חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  להתבגר בישראל: תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי
  Maturation in Israel: the Role of Educators & School Context                                         
0769-1003-01
חינוך
סמ'  ב'1000-1130432שרת - מדעי החינוךשיעור ות ד"ר גרוס ספקטור מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תקופת ההתבגרות מאופיינת בשינויים רבים ומהירים ולצידם אתגרים מורכבים עמם מתמודדים מתבגרים: קבלת תפקידים חברתיים חדשים, עריכת בחירות לימודיות ומקצועיות התנסויות חברתיות וזוגיות, ההופכים תקופה זו לרגישה ומשמעותית להמשך חייהם.

משתתפי הקורס ילמדו על חייהם של מתבגרים בישראל במאה ה-21, בהתייחס לסוגיות מרכזיות המאפיינות שלב התפתחותי זה על מנת להרחיב את הידע והמיומנויות שלהם במפגש עם מתבגרים בכיתה ובביה"ס. במסגרת הקורס יוצגו תיאוריות ומחקרים אמפיריים לצד ההתנסויות אישיות חוויתיות. הקורס ישלב בין שעורים במסגרת כיתתית לבין למידה מרחוק.

Course description
Rationale: "Will my body ever start changing? Will my body ever stop changing? Is it normal? Will I ever kiss a boy?"- Early adolescence and mid adolescence can be characterize as critical and sensitive periods of life, when many kinds of changes happen simultaneously. The participants of the current course will learn about the lives of adolescents in Israel from interdisciplinary perspectives, in order to expand their knowledge and ability to teach adolescents in a way that meet their psycho-social needs. Theories and recent empirical studies on adolescence, as well as personal experience of the participants will serve as the basis of group learning.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת