חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סמינר מרכז דיין: המזרח התיכון וכוחות גלובליים: שינוי והמשכיות
  The Middle East and Global Powers: Change and Continuity                                             
0654-4109-01
מדעי הרוח | היסטוריה של המזה"ת ואפריקה
סמ'  א'1600-1800סמינר ד"ר פרידמן ברנדון דרו
סמ'  ב'1600-1800סמינר פרופ רבי עוזי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יבחן כיצד נערכים שחקני המזרח התיכון - מדינות וישויות לא-מדינתיות - מול מערך האינטרסים וההתחייבויות של סין, רוסיה וארה"ב באזור. במוקד הדיון תבחנה הנחות יסוד מרכזיות. ראשית, ההנחה כי שחקנים באזור תופסים את ארה"ב כיותר פאסיבית או מנותקת בתקופת הממשל של אובמה וטראמפ, ובייחוד בהשוואה לתפקיד האזורי שמלאה במהלך שני עשורים, מ1991 ועד 2011. שנית, ההנחה כי שחקנים באזור פועלים על סמך הבנה כי רוסיה וסין פעילות יותר באזור במאמץ למלא את "חלל הכוח" האזורי שנוצר על ידי מה שאופיין כצמצום או איזון במדיניות החוץ האמריקאית. 

 

Course description

The general goal of the seminar is to revisit the evolving influence of global powers in the region in historical perspective. This seminar will examine how state and non-state actors in the Middle East perceive the changing interests and engagement of China, Russia, and the United States   More specifically, we will revisit a two-part assumption from the perspectives of regional actors: First, that actors in the region perceive the U.S. as more passive or disengaged during the Obama and Trump administrations, particularly in comparison to its regional role during the two decades from 1991 to 2011. Second, that actors in the region believe Russia and China are playing more active roles in the region in an effort to fill the regional "power vacuum" created by what some have characterized as U.S.'s foreign policy retrenchment or rebalancing.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת