שנה"ל תשע"ה

0368-1101-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 1
 Seminar - Topics in Bioinformatics 1
פרופ הלפרין ערןסמינר שרייבר מתמטי008 ב'1600-1400 סמ'  א'
פרופ וולפסון חייםסמינר ב'1600-1400 סמ'  א'
פרופ הלפרין ערןסמינר קפלון324 ב'1600-1400 סמ'  ב'
 
0368-1105-01
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
פרופ יהודאי עמירםשיעור כיתות דן דוד003 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד003 ד'1200-1000 סמ'  א'
ד"ר דויטש דניאל

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.

נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; מבוא למבני נתונים; טבלאות ערבול (hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות (יצירת מפתח סודי משותף); תכנות מונחה עצמים; רקורסיה; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

 

בחלק מהנושאים נציג ונשווה בין מספר גישות לפתרון הבעיה. יינתן דגש על נכונות הפתרונות, ועל הסיבוכיות שלהם, הן סיבוכיות אסימפטוטית והן זמן ריצה בפועל. 


הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

This introductory course presents fundamental concepts of computer science, along with foundations of programming and programming languages. The language used is python, version 3, which will serve as the platform for presenting a variety of topics of general interest in computer science.

Sample topics: Sorting and searching; introduction to data structures; hash tables; representation of characters and strings, string matching;  image representation and processing; error correcting codes; text compression; numerical computations and their stability; operations on very large numbers and their applications in number theory (primality testing) and in cryptography (generating a joint secret key); object oriented programming; recursion;  concepts in functional programming, representation of infinite object; etc.

 

Several approaches for representing each problem and its input, and for finding a solution, will be presented. The emphasis will be on structured solutions, their correctness and their complexity, both asymptotic and actual run time.

 

The main goal of the course is to expose students to a variety of areas in computer science, hence it is not a "pure" programming course. However, homework assignments will include writing a significant volume of computer programs

 

 
0368-1105-04
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
פרופ יהודאי עמירםשיעור כיתות דן דוד003 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד003 ד'1400-1200 סמ'  א'
ד"ר דויטש דניאל

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.

נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; מבוא למבני נתונים; טבלאות ערבול (hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות (יצירת מפתח סודי משותף); תכנות מונחה עצמים; רקורסיה; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

 

בחלק מהנושאים נציג ונשווה בין מספר גישות לפתרון הבעיה. יינתן דגש על נכונות הפתרונות, ועל הסיבוכיות שלהם, הן סיבוכיות אסימפטוטית והן זמן ריצה בפועל. 


הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

This introductory course presents fundamental concepts of computer science, along with foundations of programming and programming languages. The language used is python, version 3, which will serve as the platform for presenting a variety of topics of general interest in computer science.

Sample topics: Sorting and searching; introduction to data structures; hash tables; representation of characters and strings, string matching;  image representation and processing; error correcting codes; text compression; numerical computations and their stability; operations on very large numbers and their applications in number theory (primality testing) and in cryptography (generating a joint secret key); object oriented programming; recursion;  concepts in functional programming, representation of infinite object; etc.

 

Several approaches for representing each problem and its input, and for finding a solution, will be presented. The emphasis will be on structured solutions, their correctness and their complexity, both asymptotic and actual run time.

 

The main goal of the course is to expose students to a variety of areas in computer science, hence it is not a "pure" programming course. However, homework assignments will include writing a significant volume of computer programs

 
0368-1105-05
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר רובינשטיין אמירתרגיל כיתות דן דוד110 ב'1400-1200 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-06
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר רובינשטיין אמירתרגיל כיתות דן דוד110 ג'1000-0800 סמ'  א'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-07
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד003 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד003 ד'1700-1500 סמ'  ב'
פרופ שור בן ציון

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-08
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל אורנשטיין103 ה'1400-1200 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-09
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר ברן יעלתרגיל כיתות דן דוד110 ה'1800-1600 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-10
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר רובינשטיין אמירשיעור כיתות דן דוד003 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד003 ד'1500-1300 סמ'  ב'
פרופ שור בן ציון
 
0368-1105-11
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
גב' קליינבורט מיכלתרגיל אורנשטיין103 ב'1300-1100 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1105-12
 מבוא מורחב למדעי המחשב
 Extended Introduction to Computer Science
מר ברן יעלתרגיל פיזיקה-שנקר204 ה'1200-1000 סמ'  ב'

בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב, לצד מושגים בתכנות ובשפות תכנות. השפה בה נשתמש תהיה פייתון, גרסא 3, והיא תהווה פלטפורמה להצגה וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב.
נושאים לדוגמא: מיון וחיפוש; טבלאות ערבול (
hash tables); ייצוג תווים ומחרוזות, התאמת מחרוזות; ייצוג ועיבוד תמונה; קודים לתיקון טעויות; דחיסת טקסט; חישובים נומריים ויציבותם; פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן בתורת המספרים (בדיקת ראשוניות) ובתורת ההצפנות  

(יצירת מפתח סודי משותף); ערבול גיאומטרי (geometric hashing); תכנות מונחה עצמים; מושגים בתכנות פונקציונלי, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב, ועוד.

יוסברו מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלט, ולמציאת פתרון. יינתן דגש על פתרונות מובנים, על נכונות הפתרונות, ועל סיבוכיותם, הן אסימפטוטית והן על זמן הריצה בפועל.

הקורס שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשב, ועל כן אינו קורס "טהור" בתכנות, אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי.

 

 
0368-1118-01
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
גב' כהן לירוןשיעור הנדסה כתות ח101 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור דאך005 ב'1900-1700 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-02
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר זוהר יהונתןתרגיל כיתות דן דוד110 ה'1000-0800 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-03
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר דורון דיןתרגיל אורנשטיין103 ג'1000-0800 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-04
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר וולק בן ליתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1200-1000 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-05
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
פרופ פלדמן מיכלשיעור כיתות דן דוד003 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד003 ב'1900-1700 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-06
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר פצ'ורין אלכסייתרגיל ולפסון הנדסה406 ד'1200-1000 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-07
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר פצ'ורין אלכסייתרגיל אורנשטיין103 ה'1700-1500 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-08
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר וולק בן ליתרגיל הולצבלט007 ד'1400-1200 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-09
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
פרופ טרסי מיכאלשיעור אודיטור' לב009 ב'1900-1700 סמ'  א'
שיעור כיתות דן דוד001 א'1400-1200 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-10
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר דורון דיןתרגיל כיתות דן דוד110 ד'1400-1200 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-11
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר עדן אלון נתןתרגיל כיתות דן דוד110 ד'1200-1000 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-12
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר זוהר יהונתןתרגיל כיתות דן דוד110 ה'1700-1500 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-13
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
פרופ אברון ארנוןשיעור אורנשטיין103 ב'1900-1700 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד110 א'1400-1200 סמ'  ב'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-15
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר זוהר יהונתןתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1600-1400 סמ'  ב'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-1118-16
 מתמטיקה בדידה
 Discrete Mathematics
מר רוטברט אביבתרגיל הנדסת תוכנה106 ד'1200-1000 סמ'  א'
 1.  מושגי יסוד בתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, אלגברה של קבוצות, טרמינולוגיה של תורת ההגיון, תחשיב פסוקים, אלגברה בוליאנית, כמתים, סימון למדא, פונקציות,     עוצמה של קבוצה, משפט קנטור-ברנשטיין, עוצמות אינסופיות שונות, משפט קנטור, אריתמטיקה של עוצמות.
2.  קומבינטוריקה: טכניקות מניה אלמנטריות, פונקציות יוצרות, משוואות רקורסיה, משפטי פוליה, עקרון ההכלה וההפרדה, הגדרות יסוד בתורת הגרפים, גרפים מישוריים,  עצים ותכונותיהם, משפטי רמזי - מקרים פרטיים.
0368-2002-01
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
ד"ר שמעיה ערןשיעור טרובוביץ משפ101 א'1300-1000 סמ'  א'

מבוא כללי - הסתברות, סטטיסטיקה ומודלים לתצפיות מדעיות; מושגי יסוד של הסתברות: מרחב מדגם ומאורע, האקסיומות של פ' הסתברות, מסקנות מן האקסיומות; הסתברות מותנית: עצי הסתברות וחוק ההסתברות השלמה, משפט בייס, אי-תלות; משתנים מקריים: משתנה מקרי בדיד ופ' ההסתברות שלו, משתנה מקרי רציף ופ' הצפיפות שלו, פ' התפלגות של משתנה מקרי, תוחלת, שונות, וסטיית תקן; התפלגויות שימושיות: בדידה, בינומית, גיאומטרית, פואסון, רציף: מעריכית, נורמלית; התפלגות דו-ממדית: פ' התפלגות משותפת, פ' התפלגות שולית, קווריאנס ומתאם, פ' התפלגות מותנית, תוחלת מותנית, אי-תלות; הדיוק של הממוצע: השונות של הממוצע, משפט הגבול המרכזי, רווח סמך לתוחלת; הסקה סטטיסטית: הגישה הבייסיאנית, הנראותית והשכיחותית באמידה, אומדים נקודתיים, בדיקת השערות; הסקה על ממוצעים: רווח סמך לתוחלת כשהשונות לא ידועה, רווח סמך להפרש בין תוחלות,
בדיקת השערות על הפרש של תוחלות; רגרסיה: רגרסיה פשוטה, רגרסיה מרובה, רגרסיה פולינומיאלית.

 

0368-2002-02
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
גב' ג'לג'ולי אימאןתרגיל אורנשטיין103 ג'1200-1100 סמ'  א'

מבוא כללי - הסתברות, סטטיסטיקה ומודלים לתצפיות מדעיות; מושגי יסוד של הסתברות: מרחב מדגם ומאורע, האקסיומות של פ' הסתברות, מסקנות מן האקסיומות; הסתברות מותנית: עצי הסתברות וחוק ההסתברות השלמה, משפט בייס, אי-תלות; משתנים מקריים: משתנה מקרי בדיד ופ' ההסתברות שלו, משתנה מקרי רציף ופ' הצפיפות שלו, פ' התפלגות של משתנה מקרי, תוחלת, שונות, וסטיית תקן; התפלגויות שימושיות: בדידה, בינומית, גיאומטרית, פואסון, רציף: מעריכית, נורמלית; התפלגות דו-ממדית: פ' התפלגות משותפת, פ' התפלגות שולית, קווריאנס ומתאם, פ' התפלגות מותנית, תוחלת מותנית, אי-תלות; הדיוק של הממוצע: השונות של הממוצע, משפט הגבול המרכזי, רווח סמך לתוחלת; הסקה סטטיסטית: הגישה הבייסיאנית, הנראותית והשכיחותית באמידה, אומדים נקודתיים, בדיקת השערות; הסקה על ממוצעים: רווח סמך לתוחלת כשהשונות לא ידועה, רווח סמך להפרש בין תוחלות,
בדיקת השערות על הפרש של תוחלות; רגרסיה: רגרסיה פשוטה, רגרסיה מרובה, רגרסיה פולינומיאלית.

 

0368-2002-03
 הסתברות וסטטיסטיקה (לדו-חוגי)
 Probability and Statistics
גב' ג'לג'ולי אימאןתרגיל אורנשטיין103 ג'1400-1300 סמ'  א'

מבוא כללי - הסתברות, סטטיסטיקה ומודלים לתצפיות מדעיות; מושגי יסוד של הסתברות: מרחב מדגם ומאורע, האקסיומות של פ' הסתברות, מסקנות מן האקסיומות; הסתברות מותנית: עצי הסתברות וחוק ההסתברות השלמה, משפט בייס, אי-תלות; משתנים מקריים: משתנה מקרי בדיד ופ' ההסתברות שלו, משתנה מקרי רציף ופ' הצפיפות שלו, פ' התפלגות של משתנה מקרי, תוחלת, שונות, וסטיית תקן; התפלגויות שימושיות: בדידה, בינומית, גיאומטרית, פואסון, רציף: מעריכית, נורמלית; התפלגות דו-ממדית: פ' התפלגות משותפת, פ' התפלגות שולית, קווריאנס ומתאם, פ' התפלגות מותנית, תוחלת מותנית, אי-תלות; הדיוק של הממוצע: השונות של הממוצע, משפט הגבול המרכזי, רווח סמך לתוחלת; הסקה סטטיסטית: הגישה הבייסיאנית, הנראותית והשכיחותית באמידה, אומדים נקודתיים, בדיקת השערות; הסקה על ממוצעים: רווח סמך לתוחלת כשהשונות לא ידועה, רווח סמך להפרש בין תוחלות,
בדיקת השערות על הפרש של תוחלות; רגרסיה: רגרסיה פשוטה, רגרסיה מרובה, רגרסיה פולינומיאלית.

 

0368-2101-01
 מעבדה בכלים (ביואינפורמטיקה)
 Laboratory for Bioinformatics Tools
מר עמר דודמעבדה שרייבר מתמטי007 ב'1300-1000 סמ'  ב'
0368-2102-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 2
 Seminar - Topics in Bioinformatics 2
פרופ הלפרין ערןסמינר ג'2000-1800 סמ'  א'
פרופ וולפסון חייםסמינר שרייבר מתמטי007 ג'2000-1800 סמ'  א'
סמינר שרייבר מתמטי007 ג'2000-1800 סמ'  ב'
0368-2157-01
 תוכנה 1
 Programming 1
ד"ר מעוז שחרשיעור דאך005 ב'1500-1200 סמ'  א'

 הקורס מציג את המתודולגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.

 

 

 

 

0368-2157-02
 תוכנה 1
 Programming 1
מר נתנאלי דבירתרגיל אורנשטיין103 ד'1700-1600 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-03
 תוכנה 1
 Programming 1
מר נתנאלי דבירתרגיל כיתות דן דוד205 ג'1700-1600 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-05
 תוכנה 1
 Programming 1
גב' אמסטרדמר יעלתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1200-1100 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-06
 תוכנה 1
 Programming 1
גב' אמסטרדמר יעלתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1300-1200 סמ'  א'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.

 

0368-2157-07
 תוכנה 1
 Programming 1
פרופ טולדו סיוןשיעור ולפסון הנדסה001 ג'1300-1000 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
 This is a mandatory Computer Science course that teaches the principles of software design, object oriented programming, and the Java programming language.
0368-2157-08
 תוכנה 1
 Programming 1
גב' אמסטרדמר יעלתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1100-1000 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-09
 תוכנה 1
 Programming 1
גב' אמסטרדמר יעלתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1200-1100 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-11
 תוכנה 1
 Programming 1
מר נתנאלי דבירתרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1700-1600 סמ'  ב'
הקורס מציג את המתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים ואת שפת התכנות ג'אווה. הקורס עוסק גם בצדדים תיאורטיים ועקרוניים של תכנות מונחה עצמים וגם מקנה מיומנויות תכנות בג'אווה. בצד התיאורטי, הקורס עוסק בנושאים: נכונות של מחלקה, נכונות במחלקות יורשות ומממשות, חוזים, משמעות ותיכון נכון של חריגים, טיפוסים גנריים, ועוד. בצד המעשי, הקורס מלמד את שפת ג'אווה ואת השימוש בספריות הסטנדרטיות שלה, כולל גישה לקבצים, מבני נתונים, שימוש בסביבת פיתוח מתקדמת, בדיקות תכנה וכדומה.
0368-2157-12
 תוכנה 1
 Programming 1
מר נתנאלי דבירתרגיל פיזיקה-שנקר222 ד'1800-1700 סמ'  ב'
0368-2158-01
 מבני נתונים
 Data Structures
פרופ קפלן חייםשיעור כיתות דן דוד001 ד'1600-1300 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-02
 מבני נתונים
 Data Structures
מר ורדי עדיתרגיל כיתות דן דוד110 ה'1400-1300 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-03
 מבני נתונים
 Data Structures
מר ורדי עדיתרגיל כיתות דן דוד110 ה'1300-1200 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-04
 מבני נתונים
 Data Structures
פרופ צוויק אורישיעור כיתות דן דוד003 ג'1600-1300 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-05
 מבני נתונים
 Data Structures
גב' רז אורית אסתרגיל כיתות דן דוד110 ה'1100-1000 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-06
 מבני נתונים
 Data Structures
גב' רז אורית אסתרגיל כיתות דן דוד110 ה'1200-1100 סמ'  א'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-07
 מבני נתונים
 Data Structures
פרופ לוי חנוךשיעור כיתות דן דוד001 ב'1700-1400 סמ'  ב'
פרופ עזר יוסף
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-08
 מבני נתונים
 Data Structures
גב' רז אורית אסתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1000-0900 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-09
 מבני נתונים
 Data Structures
גב' רז אורית אסתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1100-1000 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-10
 מבני נתונים
 Data Structures
מר ורדי עדיתרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1400-1300 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2158-11
 מבני נתונים
 Data Structures
מר ורדי עדיתרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1500-1400 סמ'  ב'
טיפוס נתונים מופשט, רשימות לינאריות, מחסניות, תורים, רשימות משולבות, עצים, עצי חיפוש בינארי, עצים מאוזנים, תור עדיפות, העתקות מפתח, שיטות מיון, מיון חצוני, עציB-
0368-2159-01
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
פרופ אינטרטור נתןשיעור כיתות דן דוד003 ד'1900-1600 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-02
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל כיתות דן דוד110 ב'1700-1600 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-03
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל כיתות דן דוד110 ב'1800-1700 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-04
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1300-1200 סמ'  א'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-05
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
פרופ קנטי רןשיעור אודיטור' לב009 ד'1700-1400 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-06
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל קפלון118 ה'1500-1400 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-07
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל קפלון118 ה'1400-1300 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2159-08
 מבנה מחשבים
 Computer Structure
מר סולוביי קירילתרגיל קפלון118 א'1600-1500 סמ'  ב'
רמת השערים: נושאים בסיסיים בתכנון לוגי (מפות קרנו, ייצוג מספרים וקודים לתיקון שגיאות), מימוש פונקציות בסיסיות (Adder, ALU). רמת הרכיבים: תכנון ותכנות מיקרו מחשב בסיסי, שפת אסמבלי, Pipeline, היררכיות זיכרון, ארכיטקטורות מחשב.
0368-2160-01
 אלגוריתמים
 Algorithms
פרופ שריר מיכהשיעור ולפסון הנדסה001 ג'1800-1500 סמ'  א'
פרופ פיאט עמוס

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-02
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ורדי שיתרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1300-1200 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-03
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ורדי שיתרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1500-1400 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-04
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר כהן אילן ראותרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1600-1500 סמ'  א'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-05
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר כהן אילן ראותרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1600-1500 סמ'  א'
0368-2160-07
 אלגוריתמים
 Algorithms
פרופ אלון נגהשיעור כיתות דן דוד003 ג'1900-1600 סמ'  ב'
פרופ פיאט עמוס

אלגוריתמים- 0368.2160

 

 

 

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

 

0368-2160-08
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ורדי שיתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1200-1100 סמ'  ב'
0368-2160-09
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר ורדי שיתרגיל פיזיקה-שנקר104 ה'1100-1000 סמ'  ב'
0368-2160-10
 אלגוריתמים
 Algorithms
פרופ שמיר רוןשיעור כיתות דן דוד001 א'1500-1200 סמ'  ב'
פרופ פיאט עמוס

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2160-11
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר כהן אילן ראותרגיל אורנשטיין111 ה'1400-1300 סמ'  ב'

אלגוריתמים- 0368.2160

 

 

 

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

 

 

 

0368-2160-12
 אלגוריתמים
 Algorithms
מר כהן אילן ראותרגיל כיתות דן דוד112 ד'1800-1700 סמ'  ב'

אלגוריתמים יעילים בגרפים: סריקה של גרף, מעגל אוילר, עץ פורש מינימלי, מסלולים קצרים ביותר, זרימה ברשתות; התאמת מחרוזות; טכניקות אלגוריתמיות נוספות, כגון תכנות דינאמי ותכנות לינארי.

 

0368-2161-01
 פרויקט תוכנה
 Software Project
ד"ר רוזנבלום איריספרוייקט כיתות דן דוד001 ג'1300-1100 סמ'  א'
בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקורס.

0368-2161-05
 פרויקט תוכנה
 Software Project
פרופ שרן רודדפרוייקט טרובוביץ משפ102 ה'1700-1500 סמ'  ב'
בקורס נלמדת שפת התכנות C ונכתב פרויקט תכנות מתקדם. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקורס.


The first part of the course will cover the C programming language under the UNIX programming environment. In the second part of the course you will develop an advanced project in C.
A detailed syllabus of the course can be found on the course's web-page
0368-2161-07
 פרויקט תוכנה
 Software Project
גב' לנדאו פייביש שירפרוייקט טרובוביץ משפ101 ד'1500-1300 סמ'  ב'
0368-2162-01
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
פרופ ישורון יחזקאלשיעור דאך005 ה'1100-0800 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-02
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1400-1300 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-03
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1500-1400 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-05
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1700-1600 סמ'  א'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-06
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
פרופ שביט נירשיעור אודיטור' לב009 ב'1900-1600 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-07
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל כיתות דן דוד201 ג'1400-1300 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-08
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל שרייבר מתמטי006 ג'1000-0900 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.

0368-2162-09
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל אורנשטיין111 ה'1500-1400 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.
 
0368-2162-10
 מערכות הפעלה
 Operating Systems
מר סולאמי משהתרגיל אורנשטיין111 ה'1100-1000 סמ'  ב'
תכנון ומימוש מערכות הפעלה: תהליכים. קבצים ומערכת קבצים. שימוש במשאב משותף: מניעה הדדית, נעילות, סמפורים. תזמון תהליכים. ניהול זכּרון, דפדוף, זכּרון וירטואלי. יסודות רשתות מחשבים.
 
0368-2170-01
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
פרופ רבינוביץ אלכסנדרשיעור לימודי הסביבה013Bג'1400-1100 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-02
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
גב' כהן לירוןתרגיל אורנשטיין103 ד'0900-0800 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-03
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
גב' כהן לירוןתרגיל אורנשטיין103 ד'1000-0900 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-04
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
גב' כהן לירוןתרגיל אורנשטיין103 ד'1100-1000 סמ'  א'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-05
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
פרופ בנבנישתי שפי אמירשיעור דאך005 א'1200-0900 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים, משפט הרברנד ושימושיו, לוגיקה אינטואיציוניסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-06
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
גב' כהן לירוןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'0900-0800 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-07
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
גב' כהן לירוןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1000-0900 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-08
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
גב' כהן לירוןתרגיל פיזיקה-שנקר104 ד'1100-1000 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2170-09
 לוגיקה למדעי המחשב
 Logic for Computer Science
מר וולק בן ליתרגיל שרייבר מתמטי006 ב'1100-1000 סמ'  ב'
תחשיב פסוקים, תחשיב הפרדיקטים והכללותיו, שימושים כשפת ספציפיות, שפת שאילתות ולצורך אימות של תכניות, משפט הרברנד ויסודות התכנות בלוגיקה, לוגיקה מודלית, לוגיקה אינטואיציונליסטית ולוגיקות לא קלאסיות אחרות, תורות כריעות ואי כריעות, משפט אי השלמות.
0368-2200-01
 מודלים חישוביים
 Computational Models
פרופ שור בן ציוןשיעור כיתות דן דוד003 ב'1600-1300 סמ'  א'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-02
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רתם גלתרגיל כיתות דן דוד003 ד'1600-1500 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ' אורית
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-03
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רתם גלתרגיל כיתות דן דוד205 ד'1500-1400 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ' אורית
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-04
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר רתם גלתרגיל כיתות דן דוד203 ד'1400-1300 סמ'  א'
גב' מוסקוביץ' אורית
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-05
 מודלים חישוביים
 Computational Models
פרופ רובינפלד רוניתשיעור ולפסון הנדסה001 ד'1300-1000 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-06
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר דורון דיןתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1300-1200 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-07
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר זלצמן אורןתרגיל שרייבר מתמטי008 ה'1300-1200 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-08
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר דורון דיןתרגיל כיתות דן דוד003 ה'1500-1400 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-09
 מודלים חישוביים
 Computational Models
ד"ר היטנר יפתח אילשיעור כיתות דן דוד003 ב'1600-1300 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
 
0368-2200-10
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1600-1500 סמ'  ב'
אוטומטים סופיים ושפות רגולריות . למות ניפוח. אוטומטי מחסנית, דטרמיניסטיים ואי דטרמיניסטיים. דקדוקים ושפות חסרות הקשר. מכונות Turing. מודלים נוספים ושקילותם למכונות Turing (כולל RAM). התאזה של Church  ו– Turing. מכונות Turing אוניברסליות. אי כריעות של בעיית העצירה. רדוקציות מיפוי. משפט Rice. בעיות אי כריעות נוספות. סיבוכיות Kolmogorov. הבעיה העשירית של Hilbert (סקירה). משפט הרקורסיה. מחלקות זמן דטרמיניסטיות ואי דטרמיניסטיות. המחלקה NP. משפט Cook-Levin (ניסוח בלבד). רדוקציות פולינומיאליות, מושגי  NP שלמות ו– NP קושי: הגדרות ודוגמאות.
0368-2200-11
 מודלים חישוביים
 Computational Models
גב' מוסקוביץ' יובלתרגיל שרייבר מתמטי006 ד'1500-1400 סמ'  ב'
0368-2200-12
 מודלים חישוביים
 Computational Models
מר זלצמן אורןתרגיל כיתות דן דוד110 ה'1400-1300 סמ'  ב'
0368-3030-01
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
פרופ לוי חנוךשיעור דאך005 ד'1500-1200 סמ'  א'

Course name: Communication Networks

 

Course Syllabus

 

 

 

Lecturer: Dr. Eliezer Dor, 09-7719823, eliezer.dor@gmail.com

 

Credit: 4 (3+1)

 

Prerequisites: Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

Course Objectives:

The course provides an introduction to the principles, challenges and techniques used in designing network architectures and protocols. 

The focus of the course is: network architectures, the layering model, the protocol concept, performance modeling, the Internet. Some of the topics included in detail: network programming, STP, ARP, reliable data transfer, flow and congestion control, addressing, routing algorithms,

 

Course Syllabus:

·         Introduction to network, layers and protocols

·         Datalink layer protocols, LAN protocols

·         LAN connectivity: Hubs, bridges, routers

·         Network layer: types of networks, addressing, forwarding, IP

·         Routing protocols & algorithms

·         Reliable data transfer issues and design alternatives

·         TCP handshake, data transfer, flow control,

·         TCP congestion control

·         Application protocols, Network security

·         Advanced topics (e.g. switching networks, scheduling ,  mobile IP, multicast) as time permits

 

Course prerequisites:

Algorithms, Introduction to Probability, Software Project

 

Course requirements:

Homework Assignments submission (should be done in pairs) 

 

Required reading:

None

 

 


Recommended reading
:

[1]   James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet”, Addison-Wesley 3rd Edition (2005), 2nd ed. (2003)

[2]   S. Tanenbaum, “Computer Networks”,  Prentice-Hall, 4th ed. (2003) / 3rd ed (1996)

[3]   R. Perlman: Interconnections : Bridges, Routers, Switches and Interworking Protocols, Addisoin Wesley 2000

[4]   R. Stevens: TCP/IP Illustrated vol. I The Protocols, Addison Wesley 1994

[5]   R. Stevens, B. Fenner, A.M. Rudoff: UNIX Network Programming: The Socket Networking API , vol. 1, 3rd Edition, Addison Wesley 2004

 

 

Grade: 60% final exam, 20% programming exercises, 20% theoretical
             exercises

 

 

Link to course site:

http://www.cs.tau.ac.il/~deliezer/

 

0368-3030-02
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
מר רוכמן יובלתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'2000-1900 סמ'  א'
ארכיטקטורת שכבות של רשתות תקשורת, פרוטוקולים של ערוצי תקשורת. מודלים בסיסיים להערכת זמני המתנה ברשתות. נתוב ופקוח זרימה ברשתות, תכנון רשתות.
0368-3030-03
 רשתות תקשורת מחשבים
 Communication Networks -
מר רוכמן יובלתרגיל אורנשטיין103 ב'1200-1100 סמ'  א'
ארכיטקטורת שכבות של רשתות תקשורת, פרוטוקולים של ערוצי תקשורת. מודלים בסיסיים להערכת זמני המתנה ברשתות. נתוב ופקוח זרימה ברשתות, תכנון רשתות.
0368-3049-01
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
ד"ר אפלבאום בנישיעור דאך005 ג'1500-1200 סמ'  א'

 
   בקורס נעסוק במספר אבני בניין יסודיות של קריפטוגרפיה קלסית ומודרנית. אלה יכללו פונקציות חד כווניות, מערכות הצפנה עם מפתחות סימטריים, ומערכות עם מפתח הצפנה פומבי. שיטות לאימות, זיהוי, וחתימות דיגיטליות. אקראיות ופסאודו אקראיות. 
 וסכמות לחלוקת סוד. כמו כן נדון באספקטים אלגוריתמיים של מספר נושאים רלוונטיים מתורת המספרים, כגון בדיקת ראשוניות, משפט המספרים הראשוניים, מציאת מחלק משותף, שדות וחוגים סופיים, יוצרים כפליים, ועוד.

0368-3049-02
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
מר שוסטרמן מרקתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1200-1100 סמ'  א'
0368-3049-03
 מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית
 Introduction to Modern Cryptography
מר שוסטרמן מרקתרגיל שרייבר מתמטי006 ה'1100-1000 סמ'  א'
0368-3058-01
 נושאים מתקדמים בתכנות
 Advanced Topics in Programing
מר קירש אמירשיעור אודיטור' לב009 ה'1200-0800 סמ'  ב'

 

Contact me at:   yhalahmi@post.tau.ac.il
 
 
Goals
 
The main goal of the course is to provide deep understanding of OO approach
 • C++ internals
 • C++ features and the look from the compiler point of view
 • We’ll discuss the cost of C++ features and the ways to decrease resources needed for application ( memory, time ).
 
General description
 
The course divided into following parts:
1)      The pass through all features of C++ but on higher level ( example: no explanation what is the meaning of Constructor and Destructor, but the cost of these functions and ways to decrease number of there invocations will be discussed ).
2)      Object Oriented Design
3)      Design Patterns
4)      Standard Template Library, C++ Streams,
5)      Pitfalls and Tips
 
Exercises
 
·         Exercises will be given once in two weeks.
·         Students have to do assignments in pairs
·         The final grade is based on exam (65%) and assignments (35%).
 
 
0368-3062-01
 ניהול נתונים באינטרנט
 Web Data Management
ד"ר דויטש דניאלשיעור אורנשטיין103 ד'1500-1300 סמ'  ב'

Web Data Management

Dr. Daniel Deutch

The course discusses various algorithmic aspects of web data management. Web data has distinctive features: it contains both structured (tables), semi-structured (XML and linked data), and unstructured data (text); it is large-scale, contains contradicting pieces of data, and is uncertain. 

To be able to deal with this ocean of information, there is a need for new models as well as efficient retrieval, recommendation, and ranking techniques.

The goal of this course is to teach state-of-the-art models and algorithmic techniques for dealing with web data, in light of these challenging features.

In particular, we will start with an overview of models for structured data (in particular the relational and the nested relational models), semi-structured data (XML, tree automata, Web Graphs..), and unstructured data (Context-Free and Context-sensitive Languages). We will highlight some key issues in the design and usage of these models, in the context of web data. For each model, we will further introduce a probabilistic variant that allows to model uncertainty (probabilistic databases, probabilistic XML, HMMs, PCFGs, ..).  We will introduce analysis tasks (and query languages that capture them where appropriate) for all cases (relational algebra, XQuery and XPath, Text analysis with HMMs and PCFGs, Ranking web-pages) and state-of-the-art algorithms   for performing these tasks in the context of the probabilistic models that were studied.  The algorithms will include  techniques for evaluating relational algebra on probabilistic databases;  Google PageRank algorithm; algorithms for computing Part-of-speech tagging in text analysis; algorithms for recommendations,  and many others.

  

Bibliography:

 

 

Books

 

1. Serge Abiteboul,  Ioana Manolescu, Philippe Rigaux, Marie-Christine Rousset, Pierre Senellart,

 

    Web Data Management,  Cambridge University Press 2011


2. Dan Suciu‌, Dan Olteanu‌, Christopher Ré ‌, Christoph Koch‌ 

    Probabilistic databases,  Morgan and Claypool 2011

 


 


Papers

1. Brin, Page


 The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine, Computer Networks and ISDN Systems 30 (7), 1998

2. Fagin,

Kumar, Sivakumar, COMPARING TOP k LISTS SIAM J. Discrete Math 17 (1), 2003

3. Fagin, Lotem, Naor,

Optimal aggregation algorithms for middleware, in Proc. of SIGMOD ‘01

4. Sarwar, Karypis, Konstan, Reidl,

Item-based collaborative filtering recommendation algorithms in proc. of WWW’01

5. Wang, De Vries, Reinders,

Unifying user-based and item-based Collaborative Filtering in proc. of SIGIR ‘06

6. Kleinberg,

Authoritative sources in a hyperlinked environment, in JACM 46 (5), 1999

7. Serge Abiteboul, Benny Kimelfeld, Yehoshua Sagiv, Pierre Senellart:

     On the expressiveness of probabilistic XML models. VLDB J. 18(5), 2009

0368-3065-01
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
ד"ר טרומר ערןשיעור כיתות דן דוד002 א'1600-1300 סמ'  ב'
ראו פרטים באנגלית בהמשך, ואת אתר הקורס.

The Introduction to Information Security course surveys central concepts in applied information security and cyber security, and offers a hands-on introduction to secure programming and vulnerability analysis.

High-level goals:
- Make students aware of the major security risks and attack vectors
- Gain concrete hands-on experience with prominent tools and technologies
- Teach about good tools and practices for building secure systems
- Instill the state of mind and conceptual vocabulary for reasoning about systems security

A student who has taken the class and then got programming project should know when he's doing something dangerous, what are the standard solutions, and be able to to productively communicate with vendors and experts.
 

Scope:
1. Programming vulnerabilities (buffer/stack/integer overflow, format strings, privilege escalation)
2. Secure platforms and programming (OS, TPM, languages, libraries, good practices, analysis tools)
3. Network vulnerabilities (impersonation, DoS, application-level) and defense (SSL, IPsec, firewalls, anomaly detection)
4. Exploitation techniques and the low-level details underlying them (reverse engineering x86 assembly, shell code, packet injection
5. Cryptography basics (encryption, digital signatures, certificates)
6. Authentication (passwords, biometrics, tokens, certificates)
7. Authorization policies (access control, information flow control, logging, detection)
8. Physical and psychological elements (tamperproofing, user interfaces, social engineering)
9. Study cases (e.g., banks, mobile phones, cars)

A significant part of the course material will be in English.

Course requirements:

 

Requisite courses:

 • Operating Systems (0368-2162) or Introduction to Systems Programming (0512-4402) or equivalent

Recommended (not mandatory) courses:

 • Introduction to Modern Cryptography (0368-3049) or Cryptography and Computer Security (0510-7401) or Foundations of Cryptography (0368-4162) or equivalent

 

0368-3065-02
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
מר קרקובסקי נירתרגיל כיתות דן דוד110 א'1700-1600 סמ'  ב'
0368-3065-03
 מבוא לאבטחת מידע
 Introduction to Information Security
מר קרקובסקי נירתרגיל כיתות דן דוד110 א'1800-1700 סמ'  ב'
0368-3066-01
 בניית יישומים מאובטחים
 Building Secure Applications
ד"ר מובשוביץ דודשיעור טרובוביץ משפ101 א'1600-1300 סמ'  א'

 

רקע לקורס:

Although application security is a relative old subject, most of the focus till few years ago was on securing the network infrastructure (e.g. firewalls, VPNs etc.), and the servers Operating Systems (e.g. patch management systems). In the last years focus has been shifted from the network and the infrastructure to the application layer. This is due to the fact that the infrastructure (i.e. network and OS) security has improved significantly while applications have remained vulnerable, and the application layer has become the main target of attacks. (Most of the cyber attacks today are exploiting application layer vulnerabilities.)

 

In the course we will learn the different aspects of application security including authentication, authorization, auditing and logging, as well as the existing technologies, standards, and best practices addressing these security requirements. In addition, we will learn how to build secure applications and prevent application layer vulnerabilities. We will analyze application layer vulnerabilities, explain how they are used by hackers to attack the application and/or the system, and discuss the secure coding best practices, and security testing tools used to present these vulnerabilities. 

 

הנושאים שילמדו בקורס:

 • The risk caused by un secure application
  • Application vulnerabilities and associated threats/risks
  • Security infrastructure and how it helps to protect the application
 • Information and application security concepts and terminology
  • Positive Security Logic
  • Negative Security Logic
 • Usage of encryption technologies for Confidentiality and Data integrity
  • Introduction to Symmetric Encryption
  • Introduction to Asymmetric Encryption
  • XML-Encryption
  • Hash functions and digital signatures
  • XML-Digital signatures
  • Java Crypto Library architecture and usage (optional)
 • Authentication
  • User authentication technologies
   • Challenge-Response
   • Password management
   • OTP tokens 

 0368-3069-01
 בדיקת תוכנה
 Software Testing
ד"ר סגל איתישיעור רוזנברג001 א'1600-1300 סמ'  ב'

בדיקת תוכנה

ד"ר איתי סגל


בדיקת התוכנה היא מרכיב קריטי בתהליך הנדסת התוכנה.
בקורס זה נציג מושגי יסוד בבדיקת תוכנה - החל מסקירת קוד (code review) , וכלה
בשיטות מתקדמות לתכנון בדיקות (test planning) . נלמד על תהליך בדיקת התוכנה,
ועל בדיקות קופסה שחורה ולבנה. נלמד על הרמות השונות בהן ניתן לבדוק תוכנה -
מרמת היחידה (unit testing) ועד רמת המערכת (system testing) . נכיר שיטות
המתאימות לבדיקה ברמות השונות. נסיים בנושאים מתקדמים מחזית המחקר בבדיקת
תוכנה.

קורס בחירה לתואר ראשון, פתוח לתלמידי תואר שני ושלישי

דרישת קדם: "תוכנה 1"

0368-3102-01
 גנומיקה חישובית
 Computational Genomics
פרופ שרן רודדשיעור שרייבר מתמטי007 ה'1600-1430 סמ'  א'
שיעור שרייבר מתמטי008 ג'1330-1200 סמ'  א'
פרופ שמיר רון
0368-3102-02
 גנומיקה חישובית
 Computational Genomics
מר זעירא רוןתרגיל שרייבר מתמטי007 ה'1700-1600 סמ'  א'
0368-3103-01
 סמינר נושאים בביואינפורמטיקה 3
 Seminar - Topics in Bioinfprmatics 3
סמינר ג'2000-1800 סמ'  א'
סמינר ג'2000-1800 סמ'  ב'
0368-3105-01
 ביולוגיה מבנית חישובית
 Computational Structural Biology
פרופ בן טל נירשיעור אורנשטיין102 ב'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור אורנשטיין102 ה'1100-1000 סמ'  ב'
פרופ וולפסון חיים
0368-3105-02
 ביולוגיה מבנית חישובית
 Computational Structural Biology
פרופ בן טל נירתרגיל אורנשטיין102 ה'1200-1100 סמ'  ב'
פרופ וולפסון חיים
0368-3133-01
 קומפילציה
 Compilation
ד"ר רינצקי נעםשיעור כיתות דן דוד003 ג'1200-0900 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-02
 קומפילציה
 Compilation
מר תמיר אורתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1200-1100 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-03
 קומפילציה
 Compilation
מר תמיר אורתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1400-1300 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3133-04
 קומפילציה
 Compilation
מר תמיר אורתרגיל שרייבר מתמטי008 ד'1100-1000 סמ'  א'
ניתוח לקסיקלי ותחבירי (כולל שימוש בכלים כגון Lex ו- Yacc). דקדוקים מופשטים. יצירת קוד ביניים. בחירה יעילה של קוד מכונה. מבוא לאופטימיזציה והקצאת אוגרים.
הקורס כולל פרוייקט גדול של בניית קומפילר משפת תכנות קטנה לשפת מכונה.
0368-3168-01
 סיבוכיות
 Computational Complexity
פרופ ספרא שמואלשיעור כיתות דן דוד001 ב'1600-1300 סמ'  א'
0368-3168-02
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר עזרא תומרתרגיל אורנשטיין111 ה'1300-1200 סמ'  א'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-03
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר עזרא תומרתרגיל אורנשטיין111 ה'1400-1300 סמ'  א'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-07
 סיבוכיות
 Computational Complexity
פרופ תא שמע אמנוןשיעור כיתות דן דוד003 ג'1300-1000 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-08
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר גלמן אפריםתרגיל פיזיקה-שנקר204 ג'1600-1500 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-09
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר גלמן אפריםתרגיל פיזיקה-שנקר204 ג'1700-1600 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-10
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר גלמן אפריםתרגיל פיזיקה-שנקר204 ג'1900-1800 סמ'  ב'
 סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3168-11
 סיבוכיות
 Computational Complexity
מר דורון דיןתרגיל פיזיקה-שנקר222 ה'1100-1000 סמ'  ב'
סיבוכיות זמן וזיכרון. המחלקות L,NL,P,NP ו PSPACE. רדוקציות ובעיות שלמות למחלקות הנ"ל. משפט Savitch.  NL=coNL. משפט Cook-Levin. דוגמאות לבעיות NP שלמות. אלגוריתמי קירוב לבעיות NP שלמות. רדוקציות משמרות קירוב. ההיררכיה הפולינומית. חישובים מטילי מטבעות, המחלקה   BPP. המחלקה BPP מוכלת ב S2. משפט ה PCP וקושי של קרוב בעיות NP קשות.

  ספרי לימוד:

 ·      C. Papadimitriou, Computational complexity.

  ·      M. Sipser, Introduction to the theory of computation.

 ·      V. Vazirani, Approximation Algorithms.

 דרישות קדם:

 יעילות של חישובים, מודלים חישוביים

 

0368-3234-01
 וירטואליזציה של שירותי תקשורת (NFV)
 Network Function Virtualization
ד"ר רוזנצוויג אלישעשיעור אוד' מלמד006 ד'1100-0800 סמ'  ב'
שם הקורס: טכנולוגיית ענן והווירטואליזציה של ספקי התקשורת ()
מרצה: ד"ר אלישע רוזנצוויג
טכנולוגיית הענן הינו תחום חדש וחדשני, שמביא איתו שינויים רבים באופן שבו אנו מבצעים חישובים גדולים, מספקים וצורכים את המידע שלנו, ומנהלים מאגרי מידע ברשת. בשנים האחרונות מתחילה השפעה זו גם לתת את אותותיה באופן ניהול רשתות תקשורת על ידי חברות התקשורת (). תחת הכותרת () מתחילות חברות ה- את מסע הווירטואליזציה של השירותים שלהם על גביי מערכות ענן מבוזרות, השונות באופן מהותי מעננים מרוכזים. המעבר הזה ידרוש מן ה- שינויים גדולים בבניית השירותים שלהם ובאופן שבו שירותים אלו נצרכים על ידי לקוחותיהם.
בקורס הזה נקיף את נושא ה- המתגבש והולך בימים אלו. ניתן רקע בהבנת מרכיבי הענן המבוזר, מרמת ה- ומעלה, תוך התמקדות בפרוייקט  לניהול משאבי ענן. כמו כן נדון באופן שבו  יעבור לענן, באתגרים שמעבר שכזה מציב למודל השירות ובהזדמנויות שמהפכה זו טומנת בחובה. לאורך הקורס נשלב בין בעיות אנאליטיות מרכזיות בתחומים אלו, לצד היכרות עם הטכנולוגיות הנמצאות בשימוש בתעשייה היום.
הקורס ידון, בין השאר, בנושאים הבאים:
·         ארכיטקטורת האינטרנט
·         אפליקציות מרכזיות ברשתות תקשורת כיום
·         פרוייקט OpenStack לניהול ענן
·         טכנולוגיית הענן – מתיאוריה למעשה
·         מודל XaaS (X as a Service) בענן ויחסו למודל הסטנדרטי
·         אתגרים אנאליטיים ומעשיים בניהול ענן מבוזר
·         אתגרים במעבר ל-NFV
0368-3235-01
 מבוא ללמידה חישובית
 Introduction to Machine Learning
פרופ הלפרין ערןשיעור כיתות דן דוד110 א'1500-1300 סמ'  א'
פרופ וולף ליאור

The course is a basic introduction to machine learning, including:

 • Supervised learning (mainly, classification)
 • Unsupervised learning (such as clustering)
 • Bayesian methods

The course will include both theory and applied machine learning,
and a special emphasis will be put on machine learning algorithms.

See here for a complete list of topics:

http://ml-tau-2014.wikidot.com/course-schedule

Self inclusion/exclusion: The excercises will be done in Matlab; The course has large parts that are mathematical in nature.

 

0368-3236-01
 יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה
 Fundamentals of Computer Graphics, Vision and Image Processi
פרופ כהן-אור דניאלשיעור שרייבר מתמטי006 ה'1800-1600 סמ'  ב'
0368-3238-01
 סמינר נושאים בשפות תכנות
 Seminar- Topic in programming languages
פרופ יהודאי עמירםסמינר כיתות דן דוד204 א'1100-0900 סמ'  ב'

הסמינר יעסוק בנושאים שונים שקשורים לשפות תכנות. נתייחס להתפתחויות שונות, כגון פרדיגמות פחות מוכרות (כמו תכנות מונחה אספקטים), שפות חדשות, הרחבות לשפות קיימות, והצעות לשיפורים עתידיים. נשתדל לסקור את הנושאים שמעסיקים חוקרים ומהנדסים בתחום זה, ועשויים להשפיע על שפות עתידיות. נסתמך על מאמרים מהספרות, וגם על מקורות אחרים על שפות תכנות.

כל סטודנט יקבל מאמר או מסמך שיהוו נקודת מוצא ללימוד הנושא, ויציג בכתה את הנושא. 

הערה: הנוכחות בסמינר היא חובה. העדרויות ו/או איחורים חוזרים יגררו הפחתת ציון ובמקרים חמורים ימנעו ציון עובר בסמינר

 

The seminar will deal with various topics related to programming languages. We will study various developments, such as less known paradigm (for example Aspect Oriented Programming), new languages, extensions of existing languages, and suggestions for future improvements. We will attempt to cover the topics that interest researchers and engineers in this area, and that are likely to impact future languages. We will use research papers, as well as other sources related to programming languages.

Every student will get a paper or another document  that will serve as the starting point for studying the topic, and will present the topic in class.

Note that attendance in the seminar is mandatory. Missing class meetings, as well as being late repeatedly will result in a lower grade and in severe cases will prevent the student from obtaining a passing grade in the seminar.
0368-3241-01
 שפות תכנות
 Programming Languages
פרופ שגיב שמואלשיעור כיתות דן דוד003 ב'1200-1000 סמ'  ב'
יסודות התחביר והסמנטיקה של שפות תכנות. לימוד משווה של מספר שפות תכנות על מרכיביהם העיקריים (מבני בקרה, טיפוסי נתונים, הפשטה, כבילה וכו'). פרדיגמות של שפות תכנות. מבוא לסמנטיקה פורמלית של שפות תכנות
 
0368-3241-02
 שפות תכנות
 Programming Languages
מר פדון עודדתרגיל כיתות דן דוד110 ד'1700-1600 סמ'  ב'
יסודות התחביר והסמנטיקה של שפות תכנות. לימוד משווה של מספר שפות תכנות על מרכיביהם העיקריים (מבני בקרה, טיפוסי נתונים, הפשטה, כבילה וכו'). פרדיגמות של שפות תכנות. מבוא לסמנטיקה פורמלית של שפות תכנות
 
0368-3245-01
 הוראת מדעי המחשב בקהילה
 Computer Science Learning in the Community
פרופ שור בן ציוןשיעור כיתות דן דוד003 ג'2000-1700 סמ'  א'
מר עמר דוד
0368-3249-01
 צעדים ראשונים במחקר לסטודנטים מצטיינים
 First Steps in Research of Outstanding Students
פרופ וולף ליאורשיעור אורנשטיין111 ב'1300-1000 סמ'  ב'
פרופ כהן-אור דניאל

הקורס יכסה מגוון רחב של נושאים במדעי המחשב של ימינו, עם דגש על אפשרות
להמשך מחקר מדעי בנושא. הקורס מיועד לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון שמעוניינים באפשרות
להמשיך את לימודיהם לתואר שני במדעי המחשב. התלמידים יתבקשו לבחור באחד מהנושאים
שילמדו בקורס ולבצע בו עבודת מחקר בהיקף בינוני, תוך שיתוף פעולה עם המנחה הרלוונטי.
תוצאות המחקר יסוכמו במאמר, שבמידת האפשר ישלח לפרסום. מאמר כזה יכול להיות משמעותי
מאוד בהמשך הלימודים לתואר שני.

דרישות קבלה: הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון בשנה השלישית ללימודיהם.
דרישות *המינימום* הן ציון ממוצע נוכחי של 85. מספר המקומות בקורס מוגבל מאוד.
עקב כך, ההרשמה תתבצע בצורה ידנית ולא דרך מערכת הבידינג.
להרשמה, נא לשלוח גיליון ציונים מעודכן וכל פרט רלוונטי אחר לרכזת המנהלית של הקורס,
רונית רייטשטיין (ronitrei@post.tau.ac.il).

0368-3250-01
 אבטחת מערכות וישומים ברשת
 Web System and Application Security
ד"ר מובשוביץ דודשיעור כיתות דן דוד001 א'1200-0900 סמ'  ב'
בקורס נלמד על האספקטים השונים של אבטחת מידע ברמת הישום, כסודיות ושלמות המידע, תהליכי הזדהות של משתמשים וניהול sessions, ניהול הרשאות מרכזי, טיפול ריכוזי בשגיאות ואספקטים נוספים. בכל אחד מהאספקטים הנ"ל נדון באיומים ובסיכונים היחודיים לישומים ברשת האינטרנט ובדרכים למנוע ולנהל את הסיכונים. כמו כן אנו נלמד מהם vulnerabilities של אפליקציות אינטרנט, ממה הם נגרמים, מה הם סיכוני אבטחת מידע שהם יוצרים, וכיצד ניתן למנוע אותם באמצעות פיתוח של אפליקציות מאובטחות בסביבת האינטרנט.

In the course we will learn the different aspects of application security in the internet environment, including data confidentiality and data integrity, authentication and session management, authorization, error handling, etc. For each of these aspects we will discuss the unique threats and risks in the internet environment and the relevant mitigation techniques. In addition, we will learn what web application vulnerabilities are, what cause them, what security risks they create, and how to prevent them using secure coding best practices.
0368-3315-01
 סמינר בכלים מתמטיים בניתוח רשתות המוניות
 Seminar on Theory of Networks, Crowds and Markets
פרופ רובינפלד רוניתסמינר פיזיקה-שנקר105 א'1500-1300 סמ'  א'
This seminar course will study the ``connectedness'' of modern society in terms of the phenomena of networks, incentives, aggregate behaviors of groups. We will consider the essential ideas from graph theory, game theory, and behavioral sciences in a unified manner. We will cover selected topics from the text ``Networks, Crowds and Markets'' by Easley and Kleinberg, with students presenting sections of the text for their seminars.
(course will be in Hebrew)
0368-3316-01
 טרנספורמציות לשיפור איכות קוד קיים
 Advanced Code Refactoring
ד"ר אטינגר רןשיעור שרייבר מתמטי006 ב'1900-1600 סמ'  א'
0368-3318-01
 סמינר בתרגום אוטומטי
 Seminar On Machine Translation
פרופ דרשוביץ נחוםסמינר כיתות דן דוד204 ה'1800-1600 סמ'  א'
מר בר כפיר
0368-3328-01
 סמינר באלגוריתמים ויישומים של עיבוד אותות
 Seminar On Dsp Algorithms and Applications
ד"ר שטיין יעקבסמינר כיתות דן דוד204 א'1900-1700 סמ'  ב'

ויישומים של עיבוד אותות  0368-3328-01

הסמינר מהווה המשך לקורס עיבוד ספרתי של אותות שניתן בסמסטר א'.

הסמינר פתוח לסטודנטים ששמעו את הקורס או שיש להם רקע בסיסי ב DSP.

כל משתתף יקבל נושא (פרק ב DSP שלא נדון בקורס, אלגוריתם ידוע, יישום מעניין)

ויתבקש להכין הרצאה ולכתוב תוכנית קצרה המדגימה את הרעיון או חלק ממנו.

אין הרצאות בזוגות.

הנושאים ייבחרו מבין נושאים שיוצגו על ידי המרצה במפגש הראשון, או יכול המשתתף להציע נושא המעניין אותו (בכפוף לאישור המרצה).

נושאים לדוגמה:

·         מסננים מיוחדים (כגון מסנן Wiener, סוויצקי-גולי, , Kalman filter  CIC)

·         שיטות שונות לתכנון מסננים

·         אלגוריתמים למסננים אדפטיביים

·         ארכיטקטורות חישוב לDSP (כגון polyphase filters, CORDIC, special FFTs)

·         מערכות שאינן מסננים (כגון PLL, FLL, median filters)

·         שיטות לשיערוך ספקטרום (כגון Pisarenko, Prony, maximum entropy)

·         טרנספורמים אחרים (כגון Hadamard, Hartley, Hankel

·         אלגוריתמים לDSP (כגון Levinson-Durbin, Robbins-Munro, SOLA, Goertsel)

·         יישומים שלא נדונו בקורס (מכ"מ, הפרדת אותות, מקלטי תוכנה, דיכוי הדים, אפקטים מוסיקליים)

 

 

0368-3340-01
 סמינר בגיאומטריה חישובית
 Seminar in Computational Geometry
פרופ שריר מיכהסמינר שרייבר מתמטי007 ב'1800-1600 סמ'  א'
0368-3349-01
 סמינר בשפות מידול למערכות תוכנה
 Seminar in Modeling Languages for Software Systems
ד"ר מעוז שחרסמינר כיתות דן דוד110 ב'1300-1100 סמ'  ב'

  

Seminar on Modeling Languages for Software Systems
 
 
We consider the use of models in software engineering throughout the software development lifecycle.  The seminar on Modeling Languages for Software Systems will focus on three topics: software product lines and feature modeling, specification mining, and model evolution.
 
Software product lines and feature modeling:
The domain of software product line refers to software engineering methods, tools and techniques for creating a collection of similar software systems --- a family of products, from a shared set of software assets and using a common means of production.    A commonly used means to succinctly and formally describe, document, manage, and analyze a software product line is a feature model.     We will survey selected works in the area of software product lines, with a specific focus on the use of feature models and formal methods.
 
Specification mining:
Specification mining is a field of software engineering, aiming at extracting models of software system from its code or from logs of its execution.  The extracted models can be used for tasks such as program comprehension and test generation.    We will survey selected works in the area of specification mining, with a specific focus on models of behavior.
 
Model evolution:
Effective change management is a major challenge in software engineering in general and in model-driven engineering in particular.  Due to iterative development methodologies, changing requirements, and bug fixes, models continuously evolve during the design, development, and maintenance phases of a system's lifecycle.   Fundamental building blocks for understanding model evolution are differencing operators one can use for model comparisons.    We will survey selected works on syntactic and semantic model differencing.
0368-3350-01
 סמינר:הגורם האנושי בהנדסת תוכנה
 Seminar - Human Aspects of Software Engineering
פרופ יהודאי עמירםסמינר שרייבר מתמטי007 א'1100-0900 סמ'  א'

הנדסת תוכנה היא תחום מחקר שעוסק בשיטות וכלים לפיתוח תוכנה. האפקטיביות של השיטות והכלים נבחנת בפועל בעבודתם של מהנדסי התוכנה. בשנים האחרונות גוברת ההכרה בחשיבותו של הגורם האנושי, וחלק גדל של המחקר מתייחס לכך. מדידת הגורם האנושי דורשת שיטות מחקר שמקורן במדעי החברה. בסמינר נציג את שיטות המחקר הכמותיות והאיכותניות, ונציג מחקרים שמשתמשים בשיטות אלה בנושאים שונים בהנדסת תוכנה.

רשימה חלקית אפשרית ולא בהכרח מחייבת של נושאים: הבנת תוכניות, תפקידן של שפות תכנות, שימוש בכלי פיתוח וברשתות חברתיות, בדיקות תוכנה,refactoring 

כל סטודנט יקבל מאמר או מסמך שיהוו נקודת מוצא ללימוד הנושא, ויציג בכתה את הנושא.

הערה: הנוכחות בסמינר היא חובה. העדרויות ו/או איחורים חוזרים יגררו הפחתת ציון ובמקרים חמורים ימנעו ציון עובר בסמינר.

Software Engineering is a research area that deals with techniques and tools for software development. The effectiveness of these techniques and tools has to be evaluated in the actual work of software engineers. In recent years there has been a growing recognition of the importance of the human aspect, and a growing part of the research refers to it. In order to assess the human aspect, researchers need to utilize research methods borrowed from Social Sciences. This seminar will present quantitative and qualitative research methods, and present studies that use these methods in various areas of Software Engineering.

A partial potential list of topics includes: program comprehension, the role of programming languages, the use of development tools and social media, software testing, refactoring.

Every student will get a paper that will serve as the starting point for studying the topic, and will present the topic in class.

Note that attendance in the seminar is mandatory. Missing class meetings, as well as being late repeatedly will result in a lower grade and in severe cases will prevent the student from obtaining a passing grade in the seminar
0368-3383-01
 סמינר באלגוריתמים
 Seminar
פרופ צוויק אוריסמינר פיזיקה-שנקר105 א'1700-1500 סמ'  א'
0368-3393-01
 סמינר באלגוריתמים בביואינפורמטיקה מבנית לתלמידי מדעי המחשב
 
פרופ וולפסון חייםסמינר קפלון324 ג'1800-1600 סמ'  א'
בסמינר יוצגו אלגוריתמים הפותרים בעיות מרכזיות בביולוגיה מולקולרית ובתכנון ממוחשב של תרופות.  בין השאר יוצגו אלגוריתמים להתאמה מבנית של חלבונים, חיזוי מבנה קומפלקס של מספר חלבונים, חיזוי קישור תרופה לחלבון ועוד.
כיוון שהבעיות שיש לפתור הן ביסודו של דבר בעיות של זיהוי וגילוי תבניות במרחב התלת מימדי ותנועת עצמים גמישים במרחב זה, ניתן לעשות אנלוגיות לבעיות דומות בראיה ממוחשבת (כגון זיהוי עצמים ופיתרון פאזלים), בעיות תכנון תנועה בגיאומטריה חישובית, ייצוג משטחים בגרפיקה  ממוחשבת ועוד.
הסמינר אינו מניח ידע מוקדם בביולוגיה.

The participants of the seminar will present algorithms. which solve key tasks in Structural Molecular Biology and Computer Aided Drug Design.  In particular, we shall present algorithms for protein structural alignment, prediction of the structure of a complex between two (or more) proteins (so called, docking task), prediction of the structure of a protein-drug complex and more ...

Since the tasks to be tackled are in (their mathematical) essence problems of spatial pattern recognition and discovery as well as modeling of flexible object motion in 3D, we shall discuss the analogy to similar tasks in Computer Vision (e.g. object recognition and puzzle assembly), motion planning in computational geometry, computer graphics presentation of 2D manifolds in 3D space amd more ...

The seminar does not assume prior knowledge in Molecular Biology.  Lectures can be presented in English upon demand.

0368-3458-01
 מערכות בסיסי נתונים
 Data-Base Systems
פרופ מילוא טובהשיעור כיתות דן דוד003 ג'1500-1300 סמ'  ב'
1
. תוכן הקורס:
מבוא למערכות בסיסי נתונים: מערכות בסיסי נתונים מאפשרות ניהול וטיפול בכמויות נתונים עצומות שצריכות להישמר לצורכי עדכון ושליפה יעילה, והינן הלב של אפליקציות מסחריות רבות. מטרת הקורס לתת מבוא לתכנון ושימוש במערכות בסיסי נתונים ולהבנת העקרונות המנחים בבניית מערכות אלה.
נתחיל בהכרת המודל הרלציוני ושפת השאילתות SQL, ובלימוד שיטות לתכנון המסד. בהמשך נדון בארכיטקטורה הפנימית של המערכות, כולל אכסון נתונים יעיל, אופטימיזציה של שאילתות, שערוך יעיל של שאילתות, וכדומה. לקראת סוף הקורס, בהתאם למגבלות הזמן, נלמד על נושאים מתקדמים כגון שערוך מבוזר של שאילתות, MapReduce ו-Pig Latin, ניהול מידע בעזרת הקהל (crowdsourcing) ועוד.
 
2. חובות התלמיד:
השתתפות בשיעורים, הגשה של פתרונות התרגילים והפרויקט, מבחן מסכם.
 
3. הרכב הציון:            
תרגילים 15%
פרויקט: 35%
מבחן: 50%
 
תרגילים/פרויקט שיוגשו באיחור לא יתקבלו (מלבד מיקרים המאושרים אל פי התקנון)                                      
4. חומרי עזר :
0368-3458-02
 מערכות בסיסי נתונים
 Data-Base Systems
גב' אמסטרדמר יעלתרגיל כיתות דן דוד003 ג'1600-1500 סמ'  ב'
פרופ מילוא טובה
1. תוכן הקורס:
מבוא למערכות בסיסי נתונים: מערכות בסיסי נתונים מאפשרות ניהול וטיפול בכמויות נתונים עצומות שצריכות להישמר לצורכי עדכון ושליפה יעילה, והינן הלב של אפליקציות מסחריות רבות. מטרת הקורס לתת מבוא לתכנון ושימוש במערכות בסיסי נתונים ולהבנת העקרונות המנחים בבניית מערכות אלה.
נתחיל בהכרת המודל הרלציוני ושפת השאילתות SQL, ובלימוד שיטות לתכנון המסד. בהמשך נדון בארכיטקטורה הפנימית של המערכות, כולל אכסון נתונים יעיל, אופטימיזציה של שאילתות, שערוך יעיל של שאילתות, וכדומה. לקראת סוף הקורס, בהתאם למגבלות הזמן, נלמד על נושאים מתקדמים כגון שערוך מבוזר של שאילתות, MapReduce ו-Pig Latin, ניהול מידע בעזרת הקהל (crowdsourcing) ועוד.
 
2. חובות התלמיד:
השתתפות בשיעורים, הגשה של פתרונות התרגילים והפרויקט, מבחן מסכם.
 
3. הרכב הציון:            
תרגילים 15%
פרויקט: 35%
מבחן: 50%
0368-3464-01
 עיבוד ספרתי של אותות
 "Digital Signal Processing"
ד"ר שטיין יעקבשיעור כיתות דן דוד001 א'2000-1700 סמ'  א'
הקורס נועד לתלמידי תואר ראשון ושני במדעי המחשב או מתימטיקה.
 
הקורס מתבסס על ספר לימוד "Digital Signal Processing - a Computer Science Perspective"
Wiley:2000)   John) מאת המרצה.
 
רשימת הנושאים, ובעיקר חלק היישומים שבה, עשויה להשתנות בהתאם לתחומי העניין של קהל הסטודנטים.
 
רקע מתימטי דרוש:
·                מספרים מרוכבים
·                פונקציות טריגונומריות ואקספוננציאליות
·                מושגי יסוד באלגברה ליניארית (מרחב ווקטורי, מטריצה, פתרון משוואות ליניאריות)
·                אינפי בסיסי (נגזרת, אנטגרל, טור אינסופי)
 
 
רשימת הנושאים הנלמדים
 
אותות
1) אותות אנאלוגיים וספרתיים, משפט הדגימה
2) ייצוג בזמן ובתדר
3) ספקטרום, עקרון אי-הוודאות
4) רעש
 
מערכות לעיבוד אותות
1) מסננים ומערכות שאינן מסננים
2) זיהוי מערכות
3) מסננים מתואמים  (במידה ויספיק הזמן)
4) מסננים אדפטיביים  (במידה ויספיק הזמן)
 
אלגוריתמים וארכיטקטורות חישוב
1) השימוש בגרפים ויישום מסננים סיפרתיים
2) אלגוריתם ה FFT
3) אלגוריתמים נומריים ב DSP (במידה ויספיק הזמן)
4) מעבדי אותות וההבדל בינם לבין ה CPU
 
יישומים
1) DSP בתקשורת ומודמים
2) עיבוד, דחיסה והבנה של דיבור
 
0368-3469-01
 תכנות מעבדים רבי ליבות
 Multiprocessor Programming
פרופ שביט נירשיעור הנדסת תוכנה102 א'1900-1600 סמ'  א'
ראה כאן
http://www.cs.tau.ac.il/~multi/index.php?p=intro

דרישות קדם:    מבנה נתונים  ויכולת תיכנות ב-java
0368-3469-02
 תכנות מעבדים רבי ליבות
 Multiprocessor Programming
מר סולאמי משהתרגיל שרייבר מתמטי007 א'1200-1100 סמ'  א'
0368-3500-04
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ אורבוך אמירסדנה שרייבר מתמטי008 א'1200-1000 סמ'  א'
0368-3500-05
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ אורבוך אמירמעבדה ג'1500-1200 סמ'  א'
0368-3500-06
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מעבדה ב'1300-1000 סמ'  א'
0368-3500-07
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ שביט נירסדנה שרייבר מתמטי209 ד'1600-1400 סמ'  א'
0368-3500-08
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ שביט נירמעבדה ג'1500-1200 סמ'  א'
0368-3500-09
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מר סולאמי משהמעבדה ה'1100-0800 סמ'  א'
0368-3500-10
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ מטיאס יוסיסדנה שרייבר מתמטי008 ב'1200-1000 סמ'  א'
 
0368-3500-11
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ מטיאס יוסימעבדה ג'2000-1700 סמ'  א'
0368-3500-12
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
גב' לנדאו פייביש שירמעבדה ד'1300-1000 סמ'  א'
Google Technologies for Cloud and Web Development

This is a workshop focusing on Google tools and technologies for Cloud and Web Development.
These include iGoogle Gadgets, Android (Google Phone), Chrome and Chrome OS, Google Maps, YouTube API, Google Visualization API, Google AppEngine, Social networks, Google TV and more.

Students will group in teams of 4 students. Each group will come up with a project for the semster. Project will include designing and developing a live web system.

The course will include several frontal lectures going over the technologies, and the rest of the semester will include project reviews (initial project presentation, design and workplan review, several iterations of project demos and finally a complete project presentation).
Each group will also maintain a web page with project documentation and design documents.

Classes will be on Mondays 10-12.
Note: There will be no meeting during "lab hours".
 
0368-3500-16
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ טולדו סיוןסדנה אורנשטיין110 ה'1800-1600 סמ'  א'

נושאים ופרוייקטים

הסדנה מתקיימת במסגרת מעבדת הוראה חדשה שהוקמה בבתי הספר למדעי המחשב ולהנדסת חשמל, המעבדה לתקשורת אלחוטית. הנושאים הספיציפיים של הסדנה משתנים מסמסטר לסמסטר.

 

בסמסטר א' תשס"ה הסדנה תתמקד במערכת למעקב אחרי בעלי חיים שפותחה במעבדה של סיון טולדו. המערכת מבוססת על משדרים זעירים שמוצמדים לחיות בר, מקלטים שקולטים את האותות והופכים אותם למידע דיגיטלי, מחשבים שמעבדים את האותות ושולחים אותם לשרת, ושרתים שמחשבים איכונים ושומרים אותם במסד נתונים. במפגשי הסדנה נלמד על המערכת, על האלגוריתמים השונים שהיא עושה בהם שימוש, ועל מבנה התוכנה שפותחה.

 

בהמשך נתחלק לצוותים של 2-3 סטודנטים/יות שכל אחד מהם יתמקד בפיתוח מודול תוכנה חדש למערכת. התוכנה במערכת מגוונת מאוד וגם הפרוייקטים שיוצאו לצוותים יהיו מגוונים. השאיפה היא שהמודולים החדשים שיפותחו ישולבו במערכת ושיעשה בהם שימוש אמיתי (אבל זה יהיה תלוי כמובן בצורך של המשתמשים, ביכולת לתחזק את התוכנה, ובאיכות שלה). בחלק מהפרוייקטים נשתמש בנתונים שנצברים במערכת הקיימת ובחלק נצטרך אולי לצאת לשטח/למעבדה עם משדרים ומקלטים ולאסוף נתונים.

 

פרוייקטים שיוצעו לצוותים השונים (תלמידים יוכלו גם להציע פרוייקטים לאחר שנלמד את המערכת):

·         אפליקציה אינטראקטיבית להצגת נתוני כמעט-זמן-אמת מהמערכת על טאבלט או טלפון חכם. המערכת מחשבת בדרך כלל איכונים בהשהיה של מספר שניות, ואפליקציה כזאת תאפשר לביולוגים למצוא את חיות הבר בשטח. זה שימושי למגוון גדול של מחקרים שדורשים גם תצפית או לכידה מחדש (למשל בשביל הסרת המשדר או הורדת נתונים שהוא אסף ולא שידר).

·         ניסוח אינווריאנטות ניתנות לבדיקה לגבי המערכת (הקיימת) ובדיקה שלהן או של חלק מהן על מנת לגלות תקלות ולדווח בצורה המדוייקת ביותר האפשרית מה התקלה. המערכת כוללת רכיבי חומרה רבים שיכולים להתקלקל (לפעמים לא בצורה קטסטרופלית, שזה מצב גרוע במיוחד) והיא פועלת בסביבה שיש בה הרבה משתנים (למשל משדרים נוספים על אלה שהצמדנו לחיות). מודול ניטור ואבחון תקלות אוטומטי יכול לשפר את התחזוקה שלה לאורך (יש במערכת ניטור כרגע, אבל מוגבל מאוד).

·         בחינת הביצועים בפועל של אלגוריתמים חדישים לחישוב טרנספורמי פוריה לעומת האלגוריתמים שהמערכת משתמשת בהם. אם האלגוריתמים החדישים יותר (שנותנים תוצאה מקורבת אבל בזמן ריצה אסימפטוטי יותר קטן) מהירים יותר בפועל, נשלב אותם במערכת.

·         מימוש מהיר של אלגוריתמי איכון שכרגע ממומשים בסביבה נוחה לפיתוח אבל שמייצרת תוכנה לא מהירה (Matlab). המטרה תהיה לשלב מימושים מהירים (חדשים או קיימים) של האלגוריתמים במערכת.

·         שדרוג של התוכנה כך שתוכל לרוץ גם על לינוקס וגם על חלונות (כרגע היא מוגבלת ללינוקס).

·         אפליקציה שתאפשר להתשתמש בחלק מהתוכנה של המערכת לאיכון חיות בר עם מקלט נייד בודד. יכולת עיבוד האותות הרלוונטית כבר קיימת במערכת, אבל חסרה אפליקציה אינטראקטיבית שתאפשר לביולוג לעקוב אחרי חיית בר.

שדרוג יכולות עיבוד האותות של המערכת כך שתוכל למצוא כיוון לחיית בר בעזרת מקלט דו-ערוצי.
0368-3500-17
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ טולדו סיוןמעבדה ד'2000-1700 סמ'  א'
אנא ראו באתר האינטרנט.
0368-3500-18
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מעבדה א'1900-1600 סמ'  א'
0368-3500-19
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ אפק יהודהסדנה כיתות דן דוד204 ד'1700-1500 סמ'  א'
0368-3500-20
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ אפק יהודהמעבדה ד'2000-1700 סמ'  א'
0368-3500-21
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
גב' לנדאו פייביש שירמעבדה ב'2000-1700 סמ'  א'
0368-3500-22
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
ד"ר דויטש דניאלסדנה שרייבר מתמטי008 ד'2000-1800 סמ'  א'
 
הנושא המרכזי של הסדנה הוא ניהול וניתוח נתונים בעולם טכנולוגי מתפתח בו גובר הצורך לטיפול בנתונים בקנה מידה גדול ו\או בסביבה מבוזרת. יוצעו מספר נושאים בתחום זה והסטודנטים המשתתפים בסדנה יפתחו באופן מודרך רעיונות לפרויקטים, יידרשו להציג אותם, ואז יממשו אב-טיפוס ויציגו אותו.  הציון יתבסס הן על מימוש הפרויקטים והן על ההצגה.
בין הפרויקטים שיוצעו לסטודנטים צפויה (*) להיכלל גם אפשרות להשתתף בפרויקטים המתמקדים ביזמות טכנולוגית בחסות חברת אמדוקס, ובשיתוף מומחים מהחברה.
יידרש מכל סטודנט הבוחר להשתתף במסגרת פרויקטים שבשיתוף אמדוקס:
 
1.  להשתתף בשיעור בשבוע הראשון של הסמסטר (יום ד' עפ"י מערכת השעות) בו יוצגו באופן כללי הפרויקטים
 
2.   להגיע למפגש באמדוקס רעננה ביום ה' בשבוע השני של הסמסטר בשעות 15-19.
 
3.    להשתתף השתתפות פעילה בשני שיעורים (במסגרתם תפתחו רעיונות לפרויקטים) בשעות המעבדה בימי חמישי (15-18), במהלך הסמסטר במועדים שייקבעו
 
4.  להציג (בקבוצה) רעיונות לפרויקטים במהלך הסמסטר ולבחור במשותף רעיון למימוש בסדנא.
 
5. להשתתף ב-2 מפגשים נוספים באמדוקס רעננה בימי חמישי בשעות 15-19 במהלך הסמסטר במועדים שייקבעו
 
6.  להציג את התוצרים של הסדנא (המימוש) ביום חמישי בשבוע האחרון של הסמסטר.
 
לפי דרישת אמדוקס, ההשתתפות במסגרת המוצעת מותנית בחתימה על הסכם עם החברה.
 
לסטודנטים שלא יבחרו במסגרת הנ"ל יוצעו פרויקטים מחקריים המתבססים על מאמרים בתחום ניהול נתונים ברשת ושאינם קשורים לאמדוקס.
 
(*) קיומה של אפשרות זו אינה ודאית ותלויה, בין היתר, במספר מינימלי של סטודנטים שיתעניינו בה.
 
0368-3500-23
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
ד"ר דויטש דניאלמעבדה פיזיקה-שנקר222 ה'1800-1500 סמ'  א'
 
הנושא המרכזי של הסדנה הוא ניהול וניתוח נתונים בעולם טכנולוגי מתפתח בו גובר הצורך לטיפול בנתונים בקנה מידה גדול ו\או בסביבה מבוזרת. יוצעו מספר נושאים בתחום זה והסטודנטים המשתתפים בסדנה יפתחו באופן מודרך רעיונות לפרויקטים, יידרשו להציג אותם, ואז יממשו אב-טיפוס ויציגו אותו.  הציון יתבסס הן על מימוש הפרויקטים והן על ההצגה.
בין הפרויקטים שיוצעו לסטודנטים צפויה (*) להיכלל גם אפשרות להשתתף בפרויקטים המתמקדים ביזמות טכנולוגית בחסות חברת אמדוקס, ובשיתוף מומחים מהחברה.
יידרש מכל סטודנט הבוחר להשתתף במסגרת פרויקטים שבשיתוף אמדוקס:
 
1.  להשתתף בשיעור בשבוע הראשון של הסמסטר (יום ד' עפ"י מערכת השעות) בו יוצגו באופן כללי הפרויקטים
 
2.   להגיע למפגש באמדוקס רעננה ביום ה' בשבוע השני של הסמסטר בשעות 15-19.
 
3.    להשתתף השתתפות פעילה בשני שיעורים (במסגרתם תפתחו רעיונות לפרויקטים) בשעות המעבדה בימי חמישי (15-18), במהלך הסמסטר במועדים שייקבעו
 
4.  להציג (בקבוצה) רעיונות לפרויקטים במהלך הסמסטר ולבחור במשותף רעיון למימוש בסדנא.
 
5. להשתתף ב-2 מפגשים נוספים באמדוקס רעננה בימי חמישי בשעות 15-19 במהלך הסמסטר במועדים שייקבעו
 
6.  להציג את התוצרים של הסדנא (המימוש) ביום חמישי בשבוע האחרון של הסמסטר.
 
לפי דרישת אמדוקס, ההשתתפות במסגרת המוצעת מותנית בחתימה על הסכם עם החברה.
 
לסטודנטים שלא יבחרו במסגרת הנ"ל יוצעו פרויקטים מחקריים המתבססים על מאמרים בתחום ניהול נתונים ברשת ושאינם קשורים לאמדוקס.
 
(*) קיומה של אפשרות זו אינה ודאית ותלויה, בין היתר, במספר מינימלי של סטודנטים שיתעניינו בה.
 

Workshop on Computer Networks: Peer-to-Peer Internet Systems and their Selfish Use

 time: Semester B, 2009/10

 Instructor: Prof. Hanoch Levy, School of Computer Science, Tel-Aviv Univeristy

 Abstract

 Peer to Peer networks (Bittorrent like), which originally were developed as an “innocent” mechanism for song sharing, have gone through tremendous success and became a major factor in the internet. In fact, P2P systems are believed to account for the majority (!)  of traffic in the Internet today.

 

     A P2P network is based on a simple principle: Clients which are interested in a resource (say a file) share their CPU/bandwidth resources and assist each other in downloading the file. That is – the success of the system depends on having each of its clients contributes its resources.

 This workshop aims at understanding whether opportunistic P2P clients can make a gain by being selfish. Our challenge is to construct a client that will download the file it wants as quickly as possible by contributing its resources  (Bandwidth, CPU, pieces of the file it owns) as little as possible. Students will work in teams, each of which aiming at understanding the rules-of-the-game and utilizing them to design their client to best achieve these objectives.
The positive aspect of such a client is that it can help users in low-quality-internet regions of the world to benefit from P2P. The negative aspect is that it violates fairness, and may lead to deterioration (or full collapse) of the P2P system. 
Prerequisites: Operating Systems is required. Communications networks 0368-3030-01, or equivalent background is highly preferred/recommended.  Interested students with other background – may consult the instructor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368-3500-24
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מעבדה ה'1800-1500 סמ'  א'
0368-3500-25
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ כהן-אור דניאלסדנה שרייבר מתמטי008 א'1400-1200 סמ'  א'
0368-3500-26
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ כהן-אור דניאלמעבדה א'1700-1400 סמ'  א'
0368-3500-27
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מעבדה ב'1300-1000 סמ'  א'
0368-3500-28
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
ד"ר מעוז שחרסדנה אורנשטיין110 ב'1500-1300 סמ'  ב'

 

 

The workshop deals with the development and use of tools for modeling in software engineering.  Some projects deal with the development of non-trivial Lego NXT robots.  Suggested project topics relate to the use of logic and models in software development, tool development, or systematic tool evaluation.  Programming language used: Java.  Development environment used: Eclipse.    Additional details will be given in the first workshop meeting.  Recommended background course: Topics in Software Systems Modeling.
0368-3500-29
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
ד"ר מעוז שחרמעבדה א'2100-1800 סמ'  ב'
0368-3500-30
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מעבדה ה'1100-0800 סמ'  ב'
0368-3500-34
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
ד"ר טרומר ערןסדנה כיתות דן דוד204 ג'1200-1000 סמ'  ב'
ראו סילבוס באנגלית, ואתר הקורס.

Firewalls control and monitor access to networks, and are found in every organization and personal computer. Emerging as an Israeli innovation two decades ago, modern firewalls perform sophisticated packet analysis tasks at a very high throughput.

In this workshop we will study the basic design of firewalls, and recreate the basic firewall functionality using just elementary building blocks of the GNU/Linux operating system. We will extend the Linux kernel with packet analysis capabilities, interface it with userspace programs, and experiment with using this firewall for blocking real-world attacks.

NOTE: Additional projects in applied cryptography and security, other than firewalls, may be available for students with prior knowledge in cryptography, information security, embedded-system programming or GPGPU programming. For details see http://cs.tau.ac.il/~tromer/join and contact the lecturer.

The workshop's goals:

 • Become familiar with the Linux kernel, and how to extend it using kernel modules.
 • Understand the TCP/IP protocol, and how it is processed in the Linux kernel.
 • Understand concepts in packet inspection and parsing, and rule-based enforcement.
 • Introduction to network attack techniques, detection and prevention.
 • Gain experience in designing and implementing a modular system.

This workshop is offered in cooperation with industry experts from Check Point, offering a unique exposure to industry's capabilities and needs, and an opportunity for a real-world impact.

During the semester there will be 5-6 class meetings, and several assignments (serving as milestones towards the full project). The workshop projects will be done in teams of 1 or 2 students (to be decided). The large, final assignment can be submitted by the semester's end; we will also allow extension into the summer if accompanied by a realistic work plan.

The assignments will be interesting and cool, but expect intensive and challenging work, and lots of self-learning. Students will be expected to read and learn on their own any concepts and systems that are unfamiliar and needed in order to carry out the project successfully.

Some (but not all) content and assignments will be similar to last year's course, Workshop in Information Security: Building a Firewall within the Linux Kernel 2014.

Prerequisites:

 • Operating systems (0368.2162)
 • Software Project (0368.2161)

(Exception possibe for students with equivalent prior background.)

Recommended but not mandatory:

 • Communication Networks (0368-3030)
 • Any information security course
0368-3500-35
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
ד"ר טרומר ערןמעבדה ב'1600-1300 סמ'  ב'

0368-3500-36
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מעבדה ב'1900-1600 סמ'  ב'
0368-3500-37
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ מטיאס יוסיסדנה שרייבר מתמטי007 ד'1200-1000 סמ'  ב'
0368-3500-38
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ מטיאס יוסימעבדה ה'1100-0800 סמ'  ב'
0368-3500-39
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
גב' לנדאו פייביש שירמעבדה ה'1400-1100 סמ'  ב'
0368-3500-40
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ אינטרטור נתןסדנה שרייבר מתמטי007 ג'1500-1300 סמ'  ב'
ראו סילבוס באנגלית, ואת אתר הקורס.
Firewalls control and monitor access to networks, and are found in every organization and personal computer. Emerging as an Israeli innovation two decades ago, modern firewalls perform sophisticated packet analysis tasks at a very high throughput.

In this workshop we will study the basic design of firewalls, and recreate the basic firewall functionality using just elementary building blocks of the GNU/Linux operating system. We will extend the Linux kernel with packet analysis capabilities, interface it with userspace programs, and experiment with using this firewall for blocking real-world attacks.

NOTE: Additional projects, beyond firewalls, may be available for students with prior knowledge in cryptography, information security, or embedded-system programming. For details, please contact the lecturer and explain your background.

The workshop's goals:
- Become familiar with the Linux kernel, and how to extend it using kernel modules.
- Understand the TCP/IP protocol, and how it is processed in the Linux kernel.
- Understand concepts in packet inspection and parsing, and rule-based enforcement.
- Introduction to network attack techniques, detection and prevention.
- Gain experience in designing and implementing a modular system.

This workshop is offered in cooperation with industry experts from Check Point, offering a unique exposure to industry's capabilities and needs, and an opportunity for a real-world impact.

The workshop projects will be done in teams of up to 2 students. The assignments will be interesting and cool, but expect intensive and challenging work, and lots of self-learning. The projects will be completed and reported by the end of the semester, and there will be milestones and evaluations to ensure progress during the semester.

Students will be expected to read and learn on their own any concepts and systems that are unfamiliar and needed in order to carry out the project successfully.

Prerequisites:
- Operating systems (0368.2162)
- Software Project (0368.2161).

Recommended:
- Communication Networks (0368-3030)
- Any information security course
0368-3500-41
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ אינטרטור נתןמעבדה ד'2000-1700 סמ'  ב'

This is the lab credit for workshop 0368-3500-40. There will not be class meetings at this time

0368-3500-42
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מעבדה ד'1700-1400 סמ'  ב'
This is a workshop focusing on Google tools and technologies for Web Development.
These include iGoogle Gadgets, Android (Google Phone), Google Maps, YouTube API, Google Visualization API, Google AppEngine and more.

Students will group in teams of 3-4 students. Each group will come up with a project for the semster.
 
Project will include designing and developing a live web system.

The course will include several frontal lectures going over the technologies, and the rest of the semester will include project reviews (initial project presentation, design and workplan review, several iterations of project demos and finally a complete project presentation).
Each group will also maintain a web page with project documentation and design documents.

The workshop website is: http://sites.google.com/site/taugadgets10b/

 
For references, see previous semesters:
2007/8 A.
2007/8 B.

Classes will be held on Mondays 10-12 only. This time slot is reserved for office hours.
0368-3500-43
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ תא שמע אמנוןסדנה אורנשטיין102 ד'1200-1000 סמ'  ב'

A workshop on electronic voting

 

In the workshop we we will design and implement a simple  zero-knowledge mixing network, that can serve in a cryptographically secure electronic voting system.  The mixnet will be based upon a Benesh network to reduce the problem of mixing n messages to that problem of mixing just two, which is then solved used standard tools. Possible projects include:

 

1. Designing and implementing the prover

2. Designing and implementing the verifier

3. Studying the Benes network

 

No prior knowledge in cryptography is required. We will give the necessary background on cryptographic voting, public key encryption (DLOG, El-gammal) and zero-knowledge proofs.

0368-3500-44
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ תא שמע אמנוןמעבדה ה'1100-0800 סמ'  ב'

A workshop on electronic voting

 

In the workshop we we will design and implement a simple  zero-knowledge mixing network, that can serve in a cryptographically secure electronic voting system.  The mixnet will be based upon a Benesh network to reduce the problem of mixing n messages to that problem of mixing just two, which is then solved used standard tools. Possible projects include:

 

1. Designing and implementing the prover

2. Designing and implementing the verifier

3. Studying the Benes network

 

No prior knowledge in cryptography is required. We will give the necessary background on cryptographic voting, public key encryption (DLOG, El-gammal) and zero-knowledge proofs.

0368-3500-45
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מר גלמן אפריםמעבדה ה'1400-1100 סמ'  ב'

A workshop on electronic voting

 

In the workshop we we will design and implement a simple  zero-knowledge mixing network, that can serve in a cryptographically secure electronic voting system.  The mixnet will be based upon a Benesh network to reduce the problem of mixing n messages to that problem of mixing just two, which is then solved used standard tools. Possible projects include:

 

1. Designing and implementing the prover

2. Designing and implementing the verifier

3. Studying the Benes network

 

No prior knowledge in cryptography is required. We will give the necessary background on cryptographic voting, public key encryption (DLOG, El-gammal) and zero-knowledge proofs.

0368-3500-46
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
ד"ר רינצקי נעםסדנה כיתות דן דוד204 ג'1800-1600 סמ'  ב'
0368-3500-47
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
ד"ר רינצקי נעםמעבדה ה'1500-1200 סמ'  ב'
0368-3500-48
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
גב' לנדאו פייביש שירמעבדה ה'1900-1600 סמ'  ב'
0368-3500-49
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ שמיר רוןסדנה פיזיקה-שנקר105 ג'1400-1200 סמ'  ב'
0368-3500-50
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ שמיר רוןמעבדה ה'1100-0800 סמ'  ב'
0368-3500-51
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מר עמר דודמעבדה ה'1400-1100 סמ'  ב'
0368-3500-52
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ מילוא טובהסדנה שרייבר מתמטי008 ג'1800-1600 סמ'  ב'

 

Course Goals and Short Syllabus

Crowd-based data sourcing is a new and powerful data procurement paradigm that engages Web users to collectively contribute data, analyze information and share opinions. This brings to light, out of the huge, inconsistent Web ocean, an important body of knowledge that would otherwise not be attainable. Crowd-based data sourcing democratizes data-collection, cutting companies' and researchers' reliance on stagnant, overused datasets and bears great potential for revolutionizing our information world. Yet, triumph has so far been limited to only a handful of successful projects such as Wikipedia or IMDb. This comes notably from the difficulty of managing huge volumes of data and users of questionable quality and reliability.

The workshop will be about Data-Centered Crowdsourcing and it will be devided into three parts:
In the first part we will learn the foundation of crowd data sourcing, do an overview of the latest research projects leading in field of crowdsourcing and present relevant papers from the top-tier conferences.
Second part, the students will split to small teams (2-4 members each team), and propose a topic for a final project (relevant to crowdsourcing, details below). After proposal approval the teams will develop the projects during the semester.
Third and the final part - each team will submit the project and do a presentation to the rest of the teams at the last week of the semester.

Course Format

First three weeks will be lectures which should build a minimum required basics for the rest of the course (the first part). By the end of the three weeks the students will have to split up to groups (2-4 members, depending on the number of registered students) and prepare project proposal.
The task will be developing a crowdsouring project, which will solve one of the proposed problems. The project can be a new feature that current crowdsourcing platforms lack, an algorithm for the better crowd/experts selection, tasks generation, budget allocation or any other problem that exists in today's crowdsourcing systems.
The project can be a standalone application (Mobile/Web) or an extension for given system. Everything is up to the team.
The course will have a control point - midterm meeting where each team will present their detailed project description, software/platform choices, work split between the group members, work plan. This will be done in order to see the progress of the teams and ensure that the project converges in the given time.
The project should be done during the semester and the final presentation will be held at the last week of the semester.

Requirements

 • No formal requirements, but strongly recommended: Web Programming, Databases
0368-3500-53
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
פרופ מילוא טובהמעבדה ד'1500-1200 סמ'  ב'

Course Goals and Short Syllabus

Crowd-based data sourcing is a new and powerful data procurement paradigm that engages Web users to collectively contribute data, analyze information and share opinions. This brings to light, out of the huge, inconsistent Web ocean, an important body of knowledge that would otherwise not be attainable. Crowd-based data sourcing democratizes data-collection, cutting companies' and researchers' reliance on stagnant, overused datasets and bears great potential for revolutionizing our information world. Yet, triumph has so far been limited to only a handful of successful projects such as Wikipedia or IMDb. This comes notably from the difficulty of managing huge volumes of data and users of questionable quality and reliability.

The workshop will be about Data-Centered Crowdsourcing and it will be devided into three parts:
In the first part we will learn the foundation of crowd data sourcing, do an overview of the latest research projects leading in field of crowdsourcing and present relevant papers from the top-tier conferences.
Second part, the students will split to small teams (2-4 members each team), and propose a topic for a final project (relevant to crowdsourcing, details below). After proposal approval the teams will develop the projects during the semester.
Third and the final part - each team will submit the project and do a presentation to the rest of the teams at the last week of the semester.

Course Format

First three weeks will be lectures which should build a minimum required basics for the rest of the course (the first part). By the end of the three weeks the students will have to split up to groups (2-4 members, depending on the number of registered students) and prepare project proposal.
The task will be developing a crowdsouring project, which will solve one of the proposed problems. The project can be a new feature that current crowdsourcing platforms lack, an algorithm for the better crowd/experts selection, tasks generation, budget allocation or any other problem that exists in today's crowdsourcing systems.
The project can be a standalone application (Mobile/Web) or an extension for given system. Everything is up to the team.
The course will have a control point - midterm meeting where each team will present their detailed project description, software/platform choices, work split between the group members, work plan. This will be done in order to see the progress of the teams and ensure that the project converges in the given time.
The project should be done during the semester and the final presentation will be held at the last week of the semester.

Requirements

 • No formal requirements, but strongly recommended: Web Programming, Databases
0368-3500-54
 סדנה במדעי המחשב
 Workshop in Computer Science
מר נובגורודוב סלבהמעבדה ה'1600-1300 סמ'  ב'

Course Goals and Short Syllabus

Crowd-based data sourcing is a new and powerful data procurement paradigm that engages Web users to collectively contribute data, analyze information and share opinions. This brings to light, out of the huge, inconsistent Web ocean, an important body of knowledge that would otherwise not be attainable. Crowd-based data sourcing democratizes data-collection, cutting companies' and researchers' reliance on stagnant, overused datasets and bears great potential for revolutionizing our information world. Yet, triumph has so far been limited to only a handful of successful projects such as Wikipedia or IMDb. This comes notably from the difficulty of managing huge volumes of data and users of questionable quality and reliability.

The workshop will be about Data-Centered Crowdsourcing and it will be devided into three parts:
In the first part we will learn the foundation of crowd data sourcing, do an overview of the latest research projects leading in field of crowdsourcing and present relevant papers from the top-tier conferences.
Second part, the students will split to small teams (2-4 members each team), and propose a topic for a final project (relevant to crowdsourcing, details below). After proposal approval the teams will develop the projects during the semester.
Third and the final part - each team will submit the project and do a presentation to the rest of the teams at the last week of the semester.

Course Format

First three weeks will be lectures which should build a minimum required basics for the rest of the course (the first part). By the end of the three weeks the students will have to split up to groups (2-4 members, depending on the number of registered students) and prepare project proposal.
The task will be developing a crowdsouring project, which will solve one of the proposed problems. The project can be a new feature that current crowdsourcing platforms lack, an algorithm for the better crowd/experts selection, tasks generation, budget allocation or any other problem that exists in today's crowdsourcing systems.
The project can be a standalone application (Mobile/Web) or an extension for given system. Everything is up to the team.
The course will have a control point - midterm meeting where each team will present their detailed project description, software/platform choices, work split between the group members, work plan. This will be done in order to see the progress of the teams and ensure that the project converges in the given time.
The project should be done during the semester and the final presentation will be held at the last week of the semester.

Requirements

 • No formal requirements, but strongly recommended: Web Programming, Databases

0368-4014-01
 ראייה ממוחשבת
 Computerized Vision
פרופ וולף ליאורשיעור ותאורנשטיין110 א'1300-1000 סמ'  א'

  COMPUTERIZED VISION                                               0368-4014-01

 

סילבוס:

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני המעוניינים בנסיון מעשי בראייה ממוחשבת.

הקורס מתנהל בצורה לא קונבציונלית -- בבית קוראים מאמרים ובכיתה דנים ואח"כ מממשים. הקורס נערך בכיתת המחשבים. שפת התכנות הינה
MATLAB
. לא נדרש ידע מוקדם בשפה זו ואין דרישות קדם אחרות.

בסוף הקורס מוגש פרוייקט בראייה ממוחשבת. במהלכו ישנם כמה תרגילים תאורטיים בהקף לא גדול והגשה של פרוייקטים מהשיעורים (לפעמים נדרש לסיים אותם בבית).

0368-4016-01
 זיהוי תבניות
 Pattern Recognition
פרופ בריילובסקי ויקטורשיעור קפלון118 ב'1300-1000 סמ'  א'
0368-4139-01
 שיטות אלגורתימיות
 Algorithmic Methods
פרופ עזר יוסףשיעור שרייבר מתמטי008 ב'1900-1600 סמ'  א'
0368-4141-01
 אימות תוכנה וחומרה
 Verification of Hardware and Software
פרופ רבינוביץ אלכסנדרשיעור קפלון319 א'1900-1600 סמ'  א'
Title: Verification of Hardware and Software.
Various methods for program verification with respect to given
specifications will be covered.
The course consists of two parts.
The first part presents model-checking methods.
The second part introduces deductive methods.
Model-checking: Review of temporal logics as specification languages for reactive properties. The expressive power of temporal logics. The basic algorithms for model checking and  fix-point theory. Automata on infinite words  and their applications to model checking.
Deductive Methods:  Review of Hoare logic, its soundness and (relative) completeness. Recursive procedures: proof under assumptions. Proving properties of nondeterministic programs. Fair termination. Verification of parallel and distributed programs: deadlock freedom, mutual exclusion and progress properties.
0368-4159-01
 אלגוריתמים הסתברותיים ןדרנדומיזציה
 Randomized and Derandomized Algorithms
פרופ תא שמע אמנוןשיעור קפלון319 ב'1300-1000 סמ'  א'

Probabilistic Algorithms and Derandomization.


Randomness is extremely useful for developing fast and simple  algorithms. Derandomization often enables one to convert a randomized algorithm  into a deterministic one. In this course we will develop tools and  techniques for the design and analysis of efficient randomized algorithms and their derandomization. A tentative list of topics follows.


- A probabilistic algorithm for finding a maximal independent set in parallel, and its derandomization using pairwise independence.

- A probabilistic algorithm for finding a perfect matching in  parallel. The identity testing problem.

- The pollard-rho algorithm, and its heuristic analysis. Combinatorial and
algebraic expanders. Random walks on undirected and directed graphs.

- A probabilistic algorithm for solving undirected connectivity. Any  undirected,
connected graph is algebraically expanding.

- Reignold's algorithm for undirected connectivity. Derandomized  squaring.

- Estimating the volume of convex bodies. Finding the center of a  convex body.
Convex programming.

We will use the following notions and tools: pairwise independence, k- wise
and almost k-wise independence, expanders and pseudo-random- generators against

0368-4167-01
 אלגוריתמים בזמן תת-ליניארי
 Sublinear Time Algorithms
פרופ רובינפלד רוניתשיעור הולצבלט007 ב'1600-1300 סמ'  א'

This course will focus on the design of algorithms that are restricted to run in sublinear time, and thus can view only a very small portion of the data. The study of sublinear time algorithms has been applied to problems from a wide range of areas, including algebra, graph theory, geometry, string and set operations, optimization and probability theory. This course will introduce many of the various techniques that have been applied to analyzing such algorithms.
0368-4168-01
 חישוביות בגנטיקה הומנית
 Computational Human Genetics
פרופ הלפרין ערןשיעור ותפיזיקה-שנקר204 ד'1600-1300 סמ'  א'
טכנולוגיות ריצוף ה-DNA התפתחו בשנים האחרונות בקצב מסחרר. התפתחויות אלו יצרו הזדמנויות להבנה טובה יותר של גנטיקת האדם ולמציאת קשרים בין גנים למחלות. בקורס זה נתאר את האלגוריתמים והשיטות שפותחו לאחרונה לשם אנליזה וגילוי של תופעות ביולוגיות כמו למשל גילוי של מוטציות הקשורות למחלות כמו סרטן או אלצהיימר. בפרט, נעסוק בנושאים הבאים: מציאת איזורים גנומיים תחת לחץ סלקטיבי, מציאת הפלוטיפים, הערכת העבר הגיאוגרפי של אדם לפי הגינום שלו, הערכת התורשתיות של מחלות ושיטות למציאת אסוציאציה סטטיסטית בין מוטציות למחלות. כמו כן, נתאר את הטכניקות הבאות שלהן חשיבות מעבר לתחום של גנטיקה הומנית: ניראות מקסימלית ובדיקת השערות, אלגוריתם Expectation Maximization, מודלים מרקוביים חבויים (Hidden Markov Models), אנליזה של צירים מרכזיים (Principal Component Analysis), מחרוזות מרקוב מונטה קרלו(Markov Chain Monte Carlo), שיטות אופטימיזציה בריבוי מימדים כגון Newton-Rahpson ו-Gradient Descent.

הקורס מיועד לתואר שני - דרישות הקורס כוללות עבודת גמר ושיעורי בית (ללא מבחן).
0368-4172-01
 רשתות Peer to Peer וביצועים
 Advanced Course
פרופ לוי חנוךשיעור ותאורנשטיין110 ב'2000-1700 סמ'  א'

Advanced Computer Networks: Peer-To-Peer Networks

 

 

Abstract

 

 

The Internet has drastically changed from the first days it was used by the public. Such changes, many of them very hard to predict 10 years ago, were driven by either technology or users’ needs and interests. While the “pure” WEB + email is still an important part of the internet, many other applications/technologies came into effect. An important such technology is the Peer-to-Peer (P2P) network (e.g. Bittorrent), which accounts these days to the large majority of traffic in the Internet and is likely to have strong impact on the future of the Internet. The course will include some basic theoretical background which will be complemented by reviewing advanced topics on the subject.

 

Prerequisites: Communications networks 0368-3030-01, or equivalent background is highly preferred/recommended.

 

 

0368-4172-02
 רשתות Peer to Peer וביצועים
 Advanced Course
פרופ לוי חנוךשיעור ותשרייבר מתמטי007 ה'1900-1600 סמ'  ב'
0368-4211-01
 גיאומטריה חישובית
 Computational Geometry
פרופ שריר מיכהשיעור ותאורנשטיין102 ב'1800-1500 סמ'  ב'
אלגוריתמים בסיסיים לבעיות גיאומטריות כגון חישוב קמור, איתור נקודות, דיאגרמת וורונוי, תכנות לינארי במימד נמוך.

 
0368-4341-01
 עיבוד שפות טבעיות
 Natural Language Processing
פרופ דרשוביץ נחוםשיעור שרייבר מתמטי007 ג'1200-1000 סמ'  ב'
הקורס מתאר שיטות לעיבוד סטטיסטי של שפה טבעית. שיטות אלה מיושמות במגוון רחב של יישומים, למשל מנועי חיפוש, תרגום אוטומטי, קטגוריזציה של טקסט, סינון דואר זבל וכו'.
 
תוכן הקורס:
 
סטטיסטיקה של מלים וחוק זיפף, מבוא לתורת האינפורמציה ואמידה - יישומים לשפה טבעית. מודלים של n-grams הערכת הסתברות. שיערוך MLE  וחסרונותיו. שיטות החלקה: כלל לפלס (Laplace), לידסטון(Lidstone), שיטות ולידציה, held out estimation , גוד-טיורינג (Good-Turing), שילוב משערכים. דיסאמביגואציה של מלים: למידה מונחית ובלתי מונחית.
מודלים מרקובים: מודל מרקוב, מודל מרקוב חבוי (Hidden Markov Model) יישומים לתיוג חלקי דיבור.
תכונות של דקדוקים הסתברותיים חסרי הקשר (Probabilistic Context Free Grammers), הסתברות של מחרוזת תווים, אימון של דקדוקים הסתברותיים חסרי הקשר.
שיטות לקלסיפיקציה של טקסט: עצי החלטה, KNN רשתות בייסיאנית. מדדי ביצוע למסווגים: precision, recall, Fmeasure.
0368-4355-01
 נושאים במודלים של מערכות תוכנה
 Advanced Course
ד"ר מעוז שחרשיעור בנין רב תחומי315 ב'1200-0900 סמ'  א'

בקורס זה אנחנו מתעניינים בהגדרה של שפות מידול (modeling languages) ובשימוש במודלים (models) בהנדסת תוכנה.   נתמקד בהגדרה ובחקירה של שפות מידול, ביחסים בין מודלים, ובשיטות פורמליות מתאימות שנעזרות בניתוח אוטומטי (SAT solvers, BDD-based symbolic algorithms) כדי לספק למהנדסים הפשטות (abstractions) וכלים להתמודדות עם האתגרים של התכנון, הבניה, ההרצה, הבדיקה, התחזוקה, והאבולוציה של מערכות תוכנה.

בין הנושאים שנלמד:

Defining the syntax and semantics of modeling languages
Applications of formal verification and synthesis
Specification mining and model inference

בין השפות שנלמד:

Alloy
Temporal logics and SMV
Various sub languages of the UML and their extensions (class diagrams, sequence
diagrams etc.)   

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני ושלישי ופתוח גם לתלמידי תואר ראשון.
דרישות קדם לתלמידי תואר ראשון: תוכנה 1 ומודלים.
קורסים קשורים ומומלצים: לוגיקה, אימות תוכנה וחומרה, בדיקות תוכנה, סמינר מחקר על כלי תוכנה מתקדמים (0368-5190).

0368-4359-01
 פניני מחקר בתאוריה של מדעי המחשב
 Advanced Course
פרופ ספרא שמואלשיעור פיזיקה-שנקר204 ג'1300-1000 סמ'  א'
0368-4416-01
 לוגיקה מתקדמת
 Advanced Logic
פרופ אברון ארנוןשיעור ותקפלון324 ה'1900-1600 סמ'  ב'
יסודות תורת ההוכחה, סילוק חתך ויישומיו, טבלאות סמנטיות ושיטת הרזולוציה,
לוגיקה אינטואיציוניסטית ומתימטיקה קונסטרוקטיבית, לוגיקות מודאלית,
לוגיקות עמומות, לוגיקה מסדר שני והרחבות אחרות של לוגיקה מסדר ראשון
Fundamentals of Proof Theory, Cut-elimination and its applications, Tableaux and Resolution,
Intuitionistic logic and constructive mathematics, Modal logics, Fuzzy logics,
Second-order logic and other extensions of first-order logic.
0368-4429-01
 חישוב מבוזר
 Distributed Computation
פרופ אפק יהודהשיעור ותשרייבר מתמטי007 א'1900-1600 סמ'  ב'
שיתוף פעולה ותאום אלוגריתמי בין מעבדים ברשת תקשורת על מנת לפתור בעיות גלובאליות משותפות. כל מעבד בחישוב מקבל רק חלק מהקלט ומייצר רק חלק מהפלט כך שאיחוד הפלטים הוא פלט חוקי של החישוב המבוזר; במודל העיקרי בו נעסוק, המעבדים מתקשרים ביניהם אך ורק ע"י העברת הודעות בקוי התקשורת. כמו כן נעסוק במודל של זכרון משותף; יידונו רשתות סינכרוניות ואסינכרוניות ומספר רב של בעיות; הפצת הודעה, בחירת מנהיג, שבירת סימטריה, בניית עץ פורש, פיזור ושליטה במשאבים, תקשורת מקצה לקצה ברשת דינמית וניתוב. כמו כן יידונו בעיות מיוחדות של סינכרון, וצילום מצב גלובלי.

0368-4435-01
 הסקה אוטומטית לצורך ניתוח תכניות
 Automatic Software Verification
מר פדון עודדשיעור ותפיזיקה-שנקר105 ג'2000-1900 סמ'  ב'
פרופ שגיב שמואלשיעור ותפיזיקה-שנקר105 ג'1900-1700 סמ'  ב'
דרישת קדם: מודלים חישוביים.
http://www.cs.tau.ac.il/~msagiv/courses/asv.html
0368-4473-01
 סמינר אלגוריתמים למידול והתאמה של מבנים תלת מימדיים
 Modeling and Matching of 3d Structures
פרופ וולפסון חייםסמינר קפלון324 ד'1900-1700 סמ'  ב'
בסמינר יוצגו אלגוריתמים לגילוי תבניות מרחביות הפותרים בעיות מרכזיות בשטחים מדעיים שונים  ומגווונים.
בפרט יוצגו אלגוריתמים לזיהוי עצמים בתמונות תלת מימדיות בראיה ממוחשבת, אלגוריתמים לזיהוי אינטרקציה של חלבונים בביולוגיה
מולקולרית, אלגוריתמים לשחזור מוצגי אמנות ומוצגים ארכיאולוגיים, אלגוריתמים לפיתרון בעיות בהדמיה רפואית ועוד.
הדגש יושם על הדמיון במתודולוגיה המתימטית והאלגוריתמית ועל הגיוון באפליקציות.
הסמינר אינו מניח ידע מוקדם בשטחי האפליקציה. 

The seminar will discuss applications of three dimensional pattern discovery algorithms to the solution of key tasks in diverse scientific disciplines.
In particular, it will deal with algorithms for the recognition of objects in cluttered 3D scences in Computer Vision, algorithms for the prediction of protein-protein interactions in Molecular Biology, algorithms for the restoration of sculptures and archaeological objects, pattern detection iin Medical Image processing and more.
We shall emphasize the similarity in the mathematical and algorithmic methodology and the diversity in the applications.
No prior knowledge in the application fields is assumed.
0368-4474-01
 אבטחת מידע - תיאוריה בראי המציאות
 Information Security - Theory Vs. Reality
ד"ר טרומר ערןשיעור פיזיקה-שנקר104 ג'1900-1600 סמ'  א'

אבטחת מידע - תאוריה בראי המציאות

Information Security: Theory vs. Reality

סמסטר א

יום ג'   16:00-19:00

 

 

הקורס יעסוק ביסודות אבטחת המידע במערכות מיחשוב ותקשורת, ובאתגרים אשר בפער שבין העקרונות ליישומים מעשיים. מחד, הקורס ידון בעקרונות בניית מערכות מאובטחות באמצעים כגון אכיפת גישה והרשאות, ניהול זרימת מידע, שפות תכנות יעודיות, אלגוריתמים קריפטוגרפיים, כלי תכנות ואימות וזיהוי ארועים חריגים. מאידך, הקורס יציג אתגריים מרכזיים במערכות מציאותיות, ובכלל זאת פרצות אבטחה במימוש קוד, זליגה ושיבוש של  מידע באמצעים פיזיקליים, אתגרי אבטחה במיחשוב ענן, התקפות מבוזרות רחבות-היקף, וחולשות במערכות ניידות כגון טלפונים סלולריים ורכבים. נדון בסיבות לפער בין העקרונות התאורתיים לאתגרי המציאות, ובכיווני מחקר עדכניים לצמצומו. הקורס יכלול התנסות ישירה בכלי הגנה והתקפה.

 

 

הקורס מתאים לתלמידי מחקר וכן לתלמידי תואר ראשון מתקדמים (מדמ"ח שנה ג', הנדסה שנה ד'). נדרשים הבנה טובה של מבנה מחשבים (מערכות הפעלה, שפת מכונהעקרונות שפות תכנות, רשתות תקשורת), נסיון תכנות מעשי, והכרת מושגי בסיס בתורת ההצפנה.

0368-4479-01
 ניתוח ואימות תוכנה
 Program Analysis and Verification
ד"ר רינצקי נעםשיעור ותשרייבר מתמטי006 ה'1200-0900 סמ'  ב'
Operational semantics (How do we formally define the meaning of programs).
Program logics (Classical and modern approaches for manual verification of computer programs).
Abstract interpretation (Theoretical foundation of automatic compile-time
analysis, aka static analysis, For example, determining during compile time whether x= y / z is always 1 or that at this program point z is not zero.)
Miscellaneous verification techniques: MC (Model
checking), SAT (Satisfiability) and SMT (Satisfiability
Modulo Theory).
 
The course will have ~4 exercises and a final project (that can be done in pairs.)
Prerequisite: Computational models (0368-2200)
0368-4485-01
 אלגוריתמים מתקדמים
 Advanced Algorithms
פרופ צוויק אורישיעור ותהולצבלט007 ד'1400-1100 סמ'  ב'

בקורס ילמדו נושאים אלגוריתמיים מתקדמים כדוגמת: אלגוריתי נקודה פנימית (interior point methods) לפתרון בעיות תכנות ליניארי בזמן פולינומיאלי, שיטת העידכוניים הכפליים ושימושיה האלגוריתמיים, משחקים סטוכסטיים, אלגוריתמים אלגבריים לפתרון בעיות בגרפים, סיבוכיות פרמטרית (parametrized complexity), אלגוריתמים במודל ה-word RAM, חסמים תחתונים במודל ה-cell probe.

 

דרישות קדם: מבני נתונים, אלגוריתמים.

0368-4486-01
 יישומים במדעי המחשב של תורת האינפורמציה
 Information Theory and Applications to Computer Science
ד"ר היטנר יפתח אילשיעור ותקפלון118 ג'1300-1000 סמ'  א'
This is a graduate course, but open  to undergrad students given my permission (via email).

Syllabus:
The notions of information and entropy, initially originated in statistical physics and electrical engineering, is central in almost all branches of modern science. We will give  an introduction to information theory and its applications, with focus on computer science, and recent applications to complexity-based cryptography.


Prerequisite:
Complexity course, possibly taken in parallel.

Assignment:  4-5 home assignments  + exam (in-class for the undergrad students, possibly a take home one for the gradate studetns).

 
0368-4491-01
 סיבוכיות תקשורת ואינפורמציה
 Communication and Information Complexity
ד"ר אושמן רותםשיעור ותפיזיקה-שנקר204 ה'1700-1400 סמ'  ב'

סיבוכיות תקשורת עוסקת בשאלה: כמה ביטים של תקשורת נדרשים כדי לבצע חישוב על קלט שמחולק בין שני מחשבים שונים? למשל, אם שני עותקים של קובץ שמורים על מחשבים שונים, ואנו רוצים לוודא שהעותקים זהים, כמה ביטים של תקשורת נדרשים -- האם צריך לשלוח את הקובץ כולו או שניתן להסתפק בפחות תקשורת?

סיבוכיות תקשורת מהווה כלי שימושי ביותר להוכחת חסמים תחתונים בתאוריה של מדעי המחשב, עם שימושים בתחומים מגוונים הכוללים סיבוכיות מעגלים (circuit complexity), מבני נתונים, חישוב מבוזר, אלגוריתמים תת-לינאריים ועוד. כדי להוכיח חסמים תחתונים על סיבוכיות התקשורת של פונקציות שונות קיימות שיטות הסתברותיות, קומבינטוריות ואלגבריות, אותן נסקור בקורס. כמו-כן נלמד כיצד מודדים את כמות ה*אינפורמציה* שעוברת בפרוטוקול תקשורת נתון, שיטות להוכחת חסמים תחתונים על כמות זו, וקשרים בין אינפורמציה ותקשורת.


דרישות קדם:

 • סיבוכיות (אפשר תוך-כדי באישור המרצה)


דרישות הקורס:

 • תרגילי בית דו-שבועיים

 • פרוייקט סיום (אין בחינה)

0368-4492-01
 שיטות אלגבריות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה
 Algebraic Methods in Computer Science and Combinatorics
פרופ בנבנישתי שפי אמירשיעור ותכיתות דן דוד204 ד'1300-1000 סמ'  א'

אלגברה ליניארית היא כלי בסיסי במתמטיקה אליו כולם נחשפים בתחילת לימודיהם. אולם למרות (ואולי בשל) פשטותה נהייתה לאחד הכלים השימושים ביותר בתיאוריה של מדעי המחשב ובקומבינטוריקה. בקורס זה נכיר מספר טכניקות בסיסיות המשתמשות באלגברה ליניארית ובאמצעותן נקבל תוצאות יפות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה. בין השאר נעבור על הנושאים הבאים:

 1. ערכים עצמיים של מטריצות שכנויות

 1. ערכים עצמיים של מטריצות שכנויות

3.      השיטה הפולינומיאלית

4.      חסמים תחתונים למעגלים אריתמטיים

5.      טרנספורם פורייה ושימושיו

6.      משפט אפסים קומבינטורי (combinatorial nullstellensatz)

 

דרישות הקורס

הרקע הבסיסי הדרוש הוא אלגברה ליניארית והכרה של שדות סופיים (כמו כן שליטה בהסתברות לא תזיק). הקורס הוא מתמטי ובעיקר דורש בגרות מתמטית מן הסטודנטים (מי שלא מבין/ה מושג זה מוזמן/ת לפנות לאמיר).

 

 

רשימת ספרות

 

1. Linear Algebra Methods in Combinatorics and Computer Science/ L. Babai and P. Frankl.

2. Extremal Combinatorics With Applications in Computer Science/ S. Jukna

3. Combinatorial Nullstellensatz/ N. Alon

4. Algebraic Methods in Combinatorics, Lecture Notes/O. Pikhurko

0368-4503-01
 סמינר באוטומטים, משחקים וסינתזה
 Advanced Seminar
פרופ רבינוביץ אלכסנדרסמינר קפלון319 ד'1700-1500 סמ'  ב'
0368-8888-01
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
0368-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'