא שמואלשיעור דאך005 ב'1600-1300 סמ'  א'
0368-3168-02
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מינצר דורתרגיל אורנשטיין103 ג'1600-1500 סמ'  א'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-03
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מינצר דורתרגיל אורנשטיין103 ג'1700-1600 סמ'  א'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-06
 סיבוכיות
 Computational Complexity
פרופ בנבנישתי שפילקה אמירשיעור דאך005 ג'1300-1000 סמ'  ב'

Computational Complexity Theory

 

 

These are presentations for an undergraduate Computational Complexity Theory course.

The same could be found at http://computational.complexity.googlepages.com/home

 

They are in a powerpoint 2007 format --- if you don't have it installed, you can find a viewer by Microsoft here.

You can find handouts versions as wellas slides in PDF format.

They are based on previous versions, which you can find here.

 

Presentations:

Introduction (pdf: handouts, slides)

Turing Machines; (pdf: handouts, slides)

NP-completeness; (pdf: handouts, slides)

2SAT;(pdf: handouts, slides)

Space Complexity (pdf: handouts, slides) pdf NL closed under complement

Approximation Problem; (pdf: handouts, slides)

PCP; (pdf: handouts) Notes for the PCP and Hardness of Approximation

PH and BPP; (pdf: handouts)

Random Walks (pdf file)

 

_______________________________________________________

 


0368-3168-07
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר וולק בן ליתרגיל אורנשטיין111 ג'1700-1600 סמ'  ב'

סילבוס לקורס סיבוכיות 0368-3168-07

(לא בדיוק לפי סדר ההרצאות).

חזרה והרחבה של חומר שנלמד במודלים:

1.      מכונות טיורינג, NP, לכסון, בעיית העצירה, חיפוש לעומת הכרעה.

2.      מ״ט כמודל אוניפורמי (מכונה אחת לכל קלט) לעומת מעגלים כמודל לא אוניפורמי. כל פונקציה סופית ניתן לחשב במעגל. חסם תחתון משיקולי ספירה למעגלים.

3.      היררכיית זמן.

4.      משפט קוק.

סיבוכיות זכרון:

5.      הגדרות, רדוקציות, הרכבות, דוגמאות: כפל מטריצות, קשירות בגרפים.

6.      מחלקות סיבוכיות

7.      stcon היא NL שלמה, NL ב L^2

8.      NL = coNL

9.      זכרון מוכל בזמן אקספוננציאלי

10.  היררכיית זכרון

11.  הגדרת PSPACE

12.  TQBF: הגדרה והוכחת שלמות ב-PSPACE. קשר למשחקים .

נושאים נוספים הקשורים לזמן וזכרון:

13.  Polynomial Hierarchy

14.  מכונות טיורינג בעלות אוב (oracle Turing machines)

15.  משפט Karp Lipton

אקראיות:

16.  הגדרת BPP,RP .  

17.  דוגמאות לאלגוריתמים מטילי מטבעות: האם AB=C עבור מטריצות.
 esting
Polynomial Identity T, Matching בגרף דו-צדדי.

18.  ל־ BPP יש מעגלים בגודל פולינומיאלי.

19.  BPP מוכלת ב 2^.

20.  קושי כמשאב:Hardness vs. randomness   

נושאים מתקדמים:

21.  חסמים תחתונים למעגלים בוליאנים

22.  אלגוריתמי קירוב

23.  פרוטוקולים אינטראקטיבים

0368-3168-08
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר וולק בן ליתרגיל אורנשטיין111 ג'1900-1800 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-09
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מינצר דורתרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1400-1300 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-10
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מינצר דורתרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1000-0900 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3175-01
 נושאים בהנדסת תוכנה
 Topics in Software Engineering
פרופ מעוז שחרשיעור כיתות דן דוד201 ב'1300-1000 סמ'  ב'

This is an elective course for 3rd year Computer Science students.  The course will cover several topics in software engineering such as the different phases of the software development life cycle, software testing, and the use of models and formal methods in software engineering.     Topics include:

- Models of software development process (waterfall, spiral, agile)

- Requirements (elicitation, formalization into use cases)

- Specification and design (use of models, UML diagrams syntax and semantics, temporal logics)

- Testing (black-box, white-box, notions of coverage, test-driven-development)

0368-3179-01
 סמינר במדעי רוח דיגיטליים- הסמינר יינתן בשפה האנגלית
 Seminar in Digital Humanities
פרופ דרשוביץ נחוםסמינר פיזיקה-שנקר105 ד'1800-1600 סמ'  ב'

 

 

See www.cs.tau.ac.il/courses/Humanities

0368-3235-01
 מבוא ללמידה חישובית
 Introduction to Machine Learning
פרופ גלוברזון אמירשיעור אודיטור' לב009 א'1600-1300 סמ'  א'

The course is a basic introduction to machine learning, including:

 • Supervised learning (PAC learning, VC dimension, perceptron, SVM, stochastic gradient descent, deep learning, boosting, decision trees)
 • Unsupervised learning (principal component analysls, clustering, EM algorithm)

The course will include both theory and applied machine learning,
and a special emphasis will be put on machine learning algorithms.


See here for lecture notes from last year:

http://ml-intro-2016.wikidot.com/course-schedule

The excercises will be done in Python; The course has large parts that are mathematical in nature.

 

0368-3236-01
 יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה
 Fundamentals of Computer Graphics, Vision and Image Processing
פרופ כהן-אור דניאלשיעור כיתות דן דוד003 ה'1700-1500 סמ'  ב'
0368-3239-01
 יסודות כריית מידע
 Foundations of Data Mining
פרופ כהן עדיתשיעור שרמן002 ג'1900-1600 סמ'  א'
פרופ פיאט עמוס
פרופ קפלן חיים

Streamed and distributed data:  Summary structures  (sketches) for Frequency statistics, heavy hitters, weighted sampling schemes, similarity estimation. Minhash sketches, random projections.

Mining and Learning from Graphs: Centrality, similarity, influence, distance sketches, semi-supervised learning

Metric data and matrices: Dimensionality reduction, metric embeddings, matrix completion, locality-sensitive hashing, Principal components analysis,  clustering 

Data privacy

0368-3241-01
 שפות תכנות
 Programming Languages
פרופ שגיב שמואלשיעור כיתות דן דוד001 ב'1300-1000 סמ'  ב'
יסודות התחביר והסמנטיקה של שפות תכנות. לימוד משווה של מספר שפות תכנות על מרכיביהם העיקריים (מבני בקרה, טיפוסי נתונים, הפשטה, כבילה וכו'). פרדיגמות של שפות תכנות. מבוא לסמנטיקה פורמלית של שפות תכנות
 
0368-3241-02
 שפות תכנות
 Programming Languages
מר פדון עודדתרגיל כיתות דן דוד203 ד'1600-1500 סמ'  ב'
יסודות התחביר והסמנטיקה של שפות תכנות. לימוד משווה של מספר שפות תכנות על מרכיביהם העיקריים (מבני בקרה, טיפוסי נתונים, הפשטה, כבילה וכו'). פרדיגמות של שפות תכנות. מבוא לסמנטיקה פורמלית של שפות תכנות
 
0368-3245-01
 הוראת מדעי המחשב בקהילה
 Computer Science Learning in the Community
פרופ יהודאי עמירםשיעור שרייבר מתמטי309 ג'2000-1700 סמ'  א'
מר פרזנצבסקי נעם
0368-3249-01
 צעדים ראשונים במחקר לסטודנטים מצטיינים
 First Steps in Research of Outstanding Students
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור פיזיקה-שנקר105 ה'1600-1300 סמ'  א'
פרופ כהן-אור דניאל

הקורס יכסה מגוון רחב של נושאים במדעי המחשב של ימינו, עם דגש על אפשרות
להמשך מחקר מדעי בנושא. הקורס מיועד לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון שמעוניינים באפשרות
להמשיך את לימודיהם לתואר שני במדעי המחשב. התלמידים יתבקשו לבחור באחד מהנושאים
שילמדו בקורס ולבצע בו עבודת מחקר בהיקף בינוני, תוך שיתוף פעולה עם המנחה הרלוונטי.
תוצאות המחקר יסוכמו במאמר, שבמידת האפשר ישלח לפרסום. מאמר כזה יכול להיות משמעותי
מאוד בהמשך הלימודים לתואר שני.

דרישות קבלה: הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון בשנה השלישית ללימודיהם.
דרישות *המינימום* הן ציון ממוצע נוכחי של 85. מספר המקומות בקורס מוגבל מאוד.
עקב כך, ההרשמה תתבצע בצורה ידנית ולא דרך מערכת הבידינג.
להרשמה, נא לשלוח גיליון ציונים מעודכן וכל פרט רלוונטי אחר לרכזת המנהלית של הקורס,
רונית רייטשטיין (ronitrei@post.tau.ac.il).

0368-3250-01
 אבטחת מערכות וישומים ברשת
 Web System and Application Security
ד"ר מובשוביץ דודשיעור כיתות דן דוד207 א'1200-0900 סמ'  ב'

Web based systems (i.e. systems which are based on the HTTP protocol, including mobile and cloud based applicationsa) are facing unique threats from information security perspective, at the network layer, at the infrastructure layer, and at the application layer. In the course we will learn how to perform threat modeling to a web system, and how to secure the web system by implementing security mechanisms and security best practices. We will learn how to secure the access to a network using firewalls, how to harden the web system infrastructure, and how to secure the application layer by implementing authentication and authorization mechanisms, and web session management. In addition, we will discuss (web) application vulnerabilities and related attacks (e.g. Injection attacks, XSS, XSRF, etc.), and will learn how to prevent them by implementing secure coding best practices.

0368-3319-01
 מבוא למדעי המידע
 Introduction to Data Science
פרופ מילוא טובהשיעור לימודי הסביבה013Bד'1200-1000 סמ'  ב'
פרופ דויטש דניאל

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/ds1718b/

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/ds1718b/

0368-3319-02
 מבוא למדעי המידע
 Introduction to Data Science
מר נובגורודוב סלבהתרגיל לימודי הסביבה013Bד'1300-1200 סמ'  ב'

Syllabus: 

http://slavanov.com/teaching/ds1718b/

Syllabus: 

http://slavanov.com/teaching/ds1718b/

 

0368-3341-01
 סמינר במבט על: מדעי המחשב
 A high level view of Computer Science
פרופ שור בן ציוןסמינר שרייבר מתמטי008 ה'1300-1100 סמ'  ב'

מבט על: מדעי המחשב

אמיר רובינשטיין ובני שור

בסמינר נדון באוסף נושאים בעלי חשיבות להתפתחות התחום של מדעי המחשב, ולהשפעותיו בסוגיות שחורגות מהפן הטכני, כגון: הגדרת התחום של מדעי המחשב, ההיסטוריה של התחום (הן המדעית והן הפוליטית-אקדמית), האם "מדעי המחשב" הם דיסציפלינה מדעית, הוראה ותכניות לימודים במדעי המחשב, מהי חשיבה חישובית (computational thinking), סוגיות חברתיות ואתיות והקשר ללמידה חישובית ובינה מלאכותית, ועוד.

מטרת הסמינר היא להרחיב את נקודת המבט של המשתתפים על התחום בו הם עוסקים, ולהעמיק את חשיפתם להיבטים של מדעי המחשב שאין מרבים לעסוק בהם במסגרת תכנית הלימודים באוניברסיטה.

כל סטודנט יידרש להעביר הרצאה שמשכה כשעה עד שעתיים, ואשר תתבסס על מאמרים ועל חומרים נוספים, שאת חלקם על הסטודנטים למצוא בעצמם. בנוסף, כל סטודנט יידרש לסכם הרצאה אחת של סטודנט אחר.

על מנת להגיע מוכנים להרצאות ולדיונים שיבואו בעקבותיהן, כלל הסטודנטים יידרשו לקרוא לפני כל פגישה חלקים נבחרים מהמקורות הרלוונטיים, ולענות על מספר שאלות לפני תחילת כל הרצאה.

הנוכחות בכל פגישות הסמינר חובה.

דרישת קדם: מודלים חישוביים.

0368-3349-01
 סמינר על נושאים במודלים של תוכנה
 Seminar
פרופ מעוז שחרסמינר פיזיקה-שנקר105 ב'1600-1400 סמ'  א'

  

Seminar on Modeling Languages for Software Systems
 
 
We consider the use of models in software engineering throughout the software development lifecycle.  The seminar on Modeling Languages for Software Systems will focus on three topics: software product lines and feature modeling, specification mining, and model evolution.
 
Software product lines and feature modeling:
The domain of software product line refers to software engineering methods, tools and techniques for creating a collection of similar software systems --- a family of products, from a shared set of software assets and using a common means of production.    A commonly used means to succinctly and formally describe, document, manage, and analyze a software product line is a feature model.     We will survey selected works in the area of software product lines, with a specific focus on the use of feature models and formal methods.
 
Specification mining:
Specification mining is a field of software engineering, aiming at extracting models of software system from its code or from logs of its execution.  The extracted models can be used for tasks such as program comprehension and test generation.    We will survey selected works in the area of specification mining, with a specific focus on models of behavior.
 
Model evolution:
Effective change management is a major challenge in software engineering in general and in model-driven engineering in particular.  Due to iterative development methodologies, changing requirements, and bug fixes, models continuously evolve during the design, development, and maintenance phases of a system's lifecycle.   Fundamental building blocks for understanding model evolution are differencing operators one can use for model comparisons.    We will survey selected works on syntactic and semantic model differencing.
0368-3383-01
 סמינר באלגוריתמים
 Seminar
פרופ צוויק אוריסמינר שרייבר מתמטי007 א'1800-1600 סמ'  א'
0368-3458-01
 מערכות בסיסי נתונים
 Data-Base Systems
פרופ מילוא טובהשיעור לימודי הסביבה013Bג'1500-1300 סמ'  א'

1

. תוכן הקורס:

 

מבוא למערכות בסיסי נתונים: מערכות בסיסי נתונים מאפשרות ניהול וטיפול בכמויות נתונים עצומות שצריכות להישמר לצורכי עדכון ושליפה יעילה, והינן הלב של אפליקציות מסחריות רבות. מטרת הקורס לתת מבוא לתכנון ושימוש במערכות בסיסי נתונים ולהבנת העקרונות המנחים בבניית מערכות אלה.

 

נתחיל בהכרת המודל הרלציוני ושפת השאילתות SQL, ובלימוד שיטות לתכנון המסד. בהמשך נדון בארכיטקטורה הפנימית של המערכות, כולל אכסון נתונים יעיל, אופטימיזציה של שאילתות, שערוך יעיל של שאילתות, וכדומה. לקראת סוף הקורס, בהתאם למגבלות הזמן, נלמד על נושאים מתקדמים כגון שערוך מבוזר של שאילתות, MapReduce ו-Pig Latin, ניהול מידע בעזרת הקהל (crowdsourcing) ועוד.

 

 

 

2. חובות התלמיד:

 

השתתפות בשיעורים, הגשה של פתרונות התרגילים והפרויקט, מבחן מסכם.

 

 

 

3. הרכב הציון:            

 

תרגילים 15%

 

פרויקט: 35%

 

מבחן: 50%

 

 

תרגילים/פרויקט שיוגשו באיחור לא יתקבלו (מלבד מיקרים המאושרים אל פי התקנון)                                      

4. חומרי עזר :

     בדף הבית    http://courses.cs.tau.ac.il/databases/databases201718/index.php 

0368-3458-02
 מערכות בסיסי נתונים
 Data-Base Systems
פרופ מילוא טובהתרגיל לימודי הסביבה013Bג'1600-1500 סמ'  א'
מר סומך עמית
1. תוכן הקורס:
מבוא למערכות בסיסי נתונים: מערכות בסיסי נתונים מאפשרות ניהול וטיפול בכמויות נתונים עצומות שצריכות להישמר לצורכי עדכון ושליפה יעילה, והינן הלב של אפליקציות מסחריות רבות. מטרת הקורס לתת מבוא לתכנון ושימוש במערכות בסיסי נתונים ולהבנת העקרונות המנחים בבניית מערכות אלה.
נתחיל בהכרת המודל הרלציוני ושפת השאילתות SQL, ובלימוד שיטות לתכנון המסד. בהמשך נדון בארכיטקטורה הפנימית של המערכות, כולל אכסון נתונים יעיל, אופטימיזציה של שאילתות, שערוך יעיל של שאילתות, וכדומה. לקראת סוף הקורס, בהתאם למגבלות הזמן, נלמד על נושאים מתקדמים כגון שערוך מבוזר של שאילתות, MapReduce ו-Pig Latin, ניהול מידע בעזרת הקהל (crowdsourcing) ועוד.
 
2. חובות התלמיד:
השתתפות בשיעורים, הגשה של פתרונות התרגילים והפרויקט, מבחן מסכם.
 
3. הרכב הציון:            
תרגילים 15%
פרויקט: 35%
מבחן: 50%
0368-3464-01
 עיבוד ספרתי של אותות
 "Digital Signal Processing"
ד"ר שטיין יעקבשיעור אודיטור' לב009 א'2000-1700 סמ'  א'

הקורס נועד לתלמידי תואר ראשון ושני במדעי המחשב או מתימטיקה.

 

הקורס מתבסס על ספר לימוד "Digital Signal Processing - a Computer Science Perspective"

(Wiley:2000)   מאת המרצה.

 

רשימת הנושאים, ובעיקר חלק היישומים שבה, עשויה להשתנות בהתאם לתחומי העניין של קהל הסטודנטים.

השתתפות בהרצאות חובה. אין חובה להגיש עבודות.

רקע מתימטי דרוש:

·                מספרים מרוכבים

·                פונקציות טריגונומריות ואקספוננציאליות

·                מושגי יסוד באלגברה ליניארית (מרחב ווקטורי, מטריצה, פתרון משוואות ליניאריות)

·                אינפי בסיסי (נגזרת, אנטגרל, טור אינסופי)

 

 

רשימת הנושאים הנלמדים

 

אותות

1) אותות אנאלוגיים וספרתיים, משפט הדגימה

2) ייצוג בזמן ובתדר

3) ספקטרום, טרנספורם הילברט, טרנספורם Z, עקרון אי-הוודאות

4) רעש

 

מערכות לעיבוד אותות

1) מסננים ומערכות שאינן מסננים

2) מסנני MA, AR, ו ARMA

3) תגובה לתדר, תגובה להלם, פונקצית תמסורת, גרפים של אפסים וקטבים

4) זיהוי מערכות

5) מסננים מתואמים  (במידה ויספיק הזמן)

6) מסננים אדפטיביים  (במידה ויספיק הזמן)

 

אלגוריתמים וארכיטקטורות חישוב

1) השימוש בגרפים ויישום מסננים סיפרתיים

2) אלגוריתם ה FFT

3) אלגוריתמים נומריים ב DSP (במידה ויספיק הזמן)

4) מעבדי אותות 

 

יישומים

1) DSP בתקשורת ומודמים

2) עיבוד, דחיסה והבנה של דיבור

3) שימוש ב DSP לניבוי תנודות שוקי כספים

4) יישומים אחרים במידה ויספיק הזמן

 

0368-3502-03
 סדנה לפיתוח בטכנולוגיות גוגל
 Workshop in Computer Science
מר גולד עומרמעבדה ד'1100-0800 סמ'  א'
0368-3504-01
 סדנה במיקור המונים
 Workshop in Data-Centered Crowdsourcing
פרופ מילוא טובהסדנה פיזיקה-שנקר105 ד'1600-1400 סמ'  א'

ראו סילבוס ב http://slavanov.com/teaching/crowd1718a/

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/crowd1617b/

0368-3504-02
 סדנה במיקור המונים
 Workshop in Data-Centered Crowdsourcing
פרופ מילוא טובהמעבדה ה'1800-1500 סמ'  א'

ראו פרטים ב http://slavanov.com/teaching/crowd1718a/

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/crowd1617b/

0368-3504-03
 סדנה במיקור המונים
 Workshop in Data-Centered Crowdsourcing
מר נובגורודוב סלבהמעבדה א'1100-0800 סמ'  א'

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/crowd1617b/

0368-3506-01
 סדנה במודלים של תוכנה
 Workshop in Software Models
פרופ מעוז שחרסדנה אורנשטיין110 ב'1800-1600 סמ'  א'

הסדנא מציעה פרויקטים הקשורים לשימוש במודלים בהנדסת תוכנה.

הסדנא מתאימה לסטודנטים בשנה ג במדעי המחשב המתענינים בפיתוח של כלים חדשניים לפיתוח תוכנה, באוטומטים, ובשפות פורמליות.

 

0368-3523-01
 סדנה באבטחת מידע
 Workshop in Information Security
מר פלבינסקי ראובןסדנה כיתות דן דוד204 א'1300-1100 סמ'  א'
0368-3524-01
 סדנה - גוגל
 Google Workshop
מר גולד עומרסדנה שרייבר מתמטי008 ד'1200-1000 סמ'  ב'
פרופ מטיאס יוסי

 

This is a workshop focusing on Cloud and Web Development, using primarily - but not exclusively - Google tools and technologies.

These include Android (Google Phone), Chrome and Chrome OS, Google Maps, YouTube API, Google Visualization API, Google AppEngine, Social networks, Google TV and more.

 

Students will group in teams of 4 students. Each group will come up with a project for the semester.

Project will include designing and developing a live web system.

 

The course will include several frontal lectures going over the technologies, and the rest of the semester will include project reviews (initial project presentation, design and workplan review, several iterations of project demos and finally a complete project presentation).

Each group will also maintain a web page with project documentation and design documents.

 

מופיע גם באתר: https://sites.google.com/site/cloudweb15b/

0368-3525-01
 סדנה אלגוריתמים מבוססי למידה חישובית בביולוגיה מבנית ופיתוח תרופות
 Machine Learning Based Algorithms in Structural Biology and Drug Design
פרופ וולפסון חייםסדנה כיתות דן דוד204 ג'1500-1300 סמ'  ב'
מבחינה אלגוריתמית/מתימטית הסדנה תעסוק בפיתוח תוכנה לפיתרון פאזלים תלת מימדיים, כשתחום האפליקציה הוא ביולוגיה מוליקולרית.

נעסוק במידול במרחב התלת-מימדי של קומפלקסים המורכבים ממספר רב של חלבונים, כאשר נתון מידע מדויק על החלבונים הבודדים, המשתתפים בקומפלקס ומידע ברזולוציה נמוכה על מבנה כל הקומפלקס.
 
מבחינה מתימטית הבעיה דומה לפיתרון פאזל תלת-מימדי, כאשר ידועות חתיכות הפאזל הבודדות ויש מידע "מטושטש" על המבנה של הפאזל כולו.
מכאן שהאלגוריתמים שנפתח יוכלו להיות מותאמים גם לפיתרון בעיות דומות בראיה ממוחשבת ובגרפיקה, אם כי אנו נתרכז בתחום האפליקציה של ייצוג תלת מימדי של חלבונים.
 
הסדנא מיועדת לתלמידי התכנית לביואינפורמטיקה ולתלמידי תכניות מדעי המחשב. אין צורך בידע ביולוגי מוקדם. עיקרי הידע הביולוגי הדרוש ודרך תרגומו למבנים גיאומטריים יינתנו במפגשים הראשונים של הסדנא.
 
צוות הסדנא יציג מספר פרויקטים לבחירה וניתן יהיה גם להציע פרויקט עצמאי לאישור הצוות.
לקראת אמצע הסמסטר כל קבוצה (של כ-3 איש) תגיש לאישורו של צוות הסדנא תכנית מפורטת של הפרויקט שהם מתכננים לבצע
הגשת הפרויקטים תהיה לקראת סוף הקיץ. שפת התכנות המועדפת היא פייתון, אך ניתן יהיה ליישם את הפרויקטים בשפות אחרות, כפוף לאישור.
0368-3526-01
 סדנה בשפות תכנות
 Workshop in program analysis
ד"ר רינצקי נעםסדנה קפלון324 א'1100-0900 סמ'  א'

סדנא ביצור אוטומטי של תוכניות

 במטרה לזהות חולשות ושגיאות בקומפיילרים ואינטרפרטים

 

מרצה: ד״ר נעם רינצקי

מתרגלת: שיר לנדאו-פייביש

הסדנא בהנחיה משותפת עם ד״ר נורית דור מחברת KayHut, המתמחה ב Cybersecurity.

 

בסדנא תפתחו כלים אוטומטים אשר יבדקו שקומפיילרים מייצרים קוד נכון ושאינטרפרטרים אינם שוגים. לצורך כך, כל קבוצה תיישם פרוייקט המורכב משלושת החלקים הבאים:

1.     כלי לייצור אוטומטי של תוכניות בשפה ספציפית (Program Generator).

2.     כלי להגרלת קלטים לתוכניות שנוצרו בשלב הראשון  (Input Generator).

3.     כלי אשר יעזר בתוכניות שנוצרו לצורך בדיקת הקומפיילר/אינטרפרטר (Validtor).

 

הכלים שתבנו יוכלו להיות הרחבה של כלים קיימים, מימוש של אלגוריתמים המתוארים במאמר מדעי, או מבוססים על טכניקה מקורית שתפתחו.

0368-3528-01
 סדנה במדעי המידע
 Workshop in Data Science
פרופ דויטש דניאלסדנה קפלון324 ד'1600-1400 סמ'  ב'

הסדנא תתמקד בחילוץ מידע ותובנות מכמות גדולה מאוד של נתונים תוך שימוש בכלים סטטיסטיים ו\או באלגוריתמי למידה חישובית. הסטודנטים יידרשו (בקבוצות) לתיכון ולפיתוח מערכת גדולה שכזו, ולהציג את תוצאותיהם בכיתה.   

נבחנת האפשרות לשיתוף פעולה עם חברת microsoft במסגרת הסדנא.

0368-3533-01
 סדנה ביישומי למידת מכונה לגרפיקה ממוחשבת
 Workshop in Machine Learning Applications for Computer Graphics
פרופ כהן-אור דניאלסדנה קפלון118 ד'1800-1600 סמ'  ב'

Course name: workshop in machine learning applications for computer graphics

סדנה ביישומי למידת מכונה לגרפיקה ממוחשבת

 

Course description:

In this workshop we will focus on the ground breaking method of generative adversarial networks (GAN). GANs are a class of deep learning architectures used to learn a deep representation of given data and synthesize new data.

GANs achieve state of the art results in many applications such as image synthesis, style transfer and image super-resolution.

The first three weeks of the workshop will include lectures on the basics of GANs. Afterwards, the students will split into pairs. Each pair will present an article to the class and work on a project. None of the necessary infrastructure is required of you as GPUs will be available specifically for this workshop during July-August.

0368-3535-01
 סדנא באלגוריתמים לתכנון תנועה לרובוטים
 Workshop in algorithms for robot motion planning
פרופ הלפרין דןסדנה שרייבר מתמטי008 ד'1000-0800 סמ'  ב'

בסדנה יתוארו ויוצעו לסטודנטים מספר פרויקטים המערבים תכנון תנועה עבור רובוטים אוטונומיים תוך המנעות ממכשולים ומהתנגשות עם רובוטים נעים נוספים. חלק מהפרויקטים דורשים פיתוח תוכנת סימולציה ומימוש אלגוריתמים וחלקם דורשים בנוסף גם עבודה עם רובוטים פיזיים.

דרישות קדם: אלגוריתמים, מבני נתונים, תוכנה 1

אין דרישה לידע מוקדם או ניסיון ברובוטיקה

 

0368-3535-02
 סדנא באלגוריתמים לתכנון תנועה לרובוטים
 Workshop in algorithms for robot motion planning
פרופ הלפרין דןמעבדה א'1100-0800 סמ'  ב'

בסדנה יתוארו ויוצעו לסטודנטים מספר פרויקטים המערבים תכנון תנועה עבור רובוטים אוטונומיים תוך המנעות ממכשולים ומהתנגשות עם רובוטים נעים נוספים. חלק מהפרויקטים דורשים פיתוח תוכנת סימולציה ומימוש אלגוריתמים וחלקם דורשים בנוסף גם עבודה עם רובוטים פיזיים.

דרישות קדם: אלגוריתמים, מבני נתונים, תוכנה 1

אין דרישה לידע מוקדם או ניסיון ברובוטיקה

0368-4010-01
 רובוטיקה אלגורתמית ותכנון תנועה
 Algorithmic Robotics and Motion Planning
פרופ הלפרין דןשיעור שרייבר מתמטי007 ב'1800-1600 סמ'  ב'
0368-4041-01
 אלגוריתמים מקוונים ומקורבים
 On-Line and Approximation Algorithms
פרופ עזר יוסףשיעור שרייבר מתמטי008 ב'1900-1600 סמ'  ב'
הקורס יעסוק באלגוריתמים לפתרון מקורב של בעיות ובעיקר במצבים בהם לא כל הקלט נתון מראש ויש להחליט על סמך מידע חלקי. נתרכז באלגוריתמים תחרותיים שביצועיהם משווים לאלגוריתמים אופטימליים.

 
Online algorithms (algorithms that do not have all the information/input in advance) and some corresponding approximation algorithms.
0368-4051-01
 נתוח מתקדם של שפות תכנות
 Advanced Analysis of Programming
פרופ שגיב שמואלשיעור כיתות דן דוד203 ד'1400-1200 סמ'  א'
0368-4162-01
 תורת הקריפטוגרפיה
 Foundations of Cryptography
ד"ר בטנסקי נירשיעור ותכיתות דן דוד202 ה'1300-1000 סמ'  א'
שיעור ות ה'1300-1000 סמ'  א'

http://tau-foc-f17.wikidot.com/general-information

0368-4178-01
 אימות אוטומטי של מערכות
 Automatic Verification of Systems
ד"ר שוהם בוכבינדר שרוןשיעור אורנשטיין102 ג'1900-1600 סמ'  ב'

הקורס יעסוק באימות אוטומטי של מערכות חמרה ותכנה באמצעות בדיקת מודל (Model Checking).

נראה דרכים למידול מערכות ולתיאור תכונות (מפרטים) של מערכות באופן פורמלי ע"י נוסחאות בלוגיקה טמפורלית, נציג אלגוריתמי בדיקת מודל לבדיקה אוטומטית כי מערכת מקיימת מפרט נתון, נדון במגבלות של האלגוריתמים הללו ובדרכים להתמודד איתן. בפרט, נגדיר יחסי סדר ושקילויות בין מודלים, נציג טכניקות אבסטקרציה ועידון, אימות מודולרי, בדיקת מודל סמבולית מבוססת BDD ובדיקת מודל מבוססת SAT.

The course introduces automatic verification of systems via model checking. 
We will review different ways to model systems and their properties (specifications) in a formal manner using formulas in temporal logic. 
We will present Model Checking algorithms, discuss their limitations and present several methods for tackling them. In particular, we will define order and equivalence relations between models, we will talk about counterexample-guided abstraction refinement, modular verification, symbolc model checking based on BDDs and based on SAT. We will present algorithms based on interpolation and property directed reachability.
 

0368-4179-01
 נושאים מתקדמים באוטומטים, לוגיקה ומשחקים
 Automata Logic and Games
פרופ רבינוביץ אלכסנדרשיעור כיתות דן דוד201 ג'1900-1600 סמ'  א'
שיעור ג'1900-1600 סמ'  א'

 

Course name:

 

Games, Logic and Automata

 

 

 

Course Syllabus

 

 

 

 

 

 

 

Lecturer:  Alex  Rabinovich

 

 

 

Credit:  3pt

 

 

 

Prerequisites: Logic for  CS, Computational Models.

 

 

 

Course Objectives:

 

In this course  we will study topics related to games, logic and automata and a rich interplay between them. These provide  the  mathematical foundations to  formal verification.

 

 

 

Automata on infinite words and trees serve as a computational model for reactive systems; Logics are  the basis of  specification formalisms and

 

games are a conceptual framework for understanding the interaction between

 

a system and its environment.

 

 

 

 

 

 

 

Course Syllabus:

 

Infinite  behavior of finite automata: closure properties, succinctness,

 

deteminization  algorithms.

 

 

 

Specification formalisms and their expressive power and succinctness properties: : Monadic second order logic, temporal  logics, algebraic formalisms.  

 

 

 

Decidability of monadic second-order logics over the naturals and over  the full binary tree. Reduction to finite automata, EF games, Shelah's compositional method.

 

 

 

Church Synthesis problem:   Infinite two-persons perfect information games.  Determinacy, computational and descriptive complexity of winning strategies.

 

 

 

 

 

Model Checking  Problem.  Algorithms for model-checking and their complexity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended reading:

 

D. Perrin and J. E. Pin. Infinite Words Automata, Semigroups, Logic and

 

Games. Pure and Applied Mathematics Vol 141 Elsevier, 2004.

 

 

 

W. Thomas Automata and Reactive systems. (draft of a book).

 

 

 

 

 

Grade:  80% home exam + 20% HW

  

0368-4183-01
 נושאים מתקדמים בארכיטקטורה ותוכנה של מעבדים מרובי ליבות
 Advanced Topics in Multicore Architecture and Software Systems
ד"ר מוריסון אדםשיעור פיזיקה-שנקר222 א'1900-1600 סמ'  א'
דרישות קדם לקורס:

- מערכות הפעלה
- מבנה מחשבים

Writing fast and scalable multi-core programs is hard. Multi-core programming models fail to abstract away the details of the underlying computer architecture, partly because of limitations in the hardware/software interfaces (such as instruction sets and memory models). We must thus understand the multi-core architecture, both to design efficient algorithms and systems, and to find better abstractions and interfaces.

This course covers the state of the art in multi-core programming and architecture. A main objective is to introduce students to open research problems in multi-core research.

NOTE: We will consider hardware only at the microarchitecture level, not at the logic/gate level; for an example of microarchitectural material, see the book A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence.

 

List of Topics

- Reasoning about concurrent algorithms

- Cache coherence protocols

- Efficient serialization (locking and advanced techniques)

- Memory consistency models (of processors and programming languages)

 • Processors: x86 (Intel/AMD), ARM and IBM POWER
 • Language: Java and C/C++
 • Efficient implementations of strong memory models

- Safe memory reclamation

- Transactional memory

- Concurrent search trees

- Ordered parallelism (priority-based scheduling)

 • Algorithms and architectural support

- Relaxing correctness guarantees of concurrent data structures to improve their performance

 

Requirements

 • Research project (no exam)
 • Home assignments
0368-4186-01
 סמינר באלגוריתמי Streaming
 Seminar On Streaming Algorithms
ד"ר אושמן רותםסמינר שרייבר מתמטי008 ד'1700-1500 סמ'  ב'

אלגוריתמי streaming הם אלגוריתמים יעילים מאוד מבחינת זכרון, שמטרתם להתמודד עם קלט
גדול כל כך שאין ביכולתנו אפילו להחזיק את כולו. בסמינר נכיר אלגוריתמים קלאסיים לבעיות כגון קירוב מס' האיברים שהופיעו בקלט וחישוב סטטיסטיקות מומנטי תדירות וחציון, כמו גם אלגוריתמים מהשנים האחרונות לבעיות בגרפים ו- PageRank.

0368-4188-01
 סיבוכיות אלגברית
 Algebraic Complexity
פרופ בנבנישתי שפילקה אמירשיעור פיזיקה-שנקר204 ב'1300-1000 סמ'  ב'

התחום של סיבוכיות אלגברית חוקר את הסיבוכיות של חישוב פונקציות אלגבריות כגון מכפלת מטריצות, חישוב דטרמיננטה ובאופן כללי יותר, חישוב של פולינומים במספר משתנים.

בקורס נעבור על התוצאות הבסיסיות בתחום עד לתוצאות בחזית המחקר העכשוי. 

במקרה ותהיה דרישה, ההרצאות ינתנו באנגלית.

The course will cover several important results in complexity with a focus on lower bounds for boolean circuits.

If there will be such a request, the lectures will be given in English.

0368-4189-01
 סמינר בנושאים נבחרים בתיאוריה
 Topics in Theory of Computer Science
פרופ בנבנישתי שפילקה אמירסמינר אורנשטיין102 ב'1600-1400 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בנושא של סיבוכיות תקשורת והקשר לבעיות אחרות בתיאוריה של מדעי המחשב. ההרצאות בסמינר יעקבו אחרי סיכומי ההרצאות של טים רפגרדן : (Communication Complexity (for Algorithm Designers 

ההרצאות ינתנו באנגלית אם תעלה בקשה כזו.

The seminar will focus on communication complexity and its relation to other problems. The lectures will follow the lecture notes of Tim Rougharden: Communication Complexity (for Algorithm Designers)

If requested, the lectures will be given in English. 

0368-4190-01
 אלגוריתמים לניתוח נתוני עתק במדעי החיים ורפואה
 Algorithms for analysis of big data in biology and medicine
פרופ שמיר רוןשיעור כיתות דן דוד003 ג'1900-1600 סמ'  א'

ראו באתר הקורס.

0368-4192-01
 סמינר בקונסיסטנטיות חלשה במערכות מקביליות
 Seminar in weakly consistent concurrency
ד"ר להב אוריסמינר שרייבר מתמטי209 ד'1200-1000 סמ'  ב'

Modern concurrent systems (e.g., multi-core processors and distributed data stores) exhibit fundamental trade-offs between the consistency guarantees they provide to their users and the amount of parallelism they allow. Typically, ensuring strong consistency (that is, maintaining an illusion of a centralized system) severely impacts performance and availability. Thus, system developers resort to "weakly consistent systems", where some behaviors of the system cannot be understood in terms of a centralized system. Formalizing the guarantees provided by such systems and reasoning about their behaviors are highly challenging.

In this seminar, we will explore (some of) the rich landscape of weak consistency, including relaxed memory models in multi-core processors and modern high-level programming languages, correctness criteria for distributed implementations of data structures, and different consistency levels of database transactions. 

The seminar will be held as a reading group with student presentations. We will read and discuss classical and recent research papers, and emphasize formal mathematical definitions and clear presentations.

0368-4222-01
 ניתוח אלגוריתמים
 Analysis of Algorithms
פרופ צוויק אורישיעור ותפיזיקה-שנקר204 ג'1600-1300 סמ'  א'
שיעור ות ג'1600-1300 סמ'  א'
בקורס יוצגו אלגוריתמים יעילים יותר עבור הבעיות הבאות: עצים פורשים מינימליים בזמן ליניארי. אימות של עצים פורשים מינימליים. עצים פורשים מינימליים בגרפים מכוונים. חתכי מינימום גלובליים.  גילוי  מעגלים שליליים ומציאת מסלולים קצרים ביותר. זרימה מקסימלית ושידוכים מקסימליים בגרפים דו-צדדיים. זרימה במחיר מינימלי. שידוכים במחיר מינימלי (בעיית ההשמה). שידוכים בגרפים לא דו-צדדיים. חלק מהאלגוריתמים שילמדו הם הסתברותיים.
0368-4283-01
 חישוב מוגבל זכרון
 Space Bounded Computation
פרופ תא שמע אמנוןשיעור הולצבלט007 ג'1900-1600 סמ'  ב'

בחלק הראשון של הקורס נגדיר מחלקות סיבוכיות לחישוב מוגבל זכרון (דטרמיניסטי, הסתברותי ולא דטרמיניסטי) ומחלקות מעגלים. ניתן דוגמאות ובעיות מרכזיות. גם נראה הילוכים מקריים על גרפים לא מכוונים — אנליזה ספקטרלית, פתרון בעית הקשירות ב- RL. גרפים מרחיבים — כדוגמי Density וכדוגמי Bias. דוגמים נוספים.

בחלק השני של הקורס נראה את מכפלת הזיגזג ושימושה בחישוב מוגבל זכרון — פעולות מגבירות הרחבה ובנייה מפורשת של גרפים מרחיבים, פתרון בעיית הקשירות ב- L, היפוך לפלסיאן בזכרון נמוך.

בחלק האחרון של הקורס נדון בפסאודו אקראיות ו- Pseudorandom Generators — הגנרטור של ניסן ווריאציות עליו. BPL ב- SC. הגנטור של Saks and Zhou. במידה ונספיק — PRGs נוספים עבור מחלקות חלשות יותר.

0368-4355-01
 נושאים במודלים של מערכות תוכנה
 Topics in Software and Systems Modeling
פרופ מעוז שחרשיעור אורנשטיין110 ב'1300-1000 סמ'  א'

בקורס זה אנחנו מתעניינים בהגדרה של שפות מידול (modeling languages) ובשימוש במודלים (models) בהנדסת תוכנה.   נתמקד בהגדרה ובחקירה של שפות מידול, ביחסים בין מודלים, ובשיטות פורמליות מתאימות שנעזרות בניתוח אוטומטי (SAT solvers, BDD-based symbolic algorithms) כדי לספק למהנדסים הפשטות (abstractions) וכלים להתמודדות עם האתגרים של התכנון, הבניה, ההרצה, הבדיקה, התחזוקה, והאבולוציה של מערכות תוכנה.

נתמקד באחד או יותר מהנושאים הבאים:

Reactive synthesis
Specification mining and model inference

Combinatorial testing

Temporal logics

Alloy

UML
  

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני ושלישי במדעי המחשב.
קורסים קשורים ומומלצים: מודלים חישוביים, לוגיקה, אימות תוכנה וחומרה, בדיקות תוכנה, סמינר מחקר בתוכנה (0368-5245).

0368-4359-01
 פניני מחקר בתאוריה של מדעי המחשב
 Research pearls in theoretical computer science 2
פרופ ספרא שמואלשיעור קפלון324 ג'1300-1000 סמ'  א'

The course in intended as a general introductory to Theory of CS

for students who consider research in the field

 

The course takes the following format

On the usual aspect,  it will cover many of the subjects covered

in these lecture notes

https://sites.google.com/a/mail.tau.ac.il/codes16a/home

 

In addition, the course would serve as preparation for the Theory Seminar

held immediately afterwards, so as to make it more accessible to students

 

_(he topics we will cover include (among others

Analysis of Boolean functions and their applications

- PCP and Hardness of approximation 

- The unique-games conjecture

- Applications to Cryptography

The course in intended as a general introductory to Theory of CS

for students who consider research in the field

 

The course takes the following format

On the usual aspect,  it will cover many of the subjects covered

in these lecture notes

https://sites.google.com/a/mail.tau.ac.il/codes16a/home

 

In addition, the course would serve as preparation for the Theory Seminar

held immediately afterwards, so as to make it more accessible to students

 

_(he topics we will cover include (among others

Analysis of Boolean functions and their applications

- PCP and Hardness of approximation 

- The unique-games conjecture

- Applications to Cryptography

 

0368-4361-01
 קורס מתקדם במערכות מחשב
 Advanced Computer Systems
פרופ טולדו סיוןשיעור שרייבר מתמטי006 ה'1900-1600 סמ'  א'

הקורס ידון במערכות מחשב ב-"אינטרנט של הדברים" (Internet of Things) בדגש על מערכות מחשב משובצות, לבישות, וכדומה. הנושאים שיידונו כוללים עקרונות של מערכות מחשב מוגבלות הספק (שפועלות על סוללות או אנרגיה מהסביבה), מערכות הפעלה משובצות ומוגבלות הספק, חיישנים, פרוטוקולי תקשורת רדיו רלוונטיים, ונושאי חומרה רלוונטיים. הקורס מועבר בגישת hands-on תוך שימוש בפלטפורמה חדישה שמשמשת לתרגילים ולפרוייקטים מסכמים. הפלטפורמה שנבחרה בשנה זאת היא לוח בשם LAUNCHXL-CC1310-4 שתומכת במגוון גדול של פרוטוקולים, בפרט Bluetooth (אבל לא רק); בצד התוכנה, מערכת ההפעלה שתומכת בחומרה הזאת היא TI-RTOS. אנו מקווים שלוחות יהיו זמינים לסטודנטיות/ים להשאלה במעבדה בשרייבר (אבל כרגע יש לנו להשאלה רק לוחות יותר ישנים ופחות מתאימים); נסיון מהמופע הקודם של הקורס מלמד שרוב הסטודנטים רוכשים את הלוח, שעלותו פחות מ-150 ש"ח, כדי להשתמש בו גם בבית.

המטלות בקורס כוללות תרגילים, בוחן, ופרוייקט סיכום.

הקורס מתאים לתלמידי תואר ראשון ושני.

0368-4472-01
 נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ובתורת המשחקים החישובית
 Advanced Topics in Machine Learning-Algorithmic Game Theory
פרופ מנצור ישישיעור שרייבר מתמטי007 ב'1600-1300 סמ'  א'

הקןרס יתרכז בנושאים של קבלת החלטות תחת חוסר ודאות.

נכסה נושאים הקשורים ל- online learning, experts, multi-arm bandits

כמו כן נושאים שקשורים ללמידה במכרזים תוך דגש על סיבוכיות הדגימה.

0368-4479-01
 ניתוח ואימות תוכנה
 Program Analysis and Verification
ד"ר רינצקי נעםשיעור ותכיתות דן דוד201 ב'1600-1300 סמ'  ב'
Operational semantics (How do we formally define the meaning of programs).
Program logics (Classical and modern approaches for manual verification of computer programs).
Abstract interpretation (Theoretical foundation of automatic compile-time
analysis, aka static analysis, For example, determining during compile time whether x= y / z is always 1 or that at this program point z is not zero.)
Miscellaneous verification techniques: MC (Model
checking), SAT (Satisfiability) and SMT (Satisfiability
Modulo Theory).
 
The course will have ~4 exercises and a final project (that can be done in pairs.)
Prerequisite: Computational models (0368-2200)
0368-4483-01
 תורת המשחקים האלגוריתמית
 Algorithmic Game Theory
פרופ פלדמן מיכלשיעור ותאורנשטיין103 ד'1700-1400 סמ'  ב'

Syllabus (tentative)

 • Introduction: games, mechanism design, inefficiency of equilibrium and equilibrium computation
 • Nash equilibrium and Nash’s theorem
 • Zero-sum games: normal form and extensive form, minmax theorem, Yao’s principle
 • Congestion games and potential games, pure NE existence and computation, best-response dynamics
 • Inefficiency of equilibria: price of anarchy, price of stability, smoothness framework (extension to correlated equilibrium and regret minimization)
 • Mechanism design basics: single-item auctions, Myerson’s lemma
 • Algorithmic mechanism design: Multi-unit auctions: computation and communication
 • VCG mechanisms
 • Market models, equilibium, Welfare theorems, computational aspects

Course Requirements

 • Class attendance is mandatory!
 • Scribe notes (latex templatelatex tutorial)
 • Problem sets: 3-4 problem sets will be given during the semeter. You should submit them in pairs.
 • Final project (survey or research project) – up to 10 pages.
Algorithmic Game Theory
 
Instructor: Prof. Michal Feldman
Time & Place: Wednesday, 2-5pm (place TBA)
Prerequisites: probability theory, algorithms, complexity
 
Tentative list of topics:
Introduction to algorithms and games
Two-player zero-sum games (Minmax theorem)
Regret minimization and correlated equilibrium
Nash equilibrium
            Mixed equilibrium and Nash theorem
Pure equilibrium
Equilibrium existence
Congestion games
Quality of equilibrium: price of anarchy and smoothness
Social choice and Mechanism Design
            Introduction to social choice
            Mechanism design without money (and approximation)
            Social welfare maximization (VCG)
            Combinatorial auctions
            Revenue maximization (optimal mechanisms)
Markets and pricing
            Walrasian equilibrium
            First and second welfare theorems
            Ascending price auctions
 
Course requirements and grading: 
Problem sets (possibly including grading)  
Final project (either a research project or a survey) – max 10 pages (possibly including presentation)
Scribe notes
 
Some references
    Roughgarden, An algorithmic game theory primer (2008) http://theory.stanford.edu/~tim/papers/tcs08.pdf
    Shoham, Communications of the ACM, Computer Science and Game Theory, http://robotics.stanford.edu/~shoham/www%20papers/CSGT-CACM080417.pdf
    Halpern. Computer science and game theory: a brief survey
http://www.cs.cornell.edu/home/halpern/papers/csgt.pdf
0368-4486-01
 יישומים במדעי המחשב של תורת האינפורמציה
 Information Theory and Applications to Computer Science
פרופ היטנר יפתח אילןשיעור ותשרייבר מתמטי007 ה'1300-1000 סמ'  ב'
This is a graduate course, but open  to undergrad students given my permission (via email).

Syllabus:
The notions of information and entropy, initially originated in statistical physics and electrical engineering, is central in almost all branches of modern science. We will give  an introduction to information theory and its applications, with focus on computer science, and recent applications to complexity-based cryptography.
See last year course website here.


Prerequisite:
Complexity course, possibly taken in parallel.

Assignment:  4-5 home assignments  + exam (in-class for the undergrad students, possibly a take home one for the gradate studetns). 
0368-4488-01
 למידה עמוקה
 Deep Learning
פרופ וולף ליאורשיעור בנין רב תחומי315 ב'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ב'1200-1000 סמ'  א'

**הרשמה ידנית -- קישור באתר המרצה**

הקורס יערך במתכונת שונה מאוד מהקורסים המוכרים לכם מהאוניברסיטה, בצורה של כיתת אמן.

מוטיבציה: אין נושא במדעי המחשב עם יותר חומר חופשי ומצויין מאשר למידה עמוקה. למשל, במהלך שלושת השבועות הראשונים, תדרשו להשלים בעצמכם את החומר של מרבית הקורס הזה: http://cs231n.stanford.edu/syllabus.html. בנוסף, התחום מאוד דינאמי ומתפתח יותר מהר מכל תחום אחר במדעים מדוייקים והנדסה, ולכן חשובה מסגרת פתוחה.

כיצד יערכו השיעורים: במתכונת של דיון ודו שיח סוקרטי (השאלות ישאלו בשני הכיוונים ובצורה נעימה) סביב חומר הקריאה אותו תדרשו לדעת לפני השיעורים, סביב הפרוייקטים של הקבוצה שלכם, וסביב נושאים אותם יבחרו להעלות הסטודנטים. מדי פעם תוצג מצגת כדי לקדם את הדיון.

מחויבויות הסטודנטים: (1) נוכחות חובה. (2) לקרוא את חומר הקריאה לפני השיעור ולגלות בקיאות בחומר (יופעלו סנקציות). (3) תרגילים קבוצתיים (כ-3 סטודנטים בקבוצה). התרגילים הינם מחקריים ומאתגרים ולפי תחומי עניין.

הקורס מחייב שימוש ב-gpu. יש כיום שני דרכים עיקריות להשיג גישה -- א. דרך המנחה שלכם בתואר. ב. בתשלום לשרותי ענן.
לצערי, אין באפשרותנו כיום לתמוך בסטודנטים באמצעות משאבי gpus. אנחנו מנסים להשיג מן הגורן ומן היקב, אבל כלל לא בטוח שנצליח.

קבלה: באישור המרצה. הקורס מיועד לתלמידי מחקר עם עניין אמיתי בלמידה עמוקה ורקע כלשהו בלמידה חישובית. תנתן עדיפות למדעי המחשב (חובה תקנונית) ותתאפשר השתתפות של סטודנטים מצטיינים מתואר ראשון באישור המזכירות.

ציון: לפי הפרוייקטים, השתתפות, תרומה אמיתית לדיון, בקיאות בחומר כפי שמתגלה בשיעורים. לפחות פרוייקט אחד ראוי לפרסום במקום נכבד נדרש על מנת לקבל ציון מעל 92. ציון בין 85-92 ידרוש פרוייקט שהוא לפחות מימוש מלא כולל ניסוי מקיף של מאמר מורכב מספיק שכבר פורסם.

נושאים: רשתות עמוקות בראייה ממוחשבת. רשתות עמוקות בNLP. רשתות עמוקות בSPEECH. למידה לא מפוקחת למשל עם GANs. מודלים של attention ורשתות זכרון.

מידע נוסף: הframework של הקורס הינו pytorch

צוות הקורס:
ליאור וולף
אליה נחמני

The course will include the following topics:
Introduction to Neural Networks, backpropagation
Convolutional Neural Networks
Understanding and visualizing Convolutional Neural Networks
Transfer learning and fine-tuning Convolutional Neural Networks
Recursive Neural Networks for sequence analysis
Reinforcement learning and Deep Neural Networks
0368-4491-01
 סיבוכיות תקשורת ואינפורמציה
 Communication and Information Complexity
ד"ר אושמן רותםשיעור ותשרייבר מתמטי007 ד'1400-1100 סמ'  ב'

סיבוכיות תקשורת עוסקת בשאלה: כמה ביטים של תקשורת נדרשים כדי לבצע חישוב על קלט שמחולק בין שני מחשבים שונים? למשל, אם שני עותקים של קובץ שמורים על מחשבים שונים, ואנו רוצים לוודא שהעותקים זהים, כמה ביטים של תקשורת נדרשים -- האם צריך לשלוח את הקובץ כולו או שניתן להסתפק בפחות תקשורת?

סיבוכיות תקשורת מהווה כלי שימושי ביותר להוכחת חסמים תחתונים בתאוריה של מדעי המחשב, עם שימושים בתחומים מגוונים הכוללים סיבוכיות מעגלים (circuit complexity), מבני נתונים, חישוב מבוזר, אלגוריתמים תת-לינאריים ועוד. כדי להוכיח חסמים תחתונים על סיבוכיות התקשורת של פונקציות שונות קיימות שיטות הסתברותיות, קומבינטוריות ואלגבריות, אותן נסקור בקורס. כמו-כן נלמד כיצד מודדים את כמות ה*אינפורמציה* שעוברת בפרוטוקול תקשורת נתון, שיטות להוכחת חסמים תחתונים על כמות זו, וקשרים בין אינפורמציה ותקשורת.


דרישות קדם:

 • סיבוכיות (אפשר תוך-כדי באישור המרצה)


דרישות הקורס:

 • תרגילי בית דו-שבועיים

 • בחינה

0368-4502-01
 סמינר מתקדם באלגוריתמים
 Advanced Seminar in Algorithms
פרופ קפלן חייםסמינר שרייבר מתמטי008 ד'2000-1800 סמ'  א'
0368-4503-01
 סמינר באוטומטים, משחקים וסינתזה
 Advanced Seminar
פרופ רבינוביץ אלכסנדרסמינר קפלון319 ד'1900-1700 סמ'  ב'

Games, logic and Automata Seminar

 

In this seminar we will study topics related to games, logic and automata and a rich interplay between them.

 

Requirements: (a) give a lecture. (b) actively participate in the lectures of other students.

 

We will use book Automata, Logic and infinite games, edited by Gradel, Thomas and Wilke, LNCS 2500.

0368-5270-01
 נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית
 Advanced Seminar in Nlp
ד"ר ברנט יהונתןסמינר קפלון319 ג'1800-1600 סמ'  ב'
סמינר קפלון324 ג'1500-1300 סמ'  א'

In semester B the format will be a reading group.

0368-8888-01
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
0368-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'