שנה"ל תש"ף

0349-1011-01
 הדרכה בספריה
 Library Orientation
הדרכה בי סמ'  א'

סילבוס מקוצר

 מטרת הקורס: הכרות עם הספרייה ושיפור היכולת של הסטודנטים לאתר מקורות מידע בספריות הקמפוס.

 דרישות הקורס: השתתפות במפגש הדרכה וציון עובר בתרגיל.

 הרשמה: עד תום השבועיים הראשונים של סמסטר א' ניתן יהיה להירשם למפגש ההדרכה בספרייה, שאורכו כשעה. ההרשמה למפגש תעשה ברישום ידני בספריית החוג או באמצעות המייל, בכתובת: geogmaps@tauex.tau.ac.il

אישור יישלח לנרשמים דרך המייל.

 מועדים: המפגש יתקיים בכמה מועדים, כדי לא לגרום להתנגשות עם קורסים אחרים במערכת השעות של הסטודנטים. על כל סטודנט לבחור מועד אחד מבין המועדים הבאים:

 יום ב'  11.11.19 - בכיתה 012, בשעות: 15:00 - 14:00

יום ב', 18.11.19 - בכיתה 012, בשעות: 15:00 - 14:00

יום ד'  27.11.19 - בכיתה 012, בשעות: 10:00 - 09:00

 תרגיל סיום: התרגיל יינתן בסופו של מפגש ההדרכה. מועד ההגשה של התרגיל – עד 10.12.19. נא להגיש במייל, לכתובת geogmaps@tauex.tau.ac.il

 מבנה הקורס: חלק ראשון – תערך הכרות עם מערכת דעת"א: כיצד לאתר פריט מידע (ספר ומאמר) בחיפוש פשוט וחיפוש מתקדם; כיצד להשתמש בסנני המערכת; כיצד לזהות את מיקום הפריט והאם מושאל או זמין; כיצד לבצע הזמנה.

חלק שני – ייערך בספריית גאוגרפיה. יינתן הסבר לגבי שיטת ההשאלה, איחורים וקנסות. בהמשך תערך הכרות עם האוספים השונים של הספרייה – ספרים ואופן מיונם, מפות, תצלומי אוויר.

 בכל שאלה ניתן לפנות לנטע גינדי סיון, geogmaps@tauex.tau.ac.il

 

 
0349-1303-01
 מבוא לתכנון עירוני ואזורי
 Introduction to Urban and Regional Planning
פרופ פנסטר טובהשיעור ותיד אבנר120 ב'1600-1200 סמ'  ב'

מבוא לתכנון עירוני ואזורי

פרופ׳ טובי פנסטר

מתרגלת: גב׳ הגר דויג׳י

מטרת הקורס היא ללמוד את היסודות התיאורטיים ומתודולוגיים של תחום התכנון העירוני והאזורי בעולם ובישראל. הקורס יתמקד בהבנת היסודות הפיסיים, חברתיים ותרבותיים של העיר כיחידה מרחבית מרכזית שבה נעסוק במהלך הקורס. זאת,  תוך סקירת נושאי מחקר עכשוויים הקשורים להתפתחות תכנונית של ערים בעולם . בנוסף יעסוק הקורס בלימוד מושגים בסיסיים מעולם התכנון האזורי בעולם ובישראל.

 הקורס בשנה״ל תש״ף יהיה במתכונת קורס און ליין. כלומר, הסטודנטים ילמדו את יחידות ונושאי הקורס באופן עצמאי בזמנם החופשי כאשר יחידות ונושאי הקורס יועלו לאתר הקורס.

 במהלך הסמסטר יתקיימו לפחות 3 מפגשים פרונטליים בין הסטודנטים לבין המרצה והמתרגלת בימי ב׳ בין 12:00 - 16:00. ההשתתפות  במפגשים אלו היא חובה!

 מפגש מס. 1: תחילת סמסטר ב׳ 9.3.2020

מפגש מס. 2: אמצע סמסטר ב' 20.4.2020

מפגש מס. 3: סוף סמסטר ב׳ 22.6.2020

מטלות הקורס:

4 תרגילים

עבודה מסכמת

 

 

0349-1407-01
 מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה
 Space, Place and Environment: Introduction to the Human Environment
פרופ פורטוגלי יובלשיעור ותיד אבנר120 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותיד אבנר120 ד'1200-1000 סמ'  א'

מרחב מקום וסביבה הן שלוש דרכי הסתכלות וחקירה שפותחו במהלך השנים בתחום הגיאוגרפיה האנושית. המרחב מבטא את ההסתכלות האובייקטיבית, את מערכת הקואורדינטות שבמסגרתה מתקיימת הפעילות האנושית. המקום מבטא את התחושה הסובייקטיבית והאינטימית שנוצרת בין אדם לביתו, שכונתו, עירו או ארצו, ואילו הסביבה היא התבנית, הסובב התרבותי-חברתי-פיסי שבמסגרתו, מבנהו וחוקיו מתקיימת הפעילות האנושית.

לבד מהיותה דיסיפלינה בפני עצמה, הגיאוגרפיה האנושית מהווה גם את הבסיס התיאורטי של תכנון עיר ואזור. לכן, המושגים מרחב, מקום וסביבה קשורים קשר הדוק אל שלוש הגישות המרכזיות שפותחו במהלך השנים בתחום התכנון. המרחב קשור אל הגישה המכניסטית-הנדסית שתופסת את החברה וסביבתה הפיסית כמכונה משוכללת שניתן להנדס אותה; המקום קשור אל הגישה החוויתית שרואה בחוויה הישירה את נקודת המוצא לתכנון; ואילו הסביבה קשורה לגישה המערכתית התופסת את החברה, התרבות והסביבה הפיסית כ"שלם שהוא יותר מסכום חלקיו".

שלוש דרכי ההסתכלות הללו עברו במהלך המאה ה- 20 מהפך: במשך רוב רובה של המאה הן היוו את אבני היסוד של המודרניזם, את הבסיס לאמונה ולתקווה ביכולתו של האדם המודרני ליצור חברה, תרבות, מרחב, מקום וסביבות פיסיות טובים יותר. בשליש האחרון של המאה ה-20 ובעשורים הראשונים של המאה ה-21 הן הפכו להיות אבני המשחק של הפוסט-מודרניזם, השלב החדיש של המודרניזם, או זה שלאחריו, שנכזב מן האידיאולוגיות והתקוות הגדולות ורואה במרחב, במקום ובסביבה משחקי מילים, ציטוטים וייצוגים, שעשועים אינטלקטואליים רגעיים, הווה מתמשך שאינו מוביל למטרות נשגבות. לאחרונה, המרחב, המקום והסביבה נתפסים כתוצרים שונים של אינטראקציה ספונטאנית בין מיליוני האנשים הפועלים ורוחשים בסביבת האדם כהיבטים שונים של העיר כמערכת מורכבת בארגון עצמי.

במהלך הקורס נבחן את שלוש דרכי ההסתכלות הללו ואת הדרך בה הן באות לידי ביטוי בתחומים השונים של הגיאוגרפיה האנושית ובהקשר לתכנון, מרחב, מקום וסביבה.

נושאי הלימוד המרכזיים: מבוא (שבוע 1), מרחב (שבועות 2,3,4), מקום (שבועות 5,6), סביבה ותבנית (שבועות 8,7), תכנון עיר, אזור וסביבה (שבוע 9), גיאוגרפיה קוגניטיבית (שבועות 11,10), העיר כמערכת מורכבת בארגון עצמי (שבועות 12,13), סיכום (שבוע 14).
 

Space, Place and Environment: Introduction to the human environment
Juval Portugali
 
Space, Place and Environment represent three approaches to human geography developed in the last decades. Space represents an attempt at an objective quantitative approach, Place refers to the subjective relations between people and their homes, lands or neighborhoods, while Environment encompasses the social, cultural and physical structures within which people conduct their activities.
 
The discipline of human geography has always been intimately connected to urban, regional and environmental planning. As a consequence, the notions of space, place and environment are associated also with three major planning approaches: ‘Space’ with the view of planning as social engineering, ‘place’ with the phenomenological approach, while ‘environment’ with the structuralist and system approaches to planning.
 
Throughout most of the 20th century space, place and environment provided the foundations to modernism; in the last decades they became playing tools of post modernism. More recently, however, space, place and environment are perceived as spontaneous self-organized products that emerge out of the interaction between the many human agents.
0349-1503-01
 מבוא לאקלים ובעיות הסובב
 Introduction to Climatology
פרופ פוצ'טר עודדשיעור ותיד אבנר120 ג'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותיד אבנר120 ד'1000-0800 סמ'  ב'

קורס יעסוק במכלול הגורמים הקובעים את תנאי מזג האוויר והאקלים על פני כדור הארץ. בראשית הקורס נעסוק במערכת השמש ומסלול כדור הארץ סביב השמש והקשרו לאקלים של כדור הארץ. מכאן, נעבור ללימוד מבנה ומאפייני האטמוספרה כיום והכוחות המניעים את מערכות מזג האוויר והאקלים באזורים השונים של כדור הארץ. נדון במחזור ההידרולוגי ובתהליכי היווצרות עננות ומשקעים. בסיומיו של הקורס נעסוק במיון האקלים על פני כדור ובתופעות של מזג אוויר חריג ואקלים. נושאי הקורס כוללים נתוני יסוד של מערכת השמש וכדור הארץ, מסלול כדור הארץ סביב השמש, הזמן, הארה של כדור הארץ ועונות השנה,
האטמוספרה ומקורות התחממותה, חימום וקירור האטמוספרה ופני כדור הארץ, לחץ אטמוספרי ורוחות, הלחות באטמוספרה והמשקעים, גושי אוויר וחזיתות, הקרה, אקלים כדור הארץ, מכשירים ותצפיות ומיון נתונים אקלימיים.
חובות הסטודנטים ושקלול הציון:
1. נוכחות חובה לפי התקנון
2. בחנים (2) - 20%
3. מטלות בית (2) - 10%
5. בחינה מסכמת - 70%

The course deals with the complex factors that determine weather and climate conditions on Earth. We start with the Earth's orbit around the sun, how it controls the radiation reaching Earth, and its connection to the climatic history of the Ice Ages. The structure and characteristics of today's atmosphere and the forces that drive weather systems and climate in various regions of the globe will be reviewed. Also to be discussed are the hydrological cycle, the formation of clouds and precipitation processes. The role of oceans in climate will be studied, as well complex ocean-atmosphere phenomena such as El Nino and global warming.

Course lesson topics include: the earth's temperature, solar radiation, the earth's orbit, the seasons, ice ages, energy balance, composition and structure of the atmosphere, moisture and creation of clouds, atmospheric stability, clouds and climate, atmospheric movements/winds, general circulation, climatic classification, weather systems in the mid-latitudes, extreme weather conditions, the oceans, El Nino, global warming.
Prerequisite: None
Grade: Exercises: 2 course homework (10%), 2 test 20%, final exam (70%).

0349-1606-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- היבטים של מיפוי וחישה מרחוק
 Introduction to Geoinformatics - A
פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר232 ב'1200-1000 סמ'  א'

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי מערכות מידע גיאוגרפיים וחישה מרחוק. הנושאים העיקריים כוללים מושגי ייסוד של גיאונפורמטיקה, מיפוי, הבנת מפה, מערכת הקואורדינטית, הבנת בסיסי מידע גיאוגרפיים ומשמעות לניתוח מרחבי-עיתי, מבנה נתונים וקטורי-רסטרי, מערכת – GPS, קליטת נתונים על ידי מערכות חישה לווינים ומוטסים, הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים, משמעות לטווחי הספקטרה השונים.
דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות בשיעור, תשומת לב ומשמעת, הגשת שיעורי בית בזמן, חובה לקרוא פרקים נבחרים לקראת כל שיעור ושיעור (בהנחיית המרצה במהלך השיעור).

קורס בנוי מהרצאה ותרגילי בית. במסגרת הקורס יתקיים בוחן אמצע-סמסטר אשר יהווה 15% מציון הכללי.
תוצרי למידה :
הבנת יסודות הגיאואינפורמטיקה, חשיבה מרחבית-"שכבתית".
נושאים עיקריים
1. הרצאת מבוא: מהי גיאואינפורמטיקה
2. מרכיבי מפה, מפות נושאיות
3. מבנה כדור הארץ
4. מבוא למערכת מידע גיאוגרפי, פעילויות בסיסיות
5. שאילתות בממ"ג, מערכת קואורדינאטות ארציות
6. מבוא לפוטוגרמטריה ו-GPS
7. בוחן אמצא-סמסטר. חצי שני של השיעור: יסודות בחישה מרחוק
8. חישה מרחוק- קרינה אלקטרומגנטית, חוקי קרינה, חישה פאסיבית ואקטיבית,
9. עקרונות בסיסיים בחישה מרחוק
10. שילוב בין GIS לחישה מרחוק
11. חישה מרחוק כמקור לנתונים בממ" ג
12. תורת ההיטלים, מיפוי קרטוגראפי ב-GIS , היטלים בממ"ג
13. שאילתות מרחביות

Course Description
Geoinformatics is the integration of different disciplines dealing with spatial information. The course is an introductory in spatial technologies sources. Basics of mapping, cartography, projections, selected topics on geographical information system (GIS), global position system (GPS), remote sensing and image interpretation will be taught. . The contents are designed as a compulsory course material for all the students undergoing BA. The course is not limited to the topics given below. The students are suggested to read different books, magazines and peer reviewed journals. The course is designed to serve as a foundation course in order to understand the fundaments of RS/GIS/GPS and their applications in various disciplines.
 
 
 
 
Main topics:
Fundamentals of Maps, map reading, scale, types and sources, map coordinate, systems and projections (Cylindrical, Conic, Azimuth), map preparation, visualization and guidelines of mapping.
Introduction to Remote Sensing (RS), physics of RS, platforms and sensors, resolution, multispectral, thermal, microwave (RADAR), LiDAR, hyperspectral, image interpretation
 
Geographical Information System: concepts, features, data models, spatial data & nonspatial data, integration and analysis.
 
Learning outcomes
1. Basic principles of geoinformatics
2. Importance of spatial thinking
3. Usage of spatial dataset
 
Lab and Homework
Lectures, individual homework assignments, and a one lab/practicum work (printing a map using GIS). Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
 
Student responsibilities
Attendance, feedback, discipline
 
Book references:
 
 
Campbell J.B. (2002) Introduction to Remote Sensing, 3rd ed., The Guilford Press.
 
Heywood I., Cornelius S. and Carver S. (2006) An Introduction to Geographical Information Systems, Prentice Hall, 3rd edition.
 
Jensen J.R. (2000) Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice Hall.
 
Lillesand T.M., Kiefer R.W. and Chipman J.W. (2003) Remote Sensing and Image Interpretation, 5th ed., Wiley.
 
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W. (2005) Geographic Information Systems and Science, Chichester, Wiley, 2nd edition.
 
 
0349-1608-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' : מערכות מידע גיאוגרפיות
 Introduction to Geoinformatics 2 -
פרופ בננסון יצחקשיעור יד אבנר120 ב'1200-1000 סמ'  ב'

מבוא לגיאואינפורמטיקה ב'

פרופ' יצחק בננסון

 תקציר: מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג) ((GIS - Geographic Information System נהפכו בעשור האחרון לכלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים. ממ"ג מאחד יכולות בסיסי נתונים, מערכות מיפוי ותצוגה. ממ"ג מעניקה למשתמש אפשרויות ניתוח מרחבי מתקדם, ניתוח סטטיסטי ותצוגה דו- ותלת-ממדית. הקורס מיועד לרכישת רקע נרחב לגבי מבנה של ממ"ג ושימוש בסיס במערכות אלו במחקר גיאוגרפי. משתתפי הקורס ישתמשו וייעשו תרגילים בשתי מערכות ממ"ג מובילות. הקורס ישלם בין הרצאות פרונטליות ועבודה בכיתת המחשבים.

 דרישות קדם: (1) קורס מבוא לגיאואינפורמטיקה א', (2) קורס יסודות סטטיסטיקה

 תנאי קבלה לקורס המשך מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות: ציון 85 לפחות בקורס זה

 חובות הקורס:

 1. הגשת כל התרגילים תוך שבועיים מיום חלוקתם ולפני מועד א' של מבחן הקורס.
 2. השתתפות במבחן מותנית בהגשת כל התרגילים.
 3. משקל של תרגילים הוא 35% מהציון הסופי, משקל של הבחינה הוא 65% מהציון הסופי.
 4. יש לבקר באתר הקורס ב-MOODLE לפני כל שיעור (הרשמה אוטומטית לפי רשימת הקורס).

 תוכנית הקורס:

 1. עקרונות של מערכות מידע גיאוגרפי (ממ''ג, GIS)
  1. אפיון סוג וארגון הנתונים במערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג ווקטורי ורסטרי).
  2. התפתחות מערכות ממ"ג משנות ה-60 ועד לאחרונה
  3. מערכות ממ"ג נפוצות בארץ – ARCGIS, MAPINFO, QGIS
 2. הצגת נתונים בממ"ג, מפות נושאיות ב-MAPINFO
 3. שאילתות לפי מידע אלפנומרי ולפי מידע מרחבי בממ''ג וקטורי.
  1. בסיסי נתונים טבלאיים (מבוא).
  2.  שפת השאילתות SQL.
  3.  הרחבה מרחבית של שיטת-SQL ושימוש בפונקציות מרחביות
 4. שיטות ניתוח וקטוריות בסיסיות (MAPINFO)
  1. פעילויות על שכבות מידע (Overlay, Merge, Union)
  2. אזורי חיץ (Buffers)
  3. ניתוח מרחקים וסמיכות
 5. מעבר מ-MAPINFO  ל-ARCGIS ו-QGIS
  1. ארגון הנתונים, עבודה עם מאגרי נתונים ארציים גדולים
  2. שאילתות ב-ARCGIS ו-QGIS
  3. מפות נושאיות
  4. בדיקות השוואתיות של יכולות ניתוח ווקטורי
 6. ממ"ג רסטרי וממ"ג בתלת ממד (ARCGIS)
  1. יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי,
  2. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
  3. שיטות בסיסיות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית

ביבליוגרפיה:

 1. J. Star, J. Estes. Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, 1990
 2. T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992
 3. Chou Y-H. Exploring Spatial Analysis in GIS, Onword press, 1997
 4. P. Longley et al, Geographical Information Systems and Science, Wiley, 2001
 5. Bonham-Carter, G.F Geographic Information Systems for Geoscientists, Modeling with GIS, Pergamon, 1994.
 6. Verbyla D. L., Practical GIS analysis, Taylor & Fransis, 2002
 7. NCGIA Core Curriculum 1994 http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/toc.html
 8. Software documentation
0349-1817-01
 סטטיסטיקה לגיאוגרפים
 Statistics
גב' ביתן מיכלשיעור יד אבנר120 ד'1500-1200 סמ'  א'

סטטיסטיקה לתלמידי גיאוגרפיה

מרצה: גב' מיכל בן נח

bennoac@post.tau.ac.il

 

מטרת הקורס: להקנות ידע בסיסי במושגי הסטטיסטיקה והקניית מושגי יסוד בניתוח ועיבוד נתונים תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש בתוכנת SPSS.

דרישות הקורס: מדי שבוע יינתן בשעת התרגול תרגיל, אותו יש להגיש בשבוע העוקב.

הרכב הציון הסופי:

בחינה מסכמת: 95%
הגשת תרגילים הכוללים שאלות פרונטאליות ושאלות ב-SPSS : הגשת התרגילים מהווה 5% מהציון הסופי. הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:

·       תלמיד שהגיש בין 0 ל-4 תרגילים מקבל 0 על הגשת התרגילים.

·       תלמיד שהגיש 9 תרגילים ומעלה יקבל את מלוא 5 הנקודות על ההגשה. על כל תרגיל חסר (מתחת ל-9 תרגילים) יורדת נקודה. (לדוגמה תלמיד שהגיש 6 תרגילים יקבל 2 נקודות).

תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS  (במידה ויינתנו כאלה) לא ירשם כהוגש.

תכני הקורס:

1.    הכרת התוכנה SPSS:

1.1.        פתיחת קובץ נתונים

1.2.        מבנה קובץ

1.3.        הגדרת משתנים

1.4.        פקודות

2.    סטטיסטיקה תיאורית:

2.1.        סוגי משתנים

2.2.        טבלאות שכיחות

2.3.        תיאור גרפי של נתונים

2.4.        מדדי מיקום ומדדי פיזור

3.    מושגים בהסתברות

3.1.        מושגים בסיסיים בהסתברות

3.2.        התפלגות נורמלית וציוני תקן

4.    קשר בין משתנים:

4.1.        מקדם המתאם של פירסון, של ספירמן

4.2.        רגרסיה לינארית פשוטה

4.3.        מבחן חי בריבוע לאי תלות

5.    הסקה סטטיסטית:

5.1.        אמידה נקודתית ואמידה באמצעות רווח

5.2.        בדיקת השערות על מדגם אחד

5.3.        הסקה על שני מדגמים: מזווגים ובלתי תלויים.

ספרות עזר:

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 

 

 

Statistic for Geography

Michal Ben-Noach

bennoac@post.tau.ac.il

Course requirements: weekly assignment.

Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.

Course Topics:

1.    SPSS:

1.1.        Opening file

1.2.        File structure

1.3.        Variable definitions

1.4.        Commands

2.    Descriptive statistics

2.1.        Variable type

2.2.        Frequency tables

2.3.        Graphical data presentation

2.4.        Measures of locations and spread

3.    Probability

3.1.        Basic concepts of probability

3.2.                        Normal distribution and Standardization

4.    Correlations

4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients

4.2.        Simple linear regression

4.3.        Chi-square tests

5.    Estimation and hypothesis testing

5.1.        Point estimation and Confidence intervals

5.2.        Hypotheses testing on one sample

5.3.        Hypotheses testing on two samples

 

 


Bibliography:
 

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 


 

 

Statistic for Geography

 

Michal Ben-Noach

 

bennoac@post.tau.ac.il

 

Course requirements: weekly assignment.

 

Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.

 

Course Topics:

 

1.    SPSS:

 

1.1.        Opening file

 

1.2.        File structure

 

1.3.        Variable definitions

 

1.4.        Commands

 

2.    Descriptive statistics

 

2.1.        Variable type

 

2.2.        Frequency tables

 

2.3.        Graphical data presentation

 

2.4.        Measures of locations and spread

 

3.    Probability

 

3.1.        Basic concepts of probability

 

3.2.                        Normal distribution and Standardization

 

4.    Correlations

 

4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients

 

4.2.        Simple linear regression

 

4.3.        Chi-square tests

 

5.    Estimation and hypothesis testing

 

5.1.        Point estimation and Confidence intervals

 

5.2.        Hypotheses testing on one sample

 

5.3.        Hypotheses testing on two samples

 

 

 


Bibliography:

 

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

 

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

 

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

 

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

 

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

 

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

 

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 

  

 

0349-1817-02
 סטטיסטיקה לגיאוגרפים
 Statistics
גב' כהן קארין ליזתרגיל יד אבנר120 ב'1400-1200 סמ'  א'

סטטיסטיקה לתלמידי גיאוגרפיה

מרצה: גב' מיכל בן נח

bennoac@post.tau.ac.il

 

מטרת הקורס: להקנות ידע בסיסי במושגי הסטטיסטיקה והקניית מושגי יסוד בניתוח ועיבוד נתונים תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש בתוכנת SPSS.

דרישות הקורס: מדי שבוע יינתן בשעת התרגול תרגיל, אותו יש להגיש בשבוע העוקב.

הרכב הציון הסופי:

בחינה מסכמת: 95%
הגשת תרגילים הכוללים שאלות פרונטאליות ושאלות ב-SPSS : הגשת התרגילים מהווה 5% מהציון הסופי. הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:

·       תלמיד שהגיש בין 0 ל-4 תרגילים מקבל 0 על הגשת התרגילים.

·       תלמיד שהגיש 9 תרגילים ומעלה יקבל את מלוא 5 הנקודות על ההגשה. על כל תרגיל חסר (מתחת ל-9 תרגילים) יורדת נקודה. (לדוגמה תלמיד שהגיש 6 תרגילים יקבל 2 נקודות).

תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS  (במידה ויינתנו כאלה) לא ירשם כהוגש.

תכני הקורס:

1.    הכרת התוכנה SPSS:

1.1.        פתיחת קובץ נתונים

1.2.        מבנה קובץ

1.3.        הגדרת משתנים

1.4.        פקודות

2.    סטטיסטיקה תיאורית:

2.1.        סוגי משתנים

2.2.        טבלאות שכיחות

2.3.        תיאור גרפי של נתונים

2.4.        מדדי מיקום ומדדי פיזור

3.    מושגים בהסתברות

3.1.        מושגים בסיסיים בהסתברות

3.2.        התפלגות נורמלית וציוני תקן

4.    קשר בין משתנים:

4.1.        מקדם המתאם של פירסון, של ספירמן

4.2.        רגרסיה לינארית פשוטה

4.3.        מבחן חי בריבוע לאי תלות

5.    הסקה סטטיסטית:

5.1.        אמידה נקודתית ואמידה באמצעות רווח

5.2.        בדיקת השערות על מדגם אחד

5.3.        הסקה על שני מדגמים: מזווגים ובלתי תלויים.

ספרות עזר:

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 

 

 

Statistic for Geography

Michal Ben-Noach

bennoac@post.tau.ac.il

Course requirements: weekly assignment.

Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.

Course Topics:

1.    SPSS:

1.1.        Opening file

1.2.        File structure

1.3.        Variable definitions

1.4.        Commands

2.    Descriptive statistics

2.1.        Variable type

2.2.        Frequency tables

2.3.        Graphical data presentation

2.4.        Measures of locations and spread

3.    Probability

3.1.        Basic concepts of probability

3.2.                        Normal distribution and Standardization

4.    Correlations

4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients

4.2.        Simple linear regression

4.3.        Chi-square tests

5.    Estimation and hypothesis testing

5.1.        Point estimation and Confidence intervals

5.2.        Hypotheses testing on one sample

5.3.        Hypotheses testing on two samples

 

 


Bibliography:
 

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 


 

 

0349-2002-01
 מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')
 Basic Course of Gis Part 2
מר פולמן נירשיעור יד אבנר232 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקורס מיועד רכישת ידע מעמיק במבנה ושימושי במערכות מידע גיאוגרפי. הדגש נעשה על התיאוריה ויכולת ביצועית של שיטות ממ"ג מתקדמות: מודלים של נתונים מרחביים, בניית מודל דיגיטלי של פני השטח, בדיקת תקנות של נתונים גיאוגרפיים, עריכתם עם שימוש במודל טופולוגי, ניתוח רשתות. הקורס יתבסס על מערכות ממ"ג ArcGIS. ביצוע מוצלח של התרגילים תביא לרמת שימוש גבוהה בממ"ג.

תנאי קבלה: ציון 85 לפחות בקורס מבוא למערכות מידע גיאוגרפי (מבוא לגיאואינפורמטיקה ב')

דרישות קידום: (1) קורס סטטיסטיקה (2) שיטות מחקר כמותיות (3) מבוא לגיאואינפורמטיקה א' ו-ב'
חובות הקורס:
1. הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2. בחינה שמשקלה 60% מהציון הסופי.

תוכנית הקורס:
1. ממ"ג רסטרי וממ"ג במימד שלישי
1.1. יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי,
1.2. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
1.3. שמירת נתוני גובה ופני השטח בממ"ג, רסטר ו-TIN
1.4. שיטות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית
1.5. שיטות מתקדמות של ניתוח תלת-ממדי
2. בניית ממ"ג
2.1. Geo-Relational model
2.2. הרחבת בסיס נתונים לצורך שמירה, עריכה, תשאול נתונים מרחביים
2.3. תקנות נתוני ממ"ג: הטילים, פורמט נתונים
2.4. שילוב ווקטור ורסטר במסגרת מערכות ממ"ג שונות
2.5. בניית מבנה טופולוגי, טעויות טופולוגיות ותיקונן
3. רשתות (networks) וממ"ג
3.1. מודל ממ"ג לשמירת מאפייני רשתות
3.2. שיטות לניתוח רשתות ויישומן בממ"ג

0349-2020-01
 מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
 Academic Writing and Research Skills
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר115 ד'1000-0800 סמ'  א'

מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטים מיומנויות אקדמיות בסיסיות של קריאה וכתיבה מדעית. הקורס יכלול הכרות עם סוגי ז'אנרים שונים של כתיבה מדעית, אבני הבניין של הכתיבה המדעית (טיעונים, פסקאות, ציטטות וכדומה), הסתמכות על מקורות מדעיים, חיפוש מקורות במאגרי מידע, שימוש בהפניות וניהול ביבליוגרפיה. כמו כן, הקורס יקנה מיומנויות בהצגת חומר מדעי כמאמר, פוסטר והרצאה מדעית בכנס. כל סטודנט יבחר נושא מדעי עליו יעבוד לאורך כל הסמסטר, ועליו יבצע מטלות של תרגילי כתיבה, הצגת פוסטר מדעי והרצאה. ציון הקורס יבנה ממרכבי המטלות הללו

The aim of the course is to provide students with basic academic skills in scientific reading and writing. The course will include familiarity with different genres of scientific writing, the building blocks of scientific writing (arguments, paragraphs, quotations, etc.), reliance on scientific sources, searching sources in databases, use of references and bibliography management. In addition, the course will acquire skills in presenting scientific material as an article, poster and scientific lecture at the conference. Each student will choose a scientific topic for which he will work throughout the semester, and will perform assignments of writing exercises, presentation of a scientific poster and lecture. The grade of the course will be constructed from the composition of these assignments

0349-2118-01
 גיאוגרפיה כלכלית
 Introduction to Economic Geography
פרופ סופר מיכאלשיעור ותיד אבנר115 ב'1600-1400 סמ'  א'

גאוגרפיה כלכלית

פרופ' מיכאל סופר

סוג הקורס: שיעור ותרגיל

שנת לימודים:            תש"פ                        סמסטר: א                 היקף שעות: 2 ש"ס

א. מטרות הקורס

המטרה הראשונית של הקורס היא להקנות בסיס רחב במושגי היסוד של תחומיה השונים של הגיאוגרפיה הכלכלית. הכוונה להגיע להבנה טובה של התיאוריות והמודלים העיקריים המסבירים את התהליכים הכלכליים המתרחשים במרחב הגיאוגרפי, את תפרוסתן ומיקומן של פעילויות כלכליות על פני המרחב ואת התגובה הכלכלית לתמורות המרחביות. בנוסף, להבין את מהותן והשפעתן של העלויות שמייצרים המרחב והמרחק וכיצד עלויות אלה משפיעות על מיקום פעילויות בעלות מימד כלכלי. מטרה נוספת היא להקנות ידע על גישות אלטרנטיביות להבנת פעילויות כלכליות ושונותן המרחבית ברמות השונות – מרמת הפרט, דרך רמת הקהילה, היישוב, האזור, המדינה ועד לרמה הכלל-עולמית.

ב. תוכן הקורס:

-תחומי המחקר בגיאוגרפיה כלכלית

-מושגי יסוד: צריכה, ייצור, חליפין, מגזרי המשק, תוצר לאומי, ביקוש והיצע, דעיכת המרחק, אגלומרציה, יתרון יחסי, גלובליזציה

-המערכת הקפיטליסטית:

 • היסטוריה התפתחותית
 • גלי צמיחה ונסיגה
 • תהליך ההבנייה מחדש
 • החלוקה המרחבית של כוח העבודה

-מערכת התחבורה ותפקידה במיקום פעילויות כלכליות

 • תנאי היווצרות דרך
 • עצמת תנועה ומודל הגרביטציה
 • אמצעי תחבורה והתחרות ביניהם
 • מיקום פעילויות כלכליות על פי הוצאות הובלה

- פעילויות במגזר החקלאות

 • מהפכות חקלאיות, טיפוסי משקים חקלאיים והשונות בתפרוסת פעילויות חקלאיות
 • מיקום פעילויות חקלאיות ושאלת הרנטה הקרקעית
 • תמורות במגזר הכפרי

- פעילויות במגזר התעשייה

 • מאפייני התפרוסת של הפעילות התעשייתית בעולם
 • מחזוריות של ענפים ומוצרים
 • מיקום פעילויות תעשייתיות
 • מרחבים תעשייתיים חדשים
 • חברות רב-לאומיות ושיקולים גלובליים

- פעילויות מסחר ושירותים

 • תיאוריית המקומות המרכזיים
 • הדינמיקה של המגזר השלישוני
 • ענפי השירותים לסוגיהם
 • ערי עולם

- הגיאוגרפיה הכלכלית החדשה

- פיתוח ותת-פיתוח

ג. חובות הקורס:

- הגשת כל התרגילים אשר משקלם בציון הסופי הוא 30%.

- השתתפות ביום סיור. הסיור יתקיים באחד מימי חמישי באזור שכונת המרכז המסחרי והמע"ר של תל-אביב. המפגש יהיה בשעה 08:30 בכיכר המושבות בתל-אביב, ההגעה תהיה עצמית ופרטים נוספים יימסרו במהלך הקורס.

- בחינת סיום אשר משקלה 70% מהציון הסופי.

 ד. ביבליוגרפיה: (חובה ורשות)

ספר הלימוד המרכזי:

Stutz, F.P. and Warf, B. (2007) The World Economy: Resources, Location, Trade and Development (5th edition), Pearson – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Clark, G. L., Feldman, M. P., Gertler, M. S., & Wójcik, D. (2018). The New Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford University Press.

Coe, N., Kelly, P., & Yeung, H. W. C. (2013). Economic Geography: A Contemporary Introduction. New York, NY, USA : John Wiley & Sons.

רשימת מקורות רשות:

- Haggett, P. (2001) Geography: A Modern Synthesis, Third Edition, Harper & Row, N.Y

- Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M. and Whatmore, S. (Eds.) (2009) The Dictionary of Human Geography, Fifth Edition, Blackwell Publishing, Malden.

- אורון, י., מארק, נ., עופר, א. (ללא שנה) מבוא לכלכלה: מאקרו כלכלה, מהדורה שנייה, עמיחי, נתניה.

- אורון, י., מארק, נ., עופר, א. (ללא שנה) מבוא לכלכלה: מיקרו כלכלה, מהדורה שנייה, עמיחי, נתניה.

 אתרים המפנים לקישורים בתחומים שונים של גיאוגרפיה

http://mage.geog.macalester.edu/MAGELinks/GeogLnk

http://geography.about.com/

 

Economic Geography

A. Course Objectives
The aim of the course is to provide a broad foundation concerning the basic concepts of the various fields of economic geography. The intention is to gain a good understanding of the main theories and models that explain the economic processes taking place in the geographical space, the location and spread of economic activities across the space, and the economic response to spatial transformations. In addition, understanding the nature and impact of the costs that space and distance generate and how these costs affect the location of economic activities. Another goal is to provide knowledge of alternative approaches to understanding economic activities and their spatial diversity at various levels - from the individual level, through the community level, the locality, the region, the state, to the global level.

 

B. Course topics

- The research fields in economic geography

- Basic Concepts: Consumption, production, exchange, economic sectors, national product, demand and supply, distance decay, agglomeration, relative advantage, globalization

- The capitalist system:

 • Developmental History
 • Waves of growth and decline
 • The restructuring process
 • The spatial division of labour

- The transportation system and its role in the location of economic activities

 • Conditions of road formation
 • Transportation intensity and the gravitational model
 • Means of transport and competition between them
 • Location of economic activities according to transport expenses

- The agricultural sector

 • Agricultural revolutions, types of agricultural farms and the variability in agricultural activities
 • Location of agricultural activities and the question of land rent
 • Changes in the rural sector

- The industrial sector

 • Characteristics of the spread of industrial activity in the world
 • The life cycle of branches and products
 • Location of industrial activities
 • New industrial spaces
 • Multinational companies and global considerations

- Trade and services activities

 • The theory of central places
 • The dynamics of the tertiary sector
 • The various branches of services
 • World cities

- The new economic geography

- Development and under-development

 

C. Course duties

- To submit all exercises – their share in the final grade is 30%.

- Participation in a field-trip that will take place in one of the Thursdays in the Commercial Center neighborhood in Tel Aviv and in its CBD.

- Final exam which weighs 70% of the final grade.

 

D. Bibliography

The major books:

·        

·         Stutz, F.P. and Warf, B. (2007) The World Economy: Resources, Location, Trade and Development (5th edition), Pearson – Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

·         Clark, G. L., Feldman, M. P., Gertler, M. S., & Wójcik, D. (2018). The New Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford University Press.

·         Coe, N., Kelly, P., & Yeung, H. W. C. (2013). Economic Geography: A Contemporary Introduction. New York, NY, USA : John Wiley & Sons.

 

Additional sources:

- Haggett, P. (2001) Geography: A Modern Synthesis, Third Edition, Harper & Row, N.Y

- Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M. and Whatmore, S. (Eds.) (2009) The Dictionary of Human Geography, Fifth Edition, Blackwell Publishing, Malden.

- אורון, י., מארק, נ., עופר, א. (ללא שנה) מבוא לכלכלה: מאקרו כלכלה, מהדורה שנייה, עמיחי, נתניה.

- אורון, י., מארק, נ., עופר, א. (ללא שנה) מבוא לכלכלה: מיקרו כלכלה, מהדורה שנייה, עמיחי, נתניה.

 

 

 

 

0349-2134-01
 בריאות, מקום וחברה
 Health, place, and society
ד"ר בירנבוים עמית מרדכישיעור ותיד אבנר115 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הנושא המרכזי בו יעסוק הקורס הוא הקשר שבין מקום ואורח חיים בריא ומקיים. יש ביכולתם של הסביבה והמקום להשפיע על בריאותנו בדרכים עקיפות על ידי שינוי בדפוסי ההתנהגות של אנשים ובכך לתמוך באורח חיים חיוני ובריא ובאיכות חיים גבוהה. מעבר להיבטים הפיזיים של המקום, ייבחנו גם ההשפעות של הסביבה החברתית על איכות החיים של אנשים ובראשן שאלות של אי-שוויון מרחבי. הנחת היסוד של הקורס היא שבעזרת עיצוב ותכנון מרחביים נכונים אנחנו יכולים ליצור מקומות וערים חיוניים יותר שיעודדו אורח חיים בריא ומקיים ובכך לסייע בטיפול בבעיות בריאותיות עכשוויות כמו לחץ נפשי, דכאון, ומחלות לב וכלי דם שהולכים ונהיים שכיחים יותר בימינו. לקראת סוף הקורס נדון האם ערים חכמות אכן יכולות וצריכות לקדם "פתרונות חכמים" לנושאי בריאות.

The course will deal with the relationship between place and healthy and sustainable lifestyle. The environment has the capacity to influence health in indirect ways by changing the behavior patterns of people and by supporting a healthy and vital lifestyle. The course will discuss relevant physical and social aspects of places including questions of spatial inequality. As studies show, using adequate spatial planning it is possible to encourage healthier more vital behaviors that will help to deal with modern health problems such as mental stress, depression and cardiovascular diseases. Toward the end of the course we will examine whether smart cities can and should promote smart solutions to health issues.

0349-2170-01
 טכנולוגיות איתור וניטור מתקדמות
 Advanced location tracking technologies
ד"ר בירנבוים עמית מרדכישיעור ותיד אבנר232 ב'1400-1200 סמ'  ב'

בשנים האחרונות טכנולוגיות המיקום הופכות להיות כלי איסוף נתונים מרכזי עבור חוקרים המעוניינים להבין תנועה ופעילות של אנשים במרחב בצורה דינאמית. טכנולוגיות אלה מאפשרות איסוף רציף של נתוני זמן-מרחב ברזולוציה גבוהה. הקורס מציג את ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות בתחום של שיטות איכון ומיקום כדוגמת ג'י פי אס, איתור באמצעות טלפון סלולארי, Wi-Fi, Bluetooth ועוד, ואופן יישומן במחקר של פעילות אנושית. בחלקו הראשון של הקורס יינתן הסבר על אופן הפעולה והתפעול של הטכנולוגיות, ואילו החלק השני יתמקד ביישום של שיטות אלה למטרות מחקר בתחום הגיאוגרפיה האנושית. הקורס יתבסס על הרצאות פרונטליות ותרגולים מעשיים בכיתה תוך שימוש בתוכנות GIS. בסופו של הקורס סטודנטים ידעו לתכנן וליישם מערך מחקר אמפירי המתבסס על שימוש בטכנולוגיות ו\או מידע של טכנולוגיות איתור מיקום מתקדמות. בין היתר ידעו הסטודנטים כיצד לבחור את הטכנולוגיות המתאימות ביותר, וכיצד לנתח ולהציג את תוצאות מחקריהם.

The implementation of location tracking technologies is becoming a common technique for collecting information about the spatial behavior of people. The course introduces the latest developments that occur in the field of advanced location tracking technologies. In the first part, it presents the various technologies that are used to track location (GPS, Cellular phones, Smartphones, Bluetooth etc.). The second part focuses on the implementation of these technologies in empirical research in geography. This includes data analysis and management using geographical tools. The course will be based on lectures and practicals in the class. At the end of the course, students will be able to design an empirical research that involves the implementation of location information. This includes choosing the most adequate technology, analyzing and presenting the results.

0349-2178-01
 חופי הים התיכון של ישראל
 The Mediterranean Shores of Israel
ד"ר רון צבישיעור ותיד אבנר115 ד'1800-1600 סמ'  א'

חופי ים התיכון של ישראל

 דר' צבי רון

בקורס נעסוק במרכיבים הפיסיים והאנושיים של יחידות הנוף השונות של רצועת החוף הים תיכוני של ארץ ישראל: בים הרדוד, בשפת הים  (BEACH) וברצועת החוף הסמוכה לה (BACK SORE) .

נלמד על התהליכים הגאומורפולוגיים המעצבים את החופים: תהליכי גידוד (abrasion) וסחיפה erosion)). הרבדהsedimentation  ימית ויבשתית, תנועות בלית mass movement))  וסכנותיהם.

נלמד על יחסי הגומלין ההדדיים שבין המרכיבים הגיאולוגיים, הגיאומורפולוגיים, ושל פעילות האדם בחופים אלה: ניצול משאבי החוף,  הפיתוח היישובי, התיירותי, הכלכלי והתכנוני, ועל השיקולים האקולוגיים, תוך שימת דגש על השפעת המהפך שחל בחמישים השנים האחרונות בערך הנדל"ן של האזור, שהשתנה מאזור שולי  לאזור יוקרתי.

נעסוק בתחרות על שימושי הקרקע השונים בחוף, ובחלופות, האלטרנטיבות,  המתבקשות ובהשפעת שימושי הקרקע, התכנון והפיתוח על עיצובה  של רצועת החוף.

נלמד על השפעת הפיתוח בחוף על שינויי רוחב שפת הים ועל הפגיעה בחוף: השפעת כריית חול וזיפזיף, בניית שוברי גלים מנותקים, מרינות, ייבוש הים והכשרת פארקים.

נעסוק בגלישות ובקצב הנסיגה של מצוקי הכורכר ובסכנתם לאדם. נלמד על השפעת הפיתוח על הגברת הסכנות ועל  דרכים למניעתם או לצמצומם.

   נושאי הקורס:

1. חופים חוליים - מקור החולות בחופי ים התיכון בארץ ישראל

2. ש פ כ י   נ ח ל י ם   ל י ם

3. שוברי גלים מנותקים והיווצרות שירטומות

4. כריית חולות וזיפזיף בחופים

5. "רכסי" הכורכר

6. גלישות ונסיגות מצוקי הכורכר

7. טבלות גידוד וסלעי חוף

8. מרינות ומעגנות

9. מגורי יוקרה ויישובי יוקרה בקרבת שפת הים

10. מדרון יפו : פארק -חוף  במקום חוף –ים

 

ביבליוגרפיה בעברית

אלמגור, ג., 2002, חוף הים התיכון של ישראל, המכון הגיאולוגי ירושלים, דו"ח מס'     GSI/13/02

בקלר, נ., ניר, י. ופרת, א., 1980. גיאומורפולוגיה של החוף בין חיפה לזיקים - דו"ח ביניים לשרות לאיכות הסביבה, משרד הפנים. המכון הגיאולוגי, ירושלים.

 גבירצמן, ג., 1990, הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה של השרון ומדפו הים תיכוני, מתוך: דגני, אץ, ד., גרוסמן וא., שמואלי, עורכים, בין ירקון לכרמל, ארץ, מחקרים ופרסומים  בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב, משרד הבטחון ההוצאה לאור, עמ' 19 – 60.

 גביש א. ונ. בקלר, 1990, רצועת חוף השרון – גורמים ותהליכים גיאומורפולוגיים וסדימנטולוגיים,  מתוך: דגני א., ד. גרוסמן וא. שמואלי (עורכים),  השרון בין ירקון לכרמל, עמ' 61 -82, הוצאת ארץ ומשרד הביטחון, תל אביב.

דגני, א., 1994, הערכת תהליכי סחיפה, השקעה והסעת חול, בעזרת תצלומי אוויר, בחוף המרכזי והדרומי של ישראל. חיבור לקבלת תואר מוסמך במחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

 דו"ח ועדת הזיפזיף, 1964, מוגש לשר הפיתוח והשיכון, ירושלים.

ניר, י., 1976: שוברי גלים מנותקים, דורבנות וגופים מלאכותיים אחרים בחוף הים התיכון והשפעתם על מבנה החוף של ישראל. דו"ח מס' ג"י / 76/2 , המכון הגיאולוגי – המחלקה לגיאולוגיה ימית, ירושלים.

ניר, י., 1989: חופי הים התיכון של ישראל וצפון סיני – היבטים סדימנטולוגיים. דו"ח מס' 88 / 39 / GSI , המכון הגיאולוגי, ירושלים.

ניר, י., 1994. מצוקי הכורכר בחוף הים התיכון של ישראל. אריאל, מס' 105-106, עמ' 121-133.

ספרא, ד., 1962, צורות המסה בטבלת הגידוד ובמזקף החופי  של חוף הכרמל הדרומי, מחקרים בגיאוגרפיה של  ארץ ישראל, ג', עמ' 15 -30.

פינקלשטיין, א., 1987, מרינה בהרצליה – מחקר במודל סדימנטולוגי, דו"ח סופי. פ.ס 87 / 202, המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית, קריית הטכניון, חיפה.

פרת, א. ואלמגור, ג., 1996. סיכונים לאורך מצוק השרון. המכון הגיאולוגי, דו"ח GSI\5\96, ירושלים.

צביאלי, ד., 2000, השפעת הקמת המרינה בהרצליה על רוחב החופים בסביבתה. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך" במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה.

רון צ., 1962, החלוקה הפיסיוגראפית של הרצועה המערבית  בחוף הכרמל הדרומי, מחקרים בגיאוגרפיה של  ארץ ישראל, ג', עמ' 31 -40.

רון, צ., 1982, הרס המתלול החופי בנתניה ונסיגתו, מתוך: שמואלי, א. וברור מ., (עורכים), ספר נתניה, עמ' 45 –67, עם עובד.

רון, צ., 1989. תהליכי גלישות ושיעורי הנסיגה של המצוק החופי בגבעת עליה, יפו, מרחבים, קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של א"י והמזרח התיכון 3, עמ' 124 –145, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.

רון, צ., 1996. השתנות שפת הים של הרצליה בעקבות בנית המרינה, כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית, תקצירים,  עמ' 122 –123,  אוניברסיטת תל אביב.

צבי רון, 2013, חופים , מתוך: צבי רון ונ. גולדשלגר, פרקים בעיצוב נופי כדור הארץ – השפעת פעילות הכוחות החיצוניים (גאומורפולוגיה) , פרק 4, עמ' 145 – 267, עלה כספר מקוון באתר מכון מופ"ת. את הספר ניתן להוריד בחינם בכתובת: ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

צבי רון, 2013, תנועות בלית , מתוך: צבי רון ונ. גולדשלגר, פרקים בעיצוב נופי כדור הארץ – השפעת פעילות הכוחות החיצוניים (גאומורפולוגיה) , פרק 3,עמ' 103 – 138, עלה כספר מקוון באתר מכון מופ"ת.

 את הספר ניתן להוריד בחינם בכתובת: ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

רון, צבי וצפורה, 2012, מצוקת המצוקים, סרט וידאו העוסק בגלישות מצוקי הכורכר בחופי ישראל וסכנותיהם. קישורית ל-,YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=X5yct0Ixdk8#t=135s

in English

Almagor, G., Gill, D. and I. Perat, 1998, Marine Sand Resources Offshore Israel, Report GSI/25/98, Geological Survey of Israel.

Baird, W.F. & Associates Ltd., and Research Planning Inc., 1996, City of Herzliya, Analysis of beach erosion. Baird & Associates Ltd. , Ottawa, Ontario, Canada, and Research Planning Inc. , Colombia, South Carolina, U.S.A.

Bird, E., 2000, Coastal Geomorphology, an Introduction, John Wiley.

Rosen, D.S., 1992, Study of 50 years coastal changes at Hadera, Israel. Proceeding of the Twenty-third international conference, Coastal Engineering 1992, pp. 3399-3412, Venice, Italy.

Shirman, B. and Y. Melzer, 2002, Mediterranean sea level changes over the period 1961-2000,  FIG XXII International Congress Washington, D.C. USA, April 19-26

 

דרישות הקורס:

בחינת סיום.

Israel's Mediterranean Sea Shores

Dr. Zvi Ron

 

This course deals with the physical and human factors of the different landscape units of Israel's Mediterranean Sea shore, in the shallow sea, on the beach and on the back shore.

This course deals with the geomorphological processes that shape the shores: processes of abrasion and of erosion, sedimentation – both sea and land, mass movement processes and the dangers involved.

We will study the interrelation between the geological factors, the geomorphology, and man's activity on these shores: utilization of coastal resources, settlement factors, urban and tourist development, economics and planning, as well as ecological considerations, all the while emphasizing the turnaround in real estate values over the last fifty years, changing the area from marginal to prestigious.

This course deals with the competition regarding different coastal land use, the alternatives of choice and the effect of land use, planning and development on the design of the coastal strip.

We will study the effect of coastal development on the changes in beach width and on the damage to the shore: the effects of mining sand and coarse sand (zifzif), building disconnected breakwaters, marinas, drying up the sea to replace the beach and the nearby shallow sea with building areas and parks.

We will deal with landslides and the rate of retreat of the kurkar (limey sandstone) cliffs and the danger they pose to the population. We will study the influence of development on the increase in hazards, and methods by which these can be eliminated or reduced.

 

Course topics:

 1. Sandy beaches – The source of the sand on the Mediterranean beaches of Israel.
 2. River mouths to the sea
 3. Disconnected breakwaters and the creation of tombolos.
 4. Mining of sand and coarse sand (zifzif) on the shores.
 5. The kurkar (limey sandstone) "ridges".
 6. Landslides and retreat of the kurkar cliffs.
 7. Abrasion tables and beach rocks.
 8. Marinas and docking facilities
 9. Prestigious homes and settlements near the sea shore.
 10. The "Jaffa slope park": a park replacing the shore.

 

 

Bibliography (Hebrew)

Almagor, G., 2002. Israel's Mediterranean Sea Shore, The Geological Survey of Israel, Jerusalem, Report no.  GSI/13/02. (In Hebrew)

Beckler, N., Nir, Y. and Perat, A., 1980. Geomorphology of the Coast between Haifa and Zikkim – Interim report to the Environmental  Services, Ministry of the Interior, The Geological Survey of Israel, Jerusalem. (In Hebrew)

Gwirtzman, G., 1990. The Geology and Geomorphology of the Sharon Area and Shelves in the Mediterranean Sea, in Dgani, A., D. Grossman and A. Shmueli (eds.) Between Yarkon and Carmel, Land, Research and Publications in Geography. Tel-Aviv University, Ministry of Defense publications, pp. 19-60. (In Hebrew)

Gavish, A. and N. Beckler, 1990. The Sharon Shoreline – Geo-morphological and Sedimentationary Causes and Processes, in  Dgani, A., D. Grossman and A. Shmueli (eds.) The Sharon Region Between Yarkon and Carmel, pp. 61-82, publ. by Eretz and Ministry of Defense, Tel-Aviv. (In Hebrew)

Dgani, A., 1994. Evaluation of Processes of Erosion, Sedimentation [submerging] and Movement of Sand, With the Aid of Aerial Photos, in the Central and Southern Coast of Israel. M.Sc. thesis submitted to the Department of Geography, Bar Ilan University, Ramat Gan. (In Hebrew)

Report of the Zifzif Committee, 1964, submitted to the Minister of Development and Housing, Jerusalem. (In Hebrew)

Nir, Y., 1976. Disconnected Breakwaters, Spurs and Other Artificial Bodies on the Mediterranean Coast and Their Effect on the Structure of Israel's Coastline. Report no. GSI/76/2, The Geological Survey of Israel – Department for Marine Geology, Jerusalem. (In Hebrew)

Nir, Y., 1989. The Mediterranean Seashores of Israel and Northern Sinai – Sedimentological Aspects. Report no. GSI/39/88, The Geological Survey of Israel, Jerusalem. (In Hebrew)

Nir, Y., 1994. The Kurkar (Limey Sandstone) Cliffs on Israel's Mediterranean Seashores. Ariel, no. 105-106, pp. 121-133. (In Hebrew)

Safra, D., 1962. The Abrasion Platform and the Cliff of the Southern Carmel Coast, in Research in the Geography of the Land of Israel, 3, pp. 15-30. (In Hebrew)

Finklestein, A., 1987. Marina in Herzliyah – Research of a Sedimentological Model, final report. P.S. 202/87, The Israeli Institute for Research of Marine Engineering, Technion Campus, Haifa. (In Hebrew)

Perat, A. and Almagor, G., 1996. Dangers Along the Sharon Cliffs. The Geological Institute, report GSI/5/96, Jerusalem. (In Hebrew)

Tzvieli, D., 2000. The Effect of Building the Herzliyah Marina on Beach Width in its Vicinity. M.A. thesis submitted to the Department of Geography, Haifa University. (In Hebrew)

Ron, Z, 1962. The Morphographic Configuration of the Southern Carmel Coast, in Research in the Geography of the Land of Israel, 3, pp. 31-40. (In Hebrew)

Ron, Z., 1982. The Destruction of the Coastal Escarpment in Netanya and its Recession, in Shmueli, A. and Brawer, M., eds. The Book of Netanya, pp. 45-67, Am Oved publ. (In Hebrew)

Ron, Z., 1989. Landslide Processes and Rate of Recession of the Coastal Cliff in Givat Aliyah in Jaffa. Merhavim, Collection of Research on the Geography of the Land of Israel and the Middle East, 3, pp. 124-145, Department of Geography, Tel-Aviv University. (In Hebrew)

Ron, Z., 1991. Mass Movements in the Kurkar (Limey sandstone) Cliffs of the Sharon Coast as a Problem for Planning and Development. Conference of the Israeli Geographic Association, abstracts, p. 2, Tel-Aviv University. (In Hebrew)

Ron, Z., 1996. Changes in the Herzliyah Seashore Following the Building of the Marina. Conference of the Israeli Geographical Association, abstracts, pp. 122-123, Tel-Aviv University. (In Hebrew)

Ron, Z., 2013. Coasts, in Z. Ron and N. Goldshlager, Chapters on Earth's Landscape Design – The Effects of the Activity of External Forces (Geomorphology), chp. 4, pp145-267, Online Book on the web of mofet.  The Online book (in Hebrew) can be downloaded without charge from:

ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

Ron, Z., 2013. Mass movements, in Z. Ron and N. Goldshlager, Chapters on Earth's Landscape Design – The Effects of the Activity of External Forces (Geomorphology), chp. 3, pp. 103-138, Online Book on the web of mofet. The Online book (in Hebrew) can be downloaded without charge from:

ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

Ron, Zvi and Zippora, 2012. Cliffs in Distress, Video Film dealing with the sliding of the Kurkar Cliffs on Israel's coasts and the dangers involved. (In Hebrew) YOUTUBE connection:

http://www.youtube.com/watch?feature=player detailpage&v=X5yct01xdk8#t=135s

 

0349-2245-01
 תהליכי זיהום מים:שיטות שדה ומעבדה
 Water pollution:Processes in water pollution
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר013 ב'1400-1000 סמ'  ב'

במהלך הקורס התלמידים ילמדו את המקורות, התהליכים והמנגנונים של זיהום מים, החל מתפיסות כלליות, זיהום ממקורות אנטי-מיקרוביאלים וכימיים, וכן שיטות שדה לדגימה ומדידה ובסיסי ניתוח מעבדה.

דרישות קדם: כלים הידרוגאולוגיים, כימיים ואיזוטופיים

In the course, students will study the sources, processes and mechanisms of water pollution ranging from general concepts, contamination from antimicrobial and chemical sources, as well as field methods for sampling and measurement and the basics of laboratory analysis.

Prerequisites: hydrogeology, chemical and isotopic tools

0349-2264-01
 עיור, ערים, עירוניות
 Urban Geography
ד"ר צפריר-ראובן אורנהשיעור ותיד אבנר115 ג'1200-1000 סמ'  א'

עיר, ערים, עירוניות

ד"ר אורנה צפריר-ראובן

 

הקורס 'עיר, ערים, עירוניות' נועד להקנות בסיס ידע מסודר ורחב אודות התופעה ושמה "עיר" על כל היבטיה. במסגרתו יילמדו מגוון נושאים המהווים יסוד לתחומים שונים ומגוונים בתחום הגיאוגרפיה העירונית והתכנון העירוני.

 

נושאי הקורס:

עיר, עיור ועירוניות בעולם: התפתחות, תפרוסת, מאפיינים

עיור ופיתוח כלכלי, עיור ותהליכים דמוגרפים

מהעיר הקדם תעשייתית עד לעיר הפוסט תעשייתית

על מערכות עירוניות -  URBAN SYSTEMS:

התפתחות המערכת העירונית והבנת מרכיביה

גישות לניתוח והבנה של מערכות עירוניות

גלובליזציה וערי עולם: מאפיינים, גישות ושיטות לדירוג ערי עולם.

על העיר כ'מערכת' – CITY AS SYSTEM

הבנת המבנה העירוני: שימושי קרקע, קבוצות חברתיות, דינמיקה עירונית.

מודלים לניתוח מבנה עירוני  

מע"ר ומסחר  בעיר – מהעיר התעשייתית עד לעיר הגלובלית.

גישות תכנון מרכזיות שהשפיעו על העיר

תהליך הפירבור ומרחבים מטרופוליטניים

קבוצות חברתיות בעיר 

 

דרישות הקורס:

 • נוכחות חובה
 • מבחן מסכם
0349-2266-01
 טיפול בפסולת בישראל
 Waste Treatment
ד"ר בלסלב ירון ירגןשיעור ותיד אבנר013 ג'1600-1400 סמ'  ב'

מרצה: מרצים אורחים

 

רכז הקורס: ד"ר ירון בלסלב

 

תיאור הקורס: פסולת היא סוגיה סביבתית ראשונה במעלה, ואחת ההתמודדויות המורכבות לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה. קורס זה סוקר את התפתחות מדיניות הטיפול בפסולת בארץ ובעולם והדרכים השונות לטיפול בפסולת. הקורס יבחן את קשיי הרשויות האמונות על האיסוף והמיון והחלופות השונות לטיפול בפסולת. הקורס יעסוק גם בסוגיות כלכליות, חברתיות ופוליטיות של חלופות הטיפול בפסולת. הקורס משלב שיעורים בכיתה עם מרים אורחים וימי סיור מלאים אל אתרי המחזור והטיפול בפסולת ברחבי הארץ. בסיורים תיערך היכרות מעמיקה עם דרכי הטיפול בפסולת, הכרת המומחים בשטח, והשוואת התיאוריה למציאות.

הקורס נערך תוך שיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל אביב לאיגוד ערים דן לתברואה.

 

מבנה הקורס: קורס מבוסס סיורים המתקיים אחת לשבועיים וכולל:

    - 4 שיעורים בכיתה בימי ג' בשעה 14:15 בבניין יד-אבנר,

    - 3 סיורים בימי יום ה', בשעות 17:00-08:00 (השתתפות חובה).

 

מטלות הגשה: לקראת כל אחד משלושת הסיורים יינתן חומר קריאה נרחב עבור עבודה בקבוצות. לקראת כל סיור, כל קבוצה תתבקש להגיש שלוש שאלות למומחים לפי חומר הקריאה המלווה את הסיור. לאחר הסיור, הקבוצה תגיש דו"ח סיור באורך עמוד אחד המשווה את חומר הקריאה לאתרים שנראו בשטח, ומתייחס אל אחת מהשאלות שהעלו לקראת הסיור. הנחיות מפורטות למטלות יינתנו לקראת כל סיור. כל מטלה מהווה 10% מהציון הסופי (סה"כ 3 מטלות).

 

חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים והסיורים, קריאת חומר הקריאה (בעיקר באנגלית), הגשת 3 מטלות בקבוצות, מבחן מסכם.

 

דרישות קדם: אין

 

ציון הקורס: מטלות- 30%, מבחן- 70%

 

הערות חשובות:

1) הקורס מתקיים אחת לשבועיים, ומשלב שיעורים 4 שיעורים בימי ג' ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

2) סילבוס מפורט, כולל פירוט הסיורים יפורסם במהלך סמסטר א' - בהתאם לתיאומי אתרי הסיורים.

3) מספר המשתתפים בקורס מוגבל, לאור ההסעה והכניסה לאתרים.

0349-2287-01
 גיאוגרפיה של תיירות ופנאי
 Geography of tourism and recreation
ד"ר בירנבוים עמית מרדכישיעור ותיד אבנר115 ב'1400-1200 סמ'  א'

תיירות ופנאי הינם מענפי הכלכלה המתפתחים ביותר בימינו. הקורס ייבחן תחום זה מפרספקטיבה גיאוגרפית הבודקת כיצד המרחב והמקום משפיעים ומושפעים מענפים אלו הן ברמה העולמית והן ברמה המקומית. נושאים שייסקרו במהלך הקורס כוללים: מבוא והיכרות עם מושגי מפתח, תיאוריות ונושאי מחקר בתחום התיירות והפנאי, תיירות ופנאי בעיר, מוביליות של תיירים, מיקום של תשתיות תיירות, שימוש בתיירות ככלי לפיתוח עירוני ואזורי, אי-שוויון ותיירות ברמה המקומית והעולמית, השפעות סביבתיות וחברתיות על יעדי תיירות, תיירות ברת-קיימא ויעדי תיירות חכמים.

Tourism and recreation are among the fastest growing industries today. The course will examine this field from a geographical perspective that seeks to better understand how space and place affect and are affected by these industries in both the global and local levels. Main topics that will be reviewed include: Introduction to the main theories and terminology in the field of tourism and recreation, tourism and leisure in cities, tourist mobility, location of tourist infrastructure, tourism and urban development, tourism and inequality at the local and global levels, environmental and socail impact of tourism on destinations, sustainable tourism and smart destinations.

0349-2292-01
 גיאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון
 Geographic perspectives of the Middle East
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר120 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס סוקר את מאפייניו הגיאוגרפיים, כלכליים, פוליטיים והחברתיים של המרחב המזרח תיכוני ומנתח בעזרתם של כלים תיאורטיים את השינויים המתחוללים במרחב גיאוגרפי זה מאז שנות השבעים של המאה הקודמת ועד ימינו אלה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.

The course surveys the geographical, economic, demographic and political characteristics of the Middle East. Special attention will be paid to selected regional issues such as the region carrying capacity, economic dimensions of oil, population diversity (ethnicity, religion), the phenomenon of nationalism as it affected the modern Middle East, and the roots of the current region's underdevelopment.
Grade: exam: 100%
0349-2400-01
 שיטות מחקר איכותניות
 Qualitative Methodologies
ד"ר בירנבוים עמית מרדכישיעור ותיד אבנר115 ב'1800-1600 סמ'  ב'

שיטות מחקר איכותיות

הקורס עוסק במסורות של המחקר האיכותני ובגיבוש מחקר של בעיה מרחבית. במסגרת הקורס נבחין בין השימוש במונח "איכותני" כמונח המתאר טיפוסים של מתודולוגיות לבין השימוש במונח זה בהקשרים של פרידגמה מחקרית, קרי הנחת היסוד של הגישה המחקרית. על בסיס הבחנה זו הקורס יתמקד בארבע פרדיגמות של מחקר איכותני: הפוזיטיביסטי, פוסט-פוזיטיביסטי, תיאורטי-ביקורתי וקונסטרוקטיבי. תוכנית הקורס: 1. הנחות היסוד של המחקר האיכותי. 2. תכנון מערך מחקר של בעיה מרחבית: פרספקטיבה מושגית, הגדרת שאלות מחקר, אוכלוסיית המחקר, הגדרת יחידת החקירה המרחבית ותיחום אזור המחקר. 2. עקרונות איסוף נתונים: האדם ככלי מחקר, ידע סמוי וגלוי, איסוף נתונים מהשדה, הקשר תרבותי של נתונים, פנומנולוגיה, אתנוגרפיה. 3. שיטות איסוף נתונים: נתונים משניים (מפקדים סקרים וכו'), נתונים ראשוניים (תצפיות, ראיונות, בניית שאלונים), מגבלות מתודולוגיות של נתונים. 4. שיטות לניתוח מרחב בארכיטקטורה ובתכנון 5. שיטות מחקר במיפוי קוגניטיבי: כלי מחקר, פרוצדורות של ניסוי. 6. עקרונות ניתוח הנתונים: שלבי ניתוח, ניתוח ממפה, ניתוח ממוקד, ניתוח תיאורטי, ניתוח של מידע משני 7. הדו"ח המסכם של המחקר, תוקף מחקר.

דרך הלימוד: הרצאות ותרגול של החומר הנלמד. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים ולעזר בהכנת התרגילים. קריאת חומר הקריאה היא חובה וחלק מהחומר הנדרש לבחינה. 
 

Qualitative Methodologies

The course addresses the traditions of qualitative research in relation to a spatial problem. The course focuses on the following themes: 1. The foundations of qualitative research; 2. The planning of research with particular focus on spatial dilemmas; 3. The definition of conceptual problems, research questions, definitions of the spatial unit of analysis and sites of investigation; 4. Principles of data collection: ethnography, phenomenology, field study, etc; 5. Methods for collecting data (advantages and limitations) : questioners, interviews, participant observations; 6. Methods for analyzing urban space in architecture and planning; 7. Cognitive mapping methods and experiments; 8. Principles for analyzing data; 9.The final report on research, validity of research.
 

0349-2409-01
 שיטות מחקר כמותיות
 Research Methods in Geography
פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר232 ד'1200-1000 סמ'  א'

שיטות מחקר כמותיות – 0349.2409.01

תואר ראשון, שנה ב', סמסטר א'

חדר 232 בנין יד אבנר, יום ד' 10-12

סילבוס Syllabus

מרצה:

ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי

   מתרגל:

 שמואל שמרת

  מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע וכלים לביצוע מחקר כמותי בגיאוגרפיה ויכלול הכרות עם הנושאים הבאים: שיטות סטטיסטיות לניתוח משתנים א-מרחביים ומרחביים; שיטות לחקירת התפלגות מרחבית של תופעות המוגדרות על פי מיקום האובייקטים במרחב.

 The course is aimed at providing knowledge and tools for implementing quantitative research in Geography including: Statistical analysis methods of spatial and non-spatial variables and methods to analyze spatial distributions of spatial phenomena.

דרך הלימוד

שעורי הקורס יוקדשו להרצאות ובנוסף תרגול נושאים נבחרים. תרגילי הבית מיועדים לפיתוח יכולות מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית ,SPSS , JMP, ומיומנות בסיסית בשימוש במערכות מידע גיאוגרפי בתוכנת GeoDA.

דרישות קדם חובה: סטטיסטיקה לגאוגרפים

Prerequisites: Statistics

המלצות קדם וקורסים ללימוד בו זמני

מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א, ב), SPSS

Recommended prerequisites and courses for simultaneous studies: GIS 1 and 2, SPSS

דרישות הקורס

 1. הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם. הגשת כל התרגילים היא תנאי למתן ציון בקורס.
 2. מבחן – בסוף הסמסטר.
 3. יש לבקר באתר הקורס ב-Moodle לאחר כל שיעור.
 4. נוכחות בכל השיעורים היא חובה.

ציונים  ומטלות בקורס

ממוצע תרגילים 30%, מבחן סופי 70%

Grade=   Assignments *(30%) + Exam (70%)*

קורס המשך: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

מבנה הקורס:

חקר של משתנה כמותי בודד והקשר בין משתנים כמותיים

 • מבוא וחזרה על מושגי יסוד בסטטיסטיקה (אוכלוסייה, מדגם, התפלגות נורמלית, מתאם)
 • מבנה של מחקר כמותי
 • רגרסיה ליניארית
 • תרגול מורחב: חקר של קשר בין משתנים כמותיים בעזרת SPSS
 • רגרסיה לא ליניארית
 • תרגול והכרת תכנת SAS וגם הכרה עם תכנות SAS ו-JMP
 • תצוגה גראפית של תוצאות

חקר של משתנה איכותי בודד וקשר בין משתנים איכותיים

 • מבחן c2 (chi-square) ובחינת השערות לקשר בין משתנים איכותיים
 • חיזוי של משתנה איכותי בדיד באמצעות רגרסיה לוגיסטית

תכנון מדגם

חקר של התפלגות מרחבית של משתנה כמותי

 • אפיון תפרוסת מרחבית (התפלגות פואסון(
 • אינדקס השכן הקרוב
 • אוטוקורלציה מרחבית (MORAN I)
 • תרגול מורחב: חישוב  MORAN I עם תכנת GeoDA
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)
 • תרגול מורחב: חישוב LISA  ב-GeoDA

חזרה לקראת המבחן

Course program

Analysis of phenomena characterized by one and two quantitative variables

 • Population and sample, normal distribution
 • Structure of the quantitative research
 • The use of basic statistics (mean, STD, correlation)
 • Transformation of variables
 • Linear regression
 • SPSS, SAS and JMP
 • Graphical presentation of results
 • Multiple linear regression

Analysis of qualitative variables

 • Comparison between population distributions
 • Use of the Chi-square criterion
 • Sample planning

Analysis of spatial patterns

 • Characterization of point patterns (Poisson criteria, Nearest Neighbor analysis)
 • Spatial autocorrelation (Moran I)
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)

Summary of the course

ביבליוגרפיה (ספריית החוג או ספריית מדעי החברה):

 1. אילה כהן, שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה ויישומיהן, חיפה, מכלול אקדמיה, 2003 (ספריית מדעי החברה, מספר מערכת 001922539)
 2. Bryman, Alan & Cramer, Duncan (1999). Quantitative Data Analysis: A Guide for Social Scientists. London and New York: Routledge.
 3. Clark, W.A.V & Hosking, P.L. (1986). Statistical Methods for Geographers. John Wiley & Sons.
 4. Matthews, John A.(1981). Quantitative and Statistical Approaches to Geography- a practical Manual. Pergamon Press.
 5. Shaw, Gareth and Wheeler, Dennis (1994). Statistical Techniques in Geographical Analysis (Second Edition). London: David Fulton Publishers.

מקורות סרטונים באתר Youtube – קישורים:

Normal distribution

http://www.youtube.com/watch?v=e-K0LQeEexk&feature=mfu_in_order&list=UL

Correlation and simple regression
http://www.youtube.com/watch?v=35NWFr53cgA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ocGEhiLwDVc

http://www.youtube.com/watch?v=unil0JmtU0g&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=_Rm8W-c6Xko&feature=channel

Confidence interval, error of the 1st and 2nd type

http://www.youtube.com/watch?v=taEmnrTxuzo good (quick speech)

http://www.youtube.com/watch?v=Hn6C21GC0vA

Nonlinear regression

http://www.youtube.com/watch?v=lwLwI-awanE

http://www.youtube.com/watch?v=HtzE-HmAcwk (Part 1 of 6)

http://www.youtube.com/watch?v=6TL4qp5Jt_k  (Part 2 of 6)

Chi-square
http://www.youtube.com/watch?v=Ahs8jS5mJKk  SPSS, (3)

Logistic Regression

http://www.youtube.com/watch?v=ODyRncSMMo4&feature=c4-overview&list=UU3j4fRCt2VGsttiPs9DXWMQ

http://www.youtube.com/watch?v=ILEdg0UTTXQ&feature=c4-overview&list=UU3j4fRCt2VGsttiPs9DXWMQ

http://www.youtube.com/watch?v=8EOv-01M5rs&feature=c4-overview&list=UU3j4fRCt2VGsttiPs9DXWMQ

Poisson distribution
http://www.youtube.com/watch?v=2zK3KpV3bx4  
http://www.youtube.com/watch?v=JR-1ftUj__Y 

GeoDA Spatial Autocorrelation

http://www.youtube.com/watch?v=esjIfIoJ_0w

Ripley K

http://www.youtube.com/watch?v=RPyJwYqyBuI

http://www.youtube.com/watch?v=JIMA0pLXaVc&feature=related

 מקורות על SPSS

 • SPSS בדרך הקלה: יישומים סטטיסטיים במחשב בשיטת צעד אחר צעד. מיכל משיח איזנברג.
 • המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS  מחבר/עורך: שריד, מרים, שריד, יוסף, קרית חיים : מכון שריד - שרותי מחקר והדרכה

מקורות על GeoDA

https://geodacenter.asu.edu/learning/tutorials

0349-2460-01
 אדם, מכונה מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה
 Humans, machines, spaces: the human geography of technology
ד"ר הנדל אריאלשיעור ותיד אבנר012 ב'1800-1600 סמ'  א'

אדם, מכונה, מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה – ד"ר אריאל הנדל
הטכנולוגיה מעצבת את המרחב האנושי משחר ההיסטוריה. אי אפשר להפריד בין ההתפתחות האנושית, היחסים החברתיים ועיצוב המרחב הנובע מהם, ובין הכלים והפרקטיקות שנוצרו על מנת לביית את הסביבה, לפתור בעיות או לשפר ביצועים ואופני חיים. מטרת הקורס תהיה לעקוב אחרי היחסים המורכבים שבין אדם, טכנולוגיה ומרחב, על מנת לבחון את האופנים שבהם אלה מעצבים את המרחב הפיזי והאנושי כאחד. בקורס נדון בגישות שונות ליחס שבין אדם, טכנולוגיה ומרחב, ניגע בתחום המתפתח של גיאוגרפיה-לא-אנושית וננתח מקרי-מחקר ספציפיים: מכוניות ונתיבי תחבורה, מצלמות מעקב במרחב הציבורי, טלפונים סלולריים ו"מחשבים לבישים" ועוד.

Humans, machines, spaces: human geography of technology
Technology has always shaped human spatiality. One cannot separate human development, social relations, and space design from the tools and practices produced with the intention of domesticating the environment, solving problems, or improving performances. The course will follow the complex relationships between humans, technology and space, in order to better understand the ways in which these are shaping the physical and human spaces alike. We will discuss several attitudes towards relations between humans, technology and space, touch the emerging field of nonhuman geographies, and analyze specific case-studies: cars and traffic lanes, CCTV cameras in the public space, cellular phones, "wearable computers", and more.

0349-2477-01
 גיאוגרפיה רפואית וסביבה
 Introduction to Medical Geography
פרופ הופ מיכאלשיעור ותיד אבנר115 ד'1600-1400 סמ'  א'

מטרות הקורס:
הקורס מביא סקירה הסטורית ומרחבית סדורה של המחלות העיקריות שהשפיעו על התרבות האנושית מהתקופה הפליאוליטית עד הזמן החדש.
הדגש העיקרי בקורס זה הן מחלות מדבקות. מחלות כרוניות יסקרו באופן שונה בקורס המשך למתקדמים.
ברקע הדברים מבהיר הקורס את עקרונות החשיבה האפידמיולוגית, ומלמד כלים מדעים בסיסיים לחקר גורמי מחלה ושיטות לניתוח סיבות תחלואה במרחב
קהל יעד:
הקורס מיועד גם לתלמידי תואר ראשון וגם לתלמידי תואר שני, בעיקר לתלמידים שמתעניינים בקו התפר בין גיאוגראפיה והסטוריה ולתלמידים שעשויים להמשיך בקורס ההמשך המתקדם באפידמיולוגיה מרחבית בסמסטר השני (קורס מס' 0691433401).
תכנים: (לוח המועדים המצויין גמיש ויותאם לקצב ההתקדמות
מבוא: סקירה קצרה של מדעי הבסיס ומושגי היסוד באפידמיולוגיה, גיאוגרפיה ודמוגראפיה.
1. מחלות ותחלואה: הגדרות והתפתחות מושגים: ממחלות מדבקות לתחלואה כרונית
2. כלים ומושגים אפידמיולוגיים: תחלואה, תמותה, המצאות והיארעות, מדדי סיכון
3. מחלות וגיאוגראפיה: קשרי מחלה-מרחב, תנועת מחלות במרחב, מחזוריות מחלות, מחלות ואקלים
מחלות בזמנים הסטוריים
4. מצב טבעי בחברות קדומות: בריאות בחברה פליאוליטית. מה ידוע לנו ואיך.
5. בריאות בניאוליטי. מחלות במעבר מתרבות ציידים לקטים לישובי קבע: בילהרציה במצרים הקדומה.
6. מחלות בימי הביניים: עלייתן של העיר והשוק האיזורי: מגיפת הדבר במאה ה: 14.
7. מחלות ברנסנס: שינויי אקלים, מסעות תגלית ומחלות: עגבת באירופה, אבעבועות שחורות באמריקה
8. מאות 17-18, תחילת החשיבה האפידמיולוגית: לינד וויטאמין C, ג'נר וחיסון לאבעבועות.
9. מאות 18-19, תיאוריית המיאזמה ושיברה: זמלוויס ורעלת הריון, סנו וכולרה.
10. מעבר לזמן החדש: פסטר, קוך, חיסון לדיפטריה
11. מחלות בעיר התעשייתית במאה 19: שחפת
12. חזרה לטרופיים: מלאריה, צרעת ופיתוח אנטיביוטיקה.
13. מחלות חדשות-ישנות: מחלת ליים, מחלת ליגיונרים, שפעת חזירים
14. מחלות חדשות: סארס, BSE-KJD
15. איידס

An introductory Bachelor level course designed for 2nd and 3rd year students.
The course presents a systematic review of the main diseases which have shaped human development in space and time. Throughout a historical approach is adopted; from the Paleolithic to modern time. 15 major infectious diseases are analyzed in sequence and detail, focusing on their epidemiological repercussions on the geographic and demographic distributions of populations. The affect of disease on cultural change and ascendancy are critically reviewed.
Main topics include: Definitions of health and disease; epidemiological concepts and models; spatial interactions of disease, climatic aspects of disease; disease cycles; endemic & epidemic diseases; pandemics.
Bibliography:
The lectures are based on extensive readings and PowerPoint presentations sent to all participants every week ahead of time.
Students are referred to several major National and international public health and epidemiology sources for specific readings (WHO; CDC; NIH; BMJ; JAMA; NEJM).
Prerequisite:
There are no prerequisites for this introductory course
Grade:
Regular attendance is a stated default requirement in this medically oriented course; and is adhered to without enforcing.
The grade is based on a Final Exam (100%) 
 
0349-2527-01
 תכנון עירוני
 Urban Planning
פרופ חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר115 ד'1200-1000 סמ'  א'

תכנון עירוני

הקורס עוסק בסוגיות ליבה בתכנון העירוני בדגש גלובלי. במסגרת הקורס נסקרים הרעיונות התכנוניים המובילים, לרבות שיטות התכנון והגישות העיקריות, ומוצגות הדילמות המרכזיות בפניהן עמד התכנון במחצית השנייה של המאה העשרים. דגש מיוחד ניתן לתכנון עיר ואזור בעשור האחרון ולמשברים התכנוניים הבולטים בימינו.
מטלות הקורס: הרצאות, רפרט ובחינה סופית. לשיעורים יתלווה חומר קריאה חובה שנועד להיכרות עם הנושא.
דרישות הקורס:
• נוכחות בשיעורים.
• רפרט שמשקלו 25% מהציון.
• מבחן מסכם שמשקלו 75% מהציון של הסמסטר.

Urban Planning   

Focusing on urban planning, this course addresses the central problems, ideas approaches and methodologies used by contemporary planners. Particular emphasis is given planning dilemmas. Particular emphasis is given to contemporary dilemmas and crisis in the development and design of cities.

Course assignments: Students are responsible for submitting a short commentary on one paper. This paper should consist of limited summary, focusing instead on an evaluation of the readings (their strengths and limitations, the key issues, etc.). Student should be prepared a 15 minutes presentation of the reading and identify key arguments and questions.

Requirements:
Obligatory presence in class
Paper presentation and summary (25%)
Exam (75%)

0349-2530-01
 חישה מרחוק: סכנות סביבתיות
 Monitoring environmental disasters using geo-information technologies
פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר232 ב'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותיד אבנר232 ד'1200-1000 סמ'  ב'

 

 חישה מרחוק וסכנות סביבתיות

REMOTE SENSING TO MONITOR ENVIRONMENTAL DISASTERS

 פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי לינזון

 מטרת הקורס ללמוד על מקורות מידע בהם ניתן להיעזר ושיטות מחקר שונות לניטור תופעות סביבתיות שונות כגון שריפות יער, סופות אבק, שינויי טמפרטורה, הרס נרחב, שינויי גובה פני הים, השפעת האדם בשינוי הנוף. במסגרת הקורס אנו נלמד וחשוף את האפשרויות ומגבלות של חישה מרחוק לניטור תופעות סביבתיות שונות. כמו כן נפתח מיומנות בחיפוש, הערכה, ניתוח ויישום נתונים/מידע המופיע בספרות מדעית. נושאים עיקריים אשר ילמדו בקורס: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, אלגוריתמים שונים בהם משתמשים במוצרי לווין שונים, מאגרי נתונים של לווינים מסוג MODIS, .GOES,MISR,OMI, CALIPSO ומאגרי איסוף נתונים קרקעיים. אנו גם נבצע תרגילים בתכנת ENVI ו- GIS

דרישות הקורס: הקורס בנוי מהרצאות, תרגילי בית, ומספר תרגילי מחשב. כמו כן, כל תלמיד יבחר נושא מחקר אשר יציג אותו במהלך הסמסטר בפני הכיתה. עבודה זו תסוכם ותוגש למרצה בסוף הקורס. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה.

 Course objectives: Learn about different satellite data sources, basics of environmental damage and how we can monitor each of the following: forest fires, dust storms, anthropogenic impact and stress on the ground, pollution transport and fate. Develop critical skills in: searching, archiving, evaluating, analyzing and applying information presented in current scientific and professional literature, to provide students with a conceptual and practical applications of Remote Sensing (RS) to environmental monitoring. The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and what satellite measure; different approaches/algorithms to retrieve aerosols, sensors like MODIS, MISR, GOES, OMI, CALIPSO, the relationship/connection between satellite retrievals and ground observations; what ground monitoring sites can be used to support your analyses.

 Lab and Homework

Lectures, individual home work assignments, lab, including class presentation of each student on a selected topic which will be summarized in a written work and submitted at the end of semester. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.

 Book references:

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 Journal references:

Atmospheric Chemistry and Physics

Atmospheric Measurement techniques

Remote Sensing of Environment

GRL

International Journal of Remote Sensing

Environmental pollution

Science of the total environment, Science, Nature

 Online reading:

NASA Remote Sensing Online Tutorial

 

 REMOTE SENSING TO MONITOR ENVIRONMENTAL DISASTERS

 פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי לינזון

  Course objectives: Learn about different satellite data sources, basics of environmental damage and how we can monitor each of the following: forest fires, dust storms, anthropogenic impact and stress on the ground, pollution transport and fate. Develop critical skills in: searching, archiving, evaluating, analyzing and applying information presented in current scientific and professional literature, to provide students with a conceptual and practical applications of Remote Sensing (RS) to environmental monitoring. The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and what satellite measure; different approaches/algorithms to retrieve aerosols, sensors like MODIS, MISR, GOES, OMI, CALIPSO, the relationship/connection between satellite retrievals and ground observations; what ground monitoring sites can be used to support your analyses.

 Lab and Homework

Lectures, individual home work assignments, lab, including class presentation of each student on a selected topic which will be summarized in a written work and submitted at the end of semester. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.

 Book references:

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 Journal references:

Atmospheric Chemistry and Physics

Atmospheric Measurement techniques

Remote Sensing of Environment

GRL

International Journal of Remote Sensing

Environmental pollution

Science of the total environment, Science, Nature

 Online reading:

NASA Remote Sensing Online Tutorial

 

0349-2544-01
 אזורי אקלים
 Regional Climatology of the World
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ג'1400-1200 סמ'  א'

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ביה"ס למדעי כדוה"א - תש"ף

אזורי אקלים (0349-2544-01)

פרופ' הדס סערוני

  

מטרות הקורס

הכרת תחום הקלימטולוגיה הרגיונלית. בחינת המושג רגיון אקלימי ובעייתיות הגדרתו. לימוד גורמי היסוד, תהליכים ומאפיינים קלימטולוגיים ברמה הרגיונלית והקשרם לממד הגלובאלי מחד והמקומי מאידך.

הקורס יתמקד בשלושה רגיונים אקלימיים: הטרופי, היבש והקוטבי. יילמדו מאפיינים אקלימיים הייחודיים לכל רגיון, התהליכים האטמוספיריים היוצרים אותם והקשרם למאפיינים הסביבתיים של הרגיון.

מבנה הקורס (סילבוס)

מבוא

מהי קלימטולוגיה רגיונלית

בעייתיות הגדרת רגיון אקלימי

קרינת השמש, מאזן הקרינה והחזורת הכללית (global circulation) כבסיס להגדרת רגיונים אקלימיים

 מיון אקלימים

מיון אקלימי מהו ומה חשיבותו - יתרונות ומגבלות

גישות מתודולוגיות למיוני אקלים

מאפיינים קלימטולוגיים ותהליכים אטמוספריים ברמה הרגיונלית (יילמדו לכל אחד משלושת הרגיונים בהם מתמקד קורס זה: הטרופי, היבש והקוטבי)

שיטות לתיחום אקלימי של רגיונים

משטר הקרינה והטמפרטורה

החזורת הכללית ומשטר הרוחות

משטר ההתאדות, הלחות והמשקעים

 מאפיינים קלימטולוגיים ייחודיים אשר יילמדו ברמה הרגיונלית

הרגיון הטרופי

תנודות קבועות בצירקולציה הטרופית – הרמה היומית והעונתית, בדגש מערכות המונסון

הפרעות אטמוספריות ברגיון הטרופי - גלים מזרחיים, הפרעות טרופיות וסופות טרופיות קיצוניות

הרגיון היבש (הצחיח)

מדדי צחיחות

תפרוסת האקלימים היבשים בעולם והגורמים הייחודיים להיווצרותם

תהליך המידבור (בהדגמת הסאהל)

הרגיון הקוטבי

ההשתנות האקלימית בין ארקטיקה ואנטארקטיקה וגורמיה

 

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים

ציון הקורס: בחינה (90%) תרגילים (10%)

  

רשימה ביבליוגרפית

 1.  

       

  1)      Bonan, G. (2015) Ecological Climatology Concepts and Applications. Cambridge University Press, 3rd Ed. ISBN: 9781107339200

  2)      Bridgman, H. (2006) The Global Climate System: Patterns, Processes, and Teleconnection.  Cambridge University Press.

  3)      de Carvalho, L.M.V. and Jones, C. (Eds.) (2016) The Monsoons and Climate Change: Observations and Modeling. Springer International Publishing Switzerland.

  4)      Elsner, J.B. and Jagger, T.H. (2013) Hurricane Climatology: a Modern Statistical Guide using R. Oxford University Press.

  5)      EU (2019) The World Atlas of Desertification. EU project: https://wad.jrc.ec.europa.eu/atlas

  6)      Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.) (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.

  7)      Goosse H., P.Y. Barriat, W. Lefebvre, M.F. Loutre and V. Zunz, (2008-2010). Introduction to climate dynamics and climate modeling. Online textbook available at http://www.climate.be/textbook. Chapter 1

  8)       Hartmann, D. (2016) Global Physical Climatology. Elseviere Science (2nd ed.).

  9)       IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the IPCC. https://wg1.ipcc.ch/

  10)  King, J. C. and Turner, J. (1997) Antarctic Meteorology and Climatology. Cambridge, Cambridge University Press, 409 p.

  11)  Landsberg, H.E. World Survey of Climatology. 15 Vol.

  12)   Larsen J.N. and Anisimov (eds) (2013). Polar Regions (Arctic and Antarctic), Chapter 28 in:  IPCC 2013. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap28_FINAL.pdf

  13)  Maraun, D. and Widmann, M. (2018) Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research. Cambridge University Press. ISBN: 9781107588783, DOI: https://doi.org/10.1017/9781107588783

  14)  McGregor, G.R. and Nieuwolt, S. (1998) Tropical Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2nd edition, 339 p.

  15)  Oliver, J.E. (Ed.) (2005) Encyclopedia of World Climatology. Springer

  16)  Pielke, R.A. (1998) Hurricanes: Their Nature and Impact on Society. Wiley, 298 p.

  17)  Turner, J. and Marshall, G.J. (2011) Climate Change in the Polar Regions. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press

  18)  Wang, B. (2016) The Asian Monsoon. Springer. ISBN: 3-540-40610-7

  19)  Wang, S.Y. and Gillies, R.R. (2013) Modern Climatology. Utah State University, Online book to download: https://digitalcommons.usu.edu/modern_climatology/15/

  20)  Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd  

   

 2.  

Department of Geography and the Human Environment, School of Geoscience -  2019/20

Regional Climatology (0349-2544-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course is designed to provide the students with a solid understanding of the processes that determine regional climate, its spatio-temporal variability and the methodologies for analyzing the weather and climate on a 'regional scale'. The course will focus on the tropic, subtropic and polar regions.

Specifically, the course objectives are designed to reinforce and develop students’ understanding in the following topics: 

'Regional scale' and a 'climate region' definitions: difficulties and approaches

 • Global circulation patterns and regional geographic controls on climate
 • Climate classification schemes (e.g., Köppen and Thornthwaite)
 • Analysis of regional climate patterns using global atmospheric reanalysis datasets
 • Unique characteristics of the tropical, subtropical and polar regions in comparison with the mid-latitudes, including the role of extreme events
 • Detailed case studies of the climates of specific regions (e.g., the Asian Monsoon, desert regions, the Atlantic Hurricanes, etc.)

 

 Bibliography:

1)      Bonan, G. (2015) Ecological Climatology Concepts and Applications. Cambridge University Press, 3rd Ed. ISBN: 9781107339200

2)      Bridgman, H. (2006) The Global Climate System: Patterns, Processes, and Teleconnection.  Cambridge University Press.

3)      de Carvalho, L.M.V. and Jones, C. (Eds.) (2016) The Monsoons and Climate Change: Observations and Modeling. Springer International Publishing Switzerland.

4)      Elsner, J.B. and Jagger, T.H. (2013) Hurricane Climatology: a Modern Statistical Guide using R. Oxford University Press.

5)      EU (2019) The World Atlas of Desertification. EU project: https://wad.jrc.ec.europa.eu/atlas

6)      Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.) (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.

7)      Goosse H., P.Y. Barriat, W. Lefebvre, M.F. Loutre and V. Zunz, (2008-2010). Introduction to climate dynamics and climate modeling. Online textbook available at http://www.climate.be/textbook. Chapter 1

8)       Hartmann, D. (2016) Global Physical Climatology. Elseviere Science (2nd ed.).

9)       IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the IPCC. https://wg1.ipcc.ch/

10)  King, J. C. and Turner, J. (1997) Antarctic Meteorology and Climatology. Cambridge, Cambridge University Press, 409 p.

11)  Landsberg, H.E. World Survey of Climatology. 15 Vol.

12)   Larsen J.N. and Anisimov (eds) (2013). Polar Regions (Arctic and Antarctic), Chapter 28 in:  IPCC 2013. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap28_FINAL.pdf

13)  Maraun, D. and Widmann, M. (2018) Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research. Cambridge University Press. ISBN: 9781107588783, DOI: https://doi.org/10.1017/9781107588783

14)  McGregor, G.R. and Nieuwolt, S. (1998) Tropical Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2nd edition, 339 p.

15)  Oliver, J.E. (Ed.) (2005) Encyclopedia of World Climatology. Springer

16)  Pielke, R.A. (1998) Hurricanes: Their Nature and Impact on Society. Wiley, 298 p.

17)  Turner, J. and Marshall, G.J. (2011) Climate Change in the Polar Regions. Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press

18)  Wang, B. (2016) The Asian Monsoon. Springer. ISBN: 3-540-40610-7

19)  Wang, S.Y. and Gillies, R.R. (2013) Modern Climatology. Utah State University, Online book to download: https://digitalcommons.usu.edu/modern_climatology/15/

20)  Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd  

 Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (10%), Final exam (90%)

  

0349-2670-01
 מטאורולוגיה סינופטית
 Introduction to Synoptic Meteorology
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ב'1000-0800 סמ'  א'
שיעור ותיד אבנר115 ג'1000-0800 סמ'  א'

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ביה"ס למדעי כדוה"א - תש"ף

מבוא למטאורולוגיה סינופטית שו"ת  (0349-2670-01)

פרופ' הדס סערוני    

מטרת הקורס

לימוד עקרונות תהליך החיזוי המטאורולוגי והזיקה בינו לבין בסיס הידע התיאורטי תוך התמקדות בקשר שבין המערכות הסינופטיות לבין תנאי מזג האוויר המקומיים.

נושאים מרכזיים שילמדו בקורס

הקדמה

המטאורולוגיה וענפיה

מהי מטאורולוגיה סינופטית - מטרותיה ויישומיה

חיזוי מטאורולוגי מהו ובאילו שיטות משתמש

קנה מידה של זמן ומרחב בחיזוי מטאורולוגי

רקע תיאורטי

קשר בין מצב סינופטי למזג אוויר – כללי יסוד

יציבות האוויר

מערכות סינופטיות והתהוותן בדגש קווי הרוחב הבינוניים

זרמי סילון

תופעות מזג אוויר (עננות, משקעים, ערפל, אובך וסופות חול) והקשרן למערכות סינופטיות באזורנו

שיטות עבודה וניתוח

בסיסי הנתונים הנדרשים לחיזוי המטאורולוגי

ניתוח מפות סינופטיות

בחינת היציבות האטמוספרית - הטפיגרמה  ככלי לניתוח

תרגול תהליך החיזוי

ניתוח והדגמה של מערכות מזג אוויר שכיחות וקיצוניות באזורנו

רשימה ביבליוגרפית

עברית

 1. גולדרייך, י. (2014) האקלים בישראל תצפיות חקר ויישום. רמת-גן: אוניברסיטת בר- אילן.
 2. דיין, א. (1979) מטאורולוגיה סינופטית. ירושלים: אקדמון.
 3. יאיר, י., זיו, ב. (2012) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 4-1
 4. זיו, ב., יאיר, י. (2015) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 7-5
 5. כהן, א., וולפסון, נ., גרבר, מ. (1977) פיסיקה ודינמיקה של האטמוספירה. ירושלים: אקדמון.
 6.  ששון, נ. (1991) מדריך מקצועי לחזאי בישראל. בית-דגן: השרות המטאורולוגי, פרסום הדרכה 1/91.

  English

 7. Ahrens, C.D. (1982) Meteorology Today, West Publishing Company, St. Paul, 582p.
 8. Barry R.G. and Carleton, A. M. (2001) Synoptic and Dynamic Climatology, Routledge, 620 p.
 9. Blustein, H. B. (1993) Synoptic-Dynamic Meteorology in Mid-latitudes: Observations and Theory of Weather Systems, Vol. 2. Oxford University Press, USA, 608 p.
 10. Carlson T.N. (1991) Mid-Latitude Weather Systems, Routledge, London, 507 p.
 11. Dayan U., Tubi A. and Levy I. (2012). On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int. J. Climatol., 32, 681-694
 12. HMSO, (1962) Weather in the Mediterranean I: General Meteorology. 2nd ed. Her Majesty's Stationery Office, London, 362 p
 13.  Lackmann G. (2011) Midlatitude Synoptic Meteorology - Dynamics, Analysis, and Forecasting, The American Meteorological Society, The University of Chicago Press, 345 p 
 14. Palmer, T. (ed.), (2006) Predictability of Weather and Climate  Cambridge University Press
 15. Richardson S.J. and Brock, F.V. (2001) Meteorological Measurement Systems. Oxford Univ. Press, 290 p.
 16. Wallace, J. M. and Hobbs, P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics) Second Edition, Academic Press, 504 p. ISBN-13: 978-0127329512
 17. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley&Son

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד

ציון הקורס: בחינה (70%)  תרגילים (30%)

Department of Geography and the Human Environment, School of Geoscience - 2019/20

Introduction to Synoptic Meteorology  (0349-2670-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course introduces the principles of weather forecasting. It includes subjective and objective forecasting methods, the principles of numerical weather prediction and the role of statistical forecasting.

The structure and dynamics of mid-latitude synoptic systems and their relation with the local weather conditions will be studied. The principles of weather prediction process, including: surface and upper-levels analysis of different atmospheric variables, fronts, satellite imageries, sounding analysis and thermodynamic diagrams.

The methodology will be exemplified on real-time weather systems during the course and on typical case studies characterizing the synoptic systems and weather conditions of the Middle East, the Levant region and Israel.

References

Hebrew

 1. גולדרייך, י. (2014) האקלים בישראל תצפיות חקר ויישום. רמת-גן: אוניברסיטת בר- אילן.
 2. דיין, א. (1979) מטאורולוגיה סינופטית. ירושלים: אקדמון.
 3. יאיר, י., זיו, ב. (2012) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 4-1
 4. זיו, ב., יאיר, י. (2015) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 7-5
 5. כהן, א., וולפסון, נ., גרבר, מ. (1977) פיסיקה ודינמיקה של האטמוספירה. ירושלים: אקדמון.
 6.  ששון, נ. (1991) מדריך מקצועי לחזאי בישראל. בית-דגן: השרות המטאורולוגי, פרסום הדרכה 1/91.

  English

 7. Ahrens, C.D. (1982) Meteorology Today, West Publishing Company, St. Paul, 582p.
 8. Barry R.G. and Carleton, A. M. (2001) Synoptic and Dynamic Climatology, Routledge, 620 p.
 9. Blustein, H. B. (1993) Synoptic-Dynamic Meteorology in Mid-latitudes: Observations and Theory of Weather Systems, Vol. 2. Oxford University Press, USA, 608 p. 
 10. Carlson T.N. (1991) Mid-Latitude Weather Systems, Routledge, London, 507 p.
 11. Dayan U., Tubi A. and Levy I. (2012). On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int. J. Climatol., 32, 681-694
 12. HMSO, (1962) Weather in the Mediterranean I: General Meteorology. 2nd ed. Her Majesty's Stationery Office, London, 362 p
 13.  Lackmann G. (2011) Midlatitude Synoptic Meteorology - Dynamics, Analysis, and Forecasting, The American Meteorological Society, The University of Chicago Press, 345 p 
 14. Palmer, T. (ed.), (2006) Predictability of Weather and Climate  Cambridge University Press
 15. Richardson S.J. and Brock, F.V. (2001) Meteorological Measurement Systems. Oxford Univ. Press, 290 p.
 16. Wallace, J. M. and Hobbs, P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics) Second Edition, Academic Press, 504 p. ISBN-13: 978-0127329512 
 17. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley&Son.

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (30%), Final exam (70%)

0349-2748-01
 שינויי אקלים
 Climate Changes
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותיד אבנר115 ג'1200-1000 סמ'  ב'

שינויי אקלים  – תש"ף  (0349-2748-01)

פרופ' הדס סערוני

מטרות הקורס

 • לימוד גישות מתודולוגיות בחקר שינויי אקלים
 • הבחנה בין שינויי אקלים "טבעיים" ל"מעשה ידי אדם" (אנתרופוגניים)
 • הבנת ממדי זמן ומרחב בשינויי אקלים
 • הכרת תהליכי ניטור של שינויי אקלים ומגבלותיהם
 • הבנת מהותו של מודל אקלימי והשוני בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי
 • התוודעות למחקרים העדכניים בנושא שינויי האקלים וההיבטים הסביבתיים הקשורים בהם

 

מבנה הקורס (סילבוס)

קנה מידה של זמן ומרחב בשינויי אקלים והדגמתם

מתודולוגיה של ניטור שינויים אקלימיים: מה בין תנודה לשינוי אקלימי, ניטור שינויי אקלים ומגבלותיהם

מהו מודל אקלימי ומה בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי

שינויים אקלימיים לאורך ההיסטוריה של כדור הארץ וגורמיהם ("שינויים טבעיים")

תנודות ומגמות שינוי בקנה המידה הגלובלי לאורך עשרות השנים האחרונות והערכת השינוי העתידי. הנושאים

נושא זה (שהינו במרכז הקורס) יכלול:

               ·             מגמות בקרינת השמש (dimming and brightenning)

               ·             התגברות אפקט החממה והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות

               ·             מגמות באוזון הסטרטוספרי והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות

                             תנודות ומגמות שינוי בקנה מידה אזורי ומקומי:

 •   תהליכי מידבור ואנטי מידבור והשלכותיהם האקלימיות והסביבתיות

                     · שינויים בגשם:   בעיית הגשם החומצי - מהרמה המקומית לאזורית

                                              הגברת הגשם כשינוי אקלימי מקומי

                      תנודות ומגמות שינוי באקלים ישראל והלבנט

 

דרישות קדם: מבוא לאקלים ולבעיות הסובב או מבוא למדעי האטמוספירה

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד, עמידה בבחינה 

ציון הקורס: בחינה (90%), תרגילים (10%)

רשימה ביבליוגרפית

 1. אלפרט, פ., קריצ'אק, ש., שפיר, ח., אוסטינסק,י א., דיין, מ., חיים, ד. (2006) הקצנה אקלימית בישראל. גליליאו, גיליון אוקטובר 2006, עמ' 53-46.
 2. אלפרט, פץ, הוכמן, א., יצחק-בן-שלום, ח. (2019) סקירת התחזיות לשינוי האקלים הצפוי בישראל. אקולוגיה וסביבה, 10(4), 11-6.
 3. אנגרט, א. (2011) ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי. אקולוגיה וסביבה, גיליון 3, אוגוסט 2011, 182-174.
 4. ברודאי, ד., כרמל, י., יקיר, ד. (2014) אדרבא - תגובה למאמר הדעה "איפכא מסתברא". אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 199-198.
 5. גולן-אנגלקו, ע, בראור, י. (2008) היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים. פרק א' – השלכות שינויי האקלים על ישראל והמלצות ביניים. דו"ח המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, 143 עמ'. 
 6. גיל, י. שביב, נ. (2014) איפכא מסתברא - שני פנים לעלייה של הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה: השפעה מתונה על טמפרטורת כדור הארץ והשפעה חיובית על הצומח, בייחוד באזורים שחונים. אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 198-193.
 7. זיו, ב. (2019) תופעות קיצוניות הקשורות להתחממות העולמית וזיקתן לאסונות טבע. אקולוגיה וסביבה, 10(4), 18-12.
 8. זיו, ב., סערוני, ה., אלפרט, פ. (2012), מתחמם: מגמות אקלימיות הצפויות בישראל עקב ההתחממות הגלובלית. גליליאו, 163, 23-20.
 9. יוסף, י., בהר"ד, ע., אוזן, ל. וחוב' (2019) שינויי האקלים בישראל - מגמות עבר ומגמות חזויות במשטר הטמפרטורות והמשקעים. השירות המטאורולוגי, בית דגן, דו"ח מחקר, 19 עמ'.
 10. סערוני, ה., זיו, ב., אלפרט, פ. (2005) ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי, מטאורולוגיה בישראל,  1-2, 13-28.
 11. סערוני, ה., זיו, ב., פרגמנט, ר., חלפון, נ., פורשפן, א., אוסטינסקי-צדקי, א. (2012), תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות - האם עדות לשינוי באקלים? אקולוגיה וסביבה 3, 1, 72-61
 12. פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס ירושלים,323 עמ'
 13. פרייס, ק. (2011) משחק מסוכן באיתני הטבע.  גליליאו, גיליון מרס 2011, 35-28.
 14. קולברט, א. (2009) רשימות מאזור אסון: אדם, טבע ושינוי האקלים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 188 עמ'.
 15. קישצ'ה, פ., ברקן, י., אלפרט, פ. (2003) שינויים בין-עשוריים באנומליות זרימת האוויר והגשמים בישראל. בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, י"ב, מכללת יהודה ושומרון, אריאל, 389-379.

English

 1. Alpert, P., Ben-Gai, T., Baharad, A., Benjamini, Y., Yekutieli, D., Colacino, M., Diodato, L., Ramis, C., Homar, V., Romero, R., Michaelides, S. and Manes, A. (2002) The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total values, Geophys. Res. Lett., 29(11), 31-1-31-4.
 2. Alpert, P., Kishcha, P., Kaufman, Y. and Shwartzbad, R. (2006) Global diming or local diming? Effect of urbanization on sunlight availability. Geophysical Research Letters, 32: DOI: 10.1029/2005GL023320.
 3. Alpert, P., Krichak SO., Shafir H., Haim D and Osetinsky I. (2008). Climatic trends to extremes employing regional modeling and statistical interpretation over the Eastern Mediterranean.  Global and Planetary Change, 63, 163-170.
 4. Baldi M, Dalu G, Maracchi G, Pasqui M and Cesarone F (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.
 5. Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
 6. Ben-Gai, T., Bitan, A. Manes, A. Alpert, P. and Rubin, S. (1999) Temporal and spatial trends of temperature patterns in Israel. Theoretical and Applied Climatology, 64, 163-177.
 7. Ben-Gai T, Bitan A, Manes A, Alpert P and Kushnir Y. (2001) Temperature and surface pressure anomalies in Israel and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology, 69, 171-177.
 8. Cohen S, Ianetz A and Stanhill G (2002) Evaporative climate changes at Bet Dagan, Israel, 1964–1998. Agricultural and Forest Meteorology, 111, 83–91.
 9. Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge University Press.
 10. Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
 11. Dessler, A. E., (2011) Introduction to modern climate change, Cambridge University Press.
 12. Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
 13. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.). (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 14. Giorgi, F. (2006) Climate change hot-spots, Geophy. Res. Lett., 33, L08707.
 15. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
 16. Hansen, J., M. Sato, P. Hearty, R. Ruedy, M. Kelley, V. Masson-Delmotte, G. Russell, G. Tselioudis, J. Cao, E. Rignot, I. Velicogna, B. Tormey, B. Donovan, E. Kandiano, K. von Schuckmann, P. Kharecha, A.N. Legrande, M. Bauer, and K.-W. Lo (2016) Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2°C global warming could be dangerous Atmos. Chem. Phys., 16, 3761-3812. doi:10.5194/acp-16-3761-2016.
 17. Hardy, J. (2004) Climate Change - Causes, Effects, and Solutions, John Wiley&Sons, 260 p.
 18. Hertig E and Jacobeit J (2007) Assessments of Mediterranean precipitation changes for the 21st century using statistical downscaling techniques. Int. J. Climatol, 28, 8, 1025-1045. DOI: 10.1002/joc.1597
 19. Hochman, A., Harpaz, T., Saaroni, H. and Alpert, P. (2018) The seasons' length in 21st century CMIP5 projections over the eastern Mediterranean. International Journal of Climatology, 38(6), 2627–2637.
 20. Hochman, A., Harpaz, T., Saaroni, H. and Alpert, P. (2018c) Synoptic classification in 21st century CMIP5 predictions over the Eastern Mediterranean with focus on cyclones. International Journal of Climatology, 38, 1476–1483.
 21. IPCC (2018) Global Warming of 1.5 ºC. Special Report, https://www.ipcc.ch/sr15/
 22. Issar, A. (2007) Climate change: environment and history of the Near East, Berlin, Springer.
 23. Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.
 24. Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454
 25. Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877). 
 26. Marotzke, J., Forster, P.M. (2015) Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117 
 27. McCarthy, M.P., Best, M.J. and Betts, R.A. (2010) Climate change in cities due to global warming and urban effects. Geophys Res Let 37: L09705, doi:10.1029/2010GL042845
 28. Meehl, G. and C. Tebaldi (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science, 305, 994-997.
 29. O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
 30. Pal, J.S., Eltahir, E. (2016) Future temperature in southwest Asia projected to exceed a threshold for human adaptability. Nature Climate Change, 6, 197–200.
 31. Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11.  
 32. Price, C. (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479-484.
 33. Rahmstorf A, Cazenave A, Church JA, Hansen JE, Keeling RF, Parker DE and Somervillee RC (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709,
 34. Saaroni, H., Ziv, B. and Alpert, P. (2003) Long-term variations in the summer temperatures over the Eastern Mediterranean. Geop. Res. Lett.,30: 18, 1946, doi: 10.1029/2003GLO17742.
 35. Shohami, D., Dayan, U., Morin, E. (2011) Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis. Journal of Geophysical Research, 116, D22101.
 36. Stanhill, G. (2005) Global dimming: A new aspect of climate change, Weather, 60: 11-14.
 37. Stanhill, G., Cohen, S. (2001) Global dimming. Agricultural and Forest Meteorology, 107:255-278.
 38. Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, USA. 
 39. Xoplaki, E., González-Rouco, J.F., Luterbacher, J., and H. Wanner, (2004) Mediterranean summer air temperature variability and its connection to the large-scale atmospheric circulation and SSTs. Clim. Dyn., 20, 723-739.
 40. Ziv, B., Saaroni, H., Baharad, A., Yekutieli, D. and  Alpert, P. (2005) The indications for aggravation in summer heat conditions over the Mediterranean Basin. Geophysical Research Letters, 32(12): L12706.
 41. Ziv, B., Saaroni, H., Pargament, R., Alpert, P. (2014) Trends in rainfall regime over Israel, 1975-2010, and their relationship to large scale variability. Regional Environmental Change, 14(5): 1751-1764.

 

 

Tel Aviv University                                                                                                   2020

Department of Geography and the Human Environment, Porter School of the Environment and Earth Sciences

Climate Change (0349-2748-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course includes two main issues of climate change: the global warming and stratospheric ozone depletion. Students will gain the scientific basis to analyze and critique contradicting approaches. Climatic and environmental impacts and policy issues related to global warming and ozone depletion will be studied.  

 

The course objectives include:

 1. A general overview of the natural greenhouse effect and the radiative balance
 2. Reconstructing past climate change: the ice age climate cycles - Milankovitch theory, volcano effects, climate through the last 1000 years -the last millennium and the little ice age
 3. Greenhouse gases: past emission variations, present conditions and future scenarios
 4. Observations period: climate variability and change along the last decades; global and regional scales
 5. Future scenarios for climate change and uncertainties
 6. Stratospheric ozone: spatio-temporal variations in ozone concentrations; past and future scenarios and relations with global warming
 7. Climate Change and the Political Realm –Kyoto, Den Haag, Copenhagen, Paris etc.: what is (not) happening?

Bibliography

Hebrew

 1. אלפרט, פ., קריצ'אק, ש., שפיר, ח., אוסטינסק,י א., דיין, מ., חיים, ד. (2006) הקצנה אקלימית בישראל. גליליאו, גיליון אוקטובר 2006, עמ' 53-46.
 2. אלפרט, פץ, הוכמן, א., יצחק-בן-שלום, ח. (2019) סקירת התחזיות לשינוי האקלים הצפוי בישראל. אקולוגיה וסביבה, 10(4), 11-6.
 3. אנגרט, א. (2011) ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי. אקולוגיה וסביבה, גיליון 3, אוגוסט 2011, 182-174.
 4. ברודאי, ד., כרמל, י., יקיר, ד. (2014) אדרבא - תגובה למאמר הדעה "איפכא מסתברא". אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 199-198.
 5. גולן-אנגלקו, ע, בראור, י. (2008) היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים. פרק א' – השלכות שינויי האקלים על ישראל והמלצות ביניים. דו"ח המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, 143 עמ'. 
 6. גיל, י. שביב, נ. (2014) איפכא מסתברא - שני פנים לעלייה של הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה: השפעה מתונה על טמפרטורת כדור הארץ והשפעה חיובית על הצומח, בייחוד באזורים שחונים. אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 198-193.
 7. זיו, ב. (2019) תופעות קיצוניות הקשורות להתחממות העולמית וזיקתן לאסונות טבע. אקולוגיה וסביבה, 10(4), 18-12.
 8. זיו, ב., סערוני, ה., אלפרט, פ. (2012), מתחמם: מגמות אקלימיות הצפויות בישראל עקב ההתחממות הגלובלית. גליליאו, 163, 23-20.
 9. יוסף, י., בהר"ד, ע., אוזן, ל. וחוב' (2019) שינויי האקלים בישראל - מגמות עבר ומגמות חזויות במשטר הטמפרטורות והמשקעים. השירות המטאורולוגי, בית דגן, דו"ח מחקר, 19 עמ'.
 10. סערוני, ה., זיו, ב., אלפרט, פ. (2005) ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי, מטאורולוגיה בישראל,  1-2, 13-28.
 11. סערוני, ה., זיו, ב., פרגמנט, ר., חלפון, נ., פורשפן, א., אוסטינסקי-צדקי, א. (2012), תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות - האם עדות לשינוי באקלים? אקולוגיה וסביבה 3, 1, 72-61
 12. פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס ירושלים,323 עמ'
 13. פרייס, ק. (2011) משחק מסוכן באיתני הטבע.  גליליאו, גיליון מרס 2011, 35-28.
 14. קולברט, א. (2009) רשימות מאזור אסון: אדם, טבע ושינוי האקלים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 188 עמ'.
 15. קישצ'ה, פ., ברקן, י., אלפרט, פ. (2003) שינויים בין-עשוריים באנומליות זרימת האוויר והגשמים בישראל. בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, י"ב, מכללת יהודה ושומרון, אריאל, 389-379.

English

 1. Alpert, P., Ben-Gai, T., Baharad, A., Benjamini, Y., Yekutieli, D., Colacino, M., Diodato, L., Ramis, C., Homar, V., Romero, R., Michaelides, S. and Manes, A. (2002) The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total values, Geophys. Res. Lett., 29(11), 31-1-31-4.
 2. Alpert, P., Kishcha, P., Kaufman, Y. and Shwartzbad, R. (2006) Global diming or local diming? Effect of urbanization on sunlight availability. Geophysical Research Letters, 32: DOI: 10.1029/2005GL023320.
 3. Alpert, P., Krichak SO., Shafir H., Haim D and Osetinsky I. (2008). Climatic trends to extremes employing regional modeling and statistical interpretation over the Eastern Mediterranean.  Global and Planetary Change, 63, 163-170.
 4. Baldi M, Dalu G, Maracchi G, Pasqui M and Cesarone F (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.
 5. Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
 6. Ben-Gai, T., Bitan, A. Manes, A. Alpert, P. and Rubin, S. (1999) Temporal and spatial trends of temperature patterns in Israel. Theoretical and Applied Climatology, 64, 163-177.
 7. Ben-Gai T, Bitan A, Manes A, Alpert P and Kushnir Y. (2001) Temperature and surface pressure anomalies in Israel and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology, 69, 171-177.
 8. Cohen S, Ianetz A and Stanhill G (2002) Evaporative climate changes at Bet Dagan, Israel, 1964–1998. Agricultural and Forest Meteorology, 111, 83–91.
 9. Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge University Press.
 10. Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
 11. Dessler, A. E., (2011) Introduction to modern climate change, Cambridge University Press.
 12. Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
 13. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.). (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 14. Giorgi, F. (2006) Climate change hot-spots, Geophy. Res. Lett., 33, L08707.
 15. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
 16. Hansen, J., M. Sato, P. Hearty, R. Ruedy, M. Kelley, V. Masson-Delmotte, G. Russell, G. Tselioudis, J. Cao, E. Rignot, I. Velicogna, B. Tormey, B. Donovan, E. Kandiano, K. von Schuckmann, P. Kharecha, A.N. Legrande, M. Bauer, and K.-W. Lo (2016) Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2°C global warming could be dangerous Atmos. Chem. Phys., 16, 3761-3812. doi:10.5194/acp-16-3761-2016.
 17. Hardy, J. (2004) Climate Change - Causes, Effects, and Solutions, John Wiley&Sons, 260 p.
 18. Hertig E and Jacobeit J (2007) Assessments of Mediterranean precipitation changes for the 21st century using statistical downscaling techniques. Int. J. Climatol, 28, 8, 1025-1045. DOI: 10.1002/joc.1597
 19. Hochman, A., Harpaz, T., Saaroni, H. and Alpert, P. (2018) The seasons' length in 21st century CMIP5 projections over the eastern Mediterranean. International Journal of Climatology, 38(6), 2627–2637.
 20. Hochman, A., Harpaz, T., Saaroni, H. and Alpert, P. (2018c) Synoptic classification in 21st century CMIP5 predictions over the Eastern Mediterranean with focus on cyclones. International Journal of Climatology, 38, 1476–1483.
 21. IPCC (2018) Global Warming of 1.5 ºC. Special Report, https://www.ipcc.ch/sr15/
 22. Issar, A. (2007) Climate change: environment and history of the Near East, Berlin, Springer.
 23. Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.
 24. Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454
 25. Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877). 
 26. Marotzke, J., Forster, P.M. (2015) Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117 
 27. McCarthy, M.P., Best, M.J. and Betts, R.A. (2010) Climate change in cities due to global warming and urban effects. Geophys Res Let 37: L09705, doi:10.1029/2010GL042845
 28. Meehl, G. and C. Tebaldi (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science, 305, 994-997.
 29. O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
 30. Pal, J.S., Eltahir, E. (2016) Future temperature in southwest Asia projected to exceed a threshold for human adaptability. Nature Climate Change, 6, 197–200.
 31. Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11.  
 32. Price, C. (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479-484.
 33. Rahmstorf A, Cazenave A, Church JA, Hansen JE, Keeling RF, Parker DE and Somervillee RC (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709,
 34. Saaroni, H., Ziv, B. and Alpert, P. (2003) Long-term variations in the summer temperatures over the Eastern Mediterranean. Geop. Res. Lett.,30: 18, 1946, doi: 10.1029/2003GLO17742.
 35. Shohami, D., Dayan, U., Morin, E. (2011) Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis. Journal of Geophysical Research, 116, D22101.
 36. Stanhill, G. (2005) Global dimming: A new aspect of climate change, Weather, 60: 11-14.
 37. Stanhill, G., Cohen, S. (2001) Global dimming. Agricultural and Forest Meteorology, 107:255-278.
 38. Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, USA. 
 39. Xoplaki, E., González-Rouco, J.F., Luterbacher, J., and H. Wanner, (2004) Mediterranean summer air temperature variability and its connection to the large-scale atmospheric circulation and SSTs. Clim. Dyn., 20, 723-739.
 40. Ziv, B., Saaroni, H., Baharad, A., Yekutieli, D. and  Alpert, P. (2005) The indications for aggravation in summer heat conditions over the Mediterranean Basin. Geophysical Research Letters, 32(12): L12706.
 41. Ziv, B., Saaroni, H., Pargament, R., Alpert, P. (2014) Trends in rainfall regime over Israel, 1975-2010, and their relationship to large scale variability. Regional Environmental Change, 14(5): 1751-1764.

 

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (10%), Final exam (90%)

 

0349-2862-01
 מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה
 Mathematical Models in Geography
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר232 ג'1800-1600 סמ'  א'

התפתחות מערכות מידע גיאוגרפי וצבירת נתונים מרחביים ברזולוציה גבוהה הביא לגל חדש של
מודלים גיאוגרפיים. מודלים אלו מתבססים על תורת המערכות המורכבות ועל תיאוריות גיאוגרפיות מודרניות .

הקורס נותן ידע בסיסי לגבי מודלים גיאוגרפיים ושימוש בהם. יודגש שילוב בין ידע כללי על הדינמיקה של
מערכות מורכבות לבין יכולת ליישמה לצורך הדמיה וחקר של מערכת גיאוגרפית.

חובות הקורס:
• הגשת כל התרגילים שמשקלם 60% מהציון הסופי
• עבודת סיום שמשקלה 30% מהציון הסופי
• השתתפות אקטיבית בקורס עד 10% מהציון הסופי

דרישות קדם:
• מבוא לסטטיסטיקה
• מבוא לגיאואינפארמטיקה א' ו-ב'
• שיטות מחקר כמותיות

תוכנות מחשב: EXCEL, NETLOGO http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
 

0349-2870-01
 קרקעות ישראל
 Soil of Israel
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר013 ג'1800-1600 סמ'  ב'

בקורס יילמדו היסודות הבסיסיים להתוות קרקעות בישראל, חומרי מוצא, תנאי סביבה, גורמי זמן וטופוגרפיה וכן השפעת החומר האורגני. יילמדו שינויים הנובעים מגורמים אלה ויושם דגש על תפרושת הקרקעות בישראל. יילמדו גורמי מיון כמותיים ואיכותיים בשדה ובמעבדה ויסודות המיון העולמי. הקורס ילווה בהדגמות וסיור בחתך חוף השפלה הפנימית והרי יהודה.
 

The course will be focused on the basic principle of soil formation in general and of Israeli soil in particular. The soil global definition amongst other earth components will be studied. The soil formation factors: climate, parent, material, organic matter, time and topography will be discussed. The course will give a basic background on field and laboratory methods to characterize soil and will focused on field work for soil survey purposes. Soil organic matter, mechanical composition, lime content and color will be studied in detail. The course will expose the world soil arena and will deal with soil identification, definition and taxonomy. Anthropogenic problem on soil properties will be also studied and the students will participate in several fieldworks and field trips to experience from practical view the soil body, it origin, development and influence on the surrounding environment.
Grade will be composed of: 10% exercises, 10% final report of the field trip and 80% final exam
Prerequisite course: Introduction to Geology, Introduction to Geomorphology.
0349-2902-01
 גיאוגרפיה קוגניטיבית
 Cognitive Geography
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר104 ד'1400-1200 סמ'  א'

הקורס עוסק ביסודות המחקר הקוגניטיבי בגיאוגרפיה. נושאי הקורס: קוגניציה מרחבית של סביבה גיאוגרפית, מודלים של מיפוי קוגניטיבי; למידה ורכישה של ידע מרחבי; מרכיבי ומבנה הייצוג הקוגניטיבי של סביבה גיאוגרפית; מסגרות התייחסות וסוגי מרחק קוגניטיבי. על בסיס זה יתמקד הקורס בנושאים הבאים: מקורן של טעויות בהערכת מרחקים וכיוונים ומשמעותן להתנהגות מרחבית; הקשר בין מבנה הסביבה הגיאוגרפיה להתנהגות (למשל, בין מורכבות רשת הדרכים לבין ייצוג קוגניטיבי); הקשר בין מורפולוגיה עירונית להתנהגות מרחבית בתחומים מגוונים כדוגמת תנועה לא-ממונעת וממונעת, בחירת מסלולי תנועה ברשת דרכים וחלוקה של אזורים חברתיים ותפקודיים בעיר; מקומן של עמדות חברתיות במיפוי קוגניטיבי. 

דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בנושאי הקורס. חלקו השני יתרכז בנושאים נבחרים שיוצגו על ידי הסטודנטים על בסיס רשימת מאמרים מוגדרת.

דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם

חובות הקורס: השתתפות בדיונים בכיתה והצגת רפרט, הגשת עבודה מסכמת

 

 

 

The course's objective is to review and discuss the fundamentals of cognitive research in geography that include the following issues: cognitive mapping, spatial cognitive representation of geographical environment, structure of spatial knowledge and frame of reference, the acquisition of spatial knowledge, direction and distance estimations; systematic distortions in cognitive maps; cognitive distance; selecting of movement paths in road networks.

Prerequisite: Introduction to the Human Environment

0349-2913-01
 הידרוגיאולוגיה,כלים כימיים ואיזוטופיים
 Hydrogeology and chemical tools
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר013 ב'1600-1200 סמ'  א'

קורס משולב שמתחיל עם הקנייה ידע בסיסי של מושגי היסוד בהידרוגיאולוגיה, מחזור המים בטבע, שיטות שדה לניטור וניצול מי תהום, נקבוביות ומוליכות של סלעים, הכרת התכונות וטיפוסים שונים של אקויפרים (מאגרי מי תהום), אופי ומהירות זרימת מי התהום במדיום הסלעי, היווצרות מעיינות והקשר בין זרימה עילית למי תהום, האינטראקציה בין סלעים שונים למים תוך יצירת טיפוסי מים שונים, מקורות זיהום והשפעתם על איכות המים, צריכת מים מול מחסור - הגדרת הבעיה ופתרונות, פיתוח מקורות מי תהום תוך ניהול בר קיימא, מי תהום בישראל. בהמשך הקורס יעשה שימוש בכלים כימיים ואיזוטופיים ע״מ ללמוד לזהות בעזרתפ תהליכי זיהום והמלחה של מי תהום

דרישת קדם: מבוא למדעי כדור הארץ

An integrated course that begins with the purchase of basic knowledge of basic concepts in hydrography, water cycle in nature, field methods for monitoring and utilization of groundwater, porosity and conductivity of rocks, recognition of the characteristics and types of aquifers, nature and speed of groundwater flow in the rocky medium, The interaction between different streams and water, the interaction between different rocks and water, creating different water types, sources of pollution and their effect on water quality, water consumption versus shortage - defining the problem and solutions, developing groundwater resources while managing sustainable groundwater in Israel. Later in the course, chemical and isotopic tools will be used to learn to identify pollution and salinity processes of groundwater

0349-2918-01
 חישה מרחוק
 Basics of Remote Sensing
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר013 ג'1800-1600 סמ'  א'

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את הרעיונות הבסיסיים באיסוף מידע חישהמרחוק, עיבודו וניתוחו. סילבוס כללי: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, פלטפורמות (סוגי לווינים), חיישנים אקטיביים ופסיביים, חישה מולטיספקטרלית, תיקונים רדיומטריים וגיאומטריים, שיפור הדמאות ואריתמטיקה של הדמאות, קלסיפיקציה ליישומים שונים, חישה מרחוק של צמחיה, מים, קרקע ומינרלים שונים.
דרישות הקורס: הרצאות, 3 תרגילי חישוב ו- 5 תרגילי מחשב. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור ויחשפו לעקרונות שימוש בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. באמצע הקורס יערך בוחן אמצע-סמסטריאלי. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה.

BASICS OF REMOTE SENSING‏ (06912918)
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
Course Objectives: To provide students with a conceptual and practical introduction to Remote Sensing (RS) including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; Remote sensing platforms and instruments, and platforms and sensors to be launched; Techniques of digital image display, processing and analysis; Image classification and analyses; Remote sensing of vegetation, water, soils, minerals, geomorphology, and urban landscape. It includes a brief overview of fundamentals and an introduction to applications of various kinds of remote sensing including aerial photography, multispectral and hyperspectral satellite remote sensing, active remote sensing and thermal remote sensing.
Lab and Homework
Five individual homework assignments in ENVI software will be turned in and marked. Three computational tasks will be required to submit. Late homework will be marked down 10% for every day late. Students are required to read designated chapters for each week. Using ENVI, the students will study remote sensing data related to the lecture topics. There will be mid-term examination based on lecture notes and reading assignments. There will also be occasional computer lab homework assignments and/or class presentations. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
Book references:
Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.
Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th
ed. John Wiley & Sons.
Journal references:
Remote Sensing of Environment
International Journal of Remote Sensing
Online reading:
NASA Remote Sensing Online Tutorial

0349-2929-01
 גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה
 Environmental Historical Geography in the Modern Era
ד"ר בלסלב ירון ירגןשיעור ותיד אבנר013 ב'1200-1000 סמ'  א'

תאור הקורס: הקורס סוקר סוגיות היסטוריות נבחרות בין האדם לסביבתו בעת החדשה. במהלך הקורס נעמיק את העיסוק ההיסטורי-סביבתי בזמן ונרחיב את הראייה המרחבית. הקורס מחולק לשלושה חלקים: המחיר הסביבתי של התפתחות ערי הארץ בראשית המאה העשרים, שינויי נוף הארץ במאות ה-20-19, ויחסי אדם וטבע בעולם הקולוניאלי במאות ה-19-18. בקורס משולבים מספר סיורים בשעות השיעור, אשר מדגימים את השפעת הסביבה הפיסית מן המאה ה-19 על התפתחות העיר בימינו.


נושאי לימוד עיקריים: מהי היסטוריה סביבתית?, הרעיון הסניטרי, המשמעות הסביבתית של ראשית העיור המודרני בארץ, התפיסה הסביבתית בתל-אביב בתקופת המנדט הבריטי, היחס לסביבה בעשור הראשון במדינת ישראל, השפעת המנדט הבריטי על נוף הארץ, תפיסת הסביבה הציונית, ייבוש ביצות, העברת מיני חי וצומח, היסטוריה-סביבתית באירופה וצפון-אמריקה, היסטוריה סביבתית קולוניאלית, השפעת המהפכה התעשייתית על ערי המערב, והמחיר הסביבתי של התפתחות ערי הענק במערב.


שיטת הלימוד: שיעורים, קריאה מודרכת, דיונים בכיתה. וסיורים שיתקיימו בזמן השיעור בסביבות העיר תל-אביב.


חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים, קריאת חומר הלימוד.

 

דרישות קדם: אין.


ציון: מבחן- 100%

Course description: The course examines selected historical issues concerning man and the environment in the Modern Era. During the course, we will go back in time and wider in the spatial perspective. The course is composed of three parts: the environmental cost of the development of Israeli cities at the beginning of the 20th Century, landscape changes during the 19-20th centuries, and man-nature relations in the colonial world during the 18-19th centuries. The course includes several excursions during class time, which will demonstrate the impact of the physical environment of the 19th century on the urban development of Tel Aviv until nowadays.


Main topics: What is environmental-history?, the environmental influence of the beginning of modern urbanism in Israel, environmental thought in Tel Aviv during the British Mandate, environmental issues during the first decade of the State of Israel, influence of the British Mandate in Palestine on the landscape, Zionist environmental perspectives, swamp drainage, introduced species, European and Northern-American environmental-history, colonial environmental-history, environmental influence of the Industrial Revolution, the environmental cost of massive urbanization in western cities.


Teaching methods: lessons, reading, discussions and excursions.
Students' duties: Attendance and active participation in the lessons and excursions, reading the reading materials.

Course prerequisite: none.
Assessment: 100% final exam

0349-2935-01
 חישה מרחוק בסביבה אורבנית
 Remote Sensing in the Urban Environment
פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר232 ד'1600-1400 סמ'  ב'

יישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית

Application of remote sensing in the urban environment

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית. הנושאים העיקריים כוללים הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים אורבאניים שונים, ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק, חישה מרחוק תרמית בשטח העיר, אי-חום עירוני, מורפולוגיה אורבנית, מיון הדמאה, אקלים העיר מהיבטים שונים באמצעי חישה מרחוק.

 

דרישות הקורס: קורס בנוי מהרצאה ותרגיל מחשב בתכנת ENVI. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור וילמדו שיטות עיבוד תמונה מתקדמות בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. כמו כן כל סטודנט יבחר נושא מחקר אשר יציג את עקרונותיהם במהלך הקורס (מצגת powerpoint).

 

שיטת ההוראה בקורס: קריאת מאמרים, הרצאות תיאורטיות, תרגול מעשי במעבדת המחשבים בתוכנות ENVI ו ARCIS, עבודה מעשית עם ספקטרומטר שדה, הדמאות לווין, והגשת דו"חות תרגיל קצרים מדי שבוע, ועבודה מעשית אשר תסוכם במצגת. בסוף הקורס יש מבחן.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לקורס

הגדרת נושאי מחקר

חישה מרחוק בשטח העיר- סקירת נושאים עיקריים
ביצוע תיקונים רדיומטריים ואטמוספריים
מדידות בספקטרומטר שדה
מיפוי העיר בתחום התרמי

מיפוי היפר-ספקטרלי
מיפוי הסביבה העירונית
סדרות זמן - נתוני לנדסאט ו MODIS

במהלך הקורס יתקיימו מספר סדנאות-דיונים על נושאי הלימוד העיקריים

 

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
הגשת תרגילים 10 %

בוחן אמצע סמסטר 15%

עבודה מעשית והצגתה בכיתה 20%
מבחן 60%

 

דרישות קדם: קורס יסודות חישה מרחוק- הכרחי לרישום
הקורס מוכר לתואר שני

The course covers the principal concepts and applications of remote sensing for urban analyses. The course will have a lecture/projects format and lab (ENVI) exercises.  
Objectives and Main Topics:
1. To learn the state-of-the-art approaches to deriving environmental variables from remotely sensed data. Understanding of spectral signatures of urban objects with samples throughout the electromagnetic spectrum.
2. Thermal remote sensing of urban areas. Urban heat islands. Thermal Inertia.
3. Defining the advantages and needs for orbit selection according to acquired ground resolution, spectral characteristics and temporal changes.
4. Monitoring of the urban air quality from space imagery.
5. Demonstration of capability to interpret remote sensing data in order to understand the processing and enhancement of satellite images for identifying urban change and to recognize urban morphology from space.
Basic Requirement: Intro to Remote Sensing is mandatory. 
Assessment
1. Imagery analysis and image data processing assignments.
2. Written responses on tests and assignments (10%).
3. Mid-term exam (10%).
4. A culminating project presented in class (20%).
5. Participation in class discussions.
6. Final Exam (60%)
 
Discussion
Once in three weeks there will be discussion session that will serve as question and answer periods and for technical assistance. Each discussion session will allow students the opportunity assisting other students, and showing progress in both reading assignments and laboratory exercises.
 
Text(s) and Readings:
 
Jensen, John R., 2006, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (2nd edition), Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 608 pages.
 
Jensen, J.R. 2002. Introductory digital image processing: A remote sensing perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science, Prentice-Hall, Inc. 316pp.
 
0349-2993-01
 מטאורולוגיה יישומית
 Applied Meteorology in the Age of Climatic Changes
ד"ר זיו ברוךשיעור ותיד אבנר115 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס עוסק ביישומים של ידע מטאורולוגי בתחומי חיים שונים וביישומים של ידע טכנולוגי בתחום המטאורולוגיה. 

 שימושים בטכנולוגיה ליישומים מטאורולוגיים

 • חיזוי מזג אוויר: גישות, מעלות ומגבלות
 • מיון סינופטי: שיטות ויישומים למחקרים אקלימיים ויישומיים
 • לוויינים מטאורולוגיים – עקרונות הפעולה ויישום הדמיות לווין לזיהוי סוגי עננים

חשיבות התנאים האטמוספריים ומידע מטאורולוגי לתחומי חיים שונים

 • תעופה – המשמעות הפיסיקלית של התנאים האטמוספריים לביצועי המטוס והשפעתם על תפקוד הטייס
 • זיהום אוויר – השפעת התנאים האטמוספריים על איכות האוויר וזהוי מצבים בעלי פוטנציאל לזיהום חמור
 • חקלאות (אגרומטאורולוגיה) – השפעת התנאים האקלימיים על צומח וחי והשלכותיהם לחקלאות

 

הלימוד משלב נושאים בפיסיקה תיאורית, כימיה וביולוגיה

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

ציון הקורס: בחינת סיום (100%)

Dr. Baruch Ziv
The course deals with inter-relations between meteorology and technology. It is composed of two parts.
a. Meteorological techniques and their utilization for scientific and general public needs:

 • Weather forecasting – methods and strategy, advantages and weaknesses
 • Synoptic classification – methodologies and applications for environmental planning and climatological studies
 • Meteorological satellites – principles and identification cloud types and patterns

b. How major fields of life are influenced by atmospheric conditions and assisted by meteorological information

 • Aviation – principles and physical effects of weather phenomena on plains and pilots
 • Air Pollution – the influence of the atmospheric condition on air quality
 • Agro-meteorology – the atmospheric conditions needed for optimal growth of vegetation and live

The discussions involve descriptive physics, chemistry and biology

Prerequisite: Introduction to climate
The student duties contain presence in 100% of the lessons and having 60 score in the final exam

0349-3700-01
 עיר, אקלים וסביבה
 City, Climate and Environment
פרופ סערוני הדסהסמינר יד אבנר012 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר יד אבנר012 ב'1200-1000 סמ'  ב'
ד"ר צפריר-ראובן אורנה

סמינר אינטגרטיבי

הנושא:   עיר, אקלים, סביבה

פרופ' הדס סערוני וד"ר אורנה צפריר-ראובן  

היקף הקורס: 4 ש"ס

מטרה:

מטרת הקורס הינה לחקור ולאפיין את המרחב העירוני תוך שימת דגש על הקשרים סביבתיים מגוונים כגון תפקוד, נגישות, תחושה, הליכתיות, נוחות תרמית, עקה סביבתית ועוד.

השאלה המרכזית הינה האם וכיצד תכונותיהם ומאפייניהם של מרחבים עירוניים משפיעים על היבטים עירוניים-אקלימיים-סביבתיים.

כל אלה ייבחנו בהתייחס למושג "עירוניות טובה דיה", שעניינו אבחון ואפיון המרחב העירוני לאור תהליכי הפיתוח המואצים העוברים עליו בשילוב עם מגמות השינוי האקלימי הגלובלי, האזורי והעירוני.

 

תכנית הקורס:

בתחום העירוני:

מהי עירוניות טובה? מהי עירוניות טובה דיה?

ניתוח צורני של מרחב עירוני; מורפולוגיה עירונית:

 • לימוד והבנת הצורה הפיסית הכללית של העיר(urban form)  
 • מרכיבי הצורה הפיסית: שימושי קרקע, רשת רחובות, מגרשים, בנינים, חלל הרחוב, וכד'.
 • מקורות הצורה הפיסית והסיבות להיווצרותה - ממד התפתחותי (מורפוגנטיקה), שינויים לאורך זמן.
 • השפעת מאפיינים חברתיים ותרבותיים ותפיסות תכנוניות על מבנה וצורה עירוניים
 • מרקמים עירוניים,  תבניות, יחידות תכנון.
 • חללים עירוניים, תפקידם ומרכזיותם בחיי היום יום.
 • השפעת המבנה והצורה העירונית על: חיי יום יום, התנהגות ופעילות במרחב העירוני, הולכי רגל, התמצאות, יחסים חברתיים, נגישות וחיבוריות במרחב.

 

בתחום האקלימי-סביבתי:

 • אקלים העיר מהו?
 • מתודולוגיות בחקר אקלים העיר
 • התכונות האקלימיות סביבתיות של המרחב העירוני ברזולוציות זמן-מרחב שונות.
 • נוחות תרמית ועקות סביבתיות במרחב העירוני והקשרן לתנאי האקלים
 • צמחייה לסוגיה ("תשתיות ירוקות או מגוננות") והשפעתה האקלימית-סביבתית
 • מגמות שינוי חזויות לעתיד והשלכותיהן על תנאי האקלים והנוחות במרחב העירוני

 

במהלך הקורס ישולבו סיורים  במרחבים עירוניים נבחרים שמטרתם הבנת העקרונות הנלמדים בכתה, יישום מתודולוגיות של מחקר שדה והכנת התלמידים לעבודה העצמית הנדרשת במסגרת הסמינר.

במחצית הסמסטר יציגו הסטודנטים את  נושא ושאלות המחקר אותן הם יחקרו ועקרונות ראשוניים במתודולוגית המחקר הנבחרת לנושא הסמינר שיבחרו

במחצית השנייה של סמסטר ב' יציג כל תלמיד רפרט על מחקרו.

עבודת הסמינר המלאה תוגש עד שלושה חודשים מתום הסמסטר השני (בהתאם להוראות האוניברסיטה).

מטלות

 1. נוכחות חובה בכל המפגשים.
 2. כתיבת פרוטוקול לכל שיעור או הרצאה. הפרוטוקול ייכתב על ידי אחד הסטודנטים (בתורנות) יופץ לכל המשתתפים ויועלה לאתר הקורס.
 3. קריאת חומר רקע תיאורטי לקראת שיעורים (כפי שיידרש) והצגתו  
 4. הכנת תרגילים
 5. ביצוע משימות שטח (סיכום סיורים) ותיעודן.
 6. הצגת תכנית המחקר של הסמינר, כולל מצגת בתום סמסטר א'.  
 7. גיבוש המחקר והצגת רפרט מסכם במחצית השנייה של סמסטר ב'.
 8. כתיבת עבודת הסמינר.

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב, מבוא לגיאוגרפיה אנושית

מומלץ: גיאוגרפיה עירונית, עיר ופרבר.

חובות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, הגשת תרגילים במועד, הצגת רפרט, כתיבת עבודת סמינר אישית 

ציון הקורס: עבודת הסמינר (60%), השתתפות פעילה (20%), הצגת העבודה (10%), תרגילים (10%) 

 

רשימת מקורות נבחרים

 

Aleksandrowicz. A., Vuckovic M., Kiesel K., Mahdavi A., (2017), Current trends in urban heat island mitigation research: Observations based on a comprehensive research repository. Urban Climate, 21, 1-26.

Bowler, D.E., Buyung-Ali, L., Knight, T.M., Pullin, A.S., (2010), Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence. Landsc. Urban Plan., 97 (3), 147-155.

Coccolo, S., Kämpf, J., Scartezzini, J.L., Pearlmutter, D., (2016), Outdoor human comfort and thermal stress: A comprehensive review on models and standards. Urban Climate, 18, 33–57.

Erell, E., Pearlmutter, D., Williamson, T., (2011), Urban Microclimate: Designing the Spaces between Buildings. London: Earthscan Ltd.

Gago, E.J., Roldan, J., Pacheco-Torres, R., Ordóñez, J., (2013), The city and urban heat islands: a review of strategies to mitigate adverse effects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 749–758.

Gartland, L., (2012), Heat Islands: Understanding and Mitigating Heat in Urban Areas. Earthscan Ltd., 208 p.

Hiemstra, J.A., Saaroni, H., Tavares, R., Amorim, J.A., (2017), Urban Heat Island, thermal comfort and the role of urban green. In: Pearlmutter, D., Calfapietra, C., Samson, R. et al (Eds.). The Urban Forest: Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment. Springer International Publishing, pp. 7-19, ISBN: 978-3-319-50279-3.

Lelieveld, J., Proestos, Y., Hadjinicolaou, P., Tanarhte, M., Tyrlis, E., Zittis, G., (2016), Strongly increasing heat extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st century. Clim. Change, 137(1), 245-260.

Li, D., Bou-Zeid, E., (2013), Synergistic interactions between urban heat islands and heat waves: the impact in cities is larger than the sum of its parts. J. Appl. Meteor. Climatol., 52, 2051-2064.

O’Brien, L., De Vreese, R., Kern, M., Sievänen, T., Stojanova, B., Atmiş, E., (2017), Cultural ecosystem benefits of urban and peri-urban green infrastructure across different European countries. Urban Forestry & Urban Greening, 24, 236-248.

Rosenzweig C., Solecki, W., Romero-Lankao, P., Mehrotra, S., Dhakal, S., Bowman, T., Ali Ibrahim, S., (2015), ARC3.2 Summary for City Leaders. Urban Climate Change Research Network. Columbia University. New York.

Saaroni, H., Pearlmutter, D., Hatuka, T., (2015), Human-biometeorological conditions and thermal perception in a Mediterranean coastal park. Int. J. Biometeor., 59 (10), 1347-1362.

Saaroni, H., Amorim, J.A., Hiemstra, J.A., Pearlmutter, D., (2018), Urban Green Infrastructure as a tool for urban heat mitigation: survey of research methodologies and findings across different climatic regions. Urban Climate, 24, 94-110.

Stewart, I.D., Oke, T.R., (2012), Local climate zones for urban temperature studies‏. Bulletin of the American Meteorological Society, 93(12), 1879-1900.

Dieter, F., (2006), Public space as an element of local identity: On the notion of quality in urban design, Ekistics, 73, 436-441.

Friesman, B., Gordon, S. P., Peers, J. B., (1994), Effect of Nontraditional Neighborhood Design on Travel Characteristics, Transportation Research Record, Issue Number: 1466

Golany, G. S., (1996), Urban design morphology and thermal performance, Atmospheric Environment, 30(3), 45-65.

Gospodini, A., (2004), Urban morphology and place identity in European cities: built heritage and innovative design, Journal of Urban Design 9(2), 225-248, DOI:10.1080/1357480042000227834

Lamont, J. A., (2001), Where Do People Walk? The Impacts of Urban Form on Travel Behavior and Neighborhood Livability, IDEAS Working Paper Series from RePEc.

Lloyd Lawhon, L., (2009), The Neighbourhood Unit: Physical Design or Physical Determinism?  Journal of Planning History, 8(2), 111-132.

McAndrews, C., Marshall, W., (2018), Livable Streets, Livable Arterials? Characteristics of Commercial Arterial Roads Associated with Neighborhood Livability, Journal of the American Planning Association, 84(1), 33-44, DOI: 10.1080/01944363.2017.1405737.

Mehaffy, M. W., Porta, S., Romice, O., (2015), The “neighborhood unit” on trial: a case study in the impacts of urban morphology, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 8(2), 199-217, DOI: 10.1080/17549175.2014.908786.

Porta, S., Romice, O., Maxwell, J. A., Russell, P., Baird, D. )2014(, Alterations in scale: Patterns of change in main street networks across time and space, Urban Study, Vol 51, Issue 16. pp. 3383–3400 DOI: 10.1177/0042098013519833.

Singh, R., (2016), Factors affecting walkability of neighborhoods, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 216, 643-654.

Song, Y., Knaap G. J., (2007), Measuring Urban Form: Is Portland Winning the War on Sprawl? Journal of the American Planning Association, 70(2), 210-225

Southworth, M. (2005), Designing the Walkable City, Journal of Urban Planning and Development, Volume 131, Issue 4, 246.

Ward Thompson, C., (2002), Urban open space in the 21st century, Landscape and Urban Planning, 60, 59-72.

Wheeler, S. M., (2008), The Evolution of Built Landscapes in Metropolitan Regions, Journal of Planning Education and Research, 27, 400.

Zakariya, K., Harun, N. Z., Mansor, M., (2014), Spatial Characteristics of Urban Square and Sociability: A review of the City Square, Melbourne, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 678-688.

הנחיות לתכנון רחובות בערים הנחיות לתכנון רחובות בערים - מרחב הרחוב, (2009), משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי  משרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי.

הנחיות לתכנון רחובות בערים - עצמים וצמחיה, (2004), משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ברשות הארצית לתחבורה ציבורית אגף בכיר לתכנון תחבורתי,

הנחיות לתכנון רחובות בערים - תנועת הולכי רגל, (2009), משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אגף תכנון תחבורתי  משרד הבינוי והשיכון אגף האדריכל הראשי.

שעשוע-בר, ל., פיטרס, א., קצב, א., רונן, א., (2006), פיתוח מדד הליכתיות המותאם לתנאי הארץ, אקולוגיה וסביבה 7(3), עמ' 289.  

 

 

0349-3713-01
 גאו-אינפורמטיקה ותכנון
 Geoinformatics Methods in urban Planning
פרופ חתוקה רויטלסמינר יד אבנר104 ג'1200-1000 סמ'  א'
פרופ בננסון יצחקסמינר יד אבנר232 ג'1000-0800 סמ'  א'

סמינר אינטגרטיבי בגאו-אינפורמטיקה ותכנון

הנושא:  הערכה של פרויקטים בתכנון

פרופ' טלי חתוקה ופרופ' יצחק בננסון

 

מטרות

מטרת הקורס הינה להכיר מתודולוגיות באמצעותם ניתן לבחון פרויקטים תכנוניים, שכונות, מתחמי תעסוקה ומסחר, שנבנו בעשורים האחרונים. בקורס נתמודד עם מתחם בנוי ונבחן אותו במגוון כלים ונגבש חוות דעת הכוללת להערכה של הפרויקט המבוצע, תוך התייחסות להשגת המטרות, שביעות הרצון של המשתמשים, והפיתוח של הסביבה הקרובה בסמיכות למתחם הנבחן.

שאלות מחקר לדוגמא

מה נקודת המוצא של תכנון הפרויקט? מי קבע את הפרוגרמה וסדר היום? מה היו הערכים הכמותיים והאיכותניים שהשפיעו על התכנון? מה הקשר בין התכנית לביצוע? כיצד נושאים כמו תחבורה, שימושים, מבני ציבור, תשתיות, הוטמעו בתכנית וכיצד יושמו? האם הפרויקט היה מותאם לסביבתו בזמן התכנון? האם הוא מתאים כעת ברמה של שכונה ואזור? מהם מאפייני של אוכלוסיית הפרויקט ושימוש בשטחיו?

שאלות אלו יענו באמצעות כלים מגוונים שמשלבים תחומי תכנון וגאואינפרמטיקה.

תכנית הקורס

בתחום התכנון:

 • בחינה של פרויקטים עתידיים ותוכניות מקדימות (טרום ביצוע) ופרויקט שכבר בוצע במתחם
 • ראיונות עם קובעי המדיניות (אדריכלים ומתכנני העיר) שהיו מעורבים בפרויקטים הנבחרים.
 • שאלונים לתושבים ולמשתמשים ביחס למצב הקיים.
 • ניתוח האתר והמתחם בכלים של גיאואינפורמטיקה וכלים תכנוניים מפרספקטיבה פיזית וחברתית (ממ"ג, תצלומי אוויר, סכמות, דיאגרמות)
 • הכרות עם מגוון כלי ההערכה כמו למשל SWOT
 • גיבוש מסקנות באופן דיאגרמתי

בתחום הגיאואינפורמטיקה:

 • הכנת שכבות ממ"ג לאיפיון פרויקט וסביבתו – שכבות קדסטר, שימושי קרקע, דרכים,
 • סיורים בשטח של הפרויקט העתידי והפרויקט הקיים על מנת להבין רמת הייצוג של מאפייני הפרויקטים על ידי שכבות ממ"ג
 • הכנת מאפייני אוכלוסייה, ביקושי תחבורה ונתונים (לא מבוססי מפה) אחרים
 • ניתוח נגישות תחבורתית של הפרויקטים
 • ניתוח כמותי של התאמה בין מטרות הפרויקט כפי שנוסחו בתכנית לבין המציאות לפרויקט הקיים, הערכת ההתאמה לפרויקט המתוכנן
 • השילוב בין אפיון תכנוני אכותני ואפיון כמותני מבוסס ממ"ג, בניית אפיון אכותני-כמותני כולל

מהלך הקורס ודרישות

במהלך הקורס ישולב סיור במתחמים הנבחרים שמטרה להכין את התלמידים לעבודה העצמית הנדרשת בשטח במסגרת הפרויקט.  במחצית הסמסטר יציגו הסטודנטים את ההתקדמות שלהם במחקר, תוף התייחסות לשני התחומים.

עבודת הסיום: דו"ח הערכה המבוסס על כלים מתחום התכנון והגיאואינפורמטיקה ביחס לאתר הנבחן והצעות להתייחסות עתידית של קובעי המדיניות במתחם ובסמיכות לו.

מטלות

 1. נוכחות חובה בכל המפגשים.
 2. כתיבת פרוטוקול לכל שיעור או הרצאה. הפרוטוקול ייכתב על ידי אחד הסטודנטים (בתורנות)  יופץ לכל המשתתפים ויועלה לאתר הקורס.
 3. קריאת חומר רקע תיאורטי לקראת שיעורים (כפי שיידרש) והצגתו  
 4. הכנת מאגר מידע ממ"ג
 5. הכנת תרגילים
 6. ביצוע משימות שטח ותיעודן.
 7. הצגת תוצאות, כולל מצגת בהצגת הביניים.
 8. גיבוש המחקר והצגת מסקנות והמלצות תכנוניות בהגשה הסופית
 9. כתיבת עבודת הסמינר.

   

0349-3715-01
 זיהום מים וגאופוליטיקה
 Geopolitics and water pollution
ד"ר קרטין אמנוןסמינר יד אבנר013 ד'1400-1200 סמ'  א'
פרופ אבישר דרורסמינר יד אבנר013 ד'1200-1000 סמ'  א'

אחד מסימני ההיכר של השיח הציבורי והאקדמי של הדור האחרון ניכר בקולות הרמים המתריעים על מגוון סכנות ואיומים העומדים לעורר על אוכלוסיית כדור הארץ. הרמות מכולן הן אזהרות מפני שינויי אקלים בכדור הארץ, שיובילו, בין היתר, להחמרת מצוקת המים ולעליית מחירי המזון, תופעות שבתורן יחריפו את בעיית הרעב. לכך יתווספו אזהרות מפני התפשטות גל "מגפת הטרור" וגלי המהגרים העולים משאר המדינות המתפתחות והמפותחות, שיחד יביאו למשבר כלכלי עמוק וקריסת חברות.
על רקע "רוח הזמן" הנושא אזהרות חוזרות ונשנות מפני איומים וסכנות, הקורס המשולב המוצע מבקש לבחון ולנתח את הסכנות העומדות בפני משק המים והחברה בישראל משתי נקודות מבט עיקריות: הידרולוגית וגיאו-פוליטית. על רקע זה עומדות דבריו החמורים של מחלקת המדינה לאחרונה (2018) בדו"ח חריף שפרסמה רשות המים הישראלית כי הגוף האחראי לניהולו נכשל בתפקידו, והוביל "לדלדול מאגרי מים (עליונים ותחתונים). לסכנת גרימת נזק הידרולוגי בלתי הפיך הפיך אליהם, "ובמשתמע, יצר איום פנימי על ביטחון אספקת המים לאזרחי המדינה.
מנקודת המבט ההידרולוגית, הקורס דן בהיבטים הבאים: השפעת שאיבת יתר ממאגרי המים (כנרת ומאגרי מי התהום העיקריים על הידרדרות איכות משאבי המים; מי תהום ורמת הסיכון לבריאות האדם לבני אדם ; השפעת טיפול לקוי בפלסטינים מ שפכים מאזור יהודה ושומרון על איכות מי תהום, בעיקר בנהר הירדן והסביבה.
מנקודת מבט גיאופוליטית, הקורס יתמקד בדברים הבאים: המורכבות של ניהול המים הלאומי בכלל ובישראל בפרט, האיום העומד בפני משק המים במדינת ישראל כמדינת 'נהר מורד' ובמדינה בהקשר זה השאלה אם בעיית מחסור במים אכן היא "סיבה למלחמה". נדון גם בתרומת החקלאות בישראל לבעיית מחסור המים והשגת בטחון המזון המקומי ובהקשר זה נדון בנושא מקורות מים לייצור מרכיבי סל המזון העיקריים בשוק העולמי והווירטואלי. מים כמרכיב מפתח להשגת ביטחון המזון. לבסוף, אנו דנים בנושא ההנחיות לניהול שפכים חוצה גבולות.

One of the hallmarks of the last generation's public and academic discourse is evident in the loud voices warning of a variety of dangers and threats that are about to stir on the earth's population. Levels of all are warnings about climate change on Earth, which will lead, among other things, to the worsening water shortage and rising food prices, phenomena that in turn will exacerbate a hunger problem. To this may be added warnings against the spread of the wave of the "epidemic of terror" and rising waves of migrants left from developing and developed countries, which together will lead to a deep economic crisis and the collapse of societies.
Against the backdrop of the "spirit of the time" which carries repeated warnings of threats and dangers, the proposed integrated course seeks to examine and analyze the dangers facing the water sector and society in Israel from two main perspectives: hydrological and geo-political. Against this backdrop is the State Department of State's stern remarks recently (2018) in a sharp report issued by the Israeli Water Authority that the body responsible for its management failed in its role, leading "to the depletion of water (upper and lower) reservoirs to the risk of causing irreversible hydrological damage Reversible to them, "and by implication, created an internal threat to the security of water supply to the nation's citizens.
From the hydrological point of view, the course discusses the following aspects: Impact of over-pumping from the water reservoirs (Kinneret and the main groundwater reservoirs on the deterioration of the quality of water resources; Groundwater and the level of human health risk to humans; Impact of poor treatment of Palestinians from wastewater from the Judea and Samaria area on the quality of groundwater, especially in the Jordan River and the environment.
From a geopolitical point of view, the course will focus on the following: The complexity of national water management in general and in Israel in particular, the threat faced by the water sector in the State of Israel as a 'rebel river' state and in this context the question of whether an acute water shortage problem is indeed a 'cause of war'. We will also discuss the contribution of agriculture in Israel to the problem of water scarcity and the attainment of local food security and in this context we will discuss the issue of water sources for the production of the major food basket components in the world market and virtual water as a key component for achieving food security. Finally, we discuss the issue of guidelines for cross-border wastewater management.

0349-4119-01
 פרקטיקה בתכנון פרויקטי תשתית לאומית: תחבורה ואנרגיה - כלים מעשיים בניהול התכנון
 The practice of planning national infrastructure projects: transport and energy
גב' שרז סוזישיעור ותיד אבנר104 ב'2000-1800 סמ'  א'

פרקטיקה בתכנון פרויקטי תשתיות לאומיות: תחבורה ואנרגיה

כלים מעשיים בניהול התכנון

 סוזי שרז M.A

מטרות הקורס

 • להקנות כלים מעשיים בניהול התכנון והביצוע, היכרות עם עולם ניהול התכנון בפרויקטי תשתית לאומית בישראל.
 • לימוד תחום הסטטוטוריקה, אשר ייצוק תכנים מעשיים להיבטים התיאורטיים של הקורס. בתוך כך, משתתפי הקורס יחשפו לאופן הכנת תכנית סטטוטורית, לתהליכים תכנוניים מורכבים עכשוויים (בעת יישום תיקון חוק ותקנות התכנון והבנייה ובעת שינויים רגולטורים נוספים בעולם התשתיות הלאומית).
 • מתן כלים מעשיים לתכנון ואישור סטטוטורי, ניהול תהליכים תכנוניים הלכה למעשה ועד לשלב הרישוי והקמת פרויקט מתחומי האנרגיה והתחבורה.

תוכן הקורס

הקורס יעסוק בהכרת מערכת התכנון בישראל, סוגי מוסדות התכנון, מגוון תכניות בניין עיר וסוגיו השונים של רישוי הבנייה. בנוסף, הקורס יתמקד בקידום פרויקט משלב התכנון הקונספטואלי, דרך הכנתה ואישורה של תכנית סטטוטורית ועד לביצועה בפועל. במהלך הקורס יכירו המשתתפים לעומק את פעילותם של השחקנים הראשיים הלוקחים חלק בתהליך: היזם, מוסדות התכנון, משרדי הממשלה, רגולטורים נוספים, ארגונים סביבתיים ואחרים, הציבור וקבלני ביצוע. נסקור את תפקידם בתהליך התכנון ואת יחסי הגומלין ביניהם. כמו כן, יושם דגש במורכבות ניהול התכנון הרב דיסציפלינארי הנדרש לשם קידום תכנית סטטוטורית. הקורס יקנה ידע והתנסות פרקטית במגוון נושאים נוספים המיושמים בהליך התכנוני, באמצעות ניתוח מקרי בוחן נבחרים הן מתחום האנרגיה המתחדשת והן מתחום התחבורה.

מהלך השיעורים

 הלימוד יתבסס על הרצאות מלוות במצגות וניתוח אירועים.

 תכנית הלימודים / רשימת הנושאים :

 • תכנית בניין עיר – תהליך הכנת התכניות והערכתן  - מסמכי תכנית בניין עיר, תכולת מסמכי התכנית, ניתוח מסמכי התכנית, התאמה ואי התאמה בין מסמכי התכנית השונים - פרקטיקה וביקורת.
 • סוגי תכניות סטטוטוריות לפרויקטי תשתית תחבורה ואנרגיה  – מערכת התכנון בישראל, היררכית מנהל התכנון וסוגי תכניות: תכנית תשתית לאומית (תת"ל), תכנית ארצית (תמ"א), תכנית מחוזית מקומית ומפורטת.
 • ניהול התכנון בפועל – כיצד מתנהל ההליך התכנוני משלב לידתה של התכנית (התכנון הקונספטואלי), דרך הכנה וגיבוש מסמכי התכנית, תוך התחשבות בדיספלינות התכנון השונות המשפיעות ומשנות תכנון מוצע, בהתחשב בחוקי ותקנות התו"ב וחוקים נוספים, דרישות רגולטורים ומשרדי ממשלה שונים, וכן התחשבות בהתנגדויות הציבור, עד למתן תוקף (אישור סופי).
 • יחסי הגומלין בין היזם והקבלן לבין מוסדות התכנון/משרדי הממשלה/רגולטורים שונים. מיהם השחקנים הלוקחים חלק בגיבוש התכנית, יחסי הגומלין בניהם וכיצד הם משפיעים על הכנתה, עריכתה ואישורה של התכנית. כמו כן, נעמוד על תפקיד המתכנן בגיבושה של תכנית עד לאישורה.
 • סוגיות בין תכנון לרישוי – הפיכתה של תכנית לפרויקט תשתית הלכה למעשה - שלב הרישוי. הכנת הבקשה להיתר (גרמושקה) נספחי ההיתר, אישורי הרשויות ועד לאישור היתר הבנייה ותחילת הביצוע. סוגיות בעת התאמה ואי התאמה בין התכנון לרישוי ופתרונות סטטוטוריים המאפשרים ביצוע פרויקט בפועל.

  דרישות הקורס והרכב הציון

 נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.

 הגשת עבודת מסכמת :

במהלך הסמסטר –הגשת הצעה לעבודה (עמוד אחד)

בסוף הסמסטר– הגשת עבודה מסכמת

 ביבליוגרפיה:

 Alterman Rachelle. (1990), Developer Obligations for Public services in Israel: Law and Social policy in a comparative perspective, Jornal of land use and envimorment Law

 Alterman Rachelle. (2014), Planning Laws, Development Controls, and Social Equity, Lessons for Develpoing Countries, The would banl legal review, volume 5

Boudet Schaffer Hilary  (2010), A Tale of Two Sitings: Contentious Politics in Liquefied Natural Gas Facility Siting in California, Jornal of planning Education and Research, ACSP                                                  https://doi.org/10.1177/0739456X10373079 כתב עת אלקטרוני

 E.R. Alexander, R. Alterman and H.Law-Yone (1983). Evaluating Plan Implementation: The National Statutory Planning System in Israel

 Ganesh Prasad PandeyaShree Krishna Shrestha. (2016), Does Citizen Participation Improve Local Planning? An Empirical Analysis of Stakeholders’ Perceptions in Nepal, SAGE journals                https://doi.org/10.1177/0973174116667097 כתב עת אלקטרוני

 Kaldellis J.K.. (2005)Social attitude towards wind energy applications in Greece  Department of Mechanical Engineering, Laboratory of Soft Energy Applications & Environmental Protection, TEI Piraeus, Pontou 58, 16777 Athens, Greece

Richard Cowell and Owens Susan, Land and Limits Interpreting Sustainability in the Planning Process (2011)

Ihttps://doi.org/10.4324/9780203832226

Siemiatycki Matti . (2006), Implications of Private-Public Partnerships on the Development of Urban Public Transit Infrastructure: The Case of Vancouver, Canada, Journal of Planning Education and Research https://doi.org/10.1177/0739456X06291390כתב עת אלקטרוני

 Thelander Anna Lisa . (1981), Citizen Participation in Land and Water Use Planning, SAGE journals                                                https://doi.org/10.1177/000169938102400408   כתב עת אלקטרוני

 אריק רימרמן וטלך ארטן ברגמן. (2005), חקיקת זכויות נכים ויישומה בישראל-מגמות וכיוונים צעדים.

פנסטר טובי ואורן שלמה (2014) , ערי המחר: תכנון, צדק וקיימות היום, הוצאת הקיבוץ המאוחד קו אדום

פנסטר טובי (2012) של מי העיר הזאת? תכנון, ידע וחיי היומיום, הוצאת הקיבוץ המאוחד- קו אדום אורבני, תל אביב

0349-4235-01
 תכנון אזורי ומטרופוליני
 Regional and Metropolitan Planning
ד"ר פורת עידןשיעור ותיד אבנר115 ג'1800-1600 סמ'  ב'

תכנון אזורי מטרופוליני

ד"ר עידן פורת

מהו אזור? מהו מטרופולין? כיצד נקבעים גבולותיו? כיצד ניתן לתכנן בקנה מידה כל כך גדול ונרחב? שאלות אלו מעסיקות גאוגרפים ומתכננים ומציבות אתגרים מקצועיים, אך גם חברתיים ופוליטיים המתייחסים לסדרי עדיפויות כלכליים, תיאום בין שחקנים רבים והתחשבות בסביבה. אולם, למרות האתגר, מטרופולינים רבים משגשגים ומהווים מוקד משיכה עוצמתי ביותר לאנשים ולכלכלה. יש הטוענים שמטרופולינים היא צורת החיים האנושית היעילה ביותר. בקורס ננסה לענות על שאלות אלו ולהבין את מכלול המערכות היוצרות אזור/מטרופולין[1].

למטרופולין הגדרות רבות ושיטות מדידה שונות להגדרת גבולות, אחת ההגדרות הפשוטות ביותר לאזור מטרופוליני: "אזור בחירה אחד" במובן של בחירת תעסוקה, בחירת שירותים, בחירת סביבת מגורים וכדומה. כלומר, תושבי המטרופולין (האזור) חשופים במידה רבה למרחב מגורים/תעסוקה/שרותים אחד. לכן התכנון המטרופוליני צריך להתחשב במגוון גורמים המאפשרים ותומכים באזור הבחירה ואף משתמשים בתכונותיו של המטרופולין בכדי להשיג יתרונות לגודל ולהמנע מחסרונות לגודל.

דרישות קדם: אין

הערכה:

 • עבודת אמצע- ניתוח מקרה מבחן בינלאומי 40%
 • עבודה מסכמת-יישום הידע על מטרופולין ישראלי 40%
 • הכנה לשיעור (קריאה מוקדמת) והשתתפות פעילה 20%

 

שיעור

נושא

קריאת הכנה לשיעור

הכנה נוספת

1

פתיחה. הגדרת אזור ומטרופולין, תהליכים אשר יוצרים אזור/מטרופולין בזמן ובמרחב

-

 

2

הצדקות לתכנון אזורי מטרופוליני

Levy, 2016, ch 1, pp 1-4; ch 16 pp 348-350.

האוניברסיטה המשודרת, סולי אנג'ל, גל"צ

3

יוממות ותכנון מערך תשתיות התחבורה

Levy, 2016, ch12. Wessels et al., 2020;

ניצן הורביץ, אגדה אורבאנית, יוטיוב

4

מערך המגורים האזורי מטרופוליני ופרוגרמה למטרופולין, תכנון פריסה מרחבית של מוקדי תעסוקה ושירותים

Frenkel, 2004 מודל צריכת הקרקע

 

Top 10 future cities in film: Babeldom; Minority report; Sleeper; Akira; Blade Runner; Escape from New York; Metropolis; The Fifth Element,  Ghost In The Shell; Cloud Atlas; Altered Carbon

5

דילמות חברתיות: חוסן, תחרות על משאבים, הזכות לעיר, מצוקות דיור, עוני

Habitat III, 2016

Ted2006, Majora carter

6

האזור/מטרופולין ואיכות הסביבה

אלתרמן, האן, 2004, פרק 4;

 

שרותי מערכת אקולוגית מדריך עבור מקבלי  החלטות, 2010. לקרוא את הסיפור: עמ': 18, 33, 51, 63, 78,

7

תכנון מבוסס נתונים מרחביים: פיזיים, חברתיים, כלכליים

Frenkel, Porat, 2017

פרנקל, אשכנזי, פרק 3

 

8

מקרה מבחן רצועת החלודה: שיקגו, דטרויט, קליבלנד

גליישר, 2012, פרק 2

קריאה אישית במסגרת עבודת האמצע

9

מקרה מבחן עמק הרואר גרמניה ותכנון מבוסס פרויקטים

Gruehn, 2018, Ch 18 pp215

קריאה אישית במסגרת עבודת האמצע

10

מקרה מבחן ריו דה זנרו, בנגלור, ניירובי

 

 

קריאה אישית במסגרת עבודת האמצע

11

מטרופולינים  ב"ש והצפון

Razin , Charney, 2015

 

12

מטרופולינים ת"א וירושלים

רזין, 2010, פרק 6 אסיף, עמ' 129

 

13

סיכום

ישראל 100,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קריאת הכנה לשיעור:

שיעור 2:

Levy, J. M. (2016). Contemporary urban planning. Taylor & Francis.‏ ch 1, pp 1-4; ch 16 pp 348-350.

שיעור 3:

 Levy, J. M. (2016). Contemporary urban planning. Taylor & Francis. Ch 12

Wessels B, KesselringS , Plaut O P, 2020, How to define social network in the context of mobilities, in Dgital Social Networks and Travel Behaviour in Urban Environments, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York

שיעור 4:

Frenkel, A. (2004). A land-consumption model: Its application to Israel's future spatial development. Journal of the American Planning Association70(4), 453-470.‏

שיעור 5:

UN, 2016, New Urban Agenda, Habitat III, http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf

שיעור 6:

הכלים לשמירה על השטחים הפתוחים, אלתרמן, האן, 2004, פרק 4;

שיעור 7:

Frenkel, A., & Porat, I. (2017). An integrative spatial capital-based model for strategic local planning–An Israeli case. Planning Practice & Research32(2), 171-196.‏

פרנקל א, אשכנאזי מ, 2005, חזון בר קיימא מול מציאות זוחלת, מוסד שמואל נאמן, https://www.neaman.org.il/Files/crawling.pdf

שיעור 8:

גלייזר, א. 2012 . ניצחון העיר. הוצאת מודן .פרק 2.

שיעור 9:

Gruehn, D. (2017). Regional planning and projects in the Ruhr Region (Germany). In Sustainable Landscape Planning in Selected Urban Regions (pp. 215-225). Springer, Tokyo.‏

שיעור 10:

שיעור 11:

Razin, E., & Charney, I. (2015). Metropolitan dynamics in Israel: an emerging “metropolitan island state”?. Urban Geography36(8), 1131-1148.‏

שיעור 12:

אסיף ש, 2010, בעקבות תמ"א 35: המעשה המוסדדי, השיח הציבורי והעיסוק האקדמי, בתוך רזין ע, תכנון ארצי מחוזי ומטרופוליני, מחקרי פלורסהיימר, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית בירושלים

שיעור 13:

אסיף, פורת עורכים, 2019, ישראל 100, תכנון אסטרטגי לישראל לקראת 2048, דוח שלב ב' כלי התכנון, המרכז לחקר העיר והאזור, טכניון

 

עבודת אמצע (40%) - עד 3000 מילים: עבודה בקבוצות עד שלושה סטודנטים: בחרו מטרופולין או אזור שיש עליו מידע תכנוני. נתחו את התכנון באזור/מטרופולין על פי העקרונות שנלמדו במסגרת הקורס. התמקדו בשאלה: מה הנושאים המובילים בתכנון וכיצד הם באים לידי ביטוי תכנוני. הקפידו על מגוון מקורות (אקדמיים ומקצועיים) והביאו מידע ונתונים לצד ניתוח ביקורתי ואמירה אישית.

עבודה מסכמת (40%) - עד 3000 מילים: עבודה בקבוצות עד שלושה סטודנטים: בחרו מטרופולין או אזור ישראלי אחד. הציעו מדיניות תכנון המותאמת לאזור/מטרופולין על פי העקרונות שנלמדו בקורס. התייחסו לבעיות, אתגרים, יתרונות, עוצמות של האזור/מטרופולין; הציעו מדיניות תכנון אשר תתמודד עם הבעיות/אתגרים ותמנף את היתרונות והעוצמות. הקפידו על מגוון מקורות אקדמיים ומקצועיים, הביאו מידע ונתונים ממקורות מהימנים והציגו תזה תכנונית מגובשת בהתאם לנלמד בקורס ולעמדתכם האישית.

 

 

 

[1] תכנון מטרופוליני הוא מקרה מיוחד של תכנון אזורי

Regional and Metropolitan Planning
The course deals with the history of regional planning as a professional discipline developed from the beginning of 20th century side by side to the development of metropolitan planning. The various models of regional and metropolitan models will be discussed both in the West and in Israel. The students will select models of regional and metropolitan planning known in the West and analyze them with regards to the Israeli planning context.

0349-4236-01
 זהויות, תכנון והעיר הנאו ליברלית
 Identities, Planning and the Neo - Liberal City
פרופ פנסטר טובהשיעור ותיד אבנר104 ג'1400-1200 סמ'  ב'
הקורס מתמקד בניתוח היבטים חברתיים ובעיקר ריבוי הזהויות בעיר הגלובלית וביטויים בתיאוריות, מתודולוגיות ופרקטיקות תכנוניות במאה ה- 21. ביחוד ידונו היבטים אלו בעיר הנאו ליברלית המתאפיינת בהשפעה גוברת והולכת של המגזר הפרטי ושל הפרטה גוברת והולכת של שירותים חברתיים ועירוניים ואף של התכנון העירוני. בעזרת מודלים ומושגים שונים נפענח את האופנים שבהם מתמודדות ערים שונים עם הצורך להציג מדיניות תכנונית המתייחסת לריבוי זהויות יחד עם צרכים כלכליים , פוליטיים וחברתיים שונים הקשורים לפיתוח העיר וקביעת מדיניות תכנון עירונית.
דרישות קדם: יסודות הגיאוגרפיה החברתית תרבותית (רצוי אך לא חובה), תכנון מרחבי או תכנון עירוני
Identities, Planning and the Neo - Liberal City
The course focuses on the expressions of multiplicities of identities that characterized cities today on theories, methodologies and planning practices in the global and neo - liberal city. In particular, the discussions focus on the growing influence of the privatization of services and infrastructure and of urban planning itself and how these tendencies affect the lives of people of different identities in cities today.
0349-4244-01
 ניתוח טופולוגי-מרחבי של סביבה עירונית
 - Topological-spatial analysis of an urban environment
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר232 ד'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותיד אבנר232 ד'1600-1400 סמ'  א'

                                        ניתוח טופולוגי-מרחבי של סביבה עירונית      

חלקו הראשון של הקורס יתרכז בהכרת מושגים, גישות ושיטות לניתוח מרחבי וטופולוגי של סביבה עירונית, ובהם: מערכות עירוניות מורכבות (urban complex systems), תיאוריית תחביר המרחב (space syntax): מדדים לוקאליים וגלובליים מבוססי תיאורית הגרף (Graph theory), ניתוח רשתות (network analysis) ו-'עולם קטן' (small world). התפלגות המדדים והשיטות ייושמו באמצעות תוכנות לניתוח מרחבי, טופולוגי וויזואלי של רשתות גיאוגרפיות על בסיס מידע גיאוגרפי ווקטורי.

 חלקו השני של הקורס יתרכז בהכרת הקשר בין התכונות המרחביות, המורפולוגיות והפונקציונליות של הסביבה העירונית הבנויה והמבנה המרחבי שלה (מורפולוגיה עירונית), לאופן שבו היא נתפשת ומיוצגת אצל בני אדם, כיחידים וקבוצות, ולדפוסי התנהגותם המרחבית בתחומים הבאים: התמצאות במרחב, בחירת מסלולי תנועה ודגם מרחבי  של תנועת הולכי רגל וכלי רכב, התהוות מערך שימושי קרקע, צמיחה של אזורי תפקוד וגיאוגרפיה חברתית של העיר.

 דרך הלימוד: דיון בכיתה בהתבסס על קריאת מאמרים, הצגת מאמר ורפראט על ידי הסטודנטים ותירגול במעבדה  

דרישות קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' 

חובות הקורס: הגשת תרגילים, הצגת רפרט בכיתה והגשת עבודה מסכמת

 

 

Spatial and Topological Analysis of an Urban Environment 

 

The first part of the course reviews and discusses approaches, methods and measures for spatial and topological analysis of urban environments, among them:  urban complex systems, space syntax theory, graph theory based measurement, network analysis, small world and scale-free networks. The students will learn to use software program based on geo-referenced data for analyzing various types of spatial geographical networks with respect to spatial, topological and visual representations relevant for spatial behavior. The second part deals with the question of how aspects of individuals’ perception and cognitive spatial representation and their spatial behavior are related to the spatial, morphological, physical and functional properties of the urban environment. The spatial behavior of people, as individuals and social groups, will be analyzed and discuss with respect to the following domains: wayfinding, selection of movement routes, pedestrian and vehicles movement patterns, land use patterns, emergence of retail centers and social geography of the city.

 

Prerequisite: Introduction to Geoinformatics part B (GIS)

  

0349-4255-01
 היסטוריה עירונית בראי התכנון
 Historical Urban Planning in Israel
ד"ר בלסלב ירון ירגןשיעור ותיד אבנר013 ג'1200-1000 סמ'  ב'

שם הקורס: היסטוריה עירונית בראי התכנון: הערים הגדולות בארץ-ישראל בעת החדשה

 

סוג הקורס: שיעור לתואר שני.

 

תיאור הקורס: קורס זה בוחן את התפתחות הערים הגדולות בארץ-ישראל במהלך המאות ה-19 וה-20: ירושלים, יפו, תל-אביב וחיפה. בתקופה זו, למעט תל-אביב, ערים אלה היו ערים מעורבות – עובדה משמעותית בהתפתחותן העירונית. הקורס יעסוק מצד אחד את ההתפתחות העירונית הכללית של ערים אלה, תחילת התכנון העירוני המודרני, התפתחות השכונות מחוץ למרכז העירוני העתיק, היבדלות שכונתית, ועוד. הזווית השכונתית תתמקד בעיקר בתכנון השכונות היהודיות הראשונות, אשר השפיעו על התכנון השכונתי והעירוני בארץ. בנוסף, הקורס יסקור השפעות שונות על התפתחות הערים, בהן חילופי שלטון (עות'מאני-בריטי-ישראלי), צמיחה עירונית, מאבק לאומי ועוד. בהמשך נתמקד במספר תכניות עירוניות ונבחן כיצד הן תוכננו, מומשו, ומה השפעתן על המרקם העירוני כיום. במהלך הקורס נצא בשעת השיעור לשלושה סיורים לימודיים במרחב תל-אביב-יפו, בהם נאתר את השפעת התכנון העירוני ההיסטורי על המציאות בשטח.

 

נושאי לימוד עיקריים: התפתחות עירונית בארץ-ישראל בעת החדשה, תכנון שכונתי, תכנון עירוני, יציאה מחומות, גבולות מוניציפאליים, השפעת תכנון היסטורי על נוף ההווה.

 

שיטת לימוד: הקורס מורכב משיעורים בכיתה, קריאה מודרכת של מאמרים וסיורים בשעת הלימוד בתל אביב-יפו. העברת השיעורים מתבססת על הרצאות, קריאה מודרכת ודיונים. הסיורים מהווים "שיעור בשטח", בהם מומחש החומר הנלמד בכיתה דרך בחינת הגיאוגרפיה-ההיסטורית של העיר.

 

חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים, קריאת חומר קריאה ותכניות עירוניות.

 

דרישות קדם: אין.

 

ציון הקורס: מבחן – 100%

0349-4266-01
 ניידות תחבורה וקיימות
 Mobility, Transport and Sustainability
ד"ר בורג דודשיעור ותיד אבנר115 ד'1400-1200 סמ'  א'

ניידות, תחבורה וקיימות 

Mobility, Transport and Sustainability

מרצה: ד"ר דוד בורג

היקף הקורס: 2 ש"ס

קבלת קהל: בתאום מראש

מטרות הקורס

 התחבורה בעידן המודרני התפתחה וחוללה שינויים כלכליים מרחקי לכת ,יחד עם השפעה רבה על הסביבה. אין עוררים לגבי יתרונותיה של ניידות אמינה, חזקה, גמישה ושניתן ליישם בקנה מידה רבים, המעניקה לאנשים נגישות מהירה וזולה חסרת תקדים. עם זאת, כרוכים בכך בעלויות משמעותיות כמו פקקי תנועה, הידלדלות משאבים (קרקע ואנרגיה), זיהום (רעש, אוויר ומים) המשפיעים על רווחת התושבים, מרמת אדם הבודד ועד להשלכות גלובליות. כדי להתמודד עם בעיות אלו, התערבויות רבות נמצאות בשלבי פיתוח כמו כלי רכב אוטונומיים, דלקים חלופיים, רכבים חשמליים ומיסוי; שכולן כמובן דורשות חדשנות ושינויי מדיניות. פעולות אלה כרוכות בתהליכי שינוי חברתיים והתנהגותיים עם תוצאות בלתי-ידועות מראש.

קורס זה יעסוק בסוגיות אקטואליות של מערכות תחבורה מודרניות מנקודות מבט שונות - דינמיקה של תנועה עירונית, פרברית ובין-עירונית; תשתיות ואוכלוסייה; מקומי וגלובלי; טכנולוגיה ומדיניות. נדון במרכיבים העיקריים העומדים בבסיסם של תהליכים מורכבים של מערכות דינמיות והאינטראקציה שלהם עם מגמות כלכליות וחברתיות. לכן, יושם דגש על חקר המבוסס על מקורות נתונים רבים ומתודות שונות, כחלק אינטגראלי מתכנית הקורס.

דרישות הקורס

 • נוכחות
 • השתתפות פעילה
 • קריאת מקורות עפ"י הנחיות המרצה

הרכב ציון הקורס

 • תרגילים (30%)
 • עבודת רפרט (70%)

נושאי הקורס

מבוא: תחבורה ושינוע אנושי

התפתחות טכנולוגיות ניידוּת

תשתיות לתחבורה עירוניות ובין-עירוניות

תהליכי מינוע, נגישות ותנועה

תקציבי זמן-נסיעה (TTB)

דינמיקה של עומסי תנועה ופקקים

רשת הדרכים כבסיס להתניידות

תופעות לא-לינאריות במערכות אורבניות

השפעות כלכליות וסביבתיות של תחבורה מודרנית

אנרגיה, קיימות וניידות דלת-פחמן - decarbonization

תחבורה חכמה וכלי רכב אוטונומיים

תכנון וקידום מדיניות תחבורה מבוססת-נתונים

סיכום

 * יתכנו שינויים במהלך הקורס

מקורות

1. Nakićenović, N. (1991). Diffusion of pervasive systems: a case of transport infrastructures. In Diffusion of Technologies and Social Behavior (pp. 483-510). Springer, Berlin, Heidelberg.

2. Gutierrez, J., Monzon, A. J. M. P., & Piñero, J. M. (1998). Accessibility, network efficiency, and transport infrastructure planning. Environment and planning A30(8), 1337-1350.

3. Mercure, J. F. (2015). An age structured demographic theory of technological change. Journal of Evolutionary Economics25(4), 787-820.

4. Marchetti, C. (1994). Anthropological invariants in travel behavior. Technological forecasting and social change47(1), 75-88.

5. Ahmed, A., & Stopher, P. (2014). Seventy minutes plus or minus 10—a review of travel time budget studies. Transport Reviews34(5), 607-625.

6. Treiber, M., & Kesting, A. (2014). Traffic flow dynamics: data, models and simulation. Physics Today67(3), 54.

7. Lerman, Y., Rofè, Y., & Omer, I. (2014). Using space syntax to model pedestrian movement in urban transportation planning. Geographical Analysis46(4), 392-410.

8. Wang, Y., Chau, C. K., Ng, W. Y., & Leung, T. M. (2016). A review on the effects of physical built environment attributes on enhancing walking and cycling activity levels within residential neighborhoods. Cities, 50, 1-15.

9. Sharmin, S., & Kamruzzaman, M. (2018). Meta-analysis of the relationships between space syntax measures and pedestrian movement. Transport Reviews, 38(4), 524-550.

10. Bettencourt, L. M., Lobo, J., Helbing, D., Kühnert, C., & West, G. B. (2007). Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. Proceedings of the national academy of sciences104(17), 7301-7306.

11. Mulligan, G. F. (2006). Logistic population growth in the world's largest cities. Geographical analysis38(4), 344-370.

12. Banister, D., Anderton, K., Bonilla, D., Givoni, M., & Schwanen, T. (2011). Transportation and the environment. Annual Review of Environment and Resources36, 247-270.

 13. Ausubel, J. H. (2007). Renewable and nuclear heresies. International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology1(3), 229-243.

14. Sprei, F. (2018). Disrupting mobility. Energy Research & Social Science37, 238-242.

15. Wolfram, P., & Lutsey, N. (2016). Electric vehicles: Literature review of technology costs and carbon emissions. The International Council on Clean Transportation: Washington, DC, USA, 1-23.

16. Glancy, D. J. (2013). Sharing the road: Smart transportation infrastructure. Fordham Urb. LJ41, 1617.

17. Fagnant, D. J., & Kockelman, K. (2015). Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, barriers and policy recommendations. Transportation Research Part A: Policy and Practice77, 167-181.

18. May, A. D., Jopson, A. F., & Matthews, B. (2003). Research challenges in urban transport policy. Transport Policy10(3), 157-164.

19. Shepherd, S. P. (2014). A review of system dynamics models applied in transportation. Transportmetrica B: Transport Dynamics2(2), 83-105.

 

Mobility, Transport and Sustainability

מרצה: ד"ר דוד בורג

היקף הקורס: 2 ש"ס

קבלת קהל: בתאום מראש

Transportation in the modern age has evolved causing a transformation of the economy while also impacting the environment in many ways. The advantages of reliable, robust, flexible and scalable mobility giving people unprecedented rapid and cheap accessibility are undisputed. However, they incur significant costs such as traffic, resource depletion (land and energy), pollution (noise, air and water) all affecting wellbeing, on multiple levels from the individual to the global. Numerous interventions are being developed to combat these problems with vehicle autonomy, alternative fuels, electric vehicles and taxation among others; all of which, of course, require policy innovations but, moreover, entail social and behavioral changes with unintended consequences.

This course will discuss contemporary issues of modern motor transportation systems from multiple perspectives – urban, suburban and intercity dynamics; infrastructure and population; individual and global; technology and policy. We will explore the main elements underlying the complex and interdependent processes of such dynamical systems and their interaction with economic and social determinants. Therefore, an emphasis will be placed on discussions based on various sources and techniques, as an integral part of the curriculum.

 דרישות הקורס

 • נוכחות
 • השתתפות פעילה
 • קריאת מקורות עפ"י הנחיות המרצה

הרכב ציון הקורס

 • תרגילים (30%)
 • עבודת רפרט (70%)
0349-4286-01
 סמינר מחלקתי
 Departmental Seminar
פרופ אבישר דרורקולוקויויד אבנר115 ג'1600-1400 סמ'  א'

סמסטר א' תש"ף - הסמינר המחלקתי מתקיים בימי ג' בשעה 14:15 בחדר 115 בבניין יד אבנר

מרכז הסמינר המחלקתי: פרופ' דרור אבישר

תאריך

שם המרצה

נושא ההרצאה

29-10-19

ראש החוג  פרופ׳ יצחק אומר; ברכות לתחילת שנה

  ד"ר ירון זינגר, המכון לערים רגישות למים

הרצאה  ״מי נגר עירוני, ממטרד ציבורי למשאב לאומי״

12-11-19

-----------

ההרצאה בוטלה עקב המצב הבטחוני

26-11-19

פרופ׳ אביטל גזית, אקולוג של מקווי מי מתוקים, ביה״ס לסביבה ומדעי כדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב

"השלכות שינוי אקלים על מפלס אגמים וביטויו בתפקוד המערכת האקולוגית באגמים"

10-12-19

רן פלטה, דוקטורנט במעבדה לחישה מרחוק, ביה״ס לסביבה ומדעי כדור הארץ, אוניברסיטת תל אביב

״לקראת שימוש פרקטי בחישה מרחוק היפרספקטרלית לזיהוי זיהום נפט בקרקע״

24-12-19

פרופ׳ נעה שנקר, ביולוגית ימית, המחלקה לזואולוגיה, מדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב

״על הבעיות הגדולות והבעיות הקטנות של פלסטיק בים״

31-12-19

גב׳ ריבה ולדמן,  מנהלת המרכז לחינוך סביבתי, איגוד ערים דן לתברואה

"כולם מדברים על מיחזור – אף אחד לא מדבר על זבל"

7-1-20

יעל דורי, ראש תחום תכנון, אדם טבע ודין

"השפעת ארגוני הסביבה על מערכת התכנון"

 

0349-4312-01
 חישה מרחוק היפרספקטרלית
 Hyperspectral Remote Sensing
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר232 ג'1400-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס: לימוד הבנה והרחבה של חישה מרחוק בענף הרב ערוצי. ההבדלים הבסיסיים בין החישה הערוצית הקונבנציונאלית לשיטה הרב ערוצי. הרחבת נושאי האינטראקציה של הקרינה האלקטורמנגנטית עם החומר באטומוספירה ובפני כדור הארץ והיכולת הכמותית הגלומה הטכנולוגיה, חיישנים קיימים על פלטפורמות אווירות וחלליות, הפוטנציאל והעתיד יכולת עבודה עצמית (קליטה, עיבוד וניתוח) של נתונים גלמיים היפר ספקטרליים עד למוצר המוגמר. חישה של האטמוספירה, ליתוספירה, הידרוספירה וביוספירה. תכנון גיחה, מדידות אימות בשדה, הכנת נתונים לניתוח. תיקונים אטמוספיריים, רדיומטרים וגיאומטרים, שיטות ניתוח מתקדמות לאיתור אבני בנין ספקטרליים. הקורס מושתת על תכנת ENVI ובסופו ינתן פרוייקט גמר.
 

The aim of this course is to extend the students knowledge on  optical remote sensing by exposing them to the new  hyperspectral technology. The differences between multi and hyper spectral remote sensing will be discussed  and the history of the HSR emergence will be reviewed. A comprehensive review on the past, present and future applications of the HSR method will be studies and the commercial potential of the technology will be reviewed summarized. The physical-chemical interactions of the electromagnetic radiation with the atmosphere and the geosphere will be discussed from basic to advance while the quantitative approach of the HSR technology will be presented and demonstrated. Review on the stat-of-the-art sensors on ground, air and space platforms, international HSR missions, exposure to the electoro-optics arrangement of the HSR sensor will be learned. HSR for optical and thermal applications, fusion with other sensors, advantageous and disadvantageous of the technology will be also discussed. The course will concentrate on protocols how to built a self capability interface to process HSR data from mission planning to thematic mapping. QA/QI protocols basic corrections (radiometric and atmospheric), statistical analytical approach, data mining and application of HSR technology for sensing the atmosphere, biosphere, lithosphere, pedosphere, hydrosphere and criospehre will be discussed.  State of the art methods to account for spectral endmembers from a data cube and applications of spectral models to the HSR data cube will be reviewed and discussed. The course is based on interactive laboratory work that will use ENVI software. The course credential requires submission of a final project based on any HSR data cube that is reported as a scientific paper.
Grade will be composed of: 20% exercises 80% final project.
Prerequisite course: Basic and advance remote sensing course, Knowledge of ENVI software   
0349-4333-01
 פרויקט יישומי- מסלולי התחדשות עירונית
 Workshop: Urban Regeneration and City Development
פרופ חתוקה רויטלפרוייקט יד אבנר104 ד'1800-1400 סמ'  ב'

במהלך השנים האחרונות חל עיסוק מואץ בתחום של התחדשות העירונית במטרה לגרום לניצול יעיל יותר של הקרקע, התשתיות, ומוסדות הציבור באמצעות תוספת זכויות בנייה באזורים אלה. על מנת לקדם יעד זה החליטה הממשלה על הפעלת שני מסלולים: מסלול "פינוי ובינוי" ומסלול "עיבוי". שני המסלולים נועדו לאפשר תוספת זכויות בנייה באזורים מבונים, כאשר ההבדל המהותי ביניהם הוא שבמסלול "עיבוי" אין צורך לנקוט בפעולות של פינוי. כמו כן, גם תהליך המיון, תנאי הסף והקריטריונים לדירוג המתחמים שעומדים בדרישות המיון, שונה בין המסלולים. הקורס יתמקד בנושאים של הנוגעים למדיניות של "עיבוי".
הקורס מתמקד בסוגיית ההתחדשות העירונית תוך כדי עבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בדילמה או בעיה סביבתית-חברתית. בשיתוף פעולה עם מומחים נבחן לעומק את האפשרויות השונות בישום מתודולוגיות וכלים בחקירת האספקטים השונים של התחדשות עירונית. הקורס יכלול מפגש עם אנשי מקצוע מתוך הרשות, הכרות עם הסביבה, הכנת של דוחות ותסריטים אפשריים.

דרך הלימוד: פרויקט מעשי. לשיעורים ולפרויקט יתלווה חומר קריאה וסיורים, שנועד להכרות קונקרטית עם הנושא והאתר הנלמדים. דרישות הקורס: הגשת פרויקט מסכם.

קדם: שני קורסים בתכנון. קורס זה הינו אינטנסיבי ומיועד לסטודנטים אשר נמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם.

In the face of major challenges to our economy, our environment, and the quality of our everyday lives, urban renewal planners are currently asked to find solutions for new problems and opportunities related to the unprecedented growth of cities. Previously, cities were essentially perceived as repositories of consumption for goods produced in rural outposts. In this context, urban growth, with its associated undeveloped properties and poor neighborhoods, was considered a detriment. However, today these same cities are being transformed into international centers of commerce, trade and human resources –stimulating further urban development and its concomitant advantages: higher GNP per capita levels, female employment rates, educational opportunities, and professional skills. In turn, these improvements have dramatically re-directed urban policies toward productivity and renewal. Yet, the productivity and renewal associated with contemporary cities’ growth is a subject of intense debate. Proponents of urban renewal strategies see revitalization as an economic engine, while opponents see it as a regressive mechanism for the wealthy at the expense of the taxpayer and the poor, in many cases leading to the deterioration of vibrant—if run-down —neighborhoods. The course deals with this debate and other dilemmas associated with urban regeneration by working on a real-time planning project. In collaboration with experts and authorities, students will explore various methods and tools for intervening in cities.

Course assignments: practicum. The project is based on site tours, reading materials, offering a physical design solution to a problem.

Requirements for admission: Two courses in planning. Intensive course for advanced students.
0349-4334-01
 אפידמיולוגיה סביבתית
 Spatial epidemiology
פרופ הופ מיכאלשיעור ותיד אבנר013 ד'1600-1400 סמ'  ב'

מטרות הקורס:
הקורס ממוקד בקשרים נצפים בין מרחב (חברתי ופיזי) ובין מחלות בעולם המודרני; מלמד שיטות וכלי מחקר אפידמיולוגיים; ומסביר כיצד משלבים בהם שיטות מגיאוגראפיה.
הדגש העיקרי יהיה על המחלות הכרוניות של הזמן החדש [מחלות לב, סינדרום מטאבולי וסרטן] אבל יסקרו בו גם מחלות מדבקות ומגפתיות שמשמעותיות בארצות מפותחות כמו שפעת חזירים ועופות, סארס, איידס, BSE ועוד.
קהל יעד ודרישות קדם:
הקורס מיועד בעיקר לתלמידי תואר שני וגם לתלמידים מכל המסלולים שעשו קורס מבוא באפידמיולוגיה. כמו כן יתקבלו תמידי תואר ראשון שסיימו את הקורס בגיאוגראפיה רפואית בציון של 90 ומעלה (קורס 0691247701).
תכנים: (לוח המועדים המצויין גמיש ויותאם לקצב ההתקדמות)
מבוא וחזרה: (שבוע 1-3)
1. סקירה הסטורית של התפתחות "החשיבה הסיבתית" באפידמיולוגיה.
2. חזרה קצרה על כלים ומושגים באיפדימיולוגיה
 תחלואה morbidity ותמותה mortality
 המצאות prevalence והתארעות Incidence
 מדדי סיכון: risk ratios; relative risk
 סיכון תורם: attributable risk
3. חזרה קצרה על קשרי מחלה - מרחב:
 קשרי מחלה-מרחב,
 תנועת מחלות במרחב
 מחזוריות של מחלות,
אפידמיולוגיה גיאוגראפית של מחלות בעולם מודרני (שבוע 4-14)
4. ההתפתחות ההסטוריות של תחלואה כרונית: (שבוע 3-4)
 השפעות של תוחלת חיים על תחלואה ונפיצות מחלות
 שינויים בהגדרת מושג המחלה: מחלות מדבקות ומחלות כרוניות, דומה ושונה
 התפתחותן של מחלות שפע: (סכרת, מחלות לב)
 התפתחותן של מחלות חשיפה: (סרטן)
 התפתחותן של מחלות חדשות: (אלצהיימר, איידס, פרה משוגעת)


5. אפידמיולוגיה של מחלות לב (5-6)
 הבדלים מרחביים בהתארעות מחלות לב
 גורמי סיכון למחלות לב – מודלים רב משתניים, סיכון יחסי, סיכון מצטבר, סינרגיזם, סיכון נתרם
6. אפידמיולוגיה של הסינדרום מטאבולי (7-8)
 מגיפת ההשמנה, שומני דם, סכרת - מדדים אפידמיולוגיים של היארעות והמצאות
 מודלים חברתיים רב משתניים של התפתחות הסינדרום המטאבולי
 מודלים מרחביים לניתוח סיכוני השמנה וסכרת
 שיטות אפידמיולוגיות בסינון לסיכונים
7. אפידמיולוגיה של סרטן שד (שבועות 9-10))
 מדדים אפידמיולוגיים של היארעות, התפתאות והמצאות סרטן שד
 אפידמיולוגיה של סינון לאיתור סרטן שד: שיטות, פיענוח והערכה
8. אפידמיולוגיה של עישון וסרטן ריאות (שבוע 11))
 איך בודקים אם עישון גורם לסרטן ריאות
 האם הפסקת עישון משנה סיכון לאורך זמן - קוהורטות וסיכון אישי
9. אפידמיולוגיה של סיכונים סביבתיים: ( שבוע 12)
 האם צלילה בקישון גורמת לסרטן
 האם טלפונים סלולאריים גורמים נזקים
 שיטות מחקר לזיהוי סיכונים סביתיים
10. האפידמיולוגיה של BSE ו CJD (מחלת הפרה המשוגעת); ושל SARS: ( שבוע 13)
 מעבר מחלות בין מינים שונים
 פוליטיקה ואינטרסים כלכליים כגורמי סיכון – פרספקטיבות קצרות וארוכות טווח
11. האפידמילוגיה של HIV : ( שבוע 14)
 הראשוניות של מחלות מין בהסטוריה האנושית
 פוליטיקה גלובאלית והשפעתה על התפשטות מחלות
קריאה:
1. קריאה של מצגות ומאמרים שישלחו לתלמידים במייל כל שבוע
2. ספר יסוד באפידמיולוגיה, שישלח לתלמידים במייל.
4. מידע רקע על מחלות באתרים מרכזיים:MEDLINE CDC; WHO; NIH; BMJ; MERCK-MEDICUS; JAMA;
דרישות קדם: תלמידי תואר שני, אין. תלמידי תואר ראשון, קורס "גיאגראפיה רפואית" בציון 90 לפחות
מטלות: השתתפות בשיעורים, קריאה
בחינה וציון הסופי: בחינת בית

An introductory Epidemiology course designed for masters level Geography students. A limited number of bachelor level graduated of the Medical Geography course ((Course # 0691247701) are allowed to register on an available place basis; medical students are encouraged to join.
The course introduces students to the uses of geography in epidemiological research and aims to prepare practitioners from geography and epidemiology to work together. To these ends the course presents a systematic review of the main concepts, approaches, tools and methods of epidemiology.
The course uses models of modern chronic disease to train in epidemiological analysis. Cancer, CHD, environmental agents such as asbestos, fluoride, tobacco and radiation are discussed in detail; autism and mental health are reviewed as well.
Main topics include: Definitions of incidence and prevalence; risk measures and measurement; epidemiological models; screening principles and yield, ROC, etc.
Bibliography:
Two free web based Introductions to Epidemiology are used for basic teaching:
1. Principles of Epidemiology US Public Health Service (CDC)
2. Coggon, Rose & Barker, Epidemiology for the Uninitiated, 4th Ed. BMJ
Extensive PowerPoint presentations sent to all participants every week ahead of time.
Prerequisite:
There are no prerequisites for Masters level students. Bachelor students are admitted only upon graduation of the Medical Geography course with an 85 grade or better.
Grading:
Regular attendance is a stated default requirement in this medically oriented course; and is adhered to without enforcing.
The grade is based on a Final Exam (100%)
Masters students may submit a seminar final paper instead of an exam. A final paper must adhere to specific outline requirements.
0349-4399-01
 פרויקט יישומי: תכנון תנועה ושימושי קרקע בסביבה עירונית
 Movement and Land-Use Planning in an Urban Environment
פרופ אומר יצחקפרוייקט יד אבנר104 ב'1600-1200 סמ'  ב'

לאחרונה הולכת וגוברת המודעות לחשיבות תכונות ומבנה מרחבי של הסביבה העירונית הבנויה לתפקוד, לדינמיקה ולחיוניות שלה. הפרויקט היישומי עוסק בקשר שבין המבנה המרחבי של רשת הדרכים, שימושי הקרקע (כדוגמת מסחר, פארקים, מוסדות חינוך ותחנות של תחבורה ציבורית) ותנועה – במיוחד תנועה לא-מוטורית (הליכה ברגל ורכיבה על אופניים).

הניסיונות להבין קשר זה חיוניים להבנת התפקוד והדינמיקה של העיר ומהווים חלק מהותי בשיח ובפרקטיקה התכנונית. מטרת הקורס להתנסות בתכנון שימושי קרקע ומסלולי תנועה לא-מוטורית תוך התחשבות בתכונות המרחביות-מורפולוגיות, תפקודיות וחברתיות של הסביבה עירונית תוך יישום ידע ושיטות ניתוח רלוונטיים.

בשנת הלימודית תש"פ ייערך הפרויקט היישומי באזור שכונת נווה שאנן בעיר תל אביב-יפו בשיתוף גורמי תכנון בעירייה. התלמידים יכירו את תוכנית העירייה לאזור זה ויהיו שותפים במרכיבים אחדים של תהליך התכנון שיתרכזו בניסיון לחבר את האזור עם שכונות בסביבתו כמו גם ליצירת תנאים בתוך האזור שיאפשרו מעבר וחיבור בין השכונות בסביבתו, ולתכנן דרכים ושימושי קרקע בהתאם לכך.

דרישות קדם: ניתוח טופולוגי – מרחבי של סביבה עירונית.

 

Movement and land-use planning in an urban environment

 

In light of the importance of the built environment’s properties and spatial structure for the function, dynamics and liveability of cities, this course deals with the relationship between the spatial structure of road network, land use patterns  and movement, especially non-motorized movement (walking and cycling). These issues are central in the current planning discourse. The aim of the course is to acquire experience in planning of land uses and non-motorized movement paths, taking into account the spatial-morphological, functional and social properties of the urban environment, and to implement knowledge and analysis methods in this respect. The planning project will be conducted in the city of Tel Aviv with the cooperation of municipal planners.

  

 

 

 

 

0349-4426-01
 ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק אקטיבית ופסיבית
 Air pollution monitoring using passive and active remote sensing
פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור יד אבנר232 ב'1000-0800 סמ'  ב'

מטרת הקורס ללמוד על מקורות זיהום אוויר, מאפייני זיהום אוויר ומעברם באטמוספרה. לחשוף את האפשרויות ומגבלות של חישה מרחוק לניטור זיהום אוויר. כמו כן לפתח מיומנות בחיפוש, הערכה, ניתוח ויישום נתונים/מידע המופיע בספרות מדעית. נושאים עיקריים אשר ילמדו בקורס: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, אלגוריתמים שונים להערכת אירוסולים אטמוספריים והקשרם לחלקיקים עדינים בקוטר 2.5/ 10 מיקרון, חיישנים מסוג MODIS, .GOES,MISR, השפעת שינויי אקלים על זיהום אוויר, אלגוריתמים לניטור גזים אטמוספרים, מאגרי איסוף נתונים, רשת AERONET ותכנות ב- SAS.
דרישות הקורס: הרצאות, תרגילי בית, ומספר תרגילי מחשב. כמו כן, כל תלמיד יבחר נושא מחקר אשר יציג אותו במהלך הסמסטר בפני הכיתה. עבודה זו תסוכם ותוגש למרצה בסוף הקורס ותהווה 40% מהציון הסופי. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה. בסוף הקורס- מבחן.

REMOTE SENSING‏ TO MONITOR AIR POLLUTION
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
Course objectives: Learn about air pollution sources, pollutant properties, transport and fate. Develop critical skills in: searching, archiving, evaluating, analyzing and applying information presented in current scientific and professional literature, to provide students with a conceptual and practical applications of Remote Sensing (RS) to monitor air pollution including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; different approaches/algorithms to retrieve aerosols, sensors MODIS, MISR, GOES, the relationship/connection between satellite aerosol retrievals and ground observations of particulate matter (PM2.5/PM10), impact of climate change on air pollution, algorithms to monitor gaseous pollution from space, AERONET, SAS programming.
Lab and Homework
Lectures, individual home work assignments, lab, including class presentation of each student on a selected topic which will be summarized in a written work (40% grade). Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
Journal references:
Remote Sensing of Environment
International Journal of Remote Sensing

Online reading:
NASA Remote Sensing Online Tutorial
0349-4428-01
 ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי
 Satellite data management for environmental monitoring
פרופ צ'ודנובסקי אלכסנדרהשיעור יד אבנר232 ב'1600-1400 סמ'  א'
שיעור יד אבנר232 ד'1400-1200 סמ'  א'

שם הקורס: ניהול נידע לוויני למחקר סביבתי

ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית. הנושאים העיקריים כוללים הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים אורבאניים שונים, ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק, חישה מרחוק תרמית בשטח העיר, אי-חום עירוני, מורפולוגיה אורבנית, מיון הדמאה, אקלים העיר מהיבטים שונים באמצעי חישה מרחוק.

דרישות הקורס: קורס בנוי מהרצאה ותרגיל מחשב בתכנות ENVI ו-GIS. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור וילמדו שיטות עיבוד תמונה מתקדמות בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. כמו כן כל סטודנט יבחר נושא מחקר (סקירת 3 מאמרים) אשר יציג את עקרונותיהם במהלך הקורס (מצגת powerpoint) והקשרו לנושא מחקר שבחר. כל תלמיד גם יכין עבודה מעשית המבוססת על ידע שרכש בקורס.

environmental monitoring

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 The course covers the principal concepts and applications of remote sensing for urban analyses. The course will have a lecture/projects format and lab (ENVI) exercises.

Objectives:

1. To learn the state-of-the-art approaches to deriving environmental variables from remotely sensed data. Understanding of spectral signatures of urban objects with samples throughout the electromagnetic spectrum.

2. Defining the advantages and needs for orbit selection according to acquired ground resolution, spectral characteristics and temporal changes.

4. Monitoring environmental changes from space imagery and merging different satellite data sets.

5. Demonstration of capability to interpret remote sensing data in order to understand the processing and enhancement of satellite images for identifying environmental changes from space.

Assessment

1. Imagery analysis and image data processing assignments.
2. Written responses on tests and assignments.
3. Labs every two weeks.

4. A culminating project presented in class.
5. Participation in class discussions.
Discussion

Once in three weeks there will be discussion session that will serve as question and answer periods and for technical assistance. Each discussion session will allow students the opportunity assisting other students, and showing progress in both reading assignments and laboratory exercises.

 Text(s) and Readings:

 Jensen, John R., 2006, Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective (2nd edition), Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 608 pages.

 Jensen, J.R. 2002. Introductory digital image processing: A remote sensing perspective. Prentice Hall Series in Geographic Information Science, Prentice-Hall, Inc. 316pp.

0349-4433-01
 אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי א' - ההיבט הגלובלי
 Severe Weather Events & Their Environmental Implications A - Global Perspective
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ג'1000-0800 סמ'  ב'

אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי – חלק א' - מתודולוגיות ובחינתן בהיבט הגלובלי

(מספר הקורס: 0349-4433-01) פרופ' הדס סערוני

הקדמה

אירועים קיצוניים בקני מידה שונים של זמן ומרחב – הדגמה

מושגי יסוד

המשתנים המעורבים

ההקשר הסביבתי של אירועים קיצוניים ובעייתיות ההערכה העתידית של פגיעות (Vulnerability)

ניתוח סיכונים סביבתיים – בעיות ואתגרים ("Lost in translation")   

מתודולוגיות

שיטות להגדרת הקצנה ומגבלותיהן

ניתוח תופעות אטמוספיריות

חיזוי מטאורולוגי: המרכיבים הסינופטיים, השפעות אזוריות ומקומיות, השפעות גיאוגרפיות וסביבתיות

חיזוי  אקלימי: מהו, והאם מתמודד עם חיזוי הקצנה ואירועי מזג אוויר קיצוניים?

היבט אי הוודאות (Uncertainty) בחיזוי מטאורולוגי ובחיזוי אקלימי

מגמות עתידיות בשינוי אל מול הקצנה אקלימית והקשרן להיבטים סביבתיים – הממד הגלובלי

משתנים אקלימיים (קרינה, טמפרטורה, גלי חום וקור, משקעים, התאדות)

השלכות על בצורות וסערות

שינויים בקרחונים (CRYOSPHERE)

שינויים במערכת ההידרולוגית: מים עיליים ותחתיים, צירקולציה אוקיאנית, זמינות מים מפלס הים

השלכות על אזורי חוף ודלתאות

חקלאות, מזון ואקוסיסטמה

בריאות ואפידמיולוגיה

היבטים כלכליים

 

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים ועבודת סיום הקורס במועד

ציון הקורס: נוכחות אקטיבית (20%),  תרגילים (20%), עבודת סיום (60%)

 

Extreme weather events and their environmental implications (A) – The Global Perspective  (0349-4433-01Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course combines the climate and environmental aspects of extreme events on the global perspective. First, it focuses on methodologies for defining extreme events (e.g., temperatures, precipitation, wind, cyclones etc.) thresholds, statistical methods for analyzing variations and trends and development of future scenarios. Secondly, vulnerability and environmental implications are studied such as the cryosphere, sea level, hydrological cycle, flooding, agriculture water and food, health and socio-economic aspects.

Course topics include:

 • Definitions of extreme events: methodologies and difficulties
 • Climate forecasting and weather forecasting – what is between them?
 • Global perspective of climate extremity: past and future
 • Uncertainties, confidence levels etc.
 • Vulnerability –observations and future scenarios for exemplified environmental aspects
 • 'Lost in Translation' – difficulties and challenges in  natural hazards research
 • Adaptation: evaluations and recommendations

 

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (20%), Active participation (20%) Final report (60%)

0349-4434-01
 חישה מרחוק למתקדמים
 Remote Sensing and Photo Processing
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר232 ג'1400-1000 סמ'  א'

חישה מרחוק למתקדמים – תואר שני

פרופ' איל בן - דור

קורס זה הנו קורס  מתקדם בחישה מרחוק המקנה ידע פיזיקלי לנושא החישה מרחוק בכלל ולחישה מרחוק האופטית בפרט. הקורס  נועד להכשיר את התלמידים ללימודי המשך מתקדמים (למשל: חישה מרחוק היפרספקטרלית). הקורס איננו מאפשר התמחות עתידית או עבודה בתחום ולשם כך נדרש להשלים את קורסי ההמשך אשר מקנים לסטודנט בסיס  רחב ומוצק להקלט במעגל העבודה והמחקר. הקורס מלווה בתרגול מעשי בתכנת ENVI  וכולל ניתוחי הדמאות בסיסיים מרמת הנתונים הגלמיים עד לקבלת מפות תמתיות.    נושאי הלימוד המרכזיים:  קרינה אלקטרומגנטית, חלונות אטמוספירים, אופטיקה של חישנים, פלטפורמות, סידור מרחבי של נתונים והכנתם לניתוח, העין כמכשיר, מבנה בסיסי של חישנים (אופטיקה ואלקטרוניקה)  ניתוח על בסיס צבע, הדגשת עצמים קרקעים, סינון, תיקונים גיאומטרים, רדיומטריים ואטמוספירים, טביעת אצבע ספקטרלית של עצמים ויכולת זיהויים בהדמאה, אנליזות סטטיסטיות, מיון מכוון ולא מכוון, מערכות חלל ואויר פוטנציאל התחום דוגמאות נבחרות בניטור הסביבה.

This is a continuation course of the “Introduction in Remote Sensing” course (or equivalent) and aims at expanding the student physical knowledge about remote sensing in general and on optical remote sensing in particular. The course will have both theoretical and practical parts and is a basis advance course in remote sensing such as: hyperspectarl remote sensing (see other syllabus). The main topics are: electromagnetic radiation, Plank equation and its derivatives, atmospheric windows and shelters, sensors’ optics, sensor’s platforms, spatial and spectral arrangement of RS data, the eyes and the brain as analogue for optical remote sensing means, preparation of raw data for analysis, radiometric and atmospheric calibrations, QA/QI of RS data, classification based on color composite and statistical basis, spatial and spectral filtering, object enhancement, spectral finger print, spectral based classification, validation analysis, supervised and unsupervised classification, geometric correction, space programs, satellites and sensors and the economical impact of the RS technique. The course will be followed by an active tutorial using ENVI software.
Grade will be composed of : 70% exam, 20% exercises, 10% final project.
Prerequisite course: Introduction to Remote Sensing (or equivalent) course.

0349-4493-01
 היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
 Establishment of Geographic Information Systems
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר232 ג'1800-1600 סמ'  ב'

0691449301 - היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)

0691449301 - Establishment of Geographic Information Systems

 

פרופ' יצחק בננסון

 

תקציר: ידע בשימושי בממ"ג לא מספיק להקמה מערכת ממ"ג חדשה. הקורס נותן בסיס תיאורטי ויישומי ההכרחי להקמת מערכת מידע גיאוגרפי. מערכות ממ"ג מודרניות היא הרכבה של מערכות מידע כלליות. משתתפי הקורס לומדים את בסיסם של מערכות המידע וצורות הרכבתן לממ"ג. ידע תיאורטי ייושם בסביבת ArcGIS

 

דרישות קידום: מבוא לגיאואיפורמטיקה א' ו-ב', מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) מתקדמות

 

חובות הקורס:

1.     הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.

2.     עבודת סיום שמשקלה 60% מהציון הסופי.

 

תוכנית הקורס:

1.     יסודות בבסיסי נתונים טבלאיים (Relational DBMS)

1.1.  Entity-Relationship Model (ERM)

1.2.  נורמליזציה של בסיס הנתונים

1.3.  שפת שאילתות SQL

2.     שימוש בבסיסי נתונים טבלאיים לצורך שמירת ישויות גיאומטריות

2.1.  ERM במסגרת הגבלות של GIS

2.2.  SQL מרחבי

2.3.  עיבוד נתונים גיאוגרפיים במסגרת בסיסי נתונים כלליים

2.4.  צורות שילוב בין בבסיסי נתונים טבלאיים כלליים וממ"ג

3.     שימוש ב-GEODATABASE של ESRI

 

ביבליוגרפיה:

1.     D.R. Howe Data Analysis for Data Base Design, Edward Arnold, 1983

2.     P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015

3.     G. Langran, Time in Geographic Information Systems. Taylor&Francis, 1993

עיתונים:

1.     Computers, Environment and Urban Systems

2.     International Journal of Geographical Information Systems

 

0349-4511-01
 מיומנות בתכנון: צפייה, פרשנות וייצוג של העיר
 Skills in Planning: Reading and Representing the City
פרופ חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר012 ד'1800-1400 סמ'  א'

מיומנויות בתכנון: קריאה וייצוג של העיר

הקורס מקנה מתודות ומיומנויות לניתוח והערכה של הסביבה העירונית טרום התערבות תכנונית. המטרה של הקורס היא לתת כלים מעשיים של קריאה וניתוח עירוני הנדרשים בעבודה התכנונית. המיומנויות כוללות למשל: ניתוח של מרחבים ציבוריים וסביבות מגורים, כלים בחשיבה מופשטת ובנייה של דיאגרמות וסכמות תכנוניות רעיוניות.

דרך הלימוד: סדרת תרגילים מעשית הכוללת בין השאר: עבודה עם תוכנות גרפיות, עבודת שטח, עבודה מעשית בכיתה והרצאות. לשיעורים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים השונים שיילמדו בקורס.  דרישות הקורס: הגשת כל התרגילים שמשקלם 80% מהציון של הסמסטר, נוכחות והשתתפות בדיונים בכיתה (20%).

 

Skills in Planning: Reading and Representing the City

This class serves as an introduction to methods of analyzing, evaluating and recording the urban environment based on field observation. The aim is to give tools for reading and representing the city, to better prepare students without prior design background for the practicum sequence. The course will build skills fundamental to analyze urban spaces, residential areas and the spatial environment as a whole.

Requirements: Through a series of exercises, based on visual observation, field analysis, interviews, and other means, students will learn to draw on their senses and develop their ability to deduce, question, and test conclusions about how the environment is used and valued. Reading and participation in classes (20%), exercises submission (80%). 

 

0349-4522-01
 חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים
 Planning and Construction Laws: Legal and Economic Aspects
ד"ר ברזילי בועזשיעור ותיד אבנר115 ד'2000-1800 סמ'  א'

הקורס מציג את תהליכי התכנון העירוני והשלכותיהם המרחביות, החל מהכרת המוסדות התכנוניים, סמכויותיהם ומדרג קבלת ההחלטות, הכנת תכניות בניין עיר והקניית יכולת לקרוא, להבין ולנתח תכניות בניין עיר. השלכות קנייניות - משפטיות וכלכליות של התכנון כגון: הפקעות, פגיעות בגין נזקי תכנון, ופרוייקטים מיוחדים (כגון: תמ" א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, שימור מבנים). הגמישות התכנונית והשלכותיה המרחביות האפשריות. בחינת העלות הציבורית וההשפעות החיצוניות המרחביות של התכנון.
הקורס יתחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון יעסוק בהכרת השחקנים ב"מגרש" התכנוני, הכוחות המשתתפים בהליך התכנוני (ועדות התכנון והליך התכנון) ושיתוף הציבור. החלק השני יעסוק במאזן האינטרסים של הכוחות המניעים את התכנון וההשפעות המרחביות (דוגמא - תכניות לשימור אתרים, תכניות מתאר ארציות נבחרות, תכניות רה-פרצלציה וכד'). החלק השלישי יתמקד בהכרת המסמכים הסטטוטוריים (תכנית בניין עיר, תקנון, תשריט, תכניות בינוי ועיצוב וכד'), הסטייה האפשרית מכוח החוק מהוראות התכנון (הקלות, שימושים חורגים וכד') והשלכות מרחביות. החלק הרביעי יעסוק בהיבטים כלכליים: העלות הציבורית של התכנון - החלוקה הלא שוויונית בין הנהנים מהתועלת הכלכלית של התכנון למשתתפים בנטל הכלכלי שלו. כיצד מאפשר החוק תוצאה כזו? ופרוייקטים מיוחדים שייבחרו (תמ"א 38 / שימור מבנים / פארקים לפי הנושא שיעמוד על סדר היום הציבורי בעת הקורס).
מתודולוגית יתבסס הקורס על הרצאות והכנת עבודה. כהכנה להרצאות, כהשלמה והרחבה להן, יופנו התלמידים בכל שיעור לקריאת המקור הרלוונטי מתוך הספרות המקצועית והאקדמית לרבות פסקי דין מנחים, תוך שילוב בין המחקר האקדמי לידע היישומי. סטודנט שלא יקרא וישלים את החומר לקראת השיעור שלאחריו יתקשה בהמשך.
דרישות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בשיעורים, קריאת החומר אליו יופנו התלמידים, הכנת עבודה/ תרגילים ועבודה סופית.
 

  Dr. Boaz barzilay

Geographer  -( Legal geography & urban planning)

 Syllabi

 Recognition of the players in planning process & public participation
Lesson 1: Planning institutions - Powers ranks
Lesson 2: programs + plan approval process
 spatial balance of interests and possible effects of the planning process
Lesson 3: illustrations of selected programs (conservation sites, cellular antennas etc.)
Lesson 4: plans for a re- parcellation
Planning document, planning flexibility and the place of self wishes
Lesson 5: Reading the City Building Plan
Lesson 6: Distribution of land consolidation + Licensing (building permits)
Lesson 7: Easment,  deviation & Non-conforming use.
public cost of the planning - unequal distribution

Lesson 8: expropriations
Lesson 9: Improvement Tax
Lesson 10: possible damage of spatial
Lesson 11: Planning and compensation for damages
Lesson 12: Final Exercise

 Bibliography:

Amit-Cohen, Irit. (2004). Cultural Built Heritage in Rural Areas: Values and Assets. Ana Maria de Souza Mello Bicalho and Scott William Hoefle (Editors), The Regional Dimension and Contemporary Challenges to Rural Sustainability, Laboratorio de Gesttao Do Territorio, Rio de Jenero, pp. 448-466.

Blaasaas, KG. & Tynes, T. et al. (2003). Residence near power lines and the risk of birth defects. Epidem 14:95-98.

Blaasaas, KG. & Tynes, T. et al.(2004). Risk of selected birth defects by maternal residence close to power lines during pregnancy. Occup Environ Med 61:174-176

Bolitzer, B. & Netusil, N.R. (2000). The Impact of Open Spaces on Property Values in Portland, Oregon. Journal of Environmental Management 59, 185-193.

Eisenberg E., & J. Keil. (2000). Growth, constuction, and house prices. Journal of Housing Economics, 48 (9): 6-10.

Fausold, Chaeks I.  &   Lilkholm, Robert J.(1996).  The Economics of Open Space: A Review and Synthesis’ Research Paper. Lincoln Institute of Land Policy, Boston,.

Gat D. (1996). A Compact hedonic model of the greater Tel-Aviv housing market. Journal of Real Estate literature, 4: 163-172.

Gehl, J. (1987). Life Between Buildings, Using Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold.

Hall, P. (1988). Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century. Oxford: Basil Blackwell.

Hamilton & Biggs. (1993). Density of Residental land Use & The Impact of Airport Noise. Journal of Transport Economics & Policy.

Harris, D.R. (1999). Property Values Drop when Blacks Move in, Because…, Racial and Socioeconomic Determinants of Neighborhood desirability. American Sociological Review, 64 (3): 461-479.

Harvey, M. E. et al. (1979). Condition of Hazardous Environment: Reactions to Buffallo Airport Noise. Economic Geography 55. pp. 263-286.

Harvey, D. (2001). Spaces Of Capital Towards a Critical Geography. Edinburgh University Press.

John, D. & Dorchester, Jr. (1991). Environmental Polution: Valuation in Changing World. The appraisal Journal .

Knelsch, J. L. (1962). Land Values and Parks in Urban Fringe Areas. Journal of Farre Economics 44.

Knox, & Paul, L. (1991). The restless urban landscape, Economic and Socio-Cultural Change and Transformation of Metropolitan Washington DC. Annals of the American Association of Geographers 81 (2), pp. 181-209

Michael Dear, S. Martin Taylor & G. B. Hal. (1980). External Effects Of Mental Health Facilities Analls of the association of american goegraphers vol. 70 no. 3 september 1980.

Peterson, D.C. & Row, R.D. (1987). Valuation of Visual Forest Damages from Ozone. In: Improving Accuracy and Reducing Costs of Environmental Benefit Assessments, Energy and Resource Consulatants, Colorado.

Potenan, M.J. (1996). Explaining intermetropolitan variation in housing prices, rents and landed prices. Real Estate Economics, 24 (2): 219-245.

Reed, R. (2001). The Significance of Social Influences and Established Housing Values. Appraisal Journal, October.

Roberts, A.L. & Leitch, A.J. (1997). Economic Valuation of Some Wetland Outputs of Lake Mud, Minisota-South Dakote. Argiculture Economics Reports No. 381, North-Dakota State University.

Schnell, Izhak (2003). Segregation in Everyday Life Spaces: A Conceptual Model, Geography and Humen Invirenment School, Tel-Aviv University.

Spiro, S. (1991). The evaluation of neighborhood rehabilitation programmes: lessons from Israel`s Project Renewal. In R. Alterman and G. Cars (eds.), Neighborhood Regeneration: An International Evaluation. London and New York: Mansell.

Standiford, R.B. & Scott, T. (2001). Value of Oak Woodlands and Open Space on Private Property Values in Southern California. University of California, Berkeley.

Vaughan, Roger J. (1977).  The Value of Urban Open Space. The Rand Paper Series, Sanda Monica Cal. August.

 Grade:

 Attendance 10%

Exam 60%

Paper / Presentation  30%

 

 

0349-4625-01
 תכנון תואם אקלים וסביבה
 Methodology of Climatic Planning
פרופ פוצ'טר עודדשיעור יד אבנר115 ג'2000-1800 סמ'  א'

מטרות הקורס: לימוד חשיבות שילוב גורמי אקלים וסביבה בשלבים השונים של תהליכי תכנון ובנייה, החל מהתכנון הלאומי, המשך באזורי, באורבני, שכונתי, והבית הבודד. לימוד אמצעים למניעת נזקים ומטרדים סביבתיים ולימוד דרכים להשגת נוחות אקלימית במרחב מגורי האדם תוך ניצול פרמטרים אקלימיים טבעיים. הצגת מתודולוגיה לתכנון אקלימי, הצגה של אסטרטגיות לתכנון אקלימי באזורי אקלים שונים ודוגמאות ליישומה בארץ ובעולם.
דרישות קדם: מבוא לאקלים
חובות התלמידים: השתתפות בשעורים על פי התקנון, השתתפות בסיור ועבודת שדה. בחינה מסכמת (100%).

Methodology of Environmental and Related Climatic Planning
The aim of the course is to study how to integrate climatic factors and environmental elements in the planning process, starting from national planning, continuing at the regional, the settlement and residential neighborhood level and down to the level of house design. The course will show how climatic and environmental elements can be used as a renewable energy sources in order to improve climatic quality in the living environment and a reduction in the use of conventional energy. In addition, the course will present a methodology, strategy and tools for the implementation of climatic and environmental planning in different climatic regions.
Prerequisite: Introduction to Climate.

Grade: final exam (100%).

0349-4626-01
 סדנה בתכנון אקלימי-סביבתי
 Workshop in Environmental/Climatic Planning
פרופ פוצ'טר עודדסדנה יד אבנר115 ג'2000-1800 סמ'  ב'

שם הקורס: סדנא בתכנון תואם אקלים וסביבה

 פרופ' עודד פוצ'טר

  מטרות הקורס:

 לימוד של כלים ושיטות לתכנון אקלימי וסביבתי ברמת האזור, העיר, השכונה והבית הבודד ויישומם בתהליכי תכנון ובניה. הקורס יתמקד בתפקידו ובמקומו של המתכנן האקלימי-סביבתי בצוות התכנון בשלבי התכנון השונים, תוך הדמיה של תהליך חקר ותהליך תכנוני בפרויקט נבחר.

  נושאי הקורס:

 צוות התכנון הכולל ומיקומו של הקלימטולוג: הרכב הצוות, תפקידים וגבולות אחריות, הדרישות מהמתכנן האקלימי-סביבתי

 שיטות לניתוח טופו-אקלימי: הצגת הטופוגרפיה ותנאי האקלים הנגזרים ממנה, מקורות לאיסוף נתוני אקלים וסביבה, השלמת נתונים בעזרת אינטרפולציות. מיפוי טופו-אקלימי.

 לימוד שיטת התקשורת בין המתכנן האדריכל, המהנדס והמתכנן האקלימי: הכנת תסקיר אקלימי, הכנת קלימוגרפים, טבלאות ביו-אקלימיות ותרשימים אקלימיים לשימוש אדריכלי.

בניית מפות איכות אקלימית: ערכית עדיפויות בניה, שיטות למיפוי והצגה משולבת של תנאי אקלים, טופוגרפיה וסיכונים סביבתיים.

 לימוד שיטות לתכנון סולרי פסיבי: לימוד שימוש במעגלי סמיתסונוב, חישובי הצללה סלקטיבית, בניית מניפת צל, חישוב המעטפת הסולרית וזכויות שמש.

 לימוד שיטות לניתוח משטר הרוחות ושילובו בתכנון ובניה: חישובי אוורור בתוך מבנים, חישובי זרימת רוח סביב מבנים, חישובי פרופיל הרוח האנכי.

 תכנון שטחים עירוניים פתוחים: ההבדלים התפקודיים בין שצ"פים, הדרישות התרמיות הנדרשות משצ"פ ותכנון תואם אקלים של שטחים עירוניים פתוחים מסוגים שונים.

 יישום תכנון תואם אקלים וסביבה בפרוייקט תכנוני נבחר: בחירת מיקום, ניתוח אקלימי של המיקום הנבחר. בחירת אתר, ניתוח טופואקלימי של האתר הנבחר והכנת מפת איכות אקלימית. בנית הצעה לשימושי קרקע התאם לתנאי האקלים והסביבה. תכנון שכונת מגורים סולרית. תכנון אקלימי של מבני ציבור ושצפ"ים. תכנון בית מגורים תואם אקלים.

 חובות הסטודנטים ושקלול הציון:

 נוכחות חובה בשעורים על פי התקנון. השתתפות בסיור ובמחקר שדה והגשת פרוייקט גמר קבוצתי.

 תנאי קדם:

הקורס: מתודולוגיה של תכנון אקלימי,  לפחות שני קורסי בחירה נוספים בתכנון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה:

 

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1990), איתור עיר חדשה במרחב בית שמש - קרית גת, ההיבט

 

האקלימי-סביבתי, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות" - רשות אוניברסיטאית למחקר שימושי. 46 עמ'.

 

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1991), בית שמש החדשה -  בחינת ההיבט האקלימי סביבתי של תכנית

 

המתאר, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות", רשות אוניברסיטאית למחקר שימושי. 46 עמ'.

 

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1992), בית שמש החדשה - ההיבט האקלימי סביבתי, ניתוח תכנית המתאר                בקנ"מ 1:5,000,  אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות", רשות                אוניברסיטאית למחקר שימושי. 37 עמ'.

 

 

 

ביתן א', רובין ש',(1994), אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל, רמות, תל אביב.

 

 

 

גולדרייך י', (2015), האקלים בישראל, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.

 

 

 

נאמן א' (2002), תאורה טבעית בביניינים, עקרונות והנחיות תכנון, הטכניון, חיפה.

 

 

 

פוצ'טר ע., (1998), תכנון אקלימי וסביבתי של רובע מנחם בבאר שבע, ניתוח מצב קיים וקביעת              פרוגרמה, עורכים: אסיף מליס אדריכלות ובינוי ערים

 

 

 

פוצ'טר, ע.,  (2002) ניתוח אקלימי והנחיות לתכנון תואם אקלים, בתוך: באר שבע רובע מנחם,                תכנית שלד דו"ח מסכם, ח.פ.ת חברה לפיתוח תשתיות בע"מ, עורכים: אסיף מליס                אדריכלות ובינוי ערים (הוכן עבור מנהל מקרקעי ישראל).

 

 

 

פורה מ',( 2000), "השפעת הבנייה לגובה על אקלים הרוח בסביבה הבנויה", בתוך:בניה לגובה, הוצאת הטכניון, חיפה.

 

 

 

פרלמוטר ד', אראל א', יצחק מ', עציון י', יודן ר', (2010). המדריך לבניה ביואקלימית בישראל, אוניברסיטת בן גוריון ומשרד התשתיות הלאומיות מדינת ישראל.

 

 

 

תקן ישראלי ת"י 5281 (2011), התקן הישראלי לבנייה ירוקה, מכון התקנים הישראלי.

 

 

 

 

 

 

 

Cohen, P., Potchter, O., & Matzarakis, A. (2012). Daily and seasonal climatic conditions of green urban open spaces in the Mediterranean climate and their impact on human comfort. Building and Environment, 51, 285-295.

 

 

 

Cohen, P., Potchter, O., & Schnell, I., (2014), A methodological approach to the environmental quantitative assessment of urban parks. Applied Geography, 48, 87-101.

 

 

 

Eliason, I., (2000), The use of climatic knowledge in urban planning, Landscape and Urban Planning 48: 31-44.

 

 

 

Erell E., Pearlmutter D. and Williamson T., (2010), Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings. Earthscan/James & James Science Publishers, London,

 

 

 

Givoni, B., (1997), Climate Consideration in Planning and Building, John

 

 

 

 Wiley & Sons, New York .

 

 

 

Goldreich, Y., (2003), The Climate of Israel, Observation: Research and Application, Springer, New York.

 

 

 

Hwang, R.L., Lin, T.P., & Matzarakis, A. (2011), Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4), 863-870.

 

 

 

Lechner, N., (1991), Heating, Cooling, Lighting, Design Methods for Architects, John

 

 

 

 Wiley & Sons, New York .

 

 

 

Lin, T.P., (2009), Thermal perception, adaptation and attendance in a public square in hot and humid regions. Building and Environment, 44(10), 2017-2026.

 

 

 

Norton, B.A., Coutts, A.M., Livesley, S.J., Harris, R J., Hunter, A.M., & Williams, N.S., (2015), Planning for cooler cities: A framework to prioritise green infrastructure to mitigate high temperatures in urban landscapes. Landscape and Urban Planning, 134, 127-138.

 

 

 

Oke, T.R., (1987), Boundary Layer climate, Methuen & Co LTD, London.

 

 

 

Oke, T.R., (1984), Towards a prescription for greater use of climatic principles in settlement planning, Energy and buildigs, 7:1-10.

 

 

 

Taleghani, M., Kleerekoper, L., Tenpierik, M., & van den Dobbelsteen, A., (2015), Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands. Building and Environment, 83, 65-78.

 

 

 

Thompson R.D. & Perry A., (1997), Applied Climatology, Routledge, London.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0349-4699-01
 זרמים מתודולוגיים בחשיבה הגאוגרפית
 Geographical Thought and Methodology
ד"ר בירנבוים עמית מרדכישיעור ותיד אבנר115 ג'1800-1600 סמ'  א'

הקורס סוקר את הפרדיגמות העיקריות שהשתרשו בגיאוגרפיה המודרנית. ביחס לכל פרדיגמה יידונו העקרונות התיאורטיים והמתודולוגיים המאפיינים אותה, המושגים שכל פרדיגמה תרמה לדיסציפלינה, הפרקסיס במסגרתו היא התפתחה והביקורות המופנות אליה.

הקורס יתחיל בדיון בעקרונות המדעיים כפי שהתפתחו מאז המהפכה המדעית ויעבור במהרה לבחון באופן ביקורתי את הגדרת הגיאוגרפיה כדיסציפלינה מדעית. הקורס יתקדם באופן כרונולוגי תוך כדי סקירת ההיסטוריה של התפתחות הגיאוגרפיה מאז יוון ועד לעידן המודרני. דגש יושם על הבנת הדינאמיקה של התפתחות הדיסציפלינה מאז ראשית המאה ה-20. הפרדיגמות העיקריות שיידונו הן הדטרמיניזם הסביבתי, הגישה הרגיונלית, עליית הפוזיטיביזם הלוגי והגישות הכמותניות לאחר מלחמת העולם השנייה, גישות מרכסיסטיות והומניות שאומצו בשנות ה – 70. לבסוף יידונו הגישות הפוסט-מודרניסטיות, קונסטרוקטיביסטיות, מחקר מבוסס מידע ותיאוריות של מורכבות שמאפיינות את ראשית המאה ה-21.

מטרת הקורס היא להציג את הדינאמיות והפלורליסטיות של הדיסציפלינה, לעורר בסטודנטים את המודעות לחשיבות של הבנת הנחות המוצא של כל פרדיגמה וחוזקותיה לצד חולשותיה. כמו כן מטרת השיעור היא להקנות לתלמידים הבנה ראשונית בעקרונות המתודולוגיים המנחים והמייחדים כל פרדיגמה.

The course presents the main paradigms that were incorporated in modern geography. The context in which each paradigm evolved within geography, the theoretical and methodological principles, relevant terminology, and the criticism of the paradigms will be discussed.

After discussing the development of the core scientific principles that were established since the scientific revolution, the course will turn to critically examine the development of geography as a scientific discipline while emphasizing its development since the beginning of the 20th century. Main paradigms that will be discussed include environmental determinism, regional geography, positivism, Marxists and humanistic approaches that were adopted in the 1970s’, postmodernism, data-driven research and theories of complexity which are being adopted in the 21st century.

The aims of the course are to introduce students with the dynamism and pluralism of the geographic discipline, to discuss the strengths and weaknesses of the main geographical paradigms and to present the unique methodological approaches that are used in each of these paradigms.

0349-4772-01
 קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS
 Spatial Decision Making with GIS
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר232 ג'2000-1800 סמ'  ב'

מטרת הקורס: רכישת רקע לגבי שימוש בGIS- רסטרי לקבלת החלטות מרחביות ותכנון מרחבי.

חובות הקורס:
1. הגשת כל תרגילים. משקלם 35% מהציון הסופי. עם לא צוין אחרת, התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2. עבודת סיום שמשקלם 35% מהציון הסופי של כל סמסטר.
3. כל תלמיד חייב להציג בכיתה מאמר בנושא הקורס, משקל ההצגה 20% מהציון הסופי של כל סמסטר
4. השתתפות בדיונים ושאלות למציגים – 10%

דרישות קדם: (1) קורס סטטיסטיקה, (2) שיטות מחקר כמותיות, (3) מבוא לגיאואינפורמטיקה א' ו-ב'
תוכנית הקורס
1. מונחים בסיסיים של תורת קבלת החלטות.
2. מערכת GISרסטרי ככלי לקבלת החלטות (על בסיס –Spatial Analyst, ArcGIS) .
3. שימוש ב-MODEL BUILDER
4. שיטות ניתוח להסגת מטרה אחת Single-Objective Decision Making))
5. התחשבות באי-דיוקים בנתונים מרחביים ואי-ודעות בתנאים
6. בעיות הקשורות לשימוש ב-DEM (חישוב של אגן ניקוז, שדה ריאה וכ'ו)
7. מבוא לשיטות ניתוח להסגת כמה מטרות בו זמנית ((Multi-Objective Decision Making
8. הצגת מאמר בנושא הקורס בכיתה

The course presents GIS-based methods of decision making together with the ArcGIS 10 tools used to implement these methods. Theoretical study of the methods is combined with extended practical exercises that illustrate GIS use in practice.
Course program:
1. Basic notions of decision-making theory
2. Raster GIS as the main tool for decision-making
3. Model Builder as a tool for representing parametric decision-making models
4. Single-Objective decision-making
5. Uncertainty in decision-making
6. Decision-making problems related to the DTM data and analysis (Viewshed, Watershed)
7. Multi-objective decision-making
8. Paper presentation

Bibliography
1. Malczewski J. (1999) GIS and Multicriteria Decision Analysis, Wiley, New York.
2. M.F. Goodchild, B.O. Parks, L.T. Steyaert (1993) Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, New York.

Scientific journals
1. Computers, Environment and Urban Systems.
2. International Journal of Geographical Information Systems.

Internet sites
http://cnrit.tamu.edu/rlem/textbook/textbook-fr.html - Textbook
http://www.fes.uwaterloo.ca/Tools/overview.html – DSS software advertisement with references

Prerequisite:
Introduction to GIS part 1, Introduction to GIS Part 2

Grade:
Paper presentation: 20%
Participation in discussions during paper presentations: 10%
Exercises during the semester: 35%
Final exercise: 35%


0349-4842-01
 שיטות מחקר כמותיות מתקדמות
 Research Methods in Information Systems and Planning
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר232 ב'2000-1800 סמ'  א'

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

Advance Quantitative methods in Geography

 

פרופ' יצחק בננסון

 

הקורס נועד להקנות כלים סטטיסטיים מתקדמים לביצוע מחקר בגיאוגרפיה. שעורי הקורס יוקדשו להרצאות ותרגול של החומר הנלמד. יישום החומר הנלמד במסגרת התרגילים דורש מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS ובמערכת ממ"ג ArcGIS. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה. כל פרק של הקורס יתלווה בתרגיל וציון סופי יינתן על בסיסם

 

דרישות קדם: קורס שיטות מחקר, קורס SPSS, קורס ממ"ג מתקדם

 

דרישות הקורס: הגשת כל התרגילים

 

תוכן הקורס.

יסודות הסטטיסטיקה (חזרה)     

1.     אמידת פרמטרים של אוכלוסייה לפי מדגם.

2.     השערות סטטיסטיות, רמת מובהקות.

3.     רגרסיה ליניארית בין שני משתנים.

4.     אוטוקורלציה ושיטות ניתוח מרחבי בסיסי

ניתוח רב-ממדי

5.     רגרסיה רבת משתנים.

5.1.   מוסיפים או מורידים משתנה – איך משתנה משוואת הרגרסיה?

5.2.  בחירת המשתנים להסבר התופעה, שיטות Forward, Stepwise, Backward,

5.3.  רגרסיה הלא-ליניארית

6.     צמצום מספר משתנים בניתוח רב ממדים      

6.1.  Principal Component Analysis

6.2.  Factor Analysis

6.3.  ניתוח אשכולות (Cluster analysis)

Geostatistics

7.     קורלציה מרחבית, ווריאוגרמה .(Variogram, Crossvariogram)

8.     שיטות Kriging

 

ביבליוגרפיה

 

1.      de Smith, M.J., M.F. Goodchild, P.A. Longley, 2010 Geospatial Analysis , Troubador Publ., UK, see http://www.spatialanalysisonline.com/ for the on-line version and examples

2.      Krivoruchko, K, 2011, Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users, ESRI (digital edition), available in the Geography Dept library, includes data layers

0349-4848-01
 ספקטרוסקופיה של קרקע וצמח מהמעבדה והחלל לטובת חקלאות מתקדמת
 Soil and Plant Spectroscopy From Laboratory to Satellite Towards Agriculture opt
פרופ דמנטה חוזהשיעור יד אבנר232 ה'1700-1000 סמ'  ב'

Soil and Plant spectroscopy from laboratory to satellite towards agriculture optimization

 Executer: Prof. Jose Alexandre Dematte (Full Prof. Remote sensing and soils), University of São Paulo, Brazil

Open: to MSc students (and higher) with Introduction to Remote Sensing or equivalent background course.

Duties: Full attendees, Exam and Exercise

Scope: A theoretical course combined with practical exercises and laboratory work. Softwares: Qgis, R, Alrad.

 • Contents

· Fundamentals on soil characterization, mapping and its importance for community. The link with the soil sensing dicipline.

· Fundamentals of Soil spectroscopy (VIS-NIS-SWIR-MWIR-LWIR), its importance for soil analysis, state of art and perspectives.

· Soil spectral Library (SSL) : notation, definition, global coverage and limitation.

· A Soil Spectroscopy program on to insert/train wet soil laboratories into the new soil sensing era. Results and experience of the Brazilian Program of Soil Analysis via spectroscopy: importance for the community (food safety issues).

· Fundamentals of sensors in the electromagnetic spectrum and its state of art for soils and agriculture (gamma, x-ray fluorescence, ultraviolet, vis-nir, swir, mir, thermal, magnetic susceptibility, electric conductivity). A comparison between fundamentals of the wet laboratory and spectroscopy, including LIBS technology.

· Exploiting the SSL for field and remote sensing arena: problems solutions and practical utilization.

· Detailed descriptive analysis of soil spectra.

· Fundamentals of plant spectroscopy, its importance, state of art and perspectives and limitation

· A general review of available spectral data bases of plants

· Detection of bare soil by satellite images. Soil and plant image patterns based on color compositions and enhancement

· Remote (UVA, aerial-AISA, satellite-Landsat, Sentinel) and Proximal (laboratory, field, tractor) sensing applied to agriculture, present, future and limitations. Image and spectral signatures interpretation of soil and plant related to their composition. Data mining methods.

· A case study of the relationship between soil and plant spectra via images (VIS-NIR and thermal) plus field electrical conductivity on productivity.

 · Image interpretation of objects, plants, soils types and agriculture management. From multi to hyperspectral sensing. Exploitation image data from air and space for soil mapping.

· Vegetation indices and spectral related productivity.

· Strategies on how to use spectral tools for soil management (e.g. degradation and fertilization).

· The soil sensing cycle and its powerful information for community.

 

Soil and Plant spectroscopy from laboratory to satellite towards agriculture optimization

 Executer: Prof. Jose Alexandre Dematte (Full Prof. Remote sensing and soils), University of São Paulo, Brazil

Open: to MSc students (and higher) with Introduction to Remote Sensing or equivalent background course.

Duties: Full attendees, Exam and Exercise

Scope: A theoretical course combined with practical exercises and laboratory work. Softwares: Qgis, R, Alrad.

 • Contents

· Fundamentals on soil characterization, mapping and its importance for community. The link with the soil sensing dicipline.

· Fundamentals of Soil spectroscopy (VIS-NIS-SWIR-MWIR-LWIR), its importance for soil analysis, state of art and perspectives.

· Soil spectral Library (SSL) : notation, definition, global coverage and limitation.

· A Soil Spectroscopy program on to insert/train wet soil laboratories into the new soil sensing era. Results and experience of the Brazilian Program of Soil Analysis via spectroscopy: importance for the community (food safety issues).

· Fundamentals of sensors in the electromagnetic spectrum and its state of art for soils and agriculture (gamma, x-ray fluorescence, ultraviolet, vis-nir, swir, mir, thermal, magnetic susceptibility, electric conductivity). A comparison between fundamentals of the wet laboratory and spectroscopy, including LIBS technology.

· Exploiting the SSL for field and remote sensing arena: problems solutions and practical utilization.

· Detailed descriptive analysis of soil spectra.

· Fundamentals of plant spectroscopy, its importance, state of art and perspectives and limitation

· A general review of available spectral data bases of plants

· Detection of bare soil by satellite images. Soil and plant image patterns based on color compositions and enhancement

· Remote (UVA, aerial-AISA, satellite-Landsat, Sentinel) and Proximal (laboratory, field, tractor) sensing applied to agriculture, present, future and limitations. Image and spectral signatures interpretation of soil and plant related to their composition. Data mining methods.

· A case study of the relationship between soil and plant spectra via images (VIS-NIR and thermal) plus field electrical conductivity on productivity.

 · Image interpretation of objects, plants, soils types and agriculture management. From multi to hyperspectral sensing. Exploitation image data from air and space for soil mapping.

· Vegetation indices and spectral related productivity.

· Strategies on how to use spectral tools for soil management (e.g. degradation and fertilization).

· The soil sensing cycle and its powerful information for community.

 

0349-4865-01
 פרויקט יישומי:שיטות מדידה בתכנון עירוני
 Workshop in urban analytics
ד"ר בירנבוים עמית מרדכיפרוייקט יד אבנר104 ב'1600-1400 סמ'  א'
פרוייקט יד אבנר232 ב'1800-1600 סמ'  א'

קורס זה יתקיים במתכונת של אולפן בו הסטודנטים עובדים ומתדיינים באופן רציף במהלך הסמסטר על בעיות יישומית בתחום התכנון המרחבי. חלקו הראשון של הקורס יתמקד בלימוד שיטות מדידה וניתוח גיאוגרפיים מתקדמים שונים ובעיקר על שימוש בכלי GIS למטרות תכנון מושכל ברמה העירונית והאזורית. חשיבותם של כלי המדידה והניתוח הללו גדלים בימינו לאור השפע והזמינות של מידע ושיטות איסוף נתונים דיגיטליים. בחלקו השני של הקורס יעבדו הסטודנטים בצוותים קטנים על נושאים תכנוניים מעשיים. בכל שנה יתמקד הקורס בחקר מקרה ספציפי תוך שיתוף ומפגשים עם אנשים רלוונטיים מהסקטור הפרטי ו\או הציבורי.

The course will take the format of a workshop in which students discuss and work together on practical planning issues. The first part of the course will be dedicated to learning and experimenting with various spatial analytical tools and techniques that are relevant to urban and regional planning. With the growing availability of spatial information and the introduction of new analytical capabilities these techniques are becoming a central tool in spatial planning. In the second part of the course students will work in small teams on relevant practical planning topics. Each year the course will focus on a specific case study. This will include meetings with relevant people from the private and/or public sector.

0349-4867-01
 תיאוריות בתכנון: היבטים של מורכבות, אינפורמציה והעיר
 Planning theories: Complexity, information and the city
פרופ פורטוגלי יובלשיעור יד אבנר115 ד'1800-1600 סמ'  ב'

תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני:

מורכבות, קוגניציה, אינפורמציה והעיר – פרופ' יובל פורטוגלי

תיאוריות המורכבות של העיר (תמ״ע) מציעות לראות את העיר כמערכת פתוחה ומורכבת שנמצאת כל הזמן בתנועה והיא מאופיינת בתופעות של ארגון עצמי, מבנה פרקטלי, אי-ליניאריות ומבנה דואלי. במערכת שכזו המבנה של העיר נוצר בתהליך של ארגון עצמי, "מלמטה למעלה", מתוך האינטראקציה בין הסוכנים העירוניים הפועלים בעיר. על פי המדע הקוגניטיבי האינטראקציה בין הסוכנים העירוניים והדרך בה הם פועלים בעיר נובעת מיכולותיהם הקוגניטיביות הבסיסיות, ממבנה הזיכרון המיוחד להם, ומן הדרך בה הם מעבדים, תופסים וזוכרים את המידע המרחבי. תיאורית המידע (האינפורמציה) מוסיפה על כך שהאינטראקציה שבין הסוכנים העירוניים ובינם לבין העיר נעשית באמצעות מידע שנוני-כמותי, מחד גיסא, ומידע סמנטי ופרגמטי, מאידך גיסא. מטרת הסמינר לחקור את המשמעויות של המבט המשולב הנ"ל על העיר לתיאוריה ולפרקטיקה של תכנון ועיצוב העירוני.

נושאי הלימוד. חלק א: תיאוריות המורכבות ותיאוריות המורכבות של העיר. המדע הקוגניטיבי והעיר. תיאוריות האינפורמציה והעיר. חלק ב: תיאוריות תכנון ועיצוב עירוני. מורכבות, קוגניציה, אינפורמציה והעיר—משמעויות לתכנון ועיצוב עירוני.

מקורות.

Alexander C, 1971, "The state of the art in design methods" DMG Newsletters 5

Batty M, 2005 Cities and Complexity (MIT, Massacusetts)

Hermann Haken, Juval Portugali2015 . Information adaptation: The interplay between Shannon information and semantic information in cognition. SpringerBriefs. Springer, Heidelberg, Berlin.

Hall Peter (1988/2002) Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century

Jones J.C. 1970. Design Methods: seeds of human futures. John Wiley & Sons Ltd., London.

Portugali, J. 2011. Complexity, Cognition and the City, Springer, Heidelberg, Berlin.

Juval Portugali, Han Meyer, Egbert Stolk and Ekim Tan (Eds.)  2012Complexity Theories of Cities Have Come of Age. Springer, Heidelberg, Berlin.

Juval Portugali and Egbert Stolk 2014. A SIRN view on design thinking – An urban design perspective. Environment and Planning B: Planning and Design. 2014, Vol. 41, 829-846

Juval Portugali and Egbert Stolk.  2016Complexity, Cognition Urban Planning and Design. Springer, Heidelberg, Berlin,

Rittel H W J, Webber M M, 1973, "Dilemmas in a general theory of planning" Policy Sciences 4 155-169

Simon H, 1996 The Sciences of the Artificial, 3rd edition (MIT Press, Cambridge, MA)

 

0349-4899-01
 ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון
 Advanced theories in urban planning and design
פרופ חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר104 ב'1200-1000 סמ'  ב'

ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון

צמיחה מואצת של המרחב העירוני מעלה דילמות רבות לגבי הכוח והרלוונטיות של המעשה התכנוני להשפיע ולחולל שינוי. יתירה מזו, השונות הגיאוגרפית והתרבותית בין אזורים שונים בעולם הופכת חלק נכבד מהכלים התכנוניים ללא רלוונטיים ומציבה אתגרים חדשים בפני המתכנן. הקורס עוסק בויכוחים סביב הדילמות המרכזיות בשיח התכנוני העכשווי כפי שמפורט להלן:

 

 • Slums etc.
 • Assemblage and critical urbanism,
 • Gentrification,
 • Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
 • The market as the new emperor,
 • The Urban Question/introduction
 • Conceptual Challenges.

דרך הלימוד: הרצאות ודיונים כיתתיים. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים.

דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [70%].

Debates in contemporary planning theory

The course focuses on the current debates and central dilemmas that shape the planning discourse. The course includes the following themes:

 • Slums etc.
 • Assemblage and critical urbanism,
 • Gentrification,
 • Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
 • The market as the new emperor,
 • The Urban Question/introduction
 • Conceptual Challenges.

Requirements: reading and participation in classes (30%), paper submission (70%). 

0349-9997-01
 בחינת גמר בעל-פה
 Oral Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
הבחינה נועדה לסכם את לימודי התואר השני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ומתבססת עליהם. מטרתה לבדוק את הידע והיכולת המדעית-מחקרית של המסיימים תואר שני מהיבט מושגי/קונספטואלי, מתודולוגי ואינטגרטיבי, בהתאם למסלול הלימודים שבו יקבלו את התואר השני. תלמידים שעומדים לסיים את כל חובותיהם לתואר יירשמו לבחינת הגמר באמצעות טופס "רישום לבחינת גמר לתואר שני" (ניתן להורדה באתר החוג) בו תופיע רשימת תחומי הידע שבהם תיערך הבחינה בכל אחד ממסלולי הלימוד. את הטופס יש להגיש למזכירות החוג עד חודש מתחילת הסמסטר בו התלמידים מעוניינים להבחן (בחינת הגמר תיערך בשני מועדים קבועים בשנה, בתום סמסטר א' ובתום סמסטר ב'). חודש לפני מועד הבחינה התלמידים יקבלו את הנושא והמאמרים שעליהם תתבסס הבחינה בתחום הידע שלהם, בצירוף שאלות מנחות שנועדו לסייע להם להתכונן לבחינה. על בסיס זה יכין התלמיד מסמך כתוב ומצגת שבעזרתה יציג במהלך הבחינה בעל פה את הנושא ואת תשובותיו בהתאם לשאלות המנחות.