חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אוכלוסיות עם לקויות: איפיונים וסוגיות מרכזיות
  Populations with Disabilities: Chracteristics and Main Issues                                        
0723-1004-01
חינוך
סמ'  ב'0830-1000410שרת - מדעי החינוךשיעור ות ד"ר שרעבי עדי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס נערוך הכרות עם אפיונים וסוגיות מרכזיות של אוכלוסיות ילדים ובוגרים עם מגוון לקויות והפרעות ומשפחותיהם; עם ההתפתחות ההיסטורית של התחום בארץ ובעולם; חוקים וסוגיות אתיות ומשפטיות; סוגי מסגרות חינוכיות ואפשרויות ההשתלבות הקיימות בארץ.
Course description
This course provides insight into major issues and characteristics in populations with various disabilities and their families; legal and ethical issues, educational placement and services for children with special educational needs.
סילבוס מפורט

חינוך
0723-1004-01 אוכלוסיות עם לקויות: איפיונים וסוגיות מרכזיות
Populations with Disabilities: Chracteristics and Main Issues
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר שרעבי עדי

666סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר

החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי 

 

 

 

אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות

 

Populations with disabilities:

Characteristics and main issues

 

ד"ר עדי שרעבי

 

מטרות הקורס

להקנות ידע ולהעמיק את ההבנה לגבי אפיונים וסוגיות מרכזיות בהתייחס לאוכלוסיות ילדים ובוגרים עם לקויות והפרעות שונות והדרכים להשתלבותם במסגרות חינוכיות, בחברה ובתעסוקה.

 

מבנה הקורס: הרצאות פרונטאליות, חלקן מלוות בסרטים להמחשה.

אתר הקורס ב : http://virtual.tau.ac.il

 

נושאי הקורס לפי שבועות

 

מפגש

נושא

1. 12/03/20

מבוא: אוכלוסיות תלמידים עם לקויות; מהות החינוך המיוחד בארץ ובעולם: תפיסות, המשגות ובסיס חוקתי.

2. 19/03/20

אוכלוסיות עם לקויות: הגדרה, מאפיינים, דרכי חינוך ושיקום.

לקויות למידה

3. 26/03/20

לקויות למידה

4. 02/04/20

 

לקויות למידה

5. 23/04/20

הפרעות קשב

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder

6. 30/04/20

 

הפרעות קשב

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder

7. 07/05/20

מוגבלויות התפתחותיות:

אוטיזם ASD – Autism Spectrum Disorder

 

8. 14/05/20

מוגבלויות התפתחותיות:

אוטיזם ASD – Autism Spectrum Disorder

מוגבלות שכלית התפתחותית

 

9. 21/05/20

מוגבלות שכלית התפתחותית

10. 04/06/20

 

משפחות לילדים ובוגרים עם לקויות

 

11. 11/06/20

 

משפחות לילדים ובוגרים עם לקויות

 

12. 18/06/20

שילוב, השתלבות והכלה של ילדים עם לקויות במסגרות החינוך הרגיל.

חוק החינוך המיוחד בישראל, התשמ"ח  1988: התיקון ה- 11 לחוק – הרפורמה בחינוך המיוחד.

המסגרות בחינוך המיוחד ומאפייניהם, יחסי גומלין עם המסגרת החינוכית הרגילה.

 

13. 25/06/20

שילוב, השתלבות והכלה של ילדים עם לקויות במסגרות החינוך הרגיל.

חוק החינוך המיוחד בישראל, התשמ"ח  1988: התיקון ה- 11  לחוק - הרפורמה בחינוך המיוחד.

סוגי המסגרות בחינוך המיוחד ומאפייניהם, יחסי גומלין עם המסגרת החינוכית הרגילה.

 

 

יתכנו שינויים ברצף השיעורים. 

 

 

חובות הסטודנטים:

קריאה שוטפת בהתאם לנושאי השיעורים.

בחינה בסיום הקורס.

הציון הסופי בקורס: בחינת סיום – 100%. הבחינה תתבסס על כל ההרצאות (כולל הרצאות אורחים) ופריטי הקריאה.

* שאלות לדוגמא תפורסמנה באתר הקורס.

 

 

 רשימת קריאה "מבוא לחינוך מיוחד " – חובת קריאה מסומנת

 

 

הנושא

פריטי הקריאה

מהות החינוך המיוחד

יחידה 1

זקס, ש., לוין, מ., ווייסקופף, נ. (2015). מהות החינוך המיוחד.

סוגיות בחינוך המיוחד, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה

חובת קריאה: עמ': 13-27, 35-54.

 

חוק ח"מ בישראל

 

 

 

אתר האינטרנט של משרד החינוך/ אגף חינוך מיוחד:

http://cms.education.gov.il:80/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/HockKhinuhMeuhad.htm

 

שילוב, השתלבות והכלה של ילדים עם לקות

 

תדפיס

מילשטיין, א., וריבקין, ד. (2013). שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים. קידום השילוב ויצירת תרבות בית ספרית משלבת. מאיירס, ג'ויינט ומכון ברוקדייל.

*חובת קריאה: עמ': 1-7.

 

 

התיקון לחוק התשס"ג (2002)

http://www.knesset.gov.il/laws/heb/FileD.asp?Type=1&LawNum=1876&SubNum=2

לקויות למידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortiella, C. (2011). The state of learning disabilities. New York, NY: National Center for Learning Disabilities.

 

 

מרגלית, מ. (2014). לקויות למידה – מודל נוירו- התפתחותי: לאחר 15 שנה. מפגש, כ"ב (39)  עמ' 13- 32.

*חובת קריאה: עמ' 13 - 28

הפרעת קשב

ADHD

 

 

היימן, ט. (2016). הפרעת קשב והיפראקטיביות. מדריך למידה. האוניברסיטה הפתוחה. רעננה.

* חובת קריאה עמ' 29-43 (גישות להסבר הפרעת ADHD).

 

Wehmeir, P. M., Scharcht, A., & Barkley, R. A. (2010). Social and emotional

          impairment in children and adolescents with ADHD and the impact of

          quality of life. Journal of Adolescent Health. 46, 209-217.

משפחות לילדים עם לקות

תדפיסים

 

קפלן, ג. גלסר, ש, ל. פסח, נ. שטנגר, ו. (2009). חזרה הביתה – סידור חוץ ביתי במוסד, או במשפחה אומנת: קבלת החלטות של הורים לילודים עם חשד לפיגור שכלי. דוח מחקר, קרן שלם.

*חובת קריאה: עמ' 13-15

עופר-זיו, נ. (2007). הורים במפגש עם 'המוח המיוחד' של ילדם.  בתוך: כהן, א' (עורך). חוויית ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות. האוניברסיטה העברית, בירושלים, אח.

קריאת רשות

מוגבלות שכלית

 

זקס, ש., לוין, מ., ווייסקופף, נ. (2015). מוגבלות שכלית התפתחותית.

סוגיות בחינוך המיוחד, ת"א: האוניברסיטה הפתוחה

חובת קריאה: עמ': 161-181

 

אוטיזם

 

דרומי, א' (2018). אוטיזם מסע להבנת הרצף. הוצאת ניב, תל-אביב.

*חובת קריאה:

 

 

שעות קבלה:

ד"ר עדי שרעבי: שעת קבלה (בתיאום מראש) יום ה' בין השעות: 10:00 – 12:00 בנין שרת, חדר 253

טלפון במשרד: 6407118

 

בניין שרת (קומה ב')  מייל: adishara12@gmail.com

 

 

           

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת