חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יזמות ורגולציה
  Regulatory Entrepreneurship  
1411-7468-01
סמ'  ב'1600-1800100 טרובוביץ משפשיעור פרופ חמדני אסף
ד"ר צור מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

יזמות ורגולציה – פרופ' אסף חמדני, ד"ר מיכל צור

Regulatory Entrepreneurship

קורס זה מוצע כחלק מתכנית הלימודים של המרכז ליזמות של אוניברסיטת תל אביב ופתוח לתלמידי משפטים ולתלמידים מחוגים אחרים. הקורס יקנה לתלמידים הבנה של ההזדמנויות והאתגרים הניצבים בפני מיזמים חדשים בשווקים עתירי רגולציה והיכרות עם אסטרטגיות אפשריות ליישום תכנית עסקית בשווקים אלו.

מקובל לחשוב על מערכות המשפט והאסדרה המדינתית (רגולציה) כמציבות חסמים עבור יזמים המבקשים להוציא אל הפועל את החזון העסקי שלהם. ההנחה העומדת ביסוד הקורס, לעומת זאת, הינה מערכות רגולציה יכולות גם ליצור הזדמנות עסקית עבור יזמים שישכילו דרכים חדשניות לאתגר את הנחות היסוד של הרגולציה, לשכלל את השוק, ובכך ליצור ערך לציבור הלקוחות שלהם. דוגמאות בולטות מהשנים האחרונות הן חברות כמו Uber (תחום המוניות), Airbnb (בתי מלון) ומיזמים נוספים בתחום הביטוח והשירותים הפיננסיים.

חלקו הראשון של הקורס יתמקד בהיכרות עם עקרונות יסוד בתחום הרגולציה והיזמות. לאחר מכן, נדון במספר מקרי בוחן של יוזמות עסקיות שנדרשו להתמודד עם חסמים שמקורם ברגולציה. הקורס ישלב הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה, הרצאות אורח של יזמים ו/או יועצים משפטיים ומצגות של מטלות שיוטלו על הסטודנטים.

מיכל צור היא יזמת הייטק ודוקטור למשפטים. אסף חמדני הוא מרצה לדיני תאגידים.

ד. מ – דיני חוזים.

מרכיבי הציון: מטלת ביניים והשתתפות בכתה 20%, בחינה סופית 80%. באישור מיוחד של המרצים יוכלו תלמידים נבחרים להמיר את הבחינה בעבודה סופית.

נוכחות בשיעורים חובה.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת