שנה"ל תשע"ט

 
 Introduction to Atmospheric Sciences 

הקורס הוא קורס מבוא לנושאים רבים בתחום של מדעי האטמוספירה, עם מיקוד בנושאי מזג אוויר ואקלים של כדור הארץ.

פרק 1: תנועה של כ"א מסביב לשמש, עונות השנה ומאזן אנרגיה

פרק 2: הרכב האטמוספירה, התפקיד של אדי מים באטמוספירה, בליעה ופליטה של קרינה, ופיזור אור באטמוספירה.

פרק 3: חוק הגזים, תרמודינמיקה, מבנה אנכית של האטמוספירה, יציבות סטטית, ויצירת עננים וגשם.

פרק 4: רוחות וצירקולציה הכללית באטמוספירה, חזיתות חמות וקרות, וזרמים באוקיאנוסים.

פרק 5: החור בשכבת האוזון, התחממות גלובלית.

 

 
 
 Introduction to 

בקורס נלמד את צורת המחשבה הגאולוגית ושיטות המחקר המיוחדות לתחום ונעסוק בשאלות העיקריות במדעי כה"א, כגון איך הוא נוצר? איך הוא התפתח? אילו תהליכים מתרחשים בו? מהם מקורות האנרגיה לתהליכים? מהי סביבתו ומהם הקשרים עמה? מתי ואיך נוצרו החיים? איך יודעים את המבנה הפנימי של כדור הארץ?

מה מאפיין את השדה המגנטי של כדור הארץ, חשיבותו לעולם החי, החום של כדור הארץ – פיזור הטמפרטורות בפני השטח, מקורות החום, הקשר למבנה כדור הארץ.

הרכב האטמוספירה, התפתחות האטמוספרה, בעבר ובהווה ומשמעויות לעתיד,

מה יש בפני השטח – משפחות הסלעים העיקריות – מגמתיים-סדימנטריים-מטמורפיים: מאפיינים חיצוניים, הופעה בנוף, אקלים כדור הארץ היווצרות ושינויים בסביבות קדומות-פאליאוגיאוגרפיה, עדויות לאקלים קדום - פאליאואקלים.

קורלציה סטרטיגרפית, שיחזור סביבות השקעה. הצטברות סדרות עבות והשתפלות של אגני השקעה.

אבולוציה – על פי רקורד המאובנים בסלעי משקע, קונטקסט ההופעה של מאובנים, הכחדות, זמן גיאולוגי, תיארוך יחסי

דפורמציה בסלעים – סוגי מבנים גיאולוגיים ומשמעותם, מאמץ-מעוות, הגורמים שמשפיעים על התנהגות הסלעים

היסטוריה גיאולוגית. אי התאמות, חוסר בחתך (unconformities) ועיצוב פני השטח.

איזוסטזה, טקטוניקה, היווצרות יבשות ואוקיאנוסים, רעידות אדמה, סוגי גלים סייסמיים, מחזור סייסמי, קביעת מיקום, מגניטודה, עוצמה, מומנט, נפיצות GR

סיורים: בסיור לחוף הים נלמד על תהליכים בגבול ים-יבשה, רכס הכורכר וסביבת החוף, שינויי מפלס, שינויי אקלים ומחזורי מילנקוביץ,מבנה מדף היבשת.

 
 
 Introduction to Geophysics 
 יסודות האלסטיות,מאמץ-מעוות,גלים סייסמים,קרניים וחזיתות גל,חוק סנל ,עקרון פרמה ,עקרון הויגינס,למוד מבנה כדו"א מגלים סייסמים,עקרונות שיטת הרפלקציה הסיסמית,עקרונות עיבוד נתונים  ופענוח של נתונים סיסמיים.השדה הגרביטציוני של כדו"א ,שימוש בשיטות גרבימטריות ללימוד מבנה תת הקרקע. השדה המגנטי של כדו"א ,שימוש במדידות מגנטיות ללמוד מבנה תת הקרקע.
 
 
 Campus in Geology and Geophysics 

מעבדת השדה (קמפוס) מיועדת להקנות מיומנות בזיהוי וניתוח של מגוון סלעים ומבנים גיאולוגיים ולימוד והתנסות בשיטות עבודת שדה בגיאולוגיה. הקורס חובה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ. המעבדה תיערך בשטח במספר אתרים במכתש רמון ובאזור אילת. 

מהלך הקורס: עיקר עבודת המעבדה תתקיים במחנה בשטח. היציאה לשטח תהייה מוקדם בבוקר והחזרה לאכסניה בסוף היום. בתחילת היום יתקיים סיור מודרך ואחריו תיעשה עבודה עצמאית בחוליות בנות 3-4 סטודנטים.  

הנושאים שנלמד כוללים תאור חתך עמודי של טור סלעי משקע, פענוח הסביבות הפאליאוגאוגרפיות, מדידות נטיה באמצעות מצפן גאולוגי וסרט מדידה, הגדרת סלעים באמצעי שדה - זכוכית מגדלת, חומצה ומסמר פלדה, וניתוח מבנים גאולוגיים כגון שכבות נטיות, קימוט, מחדרים מגמתיים, מבנים מטמורפיים, היסטוריה מטמורפית, טקטוניקה צעירה, פעילות גאולוגית עכשוית, קונטקסט כללי - טקטוניקת הלוחות. כמו כן נלמד לכתוב דוח גאולוגי, להכין מפה וחתכי רוחב ולסכם היסטוריה גאולוגית מורכבת.

בכל ערב תיערך פגישה לסיכום ולכתיבת דוח. כל חוליה תגיש דוח בנפרד, כל הדוחות ייכתבו במסגרת הקמפוס בערב ויוגשו למדריכים עד חצות. אין אפשרות להגיש דוחות אחרי הקמפוס. ביום האחרון ייערך בוחן בשטח. הבוחן יהיה אישי ולא קבוצתי.

נוכחות בכל ימי הקמפוס – חובה. הרישום המפורט במחברת שדה במהלך המחנה – חובה.

הציון הסופי יינתן על פי הדוחות הקבוצתיים בתוספת הציון האישי על הבוחן שייערך ביום האחרון.

תנאי קדם: קורס מבוא למדעי כדור הארץ וקורס מבוא לגאופיזיקה.

לקראת המחנה יש לחזור על הגדרות סלעים וטקטוניקת הלוחות כפי שנלמדו בקורס מבוא לגיאולוגיה.

אתר הקורס:

http://www.tau.ac.il/~shmulikm/field-lab-(campus).html

 
 
 Physics of the Atmosphere 

הקורס מתמקד בכמה נושאים עיקריים בפיסיקה של האטמוספירה. הקורס מחולק ל-3 חלקים:

1. פיסיקת עננים: החשיבות של עננים במזג אוויר ואקלים; מתכון ליצירת ענן; גידול של עננים חמים וקרים; תהליכים להווצרות של גשם.

2. חשמל אטמוספירי:  חישמול של טיפות ענן; היווצרות של ברקים; שדוני ברקים; תצפיות רדיו של ברקים; המעגל החשמלי הגלובלי באטמוספירה

3. מעבר קרינה: פרמטרים פיסיקאלים; חוקי קרינה;תהליכים פיסיקאלים של מעבר קרינה; משוואת מעבר קרינה; תופעות אופטיות באטמוספירה.

 
 
 Geosciences Lab 

 

התלמידים יתחלקו לזוגות וייבצעו חמישה ניסויים במהלך הסמסטר, ועוד ניסוי מסכם. בניסויים  תודגמנה תופעות מגוונות מהתחומים הנלמדים בחוג.

המעבדות מדגימות עקרון פיזיאקלי או תופעה הקשורות לנושאים הבאים:

 

מאזן הכוחות בהוריקן, 

קונבקציה כמו בשכבת הגבול,בתוך עננים, במעטפת כדור הארץ ובפלנטות אחרות

הסירקולציה הכללית באטמוספירה- תא הדלי וסופות מזג אויר

זרימת כבידה, הרלוונטית לזרימת קרחונים, לבה, ועוד.

גלים פלנטריים שנוצרים כתוצאה ממעבר זרם הסילון על פני רכסי ההרים הגדולים

מעבר קרינה באטמוספירה- חוק ביר למברט ופיזור ריילי

עקרונות בסיסיים של חישה מרחוק

מאזן האנרגיה הבסיסי באקלים של פלנטה

הווצרות עננים

גילוי פלנטות מחוץ למערכת השמש

חישה מרחוק של אסטרואידים

 

התלמידים ישתמשו במגוון מכשירים, כולל weather in a tank - מיכל מים מסתובב, ספקטרופוטומטר חיישני טמפרטורה קרמיים, וכן מגוון תוכנות איסוף ועיבוד נתונים שהמרכזית בהן היא מאטלב.

 

לקורס אתר מודל ובו קבצי הכנה והנחיות על כל מעבדה, חומר רקע כללי, וכן פרוט מבנה המעבדה המסכמת. קבצי ההנחיות כוללים חומר רקע ופרוט של מטרת הניסוי. תכנון הניסוי המפורט וביצועו יתבצעו על ידי התלמידים, בהנחיית המדריכים. 

 

 
 
 Introduction to Numerical Analysis 
 
 
 Introductory Continuum Mechanics - Fluids 

The continuum assumption and the Knudsen number. Strain and stress in ideal, Newtonian and rheological fluids. Eulerain and Lagrangian temporal derivatives in the continuity equation. Body and surface hydrodynamic forces composing the Navier-Stokes equation. Energy balance and the Bernoulli potential. Vorticity and circulation in barotropic and baroclinic flows. Potential flow and the Cauchy-Riemann conditions. Flow around bodies with and without circulation. The Magnus effect and the Kutta-Zhukowsky lift theorem. Waves in continuous media: sound waves and shallow and deep gravity waves. Phase versus group velocity and dispersion relation. Lagrangian trajectories and the Stokes drift. Instability of shear flow: The Rayleigh and Fjortoft necessary conditions for shear instability and the conservation of wave-action and pseudo-energy. Kelvin-Helmholtz instability and the Richardson number criterion. Thermal instability: Rayleigh-Taylor and Rayleigh-Benard convection. Spectral truncation and the Lorenz low order chaos model. The butterfly effect and the notion of strange attractor.

 
 
 Structural Geology 
הקורס נועד ללימוד מבנים בסלעים כגון קמטים, סדקים והעתקים בגדלים שונים מסנטימטרים ועד עשרות קילומטרים. נלמד את שיטות התיאור של המבנים, אופן הניתוח שלהם, שיטות המחקר, אופן היווצרות המבנים, משמעותם הטקטונית, מעוות מאמץ והקשר ביניהם, חוק הוק, קריטריון מוהר-קולומב, הקשר בין מבנים גיאולוגיים וצורת פני השטח, הקשר לרעידות אדמה, קריאת מפה גיאולוגית ומפה סטרוקטורלית.
 
 
 Potential Methods in Geophysics 

במבוא לקורס נדונה התאוריה של שדות פוטנציאל גיאופיזיים (גרביטציה, מגנטיות, תרמיות). בהמשך - איסוף ועיבוד של הנתונים הגיאופיזיים ושיטות לשיפור דיוק המדידות: הורדת רעש (תנודות התלויות בזמן, השפעת טופוגרפיה וכו'), חישובי נגזרות שדה הפוטנציאל, הקשר בין השדות, מודל תלת-מימדי, פתרון בשיטת אינברסיה, גופים אידאליים, פילטרציה לינארית, רציפות אנליטית עולה ויורדת. בשלב הסופי - יישום שדות פוטנציאל לפתרון בעיות סביבה שונות ובעיות אזוריות.

 
 
 Computational Methods in Geosciences 

הקורס יתמקד בהכרת שיטות לפתרון בעיות חישוביות האופייניות למחקר בחוג ע"י שימוש בשפת Matlab וסביבת העבודה שלה. החלק הראשון של הקורס יתרכז בהכרת שפת Matlab: החל ממושגים בסיסיים כמו משתנים ופקודות פשוטות וכלה בכתיבת פונקציות והצגה גרפית. כמו כן יושם דגש על שימוש נכון ויעיל בשפה תוך שימת לב למאפייני התוכנה. בחלק השני נפתור בעיות מורכבות יותר, כמו פתרון משוואות דיפרנציאליות, גזירה ואינטגרציה נומרית, ניתוח סטטיסטי והצגה גרפית מתקדמת (תלת-מימד, אנימציה וכו').

במהלך הקורס יינתנו תרגילים אותם חובה להגיש (לפחות 70%) והם יהוו חלק מהציון הסופי, בנוסף לבחינה.

 
 
 Basic Celestial Mechanics 

 החלק העיקרי של הקורס יתמקד בהיכרות עם מנגנונים הבסיסיים המכתיבים את תנועותיהם של גופים במערכת השמש, בכוכבים כפולים ואף בגלקסיה, תחת השפעת כוח הכבידה וכן כוחות אחרים.

במהלך הקורס נכיר היטב את בעיית שני הגופים על מאפייניה העיקריים: חוקי קפלר, תנועה על חתכים חרוטיים, מאפייני המסלול (גודל, זמן מחזור, אקסצנטריות וכו').

בנוסף נתוודע לבעיית שלושת הגופים המצומצמת המעגלית, ולמושגים הבסיסיים הקשורים אליה: נקודות לגרנג', יציבות נקודות לגרנג', אסטרואידים טרויאניים, קבוע טיסראנד.

במהלך הקורס ינתנו מדי פעם תרגילים אותם חובה לפתור ולהגיש (לפחות 70%).

 
 
 Natural Hazards 

הקורס יכסה טווח רחב של סכנות טבע במדעי כדור הארץ. נתחיל עם סכנות טבע בחלל הקשורים במזג אוויר חללי וסופות בשמש.  אחר כך נדון בסכנות טבע הקשורים למזג אוויר ואקלים, הכוללים סופות רעמים, שיטפונות, הוריקנים, בצורת, גלי חום ושריפות יער.  בסוף נלמד התחום של סכנות טבע גיאופיזיות כמו רעידות אדמה, גלישת קרקע וצונמי.

בנוסף לתיאור הפיזיקאלי לתופעות הללו, נדבר בקורס גם על היבטים והשלכות כלכלים וחברתיים כתוצאה מסכנות טבע.

 
 
 Extra-Solar Planets 

פלנטות מחוץ למערכת השמש הוא תחום צעיר ביותר בן כשני עשורים. בקורס נסקור את ההיסטוריה של התחום ואת הידע שהצטבר עד כה. את הנושאים השונים נלמד ע"י סקירה של המאמרים בהם הם התפרסמו, תוך לימוד חומר הרקע ההכרחי להבנת המאמרים. הנושאים שיכוסו במהלך הקורס הם:

שיטות גילוי פלנטות מחוץ למערכת השמש: מדידות דופלר, מדידות מעברים, אסטרומטריה, עדשות גרביטציוניות.

מדידות תכונות פיסיקליות של הפלנטות: מדידת מסה והבעייתיות במדידות דופלר, מדידת מסה ע"י אסטרומטריה, מדידת רדיוס ע"י מעברים.

סטטיסטיקה של פלנטות מחוץ למערכת השמש: יחס מסה-מחזור, יחס מסה-רדיוס, אפיון המובהקות הסטטיסטי של יחסים אלה.

 
 
 Interoduction to Satellites 

הקורס יספק את הידע הבסיסי הנדרש להיכרות עם עולם הלוויינות, וייתן לתלמידים את הרקע הבסיסי ביותר להבנת היכולות אותן מספקים לוויינים, והאתגרים עמם נדרשים להתמודד בתכנון ובניית לוויינים.

מבין הנושאים שיוצגו בקורס: מסלולי לוויינים, הנעה רקטית, שיקולים במבנה לוויין, מקורות אנרגיה להפעלת לוויין, בקרת מצב הלוויין, בקרת טמפרטורה בחלל, תקשורת, לווייני תצפית, לווייני תקשורת, לווייני ניווט, לוויינים זעירים.

הקורס יועבר בשפה האנגלית, כולל המטלות והבחינות במועדים השונים.

 
 
 Applied Seismology 

יסודות האלסטיות, מאמץ מעוות, משוואות התנועה של גל אלסטי, פתרון גל מישורי, החזרה ושבירה של גלים סייסמים, גלי שטח, החזרה בזוית סופר-קריטית, דיפרקציה, סייסמוגרמות, שבירה קריטית והחזרה, סייסמוגרמות סינטטיות, קרובי האופטיקה הגיאומטרית, מהירויות סייסמיות, מדידות מהירות מפני השטח, פונקציות מהירות, מכשור ושיטות סייסמיות, סינון תדירויות, דקונבולציה, אנליזת מהירות, הכנת החתך הסייסמי, מיגרציה - תופעות סטרוקטורליות וסטרטיגרפיות בחתך הסייסמי, פיענוח החתך הסייסמי ובניית המודל הגיאולוגי מנתונים סייסמים. 

 
 
 Geodynamics 

סייסמולוגיה והמבנה של כדור הארץ, הרכב כדור הארץ, צורת כדור הארץ ושדה התאוצה שלו, ההתפתחות התרמית של כדור הארץ, גיאומגנטיזם - השדה המגנטי של כדור הארץ ומקורו, מגנטיזציה שיורית, המבנה וההרכב של מעטפת וגלעין כדור הארץ, תיאורית הלוחות, יצירת מערכת הרים, וולקניזם, שבירת יבשות והיווצרות של יבשות. 

 
 
 Laboratory in Synoptic Meteorology 

הקורס עוסק בהכרת מערכות מזג האוויר, המנגנונים הפועלים בהן ובקשר בינן לבין התופעות עצמן. ההתמקדות היא במערכות בעלות סקאלה סינופטית וסקאלה מזו-מטאורולוגית. חלקו הראשון כולל פרקים עיוניים ותרגילים, וחלקו השני מהווה מעין קורס חזאים מקוצר הכולל סדנה בחיזוי. החומר והתרגול מיושמים על אזור הים התיכון, אך ישנן  הפניות גם לאזורים אחרים בעולם ועל ההקשר הגלובאלי של הדברים.

רשימת הנושאים: מיון של מערכות מזג אוויר לפי גודלן וזמן חייהן, סוגי חיזוי והעקרונות עליהם הם מבוססים, תהליכים תרמודינמיים (ניתוח בעזרת טפיגרמה), תופעות מזג אוויר: עננים ומשקעים, ערפל, סופות חול ואובך, מערכות מזו-מטאורולוגיות: צירקולציות תרמיות (בריזה, רוח הר ועמק) ואפקטים טופוגרפיים, שדה הלחץ ושדה הרוח, קווי זרימה ומסלולי אוויר, משתנים דינאמיים הנגזרים משדה הרוח, דיברגנס וערבוליות, ומשמעותם, המבנה האנכי של מערכות הלחץ באטמוספרה, זרם סילון, גלי רוסבי, היווצרות שקעים, השקע החזיתי, דינמיקה של מערכות סינופטיות, קלימטולוגיה סינופטית של אזור הים התיכון.

חובת השתתפות לפחות ב 80% מהשעורים ובסדנה, הגשת כל התרגילים ועמידה בציון 60 במבחן.

דרישות קדם: מטאורולוגיה דינאמית I

 
 
 Introduction to Seismic Digital Signal Processing 
 
 
 Introduction to Dynamic Meteorology 

כוחות וניתוח סדרי גודל במערכת צירים מסתובבת, הצורה הווקטורית של משוואת התנע במערכת צירים כדורית וניתוח סדרי הגודל של האיברים, יישומים אלמנטריים של משוואות התנועה האופקיות, הרוח הגיאוסטרופית, הרוח הגרדיינטית, קווי זרימה ומסלול הרוח התרמאלית, משוואת הרציפות במערכת צירים קרטזית ואיזוברית, תנועות אנכיות והתבדרות אופקית, משפט הצירקולציה, משוואת הערבוליות הפוטנציאלית, ניתוח סדר-גודל של איברי המשוואות, שכבת הגבול הפלנטרית - תורת אורך העירוב, שכבת אקמן, צירקולציות משניות, יסודות החיזוי המספרי. 

 
 
 Shallow Seismic Laboratory 

מטרת המעבדה בסייסמיקה רדודה היא להשלים את הצד הטכני והמעשי של הקורס "שיטות סייסמיות" שנלמד במקביל (דרישת קדם). במהלך הסמסטר הסטודנטים ילמדו כיצד לתכנן, לבצע ולעבד סקר סייסמי דו-מימדי

 
 
 Colloqvium 
מרצים בנושאים שונים
 
 
 Colloqvium 
מרצים בנושאים שונים
 
 
 Seismology of Earthquakes 

פיתוח משוואות הגלים בעזרת שיטת הקרניים
איכון אירועים סייסמים
עֹצמתה של רעידת אדמה 

 
 
 Introduction to Atmospheric Boundary Layer Theory 
תכונות שכבת הגבול, הנחת טיילור, מבנה ועומק שכבת הגבול Stable), (Mixed, אנרגיה קינטית טורבולנטית ((TKE, שטפים ערבליים, מאמצי ריינולדס, מהירות החיכוך. משוואות הזורם הטורבולנטי, משוואות חיזוי לשטפים טורבולנטיים, מאזן TKE, מצבי יציבות, מס' ריצ'רדסון, Obukhov Length, טכניקות לסגירות טורבולנטיות (מסדר 1, 1.5, 2), תנאי הגבול ואילוצי השפה, Pi‑Theorem, Similarity Theory, שיטות מדידה.
 
 
 Physics of Comets 

הווצרות השביטים; ענן Oort והדינמיקה של מסלולי השביטים; סקירה תצפיתית של תכונות גרעין השביט: מבנה, הרכב, תופעות של התפרצות ושבירה; משוואות מבנה והתפתחות הגרעין:מאזן האנרגיה, הולכת חום, נידוף, מעברי פאזה בקרח; מודלים לזרימת גז בתווך נקבובי השפעת האבק על תכונות השביט: הווצרות מעטה האבק, הווצרות שובל האבק, הילת השביט, שיטות מחקר. 

 
 
 Seminar in Seismic Interpretation and Data Processing 

קבלת מבנה גיאולוגי של איזור נתון על סמך פיענוח סקרי רפלקציה ורפרקציה, מיבנה תוכנה לעיבוד נתונים, סיימסים. כתיבת תכניות מחשב לתהליכים שונים של עיבוד הנתונים, תכנון סקרים סייסמיים. 

 
 
 Remote Sensing 

מושגי יסוד בחישה מרחוק. מיכשור להדמייה בְּלַוְיָנִים ובמטוסים. חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקיינוסים ופני השטח היבשתי של כדור הארץ. תיקונים אטמוספריים. אינטרפרטציה ושימוש של מידע המושג בחישה מרחוק. 

 
 
 Environmental Geophysics 
מטרת הסמינר היא לתת סקירה מרוכזת של עקרונות גיאופיזיקה שימושית בתחום מדעי הסביבה, באמצעות טכניקות מתקדמות וחדשניות ביישום נתונים גיאופיזיים. תחום זה חוקר מגוון רחב של בעיות כמו אזורים מסוכנים קרוב לפני השטח (למשל חללים בקרקע, סדקים בסלע), תהליכים מסוכנים בעומק (רעידות אדמה), שימושים בארכיאולוגיה, הנדסה אזרחית
 
 
 Geology of Earthquakes 
http://geophysics.tau.ac.il/personal/shmulik/EqGeology.htm
 
 
 Earthquake and Experimental Seismology 

רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית

 

המרצה: דר' הילל ווסט-בלוך                          (חדר 216א', טל' 03-640-5475)

רעידות אדמה בסייסמולוגיה ניסויית הוא קורס מעשי המציג טכניקות עיבוד אותות לאפיון מלא של רעידות אדמה. בכל פגישה שבועית ננתח צורות גל שהוקלטו באזור ים המלח (על ידי הרשתות DeadSeaNet ו-ISN) על מנת לתרגל את רצף שלבי הניתוח ביצירת קטלוג רעידות אדמה. דגש משמעותי ניתן על גילוי אירועים בסביבה רועשת, אי ודאות בזמני הגעת הפאזות ודיוק הערכת מיקום הרעידה, מידע דליל ואי בהירות במיקום, שילוב טכניקות מיקום EDT ו- backazimuth, והאפקט של תת קרקע מורכב ומודלי מהירויות תת-תקניים על אמינות מיקום הרעידה. אסטרטגיות אופטימיזציה יוצגו עבור כל נושא וייבחנו על נתוני רעידות, בשילוב רשתות ומערכים סייסמיים.

כל שיעור יכלול הצגה של 15 דקות על הנושא המדובר במפגש, ולאחריה 90 דקות של עבודה עצמית, במהלכן הסטודנטים יתרגלו עם סט הנתונים שלהם. כל מפגש יסתיים בדיון משותף של 15 דקות.

מתווה הקורס:

שיעור 1:           הצגת בסיסי הנתונים והתכנה

שיעור 2:           גילוי אירועים

שיעור 3:           בחירת פאזות

שיעור 4:           איגוד פאזות והכרזת אירוע

שיעור 5:           מיקום אירוע באופן סטנדרטי (רשת סייסמית), S-P, EDTs

שיעור 6:           מיקום אירוע מתקדם (מערך סייסמי), Backazimuth ו-slowness

שיעור 7:           מיקום אירוע משולב (רשת ומערך)

שיעור 8:           דיוק מיקום הרעידה: אי וודאות בבחירת הפאזות

שיעור 9:           אי בהירות במיקום: מידע דליל ועודף

שיעור 10:         מיקום משולב אמין: S-P, EDTs, BAZ, SLO, PM, NYAD

שיעור 11:         האפקט של תת קרקע מורכב ומודלי מהירויות תת-תקניים

שיעור 12:         אסטרטגיית ייצור קטלוג משולב וסיכום הקורס

 

דרישות קדם: סייסמולוגיה של רעידות אדמה

 
 
 Geophysical Methods in Archaeology 
 
 
 Advanced Celestial Mechanics 

 הקורס יתנהל במתכונת של סמינר בו נלמד על בעיות מתקדמות במכניקה מסלולית, שייבחרו יחד עם התלמידים.

בעיות לדוגמה: שילוב רוטציה של גוף תלת ממדי עם תנועה מסלולית, מסלולי Hohman של חלליות, כוחות לא גרביטציוניים כמו אפקטי Yarkovsky  ו-YORP. רזוננס מסלולי, תנועה כאוטית, בעיות נבחרות בתנועת שלושה גופים.

הציון יינתן על סמך עבודה.

 
 
 Biomass Burning 

התופעה של שריפת צמחיה ע"י בני אדם או הטע הפך לנושא מרכזי במחקר של פליטות גזי חממה בשנים האחרונות. וכתוצאה מסקאלת השריפות בכל הפלנטה, לא רק אפשר לראות ולעקב אחרי השריפות מהחלל, אבל היום השריפות גם משפיעות על התחממות של כדור הארץ. בקורס, חלק הראשון יהיה הרצאות ע"י המרצה, וחלק השני הרצאות ע"י סטדנטים בנושא שנבחר ביחד עם המרצה.  הקורס בנוי מ-6 תחומים עיקריים:

1. חישה מרחוק והסקאלה הגלובלית של שריפות.

2. שריפות בעבר והקשר עם האקלים.  שיטות לחקור התפלגות שריפות בעבר.

3. שריפות טבעיות כתוצאה מברקים.

4. שריפות כתוצאה מפעילות בני אדם וביאור.

5. השלכות של שריפות על מערכת האקלימית דרך חלקיקים ופליטות של גזי חממה.

6. מידול התפשתות של שריפות והשפעתם על הסביבה.

 
 
 Instability in Geophysical Shear Flows 

  

In this course, we will go through the fundamental instability mechanisms of geophysical shear flows. We will begin with planar inviscid shear flows such as Couette and mixing layer flows and then reexamine them in 3D. Next, we will add the effect of stratification and explore the Taylor-Caulfield and Holmboe instabilities. The effect of rotation will introduce us to   inertial and symmetric instabilities as well as to baroclinic instability models such as the one of Eady and the quasi-geostrophic 2-layer model.  If time permits, we will look on the counter-intuitive effect of viscosity to destabilize shear flows in boundary layers via the Tolmein-Schlichting instability.

The focus throughout the course will be on the understanding of the physical mechanisms of these instabilities along rigorous mathematical derivations of their governing equations.   

   

 
 
 select topics in climate 

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים באקלים- כל שנה יבחר נושא אחר.

השיעור מבוסס על קריאה בבית של מאמרים מרכזיים בתחום והצגתם בכיתה, ופרוייקט מעשי המבוסס על מודלים פשוטים. 

הנושא השנה: הסירקולציה בטרופים - יחסי הגומלין בין קונבקציה וזרימה מאוזנת 

הסירקולציה בטרופים משפיעה על אקלים כדור הארץ באופנים רבים. כמו כן חלק גדול מארועי הגשם הקיצוניים מעוררים על ידי מערכות זרימה בטרופים. בשיעור זה נעסוק ביחסי הגומלין בין קונבקציה לבין הזרימה הכמעט-מאוזנת בטרופים, בפרט גלים פלנטריים שונים ואוסצילציה מאדן-ג'ולין - תופעה כמעט-מחזורית עם זמן אופייני של חודש-חודשיים, המשפיעה על הזרימה באזורים רבים בעולם וכן תורמת ליכולת חיזוי עונתית.   

 

 
 
  

הרצאות בנושאים שונים

 
 
 Colloquium 
מרצים בנושאים שונים
 
 
 Colloquium. 
מרצים בנושאים שונים
 
 
 Seminar in Geophysics (Coll0quium) 

הרצאות בנושאים הקשורים לגיאופיזיקה שימושית – חיפושי נפט מים ומחצבים, רעידות-אדמה, גיאופיזיקה הנדסית וגיאוטקטוניקה. ההרצאות ניתנות על-ידי מורי החוג ומרצים אורחים ממוסדות מחקר אחרים ומן התעשיה. 

 
 
 Earthquakes: Principles, Applications and Case Studies 

בקורס זה נקרא מאמרים בנושאים שונים הקשורים לסייסמולוגיה של רעידות אדמה. התלמידים יציגו את המאמרים וינהלו דיון ביקורתי. ציון עובר/לא עובר ינתן על-סמך ההצגות והתרומה לדיון בכיתה.

 
 
 Final Examination 
פרוייקטים
 
 
 Thesis 
פרוייקטים