חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לרטוריקה
  Interdisciplinary Introduction to Rhetoric                                                           
0662-1450-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר אריאל ננה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מה עומד ביסוד תשוקתם של בני אדם להשפיע באמצעות השפה? מהו שכנוע, ומה בינו לבין אמת, מוסר וחברה? הרטוריקה היא אומנות הנאום, שפרחה והגיעה לשיאים ביוון וברומא העתיקה. בו בזמן, הרטוריקה במובנה הרחב, כתורת השכנוע, מלווה את חיי היומיום ואת העולם החברתי משחר האנושות ועד ימינו. הקורס מציג גישות שונות להבנת תכליתה של הרטוריקה, מעלותיה, והסכנות הטמונות בה, מהסופיסטים של יוון העתיקה ועד "הרטוריקה החדשה" של המאה ה-20. נכיר את הרטוריקה כתורה בין-תחומית עשירה, הממוקמת בצומת בין דיסציפלינות: פילוסופיה, חקר שיח, פרגמטיקה ומחקר תרבות. 

נוכחות חובה, קריאה שוטפת, משימת אמצע.

אופן סיום הקורס: ראה/י  לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

What drives people to influence through language? What is persuasion, and how does it relate to truth, morality and society? Rhetoric is the art of speech that flourished and reached its peak in ancient Greece and Rome. As the art of persuasion, rhetoric has been a part of daily life and the social world from the dawn of humanity to the present. The course presents various approaches for understanding the purpose of rhetoric, its merits and dangers, from the Sophists of ancient Greece to the “New Rhetoric” of the 20th century. We will explore rhetoric as a rich interdisciplinary field, located on the intersection of philosophy, discourse analysis, pragmatics and cultural studies.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1450-01 מבוא לרטוריקה
Interdisciplinary Introduction to Rhetoric
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר אריאל ננה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת