חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה
  History and Critical Theory of Videogames                                                            
0662-2607-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר גלוזמן רנארד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

למשחקי מחשב מקום מרכזי בעולם התוכן הדיגיטלי. מעבר להיותם מוצר צריכה, למשחקים השפעה על האופן בו אנחנו מספרים סיפורים, מתקשרים, ומפרשים את המרחב ואת תפקידנו בו. מטרות הקורס הינן:

א. לחקור את ההקשרים ההיסטוריים, הכלכליים והתרבותיים של תעשיית משחקי המחשב ממחצית המאה ה-20 ועד ימינו.

ב. לפתח כלים אנליטיים לביקורת משחקים כיצירה תרבותית ולדון בהשפעות החברתיות והפוליטיות הנודעות למשחקי המחשב.

כשדה מחקר חדש יחסית, אוצר המילים והכלים האנליטיים העומדים לרשותנו הושאלו משדות שיח אחרים ועדיין נמצאים בפיתוח. במהלך הקורס נבחן את יצירת המשחק, תוכן המשחק ופעולת המשחק באמצעות שימוש בכלים מביקורת ספרות, אנתרופולוגיה, פוסט-סטרוקטואליזם, מדעי החברה, חקר הטכנולוגיה וכן, קולנוע ולימודי תיאטרון. כך למשל, נדון במשחקים מגישות שונות בפילוסופיה של המשחק כפי שאלו נוכחות בתחום הדעת המכונה game studies או ludology ובין השאר, ניתוח הקוד והאסתטיקה של הייצוג. כפועל יוצא של הקורס נפתח גישות חדשות לניתוח משחקים בהקשרים תרבותיים והיסטוריים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

Video games are one of the fastest growing sectors of the entertainment industry today. In the past 50 years this emerging media source managed to transcend its traditional role as an economic commodity and make a significant impact on society. Game culture changes the way we tell stories, the way we interact with one another, and the ways in which we understand the world and our own roles in it. The objectives of this course are therefore: (1) to provide a broad sense of the history of video games as an art form and as an industry; (2) to contextualize the emergence of this new medium within historical prisms; (3) to develop a critical approach to game culture and its social impact.

Being a relatively new field, the essential vocabulary for interpreting, criticizing, and analyzing video games is still being developed. In the interim, approaches for the study of other cultural forms are tentatively applied. In this way, for example, we will examine the concept of "play" using methods from literary criticism, cultural anthropology, post-structuralism, social science and technology, and cinema and theatre studies. We will subsequently examine approaches to the philosophy of action, ludology, and theories of machinic and gamic visuality. Such methodological approaches create a platform for the production of new critical perspectives on video games and game culture.

This course is inspired by lectures given by leading analysts and theorists in the field. The lessons include screenings and require watching video-based walkthroughs.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2607-01 משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה
History and Critical Theory of Videogames
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר גלוזמן רנארד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת