חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה
  Palestinians, Jews, and the Question of Modernity  
0680-2903-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200279 גילמןשיעור ד"ר מח'ול מנאר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השאלה אשר עומדת במרכז הקורס הזה היא שאלת המודרנה והשפעתה על החברות והתרבויות – היהודית והערבית בישראל ובעולם. השיעור מבוסס על קריאה דיאלקטית ומשווה בספרות הפלסטינית והיהודית לאחר 1948. קריאה זו בטקסטים של יוצרים פלסטיניים, לצד סופרים והוגים יהודים-ישראלים מרכזיים, תהווה מצע למבחן מחודש לשאלות היסטוריות, חברתיות, תרבותיות ופוליטיות, כגון שאלת החילון והמסורת, הקיום הפוליטי, המתח בין מערב/מזרח, לצד דיון על שאלות בדבר טרנספורמציות, השפעות הדדיות ונקודות השקה.

דרישות הקורס: קריאה שבועית של הטקסטים, נוכחות בשיעור (20%), ומטלה סופית (80%).

Course description

The question that lies at the center of this course is the question of modernity and its influence on the Jewish and Palestinian communities and cultures in Israel and in the world after 1948. This reading in the texts of central Palestinian and Jewish-Israeli authors and intellectuals offers a rethinking of historical, social, cultural and political questions, such as secularism and tradition, political existence, the tension between East and West as well as questions on transformations, mutual influences and intersecting points.

Requirements: Weekly reading of the texts, attendance (20%) and final paper (80%).

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-2903-01 פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנה
Palestinians, Jews, and the Question of Modernity
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר מח'ול מנאר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת