חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יזמות חברתית ופיתוח בר קיימא - כלים ושיטות
  Social Entrepreneurship and Sustainable Development - Tools and Methods                              
1883-0301-01
סמ'  ב'1600-1800102כיתות דן-דודשיעור ד"ר בלאס ורד
סמ'  ב'1600-1800שיעור ד"ר פישמן רם
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

האנושות עומדת בפני אחד האתגרים הגדולים בתולדותיה: כיצד לאזן את השפע הכלכלי בעולם ולהעלות את איכות החיים במדינות מתפתחות מבלי להרוס את הסביבה הטבעית של כדור הארץ באופן בלתי הפיך ומסוכן לעתידה. הקורס מיועד לסטודנטים שמעוניינים לעבוד על פרויקטים בקהילות ומשלב עשייה חברתית. הקורס יכלול שיעורים תיאורטיים ודוגמאות מהשטח, ובנוסף מרכיב פעילות מעשית, להבנת המורכבות בהטמעת פרויקטים בפיתוח והעצמה בקהילות. 

החלק התאורטי: במהלך החלק התיאורטי של הקורס נלמד על הממדים השונים של אתגרים בפיתוח בר קיימא - בעיקר מזון, מים ואנרגיה - ונסקור דרכים מעשיות בעבודה עם קהילות בעולם המתפתח כדי למצוא פתרונות מבוזרים (decentralized) לפיתוח בר קיימא.  נתמקד בפתרונות טכנולוגיים שיכולים לעזור בתחומים אלה, וכן באתגרים כלכליים, התנהגותיים, תרבותיים וחברתיים שיכולים למנוע את אימוץ הפתרונות האלה. נבחן כיצד ניתן לדוגמא להגדיל את ייצור המזון מבלי לדלל את מקורות המים שנותרו או את חיוניות הקרקע, או לספק חשמל ממקורות מתחדשים למי שעדיין מנותקים מהרשת מבלי לתרום לשינויי אקלים. כל זאת תוך כדי מתן תשומת לב לקהילות השונות וצרכיהן, הרקע התרבותי ומבנה קבלת ההחלטות בקהילה.

החלק המעשי: בחלק זה של הקורס הסטודנטים ייקחו חלק בעיצוב פרויקטים מעשיים בהם יוטמעו הכלים התיאורטיים שנלמדו בכיתה. הפרויקטים ישלבו ידע ישראלי - ציבורי ומסחרי – והסטודנטים יוכלו להמשיך ולהשתתף ביישום הפרויקטים האלה בשטח, לאחר הקורס, כחלק מפעילות האוניברסיטה באתרים מחקריים פעילים בשטח בישראל, הודו ובאפריקה. נלמד איך לבנות התערבויות שמשלבות פתרונות טכנולוגיים (חיצוניים ומקומיים) עם עבודה קהילתית ומודלים עסקיים תוך שימת דגש על בניית מודלים ברי קיימא ובעלי פוטנציאל ליישום בקנה מידה רחב. כמו כן נלמד כיצד לבנות מערכי מחקר שטח שיאפשרו הערכה ומדידה מדויקת של השפעות ההתערבות.

מטרת הקורס: מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לכלים ושיטות שיעזרו להם ביזמות חברתית ועבודות פיתוח בינלאומי בצורה שיטתית, מקיימת ומיטיבה לקהילות איתם הם עובדים. הקורס יקנה לסטודנטים רקע תיאורטי והתנסות מעשית בפיתוח מיזמים ופרויקטים. 

סילבוס מפורט


1883-0301-01 יזמות חברתית ופיתוח בר קיימא - כלים ושיטות
Social Entrepreneurship and Sustainable Development - Tools and Methods
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר בלאס ורד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת