חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  ייזום והקמת עסקים חברתיים
  Entreprenueship in Social Businesses  
1884-0202-01
סמ'  ב'1600-1800211 כיתות דן דודשיעור גב' רוזנבלום ג'קי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

עסקים חברתיים הם מודלים לשינוי חברתי שהולכים ומתפתחים בעולם. העסקים החברתיים מזהים בעיה חברתית כהזדמנות ומיצרים פתרונות המבוססים על מודלים עסקיים ברי קיימא שאינם תלויים בפילנתרופיה או בכספי מדינה כדי להתקיים. בדרך זו נוצר מודל עסקי-חברתי המאפשר פתרון בעיות חברתיות וסביבתיות שאילוא העסק החברתי לא היו נפתרות.   באמצעות מרצים אורחים, פתרון קייסים והרצאות הסטודנטים בקורס ילמדו תחום זה, יבינו מהו עסק חברתי ובמה הוא שונה מעסק רגיל ומעמותה וילמדו לפתח תוכנית עסקית לעסק חברתי.  במהלך הקורס נבחן את הנושאים הבאים:

  • הגדרה – האם יש צורך להגדרה פורמלית ומהן ההגדרות המקובלות בעולם לעסק חברתי? מהם המודלים השונים של עסקים חברתיים?
  • מימון – איך עסקים חברתיים מממנים את עצמם?
  • מדידה והערכה – איך מודדים אימפקט בעסק חברתי
  • ניהול – איך מנהלים עסק עם ״שורה תחתונה כפולה״ ? מי הם היזמים של העסקים החברתיים ובמה שונים מיזמים רגילים?

 

סילבוס מפורט


1884-0202-01 ייזום והקמת עסקים חברתיים
Entreprenueship in Social Businesses
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | גב' רוזנבלום ג'קי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת