חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  יסודות בניתוח רטורי
  Fundamentals of Rhetorical Analysis                                                                  
0662-2074-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200279גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר אליס נדיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיעור זה מעניק עקרונות מתודולוגיים ושיטות מחקר לניתוח רטורי של טקסטים כתובים ודבורים, מילוליים וויזואליים. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בניתוח טקסטים וייחשפו למגוון להיבטים המרכזיים במחקר הרטורי. בין השאר, נערוך הכרות עם הסוגיות הבאות: הסיטואציה הרטורית, הפעולה הרטורית, הממד הארגומנטטיבי בשיח, מבנה הטיעון הרטורי, שכנוע באמצעות האופי (אתוס), תפקיד הרגש בשכנוע (פאתוס), רטוריקה פיגורטיבית, כשלים רטוריים, ועוד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית.

Course description

This course overviews basic research methods used in the rhetorical analysis of different types of text: written and oral, verbal and visual. Students will learn and exercise various frameworks and research instruments used in contemporary trends in rhetorical criticism. Among the course’ topics are: rhetorical situations, rhetorical act, argumentative dimensions of discourse, argumentative structure of texts, persuasion through character (ethos), appeal to emotions (pathos), figurative language, rhetorical fallacies and so on.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2074-01 יסודות בניתוח רטורי
Fundamentals of Rhetorical Analysis
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר אליס נדיה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת