חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט ? מסע בין עבר להווה
  The Haredi Society and the Internet                                                                  
0662-2259-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400361גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר חרובי יובל יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא לבחון את תופעת העיתונות החרדית ואת יחס החברה החרדית לאינטרנט מנקודת מבט משולבת: היסטורית ועכשווית.

עובדת קיומה של עיתונות חרדית אינו עניין מובן מאליו. עיתונות זו התפתחה במסגרת שאיפתה של החברה החרדית להתגונן מפני האיומים הגלומים בתהליכי המודרניזציה והחילון. העיתונים החרדיים, או לפחות המרכזיים שבהם, מופיעים יום יום מזה שנים רבות בתמיכתם של חשובי הרבנים במגזר זה. ניתן אף לקבוע שבשונה מהעיתונות החילונית, הנתונה אולי במשבר, זוכה העיתונות החרדית בימינו לפריחה. מנגד, תופעת צריכת האינטרנט מעוררת תגובה מסתייגת מצד ההנהגה הרבנית-חרדית. התפיסה הרווחת כיום בקרב הנהגה זו היא שחל איסור על שימוש באינטרנט, למעט מקרים בהם הדבר הכרחי לצרכי פרנסה בלבד ובתנאי שהשימוש בו מבוצע באמצעות מסנני תוכן. על אף האמור צורך חלק מן הציבור החרדי אינטרנט בקביעות, לא רק למטרות פרנסה אלא גם לצרכי פנאי, ובמסגרת זו פועלים שורה של אתרים חרדיים, שאחד מן הבולטים שבהם הינו אתר החדשות "בחדרי חרדים".

במהלך הקורס, נדון בנסיבות ההיסטוריות שהביאו להתפתחות העיתונות החרדית – תחילה באירופה ולאחר מכן בארץ ישראל ובמדינת ישראל – ונעמוד על כמה ממאפייניה היחודיים של עיתונות זו. כיוצא בזה נעמוד על טיבו של האיום הגלום כיום, לגבי דידה החברה החרדית, באינטרנט ונלמד על הדרכים השונות והמגוונות שננקטות על ידה לשם ניהול המאבק נגד השימוש בו. ננסה להבין מדוע רעיון פיתוח העיתונות החרדית התקבל בעבר בברכה מצד ההנהגה הרבנית, בעוד שבהווה נתקל רעיון פיתוחו של אינטרנט מסונן ומותאם לצרכי הציבור החרדי בהתנגדות. לבסוף נערוך השוואה בין מאפייני הדיווחים והתכנים המופיעים בעיתונות החרדית לבין אלה של אתרי החדשות החרדיים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

The course employs a combined viewpoint – historical and contemporary- in exploring the ultra-orthodox press in Israel and ultra-orthodox society’s perception of the internet.

The existence of ultra-orthodox press must not be taken for granted. It has evolved as a means for the ultra-orthodox society to defend against the threats posed by modernization and secularization. Endorsed by the important rabbis of the sector, the ultra-orthodox publications, at least the major ones, have been printed on a daily basis for many years. One may even argue that unlike the secular printed press, which is undergoing a crisis, the ultra-orthodox press is flourishing these days.

At the same time, the consumption of online content on the internet is met with reservations by the rabbinical – ultra-orthodox leadership. These leaders generally agree that internet use is prohibited, unless its use is critical for making a living, in which case it must be done with content filters. Despite the prohibition, the ultra-orthodox do consume online content, not just for livelihood but also for a range of other uses. In fact, there are several ultra-orthodox websites, with “Bechadrey Haredim”, a major news portal, being a prominent example.

The course will review the historical developments that led to the emergence of the ultra-orthodox press, first in Europe and then in Eretz Israel and the State of Israel. We will pinpoint the unique characteristics of the ultra-orthodox press, the reasons that the internet is perceived by the ultra-orthodox as a threat, and the range of ways it uses to ward it off. We will attempt to understand why the notion of the ultra-orthodox press has received the blessing of the rabbinical leadership while filtered and customized internet is met with strong objection. Finally, we will juxtapose the attributes of the reports and content of the ultra-orthodox press with those of the ultra-orthodox news websites.

Mandatory attendance.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2259-01 העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט ? מסע בין עבר להווה
The Haredi Society and the Internet
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר חרובי יובל יצחק

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת