חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  Animal Rights Jurisprudence
  Animal Rights Jurisprudence                                                                          
1411-7520-50
סמ'  א'שיעור עו"ד וייס סטיב
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מזכה ב-2 ש"ס. יינתן באנגלית

Course description

Animal Rights Jurisprudence - The Coller-Menmon Chair - Adv. Steve Wise

We will discuss what personhood and rights are, their sources, what criteria have been used to deprive humans of them, obstacles that have faced advocates for the personhood and rights of humans and nonhuman animals, what arguments exist for nonhuman animals’ personhood and rights, how the common law can be used to obtain nonhuman animal personhood and rights, the Nonhuman Rights Project’s litigation for nonhuman animal personhood and rights in the United States and the obstacles it has faced, as well as the litigation of others in such countries as India and Argentina and the obstacles they have faced.
Grade Components: 95 % Final Paper, 5% Class Participation

הקורס מזכה ב-2 ש"ס. יינתן באנגלית

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת