חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שילוב והכלה - לומדים בעלי צרכים מיוחדים
  Learners with Special Needs                                                                          
0769-1004-01
חינוך
סמ'  א'0830-1000309שרת - מדעי החינוךשיעור ות ד"ר זיו אורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות רגילות במטרה להעצים את הסטודנטים במיומנויות הוראה בכיתה הטרוגנית. המיקוד יהיה בתלמידים עם ליקויי למידה, תלמידים המהווים את הקבוצה הגדולה ביותר של תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות הרגילות.
נדון בסוגיית השילוב בתפיסה המערכתית, בהמשגת המונחים " קשיי למידה" ו "ליקויי למידה" ובהגדרות המקובלות על אנשי מקצוע בתחום. יוצגו אפיונים מרכזיים של סוגים שונים של לקויות , דרכי איתור, אבחון וטיפול .
הדיון יערך לאור תפקידים בהקשרים לימודיים ותפקודיים בשלבי ההתפתחות השונים ובהתייחס להטרוגניות ולשונות בין קבוצות ויחידים .
הקורס באופיו ישלב בין הרצאות תיאורטיות , היכרות עם גישות ומודלים שונים והתנסויות ויכלול השתתפות פעילה של המשתתפים במהלך המפגשים.
Course description
The main objective of the course is to teach students coping strategies in teaching heterogeneous classes.
The course deals with students with special needs enrolled in regular classrooms.
The focus will be on students with learning disabilities, students that are the largest group of students with special needs integrated into regular frames.
We will discuss the issue of systemic integration concept, and clarify the two concepts "learning disability" and "learning difficulty" using the definitions used by professionals in the area
We will learn about various kinds of disabilities, methods of detection, diagnosis and treatment.
The discussion will take place in educational contexts roles and functional the various stages of development and with regard to heterogeneity and diversity between groups and individuals.
The course will combine lectures character theoretical introduction to approaches and various models and experiences and will include active participation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת