חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מאה שנות ספרות נשים (1920-2020)
  One Hundred Years of Women's Literature (1920-2020)  
0668-2334-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  ב'1400-1600205 רוזנברגשיעור ות ד"ר חרובי דינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יתמקד ביצירות של סופרות שכתבו במאה שנים האחרונות.  (קולט, בובואר, דורס, קרדינל, סרוט, דריוסק, ארנו ועוד..) וינסה לברר מה מציע הקול הנשי: האם הסופרות מצליחות לאפיין חוויות ייחודיות לסוביקטיביות הנשית? האם הן מציעות אסטרטגיות חדשות הקוראות תיגר על העולם הערכי של ספרות קנונית גברית? כמו כן נבחן את סוגיית הכתיבה הנשית כפי שהיא עולה מכתביהן של תיאורטיקניות פמיניסטיות. (ריץ, סיקסו, קריסטבה, איריגרי).

נתייחס לסוגיות שונות כגון: יחסי אם בת, הגוף הנשי והכתיבה, ועוד
דרישות הקורס:

קריאת טקסטים משיעור לשיעור

4 תגובות באתר הקורס

מבחן סופי

Course description

 

The course will focus on the works of writers who wrote in the past hundred years: (Colette, Beauvoir, Duras, Cardinal, Sarraute , Darieussecq , Ernaux.). We will  try to find out what the female voice suggests: Are female writers successful in characterizing unique experiences of female subjectivity? Do they offer new strategies that challenge the world of male canonical literature? We will also examine the issue of  “écriture féminine” and women writing as it emerges from the texts  of feminist theorists (Rich, Cixous, Kristeva, Irigaray). We will address various issues such as mother-daughter relations, female body, women writing, and more.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת