שנה"ל תשע"ח

0341-1200-01
 מבוא למדעי האטמוספירה
 Introduction to Atmospheric Sciences
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1300-1100 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון118 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס הוא קורס מבוא לנושאים רבים בתחום של מדעי האטמוספירה, עם מיקוד בנושאי מזג אוויר ואקלים של כדור הארץ.

פרק 1: תנועה של כ"א מסביב לשמש, עונות השנה ומאזן אנרגיה

פרק 2: הרכב האטמוספירה, התפקיד של אדי מים באטמוספירה, בליעה ופליטה של קרינה, ופיזור אור באטמוספירה.

פרק 3: חוק הגזים, תרמודינמיקה, מבנה אנכית של האטמוספירה, יציבות סטטית, ויצירת עננים וגשם.

פרק 4: רוחות וצירקולציה הכללית באטמוספירה, חזיתות חמות וקרות, וזרמים באוקיאנוסים.

פרק 5: החור בשכבת האוזון, התחממות גלובלית.

 

This course is an introductory course in Atmospheric Sciences, giving a broad background about the weather and climate of the Earth.  We start with describing the Earth's motion as a planet, the seasons and Energy Balance in Chapter 1.  This is followed (Chapter 2) by looking at the composition of the atmosphere, the role of water vapor in the atmosphere, and the long-wave and short-wave radiation entering and leaving our atmosphere.  We also discuss light scattering in the atmosphere.  Chapter 3 deals with the different gas laws, thermodynamics, atmospheric layer structures, instability in the atmosphere, with the resulting formation of clouds and rain.  We then move onto the flow patterns in the atmosphere (winds) and oceans (currents) in Chapter 4, while also discussing cold and warm frontal systems.  Finally in Chapter 5 we focus on two major crises that Atmospheric Scientists are dealing with in recent years: the Ozone Hole primarily over Antarctica, and Global Warming.

 
0341-1201-01
 מבוא לגיאולוגיה
 Introduction to Geology
פרופ מרקו שמואלשיעור קפלון118 ד'1800-1600 סמ'  א'
שיעור אוד' מלמד006 א'2000-1800 סמ'  א'
 
0341-1203-01
 כדור הארץ כפלנטה
 The Earth As a Planet
ד"ר רוזנברג אריק דנגרשיעור קפלון205 ב'1200-1100 סמ'  ב'
שיעור קפלון205 ב'1900-1600 סמ'  ב'

שיטות מדידה במערכת השמש, תהליכים פיזיקליים על פני כוכבי הלכת, מסלולי הגופים במערכת השמש, מבוא לפיזיקה של כוכבי לכת, ירחים, טבעות, מטאורים, שביטים, היווצרות מערכת השמש. 
http://www.tau.ac.il/~morris/03411203/index.html 

The properties of solar system bodies are studied.  The processes that determine the structure of the sun, terrestrial planets, giant planets, moons, asteroids and comets are explained.  The formation of our solar system and extra-solar systems is discussed.
http://www.tau.ac.il/~morris/03411203/index.html

 
0341-1206-01
 מבוא לגיאופיזיקה
 Introduction to Geophysics
פרופ רשף משהשיעור קפלון118 ג'1700-1400 סמ'  ב'
 יסודות האלסטיות,מאמץ-מעוות,גלים סייסמים,קרניים וחזיתות גל,חוק סנל ,עקרון פרמה ,עקרון הויגינס,למוד מבנה כדו"א מגלים סייסמים,עקרונות שיטת הרפלקציה הסיסמית,עקרונות עיבוד נתונים  ופענוח של נתונים סיסמיים.השדה הגרביטציוני של כדו"א ,שימוש בשיטות גרבימטריות ללימוד מבנה תת הקרקע. השדה המגנטי של כדו"א ,שימוש במדידות מגנטיות ללמוד מבנה תת הקרקע.

Principles of elasticity, stress and strain, seismic waves, rays and wave-fronts, Fermat principle, Huygens principle, Snell’s law, study of the Earth from seismic waves. Principles of seismic reflection, principles of seismic data processing and interpretation. The gravitational field of the Earth, use of gravimetric methods to study the subsurface. The magnetic field of the Earth, the use of magnetic methods to study the subsurface.

0341-2000-01
 מעבדת שדה בגיאולוגיה (קמפוס)
 Campus in Geology and Geophysics
פרופ מרקו שמואלפרוייקט סמ'  א'

מעבדת שדה (הקמפוס) מיועדת להקנות מיומנות בזיהוי וניתוח של מגוון סלעים ומבנים גיאולוגיים ולימוד והתנסות בשיטות עבודת שדה בגיאולוגיה, שימוש במכשירים בסיסיים לניווט, לקביעת תכונות מבנים כגון קמטים והעתקים ושיטות שונות לזיהוי סלעים. נלמד ניתוח סדרות של סלעי משקע ושחזור סביבות ההשקעה, סדרות של סלעים מגמתיים, סדרות של סלעים מטמורפיים וניתוח סדר ההיוצרות והמשמעויות הטקטוניות. במהלך המעבדה ישולבו נושאים הקשורים לאקליםותופעות אטמוספריות. המעבדה תיערך בשטח במספר אתרים בנגב ובאזור אילת. 

 

אתר הקורס:

http://www.tau.ac.il/~shmulikm/field-lab-(campus).html

The mapping course will develop an understanding of the principal means of presenting geological and structural data, namely maps, cross sections and stereographic projections. We will also be interpreting published geological maps and practice geological mapping during a 4-day campus.

0341-2005-01
 פיזיקה של האטמוספירה
 Physics of the Atmosphere
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ד'1100-1000 סמ'  א'

הקורס מתמקד בכמה נושאים עיקריים בפיסיקה של האטמוספירה. הקורס מחולק ל-3 חלקים:

1. פיסיקת עננים: החשיבות של עננים במזג אוויר ואקלים; מתכון ליצירת ענן; גידול של עננים חמים וקרים; תהליכים להווצרות של גשם.

2. חשמל אטמוספירי:  חישמול של טיפות ענן; היווצרות של ברקים; שדוני ברקים; תצפיות רדיו של ברקים; המעגל החשמלי הגלובלי באטמוספירה

3. מעבר קרינה: פרמטרים פיסיקאלים; חוקי קרינה;תהליכים פיסיקאלים של מעבר קרינה; משוואת מעבר קרינה; תופעות אופטיות באטמוספירה.

   This is a second year undergraduate course that deals with the Physics of the Atmosphere.  There are three parts to this course: Cloud microphysics, cloud electrification and radiative transfer.

The Cloud Physics covers topics related to radiation balance and the importance of clouds in climate; the ingredients needed to produce clouds; warm and cold clouds; rainfall production.

The Atmospheric Electricity part covers: cloud electrification; lightning generation, sprites, radio observations of lightning, and the global atmospheric electric circuit.

The Radiative Transfer section covers basic physical quantities, the general radiation laws, the equation of radiative transfer and atmospheric optical phenomenon. 

0341-2007-01
 מעבדה במדעי כדור הארץ
 Geosciences Lab
פרופ הרניק נילישיעור ותקפלון324 ב'1600-1200 סמ'  ב'

התלמידים יתחלקו לזוגות וייבצעו שמונה ניסויים במהלך הסמסטר, בהם תודגמנה תופעות מגוונות מהתחומים הנלמדים בחוג: מדעי האטמודפירה, מדעים פלנטריים וגיאופיזיקה

התלמידים יבחרו מתוך מעבדות המדגימות עקרון פיזיאקלי או תופעה הקשורות לנושאים הבאים:

מאזן הכוחות בהוריקן, 

קונבקציה כמו בשכבת הגבול,בתוך עננים, במעטפת כדור הארץ ובפלנטות אחרות

הסירקולציה הכללית באטמוספירה- תא הדלי וסופות מזג אויר

גלים פלנטריים שנוצרים כתוצאה ממעבר זרם הסילון על פני רכסי ההרים הגדולים

מעבר קרינה באטמוספירה- חוק ביר למברט ופיזור ריילי

עקרונות בסיסיים של חישה מרחוק

מאזן האנרגיה הבסיסי באקלים

חשמל אטמוספירי- בתדירויות VLF

הווצרות עננים

רעידות אדמה

מעבר חום בכדור הארץ

זרימת קרחונים

סיסמולוגיה וחוק סנל

גילוי פלנטות מחוץ למערכת השמש


התלמידים ישתמשו במגוון מכשירים, כולל weather in a tank - מיכל מים מסתובב, ספקטרופוטומטר ומקלט VLF, וכן מגוון תוכנות איסוף ועיבוד נתונים שהמרכזית בהן היא מאטלב.


לקורס אתר מודל ובו קבצי הכנה מפורטים על כל מעבדה, חומר רקע כללי, וכן פרוט מבנה בחינה סופית
קישורים נוספים:  http://www.tau.ac.il/~harnik/Experiments_course.pdf

The students will perform eight experiments, done in pairs, chosen from the list of labs below. Each lab will demonstrate a physical principle or phenomna related to different topics relevant to the disciplines studied in our deparmtent: atmospheric sciences, planetary sciences and geophysics. The experiments are related to the following topics:

The balance of forces in a Hurricane
Convection (as in the boundary layer, clouds, the Earth's mantle, planets)
The general circulation of the atmosphere: the Hadley cell and mid latitude storms
Topographic planetary waves
Radiative transfer- Beer-Lambert law and Rayleigh scattering
Basic principles of remote sensing
Energy balance and climate
Atmospheric VLF electric signals

Cloud formation

Earth quakes

Heat transfer in the solid earth

Seismology and Snell's law

Flow in ice sheets

Exoplanet detection

The students will use a variety of instruments, including Weather in a Tank (a rotating water tank), a spectrophotometer and a VLF receiver, as well as a variety of data acquisition and processing software, the main one of which is MATLAB
  The course has a detailed moodle web page which includes an instructions file for each lab as well as general instructions and details aobut the final exam.
Additional links: http://www.tau.ac.il/~harnik/Experiments_course.pdf
 

0341-2008-01
 מבוא לאנליזה נומרית
 Introduction to Numerical Analysis
פרופ רשף משהשיעור ותקפלון205 א'1500-1200 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון205 ג'1300-1200 סמ'  ב'
0341-2009-01
 מכניקת הרצף - זורמים
 Introductory Continuum Mechanics - Fluids
פרופ חפץ אילשיעור ותקפלון118 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד204 ד'1500-1400 סמ'  א'

The continuum assumption and the Knudsen number. Strain and stress in ideal, Newtonian and rheological fluids. Eulerain and Lagrangian temporal derivatives in the continuity equation. Body and surface hydrodynamic forces composing the Navier-Stokes equation. Energy balance and the Bernoulli potential. Vorticity and circulation in barotropic and baroclinic flows. Potential flow and the Cauchy-Riemann conditions. Flow around bodies with and without circulation. The Magnus effect and the Kutta-Zhukowsky lift theorem. Waves in continuous media: sound waves and shallow and deep gravity waves. Phase versus group velocity and dispersion relation. Lagrangian trajectories and the Stokes drift. Instability of shear flow: The Rayleigh and Fjortoft necessary conditions for shear instability and the conservation of wave-action and pseudo-energy. Kelvin-Helmholtz instability and the Richardson number criterion. Thermal instability: Rayleigh-Taylor and Rayleigh-Benard convection. Spectral truncation and the Lorenz low order chaos model. The butterfly effect and the notion of strange attractor.

0341-2206-01
 גיאולוגיה סטרוקטורלית
 Structural Geology
פרופ זיו אלוןשיעור ותפיזיקה-שנקר222 ג'1500-1300 סמ'  ב'
שיעור ותפיזיקה-שנקר222 ד'1200-1000 סמ'  ב'
פרופ מרקו שמואל
הקורס נועד ללימוד מבנים בסלעים כגון קמטים, סדקים והעתקים בגדלים שונים מסנטימטרים ועד עשרות קילומטרים. נלמד את שיטות התיאור של המבנים, אופן הניתוח שלהם, שיטות המחקר, אופן היווצרות המבנים, משמעותם הטקטונית, מעוות מאמץ והקשר ביניהם, חוק הוק, קריטריון מוהר-קולומב, הקשר בין מבנים גיאולוגיים וצורת פני השטח, הקשר לרעידות אדמה, קריאת מפה גיאולוגית ומפה סטרוקטורלית.

In this course we aim at understanding geometries, kinematics, mechanics and mechanisms of deformed rocks. It will cover the principles of rock deformation: how to classify structures, basic stress and strain, the mechanisms by which rocks deform, and how we use this knowledge in a variety of applications.

0341-2215-01
 שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה
 Potential Methods in Geophysics
ד"ר אפלבאום לבשיעור ותפיזיקה-שנקר105 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור ותקפלון205 ב'1100-1000 סמ'  א'

במבוא לקורס נדונה התאוריה של שדות פוטנציאל גיאופיזיים (גרביטציה, מגנטיות, תרמיות). בהמשך - איסוף ועיבוד של הנתונים הגיאופיזיים ושיטות לשיפור דיוק המדידות: הורדת רעש (תנודות התלויות בזמן, השפעת טופוגרפיה וכו'), חישובי נגזרות שדה הפוטנציאל, הקשר בין השדות, מודל תלת-מימדי, פתרון בשיטת אינברסיה, גופים אידאליים, פילטרציה לינארית, רציפות אנליטית עולה ויורדת. בשלב הסופי - יישום שדות פוטנציאל לפתרון בעיות סביבה שונות ובעיות אזוריות.

In this course are presented the basic principles of four potential geophysical fields:
gravity, magnetic, thermal and self-potential (spontaneous polarization) and
methods of their application. Description of these geophysical fields includes the
following main items: (1) main physical fundamentals, (2) review of physical
properties, (3) methodologies of geophysical data acquisition (land, air, marine,
borehole and underground), (4) introducing different corrections and reductions,
(5) utilization of filtering and transformation procedures; calculation of derivatives;
correlation method, (6) inverse problem solution, (7) direct problem solution,
(8) geophysical method integration. Numerous case histories illustrate searching hydrocarbons, ore deposits
and fresh water, studying of deep structure, geophysical-geological mapping and
near-surface applications. Diverse home works allowing students to accept
theoretical material in the best way supporting practically all lecture material. 

0341-2221-01
 מבוא לכימיה
 Introduction to Chemistry
ד"ר לאופר דיאנהשיעור ותאורנשטיין102 ב'1100-0900 סמ'  ב'
שיעור ותאורנשטיין103 ד'1900-1700 סמ'  ב'

מבנה האטום; הטבלה המחזורית; קשרים כימיים: קשרים תוך-מולקולריים ובין-מולקולריים; גזים; מסיסות; שיווי-משקל כימי; חומרים קשי-תמס; חומצות ובסיסים; ריאקציות חימצון-חיזור; תרמוכימיה; תהליכים פוטוכימיים; קינטיקה כימית: מהירות ומנגנון ריאקציה. קוסמוכימיה, כימיה אטמוספירית, כימיה ירוקה

Atomic structure; Molecular structure; Chemical bonds; Photochemistry; Intermolecular bonds; Gases and phase transition; Chemical equilibrium; Solubility; Acids and Bases; Oxidation and Reduction; Thermochemistry; Kinetics.

0341-2224-01
 מבוא לפיזיקת הפלסמה
 Introduction to Physics Plasma
ד"ר ישראלביץ פטרקריאה מו סמ'  א'

הפלסמה כמצב צבירה רביעי של החומר. התנגשויות בפלסמה, אורך דבאי, קרוב החלקיק היחיד. מגנטוהידרודינמיקה: משוואות הפלסמה עבור זורם יחיד ועבור שני זורמים. אי-רציפויות בפלסמה. גלים בפלסמה. אי-יציבויות הפלסמה. 

What is plasma? Quazineutrality. Debye length. Plasma oscillations and plasma frequency. Collisions in plasma. Coulomb conductivity. Single particle approximation. Drifts. Adiabatic invariants. Magnetohydrodynamics. Frozen-in magnetic field. Two fluid MHD. Generalized Ohm's law. Waves in plasma. Plasma stability. Kinetic description of plasma. Vlasov equations.

0341-2300-01
 שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ
 Computational Methods in Geosciences
מר רובין יואבשיעור ותכיתות דן דוד004 ג'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יתמקד בהכרת שיטות לפתרון בעיות חישוביות האופייניות למחקר בחוג ע"י שימוש בשפת Matlab וסביבת העבודה שלה. החלק הראשון של הקורס יתרכז בהכרת שפת Matlab: החל ממושגים בסיסיים כמו משתנים ופקודות פשוטות וכלה בכתיבת פונקציות והצגה גרפית. כמו כן יושם דגש על שימוש נכון ויעיל בשפה תוך שימת לב למאפייני התוכנה. בחלק השני נפתור בעיות מורכבות יותר, כמו פתרון משוואות דיפרנציאליות, גזירה ואינטגרציה נומרית, ניתוח סטטיסטי והצגה גרפית מתקדמת (תלת-מימד, אנימציה וכו').

במהלך הקורס יינתנו תרגילים אותם חובה להגיש (לפחות 70%) והם יהוו חלק מהציון הסופי, בנוסף לבחינה.

0341-2301-01
 מכניקה מסלולית בסיסית
 Basic Celestial Mechanics
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור ותאורנשטיין102 ה'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד204 ה'1100-1000 סמ'  ב'

 החלק העיקרי של הקורס יתמקד בהיכרות עם מנגנונים הבסיסיים המכתיבים את תנועותיהם של גופים במערכת השמש, בכוכבים כפולים ואף בגלקסיה, תחת השפעת כוח הכבידה וכן כוחות אחרים.

במהלך הקורס נכיר היטב את בעיית שני הגופים על מאפייניה העיקריים: חוקי קפלר, תנועה על חתכים חרוטיים, מאפייני המסלול (גודל, זמן מחזור, אקסצנטריות וכו').

בנוסף נתוודע לבעיית שלושת הגופים המצומצמת המעגלית, ולמושגים הבסיסיים הקשורים אליה: נקודות לגרנג', יציבות נקודות לגרנג', אסטרואידים טרויאניים, קבוע טיסראנד.

במהלך הקורס ינתנו מדי פעם תרגילים אותם חובה לפתור ולהגיש (לפחות 70%).

0341-2802-01
 אפיקים לאוניברסיטה - כדור הארץ ואנחנו
 Communal Project in Earth Sciences
פרופ חפץ אילפרוייקט סמ'  א'
פרוייקט סמ'  ב'
0341-3013-01
 תורת האקלים
 Climate Theory
פרופ הרניק נילישיעור ותלימודי הסביבה106 ה'1200-0900 סמ'  ב'

•                 Past Climates

•                 Energy Budget of the Earth

•                 Vertical Temperature Structure and Stability

•                 Latitudinal Variations in Temperature

•                 The General Circulation of the Atmosphere

•                 Solar Effects on Climate

•                 Aerosols and Volcanic Effects

•                 Clouds and Climate

•                 Oceans and Climate

•                 The Cryosphere and Climate

•                 Vegetation and Climate

•                 Anthropogenic Influences on Local Climate

•                 Ozone Depletion

•                 Global Warming

                 Past Climates
                 Energy Budget of the Earth
                 Vertical Temperature Structure and Stability
                 Latitudinal Variations in Temperature
                 The General Circulation of the Atmosphere
                 Solar Effects on Climate
                 Aerosols and Volcanic Effects
                 Clouds and Climate
                 Oceans and Climate
                 The Cryosphere and Climate
                 Vegetation and Climate
                 Anthropogenic Influences on Local Climate
                 Ozone Depletion
                 Global Warming
0341-3018-01
 סכנות טבע
 Natural Hazards
שיעור סמ'  ב'
פרופ פרייס קוליןשיעור קפלון205 ב'1100-0800 סמ'  ב'
ד"ר ווסט בלוך ג'יל הלל

הקורס יכסה טווח רחב של סכנות טבע במדעי כדור הארץ. נתחיל עם סכנות טבע בחלל הקשורים במזג אוויר חללי וסופות בשמש.  אחר כך נדון בסכנות טבע הקשורים למזג אוויר ואקלים, הכוללים סופות רעמים, שיטפונות, הוריקנים, בצורת, גלי חום ושריפות יער.  בסוף נלמד התחום של סכנות טבע גיאופיזיות כמו רעידות אדמה, גלישת קרקע וצונמי.

בנוסף לתיאור הפיזיקאלי לתופעות הללו, נדבר בקורס גם על היבטים והשלכות כלכלים וחברתיים כתוצאה מסכנות טבע.

This course covers a broad range of natural hazards occurring in Space, in the Atmosphere and on Earth. It starts with two classes introducing hazard, risk and vulnerability assessment, as well as natural process monitoring, forecasts, predictions and alert systems. Space hazard classes present space weather and solar storms . Atmospheric hazard classes address a wide range of meteorological and climate hazards, including storms, floods, hurricanes, drought, heat waves and wildfires. Earth hazards classes focus on various slope instabilities, earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions. The penultimate class is dedicated to mitigation techniques, education and prevention, vulnerability assessment, resilience enhancement, rescue and reconstruction as well as the social and economic impact of these hazards. The last class is an open forum during which each participant presents a 3-minute long TED talk on a natural hazard of his/her choice and innovative mitigation strategies.

 

0341-3019-01
 פלנטות מחוץ למערכת השמש
 Extra-Solar Planets
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור קפלון118 ה'1400-1100 סמ'  א'

פלנטות מחוץ למערכת השמש הוא תחום צעיר ביותר בן כשני עשורים. בקורס נסקור את ההיסטוריה של התחום ואת הידע שהצטבר עד כה. את הנושאים השונים נלמד ע"י סקירה של המאמרים בהם הם התפרסמו, תוך לימוד חומר הרקע ההכרחי להבנת המאמרים. הנושאים שיכוסו במהלך הקורס הם:

שיטות גילוי פלנטות מחוץ למערכת השמש: מדידות דופלר, מדידות מעברים, אסטרומטריה, עדשות גרביטציוניות.

מדידות תכונות פיסיקליות של הפלנטות: מדידת מסה והבעייתיות במדידות דופלר, מדידת מסה ע"י אסטרומטריה, מדידת רדיוס ע"י מעברים.

סטטיסטיקה של פלנטות מחוץ למערכת השמש: יחס מסה-מחזור, יחס מסה-רדיוס, אפיון המובהקות הסטטיסטי של יחסים אלה.

The field of exoplanets is a very young and evolving field that emerged two decades ago. In the course we will review the history of this field and the knowledge that accumulated so far. We will study the various topics by reviewing the papers in which they were published, and by studying the required background necessary to understand those papers.

Exoplanet detection techniques: Doppler measurements, transits, astrometry, gravitational lenses.

Measuring exoplanet propoerties: Mass measurements and the ambiguity in Doppler measurements, mass measurements through astrometry, radius measurements using transits.

Statistics of the exoplanet population: Mass-period relation, mass-radius relation, statistical signifcance of those relations.

 

0341-3106-01
 מבוא ללוויינות
 Interoduction to Satellites
שיעור סמ'  א'
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור כיתות דן דוד204 ב'1400-1200 סמ'  א'

הקורס יספק את הידע הבסיסי הנדרש להיכרות עם עולם הלוויינות, וייתן לתלמידים את הרקע הבסיסי ביותר להבנת היכולות אותן מספקים לוויינים, והאתגרים עמם נדרשים להתמודד בתכנון ובניית לוויינים.

מבין הנושאים שיוצגו בקורס: מסלולי לוויינים, הנעה רקטית, שיקולים במבנה לוויין, מקורות אנרגיה להפעלת לוויין, בקרת מצב הלוויין, בקרת טמפרטורה בחלל, תקשורת, לווייני תצפית, לווייני תקשורת, לווייני ניווט, לוויינים זעירים.

The course is a very basic introduction to the world of satellites, their capabilities and applications, and the challenges in designing and building satellites.

Among the specific topics: Satellite orbits, rocket propulsion, satellite structures, satellite energy supply, satellite state control, temperature control, communications, satellites for observation and remote sensing, communication satellites, navigation satellites, nano-satellites.

0341-3205-01
 שיטות סייסמיות
 Applied Seismology
פרופ רשף משהשיעור ותפיזיקה-שנקר105 ג'1200-0900 סמ'  ב'

יסודות האלסטיות, מאמץ מעוות, משוואות התנועה של גל אלסטי, פתרון גל מישורי, החזרה ושבירה של גלים סייסמים, גלי שטח, החזרה בזוית סופר-קריטית, דיפרקציה, סייסמוגרמות, שבירה קריטית והחזרה, סייסמוגרמות סינטטיות, קרובי האופטיקה הגיאומטרית, מהירויות סייסמיות, מדידות מהירות מפני השטח, פונקציות מהירות, מכשור ושיטות סייסמיות, סינון תדירויות, דקונבולציה, אנליזת מהירות, הכנת החתך הסייסמי, מיגרציה - תופעות סטרוקטורליות וסטרטיגרפיות בחתך הסייסמי, פיענוח החתך הסייסמי ובניית המודל הגיאולוגי מנתונים סייסמים. 

Data acquisition, land and marine geometry, data sorting, single-trace processing: digital filters, gain, phase corrections, deconvolution. Aliasing considerations, 2D filters, velocity analysis methods, static corrections, NMO correction and stacking, surface multiples, t-p transformation and applications.

0341-3207-01
 גאודינמיקה
 Geodynamics
פרופ זיו אלוןשיעור ותאורנשטיין111 א'1300-1200 סמ'  א'
שיעור ותהנדסה כתות ח008 ד'1100-0900 סמ'  א'

סייסמולוגיה והמבנה של כדור הארץ, הרכב כדור הארץ, צורת כדור הארץ ושדה התאוצה שלו, ההתפתחות התרמית של כדור הארץ, גיאומגנטיזם - השדה המגנטי של כדור הארץ ומקורו, מגנטיזציה שיורית, המבנה וההרכב של מעטפת וגלעין כדור הארץ, תיאורית הלוחות, יצירת מערכת הרים, וולקניזם, שבירת יבשות והיווצרות של יבשות. 

Seismic waves and the structure of the Earth, the shape of the Earth and its gravity field, the thermal development of the Earth, geomagnetism – Earth's magnetic field and its origin, remnant magnetization, the structure and composition of the Earth's mantle and core, plate tectonics, orogeny – the process of mountain formation, volcanism, continental break-up and formation of continents.

0341-3209-01
 מטאורולוגיה דינמית
 Dynamic Meteorology
שיעור ות סמ'  ב'
פרופ חפץ אילשיעור ותפיזיקה-שנקר104 ב'1600-1300 סמ'  ב'
דינמיקה של מערכות סינופטיות בקווי-רוחב ממוזגים, המערכת הקווזי-גיאוסטרופית, גלים אטמוספרים, גלי קול, גלי כובד, וגלי רוסבי, אי-יציבות ברוקלינית.

0341-3211-01
 מעבדה במטאורולוגיה סינופטית
 Laboratory in Synoptic Meteorology
ד"ר זיו ברוךמעבדה פיזיקה-שנקר105 ג'1200-0900 סמ'  א'

הקורס עוסק בהכרת מערכות מזג האוויר, המנגנונים הפועלים בהן ובקשר בינן לבין התופעות עצמן. ההתמקדות היא במערכות בעלות סקאלה סינופטית וסקאלה מזו-מטאורולוגית. חלקו הראשון כולל פרקים עיוניים ותרגילים, וחלקו השני מהווה מעין קורס חזאים מקוצר הכולל סדנה בחיזוי. החומר והתרגול מיושמים על אזור הים התיכון, אך ישנן  הפניות גם לאזורים אחרים בעולם ועל ההקשר הגלובאלי של הדברים.

רשימת הנושאים: מיון של מערכות מזג אוויר לפי גודלן וזמן חייהן, סוגי חיזוי והעקרונות עליהם הם מבוססים, תהליכים תרמודינמיים (ניתוח בעזרת טפיגרמה), תופעות מזג אוויר: עננים ומשקעים, ערפל, סופות חול ואובך, מערכות מזו-מטאורולוגיות: צירקולציות תרמיות (בריזה, רוח הר ועמק) ואפקטים טופוגרפיים, שדה הלחץ ושדה הרוח, קווי זרימה ומסלולי אוויר, משתנים דינאמיים הנגזרים משדה הרוח, דיברגנס וערבוליות, ומשמעותם, המבנה האנכי של מערכות הלחץ באטמוספרה, זרם סילון, גלי רוסבי, היווצרות שקעים, השקע החזיתי, דינמיקה של מערכות סינופטיות, קלימטולוגיה סינופטית של אזור הים התיכון.

חובת השתתפות לפחות ב 80% מהשעורים ובסדנה, הגשת כל התרגילים ועמידה בציון 60 במבחן.

דרישות קדם: מטאורולוגיה דינאמית I

The course deals with synoptic-scale systems and their related weather phenomena. The study incorporates frontal lectures and practical experiencing. The course is summarized by a workshop in weather forecasting based on a real case study.

Main topics: Scale-classification of weather systems; Thermodynamic analysis based on tephigram; Major weather phenomena: clouds, fog, dust-storms and haze; Analysis of satellite imagery; The global observation network; Pressure field and wind field; Analyzing weather maps; Streamlines and air-trajectories; Divergence, vorticity, and vorticity advection; 3-D structure of synoptic-scale systems and the factors that determine their motion; Jet streams; Rossby waves; Meso-scale circulations; Cyclogenesis ; Mid-latitude cyclones: their life cycle and 3-D structure; Synoptic climatology of the Middle-East. 

Prerequisite: Dynamic Meteorology I

The student duties contain presence in 80% of the lessons, performing all the exercised, participating in the final workshop and having 60 score in the final exam.

0341-3214-01
 מבוא לעיבוד אותות סייסמיים
 Introduction to Seismic Digital Signal Processing
פרופ רשף משהשיעור פיזיקה-שנקר105 א'1200-0900 סמ'  א'

Introduction to DSP

Discrete linear systems

Frequency domain analysis, Fourier transform

Digital filters design

Z-transform

DFT, FFT

Real transform

2D transform

0341-3229-01
 מבוא למטאורולוגיה דינמית
 Introduction to Dynamic Meteorology
פרופ חפץ אילשיעור אורנשטיין102 א'1200-1100 סמ'  ב'
שיעור קפלון118 ה'1400-1200 סמ'  ב'

כוחות וניתוח סדרי גודל במערכת צירים מסתובבת, הצורה הווקטורית של משוואת התנע במערכת צירים כדורית וניתוח סדרי הגודל של האיברים, יישומים אלמנטריים של משוואות התנועה האופקיות, הרוח הגיאוסטרופית, הרוח הגרדיינטית, קווי זרימה ומסלול הרוח התרמאלית, משוואת הרציפות במערכת צירים קרטזית ואיזוברית, תנועות אנכיות והתבדרות אופקית, משפט הצירקולציה, משוואת הערבוליות הפוטנציאלית, ניתוח סדר-גודל של איברי המשוואות, שכבת הגבול הפלנטרית - תורת אורך העירוב, שכבת אקמן, צירקולציות משניות, יסודות החיזוי המספרי. 

Atmospheric continuum, fundamental and "apparent" forces; The basic conservation lows: momentum, mass, thermodynamic energy, scalar quantity, moisture / salinity. Spherical coordinates; quasi-Cartesian system, natural coordinates; geographic wind; gradient wind; cyclostrophic wind; inertial wind, isobaric coordinates, thermal wind; vertical motion; circulation and vorticity; the planetary boundary layer.
0341-3236-01
 מעבדה בסייסמיקה רדודה
 Shallow Seismic Laboratory
מעבדה סמ'  ב'
ד"ר וקסלר נטעמעבדה קפלון205 ד'1700-1400 סמ'  ב'

מטרת המעבדה בסייסמיקה רדודה היא להשלים את הצד הטכני והמעשי של הקורס "שיטות סייסמיות" שנלמד במקביל (דרישת קדם). במהלך הסמסטר הסטודנטים ילמדו כיצד לתכנן, לבצע ולעבד סקר סייסמי דו-מימדי

0341-3245-01
 פיזיקה של כוכבים
 Stellar Physics
פרופ קובץ-פריאלניק דינהשיעור ותקפלון205 א'1500-1300 סמ'  א'
שיעור ותקפלון205 ד'1500-1300 סמ'  א'

מבוא תצפיתי, דיאגרמת HR; תהליכים המתרחשים בתוך כוכב, כולל תגובות גרעיניות ומעבר קרינה; משוואות המבנה וההתפתחות של כוכב ופתרונות מקורבים; שלבים עיקריים בהתפתחות השמש וכוכבים גדולים וקטנים ממנה: הסידרה הראשית והענק האדום; מצבים סופיים בהתפתחותו של הכוכב: סופרנובה, פולסר, ננס לבן או חור שחור; תופעות אופייניות לכוכבים כפולים; השמש בתוך גלקסית שביל החלב, מבנה הגלקסיות, היווצרות כוכבים;  תופעות קוסמולוגיות (המפץ הגדול). 

Stellar properties derived from observations; the Hertzsprung-Russell diagram; the equations of stellar evolution; physics of gas and radiation in stellar interiors; stellar nucleosynthesis; stellar models: polytropes, the Chandrasekhar mass, the Eddington luminosity; the conditions for hydrostatic and secular stability; the evolution of stars: main-sequence,  red giant branch, planetary nebula stage, asymptotic giant branch; last stages of evolution: white dwarfs, supernovae; the stellar life cycle; interacting binary stars and cataclysmic phenomena; star formation in galaxies; cosmological phenomena.

0341-3255-01
 סימנריון מחלקתי (קולקוויום)
 Colloqvium
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
פרופ הרניק נילי
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-3256-01
 סמינריון מחלקתי (קולקוקוויום)
 Colloqvium
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  ב'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects
0341-3258-01
 סייסמולוגיה של רעידות אדמה
 Seismology of Earthquakes
פרופ זיו אלוןשיעור כיתות דן דוד204 א'1500-1200 סמ'  ב'

פיתוח משוואות הגלים בעזרת שיטת הקרניים
איכון אירועים סייסמים
עֹצמתה של רעידת אדמה 

Waves equation
Pinpointing of seismic events
The intensity of an earthquake
0341-4009-01
 פיזיקה של שביטים
 Physics of Comets
פרופ קובץ-פריאלניק דינהשיעור ותקפלון205 ג'1600-1300 סמ'  ב'

הווצרות השביטים; ענן Oort והדינמיקה של מסלולי השביטים; סקירה תצפיתית של תכונות גרעין השביט: מבנה, הרכב, תופעות של התפרצות ושבירה; משוואות מבנה והתפתחות הגרעין:מאזן האנרגיה, הולכת חום, נידוף, מעברי פאזה בקרח; מודלים לזרימת גז בתווך נקבובי השפעת האבק על תכונות השביט: הווצרות מעטה האבק, הווצרות שובל האבק, הילת השביט, שיטות מחקר. 

Observations of comets; cometary orbits, perturbations and evolution of cometary orbits, the Tisserand parameter; the Oort Cloud and the Kuiper Belt; thermal and chemical processes: heat conduction, crystallization of amorphous water ice, phase transitions, sublimation; porosity and gas flow in the interior of comets; the equations of comet evolution: energy and mass conservation; numerical solution methods; properties of comet nuclei: composition, thermal conductivity, permeability, pore size distribution; the effect of dust on the evolution of comets, the dust tail; the effect of radioactivity on the early evolution; space missions to comets. 
0341-4025-01
 אל ניניו
 El Nino
סמינר סמ'  ב'
פרופ פרייס קוליןסמינר קפלון205 ה'1200-1000 סמ'  ב'

 

 

1.       Definition of El Nino and Southern Oscillation

2.       Tracking El Nino and the Southern Oscillation

          -Historical records and present situation

3.       Physical Mechanisms

          -Kelvin Waves, Rossby Waves

4.       Global Impacts of El Nino and La Nina

          -Tropical teleconnections

          -Extra-tropical teleconnections

5.       Computer simulations, and predictions

6.       El Nino movies

7.       Student lectures

 

 
1.       Definition of El Nino and Southern Oscillation
2.       Tracking El Nino and the Southern Oscillation
          -Historical records and present situation
3.       Physical Mechanisms
          -Kelvin Waves, Rossby Waves
4.       Global Impacts of El Nino and La Nina
          -Tropical teleconnections
          -Extra-tropical teleconnections
5.       Computer simulations, and predictions
6.       El Nino movies
7.       Student lectures
0341-4050-01
 גיאופיזיקה שימושית
 Environmental Geophysics
ד"ר אפלבאום לבסמינר קפלון205 א'1200-1100 סמ'  ב'
מטרת הסמינר היא לתת סקירה מרוכזת של עקרונות גיאופיזיקה שימושית בתחום מדעי הסביבה, באמצעות טכניקות מתקדמות וחדשניות ביישום נתונים גיאופיזיים. תחום זה חוקר מגוון רחב של בעיות כמו אזורים מסוכנים קרוב לפני השטח (למשל חללים בקרקע, סדקים בסלע), תהליכים מסוכנים בעומק (רעידות אדמה), שימושים בארכיאולוגיה, הנדסה אזרחית

The object of the course is to give a brief but comprehensive analysis
of environmental geophysics principles including some recent
advances in methodology of geophysical data interpretation. Environmental geophysics investigates a wide range of applied
problems, like dangerous near-surface phenomena (for instance,
karst terranes and rockslides), dangerous geodynamic processes
at the depth, some types of surrounding medium contamination, delineation of archaeological remains, solving problems associated
with infrastructure development, discussion of some military
problems, etc. (most examples are oriented to Israeli environments).
The course wraps the following stages: description of different kinds of geophysical
noise, review of filtering and transformation methods, analysis of geophysical data processing and interpretation in complicated environments [oblique polarization, rugged terrain relief and unknown level of the normal field], optimal integration of geophysical data, modeling of geophysical fields and development of physical-geological models of the studied objects.

 

0341-4074-01
 גיאולוגיה של רעידות אדמה
 Geology of Earthquakes
פרופ מרקו שמואלשיעור ותקפלון205 ג'1200-0900 סמ'  א'
http://geophysics.tau.ac.il/personal/shmulik/EqGeology.htm

The course is aimed at the characterziation of earthquakes from a geological perspective.  We will focus on palaeoseismology and archaeoseismology, discuss the earthquake processes, and the application of a variety of geologic tools (e.g. geomorphology, stratigraphy, etc.) to identify past earthquakes. Each class students will provide a summary of the major global earthquakes for the previous week and their tectonic settings.

0341-4082-01
 רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית
 Earthquake and Experimental Seismology
ד"ר ווסט בלוך ג'יל הללשיעור קפלון205 ג'1100-0900 סמ'  ב'

רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית

 

המרצה: דר' הילל ווסט-בלוך                          (חדר 216א', טל' 03-640-5475)

רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית הוא קורס מעשי המציג טכניקות עיבוד אותות לאפיון מלא של רעידות אדמה. בכל פגישה שבועית ננתח צורות גל שהוקלטו באזור ים המלח (על ידי הרשתות DeadSeaNet ו-ISN) על מנת לתרגל את רצף שלבי הניתוח ביצירת קטלוג רעידות אדמה. דגש משמעותי ניתן על גילוי אירועים בסביבה רועשת, אי ודאות בזמני הגעת הפאזות ודיוק הערכת מיקום הרעידה, מידע דליל ואי בהירות במיקום, שילוב טכניקות מיקום EDT ו- backazimuth, והאפקט של תת קרקע מורכב ומודלי מהירויות תת-תקניים על אמינות מיקום הרעידה. אסטרטגיות אופטימיזציה יוצגו עבור כל נושא וייבחנו על נתוני רעידות, בשילוב רשתות ומערכים סייסמיים.

כל שיעור יכלול הצגה של 15 דקות על הנושא המדובר במפגש, ולאחריה 90 דקות של עבודה עצמית, במהלכן הסטודנטים יתרגלו עם סט הנתונים שלהם. כל מפגש יסתיים בדיון משותף של 15 דקות.

מתווה הקורס:

שיעור 1:           הצגת בסיסי הנתונים והתכנה

שיעור 2:           גילוי אירועים

שיעור 3:           בחירת פאזות

שיעור 4:           איגוד פאזות והכרזת אירוע

שיעור 5:           מיקום אירוע באופן סטנדרטי (רשת סייסמית), S-P, EDTs

שיעור 6:           מיקום אירוע מתקדם (מערך סייסמי), Backazimuth ו-slowness

שיעור 7:           מיקום אירוע משולב (רשת ומערך)

שיעור 8:           דיוק מיקום הרעידה: אי וודאות בבחירת הפאזות

שיעור 9:           אי בהירות במיקום: מידע דליל ועודף

שיעור 10:         מיקום משולב אמין: S-P, EDTs, BAZ, SLO, PM, NYAD

שיעור 11:         האפקט של תת קרקע מורכב ומודלי מהירויות תת-תקניים

שיעור 12:         אסטרטגיית ייצור קטלוג משולב וסיכום הקורס

 

דרישות קדם: סייסמולוגיה של רעידות אדמה

Earthquake Seismology Laboratory

 

 

Lecturer: Dr. Hillel Wust-Bloch                (Room: 216 A; Phone: 640-5475)

 

The Earthquake Seismology Laboratory is a hands-on course that presents advanced signal processing techniques for full earthquake characterization. Each weekly interactive session uses real waveforms recorded in the Dead Sea region (DeadSeaNet and ISN) to practice the successive analytical stages of event catalog design. A strong emphasis is set on event detection in low-SNR environment, phase picking uncertainty and location accuracy, sparse data and location ambiguities, integration of EDT and backazimuth, the effect of complex subsurface and sub-standard velocity models on event location robustness. Optimization strategies are presented for each topic and tested on real data, integrating network and array modes. 

Each class includes an initial 15 min presentation on the topic of the day, followed by a 90 min practical lab during which participant practices with their own dataset. Each session is concluded by a final 15 min joint discussion.

Course outline:

Class I:            Introduction to data sets and analytical software packages

Class II:           Event detection

Class III:         Phase picking

Class IV:         Phase association and event declaration

Class V:          Standard event location (network mode): S-P, EDTs

Class VI:         Advanced event location (array mode): Backazimuth (BAZ) and slowness

Class VII:        Integrated event location (network and array modes)

Class VIII:      Location accuracy: Phase picking uncertainty

Class IX:         Location ambiguities: Sparse and redundant data

Class X:          Integrated location robustness: S-P, EDTs, BAZ, SLO, PM, NYAD

Class XI          Effects of complex subsurface and sub-standard velocity models

Class XII:        Integrated catalog design strategy and conclusion

 

Prerequisite: Earthquake Seismology I

0341-4083-01
 שימוש בשיטות גיאופיזיות בארכיאולוגיה
 Geophysical Methods in Archaeology
ד"ר אפלבאום לבשיעור קפלון205 ד'1200-1000 סמ'  ב'

INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGICAL GEOPHYSICS

0341-4083

 

Lev Eppelbaum

Dept. of Geophysics and Planetary Sciences

Tel Aviv University

 (E-mail: levap@post.tau.ac.il, room 208/Kaplun Building, Phone: 5086)

 

This course may be interesting not only for students-geophysicists, but also for students of archaeological and environmental Depts.

 

General course goals:

  1. To gain a knowledge of geophysics principals and proficiency for geophysical tools employment in archaeology
  2. To study information about various geophysical methods, their possibilities, preferences and shortcomings
  3. To learn which geophysical techniques are the most appropriate for concrete archaeological problem
  4. To develop ability how to understand successfully a geophysical experiment at archaeological site
  5. To obtain experience of geophysical methods application at typical archaeological sites in Israel and abroad
  6. To receive a general notion about qualitative and quantitative analysis, data processing and 3D modeling applied in archaeogeophysics

 

Contents

 

1. Introduction

1.1. Archaeological Geophysics in Israel

1.2. Geophysical targets and noises in their study

1.3. Geophysical method application for solving applied problems: General information

 

2. Introduction

2.1. Types of geophysical surveys and their limitations        

2.2. Two geophysical fundamentals: inverse problem solution and direct problem solution

2.3. Petrophysical support of interpretation

2.4. Consecution of geophysical data processing and interpretation

3. Magnetic Field

3.1. Basic concepts and units

3.2. Magnetic properties of minerals and rocks

3.3. Earth’s magnetic field

3.4. Direct and reverse magnetization

3.5. Brief explanation of paleomagnetic studying in archaeology

 

4. Magnetic field

4.1. Magnetic survey using magnetometer and gradientometer

4.2. Magnetic field temporary variations and methods of their removing

4.3. Influence of artificial magnetized objects

4.4. Influence of rugged relief

 

5. Inverse Problem Solution in Magnetic Prospecting

5.1. Preparing magnetic data for quantitative interpretation

5.2. Techniques of magnetic anomaly interpretation under simplified conditions

5.3. Techniques of magnetic anomaly interpretation under complicated environments

 

6. Gravity field

6.1. Basic concepts and units

6.2. Density properties of soil, rocks and archaeological targets

6.3. Gravity field of the Earth

6.4. Reduction of gravity fields at land

6.5. Gravity field anomalies (positive and negative) over typical archaeological objects

6.6. Quantitative interpretation (inverse problem solution) of gravity anomalies

6.7. Examples of quantitative interpretation over archaeological targets

 

7. Self-Potential (SP) method

7.1. Origin of Self-Potentials

7.2. Physical-geological limitations of SP method

7.3. Field survey using potential and gradient arrays

7.4. Noises in SP method and their reducing

7.5. Quantitative interpretation of SP anomalies caused by archaeological targets

 

8. Very Low Frequency (VLF) field of distant transmitters

8.1. VLF-transmitters: their destination, location and physical principles

8.2. VLF electromagnetic radiation as quasi-stationary field

8.3. VLF temporary variations and ways for their removing

8.4. VLF field observations and influence of rugged relief

8.5. Quantitative interpretation of VLF anomalies due to ancient remains

 

9. Near-surface thermal prospecting (NSTP)

9.1. Physical basis of NSTP

9.2. Thermal conductivity of archaeological targets and surrounding medium        

9.3. How we can remove influence of surface temperature waves? 

9.4. Reducing of terrain relief influence

9.5. Quantitative interpretation of temperature anomalies

9.6. NSTP and archaeological objects localization

 

10. Electric resistivity method

10.1. Brief physical foundation of resistivity method

10.2. Electric properties of geological rocks and archaeological targets                  

10.3. Methodology of field measurements

10.4. Analysis of resistivity maps

10.5. Quantitative interpretation of resistivity anomalies

10.6. Application of resistivity method in archaeology

 

11. Ground penetrating radar (GPR)

11.1. Physical principles of GPR

11.2. Methodology of field measurements

11.3. Examples of GPR application at various archaeological sites 

 

12. Other physical methods

12.1. Remote sensing: A common view

12.2. Global positional system and archaeology

12.3. Metal detector

12.4. Induced polarization

12.5. Near-surface seismic prospecting

12.5. Recognition of ancient earthquake patterns

 

13. Filtering and transformations of geophysical fields

13.1. Filtering of geophysical fields

13.2. Transformations of geophysical fields

13.3. Upward and downward continuation of geophysical fields

 

14. Principles of 3-D modeling of Gravity and Magnetic Fields Under Complicated Environments

14.1. 2-D, 2.5-D and 3-D description of geological medium

14.2. GSFC program for 3-D combined modeling of gravity and magnetic fields: A short review

14.3. Physical-Archaeological Model as a basic notion

14.4. Application of 3-D modeling on practice

 

15. Integrated Interpretation of Geophysical Data

15.1. Optimization of geophysical investigations

15.2. Choice of geophysical integration

15.3. Statistic-probabilistic approach to combined interpretation

15.4. Estimation of geophysical interpretation reliability

 

16. Development of 4-D geophysical-archaeological Data Base

16.1. Necessity of the geophysical-archaeological DB development

16.2. 3-D and 4-D geophysical-archaeological DB

16.3. Israeli geophysical-archaeological DB as component of a global scientific system

References

Aitken, M.J., 1974. Physics and Archaeology. Oxford University Press, London.

Eppelbaum, L.V., 2010. Archaeological geophysics in Israel: Past, Present and Future. Advances of Geosciences, 24, 45-68.

Eppelbaum, L., Ben-Avraham, Z. and Itkis, S., 2003. Ancient Roman Remains in Israel provide a challenge for physical-archaeological modeling techniques. First Break, 21 (2), 51-61.

Eppelbaum, L.V., Khesin, B.E. and Itkis, S.E., 2001. Prompt magnetic investigations of archaeological remains in areas of infrastructure development: Israeli experience. Archaeological Prospection 8(3), 163-185.

Eppelbaum, L.V., Khesin, B.E. and Itkis, S.E., 2010. Archaeological geophysics in arid environments: Examples from Israel. Journal of Arid Environments, 74, No. 7, 849-860.

Khesin, B.E., Alexeyev, B.E. and Eppelbaum, L.V., 1996. Interpretation of Geophysical Fields in Complicated Environments. Ser.: Modern Approaches in Geophysics. Kluwer Academic Publishers.

Parasnis, D.S., 1997. Principles of Applied Geophysics. Chapman & Hall, London.

Vogell, A. and Tsokas, G.N. (Eds.), 1993. Theory and practice of applied geophysics, v. 7, Geophysical Exploration of Archaeological Sites, Vieweg Verlag, Wiesbaden.

Telford, W.M., Geldart, L.R. and Sheriff, R.E., 2001. Applied Geophysics, Cambridge University Press, Cambridge.

 

0341-4084-01
 מכניקה מסלולית מתקדמת
 Advanced Celestial Mechanics
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור שרייבר מתמטי007 ג'1400-1200 סמ'  א'

 הקורס יתנהל במתכונת של סמינר בו נלמד על בעיות מתקדמות במכניקה מסלולית, שייבחרו יחד עם התלמידים.

בעיות לדוגמה: שילוב רוטציה של גוף תלת ממדי עם תנועה מסלולית, מסלולי Hohman של חלליות, כוחות לא גרביטציוניים כמו אפקטי Yarkovsky  ו-YORP. רזוננס מסלולי, תנועה כאוטית, בעיות נבחרות בתנועת שלושה גופים.

הציון יינתן על סמך עבודה.

0341-4086-01
 נושאים נבחרים בדינמיקה וסירקולציה של האטמוספירה
 Select Topics in Atmospheric Dynamics and Circulation
פרופ הרניק ניליסמינר קפלון205 ב'1700-1500 סמ'  א'

הוריקנים ושלל תופעות טרופיות - תצפיות והשפעה אפשרית של שינויי אקלים 

הוריקנים וטייפונים הם מהתופעות ההרסניות ביותר והיפות ביותר שקורות בטבע. הן מתחילות מהפרעות טרופיות שמתארגנות לסירקוציה הרסנית. נכיר שלל תופעות טרופיות ואת הגורמים המרכזיים ששולטים בהן וכן מה ההשפעה האפשרית של שינויי אקלים. 

השיעור מבוסס על קריאה בבית של מאמרים מרכזיים בתחום והצגתם בכיתה, ופרוייקט מעשי המבוסס על מודלים פשוטים של תהליכים מרכזיים בטרופים. 

Hurricanes and other tropical phenomena – observations and possible effects of climate change

Hurricanes and Typhoons are some of the most destructive and beautiful natural phenomena. They start from tropical disturbances which get organized into a destructive circulation. We will get to know a variety of tropical phenomena and the main factors which control them, as well as the possible effects of climate change.

The course will be based on home-reading papers and presenting them in class, and a hands-on project based on simple models of key tropical processes.

 

0341-4096-01
 סמינר בעיבוד אותות אסטרונומיים
 A Seminar in Astronomical Signal Processing
פרופ צוקר שי יהושע יצחקסמינר אורנשטיין102 ד'1400-1200 סמ'  ב'

הסמינר יסקור התפתחויות עיקריות ועדכניות בעיבוד אותות אסטרונומיים, תוך התמקדות

באותות הקשורים לגילוי ואפיון פלנטות מחוץ למערכת השמש. כמו כן ייסקרו נושאים

נבחרים באסטרוסטטיסטיקה. נושאים אפשריים לסיקור בסמינר: גילוי מחזוריות בדגימת זמן

לא אחידה, פתרון מסלולים קפלריים במהירויות רדיאליות, מציאת ליקויים חלשים ומעברים

בסדרות זמן אסטרונומיות ארוכות, גישות להתמודדות עם רעש אדום, תהליכים גאוסיאניים

ושימושיהם באסטרונומיה, שיטות מונטה-קרלו להסקה בייסיאנית

The seminar will review major and recent developments in astronomical signal

processing, focusing on the context of detecting and characterizing extrasolar

planets. Furthermore, we will touch upon selected topics in astrostatistics.

Tentative topics to review in the seminar: Periodicity detection in uneven time

sampling, solving Keplerian orbits in radial velocities, detecting shallow eclipses

and transits in long astronomical time series, approaches to dealing with red

noise, Gaussian processes and their applications in astronomy, Monte Carlo

methods to Bayesian inference

0341-4192-01
 מיגרציה סייסמית
 Seismic Migration
שיעור ות סמ'  א'
פרופ רשף משהשיעור ותקפלון319 ד'1700-1400 סמ'  א'
העקרונות לקבלת מבנה עומק מחתכי זמן גיאופיזיים.
סקירת שיטות המיגרציה המקובלות בעיבוד הנתונים הסייסמים: מיגרציות גיאומטריה, מיגרצית הפרשים, מיגרצית קירכהוף ומיגרציות סטולט. מיגרציות לפני תהליך ה- Stack מיגרציות חלקיות. בחינת דרכים אלטרנטיבות לקבלת מבנה עומק מתוצאות שדה.

DMO, principles of 2D migration, post-stack migrations, Kirchhoff migration, phase-shift migrations, pre-stack time migration, ray migration, time to depth conversion, depth migrations, reverse-time migration, pre-stack depth migrations, coherency inversion, interval velocity analysis.

0341-4210-01
 סמינריון מחלקתי (קולקוויום)
 
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
פרופ הרניק נילי
0341-4217-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
פרופ הרניק נילי
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4218-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium.
קולוקויו סמ'  ב'
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  ב'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4221-01
 סמינר בגאופיזיקה (קולוקוויום)
 Seminar in Geophysics (Coll0quium)
פרופ זיו אלוןסמינר קפלון205 ד'1400-1300 סמ'  ב'
פרופ רשף משה

הרצאות בנושאים הקשורים לגיאופיזיקה שימושית – חיפושי נפט מים ומחצבים, רעידות-אדמה, גיאופיזיקה הנדסית וגיאוטקטוניקה. ההרצאות ניתנות על-ידי מורי החוג ומרצים אורחים ממוסדות מחקר אחרים ומן התעשיה. 

Lectures in geophysics given by members of the department and guests.
0341-4267-01
 תורת האינוורסיה המתמטית
 The Mathematical Theory of Inversion
שיעור ות סמ'  א'
מר קורן ד"ר צבישיעור ותקפלון205 ב'1500-1200 סמ'  א'
איפיון בעיות הדורשות פתרון באמצעות שיטות אינברסיה; פתרונות לבעיות אינברסיה באמצעות נורמה מינימלית. טיפול בבעיות אינברסיה עם נתונים חסרים. פתרונות כלליים ומטריצות רזולצית המודל, הנתונים והקו-וריאנס. שיטת Backus-Gilbert ופרוק פקטוריאלי. בעיות אינברסיה לא ליניארית ופתרון של מבחר בעיות מעשיות.
0341-8888-01
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects.
0341-8888-02
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  ב'
0341-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects
0341-9999-02
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  ב'