שנה"ל תשע"ה

0351-1100-01
 תכנות
 Computer Programming
מר בן בסט אילןשיעור קפלון118 ה'1200-1000 סמ'  ב'
מבנה מחשב סיפרתי ואופן פעולתו, שיטות שונות של ייצוג מספרים במחשב, קומפיילרים ושפות תכנות, האלמנטים של שפת תכנות מודרנית שימושית: קבועים, משתנים, ביטויים, פסוקים אריתמטיים, לולאות, פסוקי בקרה, קלט-פלט, פרוצדורות, פונקציות, פרמטרים של תת-תכניות, וקטורים ומטריצות, רשומות, חפושים, מיונים, קבצים, בדיקת תכניות, מציאת שגיאות.

 
 
0351-1105-01
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
ד"ר גולדבורט אמירשיעור דאך005 א'1800-1500 סמ'  א'
שיעור דאך005 ד'1000-0800 סמ'  א'

מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, משוואה כימית, סטויכיומטריה.
חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי.
תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה.
נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך,חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון.
מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, FCC, HCP, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנגית יצירה של גביש יוני.
תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי.
מבוא לתרמודינמיקה כימית – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל. מבנה האטום – גרעין, איזוטופים, אטום מימן – מודל בוהר, פוטונים ,ספקטרום אטום המימן, דואליות, אטומים - משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס. הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות.
קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, יוצאים מן הכלל, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר. קשר כימי 2 –– קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות

0351-1105-02
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
מר אדמון תמירתרגיל אורנשטיין111 ד'1400-1200 סמ'  א'

מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, משוואה כימית, סטויכיומטריה.
חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי.
תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה.
נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך,חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון.
מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, FCC, HCP, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנגית יצירה של גביש יוני.
תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי.
מבוא לתרמודינמיקה כימית – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל. מבנה האטום – גרעין, איזוטופים, אטום מימן – מודל בוהר, פוטונים ,ספקטרום אטום המימן, דואליות, אטומים - משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס. הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות.
קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, יוצאים מן הכלל, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר. קשר כימי 2 –– קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות

0351-1105-03
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
גב' שרים הילהתרגיל אורנשטיין103 ד'1400-1200 סמ'  א'

מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, משוואה כימית, סטויכיומטריה.
חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי.
תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה.
נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך,חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון.
מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, FCC, HCP, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנגית יצירה של גביש יוני.
תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי.
מבוא לתרמודינמיקה כימית – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל. מבנה האטום – גרעין, איזוטופים, אטום מימן – מודל בוהר, פוטונים ,ספקטרום אטום המימן, דואליות, אטומים - משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס. הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות.
קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, יוצאים מן הכלל, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר. קשר כימי 2 –– קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות

0351-1105-04
 כימיה כללית 1
 General Chemistry 1
מר נגר הראלתרגיל אורנשטיין111 ג'1400-1200 סמ'  א'

מושגי יסוד – גדלים פיזיקליים, יחידות, אטומים, מולקולות, משוואה כימית, סטויכיומטריה.
חוקי הגזים – לחץ, לחצים חלקיים, חוק בויל, חוק שארל, גז אידאלי, גז לא-אידאלי.
תרמוכימיה – חום, מערכת וסביבה, קלורימטריה, עבודה, אנרגיה פנימית, החוק הראשון, אנתלפיה, מצב סטנדרטי, חוק הס, חום יצירה.
נוזלים, מוצקים, מעברי פאזות – נוזל, כוחות בין מולקולות, לחץ אדים, עקומת רתיחה, היתוך,חום כמוס, דיאגרמת פאזות, נקודה קריטית,  משוואת קלאוזיוס-קלפירון.
מוצקים ומבנה גבישי – מוצקים יוניים, מולקולריים ומתכתיים, מבנה גבישי, אריזה צפופה, FCC, HCP, קואורדינציה, מרחקי סריג, גבישי מלחים, אנגית יצירה של גביש יוני.
תמיסות ותכונותיהן -  חום המסה, תלות המסיסות בטמפ', מסיסות גזים, חוק הנרי, חוק ראול, דיאגרמת לחצי אדים של תערובות נוזלים, זיקוק, לחץ אוסמוטי.
מבוא לתרמודינמיקה כימית – אנטרופיה, שינוי אנטרופיה, החוק השני, אנרגיה חופשית, תהליכים ספונטניים, שיווי משקל. מבנה האטום – גרעין, איזוטופים, אטום מימן – מודל בוהר, פוטונים ,ספקטרום אטום המימן, דואליות, אטומים - משוואת שרדינגר, פונקציות גל ומספרים קוונטיים באטום המימן, אורביטלים אטומיים, אטומים מרובי אלקטרונים, כללי אכלוס. הטבלה המחזורית – אנרגיות יינון, רדיוס אטומי, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות, תכונות יסודות.
קשר כימי 1 – מבני לואיס וקשרים קוולנטיים, רזוננס, יוצאים מן הכלל, VSEPR וגאומטרית מולקולות, אנרגית וסדר קשר. קשר כימי 2 –– קשרי ערכיות והיברידיזציה, אורביטלים מולקולריים במולקולות דו-אטומיות

0351-1108-01
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
פרופ גולודניצקי דיאנהמעבדה כימיה-שנקר211 א'1500-0800 סמ'  ב'
נסיונות בכימיה כללית - הנחיות כלליות, הוראות בטיחות נוהלי עבודה, רישום תוצאות, שגיאות נסיוניות. קביעת נוסחה כימית, סטכיומטריה, יחסי משקל. קביעת משקל מולקולרי. הקשר בין מסיסות לטמפרטורה. כרומטוגרפיה החלפת יונים. שיווי משקל כימי ועקרון לה-שטלייה. שינויי חום בתהליכים כימיים וחוק הס (תרמוכימיה). אנליזה איכותית של יונים בתמיסה. זיהוי קטיונים, זיהוי אניונים. טיטרציות חומצה בסיס גרבימטריה, טיטרציות חימצון חיזור, טטרציות קומפלקסומטריות.
0351-1108-02
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
פרופ גולודניצקי דיאנהמעבדה כימיה-שנקר211 ב'1500-0800 סמ'  ב'
נסיונות בכימיה כללית - הנחיות כלליות, הוראות בטיחות נוהלי עבודה, רישום תוצאות, שגיאות נסיוניות. קביעת נוסחה כימית, סטכיומטריה, יחסי משקל. קביעת משקל מולקולרי. הקשר בין מסיסות לטמפרטורה. כרומטוגרפיה החלפת יונים. שיווי משקל כימי ועקרון לה-שטלייה. שינויי חום בתהליכים כימיים וחוק הס (תרמוכימיה). אנליזה איכותית של יונים בתמיסה. זיהוי קטיונים, זיהוי אניונים. טיטרציות חומצה בסיס גרבימטריה, טיטרציות חימצון חיזור, טטרציות קומפלקסומטריות.
0351-1108-03
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
פרופ בראלי קדמהמעבדה כימיה-שנקר211 ג'1500-0800 סמ'  ב'
נסיונות בכימיה כללית - הנחיות כלליות, הוראות בטיחות נוהלי עבודה, רישום תוצאות, שגיאות נסיוניות. קביעת נוסחה כימית, סטכיומטריה, יחסי משקל. קביעת משקל מולקולרי. הקשר בין מסיסות לטמפרטורה. כרומטוגרפיה החלפת יונים. שיווי משקל כימי ועקרון לה-שטלייה. שינויי חום בתהליכים כימיים וחוק הס (תרמוכימיה). אנליזה איכותית של יונים בתמיסה. זיהוי קטיונים, זיהוי אניונים. טיטרציות חומצה בסיס גרבימטריה, טיטרציות חימצון חיזור, טטרציות קומפלקסומטריות.
0351-1108-04
 מעבדה בכימיה 1
 Chemistry Laboratorya1
ד"ר אבנשטיין יובלמעבדה כימיה-שנקר211 ד'1500-0800 סמ'  ב'
נסיונות בכימיה כללית - הנחיות כלליות, הוראות בטיחות נוהלי עבודה, רישום תוצאות, שגיאות נסיוניות. קביעת נוסחה כימית, סטכיומטריה, יחסי משקל. קביעת משקל מולקולרי. הקשר בין מסיסות לטמפרטורה. כרומטוגרפיה החלפת יונים. שיווי משקל כימי ועקרון לה-שטלייה. שינויי חום בתהליכים כימיים וחוק הס (תרמוכימיה). אנליזה איכותית של יונים בתמיסה. זיהוי קטיונים, זיהוי אניונים. טיטרציות חומצה בסיס גרבימטריה, טיטרציות חימצון חיזור, טטרציות קומפלקסומטריות.
0351-1109-01
 מבוא לכימיה אורגנית
 Introduction to Organic Chemistry
פרופ קשמן יואלשיעור הנדסה כתות ח102 ה'1000-0800 סמ'  ב'

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

0351-1109-02
 מבוא לכימיה אורגנית
 Introduction to Organic Chemistry
גב' לוזון סיוןתרגיל שרייבר מתמטי006 א'1400-1300 סמ'  ב'

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

0351-1109-03
 מבוא לכימיה אורגנית
 Introduction to Organic Chemistry
גב' לוזון סיוןתרגיל שרייבר מתמטי006 א'1500-1400 סמ'  ב'

מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה. איזומריה, קבוצות פונקציונליות. דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אורגניות. (NMR, IR) נומנקלטורה. פחמימנים רוויים, בלתי רווים ופחמימנים ארומטיים והתגובות הכימיות שלהם. סטריאואיזומריה.

 

 

 

 

0351-1110-01
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
ד"ר אבנשטיין יובלשיעור כיתות דן דוד003 ב'1300-1200 סמ'  א'
שיעור דאך005 א'1400-1200 סמ'  א'

חישובים בכימיה – מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, ספרות ערך, דיוק במדידות, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה + חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור,תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט, אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות, חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות     ובסיסים חזקים וחלשים, , עקרון לה-שטליה, המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס, אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים, מסיסות ו kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף, קומפלקסומטריה, טיטרציות EDTA,   קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,    מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה, טיטרציות פוטנציומטריות , ספקטרופוטומטריה   - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול  , כרומטוגרפיה   .

0351-1110-02
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
מר שטיינבוך כפירתרגיל פיזיקה-שנקר222 ג'1400-1200 סמ'  א'

חישובים בכימיה – מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, ספרות ערך, דיוק במדידות, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה + חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור,תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט, אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות, חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות     ובסיסים חזקים וחלשים, , עקרון לה-שטליה, המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס, אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים, מסיסות ו kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף, קומפלקסומטריה, טיטרציות EDTA,   קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,    מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה, טיטרציות פוטנציומטריות , ספקטרופוטומטריה   - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול  , כרומטוגרפיה   .

0351-1110-03
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
גב' ניפקר גילתרגיל קפלון118 ד'1400-1200 סמ'  א'

חישובים בכימיה – מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, ספרות ערך, דיוק במדידות, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה + חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור,תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט, אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות, חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות     ובסיסים חזקים וחלשים, , עקרון לה-שטליה, המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס, אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים, מסיסות ו kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף, קומפלקסומטריה, טיטרציות EDTA,   קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,    מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה, טיטרציות פוטנציומטריות , ספקטרופוטומטריה   - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול  , כרומטוגרפיה   .

0351-1110-04
 כימיה כללית 2
 General Chemistry 2
מר שטיינבוך כפירתרגיל כיתות דן דוד110 ג'1800-1600 סמ'  א'

חישובים בכימיה – מסה, ריכוז, צפיפות, מול, מספר אבוגדרו, ספרות ערך, דיוק במדידות, משוואת תגובה כימית וסטויכיומטריה + חישובי תגובות מסוגים שונים – בעיקר בתמיסות, איזון משוואות חמצון חיזור, פוטנציאלי חיזור,תאים אלקטרוכימיים –  משוואת נרנסט, אלקטרוליזה ושיטות אלקטרוכימיות, חומצות ובסיסים – הגדרות, הפרוטון המומס, שיווי משקל וקבועי פירוק, pH, חומצות     ובסיסים חזקים וחלשים, , עקרון לה-שטליה, המשך קבוע פירוק חומצות ובסיסים חלשים, חומצות רב-פרוטיות , טיטרציות חומצה בסיס, אפקט יון משותף בחומצות ובסיסים, בופרים, מסיסות ו kSP, קבוע קומפלקסציה, אפקט יון משותף, קומפלקסומטריה, טיטרציות EDTA,   קונדוקטומטריה- חוק אוהם, מדידת הולכה והתנגדות בתמיסות – מוליכות אקויולנטית,    מוליכות במיהול אינסופי וסופי, מדידה קונדוקטומטרית של קבוע התפרקות של חומצה חלשה, טיטרציות פוטנציומטריות , ספקטרופוטומטריה   - חוק בר-למבר, ספקטרופוטומטר, פוטומטריית להבה + שיטות כיול  , כרומטוגרפיה   .

0351-1810-01
 פיסיקה כללית א1'
 General Physics A1
פרופ ליכטנשטט יחיאלשיעור אודיטור' לב009 ד'1200-1000 סמ'  א'
שיעור דאך005 ב'1200-1000 סמ'  א'
מכניקה קלאסית: אלגברה של וקטורים; קינמטיקה; חוקי ניוטון ודינמיקה; חיכוך (תנועה בנוזל);  עבודה אנרגיה ושימורה; תנע קווי ושימורו - התנגשויות, תנועת טילים ומרכז מאסה של מערכות חלקיקים; תנועה סיבוביח - תנע זוויתי ומומנט כוח;  גוף צפיד; תנועה מחזורית (פשוטה מרוסנת ומאולצת); כבידה. 
0351-1810-02
 פיסיקה כללית א1'
 General Physics A1
גב' צ'פמן שירהתרגיל כיתות דן דוד110 ד'1600-1400 סמ'  א'

מכניקה: גדלים פיזיקליים; ווקטורים; קינמטיקה ודינמיקה של חלקיק; אנרגיה ושימורה; שימור תנע קווי; שימור תנע זוויתי; כבידה; תנודות הרמוניות.

 

 

חשמל ומגנטיות: מטען; חוק קולון; שדה חשמלי; חוק גאוס; פוטנציאל; קיבול; חומרים דיאלקטריים; זרם ישר; כא"מ; שדה מגנטי; חוקי אמפר ופרדיי; זרמי חילופין;השראה והשראה עצמית.

 

 

 

 

0351-1810-03
 פיסיקה כללית א1'
 General Physics A1
גב' צ'פמן שירהתרגיל אורנשטיין103 א'1200-1000 סמ'  א'

מכניקה: גדלים פיזיקליים; ווקטורים; קינמטיקה ודינמיקה של חלקיק; אנרגיה ושימורה; שימור תנע קווי; שימור תנע זוויתי; כבידה; תנודות הרמוניות.

 

 

חשמל ומגנטיות: מטען; חוק קולון; שדה חשמלי; חוק גאוס; פוטנציאל; קיבול; חומרים דיאלקטריים; זרם ישר; כא"מ; שדה מגנטי; חוקי אמפר ופרדיי; זרמי חילופין;השראה והשראה עצמית.

 

 

 

 

0351-1811-01
 מעבדה בפיסיקה א1'
 Physics Laboratory A 1
מעבדה קפלון101 ב'1700-1300 סמ'  א'

מהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. במהלך הקורס מבצעים התלמידים מספר נסויים, כאשר כל נסוי כולל הרצאת מבוא, בצוע הנסוי במעבדה ודו"ח מסכם. רשימת הנסויים: מדידות יסוד, נוזלים וזרימה וחום. (במהלך הקורס ייעזרו התלמידים בחוברות מעבדה ובתוכנה מיוחדת לעיבוד נתונים).

 

 

 

 


0351-1811-02
 מעבדה בפיסיקה א1'
 Physics Laboratory A 1
פרופ עציון ארזמעבדה קפלון101 ג'1200-0800 סמ'  א'

Physics Laboratory A

 

קורס חובה לתלמידי  שנה א'

 

 

קורס שנתי - מ'  3

 

 

דרישות מוקדמות:ראה ידיעון

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. רשימת הנסויים: תנועה הרמונית,  מומנט התמד, חיכוך ואנרגיה, מטוטלות מצומדות, חוק הקירור של ניטון, חום כמוס של חנקו נוזלי, אופטיקה גיאומטרית וחוק סטוקס.

במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברות מעבדה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנה  מיוחדת לעיבוד נתונים.
0351-1812-01
 פיסיקה כללית א2'
 General Physics A2
ד"ר קלינברגר יואבשיעור אורנשטיין103 ה'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור כיתות דן דוד001 א'1700-1500 סמ'  ב'

 מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית – חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.

 

 

 

 

 

 

Electric charge, electric field, Gauss's law, electric potential; capacitance and dielectric materials; currents, resistance and e.m.f.; DC circuits; magnetic field and force; sources of magnetic field; Ampere's law; induction and Faraday's law; Maxwell's equations and electromagnetic waves.
0351-1812-02
 פיסיקה כללית א2'
 General Physics A2
מר המר יוסףתרגיל הולצבלט007 א'1300-1100 סמ'  ב'

במהלך הקורס ילמדו הנושאים הבאים: מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית – חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.

 

0351-1812-03
 פיסיקה כללית א2'
 General Physics A2
מר המר יוסףתרגיל פיזיקה-שנקר104 ב'1000-0800 סמ'  ב'

במהלך הקורס ילמדו הנושאים הבאים: מטען חשמלי, שדה חשמלי, חוק גאוס, פוטנציאל חשמלי, קבול וחומרים דיאלקטרים, זרם התנגדות וכא"מ, מעגלים של זרם ישר, שדה מגנטי וכוח מגנטי, מקורות של שדה מגנטי, חוק אמפר, השראה מגנטית – חוק פרדי, משוואות מקסוול וגלים אלקטרומגנטים.

 

0351-1813-01
 מעבדה בפיסיקה א2'
 Physics Laboratory a 2
מעבדה ב'1200-0800 סמ'  ב'

A

 

קורס חובה לתלמידי  שנה א'

 

 

קורס שנתי - מ'  3

 

 

דרישות מוקדמות: ראה ידיעון הפקולטה.

 

במהלך הקורס לומדים התלמידים טכניקות בסיסיות בפיזיקה נסיונית, תוך כדי חשיפה לתחומים שונים בפיזיקה. רשימת הנסויים: צמד חומני, גשר ויטסטון, הטיית אלקטרונים בשדה חשמלי ובשדה מגנטי, מגנטיות, מעגלי דעיכה RC וריסון במעגלי RCL, הענות לתדר ותהודה במעגלי RCL, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, רדיאקטיביות.

במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברות מעבדה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנה  מיוחדת לעיבוד נתונים.  

0351-1824-01
 סדנת למידה
 Learning Workshop
ד"ר שק ישראלסדנה אורנשטיין103 ב'1700-1400 סמ'  א'
0351-1825-01
 קינטיקה
 Kinetics
פרופ אורבך מיכאלשיעור ולפסון הנדסה001 ה'1400-1200 סמ'  ב'
קינטיקה כימיתקצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות.
התיאוריה הקינטיתהמודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה.
מנגנוני תגובהתהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור.
קבועי קצב תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים.
קטליזה: קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות.

 

Chemical kinetics: The rate of a chemical reaction, rate laws and rate constants (empirical and integrated), half-life, reactions near equilibrium, radioactivity.
The kinetic theory: Kinetic-molecular theory of gases, distribution of molecular speeds and energies, the collision theory, mean-free-path, effusion and diffusion.
Mechanisms of reaction: Elementary reactions, orders of reaction, reaction mechanism, competing and consecutive reactions, the steady state approximation, uni-molecular reactions and the Lindemann-Hinshelwood mechanism, chain reactions and polymerizations.
The rate constants: Transition state theory, the effect of temperature on reaction rates, activation energy, Aherenius equation, the RRK model for uni-molecular reactions, molecule as collection of harmonic oscillators.
Catalysis: Homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, enzymatic reactions and the Menten-Michaelis mechanism, catalysts and inhibitors, auto-catalytic and oscillatory reactions.
0351-1825-02
 קינטיקה
 Kinetics
מר אדמון תמירתרגיל כיתות דן דוד204 א'1400-1300 סמ'  ב'
קינטיקה כימיתקצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות.
התיאוריה הקינטיתהמודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה.
מנגנוני תגובהתהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור.
קבועי קצב תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים.
קטליזה: קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות.
0351-1825-03
 קינטיקה
 Kinetics
מר אדמון תמירתרגיל כיתות דן דוד204 א'1500-1400 סמ'  ב'
קינטיקה כימיתקצב תגובה, חוקי קצב וקבועי קצב (אמפיריים ואינטגרטיביים), מחצית החיים, תגובות בקרבת שיווי משקל, רדיואקטיביות.
התיאוריה הקינטיתהמודל הקינטי של הגזים, התפלגות מהירויות ואנרגיות, תורת התנגשויות, מהלך חופשי ממוצע, אפוזיה ודיפוזיה.
מנגנוני תגובהתהליכים אלמנטריים, סדרי תגובה, מנגנון תגובה, תגובות מתחרות ותגובות עוקבות, מצב עמיד, תגובות חד-מולקולריות ומנגנון לינדמן-הינשלווד, תגובות שרשרת ופילמור.
קבועי קצב תורת מצב המעבר, תלות קבועי קצב בטמפרטורה, אנרגית שפעול, משוואת אהרניוס, תגובות חד-מולקולריות – מודל RRK, המולקולה כאוסף אוסצילטורים הרמוניים.
קטליזה: קטליזה בפאזה הומוגנית, קטליזה הטרוגנית, תגובות אנזימטיות ומנגנון מנטן-מיכאליס, זרזים ומעכבים, תגובות אוטו-קטליטיות ותגובות מחזוריות.
0351-1826-01
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  ב'
0351-2202-01
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
פרופ דימנט חייםשיעור אורנשטיין103 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין103 ה'1400-1200 סמ'  א'

הקדמה מתמטית: נגזרות, נגזרות חלקיות, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם וחלקי, פונקצית מצב. 
מושגים והגדרות: מערכת, סביבה, משתנים תרמודינמים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, תהליך איזותרמי, תהליך אדיאבטי, תהליך הפיך, חוק האפס וטמפרטורה. 
משוואת מצב: גזים אידיאלים וגזים ריאלים, משוואת ונדר ואלס, משוואת מצב, דיאגרמות פאזות גז-נוזל-מוצק. 
החוק הראשון: פונקציית העבודה וחום, שימור אנרגיה, אנתלפיה וקיבול חום. 
תרמוכימיה: חום ריאקציה, אנתלפית יצירה. 
החוק השני והשלישי: אנטרופיה והחוק השני, מכונת קרנו ומכונת קירור, החוק השלישי והאפס המוחלט. 
אנרגיה חופשית: אנרגיה חופשית ועבודה. האנרגיה החופשית של הלמהולץ וגיבס. פוטנציאל כימי. אנרגיה חופשית וספונטניות. אנרגיה חופשית סטנדרטית.  אקטיביות ופוגסיות. משוואת גיבס-דוהם.  יחסי מקסוול. 
שיווי משקל כימי: קבועי שיווי משקל ואנרגיה חופשית. 
דיאגרמות פאזות: מערכות עם קומפוננטה אחת, משוואת קליפרון ומשוואת קלאוסיוס-קליפרון, שיווי משקל נוזל גז ותערובות של נוזלים, חוק הפאזות. 
אלקטרוכימיה: תאים אלקטרוכימיים ותהליכים אלקטרוכימיים, תיאוריית דבי-היקל, אלקטרודה סטנדרטית.

0351-2202-02
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
מר ליפן איתיתרגיל פיזיקה-שנקר222 ג'1700-1500 סמ'  א'

הקדמה מתמטית: נגזרות, נגזרות חלקיות, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם וחלקי, פונקצית מצב. 
מושגים והגדרות: מערכת, סביבה, משתנים תרמודינמים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, תהליך איזותרמי, תהליך אדיאבטי, תהליך הפיך, חוק האפס וטמפרטורה. 
משוואת מצב: גזים אידיאלים וגזים ריאלים, משוואת ונדר ואלס, משוואת מצב, דיאגרמות פאזות גז-נוזל-מוצק. 
החוק הראשון: פונקציית העבודה וחום, שימור אנרגיה, אנתלפיה וקיבול חום. 
תרמוכימיה: חום ריאקציה, אנתלפית יצירה. 
החוק השני והשלישי: אנטרופיה והחוק השני, מכונת קרנו ומכונת קירור, החוק השלישי והאפס המוחלט. 
אנרגיה חופשית: אנרגיה חופשית ועבודה. האנרגיה החופשית של הלמהולץ וגיבס. פוטנציאל כימי. אנרגיה חופשית וספונטניות. אנרגיה חופשית סטנדרטית.  אקטיביות ופוגסיות. משוואת גיבס-דוהם.  יחסי מקסוול. 
שיווי משקל כימי: קבועי שיווי משקל ואנרגיה חופשית. 
דיאגרמות פאזות: מערכות עם קומפוננטה אחת, משוואת קליפרון ומשוואת קלאוסיוס-קליפרון, שיווי משקל נוזל גז ותערובות של נוזלים, חוק הפאזות. 
אלקטרוכימיה: תאים אלקטרוכימיים ותהליכים אלקטרוכימיים, תיאוריית דבי-היקל, אלקטרודה סטנדרטית.

0351-2202-03
 תרמודינמיקה
 Thermodynamics
מר רוטברט צליל טלתרגיל אורנשטיין103 א'1600-1400 סמ'  א'

הקדמה מתמטית: נגזרות, נגזרות חלקיות, דיפרנציאל, דיפרנציאל שלם וחלקי, פונקצית מצב. 
מושגים והגדרות: מערכת, סביבה, משתנים תרמודינמים אינטנסיביים ואקסטנסיביים, תהליך איזותרמי, תהליך אדיאבטי, תהליך הפיך, חוק האפס וטמפרטורה. 
משוואת מצב: גזים אידיאלים וגזים ריאלים, משוואת ונדר ואלס, משוואת מצב, דיאגרמות פאזות גז-נוזל-מוצק. 
החוק הראשון: פונקציית העבודה וחום, שימור אנרגיה, אנתלפיה וקיבול חום. 
תרמוכימיה: חום ריאקציה, אנתלפית יצירה. 
החוק השני והשלישי: אנטרופיה והחוק השני, מכונת קרנו ומכונת קירור, החוק השלישי והאפס המוחלט. 
אנרגיה חופשית: אנרגיה חופשית ועבודה. האנרגיה החופשית של הלמהולץ וגיבס. פוטנציאל כימי. אנרגיה חופשית וספונטניות. אנרגיה חופשית סטנדרטית.  אקטיביות ופוגסיות. משוואת גיבס-דוהם.  יחסי מקסוול. 
שיווי משקל כימי: קבועי שיווי משקל ואנרגיה חופשית. 
דיאגרמות פאזות: מערכות עם קומפוננטה אחת, משוואת קליפרון ומשוואת קלאוסיוס-קליפרון, שיווי משקל נוזל גז ותערובות של נוזלים, חוק הפאזות. 
אלקטרוכימיה: תאים אלקטרוכימיים ותהליכים אלקטרוכימיים, תיאוריית דבי-היקל, אלקטרודה סטנדרטית.

0351-2206-01
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
פרופ הוד עודדשיעור אורנשטיין103 א'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור אורנשטיין103 א'1700-1600 סמ'  ב'
שיעור אורנשטיין103 ג'1700-1500 סמ'  ב'

מושגי יסוד בתורת הקוונטים: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים. 
פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן. 
אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים ושיטת SCF.  הספין האלקטרוני ועקרון פאולי. 
מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB.  
מולקולות פוליאטומיות:  LCAO-MO  למולקולות פוליאטומיות.  מודל היקל.

0351-2206-02
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
גב' כידון לירןתרגיל הולצבלט007 ג'1900-1700 סמ'  ב'

מושגי יסוד בתורת הקוונטים: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים. 
פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן. 
אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים ושיטת SCF.  הספין האלקטרוני ועקרון פאולי. 
מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB.  
מולקולות פוליאטומיות:  LCAO-MO  למולקולות פוליאטומיות.  מודל היקל.

0351-2206-03
 קוונטים וקשר כימי
 Quantum Mechanics and the Chemical Bond
גב' כידון לירןתרגיל אורנשטיין111 א'1900-1700 סמ'  ב'

מושגי יסוד בתורת הקוונטים: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, גלי חומר, משוואת שרדינגר, פונקצית הגל, אופרטורים ועקרון אי הוודאות, הפוסטולאטים. 
פתרון משוואת שרדינגר עבור: חלקיק בקופסא, מודל האלקטרון החופשי למולקולות פוליאניות, אוסצילטור הרמוני, רוטור צפיד, אטום המימן. 
אטומים: עקרון הוריאציה ויישומו לבעיית אטום ההליום.  אטומים רבי אלקטרונים ושיטת SCF.  הספין האלקטרוני ועקרון פאולי. 
מולקולות דו-אטומיות:  קירוב בורן-אופנהיימר.  המשוואה  הגרעינית והאלקטרונית.  גישת MO ושיטת VB.  
מולקולות פוליאטומיות:  LCAO-MO  למולקולות פוליאטומיות.  מודל היקל.

0351-2210-01
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
ד"ר רוכמן יעלמעבדה אורנשטיין001 ג'1200-0800 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קר

תרמודינמיקה ומצבי שיווי משקל: מעבר פאזות; אנליזה תרמית דיפרנציאלית. קינטיקה כימית: יודינציה של אצטון; היפוך של סוכרוז. כימיה קוונטית: ספקטרום הפליטה של אטום מימן; ספקטרום בליעה ופוטודיסוציאציה של מולקולות דיאטומיות; ספקטרום של פוליאנים מצומדים. אלקטרוכימיה: אלקטרוכימיה ותרמודינמיקה של תאים חשמליים; מוליכות של יונים בתמיסה.

 

 

מערכת ואקום: מדידת קצב שאיבה; יצירת אלומה מולקולרית אפוזיוניות; מדידת חתך פעולה אטומי ומולקולרי להתנגשות.

 

 

מערכות מדידה:  הולכת חום בגזים; ניסוי ממוחשב. כל מערך ניסוי כולל 2 מעבדות של 4 שעות כל אחת.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2210-02
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
ד"ר רוכמן יעלמעבדה אורנשטיין001 ב'1700-1300 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קר

תרמודינמיקה ומצבי שיווי משקל: מעבר פאזות; אנליזה תרמית דיפרנציאלית. קינטיקה כימית: יודינציה של אצטון; היפוך של סוכרוז. כימיה קוונטית: ספקטרום הפליטה של אטום מימן; ספקטרום בליעה ופוטודיסוציאציה של מולקולות דיאטומיות; ספקטרום של פוליאנים מצומדים. אלקטרוכימיה: אלקטרוכימיה ותרמודינמיקה של תאים חשמליים; מוליכות של יונים בתמיסה.

 

 

מערכת ואקום: מדידת קצב שאיבה; יצירת אלומה מולקולרית אפוזיוניות; מדידת חתך פעולה אטומי ומולקולרי להתנגשות.

 

 

מערכות מדידה:  הולכת חום בגזים; ניסוי ממוחשב. כל מערך ניסוי כולל 2 מעבדות של 4 שעות כל אחת.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2210-03
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
ד"ר רוכמן יעלמעבדה אורנשטיין001 ב'1200-0800 סמ'  ב'
ד"ר פליישר שר-לי קר

תרמודינמיקה ומצבי שיווי משקל: מעבר פאזות; אנליזה תרמית דיפרנציאלית. קינטיקה כימית: יודינציה של אצטון; היפוך של סוכרוז. כימיה קוונטית: ספקטרום הפליטה של אטום מימן; ספקטרום בליעה ופוטודיסוציאציה של מולקולות דיאטומיות; ספקטרום של פוליאנים מצומדים. אלקטרוכימיה: אלקטרוכימיה ותרמודינמיקה של תאים חשמליים; מוליכות של יונים בתמיסה.

 

 

מערכת ואקום: מדידת קצב שאיבה; יצירת אלומה מולקולרית אפוזיוניות; מדידת חתך פעולה אטומי ומולקולרי להתנגשות.

 

 

מערכות מדידה:  הולכת חום בגזים; ניסוי ממוחשב. כל מערך ניסוי כולל 2 מעבדות של 4 שעות כל אחת.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2302-01
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
פרופ פורטנוי משהמעבדה כימיה-שנקר201 ד'1630-0800 סמ'  ב'

טכניקות במעבדה אורגנית - מיצוי, גיבוש, זיקוק, טכניקות ואקום, כרומטוגרפיה, סובלימציה. סינטזות אורגניות בסיסיות - הכנת אולפינים, כהלים, אלקיל, הלידים, אסטרים וחומצות, תגובות התמרה ארומטית ואליפטית, חימצונים, חיזורים, שיחלופים ודחיסות, כולל תרכבות הטרוציקליות וצבעים. שילוב שימוש פעיל במיכשור תהודה מגנטית גרעינית, ספקטרוסקופית אינפרא אדום וגז כרומטוגרפיה.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2302-02
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
ד"ר אמיר רועימעבדה כימיה-שנקר201 ה'1630-0800 סמ'  ב'

טכניקות במעבדה אורגנית - מיצוי, גיבוש, זיקוק, טכניקות ואקום, כרומטוגרפיה, סובלימציה. סינטזות אורגניות בסיסיות - הכנת אולפינים, כהלים, אלקיל, הלידים, אסטרים וחומצות, תגובות התמרה ארומטית ואליפטית, חימצונים, חיזורים, שיחלופים ודחיסות, כולל תרכבות הטרוציקליות וצבעים. שילוב שימוש פעיל במיכשור תהודה מגנטית גרעינית, ספקטרוסקופית אינפרא אדום וגז כרומטוגרפיה.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2302-03
 מעבדה בכימיה אורגנית
 Organic Chemistry Laboratory
פרופ גוזין מיכאלמעבדה כימיה-שנקר201 ב'1630-0800 סמ'  ב'
פרופ כהן יורם

טכניקות במעבדה אורגנית - מיצוי, גיבוש, זיקוק, טכניקות ואקום, כרומטוגרפיה, סובלימציה. סינטזות אורגניות בסיסיות - הכנת אולפינים, כהלים, אלקיל, הלידים, אסטרים וחומצות, תגובות התמרה ארומטית ואליפטית, חימצונים, חיזורים, שיחלופים ודחיסות, כולל תרכבות הטרוציקליות וצבעים. שילוב שימוש פעיל במיכשור תהודה מגנטית גרעינית, ספקטרוסקופית אינפרא אדום וגז כרומטוגרפיה.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2304-01
 כימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry 1
פרופ רוזן שלמהשיעור אורנשטיין103 א'1000-0800 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין103 ה'1200-1000 סמ'  א'
0351-2304-02
 כימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry 1
מר חנניה נירתרגיל הולצבלט007 א'1100-1000 סמ'  א'
0351-2304-03
 כימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry 1
מר חנניה נירתרגיל פיזיקה-שנקר222 ב'1500-1400 סמ'  א'
0351-2305-01
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
פרופ שבת דורוןשיעור הולצבלט007 א'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור הולצבלט007 ב'1900-1700 סמ'  ב'

נגזרות של חומצות קרבוקסיליות; אמינים ותרכובות חנקן אחרות; חומצות אמינו ופפטידים; צמוד וארומטיות, בנזן והתמרות ארומטיות אלקטרופיליות, תרכובות ארומטיות פוליציקליות, תרכובות חמצן ארומטיות, אריל הלידים, והתמרה ארומטית נוקלאופילית, תרכובות אורגנו-צורן.

 

 

 


 

 

 

0351-2305-02
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
מר חנניה נירתרגיל אורנשטיין111 ג'1400-1300 סמ'  ב'

נגזרות של חומצות קרבוקסיליות; אמינים ותרכובות חנקן אחרות; חומצות אמינו ופפטידים; צמוד וארומטיות, בנזן והתמרות ארומטיות אלקטרופיליות, תרכובות ארומטיות פוליציקליות, תרכובות חמצן ארומטיות, אריל הלידים, והתמרה ארומטית נוקלאופילית, תרכובות אורגנו-צורן.

 

 

 


 

 

 

0351-2305-03
 כימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry 2
מר חנניה נירתרגיל אורנשטיין111 ג'1500-1400 סמ'  ב'

נגזרות של חומצות קרבוקסיליות; אמינים ותרכובות חנקן אחרות; חומצות אמינו ופפטידים; צמוד וארומטיות, בנזן והתמרות ארומטיות אלקטרופיליות, תרכובות ארומטיות פוליציקליות, תרכובות חמצן ארומטיות, אריל הלידים, והתמרה ארומטית נוקלאופילית, תרכובות אורגנו-צורן.

 

 

 


 

 

 

0351-2512-01
 שיטות מתמטיות בכימיה
 Mathematical Methods in Chemistry
ד"ר רוכמן יעלשיעור אורנשטיין111 ב'1400-1200 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין111 ד'1600-1500 סמ'  א'
0351-2512-02
 שיטות מתמטיות בכימיה
 Mathematical Methods in Chemistry
גב' סון אדרתרגיל אורנשטיין111 ד'1800-1600 סמ'  א'
0351-2803-01
 פיסיקה כללית ב'1
 General Physics B1
ד"ר פוזננסקי דבשיעור אודיטור' לב009 א'1200-1100 סמ'  א'
שיעור אודיטור' לב009 ב'1700-1500 סמ'  א'

תנודות עם מספר סופי של דרגות חופש, תנודות במערכת רציפה - גלים עומדים במיתר, גלים מתקדמים במיתר, גלי קול בגז, גלים אלקטרו-מגנטיים, קיטוב, התאבכות ועקיפה, מבנה הגרעין ותכונותיו, תהליכים גרעיניים. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

0351-2803-02
 פיסיקה כללית ב'1
 General Physics B1
מר המר יוסףתרגיל אורנשטיין111 א'1800-1600 סמ'  א'

תנודות עם מספר סופי של דרגות חופש, תנודות במערכת רציפה - גלים עומדים במיתר, גלים מתקדמים במיתר, גלי קול בגז, גלים אלקטרו-מגנטיים, קיטוב, התאבכות ועקיפה, מבנה הגרעין ותכונותיו, תהליכים גרעיניים. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

0351-2804-01
 מעבדה בפיסיקה ב1'
 Physics Laboratory b 1
מעבדה פיזיקה-שנקר501 ב'1200-0800 סמ'  א'

 

 

זרם חילופין, מהירות הקול, גלים על-קוליים, סונאר, האפקט הפוטואלקטרי, קרינת חום, אפקט זימן, טמפרטורות קירי, גלי מיקרו, מדידה שדה מגנטי, קיטוב, עקיפה בסדק, התאבכות בשכבות דקות, ספקטרומטר סריג ופריסמה, אפקט פרדיי ופעילות אופטית, הלייזר ושימושיו, ניסוי פרנק-הרץ, אקטיבציה על-ידי ניטרונים, מוליכים למחצה, עיבוד אותות ב- א.ק.ג. + נשימה, פיזור רותרפורד, תרמולומינוסנציה, פענוח צילומי טלסקופ האבל.

0351-2809-01
 ביוכימיה לכימאים
 Biochemistry for Chemistry Students
פרופ נאור צבישיעור אורנשטיין103 ג'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור אורנשטיין103 ד'1800-1600 סמ'  ב'
ד"ר פראג גלי

 

מבוא לביולוגיה של התא, מבוא לביולוגיה מולקולרית;
חלבונים: מבנה ותפקוד (תוך הדגש על מבנה ותפקוד ההמוגלובין), חלבוני ממברנה;
אנזימים: מבנה, פעילות, מעכבים, קו-פקטורים;

מטבוליזם: העברת סיגנלים, סוכרים, ביו-אנרגטיקה, גליקוליזה וגלוקוניאוגנזה, מעגל קרבס, שרשרת מעבר האלקטרונים ויצירת ATP, גליקוגן

 

חומרים חנקיים: פרוק חומצות אמיניות ומעגל השתנן. אינטגרציה של המעגלים המטבוליים. מבוא לביולוגיה מולקולרית.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2809-02
 ביוכימיה לכימאים
 Biochemistry for Chemistry Students
גב' רחמים-בן נבי ליאתתרגיל אורנשטיין111 א'1000-0800 סמ'  ב'

 

מבוא לביולוגיה של התא, מבוא לביולוגיה מולקולרית;
חלבונים: מבנה ותפקוד (תוך הדגש על מבנה ותפקוד ההמוגלובין), חלבוני ממברנה;
אנזימים: מבנה, פעילות, מעכבים, קו-פקטורים;

מטבוליזם: העברת סיגנלים, סוכרים, ביו-אנרגטיקה, גליקוליזה וגלוקוניאוגנזה, מעגל קרבס, שרשרת מעבר האלקטרונים ויצירת ATP, גליקוגן

 

חומרים חנקיים: פרוק חומצות אמיניות ומעגל השתנן. אינטגרציה של המעגלים המטבוליים. מבוא לביולוגיה מולקולרית.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-2814-01
 מעבדה בכימיה 2
 Laboratorya Chemistry 2
פרופ בראלי קדמהמעבדה כימיה-שנקר212 ג'1500-0800 סמ'  א'
פרופ גולודניצקי דיאנה

שיטות מכשיריות בכימיה אנליטית: ספקטרופוטומטריה, בליעה אטומית, טיטרציות קונדומטריות, טיטרציות פוטנציומטריות, אנליזה איכותית, תאים אלקטרוכימיים, קינטיקה כימית, פרוייקטים בכימיה כללית ואנליטית.

 

 

 


 

 

 

0351-2814-02
 מעבדה בכימיה 2
 Laboratorya Chemistry 2
פרופ בראלי קדמהמעבדה כימיה-שנקר212 ד'1500-0800 סמ'  א'
פרופ גולודניצקי דיאנה

שיטות מכשיריות בכימיה אנליטית: ספקטרופוטומטריה, בליעה אטומית, טיטרציות קונדומטריות, טיטרציות פוטנציומטריות, אנליזה איכותית, תאים אלקטרוכימיים, קינטיקה כימית, פרוייקטים בכימיה כללית ואנליטית.

 

 

 


 

 

 

0351-2826-01
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  א'
0351-2826-02
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  ב'
0351-3001-01
 יישומי מחשב למדעים
 Applications Computer Science
ד"ר פלקסר אלעזרשיעור אורנשטיין101 ב'1600-1200 סמ'  א'

א.     תכנות

 

 

בשליש הראשון של הסמסטר תילַמד שפת התכנות C. ייצוג ואחסנה של נתונים במחשב - מספרים שלמים עם סימן וחסרי-סימן, מספרים בנקודה צפה, תווים ומחרוזות, השלכה (Casting). אריתמטיקה, בקרת הזרימה בתכנית, מערכים, פונקציות, העברת פרמטרים לפי ערך ולפי יחס. מצביעים ומבנים.

 

 

ב.     ממשק משתמש גרפי

 

 

השליש השני של הסמסטר יתמקד בכתיבת ממשק משתמש גרפי (GUI). המימוש ייעשה בסביבת העבודה CVI של נשיונל אינסטרומנט, המאופיינים בשני יתרונות ברורים:  (1 תאימות רב-פלטפורמית, ברמת קוד מקור, המאפשרת כתיבה זהה תחת Windows 95/98/NT, מקינטוש, סביבות UNIX (HP, SUN) ו- LINUX. (2 שקיפות מלאה למתכנת בשפת C - אין צורך בכתיבת פקודות ליצירת ה- GUI. מאפיינים נוספים של הסביבה הם:  תמיכה מלאה ב- ANSI C, תאימות ל- C++ על-ידי מהדר חיצוני ותמיכה רחבה מאוד בפניה להתקני חומרה (דבר החשוב בקורס ההמשך). הכרת סביבת הפיתוח הגרפית Lab View בשפת G והקישוריות שלה ל- CVI.

 

 

 ג.     ספריות מתמטיות ופתרון בעיות

 

 

השליש האחרון של הסמסטר יוקדש להכרת ספריות מתמטיות מתקדמות לפתרון בעיות מדעיות הנדסיות. בהן: אלגברה של וקטורים ומטריצות, סטטיסטיקה, חשבון קומפלקסי, התאמות, אינטרפולציות, עיבוד אותות ועוד. בחלק זה של הקורס, יוצגו מספר בעיות מדעיות (כגון: דינמיקה, סטטיקה, תרמודינמיקה, דיפוזיה, זרימה וכו') ופתרונן בעזרת הספריות הנ"ל.

 

 

הסטודנט יתרגל כתיבה מעשית לאורך כל הסמסטר.

 

 

בסיום הקורס הסטודנט יגיש עבודה בפתרון בעיה מדעית שהוא בחר. העבודה תפרט את מהות הבעיה לפתרון, ותציג לפתרון, ותציג את הפתרון בצורה ממוחשבת מלאה כולל ממשק משתמש גרפי חלונאי.

 

 

ספרות

 

 

    1)   The C (ANSI C) Programming Language, Kerlington and Ritchie.

 

 

    2)   C a Referance Manual, Harbison and Steele.

 

 

    3)   Lab Windows / CVI, National Instrument.

 

 

    4)   Lab View for Everyone, Wells and Travis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0351-3104-01
 מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מיבנית
 Crystallographic Introduction to Structural Chemistry
פרופ גולדברג ישראלשיעור פיזיקה-שנקר204 ד'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור פיזיקה-שנקר204 ד'1900-1800 סמ'  ב'

קרני-X ודיפרקציה של קרני-X מגביש; הגיאומטריה של המצב הגבישי; סימטריה; חבורות מרחביות; גורמי מבנה; סינתזות פוריה; בעית הפאזה; שיטות לקביעת המבנה הגבישי; דיוק הקביעה ותהליכי שיפור; דיון בתוצאות המושגות; קביעת קונפיגורציה אבסולוטית; תנודות חומניות ואריזה של מולקולות בגבישים; יישומים שונים של הקריסטלוגרפיה בכימיה מיבנית ובביולוגיה מבנית.

 

 

0351-3108-01
 סימטריה
 Symmetry
ד"ר שק ישראלשיעור אורנשטיין111 ג'1200-0900 סמ'  א'
 
סילבוס של הקורס סימטריה בכימיה:
1) הגדרת סימטריה ואלמנטי סימטריה
2)הגדרת חבורות סימטריה ומיון לפי אלמנטי סימטריה
3)חבורה ציקלית. חבורה אבלית (Abelian group)
4)  תת-חבורה. משפט לגראנז' (Lagrange), משפט סילו (Sylow). איברים צמודים ומחלקות שקילות.
5) מכפלות ישירות
6) הצגות של חבורה (representations). איזומורפיזם והומומורפיזם
7) הצגות אוניטריות, הצגות פריקות ובלתי פריקות. הלמה של שור (Schur Lema)
8) עקבות (traces) וטבלת אופי (character tables) של חבורה. פירוק כללי של הצגה. פרוק הצגה רגולארית
9) משפט האורתוגונאליות הגדול.
10) אופרטורי השלכה
11)  אורביטלים מולקולריים צמודי סימטריה (Symmetry adapted orbitals)
12)תורת החבורות במכניקה הקוונטית: פונקציות בסיס, חבורת ההמילטוניאן, אופרטורי השלכה, אלמנטי מטריצה והסתברויות מעבר
13)  חוקי ברירה בספקטרוסקופיה. שבירת סימטריה
0351-3110-01
 אופקים בכימיה
 Horizons in Chemistry
פרופ כהן יורםשיעור אורנשטיין110 ה'1000-0800 סמ'  א'

הקורס הינו סדרת הרצאות בנושאים המצויים כיום בחזית המחקר בכימיה. ההרצאות יינתנו על-ידי מורי ביה"ס לכימיה ויכללו סקירה רחבה של תחומי המחקר בכלל, ושל הפעילות המחקרית בביה"ס לכימיה בפרט.

 

 

בין התחומים שייסקרו: כימיה פיזיקלית, פיזיקה כימית, כימיה אורגנית, כימיה סופרא-מולקולרית, כימיה של חומרי טבע, כימיה אי-אורגנית, כימיה אנליטית וכימיה חישובית.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3111-01
 עקרונות סינתזה אורגנית
 Principles of Organic Synthesis
פרופ פורטנוי משהשיעור אורנשטיין102 א'1400-1200 סמ'  א'
שיעור אורנשטיין102 ד'1600-1500 סמ'  א'

בעיות התאמה וסלקטיביות בסינתזה אורגנית. גישת ה"ניתוק" וסינתונים אורגניים. בניית השלד הפחמני. אלקטרופילים ונוקלאופילים פחמניים. בניית ושינוי קבוצות פונקציונליות. קבוצות הגנה. סגירת טבעות.  עקרונות הסינתזה הסלקטיבית.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3112-01
 בקרת תהליכים בעזרת מחשב אישי
 Processes Control by Personal Computer
ד"ר פלקסר אלעזרשיעור ומאורנשטיין101 ב'1500-1400 סמ'  ב'
שיעור ומאורנשטיין101 ב'1900-1500 סמ'  ב'

 

הקורס מתבסס באופן ישיר על החומר הנלמד בקורס המקדים - ישומי מחשב למדעים (מכטרוניקה), ונחלק לשני חלקים עיקריים:
         א.         התקני קלט / פלט
מבנה מחשב בסיסי: CPU - MEM - IO. פניה לכתובת מוחלטת בזיכרון, פניה ל Port בשפה עילית. מרחב הכתובות של התקן IO, אוגרים בהתקן IO, יציאות תקניות: ISA, PCI, RS-232, SPP, EPP, USB. כתיבה וקריאה של אות דיגיטלי, המושג הכללי של פסי כתובת ופסי נתונים ואותות הבקרה שלהם, המרות D/A ו A/D, כתיבה וקריאה של אות אנלוגי, הפרדה, תחום דינמי, קצב ורעש. פניה ע"י פסיקה ופניה ע"י Polling. מימושים של PWM לבקרת הספק. כל המרכיבים הנזכרים למעלה, משובצים בכרטיס אלקטרוני יעודי שתוכנן לשימושי הקורס.
         ב.         דגימה ובקרה בזמן אמת
דגימה בקצבים שונים, סינון רעשים, שימוש בטיימר. בקרה בחוג פתוח וסגור, ערך הייחוס וערך השגיאה, בקרת PID ואפיון הפרמטרים, בקרות מסדרים גבוהים יותר - 2P2Z - והשימוש בהם במערכות דינמיות. הסטודנט יתנסה בתכנות Multi-Threading, TCP, ובתכנות זמן אמת. מערכות בקרה לא לינאריות והקיזוז שלהן ע"י תוכנה (לינאריזציה).
 
הסטודנט יתרגל כתיבה מעשית לאורך כול הסמסטר. התרגול יעשה בעזרת הכלים שנלמדו בקורס המקדים. בחלק הראשון של הקורס התרגול יהיה במימוש פניה להתקני קלט פלט תקניים, כגון: התקשרות דרך ערוץ טורי, פניה לערוץ SPP, פניה ל Timer וכו'. בחלק השני התרגול יהיה בפתרון בעיית בקרה מעשית כגון: תנור, מנוע, זרוע וכד'.
 
בסיום הקורס הסטודנט יגיש עבודה מסכמת על מערכת הבקרה אותה בחר. העבודה תכלול תוכנה חלונאית גרפית, המבקרת את כלל המערכת ומציגה את תגובת המערכת בזמן.
The course is a weekly, one semester, 5-hour laboratory course. It provides the students with practical mechatronics. We begin with basic hardware elements such as counter timers, power-switching devices, power-amplifying devices (used in electromechanical control systems), and PWM controllers. All these devices are combined into a tailor-made I/O board, designed for this course.
The students experience multi-threading programming, real-time applications, and uses TCP protocol for control and data acquisition. Then, the students are fully prepared to control DC motors, stepper motors, heating elements, thermoelectric coolers, and sensing elements such as photo-resistor thermistors, opto-couplers and photodiodes.
0351-3113-01
 מהלכים אקראיים בכימיה ובביולוגיה
 Random Walks in Chemistry and Biology
פרופ אורבך מיכאלשיעור אורנשטיין110 א'1700-1400 סמ'  ב'

מושגי המהלך האקראי והדיפוזיה ושמושיהם בכימיה ובביולוגיה: ראקציות מונומולקולריות ובימולקולריות, העברות אנרגיה, אנטנות ביולוגיות. למוד ראקציות במסגרת מהלכים אקראיים, תכונות התנועה הבראונית, מהלך אקראי רציף בזמן, זמני הגעה ראשונים. יושם דגש על דוגמאות וישומים.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3114-01
 נושאים בכימיה סביבתית
 Topics in Environmental Chemistry
פרופ צ'סקיס סרגיישיעור בנין רב תחומי315 ה'1100-0900 סמ'  ב'
0351-3115-01
 תהודה מגנטית גרעינית בכימיה ובביורפואה
 Nuclear Magnetic Resonance: From Chemistry to Biomedicine
פרופ כהן יורםשיעור כיתות דן דוד204 ד'1800-1500 סמ'  ב'

דרישות קדם: יישום שיטות פיזקליות בכימיה אורגנית או ספקטרוסקופיה מגנטית

 או מבוא הנדסי לדימות על ידי תהודה מגנטית (0555.4570 קורס של הנדסה)

0351-3203-01
 כימיה אורגנית פיסיקלית
 Physical Organic Chemistry
פרופ ויגלוק ארקדישיעור אורנשטיין102 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור אורנשטיין102 ה'1500-1300 סמ'  ב'

 

 
1. הקדמה: פרמטרים שימושיים לקביעת מנגנון ראקציה. השפעת מתמירים על ראקציות  אורגניות, משוואת המט ומשוואות LFER נוספות כפרמטרים ללימוד מנגנוני אפקט איזוטופי קינטי.
2. השפעת ממס - תלות בקבוע הדיאלקטרי, משוואת וינשטיין-גרינולד וסטיות ממנה, פרמטרים לקביעת הפולאריות של ממס - פונקציות Z, ET(30) וכו'.
3. חומרי ביניים פעילים - קרבאניונים: הכנה, שיטות לאפיונם, ייצוב. חומציות ובסיסיות בתמיסה ובפאזה הגאזית. מבנה וזוגיות יונים, טיב הקשר פחמן-מתכת,  תרכובות  אורגנו-ליתיום מבנה ופעילות.
4. חומרי ביניים פעילים - קרבוקטיונים: הכנה, שיטות לאפיונם, ייצוב, היפרקונוגציה, יוני קרבוניום קלאסיים ולא-קלאסיים.
5. ארומטיות ואנטי-ארומטיות - הגדרת הבעיה, הרחבה למערכות פוליציקליות,  קריטריונים תיאורטיים וניסיוניים לארומטיות. ראקציות קונצטריות,  חוקי Woodward-Hoffmann, אורביטלות חזית. תגובות פוטוכימיות.
6. אינטראקציות בין מולקולריות, יצירת מערכות סופראמולקולריות, מבנה, אפיון, ארגון עצמי, מערכות ינקלוזיה, מתגים וסנסורים כימיים וביוכימיים. 
0351-3206-01
 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
 Advanced Laboratory in Physical Chemistry
פרופ צשנובסקי אורימעבדה אורנשטיין101 א'1900-1300 סמ'  ב'
פרופ אבן עוזי
0351-3206-02
 מעבדה מתקדמת בכימיה פיסיקלית
 Advanced Laboratory in Physical Chemistry
פרופ צשנובסקי אורימעבדה אורנשטיין101 ה'1900-1300 סמ'  ב'
פרופ אבן עוזי
0351-3207-01
 יסודות התהודה המגנטית
 Magnetic Spectroscopy
ד"ר גולדבורט אמירשיעור אורנשטיין110 א'1300-1200 סמ'  ב'
שיעור אורנשטיין110 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הבסיס הפיזיקלי של תהודה מגנטית אלקטרונית  - תמ"א (EPR) וגרעינית  - תמ"ג (NMR); משוואות בלוך והמערכת המסתובבת, ; מכשיר התמ"ג, דגימה ועיבוד סיגנלים ע"י טרנספורם פוריה; היסט כימי; צימוד ספין-ספין; חילוף כימי; הבסיס הקוונטי של NMR; הצגה מטריציונית של אופרטורים; יחסי חילוף ופורמליזם האופרטורים (product operator formalism) לפענוח סדרות פולסים; נסיונות בתמ"ג דו-מימדי - COSY, HSQC, HMQC, ועוד; הבסיס הפיזיקלי של הדמייה  בעזרת תמ"ג (MRI); דיפוזיה; הבסיס של תמ"ג במצב מוצק

 

 

 


 

 

 

0351-3207-02
 יסודות התהודה המגנטית
 Magnetic Spectroscopy
מר אהרוני תוםתרגיל אורנשטיין110 א'1400-1300 סמ'  ב'

הבסיס הפיזיקלי של תהודה מגנטית אלקטרונית  - תמ"א (EPR) וגרעינית  - תמ"ג (NMR); משוואות בלוך והמערכת המסתובבת, ; מכשיר התמ"ג, דגימה ועיבוד סיגנלים ע"י טרנספורם פוריה; היסט כימי; צימוד ספין-ספין; חילוף כימי; הבסיס הקוונטי של NMR; הצגה מטריציונית של אופרטורים; יחסי חילוף ופורמליזם האופרטורים (product operator formalism) לפענוח סדרות פולסים; נסיונות בתמ"ג דו-מימדי - COSY, HSQC, HMQC, ועוד; הבסיס הפיזיקלי של הדמייה  בעזרת תמ"ג (MRI); דיפוזיה; הבסיס של תמ"ג במצב מוצק

 

 

 


 

 

 

0351-3208-01
 מבוא לספקטרוסקופיה
 Applications of Spectroscopy
ד"ר פליישר שר-לי קרשיעור אורנשטיין103 ב'1000-0800 סמ'  א'

מושגי יסוד בספקרוסקופיה:  ספקטרום רוטציה, ויברציה.  ספקטרום אלקטרוני.  עקרון פרנק-קונדון. 

 

 

 

0351-3209-01
 תרמודינמיקה סטטיסטית
 Statistical Thermodynamics
פרופ דימנט חייםשיעור אורנשטיין111 ב'1900-1600 סמ'  א'

הקדמה תרמודינמית - מושגי יסוד, חוקים יסודיים בתרמודינמיקה, פילוג הסתברותי - תורת האינפורמציה, פלוקטואציות, צברים קנוניים, גרנד קנוניים ופונקציות חלוקה, מכניקה סטטיסטית של גז אידיאלי, גזים לא אידאליים; נוזלים; פולימרים; מכניקה סטטיסטית קוונטית.

 

 

 

 

0351-3212-01
 כימיה קוונטית
 Quantum Chemistry
פרופ הוד עודדשיעור ותאורנשטיין111 א'1500-1300 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ה'1600-1400 סמ'  א'

חזרה מתמטית, קירוב בורן-אופנהיימר ומשוואת שרדינגר האלקטרונית, פונקציות גל רבות אלקטרונים (מכפלות הרטרי, ודטרמיננטות סלייטר), קירוב הרטרי-פוק, משוואות רותאן, פונקציות בסיס גאוסיות, תיאוריית פונקציונאל הצפיפות: מודל תומאס-פרמי, תיאורמות הוהנברג-קוהן, פונקציונאלי שיחלוף-קורלציה מקורבים.

 

 

 

0351-3302-01
 כימיה אורגנית מתקדמת
 Advanced Organic Chemistry
פרופ קול משהשיעור ותאורנשטיין103 ג'1800-1700 סמ'  ב'
שיעור ותאורנשטיין111 ה'1300-1100 סמ'  ב'

סטריאוכימיה סטאטית ודינמית, אנליזת קונפורמציות, מבוא לתורת המסלולים המולקולריים בכימיה אורגנית, תגובות פריציקליות. פוטוכימיה אורגנית, ארומטיות. מבוא לסינתיזה כירלית  - שיטות ושימושים.

 

 

 

 

0351-3305-01
 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית
 Advanced Laboratory in Organic Chemistry
ד"ר פרידמן מיכהמעבדה כימיה-שנקר201 א'1300-0800 סמ'  א'
מעבדה כימיה-שנקר201 ב'1600-1000 סמ'  א'
פרופ כרמלי שמואל
פרופ ויגלוק ארקדי

ביצוע סינתזות רב-שלביות אשר כוללות עבודה עם ראגנטים אורגנו-מתכתיים, הפעלת תגובות גירניאר, רפורמצקי, וויטיג, רזולוציה אופטית, חיזורי הידרידים, הידרוגנציות וסינטזות של תרכובות הטרוציקליות; לימוד פעיל של השימוש בספרות הכימית; נסיונות מתקדמים: פוטוכימיה, קביעת פרמטרים פיזיקליים, בידוד וזיהוי חומרי טבע, סינתזות עם אמוניה נוזלית, דיבורן ואוזונוליזה; שימוש פעיל במיכשור ספקטרוסקופי - גז כרומטוגרף, תהודה מגנטית גרעינית, אינפרא אדום.

 

 

 


 

 

 

 The Advanced Organic Laboratory Course includes multistep step syntheses of organic compounds through the use of organometalic reagents such as Grignard and Wittig reagents, liquid ammonia, hydride and catalytic hydrogenations, syntheses of heterocyclic compounds, optical resolution of chiral synthetic products, photochemistry and isolation of natural products. The laboratory practice is coupled with advanced literature search techniques and active use of analytical methods such as: GC-MS, MS, NMR, IR, UV melting point and optical rotation measurement.
0351-3305-02
 מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית
 Advanced Laboratory in Organic Chemistry
ד"ר פרידמן מיכהמעבדה כימיה-שנקר201 ד'1300-0800 סמ'  א'
מעבדה כימיה-שנקר201 ה'1600-1000 סמ'  א'
פרופ כרמלי שמואל
פרופ ויגלוק ארקדי

ביצוע סינתזות רב-שלביות אשר כוללות עבודה עם ראגנטים אורגנו-מתכתיים, הפעלת תגובות גירניאר, רפורמצקי, וויטיג, רזולוציה אופטית, חיזורי הידרידים, הידרוגנציות וסינטזות של תרכובות הטרוציקליות; לימוד פעיל של השימוש בספרות הכימית; נסיונות מתקדמים: פוטוכימיה, קביעת פרמטרים פיזיקליים, בידוד וזיהוי חומרי טבע, סינתזות עם אמוניה נוזלית, דיבורן ואוזונוליזה; שימוש פעיל במיכשור ספקטרוסקופי - גז כרומטוגרף, תהודה מגנטית גרעינית, אינפרא אדום.

 

 

 


 

 

 

 The Advanced Organic Laboratory Course includes multistep step syntheses of organic compounds through the use of organometalic reagents such as Grignard and Wittig reagents, liquid ammonia, hydride and catalytic hydrogenations, syntheses of heterocyclic compounds, optical resolution of chiral synthetic products, photochemistry and isolation of natural products. The laboratory practice is coupled with advanced literature search techniques and active use of analytical methods such as: GC-MS, MS, NMR, IR, UV melting point and optical rotation measurement.
0351-3308-01
 יישום שיטות פיסיקליות בכימיה אורגנית
 Applications of Physical Methods in Organic Chemistry
פרופ כרמלי שמואלשיעור אורנשטיין102 ד'1500-1300 סמ'  א'

לימוד העקרונות של השיטות הפיזיקליות הבאות: תהודה מגנטית גרעינית (פרוטונים ופחמן 13); תמ"ג דו-ממדי; נפיצה אופטית סבובית ודיכרואיזם סבובי; ספקטרומטרית מסות; ספקטרום אולטרה  - סגול; ספקטרום אינפרא  - אדום וספקטרום ראמאן; דיפול מומנט. השימוש בשיטות הספקטראליות הנ"ל לצורך קביעת מבנה של תרכובות אורגניות, קביעת שיווי  - משקל קונפורמציוני וקביעת קונפיגורציה אבסולוטית.

 

 

הקורס כולל לימוד אלמנטי סימטריה ויושם דגש על מבנים מרחביים.

 

 

 

 


 

 

 

0351-3311-01
 יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית
 Fundamentals of Electrochemical Technology
פרופ פלד עמנואלשיעור אורנשטיין102 ב'1200-1000 סמ'  א'
מבוא לקינטיקה אלקטרוכימית; ציפויים אלקטרוכימים - מבוא: התפלגות זרם ראשונית ומישנית, כח זריקה מקרוסקופי וכח זריקה מיקרוסקופי, שיטוח והברקה, מנגנוני פעולת חומרי תוספת; שימושים: מבנה, סוגים, תפקוד ובקרה של אמבטים, ציפויים נגד קורוזיה, ציפויים פונקציונליים; ציפוי מעגלים מודפסים, ציפוי חצאי מוליכים; ציפויים אל-חשמליים תאוריה ושימושים; עיבוד אלקטרוכימי של מתכות: קידוח חריטה, כרסום ושיוף, תיאוריה ושימושים; צביעה אלקטרוכימית: מנגנון התהליך, בקרה ושימושים; ציפויים אנודיים: תאוריה ושימושים.
0351-3312-01
 סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)
 Advanced Chemistry Workshop
פרופ כהן יורםפרוייקט סמ'  א'
התלמיד מצטרף לאחת מקבוצות המחקר יום בשבוע במשך סמסטר.

 
0351-3312-02
 סדנה בכימיה מתקדמת (פרויקט מחקר)
 Advanced Chemistry Workshop
ד"ר רוכמן יעלפרוייקט סמ'  ב'
התלמיד מצטרף לאחת מקבוצות המחקר יום בשבוע במשך סמסטר.

 
0351-3322-01
 סדנה בכימיה מתקדמת 2 (פרויקט מחקר)
 Advanced Chemistry Workshop 2
פרוייקט סמ'  א'
0351-3402-01
 שיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
 Advanced Methods in Analytical Chemistry
פרופ עמירב אביבשיעור הולצבלט007 ג'1900-1700 סמ'  א'

שיטות הפרדה:  כרומטוגרפיה, אלוציה, מושג הפלטה התאורטית ויעילות הפרדה, כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC).

גלאים: תכונות גלאים, גבול אבחנה, תחום לינארי, סלקטיביות, צימוד גלאים למכשור כרומטוגרפי GC ו HPLC, ותפעול עצמאי.

ספקטרומטרית מסות: סוגי מפרידי מסות, מקורות יונים, צורות הכנסת דוגמה, גלאי יונים. צימוד ספקטרומטר מסות עם כרומטוגרף גאזי וכרומטוגרף נוזלי. (GC-MS and LC-MS)

שיטות אופטיות וספקטרוסקופיה אטומית: ספקטרוסקופיה אינפרה-אדום FTIR, שיטות להבה, בליעה אטומית, מנורה בעלת קטודה חלולה, פליטה אטומית מושרית פלזמה (ICP-AE) ספקטרומטרית מסות אטומית (ICP-MS).

0351-3407-01
 מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
 Laboratory in Advanced Methods in Analytical Chemistry
פרופ עמירב אביבמעבדה אורנשטיין108 ג'1200-0800 סמ'  ב'

כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC), גאז-כרומטוגרפיה - מס-ספקטרוסקופיה
(
GC-MS), בליעה אטומית (AA)
 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3407-02
 מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
 Laboratory in Advanced Methods in Analytical Chemistry
פרופ עמירב אביבמעבדה אורנשטיין108 ג'1700-1300 סמ'  ב'

כרומטוגרפיה גאזית (GC), כרומטוגרפיה נוזלית (HPLC), גאז-כרומטוגרפיה - מס-ספקטרוסקופיה
(
GC-MS), בליעה אטומית (AA).

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3408-01
 כימיה אי-אורגנית מתקדמת
 Advanced Inorganic Chemistry
פרופ קול משהשיעור בנין רב תחומי315 א'1200-1000 סמ'  ב'

מחזוריות בתכונות כימיות. כימיה קואורדינטיבית: ליגנדות וקומפלקסים, מבנה גאומטרי ואיזומריזציה, הכנה של תרכובות קואורדינטיביות, יציבות של תרכובות קואורדינטיביות, תורת השדה הגבישי ותורת שדה הליגנדה עבור קומפלקסי מתכות מעבר. מספר היבטים של כימיה ביו-אי-אורגנית.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0351-3816-01
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 2
 Laboratory in Physical Chemistry 2
ד"ר רוכמן יעלמעבדה אורנשטיין001 ג'1700-1300 סמ'  א'
0351-3816-02
 מעבדה בכימיה פיסיקלית 2
 Laboratory in Physical Chemistry 2
ד"ר רוכמן יעלמעבדה אורנשטיין001 ג'1200-0800 סמ'  א'
0351-3818-01
 ספקטרוסקופיה מתקדמת
 Spectroscopy
ד"ר שוורץ טלשיעור בנין רב תחומי315 ב'1200-0900 סמ'  ב'

 

Spectroscopy – Syllabus Part I: The Field
What is Spectroscopy?
Historical Remarks
Light and Electromagnetic Radiation
Maxwell Equations of the EM Radiation
Absorption Intensity – The Einstein Approach (by Planck Blackbody Radiation)
Stimulated Absorption, Stimulated Emission, Sponatneous Emission
Consequences of the Einstein Absorption and Emission Coefficients
Relative Magnitudes of the Electric and Magnetic Time Dependent Fields
Dirac Bracket (Bra-Ket) Notation
Electrical Forces, Dipole Moments and Quantum Dipoles
Time Dependent Perturbation Theory
Invoking a “Weak” Perturbation Limit
Two-Level System and the Isidore Rabi Solution
Electric Field Acting as a Perturbation – Absorption of Light;
Rotating Wave Approximation
Time square (t2) Rise of the Transition Probabily and the Frequency Offset
Some Properties of the Dirac Delta-Function
Time-independent Transition Rates and the Fermi Golden Rule
Finite Spread of the Radiation
Molecular Density of States
Spontaneous Emission Rate; Radiation Lifetimes; Energy Broadening
Numerical Illustrations of Radiation Lifetimes and Energy Broadening
Other Causes for Linewidths
Doppler Effect and Doppler Broadening
Pressure (Collisional) Broadening
Comparison of Gaussian and Lorentzian Lineshpaes
Power (Saturation) Broadening
Modulation Broadening
Fourier Transforms
Convolution, Composite Broadening
Bloch Equations, T1 and T2 Relaxation Times

Spectroscopy – Syllabus Part II: The Molecule
Separation of variables – the Born-Oppenheimer Approximation
The Nuclear Motion: Vibrations and Rotations of a Diatomic Molecule
A Two-Dimensional Rigid Rotator (Particle on a Ring)
A Three-Dimensional Rigid Rotator (Particle on a Sphere)
General Equation of Molecular Vibrations and Model Potentials
The Harmonic Oscillator Approximation to the Vibrational Motion
The Quantum Mechanical Harmonic Oscillator
Separation of Internal Degrees of Freedom
Molecular Rotations
Selection Rules and Symmetry
Symmetry
Point Groups
Molecular Rotational Transitions and Selection Rules
Molecular Vibrational Transitions and Selection Rules
Simplest Vibration-Rotation Spectra of Diatomic Molecules
Anharmonicity, Centrifugal Distortion, the Vibration-Rotation Coupling
Perturbation Expansion of the Vibration-Rotation Coupling
The P-, Q-, R- Branches of the Vibrational-Rotational Coupling
The Coriolis Force
Inversion Doubling
Adiabatic and Non-Adiabatic Transitions
Raman Transitions
Classical Molecular Polarizability
Vibrations of Polyatomic Molecules – the Classical Approach
An explicit example: A Linear Symmetric Triatomic Molecule (e.g. CO2)
Vibrations of Polyatomic Molecules – the Quantum Approach
Molecular Vibrations Selection Rules and Group Theory
Anharmonicities, Overtones, Combinations, Fermi Resonance

Hydrogen Atom
Subshells, Azimutal Quantum Number: s-, p-, d-, and f-functions
Electron Spin
Spin – Orbit Coupling, Fine Structure
Atomic Selection Rules
Configurations, Terms, Levels, States; Term and Level Designation
Hund Rules
Many Electrons Atoms – General Considerations
Alkali Metal Atoms
The Helium Atom
Many Electrons Atoms, Atomic Spectra
The Self Consistent Field Approximation of Hartree-Fock-Slater
Atoms in Magnetic field – Zeeman Effect, Paschen-Back Effect
Atoms in Electric field – Stark Effect
Polyatomic Molecules – Orbitals and Electronic Structure
The Hydrogen Molecular Ion
Electronic Structure of Diatomic Molecules
Electronic Spectroscopy, Selection Rules in of Diatomic Molecules
Vibronic Excitation, The Franck-Condon Approximation
Electronic Spectroscopy, Selection Rules of Polyatomic Molecules
Rydberg States
Vibronically Allowed Transitions (Herzberg-Teller Expansion)
Singlet-Triplet Transitions
Decay of Excitation in Polyatomic Molecules
Fluorescence, Phosphorescence
Breakdown of the Born-Oppenheimer Approximation
Photoelectron Spectroscopy (PES)
Translation; a Particle in a Box

 
Bibliography and reading list (Main books are with asterix *):
* Molecular Spectroscopy, Ira N. Levine, John Wiley & Sons
* Molecular Quantum Mechanics, P. W. Atkins, Oxford University Press
The Quantum Theory of Light, Rodney Loudon, Clarendon Presss Oxford
Molecular Spectroscopy, Gordon M. Barroe, McGraw-Hill
Modern Spectroscopy, J. Michael Hollas, John Wiley & Sons
High Resolution Spectroscopy, J. Michael Hollas, John Wiley & Sons
Physical Chemistry, P. W. Atkins, Julio de Paula, Oxford University Press
Physical Chemistry, Robert A. Alberty, Robert J. Silbey, John Wiley & Sons
Quantum Mechanics, Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, Franck Laloë,
   John Wiley & Sons, Hermann Paris
Atoms and Molecules, Martin Karplus, Richard N. Porter, D. A. Benjamin
Principles of Magnetic Resonanace, Charle P. Slichter, Harper and Row
0351-3819-01
 כימיה של סוכרים
 Carbohydrate Chemistry
ד"ר פרידמן מיכהשיעור אורנשטיין111 ב'1600-1400 סמ'  ב'
0351-3826-01
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  א'
0351-3826-02
 קריאה מודרכת
 Tutorial Reading
קריאה מו סמ'  ב'
0351-4034-01
 מבוא לננו-מדעים וננו-טכנולוגיות
 Introduction to Nanoscience and Nanothecnology
פרופ זלצר יורםשיעור אורנשטיין110 ב'1900-1600 סמ'  ב'
פרופ פטולסקי פרננדו
הכנה של חומרים מתקדמים כגון חומרים ננו-גבישיים, ננו-צינורות, שכבות חד-מולקולריות, פולימרים בעלי מבנים ננוסקופיים ומבנים על-מולקולריים מסודרים. המונח Self-Assembly ידון בהרחבה בהקשרים שונים.
שיטות אפיון של החומרים - מיקרוסקופיות שונות, אפיון כימי ותכונות פיזיקליות כגון הולכה חשמלית, אינטראקציה עם אור ומגנטיות. תופעות כימיות-פיזיקליות הייחודיות לחומרים אלו.
ישומים מיידיים ופוטנציאליים של החומרים באלקטרו-אופטיקה, אלקטרוניקה, גלאים, אחסון מידע, קטליזה.
0351-4038-01
 חומרי טבע
 Natural Products
פרופ כרמלי שמואלשיעור אורנשטיין102 ג'1700-1400 סמ'  ב'

עקרונות ביוסינתזה, דיון בקבוצות הביוסינתטיות העיקריות, איזופרנואידים, פוליקטידים, מטבוליטים, של חומצה שקימית ואלקלואידים. יובאו דוגמאות לקביעת הביוסינתזה של חומרי טבע שונים - במסגרת הקורס ייכללו סטרואידים, גליקוזידים ותרכובות אנטיביוטיות.

 

 


 

 

0351-4039-01
 נוגדנים קטליטיים :שימושים סינתטיים ומדיצינליים
 Catalytic Antibodies: Synthetic and Medicinal Applications
פרופ שבת דורוןשיעור אורנשטיין110 ה'1400-1200 סמ'  א'

פיתוח מבנה ותיפקוד של נוגדנים קטליטיים. היבט הסטורי ואבני בניין בהתפתחתם של נוגדנים קטליטיים. מבחר דוגמאות לראקציות המזורזות על-ידי נוגדנים קטליטיים. סינתזה של חומרי טבע על-ידי נוגדנים קטליטיים.

 

פיתוח הנוגדן הקטליטי המסחרי הראשון (38C2), היבט על שימושים סינתטיים ואננטיוסלקטיביות גבוהה במיוחד. שימושים רפואיים של נוגדנים קטליטיים. הפעלה של תרופות אנטי-סרטניות בצורה ספציפית באזור הגידול הסרטני. ריפוי סרטן בעכברים בעזרת 38C2.

 

 

 


 

 

0351-4051-01
 אופטיקה ושימושיה במקורות אור ומערכות הדמיה
 Optics and its applications in light sources and imaging sys
ד"ר שוורץ טלשיעור אורנשטיין110 ד'1500-1200 סמ'  א'

אופטיקה ושימושיה במקורות אור ומערכות הדמיה

 

Optics and its applications in light sources and imaging systems
ד"ר טל שוורץ

 

 

 

מספר שעות: 3

 

דרישות קדם:
0351-2512  שיטות מתמטיות בכימיה

 

נושאי הלימוד:

 

אופטיקת קרניים

 

מערכות אופטיות

 

אינטרפרומטרים ומהודים אופטיים

 

אופטיקת פורייה

 

דימות

 

סינון מרחבי

 

גלים אלקטרומגנטיים בחומר

 

סיבים אופטיים

 

קיטוב

 

חומרים לא איזוטרופיים

 

פלזמונים משטחיים

 

קוהרנטיות של אור

 


ציון סופי:

 

80% בחינה, 20% תרגילי בית

 

0351-4052-01
 נושאים נבחרים בכימיה סינתטית אורגנית וביואורגנית
 Selected topics in synthetic organic and bioorganic chemistr
פרופ פורטנוי משהשיעור אורנשטיין110 ב'1100-0900 סמ'  ב'
פרופ שבת דורון
Course Syllabus
 
Graduate course
 
Title: Selected Topics in Synthetic Organic and Bioorganic Chemistry
 
Prof. Moshe Portnoy and Prof. Doron Shabat
 
2 Credit points
 
Prerequisite: Organic Chemistry 1, Organic Chemistry 2
 
Course Objectives/Goals: Introduce students to methodologies of synthetic organic and bioorganic chemistry that are not covered by current undergraduate or graduate programs:
  1. Familiarize students with the methodology of solid-phase organic synthesis
  2. Acquaint students with modern methods of chemical bioconjugation
  3. Introduce students to useful organic reactions, broadly applied in modern organic and bioorganic synthesis, that are not included in prerequisite courses.
 
Course format: In the first part of the course the lecturers will present to students the methodologies of solid-phase organic synthesis and chemical bioconjugation in a standard lecture format.
In the second part of the course each participating students will chose an organic reaction that is: 1) synthetically useful and broadly applied in organic/bioorganic synthesis; 2) not included in the basic courses Organic Chemistry 1 and Organic Chemistry 2, or in advanced courses Principles of Organic Synthesis and Selected Topics in Organometallic Chemistry. The student will prepare a brief presentation of the reaction that will include the typical substrates, conditions, reagents or catalysts, advantages, as well as mechanism, applications in multistep synthesis, stereochemical aspects, etc. Additionally, the student will provide a list of homework problems, associated with the chosen reaction, but not explicitly covered in the presentation. The problems will be discussed jointly at the next meeting and participation of the students in their solution will be translated into part of their final grades.
 
Grade: Presentation + Participation in Solution of Homework Problems.
 
 
0351-4125-01
 שיטות וכלים מחשבתיים בכימיה ביולוגית
 Methods and Concepts in Chemical Biology
ד"ר פרידמן מיכהשיעור אורנשטיין110 ה'1100-0900 סמ'  ב'
0351-4235-01
 דינמיקה קוונטית
 Quantum Dynamics
פרופ ביקסון מרדכישיעור בנין רב תחומי315 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור בנין רב תחומי315 ד'1200-1000 סמ'  א'

השתנות בזמן של מצבים קוונטיים, הפרעות תלויות בזמן, התנגשויות ומעברי אנרגיה, תהליכי דעיכה והתפרקות, תהליכים קרינתיים. תורת הפיזור (פיזור קלאסי, סמיקלאסי וקוונטי). פיזור רזונטיבי, פיזור קשת קוונטי, פיזור ריאקטיבי, פיזור בנוכחות קרינה. תהליכי מינהור קוונטי.

 


 

0351-4280-01
 סמינר באלקטרוכימיה 3
 Electrochemistry Seminar 3
פרופ גולודניצקי דיאנהסמינר אורנשטיין111 ד'1600-1500 סמ'  ב'
0351-4281-01
 סמינר באלקטרוכימיה 4
 Electrochemistry Seminar 4
סמינר ד'1600-1500 סמ'  ב'
0351-4320-01
 סמינר בכימיה אורגנית 1
 Organic Chemistry Seminar1
ד"ר אמיר רועיסמינר הולצבלט007 א'1700-1600 סמ'  א'
יפורסם בהמשך
0351-4324-01
 סמינר בכימיה אורגנית 2
 Organic Chemistry Seminar 2
סמינר סמ'  א'
0351-4350-01
 סמינר בכימיה אורגנית 3
 Organic Chemistry Seminar3
ד"ר אמיר רועיסמינר אוד' מלמד007 א'1700-1600 סמ'  ב'
יפורסם בהמשך
0351-4351-01
 סמינר בכימיה אורגנית 4
 Organic Chemistry Seminar 4
סמינר א'1700-1600 סמ'  ב'
0351-4407-01
 סמינר פיזיקה כימית 1
 Chemical Physics Seminar1
פרופ הופרט דןסמינר בנין רב תחומי315 ה'1700-1600 סמ'  א'

יפורסם בהמשך

0351-4421-01
 סמינר בפיסיקה כימית 3
 Chemical Physics Seminar3
פרופ הופרט דןסמינר בנין רב תחומי315 ה'1700-1600 סמ'  ב'
יפורסם בהמשך
0351-4810-02
 מעבדה בכימיה חישובית
 Laboratory in Computational Chemistry
ד"ר אליאב אפריםמעבדה אורנשטיין101 ד'1400-0900 סמ'  ב'
0351-4819-01
 סמינר בפיזיקה כימית 2
 Chemical Physics Seminar 2
סמינר סמ'  א'
0351-4901-01
 סמינר פיזיקה כימית 4
 Chemical Physics Seminar 4
סמינר ה'1700-1600 סמ'  ב'
0351-9998-01
 בחינת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
0351-9998-02
 בחינת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  ב'
0351-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'
0351-9999-02
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  ב'