חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מערכת החינוך בישראל
  The Educational System in Israel                                                                     
0769-1002-01
חינוך
סמ'  א'0830-1000004שרת - מדעי החינוךשיעור ות ד"ר הופמן תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס הוא קורס בסיס לתלמידי תעודת הוראה בתחומי התוכן השונים המבקש להציג תמונה מורכבת ומגוונת של מערכת החינוך בישראל בעבר ובהווה.  הקורס  יציג  היבטים תיאורטיים ומושגי בסיס בתולדות החינוך באופן כללי ובמדינת ישראל בפרט,  ויבקש לבחון שאלות וסוגיות המטרידות אנשי חינוך היום לאור התיאוריה והמחקר הקיים.  הקורס שם לו למטרה לתת לתלמידי תעודת הוראה  ידע מבואי  ובסיסי של מבנה מערכת החינוך בישראל והגיוון הקיים בה, להכיר מושגי היסוד השגורים בשפה החינוכית  ולחשוף את הסטודנטים לדילמות העכשוויות המעסיקות אותה. לאורך הקורס נחדד את נקודת המבט של המורה הנכנס אל מערכת החינוך והאתגרים העומדים בפניו בהקשר מערכתי.

Course description

Course Description: The course is a foundation course for teaching diploma students in the various fields of content and it aims to present a complex and varied picture of the education system in Israel in the past and present.  The course will present theoretical aspects and basic concepts in the history of education generally and in Israel in particular, and will seek to examine questions and issues which concern education professionals today in the light of existing theory and research.

Aims of the Course: The course’s aim is to give teaching diploma students basic introductory knowledge of the structure of the educational system in Israel and the variety which exists within it, to become acquainted with the fundamental concepts common in educational language, and to expose the students to the present-day dilemmas which occupy the system

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת