שנה"ל תשע"ז

0341-1200-01
 מבוא למדעי האטמוספירה
 Introduction to Atmospheric Sciences
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1300-1100 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון118 ג'1400-1200 סמ'  ב'

הקורס הוא קורס מבוא לנושאים רבים בתחום של מדעי האטמוספירה, עם מיקוד בנושאי מזג אוויר ואקלים של כדור הארץ.

פרק 1: תנועה של כ"א מסביב לשמש, עונות השנה ומאזן אנרגיה

פרק 2: הרכב האטמוספירה, התפקיד של אדי מים באטמוספירה, בליעה ופליטה של קרינה, ופיזור אור באטמוספירה.

פרק 3: חוק הגזים, תרמודינמיקה, מבנה אנכית של האטמוספירה, יציבות סטטית, ויצירת עננים וגשם.

פרק 4: רוחות וצירקולציה הכללית באטמוספירה, חזיתות חמות וקרות, וזרמים באוקיאנוסים.

פרק 5: החור בשכבת האוזון, התחממות גלובלית.

 

This course is an introductory course in Atmospheric Sciences, giving a broad background about the weather and climate of the Earth.  We start with describing the Earth's motion as a planet, the seasons and Energy Balance in Chapter 1.  This is followed (Chapter 2) by looking at the composition of the atmosphere, the role of water vapor in the atmosphere, and the long-wave and short-wave radiation entering and leaving our atmosphere.  We also discuss light scattering in the atmosphere.  Chapter 3 deals with the different gas laws, thermodynamics, atmospheric layer structures, instability in the atmosphere, with the resulting formation of clouds and rain.  We then move onto the flow patterns in the atmosphere (winds) and oceans (currents) in Chapter 4, while also discussing cold and warm frontal systems.  Finally in Chapter 5 we focus on two major crises that Atmospheric Scientists are dealing with in recent years: the Ozone Hole primarily over Antarctica, and Global Warming.

 
0341-1201-01
 מבוא לגיאולוגיה
 Introduction to Geology
פרופ מרקו שמואלשיעור אוד' מלמד006 א'2000-1800 סמ'  א'
שיעור ביה"ס לשפות001 ד'1800-1600 סמ'  א'
 
0341-1203-01
 כדור הארץ כפלנטה
 The Earth As a Planet
פרופ פודולוק מוריסשיעור אורנשטיין110 ה'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור קפלון118 ב'1800-1600 סמ'  ב'

שיטות מדידה במערכת השמש, תהליכים פיזיקליים על פני כוכבי הלכת, מסלולי הגופים במערכת השמש, מבוא לפיזיקה של כוכבי לכת, ירחים, טבעות, מטאורים, שביטים, היווצרות מערכת השמש. 
http://www.tau.ac.il/~morris/03411203/index.html 

The properties of solar system bodies are studied.  The processes that determine the structure of the sun, terrestrial planets, giant planets, moons, asteroids and comets are explained.  The formation of our solar system and extra-solar systems is discussed.
http://www.tau.ac.il/~morris/03411203/index.html

 
0341-1206-01
 מבוא לגיאופיזיקה
 Introduction to Geophysics
פרופ רשף משהשיעור קפלון118 ג'1700-1400 סמ'  ב'
 יסודות האלסטיות,מאמץ-מעוות,גלים סייסמים,קרניים וחזיתות גל,חוק סנל ,עקרון פרמה ,עקרון הויגינס,למוד מבנה כדו"א מגלים סייסמים,עקרונות שיטת הרפלקציה הסיסמית,עקרונות עיבוד נתונים  ופענוח של נתונים סיסמיים.השדה הגרביטציוני של כדו"א ,שימוש בשיטות גרבימטריות ללימוד מבנה תת הקרקע. השדה המגנטי של כדו"א ,שימוש במדידות מגנטיות ללמוד מבנה תת הקרקע.

Principles of elasticity, stress and strain, seismic waves, rays and wave-fronts, Fermat principle, Huygens principle, Snell’s law, study of the Earth from seismic waves. Principles of seismic reflection, principles of seismic data processing and interpretation. The gravitational field of the Earth, use of gravimetric methods to study the subsurface. The magnetic field of the Earth, the use of magnetic methods to study the subsurface.

0341-2000-01
 מעבדת שדה בגיאולוגיה (קמפוס)
 Campus in Geology and Geophysics
פרופ מרקו שמואלפרוייקט סמ'  א'

מעבדת שדה (הקמפוס) מיועדת להקנות מיומנות בזיהוי וניתוח של מגוון סלעים ומבנים גיאולוגיים ולימוד והתנסות בשיטות עבודת שדה בגיאולוגיה, שימוש במכשירים בסיסיים לניווט, לקביעת תכונות מבנים כגון קמטים והעתקים ושיטות שונות לזיהוי סלעים. נלמד ניתוח סדרות של סלעי משקע ושחזור סביבות ההשקעה, סדרות של סלעים מגמתיים, סדרות של סלעים מטמורפיים וניתוח סדר ההיוצרות והמשמעויות הטקטוניות. במהלך המעבדה ישולבו נושאים הקשורים לאקליםותופעות אטמוספריות. המעבדה תיערך בשטח במספר אתרים בנגב ובאזור אילת. 

 

אתר הקורס:

http://www.tau.ac.il/~shmulikm/field-lab-(campus).html

The mapping course will develop an understanding of the principal means of presenting geological and structural data, namely maps, cross sections and stereographic projections. We will also be interpreting published geological maps and practice geological mapping during a 4-day campus.

0341-2005-01
 פיזיקה של האטמוספירה
 Physics of the Atmosphere
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ד'1100-1000 סמ'  א'
ד"ר ישראלביץ פטר

הקורס מתמקד בכמה נושאים עיקריים בפיסיקה של האטמוספירה. הקורס מחולק ל-3 חלקים: 

1. פיסיקת עננים: החשיבות של עננים במזג אוויר ואקלים; מתכון ליצירת ענן; גידול של עננים חמים וקרים; תהליכים להווצרות של גשם.

2. חשמל אטמוספירי:  חישמול של טיפות ענן; היווצרות של ברקים; שדוני ברקים; תצפיות רדיו של ברקים; המעגל החשמלי הגלובלי באטמוספירה

3. מעבר קרינה: פרמטרים פיסיקאלים; חוקי קרינה;תהליכים פיסיקאלים של מעבר קרינה; משוואת מעבר קרינה; תופעות אופטיות באטמוספירה.

   This is a second year undergraduate course that deals with the Physics of the Atmosphere.  There are three parts to this course: Cloud microphysics, cloud electrification and radiative transfer.

The Cloud Physics covers topics related to radiation balance and the importance of clouds in climate; the ingredients needed to produce clouds; warm and cold clouds; rainfall production.

The Atmospheric Electricity part covers: cloud electrification; lightning generation, sprites, radio observations of lightning, and the global atmospheric electric circuit.

The Radiative Transfer section covers basic physical quantities, the general radiation laws, the equation of radiative transfer and atmospheric optical phenomenon. 

0341-2007-01
 מעבדה במדעי כדור הארץ
 Geosciences Lab
פרופ הרניק נילישיעור ותקפלון205 ב'1600-1200 סמ'  ב'

התלמידים יתחלקו לזוגות וייבצעו שמונה ניסויים במהלך הסמסטר, בהם תודגמנה תופעות מגוונות מהתחומים הנלמדים בחוג: מדעי האטמודפירה, מדעים פלנטריים וגיאופיזיקה

התלמידים יבחרו מתוך מעבדות המדגימות עקרון פיזיאקלי או תופעה הקשורות לנושאים הבאים:

מאזן הכוחות בהוריקן, 

קונבקציה כמו בשכבת הגבול,בתוך עננים, במעטפת כדור הארץ ובפלנטות אחרות

הסירקולציה הכללית באטמוספירה- תא הדלי וסופות מזג אויר

גלים פלנטריים שנוצרים כתוצאה ממעבר זרם הסילון על פני רכסי ההרים הגדולים

מעבר קרינה באטמוספירה- חוק ביר למברט ופיזור ריילי

עקרונות בסיסיים של חישה מרחוק

מאזן האנרגיה הבסיסי באקלים

חשמל אטמוספירי- בתדירויות VLF

הווצרות עננים

רעידות אדמה

מעבר חום בכדור הארץ

זרימת קרחונים

סיסמולוגיה וחוק סנל

גילוי פלנטות מחוץ למערכת השמש


התלמידים ישתמשו במגוון מכשירים, כולל weather in a tank - מיכל מים מסתובב, ספקטרופוטומטר ומקלט VLF, וכן מגוון תוכנות איסוף ועיבוד נתונים שהמרכזית בהן היא מאטלב.


לקורס אתר מודל ובו קבצי הכנה מפורטים על כל מעבדה, חומר רקע כללי, וכן פרוט מבנה בחינה סופית
קישורים נוספים:  http://www.tau.ac.il/~harnik/Experiments_course.pdf

The students will perform eight experiments, done in pairs, chosen from the list of labs below. Each lab will demonstrate a physical principle or phenomna related to different topics relevant to the disciplines studied in our deparmtent: atmospheric sciences, planetary sciences and geophysics. The experiments are related to the following topics:

The balance of forces in a Hurricane
Convection (as in the boundary layer, clouds, the Earth's mantle, planets)
The general circulation of the atmosphere: the Hadley cell and mid latitude storms
Topographic planetary waves
Radiative transfer- Beer-Lambert law and Rayleigh scattering
Basic principles of remote sensing
Energy balance and climate
Atmospheric VLF electric signals

Cloud formation

Earth quakes

Heat transfer in the solid earth

Seismology and Snell's law

Flow in ice sheets

Exoplanet detection

The students will use a variety of instruments, including Weather in a Tank (a rotating water tank), a spectrophotometer and a VLF receiver, as well as a variety of data acquisition and processing software, the main one of which is MATLAB
  The course has a detailed moodle web page which includes an instructions file for each lab as well as general instructions and details aobut the final exam.
Additional links: http://www.tau.ac.il/~harnik/Experiments_course.pdf
 

0341-2008-01
 מבוא לאנליזה נומרית
 Introduction to Numerical Analysis
פרופ רשף משהשיעור ותפיזיקה-שנקר104 ג'1300-1200 סמ'  ב'
שיעור ותהולצבלט007 א'1500-1200 סמ'  ב'
0341-2009-01
 מכניקת הרצף - זורמים
 Introductory Continuum Mechanics - Fluids
פרופ חפץ אילשיעור ותקפלון118 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ד'1500-1400 סמ'  א'

The continuum assumption and the Knudsen number. Strain and stress in ideal, Newtonian and rheological fluids. Eulerain and Lagrangian temporal derivatives in the continuity equation. Body and surface hydrodynamic forces composing the Navier-Stokes equation. Energy balance and the Bernoulli potential. Vorticity and circulation in barotropic and baroclinic flows. Potential flow and the Cauchy-Riemann conditions. Flow around bodies with and without circulation. The Magnus effect and the Kutta-Zhukowsky lift theorem. Waves in continuous media: sound waves and shallow and deep gravity waves. Phase versus group velocity and dispersion relation. Lagrangian trajectories and the Stokes drift. Instability of shear flow: The Rayleigh and Fjortoft necessary conditions for shear instability and the conservation of wave-action and pseudo-energy. Kelvin-Helmholtz instability and the Richardson number criterion. Thermal instability: Rayleigh-Taylor and Rayleigh-Benard convection. Spectral truncation and the Lorenz low order chaos model. The butterfly effect and the notion of strange attractor.

0341-2206-01
 גיאולוגיה סטרוקטורלית
 Structural Geology
ד"ר זיו אלוןשיעור ותאורנשטיין103 ד'1200-1000 סמ'  ב'
שיעור ותפיזיקה-שנקר222 ג'1500-1300 סמ'  ב'
פרופ מרקו שמואל
הקורס נועד ללימוד מבנים בסלעים כגון קמטים, סדקים והעתקים בגדלים שונים מסנטימטרים ועד עשרות קילומטרים. נלמד את שיטות התיאור של המבנים, אופן הניתוח שלהם, שיטות המחקר, אופן היווצרות המבנים, משמעותם הטקטונית, מעוות מאמץ והקשר ביניהם, חוק הוק, קריטריון מוהר-קולומב, הקשר בין מבנים גיאולוגיים וצורת פני השטח, הקשר לרעידות אדמה, קריאת מפה גיאולוגית ומפה סטרוקטורלית.

In this course we aim at understanding geometries, kinematics, mechanics and mechanisms of deformed rocks. It will cover the principles of rock deformation: how to classify structures, basic stress and strain, the mechanisms by which rocks deform, and how we use this knowledge in a variety of applications.

0341-2215-01
 שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה
 Potential Methods in Geophysics
ד"ר אפלבאום לבשיעור ותפיזיקה-שנקר105 ג'1500-1300 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד204 ב'1100-1000 סמ'  א'

במבוא לקורס נדונה התאוריה של שדות פוטנציאל גיאופיזיים (גרביטציה, מגנטיות, תרמיות). בהמשך - איסוף ועיבוד של הנתונים הגיאופיזיים ושיטות לשיפור דיוק המדידות: הורדת רעש (תנודות התלויות בזמן, השפעת טופוגרפיה וכו'), חישובי נגזרות שדה הפוטנציאל, הקשר בין השדות, מודל תלת-מימדי, פתרון בשיטת אינברסיה, גופים אידאליים, פילטרציה לינארית, רציפות אנליטית עולה ויורדת. בשלב הסופי - יישום שדות פוטנציאל לפתרון בעיות סביבה שונות ובעיות אזוריות.

In this course are presented the basic principles of four potential geophysical fields:
gravity, magnetic, thermal and self-potential (spontaneous polarization) and
methods of their processing and interpretation. Description of these geophysical fields includes the
following main items: (1) main physical fundamentals, (2) review of physical
properties, (3) methodologies of geophysical data acquisition (land, air, marine,
borehole and underground), (4) introducing different corrections and reductions,
(5) utilization of filtering and transformation procedures; calculation of derivatives;
correlation method, (6) inverse problem solution, (7) direct problem solution (2, 2.5 and 3D modeling),
(8) geophysical method integration. Numerous case histories illustrate searching hydrocarbons, ore deposits
and fresh water, studying of deep structure, geophysical-geological mapping and
near-surface applications. Diverse home works allowing students to accept
theoretical material in the best way supporting practically all the lecture material. 

0341-2221-01
 מבוא לכימיה
 Introduction to Chemistry
ד"ר לאופר דיאנהשיעור ותאורנשטיין102 ד'1900-1700 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון118 ב'1100-0900 סמ'  ב'

מבנה האטום; הטבלה המחזורית; קשרים כימיים: קשרים תוך-מולקולריים ובין-מולקולריים; גזים; מסיסות; שיווי-משקל כימי; חומרים קשי-תמס; חומצות ובסיסים; ריאקציות חימצון-חיזור; תרמוכימיה; תהליכים פוטוכימיים; קינטיקה כימית: מהירות ומנגנון ריאקציה. קוסמוכימיה, כימיה אטמוספירית, כימיה ירוקה

Atomic structure; Molecular structure; Chemical bonds; Photochemistry; Intermolecular bonds; Gases and phase transition; Chemical equilibrium; Solubility; Acids and Bases; Oxidation and Reduction; Thermochemistry; Kinetics.

0341-2224-01
 מבוא לפיזיקת הפלסמה
 Introduction to Physics Plasma
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותקפלון205 ג'1500-1300 סמ'  א'
שיעור ותקפלון205 ד'1900-1700 סמ'  א'

הפלסמה כמצב צבירה רביעי של החומר. התנגשויות בפלסמה, אורך דבאי, קרוב החלקיק היחיד. מגנטוהידרודינמיקה: משוואות הפלסמה עבור זורם יחיד ועבור שני זורמים. אי-רציפויות בפלסמה. גלים בפלסמה. אי-יציבויות הפלסמה. 

What is plasma? Quazineutrality. Debye length. Plasma oscillations and plasma frequency. Collisions in plasma. Coulomb conductivity. Single particle approximation. Drifts. Adiabatic invariants. Magnetohydrodynamics. Frozen-in magnetic field. Two fluid MHD. Generalized Ohm's law. Waves in plasma. Plasma stability. Kinetic description of plasma. Vlasov equations.

0341-2225-01
 מזג אויר חללי
 Space Weather
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותקפלון205 ג'1900-1600 סמ'  ב'

רוח השמש והאינטרקציה בין רוח השמש ופלנטות. המגנטוספירה של כדור הארץ. אינטרקציה בין מגנוספירה ליונוספירה. זרמים חשמליים מקבילים לשדה המגנטי ומערכות חסרות כוח בחלל. פעילות גיאומגנטית: סערות ותת-סערות מגנטיות. 

Introduction. Restrictions of the experiments in Space. Active experiments. Space weather. The Sun as a star. Solar atmosphere. Sunspots, flares, coronal mass ejections. Solar cycle. Magnetic field of the Sun. Expansion of the solar corona.  Solar wind properties. Interplanetary magnetic field. Laboratory simulations of space phenomena. Earth’s magnetosphere. Radiation belts. Geomagnetic tail. Main electric current systems. Ionosphere. Aurorae. Non-magnetic celestial bodies: Moon, Venus, and comets. Mass-loading of the plasma flow. Diamagnetic cavity. Magnetic flux ropes. Magnetospheres of giant planets.

0341-2300-01
 שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ
 Computational Methods in Geosciences
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור ותקפלון118 ג'1800-1600 סמ'  א'

הקורס יתמקד בהכרת שיטות לפתרון בעיות חישוביות האופייניות למחקר בחוג ע"י שימוש בשפת Matlab וסביבת העבודה שלה. החלק הראשון של הקורס יתרכז בהכרת שפת Matlab: החל ממושגים בסיסיים כמו משתנים ופקודות פשוטות וכלה בכתיבת פונקציות והצגה גרפית. כמו כן יושם דגש על שימוש נכון ויעיל בשפה תוך שימת לב למאפייני התוכנה. בחלק השני נפתור בעיות מורכבות יותר, כמו פתרון משוואות דיפרנציאליות, גזירה ואינטגרציה נומרית, ניתוח סטטיסטי והצגה גרפית מתקדמת (תלת-מימד, אנימציה וכו').

במהלך הקורס יינתנו תרגילים אותם חובה להגיש (לפחות 70%) והם יהוו חלק מהציון הסופי, בנוסף לבחינה.

0341-2301-01
 מכניקה מסלולית בסיסית
 Basic Celestial Mechanics
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור ותאורנשטיין102 ה'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד204 ה'1100-1000 סמ'  ב'

 החלק העיקרי של הקורס יתמקד בהיכרות עם מנגנונים הבסיסיים המכתיבים את תנועותיהם של גופים במערכת השמש, בכוכבים כפולים ואף בגלקסיה, תחת השפעת כוח הכבידה וכן כוחות אחרים.

במהלך הקורס נכיר היטב את בעיית שני הגופים על מאפייניה העיקריים: חוקי קפלר, תנועה על חתכים חרוטיים, מאפייני המסלול (גודל, זמן מחזור, אקסצנטריות וכו').

בנוסף נתוודע לבעיית שלושת הגופים המצומצמת המעגלית, ולמושגים הבסיסיים הקשורים אליה: נקודות לגרנג', יציבות נקודות לגרנג', אסטרואידים טרויאניים, קבוע טיסראנד.

במהלך הקורס ינתנו מדי פעם תרגילים אותם חובה לפתור ולהגיש (לפחות 70%).

0341-2802-01
 אפיקים לאוניברסיטה - כדור הארץ ואנחנו
 Communal Project in Earth Sciences
פרופ חפץ אילפרוייקט סמ'  א'
פרוייקט סמ'  ב'
0341-3013-01
 תורת האקלים
 Climate Theory
פרופ הרניק נילישיעור ותקפלון324 ה'1200-0900 סמ'  ב'

•                 Past Climates

•                 Energy Budget of the Earth

•                 Vertical Temperature Structure and Stability

•                 Latitudinal Variations in Temperature

•                 The General Circulation of the Atmosphere

•                 Solar Effects on Climate

•                 Aerosols and Volcanic Effects

•                 Clouds and Climate

•                 Oceans and Climate

•                 The Cryosphere and Climate

•                 Vegetation and Climate

•                 Anthropogenic Influences on Local Climate

•                 Ozone Depletion

•                 Global Warming

                 Past Climates
                 Energy Budget of the Earth
                 Vertical Temperature Structure and Stability
                 Latitudinal Variations in Temperature
                 The General Circulation of the Atmosphere
                 Solar Effects on Climate
                 Aerosols and Volcanic Effects
                 Clouds and Climate
                 Oceans and Climate
                 The Cryosphere and Climate
                 Vegetation and Climate
                 Anthropogenic Influences on Local Climate
                 Ozone Depletion
                 Global Warming
0341-3015-01
 שיטות חישוביות לגאופיזיקאים
 computational methods for geophysicists
שיעור ות ג'1800-1600 סמ'  א'
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור ותקפלון118 ג'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ג'1900-1800 סמ'  א'

הקורס יתמקד בהכרת שיטות לפתרון בעיות חישוביות האופייניות למחקר בחוג ע"י שימוש בשפת Matlab וסביבת העבודה שלה. החלק הראשון של הקורס יתרכז בהכרת שפת Matlab: החל ממושגים בסיסיים כמו משתנים ופקודות פשוטות וכלה בכתיבת פונקציות והצגה גרפית. כמו כן יושם דגש על שימוש נכון ויעיל בשפה תוך שימת לב למאפייני התוכנה. בחלק השני נפתור בעיות מורכבות יותר, כמו פתרון משוואות דיפרנציאליות, גזירה ואינטגרציה נומרית, ניתוח סטטיסטי והצגה גרפית מתקדמת (תלת-מימד, אנימציה וכו').

במהלך הקורס יינתנו תרגילים אותם חובה להגיש (לפחות 70%) והם יהוו חלק מהציון הסופי, בנוסף לבחינה, וכן פרויקט סיום.

0341-3205-01
 שיטות סייסמיות
 Applied Seismology
פרופ רשף משהשיעור ותקפלון205 ג'1200-0900 סמ'  ב'

יסודות האלסטיות, מאמץ מעוות, משוואות התנועה של גל אלסטי, פתרון גל מישורי, החזרה ושבירה של גלים סייסמים, גלי שטח, החזרה בזוית סופר-קריטית, דיפרקציה, סייסמוגרמות, שבירה קריטית והחזרה, סייסמוגרמות סינטטיות, קרובי האופטיקה הגיאומטרית, מהירויות סייסמיות, מדידות מהירות מפני השטח, פונקציות מהירות, מכשור ושיטות סייסמיות, סינון תדירויות, דקונבולציה, אנליזת מהירות, הכנת החתך הסייסמי, מיגרציה - תופעות סטרוקטורליות וסטרטיגרפיות בחתך הסייסמי, פיענוח החתך הסייסמי ובניית המודל הגיאולוגי מנתונים סייסמים. 

Data acquisition, land and marine geometry, data sorting, single-trace processing: digital filters, gain, phase corrections, deconvolution. Aliasing considerations, 2D filters, velocity analysis methods, static corrections, NMO correction and stacking, surface multiples, t-p transformation and applications.

0341-3207-01
 גאודינמיקה
 Geodynamics
ד"ר זיו אלוןשיעור ותקפלון205 ד'1300-1000 סמ'  א'

סייסמולוגיה והמבנה של כדור הארץ, הרכב כדור הארץ, צורת כדור הארץ ושדה התאוצה שלו, ההתפתחות התרמית של כדור הארץ, גיאומגנטיזם - השדה המגנטי של כדור הארץ ומקורו, מגנטיזציה שיורית, המבנה וההרכב של מעטפת וגלעין כדור הארץ, תיאורית הלוחות, יצירת מערכת הרים, וולקניזם, שבירת יבשות והיווצרות של יבשות. 

Seismic waves and the structure of the Earth, the shape of the Earth and its gravity field, the thermal development of the Earth, geomagnetism – Earth's magnetic field and its origin, remnant magnetization, the structure and composition of the Earth's mantle and core, plate tectonics, orogeny – the process of mountain formation, volcanism, continental break-up and formation of continents.

0341-3209-01
 מטאורולוגיה דינמית
 Dynamic Meteorology
פרופ חפץ אילשיעור ותכיתות דן דוד204 ב'1700-1400 סמ'  א'
דינמיקה של מערכות סינופטיות בקווי-רוחב ממוזגים, המערכת הקווזי-גיאוסטרופית, גלים אטמוספרים, גלי קול, גלי כובד, וגלי רוסבי, אי-יציבות ברוקלינית.

0341-3211-01
 מעבדה במטאורולוגיה סינופטית
 Laboratory in Synoptic Meteorology
ד"ר זיו ברוךמעבדה קפלון205 ג'1200-0900 סמ'  א'

הקורס עוסק בהכרת מערכות מזג האוויר, המנגנונים הפועלים בהן ובקשר בינן לבין התופעות עצמן. ההתמקדות היא במערכות בעלות סקאלה סינופטית וסקאלה מזו-מטאורולוגית. חלקו הראשון כולל לימוד פרקים עיוניים ותרגילים, וחלקו השני מהווה מעין קורס חזאים מקוצר עם סדנה בחיזוי. החומר והתרגול מיושמים על אזור הים התיכון, אך ישנן  הפניות גם לאזורים אחרים בעולם ועל ההקשר הגלובאלי של הדברים.

רשימת הנושאים: מיון של מערכות מזג אוויר לפי גודלן וזמן חייהן, סוגי חיזוי והעקרונות עליהם הם מבוססים, תהליכים תרמודינמיים (ניתוח בעזרת טפיגרמה), תופעות מזג אוויר: עננים ומשקעים, ערפל, סופות חול ואובך, מערכות מזו-מטאורולוגיות: צירקולציות תרמיות (בריזה, רוח הר ועמק) ואפקטים טופוגרפיים, שדה הלחץ ושדה הרוח, קווי זרימה ומסלולי אוויר, שדות של משתנים דינאמיים (דיברגנס וערבוליות) ומשמעותם, המבנה האנכי של מערכות הלחץ באטמוספרה, זרם סילון, גלי רוסבי, היווצרות שקעים, השקע החזיתי, דינמיקה של מערכות סינופטיות, קלימטולוגיה סינופטית של אזור הים התיכון.

חובת השתתפות לפחות ב 80% מהשעורים ובסדנה, הגשת כל התרגילים ועמידה בציון 60 במבחן.

דרישות קדם: מטאורולוגיה דינאמית I

The course deals with synoptic-scale systems and their related weather phenomena. The study incorporates frontal lectures and practical experiencing, and is summarized by a workshop in weather forecasting based on a real case study.

Main topics: Scale-classification of weather systems; Thermodynamic analysis based on tephigram; Major weather phenomena: clouds, fog, dust-storms and haze; Analysis of satellite imagery; The global observation network; Pressure field and wind field; Analyzing weather maps; Streamlines and air-trajectories; Divergence, vorticity, and vorticity advection; 3-D structure of synoptic-scale systems and the factors that determine their motion; Jet streams; Rossby waves; Meso-scale circulations; Cyclogenesis ; Mid-latitude cyclones: their life cycle and 3-D structure; Synoptic climatology of the Middle-East. 

Prerequisite: Dynamic Meteorology I

The student duties contain presence in 80% of the lessons, performing all the exercised, participating in the final workshop and having 60 score in the final exam.

0341-3214-01
 מבוא לעיבוד אותות סייסמיים
 Introduction to Seismic Digital Signal Processing
פרופ רשף משהשיעור קפלון205 א'1200-0900 סמ'  א'
פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות רגילות, הפרשים סופיים Rung Kutta וכו', שיטות שונות לחישוב אינטגרלים, פונקציות מיוחדות (לג'נדר, בסל, לגר, הרמיט), פתרון נומרי של משוואות לינאריות, מציאת ערכים עצמיים של מטריצות, נושאים מתורת הוריאציה, אינטרפולציה נומרית, אינטגרציה נומרית, מציאת שורשים, משוואות מסוג f(X)=0, פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות.

Numerical solution of differential equations

0341-3229-01
 מבוא למטאורולוגיה דינמית
 Introduction to Dynamic Meteorology
פרופ חפץ אילשיעור אורנשטיין111 ה'1400-1200 סמ'  ב'
שיעור פיזיקה-שנקר204 א'1200-1100 סמ'  ב'

כוחות וניתוח סדרי גודל במערכת צירים מסתובבת, הצורה הווקטורית של משוואת התנע במערכת צירים כדורית וניתוח סדרי הגודל של האיברים, יישומים אלמנטריים של משוואות התנועה האופקיות, הרוח הגיאוסטרופית, הרוח הגרדיינטית, קווי זרימה ומסלול הרוח התרמאלית, משוואת הרציפות במערכת צירים קרטזית ואיזוברית, תנועות אנכיות והתבדרות אופקית, משפט הצירקולציה, משוואת הערבוליות הפוטנציאלית, ניתוח סדר-גודל של איברי המשוואות, שכבת הגבול הפלנטרית - תורת אורך העירוב, שכבת אקמן, צירקולציות משניות, יסודות החיזוי המספרי. 

Atmospheric continuum, fundamental and "apparent" forces; The basic conservation lows: momentum, mass, thermodynamic energy, scalar quantity, moisture / salinity. Spherical coordinates; quasi-Cartesian system, natural coordinates; geographic wind; gradient wind; cyclostrophic wind; inertial wind, isobaric coordinates, thermal wind; vertical motion; circulation and vorticity; the planetary boundary layer.
0341-3245-01
 פיזיקה של כוכבים
 Stellar Physics
פרופ קובץ-פריאלניק דינהשיעור ותקפלון205 א'1500-1300 סמ'  א'
שיעור ותקפלון319 ד'1500-1300 סמ'  א'

מבוא תצפיתי, דיאגרמת HR; תהליכים המתרחשים בתוך כוכב, כולל תגובות גרעיניות ומעבר קרינה; משוואות המבנה וההתפתחות של כוכב ופתרונות מקורבים; שלבים עיקריים בהתפתחות השמש וכוכבים גדולים וקטנים ממנה: הסידרה הראשית והענק האדום; מצבים סופיים בהתפתחותו של הכוכב: סופרנובה, פולסר, ננס לבן או חור שחור; תופעות אופייניות לכוכבים כפולים; השמש בתוך גלקסית שביל החלב, מבנה הגלקסיות, היווצרות כוכבים;  תופעות קוסמולוגיות (המפץ הגדול). 

Stellar properties derived from observations; the Hertzsprung-Russell diagram; the equations of stellar evolution; physics of gas and radiation in stellar interiors; stellar nucleosynthesis; stellar models: polytropes, the Chandrasekhar mass, the Eddington luminosity; the conditions for hydrostatic and secular stability; the evolution of stars: main-sequence,  red giant branch, planetary nebula stage, asymptotic giant branch; last stages of evolution: white dwarfs, supernovae; the stellar life cycle; interacting binary stars and cataclysmic phenomena; star formation in galaxies; cosmological phenomena.

0341-3247-01
 מעבדה במדעי כדור הארץ והחלל
 Laboratory for Earth and Space Sciences
פרופ הרניק נילימעבדה קפלון205 א'1100-0900 סמ'  ב'
מעבדה קפלון319 ד'1200-1000 סמ'  ב'
פרופ קובץ-פריאלניק דינה
חשיפה והתנסות בעבודה מחקרית נעשית בחוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים. הקורס מחולק לשני חלקים: החלק הראשון מורכב משש מעבדות, בנושאים השונים הנחקרים בחוג. המעבדות מועברות ע"י חוקרים מהחוג, ובסוף כל מעבדה יוגש דו"ח מעבדה. בחלק השני של הקורס יצטרף כל סטודנט לאיש סגל או חוקר בחוג,  ויבצע עבודת מחקר קצרה (בהיקף של כ- 20-24 שעות). בסוף הסמסטר  יציג בקצרה כל סטודנט את עבודת המחקר שביצע, ויוגש גם דו"ח מחקר.

This course seeks to expose students to research work done in the Department of Geophysics and Planetary Sciences. The course has two parts: The first includes six labs dealing with various topics of research in the department. The labs are supervised by researchers in the department, and a report will be handed in at  the end of each lab. During the second part. each

student will join a faculty member or researcher in the department and will conduct a short research project (20-24 hours of work). A short presentation and a report will be given by each student. 

0341-3251-01
 מערכת השמש
 The Solar System
פרופ פודולוק מוריסשיעור ותקפלון205 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון205 ד'1800-1600 סמ'  ב'

סקר על תיאוריות של היווצרות מערכת השמש. משוואות המבנה של פלנטות מבוא למשוואת המצב של חומרים פלנטריים. צורות של גופים מסתובבים. הרכב ומבנה של כוכבי הלכת, ירחים, וכוכבי שביט. מבוא למעבר אנרגיה בתוך כוכבי הלכת. 

Examination of theory and techniques that are useful in solar system physics. Equations of state from considerations of stress and strain. Equations of state at very high pressure (Wigner-Seitz model, Thomas-Fermi model). Thermal contributions (Einstein and Debye models). Theory of equipotential surfaces of rotating planets. Energy transport in planetary interiors.
0341-3255-01
 סימנריון מחלקתי (קולקוויום)
 Colloqvium
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
פרופ הרניק נילי
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-3256-01
 סמינריון מחלקתי (קולקוקוויום)
 Colloqvium
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  ב'
פרופ הרניק נילי
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects
0341-3258-01
 סייסמולוגיה של רעידות אדמה
 Seismology of Earthquakes
ד"ר זיו אלוןשיעור א'1500-1200 סמ'  ב'

פיתוח משוואות הגלים בעזרת שיטת הקרניים
איכון אירועים סייסמים
עֹצמתה של רעידת אדמה 

Waves equation
Pinpointing of seismic events
The intensity of an earthquake
0341-3262-01
 מכניקה מסלולית א'
 Orbital Mechanics 1
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור ותאורנשטיין102 ה'1600-1400 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד204 ה'1100-1000 סמ'  ב'
שיעור ותכיתות דן דוד204 ה'1200-1100 סמ'  ב'

 החלק העיקרי של הקורס יתמקד בהיכרות עם מנגנונים הבסיסיים המכתיבים את תנועותיהם של גופים במערכת השמש, בכוכבים כפולים ואף בגלקסיה, תחת השפעת כוח הכבידה וכן כוחות אחרים.

במהלך הקורס נכיר היטב את בעיית שני הגופים על מאפייניה העיקריים: חוקי קפלר, תנועה על חתכים חרוטיים, מאפייני המסלול (גודל, זמן מחזור, אקסצנטריות וכו').

בנוסף נתוודע לבעיית שלושת הגופים המצומצמת המעגלית, ולמושגים הבסיסיים הקשורים אליה: נקודות לגרנג', יציבות נקודות לגרנג', אסטרואידים טרויאניים, קבוע טיסראנד.

במהלך הקורס ינתנו מדי פעם תרגילים אותם חובה לפתור ולהגיש (לפחות 70%). הציון הסופי ייקבע בשילוב של בחינה וכן תרגיל מסכם (פרויקט).

0341-4009-01
 פיזיקה של שביטים
 Physics of Comets
פרופ קובץ-פריאלניק דינהשיעור ותקפלון205 ג'1500-1200 סמ'  ב'

הווצרות השביטים; ענן Oort והדינמיקה של מסלולי השביטים; סקירה תצפיתית של תכונות גרעין השביט: מבנה, הרכב, תופעות של התפרצות ושבירה; משוואות מבנה והתפתחות הגרעין:מאזן האנרגיה, הולכת חום, נידוף, מעברי פאזה בקרח; מודלים לזרימת גז בתווך נקבובי השפעת האבק על תכונות השביט: הווצרות מעטה האבק, הווצרות שובל האבק, הילת השביט, שיטות מחקר. 

Observations of comets; cometary orbits, perturbations and evolution of cometary orbits, the Tisserand parameter; the Oort Cloud and the Kuiper Belt; thermal and chemical processes: heat conduction, crystallization of amorphous water ice, phase transitions, sublimation; porosity and gas flow in the interior of comets; the equations of comet evolution: energy and mass conservation; numerical solution methods; properties of comet nuclei: composition, thermal conductivity, permeability, pore size distribution; the effect of dust on the evolution of comets, the dust tail; the effect of radioactivity on the early evolution; space missions to comets. 
0341-4010-01
 התהוות מערכת השמש
 Formation of the Solar System
פרופ פודולוק מוריססמינר כיתות דן דוד204 ד'1200-1000 סמ'  א'

הקורס התמקד בבעיות המבנה וההתפתחות של הערפילית הסולרית, יצירת כוכבי לכת, ירחים ושביטים בערפילית כזאת והתפתחות גופים אלה והאטמוספרות שלהם. הנושאים ייבחרו מתוך הספרות המדעית השוטפת.
דרישות מוקדמות: פיזיקה של פלנטות

Seminar on topics of current interest in solar system formation.

0341-4013-01
 פיזיקה של פלנטות
 Physics of Planets
פרופ פודולוק מוריסשיעור ותקפלון324 א'1400-1100 סמ'  א'

משוואות המצב של חומרים בלחץ גבוה. תרמודינמיקה וכימיה של חומרים פלנטריים. מעבר   אנרגיה בתוך פלנטות. אנליזה של מודלים של כוכבי הלכת, אבולוציה של כוכבי הלכת.

 דרישות מוקדמות:  מבוא למדעים פלנטריים, מערכת השמש

 

Application of physical techniques to solving problems of current interest in planetary physics.  The course includes frontal lectures as well as reading of scientific papers.  Topics discussed include equations of state and their application to planetary interiors; chemical equilibrium considerations and their implications for the composition of planetary bodies; heat transport and magnetic fields; physics of small particles.

0341-4017-01
 ס' בפענוח ועיבוד נתונים של סקרים סייסמיים
 Seminar in Seismic Interpretation and Data Processing
פרופ רשף משהסמינר קפלון205 ב'1400-1200 סמ'  א'

קבלת מבנה גיאולוגי של איזור נתון על סמך פיענוח סקרי רפלקציה ורפרקציה, מיבנה תוכנה לעיבוד נתונים, סיימסים. כתיבת תכניות מחשב לתהליכים שונים של עיבוד הנתונים, תכנון סקרים סייסמיים. 

Components of standard seismic data processing package, 3D seismic data acquisition, land and marine binning, complete processing of a 3D land dataset. Velocity model .
0341-4032-01
 חישה מרחוק
 Remote Sensing
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותקפלון205 ב'1700-1500 סמ'  א'
שיעור ותקפלון319 א'1600-1400 סמ'  א'

מושגי יסוד בחישה מרחוק. מיכשור להדמייה בְּלַוְיָנִים ובמטוסים. חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקיינוסים ופני השטח היבשתי של כדור הארץ. תיקונים אטמוספריים. אינטרפרטציה ושימוש של מידע המושג בחישה מרחוק. 

Remote sensing and space research. Electromagnetic radiation. Sensors and space platforms. Example – MEIDEX experiment. Image analysis. Principal component analysis. Classification. Radar, lidar and thermal remote sensing. Hyperspectral measurements. Examples: surface data, vegetation, ocean, aerosols, planets.

0341-4046-01
 סכנות טבע - רעידות אדמה והרי געש
 Nature Hazards - Earthquake and Volcano
ד"ר ווסט בלוך ג'יל הללסמינר קפלון205 ב'1100-0900 סמ'  א'

 ראה תאור באנגלית

The course intends to provide an interdisciplinary and integrative study of a broad range of natural hazards. The first stage includes the analysis of dynamic processes at work and a review of available monitoring and quantification techniques. The second stage consists in assessing hazard and risk in a comprehensive manner, and learning to design appropriate mitigation strategies and sanitation measures.

0341-4050-01
 גיאופיזיקה שימושית
 Environmental Geophysics
ד"ר אפלבאום לבסמינר קפלון205 א'1200-1100 סמ'  ב'
מטרת הסמינר היא לתת סקירה מרוכזת של עקרונות גיאופיזיקה שימושית בתחום מדעי הסביבה, באמצעות טכניקות מתקדמות וחדשניות ביישום נתונים גיאופיזיים. תחום זה חוקר מגוון רחב של בעיות כמו אזורים מסוכנים קרוב לפני השטח (למשל חללים בקרקע, סדקים בסלע), תהליכים מסוכנים בעומק (רעידות אדמה), שימושים בארכיאולוגיה, הנדסה אזרחית

The object of the course is to give a brief but comprehensive analysis
of environmental geophysics principles including some recent
advances in methodology of geophysical data interpretation. Environmental geophysics investigates a wide range of applied
problems, like dangerous near-surface phenomena (for instance,
karst terranes and rockslides), dangerous geodynamic processes
at the depth, some types of surrounding medium contamination, delineation of archaeological remains, solving problems associated
with infrastructure development, discussion of some military
problems, etc. (most examples are oriented to Israeli environments).
The course wraps the following stages: description of different kinds of geophysical
noise, review of filtering and transformation methods, analysis of geophysical data processing and interpretation in complicated environments [oblique polarization, rugged terrain relief and unknown level of the normal field], optimal integration of geophysical data, modeling of geophysical fields and development of physical-geological models of the studied objects.

 

0341-4083-01
 שימוש בשיטות גיאופיזיות בארכיאולוגיה
 Geophysical Methods in Archaeology
שיעור סמ'  ב'

INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGICAL GEOPHYSICS

0341-4083

 

Lev Eppelbaum

Dept. of Geophysics and Planetary Sciences

Tel Aviv University

 (E-mail: levap@post.tau.ac.il, room 208/Kaplun Building, Phone: 5086)

 

This course may be interesting not only for students-geophysicists, but also for students of archaeological and environmental Depts.

 

General course goals:

  1. To gain a knowledge of geophysics principals and proficiency for geophysical tools employment in archaeology
  2. To study information about various geophysical methods, their possibilities, preferences and shortcomings
  3. To learn which geophysical techniques are the most appropriate for concrete archaeological problem
  4. To develop ability how to understand successfully a geophysical experiment at archaeological site
  5. To obtain experience of geophysical methods application at typical archaeological sites in Israel and abroad
  6. To receive a general notion about qualitative and quantitative analysis, data processing and 3D modeling applied in archaeogeophysics

 

Contents

 

1. Introduction

1.1. Archaeological Geophysics in Israel

1.2. Geophysical targets and noises in their study

1.3. Geophysical method application for solving applied problems: General information

 

2. Introduction

2.1. Types of geophysical surveys and their limitations        

2.2. Two geophysical fundamentals: inverse problem solution and direct problem solution

2.3. Petrophysical support of interpretation

2.4. Consecution of geophysical data processing and interpretation

3. Magnetic Field

3.1. Basic concepts and units

3.2. Magnetic properties of minerals and rocks

3.3. Earth’s magnetic field

3.4. Direct and reverse magnetization

3.5. Brief explanation of paleomagnetic studying in archaeology

 

4. Magnetic field

4.1. Magnetic survey using magnetometer and gradientometer

4.2. Magnetic field temporary variations and methods of their removing

4.3. Influence of artificial magnetized objects

4.4. Influence of rugged relief

 

5. Inverse Problem Solution in Magnetic Prospecting

5.1. Preparing magnetic data for quantitative interpretation

5.2. Techniques of magnetic anomaly interpretation under simplified conditions

5.3. Techniques of magnetic anomaly interpretation under complicated environments

 

6. Gravity field

6.1. Basic concepts and units

6.2. Density properties of soil, rocks and archaeological targets

6.3. Gravity field of the Earth

6.4. Reduction of gravity fields at land

6.5. Gravity field anomalies (positive and negative) over typical archaeological objects

6.6. Quantitative interpretation (inverse problem solution) of gravity anomalies

6.7. Examples of quantitative interpretation over archaeological targets

 

7. Self-Potential (SP) method

7.1. Origin of Self-Potentials

7.2. Physical-geological limitations of SP method

7.3. Field survey using potential and gradient arrays

7.4. Noises in SP method and their reducing

7.5. Quantitative interpretation of SP anomalies caused by archaeological targets

 

8. Very Low Frequency (VLF) field of distant transmitters

8.1. VLF-transmitters: their destination, location and physical principles

8.2. VLF electromagnetic radiation as quasi-stationary field

8.3. VLF temporary variations and ways for their removing

8.4. VLF field observations and influence of rugged relief

8.5. Quantitative interpretation of VLF anomalies due to ancient remains

 

9. Near-surface thermal prospecting (NSTP)

9.1. Physical basis of NSTP

9.2. Thermal conductivity of archaeological targets and surrounding medium        

9.3. How we can remove influence of surface temperature waves? 

9.4. Reducing of terrain relief influence

9.5. Quantitative interpretation of temperature anomalies

9.6. NSTP and archaeological objects localization

 

10. Electric resistivity method

10.1. Brief physical foundation of resistivity method

10.2. Electric properties of geological rocks and archaeological targets                  

10.3. Methodology of field measurements

10.4. Analysis of resistivity maps

10.5. Quantitative interpretation of resistivity anomalies

10.6. Application of resistivity method in archaeology

 

11. Ground penetrating radar (GPR)

11.1. Physical principles of GPR

11.2. Methodology of field measurements

11.3. Examples of GPR application at various archaeological sites 

 

12. Other physical methods

12.1. Remote sensing: A common view

12.2. Global positional system and archaeology

12.3. Metal detector

12.4. Induced polarization

12.5. Near-surface seismic prospecting

12.5. Recognition of ancient earthquake patterns

 

13. Filtering and transformations of geophysical fields

13.1. Filtering of geophysical fields

13.2. Transformations of geophysical fields

13.3. Upward and downward continuation of geophysical fields

 

14. Principles of 3-D modeling of Gravity and Magnetic Fields Under Complicated Environments

14.1. 2-D, 2.5-D and 3-D description of geological medium

14.2. GSFC program for 3-D combined modeling of gravity and magnetic fields: A short review

14.3. Physical-Archaeological Model as a basic notion

14.4. Application of 3-D modeling on practice

 

15. Integrated Interpretation of Geophysical Data

15.1. Optimization of geophysical investigations

15.2. Choice of geophysical integration

15.3. Statistic-probabilistic approach to combined interpretation

15.4. Estimation of geophysical interpretation reliability

 

16. Development of 4-D geophysical-archaeological Data Base

16.1. Necessity of the geophysical-archaeological DB development

16.2. 3-D and 4-D geophysical-archaeological DB

16.3. Israeli geophysical-archaeological DB as component of a global scientific system

References

Aitken, M.J., 1974. Physics and Archaeology. Oxford University Press, London.

Eppelbaum, L.V., 2010. Archaeological geophysics in Israel: Past, Present and Future. Advances of Geosciences, 24, 45-68.

Eppelbaum, L., Ben-Avraham, Z. and Itkis, S., 2003. Ancient Roman Remains in Israel provide a challenge for physical-archaeological modeling techniques. First Break, 21 (2), 51-61.

Eppelbaum, L.V., Khesin, B.E. and Itkis, S.E., 2001. Prompt magnetic investigations of archaeological remains in areas of infrastructure development: Israeli experience. Archaeological Prospection 8(3), 163-185.

Eppelbaum, L.V., Khesin, B.E. and Itkis, S.E., 2010. Archaeological geophysics in arid environments: Examples from Israel. Journal of Arid Environments, 74, No. 7, 849-860.

Khesin, B.E., Alexeyev, B.E. and Eppelbaum, L.V., 1996. Interpretation of Geophysical Fields in Complicated Environments. Ser.: Modern Approaches in Geophysics. Kluwer Academic Publishers.

Parasnis, D.S., 1997. Principles of Applied Geophysics. Chapman & Hall, London.

Vogell, A. and Tsokas, G.N. (Eds.), 1993. Theory and practice of applied geophysics, v. 7, Geophysical Exploration of Archaeological Sites, Vieweg Verlag, Wiesbaden.

Telford, W.M., Geldart, L.R. and Sheriff, R.E., 2001. Applied Geophysics, Cambridge University Press, Cambridge.

 

0341-4084-01
 מכניקה מסלולית מתקדמת
 Advanced Celestial Mechanics
פרופ צוקר שי יהושע יצחקשיעור שרייבר מתמטי007 ג'1400-1200 סמ'  א'
שיעור שרייבר מתמטי007 ג'1500-1400 סמ'  א'

 הקורס יתנהל במתכונת של סמינר בו נלמד על בעיות מתקדמות במכניקה מסלולית, שייבחרו יחד עם התלמידים.

בעיות לדוגמה: שילוב רוטציה של גוף תלת ממדי עם תנועה מסלולית, מסלולי Hohman של חלליות, כוחות לא גרביטציוניים כמו אפקטי Yarkovsky  ו-YORP. רזוננס מסלולי, תנועה כאוטית, בעיות נבחרות בתנועת שלושה גופים.

הציון יינתן על סמך עבודה.

0341-4086-01
 נושאים נבחרים בדינמיקה וסירקולציה של האטמוספירה
 Select Topics in Atmospheric Dynamics and Circulation
פרופ הרניק ניליסמינר קפלון205 ג'1700-1500 סמ'  א'

שינויי אקלים משחק עם מודלים מופשטים ודו"ח הפאנל הבין לאומי לשינויי אקלים

בקורס סמינריוני זה נקרא ונדון בחלקים נבחרים מדו"ח הפאנל הבין לאומי לשינויי אקלים ונריץ מודלים מופשטים של אקלים כדי לקבל חוש למשובים, סקאלות זמן אופייניות והסיבוכיות של מערכת האקלים. הקורס יתבסס על פרוייקטים קטנים, קריאה ביתית, ודיונים כיתתיים ומצגות שהסטודנטים ינחו.

 דו"ח הפאנל הבין לאומי לשינויי אקלים הוא סיכום ארוך ומקיף של מחקרים והרצות מודל שנעשו בשנים שקדמו לכתיבת הדו"ח, ומטרתו לספק תמונת מצב של הבנתנו כיצד האקלים השתנה וישתנה בעתיד, כתוצאה מתהליכים טבעיים ומעשי ידי האדם. מטרה מרכזית היא לספק הערכה ומדדים לאי הודאות של התחזיות והתוצאות השונות. הקורס יתן הזדמנות להכיר באופן מעמיק יותר חלקים נרחבים מארבע-עשר הפרקים של הדו"ח.

תגובת מערכת האקלים לאילוצים חיצוניים תלויה במשובים של המערכת. משובים אלו משפיעים גם כל ההתפתחות בזמן וזמני התגובה האופייניים של המערכת. התלמידים יבחרו מודל אקלימי מופשט עמו ישחקו ויחקרו מספר שאלות שיבחרו, כדי לקבל חוש לתגובה אידאלית של מערכת האקלים לאילוץ בנוכחות משובים שונים. התלמידים יציגו את תוצאות הפרוייקט וידונו בהם בכיתה.

הציון ינתן על סמך פרוייקט ומצגות בכיתה

Climate change - playing with toy models and getting to know the IPCC report

In this seminar course we will read and discuss parts of the IPCC report, and run very idealized climate models to get a feel for feedbacks, time scales, and the complexity of the climate system. The course will be based on home reading, small projects, and student-lead class discussions and presentations.

The IPCC report is a vast and comprehensive summary of climate research papers and model run results, done in the few years leading to the report writing, which aims at providing an assessment of the state of our understanding of how climate has changed and will change in the future, both naturally and as a result of human activities. A central part is to provide a measure of uncertainty on the different results and projections. This course is the perfect opportunity to get acquainted with the detailed 14-chapter report.

The climate system response to external forcing depends strongly on the feedbacks in the system. These feedbacks also affect the temporal evolution and time scale of the response. Students will choose a toy climate model to get a sense of idealized climate response to forcing in the presence of different feedbacks, by exploring a set of questions of their choice, and present the projects to the class.

The grade will be based on a project and class presentations

 

0341-4095-01
 שריפת צמחייה ואקלים
 Biomass Burning
פרופ פרייס קוליןסמינר קפלון324 ד'1400-1200 סמ'  א'

התופעה של שריפת צמחיה ע"י בני אדם או הטע הפך לנושא מרכזי במחקר של פליטות גזי חממה בשנים האחרונות. וכתוצאה מסקאלת השריפות בכל הפלנטה, לא רק אפשר לראות ולעקב אחרי השריפות מהחלל, אבל היום השריפות גם משפיעות על התחממות של כדור הארץ. בקורס, חלק הראשון יהיה הרצאות ע"י המרצה, וחלק השני הרצאות ע"י סטדנטים בנושא שנבחר ביחד עם המרצה.  הקורס בנוי מ-6 תחומים עיקריים:

1. חישה מרחוק והסקאלה הגלובלית של שריפות.

2. שריפות בעבר והקשר עם האקלים.  שיטות לחקור התפלגות שריפות בעבר.

3. שריפות טבעיות כתוצאה מברקים.

4. שריפות כתוצאה מפעילות בני אדם וביאור.

5. השלכות של שריפות על מערכת האקלימית דרך חלקיקים ופליטות של גזי חממה.

6. מידול התפשתות של שריפות והשפעתם על הסביבה.

Biomass Burning is a global phenomenon where by the biosphere burns either by human or natural causes.  Due to the scale of biomass burning around the planet, fires are not only obesrved and monitored from space, but are also impacting the Earth's climate.  In this course the first half of the course will be lectures by the lecturer, followed by lectures by the students on research topics chosen by them in consultation with the instructor.

The course is divided into 6 main topics:

1.  The global scale of fires, and remote sensing of fires

2. Historical records of fires using different methodologies

3. Naturally caused fires due to lighnting

4. Man-made fires

5.  Impact of aerosols and trace gases on the climate season.

6.  Modeling studies of fires and their emissions.

0341-4210-01
 סמינריון מחלקתי (קולקוויום)
 
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
פרופ הרניק נילי
0341-4217-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  א'
פרופ הרניק נילי
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4218-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium.
קולוקויו סמ'  ב'
פרופ חפץ אילקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  ב'
פרופ הרניק נילי
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4221-01
 סמינר בגאופיזיקה (קולוקוויום)
 Seminar in Geophysics (Coll0quium)
פרופ רשף משהסמינר קפלון205 ד'1400-1300 סמ'  ב'

הרצאות בנושאים הקשורים לגיאופיזיקה שימושית – חיפושי נפט מים ומחצבים, רעידות-אדמה, גיאופיזיקה הנדסית וגיאוטקטוניקה. ההרצאות ניתנות על-ידי מורי החוג ומרצים אורחים ממוסדות מחקר אחרים ומן התעשיה. 

Lectures in geophysics given by members of the department and guests.
0341-4286-01
 רעידות אדמה: עקרונות יישומים ומקרי חקר
 Earthquakes: Principles, Applications and Case Studies
ד"ר זיו אלוןסמינר קפלון205 ה'1200-0900 סמ'  א'

בקורס זה נקרא מאמרים בנושאים שונים הקשורים לסייסמולוגיה של רעידות אדמה. התלמידים יציגו את המאמרים וינהלו דיון ביקורתי. ציון עובר/לא עובר ינתן על-סמך ההצגות והתרומה לדיון בכיתה.

0341-4317-01
 מזומטאורולוגיה
 Mesometeorology
פרופ אלפרט פנחססמינר קפלון205 ה'1400-1200 סמ'  א'

הגדרה, מיון תופעות אטמוספריות, מערכת משוואות היסוד, קירובים מזומטאורולוגיים, מיצוע המשוואות, פרמטריזציות של שיכבת הגבול, פרמטריזציה של קונבקציה, חיזוי מזומטאורולוגי, תופעות מזומטאורולוגיות: גלי-הרים, ציקלוגנטיות, בריזת הים, רוחות הר/עמק, הוריקן, טורנדו.

Definitions of meso; Basic set of equations; mesoscale  approximations; boundary-layer parameterizations; mesoscale  forecasting.  Mesoscale phenomena: mountain waves, cyclogenesis, sea and land breezes; anabatic / katabatic winds, hurricane, tornado.

0341-4320-01
 מעבר קרינה
 Radiative Transfer
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותאורנשטיין102 ד'1700-1400 סמ'  ב'

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות של מעבר קרינה, פיזור ע"י מולקולות וחלקיקים, פתרונות מקורבים למשוואות מעבר הקרינה ויישומם לאטמוספירה, שיטות אינוורסיה ויישומן לחישה מרחוק. 

Radiance, irradiance, energy flux. Equation of radiative transfer. General solution. Basic processes: absorption, scattering, refelection. Mie scattering. Rayleigh scattering. Effective medium theory. Bidirectional reflectance. Methods of replacing the equation of radiative transfer by a system of linear equations. Two stream approximation. Eddington approximation.

0341-4416-01
 חשמל אטמוספרי
 Atmospheric Electrcity
פרופ פרייס קוליןשיעור קפלון205 ה'1200-1000 סמ'  ב'

הקורס חשמל אטמוספירי הוא קורס לתואר שני וכולל סידרה של הרצאות אורח בנושאים הקשורים לחשמל באטמוספירה. נושאים כמו:

מעגל החשמלי הגלובלי; זרמים במגנטוספירה של כדור הארץ; היונוספירה; התפלגות של ברקים מסביב לעולם; פיזיקה של ברקים; ברקים בפלנטות; סופות רעמים ומטאורולוגיה; שדונים; חשמל וכימיה; מזג אוויר חללי; ועוד...

בחלק השני הסטודנטים יחקרו נושאים שונים ויעבירו הרצאות לפני הכיתה ויגישו דו"ח סופי.

The course Atmospheric Electricity is a MSc course made up of an assortment of lectures including guest lectures.  Topics will cover: Magnetospheric Electric currents, Planetary lightning, global lightning and the global circuit, thunderstorm electrification, lightning physics, numerical modeling of thunderstorms, sprites, ELF and the Schumann  resonances, and more.

At th end of the course students will research different topics and give a lecture in front of the class and write a report on his/her research.

0341-8888-01
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects.
0341-8888-02
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  ב'
0341-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects
0341-9999-02
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  ב'