חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדת יחידי סגולה: מגדר והבניית סמכות
  Exceptional Selves Lab: Gender and Authority  
0645-4006-01
אחת לשבועיים
מדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000449 גילמןסמינר פרופ הרציג תמר
סמ'  ב'1800-2000449 גילמןסמינר
ד"ר קלפטר עינת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

שם המרצה  פרופ' תמר הרציג                                                                  שנת הלימודים תש"פ

שם המרצה ד"ר עינת קלפטר

                                                      

קורסים מ"א – מעבדת מחקר

 סמסטר א' +ב     יום ג      שעה 2000-1800

                                                                        

שם הקורס:   מעבדת יחידי סגולה: מגדר והבניית סמכות

סילבוס:

לאורך ההיסטוריה  אנו מגלים בהקשרים תרבותיים שונים דוגמאות רבות של דמויות אשר הפכו לאוטוריטות בתחומם, נחשבו ליחידי סגולה והפכו מושאים להערצה, קיבצו סביבם חסידים והיוו מוקד לפולחן אישיות. דמויות אלה הפגינו לרוב תכונות ייחודיות, אך הן גם מהוות דוגמאות מוצלחות לעיצוב מכוון של מוסכמות ושל דפוסים ידועים. במסגרת האינטרדיסציפלינרית והבין-תרבותית של המעבדה נחקור במשותף את אופני עיצוב הפרסונות הציבוריות של דמויות אלו, ונבחן את דרכי הכינון של הסמכות ושל ההשפעה שלהן.

בשנת הלימודים תש״פ תתמקד המעבדה בעיקר בדמויות בעלות סמכות דתית, עם דגש מיוחד על סוגיות מגדריות ותוך התבססות על גישות תיאורטיות מתחום הביקורת הפמיניסטית, במטרה לבדוק את השפעתם של יחסי המגדר על אופני הבניית סמכות. מקרי המבחן ינותחו תוך יישום גישות מתודולוגיות  מתחומי ההיסטוריה, הספרות, תולדות האמנות, הסוציולוגיה, הפילוסופיה, התיאולוגיה, לימודי הקוגניציה, לימודי הדת, תורת המופע ועוד.

 

 

Course description

Exceptional Selves Lab: Gender and Authority

Prof. Tamar Herzig

Dr. Einat Klafter

 

Throughout history and within different cultural contexts we encounter many examples of individuals who are elevated to positions of authority, considered exceptional, or are held up as subjects of fascination around whom communities of followers unite and a ‘cult of personality’ forms. While these exceptional individuals all present unique characteristics and personal traits, they are also particular examples of successful manipulations of common tropes and formulas. Within the lab’s interdisciplinary, cross-cultural and cooperative framework, we will study how such public personae are constructed, and how their authority and influence are established.

In the 2019-2020 academic year the lab will mainly examine religiously authoritative individuals, with a particular focus on gender, employing feminist theoretical approaches, seeking to analyze how gender relations impact the construction of spiritual

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0645-4006-01 מעבדת יחידי סגולה: מגדר והבניית סמכות
Exceptional Selves Lab: Gender and Authority
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ הרציג תמר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת