חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הפילוסופיה של הטכנולוגיה
  Philosophy of Technology                                                                             
0662-2119-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ולנר גילת גלית פנינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

טכנולוגיות עוטפות אותנו לכל אשר נפנה. הן לא רק מסייעות לנו בפעולות שונות, אלא גם מכתיבות כיצד אנו נעים בעולם, מתקשרים זה עם זו, מחליטים, חושבים, בקיצור – טכנולוגיות מעצבות עבורנו תפישת עולם. מהי תפישת עולם זו היא שאלת המפתח של פילוסופיה של טכנולוגיה. בארה"ב בשנים האחרונות הבינו הפקולטות להנדסה את חשיבותן של השאלות הפילוסופיות בתהליכי הפיתוח וקורסים מסוג זה הינם חלק מתכנית הלימודים להכשרת מהנדסים. קורס זה פותח על מנת לתת מענה דומה בישראל, בדגש על טכנולוגיות דיגיטליות.

בקורס נבחן סוגיות בפילוסופיה של טכנולוגיה באמצעות טכנולוגיות עכשוויות, כגון רובוטים, מכוניות אוטונומיות, אינטרנט-של-דברים, טלפונים ניידים, סנסורים, ועוד. המפגשים הראשונים יוקדשו לאבולוציה הטכנולוגית מכלים למכונות, וממכונות לטכנולוגיות מרושתות. לאחר מכן נדון ביחסים השונים בין בני אדם לטכנולוגיות באשר הן, תוך שימת דגש על סוג היחסים החדש והאינטנסיבי שנוצר עם כניסת טכנולוגיות דיגיטליות לחיי היומיום. כל אלו יהוו מצע להבנת אתיקה של טכנולוגיה, תפישת מציאות, וסוגיות של רצון ומחשבה מקורית בסביבה של טכנולוגיות חכמות.

הקורס יקנה לסטודנטים כלים מעשיים: (א) להבין את ההשפעות של טכנולוגיות על המשתמשים ועל החברה בכללותה; (ב) לזהות את הכוחות המעצבים את הטכנולוגיות הדיגיטליות של המאה ה-21; (ג) לנהל תהליכי פיתוח אתיים ודמוקרטיים.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

 

Course description

Technologies are everywhere. Not only do they assist us in performing various actions, they also dictate how we move in the world, communicate with each other, decide, think, in short – technologies shape our worldview. Philosophy of technology is engaged in questioning this worldview and studying how it develops. Recently American faculties of engineering have realized the importance of the humanist point of view, and especially the philosophical questions, in development processes. Thus, courses in philosophy of technology are part of the Engineering curricula. This course was developed to answer similar needs in Israel, with a special focus on digital technologies.

In the course we will examine central themes in contemporary philosophy of technology through examples of digital technologies such as robots, autonomous cars, Internet-of-Things etc. The first meetings will be devoted to the technological evolution from tools to machines, and from machines to networked technologies. This historical background will provide the basis to discuss the various relations between humans and technologies. Next we explore a new understanding of ethics, free will and thinking in light of the emergence of smart technologies imbued with intuition and ability to solve complex problems. The last meetings will be devoted to a more socio-technical perspective. We will assess the new and intensive type of relations emerged from the introduction of sensors to everyday life and the construction of new types of reality – virtual reality, augmented reality and mixed reality. We will ask what is memory? What makes us human? How technologies shape society?

The course will provide the students with practical tools to: (a) understand the effects of technologies on its users and on society as a whole; (b) identify the powers that shape digital technologies of the 21st century; and (c) manage ethical and democratic research and development processes. 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2119-01 הפילוסופיה של הטכנולוגיה
Philosophy of Technology
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר ולנר גילת גלית פנינה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת