חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  העולם השיעי בין לבנון לאיראן ומעבר
  The Shi'a World: Lebanon, Iran and Beyond                                                            
1622-4058-01
מדעי הרוח
סמ'  קיץ1400-1800שיעור ד"ר מכליס אלישבע
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת