חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תרבות זמננו: רעיון המודרניות
  Contemporary Culture: The Idea of Modernity                                                          
0662-2231-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200277גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר גדי נועה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס בא לבחון את המפנה הדרמטי שהחל להתגבש בהדרגה באירופה לפני יותר מחמש מאות שנה והוביל ליצירת זהות תרבותית מודרנית, שמאפייניה המרכזיים עדיין מזוהים במידה רבה עם רוח הזמן הזה. השינויים המתמידים והמואצים שאנו חווים באורח החיים הם תוצאה של פריצות דרך שונות בשיטת הארגון החברתי, בפיתוח מסחרי וכלכלי ובתפיסות המדע והפילוסופיה. ראשיתן של אלה ברנסנס וברפורמציה, המשך התבססותן  בעידן הנאורות ובמהפכה התעשייתית, עד לשיאם בתהליכי הגלובליזציה והדיגיטליזציה של העידן הנוכחי.

הקורס יתמקד בתהליכים המעצבים של המודרניות כתופעה היסטורית-תרבותית ובמרכיבים הרעיוניים שלה. זאת בניסיון להבין את יסודות תרבות זמננו ולבחון הישגים ופתרונות של המודרניות לצד דילמות וסתירות.

דרישות הקורס: נוכחות חובה, תכני ההרצאות ופריטי הקריאה הנלווים, בחינת-בית.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח הבחינות בידיעון התכנית

Course description

The course examines the series of dramatic changes which began to take place in Europe more than five hundred years ago eventually leading to the consolidation of a modern cultural identity whose main characteristics are still identified with the spirit of our time. The constant and expeditious changes that we experience in everyday life are a result of various breakthroughs in the system of social organization, in economic development and in science and philosophy, since the Renaissance and the Reformation up until the age of Globalization supported by information technology.
The course will focus on the processes which brought about and determined the modern turn as a cultural phenomenon and as a cultural paradigm, in an attempt to understand the foundations of contemporary culture and to review the solutions and achievements of modernity as well as its dilemmas and contradictions.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2231-01 תרבות זמננו: רעיון המודרניות
Contemporary Culture: The Idea of Modernity
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר גדי נועה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת