חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למחשבה הומאניסטית
  Introduction to the Humanities                                                                       
0662-1011-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שהם יקותיאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציג את דפוסי המחשבה האנושיים כפי שהתפתחו לאורך ההיסטוריה של הרעיונות. אנו ננתח את המחשבה ההומאניסטית, בדגש על הפילוסופיה, מהעת העתיקה, דרך ימי הביניים והעת המודרנית ועד למאה העשרים. בתוך כך נסקור את תחומי המחקר במדעי הרוח מבחינה מתודולוגית ונושאית, ונעמוד על קווי הדמיון והשוני שבין מדעי הרוח למדעים האחרים. בין היתר ננתח את הקשרים של מדעי הרוח עם מדעי החברה, מדעי הטבע, מדעים מדויקים, מדע הכלכלה ועוד.

הסטודנטים יכירו את דפוסי המחשבה היסודיים השולטים בהתפתחותם של המדעים, ילמדו על מושגי יסוד כמו אמת, ודאות, משמעות ואמונה, יזהו את ההיבטים התכניים והלוגיים שלהם, וילמדו ליישמם במרחבים הפרקטיים של חיינו. במובן זה הם ירכשו יכולת אנליטית שעשויה לשמש אותם בנושאים עיוניים ומעשיים כאחד.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות בידיעון התכנית

Course description

The course presents the patterns of humanistic thought as developed throughout the history of ideas. We will analyze these patterns with an emphasis on philosophy, from Ancient times, through the Middle Ages and the Modern era to the twentieth century. We will review the fields of research in the humanities from methodological and the thematic point of view, and we will examine the similarities and differences between the humanities and the other sciences. Among other subjects we will speak about social sciences, natural sciences, exact sciences and economics.

Students will become familiar with the basic patterns of thought that control the development of science, learn about basic concepts such as truth, certainty, meaning and faith, recognize their logical aspects, and learn to apply them in our lives. In this sense, the students will acquire an analytical ability that can be used in both theoretical and practical spheres.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-1011-01 מבוא למחשבה הומאניסטית
Introduction to the Humanities
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר שהם יקותיאל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת