חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הסכסוך הישראלי ערבי: היסטוריה והיסטוריוגרפיה
  The Arab-Israeli Conflict: History and Historiography                                                
1622-4059-01
מדעי הרוח
סמ'  קיץ1800-2200סמינר ד"ר פורס יהונתן
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת