חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים
  Anthology of financial crises                                                                        
0662-1961-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1000326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר חפץ שרון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נבחן סדרת משברים כלכליים החל מן המאה השבע עשרה ועד המשבר הכלכלי הגדול של 2008. ננסה לברר מה הם הגורמים למשברים כלכליים ומה השפעתם על המוסדות המרכזיים של הקפיטליזם וכלכלת השוק החופשי. נבין במהלך הקורס כי משברים כלכליים וקריסות שוקי מניות הם חלק מהותי מן הקפיטליזם של השוק החופשי ונבחן את תפיסת הרגולציה שהתפתחה על מנת לשמור על החברה והכלכלה מנזקי המשברים.

נוכחות חובה.

* סגור בפני מי שלמדו את הקורס המשבר הכלכלי של שנת 2008 בעבר

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח הבחינות בידיעון התכנית

Course description

The course examines a series of financial crises since the seventeenth century until the Great Financial crises of 2008. We will look at the causes of financial crises and their effect on the main institutions of Capitalism.

During this course we will investigate the notion of financialization of the free market economy and the inherent relationship between Capitalism and continuous failures of the economy.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת