שנה"ל תשע"ח

0349-1011-01
 הדרכה בספריה
 Library Orientation
גב' דרוסקין דורההדרכה בי סמ'  א'

מטרת קורס הדרכה בספרייה היא שיפור היכולת של הסטודנטים לאיתור מקורות מידע בספריות הקמפוס, ובמאגרי המידע מקוונים.

דרישות הקורס: השתתפות במפגש הדרכה וציון עובר בתרגיל..

מועדים:

במהלך החודש הראשון לתחילת סמסטר א' ניתן יהיה להירשם למפגש ההדרכה בספרייה, שאורכו כשעתיים. ההרשמה למפגשים תעשה דרך אתר הקורס, בתוך מערכת מקוונת תומכת הוראה של אוניברסיטת תל אביב, בשם מודל (Moodle). המפגש יתקיים בכמה מועדים, כדי לא לגרום להתנגשות עם קורסים אחרים במערכת השעות של הסטודנטים. במידה וכל המועדים הקיימים מתנגשים עם מערכת השעות, ניתן יהיה לקבוע מועד מיוחד. להלן מועדי המפגשים:

30.10, בשעות 08-10

7.11, בשעות 14-16

15.11 בשעות 12-14

ניתן לראות תאריכים של המפגשים, ולהירשם, בקישור זה: http://tinyurl.com/ybrf6x3h

התרגיל יעלה לאתר מודל של הקורס ב-22.10. מועד ההגשה של התרגיל: מיום העלאה של התרגיל למודל ועד 26.11

מבנה הקורס:

מפגש הדרכה בספרייה.

חלק ראשון – מעבדת מחשבים: נתחיל בהסבר לגבי המבנה הארגוני ומנהלי של מערך הספריות באוניברסיטה – השאלות בתוך המוסד, השאלות ממוסדות מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב, מעקב אחרי השאלות, קנסות, וכו'. בהמשך נכיר את מנוע החיפוש המקוון העיקרי של הספריות באוניברסיטה – דעת"א. נעבור על מאגרים מקוונים ומנועי חיפוש נוספים. חלק שני – ספריית החוג. הכרות עם האחזקות השונות של הספרייה – ספרים, מפות, תצלומי אוויר. הדרכה לגבי חיפוש מקורות מידע פיסיים (להבדיל ממקורות מקוונים בטקסט מלא) בספריות השונות.

הגשת תרגיל. התרגיל יכלול מספר שאלות על נושאים, שעלו במפגש ההדרכה. בתרגיל יינתנו שני ציונים: עובר ו-לא עובר. יצירת קשר: בכל בעיות או שאלות, בנושא הקורס, או נושא אחר, קשור לספרייה, ניתן לפנות לאחראית על ספריית החוג, דורה דרוסקין, בכתובת: druskind@tauex.tau.ac.il

 
0349-1407-01
 מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה
 Space, Place and Environment: Introduction to the Human Environment
פרופ פורטוגלי יובלשיעור ותיד אבנר120 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותיד אבנר120 ד'1800-1600 סמ'  א'

מרחב מקום וסביבה הן שלוש דרכי הסתכלות וחקירה שפותחו במהלך השנים בתחום הגיאוגרפיה האנושית. המרחב מבטא את ההסתכלות האובייקטיבית, את מערכת הקואורדינטות שבמסגרתה מתקיימת הפעילות האנושית. המקום מבטא את התחושה הסובייקטיבית והאינטימית שנוצרת בין אדם לביתו, שכונתו, עירו או ארצו, ואילו הסביבה היא התבנית, הסובב התרבותי-חברתי-פיסי שבמסגרתו, מבנהו וחוקיו מתקיימת הפעילות האנושית.

לבד מהיותה דיסיפלינה בפני עצמה, הגיאוגרפיה האנושית מהווה גם את הבסיס התיאורטי של תכנון עיר ואזור. לכן, המושגים מרחב, מקום וסביבה קשורים קשר הדוק אל שלוש הגישות המרכזיות שפותחו במהלך השנים בתחום התכנון. המרחב קשור אל הגישה המכניסטית-הנדסית שתופסת את החברה וסביבתה הפיסית כמכונה משוכללת שניתן להנדס אותה; המקום קשור אל הגישה החוויתית שרואה בחוויה הישירה את נקודת המוצא לתכנון; ואילו הסביבה קשורה לגישה המערכתית התופסת את החברה, התרבות והסביבה הפיסית כ"שלם שהוא יותר מסכום חלקיו".

שלוש דרכי ההסתכלות הללו עברו במהלך המאה ה- 20 מהפך: במשך רוב רובה של המאה הן היוו את אבני היסוד של המודרניזם, את הבסיס לאמונה ולתקווה ביכולתו של האדם המודרני ליצור חברה, תרבות, מרחב, מקום וסביבות פיסיות טובים יותר. בשליש האחרון של המאה ה-20 ובעשורים הראשונים של המאה ה-21 הן הפכו להיות אבני המשחק של הפוסט-מודרניזם, השלב החדיש של המודרניזם, או זה שלאחריו, שנכזב מן האידיאולוגיות והתקוות הגדולות ורואה במרחב, במקום ובסביבה משחקי מילים, ציטוטים וייצוגים, שעשועים אינטלקטואליים רגעיים, הווה מתמשך שאינו מוביל למטרות נשגבות. לאחרונה, המרחב, המקום והסביבה נתפסים כתוצרים שונים של אינטראקציה ספונטאנית בין מיליוני האנשים הפועלים ורוחשים בסביבת האדם כהיבטים שונים של העיר כמערכת מורכבת בארגון עצמי.

במהלך הקורס נבחן את שלוש דרכי ההסתכלות הללו ואת הדרך בה הן באות לידי ביטוי בתחומים השונים של הגיאוגרפיה האנושית ובהקשר לתכנון, מרחב, מקום וסביבה.


נושאי הלימוד המרכזיים: מבוא (שבוע 1), מרחב (שבועות 2,3,4), מקום (שבועות5,6), סביבה ותבנית (שבועות 8,7), תכנון עיר, אזור וסביבה (שבוע 9), גיאוגרפיה קוגניטיבית (שבועות 11,10), העיר כמערכת מורכבת בארגון עצמי (שבועות 12,13), סיכום (שבוע 14).
 

Space, Place and Environment: Introduction to the human environment
Juval Portugali
 
Space, Place and Environment represent three approaches to human geography developed in the last decades. Space represents an attempt at an objective quantitative approach, Place refers to the subjective relations between people and their homes, lands or neighborhoods, while Environment encompasses the social, cultural and physical structures within which people conduct their activities.
 
The discipline of human geography has always been intimately connected to urban, regional and environmental planning. As a consequence, the notions of space, place and environment are associated also with three major planning approaches: ‘Space’ with the view of planning as social engineering, ‘place’ with the phenomenological approach, while ‘environment’ with the structuralist and system approaches to planning.
 
Throughout most of the 20th century space, place and environment provided the foundations to modernism; in the last decades they became playing tools of post modernism. More recently, however, space, place and environment are perceived as spontaneous self-organized products that emerge out of the interaction between the many human agents.
0349-1503-01
 מבוא לאקלים ובעיות הסובב
 Introduction to Climatology
פרופ פוצ'טר עודדשיעור ותיד אבנר120 ב'1000-0800 סמ'  ב'
שיעור ותיד אבנר120 ד'1000-0800 סמ'  ב'

קורס יעסוק במכלול הגורמים הקובעים את תנאי מזג האוויר והאקלים על פני כדור הארץ. בראשית הקורס נעסוק במערכת השמש ומסלול כדור הארץ סביב השמש והקשרו לאקלים של כדור הארץ. מכאן, נעבור ללימוד מבנה ומאפייני האטמוספרה כיום והכוחות המניעים את מערכות מזג האוויר והאקלים באזורים השונים של כדור הארץ. נדון במחזור ההידרולוגי ובתהליכי היווצרות עננות ומשקעים. בסיומיו של הקורס נעסוק במיון האקלים על פני כדור ובתופעות של מזג אוויר חריג ואקלים. נושאי הקורס כוללים נתוני יסוד של מערכת השמש וכדור הארץ, מסלול כדור הארץ סביב השמש, הזמן, הארה של כדור הארץ ועונות השנה,
האטמוספרה ומקורות התחממותה, חימום וקירור האטמוספרה ופני כדור הארץ, לחץ אטמוספרי ורוחות, הלחות באטמוספרה והמשקעים, גושי אוויר וחזיתות, הקרה, אקלים כדור הארץ, מכשירים ותצפיות ומיון נתונים אקלימיים.
חובות הסטודנטים ושקלול הציון:
1. נוכחות חובה לפי התקנון
2. בחנים (2) - 20%
3. מטלות בית (2) - 10%
5. בחינה מסכמת - 70%

The course deals with the complex factors that determine weather and climate conditions on Earth. We start with the Earth's orbit around the sun, how it controls the radiation reaching Earth, and its connection to the climatic history of the Ice Ages. The structure and characteristics of today's atmosphere and the forces that drive weather systems and climate in various regions of the globe will be reviewed. Also to be discussed are the hydrological cycle, the formation of clouds and precipitation processes. The role of oceans in climate will be studied, as well complex ocean-atmosphere phenomena such as El Nino and global warming.

Course lesson topics include: the earth's temperature, solar radiation, the earth's orbit, the seasons, ice ages, energy balance, composition and structure of the atmosphere, moisture and creation of clouds, atmospheric stability, clouds and climate, atmospheric movements/winds, general circulation, climatic classification, weather systems in the mid-latitudes, extreme weather conditions, the oceans, El Nino, global warming.
Prerequisite: None
Grade: Exercises: 2 course homework (10%), 2 test 20%, final exam (70%).

0349-1509-01
 מבוא למדעי כדור הארץ
 Introduction to Earth Sciences
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר120 ב'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור ותיד אבנר120 ד'1200-1000 סמ'  ב'

מבוא למדעי כדור הארץ
במסגרת הקורס הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי בהבנת מנגנונים ותהליכים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים אשר עיצבו ומעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ.
בין הנושאים הנלמדים: הזמן הגיאולוגי, מערכת השמש, מבנה כדור הארץ, נדידת היבשות, רעידות אדמה, הרי געש, מינרולוגיה, עולם הסלעים, גיאולוגיה סטרוקטורלית, סטרטיגרפיה, תהליכי בלייה והשקעה, גלישות קרקע, אגני ניקוז ונחלים, עיצוב חופים, עיצוב נוף ע"י קרחונים.
ההרצאות ילוו באנימציות ממוחשבות המחישות חזותית את התהליכים המורכבים
בסוף כל נושא שבועי יינתן תרגיל מסכם.

This course will expose the student to the principles that underline our understanding of how and why the Earth evolves. Topics include the wide variety of processes associated with geological activity, the study of which is aimed at developing an appreciation for geological time, plate tectonics and many of the Earth's cycles. Other topics to be discussed include the solar system; the structure and composition of the earth’s surface, subsurface, and deep interior processes; rock formation and transformation; mountain building; plate tectonics; earthquakes; volcanoes, and geomorphologic processes.
Bibliography:
1. Flexer, A. (1992) Geology - Principles and Processes, Academon, Jerusalem. (Hebrew)
2. Tarbuk, E. J. and Lutgens, F. K. (2005) Earth - An Introduction to Physical Geology, Pearson Education, New Jersey.

Grade:
Mid-term exam: 45%
Assignments: 10%
Final Exam: 45%

0349-1606-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- היבטים של מיפוי וחישה מרחוק
 Introduction to Geoinformatics - A
ד"ר צ`ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר120 ב'1400-1200 סמ'  א'

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי מערכות מידע גיאוגרפיים וחישה מרחוק. הנושאים העיקריים כוללים מושגי ייסוד של גיאונפורמטיקה, מיפוי, הבנת מפה, מערכת הקואורדינטית, הבנת בסיסי מידע גיאוגרפיים ומשמעות לניתוח מרחבי-עיתי, מבנה נתונים וקטורי-רסטרי, מערכת – GPS, קליטת נתונים על ידי מערכות חישה לווינים ומוטסים, הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים, משמעות לטווחי הספקטרה השונים.
דרישות הקורס: נוכחות, השתתפות בשיעור, תשומת לב ומשמעת, הגשת שיעורי בית בזמן, חובה לקרוא פרקים נבחרים לקראת כל שיעור ושיעור (בהנחיית המרצה במהלך השיעור).

קורס בנוי מהרצאה ותרגילי בית. במסגרת הקורס יתקיים בוחן אמצע-סמסטר אשר יהווה 15% מציון הכללי.
תוצרי למידה :
הבנת יסודות הגיאואינפורמטיקה, חשיבה מרחבית-"שכבתית".
נושאים עיקריים
1. הרצאת מבוא: מהי גיאואינפורמטיקה
2. מרכיבי מפה, מפות נושאיות
3. מבנה כדור הארץ
4. מבוא למערכת מידע גיאוגרפי, פעילויות בסיסיות
5. שאילתות בממ"ג, מערכת קואורדינאטות ארציות
6. מבוא לפוטוגרמטריה ו-GPS
7. בוחן אמצא-סמסטר. חצי שני של השיעור: יסודות בחישה מרחוק
8. חישה מרחוק- קרינה אלקטרומגנטית, חוקי קרינה, חישה פאסיבית ואקטיבית,
9. עקרונות בסיסיים בחישה מרחוק
10. שילוב בין GIS לחישה מרחוק
11. חישה מרחוק כמקור לנתונים בממ" ג
12. תורת ההיטלים, מיפוי קרטוגראפי ב-GIS , היטלים בממ"ג
13. שאילתות מרחביות

Course Description
Geoinformatics is the integration of different disciplines dealing with spatial information. The course is an introductory in spatial technologies sources. Basics of mapping, cartography, projections, selected topics on geographical information system (GIS), global position system (GPS), remote sensing and image interpretation will be taught. . The contents are designed as a compulsory course material for all the students undergoing BA. The course is not limited to the topics given below. The students are suggested to read different books, magazines and peer reviewed journals. The course is designed to serve as a foundation course in order to understand the fundaments of RS/GIS/GPS and their applications in various disciplines.
 
 
 
 
Main topics:
Fundamentals of Maps, map reading, scale, types and sources, map coordinate, systems and projections (Cylindrical, Conic, Azimuth), map preparation, visualization and guidelines of mapping.
Introduction to Remote Sensing (RS), physics of RS, platforms and sensors, resolution, multispectral, thermal, microwave (RADAR), LiDAR, hyperspectral, image interpretation
 
Geographical Information System: concepts, features, data models, spatial data & nonspatial data, integration and analysis.
 
Learning outcomes
1. Basic principles of geoinformatics
2. Importance of spatial thinking
3. Usage of spatial dataset
 
Lab and Homework
Lectures, individual homework assignments, and a one lab/practicum work (printing a map using GIS). Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
 
Student responsibilities
Attendance, feedback, discipline
 
Book references:
 
 
Campbell J.B. (2002) Introduction to Remote Sensing, 3rd ed., The Guilford Press.
 
Heywood I., Cornelius S. and Carver S. (2006) An Introduction to Geographical Information Systems, Prentice Hall, 3rd edition.
 
Jensen J.R. (2000) Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice Hall.
 
Lillesand T.M., Kiefer R.W. and Chipman J.W. (2003) Remote Sensing and Image Interpretation, 5th ed., Wiley.
 
Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J. and Rhind D.W. (2005) Geographic Information Systems and Science, Chichester, Wiley, 2nd edition.
 
 
0349-1608-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' : מערכות מידע גיאוגרפיות
 Introduction to Geoinformatics 2 -
פרופ בננסון יצחקשיעור יד אבנר120 ב'1200-1000 סמ'  ב'

מבוא לגיאואינפורמטיקה ב'

פרופ' יצחק בננסון

 תקציר: מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג) ((GIS - Geographic Information System נהפכו בעשור האחרון לכלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים. ממ"ג מאחד יכולות בסיסי נתונים, מערכות מיפוי ותצוגה. ממ"ג מעניקה למשתמש אפשרויות ניתוח מרחבי מתקדם, ניתוח סטטיסטי ותצוגה דו- ותלת-ממדית. הקורס מיועד לרכישת רקע נרחב לגבי מבנה של ממ"ג ושימוש בסיס במערכות אלו במחקר גיאוגרפי. משתתפי הקורס ישתמשו וייעשו תרגילים בשתי מערכות ממ"ג מובילות. הקורס ישלם בין הרצאות פרונטליות ועבודה בכיתת המחשבים.

 דרישות קדם: (1) קורס מבוא לגיאואינפורמטיקה א', (2) קורס יסודות סטטיסטיקה

 תנאי קבלה לקורס המשך מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות: ציון 85 לפחות בקורס זה

 חובות הקורס:

 1. הגשת כל התרגילים תוך שבועיים מיום חלוקתם ולפני מועד א' של מבחן הקורס.
 2. השתתפות במבחן מותנית בהגשת כל התרגילים.
 3. משקל של תרגילים הוא 35% מהציון הסופי, משקל של הבחינה הוא 65% מהציון הסופי.
 4. יש לבקר באתר הקורס ב-MOODLE לפני כל שיעור (הרשמה אוטומטית לפי רשימת הקורס).

 תוכנית הקורס:

 1. עקרונות של מערכות מידע גיאוגרפי (ממ''ג, GIS)
  1. אפיון סוג וארגון הנתונים במערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג ווקטורי ורסטרי).
  2. התפתחות מערכות ממ"ג משנות ה-60 ועד לאחרונה
  3. מערכות ממ"ג נפוצות בארץ – ARCGIS, MAPINFO, QGIS
 2. הצגת נתונים בממ"ג, מפות נושאיות ב-MAPINFO
 3. שאילתות לפי מידע אלפנומרי ולפי מידע מרחבי בממ''ג וקטורי.
  1. בסיסי נתונים טבלאיים (מבוא).
  2.  שפת השאילתות SQL.
  3.  הרחבה מרחבית של שיטת-SQL ושימוש בפונקציות מרחביות
 4. שיטות ניתוח וקטוריות בסיסיות (MAPINFO)
  1. פעילויות על שכבות מידע (Overlay, Merge, Union)
  2. אזורי חיץ (Buffers)
  3. ניתוח מרחקים וסמיכות
 5. מעבר מ-MAPINFO  ל-ARCGIS ו-QGIS
  1. ארגון הנתונים, עבודה עם מאגרי נתונים ארציים גדולים
  2. שאילתות ב-ARCGIS ו-QGIS
  3. מפות נושאיות
  4. בדיקות השוואתיות של יכולות ניתוח ווקטורי
 6. ממ"ג רסטרי וממ"ג בתלת ממד (ARCGIS)
  1. יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי,
  2. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
  3. שיטות בסיסיות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית

ביבליוגרפיה:

 1. J. Star, J. Estes. Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, 1990
 2. T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992
 3. Chou Y-H. Exploring Spatial Analysis in GIS, Onword press, 1997
 4. P. Longley et al, Geographical Information Systems and Science, Wiley, 2001
 5. Bonham-Carter, G.F Geographic Information Systems for Geoscientists, Modeling with GIS, Pergamon, 1994.
 6. Verbyla D. L., Practical GIS analysis, Taylor & Fransis, 2002
 7. NCGIA Core Curriculum 1994 http://www.geog.ubc.ca/courses/klink/gis.notes/ncgia/toc.html
 8. Software documentation
0349-1817-01
 סטטיסטיקה לגיאוגרפים
 Statistics
גב' טליתמן מיכלשיעור יד אבנר120 ד'1500-1200 סמ'  א'

סטטיסטיקה לתלמידי גיאוגרפיה

מרצה: גב' מיכל בן נח

bennoac@post.tau.ac.il

 

מטרת הקורס: להקנות ידע בסיסי במושגי הסטטיסטיקה והקניית מושגי יסוד בניתוח ועיבוד נתונים תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש בתוכנת SPSS.

דרישות הקורס: מדי שבוע יינתן בשעת התרגול תרגיל, אותו יש להגיש בשבוע העוקב.

הרכב הציון הסופי:

בחינה מסכמת: 95%
הגשת תרגילים הכוללים שאלות פרונטאליות ושאלות ב-SPSS : הגשת התרגילים מהווה 5% מהציון הסופי. הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:

·       תלמיד שהגיש בין 0 ל-4 תרגילים מקבל 0 על הגשת התרגילים.

·       תלמיד שהגיש 9 תרגילים ומעלה יקבל את מלוא 5 הנקודות על ההגשה. על כל תרגיל חסר (מתחת ל-9 תרגילים) יורדת נקודה. (לדוגמה תלמיד שהגיש 6 תרגילים יקבל 2 נקודות).

תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS  (במידה ויינתנו כאלה) לא ירשם כהוגש.

תכני הקורס:

1.    הכרת התוכנה SPSS:

1.1.        פתיחת קובץ נתונים

1.2.        מבנה קובץ

1.3.        הגדרת משתנים

1.4.        פקודות

2.    סטטיסטיקה תיאורית:

2.1.        סוגי משתנים

2.2.        טבלאות שכיחות

2.3.        תיאור גרפי של נתונים

2.4.        מדדי מיקום ומדדי פיזור

3.    מושגים בהסתברות

3.1.        מושגים בסיסיים בהסתברות

3.2.        התפלגות נורמלית וציוני תקן

4.    קשר בין משתנים:

4.1.        מקדם המתאם של פירסון, של ספירמן

4.2.        רגרסיה לינארית פשוטה

4.3.        מבחן חי בריבוע לאי תלות

5.    הסקה סטטיסטית:

5.1.        אמידה נקודתית ואמידה באמצעות רווח

5.2.        בדיקת השערות על מדגם אחד

5.3.        הסקה על שני מדגמים: מזווגים ובלתי תלויים.

ספרות עזר:

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 

 

 

Statistic for Geography

Michal Ben-Noach

bennoac@post.tau.ac.il

Course requirements: weekly assignment.

Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.

Course Topics:

1.    SPSS:

1.1.        Opening file

1.2.        File structure

1.3.        Variable definitions

1.4.        Commands

2.    Descriptive statistics

2.1.        Variable type

2.2.        Frequency tables

2.3.        Graphical data presentation

2.4.        Measures of locations and spread

3.    Probability

3.1.        Basic concepts of probability

3.2.                        Normal distribution and Standardization

4.    Correlations

4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients

4.2.        Simple linear regression

4.3.        Chi-square tests

5.    Estimation and hypothesis testing

5.1.        Point estimation and Confidence intervals

5.2.        Hypotheses testing on one sample

5.3.        Hypotheses testing on two samples

 

 


Bibliography:
 

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 


 

 

Statistic for Geography

 

Michal Ben-Noach

 

bennoac@post.tau.ac.il

 

Course requirements: weekly assignment.

 

Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.

 

Course Topics:

 

1.    SPSS:

 

1.1.        Opening file

 

1.2.        File structure

 

1.3.        Variable definitions

 

1.4.        Commands

 

2.    Descriptive statistics

 

2.1.        Variable type

 

2.2.        Frequency tables

 

2.3.        Graphical data presentation

 

2.4.        Measures of locations and spread

 

3.    Probability

 

3.1.        Basic concepts of probability

 

3.2.                        Normal distribution and Standardization

 

4.    Correlations

 

4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients

 

4.2.        Simple linear regression

 

4.3.        Chi-square tests

 

5.    Estimation and hypothesis testing

 

5.1.        Point estimation and Confidence intervals

 

5.2.        Hypotheses testing on one sample

 

5.3.        Hypotheses testing on two samples

 

 

 


Bibliography:

 

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

 

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

 

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

 

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

 

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

 

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

 

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 

  

 

0349-1817-03
 סטטיסטיקה לגיאוגרפים
 Statistics
מר מנדל לירןתרגיל יד אבנר232 ב'1200-1000 סמ'  א'

סטטיסטיקה לתלמידי גיאוגרפיה

מרצה: גב' מיכל בן נח

bennoac@post.tau.ac.il

 

מטרת הקורס: להקנות ידע בסיסי במושגי הסטטיסטיקה והקניית מושגי יסוד בניתוח ועיבוד נתונים תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש בתוכנת SPSS.

דרישות הקורס: מדי שבוע יינתן בשעת התרגול תרגיל, אותו יש להגיש בשבוע העוקב.

הרכב הציון הסופי:

בחינה מסכמת: 95%
הגשת תרגילים הכוללים שאלות פרונטאליות ושאלות ב-SPSS : הגשת התרגילים מהווה 5% מהציון הסופי. הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:

·       תלמיד שהגיש בין 0 ל-4 תרגילים מקבל 0 על הגשת התרגילים.

·       תלמיד שהגיש 9 תרגילים ומעלה יקבל את מלוא 5 הנקודות על ההגשה. על כל תרגיל חסר (מתחת ל-9 תרגילים) יורדת נקודה. (לדוגמה תלמיד שהגיש 6 תרגילים יקבל 2 נקודות).

תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS  (במידה ויינתנו כאלה) לא ירשם כהוגש.

תכני הקורס:

1.    הכרת התוכנה SPSS:

1.1.        פתיחת קובץ נתונים

1.2.        מבנה קובץ

1.3.        הגדרת משתנים

1.4.        פקודות

2.    סטטיסטיקה תיאורית:

2.1.        סוגי משתנים

2.2.        טבלאות שכיחות

2.3.        תיאור גרפי של נתונים

2.4.        מדדי מיקום ומדדי פיזור

3.    מושגים בהסתברות

3.1.        מושגים בסיסיים בהסתברות

3.2.        התפלגות נורמלית וציוני תקן

4.    קשר בין משתנים:

4.1.        מקדם המתאם של פירסון, של ספירמן

4.2.        רגרסיה לינארית פשוטה

4.3.        מבחן חי בריבוע לאי תלות

5.    הסקה סטטיסטית:

5.1.        אמידה נקודתית ואמידה באמצעות רווח

5.2.        בדיקת השערות על מדגם אחד

5.3.        הסקה על שני מדגמים: מזווגים ובלתי תלויים.

ספרות עזר:

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 

 

 

Statistic for Geography

Michal Ben-Noach

bennoac@post.tau.ac.il

Course requirements: weekly assignment.

Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.

Course Topics:

1.    SPSS:

1.1.        Opening file

1.2.        File structure

1.3.        Variable definitions

1.4.        Commands

2.    Descriptive statistics

2.1.        Variable type

2.2.        Frequency tables

2.3.        Graphical data presentation

2.4.        Measures of locations and spread

3.    Probability

3.1.        Basic concepts of probability

3.2.                        Normal distribution and Standardization

4.    Correlations

4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients

4.2.        Simple linear regression

4.3.        Chi-square tests

5.    Estimation and hypothesis testing

5.1.        Point estimation and Confidence intervals

5.2.        Hypotheses testing on one sample

5.3.        Hypotheses testing on two samples

 

 


Bibliography:
 

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 


 

 

0349-2002-01
 מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')
 Basic Course of GIS Part 2
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר227 ב'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותיד אבנר232 ב'1600-1400 סמ'  א'

הקורס מיועד רכישת ידע מעמיק במבנה ושימושי במערכות מידע גיאוגרפי. הדגש נעשה על התיאוריה ויכולת ביצועית של שיטות ממ"ג מתקדמות: מודלים של נתונים מרחביים, בניית מודל דיגיטלי של פני השטח, בדיקת תקנות של נתונים גיאוגרפיים, עריכתם עם שימוש במודל טופולוגי, ניתוח רשתות. הקורס יתבסס על מערכות ממ"ג ArcGIS. ביצוע מוצלח של התרגילים תביא לרמת שימוש גבוהה בממ"ג.

תנאי קבלה: ציון 85 לפחות בקורס מבוא למערכות מידע גיאוגרפי (מבוא לגיאואינפורמטיקה ב')

דרישות קידום: (1) קורס סטטיסטיקה (2) שיטות מחקר כמותיות (3) מבוא לגיאואינפורמטיקה א' ו-ב'
חובות הקורס:
1. הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2. בחינה שמשקלה 60% מהציון הסופי.

תוכנית הקורס:
1. ממ"ג רסטרי וממ"ג במימד שלישי
1.1. יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי,
1.2. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
1.3. שמירת נתוני גובה ופני השטח בממ"ג, רסטר ו-TIN
1.4. שיטות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית
1.5. שיטות מתקדמות של ניתוח תלת-ממדי
2. בניית ממ"ג
2.1. Geo-Relational model
2.2. הרחבת בסיס נתונים לצורך שמירה, עריכה, תשאול נתונים מרחביים
2.3. תקנות נתוני ממ"ג: הטילים, פורמט נתונים
2.4. שילוב ווקטור ורסטר במסגרת מערכות ממ"ג שונות
2.5. בניית מבנה טופולוגי, טעויות טופולוגיות ותיקונן
3. רשתות (networks) וממ"ג
3.1. מודל ממ"ג לשמירת מאפייני רשתות
3.2. שיטות לניתוח רשתות ויישומן בממ"ג

0349-2020-01
 מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
 Academic Writing and Research Skills
ד"ר משורי דניאלשיעור ותיד אבנר115 א'1400-1200 סמ'  א'

שם הקורס: מיומנויות במחקר וכתיבה אקדמית
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ח
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com

תיאור הקורס:
קורס זה נועד להקנות מיומנויות בסיסיות בקריאה וכתיבה אקדמיים, והיכרות עם השדה האקדמי בכלל מההיבט של המחקר, כולל מוסכמות וערכים בתחום. הקורס יידון במבנה המאמר האקדמי, הוכחות, נימוקים, אמצעים לשכנוע הן מנקודת המבט של הקורא והן מנקודת המבט של הכותב המתחיל, הנדרש בסוף תואר הב.א. להגיש עבודות סמינריוניות, ותלמיד המחקר המיועד הנדרש במ.א. לבצע עבודה מחקרית עצמאית ברמה גבוהה. בתחום הקריאה יידרשו הסטודנטים ללמוד לזהות מבנה של טיעון, להציג תמצית של מאמר ולדון בנימוקים ובהוכחות התומכים בו במאמרים אקדמיים בגיאוגרפיה ובכלל. בתחום הכתיבה ייתן הקורס כלים בסיסים לכתיבה אקדמית, ויסקור סוגיות כגון נושא מחקר, שאלת המחקר, התזה (הטענה), זיהוי מגבלות המחקר, חיפוש מקורות, מבנה המאמר/העבודה הסמינריונית, תפקיד המבוא והסיכום, רישום והפנייה למקורות, סגנון כתיבה וכללי פיסוק. כמו כן יתרגלו התלמידים בקורס הצגה ודיבור מול קהל בהקשר אקדמי והכנת מצגת.
חובות הקורס:
1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל הצגת מטלות והשתתפות בדיון
3. הגשת מטלות, בזמן, ע"פ ההנחיות
4. עבודה סופית

Daniel Mishori
Research skills and academic writing

Course Description:
The skill of writing a good essay or paper could be learned and is immensely valuable. Having good ideas is only the first step; these ideas ought to be presented in an engaging and persuasive way. This course is designed to enhance basic skills in reading and writing academic texts, and creating familiarity with the university and its values. The course will focus on the structure of academic papers, including types of academic writing, evidences, arguments and persuasion, Students will be required to read academic texts and to identify the structure of the argument, present a summary and to discuss the rationale and evidence supporting it. Since academic writing is dependent on the research of others, the course will emphasize the importance of finding, evaluating and referring to relevant literature. The course will also review issues such as, the structure of the article / seminar paper, the role of introduction and conclusion; the differences between research topic, research question and thesis (argument); limitations of the study, search and sources registration and references, writing style and basic punctuation rules. Students will also be briefly instructed in making presentations and in making public speaking and presentations in academic context.
0349-2117-01
 צדק חברתי וסביבתי
 Environmental and Social Justice
ד"ר משורי דניאלשיעור ותיד אבנר115 א'1200-1000 סמ'  ב'

שם הקורס: צדק סביבתי וחברתי
ד"ר דניאל מישורי
סמ' ב', תשע"ח

שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com

תיאור הקורס:
מזה מספר שנים מתנהל בישראל ויכוח ציבורי רב פנים בנושא הגז הטבעי. הקורס יצא ממקרה מבחן זה -- ומדוגמאות נוספות כמו ים המלח, חופים או כריה בשדה בריר או זיהום אוויר במפרץ חיפה -- כדי לדון בשאלות שונות של צדק חברתי וסביבתי והרלוונטיות שלהן לחברה בישראל.
בשנות ה-70 וה-80 התפתחה התנועה לצדק סביבתי הגורסת שהחשיפה לנזקים סביבתיים (או ההנאה מתועלות סביבתיות) אינה אחידה. מתברר כי למרות שנזקים סביבתיים פוגעים בכולם, יש רבים הסובלים יותר. זהו דיון הקשור בטבורו לשאלות של צדק חברתי בכלל, ובפרט לשאלות של צדק חלוקתי ושל צדק נוהלי. בארה"ב העיסוק בצדק סביבתי החל עקב ההכרה כי זיהום סביבתיים ומפעלי תעשייה מסוכנים שוכנים "במקרה" ליד שכונות עוני, וכמעט תמיד קהילות של מיעוטים. באופן רחב יותר, צדק סביבתי עוסק בשאלות של חלוקת הטובין הסביבתיים (מרחב, אוויר נקי, מים), והנגישות של אוכלוסיות שונות לפרוצדורות של הכרעות בנושאים אלה. הקורס יתייחס גם להיבטים של צדק בין-דורי, בין מגדרי, ושל צדק בין מדינות – במיוחד בהקשרים של הגלובליזציה. כמו כן הקורס יעסוק בתחבורה וצדק סביבתי, תשתיות ציבוריות, בריאות וסביבה, המרחב העירוני והציבורי, בתכנון ובשיתוף הציבור בהליכי תכנון, מרחב והפרדה, ג'נטריפיקציה, נחלת הכלל, גידור והפרטה.
דיון זה ייעשה גם על רקע הדיון הכללי בצדק חברתי, המהווה כיום נושא מרכזי בדיון הפוליטי, החברתי והאידיאולוגי. רוב הגישות הפוליטיות והאידיאולוגיות מציגות כיעד מרכזי כינונה של חברה צודקת, אם כי ישנם חילוקי דעות מהותיים בשאלה כיצד נראית חברה "צודקת", או מהו חוסר הצדק בחברה. לדוגמה: האם צדק חברתי מחייב שוויון כלכלי? במסגרת זו ייבחנו גישות מרכזיות כמו תועלתנות, הצדק כהוגנות, ליברטריאניזם וגישת היכולות. צדק חברתי מבטא את הרעיון שניתן ליצור חברה צודקת, שמאפשרת ליחידים ולקבוצות קיום הוגן וצודק, כשהעיסוק בשאלות אלה יתמקד בהקשרים הקשורים לסביבה ולמרחב הציבורי.
הקורס יכלול שלושה סיורים שבהם יודגמו סוגיות של צדק מרחבי-סביבתי בישראל.
חובות הקורס:
1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל השתתפות בדיון
3. השתתפות בסיורים (סה"כ שלושה סיורים)*
4. הגשת טיוטות לעבודה הסופית, ע"פ הנחיות המרצה
5. עבודה סופית

* במקרה של החמצת סיור אחד תינתן אפשרות להגיש במקומו עבודה, ע"פ הנחיות המרצה. בהחמצת שני סיורים יושלמו הסיורים החסרים במועד הבא בו יתקיים הקורס.

Daniel Mishori
Environmental and Social Justice
Course Description:
Early paradigms of environmental ethics centered on issues related to nature, non-human animals and the protection of "the environment" as well as humans from ecological harms and degradation. In the 70s and 80s a new environmental paradigm developed: the Environmental Justice Movement. This movement claimed that environmental harms and benefits are not distributed equally in society; that environmental pollution and hazardous industrial plants are often located near socially and economically weak neighborhoods, while minorities suffer most risks, to the extent that this phenomenon was also termed environmental racism. More broadly, environmental justice deals with questions of the distribution of environmental goods (public space, clean air, water), procedural justice. The course also discusses gender justice, intergenerational justice and global justice (between states), especially in the context of globalization. The course will also address transportation, public infrastructure, urban space and the planning. The course also discusses the theoretical background of social justice in general, which is now a central theme in the political social discourse in Israel. The course will include three tours which demonstrates key issues of environmental justice in Israel.
0349-2119-01
 פרקטיקות ויישומים בעיבוד תמונה
 Practices and Applications in Image Processing
מר עוגן ירוןשיעור ותיד אבנר227 ד'1000-0800 סמ'  ב'

 פרקטיקות ויישומים בעיבוד תמונה - סמ' ב' תשע"ח

מר ירון עוגן

ימי ד' 08:00 – 10:00

הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון

קורס זה נועד להרחיב את הידע והשימוש בתכנת ENVI על מנת לנטר את הסביבה באמצעות ניתוח הדמאות ונתונים ספקטרליים. בקורס נכיר יישומים, שיטות ומניפולציות ספקטרליות אשר עוזרות לחוקר בעבודת הניתוח המרחבי מרגע קבלת הנתונים ועד לתוצר הסופי.

 להלן רשימת הנושאים אשר ילמדו בקורס:

 1. מבוא קצר לחישה מרחוק בתחום VIS-NIR-SWIR והכרת תכנת ENVI
 2. הורדה, פתיחה ושמירה של הדמאות בפורמטים שונים מתוך בסיסי נתונים
 3. הכרת סרגל הצבעים, מתיחות ודיאגרמות פיזור
 4. הצגת חתכים בשלושה מימדים
 5. Resampling
 6. ביצוע סטטיסטיקות מרחביות ופעולות מתמטיות על הדמאות
 7. יצירת אזורי עיניין (ROI)
 8. שיטות לקלסיפיקציה מרחבית על פי אזורי עיניין
 9. בניית ספריות ספקטרליות
 10. הפחתת רעש בהדמאה (MNF)
 11. הדגשת הכרומופור הכימי על ידי Continuum Removal
 12. יצירת מודל גובה
 13. ביצוע תיקונים אטמוספריים
 14. ניתוחים סטטיסטיים ובניית מודלים
 15. יצירת מפות נושאיות לצורך קבלת החלטות מרחביות

דרישות קדם: יסודות החישה מרחוק

 הרכב הציון הסופי:

תרגילי הגשה – 40%

עבודה סופית – 60%

Practices and applications in image processing

Yaron Ogen

0349-2134-01
 בריאות, מקום וחברה
 Health, place, and society
ד"ר בירנבוים עמית מרדכישיעור ותיד אבנר115 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הנושא המרכזי בו יעסוק הקורס הוא הקשר שבין מקום ואורח חיים בריא ומקיים. יש ביכולתם של הסביבה והמקום להשפיע על בריאותנו בדרכים עקיפות על ידי שינוי בדפוסי ההתנהגות של אנשים ובכך לתמוך באורח חיים חיוני ובריא ובאיכות חיים גבוהה. מעבר להיבטים הפיזיים של המקום, ייבחנו גם ההשפעות של הסביבה החברתית על איכות החיים של אנשים ובראשן שאלות של אי-שוויון מרחבי. הנחת היסוד של הקורס היא שבעזרת עיצוב ותכנון מרחביים נכונים אנחנו יכולים ליצור מקומות וערים חיוניים יותר שיעודדו אורח חיים בריא ומקיים ובכך לסייע בטיפול בבעיות בריאותיות עכשוויות כמו לחץ נפשי, דכאון, ומחלות לב וכלי דם שהולכים ונהיים שכיחים יותר בימינו. לקראת סוף הקורס נדון האם ערים חכמות אכן יכולות וצריכות לקדם "פתרונות חכמים" לנושאי בריאות.

The course will deal with the relationship between place and healthy and sustainable lifestyle. The environment has the capacity to influence health in indirect ways by changing the behavior patterns of people and by supporting a healthy and vital lifestyle. The course will discuss relevant physical and social aspects of places including questions of spatial inequality. As studies show, using adequate spatial planning it is possible to encourage healthier more vital behaviors that will help to deal with modern health problems such as mental stress, depression and cardiovascular diseases. Toward the end of the course we will examine whether smart cities can and should promote smart solutions to health issues.

0349-2178-01
 חופי הים התיכון של ישראל
 The Mediterranean Shores of Israel
ד"ר רון צבישיעור ותיד אבנר232 ב'1800-1600 סמ'  ב'

 חופי ים התיכון של ישראל

 דר' צבי רון

הקורס יעסוק במרכיבים הפיסיים והאנושיים של יחידות הנוף השונות של רצועת החוף הים תיכוני של ארץ ישראל: בים הרדוד, בשפת הים  ((BEACH) וברצועת החוף הסמוכה לה BACK SORE)) .

נלמד על התהליכים הגאומורפולוגיים המעצבים את החופים: תהליכי גידוד (abrasion) וסחיפה erosion)). הרבדהedimentation) ) ימית ויבשתית, תנועות בלית mass moovment))  וסכנותיהם.

הקורס יעסוק ביחסי הגומלין שבין המרכיבים הגיאולוגיים, הגיאומורפולוגיים, ושל פעילות האדם בחופים אלה: ניצול משאבי החוף,  הפיתוח הישובי, התיירותי, הכלכלי והתכנוני, ועל השיקולים האקולוגיים, תוך שימת דגש על השפעת המהפך שחל בחמישים השנים האחרונות בערך הנדל"ני של האזור, שהשתנה מאזור שולי  לאזור יוקרתי.

הקורס יעסוק בתחרות על שימושי הקרקע השונים בחוף, ובחלופות, באלטרנטיבות,  המתבקשות ובהשפעת שימושי הקרקע, התכנון והפיתוח על עיצובה  של רצועת החוף.

נלמד על השפעת הפיתוח בחוף על שינויי רוחב שפת הים ועל הפגיעה בחוף: השפעת כריית חול וזיפזיף, בניית שוברי גלים מנותקים, מרינות, ייבוש הים והכשרת פארקים.

נעסוק בגלישות ובקצב הנסיגה של מצוקי הכורכר ובסכנתם לאדם. נלמד על השפעת הפיתוח על הגברת הסכנות ועל  דרכים למניעתם או לצמצומם.

הקורס כולל 3 ימי עבודת שדה: בחוף הדרומי, המרכזי והצפוני.

   נושאי הקורס:

1. חופים חוליים - מקור החולות בחופי ים התיכון בארץ ישראל

2. ש פ כ י   נ ח ל י ם   ל י ם

3. שוברי גלים מנותקים והיווצרות שירטומות

4. כריית חולות וזיפזיף בחופים

5. "רכסי" הכורכר

6. גלישות ונסיגות מצוקי הכורכר

7. טבלות גידוד וסלעי חוף

8. מרינות ומעגנות

9. מגורי יוקרה ויישובי יוקרה בקרבת שפת הים

10. מדרון יפו : פארק - חוף  במקום חוף – ים

 

ביבליאוגרפיה בעברית

אלמגור, ג., 2002, חוף הים התיכון של ישראל, המכון הגיאולוגי ירושלים, דו"ח מס'     GSI/13/02

בקלר, נ., ניר, י. ופרת, א., 1980. גיאומורפולוגיה של החוף בין חיפה לזיקים - דו"ח ביניים לשרות לאיכות הסביבה, משרד הפנים. המכון הגיאולוגי, ירושלים.

גבירצמן, ג., 1990, הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה של השרון ומדפו הים תיכוני, מתוך: דגני, אץ, ד., גרוסמן וא., שמואלי, עורכים, בין ירקון לכרמל, ארץ, מחקרים ופרסומים  בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב, משרד הבטחון ההוצאה לאור, עמ' 19 – 60.

 גביש א. ונ. בקלר, 1990, רצועת חוף השרון – גורמים ותהליכים גיאומורפולוגיים וסדימנטולוגיים,  מתוך: דגני א., ד. גרוסמן וא. שמואלי (עורכים),  השרון בין ירקון לכרמל, עמ' 61 -82, הוצאת ארץ ומשרד הביטחון, תל אביב.

דגני, א., 1994, הערכת תהליכי סחיפה, השקעה והסעת חול, בעזרת תצלומי אוויר, בחוף המרכזי והדרומי של ישראל. חיבור לקבלת תואר מוסמך במחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

דו"ח ועדת הזיפזיף, 1964, מוגש לשר הפיתוח והשיכון, ירושלים.

ניר, י., 1976: שוברי גלים מנותקים, דורבנות וגופים מלאכותיים אחרים בחוף הים התיכון והשפעתם על מבנה החוף של ישראל. דו"ח מס' ג"י / 76/2 , המכון הגיאולוגי – המחלקה לגיאולוגיה ימית, ירושלים.

ניר, י., 1989: חופי הים התיכון של ישראל וצפון סיני – היבטים סדימנטולוגיים. דו"ח מס' 88 / 39 / GSI , המכון הגיאולוגי, ירושלים.

ניר, י., 1994. מצוקי הכורכר בחוף הים התיכון של ישראל. אריאל, מס' 105-106, עמ' 121-133.

ספרא, ד., 1962, צורות המסה בטבלת הגידוד ובמזקף החופי  של חוף הכרמל הדרומי, מחקרים בגיאוגרפיה של  ארץ ישראל, ג', עמ' 15 -30.

פינקלשטיין, א., 1987, מרינה בהרצליה – מחקר במודל סדימנטולוגי, דו"ח סופי. פ.ס 87 / 202, המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית, קריית הטכניון, חיפה.

פרת, א. ואלמגור, ג., 1996. סיכונים לאורך מצוק השרון. המכון הגיאולוגי, דו"ח GSI\5\96, ירושלים.

צביאלי, ד., 2000, השפעת הקמת המרינה בהרצליה על רוחב החופים בסביבתה. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך" במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה.

רון צ., 1962, החלוקה הפיסיוגראפית של הרצועה המערבית  בחוף הכרמל הדרומי, מחקרים בגיאוגרפיה של  ארץ ישראל, ג', עמ' 31 -40.

רון, צ., 1982, הרס המתלול החופי בנתניה ונסיגתו, מתוך: שמואלי, א. וברור מ., (עורכים), ספר נתניה, עמ' 45 –67, עם עובד.

רון, צ., 1989. תהליכי גלישות ושיעורי הנסיגה של המצוק החופי בגבעת עליה, יפו, מרחבים, קובץ מחקרים בגיאוגרפיה של א"י והמזרח התיכון 3, עמ' 124 –145, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.

רון, צ., 1996. השתנות שפת הים של הרצליה בעקבות בנית המרינה, כנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית, תקצירים,  עמ' 122 –123,  אוניברסיטת תל אביב.

צבי רון, 2013, חופים , מתוך: צבי רון ונ. גולדשלגר, פרקים בעיצוב נופי כדור הארץ – השפעת פעילות הכוחות החיצוניים (גאומורפולוגיה) , פרק 4, עמ' 145 – 267, עלה כספר מקוון באתר מכון מופ"ת. את הספר ניתן להוריד בחינם בכתובת: ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

צבי רון, 2013, תנועות בלית , מתוך: צבי רון ונ. גולדשלגר, פרקים בעיצוב נופי כדור הארץ – השפעת פעילות הכוחות החיצוניים (גאומורפולוגיה) , פרק 3,עמ' 103 – 138, עלה כספר מקוון באתר מכון מופ"ת.

 את הספר ניתן להוריד בחינם בכתובת: ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

רון, צבי וצפורה, 2012, מצוקת המצוקים, סרט וידאו העוסק בגלישות מצוקי הכורכר בחופי ישראל וסכנותיהם. קישורית ל-,YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=X5yct0Ixdk8#t=135s

in English

Almagor, G., Gill, D. and I. Perat, 1998, Marine Sand Resources Offshore Israel, Report GSI/25/98, Geological Survey of Israel.

Baird, W.F. & Associates Ltd., and Research Planning Inc., 1996, City of Herzliya, Analysis of beach erosion. Baird & Associates Ltd. , Ottawa, Ontario, Canada, and Research Planning Inc. , Colombia, South Carolina, U.S.A.

Bird, E., 2000, Coastal Geomorphology, an Introduction, John Wiley.

Rosen, D.S., 1992, Study of 50 years coastal changes at Hadera, Israel. Proceeding of the Twenty-third international conference, Coastal Engineering 1992, pp. 3399-3412, Venice, Italy.

Shirman, B. and Y. Melzer, 2002, Mediterranean sea level changes over the period 1961-2000,  FIG XXII International Congress Washington, D.C. USA, April 19-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel's Mediterranean Sea Shores

Dr. Zvi Ron

 

This course will deal with the physical and human factors of the different landscape units of Israel's Mediterranean coast:  the shallow sea, the beach and the back shore (the coastal strip adjacent to it).

We will study the geo-morphological processes that shape the shores: processes of abrasion, of erosion and sedimentation – both sea and land, mass movement processes  and the dangers involved.

We will study the interrelations between the geological factors, the geomorphology, and man's activity on these shores: utilization of coastal resources, settlement factors, urban and tourist development, economics and planning, as well as ecological considerations, all the while emphasizing the turnaround in real estate values over the last fifty years, changing the area from marginal to prestigious.

We will deal with the competition regarding differences in coastal land use, the alternatives of choice and the effect of land use, planning and development on the design of the coastal strip.

We will study the effect of coastal development on the changes in beach width and on the damage to the shore [coast]: the effects of mining sand and coarse sand (zifzif), building disconnected breakwaters, marinas, drying up the sea and preparation of parks.

This course  will deal with landslides and the rate of retreat of the kurkar (limey sandstone) cliffs and the danger they pose to the population. We will study the influence of development on the increase in hazards, and methods by which these can be eliminated or reduced.

The course includes three days of field work: in the southern beach, the central beach and the northern beach.

 

Course topics:

 1. Sandy beaches – The source of the sand on the Mediterranean beaches of Israel.
 2. River mouths to the sea
 3. Disconnected breakwaters and the creation of  tombolos .
 4. Mining of sand and zifzif  (coarse sand with broken  shells ) on the beachs .
 5. The kurkar (limey sandstone) "ridges".
 6. Landslides and retreat of the kurkar cliffs.
 7. Abrasion platforms and beach - rocks
 8. Marinas and docking facilities
 9. Prestigious homes and communities near the sea shore.
 10. The "Jaffa slope"- a  park replace the shore .

 

Bibliography (Hebrew)

Almagor, G., 2002. Israel's Mediterranean Sea Shore, The Geological Survey of Israel, Jerusalem,  Report number GSI/13/02. (In Hebrew)

Beckler, N., Nir, Y. and Perat, A., 1980. Geomorphology of the Coast between Haifa and Zikkim – Interim report to the Office of Environmental  Services, Ministry of the Interior, The Geological Survey of Israel, Jerusalem. (In Hebrew)

Gwirtzman, G., 1990. The Geology and Geomorphology of the Sharon Area and Sea Shelves in the Mediterranean Sea, in Dgani, A., D. Grossman and A. Shmueli (eds.) Between Yarkon and Carmel, Land, Research and Publications in Geography. Tel-Aviv University, Ministry of Defense  publications, pp. 19-60. (In Hebrew)

Gavish, A. and N. Beckler, 1990. The Sharon Shoreline – Geo-morphological and Sedimentationary Causes and Processes, in  Dgani, A., D. Grossman and A. Shmueli (eds.) The Sharon Region Between Yarkon and Carmel, pp. 61-82, publ. by Eretz and Ministry of Defense, Tel-Aviv. (In Hebrew)

Dgani, A., 1994. Evaluation of Processes of Erosion, Sedimentation and Movement of Sand, With the Aid of Aerial Photos, in the Central and Southern Coast of Israel. M.A thesis   submitted to the Department of Geography, Bar Ilan University, Ramat Gan. (In Hebrew)

Finklestein, A., 1987. Marina in Herzliyah – Research of a Sedimentological Model, final report. P.S. 202/87, The Israeli Institute for Research of Marine Engineering, Technion Campus, Haifa. (In Hebrew)

Nir, Y., 1976. Disconnected Breakwaters, Spurs and Other Artificial Bodies on the Mediterranean Coast and Their Effect on the Structure of Israel's Coastline. Report no.GSI 76/2, The Geological Survey of Israel, Department for Sea [Marine] Geology, Jerusalem. (In Hebrew)

Nir, Y., 1989,   Sedimentological Aspects of the Israel and Northern Sinai  Mediterranean Coasts,  Report  no. GSI/39/88, The Geological Survey of Israel,, Jerusalem. (In Hebrew)

Nir, Y., 1992. The Kurkar (Limey Sandstone) Cliffs on Israel's Mediterranean Coasts.  Report  no. GSI/28/92, The Geological Survey of Israel, Jerusalem. (In Hebrew)

Safra, D., 1962. The Abrasion Platform and the Cliff of the Southern Carmel Coast, , Research in the Geography of the Land of Israel, 3, pp. 15-30. (In Hebrew)

Perat, A. and Almagor, G., 1996. Environmental Risk Along the Sharon Escarpment. The Geological Survey of Israel, report GSI/5/96, Jerusalem. (In Hebrew)

Tzvieli, D., 2000. The Effect of building the Herzliyah Marina on Beach Width in its Vicinity. M.A. thesis, the Department of Geography, Haifa University. (In Hebrew)

Report of the Zifzif (coarse sand with broken  shells )  Committee, 1964, submitted to the Minister of Development and Housing, Jerusalem. (In Hebrew)

 

Ron, Z, 1962. The Morphographic Configuration of the Southern Carmel Coast, Research in the Geography of the Land of Israel, 3, pp. 31-40. (In Hebrew)

Ron, Z., 1982. The Destruction of the Coastal Escarpment in Netanya and its Recession, in Shmueli, A. and Braver, [Brawer]M., eds. The Book of Netanya, pp. 45-67, Am Oved publ. (In Hebrew)

Ron, Z., 1989. Landslide Processes and Rate of Recession of the Coastal Cliff in Givat Aliyah, Jaffa. Merhavim, Collection of Research on the Geography of the Land of Israel and the Middle East, 3, pp. 124-145, Department of Geography, Tel-Aviv University. (In Hebrew)

Ron, Z., 1996. Changes in the Herzliyah Beachs Following the Building of the Marina. Conference of the Israeli Geographical Association, abstracts, pp. 122-123, Tel-Aviv University. (In Hebrew)

Ron, Z., 2013. Mass  movement Processes, in Z. Ron and N. Goldshlager, Chapters on Earth's Landscape Design – The Effects of the Activity of External Forces (Geomorphology), chp. 3, pp. 103-138, Online Book on the web of the mofet.  The , online book (in Hebrew) can be downloaded without charge from:

ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

Ron, Z., 2013. Coasts, In Z. Ron and N. Goldshlager, Chapters on Earth's Landscape Design – The Effects of the Activity of External Forces (Geomorphology), chp. 3, pp. 103-138, Online Book on the web of the mofet . The  online book  (in Hebrew) can be downloaded without charge from:

ttp://www.mofet.macam.ac.il/ktiva/publish/catalog/Pages/onlinepub/geomorfologia.aspx

Ron, Zvi and Zippora, 2012. Cliffs in Distress], Video Film dealing with the sliding of the Kurkar Cliffs on  Israel's coasts and the dangers involved. (In Hebrew) YOUTUBE connection:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=X5yct0Ixdk8#t=135s

Tzvieli, D., 2000. The Effect of Building the Herzliyah Marina on Beach Width in its Vicinity. M.A thesis submitted to the Department of Geography, Haifa University. (In Hebrew)

 

in English

Almagor, G., Gill, D. and I. Perat, 1998, Marine Sand Resources Offshore Israel, Report GSI/25/98, Geological Survey of Israel.

Baird, W.F. & Associates Ltd., and Research Planning Inc., 1996, City of Herzliya, Analysis of beach erosion. Baird & Associates Ltd. , Ottawa, Ontario, Canada, and Research Planning Inc. , Colombia, South Carolina, U.S.A.

Bird, E., 2000, Coastal Geomorphology, an Introduction, John Wiley.

Rosen, D.S., 1992, Study of 50 years coastal changes at Hadera, Israel. Proceeding of the Twenty-third international conference, Coastal Engineering 1992, pp. 3399-3412, Venice, Italy

Nir, Y.,1982, Offshore artificial structures and their influence on the Israel and Sinai Mediterranean beachs. Report no. MGG/4/82, The Geological Survey of Israel, Jerusalem.

Shirman, B. and Y. Melzer, 2002, Mediterranean sea level changes over the period 1961-2000,  FIG XXII International Congress Washington, D.C. USA, April 19-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0349-2234-01
 יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית
 Environmental Historical Geography
ד"ר בלסלב ירון ירגןשיעור ותיד אבנר115 ב'1200-1000 סמ'  א'

הקורס בוחן את יסודות המחקר הגיאוגרפי-היסטורי. במסגרת זו נדון בהתפתחות דיסציפלינת הגיאוגרפיה ההיסטורית בארץ ובעולם, בקשרי דיסציפלינה זו עם מדע הגיאוגרפיה, בהשפעת אירועים ותהליכים היסטוריים על התפתחות הנוף ובדרכים לביצוע מחקר גיאוגרפי-היסטורי בעידן הדיגיטאלי. בכלל זה נלמדים נושאים שונים מתחום המידע הגיאוגרפי-היסטורי כגון חתכי רוחב ואורך, יתרונות ומגבלות מקורות מידע היסטוריים ועוד. הקורס מורכב משיעורים בכיתה וסיורים בשטח.
נושאי לימוד עיקריים: מהי הגיאוגרפיה ההיסטורית, התפתחות החשיבה הגיאוגרפית-היסטורית, גישות שונות למחקר, חתכי אורך ורוחב, מקורות גיאוגרפיים-היסטוריים, אמינות מקורות היסטוריים, שימוש בכלים מתקדמים במחקר היסטורי, גיאוגרפיה-היסטורית בארץ-ישראל, מחקר גיאוגרפי-היסטורי במאה ה-21.
שיטת הלימוד: הקורס מורכב משיעורים בכיתה, קריאה מודרכת של מאמרים וסיורים בשעת הלימוד בתל אביב-יפו. העברת השיעורים מתבססת על הרצאות, קריאה מודרכת ודיונים. הסיורים מהווים "שיעור בשטח", בהם מומחש החומר הנלמד בכיתה דרך בחינת הגיאוגרפיה-ההיסטורית של העיר.
חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים, הגשת שני תרגילים.

דרישות קדם: אין
הערכה: תרגילים- 20%, מבחן- 80%

The course examines the foundations of historical-geographical research. In the course we shall discuss the development of the historical-geographical discipline in Israel and the world, the relations between this discipline and the science of geography, the effect of historical events and processes on landscape development, and the ways to conduct an historical-geographical research in the digital era. For this purpose, different historical-geographical tools will be discussed, such as vertical and horizontal cross-sections, the advantages and disadvantages of historical sources etc. The course is based on lessons in class and field excursions.
Main topics: the nature of historical-geography, the development of the historical-geographical thought, different research attitudes, vertical and horizontal cross-sections, historical-geographical sources, credibility of historical sources, use of advanced tools in historical-geographical research, historical-geography in Israel, historical-geographical research in the 21st century.
Teaching methods: the course is based on lessons in the class and excursions in Tel Aviv-Jaffa during class time. The lessons are based on lectures, reading and discussions. The excursions are "field lessons", where the materials which have been taught in class will be demonstrated through the historical-geography of the city.
Students' duties: Attendance and active participation in the lessons and excursions, submitting two exercises.
Assessment: 20% exercises, 80% final exam
0349-2250-01
 אתיקה סביבתית
 Introduction to Environmental Ethics
ד"ר משורי דניאלשיעור ותיד אבנר115 א'1200-1000 סמ'  א'

שם הקורס: אתיקה סביבתית
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ח
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com

דרישות קדם: אין
מטרת הקורס לספק מבוא מפורט של האתיקה והחשיבה הסביבתית על שני היבטיה המרכזיים: יחסי אדם טבע, והקשר שבין סביבה לחברה. וזאת, על רקע ההתפתחות ההיסטורית של השיח בנושאים אלה, ועל רקע המודעות הגוברת להיבטים שונים של המשבר האקולוגי. הקורס מספק רקע היסטורי לדיון התרבותי והמוסרי בטבע ובסביבה, וחושף את הדילמות התיאוריות והאתיות בהן עוסקת החשיבה הסביבתית כיום.
הדיון הסביבתי התפתח בעיקר כתגובה לרעיון לפיו אנו נמצאים בעיצומו של "משבר אקולוגי" גלובאלי – רעיון שמתפתח החל משנות השישים, והתחושה שהעידן הסביבתי מהווה מהפכה של חשיבה ושל תודעה: "פרדיגמה" סביבתית חדשה. הקורס יסקור את התגובות המרכזיות לתודעת המשבר ובהן האקולוגיה העמוקה, האקולוגיה החברתית, אקופמיניזם ועוד. החשיבה הסביבתית רואה את עצמה כרדיקלית וכביקורתית כלפי המודרניזם והחשיבה ה"אקדמית", ה"לא-סביבתית". מסיבה זו ידון הקורס באופן ביקורתי גם במושגים בסיסיים בהתפתחות הדיון הפילוסופי והמוסרי. כרקע היסטורי, הקורס סוקר גישות השונות שהתקיימו בתרבות המערבית ביחס למעמדם המוסרי של בעלי חיים ושל הטבע, והשינויים שחלו בתפיסות אלה. כמו כן יידונו נושאים כגון סביבה ודמוקרטיה, כלכלה וסביבה, פרגמטיזם סביבתי, פשטות מרצון (וסגנון חיים "ירוק"), אקטיביזם, צמחונות סביבתית, אתגר הקיימות והקשר בין אתיקה סביבתית לעיסוק במקום ובגיאוגרפיה.
חובות הקורס:
1. נוכחות ב-85% מהמפגשים
2. השתתפות פעילה במפגשים, כולל השתתפות בדיון
3. בחינה

Daniel Mishori
Introduction to Environmental Ethics

Course Description:
The purpose of the course is to provide a detailed introduction to environmental ethics in its two main aspects: the relationship between humans and nature, and relationship between society and environment. The course will survey the historical development of the discourse on these issues, on the background of the growing awareness to the threat of an ecological crisis. The course provides a historical background to the discourse of the moral status of nature and the environment, including non-human animals, and exposes dilemmas and ethical theories of environmental thought. The environmental discourse has evolved primarily in response to the idea that we are in the midst of a global "ecological crisis" -- an idea that develops from the sixties. The course will review the main responses to the crisis including the "doomsday prophets". of the 60s and 70s, and the central ideological and theoretical responses to the environmental challenges, including deep ecology, social ecology, and eco-feminism. Also be reviewed anthropocentric ethics and environmental pragmatic, environment and democracy, ecological economics, voluntary simplicity (and lifestyle "green"), environmental activism and the future of the environmental movement. The rights of future generations, climate justice the commons will be discussed in brief, as an introduction to the more detailed discussion in other courses.
0349-2264-01
 יסודות הגיאוגרפיה העירונית
 Urban Geography
ד"ר צפריר-ראובן אורנהשיעור ותיד אבנר115 ד'1200-1000 סמ'  א'

נושאי הקורס:

עיר, עיור ועירוניות בעולם: התפתחות, תפרוסת, מאפיינים
Urban - הגדרות וגישות
מערכת עירונית - URBAN SYSTEM:

 • הבסיס הכלכלי של עיר, גבולות השפעה ואינטראקציה בין עירונית
 • מודלים לניתוח מערכות עירוניות (תורת המקומות המרכזיים, התפלגות גודל, סופר-אימפוזיציה, דגם התפתחות קולוניאליסטי, הדגם המרכנטליסטי...)
 • המערכת העירונית העולמית: גלובליזציה וערי עולם, מאפיינים של עיר עולם, גישות ושיטות לדירוג ערי עולם, Central Flow Theory כמושג ואמצעי לניתוח מערכת עירונית גלובלית.
 • מרחבים מטרופוליניים ופירבור – גורמים לתהליכי פירבור, התפתחות מטרופולינים, דגמים, מאפיינים ותיפקוד של מטרופולינים.

העיר כמערכת – CITY AS SYSTEM:

 • • מבנה עירוני: מבנה פיסי ומבנה חברתי
 • • שימושי קרקע בעיר – גורמים משפיעים, מאפיינים.
 • • שמונה מודלים אקולוגים לניתוח מבנה עירוני – מ- 1925 עד היום.
 • • מע"ר ומסחר בעיר – מאפיינים והגדרות, הקשר בינם לבין תהליכי התפתחות ופיתוח עירוניים בעולם גלובלי.
 • • אזורים חברתיים בעיר והקשר בינם לבין המבנה הפיסי של העיר.


דרישות הקורס:
• נוכחות חובה
• מבחן מסכם

More then Fifty percent of the global population lives in urban settlements. Cities, town and other urban forms become the sites of most human activity. The course 'Urban Geography' begins with the global system and ends with suburbs and small towns: studies the built urban forms and patterns, evolution and characteristics of urban structures, spatial dynamics and human activity.


Part 1:

 • The origins and growth of cities
 • World Urbanization: evolution, distribution, characteristics.
 • Urbanization and economic, the economic base of the city.

Part 2:
Urban system:

 • Theories of the urban systems: Central Place Theory, Mercantile model, Super-Imposition model, Rank Size Rule, Primate city.
 • Globalization and Global cities: world cities characterization, ranking world cities, Central Flow Theory as a concept to analyze the global urban system.
 • Metropolitan areas and suburbanization: evolution of metropolitan areas, suburbanization and urban sprawl process.
 • Mega cities

Part 3:
City as system:

 • Urban structure: physical structure and social structure
 • Land uses in the city: Factors and characteristics, natural process vs. zoning.
 • Ecological model of the city: Concentric zone model, Sector model, multiple-nuclei model.
 • Alonso's Bid Rent Function Theory
 • Modification of the classical models: Mann's, Kearsley's, Vance's, and Whites's.
 • Central business district (CBD).
 • Urban retail structure
 • Social areas in the city.

Grade:
Attendance requirement
Exam – 100%

0349-2265-01
 יסודות הגיאוגרפיה המדינית
 Political Geography
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר120 א'1200-1000 סמ'  א'

הקורס סוקר ומנתח סוגיות נבחרות העומדות בבסיס התנהלותן של מדינת הלאום. דן במניעי כינונה בעת המודרנית ובאופן גיבושה בסיועו של רעיון הלאומיות. עומד על טבעו ומהותו של רעיון הריבונות ועל תפקידה של הטריטוריה בעיצוב דפוס פעולתן של מדינות. עוד הוא כולל דיון בפרדיגמות גיאו- פוליטיות וניתוח של התפתחות מערכת יחסי הגומלין בין תופעת הגלובליזציה לבין מדינת הלאום.
חובות הקורס: נוכחות חובה , עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.

The course introduces the evolution of geopolitical paradigms and explore the development of the nation-state concept. He addresses the linkages between the national identity and the political organization of territory, the political and economic forces that are undermining the modern nation-state system and its relationship with globalization.
Grade: exam: 100%
0349-2287-01
 גיאוגרפיה של תיירות ופנאי
 Geography of tourism and recreation
ד"ר בירנבוים עמית מרדכישיעור ותיד אבנר115 ב'1400-1200 סמ'  א'

תיירות ופנאי הינם מענפי הכלכלה המתפתחים ביותר בימינו. הקורס ייבחן תחום זה מפרספקטיבה גיאוגרפית הבודקת כיצד המרחב והמקום משפיעים ומושפעים מענפים אלו הן ברמה העולמית והן ברמה המקומית. נושאים שייסקרו במהלך הקורס כוללים: מבוא והיכרות עם מושגי מפתח, תיאוריות ונושאי מחקר בתחום התיירות והפנאי, תיירות ופנאי בעיר, מוביליות של תיירים, מיקום של תשתיות תיירות, שימוש בתיירות ככלי לפיתוח עירוני ואזורי, אי-שוויון ותיירות ברמה המקומית והעולמית, פעילויות פנאי ואורח חיים בריא, יעדי תיירות חכמים.

Tourism and recreation are among the fastest growing industries today. The course will examine this field from a geographical perspective that seeks to better understand how space and place affect and are affected by these industries in both the global and local levels. Main topics that will be reviewed include: Introduction to the main theories and terminology in the field of tourism and recreation, tourism and leisure in cities, tourism mobility, location of tourism infrastructure, tourism and urban development, tourism and inequality at the local and global levels, leisure activity and healthy lifestyle, smart destinations.

0349-2289-01
 טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני
 Land, Terrain and Territory in the Post-Modern Era
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר115 ב'1800-1600 סמ'  ב'

אופן הקרנת תופעות המלוות את עידן הגלובליזציה על התנהגות והתנהלות מדינת הלאם נתון במחלוקת עמוקה המשתקפת בספרות המקצועית. מחלוקת זו משמשת ציר דיון מרכזי בקורס.
הדיון יעסוק במכלול היבטים הנוגעים לתמורה המתחוללת בעידן הגלובליזציה ביחסי קהילות פוליטיות כלפי אדמה, קרקע וטריטוריה, מנקודת מבט תיאורטית ומעשית. מבטו יתמקד עוד במערכת יחסי המדינה עם עמים ילידים ובמשטרי הגירה. הדיון ישלב התייחסות קונקרטית לישראל בכל סוגיות הליבה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.

This course attempts to account for selected contested issues regarding land, terrain and territory. The course will discuss the concepts of 'the end of territory' or borderless world, territory as a device to control and to contain people- ie. territory as an oppressive tool in state hands and territory as a source of (national or ethnic) identity. The course applies the concepts introduced to Israel context.
Grade: exam: 100%
0349-2292-01
 גיאוגרפיה של המזרח התיכון
 Geography of Modern Middle East
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר120 א'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס סוקר את מאפייניו הגיאוגרפיים, כלכליים, פוליטיים והחברתיים של המרחב המזרח תיכוני ומנתח בעזרתם של כלים תיאורטיים את השינויים המתחוללים במרחב גיאוגרפי זה מאז שנות השבעים של המאה הקודמת ועד ימינו אלה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.

The course surveys the geographical, economic, demographic and political characteristics of the Middle East. Special attention will be paid to selected regional issues such as the region carrying capacity, economic dimensions of oil, population diversity (ethnicity, religion), the phenomenon of nationalism as it affected the modern Middle East, and the roots of the current region's underdevelopment.
Grade: exam: 100%
0349-2298-01
 יסודות ההידרוגיאולוגיה
 Hydrogeology
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר232 ב'1400-1200 סמ'  א'

מבוא להידרוגיאולוגיה

קורס בסיסי המקנה את מושגי היסוד בהידרוגיאולוגיה, מחזור המים בטבע, שיטות שדה לניטור וניצול מי תהום, נקבוביות ומוליכות של סלעים, הכרת התכונות וטיפוסים שונים של אקויפרים (מאגרי מי תהום), אופי ומהירות זרימת מי התהום במדיום הסלעי, היווצרות מעיינות והקשר בין זרימה עילית למי תהום, האינטראקציה בין סלעים שונים למים תוך יצירת טיפוסי מים שונים, מקורות זיהום והשפעתם על איכות המים, צריכת מים מול מחסור - הגדרת הבעיה ופתרונות, פיתוח מקורות מי תהום תוך ניהול בר קיימא, מי תהום בישראל.

דרישת קדם: מבוא למדעי כדור הארץ

The purpose of this course is to provide the fundamentals central to the study of water as a resource. Include general knowledge of basic geology: sediments, rocks, stratigraphy, and structural geology. The first part of the class is dedicated to the hydrologic cycle, surface water processes and the geology of groundwater. Part two focuses on understanding the fundamentals of groundwater flow and flow to wells. Part three is concerned with water chemistry and contamination issues. Finally we will briefly examine how groundwater can be used in to tell us about past environmental conditions and how the geologic record can help us to manage groundwater as a resource.

 דרישת קדם: מבוא למדעי כדור הארץ

 

0349-2345-01
 עיר ופרבר
 City and Suburb
ד"ר צפריר-ראובן אורנהשיעור ותיד אבנר115 ד'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס עוסק במבנה, מראה ומאפיינים של ערים ופרברים בעידן המודרני והפוסט-מודרני, בתמורות שעברו במהלך המאה ה-20 וה-21, ובהשתקפותם של תהליכים וגורמים שונים (פוליטיים, כלכליים, חברתיים, תכנוניים) במרחב העירוני ותיפקודו כפי שבא לידי ביטוי בעולם המערבי .
נושאי הקורס:
• קריטריונים לניתוח עיר ופרבר.
• מבנה עירוני: גישות ומודלים שונים לניתוח עיר (מורפולוגיה, אקולוגיה, יחסי כוח כלכליים ופוליטיים), מאפייני מערכת שימושי הקרקע בעיר והגורמים המשפיעים עליה.
• עסקים בעיר: תמורות ושינויים ב- Downtown מתחילת המאה העשרים עד היום, מרכז העיר בעידן הגלובלי, לונדון ופריז כדוגמא לשינויים ותמורות שהתרחשו במבנהו ובמיקומו של מרכז העסקים הראשי (מע"ר - CBD) בעיר והשפעתו על העיר כולה, מקרי בוחן כמייצגים תפיסות עכשוויות בתפקיד ותיפקוד המרכז העסקי של העיר.
• אזורי המסחר בעיר: הקשר בין מבנה עירוני למיקום גורמי מסחר בעיר, מודלים מוקדמים ועכשוויים לניתוח תפרוסת המסחר בעיר, תמורות במיקום ומאפייני המסחר בעיר, יחסי הגומלין בין מסחר עירוני ומסחר פרברי.
• מבנה ומראה העיר ופרבריה כתוצר של גישות תכנוניות: מתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-70' ("האוסמניזציה", סיטי ביוטיפול, עיר גנים, אִיזוּר, יחידות שכנות, ,העיר העכשווית, שיכונים ציבוריים, שיקום שכונות, ועוד) . כיצד שינו הגישות הללו את המרחב העירוני וכיצד השפיעו על מבנה, תיפקוד ומראה העיר.
• פירבור וזחילה עירונית: הסיבות והגורמים לתהליך הפירבור (ארה"ב, אירופה - בריטניה בפרט - וישראל), כיצד השפיע התהליך על העיר (Urban Decay), מאפיינים צורניים, חברתיים ותרבותיים של פרבר מערבי, יתרונותיו וחסרונותיו, תופעת הזחילה עירונית Urban Sprawl)) והגישות שצמחו למניעתה (Smarth Growth ועוד)
• עירוניות עכשיו - הביקורת כנגד תהליכי התכנון של המאה ה-20 ותפיסות עירוניות שגויות והצגת גישות תכנוניות משנות ה- 70 עד היום.

דרישות קדם:
יסודות הגיאוגרפיה העירונית

דרישות הקורס:
• נוכחות חובה
• מבחן מסכם

The course deals with the internal structure of cities and suburbs, focusing on form, function and characteristics during the political, economical and sociological changes they went through the 20th and 21st centuries

• Urban structure – advanced approaches, theories and model for analyze urban structure.
• Urban retail structure: Models (Central place theory, Berry's, Davis's, Jones's), the changing of the urban retail structure, the origin and role of the mall, future spatial aspects of urban retailing.
• Downtown and CBD : spatial characteristics, the golden age of the CBD and it's decline, the (new) CBD in the global era.
• Planning theories and the city: How they influence on the spatial structure, urban landscapes and daily life through time.
• Suburbanization and urban sprawl: The origin of suburbanization, spatial and social characteristics of the western suburb, its advantage and disadvantage, Urban sprawl, Sustainability and compact city vs. Sprawl.

Prerequisite:
Urban Geography
Grade:
Attendance requirement
Exam
0349-2388-01
 יסודות בכימיה ובפיזיקה לגיאוגרפיה פיזית
 Fundamentals of Chemistry & Physics for Physical Geography
מר עוגן ירוןשיעור ותיד אבנר120 ג'1200-1000 סמ'  א'

הקורס מיועד להקנות ידע והבנה במושגים בסיסים מתחום הפיזיקה והכימיה תוך הכרת דוגמאות של תהליכים רלוונטיים המתרחשים באטמוספירה ובפני כדור הארץ.

הקורס אינו דורש רקע בכימייה ופיזיקה ומומלץ מאוד לאלו המעוניינים להמשיך את לימודיהם בתחומי הגיאוגרפיה הפיזית (חישה מרחוק, אקלים, קרקע ומים).


להלן רשימת הנושאים:
1. מערכת היחידות הבינלאומיות, המרה בין יחידות, הכרת המושג - פאי, כדור הארץ ומערכת השמש, מדידת מרחקים בחלל, מאזן האנרגיה בכדור הארץ והתפתחות האסכולה המדעית – אריסטו, ארכימדס, קופרניקוס, גלילאו וקפלר.
2. מסה ומשקל, חוקי ניוטון, מהירות ותאוצה, גרביטציה, קבוע הכבידה, מהירות בריחה ומהירות אורביטלית.
3. צפיפות ולחץ (בתווך מוצק, נוזלי וגזי) ומגמות השינוי שלהם עם הגובה, עקרון ברנולי ועקרון ארכימדס.
4. גלים וקרינה אלקטרומגנטית – פיזור, החזרה, שבירה, הפרעה ובליעה.
5. אינדקס השבירה, עומק מדומה, נפיצה ואפקט דופלר.
6. יסודות ואטומים, איזוטופים, מודל בוהר, משוואת ריידברג לאטום המימן, האורביטלים האטומיים, הטבלה המחזורית, אלקטרוני ערכיות, חוק האיסור של פאולי וכלל הונד.
7. יונים, יחידת מסה אטומית, מולקולות, משוואות כימיות ומסה מולקולרית
8. אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית, קשרים כימיים, אלקטרושליליות, מבנים מולקולריים.
9. הויברציות המולקולריות והשפעתן על ספקטרום הקרינה האלקטרומגנטי, קשרים בין-מולקולריים: קשרי ואן דר ואלס וקשרי מימן.
10. תכונות המים, חימצון-חיזור, חומצות ובסיסים.
11. מסה מולרית, המול, קבוע אבוגדרו ומולריות.
12. חום ומושגי יסוד בחשמל, תהליכים כימיים המתרחשים באוקינוסי כדור הארץ, עומק פיצוי הפחמן, סדימנטולוגיה ימית.
13. שיטות מדידה, שימוש בגורמי ניבוי (proxies) במדע, סדימנטולוגיה של מפרץ אילת וכימייה של אטמוספירת כדור הארץ.
חובות הקורס: נוכחות חובה, הגשת תרגילים, בחינה סופית
הרכב הציון הסופי: תרגילים 30% , מבחן סופי 70%

The aim of the course is to provide basic knowledge in physics and chemistry in order to understand various phenomena that occur in the environment.

The major subjects of the course are:

1.     Systeme International d’unites, understanding pi (π), earth and the solar system, how to measure distances in space, earth energy balance and the evolution of science – Aristotle, Archimedes, Copernicus, Galileo and Kepler.

2.     Mass and weight, Newton’s three laws of motion, velocity and acceleration, gravity, universal gravitation, escape and orbital velocities.

3.     Density and pressure (in solid, liquid and gaseous mediums) and their vertical trends.

4.     Waves and electromagnetic radiation – scattering, reflection, refraction, interference and absorption.

5.     Refraction index, pseudo depth, dispersion and the Doppler effect.

6.     Elements and atoms, isotopes, Bohr atomic model, Rydberg equation, the atomic orbitals, the periodic table, valence electrons, the Pauli exclusion principle and Hund’s rule.

7.     Ions, Atomic Mass Unit (AMU), molecules, chemical formulas and molecular mass.

8.     Ionization energy, electron affinity, chemical bonds, electronegativity, molecular structures.

9.     Fundamental vibrations and overtones and their effect on the electromagnetic spectrum, Inter-molecular bonds: Van der waals and hydrogen bonds.

10. Properties of water, oxidation-reduction, acidity and basicity.

11. Molar mass, mole and Avogadro constant, molarity.

12. Heat and basic terms in electricity, ocean chemistry, carbonates compensation depth (CCD) and marine sedimentology.

Measurements methods, the use of proxies in science, sedimentology of the Gulf of Eilat and chemistry of the earth’s atmosphere

0349-2400-01
 שיטות מחקר איכותניות
 Qualitative Methodologies
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר115 ג'1200-1000 סמ'  ב'

שיטות מחקר איכותיות

הקורס עוסק במסורות של המחקר האיכותני ובגיבוש מחקר של בעיה מרחבית. במסגרת הקורס נבחין בין השימוש במונח "איכותני" כמונח המתאר טיפוסים של מתודולוגיות לבין השימוש במונח זה בהקשרים של פרידגמה מחקרית, קרי הנחת היסוד של הגישה המחקרית. על בסיס הבחנה זו הקורס יתמקד בארבע פרדיגמות של מחקר איכותני: הפוזיטיביסטי, פוסט-פוזיטיביסטי, תיאורטי-ביקורתי וקונסטרוקטיבי. תוכנית הקורס: 1. הנחות היסוד של המחקר האיכותי. 2. תכנון מערך מחקר של בעיה מרחבית: פרספקטיבה מושגית, הגדרת שאלות מחקר, אוכלוסיית המחקר, הגדרת יחידת החקירה המרחבית ותיחום אזור המחקר. 2. עקרונות איסוף נתונים: האדם ככלי מחקר, ידע סמוי וגלוי, איסוף נתונים מהשדה, הקשר תרבותי של נתונים, פנומנולוגיה, אתנוגרפיה. 3. שיטות איסוף נתונים: נתונים משניים (מפקדים סקרים וכו'), נתונים ראשוניים (תצפיות, ראיונות, בניית שאלונים), מגבלות מתודולוגיות של נתונים. 4. שיטות לניתוח מרחב בארכיטקטורה ובתכנון 5. שיטות מחקר במיפוי קוגניטיבי: כלי מחקר, פרוצדורות של ניסוי. 6. עקרונות ניתוח הנתונים: שלבי ניתוח, ניתוח ממפה, ניתוח ממוקד, ניתוח תיאורטי, ניתוח של מידע משני 7. הדו"ח המסכם של המחקר, תוקף מחקר.

דרך הלימוד: הרצאות ותרגול של החומר הנלמד. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים ולעזר בהכנת התרגילים. קריאת חומר הקריאה היא חובה וחלק מהחומר הנדרש לבחנים ולבחינה הסופית.

דרישות הקורס:
• נוכחות בשיעורים.
• בוחן שמשקלו 15% מהציון.
• הגשת שלושה תרגילים שמשקלם 25% מהציון של הסמסטר.
• מבחן מסכם שמשקלו 60% מהציון של הסמסטר.

Qualitative Methodologies

The course addresses the traditions of qualitative research in relation to a spatial problem. The course focuses on the following themes: 1. The foundations of qualitative research; 2. The planning of research with particular focus on spatial dilemmas; 3. The definition of conceptual problems, research questions, definitions of the spatial unit of analysis and sites of investigation; 4. Principles of data collection: ethnography, phenomenology, field study, etc; 5. Methods for collecting data (advantages and limitations) : questioners, interviews, participant observations; 6. Methods for analyzing urban space in architecture and planning; 7. Cognitive mapping methods and experiments; 8. Principles for analyzing data; 9.The final report on research, validity of research.


Requirements:
• Obligatory presence in class
• Mid Term exam (15%)
• Paper presentation and summary (25%)
• Final Exam (60%)

0349-2409-01
 שיטות מחקר כמותיות
 Research Methods in Geography
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר232 ד'1400-1200 סמ'  א'

שיטות מחקר כמותיות

Research Methods in Geography

מרצה:  יצחק בננסון

 מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע וכלים לביצוע מחקר כמותי בגיאוגרפיה ויכלול הכרות עם הנושאים הבאים: שיטות סטטיסטיות לניתוח משתנים א-מרחביים ומרחביים; שיטות לחקירת התפלגות מרחבית של תופעות המוגדרות על פי מיקום האובייקטים במרחב.

 The course is aimed at providing knowledge and tools for implementing quantitative research in Geography including: Statistical analysis methods of spatial and non-spatial variables and methods to analyze spatial distributions of spatial phenomena.

דרך הלימוד

שעורי הקורס יוקדשו להרצאות ובנוסף תרגול נושאים נבחרים. תרגילי הבית מיועדים לפיתוח יכולות מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS ומיומנות בסיסית בשימוש במערכות מידע גיאוגרפי בתוכנת GeoDA.

 דרישות קדם חובה: סטטיסטיקה לגיאוגרפים

Prerequisites: Statistics

 המלצות קדם וקורסים ללימוד בו זמני

מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א, ב), SPSS

Recommended prerequisites and courses for simultaneous studies: GIS 1 and 2, SPSS

 דרישות הקורס

 1. הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם. הגשת כל התרגילים היא תנאי למתן ציון בקורס.
 2. מבחן – בסוף הסמסטר.
 3. יש לבקר באתר הקורס ב-Moodle לאחר כל שיעור.
 4. נוכחות בכל השיעורים היא חובה.

 ציונים  ומטלות בקורס

ממוצע תרגילים 30%, מבחן סופי 70%

Grade=   Assignments *(30%) + Exam (70%)*

 קורס המשך: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

מבנה הקורס:

חקר של משתנה כמותי בודד והקשר בין משתנים כמותיים

 • מבוא וחזרה על מושגי יסוד בסטטיסטיקה (אוכלוסייה, מדגם, התפלגות נורמלית, מתאם)
 • רגרסיה ליניארית
 • רגרסיה לא ליניארית

חקר של משתנה איכותי בודד וקשר בין משתנים איכותיים

 • מבחן c2 (chi-square) ובחינת השערות לקשר בין משתנים איכותיים
 • חיזוי של משתנה איכותי בדיד באמצעות רגרסיה לוגיסטית
 • תכנון מדגם

חקר של התפלגות מרחבית של משתנה כמותי

 • אפיון תפרוסת מרחבית (התפלגות פואסון(
 • אינדקס השכן הקרוב
 • אוטוקורלציה מרחבית (MORAN I)
 • תרגול מורחב: חישוב  MORAN I עם תכנת GeoDA
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)

Course program

Analysis of phenomena characterized by one and two quantitative variables

 • Population and sample, normal distribution
 • The use of basic statistics (mean, STD, correlation)
 • Transformation of variables
 • Linear regression
 • Multiple linear regression

Analysis of qualitative variables

 • Comparison between population distributions
 • Use of the Chi-square criterion
 • Sample planning

Analysis of spatial patterns

 • Characterization of point patterns (Poisson criteria, Nearest Neighbour analysis)
 • Spatial autocorrelation (Moran I)
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)

  ביבליוגרפיה (ספריית החוג או ספריית מדעי החברה):

 1. אילה כהן, שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה ויישומיהן, חיפה, מכלול אקדמיה, 2003 (ספריית מדעי החברה, מספר מערכת 001922539)
 2. Bryman, Alan & Cramer, Duncan (1999). Quantitative Data Analysis: A Guide for Social Scientists. London and New York: Routledge.
 3. Clark, W.A.V & Hosking, P.L. (1986). Statistical Methods for Geographers. John Wiley & Sons.
 4. Matthews, John A.(1981). Quantitative and Statistical Approaches to Geography- a practical Manual. Pergamon Press.
 5. Shaw, Gareth and Wheeler, Dennis (1994). Statistical Techniques in Geographical Analysis (Second Edition). London: David Fulton Publishers.

שיטות מחקר כמותיות

Research Methods in Geography

 סילבוס Syllabus

מרצה:

יצחק בננסון

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות ידע וכלים לביצוע מחקר כמותי בגיאוגרפיה ויכלול הכרות עם הנושאים הבאים: שיטות סטטיסטיות לניתוח משתנים א-מרחביים ומרחביים; שיטות לחקירת התפלגות מרחבית של תופעות המוגדרות על פי מיקום האובייקטים במרחב.

 The course is aimed at providing knowledge and tools for implementing quantitative research in Geography including: Statistical analysis methods of spatial and non-spatial variables and methods to analyze spatial distributions of spatial phenomena.

דרך הלימוד

שעורי הקורס יוקדשו להרצאות ובנוסף תרגול נושאים נבחרים. תרגילי הבית מיועדים לפיתוח יכולות מיומנות בשימוש בתוכנה הסטטיסטית SPSS ומיומנות בסיסית בשימוש במערכות מידע גיאוגרפי בתוכנת GeoDA.

 דרישות קדם חובה: סטטיסטיקה לגיאוגרפים

Prerequisites: Statistics

המלצות קדם וקורסים ללימוד בו זמני

מערכות מידע גיאוגרפיות (מבוא ל-GIS א, ב), SPSS

Recommended prerequisites and courses for simultaneous studies: GIS 1 and 2, SPSS

 דרישות הקורס

 1. הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם. הגשת כל התרגילים היא תנאי למתן ציון בקורס.
 2. מבחן – בסוף הסמסטר.
 3. יש לבקר באתר הקורס ב-Moodle לאחר כל שיעור.
 4. נוכחות בכל השיעורים היא חובה.

ציונים  ומטלות בקורס

ממוצע תרגילים 30%, מבחן סופי 70%

Grade=   Assignments *(30%) + Exam (70%)*

 קורס המשך: שיטות מחקר כמותיות מתקדמות

מבנה הקורס:

חקר של משתנה כמותי בודד והקשר בין משתנים כמותיים

 • מבוא וחזרה על מושגי יסוד בסטטיסטיקה (אוכלוסייה, מדגם, התפלגות נורמלית, מתאם)
 • רגרסיה ליניארית
 • רגרסיה לא ליניארית

חקר של משתנה איכותי בודד וקשר בין משתנים איכותיים

 • מבחן c2 (chi-square) ובחינת השערות לקשר בין משתנים איכותיים
 • חיזוי של משתנה איכותי בדיד באמצעות רגרסיה לוגיסטית
 • תכנון מדגם

חקר של התפלגות מרחבית של משתנה כמותי

 • אפיון תפרוסת מרחבית (התפלגות פואסון(
 • אינדקס השכן הקרוב
 • אוטוקורלציה מרחבית (MORAN I)
 • תרגול מורחב: חישוב  MORAN I עם תכנת GeoDA
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)

Course program

Analysis of phenomena characterized by one and two quantitative variables

 • Population and sample, normal distribution
 • The use of basic statistics (mean, STD, correlation)
 • Transformation of variables
 • Linear regression
 • Multiple linear regression

Analysis of qualitative variables

 • Comparison between population distributions
 • Use of the Chi-square criterion
 • Sample planning

Analysis of spatial patterns

 • Characterization of point patterns (Poisson criteria, Nearest Neighbour analysis)
 • Spatial autocorrelation (Moran I)
 • Local Indices of Spatial Association (LISA)

 ביבליוגרפיה (ספריית החוג או ספריית מדעי החברה):

 1. אילה כהן, שיטות בסיסיות בסטטיסטיקה ויישומיהן, חיפה, מכלול אקדמיה, 2003 (ספריית מדעי החברה, מספר מערכת 001922539)
 2. Bryman, Alan & Cramer, Duncan (1999). Quantitative Data Analysis: A Guide for Social Scientists. London and New York: Routledge.
 3. Clark, W.A.V & Hosking, P.L. (1986). Statistical Methods for Geographers. John Wiley & Sons.
 4. Matthews, John A.(1981). Quantitative and Statistical Approaches to Geography- a practical Manual. Pergamon Press.
 5. Shaw, Gareth and Wheeler, Dennis (1994). Statistical Techniques in Geographical Analysis (Second Edition). London: David Fulton Publishers.
0349-2460-01
 אדם, מכונה מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה
 Humans, machines, spaces: the human geography of technology
ד"ר הנדל אריאלשיעור ותיד אבנר115 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותיד אבנר232 ד'1800-1600 סמ'  א'

אדם, מכונה, מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה – ד"ר אריאל הנדל
הטכנולוגיה מעצבת את המרחב האנושי משחר ההיסטוריה. אי אפשר להפריד בין ההתפתחות האנושית, היחסים החברתיים ועיצוב המרחב הנובע מהם, ובין הכלים והפרקטיקות שנוצרו על מנת לביית את הסביבה, לפתור בעיות או לשפר ביצועים ואופני חיים. מטרת הקורס תהיה לעקוב אחרי היחסים המורכבים שבין אדם, טכנולוגיה ומרחב, על מנת לבחון את האופנים שבהם אלה מעצבים את המרחב הפיזי והאנושי כאחד. בקורס נדון בגישות שונות ליחס שבין אדם, טכנולוגיה ומרחב, ניגע בתחום המתפתח של גיאוגרפיה-לא-אנושית וננתח מקרי-מחקר ספציפיים: מכוניות ונתיבי תחבורה, מצלמות מעקב במרחב הציבורי, טלפונים סלולריים ו"מחשבים לבישים" ועוד.

Humans, machines, spaces: human geography of technology
Technology has always shaped human spatiality. One cannot separate human development, social relations, and space design from the tools and practices produced with the intention of domesticating the environment, solving problems, or improving performances. The course will follow the complex relationships between humans, technology and space, in order to better understand the ways in which these are shaping the physical and human spaces alike. We will discuss several attitudes towards relations between humans, technology and space, touch the emerging field of nonhuman geographies, and analyze specific case-studies: cars and traffic lanes, CCTV cameras in the public space, cellular phones, "wearable computers", and more.

0349-2461-01
 בין זמן ומרחב: גיאוגרפיה אנושית של תנועה
 Between Time and Space: The Human Geography of Motion
ד"ר הנדל אריאלשיעור ותיד אבנר115 ב'1600-1400 סמ'  ב'

בין זמן ומרחב: גיאוגרפיה אנושית של תנועה – ד"ר אריאל הנדל
תחבורה ותנועה אנושית בזמן ובמרחב הן מתחומי הליבה של הגיאוגרפיה האנושית. בשני העשורים האחרונים, הולך ומתפתח תחום חדש בגיאוגרפיית התנועה (new mobilities paradigm""), החוקר את תנועתם במרחב של אנשים, של סחורות ושל רעיונות, תוך שהוא מדגיש את האופנים שבהם התנועות הללו מעצבות יחסים חברתיים, מייצרות זהויות ומשתלבות במיקרו-גיאוגרפיות של היומיום. מדובר בגיאוגרפיה הנעה בטווח רחב של קני מידה – מהגירה בין מדינות ועד להליכה במרכז העיר – ומשלבת מתודות איכותניות, פרשניות וכמותניות, מתוך הבנה שהתנועה האנושית לא רק מתרחשת במרחב, אלא גם מעצבת אותו בעת ובעונה אחת.

Between time and space: the new mobilities paradigm
Transportation and human movement in space and time has always been at the core of human geography. The course will focus on what is now known as "the new mobilities paradigm", an emerging sub-discipline that investigates the movement of humans, goods, and ideas, while emphasizing the ways in which those movements shape social relations, create identities, and are integrated in the geographies of the everyday. It is a flexible geography, moving within a great variety of scales – from global immigration to walking in the city center – while combining qualitative, quantitative and interpretive methodologies.
0349-2477-01
 גיאוגרפיה רפואית
 Introduction to Medical Geography
פרופ הופ מיכאלשיעור ותיד אבנר232 ד'1600-1400 סמ'  א'

מטרות הקורס:
הקורס מביא סקירה הסטורית ומרחבית סדורה של המחלות העיקריות שהשפיעו על התרבות האנושית מהתקופה הפליאוליטית עד הזמן החדש.
הדגש העיקרי בקורס זה הן מחלות מדבקות. מחלות כרוניות יסקרו באופן שונה בקורס המשך למתקדמים.
ברקע הדברים מבהיר הקורס את עקרונות החשיבה האפידמיולוגית, ומלמד כלים מדעים בסיסיים לחקר גורמי מחלה ושיטות לניתוח סיבות תחלואה במרחב
קהל יעד:
הקורס מיועד גם לתלמידי תואר ראשון וגם לתלמידי תואר שני, בעיקר לתלמידים שמתעניינים בקו התפר בין גיאוגראפיה והסטוריה ולתלמידים שעשויים להמשיך בקורס ההמשך המתקדם באפידמיולוגיה מרחבית בסמסטר השני (קורס מס' 0691433401).
תכנים: (לוח המועדים המצויין גמיש ויותאם לקצב ההתקדמות
מבוא: סקירה קצרה של מדעי הבסיס ומושגי היסוד באפידמיולוגיה, גיאוגרפיה ודמוגראפיה.
1. מחלות ותחלואה: הגדרות והתפתחות מושגים: ממחלות מדבקות לתחלואה כרונית
2. כלים ומושגים אפידמיולוגיים: תחלואה, תמותה, המצאות והיארעות, מדדי סיכון
3. מחלות וגיאוגראפיה: קשרי מחלה-מרחב, תנועת מחלות במרחב, מחזוריות מחלות, מחלות ואקלים
מחלות בזמנים הסטוריים
4. מצב טבעי בחברות קדומות: בריאות בחברה פליאוליטית. מה ידוע לנו ואיך.
5. בריאות בניאוליטי. מחלות במעבר מתרבות ציידים לקטים לישובי קבע: בילהרציה במצרים הקדומה.
6. מחלות בימי הביניים: עלייתן של העיר והשוק האיזורי: מגיפת הדבר במאה ה: 14.
7. מחלות ברנסנס: שינויי אקלים, מסעות תגלית ומחלות: עגבת באירופה, אבעבועות שחורות באמריקה
8. מאות 17-18, תחילת החשיבה האפידמיולוגית: לינד וויטאמין C, ג'נר וחיסון לאבעבועות.
9. מאות 18-19, תיאוריית המיאזמה ושיברה: זמלוויס ורעלת הריון, סנו וכולרה.
10. מעבר לזמן החדש: פסטר, קוך, חיסון לדיפטריה
11. מחלות בעיר התעשייתית במאה 19: שחפת
12. חזרה לטרופיים: מלאריה, צרעת ופיתוח אנטיביוטיקה.
13. מחלות חדשות-ישנות: מחלת ליים, מחלת ליגיונרים, שפעת חזירים
14. מחלות חדשות: סארס, BSE-KJD
15. איידס

An introductory Bachelor level course designed for 2nd and 3rd year students.
The course presents a systematic review of the main diseases which have shaped human development in space and time. Throughout a historical approach is adopted; from the Paleolithic to modern time. 15 major infectious diseases are analyzed in sequence and detail, focusing on their epidemiological repercussions on the geographic and demographic distributions of populations. The affect of disease on cultural change and ascendancy are critically reviewed.
Main topics include: Definitions of health and disease; epidemiological concepts and models; spatial interactions of disease, climatic aspects of disease; disease cycles; endemic & epidemic diseases; pandemics.
Bibliography:
The lectures are based on extensive readings and PowerPoint presentations sent to all participants every week ahead of time.
Students are referred to several major National and international public health and epidemiology sources for specific readings (WHO; CDC; NIH; BMJ; JAMA; NEJM).
Prerequisite:
There are no prerequisites for this introductory course
Grade:
Regular attendance is a stated default requirement in this medically oriented course; and is adhered to without enforcing.
The grade is based on a Final Exam (100%) 
 
0349-2521-01
 תכנון מרחבי בישראל
 Spatial Planning in Israel
פרופ פנסטר טובהשיעור ותיד אבנר115 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס יעסוק בתיאור וניתוח תהליכי תכנון בישראל החל מהמאה ה-19 ועד ימינו תוך התמקדות בגיבוש הידע התכנוני המקצועי וזה הנוצר בחיי היומיום ובקונפליקטים עכשוויים בתכנון בהתיחסות לשלשה מושגים: כוח ותכנון, זהויות ומשמעותן בתכנון מרחבי ופרקטיקות של התנגדות בתכנון.
דרישות קדם: יסודות הגיאוגרפיה החברתית תרבותית או יסודות הגיאוגרפיה העירונית

Spatial Planning in Israel
The course focuses on description and analysis of planning processes in Israel during the 19th ,20th ,21st centuries. Discussions highlight concepts of knowledge – professional and local that are created in daily life in cities with special regard to the intricacies of power and knowledge, identities and knowledge and resistance in planning.
0349-2527-01
 תכנון עירוני
 Urban Planning
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר115 ג'1200-1000 סמ'  א'

תכנון עירוני

הקורס עוסק בסוגיות ליבה בתכנון העירוני בדגש גלובלי. במסגרת הקורס נסקרים הרעיונות התכנוניים המובילים, לרבות שיטות התכנון והגישות העיקריות, ומוצגות הדילמות המרכזיות בפניהן עמד התכנון במחצית השנייה של המאה העשרים. דגש מיוחד ניתן לתכנון עיר ואזור בעשור האחרון ולמשברים התכנוניים הבולטים בימינו.
מטלות הקורס: הרצאות, רפרט ובחינה סופית. לשיעורים יתלווה חומר קריאה חובה שנועד להיכרות עם הנושא.
דרישות הקורס:
• נוכחות בשיעורים.
• רפרט שמשקלו 25% מהציון.
• מבחן מסכם שמשקלו 75% מהציון של הסמסטר.

Urban Planning   

Focusing on urban planning, this course addresses the central problems, ideas approaches and methodologies used by contemporary planners. Particular emphasis is given planning dilemmas. Particular emphasis is given to contemporary dilemmas and crisis in the development and design of cities.

Course assignments: Students are responsible for submitting a short commentary on one paper. This paper should consist of limited summary, focusing instead on an evaluation of the readings (their strengths and limitations, the key issues, etc.). Student should be prepared a 15 minutes presentation of the reading and identify key arguments and questions.

Requirements:
Obligatory presence in class
Paper presentation and summary (25%)
Exam (75%)

0349-2544-01
 אזורי אקלים עפ כדור הארץ
 Regional Climatology of the World
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ב'1000-0800 סמ'  ב'

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ביה"ס למדעי כדוה"א - תשע"ח

אזורי אקלים (0349-2544-01)

פרופ' הדס סערוני

מטרות הקורס

הכרת תחום הקלימטולוגיה הרגיונלית. בחינת המושג רגיון אקלימי ובעייתיות הגדרתו. לימוד גורמי היסוד, תהליכים ומאפיינים קלימטולוגיים ברמה הרגיונלית והקשרם לממד הגלובאלי מחד והמקומי מאידך.

הקורס יתמקד בשלושה רגיונים אקלימיים: הטרופי, היבש והקוטבי. יילמדו מאפיינים אקלימיים הייחודיים לכל רגיון, התהליכים האטמוספיריים היוצרים אותם והקשרם למאפיינים הסביבתיים של הרגיון.

מבנה הקורס (סילבוס)

מבוא

מהי קלימטולוגיה רגיונלית

בעייתיות הגדרת רגיון אקלימי

קרינת השמש, מאזן הקרינה והחזורת הכללית (global circulation) כבסיס להגדרת רגיונים אקלימיים

מיון אקלימים

מיון אקלימי מהו ומה חשיבותו - יתרונות ומגבלות

גישות מתודולוגיות למיוני אקלים

מאפיינים קלימטולוגיים ותהליכים אטמוספריים ברמה הרגיונלית (יילמדו לכל אחד משלושת הרגיונים בהם מתמקד קורס זה: הטרופי, היבש והקוטבי)

שיטות לתיחום אקלימי של רגיונים

משטר הקרינה והטמפרטורה

החזורת הכללית ומשטר הרוחות

משטר ההתאדות, הלחות והמשקעים

מאפיינים קלימטולוגיים ייחודיים אשר יילמדו ברמה הרגיונלית

הרגיון הטרופי

תנודות קבועות בצירקולציה הטרופית – הרמה היומית והעונתית, בדגש מערכות המונסון

הפרעות אטמוספריות ברגיון הטרופי - גלים מזרחיים, הפרעות טרופיות וסופות טרופיות קיצוניות

הרגיון היבש (הצחיח)

מדדי צחיחות

תפרוסת האקלימים היבשים בעולם והגורמים הייחודיים להיווצרותם

תהליך המידבור (בהדגמת הסאהל)

הרגיון הקוטבי

השונות האקלימית בין ארקטיקה ואנטארקטיקה וגורמיה

רשימה ביבליוגרפית

 1. Africa Review Report on Drought and Desertification (2008) United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 74 p. http://www.uneca.org/eca_resources/publications/books/drought/index.htm
 2. Anisimov, O. and Fitzharris, B.  (2007). Polar Regions (Arctic and Antarctic), Chapter 16 in:  IPCC 2007. http://wwwnew.klima.ph/resources/IPCC/TAR/wg2/pdf/wg2TARchap16.pdf
 3. Barry, R.G. (1992) Mountain Weather and Climate. London: Routledge , 402 p.
 4. Bridgman, H. (2006) The Global Climate System: Patterns, Processes, and Teleconnection.  Cambridge University Press.
 5. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.) (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 6. IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-figures.html
 7. King, J. C. and Turner, J. (1997) Antarctic Meteorology and Climatology. Cambridge, Cambridge University Press, 409 p.
 8. Landsberg, H.E. World Survey of Climatology. 15 Vol.
 9. McGregor, G.R. and Nieuwolt, S. (1998) Tropical Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2nd edition, 339 p.
 10. Pielke, R.A. (1998) Hurricanes: Their Nature and Impact on Society. Wiley, 298 p. ISBN-13: 978-0471973546
 11. Russell D.T. and Perry, A. (Eds) (1997) Applied Climatology. Ny: Routledge.
 12. Wang, B. (2006) The Asian Monsoon. Springer. ISBN: 3-540-40610-7
 13. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd
 14. Yoon, J.H. and Huang W.R. (2012) Indian Monsoon Depression: Climatology and Variability. In: R. Gillies, R. (Ed.) Modern Climatology. INTECH Open Science, Chapter 2. http://www.intechopen.com/books/modern-climatology ISBN 978-953-51-0095-9.

  Bibliography on Drought, Desertification and Water Scarcity. (2007) United Nations, International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). http://www.unisdr.org/eng/library/biblio/isdr-biblio-2-drought-2007.pdf

  דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

  חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים

  ציון הקורס: בחינה (90%)  תרגילים (10%)

Department of Geography and the Human Environment, School of Geoscience -  2017/18

Regional Climatology (0349-2544-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course is designed to provide the students with a solid understanding of the processes that determine regional climate, its spatio-temporal variability and the methodologies for analyzing the weather and climate on a 'regional scale'. The course will focus on the tropic, subtropic and polar regions.

Specifically, the course objectives are designed to reinforce and develop students’ understanding in the following topics: 

 • 'Regional scale' and a 'climate region' definitions: difficulties and approaches
 • Global circulation patterns and regional geographic controls on climate
 • Climate classification schemes (e.g., Köppen and Thornthwaite)
 • Analysis of regional climate patterns using global atmospheric reanalysis datasets
 • Unique characteristics of the tropical, subtropical and polar regions in comparison with the mid-latitudes, including the role of extreme events
 • Detailed case studies of the climates of specific regions (e.g., the Asian Monsoon, desert regions, the Atlantic Hurricanes, etc.)

 

Bibliography:

 1. Africa Review Report on Drought and Desertification (2008) United Nations Economic Commission for Africa, Addis Ababa, Ethiopia, 74 p. http://www.uneca.org/eca_resources/publications/books/drought/index.htm
 2. Anisimov, O. and Fitzharris, B.  (2007). Polar Regions (Arctic and Antarctic), Chapter 16 in:  IPCC 2007. http://wwwnew.klima.ph/resources/IPCC/TAR/wg2/pdf/wg2TARchap16.pdf
 3. Barry, R.G. (1992) Mountain Weather and Climate. London: Routledge , 402 p.
 4. Bridgman, H. (2006) The Global Climate System: Patterns, Processes, and Teleconnection.  Cambridge University Press.
 5. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.) (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 6. IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-figures.html
 7. King, J. C. and Turner, J. (1997) Antarctic Meteorology and Climatology. Cambridge, Cambridge University Press, 409 p.
 8. Landsberg, H.E. World Survey of Climatology. 15 Vol.
 9. McGregor, G.R. and Nieuwolt, S. (1998) Tropical Climatology. Chichester: John Wiley & Sons, 2nd edition, 339 p.
 10. Pielke, R.A. (1998) Hurricanes: Their Nature and Impact on Society. Wiley, 298 p.
 11. Russell D.T. and Perry, A. (Eds) (1997) Applied Climatology. Ny: Routledge.
 12. Wang, B. (2006) The Asian Monsoon. Springer. ISBN: 3-540-40610-7
 13. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley & Son Ltd  

  Bibliography on Drought, Desertification and Water Scarcity. (2007) United Nations, International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). http://www.unisdr.org/eng/library/biblio/isdr-biblio-2-drought-2007.pdf 

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

      Tasks:

Exercises (10%), Final exam (90%)

0349-2670-01
 מטאורולוגיה סינופטית
 Introduction to Synoptic Meteorology
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ב'1000-0800 סמ'  א'

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ביה"ס למדעי כדוה"א - תשע"ח

מבוא למטאורולוגיה סינופטית שו"ת  (0349-2670-01)

פרופ' הדס סערוני    

מטרת הקורס

לימוד עקרונות תהליך החיזוי המטאורולוגי והזיקה בינו לבין בסיס הידע התיאורטי תוך התמקדות בקשר שבין המערכות הסינופטיות לבין תנאי מזג האוויר המקומיים.

נושאים מרכזיים שילמדו בקורס

הקדמה

המטאורולוגיה וענפיה

מהי מטאורולוגיה סינופטית - מטרותיה ויישומיה

חיזוי מטאורולוגי מהו ובאילו שיטות משתמש

קנה מידה של זמן ומרחב בחיזוי מטאורולוגי

רקע תיאורטי

קשר בין מצב סינופטי למזג אוויר – כללי יסוד

יציבות האוויר

מערכות סינופטיות והתהוותן בדגש קווי הרוחב הבינוניים

זרמי סילון

תופעות מזג אוויר (עננות, משקעים, ערפל, אובך וסופות חול) והקשרן למערכות סינופטיות באזורנו

שיטות עבודה וניתוח

בסיסי הנתונים הנדרשים לחיזוי המטאורולוגי

ניתוח מפות סינופטיות

בחינת היציבות האטמוספרית - הטפיגרמה  ככלי לניתוח

תרגול תהליך החיזוי

ניתוח והדגמה של מערכות מזג אוויר שכיחות וקיצוניות באזורנו

רשימה ביבליוגרפית

עברית

 1. גולדרייך, י. (2014) האקלים בישראל תצפיות חקר ויישום. רמת-גן: אוניברסיטת בר- אילן.
 2. דיין, א. (1979) מטאורולוגיה סינופטית. ירושלים: אקדמון.
 3. יאיר, י., זיו, ב. (2012) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 4-1
 4. זיו, ב., יאיר, י. (2015) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 7-5
 5. כהן, א., וולפסון, נ., גרבר, מ. (1977) פיסיקה ודינמיקה של האטמוספירה. ירושלים: אקדמון.
 6.  ששון, נ. (1991) מדריך מקצועי לחזאי בישראל. בית-דגן: השרות המטאורולוגי, פרסום הדרכה 1/91.

  English

 7. Ahrens, C.D. (1982) Meteorology Today, West Publishing Company, St. Paul, 582p.
 8. Barry R.G. and Carleton, A. M. (2001) Synoptic and Dynamic Climatology, Routledge, 620 p.
 9. Blustein, H. B. (1993) Synoptic-Dynamic Meteorology in Mid-latitudes: Observations and Theory of Weather Systems, Vol. 2. Oxford University Press, USA, 608 p.
 10. Carlson T.N. (1991) Mid-Latitude Weather Systems, Routledge, London, 507 p.
 11. Dayan U., Tubi A. and Levy I. (2012). On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int. J. Climatol., 32, 681-694
 12. HMSO, (1962) Weather in the Mediterranean I: General Meteorology. 2nd ed. Her Majesty's Stationery Office, London, 362 p
 13. Palmer, T. (ed.), (2006) Predictability of Weather and Climate  Cambridge University Press
 14. Richardson S.J. and Brock, F.V. (2001) Meteorological Measurement Systems. Oxford Univ. Press, 290 p.
 15. Wallace, J. M. and Hobbs, P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics) Second Edition, Academic Press, 504 p. ISBN-13: 978-0127329512
 16. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley&Son

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים במועד

ציון הקורס: בחינה (70%)  תרגילים (30%)

Department of Geography and the Human Environment, School of Geoscience - 2017/18

Introduction to Synoptic Meteorology  (0349-2670-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course introduces the principles of weather forecasting. It includes subjective and objective forecasting methods, the principles of numerical weather prediction and the role of statistical forecasting.

The structure and dynamics of mid-latitude synoptic systems and their relation with the local weather conditions will be studied. The principles of weather prediction process, including: surface and upper-levels analysis of different atmospheric variables, fronts, satellite imageries, sounding analysis and thermodynamic diagrams.

The methodology will be exemplified on real-time weather systems during the course and on typical case studies characterizing the synoptic systems and weather conditions of the Middle East, the Levant region and Israel.

References

Hebrew

 1. גולדרייך, י. (2014) האקלים בישראל תצפיות חקר ויישום. רמת-גן: אוניברסיטת בר- אילן.
 2. דיין, א. (1979) מטאורולוגיה סינופטית. ירושלים: אקדמון.
 3. יאיר, י., זיו, ב. (2012) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 4-1
 4. זיו, ב., יאיר, י. (2015) מבוא למטאורולוגיה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 7-5
 5. כהן, א., וולפסון, נ., גרבר, מ. (1977) פיסיקה ודינמיקה של האטמוספירה. ירושלים: אקדמון.
 6.  ששון, נ. (1991) מדריך מקצועי לחזאי בישראל. בית-דגן: השרות המטאורולוגי, פרסום הדרכה 1/91.

  English

 7. Ahrens, C.D. (1982) Meteorology Today, West Publishing Company, St. Paul, 582p.
 8. Barry R.G. and Carleton, A. M. (2001) Synoptic and Dynamic Climatology, Routledge, 620 p.
 9. Blustein, H. B. (1993) Synoptic-Dynamic Meteorology in Mid-latitudes: Observations and Theory of Weather Systems, Vol. 2. Oxford University Press, USA, 608 p. 
 10. Carlson T.N. (1991) Mid-Latitude Weather Systems, Routledge, London, 507 p.
 11. Dayan U., Tubi A. and Levy I. (2012). On the importance of synoptic classification methods with respect to environmental phenomena. Int. J. Climatol., 32, 681-694
 12. HMSO, (1962) Weather in the Mediterranean I: General Meteorology. 2nd ed. Her Majesty's Stationery Office, London, 362 p
 13. Palmer, T. (ed.), (2006) Predictability of Weather and Climate  Cambridge University Press
 14. Richardson S.J. and Brock, F.V. (2001) Meteorological Measurement Systems. Oxford Univ. Press, 290 p.
 15. Wallace, J. M. and Hobbs, P. V. (2006) Atmospheric Science: An Introductory Survey (International Geophysics) Second Edition, Academic Press, 504 p. ISBN-13: 978-0127329512 
 16. Yarnal, B. (1994) Synoptic Climatology in Environmental Analysis, John Wiley&Son.

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (30%), Final exam (70%)

0349-2748-01
 יסודות שינויי אקלים
 Climate Changes
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ג'1000-0800 סמ'  ב'

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ביה"ס למדעי כדוה"א - תשע"ח

שינויי אקלים  (0349-2748-01)

פרופ' הדס סערוני

מטרות הקורס

 • לימוד גישות מתודולוגיות בחקר שינויי אקלים
 • הבחנה בין שינויי אקלים "טבעיים" ל"מעשה ידי אדם" (אנתרופוגניים)
 • הבנת ממדי זמן ומרחב בשינויי אקלים
 • הכרת תהליכי ניטור של שינויי אקלים ומגבלותיהם
 • הבנת מהותו של מודל אקלימי והשוני בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי
 • התוודעות למחקרים העדכניים בנושא שינויי האקלים וההיבטים הסביבתיים הקשורים בהם

מבנה הקורס (סילבוס)

קנה מידה של זמן ומרחב בשינויי אקלים והדגמתם

מתודולוגיה של ניטור שינויים אקלימיים: מה בין תנודה לשינוי אקלימי, ניטור שינויי אקלים ומגבלותיהם

מהו מודל אקלימי ומה בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי

שינויים אקלימיים לאורך ההיסטוריה של כדור הארץ וגורמיהם ("שינויים טבעיים")

תנודות ומגמות שינוי בקנה המידה הגלובלי לאורך עשרות השנים האחרונות והערכת השינוי העתידי. בנושא זה נתמקד בשלושה תחומים:

             ·            קרינת השמש (dimming and brightenning)

             ·            התגברות אפקט החממה והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות

             ·            מגמות באוזון הסטרטוספרי והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות 

תנודות ומגמות שינוי בקנה מידה אזורי ומקומי:

 • תהליכי מידבור ואנטי מידבור והשלכותיהם האקלימיות והסביבתיות
 • שינויים בגשם:   בעיית הגשם החומצי - מהרמה המקומית לאזורית, הגברת הגשם כשינוי אקלימי מקומי

תנודות ומגמות שינוי באקלים ישראל והלבנט והקשרם הסביבתי

רשימה ביבליוגרפית (רחבה)

 1. אלפרט, פ., קריצ'אק, ש., שפיר, ח., אוסטינסק,י א., דיין, מ., חיים, ד. (2006) הקצנה אקלימית בישראל. גליליאו, גיליון אוקטובר 2006, עמ' 53-46.
 2. אנגרט, א. (2011) ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי. אקולוגיה וסביבה, גיליון 3, אוגוסט 2011, 182-174.
 3. ברודאי, ד., כרמל, י., יקיר, ד. (2014) אדרבא - תגובה למאמר הדעה "איפכא מסתברא". אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 199-198.
 4. גולן-אנגלקו, ע, בראור, י. (2008) היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים. פרק א' – השלכות שינויי האקלים על ישראל והמלצות ביניים. דו"ח המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, 143 עמ'. 
 5. גיל, י. שביב, נ. (2014) איפכא מסתברא - שני פנים לעלייה של הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה: השפעה מתונה על טמפרטורת כדור הארץ והשפעה חיובית על הצומח, בייחוד באזורים שחונים. אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 198-193.
 6. סערוני, ה., זיו, ב., אלפרט, פ. (2005) ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי, מטאורולוגיה בישראל,  1-2, 13-28.
 7. סערוני, ה., זיו, ב., פרגמנט, ר., חלפון, נ., פורשפן, א., אוסטינסקי-צדקי, א. (2012), תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות - האם עדות לשינוי באקלים? אקולוגיה וסביבה 3, 1, 72-61
 8. פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס ירושלים,323 עמ'
 9. פרייס, ק. (2011) משחק מסוכן באיתני הטבע.  גליליאו, גיליון מרס 2011, 35-28.
 10. קולברט, א. (2009) רשימות מאזור אסון: אדם, טבע ושינוי האקלים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 188 עמ'.
 11. קישצ'ה, פ., ברקן, י., אלפרט, פ. (2003) שינויים בין-עשוריים באנומליות זרימת האוויר והגשמים בישראל. בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, י"ב, מכללת יהודה ושומרון, אריאל, 389-379.
 12. זיו, ב., סערוני, ה., אלפרט, פ. (2012), מתחמם: מגמות אקלימיות הצפויות בישראל עקב ההתחממות הגלובלית. גליליאו, 163, 23-20

English

 1. Alpert, P., Ben-Gai, T., Baharad, A., Benjamini, Y., Yekutieli, D., Colacino, M., Diodato, L., Ramis, C., Homar, V., Romero, R., Michaelides, S. and Manes, A. (2002) The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total values, Geophys. Res. Lett., 29(11), 31-1-31-4.
 2. Alpert, P., Kishcha, P., Kaufman, Y. and Shwartzbad, R. (2006) Global diming or local diming? Effect of urbanization on sunlight availability. Geophysical Research Letters, 32: DOI: 10.1029/2005GL023320.
 3. Alpert, P., Krichak SO., Shafir H., Haim D and Osetinsky I. (2008). Climatic trends to extremes employing regional modeling and statistical interpretation over the Eastern Mediterranean.  Global and Planetary Change, 63, 163-170.
 4. http://www.tau.ac.il/~pinhas/papers/2008/Alpert_et_al_GPC_2008.pdf
 5. Baldi M, Dalu G, Maracchi G, Pasqui M and Cesarone F (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.
 6. Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
 7. Ben-Gai, T., Bitan, A. Manes, A. Alpert, P. and Rubin, S. (1999) Temporal and spatial trends of temperature patterns in Israel. Theoretical and Applied Climatology, 64, 163-177.
 8. Ben-Gai T, Bitan A, Manes A, Alpert P and Kushnir Y. (2001) Temperature and surface pressure anomalies in Israel and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology, 69, 171-177.
 9. Cohen S, Ianetz A and Stanhill G (2002) Evaporative climate changes at Bet Dagan, Israel, 1964–1998. Agricultural and Forest Meteorology, 111, 83–91.
 10. Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge University Press.
 11. Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
 12. Dessler, A. E., (2011) Introduction to modern climate change, Cambridge University Press.
 13. Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
 14. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.). (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 15. Giorgi, F. (2006) Climate change hot-spots, Geophy. Res. Lett., 33, L08707.
 16. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
 17. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2013) Global Temperature Update Through 2012 - Discussion of latest data. Published by Hansen, Columbia University,  http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2013/20130115_Temperature2012.pdf
 18. Hardy, J. (2004) Climate Change - Causes, Effects, and Solutions, John Wiley & Sons, 260 p.
 19. 19.Hertig E and Jacobeit J (2007) Assessments of Mediterranean precipitation changes for the 21st century using statistical downscaling techniques. Int. J. Climatol, 28, 8, 1025-1045. DOI: 10.1002/joc.1597
 20. IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://www.climatechange2013.org/ http://www.ipcc.ch/
 21. Issar, A. (2007) Climate change: environment and history of the Near East, Berlin, Springer.
 22. 22.Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13, doi: 10.1038nature04477.
 23. Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454
 24. Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877).  
 25. Marotzke, J., Forster, P.M. (2015) Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117 
 26. McCarthy, M.P., Best, M.J. and Betts, R.A. (2010) Climate change in cities due to global warming and urban effects. Geophys Res Let 37: L09705, doi:10.1029/2010GL042845
 27. Meehl, G. and C. Tebaldi (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science. Vol. 305, 994-997.
 28. O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
 29. Quereda Sala, J., Gil Olcina, A., Perez Cuevas, A., Olcina, Cantos, J., Rico Amoros, J. and Monton Chiva, E. (2000) Climatic warming in the Spanish Mediterranean: Natural trend or urban effect, Climatic Change, Vol. 46, 473-483.
 30. Philander, S. G. (2000) Is the Temperature Rising? Uncertain Science of Global Warming, Princeton University Press, Princeton, USA. 
 31. Philander, S. G. (2004) Our Affair with El Nino: How We Transformed an Enchanting Peruvian Current into a Global Climate Hazard. Princeton University Press, Princeton, USA.  
 32. Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11, doi: 10.1038nature04426.
 33. Price C (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479–484.
 34. Rahmstorf A, Cazenave A, Church JA, Hansen JE, Keeling RF, Parker DE and Somervillee RC (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709, DOI: 10.1126/science.1136843. http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5825/709
 35. Saaroni, H., Ziv, B. and Alpert, P. (2003) Long-term variations in the summer temperatures over the Eastern Mediterranean. Geop. Res. Lett.,30: 18, 1946, doi: 10.1029/2003GLO17742.
 36. Shohami, D., U. Dayan and E. Morin (2011). Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis. Journal of Geophysical Research, 116, D22101, doi: 10.1029/2011JD016004.
 37. Stanhill, G. (2005) Global dimming: A new aspect of climate change, Weather, 60: 11-14.
 38. 38.Stanhill, G., Cohen, S. (2001) Global dimming. Agricultural and Forest Meteorology, 107:255-278.
 39. 39.Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, USA. 
 40. Xoplaki, E., González-Rouco, J.F., Luterbacher, J., and H. Wanner, (2004) Mediterranean summer air temperature variability and its connection to the large-scale atmospheric circulation and SSTs. Clim. Dyn., 20, 723-739 (DOI:10.1007/s00382-003-0304-x).
 41. 41.Ziv, B., Saaroni, H., Baharad, A., Yekutieli, D. and  Alpert, P. (2005) The indications for aggravation in summer heat conditions over the Mediterranean Basin. Geophysical Research Letters, 32(12): L12706, 10.1029/2005GL022796.
 42. Ziv, B., Saaroni, H., Pargament, R. and  Alpert, P. (2014) Trends in rainfall regime over Israel, 1975-2010, and their relationship to large scale variability. Regional Environmental Change, 14(5): 1751-1764, DOI: 10.1007/s10113-013-0414-x

  דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים

ציון הקורס: בחינה (90%)  תרגילים (10%)

 

Department of Geography and the Human Environment, School of Geoscience - 2017/18

Climate Change (0349-2748-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course includes two main issues of climate change: the global warming and stratospheric ozone depletion. Students will gain the scientific basis to analyze and critique contradicting approaches. Climatic and environmental impacts and policy issues related to global warming and ozone depletion will be studied.  

The course objectives include:

 • A general overview of the natural greenhouse effect and the radiative balance
 • Reconstructing past climate change: the ice age climate cycles - Milankovitch theory, volcano effects, climate through the last 1000 years -the last millennium and the little ice age
 • Greenhouse gases: past emission variations, present conditions and future scenarios
 • Observations period: climate variability and change along the last decades; global and regional scales
 • Future scenarios for climate change and uncertainties
 • Stratospheric ozone: spatio-temporal variations in ozone concentrations; past and future scenarios and relations with global warming
 • Climate Change and the Political Realm –Kyoto, Den Haag, Copenhagen, Paris etc.: what is (not) happening?

Bibliography

Hebrew

 1. אלפרט, פ., קריצ'אק, ש., שפיר, ח., אוסטינסק,י א., דיין, מ., חיים, ד. (2006) הקצנה אקלימית בישראל. גליליאו, גיליון אוקטובר 2006, עמ' 53-46.
 2. אנגרט, א. (2011) ההתחממות הגלובלית – העובדות המדעיות במבט היסטורי. אקולוגיה וסביבה, גיליון 3, אוגוסט 2011, 182-174.
 3. ברודאי, ד., כרמל, י., יקיר, ד. (2014) אדרבא - תגובה למאמר הדעה "איפכא מסתברא". אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 199-198.
 4. גולן-אנגלקו, ע, בראור, י. (2008) היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים. פרק א' – השלכות שינויי האקלים על ישראל והמלצות ביניים. דו"ח המשרד להגנת הסביבה, ירושלים, 143 עמ'. 
 5. גיל, י. שביב, נ. (2014) איפכא מסתברא - שני פנים לעלייה של הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה: השפעה מתונה על טמפרטורת כדור הארץ והשפעה חיובית על הצומח, בייחוד באזורים שחונים. אקולוגיה וסביבה, 5 (2), 198-193.
 6. סערוני, ה., זיו, ב., אלפרט, פ. (2005) ההתחממות הגלובלית וביטוייה בקיץ הישראלי, מטאורולוגיה בישראל,  1-2, 13-28.
 7. סערוני, ה., זיו, ב., פרגמנט, ר., חלפון, נ., פורשפן, א., אוסטינסקי-צדקי, א. (2012), תנודות בגשמי הנגב בחמישים השנים האחרונות - האם עדות לשינוי באקלים? אקולוגיה וסביבה 3, 1, 72-61
 8. פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס ירושלים,323 עמ'
 9. פרייס, ק. (2011) משחק מסוכן באיתני הטבע.  גליליאו, גיליון מרס 2011, 35-28.
 10. קולברט, א. (2009) רשימות מאזור אסון: אדם, טבע ושינוי האקלים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 188 עמ'.
 11. קישצ'ה, פ., ברקן, י., אלפרט, פ. (2003) שינויים בין-עשוריים באנומליות זרימת האוויר והגשמים בישראל. בתוך: י' אשל (עורך), מחקרי יהודה ושומרון, י"ב, מכללת יהודה ושומרון, אריאל, 389-379.
 12. זיו, ב., סערוני, ה., אלפרט, פ. (2012), מתחמם: מגמות אקלימיות הצפויות בישראל עקב ההתחממות הגלובלית. גליליאו, 163, 23-20

English

 1. Alpert, P., Ben-Gai, T., Baharad, A., Benjamini, Y., Yekutieli, D., Colacino, M., Diodato, L., Ramis, C., Homar, V., Romero, R., Michaelides, S. and Manes, A. (2002) The paradoxical increase of Mediterranean extreme daily rainfall in spite of decrease in total values, Geophys. Res. Lett., 29(11), 31-1-31-4.
 2. Alpert, P., Kishcha, P., Kaufman, Y. and Shwartzbad, R. (2006) Global diming or local diming? Effect of urbanization on sunlight availability. Geophysical Research Letters, 32: DOI: 10.1029/2005GL023320.
 3. Alpert, P., Krichak SO., Shafir H., Haim D and Osetinsky I. (2008). Climatic trends to extremes employing regional modeling and statistical interpretation over the Eastern Mediterranean.  Global and Planetary Change, 63, 163-170.
 4.      http://www.tau.ac.il/~pinhas/papers/2008/Alpert_et_al_GPC_2008.pdf
 5. Baldi M, Dalu G, Maracchi G, Pasqui M and Cesarone F (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.
 6. Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
 7. Ben-Gai, T., Bitan, A. Manes, A. Alpert, P. and Rubin, S. (1999) Temporal and spatial trends of temperature patterns in Israel. Theoretical and Applied Climatology, 64, 163-177.
 8. Ben-Gai T, Bitan A, Manes A, Alpert P and Kushnir Y. (2001) Temperature and surface pressure anomalies in Israel and the North Atlantic Oscillation. Theoretical and Applied Climatology, 69, 171-177.
 9. Cohen S, Ianetz A and Stanhill G (2002) Evaporative climate changes at Bet Dagan, Israel, 1964–1998. Agricultural and Forest Meteorology, 111, 83–91.
 10. Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge University Press.
 11. Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
 12. Dessler, A. E., (2011) Introduction to modern climate change, Cambridge University Press.
 13. Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
 14. Geeson, N.A., Brandt, C.J. and Thorens, J.B. (Eds.). (2002) Mediterranean Desertification. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
 15. Giorgi, F. (2006) Climate change hot-spots, Geophy. Res. Lett., 33, L08707.
 16. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
 17. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2013) Global Temperature Update Through 2012 - Discussion of latest data. Published by Hansen, Columbia University,  http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2013/20130115_Temperature2012.pdf
 18. Hardy, J. (2004) Climate Change - Causes, Effects, and Solutions, John Wiley & Sons, 260 p.
 19. Hertig E and Jacobeit J (2007) Assessments of Mediterranean precipitation changes for the 21st century using statistical downscaling techniques. Int. J. Climatol, 28, 8, 1025-1045. DOI: 10.1002/joc.1597
 20. IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://www.climatechange2013.org/ http://www.ipcc.ch/
 21. Issar, A. (2007) Climate change: environment and history of the Near East, Berlin, Springer.
 22. Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13, doi: 10.1038nature04477.
 23. Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454
 24. Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877). 
 25. Marotzke, J., Forster, P.M. Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117 
 26. McCarthy, M.P., Best, M.J. and Betts, R.A. (2010) Climate change in cities due to global warming and urban effects. Geophys Res Let 37: L09705, doi:10.1029/2010GL042845
 27. Meehl, G. and C. Tebaldi (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science. Vol. 305, 994-997.
 28. O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
 29. Quereda Sala, J., Gil Olcina, A., Perez Cuevas, A., Olcina, Cantos, J., Rico Amoros, J. and Monton Chiva, E. (2000) Climatic warming in the Spanish Mediterranean: Natural trend or urban effect, Climatic Change, Vol. 46, 473-483.
 30. Philander, S. G. (2000) Is the Temperature Rising? Uncertain Science of Global Warming, Princeton University Press, Princeton, USA. 
 31. Philander, S. G. (2004) Our Affair with El Nino: How We Transformed an Enchanting Peruvian Current into a Global Climate Hazard. Princeton University Press, Princeton, USA.  
 32. Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11, doi: 10.1038nature04426.
 33. Price C (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479–484.
 34. Rahmstorf A, Cazenave A, Church JA, Hansen JE, Keeling RF, Parker DE and Somervillee RC (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709, DOI: 10.1126/science.1136843. http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5825/709
 35. Saaroni, H., Ziv, B. and Alpert, P. (2003) Long-term variations in the summer temperatures over the Eastern Mediterranean. Geop. Res. Lett.,30: 18, 1946, doi: 10.1029/2003GLO17742.
 36. Shohami, D., U. Dayan and E. Morin (2011). Warming and drying of the eastern Mediterranean: Additional evidence from trend analysis. Journal of Geophysical Research, 116, D22101, doi: 10.1029/2011JD016004.
 37. Stanhill, G. (2005) Global dimming: A new aspect of climate change, Weather, 60: 11-14.
 38. Stanhill, G., Cohen, S. (2001) Global dimming. Agricultural and Forest Meteorology, 107:255-278.
 39. Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, USA. 
 40. Xoplaki, E., González-Rouco, J.F., Luterbacher, J., and H. Wanner, (2004) Mediterranean summer air temperature variability and its connection to the large-scale atmospheric circulation and SSTs. Clim. Dyn., 20, 723-739 (DOI:10.1007/s00382-003-0304-x).
 41. Ziv, B., Saaroni, H., Baharad, A., Yekutieli, D. and  Alpert, P. (2005) The indications for aggravation in summer heat conditions over the Mediterranean Basin. Geophysical Research Letters, 32(12): L12706, 10.1029/2005GL022796.
 42. Ziv, B., Saaroni, H., Pargament, R. and  Alpert, P. (2014) Trends in rainfall regime over Israel, 1975-2010, and their relationship to large scale variability. Regional Environmental Change, 14(5): 1751-1764, DOI: 10.1007/s10113-013-0414-x

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (10%), Final exam (90%)

 

0349-2860-01
 יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל
 The Relationship Between Soil and Environment in Israel
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר115 ג'1800-1600 סמ'  ב'

מטרת הקורס:

לרכוש כלים להבנת התהליכים הכימיים פיזיקליים בקרקע בכלל ובקרקעות ישראל בפרט תוך שימת דגש על יחסי הגומלין בין הסביבה הטבעית ו והסביבה המשתנה.דרישות מוקדמות: רצוי הקורס ב"קרקעות ישראל". רקע כימי פיזיקלי עשוי להועיל . נושאי הלימוד המרכזיים: הקרקע כגוף טבעי וכאוצר טבע, תפזורת קרקעות בישראל, שימושי קרקע, שלושת הפאזות בקרקע ותגובתן עם הסביבה, הרכב מינרלוגי והשפעתו על תכונות קרקע, הקרקע כמערכת כימית קולואידלית ופיזיקלית, תמיסת הקרקע, תגובת הקרקע לחומרים שונים, בעיות חקלאיות וסביבתיות, מליחות הקרקע, דעיכת קרקעות איטום וזיהום קרקע ומים, טיוב קרקעות.

The aim of the course is to provide students with tools to understand physical and chemical processes in soil in general and in Israel's soil in particular. Special emphasis will be given to the relationship of the natural and changing environment with the soil's phases (solid, liquid and gas).
The major subjects covered: soil as a natural and treasured body, the soil of Israel and its use during the past two decades, the three soil phases and theirs interaction with the environment, mineralogical composition and its effect on soil properties, soil as a colloidal system, soil solution, soil reactions with different material, agricultural problem, soil salinity, soil degradation, soil sealing and contamination, soil rehabilitation; the electrical double layer and the possible interaction of clay components with the soil solution.
A field trip to demonstrate environmental issues related to soil will take place during the course.

Prerequisite:
Soil of Israel, Introduction to Geology, Introduction to Geomorphology

Grade:
Final exam: 100%0349-2862-01
 מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה
 Mathematical Models in Geography
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר227 ב'1400-1200 סמ'  א'

התפתחות מערכות מידע גיאוגרפי וצבירת נתונים מרחביים ברזולוציה גבוהה הביא לגל חדש של
מודלים גיאוגרפיים. מודלים אלו מתבססים על תורת המערכות המורכבות ועל תיאוריות גיאוגרפיות מודרניות .

הקורס נותן ידע בסיסי לגבי מודלים גיאוגרפיים ושימוש בהם. יודגש שילוב בין ידע כללי על הדינמיקה של
מערכות מורכבות לבין יכולת ליישמה לצורך הדמיה וחקר של מערכת גיאוגרפית.

חובות הקורס:
• הגשת כל התרגילים שמשקלם 60% מהציון הסופי
• עבודת סיום שמשקלה 30% מהציון הסופי
• השתתפות אקטיבית בקורס עד 10% מהציון הסופי

דרישות קדם:
• מבוא לסטטיסטיקה
• מבוא לגיאואינפארמטיקה א' ו-ב'
• שיטות מחקר כמותיות

תוכנות מחשב: EXCEL, NETLOGO http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
 

0349-2870-01
 קרקעות ישראל
 Soil of Israel
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר013 ג'1800-1600 סמ'  א'

בקורס יילמדו היסודות הבסיסיים להתוות קרקעות בישראל, חומרי מוצא, תנאי סביבה, גורמי זמן וטופוגרפיה וכן השפעת החומר האורגני. יילמדו שינויים הנובעים מגורמים אלה ויושם דגש על תפרושת הקרקעות בישראל. יילמדו גורמי מיון כמותיים ואיכותיים בשדה ובמעבדה ויסודות המיון העולמי. הקורס ילווה בהדגמות וסיור בחתך חוף השפלה הפנימית והרי יהודה.
 

The course will be focused on the basic principle of soil formation in general and of Israeli soil in particular. The soil global definition amongst other earth components will be studied. The soil formation factors: climate, parent, material, organic matter, time and topography will be discussed. The course will give a basic background on field and laboratory methods to characterize soil and will focused on field work for soil survey purposes. Soil organic matter, mechanical composition, lime content and color will be studied in detail. The course will expose the world soil arena and will deal with soil identification, definition and taxonomy. Anthropogenic problem on soil properties will be also studied and the students will participate in several fieldworks and field trips to experience from practical view the soil body, it origin, development and influence on the surrounding environment.
Grade will be composed of: 10% exercises, 10% final report of the field trip and 80% final exam
Prerequisite course: Introduction to Geology, Introduction to Geomorphology.
0349-2902-01
 גיאוגרפיה קוגנטיבית
 Cognitive Geography
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר012 ד'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יוקדש ללימוד יסודות המחקר הקוגניטיבי בגיאוגרפיה. נושאי הקורס: קוגניציה מרחבית
((spatial cognition של סביבה גיאוגרפית, מודלים של מיפוי קוגניטיבי (cognitive mapping); למידה ורכישה של ידע מרחבי; מרכיבי ומבנה הייצוג הקוגניטיבי של סביבה גיאוגרפית; מסגרות התייחסות; הערכה של כיוונים ומרחקים; עיוותים סיסטמתיים במיפוי קוגניטיבי (systematic distortions); מרחק קוגניטיבי; בחירת מסלולי תנועה ברשת דרכים.

דרך הלימוד: חלקו הראשון של הקורס יוקדש לדיון מושגי בנושאי הקורס. חלקו השני יתרכז בנושאים נבחרים שיוצגו על ידי הסטודנטים על בסיס רשימת מאמרים מוגדרת.

דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם

חובות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בדיונים בכיתה והצגת רפראט (30%); הגשת עבודה מסכמת (70%)

The course's objective is to review and discuss the fundamentals of cognitive research in geography that include the following issues: cognitive mapping, spatial cognitive representation of geographical environment, structure of spatial knowledge and frame of reference, the acquisition of spatial knowledge, direction and distance estimations; systematic distortions in cognitive maps; cognitive distance; selecting of movement paths in road networks.

Prerequisite: Introduction to the Human Environment

0349-2918-01
 יסודות החישה מרחוק
 BASICS OF REMOTE SENSING
ד"ר צ`ודנובסקי אלכסנדרהשיעור ותיד אבנר232 ד'1200-1000 סמ'  א'

מטרת הקורס לחשוף בפני התלמיד את הרעיונות הבסיסיים באיסוף מידע חישהמרחוק, עיבודו וניתוחו. סילבוס כללי: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, פלטפורמות (סוגי לווינים), חיישנים אקטיביים ופסיביים, חישה מולטיספקטרלית, תיקונים רדיומטריים וגיאומטריים, שיפור הדמאות ואריתמטיקה של הדמאות, קלסיפיקציה ליישומים שונים, חישה מרחוק של צמחיה, מים, קרקע ומינרלים שונים.
דרישות הקורס: הרצאות, 3 תרגילי חישוב ו- 5 תרגילי מחשב. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור ויחשפו לעקרונות שימוש בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. באמצע הקורס יערך בוחן אמצע-סמסטריאלי. נוכחות בשיעורים ותרגילי מחשב חובה.

BASICS OF REMOTE SENSING‏ (06912918)
Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY
Course Objectives: To provide students with a conceptual and practical introduction to Remote Sensing (RS) including: The fundamental characteristics of electromagnetic radiation and how the energy interacts with Earth surface materials; Remote sensing platforms and instruments, and platforms and sensors to be launched; Techniques of digital image display, processing and analysis; Image classification and analyses; Remote sensing of vegetation, water, soils, minerals, geomorphology, and urban landscape. It includes a brief overview of fundamentals and an introduction to applications of various kinds of remote sensing including aerial photography, multispectral and hyperspectral satellite remote sensing, active remote sensing and thermal remote sensing.
Lab and Homework
Five individual homework assignments in ENVI software will be turned in and marked. Three computational tasks will be required to submit. Late homework will be marked down 10% for every day late. Students are required to read designated chapters for each week. Using ENVI, the students will study remote sensing data related to the lecture topics. There will be mid-term examination based on lecture notes and reading assignments. There will also be occasional computer lab homework assignments and/or class presentations. Attendance to both lecture and lab is required in the normal circumstances and forms a portion of your grade.
Book references:
Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.
Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th
ed. John Wiley & Sons.
Journal references:
Remote Sensing of Environment
International Journal of Remote Sensing
Online reading:
NASA Remote Sensing Online Tutorial

0349-2929-01
 גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה
 Environmental Historical Geography in the Modern Era
ד"ר בלסלב ירון ירגןשיעור ותיד אבנר115 ב'1200-1000 סמ'  ב'

קורס זה סוקר סוגיות היסטוריות נבחרות בין האדם לסביבתו בעת החדשה. במהלך הקורס נעמיק את העיסוק ההיסטורי-סביבתי בזמן ונרחיב את הראייה המרחבית. הקורס מחולק לשלושה חלקים: המחיר הסביבתי של התפתחות ערי הארץ בראשית המאה העשרים, שינויי נוף הארץ במאות ה-20-19, ויחסי אדם וטבע בעולם הקולוניאלי במאות ה-19-18. בקורס משולבים מספר סיורים בשעות השיעור, אשר מדגימים את השפעת הסביבה הפיסית מן המאה ה-19 על התפתחות העיר בימינו.
נושאי לימוד עיקריים: מהי היסטוריה סביבתית?, המשמעות הסביבתית של ראשית העיור המודרני בארץ, התפיסה הסביבתית בתל-אביב בתקופת המנדט הבריטי, היחס לסביבה בעשור הראשון במדינת ישראל, השפעת המנדט הבריטי על נוף הארץ, תפיסת הסביבה הציונית, ייבוש ביצות, העברת מיני חי וצומח, היסטוריה-סביבתית באירופה וצפון-אמריקה, היסטוריה סביבתית קולוניאלית, השפעת המהפכה התעשייתית על ערי המערב, והמחיר הסביבתי של התפתחות ערי הענק במערב.
שיטת הלימוד: שיעורים, קריאה מודרכת, דיונים בכיתה. וסיורים שיתקיימו בזמן השיעור בסביבות העיר תל-אביב.
חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים.
הערכה: מבחן- 100%

The course examines selected historical issues concerning man and the environment in the Modern Era. During the course, we will go back in time and wider in the spatial perspective. The course is composed of three parts: the environmental cost of the development of Israeli cities at the beginning of the 20th Century, landscape changes during the 19-20th centuries, and man-nature relations in the colonial world during the 18-19th centuries. The course includes several excursions during class time, which will demonstrate the impact of the physical environment of the 19th century on the urban development of Tel Aviv until nowadays.
Main topics: What is environmental-history?, the environmental influence of the beginning of modern urbanism in Israel, environmental thought in Tel Aviv during the British Mandate, environmental issues during the first decade of the State of Israel, influence of the British Mandate in Palestine on the landscape, Zionist environmental perspectives, swamp drainage, introduced species, European and Northern-American environmental-history, colonial environmental-history, environmental influence of the Industrial Revolution, the environmental cost of massive urbanization in western cities.
Teaching methods: lessons, reading, discussions and excursions.
Students' duties: Attendance and active participation in the lessons and excursions.
Assessment: 100% final exam
0349-2993-01
 מטאורולוגיה יישומית
 Applied Meteorology in the Age of Climatic Changes
ד"ר זיו ברוךשיעור ותיד אבנר115 א'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס עוסק ביישומים של ידע מטאורולוגי בתחומי חיים שונים וביישומים של ידע טכנולוגי בתחום המטאורולוגיה. 

 שימושים בטכנולוגיה ליישומים מטאורולוגיים

 • חיזוי מזג אוויר: גישות, מעלות ומגבלות
 • מיון סינופטי: שיטות ויישומים למחקרים אקלימיים ויישומיים
 • לוויינים מטאורולוגיים – עקרונות הפעולה ויישום הדמיות לווין לזיהוי סוגי עננים

חשיבות התנאים האטמוספריים ומידע מטאורולוגי לתחומי חיים שונים

 • תעופה – המשמעות הפיסיקלית של התנאים האטמוספריים לביצועי המטוס והשפעתם על תפקוד הטייס
 • זיהום אוויר – השפעת התנאים האטמוספריים על איכות האוויר וזהוי מצבים בעלי פוטנציאל לזיהום חמור
 • חקלאות (אגרומטאורולוגיה) – השפעת התנאים האקלימיים על צומח וחי והשלכותיהם לחקלאות

 

הלימוד משלב נושאים בפיסיקה תיאורית, כימיה וביולוגיה

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

ציון הקורס: בחינת סיום (100%)

Dr. Baruch Ziv
The course deals with inter-relations between meteorology and technology. It is composed of two parts.
a. Meteorological techniques and their utilization for scientific and general public needs:

 • Weather forecasting – methods and strategy, advantages and weaknesses
 • Synoptic classification – methodologies and applications for environmental planning and climatological studies
 • Meteorological satellites – principles and identification cloud types and patterns

b. How major fields of life are influenced by atmospheric conditions and assisted by meteorological information

 • Aviation – principles and physical effects of weather phenomena on plains and pilots
 • Air Pollution – the influence of the atmospheric condition on air quality
 • Agro-meteorology – the atmospheric conditions needed for optimal growth of vegetation and live

The discussions involve descriptive physics, chemistry and biology

Prerequisite: Introduction to climate
The student duties contain presence in 100% of the lessons and having 60 score in the final exam

0349-3355-01
 תכנון בעיר הנאו ליברלית
 Planning and Diversity in the Entrepreneurial City
פרופ פנסטר טובהסמינר יד אבנר104 ד'1600-1200 סמ'  א'

 

 

 

 

תכנון ושונות במאה ה-21

 

 

 

סמינריון

 

 

 

פרופ' טובי פנסטר

 

 

 

רקע ומטרת הסמינר

 

 

 

המאה ה-21 מאופינת בשינויים במימדים שונים ובקני מידה שונים בתחומי החיים השונים : הכלכלי, החברתי, התרבותי, הפוליטי – לאומי, האזרחי וכן בחיי היומיום של א/נשים בעיר. לשינויים אלה ביטויים מרחביים מוחשיים ברורים ביחוד בערים אך גם באזורים המכוניים שוליים או פריפריה. במסגרת הסמינר נעמיק בהבנת שינויים אלו ומשמעויותיהם המרחביות – תכנוניות.

 

 

 

מטרת הסמינר היא כפולה:

 

 

 

o       ללמוד ולהעמיק בביטויים מרחביים תכנוניים של השינויים בעיר במאה ה- 21 ביחוד בהתייחס לחיי א/נשים וקהילות בעיר – לצרכיהם המרחביים ולהתייחסות התכנונית - מקצועית לצרכים אלו

 

 

 

o       בד בבד, ללמוד כיצד לתכנן עבודת מחקר על כל שלביה, החל מגיבוש שאלות, מטרות והנחות מחקר, גיבוש מתודולוגיה מתאימה וניתוח וכתיבת עבודת מחקר

 

 

 

מבנה הסמינר

 

 

 

הסמינר יועבר במשך 4 שעות אקדמיות (1.5 שעות – הפסקה – 1.5 שעות).

 

 

 

בחלק הראשון של הקורס ינתנו בשיעורים הראשוניים הרצאות פרונטליות על ידי המרצה . כמו כן, ננתח בכיתה חומרי קריאה שינתנו לסטודנטים אשר ישמשו את מחקריהם בהמשך.

 

 

 

בחלק השני של הקורס נדון מידי שבוע בגיבוש רעיונות שונים למחקרי הסמינריון של הסטודנטים ולאחר מכן בהצגתם בכיתה.

 

 

 

דרישות קדם

 

 

 

תכנון מרחבי בישראל או תכנון עירוני

 

 

 

חובות הקורס

 

 

 

נוכחות בכל השיעורים

 

 

 

ציון הקורס

 

 

 

30% השתתפות בכיתה והגשת רפרטים על חומרי הקריאה

 

 

 

70% עבודת סמינריון סופית

 

 

 

רשימת קריאה תוגש בשיעור הראשון

 

 

 

 

 

 

 

0349-3620-01
 נושאים נבחרים באקלים
 Seminar in Climate Issues
פרופ סערוני הדסהסמינר יד אבנר012 ב'1200-1000 סמ'  א'
סמינר יד אבנר012 ב'1200-1000 סמ'  ב'

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ביה"ס למדעי כדוה"א - תשע"ח

סמינריון באקלים  (0349-3620-01)

פרופ' הדס סערוני

מטרות הקורס:

מטרת העל הנה הגדרת שאלה מחקרית בתחום האקלים, חקירתה, כתיבתה והצגתה.

המטרות הספציפיות הנן:

 • הכרת מחקרים אקלימיים: תחומים, נושאים ושיטות מחקר
 • התמודדות עם בחירת נושא מחקר מדעי בתחום האקלים
 • ניסוח שאלת מחקר, מטרות מחקר ומתודולוגיה מחקרית
 • הכנת רקע תיאורטי וסקירת ספרות לנושא הנחקר
 • לימוד גישות מתודולוגיות במחקר אקלימי ותרגול שיטות לביצוע המחקר הנבחר
 • בניית דיון מדעי והסקת מסקנות
 • הצגת מחקר מדעי בתחום הנלמד

מבנה הקורס (נושאים שילמדו ויתורגלו בקורס):

 • תחומי המחקר האקלימי וסוגיו
 • הדגמת נושאי מחקר נבחרים בתחומי המחקר האקלימי: קלימטולוגיה רגיונלית, שינויי אקלים, נושאים בסינופטיקה ובקלימטולוגיה סינופטית של ישראל ואגן הים התיכון, קלימטולוגיה אורבאנית וקלימטולוגיה יישומית
 • בחירת נושא מחקר והגדרתו, ניסוח שאלת המחקר, השערות המחקר (היפותזות) והנחות יסוד
 • הגדרת מטרת העל של המחקר ומטרות ספציפיות
 • איסוף מקורות רלוונטיים ובניית רקע תיאורטי וסקירת ספרות
 • בניית מתודולוגיה מחקרית
 • רישום ביבליוגרפי וסימוכין
 • בניית ראשי פרקים למחקר והצגתם לדיון
 • הצגת רפרט של העבודה הסמינריונית ודיון בה
 • דגמי כתיבה של עבודה סמינריונית

  יש לציין כי ניתן לבחור מחקר אמפירי או מחקר המבוסס על ספרות מדעית

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

חובות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, הגשת תרגילים במועד, הצגת רפרט 

ציון הקורס: עבודת הסמינר (60%), השתתפות פעילה (20%), הצגת העבודה (10%), תרגילים (10%)  

Department of Geography and the Human Environment, School of Geoscience - 2017/18

Seminar – special issues in climatology 0349-3620-01

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The goal of the seminar is to practice a research process on a climate issue, focusing on research design and methodologies. The objective of the seminar is to study and practice the phases of a climate research:

 1. Introduce research topics from the climate field and on different spatio-temporal scales, e.g., regional, urban, applied climatology etc,
 2. Definition of a research topic and its objectives
 3. Theoretical background and review of previous studies
 4. Designing the methodology: material and methods
 5. Time-series analysis and maps production using observations and reanalysis datasets
 6. Building the results, discussion and conclusion sections
 7. Oral presentation: methodology and practice

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Active participation (20%), Exercises (10%), oral presentations (10%), Final seminar (60%)

0349-3899-01
 מים וסביבה
 Water and Environment
פרופ אבישר דרורסמינר יד אבנר012 ב'1600-1400 סמ'  א'
סמינר יד אבנר012 ב'1600-1400 סמ'  ב'

סמינר העוסק בנושא המים בהיבטיו הרב תחומיים ובעיקר תוך התייחסות להשפעות על הסביבה. איכות ותקנות מי שתייה, מאבק הגופים הירוקים, חוק המים היתרים ותקנות, חקלאות ומים, תעשייה ומים, זיהום נחלים, זיהום מי תהום, כלכלת מים, מים וגיאופוליטיקה, מים ותכנון הנדסי, המים והעיר, מים בעולם השלישי, משק המים והדורות הבאים ועוד. בתחילת הסמינר יינתנו הרצאות על אופן הכתיבה המדעית. כמו כן, הסטודנטים יציגו במהלך הסמסטר הרצאות אישיות על נושא נבחר. סמסטר ב׳ יוקדש לעבודה מעשית באירגונים סביבתיים. בסוף הסמסטר, הסטודנטים יציגו את עבודתם וכל סטודנט יתבקש להגיש עבודה בתחום עיסוקו.

A seminar dealing with the subject of water in its multidisciplinary aspects, and especially with regard to the effects on the environment. Water quality and regulation, water and the city, water in the Third World, the water sector and future generations, and more. At the beginning of the seminar, lectures will be given on the method of scientific writing. During the semester, the students will also present personal lectures on a chosen subject. The second semester will be devoted to practical work in environmental organizations. At the end of the semester, the students will present their work and each student will be asked to submit a job in the field of his / her occupation.
 

0349-4000-01
 מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) (השלמה למסלול סביבה חברה ותכנון)
 Introduction to geoinformatics B (GIS) - For Environment and Urban Planning stud
מר פולמן נירשיעור ותיד אבנר227 ג'2000-1800 סמ'  א'

מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) - 0349400001
שיעור השלמה לתלמידי מגמת סביבה ותכנון עירוני – סמסטר א', תשע"ח
סילבוס
מרצה: ניר פולמן
דוא"ל: fulmannir@gmail.com
________________________________________
תקציר:
מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג, GIS) זה כלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים. ממ"ג גם מאפשר הצגה של נתונים מרחביים כמפה. מטרת הקורס הינה להקנות למשתתפיו רקע תיאורטי בסיסי לגבי ממ"ג וניסיון בשימוש במערכת ArcGIS, עם דגש על יישומי ממ"ג נפוצים. הקורס יינתן במתכונת שיעור ותרגיל, אשר משלבת הרצאות פרונטאליות ועבודה בכיתת מחשבים.

דרישות קדם חובה: אין

דרישות הקורס
1. הגשת כל התרגילים. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם אלא אם יצוין אחרת. הגשת כל התרגילים מהווה תנאי לקבלת ציון בקורס.
2. מבחן בסוף הסמסטר.
3. נוכחות בשיעורים היא חובה.

ציונים ומטלות בקורס
משקל ממוצע התרגילים = 35%, משקל המבחן הסופי = 65%.

מבנה הקורס:
מבוא ומושגי יסוד של ממ"ג
• מאפייני הממ"ג
• מרכיבי מידע בממ"ג ומקורותיהם
• יישומי ממ"ג
• ייצוג מידע גיאוגרפי בממ"ג – וקטור וראסטר
שימוש בסיסי בתכנת ממ"ג (ArcMap)
• שכבות מידע
• תפריטים, חלונות וכלים בסיסיים
הצגת נתונים בממ"ג
• מפות נושאיות (כורופלת', נקודות וכו')
• הכנת מפה לייצוא
שאילתות בממ"ג וקטורי
• שאילתות לפי מידע אלפנומרי
• שאילתות לפי מידע מרחבי
שיטות ניתוח וקטוריות בסיסיות
• פעולות על שכבות מידע – Clip, Merge, Intersect, Union
• אזורי חיץ - Buffers
• ניתוח מרחקים וסמיכויות
מבוא לממ"ג רסטרי וממ"ג בממד שלישי
• פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי
• שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
• שיטות בנייה של שכבות תלת ממדיות
עיגון מרחבי - Georeferencing
יצירה ועריכה של שכבות מידע וקטוריות
• יצירת Geodatabase ו-Feature Class
• עריכת ישויות קיימות
• יצירת ישויות חדשות על גבי ראסטר וישויות וקטוריות
• עריכת מידע טבלאי
Geocoding
• ביצוע Address Matching לכתובות בודדות ולרשימת כתובות

ביבליוגרפיה:
• J. Star, J. Estes. Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, 1990
• T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992

Introduction to geoinformatics B (GIS) - 0691400001
For Environment and Urban Planning students
Syllabus
Intructor:
Nir Fulman
Email: fulmannir@gmail.com
________________________________________
Synopsis:
Geographic information systems (GIS) is a basic tool for management and analysis of spatial data. GIS also enables the graphic display of spatial data in the form of a map. The objective of this course is to provide basic theoretical background of GIS and practical experience with the ArcGIS suite, while placing an emphasis on common GIS applications.

Prerequisites: None

Requirements:
1. Submission of all assignments is obligatory. Assignments will be submitted within two weeks of receiving instructions unless stated otherwise. Submission of all exercises is a condition for receiving a grade in this course.
2. End of term examination.
3. Presence in class is obligatory.

Grading
Weights:
Average grade of assignments = 35%
Final exam = 65%

Course program:
Introduction and basic GIS terms
• Properties of GIS
• GIS components and data sources
• GIS applications
• Geographic data display in GIS: Vector and raster data models
Basic use of a GIS software (ArcMap)
• Data layers
• Basic menus, windows and tools
GIS data display
• Thematic maps (Choropleth, point maps etc)
• Map design and preparation for export
Vector GIS queries
• Tabular data queries
• Spatial queries
Geoprocessing
• Operations on datasets – Clip, Merge, Intersect, Union
• Buffers
• Distance and proximity analysis
Introduction to raster and 3D GIS
• Raster formats, comparison between vector and raster GIS
• Basic raster analysis methods
• Methods of 3D layer construction
Georeferencing
Creating and editing vector data layers
• Creating Geodatabase and Feature Class
• Editing existing features
• Digitizing features on vector layers and raster images
• Tabular data editing
Geocoding
• Address Matching of single addresses and a list of addresses
Bibliography:
• J. Star, J. Estes. Geographic Information Systems: An Introduction, Prentice Hall, 1990
• T. Bernhardsen, Geographic Information System, VIAK IT, 1992
0349-4174-01
 אתגרים בתכנון: תעשייה
 Planning Challenges: the Dynamic Between City and Industry in the 21st Century
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר104 ד'1800-1600 סמ'  ב'

אתגרים תכנוניים: הדינמיקה בין העיר לתעשייה בתחילת המאה ה-21

הקורס מתמקד ביחסים בין העיר לתעשייה בדגש על הפרספקטיבה מקומית-ישראלית. סביבות העבודה, התעשייה והייצור נבחנות בשתי רמות, של אזור התעשייה (המערכת) וסביבת העבודה (היחידה). המקרה הישראלי חושף תמונת מצב מורכבת: ריבוי אזורי תעשייה, לעתים סמוכים מאוד זה לזה, מתחרים אחד בשני ללא ראייה אסטרטגית כוללנית; חלוקה לא צודקת של המשאבים, אשר במסגרתה רשויות סמוכות לאזור התעשייה לא תמיד שותפות לרווחיו; התפשטות הבינוי בשטחים פתוחים ובזבוז משאבי קרקע; ובעיקר, תפיסה אוטונומית של אזור התעשייה והיעדר חיבור מרחבי, ניהולי או תפקודי בינו לבין המרקם העירוני. מתוך תמונת המצב המורכבת הזאת, מזהה הספר דפוסים חזרתיים ותצורות מרחביות שעל פיהם מתפתח הנוף התעשייתי בישראל. הקורס כולל בחינה תיאורטית ורעיונית של הנושא ותרגיל יישומי. 

תוכנית הקורס: 1. עיר ותעשייה:  פרספקטיבה היסטורית; 2. דילמות עכשוויות וקנה המידה המשתנה של התעשייה; 3. רעיונות וכלים: יחסי תעשייה עיר בתחילת המאה ה-21.

דרך הלימוד: הרצאות ודיונים כיתתיים. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים. דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [70%].

 

קדם: שני קורסים בתכנון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקורס מתמקד ביחסים בין העיר לתעשייה בדגש על הפרספקטיבה מקומית-ישראלית. סביבות העבודה, התעשייה והייצור נבחנות בשתי רמות, של אזור התעשייה (המערכת) וסביבת העבודה (היחידה). המקרה הישראלי חושף תמונת מצב מורכבת: ריבוי אזורי תעשייה, לעתים סמוכים מאוד זה לזה, מתחרים אחד בשני ללא ראייה אסטרטגית כוללנית; חלוקה לא צודקת של המשאבים, אשר במסגרתה רשויות סמוכות לאזור התעשייה לא תמיד שותפות לרווחיו; התפשטות הבינוי בשטחים פתוחים ובזבוז משאבי קרקע; ובעיקר, תפיסה אוטונומית של אזור התעשייה והיעדר חיבור מרחבי, ניהולי או תפקודי בינו לבין המרקם העירוני. מתוך תמונת המצב המורכבת הזאת, מזהה הספר דפוסים חזרתיים ותצורות מרחביות שעל פיהם מתפתח הנוף התעשייתי בישראל. הקורס כולל בחינה תיאורטית ורעיונית של הנושא ותרגיל יישומי. 

 

 

 

 

 

תוכנית הקורס: 1. עיר ותעשייה:  פרספקטיבה היסטורית; 2. דילמות עכשוויות וקנה המידה המשתנה של התעשייה; 3. רעיונות וכלים: יחסי תעשייה עיר בתחילת המאה ה-21.

 

 

 

 

 

דרך הלימוד: הרצאות ודיונים כיתתיים. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים. דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [70%].

 

 

 

 

 

קדם: שני קורסים בתכנון.

 

 

Planning Challenges:  The Dynamic between City and Industry in the 21st Century

In a time of dramatic shifts in the manufacturing sector -- from large industrial-scale production and design to small-scale distributed systems; from polluting and consumptive production to a clean and sustainable process; from a demand of unskilled labor to a growing need for a more educated and specialized workforce--cities will see new investment and increased employment opportunities. Yet, to reap these benefits will require a shift in our thinking about manufacturing and cities. Looking ahead, in the quest to makes cities competitive and resilient; the course is focusing on the following questions: What are the contemporary relationships between city and industry? What might the future relationships between city and industry look like? What physical planning and design strategies should cities pursue to retain, attract, and increase manufacturing activity?

 

The course focuses on the following themes: 1. City and Industry: historical perspective; 2. Contemporary Dilemmas and the changing scale of industry; 3. Ideas and Tools: the city-industry dynamic in the beginning of the 21st century.

 

 

 

 

 

 

In a time of dramatic shifts in the manufacturing sector -- from large industrial-scale production and design to small-scale distributed systems; from polluting and consumptive production to a clean and sustainable process; from a demand of unskilled labor to a growing need for a more educated and specialized workforce--cities will see new investment and increased employment opportunities. Yet, to reap these benefits will require a shift in our thinking about manufacturing and cities. Looking ahead, in the quest to makes cities competitive and resilient; the course is focusing on the following questions: What are the contemporary relationships between city and industry? What might the future relationships between city and industry look like? What physical planning and design strategies should cities pursue to retain, attract, and increase manufacturing activity?

 

 

 

 

 

The course focuses on the following themes: 1. City and Industry: historical perspective; 2. Contemporary Dilemmas and the changing scale of industry; 3. Ideas and Tools: the city-industry dynamic in the beginning of the 21st century.

 

 

 

 

 

0349-4175-01
 סוגיות בקיימות
 Issues in Sustainability
ד"ר משורי דניאלשיעור ותיד אבנר232 ג'1800-1600 סמ'  א'

סוגיות בקיימות (סמינר מ.א.)
ד"ר דניאל מישורי
סמ' א', תשע"ח
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com
דרישות קדם: אין
תיאור הקורס:
הפרדיגמות המוקדמות של הדיון הסביבתי ושל אתיקה סביבתית התרכזו בנושאים הקשורים ליחס שבין האדם לטבע, לאזורי הבר ולבעלי חיים אחרים. התפתחות הדיון האקו-פילוסופי, ובכלל זה תפיסת הקיימות (sustainability), העמידה דווקא את הקשר סביבה-חברה במוקד הדיון. צדק סביבתי ושוויון חברתי, דמוקרטיה, זכויות אדם, זכויות הדורות הבאים, ועוד, נכנסו למוקד הדיון, וזאת, מבלי לוותר על העיסוק בשאלה כיצד נושאים אלו קשורים להגנה על ה"טבע" – שלל היצורים האחרים והמערכות האקולוגיות החולקים אתנו את העולם.
בכך, הופכת הסביבה לפריזמה דרכה ניתן להתבונן באופן ביקורתי במגוון רחב של סוגיות הקשורות לביקורת החברה, מערכת היחסים שבין האדם והטבע, הערכים והתרבות בכלל. כך משתלבים גם ביקורת סגנון-החיים העכשווי, תרבות הצריכה, הפרסום והגלובליזציה עם שאלות בדבר תפקידה של המדינה בעידן של תאגידים ומוסדות בינלאומיים חזקים, והשפעתם של אלה על הסביבה, הטבע והאדם.
ברקע הסמינר עומדת שאלת "מות הסביבתנות", הדיון בעקבות מה שנתפס ככישלון פוליטי-אסטרטגי של הקבוצות הירוקות בארה"ב, ודחיקתן למעמד של קבוצת אינטרס מצומצם. הניסיון להיחלץ מהכישלון-לכאורה של התנועה הסביבתית ופיתוח אלטרנטיבות יהווה ציר מרכזי בסמינר. אלטרנטיבות כאלה כוללות אקולוגיזם רדיקלי (ירוק כהה) מחד, מושגים ורעיונות חברתיים חדשים (נחלת הכלל, degrowth, יוזמת הטרנזישן...), דיון על מזון וחקלאות, וניסיון לגייס ציבורים נוספים לסדר-היום של התנועה הסביבתית (למשל ארגוני עובדים). אלה מהווים חלק מהניסיון להגדיר ולהגדיר מחדש את המושג קיימות, כולל בהקשרים של תכנון וסביבה.
הקורס יתמקד בדיון במחלוקות סביבתיות, מכיוון שמחלוקות מציגות הבדלים בתפיסות עולם, ומאפשרים להבין פרדיגמות שונות של סביבה ושל קיימות. ייעשה מאמץ להתייחס למחלוקות המתקיימות בישראל, או להציג את הזווית הישראלית של מחלוקות בנושאי סביבה וקיימות.
דרישות הקורס:
*נוכחות
*השתתפות פעילה במפגשים
*קריאת מקורות ע"פ הנחיות המרצה
*הצגת לפחות אחד מהמאמרים בשיעור
*הגשת עבודה מסכמת/עבודת סמינר ע"פ הנחיות המרצה

Daniel Mishori
Issues in Sustainability
Course Description:
Early paradigms of environmental and ethical debate centered on issues related to wilderness areas and human-nature and human-animals relationships. The development of eco-philosophical discourse, including the concept of sustainability, placed questions regarding the social aspects of resources and the environment at the center. Environmental justice and social equality, democracy, human rights, the rights of future generations, and more, came in focus. Thus, the environment becomes a prism enabling critical review of a wide range of issues, including criticism of contemporary life style, consumerism, advertising and globalization, the role of the state in an era of multi-national corporations and powerful global institutions, and their impact on the environment, nature and humans.
In the background of the seminar is the question of the "Death of Environmentalism", a debate following the perceived failure of environmental NGO's in America to promote sustainable agenda in the USA, and attempts made by the environmental movement to develop alternatives. Such alternatives include radical ecology (dark green), new social ideas and concepts (the commons, degrowth, transition, resilience...), discussion on food and agriculture, and attempt to recruit other publics to the agenda of the environmental movement (e.g., trade unions). These are part of the attempt to define and redefine the concept of sustainability, including in the context of planning and environment, which will serve as the axis of the seminar.
The course will focus on the discussions of environmental disputes and controversies, as controversies show differences in perceptions of the world, and allow to understand different paradigms of the environment and of sustainability. Efforts will be made to address controversies that take place in Israel, or the Israeli angle of global controversies on the environment and sustainability.
0349-4244-01
 ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית
 Topological Analysis of Geographic System
פרופ אומר יצחקשיעור ותיד אבנר012 ד'1600-1400 סמ'  א'

הקורס נועד לאפשר היכרות עם הגישה המערכתית-מבנית ועם שיטות ומדדים לניתוח טופולוגי של מערכות גיאוגרפיות. הקורס יכלול את הנושאים הבאים: מדדים לוקאליים וגלובליים מבוססי תיאורית הגרף (Graph theory), תחביר המרחב (space syntax) ו-'עולם קטן' (small world). התפלגות המדדים והשיטות ייושמו באמצעות תוכנות לניתוח טופולוגי של רשתות גיאוגרפיות על בסיס מידע גיאוגרפי ווקטורי עם דגש על ייצוג טופולוגי וויזואלי הרלוונטי להתנהגות מרחבית.

דרך הלימוד: החומר הנלמד ייושם בתירגול במעבדה.

דרישות קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג)

חובות הקורס: נוכחות חובה, הגשת תרגילים והצגת רפרט בכיתה (40% מהציון הסופי); הגשת עבודה מסכמת (60% מהציון הסופי).

The course review and discuss system and structural approaches, methods and measures for topological analysis of geographic system. The course includes the following subjects: Graph theory and network analysis, small world and scale-free networks, multidimensional chain of connectivity and space syntax methodology. The student will learn to use software program based on geo-referenced data for analyzing various types of spatial geographical networks and with respect to topological and visual representations which are relevant for spatial behavior.

Prerequisite: introduction to geoinformatics part B (GIS)

0349-4312-01
 חישה מרחוק היפרספקטרלית
 Hyperspectral Remote Sensing
פרופ בן דור אילשיעור ותיד אבנר012 ג'1400-1000 סמ'  ב'

מטרת הקורס: לימוד הבנה והרחבה של חישה מרחוק בענף הרב ערוצי. ההבדלים הבסיסיים בין החישה הערוצית הקונבנציונאלית לשיטה הרב ערוצי. הרחבת נושאי האינטראקציה של הקרינה האלקטורמנגנטית עם החומר באטומוספירה ובפני כדור הארץ והיכולת הכמותית הגלומה הטכנולוגיה, חיישנים קיימים על פלטפורמות אווירות וחלליות, הפוטנציאל והעתיד יכולת עבודה עצמית (קליטה, עיבוד וניתוח) של נתונים גלמיים היפר ספקטרליים עד למוצר המוגמר. חישה של האטמוספירה, ליתוספירה, הידרוספירה וביוספירה. תכנון גיחה, מדידות אימות בשדה, הכנת נתונים לניתוח. תיקונים אטמוספיריים, רדיומטרים וגיאומטרים, שיטות ניתוח מתקדמות לאיתור אבני בנין ספקטרליים. הקורס מושתת על תכנת ENVI ובסופו ינתן פרוייקט גמר.
 

The aim of this course is to extend the students knowledge on  optical remote sensing by exposing them to the new  hyperspectral technology. The differences between multi and hyper spectral remote sensing will be discussed  and the history of the HSR emergence will be reviewed. A comprehensive review on the past, present and future applications of the HSR method will be studies and the commercial potential of the technology will be reviewed summarized. The physical-chemical interactions of the electromagnetic radiation with the atmosphere and the geosphere will be discussed from basic to advance while the quantitative approach of the HSR technology will be presented and demonstrated. Review on the stat-of-the-art sensors on ground, air and space platforms, international HSR missions, exposure to the electoro-optics arrangement of the HSR sensor will be learned. HSR for optical and thermal applications, fusion with other sensors, advantageous and disadvantageous of the technology will be also discussed. The course will concentrate on protocols how to built a self capability interface to process HSR data from mission planning to thematic mapping. QA/QI protocols basic corrections (radiometric and atmospheric), statistical analytical approach, data mining and application of HSR technology for sensing the atmosphere, biosphere, lithosphere, pedosphere, hydrosphere and criospehre will be discussed.  State of the art methods to account for spectral endmembers from a data cube and applications of spectral models to the HSR data cube will be reviewed and discussed. The course is based on interactive laboratory work that will use ENVI software. The course credential requires submission of a final project based on any HSR data cube that is reported as a scientific paper.
Grade will be composed of: 20% exercises 80% final project.
Prerequisite course: Basic and advance remote sensing course, Knowledge of ENVI software   
0349-4334-01
 אפידמיולוגיה סביבתית
 Spatial epidemiology
פרופ הופ מיכאלשיעור ותיד אבנר232 ד'1600-1400 סמ'  ב'

מטרות הקורס:
הקורס ממוקד בקשרים נצפים בין מרחב (חברתי ופיזי) ובין מחלות בעולם המודרני; מלמד שיטות וכלי מחקר אפידמיולוגיים; ומסביר כיצד משלבים בהם שיטות מגיאוגראפיה.
הדגש העיקרי יהיה על המחלות הכרוניות של הזמן החדש [מחלות לב, סינדרום מטאבולי וסרטן] אבל יסקרו בו גם מחלות מדבקות ומגפתיות שמשמעותיות בארצות מפותחות כמו שפעת חזירים ועופות, סארס, איידס, BSE ועוד.
קהל יעד ודרישות קדם:
הקורס מיועד בעיקר לתלמידי תואר שני וגם לתלמידים מכל המסלולים שעשו קורס מבוא באפידמיולוגיה. כמו כן יתקבלו תמידי תואר ראשון שסיימו את הקורס בגיאוגראפיה רפואית בציון של 90 ומעלה (קורס 0691247701).
תכנים: (לוח המועדים המצויין גמיש ויותאם לקצב ההתקדמות)
מבוא וחזרה: (שבוע 1-3)
1. סקירה הסטורית של התפתחות "החשיבה הסיבתית" באפידמיולוגיה.
2. חזרה קצרה על כלים ומושגים באיפדימיולוגיה
 תחלואה morbidity ותמותה mortality
 המצאות prevalence והתארעות Incidence
 מדדי סיכון: risk ratios; relative risk
 סיכון תורם: attributable risk
3. חזרה קצרה על קשרי מחלה - מרחב:
 קשרי מחלה-מרחב,
 תנועת מחלות במרחב
 מחזוריות של מחלות,
אפידמיולוגיה גיאוגראפית של מחלות בעולם מודרני (שבוע 4-14)
4. ההתפתחות ההסטוריות של תחלואה כרונית: (שבוע 3-4)
 השפעות של תוחלת חיים על תחלואה ונפיצות מחלות
 שינויים בהגדרת מושג המחלה: מחלות מדבקות ומחלות כרוניות, דומה ושונה
 התפתחותן של מחלות שפע: (סכרת, מחלות לב)
 התפתחותן של מחלות חשיפה: (סרטן)
 התפתחותן של מחלות חדשות: (אלצהיימר, איידס, פרה משוגעת)


5. אפידמיולוגיה של מחלות לב (5-6)
 הבדלים מרחביים בהתארעות מחלות לב
 גורמי סיכון למחלות לב – מודלים רב משתניים, סיכון יחסי, סיכון מצטבר, סינרגיזם, סיכון נתרם
6. אפידמיולוגיה של הסינדרום מטאבולי (7-8)
 מגיפת ההשמנה, שומני דם, סכרת - מדדים אפידמיולוגיים של היארעות והמצאות
 מודלים חברתיים רב משתניים של התפתחות הסינדרום המטאבולי
 מודלים מרחביים לניתוח סיכוני השמנה וסכרת
 שיטות אפידמיולוגיות בסינון לסיכונים
7. אפידמיולוגיה של סרטן שד (שבועות 9-10))
 מדדים אפידמיולוגיים של היארעות, התפתאות והמצאות סרטן שד
 אפידמיולוגיה של סינון לאיתור סרטן שד: שיטות, פיענוח והערכה
8. אפידמיולוגיה של עישון וסרטן ריאות (שבוע 11))
 איך בודקים אם עישון גורם לסרטן ריאות
 האם הפסקת עישון משנה סיכון לאורך זמן - קוהורטות וסיכון אישי
9. אפידמיולוגיה של סיכונים סביבתיים: ( שבוע 12)
 האם צלילה בקישון גורמת לסרטן
 האם טלפונים סלולאריים גורמים נזקים
 שיטות מחקר לזיהוי סיכונים סביתיים
10. האפידמיולוגיה של BSE ו CJD (מחלת הפרה המשוגעת); ושל SARS: ( שבוע 13)
 מעבר מחלות בין מינים שונים
 פוליטיקה ואינטרסים כלכליים כגורמי סיכון – פרספקטיבות קצרות וארוכות טווח
11. האפידמילוגיה של HIV : ( שבוע 14)
 הראשוניות של מחלות מין בהסטוריה האנושית
 פוליטיקה גלובאלית והשפעתה על התפשטות מחלות
קריאה:
1. קריאה של מצגות ומאמרים שישלחו לתלמידים במייל כל שבוע
2. ספר יסוד באפידמיולוגיה, שישלח לתלמידים במייל.
4. מידע רקע על מחלות באתרים מרכזיים:MEDLINE CDC; WHO; NIH; BMJ; MERCK-MEDICUS; JAMA;
דרישות קדם: תלמידי תואר שני, אין. תלמידי תואר ראשון, קורס "גיאגראפיה רפואית" בציון 90 לפחות
מטלות: השתתפות בשיעורים, קריאה
בחינה וציון הסופי: בחינת בית

An introductory Epidemiology course designed for masters level Geography students. A limited number of bachelor level graduated of the Medical Geography course ((Course # 0691247701) are allowed to register on an available place basis; medical students are encouraged to join.
The course introduces students to the uses of geography in epidemiological research and aims to prepare practitioners from geography and epidemiology to work together. To these ends the course presents a systematic review of the main concepts, approaches, tools and methods of epidemiology.
The course uses models of modern chronic disease to train in epidemiological analysis. Cancer, CHD, environmental agents such as asbestos, fluoride, tobacco and radiation are discussed in detail; autism and mental health are reviewed as well.
Main topics include: Definitions of incidence and prevalence; risk measures and measurement; epidemiological models; screening principles and yield, ROC, etc.
Bibliography:
Two free web based Introductions to Epidemiology are used for basic teaching:
1. Principles of Epidemiology US Public Health Service (CDC)
2. Coggon, Rose & Barker, Epidemiology for the Uninitiated, 4th Ed. BMJ
Extensive PowerPoint presentations sent to all participants every week ahead of time.
Prerequisite:
There are no prerequisites for Masters level students. Bachelor students are admitted only upon graduation of the Medical Geography course with an 85 grade or better.
Grading:
Regular attendance is a stated default requirement in this medically oriented course; and is adhered to without enforcing.
The grade is based on a Final Exam (100%)
Masters students may submit a seminar final paper instead of an exam. A final paper must adhere to specific outline requirements.
0349-4354-01
 טכנולוגיות מיקום ואיתור מתקדמות
 Advanced location tracking technologies
ד"ר בירנבוים עמית מרדכישיעור יד אבנר227 ג'1800-1600 סמ'  א'

בשנים האחרונות טכנולוגיות המיקום הופכות להיות כלי איסוף נתונים מרכזי עבור חוקרים המעוניינים להבין תנועה ופעילות של אנשים במרחב בצורה דינאמית. טכנולוגיות אלה מאפשרות איסוף רציף של נתוני זמן-מרחב ברזולוציה גבוהה. הקורס מציג את ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות בתחום של שיטות איכון ומיקום כדוגמת ג'י פי אס, איתור באמצעות טלפון סלולארי, Wi-Fi, Bluetooth ועוד, ואופן יישומן במחקר של פעילות אנושית. בחלקו הראשון של הקורס יינתן הסבר על אופן הפעולה והתפעול של הטכנולוגיות, ואילו החלק השני יתמקד ביישום של שיטות אלה למטרות מחקר בתחום הגיאוגרפיה האנושית. הקורס יתבסס על הרצאות פרונטליות ותרגולים מעשיים בכיתה תוך שימוש בתוכנות GIS. בסופו של הקורס סטודנטים ידעו לתכנן וליישם מערך מחקר אמפירי המתבסס על שימוש בטכנולוגיות ו\או מידע של טכנולוגיות איתור מיקום מתקדמות. בין היתר ידעו הסטודנטים כיצד לבחור את הטכנולוגיות המתאימות ביותר, וכיצד לנתח ולהציג את תוצאות מחקריהם.

The implementation of location tracking technologies is becoming a common technique for collecting information about the spatial behavior of people. The course introduces the latest developments that occur in the field of advanced location tracking technologies. In the first part, it presents the various technologies that are used to track location (GPS, Cellular phones, Smartphones, Bluetooth etc.). The second part focuses on the implementation of these technologies in empirical research in geography. This includes data analysis and management using geographical tools. The course will be based on lectures and practicals in the class. At the end of the course, students will be able to design an empirical research that involves the implementation of location information. This includes choosing the most adequate technology, analyzing and presenting the results.

0349-4362-01
 טיפול במים ושפכים
 Water and Wastewater Treatment
פרופ אבישר דרורשיעור ותיד אבנר232 ד'1400-1200 סמ'  ב'

סוגיות בזיהום טיפול במים ושפכים
במסגרת הקורס נעסוק במקורות זיהום המים ותהליכי זיהום עיקריים של מים עילאיים וכן מי תהום. יושם דגש על הבנת הפרמטרים הכימיים-פיסיקליים המגדירים זיהום וכן נלמד שיטות לניטור מקורות מים. בנוסף, הקורס יעסוק בהבנת מערכות טיפול במי שתייה ומי שפכים וכן ביישום של טכנולוגיות מתקדמות.


Issues in water pollution and wastewater treatment

This lecture course covers fundamental and emerging aspects of water contamination and basic and advanced chemical, physical and biological processes used in the treatment of water and wastewater. Unit operations and processes utilized in water and wastewater treatment and methods for their analyses, design and optimization will be presented.

Grade:
Final exam: 100%

0349-4366-01
 נחלת הכלל
 The Commons
ד"ר משורי דניאלשיעור ותיד אבנר232 ג'2000-1800 סמ'  א'

ד"ר דניאל מישורי
סמ' א, תשע"ח
שעת קבלה: לפי תיאום מראש, יד אבנר 119א
טלפון: 054-6931122
דואל: D.Mishori@Gmail.Com
דרישות קדם: אין
תיאור הקורס:
אחד המושגים החשובים והפוריים כיום בשיח הסביבתי-חברתי הוא נחלת הכלל (the commons). מושג זה משמש הן כמסגרת חדשה לדיון בצדק סביבתי, והן כניסיון לשרטט מחדש את מפת היחסים שבין כלכלת השוק, החברה והסביבה. מושג זה הופיע לראשונה בדיון הסביבתי כתשובה לשאלה מה מקורו של המשבר האקולוגי. לפי הביולוג גארט הרדין, המשבר הסביבתי הוא בלתי נמנע מאחר ומשאבי הטבע מנוהלים כמשאב משותף. תופעה זו כונתה ע"י הרדין "הטרגדיה של נחלת הכלל". הצעות "לפתור" את הטרגדיה באמצעות הפרטה תוארו ע"י מבקרים והיסטוריונים כיוצרת "טרגדיה" חברתית אחרת: של הגידור (Enclosure). מושגים אלה, נחלת הכלל וגידור, הפכו למרכזיים גם בשיח על אודות זכויות יוצרים וקניין רוחני במרחב הדיגיטאלי והאינטלקטואלי בהקשרים של רשת האינטרנט, תוכנות "קוד פתוח", זכויות יוצרים, פטנטים והמחקר המדעי, ועוד. דגש מרכזי יינתן לסוגיות הקשורות למרחב הציבורי ולניהול משאבי טבע. הקורס יתייחס לדוגמאות עדכניות ממאבקים סביבתיים-חברתיים בישראל. הקורס מתחקה גם אחר הקשרים המושגיים הנוצרים כיום בין סוגיות "סביבתיות" לבין דילמות "טכנולוגיות", תרבותיות וחברתיות, המתגלמות במושגים 'נחלת הכלל', 'גידור', במיוחד בסוגיות הכרוכות במשאבים רוחניים, ידע ותרבות דיגיטאלית, וכן בדרישה לכינון-מחדש או השבה של זכויות הציבור (reclaiming). כמו כן יידונו סוגיות הנובעות מאפקט הרשת וממודלים חדשים של שיתוף פעולה וכלכלת מתנות המאתגרים את התפיסות המסורתיות של תחרות וכלכלת שוק.


דרישות הקורס:
*נוכחות
*השתתפות פעילה במפגשים
*קריאת מקורות ע"פ הנחיות המרצה
*הצגת לפחות אחד מהמאמרים בשיעור
*הגשת עבודה מסכמת/עבודת סמינר, ע"פ הנחיות המרצה

Daniel Mishori
The Commons
Course Description:
One of the most important and prolific concepts in environmental social discourse today is the commons. This concept provides new framework for environmental justice, and is an attempt to redraw the map of relationships between the market economy, society and environment. This concept first appeared in the environmental discourse as an answer to the question regarding the source of the ecological crisis. Biologist Garrett Hardin argued that the environmental crisis is inevitable because natural resources are managed as a shared resource. This phenomenon has been called by Hardin, "The tragedy of the commons". Proposals to "solve" the tragedy through privatization were described by critics and historians as creating another "tragedy": enclosure. These concepts -- the commons and enclosure – became also key concepts in the discourse of copyright and intellectual property in the digital and intellectual domains of the Internet, regarding "open source" and "free" software, copyrights, patents, scientific research, and more. Major emphasis will be given to issues related to public space and natural resources. The course will address recent examples of social-environmental struggles in Israel.
0349-4377-01
 סמינר מחלקתי
 Departmental Seminar
פרופ אומר יצחקקולוקויויד אבנר115 ג'1600-1400 סמ'  א'

תקצירי הרצאות הסמינר המחלקתי - לסמסמטר א' 

 

24.10.17

Dr. Jonathan Rokem

The Role of Public Transport Infrastructure in Bridging the

‘Contested City’

Segregation Mobility and Encounter in Stockholm and Jerusalem

Dr. Jonathan Rokem, (j.rokem@ucl.ac.uk)

UCL Department of Geography and Space Syntax Laboratory, The Bartlett School of Architecture, University College London, UK.

In this lecture I share some of the concluding findings from the Contested Urbanism, Marie Curie - Horizon 2020 EU funded project (2015-2017).  The research has assessed how urban segregation is shaped and transformed by Jerusalem and Stockholm’s public transport networks, enhancing mobility, division and potential group encounters. The research suggest that segregation should be understood as an issue of mobility and co-presence in public space, rather than the static residential-based segregation that continues to be a central focus of debate in most urban studies and planning literature. The study explores public transport infrastructures, considering how their implementation reflects the variety of ways that transport can have impact: segmenting populations, linking populations and/or creating spaces for interaction or conflict between populations.

Space syntax network analysis suggests that in the case of Jerusalem, access to public transport is multi-dimensional: as well as providing access to resources, it shapes opportunities for spatial mobility that may either overcome or reinforce area-based housing segregation. In Stockholm, the city’s spatial configuration has resulted in constraints on access to public transport and consequentially, on the mobility of diverse immigrant populations located in the urban peripheries to the centre. Coupled with a high level of social deprivation amongst new immigrants, the result is a multi-dimensional spatial segregation process, potentially reinforcing ethnic and socio-economic area-based housing segregation. I discuss these opportunities and constraints in Jerusalem and Stockholm in the light of an on going and increasingly-fractured-urban-reality in both cities.

 

7.11.17

פרופ' אלון טל

״והארץ מלאה״ – התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל

במהלך 69 השנים האחרונות גדלה האוכלוסייה בישראל מ 850,000 ל 8.5 מיליון בני אדם.  ישראל הפכה אחת המדינות הצפופות בעולם. הצפי הוא שמספר התושבים הנוכחי אף יכפיל את עצמו עד 2050.  פרופ' אלון טל יציג בהרצאתו את התובנות העיקריות מספרו המקיף: "והארץ מלאה" - כיצד צפיפות האוכלוסין העולה בהתמדה גורמת לבעיות סביבתיות אקוטיות ומהווה גורם משמעותי למשברים החברתיים המרכזיים בעת הנוכחית.  עם עומס כה כבד בבתי הספר, על בתי המשפט, בבתי החולים ועל הכבישים- הנחת היסוד לפיה מדינת ישראל חייבת לעשות כל שביכולתה על מנת להגדיל את אוכלוסייתה כבר אינה נכונה. פרופ' טל, המוכר כמנהיג סביבתי ותיק וחוקר מוביל בתחום הקיימות, מתמודד בספר זה לראשונה עם הסוגיה הנפיצה שעד היום היתה בבחינת טאבו במדינת ישראל: ההשפעה ההרסנית של הצמיחה הדמוגרפית המואצת. הספר "והארץ מלאה" מתעד את המדיניות הציבורית שיצרה את "פיצוץ האוכלוסין" בישראל, את התמורות התרבותיות שנבעו ממנו ואת השינויים הנדרשים על מנת לעבור ליציבות דמוגרפית.  הספר, שזכה בפרס חנקין כספר הישראלי הטוב ביותר בתחום הגאו-אסטרטגיה לשנת 2017, מציע קו חשיבה לאומי חדש, המעדיף את איכות החיים על כמות החיים.

 

21 בנובמבר

פרופ' מיכה הופ

ציפורים, טורבינות רוח וארגוני טבע.  מדיניות פיתוח אנרגיה נקיה בישראל

מבוא:

ארגוני טבע ו"גופים ירוקים" מובילים בתודעה הציבורית מאבק בצמצום גזי פליטה, זיהום סביבתי ושינויי אקלים.  אבל, בפועל, בהרבה ארצות, הם מעכבים ומאיטים ישום "אנרגיות נקיות" מתוך חשש לפגיעה בחי, בטבע ובנוף. 

חשש הוא תגובה נכונה במפגש ראשון עם טכנולוגיה חדשה לא מוכרת שתועלתה לא הוכחה ונזקיה לא ידועים;  אבל, הוא עשוי להפוך לגורם שלילי אם הוא מתקבע כהתנגדות אוטומאטית לא מדודה לפיתוח, גם אחרי שהסיכונים הופרכו.

טורבינות רוח מעוררות התנגדות בחוגי צפרות מתוך חשש, אינטואיטיבי וסביר, שהן עלולות לקטול ציפורים ועטלפים.

הרצאה זו דנה בהתנגדות של ארגוני טבע להקמת חוות רוח בישראל כדוגמא לעויינות מקובעת שניזונה מתוך עצמה גם כשהממצאים מהעולם והמחקרים בישראל מפיגים את החשש לפגיעה בציפורים, וגם כשהתנגדות מנציחה המשך של זיהום סביבתי.   בהמשך מורחב הדיון לבחינה של סדר העדיפויות הסביבתיות בישראל.

סיכוני טורבינות רוח:

הסיכון שטורבינות מהוות לבעלי כנף מוגדר ביחידות של: פגיעה/טורבינה/שנה, ומחושב כ:

סיכון =   [(אוכלוסיה בסיכון)*(הסתברות פגיעה)].

אפשר להרחיב ולחשב סיכון למינים או לקבוצות בע"ח, כמו:

סיכון לנשרים = [(הסתברות פגיעה בנשר) * (מס' נשרים באוכלוסייה)] .   

בישראל ההתנגדות לאנרגית רוח מעוגנת גם בגודל האוכלוסיה בסיכון: [נדידת ציפורים בין אירופה לאפריקה]; וגם בטענה על חשיבות "בית הגידול המקומי";  וכן בדאגה להכחדת מינים בסיכון ["מינים אדומים"].

דאגה זו הובילה לדרישה לערוך סקרי ציפורים בכל אתר בו נשקלת הקמת חוות רוח.  המחקרים נערכים במשך שנה שלמה ע"י צפרים ואקולוגים ביום); ו"מכם ציפורים" ו"קולטי קולות עטלפים" בלילה.  במחקרים נספרות ציפורים, מזוהים מינים, ונערך מיפוי סטטיסטי של תנועת ציפורים במסלולי הנדידה העיקריים מעל ישראל לפי מועד, עונה, כיוון, גובה וחלקי יום.  המימצאים מוזנים למודלים סטטיסטיים לחישוב סיכון מטורבינות לציפורים נודדות ויציבות ביום ובלילה, תוך ניתוח מרחבי, טופוגראפי ואקלימי.

במחקרים שערכנו עד כה בשישה אתרים על ציר נדידת הציפורים, מסתמנת פגיעה קטנה ודומה מאד למדדים שנמצאו ברוב חוות הרוח בארצות אחרות [כ: 2-5 ציפורים/טורבינה/שנה]. בדומה למקומות אחרים הסיכון הצפוי נמוך באופן ניכר מפגיעות אדם אחרות בבעלי כנף;  ברוב המינים הסיכון מזערי, והוא נמוך גם במינים שהוגדרו בסכנת הכחדה.

מדינות פיתוח אנרגיה ירוקה בישראל:

עד כה, ארגוני טבע מצהירים על מחוייבות לצימצום גזי פליטה וקוראים לקדם תכנון זהיר ומפוקח, אבל בפועל מבטאים התנגדות עקבית לכל יוזמה מוצעת, תוך כפירה במימצאים סותרים וגיוס  "התנגדות ציבורית" פעילה למנוע אישור מיזמים. 

ההתנגדות לפיתוח אנרגיה חלופית תורמת למעמדה הירוד של ישראל בסולם הטיפול בזיהום סביבתי. רק 0.2% מהחשמל מופק ביצור לא מזהם לעומת 24% בעולם המפותח; שיעור פליטות/לנפש כפול מהממוצע האירופי;  רק חצי מהיעד הלאומי "המתון" לאנרגיה מתחדשת הושג עד 2017;  ובפועל היצור העיקרי של אנרגיה נקיה בישראל הם דודי שמש ביתיים שפותחו באמצע המאה שעברה.  בפועל, ארגוני טבע מציגים גישה מוקצנת לעכב יוזמות אנרגיה ירוקה מתוך תפישה שכל מה שנבדק בארצות אחרות לא מתאים לנוף היחודי בישראל.  הם פועלים למנוע פיתוח אנרגית רוח, להגביל אנרגיה סולארית ולקדם רעיון של אנרגיה גרעינית כאמצעי לדחות קבלת החלטות מעשיות. 

 

5.12.17

ד"ר דב צביאלי

סערות גלים קיצוניות בחופי הים התיכון של ישראל והשפעתן המורפולוגית

עד ראשית שנות ה-90 היה בסיס נתוני הגלים בישראל מצומצם מאוד והסתמך בעיקר על תצפיות עין ומספר קטן של נתוני גלים שנמדדו באזור אשדוד. בשנת 1992, הותקן מצפון לנמל אשדוד מד גלים כיווני מסוג "רוכב גלים", על ידי המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית שליד הטכניון. מד הגלים נמצא בתוך מצוף כדורי ועגון לקרקעית בכבל גמיש בעומק 24 מ'. בשנת 1993, הותקן בעומק דומה מד גלים צפונית-מערבית לראש כרמל ובכך הושג כיסוי טוב של חופי ישראל.

מאז שנות ה-90 נאספים ומנותחים נתוני הגלים מאשדוד וחיפה וכיום קיים במכון להנדסה ימית בסיס מידע אמין ורציף של יותר 25 שנים. הנתונים החשובים ביותר לתכנון מבנים ימיים וחקירת תהליכים מורפודינמיים חופיים הם: גובה הגל המשמעותי (Hs), גובה הגל המרבי (Hmax), זמן מחזור הגל בשיא הספקטרום (Tp) וכיוון הגל (Dir).

חישובים סטטיסטיים המתבססים על נתוני גלים שנמדדו בחיפה ואשדוד, מראים כי גובה הגל המשמעותי, השכיח ביותר, הוא בתחום 0.5-1.0 מ' (50.5%). שכיחות הגלים בתחום זה גדולה פי-2 ויותר בהשוואה לשכיחות הגלים בתחום 0.0-0.5 מ' (22.8%) ופי-3 ויותר מאשר בתחום 1.0-1.5 מ' (15.8%). ניתוח הנתונים מראה כי ב-89% מהזמן בשנה ממוצעת פוקדים את החופים גלים נמוכים מ-1.5 מ'. ביתר הזמן פוקדים את החוף גלים בינוניים שגובהם 1.5-3.0 מ' (כ-9% מהזמן) וגלים גבוהים שגובהם 3.0-4.5 מ' (כ-1.4% מהזמן). גלים גבוהים במיוחד מעל 4.5 מ', נדירים ופוקדים את החופים פחות מ-0.15% מהזמן בשנה ממוצעת.

ניתוח נתוני הגלים בחתך עונתי מראה כי באביב (אפריל-מאי) ובסתיו (אוקטובר-נובמבר) הים באזורנו שקט עד גלי, וגובה הגלים המשמעותי הפוקדים את החוף קטן בדרך כלל מ-1 מ' (Hs < 1 m). בעונות אלה רוחב אזור הדכי הוא עשרות מטרים בלבד. בעונת הקיץ (יוני-ספטמבר), מצב הים השכיח באזורנו הוא גלי עד גבה-גלי ופוקדים את החוף גלי גיבוע (swell) שגובהם קטן בדרך כלל מ-2 מ'. בעונה זו רוחב אזור הדכי צר בדרך כלל מ-150 מ'. לעומת זאת בחורף (דצמבר-מרץ), פוקדות את חוף ישראל סערות גלים חזקות, בהן גובה הגל המשמעותי הוא בדרך כלל מעל 3 מ' ומגיע פעם בשנה (בממוצע רב-שנתי) לגובה משמעותי של 5 מ'. בסערות אלה גובה הגלים המקסימלי יכול להיות מעל 8 מ' ורוחב אזור הדכי מגיע לכ-500 מ' (עומק כ-6.5 מ').

בסערות גלים עזות שתקופת חזרתן מעל 20 שנה, הים גועש ופוקדים את החוף גלים קיצוניים שגובהם המשמעותי יכול להיות מעל 7 מ' וגובהם המקסימלי מעל 13 מ'. בתנאים קיצוניים אלה מתרחב אזור הדכי עד כ-850 מ' מקו החוף (עומק של כ-11 מ'). גלים חריגים כאלה נמדדו בישראל בסערות גלים קיצוניות שהתרחשו בשנת 2001, 2002, 2010 ו-2015. לערכי גלים קיצוניים קיימת חשיבות רבה בתכנון מבנים ימיים וחקירת תהליכים חופיים, ועל אף שכיחותם הקטנה עלולים אירועים אלה לגרום נזק כבד לחופים חוליים ולמצוקים שבעורפם וכן לתשתיות ומבנים ימיים הנמצאים במים עמוקים ובאזור החוף.

 

12.12.17

פרופ'  ירון פלוס, המדען הראשי, המרכז למיפוי ישראל

On the road to a smart nation

Smart organizations are ones that utilize data and information to optimize their operations. Likewise, smart cities use geographical analysis and maps to operate efficiently.  A smart nation is composed of smart cities connecting via smart roads and smart intercity spaces.

We will reviews the different activities of a city (street cleaning, infrastructure maintenance, public safety…) and demonstrate how geographical information technologies can improve these activities and make them more efficient.

Further discussion will identify the role of the government in smart city activities. Small cities and villages often find it hard to acquire and use these technologies.  The Survey of Israel, the national mapping agency, is developing geographical tools and methodologies to support these small communities and optimize their operations. This support includes basic spatial data sets, on-line geographical information software and a team of people that assist the community in their operations. This national project, titled the "Circle" will be described along with a plan for the future.   

Finally, we will describe the challenge of adapting to exponential technological changes in governments and public organizations.

 

26.12.17

ד"ר עמית בירנבוים

העיר החיונית – קווים לדמותה

כבר מראשית התפתחותה של העיר המודרנית נפלה ההבנה כי לצד היתרונות הרבים הגלומים בעיר הצפופה, טומנים בחובם המבנים הפיזיים והחברתיים של העיר גם לא מעט בעיות ותופעות לוואי פחות רצויות. אלו כוללים אנומליות חברתיות שונות, בעיות של בריאות, סביבה ועוד. עם התפתחותה של העיר והחברה המודרניות נמצא פתרון לחלק מבעיות היסוד העירוניות, אך באותה עת צצו ועלו גם בעיות חדשות אשר את חלקן ניתן לייחס לשינוי הסובייקטיבי בסטנדרט החיים. כך למשל, בעוד שבעידן המודרני עיר טובה הייתה עיר בעלת תשתיות מתקדמות, תוכניות מוצלחות ומקורות תעסוקה מספקים. בחברות מערביות של ימינו, בהן פרטים שמים דגש רב יותר על רווחתם הפיזית והנפשית (wellbeing) ועל סגנון החיים, ההגדרות והסטנדרטים של עיר טובה השתנו. כיום, עיר טובה היא זו שבנוסף לכל התשתיות והשירותים שהיו לעיר המודרנית להציע, יכולה לייצר גם חוויות טובות. זוהי עיר שמחה שמושכת את העובדים היצירתיים, זהו מקום בו אנשים מרגישים בטוח, עיר שמקדמת בריאות באופן אקטיבי ואשר מאפשרת לתושביה להשתתף בתהליך תכנונה ועיצובה. בהרצאה זו אבחן באופן תיאורטי את המאפיינים העירוניים שיכולים להפוך את העיר של ימינו מעיר שמספקת את הצרכים הבסיסיים לעיר שמשפרת את חיינו והופכת את התושבים (ובכך גם את עצמה) לחיוניים יותר. במובן זה, מהווה העיר החיונית מודל אוטופי לעיר הטובה של ימינו.

 

9.1.18

פרופ' פנינה פלאוט

The relations between social network, meeting locations and travel behaviour

Pnina Plaut- Faculty of Architecture and Town Planning- Technion

התפתחות הרשתות החברתיות המקוונות הביאה בעשור האחרון להתפתחות תחום מחקר חדש המבקש לבדוק את הקשר בין הרשתות החברתיות לבין התנהגות הנסיעה של חבריה. הבסיס התיאורטי למחקרים שנערכו עד כה מתבסס על תיאורית ה"network individualism" שפיתח הסוציולוג בארי וולמן, לפיה הקשרים החברתיים בעידן האינטרנט עברו מקשרים מבוססי מקום לקשרים המבוססים על הרשת החברתית של היחיד.  הפלטפורמות הוירטואליות מגשרות מחד על זמן ומרחק ומאידך מתגברות את הקשרים החברתיים ומפגשי פנים-מול-פנים.  המחקר בוחן את ההשפעה של חוזק הקשר החברתי על דפוסי הניידות במרחב העירוני ושיקולי בחירת המיקום לפעילות החברתית הקבוצתית. 

יוצגו שתי מתודולוגיות שונות למחקר בנושא ותוצאות של שני מחקרים - האחד עוסק במחקר השוואתי כלל אירופי שנערך בקרב סטודנטים מ-21 מדינות החברות בקהיליה האירופית. השני- מחקר נקודתי מקומי שנערך בתל אביב. 

0349-4399-01
 פרויקט יישומי: אזורי תפקוד בעיר
 Emergence of functional areas in the city
פרופ אומר יצחקפרוייקט יד אבנר012 ג'1400-1000 סמ'  א'

פרויקט יישומי: צמיחת אזורי תפקוד בעיר / תשע"ח

 Emergence of functional areas in the city

 לאחרונה הולכת וגוברת המודעות לחשיבות תכונות הסביבה העירונית הבנויה והמבנה המרחבי שלה לתפקוד העיר בנושאים מגוונים כגון חברה, כלכלה תחבורה ואיכות הסביבה. הפרויקט היישומי עוסק בקשר שבין הסביבה העירונית הבנויה והתנועה (לא-מוטורית ומוטורית) בתוכה להתהוות אזורי תפקוד. הניסיונות להבין קשר זה מהווים חלק מהותי בשיח ובפרקטיקה התכנונית. מטרת הקורס להתנסות ביישום ידע ודרכי חקירה העוסקות בקשר שבין הסביבה העירונית להתנהגות מרחבית בפרקטיקה התכנונית. 

בשנת הלימודית תשע"ח ייערך הפרויקט היישומי בשיתוף עם מחלקת המדידות וצוות תכנון של עיריית תל אביב, ויתרכז בבנייה של מודל לחיזוי זרימת תנועה באזור רחוב ארלוזורוב בתל אביב. מודל זה ישמש כלי תומך תכנון לצורך הערכת ההשלכות של אירועי תכנון על זרימת תנועה ברשת הרחובות. הסטודנטים שישתתפו בפרויקט היישומי יתנסו בפעולות הכרוכות בבנייה של המודל (איסוף וניתוח נתונים מרחביים על רשת הדרכים ועל שימושי קרקע ואירגונם במסגרת GIS), בתיקוף המודל וביישומו על אירועי תכנון נבחרים.

דרישות קדם: הקורס התנהגות מרחבית בסביבה עירונית

חובות הקורס: השתתפות במטלות מחקר משותפות בכיתה ובעבודת שטח ( 50% מהציון); הגשת עבודת גמר משותפת ואישית (50%)

Emergence of functional areas in the city

In light of the importance of the built environment’s properties for the function of cities in many domains (e.g. society, economy, transportation and environmental quality), this course deals with the relationship between the properties of the urban environment and the formation of social and functional areas. These issues are central in the current planning discourse. The aim of the course is to implement knowledge and spatial analysis methods in this respect. The planning project will be conducted in Neve Sha’anan neighbourhood in Tel Aviv with focus on the relation between social segregation, public spaces and urban morphology at different urban scales.

0349-4433-01
 אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי א' - ההיבט הגלובלי
 Severe Weather Events & Their Environmental Implications
פרופ סערוני הדסהשיעור ותיד אבנר115 ג'1000-0800 סמ'  א'

       החוג  לגיאוגרפיה ולסביבת האדם, ביה"ס למדעי כדוה"א  - תשע"ח                                              

       אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי – חלק א'  מתודולוגיות ובחינתן בהיבט הגלובלי

(מספר הקורס: 0349-4433-01)

פרופ' הדס סערוני

הקדמה

       אירועים קיצוניים בקני מידה שונים של זמן ומרחב – הדגמה

מושגי יסוד

המשתנים המעורבים

ההקשר הסביבתי של אירועים קיצוניים ובעייתיות ההערכה העתידית של פגיעות (Vulnerability)

ניתוח סיכונים סביבתיים – בעיות ואתגרים ("Lost in translation")   

מתודולוגיות

שיטות להגדרת הקצנה ומגבלותיהן

ניתוח תופעות אטמוספיריות

חיזוי מטאורולוגי: המרכיבים הסינופטיים, השפעות אזוריות ומקומיות, השפעות גיאוגרפיות וסביבתיות

חיזוי  אקלימי: מהו, והאם מתמודד עם חיזוי הקצנה ואירועי מזג אוויר קיצוניים?

היבט אי הוודאות (Uncertainty) בחיזוי מטאורולוגי ובחיזוי אקלימי

מגמות עתידיות בשינוי אל מול הקצנה אקלימית והקשרן להיבטים סביבתיים – הממד הגלובלי

משתנים אקלימיים (קרינה, טמפרטורה, גלי חום וקור, משקעים, התאדות)

השלכות על בצורות וסערות

שינויים בקרחונים (CRYOSPHERE)

שינויים במערכת ההידרולוגית: מים עיליים ותחתיים, צירקולציה אוקיאנית, זמינות מים מפלס הים

השלכות על אזורי חוף ודלתאות

חקלאות, מזון ואקוסיסטמה

בריאות ואפידמיולוגיה

היבטים כלכליים

רשימה ביבליוגרפית (רחבה) 

 1. פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס, ירושלים, 323 עמ'

      English

 1. Baccini et al. (2011) Impact of heat on mortality in 15 European cities: attributable deaths under different weather scenarios, J. Epidemiol. Community Health, 65(1), 64-70.
 2. Baldi, M., Dalu, G., Maracchi, G., Pasqui, M. and Cesarone, F. (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.
 3. Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
 4. Beniston, M. and Stephenson, D.B. (2004) Extreme climatic events and their evolution under changing climatic conditions, Global and Planetary Change, 44, 1-9.
 5. Challinor, A.J., Adger, W.N., Benton, T.G. (2017) Climate risks across borders and scales. Nature Climate Change, 7, 621-623.
 6. Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge Univ. Press.
 7. Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
 8. Doswell, C. A. (2001) Severe Convective Storms. Meteorological monographs (American Meteorological Society), no. 50.
 9. Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
 10. Fussel, H.M., Klein, R.J.T. (2006) Climate change vulnerability assessments: an evolution of conceptual thinking, Climatic Change,75(3), 301-329
 11. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
 12. Hansen, J., M. Sato, P. Hearty, R. Ruedy, et al., (2016) Ice melt, sea level rise and superstorms:/ evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 C global warming could be dangerous. Atmos. Chem. Phys., 16, 3761-3812. doi:10.5194/acp-16-3761-2016.
 13. Hansen, J. and M. Sato (2016) Regional Climate Change and National Responsibilities. Environ. Res. Lett. 11 034009 (9 pp.), doi:10.1088/1748-9326/11/3/034009.
 14. Hardy, J. (2004) Climate Change-Causes, Effects, and Solutions, John Wiley&Sons 260 p.
 15. Hewitt, C.D., Stone, R.C., Tait, A.B. (2017) Improving the use of climate information in decision-making. Nature Climate Change, 7, 614-616.
 16. IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://www.ipcc.ch/
 17. Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.
 18. Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454 (published 28 July)
 19. Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877).  
 20. Malamud, B.D. and Petley, D. (2009) Lost in translation, Public Service Review: Science and Technologye, 2, 164-169.
 21. Marotzke, J., Forster, P.M. (2015) Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117
 22. Meehl, G. and Tebaldi, C. (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science, 305, 994-997.
 23. O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
 24. Quereda Sala, J., Gil Olcina, A., Perez Cuevas, A., Olcina, Cantos, J., Rico Amoros, J. and Monton Chiva, E. (2000) Climatic warming in the Spanish Mediterranean: Natural trend or urban effect, Climatic Change, 46, 473-483.
 25. Philander, S. G. (2004) Our Affair with El Nino: How We Transformed an Enchanting Peruvian Current into a Global Climate Hazard. Princeton University Press, USA.  
 26. Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11.
 27. Price C (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479–484.
 28. Rahmstorf, S. and Coumou, D. (2011) Increase of extreme events in a warming world. PNAS, 108 (44), 17905–17909
 29. Rahmstorf, S., Cazenave, A., Church, J.A., Hansen, J.E., Keeling, R.F., Parker, D.E. and Somervillee, R.C. (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709, http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5825/709
 30. Turco, R. P. (2002) Earth Under Siege: From Air Pollution to Global Change. Oxford Univ. Press.
 31. Turner et al. (2003) A framework for vulnerability analysis in sustainability science. PNAS, 100, 14, 8074–8079.
 32. UK Climate Change Risk Assessment 2017. https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/UK-CCRA-2017-Launch-slidepack.pdf
 33. Watson, R.T., Patz, J., Gubler, D.J.,Parson, E.A. and Vincent, J.H. (2005) Environmental health implications of global climate change, J. Environ. Monit., 7, 834-843
 34. Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, Boston, USA.
 35. WMO (2006) Preventing and Mitigating Natural Disasters. World Meteorological Organization, no. 993. ISBN 92-63-10993-1, 40 p.

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב

חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים ועבודת סיום הקורס במועד

ציון הקורס: נוכחות אקטיבית (20%),  תרגילים (20%), עבודת סיום (60%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימה ביבליוגרפית לקורס אירועי מזג אוויר קיצוניים והקשרם הסביבתי – חלק א' 

 

 

 

מתודולוגיות ובחינתן בהיבט הגלובלי

 

 

פרופ' הדס סערוני

 

פלאנרי, ט. (2009) מחוללי האקלים–תולדות שינוי האקלים והשפעתו העתידית, מאגנס, ירושלים, 323 עמ'

 

 

 

Baccini et al. (2011) Impact of heat on mortality in 15 European cities: attributable deaths under different weather scenarios, J. Epidemiol. Community Health, 65(1), 64-70.

 

 

 

Baldi, M., Dalu, G., Maracchi, G., Pasqui, M. and Cesarone, F. (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.

 

 

 

Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224

 

 

 

Beniston, M. and Stephenson, D.B. (2004) Extreme climatic events and their evolution under changing climatic conditions, Global and Planetary Change, 44, 1-9.

 

 

 

Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge Univ. Press.

 

 

 

Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1

 

 

 

Doswell, C. A. (2001) Severe Convective Storms. Meteorological monographs (American Meteorological Society), no. 50.

 

 

 

Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.

 

 

 

Fussel, H.M., Klein, R.J.T. (2006) Climate change vulnerability assessments: an evolution of conceptual thinking, Climatic Change,75(3), 301-329

 

 

 

Hardy, J. (2004) Climate Change-Causes, Effects, and Solutions, John Wiley&Sons 260 p.

 

 

 

IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://www.ipcc.ch/

 

 

 

Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.

 

Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454 (published 28 July)

 

 

 

Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877).  

 

 

 

Malamud, B.D. and Petley, D. (2009) Lost in translation, Public Service Review: Science and Technologye, 2, 164-169

 

 

 

Meehl, G. and Tebaldi, C. (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science, 305, 994-997.

 

 

 

O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.

 

 

 

Quereda Sala, J., Gil Olcina, A., Perez Cuevas, A., Olcina, Cantos, J., Rico Amoros, J. and Monton Chiva, E. (2000) Climatic warming in the Spanish Mediterranean: Natural trend or urban effect, Climatic Change, 46, 473-483.

 

 

 

Philander, S. G. (2004) Our Affair with El Nino: How We Transformed an Enchanting Peruvian Current into a Global Climate Hazard. Princeton University Press, USA.  

 

 

 

Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11.

 

 

 

Price C (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479–484.

 

 

 

Rahmstorf, S. and Coumou, D. (2011) Increase of extreme events in a warming world. PNAS, 108 (44), 17905–17909

 

 

 

Rahmstorf, S., Cazenave, A., Church, J.A., Hansen, J.E., Keeling, R.F., Parker, D.E. and Somervillee, R.C. (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709, http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5825/709

 

 

 

Turco, R. P. (2002) Earth Under Siege: From Air Pollution to Global Change. Oxford Univ. Press.

 

 

 

Turner et al. (2003) A framework for vulnerability analysis in sustainability science. PNAS, 100, 14, 8074–8079.

 

 

 

Watson, R.T., Patz, J., , Gubler, D.J.,Parson, E.A. and Vincent, J.H. (2005) Environmental health implications of global climate change, J. Environ. Monit., 7, 834-843

 

 

 

Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, Boston, USA. 

 

 

 

 

 

 

 

Department of Geography and the Human Environment, School of Geoscience - 2017/18

Extreme weather events and their environmental implications (A) – The Global Perspective  (0349-4433-01)

Prof. Hadas Saaroni

Syllabi

The course combines the climate and environmental aspects of extreme events on the global perspective. First, it focuses on methodologies for defining extreme events (e.g., temperatures, precipitation, wind, cyclones etc.) thresholds, statistical methods for analyzing variations and trends and development of future scenarios. Secondly, vulnerability and environmental implications are studied such as the cryosphere, sea level, hydrological cycle, flooding, agriculture water and food, health and socio-economic aspects.

Course topics include:

 • Definitions of extreme events: methodologies and difficulties
 • Climate forecasting and weather forecasting – what is between them?
 • Global perspective of climate extremity: past and future
 • Uncertainties, confidence levels etc.
 • Vulnerability –observations and future scenarios for exemplified environmental aspects
 • 'Lost in Translation' – difficulties and challenges in  natural hazards research
 • Adaptation: evaluations and recommendations

 

Bibliography

 1. Baccini et al. (2011) Impact of heat on mortality in 15 European cities: attributable deaths under different weather scenarios, J. Epidemiol. Community Health, 65(1), 64-70.
 2. Baldi, M., Dalu, G., Maracchi, G., Pasqui, M. and Cesarone, F. (2006) Heat waves in the Mediterranean: a local feature or a larger-scale effect? Int. J. Climatol. 26, 1477–1487.
 3. Barriopedro, D., Fischer, E.M., Luterbacher, J., Trigo, R.M., García-Herrera, R. (2011) The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe. Science, 332(6026), 220-224, DOI: 10.1126/science.1201224
 4. Beniston, M. and Stephenson, D.B. (2004) Extreme climatic events and their evolution under changing climatic conditions, Global and Planetary Change, 44, 1-9.
 5. Challinor, A.J., Adger, W.N., Benton, T.G. (2017) Climate risks across borders and scales. Nature Climate Change, 7, 621-623.
 6. Cowie, J. (2007) Climate change: biological and human aspects. Cambridge Univ. Press.
 7. Doherty et al. (2009) Lessons learned from IPCC AR4: Scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change, Bull. Amer. Meteor. Soc., 90, 4, 497-513. DOI: 10.1175/2008BAMS2643.1
 8. Doswell, C. A. (2001) Severe Convective Storms. Meteorological monographs (American Meteorological Society), no. 50.
 9. Emanuel, K. (2005) Increasing destructiveness of tropical cyclones over the past 30 years, Nature, 436, 686-688, doi: 10.1038/nature03906.
 10. Fussel, H.M., Klein, R.J.T. (2006) Climate change vulnerability assessments: an evolution of conceptual thinking, Climatic Change,75(3), 301-329
 11. Hansen, J., Sato, M. and Ruedy, R. (2012) Perception of climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 109, 14726-14727, E2415-E2423, doi:10.1073/pnas.1205276109.
 12. Hansen, J., M. Sato, P. Hearty, R. Ruedy, et al., (2016) Ice melt, sea level rise and superstorms:/ evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 C global warming could be dangerous. Atmos. Chem. Phys., 16, 3761-3812. doi:10.5194/acp-16-3761-2016.
 13. Hansen, J. and M. Sato (2016) Regional Climate Change and National Responsibilities. Environ. Res. Lett. 11 034009 (9 pp.), doi:10.1088/1748-9326/11/3/034009.
 14. Hardy, J. (2004) Climate Change-Causes, Effects, and Solutions, John Wiley&Sons 260 p.
 15. Hewitt, C.D., Stone, R.C., Tait, A.B. (2017) Improving the use of climate information in decision-making. Nature Climate Change, 7, 614-616.
 16. IPCC (2013) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Web: http://www.ipcc.ch/
 17. Landsea, C.W. (2005) Hurricanes and global warming, Nature, 438, E11-E13.
 18. Landsea, C.W., Harper, B.A., Hoarau, K. and Knaff, J.A. (2006) Can we detect trends in extreme tropical cyclones? Science, 313, 452-454 (published 28 July)
 19. Luterbacher, J., Dietrich, D., Xoplaki, E., Grosjean, M., and Wanner, H. (2004) European seasonal and annual temperature variability, trends, and extremes since 1500, Science, 303, 1499-1503 (DOI:10.1126/science.1093877).  
 20. Malamud, B.D. and Petley, D. (2009) Lost in translation, Public Service Review: Science and Technologye, 2, 164-169
 21. Marotzke, J., Forster, P.M. (2015) Forcing, feedback and internal variability in global temperature trends. Nature, 517, 565-569 doi:10.1038/nature14117
 22. Meehl, G. and Tebaldi, C. (2004) More Intense, More frequent and Longer Lasting Heat Waves in the 21st Century. Science, 305, 994-997.
 23. O'hare, G., Sweeney, J. and Wilby, R. (2005) Weather, Climate and Climate Change – Human Perspectives. Pearson, Prentice Hall, Harlow, 403 pp.
 24. Quereda Sala, J., Gil Olcina, A., Perez Cuevas, A., Olcina, Cantos, J., Rico Amoros, J. and Monton Chiva, E. (2000) Climatic warming in the Spanish Mediterranean: Natural trend or urban effect, Climatic Change, 46, 473-483.
 25. Philander, S. G. (2004) Our Affair with El Nino: How We Transformed an Enchanting Peruvian Current into a Global Climate Hazard. Princeton University Press, USA.  
 26. Pielke, J.R. (2005) Are there trends in hurricane destruction? Nature, 438, E11.
 27. Price C (2009) Will a drier climate result in more lightning? Atmospheric Research, 91, 479–484.
 28. Rahmstorf, S. and Coumou, D. (2011) Increase of extreme events in a warming world. PNAS, 108 (44), 17905–17909
 29. Rahmstorf, S., Cazenave, A., Church, J.A., Hansen, J.E., Keeling, R.F., Parker, D.E. and Somervillee, R.C. (2007) Recent Climate Observations Compared to Projections. Science, 316, 5825, 709, http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5825/709
 30. Turco, R. P. (2002) Earth Under Siege: From Air Pollution to Global Change. Oxford Univ. Press.
 31. Turner et al. (2003) A framework for vulnerability analysis in sustainability science. PNAS, 100, 14, 8074–8079.
 32. UK Climate Change Risk Assessment 2017. https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/UK-CCRA-2017-Launch-slidepack.pdf
 33. Watson, R.T., Patz, J., Gubler, D.J.,Parson, E.A. and Vincent, J.H. (2005) Environmental health implications of global climate change, J. Environ. Monit., 7, 834-843
 34. Weart, S. (2008) The Discovery of Global Warming.  2nd ed. Harvard University Press, Boston, USA. 

Prerequisite:

Introduction to climate and environmental aspects

Tasks:

Exercises (20%), Active participation (20%) Final report (60%)

0349-4493-01
 היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
 Establishment of Geographic Information Systems
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר227 ג'1800-1600 סמ'  ב'

0691449301 - היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)

0691449301 - Establishment of Geographic Information Systems

 

פרופ' יצחק בננסון

 

תקציר: ידע בשימושי בממ"ג לא מספיק להקמה מערכת ממ"ג חדשה. הקורס נותן בסיס תיאורטי ויישומי ההכרחי להקמת מערכת מידע גיאוגרפי. מערכות ממ"ג מודרניות היא הרכבה של מערכות מידע כלליות. משתתפי הקורס לומדים את בסיסם של מערכות המידע וצורות הרכבתן לממ"ג. ידע תיאורטי ייושם בסביבת ArcGIS

 

דרישות קידום: מבוא לגיאואיפורמטיקה א' ו-ב', מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) מתקדמות

 

חובות הקורס:

1.     הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.

2.     עבודת סיום שמשקלה 60% מהציון הסופי.

 

תוכנית הקורס:

1.     יסודות בבסיסי נתונים טבלאיים (Relational DBMS)

1.1.  Entity-Relationship Model (ERM)

1.2.  נורמליזציה של בסיס הנתונים

1.3.  שפת שאילתות SQL

2.     שימוש בבסיסי נתונים טבלאיים לצורך שמירת ישויות גיאומטריות

2.1.  ERM במסגרת הגבלות של GIS

2.2.  SQL מרחבי

2.3.  עיבוד נתונים גיאוגרפיים במסגרת בסיסי נתונים כלליים

2.4.  צורות שילוב בין בבסיסי נתונים טבלאיים כלליים וממ"ג

3.     שימוש ב-GEODATABASE של ESRI

 

ביבליוגרפיה:

1.     D.R. Howe Data Analysis for Data Base Design, Edward Arnold, 1983

2.     P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015

3.     G. Langran, Time in Geographic Information Systems. Taylor&Francis, 1993

עיתונים:

1.     Computers, Environment and Urban Systems

2.     International Journal of Geographical Information Systems

 

0349-4511-01
 מיומנות בתכנון: צפייה, פרשנות וייצוג של העיר
 Skills in Planning: Reading and Representing the City
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר104 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותיד אבנר115 ד'1600-1400 סמ'  א'

מיומנויות בתכנון: קריאה וייצוג של העיר

הקורס מקנה מתודות ומיומנויות לניתוח והערכה של הסביבה העירונית טרום התערבות תכנונית. המטרה של הקורס היא לתת כלים מעשיים של קריאה וניתוח עירוני הנדרשים בעבודה התכנונית. המיומנויות כוללות למשל: ניתוח של מרחבים ציבוריים וסביבות מגורים, כלים בחשיבה מופשטת ובנייה של דיאגרמות וסכמות תכנוניות רעיוניות.

דרך הלימוד: סדרת תרגילים מעשית הכוללת בין השאר: עבודה עם תוכנות גרפיות, עבודת שטח, עבודה מעשית בכיתה והרצאות. לשיעורים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים השונים שיילמדו בקורס.  דרישות הקורס: הגשת כל התרגילים שמשקלם 80% מהציון של הסמסטר, נוכחות והשתתפות בדיונים בכיתה (20%).

 

Skills in Planning: Reading and Representing the City

This class serves as an introduction to methods of analyzing, evaluating and recording the urban environment based on field observation. The aim is to give tools for reading and representing the city, to better prepare students without prior design background for the practicum sequence. The course will build skills fundamental to analyze urban spaces, residential areas and the spatial environment as a whole.

Requirements: Through a series of exercises, based on visual observation, field analysis, interviews, and other means, students will learn to draw on their senses and develop their ability to deduce, question, and test conclusions about how the environment is used and valued. Reading and participation in classes (20%), exercises submission (80%). 

 

0349-4522-01
 חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים
 Planning and Construction Laws: Legal and Economic Aspects
ד"ר ברזילי בועזשיעור ותיד אבנר115 ד'2000-1800 סמ'  א'

הקורס מציג את תהליכי התכנון העירוני והשלכותיהם המרחביות, החל מהכרת המוסדות התכנוניים, סמכויותיהם ומדרג קבלת ההחלטות, הכנת תכניות בניין עיר והקניית יכולת לקרוא, להבין ולנתח תכניות בניין עיר. השלכות קנייניות - משפטיות וכלכליות של התכנון כגון: הפקעות, פגיעות בגין נזקי תכנון, ופרוייקטים מיוחדים (כגון: תמ" א 38 - חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, שימור מבנים). הגמישות התכנונית והשלכותיה המרחביות האפשריות. בחינת העלות הציבורית וההשפעות החיצוניות המרחביות של התכנון.
הקורס יתחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון יעסוק בהכרת השחקנים ב"מגרש" התכנוני, הכוחות המשתתפים בהליך התכנוני (ועדות התכנון והליך התכנון) ושיתוף הציבור. החלק השני יעסוק במאזן האינטרסים של הכוחות המניעים את התכנון וההשפעות המרחביות (דוגמא - תכניות לשימור אתרים, תכניות מתאר ארציות נבחרות, תכניות רה-פרצלציה וכד'). החלק השלישי יתמקד בהכרת המסמכים הסטטוטוריים (תכנית בניין עיר, תקנון, תשריט, תכניות בינוי ועיצוב וכד'), הסטייה האפשרית מכוח החוק מהוראות התכנון (הקלות, שימושים חורגים וכד') והשלכות מרחביות. החלק הרביעי יעסוק בהיבטים כלכליים: העלות הציבורית של התכנון - החלוקה הלא שוויונית בין הנהנים מהתועלת הכלכלית של התכנון למשתתפים בנטל הכלכלי שלו. כיצד מאפשר החוק תוצאה כזו? ופרוייקטים מיוחדים שייבחרו (תמ"א 38 / שימור מבנים / פארקים לפי הנושא שיעמוד על סדר היום הציבורי בעת הקורס).
מתודולוגית יתבסס הקורס על הרצאות והכנת עבודה. כהכנה להרצאות, כהשלמה והרחבה להן, יופנו התלמידים בכל שיעור לקריאת המקור הרלוונטי מתוך הספרות המקצועית והאקדמית לרבות פסקי דין מנחים, תוך שילוב בין המחקר האקדמי לידע היישומי. סטודנט שלא יקרא וישלים את החומר לקראת השיעור שלאחריו יתקשה בהמשך.
דרישות הקורס: נוכחות חובה, השתתפות בשיעורים, קריאת החומר אליו יופנו התלמידים, הכנת עבודה/ תרגילים ועבודה סופית.
 

0349-4625-01
 תכנון תואם אקלים וסביבה
 Methodology of Climatic Planning
פרופ פוצ'טר עודדשיעור יד אבנר115 ב'2000-1800 סמ'  א'

מטרות הקורס: לימוד חשיבות שילוב גורמי אקלים וסביבה בשלבים השונים של תהליכי תכנון ובנייה, החל מהתכנון הלאומי, המשך באזורי, באורבני, שכונתי, והבית הבודד. לימוד אמצעים למניעת נזקים ומטרדים סביבתיים ולימוד דרכים להשגת נוחות אקלימית במרחב מגורי האדם תוך ניצול פרמטרים אקלימיים טבעיים. הצגת מתודולוגיה לתכנון אקלימי, הצגה של אסטרטגיות לתכנון אקלימי באזורי אקלים שונים ודוגמאות ליישומה בארץ ובעולם.
דרישות קדם: מבוא לאקלים
חובות התלמידים: השתתפות בשעורים על פי התקנון, השתתפות בסיור ועבודת שדה. בחינה מסכמת (100%).

Methodology of Environmental and Related Climatic Planning
The aim of the course is to study how to integrate climatic factors and environmental elements in the planning process, starting from national planning, continuing at the regional, the settlement and residential neighborhood level and down to the level of house design. The course will show how climatic and environmental elements can be used as a renewable energy sources in order to improve climatic quality in the living environment and a reduction in the use of conventional energy. In addition, the course will present a methodology, strategy and tools for the implementation of climatic and environmental planning in different climatic regions.
Prerequisite: Introduction to Climate.

Grade: final exam (100%).

0349-4626-01
 סדנה בתכנון אקלימי-סביבתי
 Workshop in Environmental/Climatic Planning
פרופ פוצ'טר עודדסדנה יד אבנר115 ד'2000-1800 סמ'  ב'

שם הקורס: סדנא בתכנון תואם אקלים וסביבה

 

 

 

 

 

פרופ' עודד פוצ'טר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מטרות הקורס:

 

 

 

לימוד של כלים ושיטות לתכנון אקלימי וסביבתי ברמת האזור, העיר, השכונה והבית הבודד ויישומם בתהליכי תכנון ובניה. הקורס יתמקד בתפקידו ובמקומו של המתכנן האקלימי-סביבתי בצוות התכנון בשלבי התכנון השונים, תוך הדמיה של תהליך חקר ותהליך תכנוני בפרויקט נבחר.

 

 

 

 

 

 

 

נושאי הקורס:

 

 

 

צוות התכנון הכולל ומיקומו של הקלימטולוג: הרכב הצוות, תפקידים וגבולות אחריות, הדרישות מהמתכנן האקלימי-סביבתי

 

שיטות לניתוח טופו-אקלימי: הצגת הטופוגרפיה ותנאי האקלים הנגזרים ממנה, מקורות לאיסוף נתוני אקלים וסביבה, השלמת נתונים בעזרת אינטרפולציות. מיפוי טופו-אקלימי.

 

לימוד שיטת התקשורת בין המתכנן האדריכל, המהנדס והמתכנן האקלימי: הכנת תסקיר אקלימי, הכנת קלימוגרפים, טבלאות ביו-אקלימיות ותרשימים אקלימיים לשימוש אדריכלי.

 

בניית מפות איכות אקלימית: ערכית עדיפויות בניה, שיטות למיפוי והצגה משולבת של תנאי אקלים, טופוגרפיה וסיכונים סביבתיים.

 

לימוד שיטות לתכנון סולרי פסיבי: לימוד שימוש במעגלי סמיתסונוב, חישובי הצללה סלקטיבית, בניית מניפת צל, חישוב המעטפת הסולרית וזכויות שמש.

 

 

 

לימוד שיטות לניתוח משטר הרוחות ושילובו בתכנון ובניה: חישובי אוורור בתוך מבנים, חישובי זרימת רוח סביב מבנים, חישובי פרופיל הרוח האנכי.

 

 

 

תכנון שטחים עירוניים פתוחים: ההבדלים התפקודיים בין שצ"פים, הדרישות התרמיות הנדרשות משצ"פ ותכנון תואם אקלים של שטחים עירוניים פתוחים מסוגים שונים.

 

 

 

יישום תכנון תואם אקלים וסביבה בפרוייקט תכנוני נבחר: בחירת מיקום, ניתוח אקלימי של המיקום הנבחר. בחירת אתר, ניתוח טופואקלימי של האתר הנבחר והכנת מפת איכות אקלימית. בנית הצעה לשימושי קרקע התאם לתנאי האקלים והסביבה. תכנון שכונת מגורים סולרית. תכנון אקלימי של מבני ציבור ושצפ"ים. תכנון בית מגורים תואם אקלים.

 

 

 

 

 

חובות הסטודנטים ושקלול הציון:

 

 

 

נוכחות חובה בשעורים על פי התקנון. השתתפות בסיור ובמחקר שדה והגשת פרוייקט גמר קבוצתי.

 

 

 

 

 

 

 

תנאי קדם:

 

 

 

הקורס: מתודולוגיה של תכנון אקלימי,  לפחות שני קורסי בחירה נוספים בתכנון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה:

 

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1990), איתור עיר חדשה במרחב בית שמש - קרית גת, ההיבט

 

האקלימי-סביבתי, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות" - רשות אוניברסיטאית למחקר שימושי. 46 עמ'.

 

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1991), בית שמש החדשה -  בחינת ההיבט האקלימי סביבתי של תכנית

 

המתאר, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות", רשות אוניברסיטאית למחקר שימושי. 46 עמ'.

 

 

 

ביתן, א., פוצ'טר, ע., (1992), בית שמש החדשה - ההיבט האקלימי סביבתי, ניתוח תכנית המתאר                בקנ"מ 1:5,000,  אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה - חברת "רמות", רשות                אוניברסיטאית למחקר שימושי. 37 עמ'.

 

 

 

ביתן א', רובין ש',(1994), אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל, רמות, תל אביב.

 

 

 

גולדרייך י', (2015), האקלים בישראל, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.

 

 

 

נאמן א' (2002), תאורה טבעית בביניינים, עקרונות והנחיות תכנון, הטכניון, חיפה.

 

 

 

פוצ'טר ע., (1998), תכנון אקלימי וסביבתי של רובע מנחם בבאר שבע, ניתוח מצב קיים וקביעת              פרוגרמה, עורכים: אסיף מליס אדריכלות ובינוי ערים

 

 

 

פוצ'טר, ע.,  (2002) ניתוח אקלימי והנחיות לתכנון תואם אקלים, בתוך: באר שבע רובע מנחם,                תכנית שלד דו"ח מסכם, ח.פ.ת חברה לפיתוח תשתיות בע"מ, עורכים: אסיף מליס                אדריכלות ובינוי ערים (הוכן עבור מנהל מקרקעי ישראל).

 

 

 

פורה מ',( 2000), "השפעת הבנייה לגובה על אקלים הרוח בסביבה הבנויה", בתוך:בניה לגובה, הוצאת הטכניון, חיפה.

 

 

 

פרלמוטר ד', אראל א', יצחק מ', עציון י', יודן ר', (2010). המדריך לבניה ביואקלימית בישראל, אוניברסיטת בן גוריון ומשרד התשתיות הלאומיות מדינת ישראל.

 

 

 

תקן ישראלי ת"י 5281 (2011), התקן הישראלי לבנייה ירוקה, מכון התקנים הישראלי.

 

 

 

 

 

 

 

Cohen, P., Potchter, O., & Matzarakis, A. (2012). Daily and seasonal climatic conditions of green urban open spaces in the Mediterranean climate and their impact on human comfort. Building and Environment, 51, 285-295.

 

 

 

Cohen, P., Potchter, O., & Schnell, I., (2014), A methodological approach to the environmental quantitative assessment of urban parks. Applied Geography, 48, 87-101.

 

 

 

Eliason, I., (2000), The use of climatic knowledge in urban planning, Landscape and Urban Planning 48: 31-44.

 

 

 

Erell E., Pearlmutter D. and Williamson T., (2010), Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings. Earthscan/James & James Science Publishers, London,

 

 

 

Givoni, B., (1997), Climate Consideration in Planning and Building, John

 

 

 

 Wiley & Sons, New York .

 

 

 

Goldreich, Y., (2003), The Climate of Israel, Observation: Research and Application, Springer, New York.

 

 

 

Hwang, R.L., Lin, T.P., & Matzarakis, A. (2011), Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4), 863-870.

 

 

 

Lechner, N., (1991), Heating, Cooling, Lighting, Design Methods for Architects, John

 

 

 

 Wiley & Sons, New York .

 

 

 

Lin, T.P., (2009), Thermal perception, adaptation and attendance in a public square in hot and humid regions. Building and Environment, 44(10), 2017-2026.

 

 

 

Norton, B.A., Coutts, A.M., Livesley, S.J., Harris, R J., Hunter, A.M., & Williams, N.S., (2015), Planning for cooler cities: A framework to prioritise green infrastructure to mitigate high temperatures in urban landscapes. Landscape and Urban Planning, 134, 127-138.

 

 

 

Oke, T.R., (1987), Boundary Layer climate, Methuen & Co LTD, London.

 

 

 

Oke, T.R., (1984), Towards a prescription for greater use of climatic principles in settlement planning, Energy and buildigs, 7:1-10.

 

 

 

Taleghani, M., Kleerekoper, L., Tenpierik, M., & van den Dobbelsteen, A., (2015), Outdoor thermal comfort within five different urban forms in the Netherlands. Building and Environment, 83, 65-78.

 

 

 

Thompson R.D. & Perry A., (1997), Applied Climatology, Routledge, London.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0349-4699-01
 זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה
 Geographical Thought and Methodology
ד"ר בירנבוים עמית מרדכישיעור ותיד אבנר115 ג'1400-1200 סמ'  א'

הקורס סוקר את הפרדיגמות העיקריות שהשתרשו בגיאוגרפיה המודרנית. ביחס לכל פרדיגמה יידונו העקרונות התיאורטיים והמתודולוגיים המאפיינים אותה, המושגים שכל פרדיגמה תרמה לדיסציפלינה, הפרקסיס במסגרתו היא התפתחה והביקורות המופנות אליה.

הקורס יתחיל בדיון בעקרונות המדעיים כפי שהתפתחו מאז המהפכה המדעית ויעבור במהרה לבחון באופן ביקורתי את הגדרת הגיאוגרפיה כדיסציפלינה מדעית. הקורס יתקדם באופן כרונולוגי תוך כדי סקירת ההיסטוריה של התפתחות הגיאוגרפיה מאז יוון ועד לעידן המודרני. דגש יושם על הבנת הדינאמיקה של התפתחות הדיסציפלינה מאז ראשית המאה ה-20. הפרדיגמות העיקריות שיידונו הן הדטרמיניזם הסביבתי, הגישה הרגיונלית, עליית הפוזיטיביזם הלוגי והגישות הכמותניות לאחר מלחמת העולם השנייה, גישות מרכסיסטיות והומניות שאומצו בשנות ה – 70. לבסוף יידונו הגישות הפוסט-מודרניסטיות, קונסטרוקטיביסטיות, מחקר מבוסס מידע ותיאוריות של מורכבות שמאפיינות את ראשית המאה ה-21.

מטרת הקורס היא להציג את הדינאמיות והפלורליסטיות של הדיסציפלינה, לעורר בסטודנטים את המודעות לחשיבות של הבנת הנחות המוצא של כל פרדיגמה וחוזקותיה לצד חולשותיה. כמו כן מטרת השיעור היא להקנות לתלמידים הבנה ראשונית בעקרונות המתודולוגיים המנחים והמייחדים כל פרדיגמה.

The course presents the main paradigms that were incorporated in modern geography. The context in which each paradigm evolved within geography, the theoretical and methodological principles, relevant terminology, and the criticism of the paradigms will be discussed.

After discussing the development of the core scientific principles that were established since the scientific revolution, the course will turn to critically examine the development of geography as a scientific discipline while emphasizing its development since the beginning of the 20th century. Main paradigms that will be discussed include environmental determinism, regional geography, positivism, Marxists and humanistic approaches that were adopted in the 1970s’, postmodernism, data-driven research and theories of complexity which are being adopted in the 21st century.

The aims of the course are to introduce students with the dynamism and pluralism of the geographic discipline, to discuss the strengths and weaknesses of the main geographical paradigms and to present the unique methodological approaches that are used in each of these paradigms.

0349-4772-01
 קבלת החלטות מרחביות בעזרת GIS
 Spatial Decision Making with GIS
פרופ בננסון יצחקשיעור ותיד אבנר227 ג'2000-1800 סמ'  ב'

מטרת הקורס: רכישת רקע לגבי שימוש בGIS- רסטרי לקבלת החלטות מרחביות ותכנון מרחבי.

חובות הקורס:
1. הגשת כל תרגילים. משקלם 35% מהציון הסופי. עם לא צוין אחרת, התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2. עבודת סיום שמשקלם 35% מהציון הסופי של כל סמסטר.
3. כל תלמיד חייב להציג בכיתה מאמר בנושא הקורס, משקל ההצגה 20% מהציון הסופי של כל סמסטר
4. השתתפות בדיונים ושאלות למציגים – 10%

דרישות קדם: (1) קורס סטטיסטיקה, (2) שיטות מחקר כמותיות, (3) מבוא לגיאואינפורמטיקה א' ו-ב'
תוכנית הקורס
1. מונחים בסיסיים של תורת קבלת החלטות.
2. מערכת GISרסטרי ככלי לקבלת החלטות (על בסיס –Spatial Analyst, ArcGIS) .
3. שימוש ב-MODEL BUILDER
4. שיטות ניתוח להסגת מטרה אחת Single-Objective Decision Making))
5. התחשבות באי-דיוקים בנתונים מרחביים ואי-ודעות בתנאים
6. בעיות הקשורות לשימוש ב-DEM (חישוב של אגן ניקוז, שדה ריאה וכ'ו)
7. מבוא לשיטות ניתוח להסגת כמה מטרות בו זמנית ((Multi-Objective Decision Making
8. הצגת מאמר בנושא הקורס בכיתה

The course presents GIS-based methods of decision making together with the ArcGIS 10 tools used to implement these methods. Theoretical study of the methods is combined with extended practical exercises that illustrate GIS use in practice.
Course program:
1. Basic notions of decision-making theory
2. Raster GIS as the main tool for decision-making
3. Model Builder as a tool for representing parametric decision-making models
4. Single-Objective decision-making
5. Uncertainty in decision-making
6. Decision-making problems related to the DTM data and analysis (Viewshed, Watershed)
7. Multi-objective decision-making
8. Paper presentation

Bibliography
1. Malczewski J. (1999) GIS and Multicriteria Decision Analysis, Wiley, New York.
2. M.F. Goodchild, B.O. Parks, L.T. Steyaert (1993) Environmental Modeling with GIS, Oxford University Press, New York.

Scientific journals
1. Computers, Environment and Urban Systems.
2. International Journal of Geographical Information Systems.

Internet sites
http://cnrit.tamu.edu/rlem/textbook/textbook-fr.html - Textbook
http://www.fes.uwaterloo.ca/Tools/overview.html – DSS software advertisement with references

Prerequisite:
Introduction to GIS part 1, Introduction to GIS Part 2

Grade:
Paper presentation: 20%
Participation in discussions during paper presentations: 10%
Exercises during the semester: 35%
Final exercise: 35%


0349-4851-01
 פרויקט יישומי: תכנון, דיור וצדק חברתי ומרחבי
 Planning with Communities: Theory and Methodology
פרופ פנסטר טובהפרוייקט יד אבנר104 ב'1600-1200 סמ'  ב'
תכנון, דיור וצדק חברתי ומרחבי
 
פרופ' טובי פנסטר
אדריכלית ליאן עידן-סגאה
 
 
המעבדה לתכנון, סביבה וקהילה
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
 
 
תיאור הקורס
הקורס תכנון , דיור וצדק חברתי ומרחבי  במסגרת פרויקט יישומי מעניק ידע תיאורטי והכשרה מעשית בתכנון ופיתוח עירוני בהתמקדות בפרויקטים של דיור עִם ועבור קהילות והקשר שביניהם לתחומים של צדק חברתי ומרחבי . הקורס כולל שיעורים תיאורטים ומתודולוגים בשלושה תחומים עיקריים– תכנון, דיור והמשמעויות התכנוניות של המושג צדק חברתי ומרחבי. הקורס הינו פנורמי באופיו כלומר, נלמדים בו נושאים שונים הנדרשים לפרויקט היישומי בשטח . העיסוק בכל נושא הינו קצר כאשר ההעמקה בנושאים השונים נרכשת, מלבד במסגרת הקורס הזה, גם במסגרת הקורסים האחרים הניתנים במסלול סביבה חברה ותכנון.
 
הקורס מעניק ידע תיאורטי ויישומי שנחשב כחלק מהכשרה מקצועית בתחום התכנון הקהילתי.   במהלך שנת הלימודים תשע"ד יוענקו מלגות לסטודנטים המשתתפים בקורס על בסיס הצטיינות.
 
 
מטרות הקורס
1.      להקנות ידע תיאורתי ומתודולוגי על התפתחות התכנון העירוני במאה ה-20 וה-21 תוך דגש על נושאי דיור ומעורבות קהילות בתכנון .
2.      הצגת החיבור שבין צדק חברתי, מרחבי ,זכויות אדם ותחום התכנון תוך התמקדות בזכות לדיור והזכות לשיתוף בתכנון.
3.      גיבוש מתודולוגיות של עבודת שטח עם קהילות לצורך הגדרת צרכים מרחביים-חברתיים ומימושם בתהליכי תכנון.
4.      גיבוש מסגרת חשיבה תיאורטית ויישומית המשלבת בין ידע מלמטה ( הקהילה הספציפית) לבין ידע של מתכננים בנושאים של  זכויות תכנון.
 
הרכב ציון הקורס
50% עבודת גמר
50% השתתפות בכיתה ובעבודת שטח  
 
 
עבודת השטח
הפרויקט היישומי בשנת תשע"ו יהיה פרויקט התחדשות עירונית בכפר שלם בתל אביב - יפו . זהו פרויקט המשך לפרויקט היישומי בשנה שעברה כאשר השנה המוקד יהיה בגיבוש מודל שותפות עירונית ביחד עם נציגי עירית תל אביב יפו.
 
ביבליוגרפיה (חלקית) –המאמרים יופיעו כקבצים באתר הקורס
 
ארז צפדיה ואורן יפתחאל – עיר המחר האפורה
דאהן י. (1007) תיאוריות של צדק חברתי, האוניברסיטה המשודרת
פרייזר, נ. (1995/2004) 'מחלוקה להכרה? דילמות של צדק בעידן 'פוסט סוציאליסטי', אצל: רם, א. ופילק, ד. (עורכים). שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי, הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, עמ. 270-297
סדן,א. (1997) , העצמה ותכנון קהילתי, הוצאת הקיבוץ המאוחד
פנסטר, ט (2007). 'זכרון, שייכות ותכנון מרחבי בישראל' תיאוריה וביקורת
פנסטר, ט. (2007)  'דילמות של ניהול עירוני: הזכות לעיר המגדרית , אלפיים
 
Heather Campbell,(2006) 'Just Planning: The art of situated ethical judgment ', Journal of Planning, Education and Research, 26, 92-106
Feinstein, S. (2010) The Just City,
Jacobs, J. (2006), 'A Geography of Big Things', Cultural Geographies, 13, 1-27
Marcuse, et. Al  (2009), Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice, Routledge, London
Fainstein, S. (1994) The City Builders, Oxford: Blackwell
Fainstein, S. (1996) “Planning in a Different Voice”. In: Campbell, S. and Fainstein, S. (Eds.) Readings in Planning Theory, Oxford: Blackwell, pp. 456-460
Fenster,T. (2004) The Global City and the Holy City: Narratives on Planning, Knowledge and Diversity, Pearson , London
Sandercock, L. (1998a) Towards Cosmopolis, Wiley, London
Sandercock, L. (1998b) “Introduction: Framing Insurgent Historiographies for Planning” In:
Sandercock, L. (Ed.) Making the Invisible Visible, Berkeley, University of California Press, pp.1-36
Sandercock, L. (1999) “ Introduction. Translations: From Insurgent Planning
Practices to Radical Planning Discourses” Plurimondi, 2, pp. 37-46
0349-4865-01
 פרויקט יישומי:שימוש בכלי מדידה בתכנון עירוני
 Workshop in urban analytics
ד"ר בירנבוים עמית מרדכיפרוייקט יד אבנר012 ד'2000-1600 סמ'  ב'

קורס זה יתקיים במתכונת של אולפן בו הסטודנטים עובדים ומתדיינים באופן רציף במהלך הסמסטר על בעיות יישומית בתחום התכנון המרחבי. חלקו הראשון של הקורס יתמקד בלימוד שיטות מדידה וניתוח גיאוגרפיים מתקדמים שונים ובעיקר על שימוש בכליGIS למטרות תכנון מושכל ברמה העירונית והאזורית. חשיבותם של כלי המדידה והניתוח הללו גדלים בימינו לאור השפע והזמינות של מידע ושיטות איסוף נתונים דיגיטליים. בחלקו השני של הקורס יעבדו הסטודנטים בצוותים קטנים על נושאים תכנוניים מעשיים. בכל שנה יתמקד הקורס בחקר מקרה ספציפי תוך שיתוף ומפגשים עם אנשים רלוונטיים מהסקטור הפרטי ו\או הציבורי.

The course will take the format of a workshop in which students discuss and work together on practical planning issues. The first part of the course will be dedicated to learning and experimenting with various spatial analytical tools and techniques that are relevant to urban and regional planning. With the growing availability of spatial information and the introduction of new analytical capabilities these techniques are becoming a central tool in spatial planning. In the second part of the course students will work in small teams on relevant practical planning topics. Each year the course will focus on a specific case study. This will include meetings with relevant people from the private and/or public sector.

0349-4867-01
 תיאוריות בתכנון: מורכבות, אינפורמציה והעיר
 Planning theories: Complexity, information and the city
פרופ פורטוגלי יובלשיעור יד אבנר104 ד'2000-1800 סמ'  א'

תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני:

מורכבות, קוגניציה, אינפורמציה והעיר – פרופ' יובל פורטוגלי

 

סמינריון מ.א, סמ' א, תשע"ח, 2017-8

יובל פורטוגלי

תיאוריות המורכבות של העיר (תמ״ע) מציעות לראות את העיר כמערכת פתוחה ומורכבת שנמצאת כל הזמן בתנועה והיא מאופיינת בתופעות של ארגון עצמי, מבנה פרקטלי, אי-ליניאריות ומבנה דואלי. במערכת שכזו המבנה של העיר נוצר בתהליך של ארגון עצמי, "מלמטה למעלה", מתוך האינטראקציה בין הסוכנים העירוניים הפועלים בעיר. על פי המדע הקוגניטיבי האינטראקציה בין הסוכנים העירוניים והדרך בה הם פועלים בעיר נובעת מיכולותיהם הקוגניטיביות הבסיסיות, ממבנה הזיכרון המיוחד להם, ומן הדרך בה הם מעבדים, תופסים וזוכרים את המידע המרחבי. תיאורית המידע (האינפורמציה) מוסיפה על כך שהאינטראקציה שבין הסוכנים העירוניים ובינם לבין העיר נעשית באמצעות מידע שנוני-כמותי, מחד גיסא, ומידע סמנטי ופרגמטי, מאידך גיסא. מטרת הסמינר לחקור את המשמעויות של המבט המשולב הנ"ל על העיר לתיאוריה ולפרקטיקה של תכנון ועיצוב העירוני.

נושאי הלימוד. חלק א: תיאוריות המורכבות ותיאוריות המורכבות של העיר. המדע הקוגניטיבי והעיר. תיאוריות האינפורמציה והעיר. חלק ב: תיאוריות תכנון ועיצוב עירוני. מורכבות, קוגניציה, אינפורמציה והעיר—משמעויות לתכנון ועיצוב עירוני.

מקורות.

Alexander C, 1971, "The state of the art in design methods" DMG Newsletters 5

Batty M, 2005 Cities and Complexity (MIT, Massacusetts)

Hermann Haken, Juval Portugali2015 . Information adaptation: The interplay between Shannon information and semantic information in cognition. SpringerBriefs. Springer, Heidelberg, Berlin.

Hall Peter (1988/2002) Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century

Jones J.C. 1970. Design Methods: seeds of human futures. John Wiley & Sons Ltd., London.

Portugali, J. 2011. Complexity, Cognition and the City, Springer, Heidelberg, Berlin.

Juval Portugali, Han Meyer, Egbert Stolk and Ekim Tan (Eds.)  2012Complexity Theories of Cities Have Come of Age. Springer, Heidelberg, Berlin.

Juval Portugali and Egbert Stolk 2014. A SIRN view on design thinking – An urban design perspective. Environment and Planning B: Planning and Design. 2014, Vol. 41, 829-846

Juval Portugali and Egbert Stolk.  2016Complexity, Cognition Urban Planning and Design. Springer, Heidelberg, Berlin,

Rittel H W J, Webber M M, 1973, "Dilemmas in a general theory of planning" Policy Sciences 4 155-169

Simon H, 1996 The Sciences of the Artificial, 3rd edition (MIT Press, Cambridge, MA)

 

0349-4899-01
 ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון
 Advanced theories in urban planning and design
ד"ר חתוקה רויטלשיעור ותיד אבנר104 ד'1200-1000 סמ'  א'

ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון

צמיחה מואצת של המרחב העירוני מעלה דילמות רבות לגבי הכוח והרלוונטיות של המעשה התכנוני להשפיע ולחולל שינוי. יתירה מזו, השונות הגיאוגרפית והתרבותית בין אזורים שונים בעולם הופכת חלק נכבד מהכלים התכנוניים ללא רלוונטיים ומציבה אתגרים חדשים בפני המתכנן. הקורס עוסק בויכוחים סביב הדילמות המרכזיות בשיח התכנוני העכשווי כפי שמפורט להלן:

 

 • Slums etc.
 • Assemblage and critical urbanism,
 • Gentrification,
 • Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
 • The market as the new emperor,
 • The Urban Question/introduction
 • Conceptual Challenges.

דרך הלימוד: הרצאות ודיונים כיתתיים. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים.

דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [70%].

Debates in contemporary planning theory

The course focuses on the current debates and central dilemmas that shape the planning discourse. The course includes the following themes:

 • Slums etc.
 • Assemblage and critical urbanism,
 • Gentrification,
 • Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
 • The market as the new emperor,
 • The Urban Question/introduction
 • Conceptual Challenges.

Requirements: reading and participation in classes (30%), paper submission (70%). 

0349-4919-01
 גיאופוליטיקה של מים
 Hydro Politics
ד"ר קרטין אמנוןשיעור ותיד אבנר115 ב'1800-1600 סמ'  א'

מים הם משאב הדרוש למילוי אחר אינטרסים כלכליים, חברתיים ופוליטיים. נסיבות אלה מחייבות התערבות של שחקן פוליטי לטובת הסדרתם, הקצאתם וחלוקתם בין צרכנים באותה מדינה ובין מדינות הואיל ותנועת חלק ניכר מהם חוצה רבים מן הגבולות החוצצים ביניהן. הדיון בקורס יעסוק במכלול ההיבטים הנוגעים לתהליך קבלת ההחלטות הנוגע להקצאת מים בתוך מדינה ובין מדינות במישורים התיאורטי והמעשי. פרק בדיון יוקדש לניתוח התמורות שהתחוללו במדיניות המים של ישראל מאז הקמתה ועד ימינו אלה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, הגשת עבודת רפראט בסיום הקורס בסוגיה הנוגעת לאחד מנושאי הקורס.

The course introduces water as a social phenomenon, and explore the tension arising from water management. Through in-depth examination of case studies from around the world, the course will explain the myriad of social issues related to water consumption and management. The course will focus on conflict resolution processes that have achieved success, as well as some that have not. The course applies the concepts introduced to Israel context.
Grade: Paper 100 %
0349-4965-01
 חישה מרחוק של מערכות אקולוגיות יבשתיות
 Introduction to Remote Sensing of Terrestrial Ecosystems
פרופ גיטלסון אנטולישיעור יד אבנר115 ד'1400-1200 סמ'  א'

מרצה: אנטולי גיטלסון

דואר אלקטרוני: agitelson2@unl.edu, ganatoly@technion.ac.il

מס' טלפון: 0529544862

כתובת: רבין 812, טכניון

 חישה מרחוק של מערכות אקולוגיות יבשתיות

הקורס עוסק באנליזת האינטראקציה בין הקרינה האלקטרומגנטית והצמחייה. הוא נותן עקרונות של חישה מרחוק להערכת תכונות ביופיזיות של הצומח.

 נושאי הלימוד עיקריים

פוטוסינתזה

·        אספקת אור, פחמן דו-חמצני ומים

·        קליטת אור

·        ניצול אנרגיית אור להפקת אנרגיה כימית

תכונות אופטיות של העלים

·        בליעה, העברת והחזרת אור

·        תכונות ספקטראליות בסיסיות של בליעת והחזרת אור

·        קרינה פוטוסינטטית הנקלטת

·        מידע חבוי במדידות החזרת אור

·        פלואורסצנציית הכלורופיל

מדידה לא הרסנית של תכולת והרכב פיגמנטים

·        הערכת תכולת כלורופיל

·        הערכת תכולת קרוטנואידים – עלה צהוב

·        הערכת תכולת אנתוציאנין – עלה אדום

·        פלבונואידים: תפקידם וזיהוי לא הרסני

חישה מרחוק להערכת תכונות ביופיזיות ברמת צמח בודד/חופה/קהילה

·        כסוי צומח

·        קרינה פוטו אקטיבית

·        אינדקס שטח עלה וביומסה

·        תכולת פיגמנטים ותכולת חנקן

·        ייצור ראשוני גולמי

 הרכב הציון:

סטודנטים יגישו שני פרויקטים:

1.      הערכה לא הרסנית של תכולת פיגמנטים בעלים ממינים שונים.

2.      חישה מרחוק לזיהוי תכונות ביופיזיות של שטחי יער וחקלאות: כסוי צומח, קרינה פוטו אקטיבית, אינדקס שטח עלה ותכולת כלורופיל, ייצור ראשוני גולמי.

 בשני הפרויקטים סטודנטים ישתמשו במדידות החזר אור שנעשו באמצעות ספקטרורדיומטר ובתכונות ביופיזיות של הצומח.

 

Instructor: Anatoly Gitelson

agitelson2@unl.edu, ganatoly@technion.ac.il

phone 052 9544862; 812 Rabin Bld., Technion

 

Introduction to Remote Sensing of Terrestrial Ecosystems

This course is concerned with analyzing and quantitatively describing ways by which vegetation and radiation interact. It introduces principles of remote estimation of vegetation biophysical characteristics

 

Photosynthesis

 • the supply of light, carbon dioxide and water
 • light absorption
 • conversion of light energy

 

Leaf optics

 • absorption, transmittance, reflectance,
 • fundamental spectral features of absorption and reflectance
 • absorbed photosynthetic radiation
 • information content of reflectance spectra
 • chlorophyll fluorescence

 

Non-destructive detection of foliar pigment content and composition

 • chlorophyll content estimation
 • why leaves are yellow in the autumn and what for? –carotenoids content estimation
 • red pigments in leaves: the role of anthocyanin and its estimation
 • flavonols: their role and non-destructive detection

 

Remote estimating biophysical characteristics at plant/canopy/community levels

Spectral properties of vegetation and remote assessment of

 • vegetation fraction
 • absorbed photosynthetically active radiation
 • green leaf area index and biomass
 • pigment and nitrogen contents
 • gross primary production

 

Students will perform two projects

 1. Non-destructive estimation of pigment contents in leaves of different plant species.
 2. Remote estimation of crop biophysical characteristics – vegetation fraction, absorbed radiation, leaf area index and chlorophyll content, gross primary production.

For both projects students use reflectance data taken by hyperspectral radiometers and biophysical characteristics of vegetation.

 

Literature

 • Jones, H.G. and R. A Vaughan, Remote sensing of vegetation, Oxford University Press, 2010
 • Theory and Applications of Optical Remote Sensing, Ed. by Ghassem Asrar, J. Wiley & Sons, NY, 1989.