חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פלאחים פלסטינים: תרבות חומרית והיסטוריה
  Palestinian Peasants: Material Culture and History                                                   
0645-4008-01
אחת לשבועיים
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1800449גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ גדות יובל
סמ'  ב'1400-1800449גילמן - מדעי הרוחסמינר
ד"ר נדן עמוס
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שם המרצה  פרופ' יובל גדות                                                                     שנת הלימודים תש"פ

שם המרצה ד"ר עמוס נדן

                                                         

קורסים מ"א – מעבדת מחקר

סמסטר א' +ב     יום ג'     שעה 1800-1400 (אחת לשבועיים)

                                                                        

פלאחים פלסטינים: תרבות חומרית והיסטוריה

סילבוס:

סמינר זה מסונף למעבדה לחקר חברות איכרים בעבר בו, בשנת תשע"ט, סטודנטים ומרצים חוקרים ומפרסמים יחד (זו גם הכוונה לשנת תש"פ). הסמינר מיועד לסטודנטים שמעוניינים ללמוד תוך היחשפות למחקרים חדשים הנוגעים לחברות איכרים (/ peasants פלאחין) בארץ ובתרבויות אחרות. בעוד שבעבר מחקרים נטו להתבסס על מקורות חיצוניים לכפר שבדרך כלל מדגישים את העניין של הכותב החיצוני העירוני, התייר או איש הממשל; בקורס זה נתמקד בלימוד חברות איכרים מלמטה תוך שילוב שיטות מחקר מגוונות המשמשות במחקר ההיסטורי, ארכיאולוגי, סוציולוגי וכלכלי.  במרכז הסמינר יעמוד הדיון אודות חברת האיכרים בעבר הקרוב והרחוק בלבנט. השנה הסמינר יתמקד באופן בו חידושים טכנולוגיים השפיעו על חברות איכרים במבט ממוקד בכלכלה והחברה הכפרית בהרי ירושלים במאות השנים האחרונות. יוצגו גם מקרי מבחן מהעבר הרחוק והקרוב של הלבנט ומתרבויות אחרות כגון סין, אפריקה ואירופה ימי הביניימית.

 

 

Course description

Palestinian Peasants: Material Culture and History

 Prof. Yuval Gadot

Dr. Amos Nadan

 

This seminar is part of the interdisciplinary lab titled “Peasants in the Past: Society and Economy of a Local village” operating within The Zvi Yavetz School of Historical Studies. It is a joint study group of students and academic staff who aim to research and publish together.

The year-long seminar (two semesters, a bi-weekly meeting) welcomes students who wish to be exposed to novel and interdisciplinary research into peasant societies in the Southern Levant and also in more distant places.

While past research tended to lean on external sources when analyzing village societies, our seminar emphasizes a bottom-up approach. We turn to a variety of primary sources such as archive documents, other written sources, photographs, and evidence of material culture in order to investigate the social, economic and political structure of a village. In the 2019-2020 academic year the seminar will focus on technological changes and the ways in which these affected peasant societies in the last few hundred years who lived in the hills around Jerusalem. We will also explore case studies from previous eras, as well as those from other cultures such as the Far East, Africa and Middle Ages Europe.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת