חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תרבות ערבית, תרבות מזרח תיכונית: היסטוריה ומחקר
  Arab Culture, Middle Eastern Culture: History & Research                                             
1622-4057-01
מדעי הרוח
סמ'  קיץ0800-1200סמינר ד"ר בן-עמי עידו
סמ'  קיץ0800-1200סמינר מר רודניצקי אריה
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת