חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אבות ובנות בספרות העברית העתיקה והחדשה
  Fathers and Daughters in Hebrew Literature                                                           
0662-2621-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600326גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ בורשטיין דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

יחסי אבות ובנות מבוססים על שתי מערכות יחסים מורכבות: אבא-ילדה וגבר-אישה. בקורס נתחקה אחר כמה תחנות ביחסים כאלה בספרות העברית העתיקה והחדשה. בחצי הראשון של הקורס נקרא את סיפורי לוט ובנותיו, יעקב ודינה ויפתח ובתו במקרא, ונעבור למדרשים על סיפורים אלה. לאחר מכן נקרא כמה מסיפורי חז״ל על חכמים ובנותיהם עם דגש על משלי מלך ובתו, ונגיע עד לסיפורי הבעל שם טוב ובתו אדל. בחצי השני של הקורס נקביל את הסיפורים האלה, שכתבו גברים, ליצירות ספרות שכתבו סופרות ומשוררות בנות זמננו (ובהן יהודית הנדל, אידה פינק, שרון אס ונגה אלבלך).

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

 

Course description

Father-daughter relations are based on two complex relationships: father-child and man-woman. In the course we will trace several stations in such relationships in ancient and modern Hebrew literature. In the first half of the course we will read the stories of Lot and his daughters, Jacob and Dina and Yiftach and his daughter in the Bible, and we will go over to midrashim on these stories. We will then read some of the Sages' stories about themselves and their daughters, and we will reach the stories of the Baal Shem Tov and his daughter Adele. In the second half of the course we will compare these stories, written by men, mainly to readings in contemporary literature written by women writers (among them Yehudit Hendel, Ida Fink, Sharon Hass and Noga Albalach).

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2621-01 אבות ובנות בספרות העברית העתיקה והחדשה
Fathers and Daughters in Hebrew Literature
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ בורשטיין דרור

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת