חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  השירה האפית ביוון וברומא
  Epic Poetry in Ancient Greece and Rome                                                               
0672-1545-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1600-1800307גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר האוסקר פיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשיעור זה נכיר את היצירות האפיות המרכזיות של השירה היוונית והרומית, ונקרא מבחר מיצירותיהם של הומרוס ("איליאדה" ו"אודיסיאה), הסיודוס ("עבודות וימים", "תיאוגוניה"), אפולוניוס מרודוס ("ארגונאוטיקה"), ורגיליוס ("אינאיס") ואובידיוס ("מטמורפוזות"). במהלך הקורס נבחן את תולדות הז'אנר ונעמוד על מאפייניו הייחודיים בכל אחת משתי התרבויות. במקביל, נבדוק כיצד היצירות מתכתבות עם המציאות התרבותית והספרותית שבה נוצרו והתקבלו.

ללא דרישות קדם.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה 30%; בחינה מסכמת 70%.

Course description

Epic Poetry in Ancient Greece and Rome

In this course students will become acquainted with the central epic poems of ancient Greece and Rome, reading selections from Homer (the Iliad and the Odyssey), Hesiod (Works and Days and the Theogony), Apollonius Rhodius (Argonautica), Vergil (Aeneid) and Ovid (Metamorphoses). During the course we will survey the history of this genre and examine its cultural and poetical characteristics. Concurrently, we will explore how the epic poems under discussion correspond with the cultural and literary reality in which they were created, and examine their contemporaneous reception.

The course requires no previous knowledge of Classical literature.

Course Requirements: full attendance and active participation; reading assignments 30%; final exam 70%.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת