שנה"ל תשע"ה

0341-1200-01
 מבוא למדעי האטמוספירה
 Introduction to Atmospheric Sciences
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1000-0900 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ה'1100-0800 סמ'  א'

סקירה פנומנולוגית של תכונות האטמוספירה התחתונה והעליונה, תרמודינמיקה של אטמוספירות יבשות ולחות ויציבות תרמו דינמית, תנועות-אויר בסקלות סינופיות, מורפולוגיה של שקעים, מעבר אנרגיה ע"י קרינה ומאזן הקרינה, משוואות התנועה במערכת צירים מסתובבת, הצירקולציה הכללית וסיבותיה, חיזוי, האטמוספירה כמנוע תרמודינמי- מאזנים. 

What is the atmosphere? Structure, vertical profiles, the fundamental forces; the atmospheric engine; Bjerknes model of cyclone, radiative temperature equilibrium; synoptic systems, basic thermodynamics, moisture and its definitions; tephigram and its uses, static stability: types of clouds; forecasting.
 
0341-1201-01
 מבוא לגיאולוגיה וגיאופיזיקה
 Introduction to Geology and Geophysics
פרופ מרקו שמואלשיעור ותפיזיקה-שנקר105 ב'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון118 ג'1800-1600 סמ'  ב'
 
0341-1203-01
 מבוא למדעים פלנטריים
 Introduction to Planetary Sciences
פרופ פודולוק מוריסשיעור ותפיזיקה-שנקר105 א'1300-1100 סמ'  ב'
שיעור ותפיזיקה-שנקר105 ב'1200-1000 סמ'  ב'

שיטות מדידה במערכת השמש, תהליכים פיזיקליים על פני כוכבי הלכת, מסלולי הגופים במערכת השמש, מבוא לפיזיקה של כוכבי לכת, ירחים, טבעות, מטאורים, שביטים, היווצרות מערכת השמש. 
http://www.tau.ac.il/~morris/03411203/index.html 

The properties of solar system bodies are studied.  The processes that determine the structure of the sun, terrestrial planets, giant planets, moons, asteroids and comets are explained.  The formation of our solar system and extra-solar systems is discussed.
http://www.tau.ac.il/~morris/03411203/index.html

 
0341-2000-01
 מחנה מיפוי (קמפוס) בגיאולוגיה ובגיאופיסיקה
 Campus in Geology and Geophysics
פרופ מרקו שמואלפרוייקט סמ'  א'

מחנה המיפוי ייערך כל שנה באיזור אחר בארץ ויכלול הגדרת סלעים מינרלים ומאובנים. עריכת חתך גיאולוגי וחלוקתו לתצורות. מיפוי גיאולוגי. שימוש במכשור גיאופיזי (ראדאר, מגנטומטר, גרבימטר) לפתרון בעיות בתת-הקרקע. 

The mapping course will develop an understanding of the principal means of presenting geological and structural data, namely maps, cross sections and stereographic projections. We will also be interpreting published geological maps and practice geological mapping during a 4-day campus.

0341-2005-01
 פיזיקה של האטמוספירה
 Physics of the Atmosphere
פרופ פרייס קוליןשיעור ותקפלון118 א'1200-1000 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 א'1300-1200 סמ'  א'
ד"ר ישראלביץ פטר
0341-2006-01
 שיטות מחקר גיאופיזיות
 Research Methods in Geophysics
פרופ רשף משהשיעור ותקפלון118 א'1600-1400 סמ'  א'
שיעור ותקפלון118 ד'1200-1000 סמ'  א'
0341-2007-01
 ניסויים במדעי האטמוספירה
 Experiments in Atmospheric Sciences
פרופ הרניק נילישיעור ותקפלון205 ב'1600-1200 סמ'  א'
התלמידים יתחלקו לזוגות וייבצעו שמונה ניסויים במהלך הסמסטר, בהם תודגמנה תופעות מגוונות באטמוספירה:
 
מאזן הכוחות בהוריקן, 
קונבקציה כמו בשכבת הגבול או בתוך עננים,
הסירקולציה הכללית באטמוספירה- תא הדלי וסופות מזג אויר
גלים פלנטריים שנוצרים כתוצאה ממעבר זרם הסילון על פני רכסי ההרים הגדולים
מעבר קרינה באטמוספירה- חוק ביר למברט ופיזור ריילי
עקרונות בסיסיים של חישה מרחוק
מאזן האנרגיה הבסיסי באקלים
חשמל אטמוספירי- בתדירויות VLF

התלמידים ישתמשו במגוון מכשירים, כולל weather in a tank - מיכל מים מסתובב, ספקטרופוטומטר ומקלט VLF, וכן מגוון תוכנות איסוף ועיבוד נתונים שהמרכזית בהן היא מאטלב.

לקורס אתר מודל ובו קבצי הכנה מפורטים על כל מעבדה, חומר רקע כללי, וכן פרוט מבנה בחינה סופית
קישורים נוספים:  http://www.tau.ac.il/~harnik/Experiments_course.pdf
The students will perform eight experiments, done in pairs, which demonstrate a variety of atmospheric phenomena:

The balance of forces in a Hurricane
Convection (as in the boundary layer or in clouds)
The general circulation of the atmosphere: the Hadley cell and mid latitude storms
Topographic planetary waves
Radiative transfer- Beer-Lambert law and Rayleigh scattering
Basic principles of remote sensing
Energy balance and climate
Atmospheric VLF electric signals

The students will use a variety of instruments, including Weather in a Tank (a rotating water tank), a spectrophotometer and a VLF receiver, as well as a variety of data acquisition and processing software, the main one of which is MATLAB
  The course has a detailed moodle web page which includes an instructions file for each lab as well as general instructions and details aobut the final exam.
Additional links: http://www.tau.ac.il/~harnik/Experiments_course.pdf

0341-2008-01
 אנליזה נומרית לגיאופיזיקאים
 Numerical Analysis for Geophysicists
פרופ רשף משהשיעור ותקפלון118 א'1500-1200 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון118 ג'1300-1200 סמ'  ב'
0341-2009-01
 מבוא למכניקת הרצף -1זורמים
 Introductory Continuum Mechanics I - Fluids
פרופ חפץ אילשיעור ותפיזיקה-שנקר204 ד'1500-1300 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון118 ג'1600-1500 סמ'  ב'

The continuum assumption and the Knudsen number. Strain and stress in ideal, Newtonian and rheological fluids. Eulerain and Lagrangian temporal derivatives in the continuity equation. Body and surface hydrodynamic forces composing the Navier-Stokes equation. Energy balance and the Bernoulli potential. Vorticity and circulation in barotropic and baroclinic flows. Potential flow and the Cauchy-Riemann conditions. Flow around bodies with and without circulation. The Magnus effect and the Kutta-Zhukowsky lift theorem. Waves in continuous media: sound waves and shallow and deep gravity waves. Phase versus group velocity and dispersion relation. Lagrangian trajectories and the Stokes drift. Instability of shear flow: The Rayleigh and Fjortoft necessary conditions for shear instability and the conservation of wave-action and pseudo-energy. Kelvin-Helmholtz instability and the Richardson number criterion. Thermal instability: Rayleigh-Taylor and Rayleigh-Benard convection. Spectral truncation and the Lorenz low order chaos model. The butterfly effect and the notion of strange attractor.

0341-2206-01
 גיאולוגיה סטרוקטורלית
 Structural Geology
ד"ר זיו אלוןשיעור ות ג'1500-1300 סמ'  ב'
שיעור ות ד'1200-1000 סמ'  ב'
פרופ מרקו שמואל
הקורס נועד ללימוד מבנים בסלעים כגון קמטים, סדקים והעתקים בגדלים שונים מסנטימטרים ועד עשרות קילומטרים. נלמד את שיטות התיאור של המבנים, אופן הניתוח שלהם, שיטות המחקר, אופן היווצרות המבנים, משמעותם הטקטונית, מעוות מאמץ והקשר ביניהם, חוק הוק, קריטריון מוהר-קולומב, הקשר בין מבנים גיאולוגיים וצורת פני השטח, הקשר לרעידות אדמה, קריאת מפה גיאולוגית ומפה סטרוקטורלית.

In this course we aim at understanding geometries, kinematics, mechanics and mechanisms of deformed rocks. It will cover the principles of rock deformation: how to classify structures, basic stress and strain, the mechanisms by which rocks deform, and how we use this knowledge in a variety of applications.

0341-2215-01
 שיטות פוטנציאל בגיאופיסיקה
 Potential Methods in Geophysics
ד"ר אפלבאום לבשיעור ותאורנשטיין110 ב'1100-1000 סמ'  א'
שיעור ותפיזיקה-שנקר105 ג'1500-1300 סמ'  א'

במבוא לקורס נדונה התאוריה של שדות פוטנציאל גיאופיזיים (גרביטציה, מגנטיות, תרמיות). בהמשך - איסוף ועיבוד של הנתונים הגיאופיזיים ושיטות לשיפור דיוק המדידות: הורדת רעש (תנודות התלויות בזמן, השפעת טופוגרפיה וכו'), חישובי נגזרות שדה הפוטנציאל, הקשר בין השדות, מודל תלת-מימדי, פתרון בשיטת אינברסיה, גופים אידאליים, פילטרציה לינארית, רציפות אנליטית עולה ויורדת. בשלב הסופי - יישום שדות פוטנציאל לפתרון בעיות סביבה שונות ובעיות אזוריות.

In this course are presented the basic principles of four potential geophysical fields:
gravity, magnetic, thermal and self-potential (spontaneous polarization) and
methods of their application. Description of these geophysical fields includes the
following main items: (1) main physical fundamentals, (2) review of physical
properties, (3) methodologies of geophysical data acquisition (land, air, marine,
borehole and underground), (4) introducing different corrections and reductions,
(5) utilization of filtering and transformation procedures; calculation of derivatives;
correlation method, (6) inverse problem solution, (7) direct problem solution,
(8) relation between the potential fields themselves and their relation with seismic
methods. Numerous case histories illustrate searching hydrocarbons, ore deposits
and fresh water, studying of deep structure, geophysical-geological mapping and
near-surface applications. Diverse home works allowing students to accept
theoretical material in the best way supporting practically all lecture material. 

0341-2221-01
 מבוא לכימיה
 Introduction to Chemistry
ד"ר לאופר דיאנהשיעור ותאורנשטיין102 ד'1800-1500 סמ'  ב'

מבנה האטום; הטבלה המחזורית; קשרים כימיים: קשרים תוך-מולקולריים ובין-מולקולריים; גזים; מסיסות; שיווי-משקל כימי; חומרים קשי-תמס; חומצות ובסיסים; ריאקציות חימצון-חיזור; תרמוכימיה; תהליכים פוטוכימיים; קינטיקה כימית: מהירות ומנגנון ריאקציה. קוסמוכימיה, כימיה אטמוספירית, כימיה ירוקה

Atomic structure; Molecular structure; Chemical bonds; Photochemistry; Intermolecular bonds; Gases and phase transition; Chemical equilibrium; Solubility; Acids and Bases; Oxidation and Reduction; Thermochemistry; Kinetics.

0341-2224-01
 מבוא לפיזיקת הפלסמה
 Introduction to Physics Plasma
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותקפלון205 ג'1500-1300 סמ'  א'
שיעור ותקפלון205 ד'1900-1700 סמ'  א'

הפלסמה כמצב צבירה רביעי של החומר. התנגשויות בפלסמה, אורך דבאי, קרוב החלקיק היחיד. מגנטוהידרודינמיקה: משוואות הפלסמה עבור זורם יחיד ועבור שני זורמים. אי-רציפויות בפלסמה. גלים בפלסמה. אי-יציבויות הפלסמה. 

What is plasma? Quazineutrality. Debye length. Plasma oscillations and plasma frequency. Collisions in plasma. Coulomb conductivity. Single particle approximation. Drifts. Adiabatic invariants. Magnetohydrodynamics. Frozen-in magnetic field. Two fluid MHD. Generalized Ohm's law. Waves in plasma. Plasma stability. Kinetic description of plasma. Vlasov equations.

0341-2225-01
 מזג אויר חללי
 Space Weather
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותקפלון205 ג'1900-1600 סמ'  ב'

רוח השמש והאינטרקציה בין רוח השמש ופלנטות. המגנטוספירה של כדור הארץ. אינטרקציה בין מגנוספירה ליונוספירה. זרמים חשמליים מקבילים לשדה המגנטי ומערכות חסרות כוח בחלל. פעילות גיאומגנטית: סערות ותת-סערות מגנטיות. 

Introduction. Restrictions of the experiments in Space. Active experiments. Space weather. The Sun as a star. Solar atmosphere. Sunspots, flares, coronal mass ejections. Solar cycle. Magnetic field of the Sun. Expansion of the solar corona.  Solar wind properties. Interplanetary magnetic field. Laboratory simulations of space phenomena. Earth’s magnetosphere. Radiation belts. Geomagnetic tail. Main electric current systems. Ionosphere. Aurorae. Non-magnetic celestial bodies: Moon, Venus, and comets. Mass-loading of the plasma flow. Diamagnetic cavity. Magnetic flux ropes. Magnetospheres of giant planets.

0341-2802-01
 כדור הארץ ןאנחנו-פרויקט א.י.ל.
 The Earth System
פרופ חפץ אילפרוייקט סמ'  א'
0341-3205-01
 שיטות סייסמיות
 Applied Seismology
פרופ רשף משהשיעור ותקפלון118 ג'1200-0900 סמ'  ב'

יסודות האלסטיות, מאמץ מעוות, משוואות התנועה של גל אלסטי, פתרון גל מישורי, החזרה ושבירה של גלים סייסמים, גלי שטח, החזרה בזוית סופר-קריטית, דיפרקציה, סייסמוגרמות, שבירה קריטית והחזרה, סייסמוגרמות סינטטיות, קרובי האופטיקה הגיאומטרית, מהירויות סייסמיות, מדידות מהירות מפני השטח, פונקציות מהירות, מכשור ושיטות סייסמיות, סינון תדירויות, דקונבולציה, אנליזת מהירות, הכנת החתך הסייסמי, מיגרציה - תופעות סטרוקטורליות וסטרטיגרפיות בחתך הסייסמי, פיענוח החתך הסייסמי ובניית המודל הגיאולוגי מנתונים סייסמים. 

Data acquisition, land and marine geometry, data sorting, single-trace processing: digital filters, gain, phase corrections, deconvolution. Aliasing considerations, 2D filters, velocity analysis methods, static corrections, NMO correction and stacking, surface multiples, t-p transformation and applications.

0341-3207-01
 גאודינמיקה
 Geodynamics
ד"ר זיו אלוןשיעור ותקפלון205 ד'1300-1000 סמ'  א'

סייסמולוגיה והמבנה של כדור הארץ, הרכב כדור הארץ, צורת כדור הארץ ושדה התאוצה שלו, ההתפתחות התרמית של כדור הארץ, גיאומגנטיזם - השדה המגנטי של כדור הארץ ומקורו, מגנטיזציה שיורית, המבנה וההרכב של מעטפת וגלעין כדור הארץ, תיאורית הלוחות, יצירת מערכת הרים, וולקניזם, שבירת יבשות והיווצרות של יבשות. 

Seismic waves and the structure of the Earth, the shape of the Earth and its gravity field, the thermal development of the Earth, geomagnetism – Earth's magnetic field and its origin, remnant magnetization, the structure and composition of the Earth's mantle and core, plate tectonics, orogeny – the process of mountain formation, volcanism, continental break-up and formation of continents.

0341-3209-01
 מטאורולוגיה דינמית
 Dynamic Meteorology
פרופ חפץ אילשיעור ותקפלון205 ד'1500-1300 סמ'  א'
שיעור ותקפלון205 ד'1600-1500 סמ'  א'
דינמיקה של מערכות סינופטיות בקווי-רוחב ממוזגים, המערכת הקווזי-גיאוסטרופית, גלים אטמוספרים, גלי קול, גלי כובד, וגלי רוסבי, אי-יציבות ברוקלינית.

0341-3211-01
 מעבדה במטאורולוגיה סינופטית
 Laboratory in Synoptic Meteorology
ד"ר זיו ברוךמעבדה קפלון205 ג'1200-0900 סמ'  א'

הקורס מאפשר לסטודנט להתנסות ביישום מעשי של מודלים תיאורטיים הקשורים בדינמיקה אטמוספרית, ולהכיר לעומק את המנגנונים הפיזיקליים הקשורים בתופעות מזג אויר לוקאליות, את  אמצעי החישה המטאורולוגיים: תצפית סטנדרטית, מכ"מ עננים, רדיוסונדה ולווינים מטאורולוגיים המסייעים במימוש מטרה זו. 
הסטודנט מתנסה בניתוח ואיבחון מפות מטאורולוגיות, הכרת המערכות הסינופטיות המשפיעות על אזור הים התיכון. האינטגרציה של הידע באה לביטי בסדנה בה הוא מתנסה בחיזוי מזג אויר. 

The course deals with analysis of synoptic-scale systems and their related weather phenomena. The study incorporates frontal lectures and practical experiencing. Main topics: Scale-classification of weather systems; Thermodynamic analysis based on tephigram; Major weather phenomena: clouds, fog, dust-storms and haze; Analysis of satellite imagery; The global observation network; Pressure field and wind field; Weather map analyzing; Streamlines and air-trajectories; Divergence, vorticity, and vorticity advection; 3-D structure of synoptic-scale systems and the factors that determine their motion; Jet streams; Rossby waves; Meso-scale circulations; Cyclogenesis ; Mid-latitude cyclones: their life cycle and 3-D structure; Tropical plumes; Synoptic systems prevailing in the Middle-East.  The course is summarized in a workshop in weather forecasting based on a real case study.

0341-3214-01
 שיטות מתמטיות לגיאופיזיקאים
 Mathematical Methods for geophysicist
פרופ רשף משהשיעור קפלון205 א'1200-0900 סמ'  א'
פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות רגילות, הפרשים סופיים Rung Kutta וכו', שיטות שונות לחישוב אינטגרלים, פונקציות מיוחדות (לג'נדר, בסל, לגר, הרמיט), פתרון נומרי של משוואות לינאריות, מציאת ערכים עצמיים של מטריצות, נושאים מתורת הוריאציה, אינטרפולציה נומרית, אינטגרציה נומרית, מציאת שורשים, משוואות מסוג f(X)=0, פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות.

Numerical solution of differential equations

0341-3229-01
 מבוא למטאורולוגיה דינמית
 Introduction to Dynamic Meteorology
פרופ אלפרט פנחסשיעור קפלון205 א'1200-1100 סמ'  ב'
שיעור קפלון205 ה'1400-1200 סמ'  ב'

כוחות וניתוח סדרי גודל במערכת צירים מסתובבת, הצורה הווקטורית של משוואת התנע במערכת צירים כדורית וניתוח סדרי הגודל של האיברים, יישומים אלמנטריים של משוואות התנועה האופקיות, הרוח הגיאוסטרופית, הרוח הגרדיינטית, קווי זרימה ומסלול הרוח התרמאלית, משוואת הרציפות במערכת צירים קרטזית ואיזוברית, תנועות אנכיות והתבדרות אופקית, משפט הצירקולציה, משוואת הערבוליות הפוטנציאלית, ניתוח סדר-גודל של איברי המשוואות, שכבת הגבול הפלנטרית - תורת אורך העירוב, שכבת אקמן, צירקולציות משניות, יסודות החיזוי המספרי. 

Atmospheric continuum, fundamental and "apparent" forces; The basic conservation lows: momentum, mass, thermodynamic energy, scalar quantity, moisture / salinity. Spherical coordinates; quasi-Cartesian system, natural coordinates; geographic wind; gradient wind; cyclostrophic wind; inertial wind, isobaric coordinates, thermal wind; vertical motion; circulation and vorticity; the planetary boundary layer.
0341-3247-01
 מעבדה במדעי כדור הארץ והחלל
 Laboratory for Earth and Space Sciences
ד"ר חלד איטה רויתמעבדה קפלון205 א'1100-0900 סמ'  ב'
מעבדה קפלון319 ד'1200-1000 סמ'  ב'
חשיפה והתנסות בעבודה מחקרית נעשית בחוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים. הקורס מחולק לשני חלקים: החלק הראשון מורכב משש מעבדות, בנושאים השונים הנחקרים בחוג. המעבדות מועברות ע"י חוקרים מהחוג, ובסוף כל מעבדה יוגש דו"ח מעבדה. בחלק השני של הקורס יצטרף כל סטודנט לאיש סגל או חוקר בחוג,  ויבצע עבודת מחקר קצרה (בהיקף של כ- 20-24 שעות). בסוף הסמסטר  יציג בקצרה כל סטודנט את עבודת המחקר שביצע, ויוגש גם דו"ח מחקר.

This course seeks to expose students to research work done in the Department of Geophysics and Planetary Sciences. The course has two parts: The first includes six labs dealing with various topics of research in the department. The labs are supervised by researchers in the department, and a report will be handed in at  the end of each lab. During the second part. each

student will join a faculty member or researcher in the department and will conduct a short research project (20-24 hours of work). A short presentation and a report will be given by each student. 

0341-3251-01
 מערכת השמש
 The Solar System
פרופ פודולוק מוריסשיעור ותקפלון205 א'1800-1600 סמ'  ב'
שיעור ותקפלון319 ד'1400-1200 סמ'  ב'

סקר על תיאוריות של היווצרות מערכת השמש. משוואות המבנה של פלנטות מבוא למשוואת המצב של חומרים פלנטריים. צורות של גופים מסתובבים. הרכב ומבנה של כוכבי הלכת, ירחים, וכוכבי שביט. מבוא למעבר אנרגיה בתוך כוכבי הלכת. 

Examination of theory and techniques that are useful in solar system physics. Equations of state from considerations of stress and strain. Equations of state at very high pressure (Wigner-Seitz model, Thomas-Fermi model). Thermal contributions (Einstein and Debye models). Theory of equipotential surfaces of rotating planets. Energy transport in planetary interiors.
0341-3255-01
 סימנריון מחלקתי (קולקוויום)
 Colloqvium
ד"ר חלד איטה רויתקולוקויוהולצבלט007 ב'1300-1100 סמ'  א'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-3256-01
 סמינריון מחלקתי (קולקוקוויום)
 Colloqvium
ד"ר חלד איטה רויתקולוקויוהולצבלט007 ב'1200-1100 סמ'  ב'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects
0341-3258-01
 סייסמולוגיה של רעידות אדמה
 Seismology of Earthquakes
ד"ר זיו אלוןשיעור פיזיקה-שנקר105 א'1600-1300 סמ'  ב'

פיתוח משוואות הגלים בעזרת שיטת הקרניים
איכון אירועים סייסמים
עֹצמתה של רעידת אדמה 

Waves equation
Pinpointing of seismic events
The intensity of an earthquake
0341-4010-01
 התהוות מערכת השמש
 Formation of the Solar System
פרופ פודולוק מוריססמינר קפלון205 ב'1900-1700 סמ'  ב'

הקורס התמקד בבעיות המבנה וההתפתחות של הערפילית הסולרית, יצירת כוכבי לכת, ירחים ושביטים בערפילית כזאת והתפתחות גופים אלה והאטמוספרות שלהם. הנושאים ייבחרו מתוך הספרות המדעית השוטפת.
דרישות מוקדמות: פיזיקה של פלנטות

Seminar on topics of current interest in solar system formation.

0341-4013-01
 פיזיקה של פלנטות
 Physics of Planets
פרופ פודולוק מוריסשיעור ותקפלון205 א'1800-1600 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד204 ד'1400-1300 סמ'  א'

משוואות המצב של חומרים בלחץ גבוה. תרמודינמיקה וכימיה של חומרים פלנטריים. מעבר   אנרגיה בתוך פלנטות. אנליזה של מודלים של כוכבי הלכת, אבולוציה של כוכבי הלכת.

 דרישות מוקדמות:  מבוא למדעים פלנטריים, מערכת השמש

 

Application of physical techniques to solving problems of current interest in planetary physics.  The course includes frontal lectures as well as reading of scientific papers.  Topics discussed include equations of state and their application to planetary interiors; chemical equilibrium considerations and their implications for the composition of planetary bodies; heat transport and magnetic fields; physics of small particles.

0341-4017-01
 ס' בפענוח ועיבוד נתונים של סקרים סייסמיים
 Seminar in Seismic Interpretation and Data Processing
פרופ רשף משהסמינר קפלון319 ב'1500-1300 סמ'  א'

קבלת מבנה גיאולוגי של איזור נתון על סמך פיענוח סקרי רפלקציה ורפרקציה, מיבנה תוכנה לעיבוד נתונים, סיימסים. כתיבת תכניות מחשב לתהליכים שונים של עיבוד הנתונים, תכנון סקרים סייסמיים. 

Components of standard seismic data processing package, 3D seismic data acquisition, land and marine binning, complete processing of a 3D land dataset. Velocity model .
0341-4032-01
 חישה מרחוק
 Remote Sensing
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותקפלון324 ב'1700-1500 סמ'  א'
שיעור ותכיתות דן דוד204 א'1600-1400 סמ'  א'

מושגי יסוד בחישה מרחוק. מיכשור להדמייה בְּלַוְיָנִים ובמטוסים. חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקיינוסים ופני השטח היבשתי של כדור הארץ. תיקונים אטמוספריים. אינטרפרטציה ושימוש של מידע המושג בחישה מרחוק. 

Remote sensing and space research. Electromagnetic radiation. Sensors and space platforms. Example – MEIDEX experiment. Image analysis. Principal component analysis. Classification. Radar, lidar and thermal remote sensing. Hyperspectral measurements. Examples: surface data, vegetation, ocean, aerosols, planets.

0341-4046-01
 סכנות טבע - רעידות אדמה והרי געש
 Nature Hazards - Earthquake and Volcano
ד"ר ווסט בלוך ג'יל הללסמינר קפלון205 ב'1100-0900 סמ'  א'

 ראה תאור באנגלית

The course intends to provide an interdisciplinary and integrative study of a broad range of natural hazards. The first stage includes the analysis of dynamic processes at work and a review of available monitoring and quantification techniques. The second stage consists in assessing hazard and risk in a comprehensive manner, and learning to design appropriate mitigation strategies and sanitation measures.

0341-4050-01
 גיאופיזיקה שימושית
 Environmental Geophysics
ד"ר אפלבאום לבסמינר אורנשטיין110 א'1200-1100 סמ'  ב'
מטרת הסמינר היא לתת סקירה מרוכזת של עקרונות גיאופיזיקה שימושית בתחום מדעי הסביבה, באמצעות טכניקות מתקדמות וחדשניות ביישום נתונים גיאופיזיים. תחום זה חוקר מגוון רחב של בעיות כמו אזורים מסוכנים קרוב לפני השטח (למשל חללים בקרקע, סדקים בסלע), תהליכים מסוכנים בעומק (רעידות אדמה), שימושים בארכיאולוגיה, הנדסה אזרחית

The object of the course is to give a brief but comprehensive analysis
of environmental geophysics principles including some recent
advances in methodology of geophysical data interpretation. Environmental geophysics investigates a wide range of applied
problems, like dangerous near-surface phenomena (for instance,
karst terranes and rockslides), dangerous geodynamic processes
at the depth, some types of surrounding medium contamination, delineation of archaeological remains, solving problems associated
with infrastructure development, discussion of some military
problems, etc. (most examples are oriented to Israeli environments).
The course wraps the following stages: description of geophysical
noises, review of filtering and transformation methods, analysis of geophysical data processing and interpretation in complicated environments [oblique polarization, rugged terrain relief and
unknown level of the normal field], optimal integration of geophysical data, modeling of geophysical fields and development of physical-geological models of the studied objects.

 

0341-4083-01
 שימוש בשיטות גיאופיזיות בארכיאולוגיה
 Geophysical Methods in Archaeology
ד"ר אפלבאום לבשיעור אורנשטיין110 ד'1200-1000 סמ'  ב'
0341-4210-01
 סמינריון מחלקתי (קולקוויום)
 
קולוקויו סמ'  א'
0341-4217-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium
קולוקויו סמ'  א'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4218-01
 סמינריון מחלקתי (קולוקוויום)
 Colloquium.
קולוקויו ב'1200-1100 סמ'  ב'
מרצים בנושאים שונים
Lecturers on various subjects.
0341-4221-01
 סמינר בגאופיזיקה (קולוקוויום)
 Seminar in Geophysics (Coll0quium)
ד"ר זיו אלוןסמינר קפלון205 ד'1400-1300 סמ'  ב'
פרופ רשף משה

הרצאות בנושאים הקשורים לגיאופיזיקה שימושית – חיפושי נפט מים ומחצבים, רעידות-אדמה, גיאופיזיקה הנדסית וגיאוטקטוניקה. ההרצאות ניתנות על-ידי מורי החוג ומרצים אורחים ממוסדות מחקר אחרים ומן התעשיה. 

Lectures in geophysics given by members of the department and guests.
0341-4284-01
 פלנטות מחוץ למערכת השמש
 Extra-Solar Planets
ד"ר חלד איטה רויתשיעור קפלון319 ה'1200-0900 סמ'  ב'
0341-4320-01
 מעבר קרינה
 Radiative Transfer
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותאורנשטיין110 ד'1700-1400 סמ'  ב'

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות של מעבר קרינה, פיזור ע"י מולקולות וחלקיקים, פתרונות מקורבים למשוואות מעבר הקרינה ויישומם לאטמוספירה, שיטות אינוורסיה ויישומן לחישה מרחוק. 

Radiance, irradiance, energy flux. Equation of radiative transfer. General solution. Basic processes: absorption, scattering, refelection. Mie scattering. Rayleigh scattering. Effective medium theory. Bidirectional reflectance. Methods of replacing the equation of radiative transfer by a system of linear equations. Two stream approximation. Eddington approximation.

0341-4416-01
 חשמל אטמוספרי
 Atmospheric Electrcity
פרופ פרייס קוליןשיעור קפלון205 ג'1300-1100 סמ'  ב'

Magnetospheric Electric currents, Planetary lightning, global lightning and the global circuit, thunderstorm electrification, ULF applications, lightning physics, numerical modeling of thunderstorms, sprites, ELF and the Schumann  resonances.

0341-8888-01
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects.
0341-8888-02
 בחינה על עבודת גמר
 Final Examination
בחינת גמ סמ'  ב'
0341-9999-01
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  א'
פרוייקטים
Projects
0341-9999-02
 עבודת גמר
 Thesis
עבודת גמ סמ'  ב'