חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יאנוש קורצ'אק ומהפיכת זכויות הילד
  Yanusz Korczak and the Revolution of Child?s Rights                                                  
0662-2613-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400317גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר לבנת אביב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שמו של יאנוש קורצ'אק (שם העט של הנריק גולדשמיט) רופא, סופר ומחנך יהודי-פולני נחרט בזכרון היהודי, בעיקר סביב דבקותו בילדים של בית היתומים שניהל, עת שולח עמם למחנה המוות טרבלינקה. אלו היו רגעים אחרונים בחיי המחנך היהודי שהקדיש את כל חייו לילדים- בספרים שכתב, בעיתון הילדים שערך, בבתי היתומים שהקים ובספרים ובחיבורים הרבים שהקדיש לעולם הילד ולמחשבה החינוכית פדגוגית שקידם לאורך השנים. הוא זכה להערכה רבה בפולין וברחבי העולם וספריו תורגמו לשפות רבות.

במהלך הקורס נקרא מספריו ומחיבוריו אשר מעמידים את הילד במרכז, תוך נסיון למקמם בתולדות המחשבה הכללית מחד, ומאידך במהלך ההיסטורי היהודי במזרח אירופה. בין הסיפורים יידונו "יותם הקסם", "המלך מתיא הראשון", "כאשר אשוב ואהיה קטן" ובין הכתבים הפדגוגיים "כיצד לאהוב ילדים", "זכות הילד לכבוד". כן ישולבו סרטים עלילתיים ודוקומנטריים על מפעלותיו של קורצ'אק ועל השפעתו על חיי התרבות של הילד וחינוכו בין שתי מלחמות העולם ועל האופנים שבהם תקודמנה זכויותיו המשפטיות ומעמדו החברתי של הילד בתרבות ימינו.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Course description

Yanusz Korczak’s reputation as a doctor, writer and educator has been inscribed in Jewish memory particularly around his devotion to children from his orphanage with whom he was deported to the Treblinka death camp.

Those were the last moments in the life of the Jewish educator who dedicated his life to children- through his books, the children journal he edited, the orphanages he had established and the numerous publications devoted to child’s world and to the pedagogical thought he developed throughout his life.

Throughout the course while viewing his ideas in the perspective of pedagogical thinking and keeping the East European Jewish context and perspective, we will read his important books and essays which always grasp the child at the center. Among them his famous stories- “Yotam the magician”, “King Matt the First”, “When I am little again” as well as the pedagogical ones- “How to Love a Child”, “The Child's Right to Respect” and more. We will screen films and documentaries on Korczak and his influence on the interwar child cultural and pedagogical scene. Furthermore, we will discuss his influence on the ways in which modern children legal rights and the social status of children evolved throughout the 20th century. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת