חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שפת נשים? מגדר, מיניות ותרבות יידיש
  A Women's Language? Gender, Sexuality and Yiddish Culture                                            
0680-3188-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1400361אגילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר פולין-גלאי חנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מה הקשר בין לשון לתפיסות מגדריות? איך לומדים מין ומיניות דרך הספרות? איך--במשך ההיסטוריה--הספרות הגבילה נשים בחברה, ומנגד – איך היא מאפשרת להן שינוי? בקורס הזה, נעסוק בשאלות אלו דרך מקרה המבחן של ספרות היידיש.

בראשיתה (במאה ­ה־16 לערך) נחשבה ספרות יידיש כמיועדת בעיקר לנשים "ולגברים ללא השכלה". התקופה המודרנית הביאה לשינויים רדיקליים בספרות היידיש, אך החותם המגדרי המשיך להשפיע על סופרים רבים כמו אברהם גולדפדן, שלום עליכם, מנדלי מוכר ספרים, ש' אנסקי ויצחק בשביס זינגר. הם ואחרים נעזרו בדימוי הנשי של היידיש ביצירותיהם בדרכים שונות.

כמו כן סופרות ומשוררות כגון קדיה מולודובסקי, ציליה דרפקין, מרים קרפילוב וחוה רוזנפרב הפעילו את הקשר המדומיין בין יידיש לנשיות כדי למתוח עליו ביקורת ולבנות מרחב חדש להתבטאות נשית.

בקורס זה נלמד יצירות ספרותיות וקולנועיות  מרכזיות לתרבות היידיש מהמאה ה־16 עד היום . בו זמנית, נחקור סופרות ומשוררות יידיש שטרם זכו להתייחסות נרחבת. נדון בשאלות של תרגום, בניית קנון ויחסי כוח בספרות, אהבה ותשוקה מינית בתרבות היידיש. הקורס והקריאה יועברו בשפה העברית ולא דורש ידיעה בשפת היידש.

*כדי שהקורס ייחשב כהשלמה עבור סטודנטים לתואר שני במסלול לספרות יידיש, יש להוסיף מספר מצומצם של קריאות נוספות

Course description

What is the connection between language and gender concepts? How do we learn gender and sexuality from literature? How—throughout the course of history—has literature enabled limitations on the role of women in society and how can literature also help to change that? In this course, we will discuss these questions through the prism of Yiddish literature.

Around the time of its inception (roughly in the 16th Century), Yiddish literature was considered a language for women and “uneducated men.” The modern period brought about radical changes in Yiddish literature. Nonetheless, important writers such as Avrom Goldfaden, Sholem Aleichem, Mendele Moykher Sforim and Yitshok Bashevis Singer used the imagined “femininity” of Yiddish in their literary projects. In addition, women writers like Kadya Molodovsky, Celia Dropkin, Miriam Karpilov, and Chava Rosenfarb activated the imagined connection between women and Yiddish in order to critique it and to open up a new space for female expression.

The course will include literature and cinema that is considered central to the Yiddish canon as well as works by women who have yet to gain significant recognition. The class will be conducted in Hebrew and no knowledge of Yiddish is necessary.

*In order to receive credit for this as a prerequisite for the MA Yiddish program, one will need to add a small number of additional readings.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת