שנה"ל תשע"ז

0368-1101-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 1
 Seminar - Topics in Bioinformatics 1
פרופ גת ויקס עיריתסמינר פיזיקה-שנקר204 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר פיזיקה-שנקר204 ב'1600-1400 סמ'  ב'
 
0368-1105-01
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1200-1000 סמ'  א'
ד"ר דויטש דניאל

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.

נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; מבוא למבני נתונים; טבלאות ערבול (hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות (יצירת מפתח סודי משותף); תכנות מונחה עצמים; רקורסיה; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

 

בחלק מהנושאים נציג ונשווה בין מספר גישות לפתרון הבעיה. יינתן דגש על נכונות הפתרונות, ועל הסיבוכיות שלהם, הן סיבוכיות אסימפטוטית והן זמן ריצה בפועל. 


הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

This introductory course presents fundamental concepts of computer science, along with foundations of programming and programming languages. The language used is python, version 3, which will serve as the platform for presenting a variety of topics of general interest in computer science.

Sample topics: Sorting and searching; introduction to data structures; hash tables; representation of characters and strings, string matching;  image representation and processing; error correcting codes; text compression; numerical computations and their stability; operations on very large numbers and their applications in number theory (primality testing) and in cryptography (generating a joint secret key); object oriented programming; recursion;  concepts in functional programming, representation of infinite object; etc.

 

Several approaches for representing each problem and its input, and for finding a solution, will be presented. The emphasis will be on structured solutions, their correctness and their complexity, both asymptotic and actual run time.

 

The main goal of the course is to expose students to a variety of areas in computer science, hence it is not a "pure" programming course. However, homework assignments will include writing a significant volume of computer programs

 

 
0368-1105-04
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 ד'1400-1200 סמ'  א'
ד"ר דויטש דניאל

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.

נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; מבוא למבני נתונים; טבלאות ערבול (hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות (יצירת מפתח סודי משותף); תכנות מונחה עצמים; רקורסיה; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

 

בחלק מהנושאים נציג ונשווה בין מספר גישות לפתרון הבעיה. יינתן דגש על נכונות הפתרונות, ועל הסיבוכיות שלהם, הן סיבוכיות אסימפטוטית והן זמן ריצה בפועל. 


הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

This introductory course presents fundamental concepts of computer science, along with foundations of programming and programming languages. The language used is python, version 3, which will serve as the platform for presenting a variety of topics of general interest in computer science.

Sample topics: Sorting and searching; introduction to data structures; hash tables; representation of characters and strings, string matching;  image representation and processing; error correcting codes; text compression; numerical computations and their stability; operations on very large numbers and their applications in number theory (primality testing) and in cryptography (generating a joint secret key); object oriented programming; recursion;  concepts in functional programming, representation of infinite object; etc.

 

Several approaches for representing each problem and its input, and for finding a solution, will be presented. The emphasis will be on structured solutions, their correctness and their complexity, both asymptotic and actual run time.

 

The main goal of the course is to expose students to a variety of areas in computer science, hence it is not a "pure" programming course. However, homework assignments will include writing a significant volume of computer programs

 
0368-1105-05
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ב'1400-1200 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-06
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר גלעד אמירתרגיל שרייבר מתמטי006 ג'1000-0800 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-07
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 ד'1700-1500 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד003 א'1800-1600 סמ'  ב'
פרופ שור בן ציון

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-08
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר גלעד אמירתרגיל אורנשטיין103 ה'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-09
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר גלעד אמירתרגיל אורנשטיין103 ה'1800-1600 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-10
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד001 ד'1500-1300 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד003 א'1600-1400 סמ'  ב'
פרופ שור בן ציון
 
0368-1105-11
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל אורנשטיין111 ב'1300-1100 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-12
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל אורנשטיין111 ה'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1118-01
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר הוד רנישיעור אודיטור' לב009 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור אודיטור' לב009 ב'1900-1700 סמ'  א'
מר דורון דין

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-02
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר כרמון דניאלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ג'1000-0800 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-03
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר כרמון דניאלתרגיל הולצבלט007 ד'1200-1000 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-04
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר אעראר מואבתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1200-1000 סמ'  א'
 

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-05
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר פלד אודי יהודהתרגיל אורנשטיין103 ה'1000-0800 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-06
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
פרופ פלדמן מיכלשיעור כיתות דן דוד001 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור דאך005 ד'1500-1300 סמ'  א'
ד"ר הוד רני
מר דורון דין
 1

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-07
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל בנין רב תחומי315 ה'1000-0800 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-08
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר אדמוני ארבלתרגיל אורנשטיין103 ה'1700-1500 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-09
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר פלד אודי יהודהתרגיל אורנשטיין102 ה'1700-1500 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-10
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
פרופ פלדמן מיכלשיעור דאך005 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור דאך005 ה'1200-1000 סמ'  א'
ד"ר הוד רני
מר דורון דין

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-11
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1400-1200 סמ'  א'
מר אדמוני ארבל

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-12
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל כיתות דן דוד201 ה'1700-1500 סמ'  א'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-14
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
ד"ר הוד רנישיעור כיתות דן דוד001 ב'1900-1700 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד002 א'1400-1200 סמ'  ב'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-15
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל אורנשטיין103 ה'1200-1000 סמ'  ב'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-1118-16
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר לוי ניסןתרגיל אורנשטיין103 ה'1600-1400 סמ'  ב'

                    

מתמטיקה בדידה

                                            ספר לימוד  לקורס: ארנון אברון "מבוא למתמטיקה בדידה"

                                                           

 

                        ספרים נוספים בעברית:  שי גירון ושוני דר "מתמטיקה בדידה"

                                                            נתי ליניאל ומיכל פרנס "מתמטיקה בדידה"

                                                            האוניברסיטה הפתוחה: "מתמטיקה דיסקרטית" (4 חלקים)

 

 

תוכנית הקורס:

 

חלק ראשון  - מבוא ל"תרבות מתמטית"- לוגיקה ותורת הקבוצות  

 

 

מושגים  בלוגיקה                        

טענות ופסוקים; על הגישה הפורמלית; גרירה;  שקילות; קוניונקציה ודיסיונקציה;  שלילה;  טאוטולוגיות;  טבלאות אמת;  משתנים ותבניות, הצבה וקשירה, משתנים קשורים ומשתנים חפשיים; כמתים; מנגנוני קשירה שונים; כלל אלפא; שלילה פורמלית.

 

 

מושגי יסוד בתורת הקבוצות      

קבוצות ואברים;  תת קבוצות; סימון קבוצות;   הפרדוקס של ראסל; עקרונות לבניית קבוצות;  הקבוצה הריקה;  קבוצת החזקה;  איחוד,  חיתוך, משלים, הפרש ותכונותיהם;  איחוד וחיתוך מוכללים

 

פונקציות ויחסים                        

זוגות סדורים; מכפלה קרטזית; יחסים;  היחס ההפוך;  הרכבת יחסים;  יחס מלא ויחס חד ערכי

פונקציות: פונקציות ופונקציות חלקיות; סימון l; פעולת החזקה בין קבוצות; פונקציות הפיכות                             

יחסים בתוך קבוצה ומיונם: תכונות של יחסים;  יחסי שקילות וחלוקות;  יחסי סדר

 

עוצמות                                     

עוצמה של קבוצה;  המספרים הטבעיים;  עוצמות אינסופיות; קבוצות בנות מניה ושימושיהן, אריתמטיקה של עוצמות;  סדר העוצמות; משפט  קנטור שרדר-ברנשטיין; קבוצות אינסופיות שאינן בנות מניה;  משפט קנטור

 

 

 

חלק שני - מבוא לקומבינטוריקה

 

 

עקרונות קומבינטוריים כלליים              

עקרונות החיבור והכפל;  עקרון שובך היונים; תמורות וצירופים

 

קומבינטוריקה סופית בסיסית               

תמורות עם או בלי חזרות; צרופים עם או בלי חזרות; הוכחות קומבינטוריות ; נוסחת הבינום; משולש פסקל;  תכונות של המקדמים הבינומיים    

 

עקרון ההכלה וההדחה              

פיתוח הנוסחה; שימושים; אי-סדר מלא

 

פונקציות  יוצרות                                               

הגדרה; מציאת פונקציות יוצרות; מציאת סדרות נוצרות; אופרטור הסכימה; פונקציות יוצרות מעריכית; שימושים לבעיות קומבינטוריות

 

רקורסיה                                                          

סדרות המוגדרות ברקורסיה; סדרת פיבונצ'י; משוואות נסיגה;  פתרון באמצעות פונקציות יוצרות רגילות; פתרון באמצעות הפולינום האופייני;  משואות נסיגה לינאריות הומוגניות במקדמים קבועים

 

מבוא לתורת הגרפים                 

הגדרות ושמושים אלמנטריים;  מסילות מעגלים וקשירות; עצים ונוסחת קיילי;  נושאים נוספים ככל שיתאפשר.

0368-2002-01
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
ד"ר רובינשטיין שלומישיעור כיתות דן דוד001 א'1300-1000 סמ'  א'
מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגות דו מימדית, התפלגות מותנה, תוחלת, שונות, תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים, מקדם המתאם, אי שיוייונים, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה, אומד נראות מכסימלי.
0368-2002-02
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
מר חרובי יותםתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1200-1100 סמ'  א'

מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגות דו מימדית, התפלגות מותנה, תוחלת, שונות, תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים, מקדם המתאם, אי שיוייונים, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה, אומד נראות מכסימלי. http://www.duhugi.com/

 

0368-2002-03
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
מר חרובי יותםתרגיל פיזיקה-שנקר204 ג'1400-1300 סמ'  א'

מרחב מדגם, מאורעות, תכונות של מרחב הסתברות, מרחב מדגם סימטרי, הסתברות מותנית, הסתברות שלמה, אי תלות, משתנים מקריים בדידים ורציפים, התפלגות דו מימדית, התפלגות מותנה, תוחלת, שונות, תוחלת ושונות של סכום משתנים מקריים, מקדם המתאם, אי שיוייונים, התכנסות בהתפלגות, משפט הגבול המרכזי, החוק החלש, מושגים בהסקה סטטיסטית, אומד חסר הטיה, אומד נראות מכסימלי. http://www.duhugi.com/

 

 

0368-2101-01
 מעבדה בכלים (ביואינפורמטיקה)
 Laboratory for Bioinformatics Tools
מר רחמני אליאורמעבדה שרייבר מתמטי008 ב'1300-1000 סמ'  ב'

Bioinformatics is the application of computer science and computer technology to biological research. This course introduces some of the basic concepts, algorithms, and tools used in Bioinformatics. Assuming previous knowledge in both Computer Science and Biology, this course will provide an overview over the field of bioinformatics as well as provide the students with tools to solve related problems in their own future research.

 

The course will cover the following topics:

-           Pairwise sequence alignment

-           Multiple sequence alignment (MSA)

-           Blast

-           Phylogenetics

-           Biological databases and web browsers

-           Gene Expression analysis

-           Networks and pathways

-           Proteins structure

-           Python for Bioinformatics (including Biopython)

 

 

 

 

 

 

0368-2102-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 2
 Seminar - Topics in Bioinformatics 2
פרופ וולפסון חייםסמינר אורנשטיין111 ג'2000-1800 סמ'  א'
סמינר שרייבר מתמטי007 ד'2000-1800 סמ'  ב'
0368-2157-01
 תוכנה 1
 Software 1
פרופ וולף ליאורשיעור אודיטור' לב009 ב'1500-1200 סמ'  א'

 הקורס מציג את המתודולגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.

 

 

 

 

0368-2157-02
 תוכנה 1
 Software 1
מר עזרא תומרתרגיל אורנשטיין103 ד'1700-1600 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-03
 תוכנה 1
 Software 1
מר עזרא תומרתרגיל הולצבלט007 ג'1700-1600 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-05
 תוכנה 1
 Software 1
גב' דנקין לנהתרגיל אורנשטיין103 ד'1200-1100 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-06
 תוכנה 1
 Software 1
גב' דנקין לנהתרגיל אורנשטיין103 ד'1300-1200 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.

 

0368-2157-07
 תוכנה 1
 Software 1
פרופ טולדו סיוןשיעור ולפסון הנדסה001 ג'1300-1000 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
 This is a mandatory Computer Science course that teaches the principles of software design, object oriented programming, and the Java programming language.
0368-2157-08
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1100-1000 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-09
 תוכנה 1
 Software 1
גב' יונגמן בריתתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1200-1100 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-10
 תוכנה 1
 Software 1
גב' דנקין לנהתרגיל שרייבר מתמטי007 ד'1700-1600 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-11
 תוכנה 1
 Software 1
גב' דנקין לנהתרגיל שרייבר מתמטי007 ד'1800-1700 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2158-01
 מבני נתונים
 Data Structures
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור כיתות דן דוד002 ד'1600-1300 סמ'  א'
פרופ צוויק אורי
פרופ קפלן חיים
מר כהן שראל
מר בן אליעזר עומרי
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-02
 מבני נתונים
 Data Structures
מר בן אליעזר עומריתרגיל הולצבלט007 ה'1400-1300 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-03
 מבני נתונים
 Data Structures
מר בן אליעזר עומריתרגיל הולצבלט007 ה'1300-1200 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-04
 מבני נתונים
 Data Structures
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור לימודי הסביבה013Bג'1600-1300 סמ'  א'
פרופ צוויק אורי
פרופ קפלן חיים
מר כהן שראל
מר בן אליעזר עומרי
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-05
 מבני נתונים
 Data Structures
מר כהן שראלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1100-1000 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-06
 מבני נתונים
 Data Structures
מר כהן שראלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1200-1100 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-07
 מבני נתונים
 Data Structures
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור כיתות דן דוד001 ב'1700-1400 סמ'  ב'
פרופ עזר יוסף
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-08
 מבני נתונים
 Data Structures
מר כהן שראלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1000-0900 סמ'  ב'
פישר אור
מר בן אליעזר עומרי
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-09
 מבני נתונים
 Data Structures
מר כהן שראלתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1100-1000 סמ'  ב'
פישר אור
מר בן אליעזר עומרי
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-10
 מבני נתונים
 Data Structures
מר כהן שראלתרגיל קפלון118 ה'1400-1300 סמ'  ב'
פישר אור
מר בן אליעזר עומרי
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-11
 מבני נתונים
 Data Structures
מר כהן שראלתרגיל קפלון118 ה'1500-1400 סמ'  ב'
פישר אור
מר בן אליעזר עומרי
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2159-01
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר גבור רוןשיעור כיתות דן דוד001 ד'1900-1600 סמ'  א'
מר פליק אוהד
מר סולוביי קיריל

הקורס הינו קורס מבוא לחומרה,ארכיטקטורת מעבדים, ומבוא לתכנון מעבדים ספרתיים. הקורס מציג את עקרונות בנית חומרה ספרתית, ממשיך בעקרונות מבנה המעבד, ודן בגישות שונות למימוש מעבדים ושיטת לשיפור הביצועים ובקשר בין המעבד לשפות התכנות. הקורס נוגע בגישות  מודרניות למימוש מעבדים, כגון מימושים מקביליים וביצוע שלא לפי הסדר.

The class is an introduction to hardware design, computer architecture and digital computer design. The class presents the concepts of modern digital hardware, it continues into design of digital processors and discuss approaches to improve performance and their association to programing languages. The class will touch modern approaches to computer implementation, including parallelism and out of order execution.

0368-2159-02
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל כיתות דן דוד207 ב'1700-1600 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-03
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל כיתות דן דוד207 ב'1800-1700 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-04
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל קפלון118 ה'1300-1200 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-05
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
ד"ר הוד רנישיעור דאך005 ד'1700-1400 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-06
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1500-1400 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-07
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1400-1300 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-08
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל אורנשטיין111 א'1600-1500 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2160-01
 אלגוריתמים
 Algorithms
ד"ר הוד רנישיעור כיתות דן דוד001 ג'1800-1500 סמ'  א'
פרופ אלון נגה

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות לרבות תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

0368-2160-02
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר עדן אלון נתןתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1300-1200 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-03
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר עדן אלון נתןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1500-1400 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-04
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל קפלון118 ד'1600-1500 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-05
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל פיזיקה-שנקר105 ה'1600-1500 סמ'  א'
0368-2160-07
 אלגוריתמים
 Algorithms
פרופ שמיר רוןשיעור כיתות דן דוד001 ג'1900-1600 סמ'  ב'

אלגוריתמים- 0368.2160

 

 

 

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

 

0368-2160-08
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר עדן אלון נתןתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1200-1100 סמ'  ב'
0368-2160-09
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1100-1000 סמ'  ב'
0368-2160-10
 אלגוריתמים
 Algorithms
פרופ פיאט עמוסשיעור כיתות דן דוד001 א'1500-1200 סמ'  ב'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-11
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל הולצבלט007 ה'1400-1300 סמ'  ב'

אלגוריתמים- 0368.2160

 

 

 

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

 

 

0368-2160-12
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר עדן אלון נתןתרגיל אורנשטיין111 ד'1800-1700 סמ'  ב'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-13
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר פרידלר אופירתרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1000-0900 סמ'  ב'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2161-01
 פרויקט תוכנה
 Software Project
פרופ כהן-אור דניאלפרוייקט כיתות דן דוד003 ג'1400-1200 סמ'  א'
מר אעראר מואב
בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקורס.

0368-2161-05
 פרויקט תוכנה
 Software Project
פרופ שרן רודדפרוייקט כיתות דן דוד001 ה'1700-1500 סמ'  ב'
בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקורס.


The first part of the course will cover the C programming language under the UNIX programming environment. In the second part of the course you will develop an advanced project in C.
A detailed syllabus of the course can be found on the course's web-page
0368-2161-07
 פרויקט תוכנה
 Software Project
ד"ר פקר אליפרוייקט כיתות דן דוד003 ד'1500-1300 סמ'  ב'
0368-2162-01
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
פרופ אפק יהודהשיעור אודיטור' לב009 ה'1100-0800 סמ'  א'
פרופ שביט ניר
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-02
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל אורנשטיין103 ה'1400-1300 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-03
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל אורנשטיין103 ה'1500-1400 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-05
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1200-1100 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-06
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
פרופ ישורון יחזקאלשיעור אודיטור' לב009 ב'1900-1600 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-07
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1400-1300 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-08
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל פיזיקה-שנקר104 ג'1500-1400 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-09
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר ליפובצקי איבגניתרגיל הולצבלט007 ה'1500-1400 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.
 
0368-2162-10
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר ליפובצקי איבגניתרגיל קפלון118 ה'1100-1000 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.
 
0368-2170-01
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר וולק בן לישיעור הנדסת תוכנה102 ג'1400-1100 סמ'  א'
ד"ר אושמן רותם
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-02
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר וולק בן ליתרגיל כיתות דן דוד201 ד'1000-0900 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-03
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר וולק בן ליתרגיל כיתות דן דוד201 ד'1100-1000 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-04
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר וולק בן ליתרגיל כיתות דן דוד201 ד'1200-1100 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-05
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
פרופ רבינוביץ אלכסנדרשיעור כיתות דן דוד002 א'1200-0900 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים, משפט הרברנד ושימושיו, לוגיקה אינטואיציוניסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-06
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר דביר יותםתרגיל שרייבר מתמטי007 ד'0900-0800 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-07
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר דביר יותםתרגיל שרייבר מתמטי007 ד'1000-0900 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-08
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר שלום רפיתרגיל שרייבר מתמטי007 ד'1100-1000 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-09
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר שלום רפיתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1600-1500 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2200-01
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלשיעור כיתות דן דוד003 ב'1600-1300 סמ'  א'
פרופ היטנר יפתח אילן
גב' שדה דפנה
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-02
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל כיתות דן דוד207 ד'1600-1500 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-03
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל כיתות דן דוד207 ד'1500-1400 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות. 
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-04
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' שדה דפנהתרגיל כיתות דן דוד205 ה'1400-1300 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
אתר הקורס: http://tau-cm2016.wikidot.com
0368-2200-05
 מודלים חישוביים
 Computational Models
פרופ דרשוביץ נחוםשיעור דאך005 ד'1300-1000 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-06
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' שדה דפנהתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1300-1200 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-07
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' שדה דפנהתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1500-1400 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-08
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר דורון דיןתרגיל אורנשטיין111 ה'1500-1400 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-09
 מודלים חישוביים
 Computational Models
פרופ מנצור ישישיעור דאך005 ב'1600-1300 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
 
0368-2200-10
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל אוד' מלמד006 ד'1600-1500 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-11
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל אוד' מלמד006 ד'1500-1400 סמ'  ב'
0368-2200-12
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר דורון דיןתרגיל אוד' מלמד006 ה'1400-1300 סמ'  ב'
0368-2200-13
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר דורון דיןתרגיל אוד' מלמד006 ה'1300-1200 סמ'  ב'
0368-3030-01
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
ד"ר אנדלמן נירשיעור כיתות דן דוד001 ה'1800-1500 סמ'  א'

Course name: Communication Networks

 

Course Syllabus

 

 

 

Lecturer: Dr. Nir Andelman, 054-2451042, niran@tauex.tau.ac.il

 

Credit: 4 (3+1)

 

Prerequisites: Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

Course Objectives:

The course provides an introduction to the principles, challenges and techniques used in designing network architectures and protocols. 

The focus of the course is: network architectures, the layering model, the protocol concept, performance modeling, the Internet. Some of the topics included in detail: network programming, STP, ARP, reliable data transfer, flow and congestion control, addressing, routing algorithms,

 

Course Syllabus:

·         Introduction to network, layers and protocols

·         Datalink layer protocols, LAN protocols

·         LAN connectivity: Hubs, bridges, routers

·         Network layer: types of networks, addressing, forwarding, IP

·         Routing protocols & algorithms

·         Reliable data transfer issues and design alternatives

·         TCP handshake, data transfer, flow control,

·         TCP congestion control

·         Application protocols, Network security

·         Advanced topics (e.g. switching networks, scheduling ,  mobile IP, multicast) as time permits

 

Course prerequisites:

Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

Course requirements:

Homework Assignments submission (should be done in pairs) 

 

Required reading:

None

 

 

 

 
Recommended reading:

[1]   James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet”, Addison-Wesley 5th Edition (2009), 6th ed. (2012)

[2]   S. Tanenbaum, “Computer Networks”,  Prentice-Hall, 4th ed. (2003) / 3rd ed (1996)

[3]   R. Perlman: Interconnections : Bridges, Routers, Switches and Interworking Protocols, Addisoin Wesley 2000

[4]   R. Stevens: TCP/IP Illustrated vol. I The Protocols, Addison Wesley 1994

[5]   R. Stevens, B. Fenner, A.M. Rudoff: UNIX Network Programming: The Socket Networking API , vol. 1, 3rd Edition, Addison Wesley 2004

 

 

 

Grade: 60% final exam, 20% programming exercises, 20% theoretical
             exercises

 

 

Link to course site:

 

 

Course name: Communication Networks

 

Course Syllabus

 

 

 

Lecturer: Dr. Nir Andelman, 054-2451042, niran@tauex.tau.ac.il

 

Credit: 4 (3+1)

 

Prerequisites: Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

Course Objectives:

The course provides an introduction to the principles, challenges and techniques used in designing network architectures and protocols. 

The focus of the course is: network architectures, the layering model, the protocol concept, performance modeling, the Internet. Some of the topics included in detail: network programming, STP, ARP, reliable data transfer, flow and congestion control, addressing, routing algorithms,

 

Course Syllabus:

·         Introduction to network, layers and protocols

·         Datalink layer protocols, LAN protocols

·         LAN connectivity: Hubs, bridges, routers

·         Network layer: types of networks, addressing, forwarding, IP

·         Routing protocols & algorithms

·         Reliable data transfer issues and design alternatives

·         TCP handshake, data transfer, flow control,

·         TCP congestion control

·         Application protocols, Network security

·         Advanced topics (e.g. switching networks, scheduling ,  mobile IP, multicast) as time permits

 

Course prerequisites:

Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

Course requirements:

Homework Assignments submission (should be done in pairs) 

 

Required reading:

None

 

 


Recommended reading:

[1]   James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet”, Addison-Wesley 5th Edition (2009), 6th ed. (2012)

[2]   S. Tanenbaum, “Computer Networks”,  Prentice-Hall, 4th ed. (2003) / 3rd ed (1996)

[3]   R. Perlman: Interconnections : Bridges, Routers, Switches and Interworking Protocols, Addisoin Wesley 2000

[4]   R. Stevens: TCP/IP Illustrated vol. I The Protocols, Addison Wesley 1994

[5]   R. Stevens, B. Fenner, A.M. Rudoff: UNIX Network Programming: The Socket Networking API , vol. 1, 3rd Edition, Addison Wesley 2004

 

 

Grade: 60% final exam, 20% programming exercises, 20% theoretical
             exercises

 

 

 

 

0368-3030-02
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
מר תבורי יהונתןתרגיל בנין רב תחומי315 ב'1100-1000 סמ'  א'
ארכיטקטורת שכבות של רשתות תקשורת, פרוטוקולים של ערוצי תקשורת. מודלים בסיסיים להערכת זמני המתנה ברשתות. נתוב ופקוח זרימה ברשתות, תכנון רשתות.
0368-3030-03
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
מר תבורי יהונתןתרגיל בנין רב תחומי315 ב'1200-1100 סמ'  א'
ארכיטקטורת שכבות של רשתות תקשורת, פרוטוקולים של ערוצי תקשורת. מודלים בסיסיים להערכת זמני המתנה ברשתות. נתוב ופקוח זרימה ברשתות, תכנון רשתות.
0368-3049-01
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
פרופ שור בן ציוןשיעור טרובוביץ משפ102 ג'1500-1200 סמ'  א'

 
   בקורס נעסוק במספר אבני בניין יסודיות של קריפטוגרפיה קלסית ומודרנית. אלה יכללו פונקציות חד כווניות, מערכות הצפנה עם מפתחות סימטריים, ומערכות עם מפתח הצפנה פומבי. שיטות לאימות, זיהוי, וחתימות דיגיטליות. אקראיות ופסאודו אקראיות. 
 וסכמות לחלוקת סוד. כמו כן נדון באספקטים אלגוריתמיים של מספר נושאים רלוונטיים מתורת המספרים, כגון בדיקת ראשוניות, משפט המספרים הראשוניים, מציאת מחלק משותף, שדות וחוגים סופיים, יוצרים כפליים, ועוד.

0368-3049-02
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
גב' מוסקוביץ אוריתתרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1200-1100 סמ'  א'
0368-3049-03
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
גב' מוסקוביץ אוריתתרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1300-1200 סמ'  א'
0368-3058-01
 נושאים מתקדמים בתכנות
 Advanced Topics in Programing
מר קירש אמירשיעור אודיטור' לב009 ה'1100-0800 סמ'  ב'

סילבוס נושאים

מתקדמים בתכנות סמ'

ב' תשע"ו

(

amir@taskil.co.il) מרצ ה : אמיר קירש

דרישות קדם

(C סיום

בהצלחה של הקורס "פרוייקט תוכנה" (וידיעת שפת

היכרות טובה (מעבר ל"שלום שלום") עם מחלקות, Java

כלשהי, כגון OOP רקע

בשפה

הורשה, כתיבת קוד גנרי. ,Constructors

מטרת הקורס

שיקולים ,object oriented designו

design patterns , מטרת הקורס הינה לגעת בנושאים מתקדמים בתכנות

.C++11/14 עם דגש על תקן ++C בעיצוב של ספריות קוד ועוד, תוך שימוש בשפת

תכנים

תכני הקורס העיקריים יכללו:

התלמידים יידרשו ללמוד חלק מפרטי התחביר בקריאה מודרכת) ) ++C 1. היכרות עם תחביר שפת

STL2

. ספריית ה

design patterns .3

תרגילים

1 יש להגיש בזוגות. הקורס

יכלול 4 תרגילים. את תרגילים 3

תרגיל 4 הינו הכנה למבחן ויש להגישו ביחידים.

ציון סופי

40% תרגילים,

60% מבחן

על מנת לעבור את הקורס יש לקבל ציון עובר במבחן.

רשימת קריאה

:++C 1. ספרים מאת מייסד שפת

A Tour of C++ , Bjarne Stroustrup, AddisonWesley,

2013

The C++ Programming Language , Bjarne Stroustrup, Addison Wesley, 4th edition, 2013

Programming Principles

and Practice Using C++ , Bjarne Stroustrup, AddisonWesley,

2014

מהאורים והתומים של השפה: ,Scott Meyers של Effective2

. סידרת ספרי ה

Effective C++ , Scott Meyers, AddisonWesley,

3rd edition, 2005

More Effective C++ , Scott Meyers, AddisonWesley,

1996

Effective STL , Scott Meyers, AddisonWesley,

2001

Effective Modern C++ , Scott Meyers, AddisonWesley,

2014

:(GOFה

) The Gang of Four של החבורה המכונה design patterns 3. הספר הידוע על

Design Patterns: Elements of Reusable ObjectOriented

Software ,

Erich Gamma, John Vlissides, Ralph Johnson, and Richard Helm, AddisonWesley,

1994

1

מקורות ברשת

רשימה חלקית של מקורות רלבנטיים:

:C++אתר

הבית של תקן ה

https://isocpp.org

, https://isocpp.org/faq , https://isocpp.org/wiki/faq/cpp11

:Bjarne Stroustrup אתר

הבית של

http://www.stroustrup.com

, http://www.stroustrup.com/C++11FAQ.html

אתר

הכולל את הפירוט המלא של השפה, כלי עזר חשוב!

http://en.cppreference.com

, http://en.cppreference.com/w/cpp/language

:C++אתר

הכולל מאמרים בנושאים שונים ב

http://www.cplusplus.com

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

http://www.cplusplus.com/articles/

:StackOverflowשאלות

ותשובות ב

http://stackoverflow.com/tags/c++

http://stackoverflow.com/tags/c++/info

http://stackoverflow.com/tags/c++faq

http://stackoverflow.com/tags/c++faq/

info

מצויין למתקדמים: wiki ספר

http://en.wikibooks.org/wiki/More_C++_Idioms

2


  

 
0368-3058-02
 נושאים מתקדמים בתכנות
 Advanced Topics in Programing
מר עוזרי נתנאלתרגיל כיתות דן דוד002 ג'1000-0900 סמ'  ב'
0368-3062-01
 ניהול נתונים באינטרנט
 Web Data Management
ד"ר דויטש דניאלשיעור כיתות דן דוד001 א'1800-1600 סמ'  ב'

Web Data Management

Dr. Daniel Deutch

The course discusses various algorithmic aspects of web data management. Web data has distinctive features: it contains both structured (tables), semi-structured (XML and linked data), and unstructured data (text); it is large-scale, contains contradicting pieces of data, and is uncertain. 

To be able to deal with this ocean of information, there is a need for new models as well as efficient retrieval, recommendation, and ranking techniques.

The goal of this course is to teach state-of-the-art models and algorithmic techniques for dealing with web data, in light of these challenging features.

In particular, we will start with an overview of models for structured data (in particular the relational and the nested relational models), semi-structured data (XML, tree automata, Web Graphs..), and unstructured data (Context-Free and Context-sensitive Languages). We will highlight some key issues in the design and usage of these models, in the context of web data. For each model, we will further introduce a probabilistic variant that allows to model uncertainty (probabilistic databases, probabilistic XML, HMMs, PCFGs, ..).  We will introduce analysis tasks (and query languages that capture them where appropriate) for all cases (relational algebra, XQuery and XPath, Text analysis with HMMs and PCFGs, Ranking web-pages) and state-of-the-art algorithms   for performing these tasks in the context of the probabilistic models that were studied.  The algorithms will include  techniques for evaluating relational algebra on probabilistic databases;  Google PageRank algorithm; algorithms for computing Part-of-speech tagging in text analysis; algorithms for recommendations,  and many others.

  

Bibliography:

 

 

Books

 

1. Serge Abiteboul,  Ioana Manolescu, Philippe Rigaux, Marie-Christine Rousset, Pierre Senellart,

 

    Web Data Management,  Cambridge University Press 2011


2. Dan Suciu‌, Dan Olteanu‌, Christopher Ré ‌, Christoph Koch‌ 

    Probabilistic databases,  Morgan and Claypool 2011

 


 


Papers

1. Brin, Page


 The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, Computer Networks and ISDN Systems 30 (7), 1998

2. Fagin,

Kumar, Sivakumar, COMPARING TOP k LISTS SIAM J. Discrete Math 17 (1), 2003

3. Fagin, Lotem, Naor,

Optimal aggregation algorithms for middleware, in Proc. of SIGMOD ‘01

4. Sarwar, Karypis, Konstan, Reidl,

Item-based collaborative filtering recommendation algorithms in proc. of WWW’01

5. Wang, De Vries, Reinders,

Unifying user-based and item-based Collaborative Filtering in proc. of SIGIR ‘06

6. Kleinberg,

Authoritative sources in a hyperlinked environment, in JACM 46 (5), 1999

7. Serge Abiteboul, Benny Kimelfeld, Yehoshua Sagiv, Pierre Senellart:

     On the expressiveness of probabilistic XML models. VLDB J. 18(5), 2009

0368-3065-01
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
פרופ וול אבישישיעור אודיטור' לב009 א'1600-1300 סמ'  ב'
מר גיטיק דאן
ראו פרטים באנגלית בהמשך, ואת אתר הקורס.

The Introduction to Information Security course surveys central concepts in applied information security and cyber security, and offers a hands-on introduction to secure programming and vulnerability analysis.

High-level goals:
- Make students aware of the major security risks and attack vectors
- Gain concrete hands-on experience with prominent tools and technologies
- Teach about good tools and practices for building secure systems
- Instill the state of mind and conceptual vocabulary for reasoning about systems security

A student who has taken the class and then got programming project should know when he's doing something dangerous, what are the standard solutions, and be able to to productively communicate with vendors and experts.
 

Scope:
1. Programming vulnerabilities (buffer/stack/integer overflow, format strings, privilege escalation)
2. Secure platforms and programming (OS, TPM, languages, libraries, good practices, analysis tools)
3. Network vulnerabilities (impersonation, DoS, application-level) and defense (SSL, IPsec, firewalls, anomaly detection)
4. Exploitation techniques and the low-level details underlying them (reverse engineering x86 assembly, shell code, packet injection
5. Cryptography basics (encryption, digital signatures, certificates)
6. Authentication (passwords, biometrics, tokens, certificates)
7. Authorization policies (access control, information flow control, logging, detection)
8. Physical and psychological elements (tamperproofing, user interfaces, social engineering)
9. Study cases (e.g., banks, mobile phones, cars)

A significant part of the course material will be in English.

Course requirements:

 

Requisite courses:

 • Operating Systems (0368-2162) or Introduction to Systems Programming (0512-4402) or equivalent

Recommended (not mandatory) courses:

 • Introduction to Modern Cryptography (0368-3049) or Cryptography and Computer Security (0510-7401) or Foundations of Cryptography (0368-4162) or equivalent

 

0368-3065-02
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
מר גיטיק דאןתרגיל אורנשטיין111 א'1700-1600 סמ'  ב'
איטקין ברק
0368-3065-03
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
מר גיטיק דאןתרגיל אורנשטיין111 א'1800-1700 סמ'  ב'
איטקין ברק
0368-3102-01
 גנומיקה חישובית
 Computational Genomics
פרופ גת ויקס עיריתשיעור שרייבר מתמטי008 ה'1600-1430 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד204 ג'1330-1200 סמ'  א'
פרופ שמיר רון
פרופ וולפסון חיים
המחקר הביולוגי והרפואי עבר מהפכה בעקבות ריצוף הגנום האנושי – תחילה רוצף גנום בודד וכיום מרוצפים מדי שנה רבבות גנומים של בני אדם, ובמקביל גנומים של יצורים חיים אחרים (בעלי חיים, צמחים, חידקים ועוד). טכנולוגיות נסיוניות חדישות מתפתחות ומייצרות מידע המאפשר לחשוף תובנות מהפכניות לגבי חיינו, בריאותנו והעולם שסביבנו. ניתוח מידע זה מחייב שיטות חישוביות מתקדמות, ובמידה רבה צוואר הבקבוק של הניתוח עבר מייצור המידע לניתוחו.  
הקורס ידון באלגוריתמים לבעיות חישוביות מרכזיות בביולוגיה וברפואה. אנו נלמד אלגוריתמים מדויקים לבעיות שניתן לפתרן ביעילות, ואלגוריתמי קירוב והיוריסטיקות לבעיות קשות יותר. דוגמאות ביולוגיות יוצגו לכל בעיה. השיטות החישוביות משלבות אלגוריתמים, סיבוכיות, תורת הגרפים, הסתברות, סטטיסטיקה, אופטימיזציה, למידה חישובית ועוד. פירוט הנושאים שיילמדו מוצג באתר הקורס.
הקורס אינו דורש רקע ביולוגי.
0368-3102-02
 גנומיקה חישובית
 Computational Genomics
מר זעירא רוןתרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1700-1600 סמ'  א'
0368-3103-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 3
 Seminar - Topics in Bioinfprmatics 3
פרופ וולפסון חייםסמינר סמ'  א'
סמינר סמ'  ב'
0368-3105-01
 ביולוגיה מבנית חישובית
 Computational Structural Biology
פרופ בן-טל נירשיעור שרמן009 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור שרמן009 ה'1100-1000 סמ'  ב'
פרופ וולפסון חיים
0368-3105-02
 ביולוגיה מבנית חישובית
 Computational Structural Biology
פרופ בן-טל נירתרגיל שרמן009 ה'1200-1100 סמ'  ב'
פרופ וולפסון חיים
0368-3133-01
 קומפילציה
 Compilation
ד"ר רינצקי נעםשיעור כיתות דן דוד001 ג'1200-0900 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-02
 קומפילציה
 Compilation
מר איש שלום אורןתרגיל פיזיקה-שנקר105 ד'1200-1100 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-03
 קומפילציה
 Compilation
מר איש שלום אורןתרגיל פיזיקה-שנקר105 ד'1400-1300 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-04
 קומפילציה
 Compilation
מר איש שלום אורןתרגיל פיזיקה-שנקר105 ד'1100-1000 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3168-01
 סיבוכיות
 Computational Complexity
פרופ ספרא שמואלשיעור דאך005 ב'1600-1300 סמ'  א'
0368-3168-02
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מינצר דורתרגיל אורנשטיין111 ג'1600-1500 סמ'  א'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-03
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מינצר דורתרגיל אורנשטיין111 ג'1700-1600 סמ'  א'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-06
 סיבוכיות
 Computational Complexity
פרופ בנבנישתי שפילקה אמירשיעור דאך005 ג'1300-1000 סמ'  ב'

Computational Complexity Theory

 

 

These are presentations for an undergraduate Computational Complexity Theory course.

The same could be found at http://computational.complexity.googlepages.com/home

 

They are in a powerpoint 2007 format --- if you don't have it installed, you can find a viewer by Microsoft here.

You can find handouts versions as wellas slides in PDF format.

They are based on previous versions, which you can find here.

 

Presentations:

Introduction (pdf: handouts, slides)

Turing Machines; (pdf: handouts, slides)

NP-completeness; (pdf: handouts, slides)

2SAT;(pdf: handouts, slides)

Space Complexity (pdf: handouts, slides) pdf NL closed under complement

Approximation Problem; (pdf: handouts, slides)

PCP; (pdf: handouts) Notes for the PCP and Hardness of Approximation

PH and BPP; (pdf: handouts)

Random Walks (pdf file)

 

_______________________________________________________

 


0368-3168-07
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר וולק בן ליתרגיל כיתות דן דוד203 ג'1700-1600 סמ'  ב'

סילבוס לקורס סיבוכיות 0368-3168-07

(לא בדיוק לפי סדר ההרצאות).

חזרה והרחבה של חומר שנלמד במודלים:

1.      מכונות טיורינג, NP, לכסון, בעיית העצירה, חיפוש לעומת הכרעה.

2.      מ״ט כמודל אוניפורמי (מכונה אחת לכל קלט) לעומת מעגלים כמודל לא אוניפורמי. כל פונקציה סופית ניתן לחשב במעגל. חסם תחתון משיקולי ספירה למעגלים.

3.      היררכיית זמן.

4.      משפט קוק.

סיבוכיות זכרון:

5.      הגדרות, רדוקציות, הרכבות, דוגמאות: כפל מטריצות, קשירות בגרפים.

6.      מחלקות סיבוכיות

7.      stcon היא NL שלמה, NL ב L^2

8.      NL = coNL

9.      זכרון מוכל בזמן אקספוננציאלי

10.  היררכיית זכרון

11.  הגדרת PSPACE

12.  TQBF: הגדרה והוכחת שלמות ב-PSPACE. קשר למשחקים .

נושאים נוספים הקשורים לזמן וזכרון:

13.  Polynomial Hierarchy

14.  מכונות טיורינג בעלות אוב (oracle Turing machines)

15.  משפט Karp Lipton

אקראיות:

16.  הגדרת BPP,RP .  

17.  דוגמאות לאלגוריתמים מטילי מטבעות: האם AB=C עבור מטריצות.
 esting
Polynomial Identity T, Matching בגרף דו-צדדי.

18.  ל־ BPP יש מעגלים בגודל פולינומיאלי.

19.  BPP מוכלת ב 2^.

20.  קושי כמשאב:Hardness vs. randomness   

נושאים מתקדמים:

21.  חסמים תחתונים למעגלים בוליאנים

22.  אלגוריתמי קירוב

23.  פרוטוקולים אינטראקטיבים

0368-3168-08
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר וולק בן ליתרגיל כיתות דן דוד203 ג'1900-1800 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-09
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מינצר דורתרגיל פיזיקה-שנקר204 ד'1400-1300 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-10
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר מינצר דורתרגיל פיזיקה-שנקר204 ד'1000-0900 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3178-01
 סמינר-לקראת עידן הרפואה המותאמת אישית: אתגרים חישוביים
 Towards the Precision Medicine Era: Computational Challenges
פרופ שמיר רוןסמינר פיזיקה-שנקר105 ג'1700-1500 סמ'  א'

Topic: The era of personalized (or precision) medicine is behind the corner. The combination of cheap and accessible biotechnology, advanced computation and Big Data is expected to change the way drugs and treatments are administered to patients: rather than one-size-fits-all, they will be tailored to the particular properties of a group of individuals. These properties can be based on their genomes (available via DNA deep sequencing), their life style (known via online monitoring and wearable devices) and their medical history (available as electronic medical records). This tailoring, i.e., the determination of the best treatment based on the parameters, raises major computational challenges, and we shall aim to study some of those in the seminar.

Large projects around the world have been initiated over the past few years towards that era. Among those are President Obama's Precision Medicine Initiative in the US, Genomics England 100,000 Genomes Project, and Denmark's GenomeDenmark platform. Commercial companies like 23andme and Regeneron and Geisinger Health Systems have collected genetic and clinical data from hundreds of thousands of patients. The grand challenge is how to make the best use of such data.

The techniques in the papers that we shall discuss come from the areas of algorithms, statistics and machine learning. A big part of the learning effort will be to understand the difficulties and peculiarities of the specific data types.

The seminar is open for BSc AND MSc students. Among master students, those in the bioinformatics track will have priority. Other interested students should inquire with the instructor.

0368-3235-01
 מבוא ללמידה חישובית
 Introduction to Machine Learning
פרופ גלוברזון אמירשיעור נפתלי001 א'1600-1300 סמ'  א'
פרופ מנצור ישי

The course is a basic introduction to machine learning, including:

 • Supervised learning (mainly, classification)
 • Unsupervised learning (such as clustering)
 • Bayesian methods

The course will include both theory and applied machine learning,
and a special emphasis will be put on machine learning algorithms.

See here for a complete list of topics:

http://ml-tau-2014.wikidot.com/course-schedule

Self inclusion/exclusion: The excercises will be done in Matlab; The course has large parts that are mathematical in nature.

 

0368-3236-01
 יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה
 Fundamentals of Computer Graphics, Vision and Image Processing
פרופ כהן-אור דניאלשיעור כיתות דן דוד003 ב'1200-1000 סמ'  ב'
0368-3241-01
 שפות תכנות
 Programming Languages
פרופ שגיב שמואלשיעור כיתות דן דוד003 א'1700-1400 סמ'  א'
יסודות התחביר והסמנטיקה של שפות תכנות. לימוד משווה של מספר שפות תכנות על מרכיביהם העיקריים (מבני בקרה, טיפוסי נתונים, הפשטה, כבילה וכו'). פרדיגמות של שפות תכנות. מבוא לסמנטיקה פורמלית של שפות תכנות
 
0368-3241-02
 שפות תכנות
 Programming Languages
מר פדון עודדתרגיל אוד' מלמד006 ד'1400-1300 סמ'  א'
יסודות התחביר והסמנטיקה של שפות תכנות. לימוד משווה של מספר שפות תכנות על מרכיביהם העיקריים (מבני בקרה, טיפוסי נתונים, הפשטה, כבילה וכו'). פרדיגמות של שפות תכנות. מבוא לסמנטיקה פורמלית של שפות תכנות
 
0368-3245-01
 הוראת מדעי המחשב בקהילה
 Computer Science Learning in the Community
פרופ וולף ליאורשיעור ג'2000-1700 סמ'  א'
מר אלפרנס כלב
0368-3249-01
 צעדים ראשונים במחקר לסטודנטים מצטיינים
 First Steps in Research of Outstanding Students
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור שרייבר מתמטי007 ה'1600-1300 סמ'  א'
פרופ כהן-אור דניאל

הקורס יכסה מגוון רחב של נושאים במדעי המחשב של ימינו, עם דגש על אפשרות
להמשך מחקר מדעי בנושא. הקורס מיועד לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון שמעוניינים באפשרות
להמשיך את לימודיהם לתואר שני במדעי המחשב. התלמידים יתבקשו לבחור באחד מהנושאים
שילמדו בקורס ולבצע בו עבודת מחקר בהיקף בינוני, תוך שיתוף פעולה עם המנחה הרלוונטי.
תוצאות המחקר יסוכמו במאמר, שבמידת האפשר ישלח לפרסום. מאמר כזה יכול להיות משמעותי
מאוד בהמשך הלימודים לתואר שני.

דרישות קבלה: הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון בשנה השלישית ללימודיהם.
דרישות *המינימום* הן ציון ממוצע נוכחי של 85. מספר המקומות בקורס מוגבל מאוד.
עקב כך, ההרשמה תתבצע בצורה ידנית ולא דרך מערכת הבידינג.
להרשמה, נא לשלוח גיליון ציונים מעודכן וכל פרט רלוונטי אחר לרכזת המנהלית של הקורס,
רונית רייטשטיין (ronitrei@post.tau.ac.il).

0368-3250-01
 אבטחת מערכות וישומים ברשת
 Web System and Application Security
ד"ר מובשוביץ דודשיעור כיתות דן דוד003 א'1200-0900 סמ'  ב'

Web based systems (i.e. systems which are based on the HTTP protocol, including mobile and cloud based applicationsa) are facing unique threats from information security perspective, at the network layer, at the infrastructure layer, and at the application layer. In the course we will learn how to perform threat modeling to a web system, and how to secure the web system by implementing security mechanisms and security best practices. We will learn how to secure the access to a network using firewalls, how to harden the web system infrastructure, and how to secure the application layer by implementing authentication and authorization mechanisms, and web session management. In addition, we will discuss (web) application vulnerabilities and related attacks (e.g. Injection attacks, XSS, XSRF, etc.), and will learn how to prevent them by implementing secure coding best practices.

0368-3319-01
 מבוא למדעי המידע
 Introduction to Data Science
פרופ מילוא טובהשיעור אורנשטיין111 ד'1200-1000 סמ'  ב'

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/ds1617b/

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/ds1617b/

0368-3319-02
 מבוא למדעי המידע
 Introduction to Data Science
מר נובגורודוב סלבהתרגיל אורנשטיין111 ד'1300-1200 סמ'  ב'

Syllabus: 

http://slavanov.com/teaching/ds1617b/

Syllabus: 

http://slavanov.com/teaching/ds1617b/

0368-3341-01
 סמינר במבט על: מדעי המחשב
 A high level view of Computer Science
מר רובינשטיין אמירסמינר שרייבר מתמטי309 ה'1300-1100 סמ'  א'
פרופ שור בן ציון

מבט על: מדעי המחשב

אמיר רובינשטיין ובני שור

בסמינר נדון באוסף נושאים בעלי חשיבות להתפתחות התחום של מדעי המחשב, ולהשפעותיו בסוגיות שחורגות מהפן הטכני, כגון: הגדרת התחום של מדעי המחשב, ההיסטוריה של התחום (הן המדעית והן הפוליטית-אקדמית), האם "מדעי המחשב" הם דיסציפלינה מדעית, הוראה ותכניות לימודים במדעי המחשב, מהי חשיבה חישובית (computational thinking), סוגיות חברתיות ואתיות והקשר ללמידה חישובית ובינה מלאכותית, ועוד.

מטרת הסמינר היא להרחיב את נקודת המבט של המשתתפים על התחום בו הם עוסקים, ולהעמיק את חשיפתם להיבטים של מדעי המחשב שאין מרבים לעסוק בהם במסגרת תכנית הלימודים באוניברסיטה.

כל סטודנט יידרש להעביר הרצאה שמשכה כשעה עד שעתיים, ואשר תתבסס על מאמרים ועל חומרים נוספים, שאת חלקם על הסטודנטים למצוא בעצמם. בנוסף, כל סטודנט יידרש לסכם הרצאה אחת של סטודנט אחר.

על מנת להגיע מוכנים להרצאות ולדיונים שיבואו בעקבותיהן, כלל הסטודנטים יידרשו לקרוא לפני כל פגישה חלקים נבחרים מהמקורות הרלוונטיים, ולענות על מספר שאלות לפני תחילת כל הרצאה.

הנוכחות בכל פגישות הסמינר חובה.

דרישת קדם: מודלים חישוביים.

0368-3342-01
 סמינר במערכות מחשב
 Comuter Systems Seminar
פרופ טולדו סיוןסמינר שרייבר מתמטי008 ב'1200-1000 סמ'  א'

הסמינר יעסוק במחקר עדכני במערכות מחשב. כל תלמיד יכין הרצאה על מאמר/ים מחקרי בנושא מהתקופה האחרונה. בסמסטר הנוכחי המאמרים יעסקו בעיקר בבעיות איכון (מציאת מיקום, בעיקר בסביבות שבהן GPS אינו פועל, כגון בניינים) ובבעיות של תקשורת עם מכשירים שחייבים להיות יעילים מבחינה אנרגטית. כל המאמרים יהיו מכנסים מחקריים במדעי המחשב. בחלק מהמאמרים הדגש יהיה אלגוריתמי ובחלק מערכתי. דרישות קדם: מערכות הפעלה.

0368-3349-01
 סמינר על נושאים במודלים של תוכנה
 Seminar
ד"ר מעוז שחרסמינר קפלון118 ב'1500-1300 סמ'  ב'

  

Seminar on Modeling Languages for Software Systems
 
 
We consider the use of models in software engineering throughout the software development lifecycle.  The seminar on Modeling Languages for Software Systems will focus on three topics: software product lines and feature modeling, specification mining, and model evolution.
 
Software product lines and feature modeling:
The domain of software product line refers to software engineering methods, tools and techniques for creating a collection of similar software systems --- a family of products, from a shared set of software assets and using a common means of production.    A commonly used means to succinctly and formally describe, document, manage, and analyze a software product line is a feature model.     We will survey selected works in the area of software product lines, with a specific focus on the use of feature models and formal methods.
 
Specification mining:
Specification mining is a field of software engineering, aiming at extracting models of software system from its code or from logs of its execution.  The extracted models can be used for tasks such as program comprehension and test generation.    We will survey selected works in the area of specification mining, with a specific focus on models of behavior.
 
Model evolution:
Effective change management is a major challenge in software engineering in general and in model-driven engineering in particular.  Due to iterative development methodologies, changing requirements, and bug fixes, models continuously evolve during the design, development, and maintenance phases of a system's lifecycle.   Fundamental building blocks for understanding model evolution are differencing operators one can use for model comparisons.    We will survey selected works on syntactic and semantic model differencing.
0368-3383-01
 סמינר באלגוריתמים
 Seminar
פרופ צוויק אוריסמינר שרייבר מתמטי008 ג'1600-1400 סמ'  ב'
0368-3393-01
 סמינר באלגוריתמים בביואינפורמטיקה מבנית לתלמידי מדעי המחשב
 Seminar in Structural Bioinformatics for Computer Science students
פרופ וולפסון חייםסמינר שרייבר מתמטי008 ד'1900-1700 סמ'  א'
בסמינר יוצגו אלגוריתמים הפותרים בעיות מרכזיות בביולוגיה מולקולרית ובתכנון ממוחשב של תרופות.  בין השאר יוצגו אלגוריתמים להתאמה מבנית של חלבונים, חיזוי מבנה קומפלקס של מספר חלבונים, חיזוי קישור תרופה לחלבון ועוד.
כיוון שהבעיות שיש לפתור הן ביסודו של דבר בעיות של זיהוי וגילוי תבניות במרחב התלת מימדי ותנועת עצמים גמישים במרחב זה, ניתן לעשות אנלוגיות לבעיות דומות בראיה ממוחשבת (כגון זיהוי עצמים ופיתרון פאזלים), בעיות תכנון תנועה בגיאומטריה חישובית, ייצוג משטחים בגרפיקה  ממוחשבת ועוד.
הסמינר אינו מניח ידע מוקדם בביולוגיה.

The participants of the seminar will present algorithms. which solve key tasks in Structural Molecular Biology and Computer Aided Drug Design.  In particular, we shall present algorithms for protein structural alignment, prediction of the structure of a complex between two (or more) proteins (so called, docking task), prediction of the structure of a protein-drug complex and more ...

Since the tasks to be tackled are in (their mathematical) essence problems of spatial pattern recognition and discovery as well as modeling of flexible object motion in 3D, we shall discuss the analogy to similar tasks in Computer Vision (e.g. object recognition and puzzle assembly), motion planning in computational geometry, computer graphics presentation of 2D manifolds in 3D space amd more ...

The seminar does not assume prior knowledge in Molecular Biology.  Lectures can be presented in English upon demand.

0368-3458-01
 מערכות בסיסי נתונים
 Data-Base Systems
פרופ מילוא טובהשיעור שרייבר מתמטי006 ג'1500-1300 סמ'  א'
1
. תוכן הקורס:
מבוא למערכות בסיסי נתונים: מערכות בסיסי נתונים מאפשרות ניהול וטיפול בכמויות נתונים עצומות שצריכות להישמר לצורכי עדכון ושליפה יעילה, והינן הלב של אפליקציות מסחריות רבות. מטרת הקורס לתת מבוא לתכנון ושימוש במערכות בסיסי נתונים ולהבנת העקרונות המנחים בבניית מערכות אלה.
נתחיל בהכרת המודל הרלציוני ושפת השאילתות SQL, ובלימוד שיטות לתכנון המסד. בהמשך נדון בארכיטקטורה הפנימית של המערכות, כולל אכסון נתונים יעיל, אופטימיזציה של שאילתות, שערוך יעיל של שאילתות, וכדומה. לקראת סוף הקורס, בהתאם למגבלות הזמן, נלמד על נושאים מתקדמים כגון שערוך מבוזר של שאילתות, MapReduce ו-Pig Latin, ניהול מידע בעזרת הקהל (crowdsourcing) ועוד.
 
2. חובות התלמיד:
השתתפות בשיעורים, הגשה של פתרונות התרגילים והפרויקט, מבחן מסכם.
 
3. הרכב הציון:            
תרגילים 15%
פרויקט: 35%
מבחן: 50%
 
תרגילים/פרויקט שיוגשו באיחור לא יתקבלו (מלבד מיקרים המאושרים אל פי התקנון)                                      
4. חומרי עזר :
0368-3458-02
 מערכות בסיסי נתונים
 Data-Base Systems
פרופ מילוא טובהתרגיל שרייבר מתמטי006 ג'1600-1500 סמ'  א'
מר סומך עמית
1. תוכן הקורס:
מבוא למערכות בסיסי נתונים: מערכות בסיסי נתונים מאפשרות ניהול וטיפול בכמויות נתונים עצומות שצריכות להישמר לצורכי עדכון ושליפה יעילה, והינן הלב של אפליקציות מסחריות רבות. מטרת הקורס לתת מבוא לתכנון ושימוש במערכות בסיסי נתונים ולהבנת העקרונות המנחים בבניית מערכות אלה.
נתחיל בהכרת המודל הרלציוני ושפת השאילתות SQL, ובלימוד שיטות לתכנון המסד. בהמשך נדון בארכיטקטורה הפנימית של המערכות, כולל אכסון נתונים יעיל, אופטימיזציה של שאילתות, שערוך יעיל של שאילתות, וכדומה. לקראת סוף הקורס, בהתאם למגבלות הזמן, נלמד על נושאים מתקדמים כגון שערוך מבוזר של שאילתות, MapReduce ו-Pig Latin, ניהול מידע בעזרת הקהל (crowdsourcing) ועוד.
 
2. חובות התלמיד:
השתתפות בשיעורים, הגשה של פתרונות התרגילים והפרויקט, מבחן מסכם.
 
3. הרכב הציון:            
תרגילים 15%
פרויקט: 35%
מבחן: 50%
0368-3464-01
 עיבוד ספרתי של אותות
 "Digital Signal Processing"
ד"ר שטיין יעקבשיעור כיתות דן דוד003 א'2000-1700 סמ'  א'

הקורס נועד לתלמידי תואר ראשון ושני במדעי המחשב או מתימטיקה.

 

הקורס מתבסס על ספר לימוד "Digital Signal Processing - a Computer Science Perspective"

(Wiley:2000)   מאת המרצה.

 

רשימת הנושאים, ובעיקר חלק היישומים שבה, עשויה להשתנות בהתאם לתחומי העניין של קהל הסטודנטים.

השתתפות בהרצאות חובה. אין חובה להגיש עבודות.

רקע מתימטי דרוש:

·                מספרים מרוכבים

·                פונקציות טריגונומריות ואקספוננציאליות

·                מושגי יסוד באלגברה ליניארית (מרחב ווקטורי, מטריצה, פתרון משוואות ליניאריות)

·                אינפי בסיסי (נגזרת, אנטגרל, טור אינסופי)

 

 

רשימת הנושאים הנלמדים

 

אותות

1) אותות אנאלוגיים וספרתיים, משפט הדגימה

2) ייצוג בזמן ובתדר

3) ספקטרום, טרנספורם הילברט, טרנספורם Z, עקרון אי-הוודאות

4) רעש

 

מערכות לעיבוד אותות

1) מסננים ומערכות שאינן מסננים

2) מסנני MA, AR, ו ARMA

3) תגובה לתדר, תגובה להלם, פונקצית תמסורת, גרפים של אפסים וקטבים

4) זיהוי מערכות

5) מסננים מתואמים  (במידה ויספיק הזמן)

6) מסננים אדפטיביים  (במידה ויספיק הזמן)

 

אלגוריתמים וארכיטקטורות חישוב

1) השימוש בגרפים ויישום מסננים סיפרתיים

2) אלגוריתם ה FFT

3) אלגוריתמים נומריים ב DSP (במידה ויספיק הזמן)

4) מעבדי אותות 

 

יישומים

1) DSP בתקשורת ומודמים

2) עיבוד, דחיסה והבנה של דיבור

3) שימוש ב DSP לניבוי תנודות שוקי כספים

4) יישומים אחרים במידה ויספיק הזמן

 

0368-3469-01
 תכנות מעבדים רבי ליבות
 Multiprocessor Programming
ד"ר אושמן רותםשיעור שרייבר מתמטי006 ה'1800-1500 סמ'  ב'
ראה כאן
http://www.cs.tau.ac.il/~multi/index.php?p=intro

דרישות קדם:    מבנה נתונים  ויכולת תיכנות ב-java
0368-3469-02
 תכנות מעבדים רבי ליבות
 Multiprocessor Programming
מר סולאמי משהתרגיל אורנשטיין103 ד'1500-1400 סמ'  ב'
0368-3501-01
 סדנה בסוכנים ממוחשבים
 Workshop
ד"ר שיין מרינו רובןסדנה שרייבר מתמטי008 א'1800-1600 סמ'  א'
פרופ מנצור ישי
In the Sadna we have some lectures to get the students familiar with the topic.
Then the students break in to groups and start working.
Near the end of the term there will be a meeting where the students present their design.
Their final project is due in the middle of the second term.
 
In more details:
 
Session 1 - The Internet Display-Ads ecosystem: The evolution of Internet advertising, the key roles and their interactions.   
 
Session 2 - The AdX game: The setting, the competitor's challenge, the game elements and flow. Group are formed.
 
Session 3 - Software Infrastructure:  Architecture (game server and agents), setup, a sample competing agent.
 
Session 4 - Preliminary Design Reviews: The groups present the outlines of their design, accompanied with a baseline agent.
[This session takes place toward the end of the semester]
 
Session 5 - Implementation Reviews and Competition: A competition, followed by the groups presenting their implementation as detailed in their final submission report. 
[This session takes place after the passover/spring break]
 
0368-3502-03
 סדנה לפיתוח בטכנולוגיות גוגל
 Workshop in Computer Science
גב' שדה דפנהמעבדה ד'1100-0800 סמ'  א'
0368-3504-03
 סדנה במיקור המונים
 Workshop in Data-Centered Crowdsourcing
מר נובגורודוב סלבהמעבדה ג'1700-1400 סמ'  ב'

Syllabus:

http://slavanov.com/teaching/crowd1617b/

0368-3506-01
 סדנה במודלים של תוכנה
 Workshop in Software Models
ד"ר מעוז שחרסדנה פיזיקה-שנקר105 ב'1800-1600 סמ'  א'

הסדנא מציעה פרויקטים הקשורים לשימוש במודלים בהנדסת תוכנה, בפרט בתחום של סינטזה של מערכות ריאקטיביות.  נציע שני סוגי פרויקטים: מימוש כלים לתמיכה בסינטזה של מערכות ריאקטיביות בסביבת eclipse ומימוש רובוטים מלגו בעזרת סינטזה.  פרטים על פרויקט הסינטזה באתר:

http://smlab.cs.tau.ac.il/syntech

הסדנא מתאימה לסטודנטים בשנה ג במדעי המחשב המתענינים בפיתוח של כלים חדשניים לפיתוח תוכנה, באוטומטים, ובשפות פורמליות.

 

0368-3523-01
 סדנה באבטחת מידע
 Workshop in Information Security
מר פלבינסקי ראובןסדנה כיתות דן דוד204 א'1300-1100 סמ'  א'
0368-3524-01
 סדנה - גוגל
 Google Workshop
פרופ מטיאס יוסיסדנה קפלון324 ד'1200-1000 סמ'  ב'

 

This is a workshop focusing on Cloud and Web Development, using primarily - but not exclusively - Google tools and technologies.

These include Android (Google Phone), Chrome and Chrome OS, Google Maps, YouTube API, Google Visualization API, Google AppEngine, Social networks, Google TV and more.

 

Students will group in teams of 4 students. Each group will come up with a project for the semester.

Project will include designing and developing a live web system.

 

The course will include several frontal lectures going over the technologies, and the rest of the semester will include project reviews (initial project presentation, design and workplan review, several iterations of project demos and finally a complete project presentation).

Each group will also maintain a web page with project documentation and design documents.

 

מופיע גם באתר: https://sites.google.com/site/cloudweb15b/

0368-3525-01
 סדנה במידול אינטגרטיבי של קומפלקסים של חלבונים
 Workshop in Integrative modeling of protein complexes
פרופ וולפסון חייםסדנה שרייבר מתמטי007 ג'1500-1300 סמ'  ב'
מבחינה אלגוריתמית/מתימטית הסדנה תעסוק בפיתוח תוכנה לפיתרון פאזלים תלת מימדיים, כשתחום האפליקציה הוא ביולוגיה מוליקולרית.

נעסוק במידול במרחב התלת-מימדי של קומפלקסים המורכבים ממספר רב של חלבונים, כאשר נתון מידע מדויק על החלבונים הבודדים, המשתתפים בקומפלקס ומידע ברזולוציה נמוכה על מבנה כל הקומפלקס.
 
מבחינה מתימטית הבעיה דומה לפיתרון פאזל תלת-מימדי, כאשר ידועות חתיכות הפאזל הבודדות ויש מידע "מטושטש" על המבנה של הפאזל כולו.
מכאן שהאלגוריתמים שנפתח יוכלו להיות מותאמים גם לפיתרון בעיות דומות בראיה ממוחשבת ובגרפיקה, אם כי אנו נתרכז בתחום האפליקציה של ייצוג תלת מימדי של חלבונים.
 
הסדנא מיועדת לתלמידי התכנית לביואינפורמטיקה ולתלמידי תכניות מדעי המחשב. אין צורך בידע ביולוגי מוקדם. עיקרי הידע הביולוגי הדרוש ודרך תרגומו למבנים גיאומטריים יינתנו במפגשים הראשונים של הסדנא.
 
צוות הסדנא יציג מספר פרויקטים לבחירה וניתן יהיה גם להציע פרויקט עצמאי לאישור הצוות.
לקראת אמצע הסמסטר כל קבוצה (של כ-3 איש) תגיש לאישורו של צוות הסדנא תכנית מפורטת של הפרויקט שהם מתכננים לבצע
הגשת הפרויקטים תהיה לקראת סוף הקיץ. שפת התכנות המועדפת היא פייתון, אך ניתן יהיה ליישם את הפרויקטים בשפות אחרות, כפוף לאישור.
0368-3526-01
 סדנה בשפות תכנות
 Workshop in program analysis
ד"ר רינצקי נעםסדנה קפלון324 א'1100-0900 סמ'  א'

סדנא ביצור אוטומטי של תוכניות

 במטרה לזהות חולשות ושגיאות בקומפיילרים ואינטרפרטים

 

מרצה: ד״ר נעם רינצקי

מתרגלת: שיר לנדאו-פייביש

הסדנא בהנחיה משותפת עם ד״ר נורית דור מחברת KayHut, המתמחה ב Cybersecurity.

 

בסדנא תפתחו כלים אוטומטים אשר יבדקו שקומפיילרים מייצרים קוד נכון ושאינטרפרטרים אינם שוגים. לצורך כך, כל קבוצה תיישם פרוייקט המורכב משלושת החלקים הבאים:

1.     כלי לייצור אוטומטי של תוכניות בשפה ספציפית (Program Generator).

2.     כלי להגרלת קלטים לתוכניות שנוצרו בשלב הראשון  (Input Generator).

3.     כלי אשר יעזר בתוכניות שנוצרו לצורך בדיקת הקומפיילר/אינטרפרטר (Validtor).

 

הכלים שתבנו יוכלו להיות הרחבה של כלים קיימים, מימוש של אלגוריתמים המתוארים במאמר מדעי, או מבוססים על טכניקה מקורית שתפתחו.

0368-3528-01
 סדנה במדעי המידע
 Workshop in Data Science
ד"ר דויטש דניאלסדנה כיתות דן דוד204 א'1100-0900 סמ'  א'

הסדנא תתמקד בחילוץ מידע ותובנות מכמות גדולה מאוד של נתונים תוך שימוש בכלים סטטיסטיים ו\או באלגוריתמי למידה חישובית. הסטודנטים יידרשו (בקבוצות) לתיכון ולפיתוח מערכת גדולה שכזו, ולהציג את תוצאותיהם בכיתה.   

נבחנת האפשרות לשיתוף פעולה עם חברת microsoft במסגרת הסדנא.

0368-3532-01
 סדנא בתכנות תחרותי
 Workshop in Competitive Programming
מר כהן שראלסדנה כיתות דן דוד210 ד'1600-1400 סמ'  ב'
סדנה ד'1600-1400 סמ'  ב'

מטרת סדנה זו היא לפתח את היכולות של הסטודנטים בתכנות וכן בפיתוח אלגוריתמים.

במסגרת הסדנה נפתור ביחד שאלות רבות הדומות לשאלות של ראיונות עבודה בתכנות, לכל שאלה שנפתור נפתח אלגוריתם ונתכנת את האלגוריתם שפיתחנו. כמו כן, נשתתף (מהבית/מהאוניברסיטה) בלפחות 3 תחרויות בתכנות.

הנושאים הנלמדים בסדנה זו עוסקים בתחומים הבאים:

* מימוש אלגוריתמים Implementation of Algorithms. בעיות רבות שנפתור יידרשו לדעת לממש אלגוריתמים רבים שלמדנו במהלך התואר. נלמד כיצד ניתן לממש אלגוריתמים אלו שבמבט ראשון נראים מאוד מורכבים ודורשים ימים לצורך מימושם, בשעה אחת בלבד.

* פתרון בעיות Problem Solving. בסדנה זו נפתח את היכולת לפתור בעיות אלגוריתמיות, נלמד טכניקות רבות לפתרון בעיות, ונשפר יכולת זו.

* תכנות תחרותי Competitive Programming. על מנת להצליח בתחרויות נלמד שיטות לתכנות מהיר שמאפשרות לנו לתכנת אלגוריתמים באופן ביעילות ובמהירות.

שפת תכנות: כל תלמיד יכול לבחור בשפת התכנות המועדפת עליו (כגון: C++, Python, Java, C#, וכל שפת תכנות אחרת). ככל שיהיו יותר שפות תכנות הקורס יהיה מעניין יותר. נראה כיצד ניתן לממש אלגוריתם באופן מהיר בכל שפת תכנות עילית.

מפגשים: בקורס זה יתקיימו 6-7 מפגשים בימי ד', תאריכי המפגשים יימסרו במפגש הראשון שיתקיים ביום ד' בתאריך 15.3.17.

ציון: בקורס זה חובה על התלמידים להשתתף ב- 3 תחרויות דרך האינטרנט, וכמו כן יינתן פרויקט בהיקף בינוני. הציון ייקבע לפי הגבוה מבין ההצלחה של התלמידים בתחרויות לבין הציון בפרויקט. מי שיצליח בתחרויות – יקבל ציון גבוה גם אם לא ישקיע בפרויקט. מי שלא יצליח בתחרויות – עדיין יכול לקבל ציון גבוה באמצעות השקעה בפרויקט.

גודל הקבוצות:  בתחרויות התכנות התלמידים יתחלקו לקבוצות בגודל 1-3 תלמידים (חלק מהתחרויות אינדיווידואליות וחלקן בקבוצות של עד 3 אנשים). את הפרוייקטים ניתן להגיש בקבוצות גדולות יותר של עד 2-4 תלמידים.

עומס לימודי: על מנת לקבל ציון גבוה בסדנה זו, העומס הלימודי הצפוי אינו גדול מהעומס הלימודי בסדנאות אחרות. עם זאת, יינתנו "תרגילי רשות" לתלמידים שיהיו מעוניינים להשקיע יותר, במטרה שאולי הם יצליחו בהמשך הדרך לייצג את האוניברסיטה בתחרויות בינלאומיות לאוניברסיטאות, לדוגמא בתחרות: ACM ICPC.

נספח: דוגמאות לאלגוריתמים (לא נתכנת את כולם אלא רק חלק מהרשימה): אלגוריתמים חמדניים, תכנות דינמי, אלגוריתמים בגרפים (מסלולים קצרים ביותר, עץ פורש מינימלי, מיון טופולוגי, זיווג מקסימלי, DFS, BFS), מציאת מחלק משותף מקסימלי ומספרים ראשוניים, אלגוריתמים בגיאומטריה חישובית (כגון: Convex Hull), אלגוריתמי מיון, מבנה נתונים union-find, אסטרטגיות לנצחון במשחקים, חיפוש מחרוזות.

 

Competitive programming provides a unique opportunity for computer scientists to improve their implementation skills and their understanding of the practicals of implementing algorithms. In essence, it deals with problem solving in the domain of computer science, where code and automatic testing serve as objective measurements of success. This course focuses on the development of strategies, techniques, and skills used in competitive programming scenarios (i.e., contests and interviews). The overall goal of the course is to produce well-rounded computer scientists.

  

0368-3532-02
 סדנא בתכנות תחרותי
 Workshop in Competitive Programming
מר כהן שראלמעבדה ה'2000-1700 סמ'  ב'

מטרת סדנה זו היא לפתח את היכולות של הסטודנטים בתכנות וכן בפיתוח אלגוריתמים.

במסגרת הסדנה נפתור ביחד שאלות רבות הדומות לשאלות של ראיונות עבודה בתכנות, לכל שאלה שנפתור נפתח אלגוריתם ונתכנת את האלגוריתם שפיתחנו. כמו כן, נשתתף (מהבית/מהאוניברסיטה) בלפחות 3 תחרויות בתכנות.

הנושאים הנלמדים בסדנה זו עוסקים בתחומים הבאים:

* מימוש אלגוריתמים Implementation of Algorithms. בעיות רבות שנפתור יידרשו לדעת לממש אלגוריתמים רבים שלמדנו במהלך התואר. נלמד כיצד ניתן לממש אלגוריתמים אלו שבמבט ראשון נראים מאוד מורכבים ודורשים ימים לצורך מימושם, בשעה אחת בלבד.

* פתרון בעיות Problem Solving. בסדנה זו נפתח את היכולת לפתור בעיות אלגוריתמיות, נלמד טכניקות רבות לפתרון בעיות, ונשפר יכולת זו.

* תכנות תחרותי Competitive Programming. על מנת להצליח בתחרויות נלמד שיטות לתכנות מהיר שמאפשרות לנו לתכנת אלגוריתמים באופן ביעילות ובמהירות.

שפת תכנות: כל תלמיד יכול לבחור בשפת התכנות המועדפת עליו (כגון: C++, Python, Java, C#, וכל שפת תכנות אחרת). ככל שיהיו יותר שפות תכנות הקורס יהיה מעניין יותר. נראה כיצד ניתן לממש אלגוריתם באופן מהיר בכל שפת תכנות עילית.

מפגשים: בקורס זה יתקיימו 6-7 מפגשים בימי ד', תאריכי המפגשים יימסרו במפגש הראשון שיתקיים ביום ד' בתאריך 15.3.17.

ציון: בקורס זה חובה על התלמידים להשתתף ב- 3 תחרויות דרך האינטרנט, וכמו כן יינתן פרויקט בהיקף בינוני. הציון ייקבע לפי הגבוה מבין ההצלחה של התלמידים בתחרויות לבין הציון בפרויקט. מי שיצליח בתחרויות – יקבל ציון גבוה גם אם לא ישקיע בפרויקט. מי שלא יצליח בתחרויות – עדיין יכול לקבל ציון גבוה באמצעות השקעה בפרויקט.

גודל הקבוצות:  בתחרויות התכנות התלמידים יתחלקו לקבוצות בגודל 1-3 תלמידים (חלק מהתחרויות אינדיווידואליות וחלקן בקבוצות של עד 3 אנשים). את הפרוייקטים ניתן להגיש בקבוצות גדולות יותר של עד 2-4 תלמידים.

עומס לימודי: על מנת לקבל ציון גבוה בסדנה זו, העומס הלימודי הצפוי אינו גדול מהעומס הלימודי בסדנאות אחרות. עם זאת, יינתנו "תרגילי רשות" לתלמידים שיהיו מעוניינים להשקיע יותר, במטרה שאולי הם יצליחו בהמשך הדרך לייצג את האוניברסיטה בתחרויות בינלאומיות לאוניברסיטאות, לדוגמא בתחרות: ACM ICPC.

נספח: דוגמאות לאלגוריתמים (לא נתכנת את כולם אלא רק חלק מהרשימה): אלגוריתמים חמדניים, תכנות דינמי, אלגוריתמים בגרפים (מסלולים קצרים ביותר, עץ פורש מינימלי, מיון טופולוגי, זיווג מקסימלי, DFS, BFS), מציאת מחלק משותף מקסימלי ומספרים ראשוניים, אלגוריתמים בגיאומטריה חישובית (כגון: Convex Hull), אלגוריתמי מיון, מבנה נתונים union-find, אסטרטגיות לנצחון במשחקים, חיפוש מחרוזות.

  

Competitive programming provides a unique opportunity for computer scientists to improve their implementation skills and their understanding of the practicals of implementing algorithms. In essence, it deals with problem solving in the domain of computer science, where code and automatic testing serve as objective measurements of success. This course focuses on the development of strategies, techniques, and skills used in competitive programming scenarios (i.e., contests and interviews). The overall goal of the course is to produce well-rounded computer scientists.

0368-4111-01
 אלגוריתמים להדפסת תלת מימדית ותהליכי יצור נוספים
 Algorithms for 3d Printing and Other Manufacturing Processes
פרופ הלפרין דןשיעור שרייבר מתמטי007 ב'1800-1600 סמ'  ב'

אלגוריתמים לתהליכי ייצור אוטומטיים ובעיקר להדפסה תלת ממדית.

 

עיבוד מודלים דיגיטאליים,תיקונם ופישוטם. 

 

פורסנים (slicers) לייצור בשכבות. 

 

אופטימיזציות לקראת הדפסה.

 

אלגוריתמים לתכנון הרכבה (assembly planing).

 

אלגוריתמים לתכנון תבניות יציקה (casting and molding).

 

0368-4130-01
 שיטות מתקדמות בעיבוד שפות טבעיות
 Advanced Course in Natural Language Processing
ד"ר ברנט יהונתןשיעור כיתות דן דוד203 ג'1600-1300 סמ'  ב'

הקורס יהיה דומה למתכונתו בשנת הלימודים 2016-2017.

מידע מפורט לגבי ההרצאות שניתנו בשנה זו ניתן למצוא באתר הקורס:

http://www.cs.tau.ac.il/~joberant/teaching/advanced_nlp_spring_2017/index.html

This course will focus on methods for Natural Language Processing (NLP) with an emphasis on structured prediction.

We will look at topics such as:

 1. Language modelling
 2. Tagging (POS tagging, NER, etc.)
 3. Syntactic parsing
 4. Semantic parsing

We will look at generative and discriminative models for these tasks, such as HMMs, log-linear models, MEMMs, and CRFs. We will discuss inference methods for structured prediction such as CKY, Viterbi, etc.

We will also look at deep learning methods for NLP, but it is still undetermined whether this will be a separate section or interleaved with the rest of the topics.

0368-4139-01
 שיטות אלגורתימיות
 Algorithmic Methods
פרופ עזר יוסףשיעור שרייבר מתמטי006 ג'1900-1600 סמ'  א'
0368-4155-01
 האם Bpp שווה ל-P
 On the P Vs Bpp Problem
פרופ תא שמע אמנוןשיעור פיזיקה-שנקר105 א'1700-1400 סמ'  א'

ראו קובץ מצורף

0368-4162-01
 תורת הקריפטוגרפיה
 Foundations of Cryptography
פרופ היטנר יפתח אילןשיעור ותשרייבר מתמטי007 ה'1300-1000 סמ'  א'
פרופ אפלבאום בנימין-בני
0368-4177-01
 לוגיקות אלטרנטיביות
 Alternative Logics
פרופ אברון ארנוןשיעור אורנשטיין102 ג'1200-0900 סמ'  א'

לצד הלוגיקה הקלאסית הנלמדת  בקורסים הראשונים בלוגיקה נמצאות בשימוש גדל והולך לוגיקות אחרות, השונות ממנה. בקורס זה נכיר את  החשובות והשימושיות ביותר  מהן:  הלוגיקה של הסק קונסטרוקטיבי (בעיקר הלוגיקה  האינטואיציוניסטית), לוגיקות רב-ערכיות (דהיינו לוגיקות המשתמשות  בערכי-אמת נוספים פרט ל"אמיתי" ו"שקרי"), לוגיקה של מושגים עמומים (כמו  "גבוה" או  "צעיר"),  ולוגיקות פרה-קונסיסטנטיות, המאפשרות להשתמש בתורות עם סתירות.

Alongside the classical logic which is taught in the basic courses of logic, there are several alternative logics which differ from it. In this course we shall get acquainted  with the most important and useful among them: logics for constructive reasoning (especially intuitionistic logic);  multiple-valued logics (that is: logics which  in addition to "true" and "false" make use of other truth-values); fuzzy logics (that treat fuzzy notions like "tall" or "young"); and paraconsistent logics (which are logics which make it possible to use non-trivial inconsistent theories).

0368-4178-01
 אימות אוטומטי של מערכות
 Automatic Verification of Systems
ד"ר שוהם בוכבינדר שרוןשיעור שרייבר מתמטי008 ב'1900-1600 סמ'  א'

הקורס יעסוק באימות אוטומטי של מערכות חמרה ותכנה באמצעות בדיקת מודל (Model Checking).

נראה דרכים למידול מערכות ולתיאור תכונות (מפרטים) של מערכות באופן פורמלי ע"י נוסחאות בלוגיקה טמפורלית, נציג אלגוריתמי בדיקת מודל לבדיקה אוטומטית כי מערכת מקיימת מפרט נתון, נדון במגבלות של האלגוריתמים הללו ובדרכים להתמודד איתן. בפרט, נגדיר יחסי סדר ושקילויות בין מודלים, נציג טכניקות אבסטקרציה ועידון, אימות מודולרי, בדיקת מודל סמבולית מבוססת BDD ובדיקת מודל מבוססת SAT.

The course introduces automatic verification of systems via model checking. 
We will review different ways to model systems and their properties (specifications) in a formal manner using formulas in temporal logic. 
We will present Model Checking algorithms, discuss their limitations and present several methods for tackling them. In particular, we will define order and equivalence relations between models, we will talk about counterexample-guided abstraction refinement, modular verification, symbolc model checking based on BDDs and based on SAT. We will present algorithms based on interpolation and property directed reachability.
 

0368-4179-01
 נושאים מתקדמים באוטומטים, לוגיקה ומשחקים
 Automata Logic and Games
פרופ רבינוביץ אלכסנדרשיעור שרייבר מתמטי007 ג'1900-1600 סמ'  א'

 

Course name:

 

Games, Logic and Automata

 

 

 

Course Syllabus

 

 

 

 

 

 

 

Lecturer:  Alex  Rabinovich

 

 

 

Credit:  3pt

 

 

 

Prerequisites: Logic for  CS, Computational Models.

 

 

 

Course Objectives:

 

In this course  we will study topics related to games, logic and automata and a rich interplay between them. These provide  the  mathematical foundations to  formal verification.

 

 

 

Automata on infinite words and trees serve as a computational model for reactive systems; Logics are  the basis of  specification formalisms and

 

games are a conceptual framework for understanding the interaction between

 

a system and its environment.

 

 

 

 

 

 

 

Course Syllabus:

 

Infinite  behavior of finite automata: closure properties, succinctness,

 

deteminization  algorithms.

 

 

 

Specification formalisms and their expressive power and succinctness properties: : Monadic second order logic, temporal  logics, algebraic formalisms.  

 

 

 

Decidability of monadic second-order logics over the naturals and over  the full binary tree. Reduction to finite automata, EF games, Shelah's compositional method.

 

 

 

Church Synthesis problem:   Infinite two-persons perfect information games.  Determinacy, computational and descriptive complexity of winning strategies.

 

 

 

 

 

Model Checking  Problem.  Algorithms for model-checking and their complexity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended reading:

 

D. Perrin and J. E. Pin. Infinite Words Automata, Semigroups, Logic and

 

Games. Pure and Applied Mathematics Vol 141 Elsevier, 2004.

 

 

 

W. Thomas Automata and Reactive systems. (draft of a book).

 

 

 

 

 

Grade:  80% home exam + 20% HW

  

0368-4183-01
 נושאים מתקדמים בארכיטקטורה ותוכנה של מעבדים מרובי ליבות
 Advanced Topics in Multicore Architecture and Software Systems
ד"ר מוריסון אדםשיעור שרייבר מתמטי008 ד'1900-1600 סמ'  ב'
דרישות קדם לקורס:

- מערכות הפעלה
- מבנה מחשבים

 

Course Description

 

Writing fast and scalable multi-core programs is hard.  Multi-core programming models fail to abstract away the details of the underlying computer architecture, partly because of limitations in the hardware/software interfaces (such as instruction sets and memory models).  We must thus understand the multi-core architecture, both to design efficient algorithms and systems, and to find better abstractions and interfaces.

 

This course covers the state of the art in multi-core programming and architecture.  A main objective is to introduce students to open research problems in multi-core research.  We will study cutting edge works and present the open problems that remain to be solved:

 • We will study existing architectures and understand their limitations, and we will see the innovative algorithms, techniques and systems built to extract high performance on currently available hardware
 • We will consider various computational problems and see ways to solve them both in software and in hardware, the different trade-offs involved, and the interesting similarities between software and hardware solutions.
 • We will further study research architecture designs for simplifying and speeding up parallel programming.

NOTE:  We will consider hardware only at the microarchitecture level, not at the logic/gate level; for an example of microarchitectural material, see the book A Primer on Memory Consistency and Cache Coherencehttps://lagunita.stanford.edu/c4x/Engineering/CS316/asset/A_Primer_on_Memory_Consistency_and_Coherence.pdf.)

 

 

List of Topics (Tentative)

 

- Advanced synchronizations methods for handling contention

 

- Transactions and concurrency control techniques for in-memory databases

 

- Hardware transactional memory (HTM)

 • Commercial offerings in Intel and IBM processors
 • Research improvements (conflict serializability, unbounded HTM)

- Advanced concurrent data structures

 • Optimistic concurrency control
 • NUMA-awareness

- Relaxing correctness guarantees of concurrent data structures to improve performance

 

- Multi-core graph analytics (systems and algorithms)

 

- Ordered parallelism (priority-based scheduling): software and architectural support

 

- Memory consistency models (of processors and programming languages)

 • C/C++ and Java memory models
 • Sequential consistency (SC) and total store ordering (TSO)---the x86 memory model
 • Efficient implementations of SC and TSO (software and microarchitectural)

- Cache coherence protocols

 • Commercial offerings (MESI and variants)
 • Scalability of cache coherence
 • Novel research protocols
 • Leveraging disciplined parallel programming to simplify cache coherence

- Non-volatile memory and its relation to concurrency

 

 

Requirements

 

- Research project (no exam)

 

- Problem sets

 

- Possibly: Scribe notes

 

 

 

0368-4355-01
 נושאים במודלים של מערכות תוכנה
 Topics in Software and Systems Modeling
ד"ר מעוז שחרשיעור שרייבר מתמטי007 ב'1300-1000 סמ'  א'

בקורס זה אנחנו מתעניינים בהגדרה של שפות מידול (modeling languages) ובשימוש במודלים (models) בהנדסת תוכנה.   נתמקד בהגדרה ובחקירה של שפות מידול, ביחסים בין מודלים, ובשיטות פורמליות מתאימות שנעזרות בניתוח אוטומטי (SAT solvers, BDD-based symbolic algorithms) כדי לספק למהנדסים הפשטות (abstractions) וכלים להתמודדות עם האתגרים של התכנון, הבניה, ההרצה, הבדיקה, התחזוקה, והאבולוציה של מערכות תוכנה.

בין הנושאים שנלמד:

Applications of formal verification and synthesis
Specification mining and model inference
 

בין השפות שנלמד:

Temporal logics
  

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני ושלישי במדעי המחשב.
קורסים קשורים ומומלצים: מודלים חישוביים, לוגיקה, אימות תוכנה וחומרה, בדיקות תוכנה, סמינר מחקר בתוכנה (0368-5245).

0368-4361-01
 קורס מתקדם במערכות מחשב
 Advanced Computer Systems
פרופ טולדו סיוןשיעור כיתות דן דוד207 א'1900-1600 סמ'  א'
0368-4429-01
 חישוב מבוזר
 Distributed Computation
פרופ אפק יהודהשיעור ותשרייבר מתמטי006 א'1900-1600 סמ'  ב'

שיתוף פעולה ותאום אלוגריתמי בין מעבדים ברשת תקשורת על מנת לפתור בעיות גלובאליות משותפות. כל מעבד בחישוב מקבל רק חלק מהקלט ומייצר רק חלק מהפלט כך שאיחוד הפלטים הוא פלט חוקי של החישוב המבוזר; במודל העיקרי בו נעסוק, המעבדים מתקשרים ביניהם אך ורק ע"י העברת הודעות בקוי התקשורת. כמו כן נעסוק במודל של זכרון משותף; יידונו רשתות סינכרוניות ואסינכרוניות ומספר רב של בעיות; הפצת הודעה, בחירת מנהיג, שבירת סימטריה, בניית עץ פורש, פיזור ושליטה במשאבים, תקשורת מקצה לקצה ברשת דינמית וניתוב. כמו כן יידונו בעיות מיוחדות של סינכרון, וצילום מצב גלובלי.

 

0368-4485-01
 אלגוריתמים מתקדמים
 Advanced Algorithms
פרופ צוויק אורישיעור ותפיזיקה-שנקר104 ה'1800-1500 סמ'  א'

בקורס ילמדו נושאים אלגוריתמיים מתקדמים כדוגמת: אלגוריתי נקודה פנימית (interior point methods) לפתרון בעיות תכנות ליניארי בזמן פולינומיאלי, שיטת העידכוניים הכפליים ושימושיה האלגוריתמיים, משחקים סטוכסטיים, אלגוריתמים אלגבריים לפתרון בעיות בגרפים, סיבוכיות פרמטרית (parametrized complexity), אלגוריתמים במודל ה-word RAM, חסמים תחתונים במודל ה-cell probe.

 

דרישות קדם: מבני נתונים, אלגוריתמים.

0368-4492-01
 שיטות אלגבריות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה
 Algebraic Methods in Computer Science and Combinatorics
פרופ בנבנישתי שפילקה אמירשיעור ותשרייבר מתמטי008 ד'1300-1000 סמ'  א'

אלגברה ליניארית היא כלי בסיסי במתמטיקה אליו כולם נחשפים בתחילת לימודיהם. אולם למרות (ואולי בשל) פשטותה נהייתה לאחד הכלים השימושים ביותר בתיאוריה של מדעי המחשב ובקומבינטוריקה. בקורס זה נכיר מספר טכניקות בסיסיות המשתמשות באלגברה ליניארית ובאמצעותן נקבל תוצאות יפות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה. בין השאר נעבור על הנושאים הבאים:

 1. ערכים עצמיים של מטריצות שכנויות

 1. ערכים עצמיים של מטריצות שכנויות

3.      השיטה הפולינומיאלית

4.      חסמים תחתונים למעגלים אריתמטיים

5.      טרנספורם פורייה ושימושיו

6.      משפט אפסים קומבינטורי (combinatorial nullstellensatz)

 

דרישות הקורס

הרקע הבסיסי הדרוש הוא אלגברה ליניארית והכרה של שדות סופיים (כמו כן שליטה בהסתברות לא תזיק). הקורס הוא מתמטי ובעיקר דורש בגרות מתמטית מן הסטודנטים (מי שלא מבין/ה מושג זה מוזמן/ת לפנות לאמיר).

 

 

רשימת ספרות

 

1. Linear Algebra Methods in Combinatorics and Computer Science/ L. Babai and P. Frankl.

2. Extremal Combinatorics With Applications in Computer Science/ S. Jukna

3. Combinatorial Nullstellensatz/ N. Alon

4. Algebraic Methods in Combinatorics, Lecture Notes/O. Pikhurko

אלגברה ליניארית היא כלי בסיסי במתמטיקה אליו כולם נחשפים בתחילת לימודיהם. אולם למרות (ואולי בשל) פשטותה נהייתה לאחד הכלים השימושים ביותר בתיאוריה של מדעי המחשב ובקומבינטוריקה. בקורס זה נכיר מספר טכניקות בסיסיות המשתמשות באלגברה ליניארית ובאמצעותן נקבל תוצאות יפות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה. בין השאר נעבור על הנושאים הבאים:

 

 

 • משפחות נחתכות

   

 • ערכים עצמיים של מטריצות שכנויות

   

 • השיטה הפולינומיאלית

   

 • חסמים תחתונים למעגלים אריתמטיים

   

 • טרנספורם פורייה ושימושיו

   

 • משפט אפסים קומבינטורי (combinatorial nullstellensatz)

   

 

דרישות הקורס

הרקע הבסיסי הדרוש הוא אלגברה ליניארית והכרה של שדות סופיים (כמו כן שליטה בהסתברות לא תזיק). הקורס הוא מתמטי ובעיקר דורש בגרות מתמטית מן הסטודנטים (מי שלא מבין/ה מושג זה מוזמן/ת לפנות לאמיר).

רשימת ספרות

1. 
Linear Algebra Methods in Combinatorics and Computer Science/ L. Babai and P. Frankl.

2. 
Extremal Combinatorics With Applications in Computer Science/ S. Jukna

3. 
Combinatorial Nullstellensatz/ N. Alon

4. 
Algebraic Methods in Combinatorics, Lecture Notes/O. Pikhurko

0368-4493-01
 אלגוריתמים דינמיים
 Dynamic Algorithms
ד"ר צ'צ'יק שירישיעור ותכיתות דן דוד204 ג'1900-1600 סמ'  ב'

גרפים דינמיים הם גרפים שמשתנים עם הזמן (קשתות/צמתים נמחקים/מתווספים לגרף).

אלגוריתמים דינמיים הם אלגוריתמים שמתחזקים מבנה רצוי על גרף דינמי. כאשר אחת המטרות המרכזיות היא למזער את הזמן שלוקח לעדכן את מבנה הנתונים בעקבות עדכון (מחיקה או הוספה של צומת או קשת).

 נראה לדוגמא אלגוריתמים שמתחזקים עצי מסלולים קצרים ביותר תוך כדי מחיקת/הוספת קשתות/צמתים לגרף ע"י יריב כלשהוא. דוגמאות נוספות שנראה: קישוריות, עץ פורש מינימלי וכו'.

נלמד בקורס אלגוריתמים דינמיים תוך כדי מתן דגש על תוצאות מרכזיות בתחום.
0368-4502-01
 סמינר מתקדם באלגוריתמים
 Advanced Seminar in Algorithms
פרופ קפלן חייםסמינר קפלון324 ד'2000-1800 סמ'  א'
0368-4503-01
 סמינר באוטומטים, משחקים וסינתזה
 Advanced Seminar
פרופ רבינוביץ אלכסנדרסמינר פיזיקה-שנקר105 ד'1900-1700 סמ'  ב'

Games, logic and Automata Seminar

 

In this seminar we will study topics related to games, logic and automata and a rich interplay between them.

 

Requirements: (a) give a lecture. (b) actively participate in the lectures of other students.

 

We will use book Automata, Logic and infinite games, edited by Gradel, Thomas and Wilke, LNCS 2500.

0368-5245-01
 נושאים מתקדמים בתוכנה
 Advanced Seminar in Computer Software
ד"ר מעוז שחרסמינר שרייבר מתמטי309 ב'2000-1800 סמ'  א'
סמינר שרייבר מתמטי309 ב'2000-1800 סמ'  ב'

זהו סמינר מחקר מתקדם שנתי המיועד לתלמידי תואר שני ושלישי במדעי-המחשב.  בסמינר הרצאות של סטודנטים ואורחים, בעיקר על נושאים הקשורים למחקר בהנדסת תוכנה, מודלים, ושיטות פורמליות.  אפשר להתרשם מנושאי המחקר באתר הבית של המרצה.

0368-5252-01
 נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית
 Advanced Seminar in NLP
ד"ר ברנט יהונתןסמינר שרייבר מתמטי309 א'1800-1600 סמ'  א'
סמינר שרייבר מתמטי309 א'1800-1600 סמ'  ב'

סמינר זה יהיה במתכונת של הרצאות סטודנטים לגבי נושא שייקבע בתחילת הסמסטר ו/או הרצאות חיצוניות.

0368-8888-01
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
0368-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'